The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tonnnam.p, 2022-09-01 05:56:37

M45 22(พิมพยอม)-final

M45 22(พิมพยอม)-final

เครื่องจิ้มเครื่องเคียงสำรับชุดน้ำพริก

น้ำพริกกะปิ
จัดทำโดยนางสาวพิมพยอม วัตุยา ม.4/5 เลขที่22

1

วัตถุดิบของน้ำพริกกะปิ

01 พริกขี้หนู 3 เม็ด
02 พริกแดง 2 เม็ด
03 กระเทียม 3 กลีบ
04 กะปิ 1 ช้อนโต๊ะ
05 น้ำมะนาว 3 ช้อนโต๊ะ
06 น้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ น้ำตาล
07 ทราย 2 ช้อนโต๊ะ

2

วิธีทำน้ำพริก

ขั้นตอนที่1

โขลกเครื่องให้ละเอียด
ใส่พริกขี้หนู พริกแดง กระเทียม น้ำตาลทราย ลง
ไปตำให้แหลก ตามด้วยกะปิ ตำให้เข้ากัน

วิ ธี ทำ น้ำ พ ริก ก ะ ปิ 3

ขั้นตอนที่ 2
ปรุงรสน้ำพริกปรุงรสน้ำพริกกะปิด้ วยน้ำปลา
และน้ำมะนาวใส่มะเขือพวงลงไปเท่ านี้ก็เสร็จ
จั ด เ สิ ร์ ฟ

4

ผักที่ใช้เป็นเครื่องจิ้ม

ผักที่ใช้เป็นเครื่องจิ้มนิยมใช้ ผักลวก ผักต้ม เช่น

1.มะเขือพวง
2.ผักกวางตุ้ง
3.กระเจี้ยบเขียว
4.ผักบุ้ง
5.แตงกวา

5

ชนิดของเครื่องเคียง

ไข่เจียวชะอม

ปลาทูทอด
ไข่ต้ม

6

วิธีเก็บรักษาน้ำพริก แช่ตู้เย็น

เก็บใส่ขวดปิดฝา

เพื่ อไม่ใส่เสษอาหารอื่ นลงไปและทำให้อาหาร วิธีแช่ตู้เย็นจะสามารถถนอมอาหารได้นานที่สุด
เน่าเสีย

7

วิธีเ ลื อ ก เ ค รื่ อ ง เ คี ย ง

เลือกผักที่ มีความสดใหม่ใบไม่เป็นสีดำ

เลือกปลาโดยการดูที่ ตาปลาทูสดลูกตาจะนูนตาดำมีสีสดใส ส่วนหลังของจะมีสี
เขียวเป็นพื้ นส่วนท้ องจะมีสีขาวหรือสีเงิ นหางปลายังมีสีเหลืองตามตั วไม่มีเมือ
กลื่ นๆ เหงื อกมีสีแดงออกชมพู ปลาไม่มีกลิ่นเนื้ อแน่นเมื่ อใช้นิ้วกดที่ กลางลำตั ว
แล้วปล่อยนิ้วออกรอยยุ บจะกลับคืนสภาพเดิ มได้ หมดหรือเกือบหมด

8

วิธีการเก็บรักษาเครื่องเคียง

วิธีเก็บผักต่างๆ

แครอต
ตัดส่วนหัวออกเล็กน้อย ห่อด้วยกระดาษหรือแรป ใส่ถุง

เก็บในตู้เย็นช่องผักหรือช่องปกติ จะอยู่ได้นานเป็นเดือน
หรือมากกว่า

แตงกวา
ห่อด้วยแรป ใส่ถุง เก็บในตู้เย็นช่องปกติอยู่ได้นานเป็น
เดือน

ผักอื่นๆ

ทำให้แห้ง ใช้ความร้อนการใช้ความร้อนระดับ
พลาสเจอร์ไรซ์ การใช้ความเย็นก็สามารถ
ถนอมผักได้เช่นกัน

9

วิธีเก็บรักษาเครื่องเคียง

หากเป็นปลาทูที่ยังไม่ทอด
ปลาที่ซื้อมาต้องควักเหงือกและไส้ออกให้หมด ล้างแล้วซับน้ำให้แห้ง เก็บใส่ถุงหรือ
กล่องปิดให้สนิทนำเข้าแช่ในตู้เย็นทั่วไปช่องแช่แข็ง
หากเป็นปลาทที่ทอดแล้ว
ให้แรปพลาสติกพันตัวปลาทูและใช้ฝาชีครอบเอาไว้

@REALLYGREATSITE

10

บรรณานุกรม

01 HTTPS://HOME.KAPOOK.COM/VIEW245522.HTML
02 HTTPS://WWW.MICRONWARE.CO.TH/บล็อกน่ารู้/ถนอมอาหารอย่างไร-ให้อยู
03 HTTPS://WWW.WONGNAI.COM/RECIPES/SHRIMP-PASTE-SAUCE
04 HTTP://FISHFORFIT.BLOGSPOT.COM/2014/02/BLOG-

POST.HTMLCLIENT


Click to View FlipBook Version