The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

BUKU PERANCANGAN UNIT SUKAN JABATAN PENDIDIKAN PAHANG 2019

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by unitsukanpahang, 2019-01-07 17:23:55

BUKU PERANCANGAN UNIT SUKAN 2019

BUKU PERANCANGAN UNIT SUKAN JABATAN PENDIDIKAN PAHANG 2019

Keywords: BUKU PERANCANGAN UNIT SUKAN JABATAN PENDIDIKAN PAHANG 2019

ISI KANDUNGAN

BIL PERKARA MUKA
SURAT

1 Kata Alu-aluan Menteri Pendidikan Malaysia 1
2 Kata Alu-aluan Pengarah Pendidikan Pahang 2
3 Kata Alu-aluan Ketua Sektor Pembangunan Kemanusiaan, Jabatan Pendidikan Pahang 3-4
4 Visi, Misi, Fungsi, Nilai dan Piagam Pelanggan Unit Sukan, Jabatan Pendidikan Pahang 5-6
5 Logo MSSP 7
6 Jawatankuasa Pengurusan Eksekutif MSSP 8 - 10
7 Jawatankuasa Kewangan MSSP 11 - 12
8 Jawatankuasa Teknik dan Pembangunan Sukan MSSP 13 - 15
9 Carta Organisasi dan Bidang Tugas Sekretariat MSSP 16 - 21
10 Senarai Ketua Unit Pembangunan Kemanusiaan Daerah 22
11 Senarai Penyelia Sukan Daerah 23 - 24
12 Senarai Pengerusi Teknik dan Pembangunan Sukan MSSP 25 - 26
13 Takwim Pengelolaan & Kejohanan MSSP & MSSM Tahun 2019 27 - 29
14 KPI Pengarah Pendidikan Pahang (Unit Sukan) 30
15 Laporan Kejohanan 2018 31
16 Laporan & Statistik Penyertaan Atlet Daerah & Sekolah Sukan Ke MSSM 2018 32
17 Perbandingan Pencapaian 7 Tahun Pasukan MSSP Dalam Kejohanan MSSM 2018 33 - 34
18 Carta Prestasi Sukan & Perbandingan Pencapaian 6 Tahun Sukan 35
19 Data, Graf Dan Pencapaian Keseluruhan MSS Daerah Dalam Kejohanan MSS Pahang 2018 36 -37
20 Graf Pencapaian MSS Daerah Dalam Kejohanan MSS Pahang 2018 38
21 Laporan Bergambar Kejohanan MSSP & MSSM 2018 39 - 63

BUKU PERANCANGAN MSSP 2018

Kata Alu-Aluan

MENTERI PENDIDIKAN MALAYSIA

Salam Sejahtera.

Sukan di peringkat sekolah mempunyai peranan yang amat penting ke arah mencapai matlamat
dasar dan Falsafah Pendidikan Negara. Dalam dunia yang penuh cabaran dan yang bersifat kompetetif,
murid perlulah berusaha dengan penuh gigih untuk menempatkan diri dalam kalangan mereka yang
berjaya di samping mencapai kecemerlangan demi kesejahteraan hidup pada masa akan datang.

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) melalui Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM) sentiasa
memainkan peranannya ke arah melahirkan atlet berprestasi tinggi terutamanya dalam kalangan murid.
Pelbagai program serta pendekatan telah dilaksanakan sama ada di peringkat sekolah, daerah, negeri,
kebangsaan mahupun antarabangsa kerana KPM menyedari bahawa bakat serta potensi murid ini
harus digilap sejak bangku sekolah lagi. MSSM adalah platform utama yang disediakan untuk
mencungkil bakat atlet murid. Melalui platform inilah kita berpeluang mengenal pasti atlet murid
berpotensi yang akan menggalas harapan negara dan bersaing di arena antarabangsa termasuklah di
Sukan SEA, Sukan Komanwel dan Sukan Olimpik. Justeru, KPM berharap agar platform ini
dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua pihak yang terlibat dalam usaha untuk meningkatkan mutu
sukan negara.

Perancangan yang teratur akan mengupayakan MSSM meningkatkan kualiti perkhidmatan dalam
pengurusan pertandingan sukan di peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa.
Perkhidmatan dan pengurusan kejohanan sukan yang cemerlang ini akhirnya akan membantu
meningkatkan prestasi atlet murid dan pembangunan sukan di semua peringkat.

Akhir kata, semoga kita semua saling berusaha dan berganding bahu dalam menggembleng tenaga
serta mencurahkan idea ke arah kemajuan sukan tanah air, sekaligus memastikan cita-cita untuk
melahirkan lebih ramai atlet bertaraf dunia akan tercapai dengan jayanya di samping menjamin hasrat
kemenjadian murid secara holistik.

“PENDIDIKAN ADALAH KEGEMBIRAAN, KASIH SAYANG DAN SALING HORMAT
MENGHORMATI”

DR. MASZLEE BIN MALIK
Menteri Pendidikan Malaysia

1

Buku Perancangan MSSP 2019

Kata Alu-Aluan

PENGARAH PENDIDIKAN PAHANG

Salam Sejahtera dan Salam 1Murid 1Sukan

Tahun 2018 telah melabuhkan tirainya dan saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk
mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada warga Jabatan Pendidikan Pahang yang terlibat
dalam menjayakan sukan sepanjang tahun 2018. Sudah tentu dalam mengendalikan sukan terdapat
pelbagai cabaran yang perlu ditempuhi. Justeru itu, sekalung penghargaan juga khas kepada yang telah
memberikan komitmen serta bertungkus lumus menjayakan sukan khasnya kepada warga Majlis Sukan
Sekolah Pahang (MSSP). Tanpa usahasama serta komtmen yang jitu, sudah tentu usaha
mengembangkan bakat atlet di kalangan murid kita tidak akan berjalan dengan lancar.

Sesungguhnya kita tidak dapat menafikan bahawa sukan merupakan salah satu elemen penting dalam
pendidikan masa kini. Selain bertujuan untuk melahirkan modal insan yang cergas, cerdas dan berdaya
saing, sukan juga, turut menjana penglibatan murid-murid secara aktif. Penyertaan murid-murid dalam
pertandingan-pertandingan di peringkat sekolah akan merintis jalan kepada penyertaan mereka dalam
pertandingan-pertandingan di peringkat yang lebih tinggi. Untuk itu, MSSP perlu menjadi platform yang
relevan untuk menjana dan mengetengahkan bakat-bakat sukan di peringkat akar umbi sebagai
kesinambungan kecemerlangan sukan negara.

Sukan juga memberi peluang dan ruang untuk mengintegrasikan murid pelbagai kaum dan latar
belakang. Melalui sukan juga akan turut menyumbang kepada pembentukan jati diri murid melalui
pemupukan semangat muhibah, kesefahaman dan hormat menghormati di antara satu sama lain.
Hasrat ini adalah sejajar dengan matlamat KPM untuk melahirkan masyarakat yang bersatu padu tanpa
mengira batasan agama, bangsa atau budaya.

Sebagai salah satu agenda penting negara, sukan berperanan penting melahirkan atlet murid daripada
pelbagai bangsa yang berjaya menterjemahkan keupayaan mental dan fizikal dalam satu persaingan
yang sihat. Umum mengetahui atlet murid yang terlibat merupakan aset penting negara yang perlu
bangkit bagi memastikan kesinambungan peningkatan dan kecemerlangan sukan.Selain daripada itu,
sukan merupakan medium sokongan yang penting di negara kita. Hal ini demikian kerana, aktiviti sukan
mendatangkan faedah yang banyak kepada masyarakat dan negara. Oleh itu, peranan dan
tanggungjawab atlet murid amat penting bukan sahaja untuk manfaat diri sendiri malahan bersama-
sama berperanan menarik minat masyarakat aktif serta memupuk budaya bersukan.

Bagi pihak warga Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, saya mengambil kesempatan ini untuk
menyampaikan penghargaan dan tahniah kepada Unit Sukan dan Majlis Sukan Sekolah Pahang
(MSSP) atas usaha menyediakan Buku Perancangan 2019 ini sebagai satu usaha memantapkan
pengurusan dan pentadbiran sukan MSSP. Melalui usaha ini diharapkan proses penyaluran maklumat
berkaitan pelaporan dan pencapaian 24 jenis sukan yang terkandung dalam kalendar Kementerian
Pendidikan Malaysia dapat dilaksanakan dengan lancar dan berkesan.

Tahniah dan akhir kata, semoga Buku Perancangan yang disediakan ini akan menjadi garis panduan
terbaik kepada semua pihak untuk merancang dan mengurus aktiviti sukan sepanjang tahun 2019 ini.

Sekian, terima kasih.

DR. HAJI TAJUDDIN BIN MOHD YUNUS, SMP.
Pengarah Pendidikan Pahang

2

Buku Perancangan MSSP 2019

Kata Alu-Aluan

KETUA SEKTOR
SEKTOR PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN

JABATAN PENDIDIKAN PAHANG

Salam Sejahtera.

Syabas dan tahniah kepada warga Jabatan Pendidikan Negeri Pahang yang memberikan
sokongan serta komitmen yang tinggi dalam menjayakan pelbagai aktiviti sukan sepanjang
tahun 2018. Tahniah serta penghargaan yang tidak terhingga juga kepada atlet dan pasukan
MSSP yang telah berjaya mengharumkan nama Jabatan Pendidikan Pahang. Kepada yang
gagal dan tidak berjaya diharapkan tidak kecewa malahan perlu terus melipatgandakan usaha
sehingga berjaya mencapai satu tahap yang membanggakan.

Umum mengetahui bahawa usaha meningkatkan pencapaian sukan bukan usaha yang mudah.
Pelbagai halangan perlu ditangani sebaiknya dan disusuli dengan usaha yang berterusan serta
bersistematik bagi mendapatkan hasil yang dikehendaki. Pelaksanaan Dasar 1Murid 1Sukan
dan Dasar Sukan Negara yang mengandungi “Sukan Untuk Semua” dan “Sukan Untuk
Kecemerlangan” merupakan salah satu tanggungjawab penting pentadbir dan pelaksana sukan
yang perlu dilaksanakan di pelbagai peringkat bagi memastikan keseimbangan antara keperluan
akademi dan fizikal atlet murid.

Berdasarkan kepada pencapaian keseluruhan MSSP dalam kejohanan MSSM 2018, MSSP
masih lagi perlu merancang serta melaksanakan perubahan yang drastik bagi mengenal pasti
kaedah terbaik bagi meningkatkan prestasi semua sukan terutamanya yang terkandung di dalam
kalendar Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM).

Secara terperinci, beberapa sukan seperti Bola Baling, Hoki, Bola Jaring, Boling Ten Pin, Bola
Tampar, Gimnastik Artistik, Gimrama, Golf, Kriket dan Pelayaran berada dalam senarai sukan
cemerlang serta dalam senarai kelompok 5 terbaik di peringkat MSSM. 10 jenis sukan ini sudah
tentu perlu berusaha memastikan pencapaian pada MSSM 2019 dapat dipertingkatkan atau
sekurang-kurangnya dikekalkan. Dalam jangkamasa yang sama, kaedah baru perlu diusahakan
bagi meningkatkan prestasi baki 14 jenis sukan yang masih lagi tidak konsisten dalam
pencapaian 2018. Selain daripada itu, diharapkan melalui pencapaian cemerlang beberapa
sukan dalam kejohanan MSSM 2018 iaitu sukan bola baling dan hoki akan dapat memberi

3

Buku Perancangan MSSP 2019

rangsangan positif kepada semua sukan lain untuk bersama-sama berusaha lebih keras untuk
menghasilkan atlet berbakat serta meningkatkan pencapaian keseluruhan.
Pada 2019, MSSP akan melaksanakan perubahan format kejohanan yang melibatkan 12 jenis
sukan individu melalui pengenalan pertandingan berfomat sirkit. Melalui perubahan ini, kita
harapkan semua sukan terbabit akan terus diaktifkan melalui sirkit 4 kali setahun bagi menjamin
latihan yang berterusan dilaksanakan. Melalui format ini juga, MSSP yakin semua pihak yang
terlibat akan lebih memberikan perhatian serta memastikan semua atlet sentiasa berada dalam
persediaan rapi menghadapi persaingan dalam sirkit yang diadakan.
Di samping itu juga, bagi memastikan hasrat mencapai kecemerlangan ini tercapai, pelbagai
kaedah latihan perlu diubah bagi memastikan atlet MSSP dapat berdaya saing dipelbagai
kejohanan yang disertai. Kaedah rutin serta latihan secara bermusim yang dijalankan perlulah
dihindarkan bagi menjamin kualiti atlet yang dilahirkan benar-benar berdaya saing serta berada
dalam kelompok terbaik bukan sahaja di peringkat kebangsaan, malahan di peringkat
antarabangsa.
Semoga segala usaha murni ini akan membuahkan hasil yang lebih membanggakan pada masa
akan datang.
Sekian, terima kasih.

( HAJI MOHD RAAUF B. HAJI JALI)

4

Buku Perancangan MSSP 2019

VISI

Atlet Cemerlang, Pencapaian Gemilang,
MSSP Terbilang

MISI

Melahirkan atlet cemerlang menerusi
program sukan berkualiti

FUNGSI

1. Mengurus Sekolah Sukan Negeri.
2. Melaksanakan Dasar 1Murid 1Sukan di sekolah.
3. Membangunkan sukan untuk kecemerlangan.
4. Menganjur dan menyertai kejohanan sukan peringkat negeri, kebangsaan dan

antarabangsa.
5. Menganjurkan kursus kejurulatihan dan kepegawaian sukan.
6. Melaksanakan dasar mikro pembangunan sukan Kementerian Pendidikan Malysia.
7. Membina rangkaian kerjasama dengan badan induk sukan, persatuan, kesatuan dan

rakan sukan.
8. Merancang dan menyelia kemudahan, prasarana dan peralatan sukan.
9. Mengurus dan mentadbir Majlis Sukan Sekolah Pahang.
10. Mengurus dan mentadbir Unit Sukan, Jabatan Pendidikan Pahang.

5

Buku Perancangan MSSP 2019

NILAI

1. AKAUNTABILITI
Menjalankan tugas dan kewajipan dengan penuh tanggung jawab berpandukan peraturan,
undang-undang dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan.

2. KUALITI
Memastikan perkhidmatan yang memenuhi kehendak pelanggan dan mencapai standard yang
perlu dipatuhi.

3. PROFESIONAL
Menguasai ilmu secara mendalam serta berkemahiran tinggi dalam bidang tugas yang
diamanahkan.

4. INTEGRITI
Melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan berteraskan sikap jati diri, keikhlasan,
keterbukaan, ketelusan, benar, boleh dipecayai serta mematuhi sepenuhnya kod etika kerja.

5. PRESTASI TINGGI
Membentuk budaya kerja berprestasi tinggi melalui gerak kerja yang kompiten dan berpotensi
meningkatkan kemahiran.

6. AMANAH
Menjalankan tugas dengan jujur, bertanggung jawab dan beriltizam tinggi selaras dengan aku
janji perkhidmatan yang telah diikrarkan.

PIAGAM PELANGGAN

Kami seluruh warga kerja Unit Sukan, Jabatan Pendidikan Pahang, berikrar dan berjanji
menumpukan sepenuh tenaga dan usaha bagi mewujudkan pentadbiran dan pengurusan
berkesan dengan cara :

1. Memastikan program pembangunan sukan berjaya melalui bantuan kewangan, guna tenaga,
kepakaran dan kemudahan ;

2. Memastikan atlit-atlit mendapat kemudahan dan khidmat kepakaran yang terbaik semasa
menjalani latihan dan menyertai pertandingan ;

3. Memastikan Majlis Sukan Sekolah Pahang ( MSSP ) menjadi sumber rujukan semua pihak dalam
aspek pengurusan sukan berprestasi tinggi ;

4. Memberi layanan yang mesra, cepat dan saksama kepada semua pelanggan ;

5. Mengumpul data sebagai petunjuk penglibatan atlet dan pegawai dalam program dan aktiviti
MSSP ;

6. Sentiasa memberi kerjasama serta menyelaras semua program yang dianjurkan oleh badan induk
sukan, perasatuan, kesatuan dan rakan sukan yang memberi manfaat serta nilai tambah kepada
murid dan guru ;

7. Mengenal pasti bakat murid dan menyediakan peluang kepada mereka untuk memajukan
potensi diri.

6

Buku Perancangan MSSP 2019

LOGO

MAJLIS SUKAN SEKOLAH PAHANG (MSSP)

RASIONAL

LOGO INI DICIPTA DENGAN MENGGABUNGKAN ELEMEN-ELEMEN WARNA, BULATAN,
GARISAN, BENTUK DAN HURUF. HASIL DARI GABUNGAN INI LAHIRLAH SEBUAH LOGO
YANG KUKUH, RINGKAS, SEIMBANG DAN PROGRESIF. TERBAHAGI KEPADA BEBERAPA
BAHAGIAN PENTING :

1. BENTUK PERISAI - SIMBOL KEKUATAN DAN KETAHANAN
FIZIKAL

2. BULATAN KUNING BERSILANG - LAMBANG KESATUAN DAN SALING
BERMUAFAKAT ATAS SEMANGAT KESUKANAN

3. 11 JALUR MENEGAK - SIMBOL 11 DAERAH BERDIRI TEGUH
MENYOKONG NEGERI PAHANG

4. JALUR HITAM PUTIH - BERLANDASKAN BENDERA NEGERI
PAHANG

5. GADING BERSILANG - KETAATAN KEPADA RAJA SEBAGAI
6. BUNGA LAUREL PENAUNG NEGERI PAHANG

- SIMBOL KOMUNITI SUKAN,
KEHARMONIAN DAN KEMENANGAN

7

Buku Perancangan MSSP 2019

JAWATANKUASA PENGURUSAN ( EKSEKUTIF )

MAJLIS SUKAN SEKOLAH PAHANG

Pengerusi
DR. HAJI TAJUDDIN BIN MOHD YUNUS

Pengarah Pendidikan Pahang

Timbalan Pengerusi 1
Timbalan Pengarah Pendidikan Pahang

Timbalan Pengerusi 2
TUAN HAJI MOHD RAAUF B. HAJI JALI
Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan

Naib Pengerusi
TUAN HAJI ABDUL RAHIM BIN MOHD YUNUS

Ketua Sektor Pengurusan Sekolah

PUAN HAJAH ASIAH BINTI HAMZAH
Ketua Sektor Pengurusan Akademik

TUAN HAJI ZAIMI BIN ABU BAKAR
Ketua Sektor Jaminan Kualiti

TUAN HAJI KARIM BIN MAN
Ketua Sektor Penilaian dan Pepepriksaan

PUAN NORLIZA BINTI MOHAMED ALI
Ketua Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan

KETUA SEKTOR
Sektor Pendidikan Islam

ENCIK AZIZ BIN MOHAMMAD
Ketua Sektor Pengurusan Maklumat dan ICT

TUAN HAJI ROSLI BIN ABDUL MUBIN
Ketua Sektor Swasta / Pendidikan Khas

ENCIK MOHD ASRI BIN AHMAD
Ketua Sektor Psikologi dan Kaunseling

ENCIK ABDULLAH SANI B. HJ ABDUL RAHMAN
Ketua Penolong Pengarah Pembangunan Kemanusiaan

8

Buku Perancangan MSSP 2019

Setiausaha
ENCIK JALALUDDIN B. ISMAIL
Penolong Pengarah / Ketua Unit Sukan

Penolong Setiausaha
TUAN SYED AHMAD SHOBAUDIN B. SYED ABDULLAH

Penolong Pengarah ( MSSM / MSSN )
Bendahari

ENCIK SAAD B. RUSLAN
Pembantu Tadbir Unit Sukan

Penolong Bendahari
PUAN NUR AYUNI BT. ARIFFIN

Pembantu Tadbir Unit Sukan
AHLI-AHLI

TUAN HAJI MISNAN BIN MOHD DAMIN
Pegawai Pendidikan Daerah Bentong

TUAN HAJI AHMAD NAHRAN BIN HAJI ISHAK
Pegawai Pendidikan Daerah Maran

TUAN HAJI MOHD RAZALI BIN MUSTAFAR
Pegawai Pendidikan Daerah Kuantan

TUAN HAJI HALIM BIN SALLEH
Pejabat Pendidikan Daerah Cameron Highlands

TUAN HAJI MIFTAH BIN SURIF
Pegawai Pendidikan Daerah Pekan

ENCIK NOR AHMAD BIN ABDUL RAHIM
Pegawai Pendidikan Daerah Raub

TUAN HAJI WAN ABDUL HAMID BIN HAJI WAN MOHAMMAD
Pegawai Pendidikan Daerah Temerloh

ENCIK BAHARUM BIN HAJI SAMAT
Pegawai Pendidikan Daerah Bera

DR. AZMAN BIN UZIR
Pegawai Pendidikan Daerah Jerantut

ENCIK AMIN NOLLAH BIN LATEH
Pegawai Pendidikan Daerah Lipis

ENCIK MOHAMMAD ROSLI BIN ABDUL RAHMAN
Pegawai Pendidikan Daerah Rompin

9

Buku Perancangan MSSP 2019

ENCIK AHMAD ZAKI B. HUSSAIN
Penolong PPD Bentong ( Pembangunan Kemanusiaan )

TUAN HAJI ZAILAN B. MOHAMAD
Penolong PPD Bera ( Pembangunan Kemanusiaan )

ENCIK MOHD HANAFISAH B. JUSOH
Penolong PPD Cameron Highlands ( Pembangunan Kemanusiaan )

ENCIK SHAHROM B. OTHMAN
Penolong PPD Lipis ( Pembangunan Kemanusiaan )

ENCIK KAMALUDIN B. HJ ABD LATIF
Penolong PPD Pekan ( Pembangunan Kemanusiaan )

TUAN HAJI AB. NASIR B. GAHAR
Penolong PPD Raub ( Pembangunan Kemanusiaan )

ENCIK AZME B. MUHAMAD
Penolong PPD Rompin ( Pembangunan Kemanusiaan )

ENCIK BURHANUDDIN B. HASHIM
Penolong PPD Maran ( Pembangunan Kemanusiaan )

ENCIK MOHD AFFENDEY B. HJ MOHD SAAD
Penolong PPD Temerloh ( Pembangunan Kemanusiaan )

ENCIK AHMAD RAHIMI B. BAHAUDIN
Penolong PPD Jerantut ( Pembangunan Kemanusiaan )

ENCIK MOHD ASRI B. MOHD YUSOF
Penolong PPD Kuantan ( Pembangunan Kemanusiaan )

URUS SETIA
ENCIK ADNAN B. RAZALI

Penyelia Sukan
ENCIK AHMAD SAFWAN B. ABD WAHAB

Penyelia Sukan

ENCIK AHMAD KAMAR B. ABD MALEK
Penyelia Sukan

ENCIK SAFRUL KAMALIZAM B. SAFAR
Pegawai Teknikal ( SPTS )

ENCIK WAN NORAZMI B. WAN ROSLI
Pegawai Teknikal ( SPTS )

10

Buku Perancangan MSSP 2019

JAWATANKUASA KEWANGAN

MAJLIS SUKAN SEKOLAH PAHANG

Pengerusi
DR. HAJI TAJUDDIN BIN MOHD YUNUS

Pengarah Pendidikan Pahang

Timbalan Pengerusi
Timbalan Pengarah Pendidikan Pahang

Naib Pengerusi
TUAN HAJI MOHD RAAUF B. HAJI JALI
Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan

Setiausaha
ENCIK JALALUDDIN B. ISMAIL
Penolong Pengarah / Ketua Unit Sukan

Penolong Setiausaha
TUAN SYED AHMAD SHOBAUDIN B. SYED ABDULLAH

Penolong Pengarah ( MSSM / MSSN )

Bendahari
ENCIK SAAD B. RUSLAN
Pembantu Tadbir Unit Sukan

Penolong Bendahari
PUAN NUR AYUNI BT. ARIFFIN

Pembantu Tadbir Unit Sukan

AHLI-AHLI

TUAN HAJI MISNAN BIN MOHD DAMIN
Pegawai Pendidikan Daerah Bentong

TUAN HAJI AHMAD NAHRAN BIN HAJI ISHAK
Pegawai Pendidikan Daerah Maran

TUAN HAJI MOHD RAZALI BIN MUSTAFAR
Pegawai Pendidikan Daerah Kuantan

TUAN HAJI HALIM BIN SALLEH
Pejabat Pendidikan Daerah Cameron Highlands

TUAN HAJI MIFTAH BIN SURIF
Pegawai Pendidikan Daerah Pekan

11

Buku Perancangan MSSP 2019

ENCIK NOR AHMAD BIN ABDUL RAHIM
Pegawai Pendidikan Daerah Raub

TUAN HAJI WAN ABDUL HAMID BIN HAJI WAN MOHAMMAD
Pegawai Pendidikan Daerah Temerloh
ENCIK BAHARUM BIN HAJI SAMAT
Pegawai Pendidikan Daerah Bera
DR. AZMAN BIN UZIR
Pegawai Pendidikan Daerah Jerantut
ENCIK AMIN NOLLAH BIN LATEH
Pegawai Pendidikan Daerah Lipis

ENCIK MOHAMMAD ROSLI BIN ABDUL RAHMAN
Pegawai Pendidikan Daerah Rompin

12

Buku Perancangan MSSP 2019

JAWATANKUASA TEKNIK DAN PEMBANGUNAN SUKAN

MAJLIS SUKAN SEKOLAH PAHANG

Pengerusi
DR. HAJI TAJUDDIN BIN MOHD YUNUS

Pengarah Pendidikan Pahang

Timbalan Pengerusi
Timbalan Pengarah Pendidikan Pahang

Naib Pengerusi
TUAN HAJI MOHD RAAUF B. HAJI JALI
Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan

Setiausaha
ENCIK JALALUDDIN B. ISMAIL
Penolong Pengarah / Ketua Unit Sukan

Penolong Setiausaha
TUAN SYED AHMAD SHOBAUDIN B. SYED ABDULLAH

Penolong Pengarah ( MSSM / MSSN )

AHLI-AHLI

PENYELARAS SUKAN MSSP

ENCIK ADNAN B. RAZALI ENCIK AHMAD KAMAR B. ABD
Penyelia Sukan MALEK
Penyelia Sukan
ENCIK MOHD SAFWAN B. AB
WAHAB ENCIK WAN NORAZMI BIN WAN
ROSLI
Penyelia Sukan
Pegawai Teknikal Sukan
ENCIK SAFRUL KAMALIZAM B.
SAFAR
Pegawai Teknikal Sukan

KETUA UNIT PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN PPD

ENCIK AHMAD ZAKI B. HUSSAIN TN. HJ. ZAILAN B. MOHAMAD
Penolong PPD Bentong Penolong PPD Bera
( Pembangunan Kemanusiaan ) ( Pembangunan Kemanusiaan )

ENCIK MOHD HANAFISAH B. JUSOH EN AHMAD RAHIMI B. BAHAUDIN
Penolong PPD Cameron Highlands Penolong PPD Jerantut
( Pembangunan Kemanusiaan ) ( Pembangunan Kemanusiaan )

ENCIK MOHD ASRI B. MOHD YUSOF ENCIK SHAHROM B. OTHMAN
Penolong PPD Kuantan Penolong PPD Lipis
( Pembangunan Kemanusiaan ) ( Pembangunan Kemanusiaan )

13

Buku Perancangan MSSP 2019

ENCIK BURHANUDDIN B. HASHIM ENCIK AZME B. MUHAMAD
Penolong PPD Maran Penolong PPD Rompin
( Pembangunan Kemanusiaan ) ( Pembangunan Kemanusiaan)

TUAN HAJI AB. NASIR B. GAHAR ENCIK KAMALUDIN B. HJ ABD
Penolong PPD Raub LATIF
( Pembangunan Kemanusiaan ) Penolong PPD Pekan
( Pembangunan Kemanusiaan )
ENCIK MOHD AFFENDEY B. HJ MOHD SAAD
Penolong PPD Temerloh
( Pembangunan Kemanusiaan )

PENYELIA SUKAN PPD

ENCIK AKMAL SHAH B. MOHAMED ENCIK AZHARI B. CHE ROS
Penyelia Kanan Sukan PPD Maran Penyelia Sukan PPD Lipis

ENCIK MOHD NASIR B. ABDUL AZIZ ENCIK SAHIDIN B. MOHAMMAD
Penyelia Sukan PPD Cameron Penyelia Sukan PPD Bentong
Highlands
ENCIK MOHD SOPIAN B. MOHD
ENCIK MOHD ZAIMUNIR B. RAZALI KASIM
Penyelia Kanan Sukan PPD Kuantan Penyelia Sukan PPD Jerantut

ENCIK KAMAL HISHAM B. DATO’ HJ. ENCIK WAN AHMAD SHAUQI B.
IBRAHIM WAN MOHD YUSOH
Penyelia Sukan PPD Pekan Penyelia Sukan PPD Kuantan

ENCIK MOHD RIZAL B. BADRUL ENCIK FIRDAUS B. RASHID
HASSAN Penyelia Sukan PPD Raub
Penyelia ( Sukan ) PPD Rompin
ENCIK W. MAHMUD B. WAN
PUAN ROSHANA BT. MAT SARI AHMAD
Penyelia Sukan PPD Bera Penyelia Sukan PPD Temerloh

ENCIK HAMZAH B. MAT SALLEH
Penyelia Sukan PPD Temerloh

PENGERUSI TEKNIK DAN PEMBANGUNAN SUKAN MSSP

ENCIK BORHANUDDIN B. ABD. AZIZ ENCIK WAN MOHAMMAD KAMAL
PTPS Sepak Takraw AZMAN BIN WAN AZIZ
PTPS Sofbol
ENCIK MOHD FAIZAL BIN MAT NALI
PTPS Boling Tenpin ENCIK BUSTAMI B. AHMAD
PTPS Bola Sepak
ENCIK CHIAH CHEE TECK
PTPS Bola Tampar PUAN ANAMILI BINTI MOHD FATHI
PTPS Gimrama

14

Buku Perancangan MSSP 2019

ENCIK LAU TIN BAW ENCIK MAT HATTA B. HASSAN
PTPS Bola Keranjang PTPS Ragbi

ENCIK ABDUL HAFIZ B. ISHAK ENCIK ABU BAKAR B. PIN
PTPS Kriket PTPS Skuasy

ENCIK MUHAMAD ROSLAN ENCIK SHAMSHUL NIZAM
B. AB RAHMAN B. MUHAMMAD ALI
PTPS Tenis PTPS Bola Baling

ENCIK MOHD AKMAL AMIN BIN ENCIK MOHAMAD ROSLI
MOHD NOOR B. MD RASHID
PTPS Balapan dan Padang PTPS Memanah

ENCIK MUHAMAD BIN DERAMAN ENCIK NOR HISAM B. MOHAMAD
PTPS Catur PTPS Badminton

PUAN NORSIHA BT. WAN ENCIK JOHARI B. MOHD IDRIS
ABDULLAH PTPS Golf
PTPS Bola Jaring
PUAN RASIDAH BT. MOHAMAD
ENCIK KHAIRUL AZIZI B. AB AZIZ PTPS Gimnastik Artistik
PTPS Pelayaran
ENCIK MOHAMAD SAHAIMI BIN
TUAN HJ AZHAR B. MOHAMED ZAINAL
PTPS Hoki PTPS Akuatik

ENCIK AZAHARI BIN TALIB ENCIK MOHD BASHARUDDIN BIN
PTPS Ping Pong MOHD YUNUS
PTPS Merentas Desa

AHLI BERSEKUTU

PENGETUA PENGETUA
Sekolah Sukan Malaysia Pahang Sekolah Sukan Negeri Pahang
Gambang, Kuantan SMK Seberang Temerloh

TUAN HJ AZHAR B. MOHAMED ENCIK TAN KA KEONG
PTPS Hoki PTPS Bola Keranjang
Majlis Sukan Sekolah Malaysia Majlis Sukan Sekolah Malaysia

15

Buku Perancangan MSSP 2019

CARTA ORGANISASI
UNIT SUKAN, JABATAN PENDIDIKAN PAHANG 2019

DR. HAJI TAJUDDIN BIN MOHD YUNUS
Pengarah Pendidikan Pahang

Timbalan Pengarah Pendidikan Pahang

TN. HAJI MOHD RAAUF B. HAJI JALI
Ketua Sektor, Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan

ENCIK JALALUDDIN B. ISMAIL
Ketua Unit Sukan/Penolong Pengarah (Sukan) DG48(KUP)

TN. SYED AHMAD SHOBAUDIN B. SYED ABDULLAH
Penolong Pengarah (MSSM / MSSN) DG44

ENCIK WAN NORAZMI B. ENCIK AHMAD SAFWAN B. ENCIK ADNAN B. ENCIK AHMAD KAMAR B. ENCIK SAFRUL
WAN ROSLI ABD WAHAB RAZALI AB MALEK KAMALIZAM B. SAFAR

Pegawai Teknikal Sukan Penyelia Sukan Penyelia Sukan Penyelia Sukan Pegawai Teknikal Sukan
DGA42(KUP) DGA42(KUP) DGA34 DGA42 (KUP(()(KU DG34

CIK SYAHADAH BINTI MOHAMAD SHARIFF PUAN NUR AYUNI BT. ARIFFIN ENCIK SAAD B. ROSLAN
Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir N19 Pembantu Tadbir N19

ENCIK MOHD NOR IZUDIN B. MOHD ARIFIN
Pembantu Operasi N11

Buku Perancangan MSS1P62019

SEKRETARIAT MSSP

PEGAWAI DAN KAKITANGAN
UNIT SUKAN, JABATAN PENDIDIKAN PAHANG

2019

ENCIK JALALUDDIN B. ISMAIL

Ketua Unit Sukan / Penolong Pengarah (Sukan)
No. HP : 013 9326871 / Emel : [email protected]

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

●Mengurus dan mentadbir urusan berkaitan kewangan, perancangan dan
pentadbiran unit

●Mengurus segala aspek berkaitan penyelarasan sukan, program pembangunan dan
tugas-tugas khas.

TUGAS KHAS

●Setiausaha MSS Pahang
●Setiausaha MSKPP Pahang

TN. SYED AHMAD SHOBAUDIN B.SYED ABDULLAH

Penolong Pengarah ( MSSM / MSSN )
No. HP : 014 5451551 / Emel : [email protected]

PENYELARAS SUKAN

●Skuasy
●Badminton
●Woodball
●Wushu

PROGRAM PEMBANGUNAN SUKAN

●Liga Sukan KPM

TUGAS KHAS

●Pengurusan Kontinjen MSSP

●Pengurusan Mesyuarat

●Perancangan Strategik 2016 –2020

●Pengurusan Data i-KePS

●RMK-11

●Anugerah MSSM
●SUKMA 2020
●EKSA

17

Buku Perancangan MSSP 2019

ENCIK ADNAN B. RAZALI

Penyelia ( Sukan )
No. HP : 017 3324325 / Emel : [email protected]

PENYELARAS SUKAN

●Bola Sepak
●Sofbol
●Sepak Takraw
●Kriket
●Pelayaran
●Ekuin
●Kayak

PROGRAM PEMBANGUNAN SUKAN
●Liga Bola Sepak KPM

TUGAS KHAS

●EKSA

ENCIK AHMAD KAMAR B. ABD MALEK

Penyelia ( Sukan )

No. HP : 013 – 9959856 / Emel : [email protected]

PENYELARAS SUKAN

●Balapan dan Padang
●Merentas Desa
●Bola Jaring
●Memanah
●Petanque
●Menembak
●Basikal

PROGRAM PEMBANGUNAN SUKAN

●Sekolah Sukan Negeri (SSN)

TUGAS KHAS

●PSU MSKPP Pahang
●Sebut Harga dan Pakej
●EKSA
●Sekolah Sukan Malaysia (SSM)

18

Buku Perancangan MSSP 2019

ENCIK AHMAD SAFWAN B. ABD WAHAB

Penyelia ( Sukan )
No. HP : 013-9264716 / Emel : [email protected]

PENYELARAS SUKAN

●Ping-Pong
●Bola Keranjang
●Hoki
●Tenis
●Boling Tenpin
●Silat Olahraga
●Lawan Pedang

PROGRAM PEMBANGUNAN SUKAN

●Karnival Murid Sekolah Orang Asli
●Program 1M 1S

TUGAS KHAS

●EKSA
●MS ISO – PK18

●Kursus & Kejurulatihan

ENCIK SAFRUL KAMALIZAM B. SAFAR

Pegawai Teknikal Sukan
No. HP : 019 9826313 / Emel : [email protected]

PENYELARAS SUKAN

●Gimnastik Artistik
●Gimnastik Berirama
●Catur
●Ragbi
●Silambam
●Tinju
●Angkat Berat

PROGRAM PEMBANGUNAN SUKAN
●Sukan Prestasi Tinggi Sekolah (SPTS)

TUGAS KHAS

●Urus Setia Mesyuarat

●Penyelaras EKSA & PreSS
●Pengurusan Laman Web
●MS ISO – PK15
●Stok / Inventori

19

Buku Perancangan MSSP 2019

ENCIK WAN NORAZMI B. WAN ROSLI

Pegawai Teknikal Sukan

No. HP : 017 9530282 / Emel : [email protected]

PENYELARAS SUKAN

●Bola Baling
●Akuatik
●Bola Tampar
●Golf
●Taekwan-Do
●Karate-Do
●Boling Padang

PROGRAM PEMBANGUNAN SUKAN

●Sukan Prestasi Tinggi Sekolah (SPTS)
●TID

TUGAS KHAS

●Kejurulatihan dan Kursus

●MS ISO – PK03
●Biasiswa Sukan
●Anugerah Sukan Yayasan Pahang
●EKSA

CIK SHAHADAH BINTI MOHAMAD SHARIFF

Pembantu Tadbir N19

No. HP : 013 9893738 / Emel : [email protected]

TUGAS KHAS

●Pengurusan Fail

●MS ISO / PK03 / PK15 / PK18
●e-splg
●e-Prestasi
●e-Pangkat
●e-Harta
●e-skt
●e-Pelepasan

●HRMIS

●Urus Setia Mesyuarat

●Inventori / Stok

●EKSA

20

Buku Perancangan MSSP 2019

PUAN NUR AYUNI BT. ARIFFIN

Pembantu Tadbir N19
No. HP : 016 2274471 / Emel : [email protected]

TUGAS KHAS

●Tuntutan Perjalanan / ELM
●BIJS
●Waran Peruntukan Kecil (Agihan)
●MS ISO / PK03 Pemantauan
●ESPKB
●EKSA

ENCIK SAAD B. RUSLAN

Pembantu Tadbir N19
No. HP : 017 9564248 / Emel :[email protected]

TUGAS KHAS

●Pengurusan Kewangan Kerajaan
●Waran Khas
●Nota Minta
●Akaun Amanah
●ESPKB
●LO
●ePerolehan
●Pakej dan Sebutharga
●Invoice Tanpa PT
●Inventori / Stok
●EKSA

ENCIK MOHD NOR IZUDDIN B. MOHD ARIFIN

Pembantu Operasi N11
No. HP : 012 9975872 / Emel : [email protected]

TUGAS KHAS

●Sistem Fail
●Surat Menyurat
●Cetakan
●Penyediaan Bahan Mesyuarat
●Kebersihan dan Keceriaan Pejabat
●Tempahan Bilik Mesyuarat / Kenderaan
●EKSA

21

Buku Perancangan MSSP 2019

KETUA UNIT

PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN DAERAH

( SETIAUSAHA MSSD )

FOTO NAMA DAERAH ALAMAT HUBUNGI
SAYA
ENCIK AHMAD ZAKI BENTONG Penolong PPD ( Pembangunan
B. HUSSAIN Kemanusiaan ) 013 – 9333180
012 – 9006740
ENCIK ZAILAN B. BERA Pejabat Pendidikan Daerah 019 – 9665910
MOHAMAD Bentong
013 -9504007
ENCIK MOHD C. HIGHLANDS 28700 Bentong
HANAFISAH B. JUSOH Penolong PPD ( Pembangunan 019 – 9521594
019 -3591234
ENCIK AHMAD JERANTUT Kemanusiaan ) 019 -9302095
RAHIMI B. BAHAUDIN Pejabat Pendidikan Daerah Bera 013 9812606
019-9307784
ENCIK MOHD ASRI B. KUANTAN 28200 Bandar Bera 019 – 9899954
MOHD YUSOF Penolong PPD (Pembangunan
013 – 7593021
ENCIK SHAHROM B. LIPIS Kemanusiaan)
OTHMAN MARAN Pejabat Pendidikan Daerah
PEKAN C. Highlands, 3900 Tanah Rata
ENCIK BURHANUDDIN Penolong PPD ( Pembangunan
B.
HJ HASHIM Kemanusiaan )
Pejabat Pendidikan Daerah
ENCIK KAMALUDIN B.
ABDUL LATIF Jerantut
27000 Jerantut
TN HAJI AB NASIR B. RAUB Penolong PPD ( Pembangunan
GAHAR Kemanusiaan )
Pejabat Pendidikan Daerah
ENCIK AZME B. ROMPIN
MUHAMAD Kuantan
25000 Kuantan
ENCIK MOHD TEMERLOH Penolong PPD ( Pembangunan
AFFENDEY B. HJ Kemanusiaan )
MOHD SAAD Pejabat Pendidikan Daerah Lipis
27200 Kuala Lipis
Penolong PPD ( Pembangunan
Kemanusiaan )
Pejabat Pelajaran Daerah Maran
36500 Maran
Penolong PPD ( Pembangunan
Kemanusiaan )
Pejabat Pendidikan Daerah Pekan
26600 Pekan
Penolong PPD ( Pembangunan
Kemanusiaan )
Pejabat Pendidikan Daerah Raub

27600 Raub
Penolong PPD ( Pembangunan

Kemanusiaan )
Pejabat Pendidikan Daerah

Rompin
26800 Kuala Rompin
Penolong PPD ( Pembangunan

Kemanusiaan )
Pejabat Pendidikan Daerah

Temerloh
28000 Temerloh

22

Buku Perancangan MSSP 2019

PENYELIA SUKAN DAERAH

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH

BIL NAMA DAERAH ALAMAT HUBUNGI SAYA FOTO

1 ENCIK SAHIDIN B. BENTONG Pejabat Pendidikan 012-9577980
MOHAMAD Daerah Bentong
28700 Bentong

2 PUAN ROSHANA BT. BERA Pejabat Pendidikan 019-9885675
MAT SARI Daerah Bera

28200 Bandar Bera

3 ENCIK MOHD CAMERON Pejabat Pendidikan 019-5760306
NASIR B. ABD AZIZ HIGHLANDS Daerah

C. Highlands, 3900
Tanah Rata

ENCIK MOHD JERANTUT Pejabat Pendidikan 013-9274870
4 SOPIAN B. MOHD Daerah Jerantut
27000 Jerantut
KASIM

ENCIK WAN 010-9019324
5 AHMAD SHAUQI B. 019-9206255

WAN MOHD YUSOH

KUANTAN Pejabat Pendidikan
Daerah Kuantan
25000 Kuantan

6 ENCIK MOHD
ZAIMUNIR B. RAZALI

7 ENCIK AZHARI B. LIPIS Pejabat Pendidikan 019-9829244
ROS Daerah Lipis

27200 Kuala Lipis

23

Buku Perancangan MSSP 2019

PENYELIA SUKAN DAERAH

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH

8 ENCIK AKMAL MARAN Pejabat Pendidikan 012-9591879
SHAH B. MOHAMED Daerah Maran
36500 Maran

ENCIK KAMAL PEKAN Pejabat Pendidikan 013-9368490
9 HISHAM B. DATO’ Daerah Pekan
26600 Pekan
HJ. IBRAHIM

10 ENCIK FIRDAUS B. RAUB Pejabat Pendidikan 013-2066175
ABDUL RASHID Daerah Raub
27600 Raub

ENCIK MOHD RIZAL ROMPIN Pejabat Pendidikan 013-9518461
11 BIN BADRUL Daerah Rompin

HASSAN 26800 Kuala Rompin

ENCIK W.MAHMUD 019-9913310
12 B. WAN AHMAD 019-9104925

TEMERLOH Pejabat Pendidikan
Daerah Temerloh
28000 Temerloh

13 ENCIK HAMZAH B.
MAT SALLEH

24

Buku Perancangan MSSP 2019

PENGERUSI TEKNIK DAN PEMBANGUNAN SUKAN (PTPS)

MAJLIS SUKAN SEKOLAH PAHANG (MSSP)

Bil NAMA SUKAN ALAMAT HUBUNGI SAYA
KETUA PTPS
1 ENCIK KAMAL HISHAM B. Pejabat Pendidikan 013-9368490
DATO’ HJ. IBRAHIM MSSP Daerah Pekan [email protected]
26600 Pekan
BOLA JARING
2 PUAN NORSIHA BT. WAN SMK Pelindung 013 – 4819800
ABDULLAH 26100 Kuantan [email protected]

3 ENCIK LAU TIN BAW BOLA SMJK Air Putih 012 – 9213811
4 ENCIK BUSTAMI B. AHMAD KERANJANG 25300 Kuantan [email protected]
5 ENCIK CHIAH CHEE TECK
BOLA SEPAK SMK Seri Rompin 013 – 9221277
26800 Rompin bustamiahmad72@yahoo.

BOLA TAMPAR SJKC Mengkuang Com
28340 Mengkuang
012 -9868836
[email protected]

6 * PUAN ANAMILI BINTI GIMRAMA SMK Alor Akar 013 – 9697460
25050 Kuantan [email protected]
MOHD FATHI
013 – 9840102
7 ENCIK ABDUL HAFIZ B. ISHAK KRIKET SMK Seri Pekan abdulhafizishak@yahoo.
26600 Pekan
com
8 ENCIK MOHD AKMAL AMIN BALAPAN DAN SK Bandar Tun Razak
BIN MOHD NOOR PADANG 26900 Bandar Tun 019 – 9385901
Razak [email protected]

9 ENCIK MOHD BASRUDDIN MERENTAS SMK Chini 2, 26690 013 – 9258696
BIN MOHD YUNUS DESA Chini [email protected]

10 ENCIK AZAHARI BIN TALIB PING PONG SK LKTP Jengka 5 012 – 9226417
26400 Bandar Jengka
[email protected]
y

11 ENCIK MAT HATTA RAGBI SBP Integrasi Kuantan 019 – 9180557
B. HASSAN 25200 Kuantan [email protected]

12 ENCIK MOHAMAD SAHAIMI AKUATIK SK Simpai 013-9076030
BIN ZAINAL SOFBOL Peti Surat 24, 26700 [email protected]

ENCIK WAN MOHAMMAD Muadzam Shah 019 – 9523571
13 KAMAL AZMAN BIN WAN [email protected]
SMK Tengku Afzan
AZIZ 25050 Kuantan

14 ENCIK MOHD FAIZAL BIN BOLING TENPIN SK Pengkalan Tentera 016 – 9330500
MAT NALI 25150 Kuantan [email protected]

25

Buku Perancangan MSSP 2019

15 ENCIK JOHARI B. MOHD GOLF SMK Cenderawasih 019 – 9314738
IDRIS 25150 Kuantan [email protected]

16 ENCIK MUHAMAD ROSLAN TENIS SMK Ahmad 013 – 3637647
B. AB RAHMAN 26600 Pekan [email protected]

17 ENCIK ABU BAKAR B. PIN SKUASY SMK Tanjung Lumpur [email protected]
CATUR 25150 Kuantan m
18 ENCIK MUHAMAD BIN PELAYARAN
DERAMAN SK LKTP Selancar 1 019 – 7429437
26700 Bandar Tun [email protected]
19 ENCIK KHAIRUL AZIZI
B. AB AZIZ Razak 012 – 9473714
[email protected]
SK Juara
86800 Mersing

20 ENCIK NOR HISAM B. BADMINTON SMK Air Putih 017- 7623361
MOHAMAD 25300 Kuantan [email protected]

21 TN. HJ AZHAR B. MOHAMED HOKI SMK Mengkarak 013 – 3682191
28200 Bandar Bera [email protected]

22 PUAN RASIDAH BT. GIMNASTIK SK ( FELDA ) Chini 3 & 5 013 – 9131252
MOHAMMAD ARTISTIK 26690 Chini [email protected]

23 ENCIK SHAMSHUL NIZAM BOLA BALING SMK A Tg Ampuan 0111 – 3328648
B. MUHAMMAD ALI Hajjah Afzan Pahang, [email protected]

27000 Jerantut 010 - 4057885
[email protected]
24 ENCIK MOHAMAD ROSLI MEMANAH SMK PPP Tun Razak,
B. MD RASHID 26400 Bandar Jengka

25 ENCIK BORHANUDDIN SEPAK TAKRAW SK Kempadang 019 - 9850450
B. ABD. AZIZ 25150 Kuantan [email protected]

CATATAN : * PENGERUSI TEKNIK DAN PEMBANGUNAN SUKAN LANTIKAN BARU 2019

PENGERUSI TEKNIK DAN PEMBANGUNAN SUKAN (PTPS)

MAJLIS SUKAN SEKOLAH MALAYSIA (MSSM)

1 ENCIK TAN KA KEONG PTPS SMK Beserah 019 – 9523171
MSS MALAYSIA 26100 Kuantan [email protected]

( BOLA SMK Mengkarak 013 – 3682191
KERANJANG) 28200 Bandar Bera [email protected]

PTPS
2 TN. HJ AZHAR B. MOHAMED MSS MALAYSIA

(HOKI)

26

Buku Perancangan MSSP 2019

Takwim Pengelolaan Kejohanan

MAJLIS SUKAN SEKOLAH PAHANG (MSSP) DAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH MALAYSIA (MSSM)
TAHUN 2019

ANUGERAH SUKAN KPM-MSSM-MILO 2018 PUTRAJAYA 9 APRIL 2019

SEMESTER 1 TEMPAT
PERLIS
BIL SUKAN FORMAT KATEGORI JAN KEJOHANAN MSSP PERAK KEJOHANAN MSSM
PERAK
PENGELOLA 2019 LAPOR DIRI TARIKH TARIKH BALIK N. SEMBILAN LAPOR DIRI SESUAI TARIKH TARIKH
N. SEMBILAN GEL. BALIK
PAHANG 10 MAC
1 MERENTAS DESA ANTARA 12/15/18 L/P MSSD JERANTUT 8 FEB 9 FEB 10 FEB PAHANG 7 MAC 8 MAC 9 MAC 29 MAC
DAERAH 22 FEB 24 FEB MELAKA 22 MAC 23 MAC 30 MAC
4 MAC 22 - 24 FEB 8 MAC 22 MAC 23 MAC 24 - 28 MAC 29 MAC
2 AKUATIK SIRKIT 1 12/15/18 L/P MSSP 4 MAC (3 HARI) 8 MAC MELAKA 22 MAC 23 MAC (5 HARI) 30 MAC
18 FEB 22 FEB 22 MAC 23 MAC 30 MAC
3 BOLA BALING ANTARA 12/18 L/P MSSD BENTONG 24 FEB 5 - 7 MAC 1 MAC SELANGOR 22 MAC 23 MAC 24 - 29 MAC 30 MAC
DAERAH 15 FEB (3 HARI) 17 FEB SELANGOR 22 MAC 23 MAC (6 HARI) 29 MAC
22 FEB 25 FEB 22 MAC 23 MAC
4 SEPAK TAKRAW ANTARA 12/15/18 L MSSD PEKAN 11 FEB 5 - 7 MAC 16 FEB 24 - 28 MAC 30 MAC
DAERAH 25 FEB (3 HARI) 1 MAC (5 HARI)
24 FEB 1 MAC 30 MAC
5 KRIKET ANTARA 12/18 L MSSD PEKAN 15 JAN 19 - 22 FEB 17 JAN 24 - 29 MAC 30 MAC
DAERAH (4 HARI) (6 HARI)

6 BOLA KERANJANG ANTARA 12/18 L/P MSSD KUANTAN 25 - 28 FEB 24 - 29 MAC
DAERAH (4 HARI) (6 HARI)

7 SKUASY SIRKIT 1 12/15/18 L/P MSSP 15 - 17 FEB 24 - 29 MAC
(3 HARI) (6 HARI)
8 BADMINTON SIRKIT 1 12/15/18 L/P MSSP
22 - 25 FEB 24 - 28 MAC
(4 HARI) (5 HARI)

9 HOKI ANTARA 12 L/P MSSD TEMERLOH 12 - 15 FEB 22 MAC 23 MAC 24 - 29 MAC
DAERAH 18 L/P MSSD KUANTAN (4 HARI) (6 HARI)

10 BOLA TAMPAR ANTARA 12/18 L/P MSSD TEMERLOH 26 - 28 FEB 22 MAC 23 MAC 24 - 29 MAC
DAERAH (3 HARI) 22 MAC 23 MAC (6 HARI)

11 BOLING TENPIN SIRKIT 1 12/15/18 L/P MSSP 25 - 28 FEB 24 - 29 MAC
(4 HARI) (6 HARI)

15 - 17 JAN
(3 HARI)

27

Buku Perancangan MSSP 2019

Takwim Pengelolaan Kejohanan

MAJLIS SUKAN SEKOLAH PAHANG (MSSP) DAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH MALAYSIA (MSSM)
TAHUN 2019

BIL SUKAN FORMAT KATEGORI JAN KEJOHANAN MSSP KEJOHANAN MSSM

PENGELOLA 2019 LAPOR DIRI TARIKH TARIKH BALIK TEMPAT LAPOR DIRI SESUAI TARIKH TARIKH BALIK
MSSP 15 FEB GEL. 29 MAC
MSSP 2 MAC KEDAH 29 MAC
12 PING PONG SIRKIT 1 12/18 L/P MSSP 12 FEB 12 - 15 FEB 22 FEB 22 MAC 23 MAC 24 - 28 MAC 29 MAC
28 FEB (4 HARI) 16 FEB KEDAH 22 MAC 23 MAC (5 HARI)
13 GIMNASTIK ARTISTIK SIRKIT 1 12/15/18 L/P MSSD BERA 19 FEB 1 MAC WP 22 MAC 23 MAC
11 FEB 28 FEB - 02 24 - 28 MAC
14 TENIS SIRKIT 1 12/15/18 L/P 25 FEB MAC K.LUMPUR (5 HARI)

(3 HARI) WP 24 - 28 MAC
K.LUMPUR (5 HARI)
19 - 22 FEB
ANTARA 15/18 P (3 HARI) 24 - 27 MAC
DAERAH (5 HARI)
15 BOLA JARING 12 - 15 FEB 22 MAC 23 MAC 28 MAC
(4 HARI)
12 P
26 - 28 FEB
(3 HARI)

KEJOHANAN MSSP KEJOHANAN MSSM

BIL SUKAN FORMAT KATEGORI JAN PENGELOLA 2019 LAPOR DIRI TARIKH TARIKH BALIK TEMPAT LAPOR DIRI SESUAI TARIKH TARIKH BALIK
MSSP 30 JAN WP LABUAN GEL. 12 APR
16 GOLF 15 MAC 26 APR
17 OLAHRAGA SIRKIT 2 12/15/18 L/P MSSD MARAN 28 JAN 28 - 30 JAN JOHOR 7 APR 8 APR 9 - 11 APR
12/15/18 L/P 10 MAC (3 HARI) 19 APR 20 APR (3 HARI)
ANTARA
DAERAH 11 - 14 MAC 21- 25 APR
(4 HARI) (5 HARI)

28

Buku Perancangan MSSP 2019

Takwim Pengelolaan Kejohanan

MAJLIS SUKAN SEKOLAH PAHANG (MSSP) DAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH MALAYSIA (MSSM)
TAHUN 2019

SEMESTER 2

KEJOHANAN MSSP KEJOHANAN MSSM

BIL SUKAN FORMAT KATEGORI JAN LAPOR TARIKH TARIKH BALIK TEMPAT LAPOR SESUAI GEL. TARIKH TARIKH
PENGELOLA 2019 DIRI DIRI BALIK

18 GIMNASTIK PEMILIHAN 12/15/18 P MSSP 20 FEB 21 - 22 FEB 22 FEB JOHOR 2 OGOS 3 OGOS 4 - 7 OGOS 8 OGOS
BERIRAMA (2 HARI) (4 HARI)

19 CATUR SIRKIT 1 12/15/18 L/P MSSP 26 FEB 26 - 28 FEB 28 FEB WP PUTRAJAYA 2 OGOS 3 OGOS 4 - 8 OGOS 9 OGOS
(3 HARI) (5 HARI)

20 SOFBOL ANTARA 12/18 L/P MSSD ROMPIN 30 JUN 1 - 4 JUL 5 JUL PERLIS 2 OGOS 3 OGOS 4 - 8 OGOS 9 OGOS
DAERAH (4 HARI) (5 HARI)

21 BOLA SEPAK ANTARA 12 23 JUN 24 - 27 JUN 28 JUN KELANTAN 2 OGOS 3 OGOS 4 - 8 OGOS 10 OGOS
DAERAH L MSSD RAUB 30 JUN (4 HARI) 5 JUL (6 HARI)

15/18 1 - 4 JUL
(4 HARI)

22 RAGBI ANTARA 12/18 L MSSD LIPIS 7 JUL 8 - 11 JUL 12 JUL TERENGGANU 2 OGOS 3 OGOS 4 - 8 OGOS 10 OGOS
DAERAH (4 HARI) (6 HARI)

23 PELAYARAN SIRKIT 1 12/15/18 L/P MSSP 8 MAC 8 - 10 MAC 10 MAC P.PINANG 2 OGOS 3 OGOS 4 - 8 OGOS 10 OGOS
(3 HARI) (6 HARI)

24 MEMANAH SIRKIT 1 12/15/18 L/P MSSP 22 FEB 22 - 24 FEB 24 FEB P.PINANG 2 OGOS 3 OGOS 4 - 8 OGOS 9 OGOS
(3 HARI) (5 HARI)

29

Buku Perancangan MSSP 2019

KPI PENGARAH PENDIDIKAN PAHANG
TAHUN 2019

BIL LAPORAN/ISU KPI TAHUN

2018 2019

31 2
TOP 3

2 SUKAN MENINGKAT 9 13
SUKAN SETARA 53
PENCAPAIAN MSSP

3 DALAM KEJOHANAN
MSSM TAHUN 2019

84 10
SUKAN MENURUN

SUKAN BERJAYA MENCAPAI
PUNGUTAN PINGAT
195 17

30

Buku Perancangan MSSP 2019

31

Buku Perancangan MSSP 2019

STATISTIK & GRAF PENYERTAAN ATLET KE MSSM 2018
MENGIKUT DAERAH DAN SEKOLAH

DAERAH BTG BERA C.H JTT KTN LPS MRN PKN RAUB RPN TLOH SSN SSBJ SSTMI SSMP SSMT
JUMLAH 42 52 23 42 300 53 36 58 26 37 67 72 17 11 31 2
PERATUS 4.8 6 2.6 4.8 34.4 6.1 4.1 6.7 3 4.2 7.7 8.3 2 1.3 3.6 0.2

300

300

200

100 42 52 23 42 53 36 58 67 72 31 2
0 26 37 17 11

CATATAN :

SSN Sekolah Sukan Negeri
SSBJ Sekolah Sukan Bukit Jalil
SSTMI Sekolah Sukan Tengku Mahkota Ismail
SSMP Sekolah Sukan Malaysia Pahang
SSMT Sekolah Sukan Malaysia Terengganu

32

Buku Perancangan MSSP 2019

PERBANDINGAN PENCAPAIAN 7 TAHUN PASUKAN MSSP
DALAM KEJOHANAN MSSM

BIL SUKAN TAHUN PINGAT 2018
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PRESTASI

1 BOLA BALING 241576 1 √
2 √
2 HOKI 9 10 6 3 10 1 5 X
5 √
3 BOLA JARING 635265 5 √
5 √
4 BOLA TAMPAR 653464 5 √
5 √
5 BOLING TENPIN 3 2 3 7 10 6 5 √
5 √
6 GIMNASTIK 253243 6 X
6 √
7 GIMRAMA 453867

8 GOLF 11 11 9 11 6 7

9 KRIKET 159647

10 PELAYARAN 6 9 - 7 10 4

11 RAGBI 9 4 8 6 10 7

12 SOFBOL 312563

33

Buku Perancangan MSSP 2019

PERBANDINGAN PENCAPAIAN 7 TAHUN PASUKAN MSSP
DALAM KEJOHANAN MSSM

BIL SUKAN TAHUN PINGAT 2018
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PRESTASI

13 BOLA KERANJANG 8 7 10 5 6 8 7 X

14 CATUR 8 7 11 8 10 11 7 √

15 AKUATIK 13 11 11 9 11 11 8 √

16 OLAHRAGA 9 5 9 13 7 5 8 X
X
17 MEMANAH 13 13 9 5 8 8 9 √
X
18 BADMINTON 13 11 11 9 10 11 11 √
X
19 BOLA SEPAK 10 14 3 11 4 7 11

20 PING PONG 9 11 11 11 11 11 11

21 SEPAK TAKRAW 11 11 6 10 4 10 11

22 SKUASY 4 4 11 12 9 11 11

23 MERENTAS DESA 6 13 13 10 11 7 12

24 TENIS 10 9 11 10 9 12 12

34

Buku Perancangan MSSP 2019

CARTA
PENCAPAIAN PASUKAN MSSP

DI KEJOHANAN MSSM 2018

10, 41.7 9, 37.5

5, 20.8

MENINGKAT SETARA MENURUN

PERATUS KEMENANGAN 6 TAHUN
DALAM KEJOHANAN SUKAN
DI PERINGKAT MSSM

2013 2014 2015 2016 2017 2018

66.70% 65.00% 83.00% 73% (17) 75% (18) 73% (17)

Nota : Kemenangan merujuk kepada pencapaian tempat pertama, kedua dan ketiga atau pingat
emas, perak dan gangsa dalam sesuatu kejohanan / pertandingan.

35

Buku Perancangan MSSP 2019

DATA DAN GRAF REKOD PENCAPAIAN KESELURUHAN

MAJLIS SUKAN SEKOLAH PAHANG ( MSSP )
KEJOHANAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH MALAYSIA ( MSSM )

TAHUN 2006 HINGGA 2018

TAHUN 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

KESELURUHAN 5 10 7 9 7 9 8 9 9 9 10 8 -

16
15
14
13
12
11
10
10 9 10 8 9
7 9 7 9 8 9 9 8
7
6
5
5 4
- 3
2
1
0

36

Buku Perancangan MSSP 2019

PENCAPAIAN MSSD DALAM KEJOHANAN MSSP 2018

BIL SUKAN MT
TLOH
MT
RPN
MT
RAUB
MT
PKN
MT
MRN
MT
LPS
MT
KTN
MT
JTT
MT
C.H
MT
BERA
MT
BTG

1 AKUATIK TM 0 TM 0 TM 0 3 15 2 20 TM 0 3 15 M1 TM 0 57 1 30
2 BADMINTON 4 10 5 7 7 5 8 4 1 30 3 15 9 3 11 1 66 10 2 2 20
3 OLAHRAGA 4 10 7 5 5 7 8 4 1 30 10 2 2 20 66 11 1 93 3 15
4 BOLA BALING 5 7 9 3 TM 0 2 20 3 15 1 30 8 4 66 4 10 10 2 66
5 BOLA JARING 5 7 4 10 TM 0 2 20 1 30 8 4 3 15 66 10 2 93 66
6 B.KERANJANG 2 20 5 7 6 6 8 4 1 30 7 5 TM 0 93 3 15 TM 0 4 10
7 BOLA SEPAK 10 2 9 3 TM 0 8 4 1 30 3 15 5 7 2 20 66 75 4 10
8 BOLA TAMPAR 8 4 3 15 TM 0 10 2 1 30 7 5 4 10 93 66 57 2 20
9 BOLING TENPIN TM 0 TM 0 TM 0 TM 0 1 30 TM 0 TM 0 TM 0 TM 0 TM 0 TM 0
10 CATUR 4 10 7 5 4 10 11 1 1 30 3 15 9 3 4 10 75 2 20 10 2
11 GIM. ARTISTIK TM 0 TM 0 TM 0 TM 0 1 30 TM 0 TM 0 2 20 3 15 4 10 TM 0
12 GIM. BERIRAMA
13 GOLF 66 TM 0 75 57 PEMILIHAN 3 15 75 75 3 15
14 HOKI 66 1 30 TM 0 66 1 30 7 5 2 20 4 10 93 93 3 15
15 KRIKET TM 0 3 15 TM 0 TM 0 2 20 5 7 6 6 1 30 TM 0 TM 0 57
16 MEMANAH 2 20 93 TM 0 3 15 4 10 2 20 TM 0 TM 0 66 66 57
17 MER. DESA 84 57 1 30 11 1 1 30 4 10 8 4 75 93 10 2 2 20
18 PELAYARAN 4 10 TM 0 TM 0 3 15 4 10 3 15 6 6 1 30 TM 0 66 TM 0
19 PING PONG 3 15 1 30 84 10 2 2 20 TM 0 5 7 66 93 57 4 10
20 RAGBI 75 TM 0 TM 0 1 30 2 20 10 2 7 5 57 75 3 15 66
21 SEP. TAKRAW 75 11 1 93 84 2 20 4 10 9 3 66 10 2 1 30 3 15
22 SKUASY 2 20 TM 0 TM 0 TM 0 4 10 5 7 2 20 3 15 TM 0 1 30 M1
23 SOFBOL TM 0 75 TM 0 4 10 1 30 TM 0 TM 0 66 TM 0 2 20 4 10
24 TENIS 4 10 TM 0 TM 0 66 1 30 7 5 3 15 3 15 57 84 TM 0
2 20 1 30 6 6
JUMLAH MATA 171 146 70 170 221 100 187 225
KEDUDUKAN 6 9 11 7 555 202 169 3 10 5 2
148

37

Buku Perancangan MSSP 2019

PERBANDINGAN PENCAPAIAN KESELURUHAN
MSSD TAHUN 2015 - 2018

TAHUN/MSSD BTG BERA CH JTT KTN LPS MRN PKN RAUB RPN TLOH

2015 69 11 4 1 8 7 3 5 10 2
2016
2017 48 11 6 1 10 9 2 5 73

8 9 11 7 1 4 6 3 10 5 2

2018 6 9 11 7 1 4 8 3 10 5 2

12 11111111 KEDUDUKAN MATA
/ PERINGKAT
10 9 9 9 10 1010 10 Johan 30
9 Naib Johan 20
Ketiga 15
88 88 7 Keempat 10
8 77 7 Kelima 7
Keenam 6
6 6 6 6 Ketujuh 5
6 55 55 Kelapan 4
Kesembilan 3
4 4 44 3
4 3 33 Kesepuluh 2

2 2 22 Kesebelas 1
2 1111

0 BERA CH JTT KTN LPS MRN PKN RAUB RPN TLOH

BTG

2015 2016 2017 2018

38

Buku Perancangan MSSP 2019

39

Buku Perancangan MSSP 2019

LAPORAN PENGELOLAAN KEJOHANAN MSSP 2018 LAPORAN PENGELOLAAN KEJOHANAN MSSM 2018

KRIKET KRIKET

PENCAPAIAN DAERAH DALAM KEJOHANAN MSSP

PENCAPAIAN 3 TAHUN

FOTO KEJOHANAN FOTO KEJOHANAN

Buku Perancangan MSSP 2019 40

LAPORAN KEJOHANAN MSSP 2018 LAPORAN KEJOHANAN MSSM 2018

PING PONG PING PONG

PENCAPAIAN DAERAH DALAM KEJOHANAN MSSP PENCAPAIAN 3 TAHUN

FOTO KEJOHANAN

FOTO KEJOHANAN

Buku Perancangan MSSP 2019 41

LAPORAN KEJOHANAN MSSP 2018 LAPORAN KEJOHANAN MSSM 2018

GIMNASTIK ARTISTIK GIMNASTIK ARTISTIK

PENCAPAIAN DAERAH DALAM KEJOHANAN MSSP PENCAPAIAN 3 TAHUN

FOTO KEJOHANAN

FOTO KEJOHANAN

Buku Perancangan MSSP 2019 42

LAPORAN KEJOHANAN MSSP 2018 LAPORAN KEJOHANAN MSSM 2018

CATUR CATUR

PENCAPAIAN DAERAH DALAM KEJOHANAN MSSP PENCAPAIAN 3 TAHUN

FOTO KEJOHANAN

FOTO KEJOHANAN

Buku Perancangan MSSP 2019 43

LAPORAN KEJOHANAN MSSP 2018 LAPORAN KEJOHANAN MSSM 2018

RAGBI RAGBI

PENCAPAIAN DAERAH DALAM KEJOHANAN MSSP PENCAPAIAN 3 TAHUN

FOTO KEJOHANAN FOTO KEJOHANAN

Buku Perancangan MSSP 2019 44

LAPORAN KEJOHANAN MSSP 2018 LAPORAN KEJOHANAN MSSM 2018

AKUATIK AKUATIK

PENCAPAIAN DAERAH DALAM KEJOHANAN MSSP PENCAPAIAN 3 TAHUN

FOTO KEJOHANAN

FOTO KEJOHANAN

Buku Perancangan MSSP 2019 45

LAPORAN KEJOHANAN MSSP 2018 LAPORAN KEJOHANAN MSSM 2018

BOLA BALING BOLA BALING

PENCAPAIAN DAERAH DALAM KEJOHANAN MSSP PENCAPAIAN 3 TAHUN

FOTO KEJOHANAN FOTO KEJOHANAN

Buku Perancangan MSSP 2019 46

LAPORAN KEJOHANAN MSSP 2018 LAPORAN KEJOHANAN MSSM 2018

BOLA TAMPAR BOLA TAMPAR

Nama Program KEJOHANAN BOLA TAMPAR MSSP 2018 PENCAPAIAN 3 TAHUN

Pengelola MSSD RAUB
Tarikh
Tempat 02.07.18-05.07.18
Kategori & Bil. Peserta
Teknikal & Pembantu Teknikal SMJK SG RUAN & SMJK CHUNG CHING

B12/18 456 ORANG

45 ORANG

PENCAPAIAN DAERAH DALAM KEJOHANAN MSSP

BIL DAERAH EMAS PERAK GANGSA JUMLAH KEDUDUKAN FOTO KEJOHANAN
PINGAT
1 BENTONG - - - 8
2 BERA - 1 1 0 3
3 C. HIGHLANDS - - - 2 TMB
4 JERANTUT - - - - 10
5 KUANTAN 3 1 - - 1
6 LIPIS - - - 4 7
7 MARAN - - 1 - 4
8 PEKAN - - - 1 9
9 RAUB - - - - 6
10 ROMPIN - - 1 - 5
11 TEMERLOH 1 2 1 1 2
4

FOTO KEJOHANAN

17

Buku Perancangan MSSP 2019 47

LAPORAN KEJOHANAN MSSP 2018 LAPORAN KEJOHANAN MSSM 2018

GOLF GOLF

PENCAPAIAN DAERAH DALAM KEJOHANAN MSSP PENCAPAIAN 3 TAHUN

FOTO KEJOHANAN FOTO KEJOHANAN

Buku Perancangan MSSP 2019 48


Click to View FlipBook Version