The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Obszary-odporności-miasta_Jak-czytać-wyniki_pdf

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Magdalena Chudzińska, 2019-04-23 06:50:15

Obszary-odporności-miasta_Jak-czytać-wyniki_pdf

Obszary-odporności-miasta_Jak-czytać-wyniki_pdf

OBSZARY ODPORNOŚCI MIASTA

NA ZMIANY KLIMATU

JAK CZYTAĆ WYNIKI?

CO TO ZA BADANIE? SOCIAL
PERCEPTION
Badanie opinii i potrzeb na temat czynników,
które mogą usprawniać lub utrudniać REVIEW
adaptację miasta do zmian klimatu.

Wykorzystujemy do niego metodę

opracowaną przez Fundację Rockefellera na
potrzeby programu 100 Resilient Cities -
Social Perception Review.

Przeczytaj więcej: www.100resilientcities.org

RESILIENCE

"Resilience" z reguły tłumaczone jako
"odporność", oznacza umiejętność szybkiego
dojścia do siebie po doświadczeniu
zewnętrznego szoku.

Rockefeller rozebrał tę odporność na
czynniki pierwsze i wyszczególnił 12
kryteriów, w ramach których oceniane jest
miasto.

JAK PRZEBIEGA BADANIE?

Podczas warsztatów, wywiadów indywidualnych i w ramach
prowadzonych ankiet, uczestnicy badania wymieniają i oceniają różne
czynniki, które według nich wpływają na to, że miasto jest dobrze albo źle
przygotowane na zmiany klimatu.

Każdy wymieniony czynnik jest klasyfikowany i zgodnie z oceną
uczestnika lub uczestniczki badania, przypisany do jednej z 12 kategorii w
obszarze wymagającym działania, jako wciąż potencjał do rozwoju lub jako
silna strona miasta.

12 KATEGORII OCENY ODPORNOŚCI MIASTA:

1. Minimalny poziom zabezpieczenia mieszkańców.
2. Różnorodne źródła utrzymania i zatrudnienia.
3. Skuteczne zabezpieczenia ludzkiego życia i zdrowia.
4. Zbiorowa tożsamość i wsparcie społeczne.
5. Kompleksowe bezpieczeństwo i poszanowanie prawa.
6. Zrównoważona gospodarka.
7. Ograniczone ryzyko i niestabilność.
8. Skuteczne świadczenie priorytetowych usług.
9. Niezawodna mobilność i komunikacja.
10. Skuteczne przywództwo i zarządzanie.
11. Upodmiotowieni interesariusze.
12. Zintegrowane planowanie rozwoju.

Chcesz przeczytać szczegółowo o wszystkich obszarach odporności miasta?
Tutaj znajdziesz obszerny raport (po angielsku):
https://assets.rockefellerfoundation.org/app/uploads/20140410162455/City-
Resilience-Framework-2015.pdfW sytuacji miasta odpornego w 100% na JAK CZYTAĆ
wszystkie zewnętrzne szoki na wykresie WYKRES?
zobaczylibyście wyłącznie zielone czynniki
zaznaczone w każdej z 12 kategorii. W tym
przypadku mówimy jednak o konkretnych
szokach związanych ze zmianami klimatu,
dlatego dla niektórych kategorii nie będzie
żadnych wskazań, a dla części będzie ich
wiele.

JAK CZYTAĆ
WYKRES?
1. Na zewnętrznym okręgu znajduje się nazwa
kategorii - jest ich 12.

2. W centrum znajdziesz liczbę czynników wymienionych
i ocenionych przez mieszkańców, organizacje pozarządowe
i Urząd Miasta.

3. Pomiędzy środkiem a kategoriami znajdziesz oceny tych
czynników - jaka ich część jest obszarem wymagającym
działania, jaka potencjałem do rozwoju, a jaka jest silną stroną.

Z wyników możemy wyczytać, które obszary CO WYNIKA
odporności miasta są najczęściej wymieniane Z BADANIA?
przez uczestników badania w kontekście
zmian klimatu. O czym mieszkańcy mówią
przede wszystkim, co oceniają najlepiej, a co
najsłabiej.

Miasto, które chce poprawić swoją odporność powinno w
pierwszej kolejności zająć się czynnikami ocenianymi jako
"wymagające działania”. Warto natomiast pamiętać, że
uczestnicy i uczestniczki badania mogą mieć różne opinie na
temat tego, czy dany czynnik jest silną stroną, czy też wymaga
interwencji. Dlatego też część wyników musi być dodatkowo
analizowana w podziale na grupy (młodzież, dorośli mieszkańcy,
NGO, urząd).

Masz komentarze lub pytania dotyczące wyników pierwszego etapu badań?
Napisz do Justyny Król na adres: [email protected]

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat projektu Miejskie Klimaty?
Wejdź na podaną poniżej stronę internetową lub napisz do Moniki
Koszewskiej na adres: [email protected]


Click to View FlipBook Version