The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

QISTINA DAMIA buku ini adalah tentang tajuk 2.2.5 Saiz fail dan kualiti untuk audio yang sama dalam pelbagai format fail

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by m-10547859, 2022-07-10 00:18:23

2.2.5 Saiz fail dan kualiti untuk audio yang sama dalam pelbagai format fail

QISTINA DAMIA buku ini adalah tentang tajuk 2.2.5 Saiz fail dan kualiti untuk audio yang sama dalam pelbagai format fail

udna2tlua.2km.A5PuFedalFiboialaiyg&laaKni gFuaoSlriamtmi
aatPresented by QISTINA DAMIA


APAKAH ITU AUDIO DIGITAL?

Audio digital boleh disimpan dalam pelbagai format fail

WAVE MP3
MIDI

mSeetniyaipmpfaanil amuednigog. unakan teknik yang berlainan untuk

Tkeerkannika mseasmetpeantgaanhatkeaknnikmeamkapenngmaermubhui aknugalistei bdaahnagfiaainl aauuddiioo
.


WAVE


APA ITU WAVE?

1. WAVE = Waveform Audio File Format/ WAV
2. Dibangunkan = MICROSOFT & IBM utk komputer peribadi
3. TIDAK DIMAMPATKAN. Saiz fail WAVE lebih besar & kualiti tinggi
4. Menyimpan audio digital yang dirakam dengan kualiti yang


tinggi (kadar sampel dan kedalaman bit yang tinggi)

"SEMAKIN TINGGI KUALITI AUDIO

YANG TERSIMPAN, MAKA

SEMAKIN BESAR SAIZ FAIL

TERSEBUT"


MP3


APA ITU MP3?

MP3: Diabngunkan: Merevolusikan

MPEG Layer III Movig Picture
dunia pada hari

Expert Group

Memampatkan
ini dengan

data audio
(MPEG) muzik

dengan membuang
Bersaiz kecil dengan
Popular di internet

data yang tiada
kualiti audio yang
dan peranti mudah

lebih rendah
alih.Bentuk runut

guna berbanding WAV
adio MP3 sama

seperti WAVE


MIDI


MIDI = Musical Instrument Digital Interface

Merekod & mengawal nota bagi setiap alat muzik

Tidak menyimpan bunyi dalam bentuk pola-pola

Menyimpan
bit (1&2) Mengarah kad

set
bunyi & perisian

NOT MUZIK
arahan
menghasilkan

yang
}LAGU MUZIK muzik pada

komputer
berkaitan

BUNYI PERALATAN

MUZIK


Maka

Kualiti audio MIDI adalah lebih tinggi daripada WAV (jika set
arahan audio adalah lengkap & tepat)
Walaubagaimanapun, tertakluk kepada peranti yang
digunakan (menghasilkan semula audio yang diarahkan)


WAV & MP3 sukar ditukarkan
APLIKASI

kepada format MIDI dengan
KHAS BAGI:

menggunakan aplikasi
1. WAV kepada MP3:
penyunting biasa

2. WAV kepada MIDI:

Audacity 2.1.2

AmaZINGMIDI 1.7


thank you
it's lovely to meet all of you!


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา พ.ศ.2547
Next Book
ตัวกูของกู ท่านพุทธทาสภิกขุ