The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by erphmohdshamsury, 2022-01-25 21:07:33

SKEMA MODUL TOPIKAL T3

PENDIDIKAN ISLAM

SKEMA
MODUL TOPIKAL BERFORMAT

PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 3
VERSI 1.0

BIDANG AL-QURAN

1.18(PEL. 1: ALLAH SWT PENGAMPUN SEGALA DOSA

AYAT BACAAN DAN HAFAZAN
SURAH AL-A’RAF AYAT 23

Arahan: Sila baca dan hafaz ayat di bawah mengikut hukum tajwid yang betul.
1. Ayat di atas menerangkan tentang gesaan bertaubat kepada Allah SWT setelah melakukan dosa.

Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang betul.

Diri sendiri Manusia Umat Islam Menyesal Beruntung mengakui

i. Melakukan dosa suatu kezaliman terhadap Diri sendiri
ii. Umat Islam wajib memohon keampunan daripada Allah SWT.
iii. Allah SWT sentiasa menerima taubat hambaNYa yang Menyesal atas dosa yang dilakukan.
iv. Orang yang mendapat keampunan Allah SWT ialah orang yang Beruntung
v. Untuk mendapat keampunan Allah SWT hendaklah mengakui dosa yang dilakukan.

1.19(PEL. 2: AL-QURAN PETUNJUK KEBENARAN

UNIT 1: MESEJ AL-QURAN

SURAH AL-KAHFI AYAT 1-5

Arahan: Sila baca dan hafaz ayat di bawah mengikut hukum tajwid yang betul.
1. Ayat di atas menerangkan tentang kebenaran kitab al-Quran.

Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang betul.

sedih peringatan petunjuk gembira pembohongan syirik

i. Allah SWT menjadikan al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia.
ii. Al-Quran memberikan peringatan tentang balasan neraka kepada orang yang melakukan

syirik.
iii. Al-Quran memberikan berita gembira kepada orang yang beramal soleh.
iv. Perbuatan syirik adalah berpunca daripada kejahilan.
v. Lafaz syirik merupakan suatu pembohongan terhadap Allah SWT.

2

UNIT 2: BIMBINGAN KEJAYAAN

SURAH AL-KAHFI AYAT 6-10

1. Ayat di atas menerangkan tentang kepentingan memohon petunjuk daripada Allah SWT.

Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang betul.

perhiasan nikmat berdukacita bahagia terbaik

i. Allah SWT memujuk Rasulullah SAW supaya tidak berdukacita terhadap keingkaran
Musyrikin.

ii. Allah SWT menjadikan perhiasan dunia sebagai suatu ujian kepada manusia.
iii. Ujian Allah SWT adalah untuk memilih orang yang terbaik amalannya.
iv. Orang beriman berasa bahagia melakukan ketaatan.

3

1.20(PEL. 3: HUKUM TAJWID)

HUKUM MAD

1. Apakah maksud hukum mad dari segi bahasa?
-Penambahan atau pemanjangan

2. Nyatakan maksud hukum mad dari segi istilah.
-Memanjangkan suara pada huruf mad atau huruf lin

3. Nyatakan hukum mad bagi potongan ayat yang bergaris serta cara bacaannya.

Poto‫َك‬ngِ‫ئ‬aَٰٓ‫ل‬n‫أُ ْو‬ayat Hukum Mad Cara bacaan
٦‫بِهَٰذاَٱۡ حل ِدي ِثََأس ًفا‬ Mad wajib muttasil 4 atau 5 harakat

[1 markah ] [1 markah ]

Mad iwadh 2 harakat

‫َفٱ حذ ُك ُرو ِ يَنَأ حذ ُك حر ُك حَم‬ [1 markah ] [1 markah ]
Mad jaiz munfasil 4 atau 5 harakat

َ‫لَ َٰٓعَءاثَٰ ِر ِه حم‬ [1 markah ] [1 markah ]
١َ‫ِِ ِليلَٰ ِفَقُريحش‬ Mad badal
[1 markah ] 2 harakat
٢٥٧‫ُه حمَفِيهاَخَِِٰ ُلو َن‬ [1 markah ]
Mad lin
[1 markah ] 2 atau 4 atau 6
Mad aridh lissukun harakat
[1 markah ]
[1 markah ]

2 atau 4 atau 6
harakat

[1 markah ]

‫فِيها‬ Mad asli 2 harakat

[1 markah ] [1 markah ]

4

AYAT BACAAN DAN KEFAHAMAN

1.21(PEL. 4: PANCAINDERA YANG DIMANFAATKAN)

BACAAN DAN KEFAHAMAN
Surah al-A’raf ayat 179

BAHAGIAN B
1 Surah al-A’raf ayat 179 menerangkan tentang balasan neraka kepada manusia yang

menyalahgunakan nikmat Allah SWT.

Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

amalan baik besar kecil

i. Menurut Ibnu Kathir,Allah SWT menciptakan neraka dan menjadikan sebahagian
besar daripada kalangan jin dan manusia.

ii. Seseorang manusia akan dimasukkan ke dalam syurga atau neraka adalah bergantung
kepada amalan mereka.

iii. Manusia yang beramal dengan amalan baik akan dimasukkan ke dalam syurga.

2 Tandakan ( / ) pada pernyataan keadaan penghuni neraka dan ( X ) pada pernyataan

yang tidak berkaitan dengan keadaan penghuni neraka.

No. Pernyataan Tanda ( / ) atau ( X )

i Diseret beramai-ramai dalam keadaan tertiarap /

ii Tidak ingin hidup semula kerana tidak tertanggung X

azab

iii Muka hitam legam akibat pendustaan terhadap /

Allah SWT

iv Orang munafik dan kafir kekal di dalam neraka /

selama-lamanya

3 Nyatakan tiga nikmat Allah SWT yang terdapat di dalam surah al-A’raf ayat 179.
-Mata
-Telinga
-Hati

4 Jelaskan dua cara memanfaatkan pancaindera yang dikurniakan oleh Allah SWT
dengan melakukan perkara makruf.
-Memahami ayat al-quran dan hadis Rasul
-Mata melihat segala ciptaan Allah SWT
-Telinga mendengar ayat al-Quran
-Mengambil iktibar daripada tanda kebesaran Allah SWT

5

5. Jelaskan dua cara memanfaatkan pancaindera untuk mencari kebenaran dengan
mencegah kemungkaran.
-Memperbetulkan salah faham kandungan al-quran dan hadis.
-Menyedarkan manusia tidak lalai daripada melihat tanda kebesaran Allah.
-Berusaha menjauhkan diri daripada perkara haram.
-Mengelakkan diri daripada mendengar perkara negatif.

6. Terangkan dua pengajaran ayat.
-Kita hendaklah melaksanakan segala perintah Allah SWT/supaya dijauhkan daripada
Neraka.
-Kita hendaklah memanfaatkan hati,mata,telinga/kerana ia adalah amanah Allah SWT

6

1.22(PEL. 5: ZIKIR PENENANG HATI)

BACAAN DAN KEFAHAMAN

BAHAGIAN B
1. Surah al-A’raf ayat 205-206 menerangkan tentang perintah Allah SWT agar manusia

memperbanyakkan berzikir kepadaNya.

Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

perhatian fikiran lalai malaikat mathur

i. Zikir hendaklah sentiasa diucapkan agar manusia tidak tergolong dalam kalangan orang
yang lalai

ii. Allah SWT memotivasikan manusia dengan menjadikan malaikat sebagai contoh
makhluk yang sentiasa berzikir kepada Allah SWT.

iii. Zikir yang terbaik ialah zikir yang mathur
iv. Zikir dalam hati ialah menumpukan fikiran kepada keagungan dan kekuasaan Allah

SWT.

2. Tandakan ( / ) pada pernyataan kepatuhan malaikat dalam berzikir ( X ) pada

pernyataan yang tidak berkaitan.

No. Pernyataan Tanda ( / ) atau ( X )
i Tidak sombong untuk menyembah Allah SWT /
ii Berzikir untuk mendapatkan pahala X
iii Sentiasa patuh kepada perintah Allah SWT /

3. Apakah maksud zikir dari segi bahasa?
Ingatan

4. Nyatakan maksud zikir dari segi istilah.
Mengingati Allah SWT samada melalui hati atau lisan.

5. Nyatakan empat peranan zikir terhadap kehidupan seseorang.
-Menimbulkan rasa syukur kepada Allah
-Menjauhkan diri daripada melakukan maksiat
-Menjadi perisai peribadi daripada gangguan syaitan
-Memberi petunjuk ke jalan yang benar

6. Jelaskan dua adab berzikir.
-Sentiasa mengingati Allah dalam hati
-Berzikir dengan penuh merendah diri
-Berzikir dengan penuh rasa takut kepada Allah
-Berzikir dengan suara yang lembut

7. Terangkan dua pengajaran ayat.
-Kita hendaklah sentiasa berzikir/ agar hidup menjadi tenang.
-Kita hendaklah melembutkan suara ketika berzikir/agar mendatangkan rasa khusyuk.

7

1.23(PEL. 6: GENERASI UNGGUL)

BACAAN DAN KEFAHAMAN
Surah al-Taubah ayat 100
BAHAGIAN A

NO SOALAN JAWAPAN
1 A
2 A
3 B
4 D

BAHAGIAN B

1. Apakah maksud sahabat dari segi bahasa?
-Yang mendampingi

2. Siapakah golongan Muhajirin?
-Penduduk Mekah yang beriman kepada Rasulullah SAW yang berhijrah ke Madinah dan
tinggal di sana.

3. Nyatakan maksud Ansar.
-Penduduk Madinah daripada kalangan kabilah Aus dan Khazraj yang beriman kepada
Rasulullah SAW yang membantu Rasulullah SAW dan golongan muhajirin ketika tiba di
Madinah.

4. Jelaskan dua pengiktirafan Allah SWT terhadap para sahabat.
-Allah SWT meredhai para sahabat.
-Para sahabat dijanjikan dengan kemenangan.

5. Terangkan dua pengajaran ayat.
-Kita hendaklah berlumba-lumba dalam urusan kebaikan/agar menjadi seperti golongan as-
sabiqun awal.
-Kita hendaklah bersyukur kepada Allah SWT/atas segala nikmat kurniaan Allah SWT

8

1.24(PEL. 7: KEWAJIPAN MEMELIHARA KEHORMATAN DIRI)

BACAAN DAN KEFAHAMAN

Surah al-Nur ayat 30-31

BAHAGIAN B

1. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

mahram fitrah syarak haram syubhah

i. Allah SWT memerintahkan hambanya menjaga pandangan mereka daripada melihat
yang haram

ii. Antara cara memelihara kehormatan diri ialah berpakaian menepati kehendak syarak
iii. Seseorang hendaklah mengelakkan diri daripada disentuh oleh orang bukan mahram

2. Tandakan ( / ) pada pernyataan yang berkaitan dengan perintah Allah SWT dalam surah

Al-Nur ayat 30-31 dan tandakan ( X ) pada pernyataan yang tidak berkaitan.

No. Pernyataan Tanda ( / ) atau ( X )
i Menundukkan pandangan /
ii Tidak melakukan maksiat X
iii Memelihara kehormatan /
iv Menutup aurat /

3. Nyatakan dua tujuan perintah Allah SWT dalam ayat di atas.
-Menghindarkan manusia daripada keburukan dan dosa.
-Meningkatkan syiar Islam.
-Mewujudkan masyarakat yang aman.

4. Nyatakan empat panduan menundukkan pandangan yang telah digariskan oleh Islam.
-Sentiasa mengingati Allah SWT dengan berzikir.
-Menghindari tempat maksiat.
-Segera mengalihkan pandangan jika lihat maksiat.
-Memperbanyak amalan berpuasa.

5. Jelaskan dua cara memelihara kehormatan diri.
-Menghindari perbuatan zina,lesbian,homoseksual dan onani.
-Berpakaian yang menepati kehendak syarak.

6. Apakah yang dimaksudkan dengan aurat?

-Batasan anggota badan yang wajib ditutup menurut hukum syarak.

7. Nyatakan batasan had aurat bagi golongan berikut.

Lelaki
-Dari pusat hingga lutut
Perempuan
-Seluruh tubuh badan kecuali muka dan kedua-dua tapak tangan.

9

8. Jelaskan empat etika berpakaian bagi wanita ketika berhadapan dengan bukan mahram menurut
Islam.
-Tudung yang labuh menutupi dada serta tidak jarang.
-Lengan baju Panjang hingga pergelangan tangan.
-Baju yang labuh dan longgar serta tidak jarang.
-Kain atau seluar labuh hingga buku lali.

9. Jelaskan had aurat bagi Wanita ketika dalam situasi yang berikut :
a. Ketika bersama dengan Wanita Islam yang lain.
-Dari pusat hingga lutut.
b. Ketika bersama dengan lelaki mahram
-Daripada pusat hingga lutut.Namun jika timbul fitnah hendaklah sopan menutup
tubuhnya.
c. Ketika bersama dengan lelaki bukan mahram
-Seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan.
d. Ketika bersama dengan Wanita bukan Islam
-Seluruh badan kecuali anggota yang zahir ketika bekerja.

10. Apakah maksud taubat?
-Perbuatan kembali kepada Allah dan menyesal dengan bersungguh-sungguh terhadap dosa
yang telah dilakukan.

11. Jelaskan empat cara bertaubat.
-Menyesal atas dosa yang dilakukan.
-Berhenti melakukan dosa.
-Berazam tidak mengulangi dosa.
-Minta maaf dan memulangkan hak kepada pemiliknya.

12 Terangkan dua pengajaran ayat.
-Kita hendaklah menundukkan pandangan daripada melihat perkara haram/agar beroleh syurga.
-Kita hendaklah memelihara kehormatan diri/agar dirahmati Allah SWT.

10

1.25(PEL. 8: PENCIPTAAN MANUSIA BUKTI KEKUASAAN ALLAH SWT)

BACAAN DAN KEFAHAMAN
Surah Ghafir ayat 67
BAHAGIAN A

NO SOALAN JAWAPAN
1C
2A

BAHAGIAN B

1. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

janin mudghah nutfah alaqah

i. Percampuran air mani dan ovum merupakan pengertian nutfah
ii. Segumpal darah yang tergantung di dalam rahim dinamakan sebagai alaqah
iii. Seketul daging yang lembut merupakan maksud mudghah
iv. Pada peringkat janin pembentukan seluruh anggota telah sempurna.
2. Jelaskan lima fasa kehidupan manusia.
-Kanak-kanak iaitu belajar bercakap,berjalan,bermain dan bergaul.
-Remaja iaitu mula ditaklifkan Allah SWT.
-Dewasa iaitu manusia mencapai tahap kematangan akal.
-Tua iaitu daya dan fizikal semakin lemah.
-Mati iaitu menyedarkan kita untuk memanfaatkan kehidupan.
3. Terangkan dua pengajaran ayat.
-Kita hendaklah meyakini Allah SWT Maha Berkuasa mencipta manusia/agar kita menjadi
hamba yang bertakwa.
-Kita hendaklah menghargai anggota badan/kerana manusia merupakan sebaik-baik kejadian.

11

2.6(PEL. 9: SEDEKAH KUNCI KEBAIKAN)

BAHAGIAN B

1 Apakah maksud sedekah dari segi bahasa?
-Pemberian

2 Nyatakan maksud sedekah dari segi istilah.
-Sesuatu pemberian yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

3 Nyatakan empat amalan sedekah yang terdapat di dalam hadis.
-Berlaku adil dalam tindakan
-Mendamaikan orang yang bertelingkah
-Membantu orang menaiki kenderaan
-Membantu orang mengangkat barang ke dalam kenderaan
-Mengucapkan perkataan yang baik
-Berjalan untuk menunaikan solat
-Mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalan

4 Jelaskan dua kelebihan apabila berlaku adil terhadap dua orang yang bertelingkah
-Menghalang kedua-dua pihak daripada berterusan bertelingkah.
-Mententeramkan hati kedua belah pihak.

5 Jelaskan dua kelebihan membantu orang menaiki kenderaan atau mengangkat
barangnya ke dalam kenderaan.
-Memberi keselesaan kepada orang yang memerlukan bantuan.
-Meringankan beban orang lain.

6 Jelaskan dua kelebihan mengucapkan perkataan yang baik.
-Menenangkan hati pendengar.
-Menampilkan imej yang disegani.

7 Jelaskan dua kelebihan seseorang itu berjalan untuk menunaikan solat.
-Dihapuskan dosa.
-Mengamalkan gaya hidup sihat.

8 Jelaskan dua kelebihan mengalihkan sesuatu yang berbahaya di jalan.
-Menunjukkan keimanan kepada Allah SWT.
-Mengurangkan risiko kemalangan.

9 Terangkan dua pengajaran yang dapat diambil daripada hadis.
-Kita hendaklah sentiasa memanfaatkan masa/ untuk membantu orang lain.
-Kita hendaklah mendamaikan orang yang bertelingkah/kerana setiap mukmin bersaudara.
(Jawapan lain yang berkaitan hadis diterima)

12

2.7(PEL. 10: HINDARI SIFAT NEGATIF)
BAHAGIAN B
1 Nyatakan empat sifat negatif berdasarkan hadis di atas.

-Lemah
-Malas
-Pengecut
-Nyanyuk
2 Nyatakan maksud lemah.
-Meninggalkan sesuatu yang tidak mampu dilakukan.
3 Nyatakan dua contoh sifat lemah.
-Murid yang tidak mampu membantu guru mengangkat barang.
-Murid tingkatan 3 tidak mampu memahami isi pelajaran peringkat universiti.
4 Apakah maksud malas?
-Meninggalkan sesuatu yang mampu dilakukan.
5 Nyatakan dua contoh sifat malas.
-Malas solat
-Malas puasa
6 Nyatakan maksud pengecut.
-Orang yang tidak berani melakukan atau menghalang sesuatu situasi.
7 Nyatakan dua contoh sifat pengecut.
-Tidak menolong orang yang dizalimi.
-Tidak mencegah kemungkaran.
8 Nyatakan maksud nyanyuk.
-Penyakit yang menganggu kewarasan fikiran seseorang yang menyebabkan berkelakuan
seperti kanak-kanak.
9 Terangkan dua pengajaran yang dapat diambil daripada hadis.
-Kita hendaklah sentiasa berdoa agar dijauhkah daripada sifat negatif/kerana Rasulullah
SAW sendiri turut memohon perlindungan.
-Kita hendaklah berusaha menjadi orang kuat/kerana mukmin kuat lebih dicintai oleh Allah
SWT.
(Jawapan lain yang berkaitan hadis diterima)

13

3.5(PEL. 11: ALLAH SWT MAHA KAYA PENGURNIA REZEKI)
AKIDAH
UNIT 1 : AL-GHANIY
BAHAGIAN A
NO SOALAN JAWAPAN
1B
2D

UNIT 2 : AL-RAZZAK
BAHAGIAN C
1 Apakah maksud ar-Razzak dari segi bahasa?

-Amat banyak memberi rezeki.
2 Nyatakan maksud ar-Razzak dari segi istilah.

-Nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah SWT Maha Pemberi rezeki,Dia yang
menjadikan rezeki dan mengurniakan kepada seluruh makhluk.
3 Jelaskan dua bukti Allah SWT bersifat al-Razzak.
-Allah SWT memberi rezeki kepada seluruh makhlukNya samada manusia,jin,atau haiwan
mahupun tumbuh-tumbuhan.
-Allah SWT berkuasa melapangkan dan menyempitkan rezeki hamba-hambaNya.
-Allah SWT berjanji menambahkan rezeki kepada hamba yang bersyukur.
Cadangan Isi Jawapan KBAT
-Kita hendaklah berusaha disamping meyakini Allah SWT Maha pengurnia rezeki.

14

3.6(PEL. 12: BERIMAN KEPADA RASUL)

UNIT 1 : KONSEP KENABIAN
BAHAGIAN A

NO SOALAN JAWAPAN
1 A
2 B
3 C
4 A
5 D

BAHAGIAN C

1 Pilih istilah yang betul bagi pernyataan yang berikut:

Ismatur Rasul Mukjizat Rasul Nabi

(i) Seorang lelaki yang dipilih oleh Allah SWT dan dikurniakan wahyu Rasul
kepadanya serta diperintah untuk menyampaikan kepada umatnya.

(ii) Seorang lelaki yang dipilih oleh Allah SWT dan dikurniakan wahyu Nabi
kepadanya tetapi tidak diperintah untuk menyampaikan kepada umatnya.

(iii) Pemeliharaan Allah SWT terhadap para Rasul daripada melakukan

dosa samada dosa kecil atau dosa besar. Ismatur Rasul

(iv) Perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada Nabi

Dan Rasul untuk membuktikan kebenaran kenabian. Mukjizat

2 Padankan pernyataan berikut dengan sifat wajib rasul yang betul di bawah.

Pernyataan Sifat wajib
Siddiq
( i) Para rasul bersifat benar dalam percakapan dan
perbuatan

Para rasul bersifat menyampaikan semua Amanah
(ii) ajaran Allah SWT Fatanah

Para rasul bersifat jujur serta terpelihara Tabligh
(iii) melakukan larangan

Para rasul bersifat bijaksana semasa
(iv) berdakwah

15

16

4 Apakah maksud beriman kepada Rasul?
-Meyakini bahawa Allah SWT mengutuskan para Nabi dan Rasul kepada umat manusia
/dan meyakini pengutusan 25 Rasul yang disebutkan dalam al-Quran secara khusus.

5 Jelaskan empat tugas Rasul.
-Menjadi saksi terhadap manusia yang tidak beriman kepada Allah SWT.
-Menjadi contoh teladan yang terbaik kepada umat manusia dalam semua aspek
kehidupan.
-Menyampaikan berita gembira kepada orang beriman dan berita sengsara kepada orang
kafir.
-Menyeru manusia mengabdikan diri kepada Allah semata-mata.

6 Apakah maksud sifat harus bagi Rasul?
-Memiliki sifat manusia biasa yang tidak menjejaskan martabat kenabian dan kerasulan
mereka/seperti makan,minum,tidur,berkahwin dan sakit.

7 Terangkan dua hikmah Rasul dipilih dalam kalangan manusia.
-Rasul dapat menunjukkan contoh ikutan yang sempurna/kerana Rasul lebih
mengetahui keperluan manusia.
-Menunjukkan kemuliaan manusia yang dipilih menjadi khalifah di bumi/berbanding
dengan makhluk lain.
-Manusia lebih mudah beriman kepada Rasul/apabila dapat membuktikan kerasulan
dengan mukjizat.
-Menjadi ujian kepada manusia/samada mengakui kebenaran atau mendustakan
perutusan Rasul.

8 Nyatakan dua jenis mukjizat.
-Hisiyyah
-Maknawiyah

9 Jelaskan dua perbezaan antara mukjizat hissiyyah dan mukjizat maknawiyyah.

Hisiyyah Maknawiyah
-Mukjizat yang dapat dikesan dengan -Mukjizat yang dapat difahami dengan
pancaindera. fikiran dan pemerhatian berdasarkan
ilmu.
-Tidak kekal -Kekal hingga hari kiamat

10 Senaraikan lima orang Rasul yang digelar ulul azmi.
-Nabi Nuh
-Nabi Ibrahim
-Nabi Musa
-Nabi Isa
-Nabi Muhammad SAW

8 Padankan contoh mukjizat hissiyyah dengan Rasul penerima yang betul di bawah.

Contoh mukjizat hissiyyah Rasul

( i) • Tongkat bertukar menjadi Nabi Salleh
ular Nabi Musa
Nabi Isa
• Seekor unta yang sempurna Nabi Muhammad
(ii) sifatnya keluar daripada

batu

• Peristiwa isra dan mikraj
(iii)

• Membuat burung daripada
(iv) tanah lalu ianya hidup

dengan izin Allah SWT

9 Padankan contoh kecekalan Rasul ulul azmi dengan Rasul penerima yang betul.

Contoh kecekalan Rasul

( i) • Berhadapan dengan firaun yang Nabi Nuh
zalim. Nabi Ibrahim
Nabi Isa
• Ditentang oleh orang yahudi Nabi Musa
(ii) sehingga ingin dibunuh namun

diangkat ke langit.

• Berdakwah selama 950 tahun
(iii) namun sebahagian kecil beriman.

• Dijatuhkan hukuman bakar oleh
(iv) Namrud dan dihalau daripada

tanah air sendiri.

Cadangan Isi Jawapan Soalan KBAT

-Berusaha bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu walaupun menghadapi

cabaran.

UNIT 2 : SEJARAH 25 RASUL
BAHAGIAN A

NO SOALAN JAWAPAN
1 A
2 B
3 B
4 C
5 D
6 C
7 A
8 D
9 B
10 C

BAHAGIAN C

1 Tuliskan nama Nabi yang betul bagi pernyataan di bawah.

Nabi Daud Nabi Luth Nabi Sulaiman Nabi Ilyasa’

(i) Baginda diutuskan kepada kaum Sadum Nabi Luth

(ii) Baginda mempunyai kemahiran melembutkan besi Nabi Daud

(iii) Baginda boleh menguasai angin,jin dan haiwan Nabi Sulaiman
(iv) Baginda merupakan sahabat setia Nabi Ilyas Nabi Ilyasa’

2 Garis jawapan yang betul dalam kurungan.

i Nabi ( Yunus / Zakaria ) diutuskan kepada penduduk Nainawa di Iraq.

ii Nabi Zakaria telah membesarkan Saidatina ( Maryam / Hajar ) yang merupakan

ibu kepada Nabi Isa a.s.

iii Nabi Yahya dihukum bunuh bersama-sama dengan bapanya iaitu Nabi

( Isa / Zakaria ) kerana menentang raja yang zalim.

iv Nabi ( Isa / Ibrahim ) telah diangkat oleh Allah SWT ke langit ketika cubaan

membunuh baginda.

2 Nyatakan dua gelaran Nabi Muhammad SAW.
-Al-amin
-Khatimun nabiyin
-Sayyidul Mursalin

3 Jelaskan mukjizat Nabi-nabi yang berikut.

a. Nabi Musa a.s
-Tongkat bertukar menjadi ular yang menelan jelmaan ular tukang sihir Firaun.

b. Nabi Isa a.s
-Membuat burung daripada tanah lalu hidup dengan izin Allah.
-Menyembuhkan orang buta dan sopak.

c. Nabi Muhammad SAW
-Peristiwa isra dan mikraj
-Membelah bulan dengan isyarat tangan
-Al-Quran

3.7(PEL. 13: BERIMAN KEPADA HARI AKHIRAT)
BAHAGIAN A

NO SOALAN JAWAPAN
1 D
2 A
3 D
4 B
5 A
6 D
7 C
8 A

BAHAGIAN C

1 Tuliskan istilah yang betul bagi pernyataan di bawah.

kematian Kemusnahan alam Kebangkitan semula mizan

(i) Kehidupan semula makhluk yang telah mati Kebangkitan semula

(ii) Kemusnahan seluruh ciptaan Allah SWT Kemusnahan alam

(iii) Perpisahan roh daripada jasad kematian

(iv) penimbang amalan baik dan buruk mizan

2 Garis jawapan yang betul dalam kurungan.

i Mahsyar ialah tempat ( perhimpunan / perbicaraan ) semua makhluk yang

dihidupkan semula.

ii Sirat ialah ( jambatan / titian ) yang merentang di atas neraka menuju ke syurga.

iii Syurga ialah tempat yang dipenuhi dengan ( azab / nikmat ) yang disediakan

kepada orang yang beriman dan beramal soleh.

iv Al-Hawiyah adalah merupakan salah satu nama ( neraka / syurga ).

3 Apakah maksud beriman kepada hari akhirat?
-Yakin kewujudan hari kehancuran seluruh alam semesta/ dan kebangkitan semula yang
kekal abadi untuk menerima pembalasan syurga atau neraka.

4 Jelaskan dalil akli beriman kepada hari akhirat.
-Setiap sesuatu selain daripada Allah SWT ialah makhluk/dan setiap makhluk akan
binasa iaitu hanya Allah SWT yang akan kekal abadi.

5 Nyatakan empat tanda-tanda kecil kiamat.
-Kurang bilangan ulama.
-Kejahilan berleluasa.
-Tersebar perzinaan dan arak.
-Banyak bangunan pencakar langit.
-Amanah dikhianati
-Banyak berlaku peperangan
-Negara Arab dipenuhi sungai dan tanaman hijau.
-Orang jahil dilantik sebagai pemimpin.

6 Nyatakan empat tanda-tanda besar kiamat.
-Munculnya Imam Mahdi.
-Keluar dajjal
-Turunnya Nabi Isa a.s.
-Keluar Yakjuj dan Makjuj.
-Matahari terbit sebelah barat.
-Keluar makhluk Dabbatul ardh
-Keluar asap ad-Dukhan.
-Berlaku gempa bumi ditimur,barat dan semenanjung tanah Arab.
-Keluar api dari negeri Yaman.

7 Nyatakan empat nama syurga selain Jannatul Firdaus.
-Jannatul makwa
-Jannatul Naim
-Jannatul Adnin
-Darus Salam
-Darul Muqamah
-Darul Muttaqin
-Darul Qarar
-Maqamu Amin

8 Nyatakan empat nama neraka selain Jahannam.
-Al-Lazo
-Al-Hutomah
-As-Sair
-As-Saqar
-Al-Jahim
-Al-Hawiyah
-Naru Samum
-Sijjin
-Al-Naar

9 Terangkan dua kesan beriman kepada hari akhirat.
-Meninggalkan maksiat/kerana yakin segala amalan akan dihisab.
-Segera bertaubat/supaya dapat mengelakkan daripada api neraka.
-Sentiasa memperbanyakkan amal soleh/kerana yakin Allah akan menghitungnya.
-Mematuhi syariat/supaya masuk syurga.
-Bersungguh-sungguh melakukan kebaikan supaya mudah melalui titian sirat.

Cadangan Isi Jawapan Soalan KBAT
-Sentiasa memperbanyakkan amalan sunat bagi menampung amalan fardu

3.8(PEL. 14: BERIMAN KEPADA QADAK DAN QADAR)
BAHAGIAN A

NO SOALAN JAWAPAN
1 A
2 B
3 C
4 A
5 B
6 A

BAHAGIAN C

1 Pilih istilah yang betul bagi pernyataan yang berikut:

Qadak muallak Qadar Qadak Qadak mubram

(i) Ketentuan Allah SWT yang azali terhadap semua makhluk. Qadak
(ii) Pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah SWT Qadar
Qadak mubram
sejak azali.
(iii) Ketentuan Allah SWT yang tidak berubah dan dilaksanakan Qadak muallak

mengikut kehendak dan kekuasaanNya.

(iv) Ketentuan Allah SWT yang berubah kepada ketentuan

yang lain bersesuaian dengan usaha yang dilakukan.

2 Garis jawapan yang betul dalam kurungan.
i Allah SWT menentukan sejak azali akan mencipta manusia di bumi merupakan
contoh ( qadak / qadar )
ii Allah SWT menciptakan manusia yang telah mendiami bumi merupakan contoh
( qadak / qadar )
iii Qadak adalah berkaitan dengan ( kudrat / iradat ) dan Allah SWT.
iv Qadar adalah berkaitan dengan ( kudrat / iradat ) dan perbuatan Allah SWT.

3 Apakah maksud beriman kepada qadak dan qadar?
-Meyakini Allah SWT menentukan setiap perkara yang berlaku iaitu Allah
melaksanakan ketentuan tersebut iaitu semua perkara tertakluk kepada kehendak dan
kekuasaan Allah SWT samada baik atau buruk yang mempunyai hikmah terhadap
hambaNya.

4 Terangkan kesan beriman kepada qadak dan qadar daripada aspek akidah.
-Mengelakkan diri daripada syirik/kerana yakin bahawa setiap perkara adalah daripada
Allah SWT.

5 Terangkan kesan beriman kepada qadak dan qadar daripada aspek ibadat.
-Tekun melaksanakan ibadat/kerana mengharapkan rahmat daripada Allah SWT.

6 Terangkan dua kesan beriman kepada qadak dan qadar daripada aspek akhlak.
-Bersabar ketika ditimpa musibah/kerana adanya hikmah disebaliknya.
-Bersyukur atas nikmat kurniaan Allah/kerana yakin apa yang ditetapkan adalah terbaik
untuknya.

Contoh Isi Jawapan Soalan KBAT

-Islam mengalakkan umatnya agar berserah diri kepada Allah SWT setelah berusaha

melakukannya dengan cara yang terbaik.

4.14(PEL. 15: KONSEP FARDU AIN DAN FARDU KIFAYAH)
BAHAGIAN A

NO SOALAN JAWAPAN
1 B
2 A
3 D
4 B
5 D

BAHAGIAN D

1 Apakah maksud fardu ain?
-Tuntutan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT ke atas setiap orang Islam yang
mukalaf.

2 Senaraikan dua contoh fardu ain.
-Menutup aurat
-Solat fardu
-Puasa bulan Ramadan

3 Nyatakan maksud fardu kifayah.
-Tuntutan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT ke atas masyarakat Islam secara
kolektif.

4 Senaraikan dua contoh fardu kifayah.
-Menguruskan jenazah
-Usahawan muslim
-Solat berjemaah

5 Jelaskan dua kesan penghayatan fardu ain dan fardu kifayah terhadap masyarakat.
-Membentuk masyarakat yang bertanggungjawab.
-Membina masyarakat yang berdisiplin.
(Mana-mana jawapan yang berkait dengan masyarakat)

6 Jelaskan dua kesan penghayatan fardu ain dan fardu kifayah terhadap Negara.
-Negara aman dan bebas daripada jenayah.
-Pentadbiran Negara lancar.
-(Mana-mana jawapan yang berkait dengan Negara)

7 Terangkan hubung kait antara fardu ain dengan fardu kifayah beserta contoh.

-Setiap orang Islam wajib menunaikan solat iaitu antara syarat sah solat termasuk
menutup aurat.Justeru itu,untuk memenuhi keperluan pakaian menutup aurat,perlulah
ada orang Islam yang boleh membekalkannya.Contohnya kemahiran di dalam menjahit
pakaian yang menutup aurat.

4.15(PEL. 16: PENGURUSAN JENAZAH)
UNIT 1: KONSEP PENGURUSAN JENAZAH
BAHAGIAN A

NO SOALAN JAWAPAN
1 A
2 D
3 A

BAHAGIAN D

1 Apakah maksud konsep pengurusan jenazah?
-Menguruskan jenazah dengan cara tertentu mengikut ketetapan syarak.

2 Nyatakan empat tindakan awal terhadap jenazah.
-Menutup kedua-dua mata jenazah.
-Mengikat dagu jenazah dengan kain agar mulutnya tidak terbuka.
-Meletakkan jenazah di atas katil.
-Menghadapkan jenazah kea rah kiblat.
-Melembutkan sendi-sendi tulang.
-Meletakkan tangan jenazah di dadanya.
-Mengantikan pakaian yang dipakainya.
-Meletakkan sesuatu yang sederhana berat di atas perutnya.

3 Jelaskan dua adab ketika menziarahi jenazah.
-Mendoakan keampunan dan rahmat Allah SWT untuk jenazah.
-Mengucapkan takziah kepada keluarga simati dalam tempoh 3 hari.
-Membantu keluarga simati seperti menyediakan makanan.
-Tidak maratapi pemergian simati dengan meraung.

UNIT 2: KEWAJIPAN TERHADAP JENAZAH

BAHAGIAN A

NO SOALAN JAWAPAN
1 D
2 A
3 C
4 C
5 A
6 B
7 A
8 C

BAHAGIAN D

1 Apakah maksud memandikan jenazah?
-Meratakan air keseluruh tubuh jenazah.

2 Apakah tujuan memandikan jenazah?
-Membersihkan jenazah dan memuliakannya.

3 Jelaskan empat kaifiat memandikan jenazah.
-Meletakkan jenazah ditempat yang tinggi.
-Memastikan aurat jenazah ditutup.
-Menekan perut jenazah untuk keluarkan najis.
-Membersihkan gigi jenazah,lubang hidung,telinga dan celah kuku.
-Jenazah diwudukkan.
-Berniat ketika memandikan.
-Menyiram seluruh tubuh jenazah dengan air bidara dan sabun.
-Membilas tubuh jenazah dengan air.
-Dimandikan dengan air yang dicampur dengan kapur barus.

4 Tuliskan lafaz niat ketika memandikan jenazah.

‫نويت الغسل الواجب لهذا الميّت ّ ّلل تعلي‬

5 Nyatakan maksud mengafankan jenazah.
-Menutup seluruh tubuh jenazah dengan sekurang-kurangnya sehelai kain.

6 Apakah tujuan mengafankan jenazah?
-Menutup aurat jenazah

7 Apakah maksud menyembahyangkan jenazah?
-Solat yang dilakukan ke atas jenazah dengan kaifiat tertentu.

8 Jelaskan tujuan menyembahyangkan jenazah.
-Mendoakan jenazah agar mendapat rahmat dan keampunan Allah SWT.

9 Jelaskan kafiat solat jenazah secara ringkas.
-Lafaz niat solat jenazah.
-Bertakbir kali pertama dengan membaca al-fatihah.
-Bertakbir kali kedua dengan membaca selawat ke atas Nabi.
-Bertakbir kali ketiga dengan berdoa untuk jenazah.
-Bertakbir kali keempat dengan memberi salam.

10 Apakah maksud mengebumikan jenazah?
-Mengebumikan jenazah di dalam tanah mengikut kaifiat tertentu.

11 Jelaskan dua tujuan mengebumikan jenazah.
-Menghalang daripada timbulnya bau yang tidak menyenangkan.
-Agar tidak dapat digali oleh binatang buas.

Cadangan Isi Jawapan Soalan KBAT

-Tidak wajar kerana sepatutnya Ali yang memandikan jenazah bapanya bersama-sama
dengan Dengan orang lain.

-Wajar kerana Ali tidak tahu memandikan jenazah

4.16(PEL. 17:ZAKAT PENYUCI HARTA)
UNIT 1: KONSEP PENGURUSAN ZAKAT
BAHAGIAN A

NO SOALAN JAWAPAN
1 A
2 D
3 B
4 C

BAHAGIAN D

1 Pilih istilah yang betul berkaitan asnaf yang layak menerima zakat.

Amil Mualaf Fi sabilillah Ibnu Sabil

(j) Orang yang bermusafir dengan tujuan yang diharuskan syarak. Ibnu Sabil

(jj) Mereka yang dilantik oleh pemerintah untuk mengumpul zakat. Amil

(iii) Orang yang baharu memeluk Islam. Mualaf
(iv) Orang yang berjuang di jalan Allah SWT. Fi sabilillah

2 Apakah maksud zakat?
-Mengeluarkan sebahagian daripada harta tertentu untuk diberikan kepada golongan
yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak.

3 Nyatakan empat golongan asnaf yang layak menerima zakat selain daripada fakir dan
miskin.
-Amil
-Mualaf
-Hamba
-Orang yang berhutang
-Fi sabilillah
-Ibnu sabil

4 Jelaskan dua hikmah pensyariatan zakat kepada pemberi.
-Mendidik jiwa dengan sifat pemurah.
-Melahirkan sifat taat kepada perintah Allah SWT.
-Mendapat keredaan Allah SWT.

5 Jelaskan dua hikmah pensyariatan zakat kepada penerima.
-Membersihkan hati daripada sifat hasad dengki.
-Sebagai sumber modal untuk menjana ekonomi keluarga.
-Meringankan beban orang yang berhutang.

6 Jelaskan dua hikmah pensyariatan zakat kepada masyarakat Islam.
-Mengeratkan ikatan ukhuwah kasih sayang sesama Islam.
-Merapatkan jurang perbezaan kaya dan miskin.
-Saling membantu antara satu sama lain.

UNIT 2: JENIS-JENIS ZAKAT
BAHAGIAN A

NO SOALAN JAWAPAN
1 C
2 B
3 C
4 A
5 A
6 A
7 B
8 D
9 C

BAHAGIAN D

1 Nyatakan maksud zakat fitrah.
-Mengeluarkan harta tertentu bagi setiap orang yang mukalaf dan orang yang dibawah
tangungannya dengan syarat-syarat dan tempoh masa yang telah ditetapkan syarak.

2 Berapakah kadar bagi zakat fitrah?
-1 gantang Baghdad bersamaan 2.7 Kg beras.

3 Pilih waktu yang betul mengeluarkan zakat fitrah berdasarkan pernyataan di bawah.

Wajib Sunat Haram Makruh Harus

(i) Sebelum solat hari raya aidilfitri Sunat
(ii) Selepas terbenam matahari pada akhir ramadan Wajib
(iii) Selepas terbenam matahari pada hari raya pertama Haram
(iv) Selepas solat hari raya aidilfitri sehingga sebelum terbenam
Makruh
matahari 1 syawal Harus
(v) Di sepanjang bulan ramadan

4 Pilih istilah jenis harta yang diwajibkan zakat. Rikaz
Perniagaan Galian

(i) Bahan yang dikeluarkan dari bumi seperti emas dan perak Galian
(ii) Harta yang tertanam dalam tanah Rikaz
(iii) Hasil yang melibatkan barangan atau perkhidmatan Perniagaan

5 Tandakan ( / ) bagi pernyataan yang betul dan ( X ) bagi pernyataan yang salah
berkaitan dengan nisab zakat.

i Nisab bagi saham ialah 2.5% /
ii Nisab bagi tanaman dan buah-buahan ialah 900 kilogram X

iii Nisab bagi emas ialah 85 gram /

iv Nisab bagi perak ialah 595 gram /

6 Nyatakan kadar zakat bagi ternakan yang berikut.

i Kambing dan biri-biri : 1 ekor kambing atau biri-biri

ii Lembu dan kerbau : 1 ekor lembu jantan

iii Unta : 1 ekor biri-biri

Contoh Isi Jawapan Soalan KBAT
-Zakat dapat memberikan modal kepada orang miskin untuk memulakan perniagaan.

4.17(PEL. 18:AIDILFITRI DAN AIDIL ADHA)

BAHAGIAN A

NO SOALAN JAWAPAN
1 A
2 B
3 C
4 A
5 D
6 C

BAHAGIAN D

1 Nyatakan maksud aidilfitri.
-Hari raya umat Islam yang disambut pada 1 syawal.

2 Nyatakan maksud aidiladha.
-Hari raya umat Islam yang disambut pada 10 zulhijah.

3 Tandakan ( / ) bagi pernyataan yang betul dan ( X ) bagi pernyataan yang salah
berkaitan dengan amalan sunat semasa menyambut hari raya.

i Menghidupkan malam raya dengan bertakbir dan berdoa /
/
ii Memakai pakaian yang terbaik,bersih dan cantik
X
iii Makan sedikit makanan sebelum menunaikan solat hari raya
aidiladha

iv Makan sedikit makanan selepas menunaikan solat hari raya X
aidilfitri

4 Jelaskan kaifiat solat sunat hari raya.
-Niat menunaikan solat hari raya.
-Rakaat pertama membaca doa iftitah dan bertakbir sebanyak 7 kali.
-Membaca surah al-fatihah dan surah al-A’la atau surah lain.
-Rakaat kedua bertakbir sebanyak 5 kali.
-Membaca surah al-fatihah dan surah al-Ghasyiyah atau surah lain.
-Menyempurnakan rukun lain sehingga salam.

5 Tuliskan lafaz niat solat sunat hari raya sebagai seorang makmum.

‫اصلي سنّة عيد الفطري رکعتين ماموما ّ ّلل تعلي‬

6 Jelaskan empat rukun khutbah selain memuji Allah SWT.
-Berselawat ke atas Nabi.
-Berpesan supaya bertakwa.
-Membaca sekurang-kurangnya satu ayat al-Quran.
-Berdoa untuk orang beriman ketika khutbah kedua.

7 Jelaskan empat syarat sah khutbah.
-Khurbah disampaikan selepas solat hari raya.
-Rukun khutbah dalam Bahasa Arab.
-Berturut-turut antara dua khutbah.
-Khatib seorang lelaki.
-Khatib suci daripada hadas kecil dan besar dan menutup aurat.
-Khatib berdiri jika mampu.

8 Terangkan dua hikmah pensyariatan hari raya.
-Membesarkan Allah SWT /atas kurniaan nikmat iman dan Islam.
-Sebagai tanda bersyukur/daripada seorang hamba terhadap penciptanya.
-Melahirkan rasa kegembiraan/kerana merayakan hari kebesaran Islam.
-Mengeratkan hubungan silaturahim/antara anggota keluarga.

Cadangan Isi Jawapan Soalan KBAT
-Dapat bertegur sapa dan bertanya khabar apabila menziarahi sanak saudara.

4.18(PEL. 19:QIAMULLAIL PEMANGKIN KEKUATAN JIWA)
BAHAGIAN A

NO SOALAN JAWAPAN
1 B
2 D
3 A

BAHAGIAN D

1 Nyatakan maksud qiamullail.
-Amalan bangun malam untuk beribadat kepada Allah SWT seperti menunaikan solat
tahajud dan membaca al-Quran.

2 Jelaskan dua amalan semasa qiamullail.
-Memulakan dengan solat tahajud dan diikuti solat sunat lain seperti solat hajat,solat
taubat dan solat tasbih.

3 Terangkan dua kelebihan orang yang mengamalkan qiamullail.
-Doa dimakbulkan oleh Allah SWT/kerana berdoa pada waktu yang mustajab.
-Menjadi hamba yang bersyukur/di atas nikmat kurniaan Allah SWT.
-Mendapat kemuliaan disisi Allah SWT/kerana sentiasa mendekatkan diri kepadaNya.

Cadangan Isi Jawapan Soalan KBAT
-Mengunci jam supaya dapat bangun untuk menunaikan solat tahajud

4.19(PEL. 20:SOLAT SUNAT TAHIYATUL MASJID DAN SOLAT SUNAT HAJAT)
BAHAGIAN A

NO SOALAN JAWAPAN
1 D
2 A
3 C
4 D

BAHAGIAN D

1 Nyatakan maksud solat sunat tahiyatul masjid.
-Solat dua rakaat sebelum duduk ketika setiap kali masuk ke dalam masjid.

2 Nyatakan maksud solat sunat hajat.
-Solat yang dilaksanakan untuk meminta sesuatu hajat yang tertentu.

3 Tandakan ( / ) bagi pernyataan yang betul dan ( X ) bagi pernyataan yang salah
berkaitan dengan kaifiat solat sunat tahiyatul masjid.

i Bilangan rakaat antara 2 rakaat hingga 12 rakaat X
ii Hanya boleh dilakukan secara bersendirian /

iii Setiap kali masuk ke dalam masjid,sebelum duduk

/

4 Tandakan ( / ) bagi pernyataan yang betul dan ( X ) bagi pernyataan yang salah
berkaitan dengan kaifiat solat sunat hajat.

i Bilangan rakaat antara 2 rakaat hingga 12 rakaat /
ii boleh dilakukan secara bersendirian atau berjemaah /

iii Setiap kali masuk ke dalam masjid,sebelum duduk

X

5 Jelaskan cara bacaan dalam solat bagi solat sunat tahiyatul masjid.
-Rakaat pertama selepas al-fatihah membaca surah al-kafirun atau surah lain.
-Rakaat kedua selepas al-fatihah membaca surah al-ikhlas atau surah lain.

6 Jelaskan cara bacaan dalam solat bagi solat sunat hajat.
-Rakaat pertama selepas al-fatihah membaca surah al-kafirun atau surah lain.
-Rakaat kedua selepas al-fatihah membaca surah al-ikhlas atau surah lain.

7 Terangkan dua hikmah menunaikan solat sunat tahiyatul masjid.
-Memuliakan masjid/sebagai tempat ibadat orang Islam.
-Memupuk sifat rendah diri/sebagai tetamu di rumah Allah SWT.

8 Terangkan dua hikmah menunaikan solat sunat hajat.
-Meletakkan pergantungan yang mutlak kepada Allah/yang Maha pemberi segala.
-Melatih diri agar berharap kepada pertolongan Allah/ketika senang atau susah.
-Mendidik jiwa agar reda/dengan ketentuan Allah SWT.

Cadangan Isi Jawapan Soalan KBAT
-Tidak wajar kerana sepatutnya diri sendiri yang melakukannya di samping memohon
orang alim mengadakan solat hajat.

5.8(PEL. 21:PERJANJIAN HUDAIBIYAH DAN PEMBUKAAN KOTA MEKAH)

UNIT 1 : PERJANJIAN HUDAIBIYAH
BAHAGIAN A

NO SOALAN JAWAPAN
1 A
2 C
3 B
4 C
5 D
6 C

BAHAGIAN D
1 Pilih jawapan yang betul di bawah berkaitan dengan kronologi perjanjian Hudaibiyah.

Zulhulaifah Musyrikin Masjidil Haram Mekah Usman bin
Mekah Affan
al-Hulaisy bin Ridhwan Suhail bin Khalid bin
al-Qamah Urwah bin Amru al-Walid
Hudaibiyah Mas’ud

Budail bin
Warqa

1 Rasulullah SAW bermimpi bahawa baginda memasuki Masjidil Haram
mengambil kunci kaabah serta melaksanakan umrah bersama sahabat.

2 Pada hari isnin,awal bulan zulkaedah tahun ke 6 Hijrah,Rasulullah bertolak ke Mekah
bersama dengan 1400 orang sahabat.

3 Rasulullah SAW bersama sahabat berhenti di Zulhulaifah untuk berniat umrah.Mereka
turut membawa binatang korban.

4 Kedatangan mereka diketahui oleh Musyrikin Mekah .Mereka tidak membenarkan
rombongan ini memasuki Mekah.

5 Khalid bin al-Walid bersama dengan tenteranya seramai 200 orang cuba menghalang
Rasulullah SAW daripada memasuki Mekah di kura’ al-Ghamim.Namun Rasulullah
SAW melalui jalan lain.

6 Rasulullah SAW berhenti di Hudaibiyah .Baginda dikunjungi oleh Budail bin Warqa
7 Musyrikin Quraisy mengutuskan al-Hulaisy bin al-Qamah diikuti Urwah bin Mas’ud

Menemui Rasulullah SAW.
8 Rasulullah SAW mengutuskan Usman bin Affan menemui Musyrikin Mekah

Untuk menerangkan tujuan kedatangan sehingga tersebar berita orang yang diutuskan
Nabi ini ditahan.
9 Rasulullah SAW dan sahabat membuat baiah untuk setia bersama yang dikenali sebagai
baiah Ridhwan.
10 Lantas Musyrikin Mekah menghantar Suhail bin Amru untuk membuat
perjanjian dengan Rasulullah SAW.Lalu termenterailah perjanjian Hudaibiyah.

2 Garis jawapan yang betul dalam kurungan tentang isi kandungan perjanjian Hudaibiyah.

i Rasulullah SAW dan para sahabat boleh memasuki Mekah pada tahun ke

( 6 / 7 ) Hijrah.

ii Mereka dibenarkan berada di Mekah selama ( 7 / 3 ) hari sahaja.

iii Tiada peperangan selama ( 10 / 20 ) tahun.

iv Orang Mekah yang lari ke Madinah ( tidak perlu / perlu ) dikembalikan ke Mekah

dan sesiapa yang lari dari Madinah ( tidak perlu / perlu ) dikembalikan.

3 Jelaskan dua hikmah perjanjian Hudaibiyah daripada aspek perkembangan dakwah.
-Musyrikin Mekah tidak lagi menganggu usaha dakwah Rasulullah SAW.
-Ramai orang Arab memeluk Islam
-Rasulullah membuka ruang dakwah Islam dengan menghantar surat kepada kerajaan
lain.

4 Jelaskan dua hikmah perjanjian Hudaibiyah daripada aspek politik.
-Musyrikin Mekah mengiktiraf kerajaan Islam Madinah.
-Rasulullah SAW mengikat perjanjian dengan kabilah sekitar Madinah.
-Rasulullah SAW menumpukan perhatian kepada yahudi di Khaibar.

5 Jelaskan dua hikmah perjanjian Hudaibiyah daripada aspek ketenteraan.
-Kekuatan Islam semakin bertambah daripada 3000 kepada 10000 orang dalam tempoh
2 tahun selepas perjanjian Hudaibiyah.
-Suasana aman antara kerajaan Islam Madinah dan Musyrikin Mekah.

UNIT 2 : PEMBUKAAN KOTA MEKAH
BAHAGIAN A

NO SOALAN JAWAPAN
1 C
2 A
3 C
4 B
5 D

6 Garis jawapan yang betul dalam kurungan tentang kejadian yang mencetuskan
pembukaan kota Mekah.
i Kabilah Bani Bakar dan Bani ( Khuza’ah / Adi ) bermusuhan sejak zaman jahiliyah.
ii ( Suhail bin Amru / Naufal bin Muawiyah ) mengetuai kabilah Bani Bakar telah
menyerang Bani Khuza’ah yang meyebabkan beberapa orang terbunuh.
iii (Amru bin Salim / Amru bin Al-a’s ) segera menuju ke Madinah untuk
memaklumkan kejadian itu kepada Rasulullah SAW.
iv Dengan berlakunya peristiwa itu, Musyrikin Mekah telah melanggar isi perjanjian
(Piagam Madinah / Hudaibiyah ) yang menyebabkan Rasulullah SAW merancang
Strategi untuk membuka kota Mekah.

7 Pilih jawapan yang betul di bawah berkaitan dengan kronologi pembukaan kota Mekah.

8 10 Mar Zahran 10000
Abu Sufian Abu Rahmi al- Khalid bin al- Masjidil haram
Ghifari Walid
Mekah Zu Tuwa

1 Pada 10 ramadan tahun ke 8 Hijrah Rasulullah SAW bergerak ke Mekah bersama
dengan 10000 tentera yang diketuai oleh Abu Rahmi al-Ghifari

2 Pasukan tentera Islam berhenti di Mar Zahran dengan diperintahkan oleh Rasulullah
SAW untuk menyalakan 10000 unggun api.

3 Abu Sufian ditugaskan untuk meninjau pasukan tentera Islam.Kemudian terserempak
dengan al-Abbas lalu dibawanya menemui Rasulullah SAW lalu memeleuk Islam.

4 Pada pagi rabu 17 ramadan,Rasulullah SAW meneruskan perjalanan menuju ke Mekah
5 Abu Sufian mengumumkan kepada Musyrikin Mekah agar berlindung

dirumahnya,rumah masing-masing atau dalam Masjidil haram
6 Apabila sampai di Zu Tuwa Rasulullah SAW telah membahagikan tentera kepada

empat pasukan dibawah empat orang panglima.
7 Tiada sebarang tentangan kecuali pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin al-Walid

yang menyebabkan dua sahabat syahid dan 12 orang Musyrikin Mekah terbunuh.
8 Mekah berjaya dibuka semula pada tahun ke 8 hijrah.
9 Jelaskan dua langkah yang diambil oleh Rasulullah SAW selepas pembukaan kota

Mekah daripada aspek menegakkan syiar Islam.
-Menunaikan tawaf dan mengucup hajarul aswad serta memusnahkan 360 berhala di
sekeliling kaabah.
-Mengarahkan Bilal bin Rabah melaungkan azan di atas kaabah.
-Menghantar pasukan ke sekitar Mekah untuk hapuskan berhala di sana/ seperti berhala
uzza di Nakhlah,berhala suwa’ di Rihat dan berhala manat di Almusyallal.

10 Jelaskan dua langkah yang diambil oleh Rasulullah SAW selepas pembukaan kota
Mekah daripada aspek amar makruf dan nahi munkar.
-Menyeru musyrikin Mekah untuk memeluk Islam.
-Berbaiat dengan penduduk Mekah di bukit safa/agar tidak melakukan syirik,tidak
mencuri,berzina dan membunuh anak.

11 Jelaskan dua langkah yang diambil oleh Rasulullah SAW selepas pembukaan kota
Mekah daripada aspek menguruskan pentadbiran Mekah.
-Mengekalkan pengurusan kunci kaabah kepada Usman bin Talhah.
-Memerintahkan Abu Usaid al-Khuzai untuk memperbaiki beberapa bahagian masjidil
haram.

12 Jelaskan langkah yang diambil oleh Rasulullah SAW selepas pembukaan kota
Mekah daripada aspek memaafkan kesalahan penduduk Mekah.
-Rasulullah telah mengisytiharkan kemaafan kepada Musyrikin Mekah yang pernah
mengingkari baginda/.Mereka dibenarkan pulang ke rumah masing-masing.

13 Terangkan dua iktibar yang dapat diambil daripada peristiwa pembukaan kota Mekah.
-Kita hendaklah mengamalkan ciri-ciri kepimpinan berdasarkan syariat Islam/supaya
agama Islam dihormati.
-Kita hendaklah melakukan sesuatu tugasan secara terancang/untuk menjamin kejayaan
tugasan tersebut.
-Kita hendaklah memaafkan kesalahan orang lain/kerana semua manusia berhak
mendapat kemaafan.

Cadangan isi jawapan soalan KBAT
-Membuat jadual waktu
-Merancang masa belajar dengan baik

5.9(PEL. 22:TOKOH SAHABAT)
1 Nyatakan biodata Bilal bin Rabah r.a.

Bilal bin Rabah

(i) Kuniyah (ii) Tempat asal (i) Nama ibu
Abu Abdullah Habsyah Hamamah

2 Bilakah beliau wafat dan dimanakah dikebumikan?

-Wafat pada tahun ke 20 hijrah dan dimakamkan di Damsyik

3 Jelaskan dua bukti keimanan Saidina Bilal bin Rabah.
-Antara tujuh orang yang terawal menzahirkan keislaman.
-Tetap beriman walaupun diseksa oleh tuannya/ Umaiyah bin Khalaf sehingga dibeli
dan dibebaskan oleh Abu Bakar.

4 Terangkan dua iktibar daripada keimanan Saidina Bilal bin Rabah.
-Kita hendaklah mempertahankan akidah dengan segala kekuatan yang ada/agar tidak
mudah terpesong.
-Kita hendaklah menjauhkan diri daripada fahaman sesat/agar iman terpelihara.
(Mana-mana jawapan munasabah diterima)

1 Nyatakan biodata Muaz bin Jabal r.a.
Muaz bin Jabal

(i) Kuniyah (ii) Keturunan (i) Nama ibu
Abu Abdul Rahman Bani Salmah Hindun Bt Sahl

2 Bilakah beliau wafat dan dimanakah dikebumikan?
-Pada tahun ke 18 hijrah di Syam

3 Jelaskan dua bukti keilmuan Muaz bin Jabal.
-Antara sahabat yang paling alim dalam ilmu halal dan haram serta al-Quran.
-Dilantik oleh Rasulullah sebagai pakar rujuk al-Quran dan fekah di Mekah dan Yaman.
-Salah seorang sahabat yang mengumpulkan al-Quran pada zaman Nabi SAW.

4 Terangkan dua iktibar daripada ketokohan Muaz bin Jabal.
-Kita hendaklah menuntut ilmu/agar menjadi orang alim dalam bidang yang dipelajari.
-Kita hendaklah mengamalkan ilmu yang dipelajari/agar menjadi umat yang cemerlang.
(Mana-mana jawapan yang munasabah diterima)

1 Nyatakan biodata Abdul Rahman bin Auf r.a.
Abdul Rahman bin Auf

(i) Kuniyah (ii) Keturunan (i) Nama ibu
Abu Muhammad Bani Zuhrah bin Kilab Syifa’ binti Auf

2 Bilakah beliau wafat dan dimanakah dikebumikan?

-Pada tahun ke 32 hijrah di Madinah.

3 Jelaskan dua bukti ketokohan Abdul Rahman bin Auf.
-Berusaha dengan kemahiran dan modal yang ada tanpa mengambil kesempatan seperti
tawaran sejumlah wang yang banyak daripada Saad bin Rabi’.
-Keuntungan yang diperolehi dikongsi dengan orang lain.
-Hartawan yang bersikap zuhud dan tawaduk.

4 Terangkan dua iktibar daripada Abdul Rahman bin Auf dalam bidang ekonomi.
-Kita hendaklah berniaga dengan jujur/agar rezeki diberkati Allah SWT.
-Kita hendaklah mengeluarkan zakat,sedekah dan wakaf/untuk merangsang ekonomi
Islam.
(Mana-mana jawapan munasabah diterima)

1 Nyatakan biodata Khalid bin al-Walid r.a.
Khalid bin al-Walid

(i) Kuniyah (ii) Keturunan (i) Nama ibu
Abu Sulaiman Bani Makhzum Lubabah sughra

2 Bilakah beliau wafat dan dimanakah dikebumikan?

-Pada tahun ke 21 hijrah di Hims,Syria

3 Jelaskan dua bukti kepahlawanan Khalid bin al-Walid.
-Banyak menyertai peperangan pada zaman Rasulullah antaranya peperangan
muktah,fathu Mekah dan peperangan hunain.
-Beliau memimpin tentera Islam dalam peperangan muktah.
-Abu Bakar melantik Khalid sebagai panglima untuk menentang nabi-nabi palsu dalam
peperangan yamamah,menentang tentera parsi seperti perang zatus salasil dan tentera
rom dalam perang yarmuk.

4 Terangkan dua iktibar daripada kepahlawanan Khalid bin al-Walid.
-Kita hendaklah bersedia berkorban/untuk mempertahankan negara.
-Kita hendaklah Menyusun strategi dengan baik/agar memperoleh kejayaan.
-Kita hendaklah berjuang bersungguh-sungguh/untuk menegakkan ajaran Islam.

6.10(PEL. 23:PEMAAF MELUNAKKAN HATI)

BAHAGIAN A

NO SOALAN JAWAPAN
1 A
2 D
3 B

BAHAGIAN E

1 Apakah maksud pemaaf?
-Melepaskan seseorang daripada kesalahan dan membebaskannya daripada hukuman.

2 Jelaskan dua contoh sifat pemaaf yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW.
-Rasulullah SAW memaafkan kesalahan penduduk Taif yang telah menghina dan
melontar batu sehingga Nabi berdarah dan luka yang teruk.
-Rasulullah SAW memaafkan kesalahan Habbar yang telah memanah unta yang dinaiki
oleh Saidatina Zainab hingga gugur kandungannya dan akhirnya Habbar memeluk
Islam.

3 Tulis ( A ) pada pernyataan yang berkaitan dengan adab memohon maaf dan ( B ) pada
pernyataan cara memberi kemaafan.

i Mengakui kesalahan A

ii Tidak bersifat dendam B

iii Berdoa memohon hidayah B

iv Memulangkan barang yang diambil A

4 Jelaskan dua hikmah bersikap pemaaf terhadap individu.
-Memberi ketenangan jiwa.
-Disenangi oleh orang lain.
-Mendapat rahmat dan keampunan Allah SWT.

5 Jelaskan dua hikmah bersikap pemaaf terhadap masyarakat.
-Masyarakat hidup dalam suasana harmoni.
-Masyarakat sentiasa bertoleransi.
-Mengangkat imej umat Islam.

Cadangan Isi Jawapan Soalan KBAT
-Hubungan silaturahim akan terputus.
-Umat Islam akan lemah kerana berpecah

6.11(PEL. 24:QANAAH HIASAN PERIBADI)

BAHAGIAN A

NO SOALAN JAWAPAN
1 B
2 B
3 C

BAHAGIAN E

1 Apakah maksud qanaah?
-Berasa cukup dan reda dengan nikmat kurniaan Allah SWT.

2 Jelaskan dua contoh sifat qanaah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW.
-Saidina Umar pernah menemui Nabi SAW ketika baginda sedang berbaring di atas tikar
daun tanpa beralaskan apa-apa hingga berbekas badan baginda.
-Rasulullah SAW sekeluarga tidak pernah makan makanan yang mewah seperti roti
yang diperbuat daripada gandum yang halus apatah lagi makan hingga kenyang.

3 Tandakan ( Y ) pada pernyataan yang berkaitan dengan ciri sifat qanaah dan ( Z ) pada
pernyataan yang berkaitan dengan hikmah bersifat qanaah.

No. Pernyataan Y atau Z
i. Beriman dengan Allah SWT bersifat ar-Razzak. Y
ii. Kehidupan menjadi tenang dan tenteram Z
iii. Selalu bertawakal kepada Allah SWT Y
iv. Memupuk sifat sabar dan bersyukur Z

4 Jelaskan dua hikmah bersikap qanaah terhadap individu.
-Kehidupan seseorang menjadi tenang dan tenteram.
-Kemuliaan diri seseorang terpelihara.

5 Jelaskan dua hikmah bersikap qanaah terhadap masyarakat.
-Dapat memupuk masyarakat yang penyabar dan bersyukur.
-Kasih sayang sesama anggota masyarakat menjadi erat.

Cadangan Isi Jawapan Soalan KBAT

-Seseorang hendaklah berusaha sedaya upaya sebelum berserah

-Islam mengalakkan umatnya agar sentiasa berusaha

6.12(PEL. 25:SYUKUR PENYUBUR IMAN)

BAHAGIAN A

NO SOALAN JAWAPAN
1 C
2 A
3 C

BAHAGIAN E

1 Apakah maksud syukur?
-Menzahirkan pujian kepada Allah SWT terhadap nikmat yang dikurniakan serta
mematuhi semua perintahNya.

2 Jelaskan dua contoh sifat syukur yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW.
-Baginda solat malam hingga kedua kaki baginda bengkak sedangkan Allah SWT telah
mengampuni dosa baginda yang telah lalu dan yang akan datang.
-Rasulullah SAW sentiasa menyeru umatnya supaya sentiasa bersyukur samada sesama
makhluk atau kepada Pencipta.

3 Tandakan ( Y ) pada pernyataan yang berkaitan dengan ciri orang bersyukur dan ( Z )
pada pernyataan yang berkaitan dengan hikmah bersyukur.

No. Pernyataan Y atau Z
i. Bersangka baik dengan kejayaan orang lain Y
ii. Rajin dan tekun beribadat Y
iii. Sentiasa berasa qanaah dengan kurniaan Allah SWT Y
iv. Hidup dalam keredhaan dan rahmat Allah SWT Z

4 Terangkan dua hikmah bersyukur terhadap nikmat kurniaan Allah SWT.
-Hidup dalam keredaan Allah SWT/kerana sentiasa beramal soleh.
-Dikurniakan ganjaran pahala/kerana kesungguhan menjalankan perintah Allah SWT.
-Dimurahkan rezeki/kerana sentiasa reda dengan ketentuan Allah SWT.

Cadangan Isi Jawapan Soalan KBAT
-Sentiasa bersyukur kepada Allah SWT di atas kurniaan nikmat
-Melaksanakan perintah Allah SWT dan meninggalkan laranganNya

6.13(PEL. 26:ADAB BERKOMUNIKASI)

BAHAGIAN A

NO SOALAN JAWAPAN
1D
2A

BAHAGIAN E

1 Apakah maksud komunikasi?
-Perhubungan antara dua individu atau lebih secara langsung atau melalui perantaraan
seperti e-meil,surat,radio dan telefon.

2 Jelaskan empat adab berkomunikasi.
-Tidak melalaikan daripada melakukan ibadat dan tanggungjawab.
-Menggunakan Bahasa yang sesuai dan sopan.
-Kesesuaian masa dan tempat seperti mengelak penggunaan gajet dalam masjid.
-Memastikan kesahihan maklumat iaitu siasat sebelum sebar.
-Tidak menyebarkan fitnah dan membuka aib.

3 Terangkan dua hikmah beradab ketika berkomunikasi terhadap individu.
-Meningkatkan ilmu pengetahuan/agar dapat membezakan baik dan buruk.
-Dipandang tinggi oleh masyarakat/kerana peribadi mulia.
-Melahirkan individu yang berakhlak mulia/yang menjadi contoh kepada orang lain.

4 Terangkan dua hikmah beradab ketika berkomunikasi terhadap masyarakat.
-Masyarakat hidup dalam keadaan aman/kerana sifat persafahaman yang ditunjukkan.
-Masyarakat dapat bertukar pandangan/supaya maju dan Makmur.
-Mengukuhkan perpaduan dalam masyarakat/kerana saling bertoleransi.

Cadangan Isi Jawapan Soalan KBAT
-Tidak menyebarkan berita yang belum pasti kesahihannya.
-Tidak membuka aib di dalam menyebarkan sebarang berita.

6.14(PEL.27:ADAB BERMUSAFIR)

BAHAGIAN A

NO SOALAN JAWAPAN
1 C
2 A
3 D
4 A
5 B

BAHAGIAN E

1 Nyatakan maksud bermusafir.
-Seseorang yang keluar daripada Kawasan bermukim menuju ke suatu tempat yang
jaraknya melebihi 2 marhalah.

2 Jelaskan empat adab ketika bermusafir.
-Bermusafir dengan tujuan dan niat yang baik.
-Menyediakan bekalan secukupnya sebelum memulakan perjalanan.
-Memohon petunjuk Allah SWT
-Mengucapkan selamat tinggal kepada anggota keluarga.
-Memperbanyakkan doa sepanjang bermusafir.

3 Pilih hukum musafir yang betul berdasarkan contoh di bawah.

Sunat Haram Makruh Harus

(i) Menziarahi masjid Nabawi. Sunat

(ii) Menyertai pertandingan sukan. Harus

(iii) Bermusafir tanpa tujuan. Makruh

(iv) Menonton konsert liar. Haram

3 Nyatakan dua contoh bermusafir untuk menunaikan kewajipan apabila cukup syarat.
-Menunaikan fardu Haji
-Menuntut ilmu

4 Terangkan dua hikmah mengamalkan adab bermusafir.
-Perjalanan diberkati Allah SWT/kerana menjaga adab ketika musafir.
-Memberi ketenangan hati/kerana pergantungan kepada Allah.
-Perjalanan menjadi mudah dan lancar/kerana melantik ketua untuk menyelesaikan
masalah yang timbul.

Cadangan Isi Jawapan Soalan KBAT
-Dapat mengutip pengalaman apabila berada di luar kawasan tempat tinggal


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ทบทวนก่อนสอบcomparartive adjective
Next Book
BH26012022