The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by erinlee060711, 2022-07-09 23:23:57

Perakaunan

Perakaunan

PRINSIP PERAKAUNAN

Nama: Erin Lee En Yu
Kelas: A44

Kitaran Perakaunan

Penyata Dokumen Buku Catatan
Kewangan Perniagaan Pertama

Catatan Proses Kitaran Lejar
Penutupan Perakaunan

Imbagan Duga Imbangan
Terselaras Duga

Pelarasan

Etika Profesion Perakaunan

Kompotensi Integriti Kerahsiaan Objektiviti Sifat

Profesional

Akauntan perlu Akauntan perlu Akauntan Akauntan perlu Akauntan perlu
berkebolehan jujur dan tulus tidak mematuhi berkelakuan
berpengetahuan dalam mendedahka prinsip secara
dan mahir dalam menjalankan n maklumat objektiviti dan profesional
melaksanakan tugas agar perniagaan mengamalkan serta
urusan tidak berlaku kepada prinsip menggunakan
perakaunan pemalsuan dan mana-mana kebenaran dan kepakaran
dengan cekap. kekeliruan pihak tanpa keadilan profesional
kenyataan. kebenaran semasa semasa
daripada menjalankan menjalankan
pihak tugas. tugas.
perundangan.

Ciri Kualitatif Penyata Kewangan

Ciri Kualitatif Kelevenan
Asas
~ Maklumat kewangan harus relevan dan memenuhi keperluan pengguna
Perwakilan Benar

~ Maklumat kewangan harus bebas daripada kesilapan dan tidak berat

sebelah kepada sesuatu pihak

Ciri Kualitatif

Pemasaan Tertingkat Kebolehbandingan
~ Maklumat dalam Penyata
Kebolehsahan
~ Penyata Kewangan ~ Maklumat dalam Kewangan boleh
yang dibentangkan Penyata Kewangan Kebolehfahaman dibandingkan sama ada di
tepat masanya antara tempoh perakaunan
harus boleh disahkan ~ Maklumat atau di atara jenis
mempunyai perniagaan yang sama,
dan ini akan memberi kewangan mesti ataupun jenis berlainan
kandungan maklumat jaminan kepada
yang lebih relevan pengguna yang ia mudah difahami

kepada pengguna boleh dipercayai oleh pengguna

Komponen dalam Penyata Pendapatan

Penyata Pendapatan

Akaun Perdagangan Akaun Untung Rugi

Jualan Kos Jualan Hasil Belanja

Komponen Penyata Kedudukan Kewangan

Penyata Kedudukan Kewangan

Aset Bukan Semasa Liabiliti Bukan Semasa

Aset Semasa Liabiliti Semasa Ekuiti Pemilik

Persamaan Perakaunan

Aset = Liabiliti + Ekuiti Pemilik

Untung Bersih/

Aset = Liabiliti + Modal + (Rugi Bersih)
Aset = Liabiliti + Modal + Hasil - Belanja

Catatan Kontra Catatan Kontra
Susut Nilai Terkumpul
Akaun Berkaitan Peruntukan Hutang Ragu
Aset Bukan Semasa Ambilan
Akaun Belum Terima Pulangan Jualan / Pulangan Masuk
Modal / Ekuiti Pemilik
Jualan Pulangan Belian / Pulangan Keluar

Belian

Dokumen Perniagaan

Dokumen Digunakan sebagai rujukan dan
Sumber maklumatnya perlu dicatatkan
dalam buku perakaunan

Dokumen
Perniagaan

Dokumen Digunakan sebagai rujukan
Bukan tetapi maklumatnya tidak perlu
Sumber dicatatkan dalam buku
perakaunan

Fungsi Imbangan Duga

Menyemak ketepatan Catatan Menyemak ketepatan proses
Bergu pemindahan daripada Buku
Catatan Pertama ke dalam lejar
Menyemak ketepatan pengiraan
dalam Buku Catatan Pertama dan Memudahkan penyediaan Penyata
lejar Kewangan

Terima Kasih ~


Click to View FlipBook Version