The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ruby skal, 2020-02-17 09:24:03

BUKU PROGRAM MAT PIBG SKAL 2020

BUKU PROGRAM MAT PIBG SKAL 2020

SEKOLAH KEBANGSAAN AYER LANAS

17700 AYER LANAS, JELI, KELANTAN
Telefon: 09-9468275 Fax: 09-9467052

E-mail : [email protected]

Kali ke-42

18 FEB 2020 (SELASA)
2.00 PETANG
DEWAN IBNU KHALDUN
DR. AMINUDDIN BIN YAACOB

TIMBALAN PENGERUSI KESEDAR
IBU PEJABAT KESEDAR BANDAR BARU, GUA MUSANG

TENTATIF PROGRAM
MESYUARAT AGUNG PIBG SK AYER LANAS KE 42/2020-
-
-
-
--

AHLI JAWATANKUASA PIBG SESI 2018/2019
SEKOLAH KEBANGSAAN AYER LANAS

-

-

JAWATANKUASA KERJA
MESYUARAT AGUNG PIBG SK AYER LANAS KE-42/2020

MINIT MESYUARAT AGUNG TAHUNAN PIBG
KE 41/2019

-
-

--
--

-
-

-

-

-
-

PETIKAN UCAPAN PERASMIAN SEMASA MESYUARAT

- - --
-

-

USUL DAN CADANGAN IBUBAPA

-
-

LAPORAN AKTIVITI TAHUNAN PIBG
TAHUN 2019

BIL PROGRAM / AKTIVITI TARIKH TINDAKAN TEMPAT

-


-

-

PENYATA
KEWANGAN

2019

-
-

-
-

--

LAPORAN
UNIT

KURIKULUM

SENARAI NAMA MURID CEMERLANG
UPSR 2019

-

SENARAI NAMA MURID CEMERLANG
UPKK (8A) 2019

PENGISIAN PROGRAM JEJAK JUARA
6A 2019

BIL TARIKH PROGRAM / AKTIVITI Objektif SASARAN

1 06 Jan (Ahad) Mesyuarat Kecemer- 1. Membincangkan KPI UPSR

11 Feb (Isnin) langan UPSR 2019 Semua ahli jawa-

09 Mac (Selasa) 2. Membincangkan program tankuasa

14 Mei (Selasa) kecemerlangan 2019.

23 Julai (Selasa) 3. Merapatkan silaturahim sesame

27 Ogos (Selasa) guru.

02 Sept (Isnin)

2 1. Membolehkan semua ibu bapa

tahu target UPSR anak masing- Ibu bapa dan murid

29 Jan 2019 (Selasa) Majlis Cakna Waris masing tahun 6
22 Jun 2019(Sabtu) 2. Merapatkan silaturahim antara
guru dan ibu bapa
27 Ogos 2019 (Selasa) 3. Mengatasi masalah pembelaja-

ran anak

3 10 Feb (Ahad) hingga 3 Sept Kelas Tambahan Ber- 1. Murid dapat meningkatkan lagi

(Selasa) fokus pencapaian di dalam setiap mata Semua murid tahun

pelajaran. 6

2. Murid dapat memperkemaskan

lagi cara menjawab soalan upsr

dengan teknik yang betul.

4 1. Meningkatkan keyakinan dan
semangat murid tahun 6.
13 Jan 2019 Cakna Pentadbir 2. Merapatkan hubungan pentad- Semua murid tahun
(Selepas waktu perhim- 10 minit bir dan murid tahun 6 6

punan(

5 Februari hingga September Solat Hajat murid 1. Menerapkan elemen-elemen Semua murid tahun
setiap hari Khamis islamik dan kerohanian di dalam 6
masa pertama diri murid.
(7.40-8.10 pagi)

6 18 Februari-Sept Langganan akhbar 1. Murid dapat membuat

didik ulangkaji menggunakan soalan- Semua murid tahun

Setiap hari Isnin soalan di dalam akhbar didik 6

7 Sebelum UBB dan sebelum Solat Hajat Perdana

UPSR (ibu bapa dan murid 1. Menerapkan elemen-elemen Ibu bapa/murid ta-

10 Mac 2019 tahun 6) islamik dan kerohanian di dalam hun 6 serta guru

29 Julai 2019 diri ibu bapa dan murid. dan kakitangan

29 Ogos 2019 SKAL

8 28 April 2019 Program ‘Ingatkan saya’ 1. Meningkatkan kemahiran men- 2 kumpulan

30 APRIL 2019 Bengkel Teknik Menja- jawab soalan mirip UPSR 1. Kelas A dan B

wab 2. Ulangkaji semula pembelajaran 2. Kelas C dan D

Subjek Teras lalu.

9 22 MAC 2019 KELAS TAMBAHAN 1. Meningkatkan kemahiran men- Semua murid tahun

- SEMASA CUTI jawab soalan mirip UPSR 6

24 MAC 2019 PERSEKOLAHAN 2. Ulangkaji semula pembelajaran

lalu

10 23 & 24 OGOS 2019 KELAS TAMBAHAN 1. Meningkatkan kemahiran men- Semua murid tahun

30 OGOS & 31 OGOS HUJUNG MINGGU jawab soalan mirip UPSR 6

2019 2. Ulangkaji semula pembelajaran

lalu

11 Program ‘Jentik Pagi’ 1. Membantu murid dalam menja-

JULAI - SEPT 2019 )Mata Pelajaran Sains) wab soalan mirip UPSR dengan bet- Murid Kelas 6A

(Kelas jam 7.00 pagi) ul.

2. Menanamkan semangat kepada

murid untuk

Belajar di awal pagi

12 Mac-Sept Program Kelas Hari 1. Menekankan latihan intensif ber- Semua murid tahun

Sabtu dasarkan format UPSR terkini 6

13 Feb-Sept Program Zoom A 1. Mmenjawab soalan latihan in-

tensif berdasarkan format UPSR 21 orang murid

terkini melalui internet.

14 JUN-OGOS 2019 PROGRAM PELAN IN- 1. Membolehkan guru mengetahui Semua murid tahun

TERVENSI LIMA kelemahan murid di dalam mata 6

LANGKAH (PILL) MA- pelajaran Matematik dan Bahasa

TEMATIK DAN BAHASA Inggeris.

INGGERIS 2. Meningkatkan lagi pencapaian

murid di dalam mata pelajaran Ma-

tematik dan Bahasa Inggeris.

15 22 JUN 2019 PROGRAM MOTIVASI 1. Menanam sikap sayangi keluarga Ibu bapa dan Semua

DAN KEIBUBAPAAN di dalam diri. murid tahun 6

29 JULAI 2019 (KERJASAMA UNIT 2.. Menerapkan elemen kerohanian

KAUNSELING) di dalam diri ibu bapa dan murid

bu bapa dan murid.

16 31 JULAI DAN 1 OGOS REHAT MINDA DI MIN . Memberi motivasi kepada semua Semua murid tahun

2019 HOUSE CAMP, KU- murid tahun 6 untuk berjaya. 6

BANG KERIAN 2. Menekankan latihan intensif ber-

dasarkan format upsr terkini

17 29 OGOS 2019 Program Solat hajat 1. Menerapkan elemen kerohanian Ibu bapa dan murid

Perdana dan Majlis di dalam diri ibu bapa dan murid. tahun 6

Restu Ilmu

18 4-5 &10-12 September Peperiksaan UPSR

19 13-15 Nov 2019 Lawatan Murid-murid 1. Mendedahkan murid dengan

Rabu-Jumaat Tahun 6 sejarah di Kuala Lumpur. 38 orang murid

2. Menerapkan sikap berani dan

mengurus diri murid.

20 Sept-Nov Program Pasca UPSR 1. Memberi peluang kepada murid Semua murid tahun

mempamerkan bakat masing- 6

masing

LAPORAN
UNIT

HEM

LAPORAN AKTIVITI UNIT HAL EHWAL MURID
TAHUN 2019


-
-

LAPORAN
UNIT

KO-KURIKULUM

REKOD PENCAPAIAN MURID DALAM
AKTIVITI KO-KURIKULUM TAHUN 2019

-

-
-

-
--

– -
-
– -


SILA SCAN QR CODE DIBAWAH :

-

-
J

-
-
-

-

SEKALUNG PENGHARGAAN

CATATAN

CATATAN

AUTOGRAF

SEKOLAH KEBANGSAAN AYER LANAS

17700 AYER LANAS, JELI, KELANTAN
Telefon: 09-9468275 Fax: 09-9467052

E-mail : [email protected]


Click to View FlipBook Version