The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by syara5081, 2019-07-11 08:36:55

RPT PJPK FORM 4

RPT PJPK FORM 4

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN EMPAT 2019

BULAN MINGGU TUNJANG / TAJUK / OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI i-THINK /
KEMAHIRAN KBAT
M1 K: Menyenaraikan faedah kesenggangan, rehat, istirahat 1. Membina peta minda
PK: KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA dan tidur. 2. Aktiviti perbincangan dalam i-THINK :
2/1/19 - 4.1 Kesenggangan, Rehat, Istirahat dan Peta Bulat
4/1/19 Tidur. A: Kesedaran perlunya rehat, istirahat dan tidur kumpulan:Nyatakan definisi, waktu dan
yang mencukupi keadaan bagi melakukan aktiviti tersebut. Peta
3. Forum bertajuk “Badan Sihat Otak Pelbagai Alir
Cergas”.

JANUARI M2 PJ: KECERGASAN FIZIKAL P: Melakukan larian jarak jauh secara perlahan dan 1. Membincang aspek keselamatan i-THINK :
1.1 Daya Tahan Kardiovaskular (DTK) berjalan pantas 2 km. melakukan aktiviti Peta Alir
7/1/19 - 1.1.1 Sistem Kardiovaskular KBAT :
11/1/19 1.1.2 Latihan Meningkatkan DTK K: Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular 2. Melakukan aktiviti larian jarak jauh Menaakul
1.1.3 Jenis-jenis Latihan K: Menjelaskan sistem kardiovaskular. perlahan.
M3 (a) Larian jarak jauh perlahan A: Kesedaran tentang daya tahan kardiovaskular KBAT :
(b) Berjalan pantas 2 hingga 3 km 3. Menamakan organ-organ yang terlibat Menaakul
14/1/19 - dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular.
FEBUARI 18/1/19 PJ: KEMAHIRAN SUKAN P: Melakukan teknik ansur maju lari berpagar yang betul KBAT :
2.4 Olahraga : Lari Berpagar K: Menyatakan kategori acara lari berpagar 1. Perbincangan aspek-aspek keselamatan. Menaakul
M4 2.4.1 Kategori Acara Lari Berpagar K: Mengenalpasti tahap-tahap ansur maju 2. Melakukan teknik ansur maju lari berpagar
2.4.2 Persediaan latihan & Langkah K: Menyatakan otot-otot kaki yan terlibat. i-THINK :
21/1/19 - Keselamatan A: Keyakinan diri dengan betul. Peta Bulat
25/1/19 2.4.3 Ansur Maju Lari Berpagar 3. Melabelkan otot-otot penting di bahagian KBAT :
P: Melakukan teknik larian berpagar mengikut fasa yang Menaakul
M5 PJ: KEMAHIRAN SUKAN betul kaki yang terlibat dlam acara lari berpagar.
2.4 Olahraga : Lari Berpagar
28/1/19 - 2.4.4 Kemahiran Lari Berpagar K: Menyatakan lima fasa penting dalam acara lari 1. Melakukan kemahiran lompat berpagar
01/02/19 (a) Fasa permulaan berpagar 2. Perbincangan kesalahan teknik dan
(b) Fasa lonjakan
(c) Fasa layangan K: Menyatakan kesalahan teknik dalam acara lari pembetulan dalam acara lari berpagar
(d) Fasa mendarat berpagar. 3. Mengumpul maklumat jaguh lari berpagar
(e) Fasa penamat
2.4.5 Kesalahan Teknik A: Berani mencuba di Malaysia.
4. Permainan kecil.
PJ: KECERGASAN FIZIKAL P: Melakukan senamrobik dengan teknik yang betul
1.1 Daya Tahan Kardiovaskular (DTK) K: Menyatakan kepentingan DTK dalam aktiviti sukan 1. Melakukan senamrobik dengan teknik yang
1.1.3 Jenis-jenis Latihan betul.
(c) Latihan senamrobik dan kehidupan harian
(d) Latihan fartlek A: Kegembiraan 2. Membincangkan kepentingan DTK dalam
1.1.4 Mengelakkan Penyakit sukan dalam aktiviti harian
Kardiovaskular
1.1.5 Kesan Latihan 3. Menamakan otot-otot utama yang terlibat
dalam senamrobik

4. Perbincangan faedah latihan DTK

Mimi Hartini Omar 1

4/02/19 - RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
08/02/19 TINGKATAN EMPAT 2019

CUTI TAHUN BARU CINA

M6 PK: GAYA HIDUP SIHAT K: Menyatakan penyakit-penyakit yang berkaitan tabiat 1. Aktiviti kumpulan : Setiap kumpulan i-THINK :
5.1 Pemakanan pemakanan membincangkan satu penyakit yang Peta Buih
11/2/19 - 5.1.1 Penyakit yang berkaitan dengan berkaitan dengan tabiat pemakanan.
15/02/19 tabiat pemakanan: K: Menyenaraikan kesan-kesan yang berkaitan KBAT :
(a) Obesiti dengan tabiat pemakanan 2. Membincangkan kesan tabiat pemakanan Menaakul
M7 (b) Diabetes Melitus yang tidak seimbang Membanding
(c) Hipertensi K: Menyenaraikn masalah berkaitan kekurangan zat
18/2/19 - (d) Penyakit Jantung Koronari makanan. 3. Mencari keratan akhbar / majalah yang beza
22/02/19 (e) Ulser Peptik berkaitan dengan pemakanan
5.1.2 Masalah berkaitan kekurangan A: Mengamalkan pemakanan seimbang i-THINK :
M8 A:Sayangi diri sendiri 4. Folio pemakanan sihat Peta Buih
zat
25/2/19 - makanan P: Melakukan sekurang - kurangnya 2 aktiviti 1. Menerangkan prosedur aktiviti isometrik. KBAT :
28/02/19 penguncupan otot isometrik 2. Menyediakan folio : Latihan penguncupan Menaakul
PJ: KECERGASAN FIZIKAL Membanding
1.2 Daya Tahan Otot (DTO) K: Menjelaskan maksud DTO otot isometrik.
1.2.1 Latihan DTO K: Menyatakan perbezaan antara kontraksi kensentrik 3. Perbincangan kesan latihan DTO kepada beza
1.2.2 Latihan Meningkatkan DTO
1.2.3 Aktiviti Isotonik dan kontrksi esentrik tubuh manusia. KBAT :
1.2.4 Aktiviti Latihan Isometrik K: Menyatakan aspek-aspek keselamatan semasa 4. Melakukan aktiviti isometrik:Tolak dinding, Menaakul
1.2.5 Aktiviti Isokinetik
1.2.6 Kesan Latihan DTO melakukan aktiviti DTO melawan runtun siku, mendagu, bergayut
A: Kerjasama siku bengkok.
PJ: KEMAHIRAN SUKAN
2.1 Permainan: Hoki P: Melakukan kemahiran menolak, menahan, 1. Aktiviti berstesen mengikut kemahiran
2.1.1 Asas Permainan menyerkap yang ditetapkan.
2.1.2 Kemahiran Menolak
2.1.3 Kemahiran Menahan & dan memukul bola dengan teknik yang betul. 2. Perbincangan teknik kemahiran asas hoki.
Menyerkap Bola K: Menyatakan alatan dalam permainan hoki. 3. Perbincangan kesilapan biasa ketika
2.1.4 Kemahiran memukul K: Menyatakan teknik-teknik kemahiran menolak
menahan bola.
menahan, menyerkap dan memukul bola. 4. Permainan kecil.
A:Kerjasama

MAC M9 KARNIVAL SEGAK TINGKATAN 4 – RUJUK BUKU PANDUAN 2016
UJIAN FORMATIF 1
01/03/19

M10

04/3/19 -
08/03/19

Mimi Hartini Omar 2

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN EMPAT 2019

M11 PJ: KEMAHIRAN SUKAN P: Melakukan kemahiran menguis, mencedok, 1. Aktiviti berstesen mengikut kemahiran KBAT :
2.1 Permainan: Hoki menggelecek dan menjaga gol dengan teknik yang yang ditetapkan. Menaakul
11/3/19 - 2.1.5 Kemahiran Menguis betul.
15/03/19 2.1.6 Kemahiran Mencedok 2. Perbincangan dan simulasi faul yang biasa
2.1.7 Kemahiran Menggelecek K: Menyatakan teknik-teknik menguis, mencedok, dilakukan serta hukuman terhadap faul.
2.1.8 Kemahiran Menjaga Gol menggelecek dan menjaga gol.
3. Perbincangan aspek keselamatan dalam
2.1.9 Faul K: Menyatakan faul yang biasa dilakukan dan permainan hoki.

hukumannya. 4. Tayangan video.
A:Kerjasama 5. Permainan kecil.

M12 PK : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA K : Menyatakan isu-isu berkaitan remaja 1. Forum berkaitan isu-isu remaja
4.2 Emosi Remaja K : Menyatakan faktor perubahan emosi remaja. 2. Lakonan
18/3/19 - 4.2.1 Isu-isu remaja A : Menyayangi dan menghargai diri sendiri 3. Tayangan video
22/3/19 (a) Melepak 4. Perbincangan kumpulan : Faktor
(b) Lari dari Rumah i-THINK :
(c) Pembuangan Anak perubahan emosi remaja Peta Bulat
(d) Masalah Disiplin 5. Folio
4.2.2 Faktor Perubahan Emosi 6. Keratan akhbar.
Remaja

23/3/19 - CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
31/03/19

APRIL M13 PJ: KEMAHIRAN SUKAN P: Melakukan kemahiran lompat jauh bagi setiap fasa 1. Melakukan teknik lompat jauh secara i-THINK :
2.5 Olahraga : Lompat Jauh dengan teknik yang betul. individu Peta pokok
1/04/19 - 2.5.1 Persediaan dan Aspek
05/04/19 Keselamatan K: Menyatakan tiga teknik lompat jauh. 2. Simulasi lakuan lompat jauh mengikut tiga KBAT :
2.5.2 Fasa-fasa Lompat Jauh K: Menyatakan aspek keselamatan semasa melakukan teknik yang diajar. Menaakul
(a) Fasa Lari Landas
(b) Fasa Lonjakan lompat jauh. 3. Mengenalpasti kesalahan yang dilakukan
(c) Fasa Layangan A:Keyakinan diri. oleh rakan semasa melakukan lompat
(d) Fasa Mendarat jauh.
➢ Teknik Lompat Jauh Gaya Layar
4. Perbincanganlangkah keselamatan yang
➢ Teknik Lompat Jauh Gaya perlu dititi beratkan semasa melakukan
Gantung lompat jauh.

➢ Teknik Lompat Jauh Gaya 5. Tayangan video.

Kayuh

Mimi Hartini Omar 3

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN EMPAT 2019

MEI M14 PJ: KEMAHIRAN SUKAN P: Melakukan teknik ansur maju lompat jauh dengan 1. Melakukan ansur maju lompat jauh secara KBAT :
2.5 Olahraga : Lompat Jauh betul. berpasangan. Menaakul
8/04/19 - 2.5.3 Menentukan Kaki Lonjakan
12/04/19 2.5.4 Ansur Maju Lompat Jauh K:Menyatakan aspek-aspek keselamatan semasa 2. Menyenaraikan peraturan asas dalam i-THINK :
2.5.5 Undang-undang Dan Peraturan melakukan lompat jauh lompat jauh. Peta Pokok
M15
PK : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA K :Menyatakan kesalahan biasa yang dilakukan semasa 3. Membincangkan aspek-aspek keselamatan i-THINK:
15/4/19 - 4.2 Emosi Remaja lompat jauh yang perlu diambil kira dalam acara lompat Peta Bulat
19/04/19 4.2.3 Faedah memahami emosi jauh . Peta Pokok
4.2.4 Mendapatkan Faedah daripada K:Mengenalpasti otot penggerak utama yang digunakan
M16 Emosi dalam acara lompat jauh 4. Melukis dan melabelkan otot-otot yang KBAT:
terlibat dalam acara lari pecut. Menaakul
22/4/19 - PJ: KEMAHIRAN A:Memahami dan mematuhi undang-undang dan
26/04/19 2.7 Pendidikan Pergerakan:Gimnastik peraturan 5. Perbincangan perkara-perkara yng perlu KBAT :
dielakkan dan yang harus dilakukan dalam Menaakul
M17 Artistik K : Menyatakan faedah memahami emosi teknik lompat jauh.
2.7.1 Aspek Keselamatan K : Menyatakan langkah menangani masalah emosi
29/4/19 - 2.7.2 Kemahiran dalam Gimnastik A : Menyayangi dan menghargai diri sendiri 1. Lakonan
03/05/19 2. Tayangan video
Artistik P: Dapat melakukan sekurang-kurangnya dua 3. Perbincangan kumpulan : langkah
(a) Lombol Tegak Lalu kemahiran
(b) Lombol Kangkang menangani masalah emosi
(c) Hambur Kepala dalam gimnastik artistik dengan betul dan selamat 4. Folio
(d) Hambur Tangan K: Menyatakan langkah-langkah keselamatan yang perlu 5. Keratan akhbar.

PJ: KEMAHIRAN SUKAN diambil dalam acara gimnastik artistik. 1. Perbincangan kumpulan berkaitan aspek
2.3 Permainan : Sepak Takraw K: Menyatakan pola pergerakan yang penting dalam keselamatan
2.3.1 Gelanggang Sepak Takraw
2.3.2 Kemahiran Asas gimnastik artistik. 2. Melakukan aktiviti secara berpasangan
(a) Melambung bola K: Menjelaskan prinsip imbangan dalam pergerakan mengikut ansur maju/fasa dengan betul.
(b) Servis bola
(c) Mengumpan bola gimnastik artistik. 3. Simulasi pergerakan dalam gimnastik
A: Keyakinan diri artistik.

P: Melakukan kemahiran asas dalam sepak takraw 4. Perbincangan teknik lakuan yang betul
dengan teknik lakuan yang betul. bagi mengurangkan risiko kecederaan.

K: Menyatakan faul dalam servis. 5. Tayangan video.
K: Menyatakan otot utama yang terlibat dalam 6. Mendapatkan maklumat berkaitan dengan

kemahiran melambung bola, servis dan mengumpan gimnastik di internet.
bola.
A: Keyakinan diri. 1. Melakukan kemahiran asas dalam sepak
takraw secara berkumpulan.

2. Membincangkan teknik latihan kemahiran
mengikut kumpulan kemahiran asas.

3. Membincangkan otot-otot yang terlibat
dalam sepak takraw.

4. Melukis dan melabelkan gelanggang sepak
takraw.

5. Membincangkan peranan tekong, feeder
dan killer.

Mimi Hartini Omar 4

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN EMPAT 2019

M18 PJ: KEMAHIRAN SUKAN P: Melakukan kemahiran asas dalam sepak takraw 1. Melakukan kemahiran asas dalam sepak THINK :
2.3 Permainan : Sepak Takraw dengan teknik lakuan yang betul. takraw secara berkumpulan. Peta Bulat
6/05/19 - 2.3.2 Kemahiran Asas
10/05/19 (d) Menanduk bola K: Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil 2. Menjelaskan kesalahan yang dilakukan KBAT :
(e) Merejam bola kira dalam sepak takraw. semasa latihan dan permainan. Menaakul
M19 (f) Menghadang bola
& K: Menyatakan cara pengiraan mata. 3. Membincangkan aspek-aspek keselamatan
M20 2.3.3 Kiraan Mata K: Menyatakan otot utama terlibat dalam kemahiran yang perlu diambil kira dalam sepak takraw

menanduk, merejam dan menghadang bola. 4. Permainan sepak takraw
A: Keyakinan diri. 5. Peta minda: ciri-ciri regu yang kuat.

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
CUTI HARI WESAK

CUTI HARI NUZUL AL-QURAN

13/05/19 HINGGA 24/05/19

CUTI PERTENGAHAN TAHUN
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI

M21 PK: KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA K:Menyatakan fungsi keluarga dan peranan setiap ahli 1. Mencipta sajak ”Keluarga Bahagia” i-THINK :
4.3 Kekeluargaan keluarga.. 2. Perbincangan kepentingan institusi Peta Pokok
11/6/19 -
14/06/19 4.3.1 Fungsi Keluarga K:Menghuraikan ciri-ciri keluarga bahagia kekeluargaan.
4.3.2 Aspek Keluarga Bahagia K: Menyatakan kepentingan institusi kekeluargaan. 3. Lakonan
4.3.3 Kepentingan Institusi A:Sayangi dan menghormati ahli keluarga 4. Tayangan video
5. Folio “Keluarga Saya”
Kekeluargaan

M22 PK: KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA K:Menyatakan kesan seks sebelum berkahwin. 1. Perbincangan kesan buruk akibat seks i-THINK :
4.3 Kekeluargaan K:Menghuraikan cara-cara mengatasi gejala seks sebelum berkahwin. Peta Pokok
17/6/19 - 4.3.4 Akibat Seks Sebelum Berkahwin
21/06/19 sebelum berkahwin. 2. Mengumpul maklumat kes remaja yang
A:Sayangi diri terlibat dengan seks sebelum berkahwin.

3. Forum “Keburukan Seks Bebas”

Mimi Hartini Omar 5

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN EMPAT 2019

M23 PJ: KEMAHIRAN P:Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik 1. Melakukan kemahiran gimnasti irama KBAT :
2.8 Gimnastik Irama yang betul. secara individu. Menaakul
24/6/19 - 2.8.1 Jenis Pergerakan
28/06/19 a) Pusingan badan K:Menyatakan kemahiran asas pergerakan pusingan 2. Menunjuk teknik lakuan kemahiran KBAT :
b) Lompatan dan lompatan dalam gimnastik irama. pusingan badan dan lompatan Menaakul
M24 2.6.2 Aspek keselamatan menggunakan alat yang berbeza dalam
K:Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil kemahiran gimnastik irama. KBAT :
01/7/19 - PJ: KEMAHIRAN SUKAN kira dalam melakukan aktiviti gimnastik irama. Menaakul
05/07/19 2.6 Olahraga : Lompat Kijang 3. Menjelaskan kesalahan yang biasa
2.6.1 Gaya Lompat Kijang A:Keyakinan diri dan keseronokan dilakukan oleh rakan semasa latihan. i-THINK :
M25 (a) Gaya Polish/Gaya Lompatan Peta Pokok
Mendatar. P: Melakukan salah satu gaya lompat kijang dengan 4. Perbincangan aspek keselamatan.
08/7/19 - (b) Gaya Russian/Gaya Dwi teknik yang betul
12/07/19 Lengan 1. Perbincangan aspek-aspek keselamatan.
2.6.2 Fasa Lompat Kijang K: Menyatakan fasa-fasa dalam lompat kijang 2. Melakukan salah satu gaya lompat kijang
(a) Fasa Larian Landas K: Menjelaskan teknik-teknik di setiap fasa dalam lompat
(b) Fasa Lonjakan dengan teknik yang betul
(c) Fasa Melangkah kijang. 3. Membezakan dua gaya yang popular
(d) Fasa Lonjakan Kaki Bebas K: Menyatakan otot-otot kaki yang terlibat.
(e) Fasa Layangan A: Keyakinan diri dalam acara lompat kijang.
(f) Fasa Mendarat 4. Melabelkan otot-otot penting di bahagian

PJ: KEMAHIRAN SUKAN kaki yang terlibat dalam acara lompat
2.6 Olahraga : Lompat Kijang kijang.
2.6.3 Sistem Latihan dan 5. Folio tentang atlet lompat kijang.
6. Tayangan video.
Keselamatan
JULAI • Ansur maju lompat kijang P: Melakukan ansur maju lompat kijang dengan 1. Melakukan ansur maju lompat kijang
teknik yang betul dengan teknik yang betul secara
2.6.4 Undang-undang dan Peraturan berpasangan.
K: Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam
acara lompat kijang 2. Perbincangan perkara-perkara yang perlu
dielakkan dalam acara lompat kijang
K: Menyatakan kesalahan yang perlu dielakkan dalam secara berkumpulan.
acara lompat kijang..
3. Folio tentang atlet lompat kijang.
K: Menyatakan otot-otot kaki yang terlibat. 4. Tayangan video.
A: Keyakinan diri

M26 PK : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA K : Menyatakan maksud stres dan konflik 1. Lakonan
5.2 Pengurusan Stres dan Konflik K : Menyatakan faktor penyebab stres dan konflik 2. Perbincangan kumpulan : Tanda-tanda
15/7/19
19/07/19 5.2.1 Stress K : Menyatakan cara menangani stres dan konflik stres dan langkah menangani stress.
5.2.2 Tanda-tanda Stress K : Menyatakan kesan konflik ke atas remaja. 3. Keratan akhbar.
5.2.3 Faktor Penyebab Stress A : Menyayangi dan menghargai diri sendiri 4. Forum

5.2.4 Strategi Menangani Stres 5. Peta minda : Fungsi kaunselor
5.2.5 Konflik
5.2.6 Faktor Penyebab Konflik
5.2.7 Strategi Menangani Konflik

Mimi Hartini Omar 6

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN EMPAT 2019

M27 PJ: KEMAHIRAN SUKAN DAN REKREASI P: Mendirikan khemah yang digunakan dalam aktiviti 1. Mendirikan khemah secara berkumpulan. i-THINK :
2.11 Perkhemahan perkhemahan. 2. Perbincanggan tujuan perkhemahan Peta Alir
22/7/19 - 2.11.1 Mendirikan Khemah 3. Peta minda: Faedah aktiviti perkhemahan. Peta dakap
26/07/19 2.11.2 Tujuan Perkhemahan K: Menjelaskan tujuan dan faedah perkhemahan. 4. Aktiviti luar kelas: Mengenalpasti tapak
2.11.3 Aktiviti Perkhemahan K: Menyatakan aktiviti perkhemahan dan persediaan THINK :
M28 2.11.4 Persediaan Sebelum perkhemahan yang sesuai. Peta Buih
sebelum perkhemahan. 5. Membentuk organisasi dan merancang Berganda
29/7/19 - Perkhemahan A: Keseronokan Peta Bulat
02/08/19 a) Pembentukan jawatankuasa belanjawan.
b) Kenalpasti kawasan 6. Perbincangan alatan perkhemahanyang THINK :
M29 c) Surat kebenaran Peta Bulat
d) Belanjawan diperlukan.
05/8/19 -
09/08/19 e) Alatan Perkhemahan

10/8/19 - KARNIVAL SEGAK TINGKATAN 4 – RUJUK BUKU PANDUAN 2016
18/08/19
PJ : KESUKANAN K: Menjelaskan maksud Dasar Sukan Negara 1. Perbincangan kumpulan peranan Dasar
M30 3.1 Pengurusan Sukan K: Menjelaskan tiga tumpuan utama Dasar Sukan Sukan Negara
3.1.1 Dasar Sukan Negara (DSN)
19/8/19 - 3.1.2 Majlis Sukan Sekolah-sekolah Negara 2. Mengenal pasti struktur organisasi sukan di
23/08/19 Malaysia K: Membincangkan sumbangan MSSM ke arah peringkat sekolah.
3.1.3 Teknologi Maklumat dalam
mencapai Dasar Sukan Negara 3. Melayari internet untuk mendapatkan
Sukan A: Kesedaran tentang pentingnya sukan maklumat tentang Majlis Sukan Negara

OGOS PJ : KESUKANAN 4. Forum bertajuk bagaimana sukan dapat
3.2 Kerjaya Dalam Sukan
3.2.1 Pemilihan Kerjaya memupuk semangat perpaduan di
3.2.2 Pemain Profesional kalangan rakyat Malaysia.
3.2.3 Pemain Semiprofesional
3.2.4 Pemain Amatur CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
CUTI HARI RAYA AIDILADHA

K: Menjelaskan peluang kerjaya dalam bidang sukan. 1. Perbincangan kumpulan peranan dan
K: Menyatakan kerjaya dan peranan dalam bidang tanggungjawab kerjaya seperti guru

sukan. pendidikan jasmani, eksekutif sukan,
K: Menyatakan perbezaan antara pemain professional, konsultan sukan, pensyarah sukan,
pemaian semiprofessional dan pemain amatur. jurulatih dan lain-lain.
A: Memumupuk minat kerjaya dalam bidang sukan 2. Mengenal pasti minat masing-masing
dalam bidamh sukan.
3. Perbahasanan/forum cara meningkatkan
prestasi atlet di peringkat sekolah, negeri
dan negara,

Mimi Hartini Omar 7

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN EMPAT 2019

M31 PJ: KEMAHIRAN P:Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan dengan 1. Melakukan kemahiran gimnastik
2.9 Gimnastik Pendidikan teknik yang betul dan selamat. pendidikan secara individu dan
26/8/19 - 2.9.1 Kesedaran Aliran berkumpulan
30/08/19 (a) Aliran bebas K:Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil
(b) Aliran terikat kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. 2. Melakukan aktiviti berstesen untuk
(c) Aliran bebas dan terikat pergerakan aliran bebas dan terikat.
K:Menghuraikan komponen kecergasan yang
2.9.2 Kesedaran Perkaitan dengan diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan. 3. Membincangkan aspek-aspek keselamatan
Orang Lain. yang perlu diambil kira dalam pergerakan
A:Keyakinan diri. gimnastik pergerakan.
2.9.3 Aspek Keselamatan
P:Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan dengan 4. Merancang aktiviti berstesen dalam
M32 PJ: KEMAHIRAN teknik yang betul dan selamat. gimnastik pergerakan.
2.9 Gimnastik Pendidikan
02/9/19 - 2.9.1 Kesedaran Aliran K:Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil 1. Melakukan kemahiran gimnastik
06/09/19 (a) Aliran bebas kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. pendidikan secara individu dan
(b) Aliran terikat berkumpulan
(c) Aliran bebas dan terikat K:Menghuraikan komponen kecergasan yang
2.9.2 Kesedaran Perkaitan dengan diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan. 2. Melakukan aktiviti berstesen untuk
pergerakan aliran bebas dan terikat.
Orang Lain. A:Keyakinan diri.
2.9.3 Aspek Keselamatan 3. Membincangkan aspek-aspek keselamatan
P:Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan dengan yang perlu diambil kira dalam pergerakan
SEPTEMBER M33 PJ: KEMAHIRAN teknik yang betul dan selamat. gimnastik pergerakan.
2.9 Gimnastik Pendidikan
09/9/19 - 2.9.1 Kesedaran Aliran K:Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil 4. Merancang aktiviti berstesen dalam
13/09/19 (a) Aliran bebas kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. gimnastik pergerakan.
(b) Aliran terikat
(c) Aliran bebas dan terikat K:Menghuraikan komponen kecergasan yang 1. Melakukan kemahiran gimnastik
2.9.2 Kesedaran Perkaitan dengan diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan. pendidikan secara individu dan
Orang Lain. berkumpulan
A:Keyakinan diri.
2.9.3 Aspek Keselamatan 2. Melakukan aktiviti berstesen untuk
P:Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan dengan pergerakan aliran bebas dan terikat.
M34 PJ: KEMAHIRAN teknik yang betul dan selamat.
2.9 Gimnastik Pendidikan 3. Membincangkan aspek-aspek keselamatan
17/9/19 - 2.9.1 Kesedaran Aliran K:Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil yang perlu diambil kira dalam pergerakan
20/09/19 kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. gimnastik pergerakan.
(a) Aliran bebas
(b) Aliran terikat K:Menghuraikan komponen kecergasan yang 4. Merancang aktiviti berstesen dalam
(c) Aliran bebas dan terikat diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan. gimnastik pergerakan.
2.9.2 Kesedaran Perkaitan dengan
Orang Lain. A:Keyakinan diri. 1. Melakukan kemahiran gimnastik
2.9.3 Aspek Keselamatan pendidikan secara individu dan
berkumpulan

2. Melakukan aktiviti berstesen untuk
pergerakan aliran bebas dan terikat.

3. Membincangkan aspek-aspek keselamatan
yang perlu diambil kira dalam pergerakan
gimnastik pergerakan.

4. Merancang aktiviti berstesen dalam
gimnastik pergerakan.

Mimi Hartini Omar 8

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN EMPAT 2019

M35 PJ: KEMAHIRAN P:Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan dengan 1. Melakukan kemahiran gimnastik
2.9 Gimnastik Pendidikan teknik yang betul dan selamat. pendidikan secara individu dan
23/9/19 - 2.9.1 Kesedaran Aliran berkumpulan
27/09/19 (a) Aliran bebas K:Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil
(b) Aliran terikat kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. 2. Melakukan aktiviti berstesen untuk
(c) Aliran bebas dan terikat pergerakan aliran bebas dan terikat.
K:Menghuraikan komponen kecergasan yang
2.9.2 Kesedaran Perkaitan dengan diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan. 3. Membincangkan aspek-aspek
Orang Lain. keselamatan yang perlu diambil kira
A:Keyakinan diri. dalam pergerakan gimnastik
2.9.3 Aspek Keselamatan pergerakan.
K: Menjelaskan peluang kerjaya dalam bidang sukan.
M36 PJ : KESUKANAN K: Menyatakan kerjaya dan peranan dalam bidang 4. Merancang aktiviti berstesen dalam THINK :
3.2 Kerjaya Dalam Sukan sukan. gimnastik pergerakan. Peta Buih
30/9/19 - 3.2.1 Pemilihan Kerjaya K: Menyatakan perbezaan antara pemain professional, Berganda
04/10/19 3.2.2 Pemain Profesional pemaian semiprofessional dan pemain amatur. 4. Perbincangan kumpulan peranan dan
3.2.3 Pemain Semiprofesional A: Memumupuk minat kerjaya dalam bidang sukan tanggungjawab kerjaya seperti guru i-THINK :
3.2.4 Pemain Amatur pendidikan jasmani, eksekutif sukan, Peta Pokok
K : Menyatakan maksud stres dan konflik konsultan sukan, pensyarah sukan,
OKTOBER M37 PK : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA K : Menyatakan faktor penyebab stres dan konflik jurulatih dan lain-lain. i-THINK :
5.2 Pengurusan Stres dan Konflik K : Menyatakan cara menangani stres dan konflik Peta Pokok
7/10/19 - 5.2.1 Stress K : Menyatakan kesan konflik ke atas remaja. 5. Mengenal pasti minat masing-masing
11/10/19 5.2.2 Tanda-tanda Stress A : Menyayangi dan menghargai diri sendiri dalam bidamh sukan.
5.2.3 Faktor Penyebab Stress
M38 5.2.4 Strategi Menangani Stres 6. Perbahasanan/forum cara meningkatkan
5.2.5 Konflik prestasi atlet di peringkat sekolah, negeri
14/10/19 5.2.6 Faktor Penyebab Konflik dan negara,
-18/10/19 5.2.7 Strategi Menangani Konflik
6. Lakonan
M39 PK: KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA 7. Perbincangan kumpulan : Tanda-tanda
4.3 Kekeluargaan
21/10/19 4.3.1 Fungsi Keluarga stres dan langkah menangani stress.
-25/10/19 4.3.2 Aspek Keluarga Bahagia 8. Keratan akhbar.
4.3.3 Kepentingan Institusi 9. Forum
Kekeluargaan 10. Peta minda : Fungsi kaunselor

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

K:Menyatakan fungsi keluarga dan peranan setiap ahli 6. Mencipta sajak ”Keluarga Bahagia”
keluarga.. 7. Perbincangan kepentingan institusi

K:Menghuraikan ciri-ciri keluarga bahagia kekeluargaan.
K: Menyatakan kepentingan institusi kekeluargaan. 8. Lakonan
A:Sayangi dan menghormati ahli keluarga 9. Tayangan video
10. Folio “Keluarga Saya”

Mimi Hartini Omar 9

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN EMPAT 2019

NO M40 PJ: KEMAHIRAN P:Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan dengan 5. Melakukan kemahiran gimnastik THINK :
VE 2.9 Gimnastik Pendidikan teknik yang betul dan selamat. pendidikan secara individu dan Peta Buih
MB 29/10/19 2.9.1 Kesedaran Aliran berkumpulan Berganda
ER - 1/11/19 (a) Aliran bebas K:Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil
(b) Aliran terikat kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan. 6. Melakukan aktiviti berstesen untuk
M41 (c) Aliran bebas dan terikat pergerakan aliran bebas dan terikat.
2.9.2 Kesedaran Perkaitan dengan K:Menghuraikan komponen kecergasan yang
4/11/19 - Orang Lain. diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan. 7. Membincangkan aspek-aspek
08/11/19 2.9.3 Aspek Keselamatan keselamatan yang perlu diambil kira
A:Keyakinan diri. dalam pergerakan gimnastik
M42 PJ : KESUKANAN pergerakan.
3.2 Kerjaya Dalam Sukan K: Menjelaskan peluang kerjaya dalam bidang sukan.
11/11/19 3.2.1 Pemilihan Kerjaya K: Menyatakan kerjaya dan peranan dalam bidang 8. Merancang aktiviti berstesen dalam
- 3.2.2 Pemain Profesional sukan. gimnastik pergerakan.
3.2.3 Pemain Semiprofesional K: Menyatakan perbezaan antara pemain professional,
15/11/19 3.2.4 Pemain Amatur pemaian semiprofessional dan pemain amatur. 7. Perbincangan kumpulan peranan dan
A: Memumupuk minat kerjaya dalam bidang sukan tanggungjawab kerjaya seperti guru
M43 pendidikan jasmani, eksekutif sukan,
konsultan sukan, pensyarah sukan,
18/11/19 jurulatih dan lain-lain.
-
8. Mengenal pasti minat masing-masing
22/11/19 dalam bidamh sukan.

M44 9. Perbahasanan/forum cara meningkatkan
prestasi atlet di peringkat sekolah, negeri
dan negara,

AKTIVITI SUKAN DAN PERMAINAN PELAJAR TINGKATAN 4
AKTIVITI SUKAN DAN PERMAINAN PELAJAR TINGKATAN 4

CUTI AKHIR TAHUN 2019

Mimi Hartini Omar 10


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Shotokan Dictionary
Next Book
RAPORT KOLEJOWY_III wyd. RK_2019