The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

LAPORAN TAHUNAN PIBG KE 17 2020 FINALISED (2)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by farwanvda, 2020-03-06 02:52:42

LAPORAN TAHUNAN PIBG KALI KE-17 SMKBSB

LAPORAN TAHUNAN PIBG KE 17 2020 FINALISED (2)

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE—17 TAHUN 2020

SMK BANDAR SUNGAI BUAYASMK BANDAR SUNGAI BUAYA

48010 RAWANG, SELANGOR

MESYUARAT
AGUNG

PIBG

KALI KE-17

TARIKH / 7 MAC 2020 / SABTU

MASA 8.00 PAGI

TEMPAT DATARAN 7.20

Dirasmikan oleh :
YB TUAN HARUMAINI BIN HJ OMAR
ADUN BATANG KALI.

“Permuafakatan Pemangkin Kecemerlangan”

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE—17 TAHUN 2020
SMK BANDAR SUNGAI BUAYA

ISI KANDUNGAN

1 Kata Alu-aluan Pengetua SMKBSB 3
2 Kata Alu-aluan Yang DiPertua PIBG SMKBSB 4
3 Atur Cara Majlis 5
4 Notis Mesyuarat Agung 6
5 Borang Penyataan Usul 7
6 Jawatankuasa PIBG Sesi 2019 / 2020 8
7 Senarai Kehadiran Mesyuarat AJK PIBG 9
8 Senarai Kehadiran Ibu Bapa & Guru Mesyuarat Agung PIBG kali ke-16 10
9 Minit Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-16 14
11 Laporan Aktiviti PIBG 2019 19
12 Laporan Bendahari PIBG 20
13 Usul Untuk Dibahaskan 29
14 AJK PIBG Sesi 2020/2021 30
15 AJK Mesyuarat Agung PIBG kali Ke-17 32
15 Pencapaian Kurikulum 33
16 Penghargaan 34
17 Catatan 36

2

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE—17 TAHUN 2020
SMK BANDAR SUNGAI BUAYA

KATA ALU-ALUAN PENGETUA SMKBSB

BISMILLLAHIRRAHMANIRRAHIM,
Assalamualaikum W.B.T.
Sebagai pembuka kata, marilah kita bersama-sama mengucapkan kesyukuran ke hadrat Allah SWT atas
limpah kurnia-Nya segala perancangan dan usaha yang jitu maka mesyuarat Agung Tahunan PIBG kali
ke-17 dapat diterjemahkan pada hari ini.
Pada kesempatan ini, diharapkan kita semua dapat menjana idea-idea yang bernas dalam merealisasikan
visi dan misi sekolah ini dari semasa ke semasa supaya SMK Bandar Sungai Buaya menjadi sebuah
sekolah yang gemilang.
Dengan perkembangan semasa yang kita semua sedia maklum, Persatuan Ibu Bapa dan Guru menghadapi
pelbagai cabaran dan dugaan dalam mengorak langkah membantu pihak sekolah dalam semua aspek
khasnya kemajuan dan kecemerlangan pendidikan anak-anak kita.Tanpa kesepakatan dan kerjasama yang
padu amat sukar bagi kita untuk mencapai kejayaan-kejayaan yang diharapkan.
Saya bagi pihak warga sekolah merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi
kerjasama yang baik dalam melaksanakan pelbagai program sekolah. Kita semua mengharapkan
peningkatan dalam aspek kurikulum, kokurikulum dan sahsiah pelajar. Hanya dengan kerjasama semua
pihak secara berterusan maka anak-anak didik sekolah ini dapat terbentuk menjadi insan yang cemerlang
dari segi sahsiah, akademik serta kokurikulum.
Akhir kata semoga Allah memberkati kerjasama kita dalam menjalankan tanggungjawab bagi mendidik
anak-anak kita menjadi insan yang berilmu dan cemerlang. Seterusnya menjadi rakyat yang berjasa kepada
agama, bangsa dan negara Malaysia.
Sekian, terima kasih.

ALIMAH BINTI ABU NOH
PENGETUA
SMK BANDAR SUNGAI BUAYA

3

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE—17 TAHUN 2020
SMK BANDAR SUNGAI BUAYA

KATA ALU-ALUAN YDP PIBG SMKBSB

BISMILLLAHIRRAHMANIRRAHIM,

Assalamualaikum W.B.T.

Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan izin dan nikmat-Nya kita masih lagi
diberi kekuatan dan kesihatan untuk bersama-sama dalam Mesyuarat Agung PIBG SMKBSB Kali Ke-17.
Insya-Allah semoga kehadiran ibu bapa pada kali ini dapat kita berbincang serta bertukar-tukar pendapat
dengan berhemah demi kebaikan anak-anak serta sekolah.

Bagi pihak Jawatankuasa PIBG SMKBSB Sesi 2019/2020, kami mengucapkan jutaan terima kasih atas
kepercayaan ibu bapa dan sekolah kepada PIBG untuk menjalankan tanggungjawab ini dengan
sebaik-baiknya. Kerjasama yang diberikan oleh ibu bapa serta pihak sekolah kepada Jawatankuasa PIBG
dalam menjayakan program-program amatlah dihargai.

Walaupun begitu, sokongan berterusan dari ibu bapa masih lagi diperlukan sama ada dari segi kewangan,
tenaga kerja, buah fikiran serta masa dalam menjayakan program PIBG untuk kebaikan anak-anak.
Penglibatan ibu bapa dengan PIBG serta sekolah boleh merangkumi segala aspek akademik, kokurikulum,
sahsiah serta rohani para pelajar berdasarkan ilmu kepakaran ibu bapa masing-masing. Semoga jalinan
kerjasama ini sentiasa mendapat keredhaan Allah S.W.T.

Tahniah diucapkan kepada pihak sekolah, guru-guru serta pelajar dalam semua kejayaan cemerlang yang
telah dicapai. Usaha gigih pelajar, guru-guru serta pihak sekolah dalam merealisasikan kejayaan ini amatlah
dibanggakan. Usaha yang cemerlang ini perlu kita teruskan dan mantapkan lagi komitmen agar
kecemerlangan menjadi milik kita bersama.

Jawatankuasa PIBG Sesi 2019/2020 mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam
semua program PIBG sepanjang tahun 2019 secara langsung atau tidak langsung. Tahniah dan terima kasih
juga kepada jawatankuasa yang menjayakan Mesyuarat Agung PIBG SMKBSB kali ke-17 ini. Pihak PIBG
sesi 2019/2020 juga memohon kemaafan atas segala kekurangan serta kekhilafan dalam menjalankan
tanggungjawab. Saya berharap agar Jawatankuasa PIBG sesi 2020/2021 yang akan dipilih dan dilantik
dapat menjalankan amanah yang diberikan dengan penuh komited dan dedikasi.

Semoga kita semua dikurniakan rahmat dan keberkatan daripada Allah S.W.T.

Wassalam.

DATO’ HJ RUSLEE BIN HJ HASHIM

YANG DIPERTUA
PIBG SMK BANDAR SUNGAI BUAYA

4

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE—17 TAHUN 2020
SMK BANDAR SUNGAI BUAYA

ATUR CARA MAJLIS

10.05 pagi : Ucapan yang DiPertua PIBG sesi 2019/2020
: Menerima dan Mengesahkan Minit Mesyuarat Agung
PIBG Kali Ke-16
: Menerima dan Mengesahkan Laporan Tahunan PIBG
2019/2020
: Menerima dan Mengesahkan Penyata Kewangan PIBG
2019/2020
: Membentang dan Menerima Usul / Cadangan
: Pembubaran AJK PIBG sesi 2019/2020
: Melantik Pengerusi Sementara Mesyuarat
: Pelantikan AJK PIBG sesi 2020/2021
: Hal-Hal Lain

5

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE—17 TAHUN 2020
SMK BANDAR SUNGAI BUAYA

NOTIS MESYUARAT AGUNG

Ruj. Kami : SMKBSB 100-7/1/5 JLD.2
()

Tarikh : 10 Februari 2020

Ibu Bapa / Penjaga
SMK Bandar Sungai Buaya

Dato’/Datin /Tuan/ Puan,

NOTIS MESYUARAT AGUNG PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU (PIBG) KALI KE-17 TAHUN 2020

Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuki.

2. Dengan ini dimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) SMK Bandar Sungai
Buaya kali ke-17 Tahun 2020 akan diadakan seperti ketetapan di bawah:

Tarikh : 07 Mac 2020 ( Sabtu )

Masa : 8.00 pagi

Tempat : SMK Bandar Sungai Buaya

3. Kehadiran Dato’ /Datin/ Tuan / Puan pada mesyuarat tersebut amatlah diharapkan dan jasa baik Dato’/
Datin/ Tuan / Puan , dipohon agar dapat menghantar usul sebelum atau pada 21 Februari 2020.

4. Segala kerjasama dan sokongan Dato’/ Datin/ Tuan / Puan amatlah kami hargai dan didahulukan dengan
ucapan ribuan terima kasih.

‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’

Saya yang menjalankan amanah,

DATO’ HJ RUSLEE BIN HJ HASHIM
YANG DIPERTUA PIBG
SMK Bandar Sungai Buaya
48010 Rawang, Selangor Darul Ehsan

6

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE—17 TAHUN 2020
SMK BANDAR SUNGAI BUAYA

BORANG PENYATAAN USUL

Nama : ……………………………………………………………………..

Alamat : ……………………………………………………………………..

No tel : …………………………………………………………………….

Nama Anak /
Tingkatan : ………………………………………………………………………

Tarikh :……………………………………………………………………….

Yang Dipertua,
Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG),
SMK Bandar Sungai Buaya,
48010 Rawang Selangor.

Tuan,
USUL / CADANGAN MESYUARAT AGUNG PIBG SMK BANDAR SUNGAI BUAYA KALI KE –17/ 2020

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Usul atau cadangan ibu bapa yang hadir sahaja akan dibahaskan dalam mesyuarat.

Dengan ini saya ……………………………………………………………………… akan hadir / tidak hadir ke Mesyuarat Agung PIBG
SMK Bandar Sungai Buaya kali ke –17 tahun 2020.
Sekian. Terima kasih.
Yang benar,
..................................................................
()

7

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE—17 TAHUN 2020
SMK BANDAR SUNGAI BUAYA

JAWATANKUASA PIBG SESI 2019/2020

Penasihat JAWATANKUASA PIBG 2019/2020
: Pn Alimah bt Abu Noh ( Pengetua )

Yang DiPertua PIBG : Dato’ Hj Ruslee bin Hj Hashim

Naib Yang DiPertua PIBG : Prof Madya Dr Faizul Azli bin Mohd Rahim
Setiausaha Kehormat : Pn Saidah bt Che Kub

Pen. Setiausaha Kehormat : Pn Normawati bt Abdul Rahman

Bendahari Kehormat : Pn Nor Sarini bt Mohd Yusuf
: Pn Aida bt Hussin
Pen Bendahari Kehormat
: Pn Sariah bt Ibrahim
AJK : Pn Hazita bt Abdul Ghani
a) Guru : En Asruzi bin Omar
: Pn Hajah Rozeta bt Hasan
b) Ibu Bapa : Pn Norimani bt Nawi
: Tn Hj Hazmi bin Zainuddin
c) JuruAudit Luaran : En Mohamad Hishamuddin bin Mohd Tahir
JuruAudit Dalam : YM Tengku Merhaini bt Tengku Abdul Rahman
: Pn Hajah Zainun bt Yaakob
: Prof Dr Mohamad Johdi bin Salleh
: En Mohamad bin Abdul Basik
: Pn Amizah bt Ismail
: Pn Hajah Fatimah bt Abdul Latif

d) AJK Komuniti : En Mohammad bin Nayan

8

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE—17 TAHUN 2020
SMK BANDAR SUNGAI BUAYA

SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT AJK PIBG

BIL MESYUARAT TARIKH
1 MESYUARAT KALI PERTAMA 18/03/2019
2 22/04/2019
3 MESYUARAT KALI KEDUA 25/06/2019
4 MESYUARAT KALI KETIGA 04/07/2019
5 MESYUARAT KALI KEEMPAT 08/08/2019
6 MESYUARAT KALI KELIMA 26/08/2019
7 MESYUARAT KALI KEENAM 25/09/2019
8 MESYUARAT KALI KETUJUH 04/11/2019
9 MESYUARAT KALI KELAPAN 22/11/2019
10 MESYUARAT KALI KESEMBILAN 17/01/2020
11 MESYUARAT KALI KESEPULUH 06/02/2020
12 MESYUARAT KALI KESEBELAS 05/03/2020
MESYUARAT KALI KEDUABELAS

Rekod kehadiran mesyuarat:

Bil Nama Tarikh Mesyuarat

18/3 22/4 25/6 04/7 08/8 26/8 25/9 4/11 22/11 17/1 06/2 05/03

1 Dato’ Hj Ruslee bin Hj ///// // / / / / /
/
Hashim /

2 Prof Madya Dr Faizul Azli / / / / 0 0 / / / / /

bin Mohd Rahim

3 Pn Saidah bt Che Kub ///// // / / / /

4 Pn Normawati bt Abd Rah- / 0 / 0 / / / / 0 / / 0

man

5 Pn Nor Sarini bt Mohd ////0/ / / / / / /

Yusof

6 Pn [email protected] bt Hussin / / 0 0 / / / / / / / /

7 Pn Sariah bt Ibrahim //0/ / / / / / / / /

8 Pn Hazita bt Abdul Ghani / / / / / / / / / / / /

9 En Asruzi bin Omar / / / /00/ 0 / / / /

10 Pn Hjh Rozeta bt Hasan // /0/ / /0 0 / / /

11 Pn Norimani bt Nawi ///// // / / / / /

12 Pn Hjh Fatimah bt Abdul / 0 0 / / / / / / / / 0

Latif

13 Hj Hazmi bin Zainudin ///// // / / / / /

14 En Mohamad Hishamuddin / / 0 / / / / 0 0 0 / 0

bin Mohd Tahir

15 YM Tengku Merhaini bt ///// // / / / / /

Tengku Abdul Rahman

16 Pn Hjh Zainon bt Yaakub / 0 / / / / / / 0 / / /

17 Prof Dr Mohamad Johdi / / 00 / 0 / 0 0 0 0 0
bin Salleh //0/ / / / / / / / 0
0/ 000000 0 0 0 0
18 En Mohamad bin Abdul
Basik

19 Pn Amizah bt Ismail

20 En Mohammad bin Nayan / /0/ 0 / / / / 0 / /

17 Pn Nor Asiah bt Adnan Meletak jawatan 9

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE—17 TAHUN 2020
SMK BANDAR SUNGAI BUAYA

SENARAI KEHADIRAN IBU BAPA & GURU

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-16

BIL NAMA BIL NAMA
1 ABD RASID BIN MOHD SAWAI
2 ABDUL LATIF BIN ARSHAD 41 FUZIAH BINTI MOHAMAD
3 ABDUL LATIFF BIN ISHAK 42 HAFIZAH BINTI MASUD
4 ABDUL RAHIM BIN HARUN 43 HALIMAH BINTI ZAKARIA
5 AFEDAH BINTI MAJID 44 HAMIDAH BINTI DAUD
6 AHMAD SUBRI BIN AHMAD 45 HAMIDAH BINTI MOHAS
7 AHMAD SUHAILEE BIN ABDULLAH 46 HAMIDAH BT SULAIMAN
8 AIDA AMIRA BINTI MOHD GHANI 47 HAMILROL BIN ATAN
9 ALIMAH BINTI ABU NOH 48 HAMINATUN SA'ADIAH HASHIM
49 HAMIZAN B ABD HAMID
10 AMIZAH BT ISMAIL 50 HAMSANI BIN BASRI
11 AMRAN BIN OMAR 51 HANIFAH BINTI MAT
12 ARINA BINTI ALI 52 HANITAH BINTI JELANI
13 ASRUZI BIN OMAR 53 HANIZA BINTI HASIM
14 AYUNI BINTI ABDULLAH 54 HANIZA ZAINAL
15 AZHAR BIN ABDUL HAMID 55 HANIZAFIDA BT SARIMAN
16 AZINA BINTI HUSSIN 56 HARISAH BINTI JUNUS @ MUHAMMAD NOR
17 AZINAH BT AHMAD 57 HARZILNADARA MAK SAM
18 AZIZAH BT JAILON 58 HASHIMAH BINTI HARUN
19 AZLIMAH BINTI DAUD 59 HASLINDA BT AWANG
20 AZLIN ANAK BANUN 60 HASLINDA BT ONGKEH
21 AZLINA BINTI OTHMAN 61 HASNAH BINTI ABU HASSAN
22 AZMAN BIN ABD. TALIB 62 HASNITA BINTI TA'AT
23 AZMI BIN ZAINAL ABIDIN 63 HAZITA BINTI ABDUL GHANI
24 BADRUL BIN MUSTAFFA 64 HAZMI B ZAINUDDIN
25 BAKAR BIN HASSAN 65 HINDON BINTI HASSAN
26 BORHANUDDIN BIN JAMALUDDIN 66 IDAYU BINTI ABD SEMAN
27 CHANTHIRIGA CHATU 67 ILMIAH BINTI TUMIAN
28 CHE HAMIDAH BINTI CHE PA 68 ISHAK BULIM
29 CHE ZAINON BINTI YUSOF 69 ISMAIL BIN KIPRAWI
30 DG ANNI BINTI AG PIUT 70 ISMAIL BIN OTHMAN
31 EFFA SALWA BINTI HAMZAH 71 ISMAJUNIZAH BINTI ISHAK
32 FAAIZAH BINTI MAT ALI 72 ISMAWATI BINTI ISMAIL
33 FAIZUL AZLI MOHD RAHIM 73 ISTIAQ BIN IDRIS
34 FARIDAH BINTI ISMAIL 74 IZZATUL FARRITA BINTI MANSOR
35 FARIDAH BT ABDUL KADIR 75 JAFNI B ABDULLAH @ MOHD YUSOFF
36 FATIMAH BINTI ABDUL LATIF 76 JAMAIAH BT ABDUL RAHIM
37 FAUZIAH BINTI JAMIL @ AMAT 77 JAMALIAH BINTI ABDUL RAHMAN
38 FAUZIAH BT HALIT 78 JUAINI BT MISIRAN
39 FAZLIYANI BINTI ABU BAKAR 79 JUHAIDA BT ZAINAL ALAUDIN
40 FITRIZA BT DESA 80 JURAIDAH BT JABAR

10

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE—17 TAHUN 2020
SMK BANDAR SUNGAI BUAYA

SENARAI KEHADIRAN IBU BAPA & GURU

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-16

BIL NAMA BIL NAMA
81 JURIAH BINTI YUSOFF 122 MUSTAFFA B IBRAHIM
82 KAMRONHAINI A. WAHAB 123 MUSTAPA KAMAL BIN SAUD
83 KAMSIAH BT MARON 124 NAZIRAH BT ABDULLAH
84 KHAMARUKHNIZAM BIN BASRI 125 NIK MASTURA BT NIK MAHMOOD
85 KU RAFINAH BT KU ISMAIL 126 NIRWANA BINTI MOHD ALI
86 MADZNAH BINTI BACHOK 127 NOOR HAFNI BINTI AMIN
87 MAHANI BINTI MAT KHAIRI 128 NOOR HASLIZA BINTI ZOLKEPLE
88 MARIA BINTI ABU HASSAN 129 NOOR HAZLIN BINTI IDRIS
89 MARIA WATI BINTI YUSOFF 130 NOOR LIZA BINTI MD NOH
90 MARLINA BT AMIN 131 NOOR SYARLINA BT TERMIZI
91 MARZITAH BINTI YUSOF 132 NOORA BT NORDIN
92 MASENAH BINTI DARMO 133 NOR ASIAH BINTI ADNAN
93 MASRI BIN SALIM 134 NOR AZIROH BINTI CHE ROZALI
94 MASSHARINA MOHAMAD 135 NOR AZIZAH BINTI AWANG
95 MASTURA BT ABDUL MAJID 136 NOR AZIZAH BINTI TAMAMI
96 MELOR BINTI DARUSMAN 137 NOR AZLINA BINTI MOHAS
97 MIMI ROSMAWATI BINTI WAHAB 138 NOR AZLINDA BT ABDUL LATIF
98 MOHAMAD HISHAMUDDIN BIN MOHD TAHIR 139 NOR HAYATI BINTI YAACOB
99 MOHAMAD ZAIRI BIN ZAINAL 140 NOR HAYATI BT SHAFFI
100 MOHAMED AZIZAN BIN ABDULLAH 141 NOR IFADILAH BINTI IBRAHIM
101 MOHAMED YUSOFF BIN ABDUL LATIB 142 NOR RAMIZA BINTI ZAKARIA
102 MOHAMED ZULKARNAIN 143 NOR SARINI BINTI MOHD YUSOF
103 MOHAMMAD BIN ABDUL BASIK @ DZULKIFLI 144 NORAASHA BINTI HASSIM
104 MOHAMMAD BIN NAYAN 145 NORAINI BINTI ISHAK
105 MOHD ISA BIN DARUS 146 NOR'AINI BT AFFANDI
106 MOHD JUNAIDI B. MOHD YASIR 147 NORASNITA BINTI OTHMAN
107 MOHD KHAIZUL BIN RAZALI 148 NORAZILAWATI MD WARAP
108 MOHD KHAZARUDE HARIS BIN MOHD KHARIS 149 NORAZIMAIDAYU BINTI ABDUL MALEK
109 MOHD NOOR BIN SABUDDIN 150 NORAZLIN BT YUSOFF
110 MOHD ROINI B ISMAIL 151 NORAZMA BINTI MAT ZIN
111 MOHD SHAIFUL AZHAR BIN JOHARI 152 NORAZURA BINTI RAHMAN
112 MOHD SHAMSUL NIZA BIN MOHD ISHAK 153 NORHAMIZAN BINTI SIMAT
113 MOHD SHUKRI BIN YAHAYA 154 NORHANIDA BT ALIAS
114 MOHD SUFIAN BIN MOKHTAR 155 NORHASIMAH BINTI MAHMOOD
115 MOHD YUSOF BIN DIN @ SHAHUDIN 156 NORIMAH BINTI ABDULLAH
116 MOHD ZAHID BIN YUSOP 157 NORIMANI BT HJ NAWI
117 MOHD ZAINI BIN IBRAHIM 158 NORIZAH BT ABD GHANI
118 MOHD ZULMI BIN ASMUNI 159 NORIZAN BT SULAIMAN
119 MOONYATI BINTI ISMAIL 160 NORLI BIN SAJAT
120 MUHD FIRDAUS BIN JAMALUDIN 161 NORLIA BINTI ABU BAKAR

11

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE—17 TAHUN 2020
SMK BANDAR SUNGAI BUAYA

SENARAI KEHADIRAN IBU BAPA & GURU

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-16

BIL NAMA BIL NAMA
121 MUNIRAH AKMAL BINTI HAJI MURAT 162 NORLISA
163 NORLIZA BT KAMAR BASAH 204 SAHBIAH BINTI MOHAMAD
164 NORLIZANA BT ABU BAKAR 205 SAHIDAH BINTI YANG RAZALI
165 NORMAWATI BINTI ABD RAHMAN 206 SAIDAH BINTI CHE KUB
166 NORNITA BASIRON 207 SAIRAN BIN USMAN
167 NORSAFIDA BINTI SAEDON 208 SALASIAH BINTI MAHIDIN
168 NORSHAM BINTI AHMAD 209 SALINA BINTI IBRAHIM
169 NORSHIAHWATI BINTI MOHAMED YUNOS 210 SALMI BINTI ABDUL JALAL
170 NORSUSILAWATI BINTI KASSIM 211 SALMIAH BINTI MOHD ADNAN
171 NORSYAHIDA BT JUSOH 212 SALMIZA BINTI SAHNU
172 NORWATI BINTI AZIZ 213 SAMSURI BIN MUHAMMAD
173 NORZALEHA BINTI ZAKARIA 214 SAMSURIA BINTI YUDDIN
174 NUR MADIHAH BINTI CHE IBRAHIM 215 SANI BIN OMAR
175 NURAZIMY BINTI MOHD YUSOF 216 SAPUTRIWANI BINTI IHWANI
176 NURUL HUDA BINTI MOHD RAZALI @ GHAZALI 217 SARIAH BINTI HJ. IBRAHIM
177 PUZIAH BINTI SABARI 218 SARIMAH BINTI AMIR
178 RADZIAH BT SAMAD 219 SAVEYAH SENIN
179 RAFIDAH BINTI MOKHTAR 220 SELAMAT @ MD ZAINI BIN HAJI MAASOM
180 RAHAYA BINTI HASAN 221 SHA. HUSSIN SUZAFY WAN CHIC
181 RAMESH BALAN 222 SHAH RUZAILY BIN SANIF
182 RAMLAH BINTI ABDULLAH 223 SHAHIZATI NIZA BT SAARI
183 RAMLAH BT ABDUL AZIZ 224 SHAHRI BIN AHMAD
184 ROBIA'TUL A'DAWIYAH BINTI ZAINUDIN 225 SHAHRIZAL HISHAM
185 ROBINAH KAMARUZZAMAN 226 SHAHRUL RODHIYAH HUSSIN
186 ROGAYAH BINTI SATAR 227 SHARIFAH NADBAH BINTI HJ SYED HUSSIN
187 ROSIDI BIN DARUS 228 SHARIR B ISMAIL
188 ROSLAN BIN SULAIMAN 229 SHARUL NIZAM BIN ABD KADIR
189 ROSLI BIN OTHMAN 230 SITI AMINAH BINTI MAT KASSIM
190 ROSLIZAH BINTI MISDI 231 SITI IDAYU BINTI AB. AZIZ
191 ROSMAHWATY BINTI MOHD DAN 232 SITI MAISARAH BINTI MOHD ZAIN
192 ROSMERRY BINTI JAMALUDIN 233 SITI MARIAM BINTI NAWARI
193 ROSNI BINTI DAHALAN 234 SITI NAZIMAH BT HUSAIN
194 ROZARINAH BT IBRAHIM 235 SITI NUR FATIMAH
195 ROZIA BINTI ABD RAHIM 236 SITI ZAINAB BT SAUFII
196 ROZIAH BINTI HASHIM 237 SUHANA BINTI MOHD RAZALI
197 RUSITA BT JERAI 238 SURAYA ABDUL GHANI
198 RUSLEE BIN HASHIM 239 SURAYA BINTI HARON
199 RUSLINA BINTI MOHD AZMI 240 SURYANIZAIDA BINTI ABD WAHAB
200 RUZIAH BT SAMIN 241 SYAIFUL ANUAR B TUKIMON
201 S. KRISHNA NAIDU A/L SUBRAMANIAM 242 TENGKU MERHAINI BT TENGKU ABDUL RAHMAN

12

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE—17 TAHUN 2020
SMK BANDAR SUNGAI BUAYA

SENARAI KEHADIRAN IBU BAPA & GURU

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-16

BIL NAMA BIL NAMA
202 SAENAH BINTI BAINI 243 TURIAH BINTI SUPAHAT
203 SAFARIZAL BIN MOHD SIDIK 244 UMI KALSOM BT SHAFFIE
245 WAN ALIAS BIN WAN NIK 256 ZAITON BINTI SANGIT
246 WAN NOOR LAILA BINTI ABD AZIZ 257 ZALEHA BINTI YANG
247 WATI @ ROHAYATI BINTI ABDUL RAHIM @ ZAHARI 258 ZALILA BINTI ABD RAHIM @ ZAHARI
248 WEIDAWATI BINTI ISMAIL 259 ZALINA BINTI DARUS
249 YUHANA BINTI MOHAMED YUSOF 260 ZARIAH BINTI OMAR
250 YUHANIS BINTI MASROR 261 ZAUYAH BINTI ABD HAMID
251 YUSNITA BINTI DAUD 262 ZEITI AKHTAR BINTI SAID
252 ZAINAL ABIDIN BIN MAT ISA 263 ZHAR BIN SAABON ALBAN
253 ZAINI BT HJ SAID 264 ZULIANA BINTI MOHD ZUBIR
254 ZAINUN BINTI YAAKOB 265 ZULKIFLI YACOB
255 ZAIRIN BINTI MOHD ZAMRI

13

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE—17 TAHUN 2020
SMK BANDAR SUNGAI BUAYA

MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-16

MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-16

Tarikh : 9 Mac 2019 ( Sabtu )

Tempat : 7.20 Square SMK Bandar Sungai Buaya

Masa : 7.30 pagi

Kehadiran : 265 orang

Agenda:

1.0 Ucapan Yang Dipertua PIBG Sesi 2018/2019

1.1 YDP PIBG sesi 2018/2019 mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu bapa yang
memberansangkan dalam Mesyuarat Agung PIBG SMK Bandar Sungai Buaya kali ke-16.

1.2 Beliau mewakili AJK PIBG sesi 2018/2019 menyampaikan ucapan terima kasih atas
kerjasama ibu bapa dengan jawatankuasa PIBG sepanjang tahun lalu.

1.3 Beliau juga memohon maaf atas segala kekurangan dalam menjalankan tanggungjawab
sebagai YDP PIBG di sekolah ini.

2.0 Pengesahan Minit Mesyuarat Agung PIBG kali ke-15 sesi 2018/2019

En. Istiaq Bin Idris selaku Setiausaha Kehormat Mesyuarat Agung PIBG membentangkan minit

mesyuarat Agung PIBG kali ke-15 tahun 2018/2019 daripada halaman 14-19 untuk disahkan.

Pencadang : YMTengku Merhaini Bt Tengku Abdul Rahman

Penyokong : Pn Hajah Sharifah Nadbah Bt Hj Syed Hussin

3.0 Pembentangan Penyata Kewangan PIBG kali ke-15 sesi 2018/2019

Pn Nor Sarini Bt Mohd Yusof selaku Bendahari Kehormat PIBG membentangkan laporan

kewangan bagi tahun 2018/2019 daripada halaman 19-25 untuk disahkan.

Pencadang : Pn Sariah Bt Hj Ibrahim

Penyokong : YM Tengku Merhaini Bt Tengku Abdul Rahman

4.0 Pembentangan Menerima Usul/Cadangan

YDP membacakan ke semua usul/cadangan dan jawapan daripada halaman 26-27.

4.1 Pn Grace D.Xavier mengusulkan pendapat beliau bahawa waktu persekolahan terlalu
panjang iaitu sehingga pukul 1.50 petang. Harap pihak sekolah dapat mempertimbangkan
perkara ini supaya murid-murid dapat balik rumah awal sedikit.

Maklum balas:

SURAT PEKELILING IKHTISAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BILANGAN 8 TAHUN 2016

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) merupakan Kurikulum Kebangsaan yang
digunakan oleh semua sekolah menengah dalam sistem pendidikan kebangsaan seperti yang
diperuntukkan mengikut Seksyen 18 di bawah Akta Pendidikan 1966 (Akta 550). Pihak sekolah
hendaklah menggunakan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) bagi semua

14

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE—17 TAHUN 2020

SMK BANDAR SUNGAI BUAYA

MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-16

4.2 Unit Kurikulum mengusulkan:
4.2.1 Sumbangan kertas A4 2 rim/keluarga untuk kegunaan peperiksaan.
4.2.2 Bayaran Program Kecemerlangan Akademik sebanyak RM100 untuk murid
calon PT3 dan SPM.

Maklum balas:

i) PK Kurikulum- Rujuk Buku Program Bai’ah danPenetapan Sasaran PT3 dan SPM 2019
dalam program peningkatan prestasi m/s 8-9.

ii) Pengetua- Peruntukan RM100 sebenarnya tidak cukup. Hasrat pihak sekolah untuk
menyediakan makanan dan minuman untuk murid-murid calon PT3 dan SPM sebelum
kelas tambahan bermula pada sesi petang belum mampu dijalankan. Pengetua
mencadangkan agar ditingkatkan yuran kepada RM 120 bagi keselesaan anak-anak.

iii) Sumbangan 2 rim kertas untuk 1 keluarga perlu dilakukan kerana peruntukan kerajaan
kepada sekolah semakin berkurangan. Kertas A4 digunakan untuk penyediaan bahan
pembelajaran anak-anak murid calon peperiksaan.

iv) En Mohammad Bin Abdul Basik- Wang RM100 seolah-olah hanya untuk program
akademik sahaja. Mohon tambah program kerohanian.

v) PK-Kurikulum memaklumkan bahawa pada hari Jumaat diadakan bacaan yassin, setiap
bulan diadakan majlis solat hajat, setiap pagi Isnin perhimpunan dimulakan dengan
bacaan al-Asmaul Husna, pada minggu hadapan akan diadakan program tulisan jawi
kepada murid-murid tingkatan tiga dan tingkatan 5, serta dari semasa ke semasa ada
jemputan ceramah keagamaan.

vi) Prof. Dr Mohammad Johdi Bin Salleh- mohon agar pihak sekolah memaklumkan
program akademik sekolah lebih awal kepada ibu bapa.

Vii) Dato’Hj Ruslee Bin Hj Hashim- mengusulkan untuk menaikkan peruntukan
kecemerlangan akademik kepada RM150 untuk kebaikan anak-anak.

viii) Terdapat bantahan bagi golongan kurang berkemampuan yang berpendapatan bawah
RM2000.

ix) Pn Hazita Bt Abdul Ghani memaklumkan bahawa ibu bapa yang mendaftar dengan
Lembaga Zakat, semua bayaran yuran anak-anak mereka akan dibayar sepenuhnya oleh
PROZAS.

x) Hasil undian menunjukkan majoriti bersetuju untuk menaikkan yuran Program
Kecemerlangan Akademik kepada RM 150.

4.3 Unit HEM mengusulkan:
4.3.1 Sumbangan RM10 khusus untuk menggantikan langsir yang telah dilupuskan.
4.3.2 Bayaran majalah sekolah sebanyak RM15 satu keluarga.
4.3.3 Sumbangan Graduasi RM100 seorang untuk murid tingkatan 5 tahun 2019.

Maklum balas:

15

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE—17 TAHUN 2020
SMK BANDAR SUNGAI BUAYA

MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-16

4.4 Encik Aziz Bin Awang mengusulkan bahawa kelewatan waktu kokurikulum yang tidak
bersesuaian. Harap dapat ditukarkan seperti waktu kokurikulum pada tahun lepas.

Maklum balas:
Masa pelaksanaan aktiviti kokurikulum dipanjangkan supaya aktiviti mingguan dapat ditamatkan lebih
awal iaitu pada bulan Ogos berbanding bulan Oktober pada tahun 2018. Untuk makluman, tempoh
masa pelaksanaan aktiviti kokurikulum masih mengikut ketetapan Surat Pekeliling Ikhtisas
Kementerian Pendidikan Malaysia Bil.2/2007.
4.5 Unit PPKI- telah diusulkan di dalam mesyuarat Kumpulan Sokongan Ibu Bapa (KSIB) PPKI

pada hari Sabtu 1 Disember 2018 dan dipersetujui sumbangan sebanyak RM240 bagi setiap
murid PPKI untuk Program PPKI sepanjang tahun 2019
Maklum balas:
Disokong sepenuhnya.
4.6 Jawatankuasa PIBG mengusulkan:
4.6.1 Sumbangan PIBG sebanyak RM50 satu keluarga
4.6.2 Diwujudkan jawatan Penolong Setiausaha PIBG dan Penolong Bendahari PIBG.
Maklum balas:
Disokong sepenuhnya
4.7. En.Muhammad Isa Bin Yaakob mengusulkan agar diperbanyakkan mesin air (water cooler).
Contoh pada hari Rabu mesin air cepat kehabisan air.
Maklum balas:
i) Terdapat guru-guru di sekolah ini infak dua unit mesin penapis air jenama Coway sebanyak
RM10 sebulan untuk membayar peruntukan penapis air ini.
ii) Satu unit mesin penapis air Coway juga telah diletakkan di surau.
iii) Mohon sekiranya ada ibu bapa yang merupakan wakil penjual Coway untuk memberikan
sumbangan.
5.0 Pembubaran AJK PIBG Sesi 2018/2019
Profesor Madya Dr Faizul Azli Bin Mohd Rahim membubarkan AJK PIBG sesi 2018/2019.

6.0 Pelantikan Pengerusi Sementara Mesyuarat

16

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE—17 TAHUN 2020
SMK BANDAR SUNGAI BUAYA

MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-16

7.0 Pelantikan AJK PIBG sesi 2019/2020
Ibu bapa dan guru-guru yang hadir telah sebulat suara bersetuju dengan keputusan pelantikan

seperti berikut:

AJK INDUK

Yang Dipertua PIBG : Dato’Hj Ruslee Bin Hj Hashim
Pencadang : En. Shahri Bin Ahmad
Penyokong : Sebulat suara

Naib Yang Dipertua : Prof. Madya Dr. Faizul Azli Bin Mohd Rahim
Pencadang : En. Mohammad Bin Abdul Basik
Penyokong : Pn Norimani Bt Hj Nawi

AJK WAKIL IBU BAPA:

En. Hishamuddin Bin Mohd Tahir

Pencadang : Pn Ilmiah Bt Tumian

Penyokong : Pn Nazirah Bt Abdullah

En. Mohammad Bin Abdul Basik

Pencadang : En Istiaq Bin Idris

Penyokong : En. Mohammad Bin Nayan

Pn Hajah Zainun Bt Yaakob

Pencadang : Pn Syarifah Nadbah Bt Hj Syed Hussin

Penyokong : Pn Hanizafida Bt Sariman

En. Hazmi Bin Zainuddin

Pencadang : En. Mohammad Bin Nayan

Penyokong : En. Ismail Bin Kiprawi

Prof. Dr. Mohammad Johdi Bin Salleh

Pencadang : En. Mohammad Bin Abdul Basik

Penyokong : Pn Kamsiah Bt Maron

Pn Nor Asiah Bt Adnan

Pencadang : Pn Nor Imani Bt Hj Nawi

Penyokong : Pn Fazliyani Bt Abu Bakar

YM Tengku Merhaini Bt Tengku Abdul Rahman

Pencadang : En Istiaq Bin Idris

Penyokong : Pn Amizah Bt Ismail

Juru Audit (Wakil Ibu bapa)

17

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE—17 TAHUN 2020
SMK BANDAR SUNGAI BUAYA

MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-16

AJK GURU ( Dilantik oleh pihak sekolah )

Setiausaha Kehormat : Pn Saidah Bt Che Kub
Penolong Setiausaha : Pn Normawati Bt Abd Rahman
Bendahari Kehormat : Pn Nor Sarini Bt Mohd Yusof
Penolong Bendahari : Pn Azina Bt Hussin
AJK Guru : Pn Sariah Bt Ibrahim
Pn Hazita Bt Abdul Ghani
Juru Audit dalaman Pn Hajah Rozeta Bt Hasan
Pn Hajah Mahani Bt Mat Khairi
Pn Norimani Bt Hj Nawi
Cik Zairin Bt Mohd Zamri
: Pn Hajah Fatimah Bt Abdul Latif

8.0 Hal-hal lain
8.1 Mesyuarat Agung bersetuju dengan cadangan untuk mengadakan beberapa aktiviti bagi
menambah dana tabung PIBG seperti Jamuan Makan Malam Amal 2019 , Hari Kantin dan Program
Bacathon. Perbincangan lanjut berkaitan program yang akan dilaksanakan akan dibuat dalam
Mesyuarat AJK PIBG kali pertama nanti.

9.0 Ucapan Penangguhan
9.1 YDP PIBG mengucapkan ribuan terima kasih kerana diberi kepercayaan atas pelantikan AJK
PIBG sesi 2019/2020.
9.2 Beliau berharap gandingan dengan Naib Yang dipertua PIBG pada tahun ini dapat mencapai
hasrat meningkatkan tabungan PIBG sekolah.
9.3 YDP PIBG akan menyediakan empat pingat emas kecemerlangan akademik kepada murid-murid
yang mendapat keseluruhan gred A dalam peperiksaan.
9.4 YDP PIBG akan menyumbang satu unit mesin penapis air jenama Coway kepada pihak sekolah,
manakala PIBG juga akan menyumbang satu unit penapis air.
9.5 YDP PIBG menyampaikan penyerahan cek RM2000 kepada Pn Alimah Bt Abu Noh Pengetua
SMK Bandar Sungai Buaya untk peruntukan membina tapak tiang bendera secara kekal di padang
sekolah, serta cek bernilai RM2000 kepada Pn Syarifah Nadbah Bt Hj Syed Hussin untuk program
English Camp.

10.0 Penutup

Mesyuarat ditangguhkan
pada jam 11.40 pagi.

18

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE—17 TAHUN 2020
SMK BANDAR SUNGAI BUAYA

LAPORAN AKTIVITI PIBG 2019

UNIT KURIKULUM

NO PROGRAM TARIKH
1 Kem Pembugaran Februari
2 Majlis Anugerah Kecemerlangan
3 Program Perkampungan Ilmu April
4 Program Jalinan Ilmu Mac
5 Dialog Prestasi April
6 Solat Hajat Ibu Bapa Julai
Oktober

UNIT EHWAL MURID

NO PROGRAM TARIKH
1 Pendaftaran Tingkatan 1 29 Dis 2018
2 Kem Pengawas 26 Jan 2019
3 Kelas PAK 21 Sepanjang tahun
4 Program 3K
5 Program 3K ( PSS ) Oktober
6 Majlis Graduasi ( Khemah ) Oktober
Oktober

UNIT KOKURIKULUM

NO PROGRAM TARIKH
1 Kejohanan Merentas Desa Januari
2 Perlawanan Hoki Daerah
3 Kejohanan Sukan Sekolah 11 Feb 2019
4 Kem Pandu Puteri Februari
5 Bengkel PBSM
6 Perkhemahan PPKI Pengakap 15 Mac 2019
7 Wakil Kebangsaan Sukan 9 April 2019
8 Soffboll Negeri 28 Jun 2019
9 Perkhemahan KASPA
10 Perkhemahan Perdana Jun
Julai
9 Julai 2019
Ogos

19

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE—17 TAHUN 2020
SMK BANDAR SUNGAI BUAYA

LAPORAN BENDAHARI PIBG

LAPORAN PENYATA KEWANGAN
PIBG SMK BANDAR SUNGAI BUAYA SEHINGGA 31 DISEMBER 2019

NO PERKARA RM RM

BAKI AWAL PADA 1 JAN 2019 9,178.07
1 AKAUN PIBG 491.81
2 AKAUN ZIARAH KASIH
3 AKAUN GRADUASI 1,849.01
4 AKAUN ZAKAT 42,562.19
5 AKAUN SURAU 33,587.50
6 AKAUN PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI 15,662.88

PENDAPATAN 34,250.00 191,966.38
1 SUMBANGAN YURAN 2019 400.00
2 TUNGGAKAN YURAN 2018
3 SUMBANGAN YB. HARUMAINI BIN HJ. OMAR 5,000.00
4 SUMBANGAN YB. JUNE LEOW HSIAD HUI 8,000.00
5 SUMBANGAN DATO' HJ RUSLEE BIN HJ HASHIM 4,000.00
6 SUMBANGAN YB ISA BIN ABU KASIM 1,000.00
7 UNISEL
8 HCX GLOBAL 100.00
9 EDARAN PRO DINASTI 100.00
10 BINTANG JAYA ( MAJALAH ) 200.00
11 PUSAT TUISYEN RAKYAT SELANGOR 100.00
12 PUSAT PAKAIAN HARI-HARI 1,600.00
13 SUMBANGAN KEM PEMBUGARAN 417.52
14 SUMBANGAN JERSEY 1,600.00
15 SUMBANGAN DANA PEMBANGUNAN 1,000.00
16 SUMBANGAN GANTI RUGI KECURIAN 1,334.00
17 LANGSIR 1,500.00
18 COWAY 4,230.00
19 HIBAH 1,980.00
20 KUTIPAN MAKAN MALAM AMAL 1,284.86
123,870.00

(AKAUN TUMPANG ) 2,200.00
1 AKAUN ZIARAH KASIH 18,905.00
2 AKAUN GRADUASI 41,247.20
3 AKAUN ZAKAT 42,714.00
4 AKAUN SURAU 49,300.00
5 AKAUN PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI 449,664.04

JUMLAH PENDAPATAN

20

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE—17 TAHUN 2020
SMK BANDAR SUNGAI BUAYA

LAPORAN BENDAHARI PIBG

PERBELANJAAN 6,874.00
1 PROGRAM KURIKULUM ( NOTA 1 ) 7,895.00
2 PROGRAM HEM ( NOTA 2 ) 13,345.50
3 PROGRAM KO KURIKULUM ( NOTA 3 )
4 PROGRAM KAUNSELOR ( NOTA 4 ) 300.00
5 PENGURUSAN PIBG ( NOTA 5 ) 5,095.10
6 PERBELANJAAN LAIN ( NOTA 6 ) 40,715.00
7 AKAUN ZIARAH KASIH 1,000.00
8 AKAUN GRADUASI 17,763.60
9 AKAUN ZAKAT 60,712.60
10 AKAUN SURAU 72,501.30
11 AKAUN PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI 49,780.70
275,982.80
JUMLAH PERBELANJAAN
126,919.85
BAKI AKHIR PADA 31 DISEMBER 2019 1,691.81
1 AKAUN PIBG 2,990.41
2 AKAUN ZIARAH KASIH 23,096.79
3 AKAUN GRADUASI 3,800.20
4 AKAUN ZAKAT 15,182.18
5 AKAUN SURAU
6 AKAUN PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI 173,681.24

BAKI DI PENYATA BANK

21

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE—17 TAHUN 2020
SMK BANDAR SUNGAI BUAYA

LAPORAN BENDAHARI PIBG

LAPORAN PENYATA KEWANGAN AKAUN ZIARAH KASIH SEHINGGA 31 DISEMBER 2019

NO PERKARA RM
BAKI AWAL PADA 1 JAN 2019 491.81

PENDAPATAN 2,200.00
1 SUMBANGAN INDIVIDU

JUMLAH BAKI AWAL + PENDAPATAN 2691.81

PERBELANJAAN 1,000.00
1 PROGRAM ZIARAH KASIH

BAKI AKHIR PADA 31 DISEMBER 2019 1,691.81

22

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE—17 TAHUN 2020
SMK BANDAR SUNGAI BUAYA

LAPORAN BENDAHARI PIBG

LAPORAN PENYATA KEWANGAN AKAUN GRADUASI SEHINGGA
31 DISEMBER 2019

NO PERKARA RM
BAKI AWAL PADA 1 JAN 2019 1,849.01

PENDAPATAN 18100.00
1 YURAN GRADUASI 200.00
2 SUMBANGAN 2018 175.00
3 SEWA MORTAR BOARD 430.00
4 SEWA JUBAH

JUMLAH BAKI AWAL + PENDAPATAN 20,754.01

PERBELANJAAN 8,076.00
1 KATERING GRADUASI 3,528.00
2 GAMBAR 2,940.00
3 FOLDER
4 TROFI 200.00
5 BANNER 430.00
6 BUNGA & ALATULIS 270.00
7 BUKU PROGRAM 130.00
8 CETAK SIJIL 100.00
9 CENDERAHATI 165.50
10 P. A SISTEM 900.00
11 MAKANAN VIP 100.00
12 DOBI ( JUBAH VIP & MURID ) 750.00
13 DOKUMENTASI 172.90
14 CAJ BANK
1.20
JUMLAH PERBELANJAAN
17,763.60
BAKI AKHIR PADA 31 DISEMBER 2019
2,990.41

23

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE—17 TAHUN 2020
SMK BANDAR SUNGAI BUAYA

LAPORAN BENDAHARI PIBG

LAPORAN PENYATA KEWANGAN AKAUN ZAKAT SEHINGGA 31 DISEMBER 2019

NO PERKARA RM
BAKI AWAL PADA 1 JAN 2019 ( Prosaz ) 8,562.19
BAKI AWAL PADA 1 JAN 2019 ( RAWS ) 34,000.00

PENDAPATAN ( PROSAZ ) 10,987.20
1 SUMBANGAN ZAKAT SELANGOR 1,500.00
2 ELAUN PENYELARAS 2019 2,200.00
3 SUMBANGAN INDIVIDU
4 RMS SDN. BHD 10,000.00

PENDAPATAN ( RAWS ) 16,560.00
1 SUMBANGAN ZAKAT SELANGOR

JUMLAH BAKI AWAL + PENDAPATAN 83,809.39

PERBELANJAAN ( PROSAZ ) 1,000.00
1 KEM KEPIMPINAN 422.60
2 BELANJA PENGURUSAN 500.00
3 CERMIN MATA 600.00
4 PELANCAR ROKET ( STEM )
5 KEM MOTIVASI 1,000.00
6 PROGRAM HOMESTAY ( SEMASHUR ) 50.00
7 YURAN PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI ( ASNAF )
8 CERAMAH RAMADHAN 7,200.00
9 SIMULASI HAJI 300.00
10 IFTAR RAMADHAN 500.00
11 PROGRAM ZIARAH KASIH
12 PERKHEMAHAN PERDANA KOKO 3,470.00
13 PAPAN PUTIH SURAU 250.00
14 LCD SURAU
15 YURAN PIBG ( ASNAF ) 3,750.00
16 YURAN GRADUASI ( ASNAF ) 500.00
17 BAYARAN BALIK MURID ASNAF
18 CAJ BANK 3,000.00
1,350.00
1,100.00
7,550.00

2.00

PERBELANJAAN ( RAWS ) 3,540.00
1 DUIT RAYA 4,680.00
2 AGIHAN KEPADA MURID - BAYARAN 1 8,448.00
3 AGIHAN KEPADA MURID - BAYARAN 2 6,000.00
4 AGIHAN KEPADA MURID - BAYARAN 3 1,480.00
5 AGIHAN KEPADA MURID - BAYARAN 4 4,020.00
6 ELAUN PENYELARAS

JUMLAH PERBELANJAAN PROSAZ + RAWS 60,712.60

BAKI AKHIR PADA 31 DISEMBER 2019 23,096.79

24

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE—17 TAHUN 2020
SMK BANDAR SUNGAI BUAYA

LAPORAN BENDAHARI PIBG

LAPORAN PENYATA KEWANGAN AKAUN SURAU SEHINGGA 31 DISEMBER 2019

NO PERKARA RM
BAKI AWAL PADA 1 JAN 2019 33,587.50

PENDAPATAN 25714.00
1 WAKAF SURAU 7000.00
2 SUMBANGAN DATO' RUSLEE 5000.00
3 SUMBANGAN ENCIK SHARIR 5000.00
4 SUMBANGAN LEMBAGA TABUNG HAJI

JUMLAH BAKI AWAL + PENDAPATAN 76,301.50

PERBELANJAAN 65,060.00
1 BAYARAN KONTRAKTOR 1,000.00
2 REHAL 5,940.00
3 PINTU GELONGSOR 500.00
4 BAIKI TANDAS & PAIP BOCOR 1.30
5 CAJ BANK

JUMLAH PERBELANJAAN 72,501.30

BAKI AKHIR PADA 31 DISEMBER 2019 3,800.20

25

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE—17 TAHUN 2020
SMK BANDAR SUNGAI BUAYA

LAPORAN BENDAHARI PIBG

LAPORAN PENYATA KEWANGAN AKAUN PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI
SEHINGGA 31 DISEMBER 2019

NO PERKARA RM
BAKI AWAL PADA 1 JAN 2019 15,662.88

PENDAPATAN 23,500.00
1 Sumbangan Yuran 24,800.00
2 - PT3
3 - SPM 1,000.00
4 Yuran ( Tunggakan 2018 ) 64,962.88

JUMLAH BAKI AWAL + PENDAPATAN

PERBELANJAAN 4,080.00
1 TOKEN GURU ( PROTOSTAR & INTENSIF ) 349.00
2 MODUL MATEMATIK TAMBAHAN 1,305.00
3 FOLDER SPM 1,000.00
4 MAKANAN MURID ( BAI'AH ) 150.00
5 BANNER ( BAI'AH ) 1,500.00
6 PENCERAMAH ( PROGRAM PERKAMPUNGAN ILMU ) 1,677.50
7 MODUL ( PROGRAM PERKAMPUNGAN ILMU ) 6,213.00
8 MAKANAN MURID ( PROGRAM PERKAMPUNGAN ILMU ) 504.00
9 PROGRAM HOMESTAY SEMASHUR 400.00
10 PLAK ( MAJLIS ANUGERAH CEMERLANG ) 1,530.00
11 HADIAH ( MAJLIS ANUGERAH CEMERLANG ) 492.00
12 FAIL ( PROGRAM PERKAMPUNGAN ILMU ) 100.00
13 BANNER ( PENYERAHAN KEPUTUSAN SPM ) 500.00
14 KEM MOTIVASI 1,980.00
15 TOKEN GURU ( PROTOSTAR ) 109.20
16 MODUL MATEMATIK 190.00
17 MODUL TASAWWUR 1,920.00
18 MODUL PEND. ISLAM 300.00
19 MODUL PERAKAUNAN 310.00
20 MODUL EKONOMI 250.00
21 PENCERAMAH MP ASAS SAINS KOMPUTER 1,900.00
22 KERTAS A4 174.00
23 MAKANAN MURID BENGKEL ASK 1,100.00
24 DAKWAT MESEN RISO 416.00
25 MODUL PERNIAGAAN 700.00
26 AIR SOLAT HAJAT PERDANA 250.00
27 PENCERAMAH MATEMATIK 1,000.00
28 CERAMAH MOTIVASI - PU AZMAN 2,655.00
29 MAKANAN MURID BENGKEL PT3 140.00
30 BENGKEL TASAWWUR ISLAM 885.00
31 FOLDER PT3 885.00
32 MAKANAN SOLAT HAJAT 357.00
33 MAKANAN MURID BENGKEL RBT 182.00
34 MODUL BAHASA ARAB

26

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE—17 TAHUN 2020
SMK BANDAR SUNGAI BUAYA

LAPORAN BENDAHARI PIBG

35 TOKEN GURU ( PROTOSTAR ) 4,140.00
36 MAKANAN MURID SPM ( ROTI ) 1,128.00
37 MAKANAN MURID SPM 1,845.00

38 BAYARAN BALIK PPP - ASNAF 950.00
39 BAYARAN SAGUHATI GURU (PROPED & INTENSIF) 6,210.00
40 CAJ BANK
4.00
JUMLAH PERBELANJAAN 49,780.70

BAKI AKHIR PADA 31 DISEMBER 2019 15,182.18

NO NOTA 1 ( KURIKULUM ) RM
1 Buku Pengurusan 550.00
2 Makanan Kem Pembugaran 1,600.00
3 Majlis Anugerah Kecemerlangan 1,905.00
4 Program Perkampungan Ilmu 759.00
5 Program Jalinan Ilmu 230.00
6 Dialog Prestasi 330.00
7 Makanan Solat Hajat Ibu Bapa 1,500.00
6,874.00
JUMLAH
RM
NO NOTA 2 ( HEM ) 860.00
1 Pendaftaran Tingkatan 1 520.00
2 Kem Pengawas 875.00
3 Kelas PAK 21 1,000.00
4 Cat 3K 1,000.00
5 Cat Pusat Sumber Sekolah 3,640.00
6 Khemah Graduasi 7,895.00

JUMLAH RM
845.00
NO NOTA 3 ( KO-KURIKULUM ) 200.00
1 Kejohanan Merentas Desa 1000.00
2 Hoki Daerah 3154.00
3 Jersey 120.00
4 Kejohanan Sukan Sekolah 300.00
5 Pendaftaran Pandu Puteri 456.50
6 Bengkel PBSM 780.00
7 Sumbangan MTQ Daerah 600.00
8 Perkhemahan PPKI Pengakap 2000.00
9 Wakil Kebangsaan Sukan 2000.00
10 Soffboll Negeri 150.00
11 Tiang Bendera 1540.00
12 Perkhemahan KASPA 100.00
13 Perkhemahan Perdana 100.00
14 Fun Run ( SMK Serendah ) 13,345.50
15 Sebesta ( SMK Bkt. Sentosa )

JUMLAH

27

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE—17 TAHUN 2020
SMK BANDAR SUNGAI BUAYA

LAPORAN BENDAHARI PIBG

NO NOTA 4 ( UNIT BIMBINGAN KAUNSELING ) RM
1 Program UBK 100.00
2 Program PPDA 200.00
300.00
JUMLAH
RM
NO NOTA 5 ( PENGURUSAN PIBG ) 400.00
1 Resit PIBG 2,260.00
2 Khemah & Hiasan AGM & Baiah 1,100.00
3 Jamuan AGM 150.00
4 Banner AGM & Baiah 280.00
5 Buku Program AGM 300.00
6 P.A Sistem AGM 598.00
7 Letterhead & Resit PIBG
8 Caj Bank 7.10

JUMLAH 5,095.10

NO NOTA 6 ( PERBELANJAAN LAIN ) RM
1 Sumbangan kematian
2 Kerusi Murid 200.00
3 Palang Besi 2,800.00
4 Sumbangan Hari Guru Daerah 720.00
5 Taman Sains 200.00
6 Makanan Murid Hari Guru 200.00
7 Bayaran Balik Ganti Rugi Kecurian 1,000.00
8 Sumbangan Bacathon - SMK TBR 1 1,500.00
9 English Camp 100.00
10 Mozek Galeri Bacaan 2,000.00
11 Ubahsuai Tandas & Upah 4,881.00
12 Coway 6,567.00
13 Pengangkutan Lawatan Medan 660.00
14 Railing Langsir Dewan SPM 534.00
15 Belanja Makan Malam 500.00
16 Iklan Majalah 18,753.00
100.00
JUMLAH 40,715.00

28

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE—17 TAHUN 2020
SMK BANDAR SUNGAI BUAYA

USUL UNTUK DIBAHASKAN

USUL DAN CADANGAN MESYUARAT AGUNG PIBG TAHUN 2019/2020

KURIKULUM

1. Sumbangan PPP dikekalkan sebanyak RM 150.00
2. Mengadakan Program Kecemerlangan untuk murid tingkatan 4 sebagai persediaan

HEM peperiksaan SPM 2021. Program Peningkatan Prestasi SMKBSB yang dirancang meliputi
program yang melibatkan murid-murid Tingkatan 1 ,2, 3, 4,5 . Kelas Protostar

Tingkatan 4 dan Program Skor A akan dilaksana pada bulan Jun 2020

1. Sumbangan graduasi RM100 seorang untuk murid tingkatan 5 tahun 2020

2. Bayaran majalah sekolah sebanyak RM 15 satu keluarga

PIBG

1. Sumbangan PIBG sebanyak sebanyak RM 50 satu keluarga.

CADANGAN

1. Mengadakan kelas tambahan untuk murid Tingkatan 1 , 2 dan 4 bagi mata pelajaran Ba-
hasa Inggeris, Matematik dan Sains menggunakan khidmat tenaga pengajar luar(bukan
guru SMKBSB)

Pn. Siti Mariam Bt Nawari

29

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE—17 TAHUN 2020
SMK BANDAR SUNGAI BUAYA

AJK PIBG SESI 2020/2021

Yang Dipertua
Naib Yang Dipertua
Setiausaha Kehormat

Penolong Setiausaha Kehormat

Bendahari Kehormat

Penolong Bendahari Kehormat

AJK Ibu bapa 1
2
3
4
5
6
7

AJK Guru 1
2
3

Juruaudit Dalaman 1
Juruaudit Luaran 2

30

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE—17 TAHUN 2020
SMK BANDAR SUNGAI BUAYA

AJK MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-17

Pengerusi : Pn. Alimah binti Abu Noh
Pengerusi bersama : Dato’ Hj Ruslee bin Hj Hashim
Naib Pengerusi bersama : Pn. Hjh Norlia binti Abu Bakar
: Pn. Madznah binti Bachok
Penyelaras : Pn. Norazma binti Mat Zin
Setiausaha : Prof. Madya Dr Faizul Azli bin Mohd Rahim
: Pn. Hjh Fatimah binti Abdul Latif
: Pn. Saidah binti Che Kub

AJK SAMBUTAN/ PERASMIAN/ PROTOKOL AJK PERSIAPAN PENTAS
Pn. Fuziah binti Mohamad Pn. Zuliana binti Mohd Zubir ( K )
Pn. Hjh Hasnah binti Abu Hassan Pn. Rosna binti Noh
Pn. Hjh Norsham binti Ahmad
Pn. Siti Mariam binti Nawari AJK PERSIAPAN TEMPAT
En. Hazmi bin Zainuddin En. Roslan bin Jelani (K)
Pn. Hjh Zainon binti Yaakob En. Mohd Shamsul Niza bin Mohd Ishak
En. Mohd Khaizul bin Razali
AJK PENDAFTARAN IBU BAPA & MURID DAN E-
SARANA AJK KESELAMATAN DAN DISIPLIN
IBU BAPA & E-SARANA En. Istiaq bin Idris (K)
Pn. Ilmiah binti Tumian (K) Pn. Hazita binti Abdul Ghani
Pn. Ayuni binti Abdullah
Pn Nor Ifadilah binti Ibrahim AJK BACAAN DOA
Pn. Aida binti Hussin En. Abd Rasid bin Mohd Sawai
MURID
Pn. Sariah binti Hj.Ibrahim (K) AJK KEBERSIHAN
Pn. Hazlina binti Ali Pn. Hjh Rosmani binti Salleh (K)
Pn.Nur Madihah binti Che Ibrahim
AJK PENGACARA MAJLIS Pekerja pembersihan
Pn. Rosalmi binti Romli (Bai’ah)
Pn.Nur Madihah binti Che Ibrahim (PIBG) AJK JURU GAMBAR
Pn. Samsuria binti Yuddin ( K )
AJK BUKU PROGRAM Pn. Hjh Rozeta binti Hasan
Pn. Maria Wati binti Yusoff (K)
Pn. Norfarhana binti Johari AJK SIARAYA
Pn. Marzitah binti Yusof En. Asruzi bin Omar (K)
Pn. Zaiton binti Sangit En. Abd Rasid bin Mohd Sawai

AJK BANNER AJK PERSEMBAHAN MURID
Pn. Dayang Anni binti Abg Piut En. Mohd Sufian bin Mokhtar ( K )
Pn. Noraasha binti Hassim

31

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE—17 TAHUN 2020
SMK BANDAR SUNGAI BUAYA

AJK MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-17

AJK DOKUMENTASI AJK USUL DAN CADANGAN
Pn. Noraini binti Raain (K) Pn. Hjh Noraini binti Ishak (K)
Pn. Noor Liza binti Md Noh Pn. Norimani binti Nawi

AJK JAMUAN AJK PENGIRAAN UNDI
VIP 1. En. Mohd Khazarude Haris bin Mohd Kharis ( K )
Pn. Ruslina binti Azmi (K) 2. En. Ismail bin Kiprawi
Pn. Turiah binti Supahat
AJK HADIAH DAN PENYEDIAAN SIJIL
IBU BAPA DAN GURU 1. Pn. Siti Idayu binti Ab. Aziz ( K )
Pn. Hjh Che Zainon binti Yusof (K) 2. Cik Ummi Atikah binti Ayob
Pn. Fazliyani binti Abu Bakar
PENGERUSI SEMENTARA
MURID En. Istiaq bin Idris
Pn. Norhamizan binti Simat ( K )
Pn. Robia’tul A’dawiyah binti Zainudin AJK MENYEDIAKAN TEKS
Pn. Weidawati binti Ismail Pn. Normawati binti Abd Rahman (Perasmi)
Pn. Rozia binti Abdul Rahim (YDP PIBG)
AJK PENCATAT MINIT Pn. Hjh Rosmani binti Salleh (Pengetua)
Pn. Wan Zurianti binti Wan Abdullah (K)
Pn. Rosnah binti Ahmad

32

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE—17 TAHUN 2020
SMK BANDAR SUNGAI BUAYA

PENCAPAIAN KURIKULUM

PERBEZAAN PERATUS DAN GPS SPM 2017 HINGGA 2019

MATA PELAJARAN 2017 PERATUS 2019 2017 GPMP 2019
100.00 2018 95.36 3.82 2018 4.33
Bahasa Melayu 83.23 79.90 5.73 6.08
Bahasa Inggeris 98.79 98.27 92.39 3.17 3.8 3.88
Pendidikan Islam 100.00 84.97 90.00 1.00 5.77 3.8
Pendidikan Moral 93.98 95.21 86.60 4.88 3.19 5.9
Sejarah 81.93 100.00 72.54 5.27 4.17 6.26
Matematik 98.66 92.49 93.53 4.31 4.69 5.06
Sains 100.00 76.30 100.00 2.35 5.76 3.42
Geografi 100.00 94.74 100.00 3.54 4.55 4.3
Pend. Seni Visual 92.86 100.00 73.53 5.21 3.06 6.79
Matematik Tambahan 100.00 96.88 7.49 3.48 6.17
Perniagaan - 94.59 100.00 4.38 4.92 4.52
Prinsip Akaun 100.00 98.28 100.00 6.94 6.21 4.39
Ekonomi 100.00 100.00 4.12 3.94 5.96
Fizik - 100.00 100.00 5.71 3.59 6.74
Kimia 100.00 100.00 95.65 5.00 5.2 6.52
Biologi 100.00 100.00 100.00 2.79 6.25 2.75
Tasawwur Islam 100.00 100.00 100.00 2.96 5.35 2.38
Pemprosesan Makanan 100.00 100.00 2.95
100.00 100.00 3.75

PERBEZAAN PERATUS DAN GPS PT3 2017 HINGGA 2019

MATA PELAJARAN 2017 PERATUS 2019 2017 GPMP 2019
87.39 2018 93.68 3.03 2018 2.67
Bahasa Melayu(Bertulis) 95.96 79.79 98.84 2.32 3.2 1.57
Bahasa Melayu (Lisan) 58.56 100.00 96.41 4.47 1.87 2.60
Bahasa Inggeris(Bertulis) 91.93 63.83 2.80 4.14
Bahasa Inggeris(Lisan) 98.65 86.17 - 2.49 3.28 -
Sejarah 94.17 98.94 70.86 2.20 2.44 4.10
Geografi 100.00 97.34 77.84 2.07 1.84 3.47
Bahasa Arab 95.71 100.00 100.00 2.06 3.24 1.28
Pendidikan Islam 54.50 96.15 92.35 4.62 2.19 2.86
Matematik 78.83 37.23 62.07 4.16 5.12 4.53
Sains 64.36 65.34 4.84 4.34
Asas Sains Komputer - - 100.00 - 3.02
Rekabentuk Teknologi - - 93.22 - - 3.29
-

33

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE—17 TAHUN 2020
SMK BANDAR SUNGAI BUAYA

PENGHARGAAN

Sekalung penghargaan kepada semua

pihak yang terlibat sama ada secara langsung
atau tidak langsung dalam aktiviti PIBG dan

sekolah bagi sesi 2019/2020.

34

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE—17 TAHUN 2020
SMK BANDAR SUNGAI BUAYA

CATATAN

35

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE—17 TAHUN 2020
SMK BANDAR SUNGAI BUAYA

CATATAN

BUKU PROGRAM BAI’AH

http://anyflip.com/yiwv/aaah/

36


Click to View FlipBook Version