The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by WAN MOHD HAFIZ BIN WAN ALI -, 2019-11-27 19:50:00

BP BT2 2020 (LATEST)

BP BT2 2020 (LATEST)

SMK BANDAR TENGGARA 2| 1

Isi Kandungan

Bil Perkara Mukasurat
1 Perutusan Pengetua 3
2. Pelantikan Khas Tugas Rasmi 4
3. Sejarah Sekolah 5
4. Falsafah Pendidikan, Visi, Misi & Matlamat Sekolah 6
5. Objektif, Dasar Kualiti & Budaya Kerja 7
6. Piagam Sekolah & Keberhasilan Utama 8
7. Lencana Sekolah 9
8. Lagu Sekolah 10
9. Perintah AM (Bab D) Kelakuan & Tatatertib 11
10. Pelan Sekolah, Pelan Kecemasan & Peraturan Kecemasan 12-14
11. Majlis Pengurusan & Pentadbiran 15-19
12. Senarai Nama Guru & PKP 20-23
13. Pengurusan Am 24-37
14. Pengurusan Kurikulum 38-45
15. Pengurusan HEM 46-54
16. Pengurusan Kokurikulum 55-63
17. Informasi Am 64
65-68
a. Jadual Guru Bertugas 69-72
b. Jadual Pencerapan PdP Guru 73
c. Jadual Semakan Hasil Kerja Murid 74-75
d. Jadual Penghantaran Buku Rekod 76
e. Perincian Takwim Persekolahan 77
f. Hari Kelepasan Am 2020 78-91
18. Takwim Sekolah
19. Catatan Mesyuarat

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

SMK BANDAR TENGGARA 2| 2

B A B Parisan jk
uku engurusan 2020

Pengerusi : Tn. Hj. Norhaimi bin Hj. Abdullah (Pengetua)

Timbalan Pengerusi : Pn. Hjh. Norliza binti Marjuni (PK Pentadbiran)

Naib Pengerusi 1 : Pn. Zuraini binti Kassim (PK HEM)

Naib Pengerusi 2 : En. Mohd Saipi bin Halidin (PK Kokurikulum)

Penyelaras : En. Wan Mohd Hafiz bin Wan Ali (GKMP Bahasa)

Setiausaha : Pn. Muzdalifah binti Md Yusoff (Guru Kaunseling)

Pen Setiausaha : Pn. Rusnah binti Yusoff

AJK Kurikulum : Pn. Rahimah binti Abdul Rahim

AJK HEM : En. Muhammad Hakimi bin Abdul Rahman

AJK Kokurikulum : Pn. Nur Hazwah binti Hj Wahid

AJK Imbangan : Pn. Haryani binti Zakaria

AJK Imej Buku : Pn. Salmiah binti Kasiron

AJK Cetakan & Printing : En. Hairul Azizi bin Hj Aziman

AJK Susunan : Pn. Hjh. Fauziah binti Ibrahim

: Pn. Sarifah Nazilah binti Othman

: Pn. Naemah binti Hassan

: Cik Norashikin binti Taib

Hadis Rasulullah S.A.W
“Barang siapa bekerja untuk anak dan isterinya, melalui jalan yang halal

maka bagi mereka pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah”

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

SMK BANDAR TENGGARA 2| 3

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR TENGGARA 2 Telefon :

Jalan Tun Ahmad, Pejabat Am – 078966121
Fax – 078966122
81440, Bandar Tenggara
Johor

P PERUTUSAN ENGETUA

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan izin dan hidayah-Nya,
saya diberi kesempatan untuk memberi sepatah dua kata di dalam Buku Panduan
Pengurusan Sekolah sesi 2020 ini. Sukacita saya mengambil kesempatan ini untuk
merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada barisan ahli jawatankuasa Buku Panduan
Pengurusan 2020 serta para guru yang telah terlibat secara langsung dalam penghasilan buku
ini. Semoga Buku Panduan Pengurusan sekolah ini menjadi lambang komitmen dan
menjadi rujukan penting kepada guru-guru dan staf dalam memahami dan meneliti
isi kandungannya agar melaksanakan tugas dengan lebih berkualiti.

Saya juga ingin mengucapkan “Selamat bertugas pada tahun 2020” kepada
semua guru dan staf SMK Bandar Tenggara 2. Sekalung penghargaan diucapkan
kepada seluruh warga kerja sekolah kerana telah bertungkus lumus dan berpenat
lelah melaksanakan tugas yang diamanahkan pada sesi 2019 yang lalu. Mudah-
mudahan pada tahun ini kita dapat memperbaharui dan meningkatkan azam kita
untuk terus mendidik dan melaksanakan kerja-kerja yang diamanahkan dengan
penuh rasa tanggungjawab. Saya juga mengharapkan agar kita dapat memupuk
semangat kerjasama dan permuafakatan dalam apa jua tugasan yang diberikan agar
kejayaan dan kecemerlangan akan dapat dikecapi bersama. Insya Allah.

Akhir kata, jadikanlah setiap apa yang dilakukan sebagai satu amal ibadah
yang mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Taala. Semoga tahun 2020, kita akan
bersama-sama berazam dan bertekad bagi meningkatkan kualiti dan
profesionalisme diri bagi melakar kejayaan yang gemilang dalam aspek akademik,
sahsiah, disiplin dan kokurikulum.

’We are proud to be here’
Guru Gembira Sekolah Produktif

”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah

NORHAIMI BIN ABDULLAH
Pengetua

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

SMK BANDAR TENGGARA 2| 4

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR TENGGARA 2 Telefon :

Jalan Tun Ahmad, Pejabat Am – 078966121
Fax – 078966122
81440, Bandar Tenggara
Johor

Ruj.kami : JEA3058/100-1/1/1/3(01)
Tarikh : 15 Disember 2019

Kepada :

Semua Guru Dan Pegawai Kakitangan Pelaksana,
SMK Bandar Tenggara 2

Tuan,

PELANTIKAN RASMI TUGAS KHAS GURU DAN PEGAWAI KAKITANGAN PELAKSANA
SESI PERSEKOLAHAN 2020

Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita saya melantik tuan sebagai guru dan PKP yang menganggotai jawatankuasa
seperti yang terkandung di dalam Buku Panduan Pengurusan tahun 2020. Tugas tuan adalah
berkuatkuasa mulai 26 Disember 2019 hingga 31 Disember 2020 dan tertakluk kepada sebarang
perubahan daripada pihak pentadbiran sekolah dari semasa ke semasa.

3. Tuan dikehendaki melaksanakan semua tugas yang dipertanggungjawabkan
berdasarkan spesifikasi tugas yang ditetapkan dan mematuhi semua peraturan, prosedur dan
sistem yang digunakan berkaitan dengannya. Sukacita juga diingatkan bahawa tugas-tugas yang
dipertanggungjawabkan kepada tuan merupakan tugas-tugas rasmi yang perlu diurus dengan
efisyen untuk memastikan visi, misi dan objektif sekolah tercapai.

4. Saya berkeyakinan bahawa tuan mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang
diamanahkan berdasarkan kebolehan, keupayaan, minat dan komitmen yang ditunjukkan
selama ini demi meningkatkan kecemerlangan sekolah kita bersama.

Sekian, terima kasih.

`BERKHIDMAT UNTUK NEGARA'

Saya yang menjalankan amanah ,

NORHAIMI BIN ABDULLAH
Pengetua
SMK Bandar Tenggara 2

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

SMK BANDAR TENGGARA 2| 5

81440 Bandar Tenggara, Johor

S Sejarah ekolah

SMK Bandar Tenggara 2 (SMK BT 2), Kulai terletak kira-kira 77 kilometer dari Johor Bharu dan
44 kilometer dari Bandar Kulai. Sekolah ini mula dibina pada 19 Jun 2000. Kontraktor yang terlibat
dalam pembinaan sekolah ini ialah Anjaria Properties Sdn. Bhd. dan Syarikat Perunding Urus budi
Consult Sdn. Bhd. Pembinaan sekolah ini siap sepenuhnya pada tahun 2002 dan diserahkan kepada
Kementerian Malaysia pada 23 Oktober 2002. Ketika itu penyelaras sekolah ialah En. Juhari bin Ahmad
dari SMK Bandar Tenggara di mana beliau dilantik oleh Pegawai PendidikanDaerah Kulai. Segala urusan
penerimaan bekalan dan perabot diuruskan oleh beliau. Proses petyerahan sekolah dibuat dalam satu
majlis ringkas juga melibatkan Anjaria Sdn. Bhd., Syarikat Perunding Urusbudi, wakil dari JPNJ, wakil
dari Pejabat Pendidikan Daerah Kulai dan wakil dari sekolah ini.

Pada 16 November 2002, seramai 14 orang guru dari SMK Bandar Tenggara telah diarahkan
bertukar ke sekolah ini. Kemudian dua orang guru dari SMK Sultan Alauddin dan enam orang dari luar
Bandar Tenggara mohon bertukar ke sekolah ini. Pentadbiran baru pada ketika itu ialah En. Abdul
Rahim bin Ahmad (PK Pentadbiran). En. Juhari bin Ahmad (PK HEM),En. Kamalullail bin Toha (PK
Kokurikulum) dan En. Alihan bin Abdul Rahman sebagai Kaunselor.

6 Januari 2003 merupakan hari pelancaran operasi SMK BT2 yang disempurnakan oleh Tuan Hj.
A. Hamid bin Abdul Hassan, Ketua Sektor Pengurusan Sekolah, Jabatan Pelajaran Negeri Johor.
Pelancaran telah diadakan pada jam 7.30 pagi bertempat di Dataran Perhimpunan Sekolah. Seramai 22
orang guru telah bertugas pada sesi pertama persekolahan dengan enam orang kakitangan sokongan.
Pada ketika itu, seramai 275 orang murid bersekolah di sekolah ini dengan 1 buah bilik darjah iaitu lima
kelas tingkatan1, dua kelas tingkatan 2, dua kelas tingkatan 3 dan dua kelas tingkatan 4. Kesemua murid
adalah dari SMK Bandar Tenggara yang terdiri daripada penduduk sekitar Bandar Tenggara, FELDA
Sungai Sibol dan FELDA Inas.

Sekolah ini tidak mempunyai pengetua sehingga 1 Mac 2003. Pada 16 Mac 2003 Pn. Hjh. Tumirah
binti Samad dari SMK Sultan Abdul Jalil, Kluang telah dilantik sebagai pengetua pertama. Pada bulan
Disember 2004 Pn. Hjh. Tumirah binti Samad telah bertukar ke SMK Seri Intan, Kluang dan digantikan
dengan Pn. Hjh. Kamariah binti Sarep bermula pada 01 Disember 2004 sehingga 24 Mac 2011. Pengetua
seterusnya ialah Tn. H. Shahrom bin Sukari yang mula berkhidmat mulai 20 April 2011 sehingga 2
Februari 2016. Tempatnya digantikan pula oleh En. Md Yusoff bin Mohamed yang mula bertugas pada 4
September 2016 – 31 Januari 2019. Kini pengetua yang menerajui SMK BT2 ialah Tn. Hj. Norhaimi bin
Abdullah yang mula berkhidmat mulai 18 Februari 2019.

SMK BT2 merupakan sekolah kawalan yang diselia oleh Pejabat pendidikan Daerah Kulai.
Sekolah ini juga menyediakan asrama yang boleh menampung sehingga 400 orang murid yang
dilengkapi dengan pelbagai kemudahan. Sehingga kini SMK BT2 mempunyai lebih 500 orang murid dan
50 orang guru. Sekolah telah mendapat pengiktirafan sebagai sekolah Kluster Kecemerlangan pada
tahun 2014 kenitaraan Bahasa Melayu dan Sofbol. Sejak sekolah ini ditubuhkan pada tahun 2003, sekolah
ini telah ditadbir oleh lima orang pengetua:

Pn. Hjh. Tumirah binti Samad 16 Mac 2003 – 1 Disember 2004

Pn. Hjh. Kamariah binti Sarep 01 Januari 2005 – 24 Mac 2011

Tn. Hj Shahrom bin Sukari 20 April 2011 – 2 Februari 2016

En. Md Yusoff bin Mohamed 04 September 2016 – 31 Januari 2019

Tn. Hj. Norhaimi bin Abdulah 18 Februari 2019 hingga sekarang.

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

SMK BANDAR TENGGARA 2| 6

F P Kalsafah endidikan ebangsaan

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap

keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

F Salsafah ekolah

Pendidikan di sekolah ini merupakan satu usaha mendidik pelajar supaya mereka boleh
mengembangkan bakat untuk menjadi insan yang berilmu pengetahuan, berkebolehan,patuh kepada
ajaran agama, berakhlak mulai dan dapat memahami cita-cita serta hasrat bangsa dan negara. Mereka

ini diharapkan boleh berdikari bagi kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan negara ke arah
mewujudkan budaya cemerlang dan masyarakat penyayang.

V Sisi ekolah

“Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera”

M Sisi ekolah

“Melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk
membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara”

O Sbjektif ekolah

Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu.
Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera.

Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara.
Memberikan peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

M Satlamat ekolah

Melahirkan murid yang berkualiti dan cemerlang dalam aspek kurikulum, kokurikulum dan sahsiah
serta dapat memberikan sumbaGnugrWuanGe eAtmreebrPihrraaoSudedakTpoolakBheePhHroaedrreumktoifnian dan pembangunan keluarga,
masyarakat dan negara

SMK BANDAR TENGGARA 2| 7

O Sbjektif ekolah

1. Melaksanakan 100% pembelajaran dan pengajaran berdasarkan rancangan pelajaran tahunan kecuali
berlaku perkara-perkara yang di luar kawalan SMK Bandar Tenggara 2

2. Memastikan pencapaian 100% lulus keseluruhan atau peningkatan 3% ( Matapelajaran Matematik dan
Matematik Tambahan) dari tahun sebelumnya dalam peperiksaan PT3 dan SPM

3. Memastikan 100% murid SMK Bandar Tenggara 2 mendapat perkhidmatan bimbingan dan kaunseling,
kemahiran belajar, pembangunan diri murid, motivasi dan kerjaya, melainkan berlaku perkara-perkara
yang di luar kawalan sekolah.

4. 100% aduan dan maklum balas pelanggan akan dilayan sebagaimana yang dinyatakan dalam prosedur
Kualiti Aduan Pelanggan

5. Melaksanakan pengurusan kewangan tanpa teguran audit

D K Sasar ualiti ekolah

1. SMK Bandar Tenggara 2 komited untuk menyediakan dan melaksanakan pembelajaran dan pengajaran
yang berkualiti bagi memenuhi keperluan pelanggan.

2. Adalah menjadi komitmen pihak pengurusan dan semua anggota peka dan bertanggungjawab terhadap
untuk SPSK dan SKPMg2 bagi meningkatkan keberkesanannya secara berterusan.

B Kudaya erja SMK Bandar Tenggara 2

1. Memahami dan menghayati Visi Dan Misi SMK Bandar Tenggara 2.
2. Memeilihara dan mempertingkatkan imej SMK Bandar Tenggara 2 setiap masa.
3. Mementingkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.
4. Mengamalkan kerja secara musyuarah dan berpasukan.
5. Sentiasa bekerja secara bersih, cekap dan amanah.
6. Mengamalkan sikap jujur, ikhlas dan adil.
7. Kepimpinan melalui teladan & berusaha mempertingkatkan ilmu dan kemahiran.
8. Kerja ialah ibadah.

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

SMK BANDAR TENGGARA 2| 8

P S Siagam MK Bandar Tenggara 2
ekolah

Kami warga SMKBT2 dengan penuh tekad dan iltizam berjanji akan :
1. Memulakan pembelajaran dan pengajaran yang terbaik dan tepat pada waktunya
2. Melindungi masa instruksional dengan memastikan guru ganti melaksanakan aktiviti PdPc
3. Menyediakan bahan pembelajaran yang berkualiti dan berupaya menarik minat murid sejajar dengan

pembelajaran dan pengajaran abad ke 21 (PAK21)
4. Menyemak hasil kerja murid dalam tempoh seminggu selepas dikumpulkan
5. Mengambil tindakan segera dan berhemah terhadap kebajikan dan keselamatan murid
6. Memastikan ibu bapa mendapat maklumat terkini tentang prestasi murid melalui sistem SAPS,

Hari Diskusi dan Hari Pelanggan
7. Melayan pelanggan dengan segera secara berhemah dan mesra
8 Memberi maklumbalas terhadap semua surat arahan daripada ‘stakeholders’ dengan kadar segera.
9. Mengambil tindakan SOP 137 terhadap segala isu yang terlibat dengan pihak sekolah berkenaan

laporan dan aduan

B K U9
idang eberhasilan tama

1. Kecemerlangan Pencapaian Akademik
2. Kecemerlangan Pengurusan Hal Ehwal Murid
3. Kecemerlangan Aktiviti Kokurikulum
4. Kecemerlangan Pengurusan Dan Pentadbiran Sekolah
5. Kecemerlangan Program Pembangunan Kemanusiaan
6. Kecemerlangan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi
7. Kecemerlangan Fizikal Dan Landskap Sekolah
8. Kecemerlangan Hubungan Masyarakat
9. Kecemerlangan Sekolah Bermaklumat

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

SMK BANDAR TENGGARA 2| 9

L Sencana ekolah

PERISAI:
Bentuk yang melambangkan ciri-ciri keistimewaan
sekolah

RODA JENTERA:
Dasar sekolah mementingkan sifat kajian dan
ketetapan dalam bidang pekerjaan

GLOB:
Maklumat diperolehi dari pelbagai tempat dan
sumber

CLIPER:
Melambangkan setiap tindakan yang diambil
pemerhatian terbaik dan jitu

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

S M K B A N D A R T E N G G A R A 2 | 10

L Sagu ekolah

WARGA CEMERLANG SEKOLAH GEMILANG
SMK Bandar tenggara 2

Namanya gemilang warganya cemerlang
Tersohor seluruh negara

Di sini kami belajar, menimba ilmu
Menjana intelek

Untuk menjadi insan mulia
Berbakti pada negara

Mari bersama ayuh tingkatkan
Julang sekolah ke puncak jaya
Sekolah kita tanggungjawab kita

Pastikan bertaraf dunia

Sekolahku syurgaku
Menjadi idaman semua
Kebanggaan semua warga
Cemerlang terus cemerlang

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

S M K B A N D A R T E N G G A R A 2 | 11

PERINTAH AM (BAB D) – 4
PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AM

(KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993

BAHAGIAN 11
KELAKUAN
1. Seseorang pegawai hendaklah pada setiap masa dan pada setiap ketika memberikan taat setia yang

tidak berbelah bagi kepada Yang di-Pertuan Agong, negara dan kerajaan.
2. Seseorang tidak boleh :

(a) Membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan persendiriannya.
(b) Berkelakuan dengan sedemikian cara yang mungkin menyebabkan kepentingan

persendiriannya bercanggah dengan tugas awamnya.
(c) Berkelakuan dengan apa-apa cara yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah

bahawa:
(i) Dia telah membiarkan kepentingan persendiriannya bercanggah dengan tugas

awamnya hingga menjejaskan kegunaannya sebagai seorang pegawai awam atau
(ii) Dia telah menggunakan kedudukan awamnya bagi faedah sendiri.
(d) Berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau nama perkhidmatan
awam.
(e) Kurang cekap atau kurang berusaha.
(f) Tidak jujur dan tidak amanah.
(g) Tidak bertanggungjawab.
(h) Membawa atau cuba membawa apa-apa bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk
menyokong atau memajukan tuntutan berhubungan dengan perkhidmatan awam, sama ada
tuntutan ini adalah tuntutannya sendiri atau tuntutan anggota-anggota perkhidmatan awam
yang lain.
(i) Ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan
munasabah sebagai ingkar perintah ; dan
(j) Cuai dalam melaksanakan tugasnya.

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

S M K B A N D A R T E N G G A R A 2 | 12

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

S M K B A N D A R T E N G G A R A 2 | 13

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

S M K B A N D A R T E N G G A R A 2 | 14

P K K Keraturan has ecemasan & ebakaran

1. Apabila berlaku kecemasan atau kebakaran di dalam kawasan atau bangunan sekolah, satu isyarat
loceng yang panjang akan dibunyikan.

2. Apabila terdengar bunyi loceng kecemasan, semua guru yang berada di dalam kelas, makmal, bengkel,
perpustakaan dan bilik khas hendaklah menenangkan keadaan murid dan mengarahkan semua pelajar
meninggalkan kelas dengan beratur berdua-dua menuju ke padang.

3. Sekiranya di dalam kelas tiada guru sewaktu loceng kecemasan berbunyi, pengawas / ketua tingkatan
hendaklah mengarahkan semua murid beratur dengan segera dan terus bergerak menuju ke padang.

4. Semasa meninggalkan kelas atau bilik-bilik khas, pelajar tidak dibenarkan membawa sebarang buku
atau beg dan sila pastikan bahawa semua punca elektrik seperti lampu dan kipas dipadamkan.

5. Pergerakan meninggalkan kelas hendaklah dilakukan secara beratur berdua-dua kemudian bergerak
secara senyap dan pantas. Semua pelajar hendaklah mengosongkan bangunan sekolah dan bergerak
ke padang mengikut kedudukan kelas yang ditetapkan dalam masa kurang dari 3 minit.

6. Guru-guru yang berada di dalam bilik guru dan bilik khas juga dikehendaki berada di tempat
perhimpunan. Guru bertugas / pembantu pejabat dikehendaki membawa buku daftar kedatangan murid
dan menyerahkan kepada guru tingkatan di tempat perhimpunan.

7. Penyemakan buku daftar kedatangan hendaklah dilakukan dan pastikan bilangan pelajar yang ada
mencukupi. Sekiranya bilangan murid tidak mencukupi, sila laporkan kepada guru bertugas atau PK
HEM dengan segera.

8. Jika keadaan telah terkawal, satu isyarat loceng akan dibunyikan dan pelajar dikehendaki balik ke kelas
semula dengan keadaan yang teratur dan senyap.

9. Guru bertugas hendaklah membuat laporan bagi setiap sesi latihan kecemasan dan kebakaran yang
dijalankan.

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

S M K B A N D A R T E N G G A R A 2 | 15

Pengurusan
Dan

pentadbiran

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

S M K B A N D A R T E N G G A R A 2 | 16

M P P Tajlis engurusan & entadbiran ahun 2020

JAWATAN NAMA BIDANG TUGAS
Pengetua Tn. Hj. Norhaimi bin Hj Abdullah Merancang, melaksana, memantau program kurikulum,
hal ehwal murid, kokurikulum, sumber manusia dan
PK Pentadbiran Pn. Hjh. Norliza binti Marjuni fizikal sekolah.
PK HEM Pn. Zuraini binti Kassim Merancang, melaksana, memantau program kurikulum
PK Ko-Kurikulum En. Mohd Saipi bin Halidin sekolah.
GKMP Bahasa En. Wan Mohd Hafiz bin Wan Ali Merancang, melaksana, memantau program HEM
GKMP Sains Dan Tn. Hj. Samsudin bin Dawan Merancang, melaksana, memantau program
Matematik kokurikulum.
Merancang, melaksana, memantau program kurikulum
sekolah di bawah bidang bahasa.
Merancang, melaksana, memantau program kurikulum
sekolah di bawah bidang sains dan matematik.

GKMP Sains En. Ahmad bin Tanjong Merancang, melaksana, memantau program kurikulum
Kemasyarakatan Pn. Norhayati binti Abdul Rahman sekolah di bawah bidang sains sosial.
GKMP Teknik Dan Pn. Haryani binti Zakaria
Vokasional Merancang, melaksana, memantau program kurikulum
Guru Perpustakaan Pn. Muzdalifah binti Yusoff sekolah di bawah bidang teknik dan vokasional.
dan Media Pn. Liana binti Md. Najib
Merancang, melaksana dan memantau program ICT,
Guru Kaunseling sekolah bestari, perpustakaan, dan pusat sumber
sekolah.

Merancang, melaksana dan memantau program dan
bimbingan kaunseling sekolah.

Guru Data dan En. Aidil- Nur bin Zainal Merancang, melaksana dan pengurus data sekolah.
Maklumat

Pembantu Tadbir Pn. Zainab binti Abd Wahab Memantau, mentadbir dan mengurus staf sokongan
dan kerja-kerja pejabat.

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

S M K B A N D A R T E N G G A R A 2 | 17

C. HAL TUGAS PERKHIDMATAN (RUKUN KERJA SMK Bandar Tenggara 2)

1. WAKTU BEKERJA GURU :
Ahad hingga Khamis : Hadir sebelum 7.15 pagi dan pulang selepas 2.10 petang.
Sabtu Kecuali guru yang terlibat dengan waktu P&Pc ke-11
(Ting 4 & 5) dan KKQ 3.15
: Program Khas, ikut arahan semasa

PERHIMPUNAN PAGI 2020
Ahad - Matematik
Isnin - Sains
Selasa - EW20
Rabu - Zikir, Yasin, Tazkirah, Perjumpaan Kokurikulum

Khamis - Sudut Pidato, Perhimpunan Mingguan

2. Buku Rekod hendaklah dihantar pada hari KHAMIS, sebelum jam 2.30 petang di pejabat.
3. Semua guru WAJIB menghadiri perhimpunan harian dan mingguan. Guru Tingkatan dikehendaki

mengambil kehadiran kelas masing-masing semasa perhimpunan.
4. Nama-nama kelas : , Gigih (jika ada)
5. Kegiatan Kokurikulum dan 1M1S dijalankan pada setiap hari Rabu bermula 08.10 hingga 09.30 pagi.

Semua guru dan murid diwajibkan hadir dan memakai uniform bidang masing-masing atau pakaian khas
yang ditetapkan untuk kegiatan kokurikulum.
6. Guru ganti (relief) WAJIB masuk ke kelas dan membuat aktiviti bersifat pengajaran dan pembelajaran
atau menyelia murid membuat latihan yang ditinggalkan oleh guru mata pelajaran.
7. Guru cuti bersalin, guru yang menghadiri kursus/mesyuarat/seminar, guru bercuti rehat dan cuti-cuti lain
hendaklah meninggalkan kerja kepada murid melalui PK Pentadbiran.
8. Permohonan cuti: Ikut pekeliling dan perintah am.
8.1 Cuti Rehat : perlu dipohon DUA HARI sebelum cuti diambil dan diserah sendiri kepada Pengetua.
8.2 Kes Kecemasan perlu dimaklumkan kepada Pengetua secepat mungkin dan tinggalkan

kerja/nota untuk kelas.
8.3 Cuti Sakit : perlu dimaklumkan kepada Pengetua sebelum 7.00 pagi. Sijil sakit perlu diserahkan

kepada Pengetua atau PK Pentadbiran (jika Pengetua tiada) apabila kembali bertugas.
9. AKTIVITI DI LUAR WAKTU PERSEKOLAHAN – Sila ikut jadual yang telah ditetapkan.
10. Kursus/Seminar/Mesyuarat/Taklimat :

10.1 Guru tidak dibenarkan menolak atau menggantikan dengan guru lain kecuali dengan
kebenaran Pengetua.

10.2 Maklumkan kepada ketua bidang masing-masing sebelum pergi berkursus.
10.3 Menyerahkan laporan dan bahan kursus kepada ketua unit setelah pulang berkursus.
10.4 Menjalankan ”In-House Training” selepasnya jika berkaitan.

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

S M K B A N D A R T E N G G A R A 2 | 18
11. Ketidakberadaan guru di sekolah perlu dimaklumkan melalui ’Telegram’ GURU SMK Bandar

Tenggara 2
12. Menjalankan Program 3K (Khabar, Kebersihan & Kedatangan) – 5 minit sebelum P&Pc.
13. Sentiasa mengambil tahu dan menghayati Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Visi, Misi dan

budaya kerja.
14. Bersedia dicerap pada bila-bila masa.
15. Sentiasa peka dengan peraturan murid:

15.1 Kebenaran keluar ke tandas adalah untuk masa ketiga (8.50 – 9.30 pagi) dan
kelapan (11.50-12.30 tengah hari)

15.2 Catatan Aduan Disiplin – dibuat apabila ada murid yang melakukan kesalahan dan
diserah kepada PK HEM atau guru disiplin.

15.3 Murid ditegah masuk ke pejabat, bilik guru dan bilik-bilik khas tanpa kebenaran.
15.4 Buku Pengurusan Kelas – diambil pada awal pagi dan dipulangkan sebelum balik.
15.5 Program Sekolah Selamat.
15.6 Semua guru adalah guru disiplin.
16. Bersikap profesional dalam tugas. Berpandangan positif. Elakkan “Budaya Banding-
Membanding”.
17. Main peranan “In Loco Parentis”.
18. Sentiasa mengambil tahu hak sebagai penjawat awam.
19. Sematkan di hati “Saya Yang Menjalankan Amanah”.
20. Sayangi profesion PERGURUAN.
21. Sentiasa mematuhi arahan Pengetua dari semasa ke semasa.

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

S M K B A N D A R T E N G G A R A 2 | 19

S Genarai uru 2020

BIL NAMA GURU GRED OPSYEN JAWATAN NO.HP

1. Norhaimi bin Abdullah DG54 Pgjn Melayu/Geog Pengetua 013-7712707

2. Norliza binti Marjuni DG52 B. Melayu / Sejarah PK Pentadbiran 019-7662532

3. Zuraini binti Kassim DG48 ERT PK Hal Ehwal Murid 013-7738366

4. Mohd Saipi bin Halidin DG48 PJK PK Kokurikulum 01-7507437

5. Norhayati binti Abdul Rahman DG48 Ekonomi / Sejarah GKMP Teknik & Vokasional 019-7084554

6. Samsudin bi Dawan DG44 Teknologi Maklumat GKMP Sc dan Matematik 013-7817065

7. Ahmad bin Tanjong DG44 PJK GKMP Sains Sosial 011-12710800

8. Wan Mohd Hafiz Bin Wan Ali DG44 B.Inggeris GKMP Bahasa 012-7200298

9. Haryani binti Zakaria DG44 Sains dan Matematik Perpustakaan & Media 019-7585651

10. Muzdalifah binti Md Yusoff DG44 Bimb & Kaunseling Guru Bimb & Kaunseling 013-7200762

11. Liana binti Md Najib DG41 Bimb & Kaunseling Guru Bimb & Kaunseling 013-8409232

12. Aidil-Nur bin Zainal DG44 Matematik/M.Tam. Guru Data dan Maklumat 019-7878321

13. Ami Norliana binti Samsu Kamar DG44 Sains Guru Penolong 012-7725040

14. Aqilah Hidayah binti Azhar DG41 P.Perakaunan Guru Penolong 013-7178646

15. Junaidah binti Ruslani DG44 Geograf dan Sejarah Guru Penolong 019-7257292

16. Khazian@Nur Izzan binti Kamaludin DG44 P. Iskam dan KKQ Guru Penolong 019-6368369

17. Masliana binti Ayop DG44 Matematik/Fizik Guru Penolong 013-7093724

18. Mohd Firdaus bin Misri DG44 Bahasa Inggeris Guru Penolong 012-7961600

19. Mohd Hakimi bin Abdul Rahman DG44 Fizik Guru Penolong 014-8048751

20. Mohd Radhi bin Yaacob DG44 P. Islam/ B.Arab Guru Penolong 013-7447678

21. Mohd Razi bin Rahmat DG44 PJPK Guru Penolong 019-7881555

22. Mohd Sukri bin Hussin DG44 Sejarah/Geografi Guru Penolong 019-9127149

Nurul Atiqah Adawiyah binti Md DG41 PJPK Guru Penolong 013-7116228
23.

Rozai

24. Nadiah Fatin binti Mohd Yusof DG41 Sains Guru Penolong 013-6518148
25. Nor Atikah binti Takruddin DG44 Guru Penolong 017-3164956
Kimia/ Matemik

26. Norliana binti Mohd Ali DG44 Matematik/ Fizik Guru Penolong 019-2764405

27. Nor Sheila binti Shamsuddin DG44 Matematik Guru Penolong 012-7620624

28. Norashikin binti Bohari DG44 Biologi Guru Penolong 010-9319186

29. Norazana binti Mohamed Ariff DG44 B. Arab/ P. Islam Guru Penolong 019-7790199
BIL NAMA GURU
30. Norashikin binti Bohari GRGEuDrWu Ge eAmrebPirraoSuedOkToPolSaBhYePEHrNoedreuktif JAWATAN NO.HP
31. Norazana binti Mohamed Ariff DG44 Biologi Guru Penolong 010-9319186
Guru Penolong 019-7790199
DG44 B. Arab/ P. Islam

S M K B A N D A R T E N G G A R A 2 | 20

BIL NAMA GURU GRED OPSYEN JAWATAN NO.HP
013-3248678
30. Noor Azura binti Rasti@Apandi DG44 P.Perniagaan Guru Penolong 011-26732843
012-6367995
31. Nurul Huda binti Jabar DG44 P. Sains Sukan Guru Penolong 010-4234797
016-7257079
32. Norulhudahayati binti Abdul Wahab DG44 P. Perniagaan Guru Penolong 019-2325614
012-7092544
33. Nor Atiyah binti Roslan DG41 Bahasa Inggeris Guru Penolong 011-17554372
013-7084075
34. Nur Hazwah binti Abdul Wahid DG 44 Biologi Guru Penolong 013-7013659
010-3341131
35. Nurul Huda binti Md. Noh DG41 B. Arab/ P. Islam Guru Penolong 019-7053759
014-5071589
36. Rahayu binti Md Taha DG44 Matematik Guru Penolong 012-9596593
013-6637879
37. Rahimah binti Abd. Rahim DG44 Kimia Guru Penolong 013-7070369
011-17622430
38. Rusnah binti Yusoff DG48 P. Islam Guru Penolong 019-5531458

39. Salmiah binti Kasiron DG44 P. Seni Visual Guru Penolong

40. Siti Aishah binti Adam DG44 Reka Bentuk Teknologi Guru Penolong

41. Syazwani binti Mohammad DG44 Matematik/ Sains Guru Penolong

42. Mohd Saufi bin Dollah DG41 B. Melayu Guru Penolong

43. Mohd Subakir bin Ithnin DG41 P. Sains Sukan Guru Penolong

44. Syafiq bin Mohd Sabri DG41 Sains Komputer Guru Penolong

45. Yazid bin Ambia DG48 B. Melayu Guru Penolong

46. Zainal Abidin bi Mohd Don DG44 P. Islam / B. Arab Guru Penolong

47. Norsham binti Abdullah DG44 Matematik Guru Penolong

48.

49.

50.

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

S M K B A N D A R T E N G G A R A 2 | 21

Bil Gred Bilangan Guru
1 DG 54 1
2 DG 52 1
3 DG 48 4
4 DG 44 32
5 DG 42 0
6 DG 41 10

Jumlah 48 orang

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

S M K B A N D A R T E N G G A R A 2 | 22

S A K Penarai nggota
umpulan elaksana 2020

BIL NAMA GRED JAWATAN NO. HP
1. Zainab binti Abdul Wahab N19 Pembantu Tadbir 0177475631
2. Mohd Faridzuddin bin Mohamad N19 Penyelia Asrama 0137471505
3. Nor Ashikin binti Taib C22 Pembantu Makmal 0197811719
4. Hjh. Fauziah binti Ibrahin C22 Pembantu Makmal 0197156377
5. Sarifah Nazilah binti Othman C22 Pembantu Makmal 0143666882
6. Naemah binti Hassan C19 Pembantu Makmal 0167395802
7. Norain binti Menhad N11 Pembantu Operasi 01127741281
8. Hairul Azizi bin Hj. Aziman N11 Pembantu Operasi 0137049282

Bil Gred Bilangan AKP
1 N22 0
2 N19 2
3 N11 2
4 C22 3
5 C19 1

Jumlah 8 orang

J Wadual aktu 2020

W1 W2 W3 W4 REHAT W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12
TG.1,2
07.30- 08.10- 08.50- 09.30- 10.10- 10.30- 11.10- 11.50 12.30- 01.10- 01.50- 2.30- 3.10-
08.10 08.50 09.30 10.10 10.30 11.10 11.45 12.30 01.10 01.50 02.30 3.10 3.50

W1 W2 W3 W4 W5 REHAT W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12
TG.3,4,5
07.30- 08.10- 08.50- 09.30- 10.10- 10.50- 11.10- 11.50- 12.30- 01.10- 01.50- 2.30- 3.10-
08.10 08.50 09.30 10.10 10.50 11.10 11.50 12.30 01.10 01.50 02.30 3.10 3.50

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

S M K B A N D A R T E N G G A R A 2 | 23

Pengurusan
AM

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

S M K B A N D A R T E N G G A R A 2 | 24
CARTA ORGANISASI PENGURUSAN AM 2020

PENGERUSI
( PENGETUA )
Tn. Haji Norhaimi Bin Haji Abdullah

TIMBALAN PENGERUSI
( PK PENTADBIRAN)

Pn. Hjh. Norliza binti Marjuni

NAIB PENGERUSI I B.PENGURUSAN NAIB PENGERUSI II
( PK HEM) KEWANGAN ( PK KOKURIKULUM )
En. Mohd Saipi bin Halidin
Pn Zuraini binti Kassim 1. Kewangan Sekolah
Pn. Zainab binti Abdul Wahab C.BILIK-BILIK KHAS
A.TUGAS-TUGAS KHAS Penyelaras
2.Pengurusan Aset dan Stok Pn. Norhayati binti Abdul Rahman
1. Guru Data/EMIS/SMM Pn. Hjh. Norliza binti Marjuni Zon A
En. Aidil- Nur bin Zainal Perpustakaan & Bilik Media
3.Jawatankuasa Bilik Tayang
2.Setiausaha Mesyuarat Guru Pembangunan Sekolah Makmal ICT 1&2
Pn. Norliana binti Mohd Ali Tn. Hj. Samsudin bin Dawan Bilik Guru
Bilik Bahasa Inggeris
3.Rekod Kedatangan Guru/Staf Sokongan dan 4. Jawatankuasa Pengurusan Bilik Bahasa Melayu
Pekerja Swasta Pekerja Kebersihan dan Bilik Matematik
Pn. Nurul Ain binti Menhad Keselamatan Pejabat Pentadbiran
Pn. Zainab binti Abdul Wahab Bilik Ketua Bidang
4.Fail Dan Dokumen Bilik Pengawas
En. Hairul Azizi bin Hj. Aziman 5. Majalah Sekolah Bilik Kesiihatan
Pn. Haryani binti Zakaria Bilik Stor Sukan
5.Perkhidmatan Dan Perjawatan Bilik Persalinan (P)
Pn. Zainab binti Abdul Wahab Bilik Mesyuarat
Galeri Sejarah
6. Pengurusan Pejabat Tandas Guru (L)
Pn. Nurul Ain binti Menhad Tandas Guru (P)
Zon B
7.PSKPP Kelas
En. Mohd Saipi bin Halidin Galeri Sejarah
Bilik SPBT
8.Buku Pengurusan & Takwim Sekolah Dewan Peperiksaan & BOP
Pn Hjh Norliza binti Marjuni Bilik Akses
Makmal Sains Sukan
9.Pegawai Perhubungan Awam Sekolah Stor
Insp. Muhd Nurazwan bin Abd Razak Zon C
Makmal Fizik
10. Pegawai Kumpulan Pelaksana Makmal Biologi
Pn. Zainab binti Abdul Wahab Makmal Kimia
Bilik Persediaan Fizik, Bio, Kimia
11.Perancangan Strategik Sekolah Zon D
Pn. Norhayati binti Abd Rahman Dewan Terbuka
koperasi
12.Jawatankuasa Panel Sumber Manusia Bilik PIBG
Pn. Zainab binti Abdul Wahab Bilik Masakan
Bilik Jahitan
13.Jawatankuasa PIBG Studio Seni
En. Yazid bin Ambia Bilik Geografi
Zon E
14. Jawatankuasa PIBK Bilik Elektrik
Pn. Siti Aisyah binti Adam Bilik Paip
Bilik kayu
15. JKD Fizik Bilik Kebudayaan
En. Mohd Hakimi bin Abdul Rahman BLOK F
Surau
16. JKD Sains Sukan Bilik Agama
Cik Nurul Huda binti Jabar BLOK G
Kantin
16.Jawatankuasa LDP dan PLC Padang Gelanggang
En. Aidil-Nur bin Zainal Tangga

17.Jawatankuasa SKPMg2
Pn. Hjh. Norliza binti Marjuni

18. Jawatankuasa BKGK
Pn. Syazwani binti Mohamad

19.Sistem Siaraya
En. Mohd Sukri bin Hussin

20. Sistem Pengurusan Sekolah dan Data
En. Aidil- Nur bin Zainal

21.Pengurusan Aduan dan Krisis
Pn. Muzdalifah binti Md Yusoff

22.Pembangunan Guru Baharu
En. Ahmad bin Tanjong

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

S M K B A N D A R T E N G G A R A 2 | 25

P Aengurusan m 2020

Jawatan Nama BidangTugas
A.TUGAS-TUGAS KHAS
Pemantau Pn. Hjh. Norliza binti Marjuni Memantau tugas-tugas
En. Aidil-Nur bin Zainal jawatankuasa tugas-tugas khas
1.Guru Data/EMIS dan melaporkannya kepada Tn.
2.Setiausaha Mesyuarat Guru Hj. Norhaimi bin Hj Abdullah jika
3.Rekod Kedatangan Guru/Staf timbul sebarang masalah
Sokongan dan Pekerja Swasta
Menyedia dan menghantar data
4.Fail Dan Dokumen /EMIS guru dan kakitangan
5.Perkhidmatan Dan Perjawatan sekolah setiap bulan ke PPD.
6. Pengurusan Pejabat
Pn. Norliana binti Mohd Ali Mencatat dan menyediakan minit
7.PSKPP Pn. Ami Norliyana binti Samsu mesyuarat /taklimat guru setiap
Kamar kali diadakan.

Tn. Hj Norhaimi bin Hj Abdullah Menyemak, mengesahkan dan
Pn. Hjh. Norliza binti Marjuni menandatangani buku
Pn. Zainab binti Abd Wahab kedatangan guru/staf sokongan
Pn. Nurul Ain binti Menhad & swasta setiap hari bekerja.
En. Hairul Azizi bin Hj. Aziman

Pn. Nurul Ain binti Menhad Menyimpan surat/dokumen ke
Pn. Zainab binti Abd Wahab dalam fail yang ditetapkan.
Pn. Zainab binti Abd Wahab Mengurus dan mengemaskini
Pn. Nurul Ain binti Menhad sistem fail sekolah.
En. Hairul Azizi bin Hj Aziman
En. Mohd Saipi bin Halidin Mengurus segala urusan
AJK BKGK berkaitan perkhidmatan dan
perjawatan guru dan staf
sokongan.

Mentadbir dan mengurus kerja-
kerja pejabat mengikut jawatan
masing-masing.
Memastikan kerja-kerja dibuat
dengan cepat, tepat dan betul

Mengurus penglibatan guru dan
staf sokongan dalam aktiviti
PSKPP

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

S M K B A N D A R T E N G G A R A 2 | 26

8.Buku Pengurusan & Takwim Semua Penolong Kanan Melengkapkan maklumat dalam
Sekolah Semua GKPM buku pengurusan
Guru Data Memastikan Buku Pengurusan
En. Hairul Azizi bin Hj Aziman disiapkan dan diedar semasa
mesyuarat guru kali pertama

9.Pegawai Perhubungan Awam Tn. Hj. Norhaimi bin Hj Abdullah Memberi maklumat kepada
Sekolah Pn. Hjh. Norliza binti Marjuni pelawat
Pn. Zuraini binti Kassim Memastikan Buku Pelawat telah
Insp. Mohd Nurazwan bin Abdul ditandatangani oleh pelawat
Razak Memberi taklimat dan maklumat
kepada guru-guru baru

10. Pegawai Kumpulan Pelaksana

Pengerusi Tn. Hj. Norhaimi bin Hj. Abdullah Melaksanakan tugas mengikut
Timbalan Pengerusi Pn. Hjh.Norliza binti Marjuni bidang yang
Pn. Zuraini binti Kassim dipertanggungjawabkan secara
Naib Pengerusi En. Mohd Saipi binti Halidin sistematik dan efisien
Setiausaha Pn. Zainab binti Abd Wahab
Pn. Nurul Ain binti Menhad
Ahli Jawatankuasa Pn. Hjh. Fauziah binti Ibrahim
Pn. Naemah binti Hassan
Pn. Saripah Nazilah binti Othman
Cik Norasikin binti Mohd Taib
En. Hairul Azizi bin Hj. Aziman
En. Mohd Faridzuddin bin
Mohamad

11.Perancangan Strategik Sekolah

Pengerusi Tn. Hj. Norhaimi bin Hj. Abdullah Menyediakan perancangan
Naib Pengerusi Semua Penolong Kanan strategik sekolah untuk tempoh 3
Pn. Norhayati binti Abdul Rhman hingga 5 tahun
Penyelaras Pn. Rusnah binti Yusoff Memastikan setiap perancangan
Setiausaha En. Yazid bin Ambia dilaksanakan
Ahli Jawatankuasa Tn. Hj. Samsudin bin Dawan Memastikan laporan dibuat
En. Ahmad bin Tanjong setelah aktiviti dilaksanakan.
En Wan Mohd Hafiz Bin Wan Ali Laporan hendaklah diserahkan
kepada Tn. Hj. Norhaimi bin Hj.
Abdullah / PK selepas seminggu
aktiviti dilaksanakan
Membuat penilaian tugas dan
tanggungjawab yang telah
dilaksanakan oleh guru-guru dan
staf sokongan

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

S M K B A N D A R T E N G G A R A 2 | 27

12.Jawatankuasa Panel Sumber Tn. H.j Norhaimi bin Hj. Abdullah Menentukan markah prestasi
Manusia Pn. Hjh. Norliza binti Marjuni guru-guru dan staf sokongan
Pn. Zainab binti Abd Wahab melalui Mesyuarat Panel Sumber
Pengerusi Pn. Zuraini binti Kassim Manusia
Naib Pengerusi Pn. En. Mohd Saipi bin Halidin
Tn. Hj. Samsudin bin Dawan
Setiausaha Pn. Norhayati binti Abdul Rahman
Ahli Jawatankuasa

13.Jawatankuasa PIBG Tn. Hj. Norhaimi bin Hj Abdullah Membantu dalam memajukan
Ex-Officio En. Shahrizan bin Abd Rahim
En. Sapiee bin Safuan perkembangan murid dan
Yang Dipertua En. Yazid bin Ambia menjaga kebajikan murid
Naib Yang Dipertua Pn. Rahayu binti Md Taha. Menambahkan sumber
kewangan sekolah bagi
Setiausaha menambah dan meningkatkan
Bendahari kemudahan di sekolah
Meningkatkan kemesraan dan
Ahli Jawatankuasa Guru menyediakan saluran komunikasi
En. Mohd Razi bin Rahmat dan hubungan antara sekolah
Pn. Siti Aishah binti Adam dengan masyarakat setempat;
Pn. Norashikin binti Bohari Meningkatkan keceriaan premis
Pn. Norsham binti Abdullah sekolah supaya dapat
Pn. Nur Amalia binti Zainuddin mewujudkan suasana yang
Ibu Bapa kondusif bagi menjayakan aktiviti
Pn. Rahimah binti Abu Bakar dan program pendidikan.
En. Rostam bin Rahmat
Pn. Haslinda bin Ahmad
Pn Haslini binti Hussein

Juru Audit Pn. Zaleha binti Matni
Pemegang Amanah En. Muhd Ishak bin Yusof

14. Jawatankuasa PIBK Tn. Hj. Norhaimi bin Hj. Abdullah Menjalin hubungan baik dengan
Pengerusi Pn. Hjh. Norliza binti Marjuni ibu bapa & komuniti luar di
En. Mohd Saipi bin Halidin sekitar sekolah
Timbalan Pengerusi Pn. Zuraini bini Kassim
Naib Pengerusi Pn. Muzdalifah binti Md Yusoff
Penyelaras Pn. Liyana binti Md Najib
Setiausaha AJK PIBG

Ahli Jawatankuasa

15.JKD Sains Komputer Tn. Hj. Norhaimi bin Hj Abdullah Merancang dan melaksanakan
Pengerusi Pn. Hjh.Norliza binti Marjuni program tahunan/peningkatan
Pn. Norhayati binti Abdul Rahman prestasi mata pelajaran Sains
Timbalan Pengerusi En. Syafiq bin Mohd Sabri Komputer pada peringkat
Naib Pengerusi KP Sains Komputer daerah.
Setiausaha SM Daerah Kulai

Ahli Jawatankuasa

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

S M K B A N D A R T E N G G A R A 2 | 28

16. JKD Pengetahuan Sains Sukan

Pengerusi Tn. Hj. Norhaimi bin Hj. Abdullah Merancang dan melaksanakan
Timbalan Pengerusi Pn. Hjh. Norliza binti Marjuni program tahunan/peningkatan
En. Ahmad bin Tanjong prestasi mata pelajaran
Naib Pengerusi Cik Nurul Huda binti A Jabar Pengetahuan Sains Sukan pada
Setiausaha KP Sains Sukan Daerah Kulai peringkat daerah.

Ahli Jawatankuasa

17. JKD Pendidikan Syariah Tn. Hj Norhaimi bin Hj. Abdullah Merancang dan melaksanakan
Islamiah dan Al-Quran Sunnah Pn. Hjh. Norliza binti Marjuni program tahunan/peningkatan
En. Ahmad bin Tanjong prestasi mata pelajaran
Pengerusi En. Mohd Radhi bin Yaacob Pendidikan Syariah Islamiah dan
Timbalan Pengerusi KP Pend. Syariah Islamiah dan Pendidikan Al-Quran dan
Al-Quran Daerah Kulai Sunnah pada peringkat daerah.
Naib Pengerusi
Setiausaha

Ahli Jawatankuasa

18. Jawatankuasa Pengurusan Tn. Hj. Norhaimi bin Hj Abdullah Merancang dan melaksanakan
Perkembangan Guru & Staf LDP, Pn. Hjh. Norliza binti Marjuni kursus/latihan kepada semua
PLC En. Aidil- Nur bin Zainal guru bagi meningkatkan mutu
En. Mohd Firdaus bin Misri perkhidmatan dan prestasi kerja.
Pengerusi Menyediakan sijil penyertaan
Naib Pengerusi

Penyelaras
Setiausaha

19. Jawatankuasa SKPMg2 Pn. Hjh.Norliza binti Marjuni Membuat penilaian
Pengurus Standard 1 Pn. Zuraini binti Kassim pencapaian/prestasi sekolah
(Kepimpinan) En. Mohd Saipi bin Halidin berdasarkan kepada instrumen
SKPMg2
Pengurus Standard 2 Pn. Hjh. Norliza binti Marjuni Perlu disiapkan sebelum Mac,
(Pengurusan Organisasi) Semua GKMP Julai dan November setiap tahun
dan dihantar kepada PPD, JPNJ
dan Jemaah Nazir

Pengurus Standard 3 Pn. Norazana binti Mohamed Ariff
(Pengurusan Kurikulum) Pn. Noor Azura binti Rasti

Pn. Norshiela binti Shamsudin

3.1.1 Ketetapan Pelaksanaan Pn. Hjh.Norliza binti Marjuni
Kurikulum Semua Ketua Panitia

3.1.2 Pengurusan Mata Pelajaran Semua Ketua Panitia

3.1.3 Pengurusan Masa Instruksional Pn. Hjh. Norliza binti Marjuni
Pn. Norhayati binti Abdul Rahman
En. Ahmad bin Tanjong

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

S M K B A N D A R T E N G G A R A 2 | 29

En. Mohd Saipi bin Halidin
3.2. Pengurusan Kokurikulum Pn. Nur Hazwah binti Abd Wahid

Pn. Zuraini binti Kassim
3.3 Pengurusan Hal Ehwal Murid En. Muhamad Hakimi bin Abdul

Rahman

Pengurus Standard 4 Semua Guru
( Pembelajaran Dan Pemudahcaraan) Semua Guru
Semua Guru
4.1 Guru Sebagai Perancang Semua Guru
4.2 Guru Sebagai Pengawal Semua Guru
4.3 Guru Sebagai Pembimbing Semua Guru
4.4 Guru Sebagai pendorong Semua Guru
Semua pentadbir
4.5 Guru Sebagai Penilai
4.6 Murid Sebagai Pembelajar Aktif

Standard 5

Pencerapan PdPc Tn. Hj Norhaimi bin Abdullah
Pn. Hjh. Norliza binti Marjuni
Pn. Zuraini binti Kassim
En. Mohd Saipi bin Halidin
Pn. Norhayati binti Abdul Rahman
Tn. Hj. Samsudin bin Dawan
En. Ahmad bin Tanjong
En. Wan Mohd Hafiz bin Wan Ali

18. Jawatankuasa BKGK Tn. Hj Norhaimi bin Abdullah Merancang dan melaksanakan
Pengerusi Pn. Syazwani binti Mohammad aktiviti-aktiviti bagi menjaga
En. Mohd Razi bin Rahmat kebajikan guru dan kakitangan
Naib Pengerusi Pn. Nurul Huda binti A Jabar sekolah.
Setiausaha En. Mohamad Subaqir bin Ithnin
Bendahari En. Syafiq bin Mohd Sabri
Pn. Nurul Huda binti Md Noh
Ahli Jawatankuasa Pn. Liyana binti Md Najib
Pn. Sarifah Nazilah binti Othman

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

S M K B A N D A R T E N G G A R A 2 | 30

19.Sistem Siaraya Mengendalikan sistem siaraya
Penyelaras En. Mohd Sukri bin Hussin bagi perhimpunan harian dan
rasmi serta setiap majlis di
Ahli Jawatankuasa En. Shafiq b. Mohd Sabri sekolah.
En. Hairul Azizi bin Hj. Aziman

20. Sistem Pengurusan Sekolah Mengisi dan mengemaskini
dan Data maklumat/data/ guru dan
kakitangan/ peralatan sekolah
Penyelaras En. Aidil- Nur bin Zainal dengan tepat mengikut data
Setiausaha Pn. ‘Aqilah Hidayah binti Azhar semasa

Semua GKMP

Ahli JawatanKuasa Pn. Zainab binti Abdul Wahab
Pegawai Tadbir Kewangan Pn. Nurul Ain binti Menhad
Pegawai Tadbir Perkhidmatan En. Aidil- Nur bin Othman
En. Mohamad Subaqir bin Ithnin
APDM Pn. Masliana binti Ayob
SPKS (Sekolah Selamat) En. Hairul Azizi bin Hj. Aziman
Pn. Muzdalifah binti Md Yusof
SPBT Semua Guru Tingkatan
e-Kehadiran Murid En. Mohd Radhi bin Yaacob
Penyelaras SOP1,3,7
Maklumat Peribadi Murid (SPS)
Sistem Sahsiah Diri Murid (SSDM)

21.Pengurusan Aduan dan Krisis

Pengerusi Tn. Hj. Norhaimi bin Abdullah Menerima aduan pelanggan dan
Timb. Pengerusi Pn. Hjh. Norliza binti Marjuni memberikan penjelasan dalam
Naib Pengerusi Pn. Zuraini binti Kassim tempoh 7 hari daripada masa
En. Mohd Saipi bin Halidin laporan diterima.
Setiausaha Pn. Muzdalifah binti Md Yusof Membimbing guru baharu agar
AJK Semua GKMP dapat melaksanakan tugas
Pn. Liyana binti Md Najib dengan lebih berdedikasi

22.Pembangunan Guru Baharu

Penasihat Tn. Hj. Norhaimi bin Abdullah
Penyelaras Pn. Hjh. Norliza binti Marjuni
En. Yazid bin Ambia
AJK Semua GKMP
Semua Ketua Panitia
Guru Mentor ( lantikan semasa )

B.PENGURUSAN KEWANGAN Tn. Hj. Norhaimi Bin Hj Abdullah Memantau tugas-tugas
1. Kewangan Sekolah Pn. Hjh. Norliza binti Marjuni jawatankuasa Pengurusan
Pn. Zuraini binti Kassim Kewangan dan melaporkannya
Pengerusi En. Mohd Saipi bin Halidin kepada Pengetua jika timbul
Timbalan Pengerusi Pn. Zainab binti Abd Wahab sebarang masalah.

Naib Pengerusi 1
Naib Pengerusi 2

Setiausaha

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

S M K B A N D A R T E N G G A R A 2 | 31

Ahli Jawatankuasa Semua GKMP Menyediakan anggaran belanja
Juruaudit Dalaman 1 Ketua-ketua Panitia mengurus.
Juruaudit Dalaman 2 Semua Ketua Unit Memastikan prosedur kewangan
S/U Kurikulum, S/U Hal Ehwal dipatuhi.
Murid dan S/U Kokurikulum Mengadakan mesyuarat
S/U Kebitaraan Sofbol kewangan sekolah sekurang-
dan B. Melayu kurangnya 4 kali setahun.
Guru-guru Tingkatan Melaksanakan audit terhadap
Pn. ‘Aqilah Hidayah binti Azhar penyata kira-kira kewangan
Pn. Rahayu binti Md Taha sekolah sekurang-kurang 3 kali
setahun (Mac, Jun dan Oktober)
dan melaporkan secara bertulis
dapatan audit kepada Tn Hj
Norhaimi bin Hj Abdullah

2.Pengurusan Aset dan Stok Tn. Hj. Norhaimi Bin Hj Abdullah Merancang keperluan perabot
Pengerusi Pn. Hjh. Norliza binti Marjuni berdasarkan bilangan murid,
Pn. Zuraini binti Kassim guru, kelas dan bilik-bilik khas.
Pegawai Aset/Setiausaha En. Mohd Saipi bin Halidin Mengagihkan perabot diterima.
Pegawai Pemeriksa Aset/Stor En. Wan Mohd Hafiz bin Wan Ali Memperbaiki segala kerosakan.
En. Mohd Razi bin Rahmat Melupuskan perabot yang tamat
Cik Nurul Huda binti A. Jabar tempoh.

Pegawai Pemverifikasi Stok En. Ahmad bin Tanjong Mengemaskinikan stok
En. Mohd Firdaus bin Misri sekurang-kurangnya 2 kali
Pn. Masliana binti Ayob setahun.
Memastikan setiap
AJK Penyiasatan Kehilangan Aset En. Mohd Radhi bin Yaacob peralatan/bahan yang dibeli
Pn. Muzdalifah binti Md Yusoff. direkodkan dalam stok.
Pn. Norliana binti Mohd Ali Memastikan setiap peralatan
yang uzur/rosak/hilang diambil
Lembaga Pemeriksa Pelupusan Aset En. Yazid bni Ambia tindakan untuk
Pn. Nur Hazwah binti Wahid pelupusan/hapuskira.
Tn. Hj. Samsudin bin Dawan Memastikan setiap unit
mempunyai Buku Rekod
Pegawai penerima Aset Alih Kerajaan Pn. Hjh. Norliza binti Marjuni Kerosakan.
(Harta Modal & Aset Bernilai Rendah) Pn. Zuraini binti Kassim Memantau tugas-tugas

En. Mohd Saipi bin Halidi jawatankuasa keselamatan dan
melaporkannya kepada Tn Hj
Norhaimi Bin Hj Abdullah jika
timbul sebarang masalah.

Pegawai Penerima Bekalan Pn. Norhayati binti Abd. Rahman
Pejabat/Stor En. Faridzuddin bin Mohamad
Pn. Zainab binti Wahab (KPT)
En. Hairul Azizi bin Hj Aziman

Urusetia Pengurusan Aset & Pegawai Pn. Zainab binti Wahab (PT)
Stor Penyelaras Tingkatan
AJK Penyelia Asrama
GKMP
Ketua Panitia & Penyelaras

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

S M K B A N D A R T E N G G A R A 2 | 32

Bilik Makmal Sains
Stok & Bilik Khas

3.Jawatankuasa Pembangunan Tn. Hj. Samsudin bin Dawan Merancang dan melaksanakan
Sekolah En. Ahmad bin Tanjong program pembangunan fizikal
En. Faridzuddin bin Mohammad sekolah. Menyelenggara dan
Penyelaras En. Shafiq bin Mohd Sabri memperbaiki segala kerosakan
Setiausaha En. Wan Mohd Hafiz bin Wan Ali dari segi fizikal sekolah.
Ahli Jawatankuasa En. Hairul Azizi bin Hj.Aziman Mendapatkan sumber kewangan
Penyelenggaran Perabot Asrama Pn. Siti Aishah binti Adam atau peruntukan kewangan
Penyelenggaran Perabot Sekolah daripada PPD, JPNJ atau
Bangunan Pejabat Kemajuan Negeri.
Paip dan Elektrik Melaporkan kepada PPD/JPNJ
Landskap dan Eco School sekiranya berlaku kerosakan
fizikal bangunan/ sistem
perparitan.

4. Jawatankuasa Pengurusan Tn. Hj. Norhaimi Bin Hj Abdullah Memantau tugas-tugas pekerja
Pekerja Kebersihan dan Pn. Hjh.Norliza binti Marjuni Pembersihan swasta dan
Keselamatan Pn. Zuraini binti Kassim melaporkannya kepada Tn. Hj
En. Mohd Saipi bin Halidin Norhaimi bin Abdullah jika timbul
Pengerusi Pn. Zainab binti Abd Wahab sebarang masalah.
Timbalan Pengerusi En. Mohd Firdaus bin Yahya Membuat laporan prestasi
(Penyelia Fiqniq Concep Ent.) bulanan syarikat.
Naib Pengerusi Pn. Norita binti Abdul Rahman
Setiausaha Pn. Nazatulshima binti Razak Mengawas keselamatan
En. Zakaria bin Yaman keseluruhan kawasan sekolah
Ahli Jawatankuasa Pembersihan Pn. Salmiah binti Sahim sepanjang masa.
sekolah Pn. Napisah binti Ismail Melawat post keselamatan
En. Md. Azhar bin Jambu secara rutin.
Asrama Memantau tugas-tugas
jawatankuasa dan
Kawalan Keselamatan sekolah En. Sharif bin Sebatian Goh melaporkannya kepada
En. Mohd Nazar bin Mat Safini Pengetua jika timbul sebarang
En. Amirul Asraf bin Jamaluddin masalah
En. Nazali bin Rahmat

Kawalan keselamatan asrama En. Mohd Norfadzli bin Umar
En. Mohd Azreen bin Azmi
En. Ramdzan bin A. Ghani
En. Omar Bari bin Ismail

Pengusaha Kantin En. Razif bin Ahmad

Pengusaha Dewan Makan Asrama En. Abdul Halim
Hafasa Trading

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

S M K B A N D A R T E N G G A R A 2 | 33

C.BILIK-BILIK KHAS Penyelaras Pn. Norhayati binti Abdul Rahman Memastikan bilik-bilik khas/
Setiausaha Pn. Haryani binti Zakaria kawasan berada dalam keadaan
bersih, ceria, kemas dan teratur.
Ahli Jawatankuasa En. Mohd Firdaus bin Misri Memastikan setiap bilik khas
Penyelaras Blok A En. Mohamad Subakir bin Ithnin. mempunyai dokumen-
Penyelaras Blok B Pn. Nur Hazwah binti Wahid 1. Carta Organisasi
Penyelaras Blok C Pn. Pn. Salmiah binti Kasiron 2. Misi dan Visi Sekolah.
Penyelaras Blok D Pn. Muzdalifah binti Md Yusoff 3. Misi dan Visi bilik-bilik khas.
Penyelaras Blok E En. Zainal Abidin bin Mohd Don 4. Senarai inventori.
Penyelaras Blok F Pn. Norsham binti Abdullah 5. Peraturan bilik-bilik khas.
Penyelaras Blok G 6. Buku Rekod Pinjaman
Pn. Haryani binti Zakaria 7. Buku Rekod Kerosakan
Blok A En. Mohd Sukri bin Hussin 8. Buku Rekod
Bilik Perpustakaan & Bilik Media En. Shafiq bin Mohd Sabri Pelawat/Penggunaan
Pn. Syazwani binti Mohamad 9. Pemplet mengenai bilik-bilik
Bilik Tayang Pn. Nor Atiyah binti Roslan khas
Makmal ICT 1 dan 2 En. Yazid bin Ambia 10.Pelan Keselamatan
En. Norliana binti Mohd Ali
Bilik Guru Pn. Nurul Ain binti Menhad
Bilik Seminar Bahasa Inggeris Pn. Norhayati binti Abdul Rahman
Bilik Seminar Bahasa Melayu Pn. ‘Aqilah Hidayah binti Azhar
Pn. Syazwani binti Mohamad
Bilik Matematik En. Mohd Razi bin Rahmat
Pejabat Pentadbiran Pn. Nurul ‘ Atiqah Adawiyah binti
Mat Rozai
Bilik Ketua Bidang Pn Rusnah binti Yusoff
Bilik Pengawas Pn. Noor Azura binti Rasti@
Bilik Kesihatan Apandi
Stor Sukan En. Mohd Razi bin Rahmat
Cik. Nurul Huda binti A.Jabar
Bilik Persalinan (P)

Bilik Mesyuarat
Galeri Sejarah

Tandas Guru Lelaki
Tandas Guru Perempuan

Blok B Guru-guru Tingkatan
Kelas Pn. Masliana binti Ayob
Pn. Nor Sheila binti Samsudin
Bilik SPBT Pn. Rahayu binti Md. Taha
Dewan Peperiksaan dan BOP Cik Nurul Huda binti A.Jabar
En. Mohamad Subaqir bin Ithnin
Bilik Akses Pn .Nur Hazwah binti Wahid
Makmal Sains Sukan

Bilik Persalinan (L)
Stor Kokurikulum

Blok C En. Mohd Hakimi bin Ab Rahman
Makmal Fizik Pn. Norashikin binti Bohari
Makmal Biologi Pn. Nor Atikah binti Takruddin
Makmal Kimia

Bilik Persediaan Pn. Saripah Nazilah binti Othman
Makmal Fizik Cik.Nor Ashikin binti Taib
Pn. Hjh. Fauziah binti Ibrahim
Makmal Biologi Pn. Naemah binti Hassan
Makmal Kimia

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

S M K B A N D A R T E N G G A R A 2 | 34

Blok D

Dewan terbuka Cik Khazian@Nur’Izzan binti
KoperasI Kamaluddin
Pn. Nurul Huda binti Md Noh
Bilik Masakan Pn. Zuraini binti Kassim
Bilik Jahitan Pn. Siti Aishah binti Adam
Studio Seni Pn. Salmiah binti Kasiron
Pn. Junaidah binti Ruslani
Bilik Geografi

Blok E

Bilik Elektrik En. Mohd Hakimi bin A. Rahman
Bilik Paip En. Shafiq bin Md Sabri
Bilik Kayu Pn. Norhayati binti Abd Rahman
Pn. ‘Aqilah Hidayah binti Azhar

Bilik Kesenian dan Kebudayaan Pn. Rahimah binti Abd Rahim
Bilik Kaunseling Pn. Liyana binti Md Najib

Blok F

Surau En. Zainal Abidin bin Mohd Don
Bilik Agama Pn. Rusnah binti Yusoff

Blok G

Kantin Pn. Norsham binti Abdullah

Padang dan Gelanggang En. Ahmad bin Tanjong
Tangga En. Mohd Saufi bin Dollah

Pemantau Pekerja Pembersihan Tn. Hj. Norhaimi bin Hj. Abdullah
Swasta dan Pengawal keselamatan Pn. Hjh. Norliza binti Marjuni

MAJALAH SEKOLAH

Pengerusi Tn. Hj. Norhaimi bin Hj Abdullah 1. Memohon kebenaran untuk
Timbalan Pengerusi Pn. Hjh. Norliza binti Marjuni menerbitkan majalah daripada
Setiausaha /Ketua Editor Pn. Haryani binti Zakaria JPN.
Bendahari / Pen.Editor Pn. Rahayu binti Md Taha 2. Menyediakan jadual kerja
En. Mohd Shafiq bin Mohd Sabri bagi setiap AJK.
3. Menyediakan agihan tugas
Editor Bahan bagi AJK.
4. Menyediakan ‘dummy’ bagi
Bahasa Melayu Pn. Norulhudahayati bt. A.Wahab majalah.
Bahasa Inggeris Pn. Nor Atiyah binti Roslan 5. Mengumpulkan maklumat
untuk dimuatkan di dalam
Bahasa Arab Pn. Norazana binti Mohamed Ariff majalah.
6. Menyusun jadual sesi
Penerbitan dan Fotografi Pn Haryani binti Zakaria fotografi bagi majalah.
En. Aidil-Nur bin Zainal 7. Menguruskan percetakan

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

S M K B A N D A R T E N G G A R A 2 | 35

Iklan dan Percetakan/ Agihan Pn. Haryani binti Zakaria majalah.
Grafik Pn. Rahayu binti Md Taha 8. Mendapatkan ‘sponsor’ iklan
Pn. Salmiah binti Kasiron untuk dimuatkan dalam majalah.
9. Menguruskan edaran
D. JAWATANKUASA SEKOLAH majalah kepada pelajar dan
KLUSTER KECEMERLANGAN pihak-pihak yang berkenaan.
10. Menyediakan laporan
kewangan untuk tujuan
pengauditan

Pengerusi Tn. Hj. Norhaimi bin Abdullah Membantu mengurus kewangan,
Timbalan Pengerusi Pn.. Hjh. Norliza binti Marjuni menyediakan RFP, menyediakan
Pn. Zuraini binti Kassim laporan
Naib Pengerusi I En. Mohd Saipi bin Halidin
Naib Pengerusi II Pn. Salmiah binti Kasiron
Pn .’Aqilah Hidayah binti Azhar.
Penyelaras Pn. Zainab binti Abdul Wahab
Pen. Penyelaras

Kewangan

Ahli Jawatankuasa En. Wan Mohd Hafiz bin Wan Ali
Kebitaraan Bahasa Melayu En. Mohd Saufi bin Dollah
Pn. Norsham binti Abdullah
Penyelaras En. Yazid Ambia bin Ambia
Setiausaha
Laporan Jalinan
Laporan Jaringan

SU Peperiksaan Pn. Noor Azura binti Rasti
Kebitaraan Sofbol Pn. Norazana binti Mohamed Ariff

Penyelaras Tn. Hj. Samsudin bin Dawan
Setiausaha Pn. Masliana binti Ayub
Laporan Jaringan En. Mohd Razi bin Rahmat
Laporan Jalinan Cik Nurul Huda binti A.Jabar
Stok Inventori Pn. Nurul ‘Atiqah Adawiyah binti
Laporan Berimpak Tinggi Mat Rozai
En. Mohamad Subakir bin Ithnin
Latihan
Cik Nurul Huda binti A.Jabar
En. Mohd Hakimi bin A. Rahman
En. Shafiq bin Mohd Sabri

E. JAWATANKUASA KREATIVITI Tn. Hj. Norhaimi bin Abdullah Sebagai jurulatih dalam
DAN INOVASI Pn. Hjh. Norliza binti Marjuni menghasilkan pelbagai
Pengerusi Pn. Zuraini binti Kassim program/aktiviti yang kreatif dan
En. Mohd Saipi bin Halidin inovatif
Timbalan Pengerusi En. Aidil- Nur bin Zainal
Naib Pengerusi I Semua GKMP
Naib Pengerusi II En. Shafiq bin Mohd Sabri
Setiausaha En. Muhamad Hakimi bin Abdul
Rahman
Ahli Jawatankuasa

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

S M K B A N D A R T E N G G A R A 2 | 36

F.JAWATAN KUASA KATERING DAN
JAMUAN

Pengerusi Tn. Hj. Norhaimi bin Abdullah Menyediakan peralatan
Naib Pengerusi Pn. Hjh. Norliza binti Marjuni masakan, menyediakan menu
En. Mohd Firdaus bin Misri dan sajian dalam pelbagai
Penyelaras Pn. Siti Aishah binti Adam program dan aktiviti yang
Setiausaha diadakan
Mengemas peralatan yang telah
Jawatankuasa En. Mohd Subaqir bin Othman digunakan dengan bantuan
En. Shafiq bin Mohd Sabri murid- murid
En. Hairul Azizi bin Hj. Aziman
Pn. Syazwani binti Mohamad
Pn Norliyana binti Ali
Cik Norashikin binti Taib
Pn. Sarifah Nazilah binti Othman

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

S M K B A N D A R T E N G G A R A 2 | 37

Pengurusan
Unit

KURIKULUM

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

S M K B A N D A R T E N G G A R A 2 | 38
CARTA ORGANISASI KURIKULUM 2020

PENGERUSI
( PENGETUA )
Tn Hj. Norhaimi bin Hj Abdullah
TIMBALAN PENGERUSI
( PK PENTADBIRAN)
Pn. Hjh. Norliza binti Marjuni

SETIAUSAHA
Pn. Rahimah binti Abd Rahim

Tn. Hj Samsudin b Dawan En. Wan Mohd Hafiz bin Pn. Norhayati binti Abdul En. Ahmad bin Tanjong
GKMP Sains Maths Wan Ali Rahman GKMP Sains

Ketua Panitia Kimia GKMP Bahasa GKMP Teknik Vokasional Kemasyarakatan
Pn. Nur Atikah binti
Ketua Panitia BM Ketua Panitia RBT Ketua Panitia Geografi
Takrudin En. Yazid bin Ambia Pn. Siti Aishah binti Adam Pn. Junaidah binti Ruslani
Ketua Panitia Sejarah
Ketua Panitia Fizik Ketua Panitia BI Ketua Panitia Prinsip Akaun En. Mohd Sukri bin Hussin
En. Muhammad Hakimi En. Mohd Firdaus bin Misri Pn. ’Aqilah Hidayah binti Ketua Panitia Pend Islam
Azhar Pn. Rusnah binti Yusoff
bin Abdul Rahman Ketua Panitia B. Arab Ketua Panitia Tswur Islam
Pn.Hjh. Norazana binti Ketua Panitia Saims Pn. ’Atiqah Adawiyah binti
Ketua Panitia Biologi Komputer Mat Rozai
Pn. Norashikin binti Mohamed Ariff Ketua Panitia PSV
En. Shafiq bin Mohd Sabri Pn. Salmiah binti Kasiron
Bohari Ketua Panitia Sivik
Ketua Panitia Perniagaan Tn. Hj Samsudin bin Dawan
Ketua Panitia Matematik Ketua Panitia Moral
Pn. Syazwani binti Pn. Nadiah Fatin bin Yusof
Mohamad Ketua Panitia Sains Sukan
Pn. Nurul Huda binti A.
Ketua Panitia Sains Jaabar
Pn. Ami Norliyana binti Ketua Panitia PQS
Ustzh Kazian binti
Samsu Kamar Kamaluddin
Ketua Panitia PSI
Ketua Panitia Math Tamb Ust. Mohd Radhi bin Yaacob
Pn. Nadiah Fatin binti Ketua Panitia KKQ
Yusof Ustz Khazian bt Kamaluddin

1. Fail & Panitia – Pn. Norhayati binti Abdul Rahman
2. Jadual Waktu – Pn. Hjh. Norliza binti Marjuni
3. Pdpc & Pencerapan – Tn. Hj. Samsudin bin Dawan
4. Peperiksaan – Pn. NorSheila binti Samsudin
5. Semakan Kerja Murid – Pn. Rusnah binti Yusoff
6. Mesyuarat – Pn. Rahimah binti Abd Rahim
7. PLC & Immersion Guru – En. Aidil- Nur bin Zainal
8. e-RPH – En. Aidil- Nur bin Zainal
9. Bencana Alam & Gerakan Payung – En. Mohamad Subakir bin

Ithnin
10. Kajian Tindakan – Pn. Muzdalifah binti MdYusoff
11. EW20 – En. Mohd Firdaus bin Misri
12. Prog. Sains – Pn. Haryani binti Zakaria (PT3)
13. Prog, Matematik – Pn. Norliana binti Mohd Ali
14. Kecemerlangan Akademik – Pn. Muzdalifah binti Md Yusoff
15. Pusat Sumber Sekolah – Pn. Haryani binti Zakaria
16. MBMMBI – En Yazid bin Ambia
17. KBAT – En. Mohd Sukri bin Hussin
18. Pembelajaran Abad 21 – Pn. Rahayu binti Md Taha
19. Google Classrom – En. Aidil- Nur bin Zainal
20. Kelas & Pakej – Pn. Muzdalifah binti Md Yusoff

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

S M K B A N D A R T E N G G A R A 2 | 39

P Kengurusan urikulum 2020

Jawatan Nama BidangTugas

MAJLIS KURIKULUM SEKOLAH

Pengerusi Tn. Hj. Norhaimi bin Hj. Abdullah Merancang, melaksana dan
Timbalan Pengerusi Pn. Hjh. Norliza binti Marjuni memeantu program-program
Pn. Zuraini binti Kassim peningkatan prestasi dalam
Naib Pengerusi 1 En. Mohd Saipi bin Halidin bidang akademik.
Naib Pengerusi 2 Pn. Rahimah binti Abdl Rahim Mengagihkan tugas guru-guru
Pn. Haryani binti Zakaria dalam pengurusan kurikulum.
Setiausaha Semua GKMP
Penolong Setiausaha Semua Ketua Panitia
Penyelaras Peperiksaan/Dalaman/
Ahli Jawatankuasa PT3/ SPM
Guru Kaunseling
Guru Media & Perpustakaan
Guru Cemerlang

1. GKMP & KETUA PANITIA

Bidang Bahasa En. Wan Mohd Hafiz bin Wan Ali Merancang, melaksana dan
GKMP Bahasa En. Yazid bin Ambia memantau program-program
En. Mohd Firdaus bin Misri dalam bidang Bahasa.
Ketua Panitia Bahasa Melayu Pn. Hjh.Norazana binti Mohamed Ariff Memastikan sukatan Pelajaran
Ketua Panitia Bahasa Inggeris diselesaikan pada bulan Julai
bagi menengah rendah dan
Ketua Panitia Bahasa Arab bulan Ogos bagi menengah
atas. Latihtubi dijalankan mulai
Bidang Sains Dan Matematik Tn. Hj. Samsudin bin Dawan Ogos bagi menengah rendah
GKMP Sains & Matematik Pn. Nor Atikah binti Takruddin dan September bagi
Ketua Panitia Kimia En. Muhamad Hakimi bin Abdul menengah atas.
Ketua Panitia Fizik Rahman Memastikan rancangan
Ketua Panitia Biologi Pn. Norasikin binti Bohari tahunan disediakan
Ketua Panitia Matematik Pn. Syazwani binti Mohamad berdasarkan takwim sekolah
Ketua Panitia Sains Teras Pn. Ami Norliyana binti Samsu Kamar Merancang, melaksana dan
Pn. Nadiah Fatin binti Yusoff memantau program-program
Ketua Panitia Matematik Tambahan dalam bidang Sains dan
Matematik.
Pembantu Makmal Cik Norasyikin binti Taib Memastikan sukatan Pelajaran
Pn. Hjh. Fauziah binti Ibrahim diselesaikan pada bulan Julai
Pn, Naemah binti Hassan bagi menengah rendah dan
Pn. Saripah Nazilah binti Othman bulan Ogos bagi menengah
atas. Latihtubi dijalankan mulai
Ogos bagi menengah rendah
dan September bagi
menengah atas.

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

S M K B A N D A R T E N G G A R A 2 | 40

Bidang Teknik Dan Vokasional Pn. Norhayati binti Abdul Rahman Memastikan rancangan
GKMP Teknik & Vokasional Pn. Siti Aisyah binti Adam tahunan disediakan
Ketua Panitia RBT Pn. ‘Aqilah Hidayah binti Azhar berdasarkan takwim sekolah
Ketua Panitia Prinsip Akaun En. Syafiq bin Mohd Sabri
Merancang, melaksana dan
Ketua Panitia Sains Komputer En. Ahmad bin Tanjong memantau program-program
Ketua Panitia Perniagaan Pn. Junaidah binti Ruslani dalam bidang Teknik dan
En. Mohd Sukri bin Hussin Vokasional.
Bidang Sains Kemasyarakatan Pn. Rusnah binti Yusoff Memastikan sukatan Pelajaran
GKMP Sains Kemasyarakatan Pn. Nurul ‘Atiqah Adawiyah binti Mat diselesaikan pada bulan Julai
Ketua Panitia Geografi Rozai bagi menengah rendah dan
Ketua Panitia Sejarah Pn. Salmiah binti Kasiron bulan Ogos bagi menengah
Ketua Panitia Pendidikan Islam En. Mohd Razi bin Rahmat atas. Latihtubi dijalankan mulai
Ketua Panitia Tassawur Islam En. Ahmad bin Tanjong Ogos bagi menengah rendah
Pn. Nadiah Fatin binti Mohd Yusof dan September bagi
Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual Cik Nurul Huda binti A. Jabar menengah atas.
Memastikan rancangan
Ketua Panitia PJPK Pn. Nor Sheila binti Samsudin tahunan disediakan
Ketua Panitia Sivik & Kewarganegaraan Pn. Norasikin binti Bohari berdasarkan takwim sekolah
Pn. Hjh. Norazana binti Mohamed Ariff
Ketua Panitia Pendidikan Moral Pn. Noor Azura binti Rasti@Apandi Merancang, melaksana dan
Ketua Panitia Sains Sukan Pn. Norasikin binti Bohari memantau program-program
Pn. Ami Norliyana binti Samsu Kamar dalam bidang Bahasa.
2. AJK PENILAIAN & PENTAKSIRAN Pn. Nor Sheila binti Shamsudin Memastikan sukatan Pelajaran
Penyelaras Pn. Norsham binti Abdullah diselesaikan pada bulan Julai
Setiausaha Pn. Muzdalifah binti Md Yusof bagi menengah rendah dan
Guru Tingkatan bulan Ogos bagi menengah
Pentaksiran Tingkatan 3 atas. Latihtubi dijalankan mulai
Sijil Pelajaran Malaysia Ogos bagi menengah rendah
Penyelaras Peperiksaan Dalaman dan September bagi
menengah atas.
Penyelaras PBS Memastikan rancangan
Penyelaras Headcount tahunan disediakan
Penolong Penyelaras Headcount berdasarkan takwim sekolah
Penyelaras Ujian Psikometrik
Dokumen Pindah Masuk/Keluar Murid Menyediakan keputusan dan
analisis peperiksaan dalaman.
Menguruskan pendaftaran
calon PT3.
Menguruskan persiapan
Dewan Peperiksaan.
Menguruskan
keputusan//analisisi
peperiksaan PT3.
Menguruskan pendaftaran
calon SPM.
Menguruskan persiapan
Dewan Peperiksaan.
Menguruskan keputusan/
analisis peperiksaan SPM

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

S M K B A N D A R T E N G G A R A 2 | 41

3. JAWATANKUASA PENTAKSIRAN Pn. Ami Norliyana binti Samsu Kamar
BERASASKAN SEKOLAH (PBS)&PBD En. Shafiq bin Mohd Sabri

Penyelaras
Setiausaha

AJK Pementoran,Penyelarasan, Tn. Hj Samsudin bin Dawan Menyediakan takwim
Pemantauan,Pengesahan Pn. Norhayati binti Abdul Rahman pentaksiran.
En. Ahmad bin Tanjong Menjalankan pentaksiran
Pendidikan Islam En. Wan. Mohd Hafiz bin Wan Ali berasaskan sekolah.
PSV(Kerja Kursus) Mengurus markah pentaksiran
Pn. Rusnah binti Yusuf murid.
Sains (PEKA) Pn. Salmiah binti Kasiron Memastikan semua murid
Prinsip Akaun (Kerja Kursus) Pn. Ami Norliyana binti Samsu Kamar terlibat ditaksir berdasarkan
Matematik Tambahan (Projek) Pn.’Aqilah Hidayah binti Azhar Skema yang ditetepkan.
En. Aidil- Nur bin Zainal Memastikan proses
Pengetahuan Sains Sukan Cik Nurul Huda binti A.Jabar pentaksiran diselesaikan
Sains Komputer En. Shafiq bin Mohd Sabri sebelum Julai setiap tahun.
Menjalankan taklimat
Penyelaras PT3 Pn. Hjh. Norazana binti Mohamed Ariff pengendalian PBS Kepada
Ketua Petaksir Mata pelajaran guru dn murid yang terlibat
En. Yazid bin Ambia
Bahasa Melayu (PLBS) En. Mohd Firdaus bin Misri
Bahasa Inggeris (PLBS) Pn. Rusnah binti Yusuff
Pn. Junaidah binti Ruslani
Pendidikan Islam En. Mohd Sukri bin Hussin
Geografi (PBS) Pn. Norliana binti Mohd Ali
Sejarah(PBS) Pn. Salmiah binti Kasiron
Pn. Nadiah Fatin binti Mohd Yusof
Matematik (PBS) Pn. Siti Aisyah binti Adam
Pendidikan Seni Visual (PBS) En. Mohd Razi bin Rahmat
Pend. Sivik & Kewarganegaraan(PBS) Pn. Nadiah Fatin binti Mohf Yusof

RBT (PBS) En. Ahmad Bin Tanjong
SEGAK

P. Moral

4. AJK PEMANTAUAN PENGURUSAN Pn. Rahayu binti Md Taha
KURIKULUM BERKUALITI Semua GKMP
Semua Ketua Panitia
4.1 JK Pengurusan Panitia dan Fail
Penyelaras
AJK

4.2 JK Pengurusan Jadual Waktu & Pn. Hjh. Norliza binti Marjuni Membuat semakan fail panitia
Jadual gantian En. Aidil-Nur bin Zainal sekurang-kurangnya dua kali
Penyelaras En. Zainal Abidin bin Mohd Don setahun.
Setiausaha En. Hairul Azizi bin Hj. Aziman Menyediakan jadual waktu
AJK Pn. Nurul Ain binti Menhad untuk semua guru sebelum
sesi persekolahan bermula
JK Pembina Jadual Gantian Pn. Norhayati binti Abdul Rahman dan setiap kali perubahan
Ahad En. Wan Mohd Hafiz bin Wan Ali jadual waktu sepanjang tahun.
Isnin Tn. Hj. Samsudin bin Dawan
En. Aidil- Nur bin Zainal
Selasa En. Ahmad b. Tanjong
Rabu

Khamis

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

S M K B A N D A R T E N G G A R A 2 | 42

4.3 JK Pengurusan PdPc Menyediakan jadual waktu
dan pencerapan (Std.4) gentian setiap hari
Penyelaras persekolahan
AJK
En. Aidil- Nur bin Zainal
Semua GKMP

4.4 JK Pengurusan Peperiksaan dan Pn. Nor Sheila binti Samsudin Menyelaraskan jadual
Pentaksiran Pn. Noor Azura binti Rasti@ Apandi pencerapan guru sekurang-
Penyelaras Pn. Hjh. Norazana binti Mohamed Ariff kurangnya dua kali setahun.
Pn. Norashikin binti Bohari Merekodkan markah
Penyelaras SPM pencerapan ke dalam
Penyelaras PT3 SKPMg2.
Penyelaras Peperiksaan Dalaman

4.5 JK Pengurusan Semakan Pn. Rusnah binti Yusoff Menyediakan bilik peperiksaan
Hasil Kerja Murid Pn. Norsham binti Abdullah alternative yang lebih selamat
Penyelaras dan keperluan eperiksaan
AJK kepada calon.
Melengkapkan maklumat
calon yang berisiko terhadap
ancaman.

4.6 JK Pengurusan Mesyuarat Pn. Rahimah binti Abdul Rahim Menyelaras jadual
Kurikulum Pn. Norashikin binti Bohari ppemeriksaan hasil kerja
Penyelaras murid dan memfailkan rekod
AJK semakan hasil krja murid

4.7 JK Program PLC dan Tn. Hj. Norhaimi bin Hj Abdullah Menyediakan minit mesyuarat
Immersion Guru Pn. Hjh. Norliza binti Marjuni dan dokumen yang berkaitan
Pengerusi Pn. Zuraini binti Kassim dengan pengurusan
Naib Pengerusi En. Mohd Saipi bin Halidin mesyuarat.
En. Aidil- Nur bin Zainal Menyediakan dan menyelaras
Penyelaras Pn. Nor Atikah binti Takruddin jadual Program PLC setiap
Setiausaha Semua GKMP & KP panitia sepanjang tahun .
Kaunselor Mendokumentasikan laporan
AJK dari setiap panitia.

4.8 JK e-RPH En. Aidil- Nur bin Zainal Menyediakan kursus dan
Penyelaras En. Syafiq bin Mohd Sabri latihan mengaplikasikan e-
Setiausaha Pn. Masliana binti Ayob RPH dalam kalangan semua
AJK Pn. Junaidah binti Ruslani guru.
Menyediakan bimbingan
berterusan kepada semua
guru.

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

S M K B A N D A R T E N G G A R A 2 | 43

5. AJK BENCANA ALAM DAN En.Mohamad Subaqir bin Ithnin Menghubungi jawatanjuasa
GERAKAN PAYUNG En. Mohd Sukri bin Hussin banjir yang ditubuhkan pada
GKMP peringkat negeri untuk
Setiausaha YDP PIBG mendapatkan bantuan
Bendahari Setiausaha 3K makanan dan keperluan lain.
Ahli Jawatankuasa Setiausaha SPBT Membekalkan maklumat
Guru Data kepada semua pelajar untuk
Pengusaha Kantin mendapatkan bantuan jika
Syarikat Pembersihan berlaku malapetaka semasa
Syarikat Kawalan Keselamatan bencana.
Pegawai Perhubungan Sekolah Mengaktifkan bilik peperiksaan
En. Hairul Azizi bin Hj. Aziman alternative supaya dapt
berfungsi dengan sempurna
dan memastikansemua calon
Hadir untuk mengambil
peperiksaan.
Menyediakan tempat tiggal,
makanan dan eperluan asas
sepanjang ancaman kepada
calon. Mengadakan jaringan
kerjasama dengan agensi lain
dalam jawatankuasa peringkat
negeri untuk sebarang
bantuan seperti makanan,
logistik dan kesihatan.
Memaklumkan maklumat
terkini tentang ancaman
daripada KPM kepada calon
yang terlib

6. AJK PROGRAM KHAS SEKOLAH Pn. Muzdalifah binti Md Yusoff Memastikan semua panitia
Kajian Tindakan Pn. Ami Norliyana binti Samsu Kamar menyediakan sekurang-
Penyelaras Semua Ketua Panitia kurangnya satu kajian
Setiausaha tindakan.

Ahli Jawatankuasa Memastikan program EW20
dilaksanakan mengikut tarikh
Program 'EW20' En. Wan Mohd Hafiz bin Wan Ali dan masa yang telah
Penyelaras En Mohd Firdaus bin Misri ditetapkan
Pn. Nor Atiyah binti Roslan Memastikan program
Ahli Jawatankuasa Pn. Nor Atikah binti Takruddin dilaksanakan mengikut tarikh
dan masa yang telah
Program Sains Tn. Hj. Samsudn bin Dawan ditetapkan
Penyelaras Pn. Haryani binti Zakaria Memastikan program
Pn. Nadiah Fatin binti Yusof dilaksanakan mengikut tarikh
Ahli Jawatankuasa Pn. Norashikin binti Bohari dan masa yang telah
Pn. Ami Norliyana binti Samsu Kamar ditetapkan

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

S M K B A N D A R T E N G G A R A 2 | 44

Program Matematik Pn. Syazwani binti Mohamad
Penyelaras Pn. Nor Sheila binti Shamsudin
Pn. Norliana binti Mohd Ali
Ahli Jawatankuasa Pn. Norsham binti Abdullah

Program Kecemerlangan Akademik GKMP Merancang, mengurus dan
Penyelaras Pn. Muzdalifah binti Md Yusof melaksanakan program
Setiausaha Pn. Haryani binti Zakaria peningkatan Prestasi PT3 dan
Pn. Rahimah binti Abd Rahim SPM
Penolong Setiausaha Ketua Panitia
Ahli Jawatankuasa

Pengurusan Kelas Tuisyen Pn. Nor Atikah binti Takruddin Menyelaraskan program yang
Kelas Tambahan PT3 Pn. Rahayu binti Md Taha berkaitan.
Kelas Tambahan SPM Pn. Nurul Huda binti Md Noh Menyediakan jawatankuasa
Prep Malam En. Muhammad Hakimi bin Abdul untuk program yang akan
Program Masteri SPM Rahman dijalankan.
Program Masteri PT3 Pn. Nadiah Fatin binti Mohd Yusof
Pasca PT3 Pn. Liyana binti Md Najib Merancang, mengurus dan
Pn. Norashikin binti Bohari melaksanakan program/aktiviti
Pasca Peperiksaan Akhir Tahun Pn. Nor Sheila binti Samsudin pusat sumber.
Karnival Pendidikan Pn. Haryani binti Zakaria Menggalakkan penggunaan
En. Mohd Saufi bin Dollah pusat sumber oleh warga
Teknik Menjawab Fasa 1 PT3 sekolah.
Teknik Menjawab Fasa 1 SPM Pn. Norulhudahayati binti Abd Wahab Merancang mengurus dan
Penyelaras Program Pidato Mingguan Pn. Nur Hazwah binti A. Wahid memantau pelaksanaan
En. Mohd Syukri bin Hussin program di bawah unir PSS.
Pidato Bahasa Melayu Pn. Noorazura binti Rasti@Apandi Memastikan perpustakaan
Pidato Bahasa Inggeris En. Yazid bin Ambia sentiasa bersih, ceria dan
Penyelaras Program Kemerdekaan Pn. Norulhudahayati binti Abd Wahab tersusun rapi.
Penyelaras Bulan Bahasa Pn. Nor Atikah binti Takruddin
Pn. Nurul Huda binti Md Noh
Bahasa Melayu Tn. Hj. Samsudin bin Dawan
Bahasa Inggeris Pn. Nur Hazwah binti Wahid
Pn. Ami Norliana binti Samsu Kamar
Bahasa Arab En. Muhamad Hakimi bin Abdul
Penyelaras Minggu STEM Rahman
Pn. Syazwani binti Mohamad
7. AJK PUSAT SUMBER SEKOLAH
Penyelaras Pn. Haryani binti Zakaria
Setiausaha En. Mohd Firdaus bin Misri
Guru Kanan Mata pelajaran
Ahli Jawatankuasa Ketua Panitia
Unit Perpustakaan Pn. Rahimah binti Rahim
Pn. Haryani binti Zakaria
Unit NILAM En. Mohd Firdaus bin Misri
Unit Bilik Khas En. Mohd Sukri bin Hussin
Unit APD/Media Pn. Pn. Salmiah binti Kasiron
En Syafiq bin Mohd Sabri
Unit BBM Pn. Norsham binti Abdullah
Unit ICT
Unit PPPS

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

S M K B A N D A R T E N G G A R A 2 | 45

Menguruskan pembelian buku-
buku perpustakaan.
Mengendalikan pinjaman dan
pulangan buku perpustakaan.
Menyelenggara dan membaiki
buku yang rosak yang masih
boleh dibaiki.
Membuat pelupusan ke atas
buku yang tidak boleh dibaiki.
Merancang, mengurus dan
melaksanakan program
NILAM.
Mengadakan program
anugerah NILAM kepada
murid-murid yang layak.

9. AJK KBAT, BLOG SEKOLAH, En. Mohd Syukri bin Hussin Memasikan pengurusan fail
GOOGLE CLASSROOM, Pn. Rahayu binti Md Taha dan dokumentasi lengkap dan
PEMBELAJARAN ABAD 21 Pn. Rahimah binti Abd Rahim tersusun.
Pn. Siti Aishah binti Adam Memantau dan memastikan
Penyelaras KBAT pesekitaran sekolah dari segi
Penyelaras Pembelajaran Abad 21 perlabelan, papan tanda dan
penunjuk arah memenuhi
AJK arasdan dasar MBMMBI.
Memastikan kewujudan
persekiratan kondudusif untuk
membantu peningkatan
Bahasa seperti ruang Bahasa,
sudut Bahasa di kelas dan
papan kenyataan.
Menyimpan dan merekodkan
bahan PdPc MBMMBI.

Pengurusan blog dan
PAK21secara dinamik dan
sistematik.

Penyelaras Google Clasroom En. Aidil- Nur bin Zainal
Setiausaha En. Safiq bin Mohd Sabri.
Pn. Salmiah binti Kasiron
Ahli Jawatankuasa Ketua-ketua Panitia

10. AJK PENETAPAN KELAS DAN Tn. Hj. Norhaimi Bin Hj Abdullah Mempastikan pakej dan kelas
PAKEJ Pn. Hjh. Norliza binti Marjuni yang diuruskan memenuhi
Pengerusi Pn. Muzdalifah binti Md Yusoff piawaian dan keperluan
Naib Pengerusi Pn. Haryani binti Zakaria semasa KPM.
Penyelaras Semua GKMP
Setiausaha Pn. Hjh. Norazana binti Mohamed Ariff

Ahli Jawatankuasa

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

S M K B A N D A R T E N G G A R A 2 | 46

Pengurusan
Unit

Hal EHWAL
MURID

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

S M K B A N D A R T E N G G A R A 2 | 47

CARTA ORGANISASI HAL EHWAL MURID 2020

PENGERUSI
( PENGETUA )
Encik Norhaimi bin Abdullah

TIMBALAN PENGERUSI

( PK HEM )
Puan Zuraini binti Kassim

NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II
( PK PENTADBIRAN ) ( PK KOKURIKULUM )
Puan Hjh. Norliza binti Marjuni Encik Mohd Saipi bin Halidin

Setiausaha
Encik Mohd Hakim bin Abdul Rahman

Penolong Setiausaha
Puan Nor Atikah binti Takruddin

DISIPLIN PERHIMPUNAN
Encik Mohd Radhi bin Yaacob Puan Nur Hazwah binti Wahid

PENGAWAS MAKDIS/SUMUR
Puan Salmiah binti Kasiron Encik Zainal Abidin bin Mohd Don

SPBT KELAB PENCEGAHAN JENAYAH
Puan Masliana binti Ayop Puan Liyana binti Md Najib

KANTIN SLB
Puan Norsham Binti Abdullah Encik Mohd Firdaus bin Misri

BIASISWA DAN KEBAJIKAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING
B Puan Rusnah binti Yusoff Puan Muzdalifah binti Md Yusof

KEBERSIHAN, KESIHATAN DAN Puan Liyana binti Md Najib
KESELAMATAN (3K)
APBT
Encik Mohamed Subaqir bin Ithnin Puan Nur Atiyah binti Roslan
Nurulhuda Binti Mohd Noh
DATA HEM/APDM
Encik Aidil-Nur bin Zainal Syafiq Bin Mohd Sabri
Mohd SAufi Bin Dollah

PENGURUSAN KELAS
Puan Nadiah Fatin binti Mohd Yusof

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

S M K B A N D A R T E N G G A R A 2 | 48

P H E Mengurusan
al hwal urid 2020

Jawatan Nama BidangTugas

MAJLIS INDUK UNIT HEM Memantau pelaksanaan tugas
jawatankuasa unit-unit HEM
Pengerusi Tn. HJ.. Norhaimi bin Abdullah Menyelaras pelaporan dan
Timbalan Pengerusi Pn. Zuraini binti Kassim perancangan unit-unit HEM
Pn. Norliza binti Marjuni Mengadakan mesyuarat unit
Naib Pengerusi 1 En. Mohd Saipi bin Halidin masing-masing sekurang-
Naib Pengerusi 2 En. Mohd Hakimi bin Abdul Rahman kurangnya 2 kali setahun.
Pn. Nor Atikah binti Takruddin Menguruskan surat menyurat dan
Setiausaha Semua GKMP memastikan fail dan rekod
Penolong Setiausaha Semua Penyelaras Tingkatan dikemaskinikan.
Semua Guru Tingkatan Memastikan dokumen-dokumen
Ahli Jawatankuasa Warden persekolahan murid iaitu sijil
Penyelia Asrama berhenti, surat akuan disediakan
Disiplin En. Mohd Radhi bin Yaacob dan diagihkan mengikut jadual
Pengawas Pn. Salmiah binti Kasiron yang ditetapkan.
Pn. Masliana binti Ayop Mentadbir urus unit dengan cekap
SPBT Pn. Norsham binti Abdullah dan bersistematik.
Kantin Pn. Rusnah binti Yusoff Pada akhir tahun mencalonkan
Biasiswa dan Kebajikan En. Mohamed Subaqir bin Ithnin sebilangan pelajar yang layak
En. Aidil-Nur bin Zainal diberi pengiktirafan dan
3K Pn. Nur Hazwah binti Wahid penghargaan.
Data HEM En. Zainal Abidin bin Mohd Don
Perhimpunan Rasmi Sekolah En. Mohd Saufi bin Dollah
MAKDIS & SUMUR En. Mohd Firdaus bin Misri
Kelab Pencegahan Jenayah Pn. Muzdalifah binti Md Yusof
Student Leaders Board (SLB) Pn. Nur Atiyah binti Roslan
Bimbingan & Kaunseling Pn. Nadiah Fatin binti Mohd Yusof

Warden
Pengurusan Kelas

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

S M K B A N D A R T E N G G A R A 2 | 49

1. DISIPLIN Menjalankan program
peningkatan. Mengumpulkan
Penyelaras En. Mohd Radhi bin Yaacob dokumen yang berkaitan dengan
AJK : Pn. Norliana binti Mohd Ali kes. Memanggil mesyuarat
En. Zainal Abidin bin Mohd. Don Lembaga disiplin. Mencatat minit
Pn. Nur Atiyah binti Roslan mesyuarat. Melaksanakan sistem
En. Mohd Saufi bin Dollah rekod dalam SSDM (Sistem
Pn. Nurul ’Atiqah Adawiyah binti Mat Sahsiah Diri Murid).
Rozai Menghubungi ibu bapa /penjaga
Pn. Nurul Huda binti Md Noh atas arahan pengetua. Membuat
Semua guru laporan.
Log In SSDM guru sekolah ;
ID Pengguna : JEA3058
Katalaluan : DISPJEA3058

2. PENGAWAS Penyelaras Pn. Salmiah binti Kasiron Mengurus majlis perlantikan dan
AJK : Cik Nurul Huda binti A. Jabar sijil pengawas. Mengadakan
En. Mohd Firdaus bin Misri kursus kepimpinan dan kesedaran
En. Mohd Razi bin Rahmat pengawas.Menyedia dan
menerangkan bidang tugas dan
3. SKIM PINJAMAN BUKU TEKS Pn. Masliana binti Ayop jadual tugas pengawas.
Penyelaras Pn. Nor Atikah binti Takruddin Membantu memastikan peraturan
AJK : Pn. Junaidah binti Ruslani sekolah berjalan dengan baik,
lancar dan sempurna. Menjadi
4. KANTIN Penyelaras Pn. Norsham binti Abdullah penghubung antara pelajar dan
AJK : Pn. Haryani binti Zakaria pentadbir dan guru dalam
Cik Norashikin binti Mohd Taib menyelesaikan masalah.
Pn. Hjh. Fauziah binti Ibrahim
Mengedarkan buku SPBT kepada
semua pelajar warganegara.
Mengemaskini dan menyemak
stok serta menghapuskira buku
yang rosak. Mengemaskini bilik
SPBT.

Memastikan kebersihan dan
keselamatan kantin. Menyelia
keselamatan, khasiat dan mutu
serta harga makanan yang dijual.
Menyelia sikap, kebersihan dan
kesihatan pengendali makanan.
Memastikan pelajar mengamalkan
pekerti yang baik di kantin.
Memastikan makanan dan
minuman yang dijual mencukupi.
Menyediakan laporan kantin.

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif

S M K B A N D A R T E N G G A R A 2 | 50

5. BIASISWA DAN KEBAJIKAN Pn. Rusnah binti Yusoff Mengedarkan borang biasiswa
Penyelaras Pn. Rusnah binti Yusoff kepada pelajar mengikut masa
AJK : Pn. Hjh. Norazana binti Mohamed Ariff tawaran. Pemantauan prestasi
Pn. ’Aqilah Hidayah binti Azhar pemegang biasiswa. Menghantar
Biasiswa /BKP/Dato’ Onn/EMK surat amaran kepada ibu bapa/
KWAP/ BAP/ BPS penjaga bagi pemegang biasiswa
yang prestasinya merosot.
Takaful/ Zakat/ Derma/JHEOA Mewujudkan borang kawalan
pengeluaran dan penggunaan
wang biasiswa. Mengurus
KWAMP/ BAP bagi murid yang
layak. Menguruskan takaful/
derma/ infak/ sumbangan kepada
pelajar yang memerlukan.

6. 3K (KEBERSIHAN, En. Mohamad Subaqir bin Ithnin Meletakkan tanda amaran
KESIHATAN, KESELAMATAN) Pn. Siti Aishah binti Adam ‘BAHAYA’ di tempat yang
Pn. Nor Sheila binti Shamsudin dirasakan perlu.Pelajar hendaklah
Penyelaras diberikan penerangan yang
AJK sejelas-jelasnya mengenai 3K
(Keselamatan jalanraya, khasnya
Kebersihan & Keceriaan : penunggang motosikal,
-Persekitan Sekolah Keselamatan di bengkel dan
makmal, Penggunaan peralatan
-Bilik Darjah/Bilik Khas/Tandas Pn. Ami Norliyana binti Samsu Kamar yang merbahaya/ racun, Bencana
Cik Khazian@ Nor ’Izzan binti Kamaludin alam, Keselamatan harta benda.
Mengadakan latihan kebakaran
Kesihatan & Rawatan Pn. Syazwani binti Mohamad atau ‘fire-drill’ 2 kali setahun.
Pn. Noorazura binti Rasti @ Apandi Merancang
pergerakan pelajar semasa
Keselamatan: kecemasan. Pelan kebakaran
-Fizikal Sekolah En. Yazid bin Ambia ditampal di setiap kelas, kawasan
awam, dan bilik khas. Memastikan
-Murid En. Syafiq bin Mohd Sabri peraturan-peraturan keselamatan
-Pengurusan Krisis En. Mohd Sukri bin Hussin bilik-bilik khas ditampal di kelas

dan dimaklumkan kepada pelajar
Mengenal pasti program
kebersihan dan keceriaan
sekolah. Mengenal pasti
danmenguruskan program
kesihatan dan rawatan.
Bekerjasama dengan Jabatan
Kesihatan.

We Are Proud To Be Here
Guru Gembira Sekolah Produktif


Click to View FlipBook Version