The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by abi.nurhans, 2021-11-01 23:14:21

T2 IBADAH - PUASA BENTENG IMAN

PELAJARAN 18


129-140

Menyatakan Menyatakan maksud,Menyatakan Keistimewaan hukum dan dalil


hikmah puasa bulan ramadhan puasaMenyatakan Menyenaraikan


Qada’, fidyah dan syarat wajib dan


kaffarah bagi Objektif syarat sahgolongan yang pembelajaran


diharuskan berbuka Menyatakan rukun


puasa puasaMenyatakan


golongan yang Menyatakan Menyenaraikan


diharuskan jenis puasa perkara makruh danberbuka puasa sunat puasa

KEISTIMEWAAN BULAN RAMADHAN

1. BULAN DITURUNKAN ُ
َّ
ُ ْ
َ َ ُ
ْ
ِ
AL QURAN …… ُنآرقلا ِهيِف َلزنأ يِذلا َناَضمر رْهَش
MAKSUD:


2. BULAN UNTUK BERPUASA Bulan ramadhan yang padanya diturunkan Al

Quran
3. TERDAPAT LAILATUL


ْ َ
QADAR YANG LEBIH BAIK ُهمُصَيلف ر ْهَّشلا مُكنِم َدهَش نمف َ ….
ْ
َ
َ
DARIPADA SERIBU BULAN ُ ِ
….. َنورُكْشَت
ُ


MAKSUD:

4. BULAN PENGAMPUNAN …Oleh itu, sesiapa daripada kamu yang


menyaksikan anak bulan ramadhan, maka


hendaklah dia berpuasa pada bulan itu.

BAHASA Menahan diriMAKSUD PUASA
Menahan diri daripada perkara yang

membatalkan puasa, bermula dari


ISTILAH terbit fajar sehingga terbenam

matahari mengikut syarat tertentu


dan disertai dengan niat puasa.

HUKUM DAN DALIL PUASA
HUKUM DALIL


Surah Al Baqarah ayat 183
َ
َ
َ
َّ
ل َع بِتُك امَك ماَي صلا مُك ْيلَع بِتُك اوُنمآ َنيِذلا اَهُْيأ اَي
َ
َ
ِ
َ
َ ُ
ُ
َ
َّ َ
َّ
ُ
WAJIB pada bulan – َنوق َّتَت مُكلَعل مُكِلْبق نِم َنيِذلا
ْ
ْ
Ramadhan bagi “wahai orang yang beriman ! Kamu
setiap individu muslim
diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan
kepada orang yang dahulu daripada kamu,
supaya kamu bertaqwa”.HAID ATAU
GILA
NIFAS
PITAM
WALAUPUN MUSAFIR
SAKIT YANG
SEPANJANG
SEKETIKA ORANG TUA ATAU
HARI MEMUDHARATKAN
PESAKIT YANG

TIADA HARAPAN


TIDAK UZUR SYAR’IE UNTUK SEMBUH


BERAKAL YANG
MENGHALANGKAN

PUASA
BALIGH

SYARAT TIDAK UZUR SYAR’IE YANG

WAJIB MENGHARUSKAN BERBUKA


PUASA PUASA

ISLAM

SYARAT SAH PUASA

TIDAK UZUR SYAR’IE
ISLAM MUMAIYYIZ
YANG


MENGHALANG

PUASAHaid atau nifas
Gila walaupun


seketika

Pitam sepanjang hari

Niat puasa harian

رْهـش ضرـف ِءاَدَ ا ْ نـَع ٍدـغ موَص ُتْيوـن
َ ْ
ِ ْ
َ
ِ َ
َ
َ
َ
َ َ

َ
َ
َ
َ
NIAT PUASA لاَعـ ت ِهـلِل ِةـنـَّسلا ِهِذـه َناَضـمر
DALAM HATI
RUKUN PUASA
“Aku niat berpuasa esok hari untuk
menunaikan kewajiban puasa
pada bulan Ramadhan tahun ini
karena Allah Taala".

Niat puasa sebulan ramadhan


TIDAK MELAKUKAN


لِلَ ِهِلِك
َ ْ
َ
PERKARA YANG َ لاَعَت ِ َّ ِ َناَضمر رْهَش موَص ُتْيوَن
َ َ ِ
MEMBATALKAN
PUASA “Aku niat berpuasa selama satu

bulan penuh di bulan Ramadhan

tahun ini karena Allah Taala"

PERKARA YANG MEMBATALKAN PUASA1. Makan dan minum 6. Hilang akal2. Muntah dengan 7. Memasukkansengaja sesuatu ke dalam
3. Haid atau nifas anggota badan4. Mengeluarkan air melalui rongga
mani dengan terbukasengaja 8. Bersetubuh5. Pitam sepanjang 9. Murtad
hari

AKTIVITIPERKARA MAKRUH KETIKA BERPUASA

1. Tidur berlebihan pada


siang hari. 5. Berbekam


2. Merasa makanan di lidah 6. Mandi secara berlebihan


tanpa menelan untuk menyegarkan badan

3. berkumur atau 7. Melakukan permulaan

memasukkan air ke


hidung secara persetubuhan bagi

berlebihan. suami dan isteri.4. Mandi wajib selepas fajar 8. Melewatkan berbuka.

SUNAT PUASA

KETIKA SAHUR
KETIKA BERBUKA
IBADAT PADA WAKTU SIANG1. Bersahur DAN MALAM

2. Melewat-

.
u
Menj
4
am
kan sahur 1. Bersegera
3. Mandi untukorang lain 4. beriktikaf di masjid
6. Menahan diri daripada
terutama pada sepuluh
berb
wajib berbukauka perbuatan yang
1. Membaca al Quran
malam terakhir
Mem
baca
a
3
.
puas
sebelum 2. Mendahuluka memberahikan seperti
2. Berzikir, berselawat
ramadhan
upun
wala
n kurma, air
fajar jika doa berb uka menonton video lucah
dan berdoa
5. Menahan lidah
atauhanya
berjunub puasa . dan melihat bukan
3. Bersedekah
daripada perkara yang
makanansebiji mahram tanpa sebab.
n
denga
haram seperti
a
kurma
ta
manis ketika 7. Solat terawih dan witir
u
set
berbukaair. mengumpat dan
egu
k
(waktu malam sahaja)
berbohong.

JENIS PUASA


PUASA
PUASA WAJIB PUASA SUNAT PUASA
MAKRUH HARAM

Puas
a
Puasa Puasa padapada Puasa selepas
Puasa pada
Puasa pada
put
hari Tasu’ak(al
h
i
Puasa pada
hari
Ramadhan Puasa 6 hari Nisfu Syaaban
(kecuali bagi
sela
a
Puasa padang
a
Puas
Puas
Puas
pada
pada
a
hari raya aidil
Puas
pada
ayyamul
hari tasyrik,
Puasa Qada’ seha a ( bula n Puasa pada hari syak, iaitu
(9 muharam)
Puasa pada
orang yang
hari jumaat
sepa
hari
a
d
ng
fitri dan aidil
aha
nj
ri
Arafa
hari
hari isnin dana(9
syawa
h
puas
l
berpuasa
iaitu 11,12 dan
a
dan hariitu
Puasa Nazar bai da ’) i h ) hari sabtu biasa berpuasa
a
adha
Nabizulhiselepas
khamisud)
a
haj
tahu
sahaja
sa
Da
n
jj
pada 30
Asyura’ (10 15
Puasa 13/14 dan 13 zulhijjah
dan orang
syaaban
Muharam)bulan
ap
i
Kaffarah set aidilfitri yang wajib
berpuasa)

PELAJARAN 18


129-140

MUSAFIR


ORANG YANG ORANG SAKIT YANG

MELAKUKAN MEMUDHARATKAN
PEKERJAAN BERAT

SEHINGGA
MEMUDHARATKAN

DIRI

GOLONGAN
YANG
DIHARUSKA

N BERBUKA
PUASA
ORANG TUA
YANG TIDAK


ORANG YANG MAMPU
TERLALU LAPAR ATAU BERPUASA

DAHAGA SEHINGGA IBU YANG
MERBAHAYAKAN MENGANDUNG ATAU

DIRINYA MENYUSUKAN ANAK
YANG BIMBANG DIRI

DAN ANAKNYA

Mengganti puasa ramadhan bagi setiap hari yang
QADAK
ditinggalkan
Memberi makan fakir miskin dengan kadar secupak


makanan asasi sesebuah negara bagi sehari puasa
FIDYAH yang ditinggalkan. Secupak bersamaan dengan

MAKSUD 675gram makanan.
Denda yang dikenakan kepada suami yang membatal-


kan puasa pada bulan ramadhan dengan melakukan


persetubuhan (jimak),mengikut turutan berikut:

KAFFARAH 1. Memerdekakan seorang hamba


2. Jika tidak mampu, berpuasa dua bulan berturut-turut

3. Jika tidak mampu, memberi makan kepada 60 orang


yang miskin dengan kadar secupak seorang.

QADAK, FIDYAH DAN KAFFARAH PUASA BAGI GOLONGAN


YANG DIHARUSKAN BERBUKA PUASA


WAJIB QADAK WAJIB FIDYAH


• Pesakit yang tiada harapan
• Musafir yang diharuskan syarak untuk sembuh

• Orang yang ditimpa sakit yang


memudharatkan • Orang tua yang tidak mampu


• Perempuan haid dan nifas berpuasa

• Ibu yang mengandung atau • Orang yang mati sebelum
sempat qadak puasa, jika tidak
menyusukan anak yang diqadak oleh waris.


bimbang akan kesihatan diri.

QADAK, FIDYAH DAN KAFFARAH PUASA BAGI GOLONGAN


YANG DIHARUSKAN BERBUKA PUASA
WAJIB QADAK DAN
WAJIB QADAK DAN FIDYAH
KAFFARAH• suami yang membatalkan
• Ibu yang mengandung atau puasa pada bulan ramadhan

menyusukan anak yang bimbang dengan melakukan


akan kesihatan anaknya. persetubuhan (jimak).


• Tidak qadak puasa tanpa

keuzuran sehingga masuk bulan


ramadhan seterusnya.

Melahirkan sifat mahabbah
Memelihara kesihatan badan dan belas ihsan kepada fakir


KERANA merehatkan sistem

pencernaan dan mengatur miskin KERANA merasai


diet seimbang pengalaman kekurangan
makanan.UMAT ISLAM HENDAKLAH

Menjimatkan perbelanjaan
Menambah ketaatan KERANA puasa dapat


kepada Allah KERANA mengurangkan

melaksanakan ibadat perbelanjaan makanan


kepadanya dan HIKMAH

mengurangkan maksiat. PUASA dan minuman pada siang
hari.

Puasa merupakan satu Puasa dapat membantu

daripada proses mempercepat proses


detoksifikasi yang baik

iaitu proses menyucikan penyembuhan penyakit
seperti asma, radang
dan membersihkan
sendi, susah tidur dan
badan daripada racun sistem penghadaman.

dan toksin.


KELEBIHAN PUASA DARI

SUDUT SAINS

Melewatkan sahur membantu Kurma yang digalakkan untuk

memelihara kesihatan badan dimakan ketika berbuka


dan mengelakkan risiko seperti mengandungi gula yang

kegemukkan, sakit jantung, mudah diserap oleh badan

kencing manis dan kekurangan iaitu glukosa, fruktosa serta 23


zat besi yang boleh jenis asid amino yang tiada

mengakibatkan anemia dalam buah-buahan yang lain.

AKTIVITI BERKUMPULAN:


BINCANGKAN SITUASI BERIKUT:1 Kanak-kanak berumur 7


tahun berpuasa.


2
Seorang bukan Islam

berpuasa.


3 Seorang peniaga bermusafir

sejauh 400km menaiki kapal


terbang dan tiba ke destinasi

dalam masa satu jam sahaja.
Click to View FlipBook Version