The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ตัวอย่างการคำนวณราคากลาง PARA-AC

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nattakit2267, 2022-03-23 04:54:52

ตัวอย่างการคำนวณราคากลาง PARA-AC

ตัวอย่างการคำนวณราคากลาง PARA-AC

www.yotathai.com

sbunumi a°iTjn,iivn,nj''ii4Yn4 ni*jvn4viai4 lYii.o-’scnctcsMDbbd sHo fo<?!G>b tviiaii.o-tecndrsr-bmie'iitf

'ejfo?IP •nm &\ 0 fTUUIEJ'L IscTctb

ii04

wa.4a.nwdiitm wavi.©, wavi.io, wavi.cn, wa.via.® - ®<r, wa.4a.5nn, waÿa.uvna'iimu, (fiiiwjs'ui),

vinwa.w. uasNO.UYi.

a-nuvijnu0,uij«niiJvn4ViaQ4 luwifj'u is(t<tb viiti'U'uiia.ai.ei/Gitotx?; a4ruvi

ad lutnyu tecrcrb iiwÿflnwYrN'ivnsninmu'ivnÿnnifvivmempnna'wiuuoaflainflO'unwiwajj

travnn i,vis>Nsnianutnvn4minnvu5infnnai4D04niJjvn4vta'34 uasfltusirinin
amnimivmnninÿMWiininawiuiaavtawaa’Ljniflwaijjmynriuaiiaia ?4am IwivluTiautnjJviiaiia

ai.s>/cn'siDb a4iuw ®b mjtmiu lotrdrb iiamTÿvramiri'ivwarifnna'i'jrm
uaaflaisnflauniPiwajJtmmm

inaanauwÿianaiiuiivj

a4ii0UJjiivi0liliPivin\j iiatOBilfjOwflnuunvmffanem

GK

(viEjawvia wmÿ)

w0itn0n'iia°'iijmjimj\jTÿ4vn4

m.*Ji "ÿ*
W?U

www.yotathai.com

• di'uninwnrj'iTiym !U

muvn-nwM

. . . ...........ihunum* a/ <=S 2/ lenmrj....

u<uvinÿafmu «

am.

lm..fi:feinÿÿ

hkLJ

VI
tn.eJ r. ™v.i .... .

*

0) ilfju avia, cinii yvn. {uiofmnis wnfiTla)

lOÿotuarmmKnifÿ

®. iÿa-uau

enuatÿijwnsin aÿiuvi ®<* tuvitju tectctb tritnjuvm anWateb®: aÿni/vi ®d

lutnuu lodrdrb aujjwwN&awsvririiwanTwniiunYmmimwuarifnnan’m iiaavtawaaiinlmwau
annin maHlun'nfrvinfliiifnnan uasiJjiiJ9i-miau*| vftflyuuaiiviintj

AA «*
to. ufamnflTru

fifusvh-nan lavtaninmasaAvmnariminYmm'jfliinflirif’nna'miaavtawflaunlei

HailfjnviTn Miuiiamvitiawiffwvl ai-mPm s)/b£<Z<Z “Natural Rubber Modified Asphalt

Concrete” futhtnauanEj ui)brla,3Jjm?aiui{uÿim«uviu nnaonnnifliinnjuainsnnffiinfu'nfn

wtiviunmiaaflawfiatinlwwaiJEinYn-n iiaxtJisBiuatuKnÿjjmÿimtuiaQiuivunsajjnTjmvua

rifinnan (?m) I'wijuaimnjjvatiisri'qiin Miaiianÿiuuinrnn'nfninftmfnnanitaavlatn

flaunlawauanrinn anur ted anvnmj tedicsrt. vnumivin ai.®/tedbo! a-3Tuÿteei( jtownroj te£<£b

sn. iia'iiriBlAbfm’aTinn

atusvimin Imuuuinvn-inTsn'iviifniaina'imuiiaavlawfiaunlwHayanvmi in

maim vnmwuuau najsvii-iTuaÿaa'nijatJia'nKVi was. iwanaijlwviibÿiimnontfaÿfiail/jijw

uunvn-unnanwali)

niltnjinivtalibemsmfln SdJ

® ii%AA JAO ei&(\ *i£L ( inauuwl lamanaau )

_ wa'nnomÿamjfnnifi'nsiiuaswnaaau

(v! turn nad'1|wifl'3fcyft») tbssnuflOJtrHmriannnuinvn-in'nriivruei

aSuÿniMinwan nmnaiwmiaaylawaatjnlMwauanvnÿn

b -si n o. M @>j}.p/H OVJ.

<>XJV) ©o/jAt rrf{r»i/(&

4ÿ

(u-iatptvia uwniift

Is n.gj. UXb

.. 9* r.

uuuvJaiumifiiwituiimÿuYj'u-a'm uofrrftiRnevift

PARA-ASPHALT CONCRETE ................ CM. THICK

v
ljrmQUTU PARA ASPHALT CONCRETE + ASPHALT CONCRETE Vwln«fm

finiutMqilfmu 80 mi fiu. (Iiiimi 300 mj.)

-fiiwimifnajufru 250,000 / W

P1U

fintn-3 Para AC mi @

fiimi nu.w. @

fhehmufm + finiÿoiiWftuQtfÿuofrWniiinovifnÿ (3)

pinnj%4tT-3 v X 1.10

mj.

fhaimufm + miÿainja'imiasijpmuviin 5BU.

XX (4)

X 1.10

fhl&htjsiy

anuimiTju /

•mntjms3 (l) ,(2) mÿflPifiinnjtT'i8'iJnÿQiuasfiiÿPiÿmf0<iN«yi3yÿ{U)'wm‘uo4fiiu

mpinpr hifnViimupi iaslmirnÿ A a. V
Awÿ

(3) , (4) fhamhifm + fhmouwayiasejuofrvtaTOounlfl uas fhflimufm

0Oflii0mimj«0ma40Nci pnyManmtuÿmiflÿumnaiÿmn

MODIFIED ASPHALT CONCRETE iiJOÿifljjÿilgijÿmuasyi

fhihÿfnvntafawaimimm uasaiusÿmfit'tfinnrn-mvi AS

CONCRETE iiasnÿlwmwiiliiri'mjpi'mj

www.yotathai.com

tlÿwirumÿ'wiii (PARA-ASPHALT CONCRETE)

pm

(1) U1YI/WU
(2) UTM/AVI

UTYI/mJ
IDYl/mi
UTM/mi
UTM/ÿTU

invi/mi
invi/mi
mYi/m.u.

us:fiT?yfnTnTMypinfiÿifi?iNYliis;ÿÿn5flnÿiviqNauat:fnnyivtyis;efy5iiilvi

4s» i i v

m + fhmayiJfi-ipmfisimYhj YnflynsnnpmiWAWumMmsa'iiatiimfn

noafDÿainTyijfprmTmmufoEJfh l.io wyoununnsflmimimmiYju-a'm

imsmlyniTnofiTniln&fioifniinn'H-mSapmfmtf unJaO'JDt-aiÿoma-i

SPHALT CONCRETE VTITHITJ lutfupiomoinisltfflTuna'umoHary ASPHALT

?fi0m4fn‘5ftn4iw<nf)iÿ,wijwÿit4U0OfÿQÿ0,wn1ww0fj

PARA-ASPHALT CONCRETE 5 CM. THICK

lfixntlMTU PARA ASPHALT CONCRETE » ASPHALT CONCRETE vulfl

fmiiiffaqiJrnfu 80 mirafta 150.00 mj. =

riiStajfaiflitMNmj = 250,000/ 10,000.00

01014 Para AC 0.052 mj @
0.740 mj.u. @
oiiiu
1.00 flU.
fhfhiuufm + niiÿeajwpfu'J'prouofryfa'yiftOTjrno
fllHUlfo

fhaiiuuim + mitffliijJmfutflsijeimjmn

11.18 x 1.10 x

fhltfrwmu

fil4TUmjY)U

finTunummu 30.00-30.99 uin/a

viiOOivm :

www.yotathai.com

jj£n>3,wi‘5i (PARA-ASPHALT CONCRETE )

lttm* — 10,000.00 mj
2.33
40,920.00 211.48 inn/wvi = mYl/flU
377.72 25.00 mo/mi
382.79 x 1.10 2,127.84 U1Y1/WV1

5 nJU. 279.51 UlYl/m4
8.33 421.06 UlYI/mJ
8.33 uin/mi
2,964.56 / 6.38
mn/mj
102.44 mn/mj
2,964.56
urn/w3.u.
355.88

355.88 UTn/ttHJ.

aws fntupJuiJfie)

www.yotathai.com

niouuniimwiwiiniwunuiiasnilminimcMiuuoaifaflfioiifwiwawmi

PARA ASPHALT CONCRETE 5 CM

lfiuifu-nu ASPHALT CONCRETE tfiTnufm = 10,000.00(1) mi
fhmitfaqilfmu so fill mao 150.00 mi. = 211.48 inn/mi (2) 2.33 (3)
uiw/rni

= 250,000/10,000.00 (i) 25.00 (4) in n/mi

filBH PARA AC 0.052 mi @ 40,920.00 (5) = 2,127.84(6) inn/mi

flIHli 0.74 au.il. @ 377.72 (7) 279.51 (8) inn/mi
421.06(10) inn/mi
nimmumn-finilouwaij'ifrqiiofnlanfiaimlw 382.79 (9) x 1.10 = inn/mi
6.38(12)
fimuitt 1.0 mi. (li)

fhmtuufm + fruÿoinjaifmariimnjmn 5 WJJ.

= 11.18 (13) X 1.1x8.33 102.44 (14) inn/mi
2-964.56 (151 inn/mi
aiWiiio7iu

fiinumilJU = 2,964.56/8.33 355.88 (161 inn/m.u.

-mntimq: flVuitumifliuiiTuromwmlTm'inriimonjo-i 30.00 30.99 inn/am

liimrinnoi

(1) lfiinainu ASPHALT CONCRETE V 1 a> v

wlfinm? wimi 10,000.00 mi

(2) minnimiawranofTfn j£iim»]n 10 ao uarsaainvin iTmuimiwoinaÿaTYmineuje-i 30.00 -30.99 urn/

am sstism-nniru 150.00 mi. fhimijnirnmj 21 1.48 umri/mj

* (3) ui(2)mnfmimia4qiJni£u so inn/mi (mnuinfj wn frmmia-iqiJfnflt) fltuqiJfiitumin so mi uas

tnsiBintu ASPHALT CONCRETE mlm-ifm inimj 211.48(2) inn 80.00 got so miffou 10,000 (1) ur’lwmnmj 2.33 inn/

mi

(4) fnwammlo-iHflij in’inn 250,000 vmmu 10,000 (1) ssldinimj 25.00 inn/mi
(5) KinmilWOyafaqiiarfhfhllinfm 71fntn4 Para Asphalt Cement Iii,59ijaniiitr4unÿ4ua4flniin,inij

40,920.00 liin/mi

(6) fhon PARA AC 0.052 mi Snuriimj 0.052 nai 40,920.00 (5) wlflivhfui 2,127.84 inn/mi
(7) finsm'moya'Tajjiiasfnfhiuiifm nfnMiiHmjuoaflamioiinlfl (Limestone) •nuninwr* Sfiiminu

377.72 inn/an.ij.

(8) fiinu 0.74 au.u. dfinriimi 0.74 goi 377.72 (7) nslflirnmi 279.51 inn/mi

www.yotathai.com
</

(9) niirifl'iriimumTuasfl'iiÿoitfifli viflimuuimuaiT'tfaivio'iinomoi 30.00-30.99 uin/aav a'imjvi 13

ahuaÿiuHiniviiBsnfaflnfioiJnla niwau-riTquoaÿannfiowmw nufrmu dn« iviinu 382.79 (9) uiu/mi

(io)riirfimufmuairiiiaojj7ifiiH{Tufa«ii0arfawnm)un1w iviinu 382.79 (9) x 1.1 iriiou 421.06(10) invi/mi

(ltitm'HfmuffrftTqnotrfH inmivjn 10 tfc iiniuimnflDMaiTnfa’iviehmBiijoi 30.00-30.99 uin/

aintmiiiutnvtwjfiottfwnioluflniuurioafiyitfsnimvjn 10 tfo) naoinuu-ilua’imiistcvn'ilfmni? wvsosvm

Tfmrmiviinu 4 mi. a-juu vsusvmimfMiynmj 1.0 nu. riiimvjnivhmj 6.38 uin/mi
(12) snnvflifniuumvuasfhiÿouiini iiniihirmtforwailqfaivio’iifloujov 30.00-30.99 uin/ani a'i«u 13

anuaiz-nuiJaimiasunvi'uihAC M vi i 5 qru.iJUHiuanlflwvviJRinuiJnS iviinu 11. is

(12) um/«7.u.

(13) fliirran'njlflMli n.i8 (12) x 1.1 x 8.33 minu 102.44 uin/au

(14) TOlfilWho (3) , (4) , (6) , (8) , (10) , (12) , (14) IvilfUJ 2,964.56 (15) UIH/mi

(is) 0i4nw«nirjuiyiimj (15V8.33 iviinu 355.88(16) uivi/fli.u.

(16) v'uifiwiMitiijiiirhmj 355.88 uivi/m.u.

iiBomfioinim0i47ii47bifiii4iiru

IlfllflUYlU

*

nifi

Asphalt Concrete HI. (UIYWII.U.)
Para Asphalt Concrete 295.71
Modified Asphalt Concrete 1 355.88
385.91
P.’l3~-' •* Auirnÿij

7UJ1Ejm«5 : - flUTUflUTIU 10 3114U171, Factor F 4114111-5 =

- fimutfuiju 20 Factor F 41147114 =

- fil4114m47114 30 #11411171, Factor F 41117114 =

- fimutfuÿll 40 3114U171, Factor F 41117114 =

- fil41U#H71U 50 31141)171, Factor F 41117114 =

www.yotathai.com

ul5imi 30.00 - 30.99 uiTi/am

fil4Tl4#UV|l4 (ÿTUUIYI)

10 20 30 40 50

sifiinu nfnnjj nmnu iiflisiu sifnnu

flomhti nomhti wevtinti eiombo eiomnej

(ui7i/fl?.u.) (U1YI/9I1.1J.) (uiyi/eis.u.) (U171/S15.D.) (U7Y1/917.U.)

381.02 367.41 358.31 356.80 354.99

458.55 442.18 431.21 429.40 427.23

497.24 479.49 467.60 465.63 463.28

1.2885
1.2425
1.2117
1.2066
1.2005

ASPHALT CONCRETE 5 CM. THICK

lRlJIAttTU ASPHALT CONCRETE tfalftt4fm

fhruffaqiJnitf 80 mil 150.00 nu.=

♦rmfltfwiicwfljj = 250,000/ 10,000.00

AC 0.052 ?OI @

from 0.740 fiU.U. @
1.00 flU.
fintuuunn + flUÿouNtTuifffluoTTifan'fiounlfi
%

fhvutu

fiifhiuum? + Hijouija-i«unsufi>iu>ivn

11.18 X 1.00 x

fiilwhunu

fh'JTUSTUYJVI

fmiutfuYpnw ** £ i *4 30.00 - 30.99 uivi/a

o

vunoinq :

www.yotathai.com

(ASPHALT CONCRETE )

32,195.00 211.48 mti/mi = 10,000.00 mi

377.72 1.00 2.33 um/mj
25.00 urn/mj
382.79 x “HU. 1,674.14
279.51 mn/mi
5 8.33 382.79
8.33 6.38 mvwffu

2,463.27 / 93.12 inn/mj
2,463.27 invi/mj

295.71 U1Y1/WVI
inn/mi
IJIYI/WVJJ.

295.71 U1Y1/?I1.)J.

awi nrariuilrm

fl?8(mfmfvnnamni&nf|iniu MOD

MODIFIED ASPHALT CONCRETE S CM. THICK

iliinnmu MODIFIED ASPHALT CONCRETE+ASPHAJLT CONCRETE Y

fiiimrfifjiJfmu so tfumao 150.00 flU. =

=» i a 250,000/ 10,000.00

fll919!914lfl104WP(lJ

filing PMA 0.052 9m @

fimu 0.740 au.u. @

fhfl’irihifm + fliiÿ8wwaij'xrrqu0rfvffnifi0,unl9i

filimit4 1.00 flJJ.

fhflimum: + niiÿ0u\jsi9iuasiiJ9i'niJH’u l

11.18 x 1.10 x

fhl&hui'Hj

fiimuftjiju

tiummnmnu

vnjimnq : fhinmimfnihiohuOJiia£mfuol'BihiT*itiiixieaMio* 30.00 - 30.99 IJIYI/S

www.yotathai.com

DIFIED ASPHALT CONCRETE

Ymfnum: 2H.48 mn/tni = 10,000.00 QJ
2.33
45,730.00 1.10 UTM/flU
377.72 25.00 urn/mi
KW. 2,377.96 um/w
382.79 x
8.33 279.51 ljin/mj
5 421.06
8.33 UlYl/fTu
6.38
3,214.68 / U1M/W14
102.44
inn/mj
3,214.68
385.91 inm/mi
UTVl/9n.U.

385.91 TJ1Y1/9)7.U.

SW? mtudmJnfl

www.yotathai.com §« I II 1 ? -1 4|| g
* IS l|I H PI? 1ig
K 5 E 1>1
i lllll II I*§ g
|S{a 5 '$1r* -?=
!§UiJl HI‘I
<*«§ |J g1|2« 5 8

1|
111C J s •»5 1 i I!I S«: ci s
|JG s, i
ri
•ill 1 i55111| Is i3 <- %
?i IIrrt 9
n * 11 1S1I-I 1i1ll1 rllTil.Jflp f 1|oIdl— I$iJIc v b aoS-
. IiI5 ’ci 5
SI if.1**llIA<aD g >c* p£ 5
IEI nil si ill*ij(1l! ii- jl ic I s
I <*> -5 S « *| | p I1? p | 5 -| 8
§ ,H1 i
Sslsls 6
ii lf Sl
!?1 51 f H II I1 1p p15 gW _ gp v§ 'S
jj 3C2
>p 8 f«l I% g'3 £
i
iJll jlj'lll II 15s a «ac*
ill§ i
55
11111 4 !iii >Is ! I If I i1g1 *S *6
» 4 |? |-'l £ I 1‘'5I *J&\<g5?1ai|* >1
ij•E E
iJHi1 13"15 T|

s’!-J* i
I’Sf 1Iie-*JP I? £ i
1g •s1 5 55 555
UliJ Ig ’?S&ff§|%iI1I5
I§ I>i Ig i I 1g -Bs a Me s 5 e s s e

5 £ s e

<§)

( C

© ww

www.yotathai.com•D

{

«.«« vnwnTMiijii iMYirtrun gaiintjfmfbijeonuuijuas nnisvfvnuuasiamÿfm

01.site uiml&wpie virifn-JOJ* *naa8u«bMmaavla& «u#iihmjuas

yihtJiaTnÿrm

te. oninwimi

te.m flnwuat-mrjijfoyavuntmB-i

te.te Ttÿ'vjwniitnvn'jrmmmifiifnnai-M'njuBaflaanBtinlawaÿB'MWTn

lo.m aÿHamsifaiicuiuuivnÿrmnwijainannaiuauawafttusrmjjfroffa'nnnfniuiwnssaii
miihvnNmrnnfrmMniinnnitm

b.tf tiflija-niieuT tflffttoiotnunti

o
wwwunufoltftafto'nnnaÿufl

SuJ

(manual iwnaqaau)

qe'iinaniTÿminvitvuaimTiaaaij

(5> w WO. jrfo.

m&L wÿU

o

flSuJtrrroVi-nia'N

« «( Ui.O.

$ Wt. Ciwnj* 1

-gjJvÿan*i'ifioTUtÿtun»ÿvlÿÿiwvijlO

(mornm? wnrmQOtftO
flonnaniichirn»fliis>masim»floÿ

s! a ; i» »

5
www.yotathai.com i' !

Mil I Ii i
73 Ii i ! I f •; f i

!e3 S' : ! « i- f i ! ; s; J I* «ÿ
Pc— ’
"i i
rz

3

ffl

s
.2 ! i I; !

I 4-4-ij
i£ > ? !£ £

P" i !t ........’

| ‘5 : I—.* i •ÿ•* **»i •rwtaÿ >/

31 ;8‘S|8;S:§iSig!gi | l* §Ssi §8i? »5 :§M3i§!sM8

!*j? I liHiUliSI 1 § iSiSjijg siSjg
!l|*!S S|I I ijl I! 1is
If ;7S
. . . Is.
: i I ~j*j*»
J i i3
M j M I !IF s ! j i | I! •* !— —: 1 2j 3

i— - !! 1 i! -i
'-f*-—
I «1 g I j: i ! !I
!|! "! i |j — 4-»-ÿ"'— 1~— 4’— '4— »
*s S
3 S !; :f jM i 4 iI 5
j «; 5.
P 3. 5i a ; [ J
3
i i: i i !4
3m s i ! 3 ; >i ‘»* i »s ; >« i *i >i • '5 \i * !j*s >2 4x 4 I 5 ;
>5 i i 4 .1 !
' >s *} >s >s Is 1
i i !f ;
li, . : I I 1 [J(7 \ i ! ;i i: : 1 ;i : I
[ Ij
t hm, I ! Mi.(Z> I I
„1 1i} i 'i I
j ! j .. . .
i

hr w i !I L| LiIf|I '!, f U
If! IIIII7a
is | J I? i ! i !
i •
51 i• !
! ||| li if 1 1 ||c;
! If r*\ ! !f|l! ' '5 1 I ; I≤

'•Ijf l! If ;fIn | ;i
i: j■
ifif If If a ifif . li'li-3 mCD ;• - f i
CM .
m ;? it
i t i i tU ,I j

J ■
; ill!, }Jsi!|!||is
53I
rz
P is IS ;8 58 | S j S Is 18
\i ilililJllil 1!!!{7!

jIV
Usir if ifi i
> if fi fjf if f r* i!i «

*2 2 i 2 |» i*
! i jIi |2 ? IS ' §iSj 5
UUl-'t
| i= 1 f " i s- ? s- s- ; s- s s i s- ! i 3 3 3

;%:l '!

SiS:S!S!g?Si
f : ?' jr ? j ? = f
*S 3

III II ill wimP
it it It > t t;t t 5 pi f| :-s s fi
I |! jiill il SiSiSili'iii ii i i Ii ‘; IIS54-
11tr* | 5 3- i S-

s: |

3 ;

i ,r
Is- s- { s- I 4s- ;1 s- ! s- is- 1ÿ818 |3 S;! i! i) r* t T- 111
'4
4 >4 4 4 4 I *»• : f i ?’ s g S <h
l Idl ?i|!! Hill3s
he he h'1‘e2 i § *•
111 JlljliljlJl?scn
3 1j1il jl |1 j■ 1« S- : -• .
"(S t :-2 IS !j 1“ ;I s- S-: 5- ; s- S S- !
111 . _?ÿ |
2 jj -a*
c
:
*•7

rrz

(3

I 1 T'ic_
c III il il III :l*»r ! <= i o i -§• : j 4 • 4| 4; j -S ] 5 | 5 >s ; «£ ; ;a !

tS i| * .p
, ill ! i| . 1 1 II;!g r\ 414 i|4 i■£?
-2 13’!?« 'all;!i3io«.‘*5y53»?gp}i?3o !<-O53!|?50.-0'SeitPe 1i 5iI S 1 , 1 1 li 1 3 1 1 .m 4 a 1
s S *j«; *
« ;1 5 I p
•i
-g: j ? ; 3f fg; 4 4 4 5s4 5| ? | s . 4; 4 4 j 4 j 4 ; 4 j 4 4 ? 1 <s? ?-! » 4 1 4
-3’ ■
.•

r
l 9gt'iTgtjlsor!-Sr.;i3*ii
1 1 1 1 1 I1 1 I1 ! i "
j ; 111 1 i; 1 i 1! 1 !i!: § !I so l ;I! § !| seislljsl?
.
i i |SijS1ijS8 iSSÿ.8Sf; S8 j
1 I iIS •
1;| iilliJii Iif : s 1 1 If
1 1i-

liilS 19

g .%
1' i-Sji §.82!;iS§ !:}.S!8,!§8g§;§8g i; § 1 ;i §: !io i-

! i:S °i S5i5i5

5 :8 8 8 j8,8 »•
1 IK!I!§ 1 11£ I 15 § '
8 : !s ; s s sg II8g 8§
8 8l {
g!g;g 8

8|8! 8

'

www.yotathai.com

>-•

M TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED 60 90*1 rso 14001 ns tsooi
06$ ikiwawQM90M1; I EMSC300671W OHSOfftiMJ*
TIPCO mj

vi QUO.125/2556 our 1 nmflnnw 2556 lawsu. 'bwo/w.

iffi-j usjnflnwflwjwmieiflvfafl Urcs'HMJU n?nrpmj 2556

(|) i?tm fisuÿrmirmvfl')'} nn I
:

fatirnifn mflfikfiflrfotf “linji(wniu) *uflu$w8flUfl::4iinhuwswTw+mflflrforf7u«tTO *] rWu

rmfiiTtmnjiJimnj'j'Tiÿnimyi wen./lSO 9001:2000 itiiiÿriHnw«wÿ'cu7i'’u?if)v;lawuwflr>3u«ijritjfl£ifltj««w_

U9T-J nfn/Mina anlnjiwjiwuanJisiSuwn
(unsnuSun)
nviumiunj

i nifeu

AC 60/70 Bulk (1,000 kg.) 35,585

Drum (200 kg.) 7,926

PARA AC Bulk (1,000 kg.) 40.920

Drum (200 kg.) 8,784

MC-70 Bulk (1,000 kg.) 44,055

Drum (200 kg.) 9.418

Bulk (1,000 kg.) 43,560

Drum (200 kg.) 8,964

CSS-1 Bulk (1,000 kg.) 24,750

Drum (200 kg.) 5,830

CRS-2 Bulk (1.000 kg.) 24,310

Drum (200 kg.) 5.742

CMS-2h Bulk (1,000 kg.) 24,849

Orum (200 kg.) 5,852

CSS-1h Bulk (1,000 kg.) 25,058

Drum (200 kg.) 5,896

CSS-1h(EMA) Bulk (1,000 kg.) 38.665

Drum (200 kg.) 8,294

CSS-1P Bulk (1,000 kg.) 33,220

Drum (200 kg.) 6,644

ADDITIVE Bulk (1,000 kg.) 200 uwnn.

.vniou : Bulk = inri/mi Drum=inWiN

3\Li _ i wnmnw : nf=n«4nano,bjmjfiniiu«<'i uar B'i'UJjQumSjjflft'nfiw
.U'JNj.D'JiJs.DNij.aj. naniiMfl-iHain tu om/iog-nuu

□irnintiu□SOOQUSJÿfiMunnuiinsiuni S4i?omnmoviniJ (|j) IW k, W. ft/ÿ-?vVÿ4Vÿ77 (siio,
rnuisuauli

b\l. -*whmrfiftl

osJ \\ (lmnwifl riftywruta) y faYt*y+/ U

/171»

inwi mltnuaayfa'H lamurmniw

(nvmrn) wsmawaiii 0107535000044- £ flj°?

ihwwnu : D'lvmmJtfl 11&/1 n.vnsrw 6 mtnaulit viqnln nmi. 10400 In7 : +68 (0) 2273-6000. 0-2271-0205 Imim : +66 (0) 2273-6030, 0-2271-1601 www.Wpcoasphalt.com

S.ftlOu: 259 W4 8 *01) TO*. 12032 O.Ml/ntl fl.WTfllTM *.Uf»TT>*3in 30380 Im : +66 (0) 4433-5495-9 iTITfll : +66 (0) 4433-5495-9

. 271 W»j 15 frwftnii lunnah o.irwisril 65140 lm : +66 (0) 5537-1461-2, 0-5537 1581 2 Inin7 : +66 (0) 5537-1461-2. 0-5537-1581-2 «0 360
tÿ'rvn.g?': 61 MW 5 *Balnol*Ia n.sjuaTai «.in4Tin a.msiftrufw
10130 tm : +66 (0) 2463-0169-70, 0-2817-5111-5 InTtm ; +66 (0) 2817-5117 |

: 90 5 W.miOÿNWrumlo o.tmuBU 76140 In* : +66 (0) 2273-6000 «0 5502-4 fain? : +66 (O) 2273-6000 *0 5501

1 n r> o «'crff

www.yotathai.com

-76-

rnTWfi»ir»tn>JU‘Bt«vJfinlunn?Hninmriflnnin'jÿnMfuni4 Prime Coat use Asphalt Concrete

1. -nvi Prime Coat ihnitfUMnirw ‘lTyiif«wuunu‘Bar}awnrBua«r(«»iiwfi‘ffumnemj'i'3ri 1

»nrNvl 1

nuwwuvn-j tfrinmittlfi Prime Coat ffnntiHRnrMinirvi
(i0u8«wl*»nrNi«»i»)
vitir'NV'unqnÿmvisf (ifluSwritunrNiuiw)
0.6- 1.0
dkflrMfenqn 0.6- 1.0 0.8
0.8 -1.4 0.8
1.0

2. -nuufiflvl«w«8uri»w n'am?iiiinvn'jlvrimiJefi€u((tta«rf«ii??i«uwt«mimiurnie4‘Tflÿ
uinrjwpminrvwi 2

mrwvi 2

tJ?wntuu.«<iiflfl?RjuJUifiQuiiJfifi4uÿau'ivuhM4TViÿ«'3flr3w Asphaltic
Boundbase
flVTtwB'Jtn'l (Binder Course) iitS'JYn-} (Wearing Couse)
4.5
UWlJu (Limestone) 5.1 5.2

vuunnwi (Granite) 5.4 5.5

vtvmcneaÿBasalt) 5.8 5.9

4.2(1) (SINGLE SURFACE TREATMENT)

ib SINGLE SIZE W = 0.013 mj.W. @ = .inn/H7.w.

on AC = 1.10 AWT @ = ,UTr/«?.J4.

rhuntTuiASeinbiÿAeJu = 0.10 aw? @ = .min/wf.w.

rhruitorm + tinwItwnminSoufluiiÿiRÿu = mr/wj.N.

rnri-uttomi + rthideijnfl'iiha'jvn'jfutmn 1/*’ = .inn/M.14.

rhUhnunw =

AI-nUffUYJ'U = .lnYI/HT.JJ.

www.yotathai.com

-77-

4.2(2) ihvmuuin*fifLV(flmmuuM1«-J& (DOUBLE SURFACE TREATMENT)

=MU SINGLE SIZE Y,m + Y* 0.024 [email protected] =. .inr/aru.

ai4 AC = 2.20 AM? @ .ina/wi.u.

anuTuuiAAfliJMuiwitJu =0.20 Sw? ©.. mw/aru.
.unr/m.u.
ananuumt + rhiStawrirnififlflijfiuffritJu =
rirATiSurm + fhiftaurm'imthri'vHuiflai Y*" + Y*

.Uiri/WTN.

rirtftntinM .invi/M7.u.

riTnurtuvju .mr/aru.

MunnivMj iI5untu'i'«»)T»itJiJ?riniu

Bonniujuiuifiin Vi” MU tn4 AC 7
(au.u.) (ant)
wom-jurjuiuiStn V." 0.013 1.10 (AM?)
0.016 1.50 0.10
v 0.024 2.20 0.13
0.039 3.20
S'irmuuuflti'riiu Y* + %" 0.20
0.30
%*

awmimafNifu V + VS

4.4(1) riudSwswiJ*>BUfi1lffll»fflfiun™ (ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE)
......... . . . .HMnnulunurmY) 4.4(4)
.unvt/wu

4.4(3) nu&?tHH?Yn<JUO«fftlrf*fluril* urn *BU. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE

CM. THICK)

iJnniurm ASPHALT CONCRETE rnfaMmi =. .tfu

nnnu*ÿiJnTtu80 wu nu. (luinu 300 nu.) =. .IJIVlMu

= 250,000/. .unn/wu
fnim AC "rmmrNvl 2 .inr/au

rtoflu 0.74 AU.U. @ .inn/tfu
.mn/riu
riia'ufhinrt + riiufemAU'fasjuflflvIfltfn'BurijR =,

rfonufto L/4. nu. .tnvi/au

www.yotathai.com

-78-

fh&uilurm + ft'nÿeÿnjflnÿaaruwrumji ivi.

XX .mr/mi

fiilttnirw =t .irm/tfu

n'Miutfuqu ./. .mn/nj.u.

mnuiuij: finiru{(ÿvln?m80 nu = (rhuuriVCntiTn 1o fa+tnnm-a + rinTiumaiJntnfixeo »Tu

tljinrunu ASPHALT CONCRETE tiltftNmT
.......4.4(4) •nU&lJtovrNUfl»IYf*rf«eun?n win IN. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE
L = wiNtnuwTflNrm

.........rhuurf'iqiJrmu80 nuCM. THICK)

liwnm-m ASPHALT CONCRETE =. .nu

u.tWm 300 ON.) =. UTVI/WU

fhnnifainTtHWftU = 250.000/ =. ..rnviMu

/tatm AC nrmirMrl 2 ,.uiyi/i*u

rinilu 0.74 «u.u. @ ..mw/nu
......rfi&ufiurm+ riniÿflUHflU'Jnjjiiflflflflrfneunrn =,
riniufto L/4. nu. =, .invi/tfu
.tnn/tfu

n'lrnuum? + nnulauiJinniuisuniSinnn

Xx =, ,uivi/<ffu

fhlffttinu .mn/nu

rh-nufluvju ./. .inw/nru.

4.4(5) 4nuailwf»vmufiliyf«nnflun1w (ASPHALT CONCRETE SHOULDER)

ASPHALT CONCRETE 1 ffu ljU nru.

tRuiru-nu ASPHALT CONCRETE =. nu

H'mutoqiJnKiX 80 nu nu.f'Uhnu 300 n».)=.. .inw/nu
.mw/wu
rhnnn*inki<«jflu = 250,000/.
.mw/flu
/ntin AC 2
.mw/nu
Hnfiu 0.74 flll.U. @ .inw/nu
.lmt/nu
rinrinflunnT + nniileuwflUTflqiifiatffiifafiunln =.
.iroi/du
rimutto L/4. nu.
.inr/nu
rhfaiuumT + nniiilfiuijflnnunsuntfmnn .tu. .lnw/nru.

xX

fhUWntiwu

nTnuÿuyju ./. =,

www.yotathai.com

-79-

. . . .4.4(6) nulupilWHuaHvfaiSnaunlH (MODIFIED ASPHALT CONCRETE CM. THICK)
lJfcnnMIU MODIFIED ASPHALT + ASPHALT CONCRETE = HU
.inVI/HU
= 250,000/ =
.mvi/tfu
*hwttoqiJrmtf80 Xu nw.f’UJirm 300 nu.) =
.UIVI/HU
rintru PMA 2 ....
.mvi/tfu
. . .0.74 RU.U. @ .x 1.10 =.
.1HVI/HU
riniht&urro + rinutaiiHJiu =. .in»/HU
/mut<4 L/4. nil.
.inVI/HU
FhaniuumT + riniitau\J«n&u«suimjwu'i .m .INVI/HU
.Lntf/HTU.
x x ,X1.10

a'lUmuwu =,

flT-nuflu>)U ./.

. . . .4.5 riUMUH'JYrNUfiavlHHHBUn™ (ASPHALT CONCRETE SURFACE EDGEu. M.WIDTH)
\JUASPHALT CONCRETE 1 HU
HU
diw-ltu-nu ASPHALT CONCRETE tfitfWniT =.
.inVI/HU
ri'iiuttoijiJnTcu 80 HU nu,(Uiinu 300 nu.) =

=fl'IHHH'UHttUWflJJ 250,000/ =. .mVl/tfu

*htn4 AC 2 .inn/HU

ri-IMU 0.74 IHI.U. @ =. .mvi/fiu

H-iHUUum* + nnijjflUHflu'fHÿuflflYJflHHflunlH .mn/HU

Hnnu* L/4. nw. .inVI/HU

rina-iiflumi + rhiiifmiJtnauaajaVviJWun .flu.

= X X .inVI/HU
.IN VI/HU
HnWnunjj

ri'vnurtuvju J. zz, .inr/u.

www.yotathai.com

-80-

wjnmwpj

1. ftuibrinÿiuumriJflnnuflrijaiTtisnijn'nvmvn

nnmrun fouil? mw

0».) 0.75 «t.w./wu
0.80 16.66
2.5 0.90 13.89
3 1.00 10.41
4 1.60 8.33
5 1.70 6.94
6 1.80 5.95
7 1.90 5.21
8 2.00 4.63
9 4.16
10

2. nrnivIvIjjnni'niWifiundi 10,000 (Su Ittirfnfafttmrud'niftJ

lftinnH-iu 10,000 tfu ‘lumnJrciiJunfn

3. finnuiuflÿilmnl 80 mr/tfu

phuvimiB-Jim MC 25 vnWmi

fhtuivfwtro AC 35 uiwfu
rt'nmiufMtru P.M.A. 50 vnyi/wu

nnniiTUfwivflntÿu 80 uiw>iSu

Hmiuiufl-njufliimw' 50 inw/tfu

4. twiuws*tru PMA POLYMER MODIFIED ASPHALT)

nfl'jtjfcJn imBU'Nrftftrm v>rfa B-JBÿVI nu.230 + 200 YmwB'wwmSviwwniJiaTi 2 utjnBiin’lihJTrjnni

350 Ul*»

www.yotathai.com

I

11

mjiMifluuunmarH'HffBinirn

ivnuitfutvttiriifasi n <TUIBUIM JO.OO-30.99 irm/oni ( -sifl 254* )

dwu anvoc'nu HlilO rnfainifni fiuÿoimm (um) nufiKiu (uin)

vnwuvho lJnfi »lui(n vJnit rfuÿn

l m<rmhÿM8

WWIUI «7.U. 1.30 0.16 0.19 1.45 1.49

wiwinu fil.11. 2.84 0.46 0.58 3.31 3.42
fil.11. 4.33 0.66 0.83 5.00 5.16
WMA
2 miSuifimu

5|A-5IU flU.11 U0111 18.20 3.47 4.34 21.67 22.54
31.09 132 9.90 39.01 40.99
UfltflJ auu. miu

3 nu.u. llrm 17.85 2.93 3.66 20.78 21.51
6.58 1.70 2.13 8.28 8.71
-5vi \*m« BU.ll. «9711
28.94 3J4 4.18 32.28 33.12
•an atl.u. llnS 33.81 5.04 38.85 40.1 I
au.u. «»ni 50JS 4.66 6.30 55.01 56.17
- ijami flu.u vlnS 57.42 19.00 5.82 76.42 81.17
23.75
-muiasan BU.U. U81U

ituiiv-j HitJlliifi auu. 11B7U 25.29 6.36 7.95 31.66 33.25
- fluitar an ou.u. uuu 6.91 101 1.27 7.92 8.17
au.u. uuu 37.31 950 11.88 46.81 49.19
4 -nuiBflÿfliSon gfiiiioommii
au.u. uuu 12.99 1.91 2.38 14.90 15.38
\fl-1IU 44.64 19.16 59.97 63.80
AU.U. IIUU 15,33
HBU ( Hnumntujoui )
au.u. uuu 18.11 2.91 3.64 21.02 21.75
UfiflU au.u. uuu 54.92 19.10 23.87 74.02 78.79
au.u. uuu 5.87 1.30 7.17 7.50
5 nulwa’inignii Hnu • ufliTu 1.63

Nmi ( HBunumijoun ) »17.U. 7.57 1.51 1.89 9.08 9.46
717.U.
imiiu «7.U. 9.33 2.47 3.09 11.80 12.42
fll.U.
6 4iuuunn ( uufiqn ) »17 U. 8.07 1.25 1.56 9.31 9.62

HBU ( Blend ) 6.58 0.54 0.68 7.12 7.25

uatfu 6.08 0.77 0.96 6 85 7.04

7 •nutfwmiiuuulfi B7.U. 13.81 1.94 2.43 15.75 16.24
8 •nuiiflfomj'nnifluufouflivu B7.U. 19.09 2.68 3.35 21.77 22.44
B7.U. 28.38 3.99 4.98 32.37 33.36
yi74 iomu fil.U 41.57 5.84 7.30 4741 48.86

MUfiqn 10 mu. BU.U. UflIU 181 0.49 0.61 2.30 2.42
Si AC 5 mu.
9 41U71B(n4l«7uTA» BU.U. UflIU ZL250 0.68 0.84 3.34 X

10 4TUn«W14UTInVlll auu. *tm* \
#« WMk mn\ 1.00 1.26 4'
II 41uSlT114UUUU14 au u. uaiu
TUlSoi ( 1/2 *) 5.44 1.47 1.84

vuiSm ( 3/4 ••) »:?•

B04»U(3/4" + 3/8") \

SIIWU ( 1 " + 1/2 ")

-12 nuiflflouuu uififju ( Pre Coal )

muiSoi( 1/2 ")

muiSoi ( 3/4 •)

B04VU ( 3/4 •i- 3/8 0

!Tmu(l*4 1/2”)

/ii

www.yotathai.com

12

flviufimuuniiuasfniasjniM

HfmlwwwmSÿTfai S 30.00 •30.99 inn/aftt ( 5ifnm!o'jfni 2548 )

aiflu anviois-Jiu n'iif?ourifn (inn) nwiuiu Cum)

um/mnu linn jhijn ijnS rluÿn

13 miihinMeffifomimMwtfii

n’wmjitrÿneailoTiSnfiounifi au 366.01 16.77 20.97 382.79 386.98

fhiurnqiJfnfll80 HTI jrosiuih100-300 ftu.

fl?4 250,000

•jiuÿonmosufniu HI ACMUI 5 KU. HJ.U. 11.68 2.S6 3.20 14.24 1488
H7.il. 9.08 2.10 2.63 11.18 11.71
VliBlllUuWn
lniffoiTifllifo f)T4 150,000

14 wibirufloun?8
fhHRH4IAJe4H7TU

flintnjfleunifl nuu. 158.99 34.07 42.59 193.06 20158

nuiutriHoun™ ainumi. 12.45 1.52 1.90 13 97 14.35

fi-iiumjhjfi'aHition 2 tfi4 ami 14.84 3.69 4.61 18.53 19.45
niijfhnoan?* 10.20
m.u. 20.82 1.92 2.41 12.12 1260
fl'lHflJOBHBHOUnjH UBSMOOHU14 12.13
am) 740 2.45 3.06 23.27 23.89
n'ivioo«<miBOROfi8unT»
finiuHTuvsneunia IliHJ 2.34 2.92 14.47 15.05
4I.U
0.71 O.S8 8.11 8.28

15 J1U Stabilized Layer ITU.U. mitT 32.73 II 01 13.78 43.75 46.51
37.00 3.53 4.41 40.53 41.41
Himni'faij gnfi nun. min 36 00 11.03 13.78 47.02 49.78
riniinnsjÿnji mi.u. iniu 17.00 353 4.41 40.53 41.41
(iiHmniK) 'H'Ufiqn auu miw
fiithrTm) tfjinqn

16 4111 Pavement In Place Recycling m.u. 24.27 10.73 13.41 34.99 37.67
30.33 13.41 16.76 43.74 47.09
i)«anmnti is «»u HJ.U 40.44 17 88 2234 58 32 62.79
V«ifrmi(io 20 TO. HJ.ll. 48.53 21.45 26.81 69.98 75.35
3|H$maao 25 TO HJ.ll. 1000 1.91 2.41 II 93 12.41
HJ.ll. 2.32 0 36 0.45 2.68 2.77
3|oSmnito 30 no. HJ.ll.
40.99 5.56 6.94 46.54 47.93
17 4331 Slurry Seal HJ.ll. 55.47 706 8.82 62.53 64.29
HJ.ll. 67 16 775 9.68 76.85
1 8 4131 Fog Spray HJ.ll. 81.40 859 10.74 74,91 92.14
19 4311 Hoi M»ed Recycling HJ.ll
89.99
>ann 3 TO. HJ.ll.
HJ.ll. 10.04 1.72 2.15 11.76 12.19
JjHHfl 4 TO. 11.71 2.00 2.50 13 72 14.22

3[«nn 5 TO.

jjaSn 6 TO.

20 4131 Milling

\Hnn 5 TO.
yiiin to TO.

/

www.yotathai.com

i

101
v

fmvwhiiuarifajrisafw joimtjn 10{•(Mowwijhrjwliiito 25 «w)
qSihsromflu TIIIIJ Jbmttwwvi uasflmimiJnft

nfiniimuT8in34iaifi<imeiÿ 30.00 -31» uimivti

5:0: fhui3T]n fhimijn 1 isor fmwijn rlTU55Y|ft
iwifa vum
nu. vui/nu urn / MJJJ HTV91M immijn nu. lilH / ou irm/au.u.

vuth

nu. iw> / *u urn/aim.

1 6 38 8.93 41 88.81 124.33 31 174.56 244.38

2 8.03 11.24 42 90.95 127.33 82 176.63 247.28

3 9.67 13.54 43 93.09 130.32 83 178.79 250.31

4 1132 35.85 44 95.23 13333 84 180.96 25335

5 12.97 18.15 45 9737 136.32 85 183.14 256.40

6 14.61 20.46 46 99.52 139.33 86 185.24 25933

7 16.26 22.77 47 101.66 14232 87 187.34 262.28

8 18.09 2532 45 103.80 14532 88 189 54 26536

9 20.23 2832 49 105.93 148.31 89 191.66 26832

10 22.37 31 32 50 108.07 151.30 90 193.78 271.29
11 24.51 3432 91 196.01 274.42
12 26.66 3732 51 110.23 154.32 92 198.15 277.40
13 28 80 40 32 93 200.29 280.40
14 30.94 43.32 52 112-36 15731 94 202.44 283.41
15 33.08 46.32 95 204.48 286J7
16 35.23 4932 53 114.51 160J1 96 206.64 289.29
17 3737 5232 97 208.81 29233
18 39.51 55.31 54 116.66 163.33 98 210.98 295.38
19 41.66 58.32 99 213 17 298.44
55 118.79 166.31

56 120.93 169.30

57 123.08 17231

58 125.24 17534

59 127 37 178.32

20 43 80 6132 60 12931 18132 100 215.23 30133
21 4594 64.32 101 21743 304.40
22 48 09 67 32 61 131.66 184.33
23 5032 70.31
62 133.83 187 36 102 219.51 307.31

63 135.95 19033 103 221.72 310.41

24 52.37 73.32 64 138 08 193.31 104 223 81 313.33

25 54.52 76.32 65 14032 196.30 105 226.04 316.45

26 56.66 79.32 66 I42J7 19931 106 228.13 319.38

27 58.80 82.32 67 144.53 202.34 107 230.23 322.32

28 60.95 85 32 68 146.64 205 29 108 23234 325.27

29 63.08 88.31 69 148.82 208.34 109 234.60 328.44

30 65.23 91.32 70 150.94 211J2 110 236.71 331.40

31 67.36 9431 71 153.08 214.31 111 238.84 334.37

32 69.52 97-32 72 155.22 217.31 112 240.96 337.35

33 71.66 100.32 73 157.38 220.33 113 243.10 340 34

34 73.80 103.33 74 159.54 223.36 114 245.24 343 33

35 75.94 106.31 75 161.64 226.30 1 15 247.38 346.33

36 78.08 109.32 76 163.82 229.35 116 249.53 349.34

37 80.23 112.33 77 165.94 232 31 117 68 352.

38 82.38 115.33 168.06 235.29 118 25 35*38

39 84.52 118 33 79 170.27 23838 j119

40 86.66 121.32 172.41 241.38 \120 I * rivvxvJ

•• •

Mr" \

i\t !

occgg/iiin 05 nytjitÿutQÿmruruiÿo -

rtae/oin 10 c -rt f\uoÿoiH nBQtttpnMULtÿaocÿro&ttfnfctLUsosÿtBrtALgwjtuJ

n*/iuri 5IT su rumgwuuiruLiu rtu oooi tjrnu 101 -

rcu aw riu ow- 0001 89 ZZi 16*515 HI libit ro9ic LV\
101 iron iL\ 09 9Ct 96515 991
cot ill 95T15 tn« cl l 9* lit it l
65 109 ooz irus Ul 55559 C$605 991
95*865 Mbit irm 95695
58*565 0 PLZt 661 5Z805 95195 Oil £9059 ittoz £91
19 C65 655C9 861 69505 691 tSLlt 8550t
Of 685 6lilt 99C05 61 595 891 10505 It1
98985 00 l It 161 99 669 19! bttZt 10 IOC
99585 61619 961 C9 969 com 99! I* lit 56 W 191
06 919 561 19 569 591 55 819 99 96Z
/9085 Z9 919 96! 09069 iri9£ 991 C5519 19 96C on
61 LLZ 55 Cl 9 561 09189 90 651 591 59 119 5CC6C
95019 C61 09989 C9I 9C609 8C06C 6C!
51915 1C809 161 19 189 88955 191 09909 9C88C 851
85 115 10 909 061 C9819 51955 091 95509 86*58C in
C989S 91509 681 59*519 85 155 651 £5009 5658c 951
9C595 56‘109 881 9C*C19 59 055 851 55165 551
51*195 01*665 181 8r«95 151 85965 01T8Z KI
85655 99165 981 8ZT699 91995 95165 1961C €51
99 955 ZZ561 58! It 999 10995 951 19885 ZCI
15 555 19565 981 88I9E S5I 59 HZ TCI
81*055 51655 6r58E 051
8116C 581 15*155 Mill
59195 C81 6Ct
orsa
m
80*555

95*995 96*885 181 9CC99 16055 951 19 CSC 61 tLZ 1C l

99195 91*985 081 19099 18K5 551 95615 1601Z 9C1

95*855 55*985 611 19*159 919ZC C5! LZ9LZ 91*89Z 5C1

5C555 Z5C85 811 55959 999CC 151 99*515 9199Z 9ZI

UC55 15 085 111 65159 95‘CZC 051 85*015 9599C 5CI

C9 6C5 05815 911 1C899 61*015 691 C5195 15Z9Z CCl

559C5 11*915 511 55599 01*815 891 9C995 8109C 111

nau/uia nw/uin nu *rrnG/iu.n ftM/iun rtu flflO/Ulfl nw/uin •ftu

uLurnu ukuruy tfma 9/jnfc WhK
2QH uluifuu utumiu :Q:I uUuaiy
utuifuw 2(iZi
t8

tuj/uui 66*05 * 00*05 Nrtwifliy g iMjtjWMitutiniyii

tfufitftusuucmi KfiBiQMUtNnuji HQiyaistfutb
(rtBsi fiuirtytituwinjpiu)8j oi ubunot mflojjfcfiuflRfuytauy

ZOi

www.yotathai.com r

*%

www.yotathai.com

i.' 191

J fniufimiffifapitrfiJ lotmijn 10 SB uisraimm (nidktarifainiMihj 47 Xu)

gihbsmmihi flnu flonumfum irasnmimiJnft

-» »
miihmuMmSilwIi 5 4 30.00 30.99 um / q*i

runeum*

ISOZ riumijn fnimijn ISOS fmnrqn rnimijn isos ihuiiijn munijn

nu. irm/MJ uiTi/mi.ii. WtM urn / nu V71I/&1MJ. WIT* urn / Xu irm/nu.u.

l 397 5.56 nil. nu.
41
58.18 81.45 81 114.43 160.21
42
2 523 7.33 43 5959 83.43 82 115.82 162.15
3 6.49 9.09 60.99 85.39
44 83 117.24 164.14
45
4 7.75 10.85 46 62.40 87.36 84 118.63 166.09
63.81 89J3
5 9.00 12.61 47 6522 91.30 85 120 06 168.08
6 10.26 14.37 48
7 11.52 16.13 86 121.45 170.03
49
50 66.62 93.27 87 122.85 171.99
51 6802 95.23
8 12.78 17.89 52 69.43 97.20 88 124.25 173.95
53 70.34 99.17
9 14.04 19.65 54 72.24 101.14 89 125.65 175.92
55 103.10
10 15.29 21.41 56 73.64 10507 90 127.09 177.93
57 75.05 107.04 91 128.50 179.90
tl 16.55 23.17 58 76.46 109.01 92 129.87 181.82
59 77.87 110.97 93 131 28 183 SO
12 17.81 2493 79.27 112.94 94 132.70 185.78
60 80.67 114.91
13 19.07 26.69 8208 116.88
61
14 20.32 28.45 62 83.49
63
15 2163 30.28 64 95 134.11 187.76
65 96 135.53 189.74
16 2304 32.25 66 97 136.91 191.68
67 98 138-33 193.67
17 24.44 34.22 68 99 139.72 195.60
69
18 2585 36.19
70
19 27 25 38.15 71
72
20 28.66 40.12 73 84.90 118.86 100 141.14 197.60
21 30.07 42.09 74 86.30 120.82 101 142.53 199.54
75
22 31.47 44.06 76 87.71 122.79 102 143.96 201.55
77
23 32.88 46.03 89.11 124.76 103 145 35 20350
78
24 34.28 47.99 9052 126.73 104 146.75 205.44
25 35 69 49.96 79 91.92 128 68
26 37.09 51.93 80 93.33 130 67 105 148.18 207.46
27 38.50 53.90 94.73 132.63
28 39.91 55.87 96.14 134.59 106 149.58 209 41
29 41.31 57.83 97.54 136.56
30 42.72 59 81 98.95 138.53 107 150 98 211.37
3L 44.12 61.77 100 36 140.51
32 45.53 63.74 101.77 142.48 108 132.38 213.33
33 46.93 65.71 103.17 144.44
34 48.34 67.68 104.59 146.42 109 153.78 215.29
35 49.74 69.64 105.99 148.38
36 51.15 71.62 107.39 150.35 110 155.18 217.25
37 52.56 73.58 108.79 152.31
38 53.96 75 55 110.20 154.28 111 156.58 219.22

112 157.99 221.18

113 159.40 223.15

114 160.80 225.13

115 162.21 227.10

116 163.63 !9.08

117 65.04 231.06

23 \
I.119jtp118 I6C46
39 55 37 77.52 111.61 156.25 &\ \f9*'24
40 56.78 79.49 113.02 138.23 120

www.yotathai.com

i% 192

* ¥

fmHinwvmqnBirfa lotmijn ia St itorioaiorm (niwthnuniiuWifw 47 flu)

ijihhsmfliflu fhiu fhimairam uosnmiumlnfi

iifmSiifwrtemSÿIiQi ri on/ieuJ84 30.00 -30.99 vm/Bfn

nos filUTTTJfl fiiu«Y]n izaz fnimijn fmmnn KOZ rhwi>]n fhimtyi

nu. vvn/nu inn / au.u. nu. urn / au.u. TUffo

121 170.66 238.92 148 nu. inn v tfu um / BUM.
122 172.08 240.92 149
123 173.45 242.83 208.61 292.05 175 246.59 145.23
124 174.88 244.83 150
125 176.31 24683 151 210.08 294.12 176 248.01 347.22
126 177.67 248.74
127 179.11 250.75 152 211.48 296.07 177 249.44 349 22
128 180 54 252.76 153
129 181.91 254.68 154 212.87 298.02 178 250.87 351.22
130 183.35 256 69 155
131 184.73 258.62 156 214.27 299.98 179 252.18 353.05
132 186.10 260.54 157
133 187.55 26256 158 215.67 301.93 180 253.61 355.05
134 188.92 26449 159
135 190.37 266.52 160 217.07 303.89 181 255.04 357.05
136 191.75 268.45 161
137 193.20 270.48 162 218.46 305.85 182 256.47 359.06
138 194.58 272.42 163
139 195.96 274.35 164 219.86 30781 183 257.91 361.07
140 197 35 276.29 165
141 198.81 27833 166 221.27 309.77 184 259.21 362.90
142 200.19 280.27
143 201.58 282.21 167 222.67 311.74 185 260.65 364.91
144 203.05 28426 168
145 204.43 286.21 169 224.07 313-70 186 262.09 366.93
146 205.82 288.15 170
225.48 315.67 187 263.53 368.94
147 207.21 290.10 171
172 226.88 317.64 188 264.84 370.77
173
174 228.29 319.61 189 266.28 372.79

229.70 321.58 190 267.73 374.82

231.11 323 55 191 269.17 376.84

232.52 325.53 192 270.48 378.67

233.93 327.51 193 271.93 380.70

23535 329.49 194 273.38 382.73
236.76 331.47
195 274.69 384.56

238.18 333.45 196 276.14 38659

239.60 335.44 197 277.59 388.63

241.02 337.42 198 278.90 390.46
242.44 339.41
243.74 341.24 199 280.36 392.50
245.17 343.23
200 281.82 394.54
201- 1.41 1.97
1000
fio nu *0 nu.

%

- jcunmoiifriifi 201 mj.04 2000 nu frmjthnnnJunu nr 1.41 lnn/mj
1.97 irm/eu.u.
- woneauu.
30.50 inn/fni
- fai-niimuimnewoao

-MW1 i<r i &
V>
Y>
\ Vj

www.yotathai.com

GT/. wiadnÿrifnwawmumasiflfifl

2014 08 '04 12:05 FAX 022700466 TIPCO www.yotathai.com
@001

A TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED UK? OB01 lUO 14001 Tl* 1BQD1

TIPCO «SDW1V91» QMSOTQeaÿon oHOo>Oiaÿii

VI QUO.160/2557 Tuvi 1 nyOfl'iflJJ 2557

uÿripiuSpmruiiutitMfafl lhzriiAtm mnrppu 2557
LTUU 0fiij5in?uvn4w«n4

fotoijwi riTEfiuDflvffw 'i'irfa(uvnim) iCioÿtiSwuwsÿnwiinEiwSw/TtuiTaotirTfiWTIC«wnÿa "] viTÿnj

rn??iJTB<iTÿuuu?M'i5''3n,uP4amnw wsn./ISO 9001:2000 nfiLLs-'npiwacijTmmfisiyffimiwfisiiOpjjnoftttfiOPÿu

TlUPtm imS nm/vibfl

AC 60/70 Bulk (1.0D0 kg.) 33.440

Daiin (200 kg.) 8,047

PAR4 AC Bulk (1.0C0 kg.) 41,525

(200 kg.) 8,905

MC-70 Bulk (i.OOO kg.) 44,660

Dam (200 kg.) 9.539

Bulk (1,000 kg.) 44,"65

Drum (200 kg.) 6,964

CSS-: Buik (1,000 kg.) 24,750

Dam (200 kg.) 5,830

CRS-2 BUk (1,000 kg.) 24.310

i (200 kg.) 5.742

CMS-2H Bulk (1,000 kg.) 24.849

Dam (200 kg.) 5.852

CSS-1h Bulk (1.000 kg.) 25.C5B

(200 kg.) 5,896

i C3S-1MEMA) Bulk (1.000 kg.) 39.105

Dam (200 kg.) 8.332

CSS-1 P Bulk (1,000 kg.) 33,550

Dam (200 kg.) 6,710

.ADDITIVE Bulk (1,000 kg.) 200 invi/nn.

mho : Bulk = unvi/mj Dam =uiYi/iM

viwnmvm : nmwnsmLiinuPhii'Ufl'J uas a-VliiTijjTnitjjflflhiir.j

ripnuvi6i4tj§p: eiifiBfloimiÿnwufauflyriiisin ifhm'Hu'Hs-sm

1 inifl'iuoewswuiiipjj Ifi-j'ivs-mTwS'rEJfi-j isnuieiiuviu

!

(vnEjnwsiP whyis'i'mii)

Ox VlljIniiaavfa'M S0lfV5) (NVnim) wsmEmianvi 0107535000044

LITfcW

ShllMTU oi»rvrRuTff 118/1 fl.wirnu 6 Htumulu "upln rmw. 10400 Im : +66 (0) 2273-8000, 0-2271-G2OS Irrnm : -86 (0) 2773-6030, 0-2271-16C1 w«iw.llpcoaapralt.i;om

I-KM3-U 2S9 «*) 8 tdtl TWT. 12032 n.ii*WTv« ft.inmrM ojjjmu 3.UfiTniSu1 30980 Tm : *66 (0) 4433-549S-B ttmm ; *88 (0) 4433-5496-9

i 271 HW 1S ulul-lfiu tunnsh e.unisrin a.wwulan 65140 Im : *66 (0) 5537-14B1-2, 0-5537-1681-2 IT 7R11 ; *66 (0) 5537.1461-2, 0-5537-1581-2 *ip 360
61 V!U 5 UDoWWla n.gii»7B6 w.inwtn s.wi:V'jrufi4 q.njJYrnJnnii 10130 Kill : +66 (0) 2463-0160-70, 0-2817-5111-5 ItrtllTJ : +86 (0) 2817-5117

90 +uj 5 a.mmoKHnai+ma a.imBoij 78140 Trn ; +66 (0) 2273-6000 «a 5502-4 Inuro : +66 (O) 2273-6000 «o 5501 >HJ2


Click to View FlipBook Version