The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Németh Géza képzőművész, 2021-11-03 10:25:15

Hármashangzat

HÁRMAS HANGZAT
2021
ERDEI ÉVA GALÉRIA
NEMCSICS ÁKOS
KOPPÁNY ATTILA
NÉMETH GÉZA
HÁRMAS HANGZAT
ERDEI ÉVA GALÉRIA 2021
KOPPÁNY ATTILA NEMCSICS ÁKOS NÉMETH GÉZA FESTŐMŰVÉSZEK KIÁLLÍTÁSA


ERDEI ÉVA GALÉRIA
1213 Budapest, XXI. kerület, Kondor utca 29. Nyitva tartás: bejelentkezéssel – minden nap
Telefonszám: 1 – 420 – 1728
Térkép és útvonaltervezés: 1213 Budapest, Kondor u. 29
HÁRMASHANGZAT
Kiállító művészek
Koppány Attila Nemcsics Ákos Németh Géza
Megnyitó: 2021 november 25. csütörtök 17 óra Látogatható: 2021 november 25 – 2022 január 10.
ISBN 978-615-5968-04-4
Katalógus és borító terv © Németh Géza / Catalog and cover design © Géza Németh
kiállítás


HÁRMASHANGZAT
Érdekes ez az absztrakt hármashangzat. Egyik alkotónál sem találkozunk figurával, mégis, a maguk nyelvén, sajátos kép-nyelvi eszközeik- kel ugyanarról beszélnek, az emberről, az ember örök, megfejthetetlen kérdéseiről, életről, halálról, harmóniáról, egyensúlyról, szembesülésünkről a véges és végtelen felfoghatatlanságával.


Koppány Attila
felhasznált képi eszközei a geometrikus formák és a színek szimbolikája mélyen ott lakozik mindannyiunk agyában, lelkében. Ki ne érezné szúrósnak a hegyes három- szöget és lágynak, kellemesnek a kört, a gömböt. Kinek ne jutna eszébe a színek számos jelentése. A sárga irigység, a patyolat fehér tisztasága, az ég azúr kékje, a vörös számos jelentése a szerelemtől a forradalomig, a fekete összekapcsolódása a gyásszal. Ki ne érezné ösztönösen a komplementereket, adott esetben a szimultán kontrasztot is, amiről a nézőnek nem kell tudnia, elég megélnie a hatását, elég, ha az alkotó alkalmazza tudatosan. És ki ne érzékelné a kék és vörös ellentétét? Ha szánunk időt a megértésre rájövünk, hogy mit keresnek éppen azok a formák és éppen azok színek a vásznon. Pontosan felismerjük, hogy kedvesség, idill van e a képen, vagy harc, összecsapás. Meg fognak nyílni e a terek, és látni fogjuk hová vezetik szemünket a párhuzamos és ferde vonalak, mennybe vagy valami diabolikus térbe. A kép egyszer csak beszélni kezd hozzánk. Ettől kezdve indifferens, hogy mit gondolt az alkotó.
Nemcsics Ákos
képeit a mély gondolatiság és tudatosság jellemzi. A természet rendjének megfigye- léséből leszűrt absztrahálások a tudós ember világlátását tükrözik. Életünk, világunk minden területén fellelhető rendet és szimmetriát tanulmányozza, de nem a statikus rend, hanem az örök felbomlás és helyreállás folyamata érdekli. Ez az a nézőpont, ahonnan ezek az egyforma ábrák megtelnek izgalommal. Mintha egy látszólag hét- köznapi tárgyat mikroszkóp alá helyeznénk, és feltárulkozna szemünk előtt annak lényege, a természete. Az abszolút harmonikusnak tűnő anyag hírtelen hektikus moz- gásba lendül, majd besorol a rendbe. Olvasom, hogy az agyi aktivitás a diametrikus


modellnek megfelelő mintákat mutat. Kátai Mihály festőművész azt mondja: „...lát- hatod, csak befelé vezet végtelen...” Én azt mondanám, hogy befelé is. Nemcsics Ákos képein a fent olyan, mint a lent és fordítva, vagy mégsem? A természet látszóla- gos szimmetriáit, a tükröződést, megzavarja mindig valami, és ez a mozgás. Nemcsics Ákos képeit filozófiai absztraktnak nevezném, mert megértésük esetén a világ legalap- vetőbb működési rendje világosodik meg.
Németh Géza
képei számomra az időről szólnak. No, nem az órával, naptárral számon tartható, meg- számlálható időegységekről, inkább az időtlenségről. Nem a kronoszról, inkább a kairoszról, a minőségi időről. Olvastam, hogy a maják ismerték a precessziós ciklust, ami 25 920 földi év! Ennyi idő alatt tesz meg a Föld egy teljes kört az állatövi jegyek- ben. Egy precessziós és galaktikus ciklus, 228 millió földi év alatt a Föld/Naprendszer egy teljes fordulatot tesz a Tejút körül. Évmilliók, óriási idő, de még mindig a számlálás. A nagy idő számlálhatatlan, mert nincs kezdete és nincs vége. Az maga az emberi ésszel felfoghatatlan időtlenség. A művészet, ami maga a szakralitás, betekintést adhat az embernek az isteni szférákba, vagy szerencsés esetben spontán megérez- hetünk valamit a teremtetlen világból. Én az Atlanti óceán partján éreztem ilyet, meg amikor az Odüsszeia gyönyörű időmértékes sorát skandálom, hogy „...étket főztek a nők, belehintve a hószínű lisztet...” Németh Géza képeit úgy nézem, mint a Nazca- vonalakat, és az idő eltűnik, és lesz egy furcsa érzetem, nem tudom másként megne- vezni, mint időtlenség.
Erdei Kvasznay Éva művészetszervező, képzőművész, író


KOPPÁNY ATTILA
festőművész
Enying, 1947. [email protected] [email protected]
1961–1970 Derkovits Képzőművészeti Kör, Székesfehérvár. Mestere: Ballagó Imre festőművész. 1966–1971 Művészeti képzés a Műegyetem Építészmérnöki Kar Rajz és Formaismeretek Tanszékén ill. műtermeiben. Mesterei: Boross Géza és Máriási (Masznyik) Iván festőművészek
1968. Az első önálló tárlata Budapesten. Megnyitotta: Dr. Pogány Frigyes az Iparművészeti Főiskola főigazgatója. Az első recenzió a Művészet c. folyóiratban (Bauer Jenő, 1969.)
1973. Tagfelvétel a Képzőművészeti Alapba (jelenleg MAOE). Ettől kezdve rendszeresen kiállít. A Széchenyi István Egyetemen az építészmérnöki szak vizuális művészeti képzését megszervezte és a műtermi rajzoktatást hosszú ideig irányította.
Díjak, elismerések:
1963. Helikoni Ünnepségek Képzőművészeti I. díja. Keszthely
1965. Helikoni Ünnepségek Képzőművészeti I. díja. Keszthely
1970. Műegyetem Képzőművészeti Pályázata I. díj, Budapest
1977. Fejér megyei Képzőművészeti Pályázat díja. Székesfehérvár
1982. Győr-Sopron Megyei Tárlat díja. Győr
2006. „In Memoriam 1956” a 2. Országos Képzőművészeti Kiállítás I. díja,
2014. Fehérvár Szalon különdíja
2015. XX. Országos Portrébiennálé fődija az „Arany Diploma”és Hatvan Polgármesterének díja 2018. Országos Petőfi Pályázat és Kiállítás. Kiskőrös, II. díj
Műveiszámos múzeumban,közgyűjteményben (pl.MagyarNemzetiGaléria)ésmagángyűjteménybenmegtalálhatók. Állandó kiállítása szülővárosában, Enyingen látható.


CECIL
2021, 70 x 70 cm akril, vászon


EGYENSÚLY KERESÉS
2021, 70 x 70 cm akril, vászon


ELFORDULÁS
2021, 70 x 70 cm akril, vászon


MEDITÁCIÓ
2021, 70 x 70 cm akril, vászon


PILLANGÓ
2021, 70 x 70 cm akril, vászon


EMLÉKEZÉS MALEVICSRE
2021, 58 x 58 cm akril, vászon


MADI
2021, 70 x 70 cm akril, vászon


NEMCSICS ÁKOS
festőművész, építész Budapest, 1958. [email protected]
Nemcsics Ákos művészcsaládba született, szülei – Nemcsics Antal és N.né Ta- kács Magdolna – mindketten festőművészek. Első mestereinek is őket tekinti. Tanulmányait többek között a Műegyetem Építész Karán végezte, majd itt szer- zett színes környezettervező posztgraduális diplomát is, ahol Konok Tamás és Vecsey Csaba voltak a mesterei. Tagja a Magyar Képző- és Iparművészek Szö- vetségének és a Magyar Alkotók Országos Egyesületének. Jelenleg az előbbi
szervezet Interdiszciplináris Szakosztályának vezetője. Egy szemeszteren keresztül a MOME-n óraadó is volt.
A Színország Galéria művészeti vezetője.
Egyéni kiállításai: Bp., Irinyi koll. (Újbuda) (1982); Kiel, Németo. (1991); Bp., Zugló (1992); Vasvár, NGKK (2013); Bp., Erdei Galéria (2015); B.almádi, Hotel Ramada (2015); Bp., ÁMK (2016); Bp., Újbuda Galéria (2019); Bp. Sem- melweis Szalon (2019); Bp. Kondor Béla Műv. Ház (2020); Bp. PIK Galéria (2020); Esztergom, KAKG (2021); Vasvár, NGKK (2021).
Főbb csoportos kiállításai: Debrecen (1979); Kronach, Németo. (1991); Barcelona, Spanyolo. (1992); Toronto, Kanada (1992); Madéfalva, Ro. (2013), Kecskemét KKK (2014); Szombathely, Képtár (2014); B.füred, Arácsi Népház (2014), Bp., ÁMK (2014); Szentendre, Művészetmalom (2014); Bp. MKISZ Andrássy úti kiállítóhely (2015); Dunaszerdahely, Kortárs Magyar Galéria, Szlo. (2015); Ajka, NLVKSzK (2015); Bp., Csepel ÁMK (2015); Szentendre, Vajda Lajos Stúdió (2016); Budapest, Kondor Műv. Ház (2017); Szentendre, Vajda Lajos Stúdió (2017); Budapest, ÁMK (2017); Hatvan, Hatvani Galéria (2017); Szeged, REÖK (2017); Budapest, Kondor Béla Műv. Ház (2018); Bp. MKISz kiállítóhely (2019); Bartók 1 Galéria (2021), Bp. PIK Galéria (2020); Bp. MKISz kiállítóhely (2020);


SÁRGA ÁTLÓ I.
2021, 90 x 90 cm, akril, vászon


DIAMERIKUS MINTÁK I.
2021, 90 x 90 cm, akril, vászon


DIAMETRIKUS MINTÁK II.
2021, 90 x 90 cm, akril, vászon


MEGZAVART TÜKRÖZÉS I.
2021, 58 x 58 cm, akril, vászon


MEGZAVART TÜKRÖZÉS II.
2021, 58 x 58 cm, akril, vászon


SÁRGA ÁTLÓ II
2021, 58 x 58 cm, akril, vászon


SZIMMETRIA TÖRÉS I.
2021, 58 x 58 cm, akril, vászon


NÉMETH GÉZA
festőművész, építész Rákoshegy, 1944 [email protected] http://gezanemeth.eu
Életút: 1971–82 Magántervező. 1982–85 Grafikai stúdió vezetője. 1985–86 ösz- töndíj, New York, az Ariel Galéria tagja. 1987. Megnyeri a Világbank (Washington) nemzetközi pályázatát További egy év Washingtonban, New Yorkban. 2001–2002 Róma, tanulmányút. 2002–2003 New York-ban dolgozik. Megjelent könyvek: 1995.
Németh Géza, szerző: Dr. S. Nagy Katalin, kiadó: Körmendi Galéria, 2008. Németh Géza, több szerző, kiadó: Körmendi Galéria
Önálló kiállításai: 1972. Eötvös Klub,1975. Kassák Galéria, Budapest, 1982. Vizivárosi Galéria, Fiatal Művészek Klubja, 1985, 1986, 1987, 1988 New York, 1988. Washington D.C., Duna galéria, 1989. Kecskeméti Képtár, Eger, 1991. Bécs, 1994. Moszkva, Arizona, 1995. Ujpest Galéria, Körmendi Galéria, Budapest, 1996. Arizona, 2000. Vigadó Galéria, 2001. Sziget Galéria, 2003. New York, Róma, 2004. Budapest Galéria, 2005. Olasz Kultúrintézet, 2006. Árkád Galéria, 2007. Párizs, 2008. Körmendi Galéria, Budapest. 2009, 2015 Vác, 2016. Bécs, Budapest, 2017, 2019, 2021, Budapest
Tagság:
Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Magyar Festők Társasága
Magyar Elektrográfiai Társaság/ MET
Díjak:
The World Bank Art Society, Washington D.C.
T-Art Alapítvány, különdíj
Műveiszámos múzeumban,közgyűjteményben (pl.MagyarNemzetiGaléria)ésmagángyűjteménybenmegtalálhatók.


RÓKACSÚSZDA
2013, 100 x 100 cm akril, farost


TORONY
2013, 100 x 100 cm akril, farost


VALAKI FIGYEL
2014, 100 x 100 cm akril, farost


VÁGY
2015, 100 x 100 cm akril, vászon


SUMER TÖRTÉNET
2016, 100 x 100 cm akril, vászon


VAK KYKLOPS
2013, 100 x 100 cm akril, farost


DÜNÉK
2017, 100 x 100 cm akril, vászonClick to View FlipBook Version