aleksandra.m91 Download PDF
  • 14
  • 1
Tehnike učenja
Priručnik "Tehnike učenja" kreiran je da bi učenicima pomogao u savladavanju gradiva. U priručniku su ponuđene tri tehnike koje je veoma korisno kooristiti prilikom učenja.
View Text Version Category : 47
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications