The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

20220711 Regulament Concurs Facebook Lednex1 2022 legalizat

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by marketing, 2022-07-11 00:53:55

20220711 Regulament Concurs Facebook Lednex1 2022 legalizat

20220711 Regulament Concurs Facebook Lednex1 2022 legalizat

MELINDA

III INSTAL

DUPLICAT

REGULAMENT CAMPANIE PROMOTIONALA

" Concurs Facebook LEDNEX1 2022"

1. Organizatorul �i regulamentul oficial al campaniei promotionale

1.1. Organizatorul campaniei „Concurs Facebook LEDNEXl 2022" (denumita in continuare
„Campania") este societatea MELINDA-IMPEX INSTAL S.R.L (í'n continuare
"Organizatorul"), avand sediul legal í'n ora�ul Odorheiu Secuiesc, strada Beclean nr. 314
jud. Harghita, í'nregistrata la Registrul Comertului al jud. Harghita sub nr.
J19/1063/2003, cod unic de inregistrare nr. RO 15936519, tel: 0266-207400, 0740-
150150, fax: 0266-207402, e-mail: [email protected], avand numar de operator date
cu caracter persona! 30691, reprezentat prin PÁL DÉNES, í'n calitate de administrator,
domiciliat í'n municipiul Odorheiu Secuiesc, str.Digului nr.5, judetul Harghita, cod
numeric persona! 1641003192479.

1.2. Campania se va desfa�ura conform termenilor �i conditiilor prevazute í'n acest
regulament (denumit in continuare „Regulamentul"), care sunt obligatorii pentru toti
participantii �i constituie un contract obligatoriu din punct de vedere legal intre
participanti �i Organizator.

1.3. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, í'n mod gratuit, pe
intreaga durata a promotiei, in format electronic, prin accesarea paginii
web https:/lanyflip.com/, link ce este mentionat �i in textul concursului.

1.1. Organizatorul i�i rezerva dreptul de a modifica ?i/sau completa Regulamentul, precum
�i dreptul de a suspenda �i/sau inceta �i/sau intrerupe desfa�urarea Campaniei, cu
conditia in�tiintarii prealabile a participantilor. Orice modificari / completari aduse
prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse í'n acte aditionale ?i vor fi comunicate
catre public prin publicarea pe pagina web https:/lanyflip.coml, link ce este mentionat
?i í'n textul concursului.

2. Aria de desfa�urare �i durata Campaniei
2.1. Campania este organizata �i desfa?urata pe intreg teritoriul Romaniei, exclusiv in
mediul on-line Facebook (www.facebook.com/melindainstal)
Campania í'ncepe pe data de 11 iulie 2022, ora 08:00 �i se termina pe data de 15
iulie 2022, ora 8:00.

3. Conditii de participare la Campanie �

.

w=

CONTACT SEOIU ADRESA SEDIU MELINDA-IMPEX INSTAl S.R.l.
H015936519
lel: +40 266 207400, +40 740 150150 Beclean nr, 314, Od(,;heiu Sccu:esc J 19/1063i2003
Fax:+ 40 266 207402, e-rnail: insta,@rnelinda.ro 535600, Harghita, Romania Capital social: 31.140.815 RON
www.mel':,da.ro, www.melir.dainstal.ro


Click to View FlipBook Version