The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2018-12-13 04:42:09

5_6073238396841492557

5_6073238396841492557

NAMA AHLI
NAMA SEKOLAH
NO. KUMPULAN / DAERAH / NEGERI

Cetakan Pertama : 2018

ISBN : 978 967 0190 563

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengulang
cetak mana-mana bahagian, ilustrasi dan isi

kandungan buku ini dalam sebarang bentuk atau
apa jua cara sekalipun sama ada secara elektronik,
fotokopi, imbasan, mekanikal, rakaman atau lain-

lain cara sebelum mendapat izin secara bertulis
daripada penulis.

Penulis dan penyusun dan pereka bentuk grafik :
Mohd. Hafidzuddin bin Mohd. Maarof

Dicetak oleh :
James Aries Printing Sdn. Bhd.

40, Jalan TPK 2/5
Taman Perindustrian Kinrara
Puchong, 58200 Kuala Lumpur

Malaysia
+603 - 8075 6009

Diedarkan oleh :
Mohd. Hafidzuddin bin Mohd. Maarof

Email : [email protected]
Tel. : 018 – 3250 298

Panduan Menggunakan Buku Log
Pengakap Kanak-Kanak

1. Setiap ahli Pengakap Kanak-kanak mestilah melengkapkan
memilih 2 lencana bagi setiap bahagian Modul Lencana
Kepandaian iaitu :
i. Lencana Kepandaian : Kegemaran (pilih 2 sahaja)

1) Ahli Koleksi Hobi
2) Ahli Kraftangan
3) Ahli Peladang kecil
4) Ahli Pelukis
5) Ahli Pembaca Buku
6) Ahli Penghibur

ii. Lencana Kepandaian : Pengetahuan (pilih 2 sahaja)

1) Ahli Olahraga
2) Ahli Pasukan Permainan
3) Ahli Sains
4) Ahli Pencinta Alam Semula Jadi
5) Ahli Pembaca Peta
6) Ahli Pemeliharaan Alam Sekitar
7) Ahli Pengembara

iii. Lencana Kepandaian : Perkhidmatan (pilih 2 sahaja)

1) Ahli Pekerja Am
2) Ahli Pengurus Rumah
3) Ahli Penyelamat Nyawa
4) Ahli Pertolongan Cemas

2. Ahli Pengakap Kanak-Kanak boleh melengkapkan Modul
Buku Log Sisipan Lencana Kepandaian ini dengan
berpandukan Laman VLE Pengakap berikut :
http://bbb7303.1bestarinet.net/modulbukulogpengakap

3. Setiap tugasan yang telah berjaya dilengkapkan hendaklah
dihantar kepada mana-mana guru Pemimpin Pengakap di
sekolah anda untuk disemak dan dinilai.

4. Setelah anda lulus modul dalam buku log ini, anda layak
untuk dianugerahkan Lencana Kepandaian pilihan anda dan
layak untuk meneruskan ujian ke skim latihan lencana
berikutnya.

BAHAN YANG DIPERLUKAN NAMA MINUMAN

_____________________________________ NESLO PANAS
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

CARA MEMBUAT

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

BAHAN YANG DIPERLUKAN

_____________________________________ NAMA MINUMAN
_____________________________________
_____________________________________ JUS CARROT SUSU
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

CARA MEMBUAT

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

BAHAN YANG DIPERLUKAN NAMA MASAKAN

_____________________________________ MAGGI SUP
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

CARA MEMBUAT

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

BAHAN YANG DIPERLUKAN

_____________________________________ NAMA MASAKAN
_____________________________________
_____________________________________ NASI PUTIH
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

CARA MEMBUAT

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

BAHAN YANG DIPERLUKAN NAMA MASAKAN

_____________________________________ NASI GORENG
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

CARA MEMBUAT

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

BAHAN YANG DIPERLUKAN NAMA MASAKAN

_____________________________________ BUBUR AYAM
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

CARA MEMBUAT

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

BAHAN YANG DIPERLUKAN NAMA MASAKAN

_____________________________________ IKAN GORENG
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

CARA MEMBUAT

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

NAMA ALATAN DAPUR

________________________________________

FUNGSI ALATAN

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

NAMA ALATAN DAPUR

________________________________________

FUNGSI ALATAN

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

NAMA ALATAN DAPUR

________________________________________

FUNGSI ALATAN

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

ARAHAN TUGASAN. PETUNJUK ALAT / HIDANGAN
Anda dikehendaki melukiskan kedudukan
peralatan makan / minum dan hidangan 1. _________________________________
dengan betul untuk satu orang. Labelkan 2. _________________________________
alatan atau hidangan anda dan nyatakan 3. _________________________________
nama alatan / hidangan dalam Petunjuk 4. _________________________________
Alat / Hidangan di sebelah. 5. _________________________________
6. _________________________________
PENGAKUAN & PENGESAHAN PEMIMPIN. 7. _________________________________
Adalah dengan ini disahkan bahawa ahli 8. _________________________________
Pengakap Kanak-Kanak ini telah berjaya 9. _________________________________
melengkapkan tugasan yang diberikan 10. _________________________________
dengan betul.

TARIKH DINILAI :
:
TANDA TANGAN
PENILAI

Anda dikehendaki melakukan tugasan menyusun secara amali. Ambil gambar
hasil tugasan anda dan lekatkan di ruangan yang disediakan.

PENGAKUAN & PENGESAHAN PEMIMPIN.
Adalah dengan ini disahkan bahawa ahli Pengakap Kanak-Kanak ini telah berjaya
melengkapkan tugasan yang diberikan dengan betul.

TARIKH DINILAI :
:
TANDA TANGAN
PENILAI

ARAHAN TUGASAN. PETUNJUK ALAT / HIDANGAN
Anda dikehendaki melukiskan kedudukan
peralatan makan / minum dan hidangan 1. _________________________________
dengan betul untuk enam orang. Labelkan 2. _________________________________
alatan atau hidangan anda dan nyatakan 3. _________________________________
nama alatan / hidangan dalam Petunjuk 4. _________________________________
Alat / Hidangan di sebelah. 5. _________________________________
6. _________________________________
PENGAKUAN & PENGESAHAN PEMIMPIN. 7. _________________________________
Adalah dengan ini disahkan bahawa ahli 8. _________________________________
Pengakap Kanak-Kanak ini telah berjaya 9. _________________________________
melengkapkan tugasan yang diberikan 10. _________________________________
dengan betul.

TARIKH DINILAI :
:
TANDA TANGAN
PENILAI

Anda dikehendaki melakukan tugasan menyusun secara amali. Ambil gambar
hasil tugasan anda dan lekatkan di ruangan yang disediakan.

PENGAKUAN & PENGESAHAN PEMIMPIN.
Adalah dengan ini disahkan bahawa ahli Pengakap Kanak-Kanak ini telah berjaya
melengkapkan tugasan yang diberikan dengan betul.

TARIKH DINILAI :
:
TANDA TANGAN
PENILAI

Anda dikehendaki melakukan kerja rumah berikut dan dapatkan pengesahan dari
ibu bapa / penjaga anda.

KETERANGAN : MENGEMAS BILIK
TUGAS
TANDA TANGAN
TARIKH TUGAS
: IBU / BAPA / :
KETERANGAN
TUGAS PENJAGA

TARIKH TUGAS : MENCUCI PAKAIAN

KETERANGAN TANDA TANGAN
TUGAS
: IBU / BAPA / :
TARIKH TUGAS
PENJAGA
KETERANGAN
TUGAS : MENYIDAI PAKAIAN

TARIKH TUGAS TANDA TANGAN

KETERANGAN : IBU / BAPA / :
TUGAS
PENJAGA
TARIKH TUGAS
: MELIPAT PAKAIAN

TANDA TANGAN

: IBU / BAPA / :

PENJAGA

: MENGGOSOK (STERIKA) BAJU PENGAKAP

TANDA TANGAN

: IBU / BAPA / :

PENJAGA

TARIKH DINILAI :
:
TANDA TANGAN
PENILAI


Click to View FlipBook Version