The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Magdalena Chudzińska, 2019-04-23 06:40:28

Zamość_WynikiSPR

Zamość_WynikiSPR

Co zadecyduje o ekologicznej
przyszłości Zamościa?

Wyniki badań percepcji
(Social Perception Review)

Podczas badań percepcji opartych o metodę Social
Perception Review Fundacji Rockefellera mieszkańcy
udzielili w sumie

ponad 270 odpowiedzi,

na pytanie o czynniki, które wpływają na poziom
adaptacji Zamościa do zmian klimatu.

1

Czynniki, które wymienili podzieliliśmy na cztery kategorie:

1. ŚRODOWISKOWE
2. ADMINISTRACYJNE
3. SPOŁECZNE
4. GOSPODARCZE

Wszystkie one stanowią bazę do dalszych badań i działań skutecznie
przygotowujących miasto na zmiany klimatu. Na kolejnych slajdach
znajdziesz ich podsumowanie. Podczas kolejnych etapów projektu Miejskie
Klimaty będziemy się starali je zgłębić i ostatecznie zweryfikować. Wszystko
to po to, żeby być w stanie stworzyć wspólnie z mieszkańcami
i mieszkankami Zamościa najskuteczniejsze możliwie działania podnoszące
gotowość miasta na zmiany klimatu.

2

Środowisko

1. UBÓSTWO ENERGETYCZNE. Palenie śmieciami w domowych
piecach w oczywisty sposób zatruwa powietrze. Często
wymienianym powodem palenia w piecach śmieciami jest
ubóstwo energetyczne, ale i brak świadomości osób, które
stać na bardziej ekologiczne formy ogrzewania swoich
domów.

2. Mieszkanki i mieszkańcy, zwłaszcza ci starsi, potrzebują
DOSTĘPNYCH TERENÓW ZIELONYCH, chłodzących miasto latem.

3. EKOSYSTEM ROZTOCZA jest kluczowy dla życia i
funkcjonowania w Zamościu i sąsiednich gminach, a niewiele
się mówi o współpracy pomiędzy lokalnymi miastami i
wsiami.

3

Administracja

1. EGZEKWOWANIE PRZEPISÓW. Straż miejska jest postrzegana
jako jednostka, która powinna monitorować przestrzeganie
przepisów i karać za ich łamanie. Jednocześnie mieszkańcy
często mówią o bezsilności straży miejskiej i braku
odpowiednich narzędzi kontroli.

2. Krokiem w dobrym kierunku jest zdaniem mieszkańców
PROGRAM WYMIANY PIECÓW. Słychać potrzebę jego poszerzenia.

3. TRANSPORT PUBLICZNY zdaniem mieszkańców póki co nie daje
im wystarczająco wielu możliwości ekologicznego
przemieszczania się po mieście. Wielokrotnie w rozmowach
wymieniana była potrzeba kolejnych ścieżek rowerowych i
inwestycji w rowery miejskie.

4. WSPÓŁPRACA na linii szkoły-Wydział Ochrony Środowiska-
Wydział Oświaty przez wiele osób była wymieniana jako
solidna baza do działań podnoszących poziom świadomości i
zaangażowania młodych mieszkańców i mieszkanek Zamościa.

4

Społeczeństwo

1. LOKALNA TOŻSAMOŚĆ zawiera w sobie przekonania, które
są blokadą do zauważenia, że powietrze jest zanieczyszczone,
a środowisko naturalne wymaga ochrony. Zamość to przecież
część znanego z czystości Roztocza i “zielonych płuc Polski” -
nie jest więc, zdaniem wielu mieszkańców, zanieczyszczony.

2. Mieszkańcy i mieszkanki Zamościa sprawnie odnajdują się
w KONTEKSTACH HIPER-LOKALNYCH. Częściej w rozmowach
opowiadali o swoich osiedlach czy ulicach niż o mieście jako
takim. Jednocześnie, trudno mówić o działaniach
ekologicznych, jeśli widzimy, że np. sąsiad czy sąsiadka
aktywnie zatruwa powietrze paląc śmieciami w piecu.

3. BRAK ZAUFANIA wybrzmiewa wyraźnie w rozmowach na
temat ochrony wspólnego środowiska naturalnego. Trudno
zaufać, że druga strona (czy to radni, urząd, biznes czy po
prostu inni mieszkańcy) nie mają ukrytych motywów i nie
wykorzystują nas do swoich celów.

5

Gospodarka

1. TURYSTYKA jest istotną częścią lokalnej
gospodarki. Wydłużenie się sezonu i troska
o wizerunek Zamościa jako miasta czystego,
części “zielonych płuc Polski” to dla wielu
osób temat niepodlegający dyskusji.

2. Mieszkańcy i mieszkanki wskazują na
niszczącą rolę NIERÓWNOŚCI POMIĘDZY
OSIEDLAMI czy wręcz ulicami. Wybrzmiewa
potrzeba działań, które będą wyrównywać
standardy troski o środowisko i dostępu do
terenów zielonych w całym Zamościu.

6

Które z wymienionych czynników
wykorzystałabyś/wykorzystałbyś w pierwszej

kolejności do stworzenia skutecznych
rozwiązań środowiskowych dla Zamościa?

Kliknij w poniższy link i zostaw nam swoją odpowiedź!
https://bit.ly/ZamoscSPR

Masz komentarze lub pytania dotyczące wyników pierwszego etapu badań?
Napisz do Justyny Król na adres: [email protected]

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat projektu Miejskie Klimaty?
Wejdź na podaną poniżej stronę internetową lub napisz do Moniki Koszewskiej na adres
[email protected]


Click to View FlipBook Version