The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Primary Group, 2019-10-11 04:03:53

Parents' ELT Day

Parents' ELT Day

TERAKKi VAKFI OKULLARI
YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ MİSYONU

Yabancı Diller Bölümü’nün, Terakki Vakfı Okulları’nın vizyon ve
misyonu doğrultusundaki amacı:

 küreselleşen dünyada öğrencilerini kişisel ve profesyonel
hedeflerine ulaşmaları yönünde gerekli iletişimsel dil
becerilerine sahip,

 günümüz modern dünyasında standartları yüksek bir eğitim
alırken, başarılı olabilmek için en yüksek akademik becerilerle
donatılmış olan,

 eleştirel düşünce becerilerine sahip,
 özgür birer Türk ve dünya vatandaşı olmaları yönünde gerekli

bilişsel becerilerle donatılmış,
 dil, kültür, iletişim ve ömür boyu öğrenme değerlerini

önemseyen ve benimseyen bireyler yetiştirmektir.

www.terakki.org.tr

lms.terakki.org.tr

https://www.facebook.com/terakkivakfiokullari

https://www.youtube.com/user/terakkivakfiokullari

Çocuklarımızın İngilizce dil eğitimlerinin en iyi şekilde
gerçekleştirilebilmesi için okulumuzda yürütülen programlarla birlikte okul
dışındaki zamanların değerlendirilmesinin de önemli olduğu bilinciyle
okulumuzda ‘Parents’ ELT Day’ adlı bir sunum gerçekleştirilmiştir.
Sunuma dair notlar ve çocukların dil gelişimini destekleyici bazı etkinlikler
sunumdaki görselleri ile birlikte aşağıda belirtilmiştir.

Erken yaşta yabancı dil edinim süreci
doğal olarak gelişen, çocukların
kendiliklerinden stratejiler geliştirdikleri
bir süreçtir. Çocuklar dili öğrenmeye
istekli ve heveslidirler. Yabancı dili
öğrenmenin zor olduğunu
düşünmezler, tam aksine eğlenceli
bulurlar.

Bu süreçte, dili eğlenerek öğrenmeleri,
öğrenirken kendilerini mutlu ve huzurlu
hissetmeleri, sık tekrar yapmaları,
öğretmenleri ve anne babaları
tarafından teşvik edilmeleri çok
önemlidir.

Çocuklarımızın yabancı dil öğrenim
serüvenlerinin bir parçası olmak, bunu
önemsediğimizi sözlerimizle ve
beraber yapacağımız etkinliklerle
onlara hissettirmek, onların yabancı
dile olan tutumlarının olumlu olmasına
ve öğrenme süreçlerinin de
hızlanmasına yardımcı olacaktır.

Kitap seçerken çocuğumuzun

seveceği, ilgisini çekecek, yaşına

uygun, resimli ve kısa cümlelerden

oluşan kitapları seçmek

çocuklarımızın motivasyonlarını

arttıracaktır.

Kitap okurken mimiklerimizi, ses

tonumuzu ve fiziksel hareketleri

kullanmamız, çocuklarımızla beraber

hikâyeyi dramatize etmemiz

çocukların hikâyeyi daha kolay bir

şekilde anlamalarına ve dili

edinmelerine yardımcı olacaktır.

Çocuklar, kitapların birçok kere
okunmasını isteyebilir. Kitapları tekrar
tekrar okumak, onların her seferinde
hikâyeyi daha iyi anlamalarına, yeni
sözcükleri öğrenmelerine ve hikâyeyi
kendi başlarına anlatmaları ve
İngilizce öğrenmenin eğlenceli
olduğunun farkına varmalarına
yardımcı olacak etkili bir deneyim
olacaktır.

Çocukların öğrenmesinde rutinler çok
önemlidir. Bu yüzden, düzenli olarak
kitap okumak, çocukların sadece
kitaba odaklanacakları bir zamanın
olması çocukları heyecanlandırır ve
öğrenmelerine olumlu katkıda bulunur.

Çocukların kitapları istediklerinde

okuyabilmeleri veya resimlerine
bakmaları için, kitapların uygun bir
yerde muhafaza edilmesi, onları kitap
okumaya teşvik edecektir.

Şarkılar ve tekerlemeler çocuklarımıza
ikinci dil ediniminde en çok yardımcı
olabileceğimiz taşınabilir oyun
araçlarının başında gelmektedir.

Çocuklar, şarkı ve tekerlemeleri kolay
bir şekilde öğrendiklerinden dolayı,
motive olurlar, dili konuşabildiklerine
yönelik başarı duygusunu kısa bir

zamanda hissederler.

Çocukların farkına varmadan İngilizce

öğrendikleri, kulak dolgunluğu

edindikleri, doğru telaffuzu

destekleyen eğitici araçlardır.

Her şarkı veya tekerlemenin bir
hikâyesi vardır. Bu hikâyeyi, şarkı
veya tekerlemeyi söylerken fiziksel
hareketlerle anlatılması, hem aktiviteyi
eğlenceli kılar hem de çocukların
daha kolay öğrenmesine yardımcı
olur. Şarkı ve tekerlemeler için
Youtube bize geniş bir arşiv
sağlamaktadır. Çocukların yaşına
uygun farklı Youtube kanallarından

yararlanabilirsiniz.

Çocuğunuzun sene boyunca öğrendiği
kelimeleri pekiştirmek için, çocuklarınızla
beraber resimli kartlar oluşturabilirsiniz.

Kelimelere ait resimleri Google Resimler

üzerinden bularak, kartona yapıştırabilir

veya çocuğunuzdan çizmesini

isteyebilirsiniz. Oluşturduğunuz resimli

kartlara, kelimeleri yazmak, çocukların

farkındalıkları açısından etkili olacaktır.

Hedef kelimelerin olduğu resimli kartlardan 4 tanesi farklı köşelere konulur.
Kartlardan bir tanesi söylenir ve çocuğunuzdan doğru karta doğru koşması
istenir. Koşmak yerine, çocuğunuz karta doğru yürüyebilir, zıplayabilir,
parmak ucunda da yürüyebilir.

Hedef kelimelerin olduğu resimli kartlar arka arkaya konulur. Resimli
kartlardan bir tanesi seçilir. Çocuğunuza sadece, bu kartı gördüğünde
“Stop” denmesi istenir. Siz kartları yavaş yavaş gösterirken, çocuğunuz
gördüğü kartları söyler. Sıra seçtiğiniz karta geldiğinde “Stop” der.

Hedef kelimelerin olduğu resimli kartlar yan yana konulur. Çocuğunuzla
beraber kartların ne olduğu teker teker söylenir. Daha sonra, ilk sırada
bulunan kartın arkası çevrilir. Tekrar kartlar teker teker söylenir. İkinci
seferde, ikinci kartın arkası çevrilir ve sırayla kartlar söylenir. En sonunda
bütün kartların arkası çevrilidir ve çocuğunuz kartları sırasıyla hatırlamaya
ve söylemeye çalışır.

Hedef kelimelerin olduğu resimli kartlardan iki set hazırlanır. Bütün kartlar
yere arkaları çevrili olarak yerleştirilir. Çocuktan iki tane kartı döndürüp ne
olduğunu söylemesi istenir. Eğer kartlar aynıysa, çocuğunuz kartları alır,
eğer değilse, kartların arkaları çevrilir. Oyun bütün kartların eşleri bulunana
kadar devam eder.

Hedef kelimelerin olduğu resimli kartlar arka arkaya konulur. O kartların
arasına bir de o konuyla ilgili olmayan bir kart konulur. Teker teker kartlar
çocuğa gösterilir. Çocuk gördüğü kartların isimlerini söyler. Çocuktan,
sadece o konuyla ilgili olmayan kartı gördüğünde zıplaması istenir.

Hedef kelimelerin olduğu resimli kartlar yere konulur. Çocuktan gözlerini
kapatması istenir. Kartların arasından bir tanesi alınarak saklanır. “What is
missing?” diye sorulur. Çocuğunuz hangi kartın eksik olduğunu söylemeye
çalışır.

Hedef kelimelerin olduğu resimli kartlar yere ya da duvara koyulur.
Çocuğunuz sineklik yardımıyla, söylediğiniz kelimeleri vurmaya çalışır. Bu
oyun birden fazla kişi ve sineklikle oynanabilinir.

Hedef kelimelerin olduğu resimli kartlar üzerleri beyaz bir kâğıtla
kapalıyken, yavaş yavaş çocuğa gösterilir ve ondan kartın tamamı
gözükmeden ne olduğu söylenmesi istenir.

Hedef kelimeleri teker teker sessiz bir şekilde söyleyin. Çocuğunuzdan
dudaklarınızı okuyup hangi kelime olduğunu bulmasını isteyin.

Hedef kelime kartlarını hızlı bir şekilde gösterip ters çevirin. Çocuğunuzdan
hangi kartı gösterdiğini bulmasını isteyin.

Hedef kelime kartlarından iki tanesini elinizde tutunuz. Elinizde tuttuğunuz
kartların bir tanesini söyleyiniz ve çocuğunuzdan o kartın olduğu yere
zıplamasını isteyiniz.

Hedef kelime kartlarından birini saklayınız. Çocuğunuz o karta
yaklaştığında, hedef kelimeyi daha yüksek bir şekilde söyleyiniz.
Çocuğunuz uzaklaştığında ise daha sessiz bir şekilde söyleyiniz.

Hedef kelime kartlarını odanın farklı yerlerine asınız. Çocuğunuza “Take
the picture of the …” diyerek yönerge veriniz. Cep telefonu veya fotoğraf
makinesi ile söylediğiniz hedef kelimenin resmini çekmesini isteyiniz.

Hedef kelime kartlarını bir kutuya koyunuz. Kutunun içine üç adet ‘Bang’
yazan kart koyunuz. Çocuğunuzla beraber sırayla kartları çekiniz. ‘Bang’
kartını çeken kişi bütün kartlarını kutuya yeniden koyar.

.

……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………… …………………………………………………………………….
Click to View FlipBook Version
Previous Book
Yuyao Kangpu Water Treatment Equipment Factory
Next Book
Introduction