The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rph.omarhanafiah, 2020-11-20 07:18:35

PdPR MPEI RC TINGKATAN 4

PdPR MPEI RC TINGKATAN 4

BIL ASPEK KRITERIA PENSKORAN CATATAN SKOR SKOR
PENUH

2.1 MENYATAKAN REKA CIPTAAN SEDIA ADA DI SERTAKAN GAMBAR PRODUK ATAU 1
ATAU MENYATAKAN BAHAN RUJUKAN DISERTAKAN ATAU DILAKAR BAHAN
RUJUKAN.
DINYATAKAN SUMBER RUJUKAN.

2.2 MENYATAKAN REKA CIPTAAN SEDIA ADA DINYATAKAN CARA PRODUK 2
DAN FUNGSI OPERASI ATAU MENYATAKAN BERFUNGSI DAN SUMBER RUJUKAN /
BAHAN RUJUKAN DAN BAHAGIAN YANG DINYATAKAN BAHAGIAN YANG
DIRUJUK MENJADI RUJUKAN.

2.0 MENYELIDIK REKA 2.3 MENYATAKAN REKA CIPTAAN SEDIA DINYATAKAN KEKUATAN DAN 4
CIPTAAN SEDIA ADA, FUNGSI OPERASI DAN MENYATAKAN KELEMAHAN PRODUK SEDIA ADA
ADA ATAU BAHAN KEKUATAN DAN KELEMAHAN ATAU ATAU DILAKAR PERKEMBANGAN
RUJUKAN MENYATAKAN BAHAN RUJUKAN DAN RUPA BENTUK DAN DINYATAKAN

BAHAGIAN YANG DIRUJUK, MELAKAR ATAU ELEMEN REKAAN YANG 3

PERKEMBANGAN RUPA BENTUK DAN DIAPLIKASI PADA BAHAN RUJUKAN

MENYATAKAN PRINSIP ATAU ELEMEN

REKAAN.

2.4 MENYATAKAN REKA CIPTAAN SEDIA ADA DITERANGKAN KESAN AKIBAT BAGI 4
, FUNGSI OPERASI DAN MENGANALISA KEKUATAN DAN KELEMAHAN /
KEKUATAN DAN KELEMAHAN ATAU DITERANGKAN DAN DILAKAR
MENYATAKAN BAHAN RUJUKAN, APLIKASI ATAU PRINSIPNYA DENGAN
BAHAGIAN YANG DIRUJUK, MELAKAR DUA JELAS.
PERKEMBANGAN

REKA CIPTA JPNJ MOHD JALLUDIN BIN KASMAN

MINIMA 5
BENTUK ASAS

BENTUK SILINDER BENTUK KON BENTUK PIRAMID
BENTUK SFERA
REKA CIPTA JPNJ BRNTUK KIUB

SUMBER RUJUKAN
https://www.google.com/search?
tbm=isch&q=bentuk+geometri&c
hips=q:3d+solid+shapes
https://www.google.com/search?
tbm=isch&q=bentuk+geometri&c
hips=q:3d+solid+shapes+pictures,
online_chips:pyramid

MOHD JALLUDIN BIN KASMAN

GABUNGAN 1 GABUNGAN 2 MINIMA 5
BENTUK
GABUNGAN

GABUNGAN 4

GABUNGAN 3

GABUNGAN 5

BENTUK YANG
DIPILIH

REKA CIPTA JPNJ MOHD JALLUDIN BIN KASMAN

OLAHAN 1

BENTUK YANG DIPILIH OLAHAN 2

REKA CIPTA JPNJ

MOHD JALLUDIN BIN KASMAN

BENTUK YANG OLAHAN 1
DIPILIH OLAHAN 2

REKA CIPTA JPNJ

MOHD JALLUDIN BIN KASMAN

OLAHAN 3

OLAHAN
AKHIR RUPA

BENTUK

REKA CIPTA JPNJ

MOHD JALLUDIN BIN KASMAN

PEINSIP PERGERAKAN REKA CIPTA JPNJ MINIMA 1
ELEMEN REKA
 SUSUNAN BEBERAPA
SILINDER BAGI MEMBENTUK BENTUK
BADAN MENGHASILKAN
IRAMA PERGERAKAN PADA ELEMEN BENTUK
RUPA BENTUK BENTUK SILINDER:
 BENTUK YANG TEGAP
PEINSIP PENAKANAN  RUANG YANG LUAS
 BENTUK YANG UNIK DAPAT  TIADA BUCU YANG TAJAM

MENCETUSKAN DAYA PRINSIP IMBANGAN
TARIKAN PADA RUPA
BENTUK  RUPA BENTUK YANG STABIL
KERANA BANDAN SILINDER
YANG TEGAP DISOKONG
DENGAN TAPAK YANG LUAS
MENAMBAH PERMUKAAN
YANG BERSENTUH DENGAN
LANTAI

MOHD JALLUDIN BIN KASMAN

BIL ASPEK KRITERIA PENSKORAN CATATAN SKOR SKOR
3.1 MENJANA DUA LAKARAN IDEA PENUH

LAKARAN DALAM BENTUK 3D 1
IDEA YANG DIJANA MENJURUS
KEPADA PENYELESAIAN MASALAH
DAN KESINAMBUNGAN DARIPADA
2.0 (DISERTAKAN HASIL AKHIR 2.0)

3.2 MENJANA SATU LAKARAN LAKARAN DILABEL 2
PERKEMBANGAN IDEA BAGI SETIAP LAKARAN 3
IDEA DENGAN JELAS DAN BERLABEL

3.3 MENJANA BEBERAPA LAKARAN LAKARAN DILABEL DENGAN JELAS

MENCIPTA DAN PERKEMBANGAN IDEA BAGI SETIAP LAKARAN (DIGALAKKAN MENERANGKAN 8

3.0 MEREKA BENTUK IDEA DENGAN JELAS DAN BERLABEL. YANG KELEBIHAN PERKEMBANGAN YANG

PELBAGAI IDEA JELAS DIJANAKAN)

3.4 MENJANA BEBERAPA LAKARAN MENILAI KEKUATAN DAN 4
PERKEMBANGAN IDEA BAGI SETIAP LAKARAN KELEMAHAN HASIL AKHIR
IDEA DENGAN JELAS DAN BERLABEL DENGAN PERKEMBANGAN IDEA
JELAS SERTA MENILAI SETIAP HASIL AKHIR (DIPEREEMBAHKAN DALAM
PERKEMBANGAN IDEA. BENTUK JADUAL)

3.5 MENCIPTA REKAAN BAHARU DENGAN SINTESIS BERUJUK BENTUK ATAU 5
MENSINTESIS HASIL AKHIR PERKEMBANGAN FUNGSI, LAKARAN DILABEL
IDEA. DENGAN JELAS

REKA CIPTA JPNJ MOHD JALLUDIN BIN KASMAN

BIL ASPEK KRITERIA PENSKORAN CATATAN SKOR SKOR
PENUH

3.6 MENCIPTA REKAAN BAHARU DENGAN PENAMBAHBAIKAN PADA HASIL 6
MENSINTESIS HASIL AKHIR PERKEMBANGAN SINTESIS DAN DILABEL DENGAN
IDEA DAN MELAKAR PERKEMBANGAN AKHIR JELAS.
REKA CIPTAAN.

3.7 MENCIPTA REKAAN BAHARU DENGAN DINYATAKAN SISTEM / KAEDAH
YANG DIAPLIKASI DALAM CIPTAAN.
MENSINTESIS HASIL AKHIR PERKEMBANGAN

MENCIPTA DAN IDEA , MELAKAR PERKEMBANGAN AKHIR 7
MEREKA BENTUK REKA CIPTAAN DAN MENYATAKAN SISTEM /
3.0 PELBAGAI IDEA KAEDAH YANG DI APLIKASI.

3.8MENCIPTA REKAAN BAHARU DENGAN DITERANGKAN SISTEM / KAEDAH 8
MENSINTESIS HASIL AKHIR PERKEMBANGAN YANG DIAPLIKASI DENGAN
IDEA , MELAKAR PERKEMBANGAN AKHIR BANTUAN LAKARAN, LABEL ATAU
REKA CIPTAAN, MENERANGKAN SISTEM / PENERANGAN YANG JELAS.
KAEDAH YANG DI APLIKASI DAN MENYATAKAN DINYATAKAN CARA REKA CIPTAAN
CARA BEROPERASI BEROPERASI

REKA CIPTA JPNJ MOHD JALLUDIN BIN KASMAN

RUPA RB 3.1
BENTUK
PILIHAN KLIP PENYAMBUNG
MENYAMBUNG KE SALURAN
DIJANA MENJADI
PERANGKAP SISA SINKI
JARING PERANGKAP
MAKANAN MEMEPERANGKAP SISA
TAPAK PENYANGKUT
MELETAK PRODUK PADA MAKANAN YANG TERLEPAS
LONGKANG SUPAYA STABIL DARI SINKI

REKA CIPTA JPNJ MOHD JALLUDIN BIN KASMAN

RUPA RB 3.1
BENTUK
PILIHAN KLIP PENYAMBUNG

DIJANA MENJADI MENYAMBUNG KE SALURAN
PERANGKAP SISA SINKI
JARING PERANGKAP
MAKANAN MEMEPERANGKAP SISA
TAPAK PENYANGKUT MAKANAN YANG TERLEPAS
MELETAK PRODUK PADA DARI SINKI

LONGKANG SUPAYA STABIL MOHD JALLUDIN BIN KASMAN
REKA CIPTA JPNJ

RB 3.2

KLIP PENYAMBUNG

SALUR AIR KUMBAHAN

IDEA 1

+ BEKAS PERANGKAP

JARING PERANGKAP TAPAK PENYANGKUT
+ PEMEGANG
HASIL
LUBANG SALIRAN AKHIR
IDEA1
REKA CIPTA JPNJ
MOHD JALLUDIN BIN KASMAN

KLIP PENYAMBUNG RB 3.3

MENYAMBUNG KE SALUR AIR KUMBAHAN
SALURAN SINKI BEKAS PERANGKAP

JARING PERANGKAP BOLEH DIASINGKAN DARI
BADAN UTAMA DENGAN
MEMEPERANGKAP SISA
MAKANAN YANG CARA MENGANGKAT

TERLEPAS DARI SINKI TAPAK PENYANGKUT

PEMEGANG MELETAK PRODUK PADA
LONGKANG SUPAYA
MENGANGKAT STABIL
PERANGKAP BAGI
MEMUDAHKAN PROSES BADAN UTAMA
MEMBUANG SISA

MAKANAN

LUBANG SALIRAN
(JARING 2)

LALUAN AIR KUMBAHAN
YANG TELAH DITAPIS DAN

MEMERANGKAP SISA
MAKANAN YANG TERLEPAS

DARI PERANGKAP 1

REKA CIPTA JPNJ

MOHD JALLUDIN BIN KASMAN

IDEA 2 RB 3.2

KLIP PENYAMBUNG
SALUR AIR KUMBAHAN
+ BEKAS PERANGKAP

JARING PERANGKAP + BENTUK
TAPAK PENYANGKUT
+ PEMEGANG
LUBANG SALIRAN HASIL
AKHIR
REKA CIPTA JPNJ IDEA 2

MOHD JALLUDIN BIN KASMAN

KLIP PENYAMBUNG RB 3.3

MENYAMBUNG KE SALUR AIR KUMBAHAN
SALURAN SINKI BEKAS PERANGKAP

JARING PERANGKAP BOLEH DIASINGKAN DARI
BADAN UTAMA DENGAN
MEMEPERANGKAP SISA
MAKANAN YANG CARA MENGANGKAT

TERLEPAS DARI SINKI BADAN UTAMA
TAPAK PENYANGKUT
PEMEGANG MELETAK PRODUK PADA
LONGKANG SUPAYA STABIL
MENGANGKAT PERANGKAP
BAGI MEMUDAHKAN MOHD JALLUDIN BIN KASMAN

PROSES MEMBUANG SISA
MAKANAN

LUBANG SALIRAN
(JARING 2)

LALUAN AIR KUMBAHAN
YANG TELAH DITAPIS DAN

MEMERANGKAP SISA
MAKANAN YANG TERLEPAS

DARI PERANGKAP 1

REKA CIPTA JPNJ

RB 3.4

IDEA 1 KEKUATAN KELEMAHAN
IDEA 2
1. Mempunyai 4 tapak pada setiap 1. Bentuk yang tetap; hanya sesuai
penjuru memberi kesetabilan untuk longkang yang mempunyai
kepada produk apabila di letak sais yang sama dengan produk.
pada longkang
2. Penapis terdedah boleh menarik
2. Jaring perangkap yang luas perhatian vector penyakit seperti
memudahkan sisa makanan lalat.
terperangkap di dalamnya.

3. Bentuk produk yang mengikut
bentuk longkang memudahkannya
di pasang pada longkang.

KEKUATAN KELEMAHAN

1. Mempunyai 4 tapak pada setiap 1. Bentuk produk tidak mengikut
penjuru memberi kesetabilan bentuk longkang menyukarkannya
kepada produk apabila di letak untuk di pasang pada longkang.
pada longkang
2. Penapis terdedah boleh menarik
2. Jaring perangkap yang luas perhatian vector penyakit seperti
memudahkan sisa makanan lalat.
terperangkap di dalamnya.

REKA CIPTA JPNJ MOHD JALLUDIN BIN KASMAN

KLIP PENYAMBUNG RB 3.5

MENYAMBUNG KE SALUR AIR KUMBAHAN
SALURAN SINKI BADAN PERANGKAP

JARING PERANGKAP BADAN UTAMA
TAPAK PENYANGKUT
MEMEPERANGKAP SISA MELETAK PRODUK PADA
MAKANAN YANG LONGKANG SUPAYA STABIL

TERLEPAS DARI SINKI MOHD JALLUDIN BIN KASMAN

PEMEGANG

MENGANGKAT
PERANGKAP BAGI
MEMUDAHKAN PROSES
MEMBUANG SISA

MAKANAN

LUBANG SALIRAN
(JARING PERANGKAP 2)

MELEPASKAN AIR YANG
DITAPIS KE DALAM
LONGKANG DAN

MEEMERANGKAP SISA YANG
TERLEPAS OLEH PERANGKAP 1

REKA CIPTA JPNJ

RB 3.6

HASIL
SINTESIS

TAPAK PENYANGKUT

TAPAK BOLEH DISELARAS
MENGIKUT LUSA
LONGKANG

3.8 MENCIPTA REKAAN BAHARU DENGAN MENSINTESIS HASIL AKHIR DITERANGKAN SISTEM / KAEDAH YANG DIAPLIKASI
DENGAN BANTUAN LAKARAN, LABEL ATAU
PERKEMBANGAN IDEA , MELAKAR PERKEMBANGAN AKHIR PENERANGAN YANG JELAS.
REKA CIPTAAN, MENERANGKAN SISTEM / KAEDAH YANG DI DINYATAKAN CARA REKA CIPTAAN BEROPERASI

APLIKASI DAN MENYATAKAN CARA BEROPERASI

REKA CIPTA JPNJ MOHD JALLUDIN BIN KASMAN

RB 3.7

KLIP PENYAMBUNG SALUR AIR KUMBAHAN
TAPAK
JARING PERANGKAP

BADAN PERANGKAP

PEMEGANG
PERANGKAP
BADAN UTAMA

LALUAN AIR KUMBAHAN CARA “SEGAR” BEROPERASI
YANG DITAPIS KE LONGKANG
1. SEMUA AIR DAN SISA MAKANAN YANG KELUAR MELALUI
KAEDAH PEMASANGAN “SEGAR” SALUR AIR KUMBAHAN AKAN MELALUI JARING
1. LETAKKAN “SEGAR” PADA LONGKANG YANG PERANGKAP.

BERTENTANGAN DENGAN SALURAN KUMBAHAN DARI 2. JARING PERANGKAP AKAN MEMERANGKAP SEMUA SISA
SINKI. SELARASKAN TAPAK MENGIKUT LEBAR LONGKANG MAKANAN DAN MELEPASKAN AIR YANG TELAH DITAPIS
2. SAMBUNGKAN KLIP PENYAMBUNG KEPADA HUJUNG KELUAR KE LONGKANG.
SALURAN KUMBAHAN SINKI
3. SISA MAKANAN YANG TERPERANGKAP PADA JARING
PERANGKAP PERLU DIBERSIHKAN DENGAN CARA
MENGANGKAT BADAN PERANGKAP DAN MEMBUANG
SISA MAKANAN YANG TERPERANGKAP KE DALAM TONG
SAMPAH.

4. BERSIHKAN JARING PERANGKAP DAN LETAKKAN SEMULA
PADA TEMPATNYA UNTUK MEMBOLEHKAN “SEGAR”
BEROPERASI SEMULA.

REKA CIPTA JPNJ MOHD JALLUDIN BIN KASMAN

MENGUMPUL SISA MAKANAN DARI SINKI DENGAN CARA RB 3.8
MEMERANGKAP MENGGUNAKAN JARING PERANGKAP
BUKA DAN TANGGALKAN
SAMBUNG KE SELEPAS SALUR AIR KUMBAHAN
SALURAN SINKI
DAN DILETAK MASUKKAN SISA MAKANAN ANGKAT BEKAS
PADA LONGKANG YANG TERKUMPUL KE DALAM PERANGKAP DARI
BADAN UTAMA
SEBELUM BEG PLASTIK DAN BUANG
DALAM TONG SAMPAH BADAN UTAMA
PERANGKAP
SISA KUMBAHAN SISA MAKANAN YANG
DARI SINKI MENGALIR DARI SINKI MOHD JALLUDIN BIN KASMAN
AKAN TERPERANGKAP
SEMASA PADA JARING PERANGKAP

LALUAN AIR
KUMBAHAN YANG

TELAH DITAPIS

REKA CIPTA JPNJ

BIL ASPEK KRITERIA PENSKORAN CATATAN SKOR SKOR
PENUH

4.1 MEGHASILKAN LAKARAN PERSEMBAHAN LAKARAN MERUJUK HASIL AKHIR 1
DAN BERWARNA PADA 3.6 DAN 3.8

4.2 MEGHASILKAN LAKARAN PERSEMBAHAN 2
DENGAN PANDANGAN PERSPEKTIF DAN
BERWARNA

MENGAPLIKASI 4.3 MEGHASILKAN LAKARAN PERSEMBAHAN TEKNIK RENDERING MERUJUK 3 4
4.0 RUPA BENTUK DENGAN PANDANGAN PERSPEKTIF DAN PENCAHAYAAN, TON DAN BAYANG
DIWARNAKAN DENGAN TEKNIK RENDERING
CIPTAAN

4.4 MEGHASILKAN LAKARAN PERSEMBAHAN SLENGKAP DAN TEPAT MERUJUK 4
DENGAN PANDANGAN PERSPEKTIF DAN KEPADA APLIKASI PENCAHAYAAN,
DIWARNAKAN DENGAN MENGAPLIKASIKAN TON, BAYANG, LATAR BELAKANG
TEKNIK RENDERING YANG LENGKAP DAN DAN MUKA TAIP (NAMA PRODUK,
TEPAT. LOGO DAN SLOGAN) DAN
PENGGUNAAN RUANG YANG
OPTIMUM (KEDUDUKAN DAN
SUSUN ATUR)

REKA CIPTA JPNJ MOHD JALLUDIN BIN KASMAN

R

REKA CIPTA JPNJ MOHD JALLUDIN BIN KASMAN


Click to View FlipBook Version
Previous Book
laporan majlis anugerah ppim
Next Book
พ่อรวยสอนลูก.