The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kamamozac, 2019-11-25 09:24:41

buku pengurusan dan pentadbiran sekolah

templat takwim 2020

TAKWIM
AKTIVITI
SEKOLAH
2020

1

TARIKH HARI NAMA SEKO
1-Jan-20 RABU TAKWIM PENUH SEKOL
2-Jan-20 KHAMIS
3-Jan-20 JUMAAT JANUARI 2020 - B
4-Jan-20 SABTU
5-Jan-20 AHAD AKT
6-Jan-20 ISNIN Program Membudayakan Al Quran /Pendaftaran Murid Da
7-Jan-20 SELASA
8-Jan-20 RABU Mesy. Panitia Sej
9-Jan-20 KHAMIS Mesy. Panitia
10-Jan-20 JUMAAT
11-Jan-20 SABTU Membudaya Al Quran/ Mesy. SPBT/D
12-Jan-20 AHAD
13-Jan-20 ISNIN Ujian Pengesanan
14-Jan-20 SELASA Ujian Pengesanan
15-Jan-20 RABU Ujian Pengesanan
16-Jan-20 KHAMIS
17-Jan-20 JUMAAT TAHUN B
18-Jan-20 SABTU TAHUN B
19-Jan-20 AHAD Semak Buku Kedatangan Murid /Tamat Program Transisi /eKeh
20-Jan-20 ISNIN
21-Jan-20 SELASA 20
22-Jan-20 RABU
23-Jan-20 KHAMIS
24-Jan-20 JUMAAT
25-Jan-20 SABTU
26-Jan-20 AHAD
27-Jan-20 ISNIN
28-Jan-20 SELASA

29-Jan-20 RABU

30-Jan-20 KHAMIS

31-Jan-20 JUMAAT

2

OLAH ANDA TINDAKAN
LAH BAGI TAHUN 2020
Bulan Persediaan - Semua Guru /GPK. HEM
Senua Guru
TIVITI
an Penjualan Peralatan Sekolah/Taklimat Ibubapa Tahun 1

jarah / KTPSK bil 1 Semua Guru
a SN/TMK bil 1
Disiplin/Pengawas/Stok&Inventori Bil 1  
Semua Guru
UPSR Tahun 6-2020 Guru Subjek Teras/SUP
UPSR Tahun 6-2020 Guru Subjek Teras/SUP
UPSR Tahun 6-2020 Guru Subjek Teras/SUP
Semua Guru

BARU CINA
BARU CINA

hadiran/Data SMM Laporan Guru Bertugas/ Hari Penetapan Target Semua Guru
020

TARIKH HARI FEBRUARI 20

1-Feb-20 SABTU AKT
2-Feb-20 AHAD Perhimpunan 4/ Pemantauan Gu
3-Feb-20 ISNIN
4-Feb-20 SELASA Mesy. PSS /Linus/ P
5-Feb-20 Program Membudayakan Al Quran /
6-Feb-20 RABU
7-Feb-20 KHAMIS Kursus Kepimpin
8-Feb-20 JUMAAT Perhimpunan 5 / Program Pertandin
9-Feb-20 SABTU
10-Feb-20 AHAD Mesy JK. Kewan
11-Feb-20 ISNIN Program Membudayakan Al Quran/ M
12-Feb-20 SELASA
13-Feb-20 RABU Perhimpunan 6 / M
14-Feb-20 KHAMIS
15-Feb-20 JUMAAT Minggu 3
16-Feb-20 SABTU Mesyuarat Pengurusan Guru ( Pe
17-Feb-20 AHAD Program Membudayakan Al Quran/ Minggu 3K Tamat/ Sem
18-Feb-20 ISNIN
SELASA Bert
19-Feb-20 Kursus Motivasi Per
RABU
20-Feb-20
21-Feb-20 KHAMIS
22-Feb-20 JUMAAT
23-Feb-20 SABTU
24-Feb-20
25-Feb-20 AHAD
ISNIN
26-Feb-20 SELASA

27-Feb-20 RABU
28-Feb-20
29-Feb-20 KHAMIS
JUMAAT
SABTU

3

020 - Bulan 3K TINDAKAN

TIVITI Pentadbir
uru /Hasil Kerja Murid Bil 1 bermula
Semua Guru
Pemandu Kebat Bil 1 GPK HEM
/ Hantar Laporan Kantin/Denggi/SMM GPK HEM
nan Murid (50 org) GPK HEM
ngan Kebersihan dan Keceriaan Kelas
GB/ GPK 1 / semua Guru
ngan Sekolah bil 1 Semua Guru
Mesy Kebajikan/ KWAPM/JK Kantin Bil 1
Semua Guru
Mesy PBS/KSSR Bil 1

3K bermula Semua Guru
Semua Guru
ersiapan Mesyuarat Agung PIBG ) Semua Guru
mak rekod kedatangan murid/eKehadiran/SMM/Laporan Guru
tugas Semua Guru

ratus Kehadiran Murid

TARIKH HARI MAC 2020 – BUL

1-Mar-20 AHAD AKT
2-Mar-20 ISNIN
3-Mar-20 SELASA Tarikh tutup pendaftar
4-Mar-20 RABU Program Membudayakan Al Quran /

5-Mar-20 KHAMIS Perhimpunan 8/ Minggu Budi

6-Mar-20 JUMAAT Program Membudayakan Al Quran/ M
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 BE
7-Mar-20 SABTU
AHAD KELAS TAMBA
8-Mar-20 ISNIN
9-Mar-20 SELASA KELAS TAMBA
10-Mar-20 RABU KELAS TAMBA
11-Mar-20 KHAMIS
12-Mar-20 JUMAAT Perhim
13-Mar-20 SABTU
14-Mar-20 AHAD Program Membudayakan Al Q
15-Mar-20 ISNIN MESYUARAT AGUN
16-Mar-20 SELASA Perhimp
17-Mar-20 RABU
18-Mar-20 KHAMIS Penilaian PLBS/ SBOA Bermula/ Semak rekod kedata
19-Mar-20 JUMAAT
20-Mar-20 SABTU
21-Mar-20 AHAD
22-Mar-20 ISNIN
23-Mar-20 SELASA
24-Mar-20 RABU
25-Mar-20 KHAMIS
26-Mar-20 JUMAAT
27-Mar-20 SABTU
28-Mar-20 AHAD
29-Mar-20 ISNIN
30-Mar-20
SELASA
31-Mar-20

4

LAN BUDI BAHASA TINDAKAN

TIVITI SU/ PEPERIKSAAN
GPK HEM
ran UPSR on-line 2020 Semua Guru
/ Hantar Laporan Kantin/Denggi/SMM Semua guru

Bahasa Budaya Kita Bermula / CUTI  / Guru SN MT Th. 6
Guru BM BI Th. 6
Minggu Budi Bahasa Budaya Kita Tamat
ERMULA / KELAS TAMBAHAN TAHUN 6
AHAN TAHUN 6

AHAN TAHUN 6 Guru SN MT Th. 6
AHAN TAHUN 6 Guru BM BI Th. 6

mpunan 9

Quran/ Latihan Kebakaran Bil 1 Semua Guru
NG PIBG TAHUN 2020 Semua Guru
punan 10
Pentaksir Sekolah/GPK
angan murid/eKehadiran/SMM/Laporan Guru Bertugas HEM

APRI

TARIKH HARI AKT
Mesy. Kur
1-Apr-20 RABU Program Membudayakan Al Quran / Mesy
2-Apr-20 KHAMIS
3-Apr-20 JUMAAT Perhimpunan 11 / Mesy
4-Apr-20 SABTU Hantar Laporan De
5-Apr-20 AHAD
6-Apr-20 ISNIN Mesy Panitia MT/PI Bil 2/
7-Apr-20 SELASA Program Memb
8-Apr-20 RABU
9-Apr-20 KHAMIS Program Motivasi Keibubapaan M
10-Apr-20 JUMAAT Perhimpunan 12 / Minggu Ke
11-Apr-20 SABTU Mesy Panitia
12-Apr-20 AHAD Mesy Panitia SNT
13-Apr-20 ISNIN
14-Apr-20 SELASA Program Membudayakan Al Quran / M
15-Apr-20 RABU
16-Apr-20 KHAMIS Perhimp
17-Apr-20 JUMAAT Mesy Panitia S
18-Apr-20 SABTU
19-Apr-20 AHAD Program Membudayakan
20-Apr-20 ISNIN
21-Apr-20 SELASA Perhimp
22-Apr-20 RABU
23-Apr-20 KHAMIS Pemantauan Guru / Hasil Kerja Murid Bil 1 Tamat/ Hantar L
24-Apr-20 JUMAAT 1 2016/ Semak rekod kedatangan murid/
25-Aprr-20 SABTU
26-Apr-20 AHAD
27-Apr-20 ISNIN
28-Apr-20 SELASA
29-Apr-20 RABU
30-Apr-20
KHAMIS

5

IL 2020

TIVITI TINDAKAN
rikulum Bil 2 Semua Guru / GB
y JKS Bil 2 Semua Guru / GB

Panitia PJPK / KHRBTBil 2 Semua Guru
enggi / Kantin / SMM Semua Guru
Hantar data SSDM ke PPD
GPK HEM
budaya Al Quran/ Semua Guru

Murid Tahap 2 (En. Saharan STAR2) Semua Guru
eselamatan Jalan Raya bermula
a BM/BI Bil 2 Semua Guru
GPK HEM
TMK/ MZPSV Bil 2 Semua Guru
Minggu Keselamatan Jalan Raya tamat
Semua Guru
punan 13 GPK HEM
Sej/KT/PSK Bil 2
Semua Guru
Al Quran/ Mesy HEM Bil 2
Semua Guru
punan 14

Laporan Segak Bil 1/AddaP/ Tarikh tutup Pendaftaran Tahun Semua Guru
/eKehadiran/SMM/Laporan Guru Bertugas

TARIKH HARI MEI
1-May-20 JUMAAT
2-May-20 SABTU AKT
3-May-20 HARI P
4-May-20 AHAD
5-May-20 ISNIN KEY in Linus/ Hant
6-May-20 SELASA Hantar Laporan K
7-May-20 RABU Program Membudayakan Al Qu
8-May-20 KHAMIS
9-May-20 JUMAAT Penilaian Dan Pentaks
10-May-20 SABTU Penilaian Dan Pentaks
11-May-20 AHAD Penilaian Dan Pentaks
12-May-20 ISNIN Program Membudayakan Al Quran / Penil
13-May-20 SELASA
14-May-20 RABU Perhimpunan 16 / Program Sam
15-May-20 KHAMIS
16-May-20 JUMAAT Program Membudayakan Al Q
17-May-20 SABTU
18-May-20 AHAD HARI RAYA
19-May-20 ISNIN HARI RAYA
20-May-20 SELASA
21-May-20 RABU 6
22-May-20 KHAMIS
23-May-20 JUMAAT
24-May-20 SABTU
AHAD
25-May-20
ISNIN
26-May-20
27-May-20 SELASA
28-May-20 RABU
29-May-20 KHAMIS
30-May-20 JUMAAT
31-May-20 SABTU
AHAD

I 2020 CATATAN
CUTI
TIVITI
PEKERJA Penyelaras
GPK HEM
tar Laporan PROTIM GPK HEM
Kantin/ Denggi/SMM
uran/ Hantar Data SSDM ke PPD Semua Guru
GPK HEM
Perhimpunan 15 Semua Guru
sirah Pertengahan Tahun Semua Guru
sirah Pertengahan Tahun Semua Guru
sirah Pertengahan Tahun Semua Guru
laian Dan Pentaksirah Pertengahan Tahun
 
mbutan Hari Guru Peringkat Sekolah
Semua Guru
Quran / Mesy RMT/ SMM Bil 2
Semua Guru
A AIDILFITRI CUTI
A AIDILFITRI CUTI

Semua Guru

Semua Guru
Semua Guru

CUTI
CUTI

TARIKH HARI JUN 2019 -BULA
1-Jun-20 ISNIN
2-Jun-20 SELASA AKT
3-Jun-20 RABU
4-Jun-20 KHAMIS Perhimpunan 18/ K
5-Jun-20 JUMAAT Hantar Laporan K
6-Jun-20 SABTU
Hantar Data SSDM ke PPD/ HARI TERBUK
7-Jun-20 AHAD AWAL RA
Perhimp
8-Jun-20 ISNIN
9-Jun-20 SELASA Pemeriksaa
10-Jun-20 RABU Program Membudayakan Al-Quran/ Mes
11-Jun-20 KHAMIS
12-Jun-20 JUMAAT Perhimp
13-Jun-20 SABTU Semak rekod kedatangan murid/eKe
14-Jun-20 AHAD
15-Jun-20 7
16-Jun-20 ISNIN
17-Jun-20 SELASA
18-Jun-20 RABU
19-Jun-20 KHAMIS
20-Jun-20 JUMAAT
21-Jun-20 SABTU
22-Jun-20 AHAD
23-Jun-20
24-Jun-20 ISNIN
25-Jun-20 SELASA
26-Jun-20 RABU
27-Jun-20 KHAMIS
28-Jun-20 JUMAAT
29-Jun-20 SABTU
30-Jun-20 AHAD

ISNIN
SELASA

KOKO (1.00-2.00 p.m)
Ditangguhkan

AN KESIHATAN TINDAKAN
CUTI
TIVITI CUTI
CUTI
Key in Markah SAPS CUTI
Kantin/Denggi/SMM CUTI
KA 2020/ Perjumpaan Murid &ibubapa Tahun 6 CUTI
AMADHAN CUTI
punan 19 CUTI
an Buku SPBT CUTI
sy SPSK Bil 1/Pemantauan dalaman SPSK CUTI
punan 20 CUTI
ehadiran/SMM/Laporan Guru Bertugas CUTI
CUTI

Semua Guru

GPK HEM
Semua Guru

CUTI

GPK HEM

GPK HEM

TARIKH HARI JULAI

1-Jul-20 RABU AKT
2-Jul-20 KHAMIS Pemantauan Guru/Hasil
3-Jul-20 JUMAAT
Program Membud
4-Jul-20 SABTU Perhimp
5-Jul-20 AHAD
6-Jul-20 ISNIN Hantar Laporan Kantin/ Den
7-Jul-20 SELASA Hantar Data SSDM ke
8-Jul-20 RABU Percuba
9-Jul-20 KHAMIS
10-Jul-20 JUMAAT Program Membudayakan Al Quran / Percubaan UPSR / S
11-Jul-20 SABTU Perhimp
12-Jul-20 AHAD
13-Jul-20 ISNIN Mesy Kebajikan
14-Jul-20 SELASA
15-Jul-20 RABU HARI RAYA
16-Jul-20 KHAMIS
17-Jul-20 JUMAAT
18-Jul-20 SABTU
19-Jul-20 AHAD
20-Jul-20 ISNIN
21-Jul-20 SELASA
22-Jul-20 RABU
23-Jul-20 KHAMIS
24-Jul-20 JUMAAT
25-Jul-20 SABTU
26-Jul-20 AHAD
27-Jul-20 ISNIN

28-Jul-20 SELASA

29-Jul-20 RABU

30-Jul-20 KHAMIS

31-Jul-20 JUMAAT

8

Program Susu 1 Malaysia TINDAKAN
Ditangguhkan Pentadbir

I 2020 GPK HEM/SUP
GPK HEM/SUP
TIVITI
Kerja Murid Bil 2 Bermula SUP
dayakan Al Quran Semua Guru

punan 21
nggi/SMM/ Percubaan UPSR
PPD/ Percubaan UPSR
aan UPSR
Solat Hajat Dan Majlis Berbuka Puasa Peringkat Sekolah

punan 22

n / KWAPM Bil 2 CUTI
A AIDILADHA CUTI
CUTI

GPK HEM

Semua Guru
Semua Guru
Semua Guru
Semua Guru
Semua Guru

OGOS 2020 ( Bu

TARIKH HARI AKT
1-Aug-20 SABTU Perhimpunan 24 / KEJOHANAN SUKAN TAHUNAN TAH
2-Aug-20
AHAD tahun 1 & P
3-Aug-20
4-Aug-20 ISNIN Hantar Laporan K
5-Aug-20 SELASA Program Membudayakan Al Qu
6-Aug-20 RABU
7-Aug-20 KHAMIS Perhimpunan 25 / Program Kibar jalur G
8-Aug-20 JUMAAT
9-Aug-20 SABTU Program Membu
10-Aug-20 AHAD
11-Aug-20 Perhimp
12-Aug-20 ISNIN
13-Aug-20 SELASA CUTI AWAL
14-Aug-20 RABU
15-Aug-20 KHAMIS Perhimp
16-Aug-20 JUMAAT
17-Aug-20 SABTU Program Membudayakan Al-Quran/ Mes
18-Aug-20 AHAD Kem
19-Aug-20
ISNIN Perhimpunan 28 / Semak rekod kedatangan m
20-Aug-20 SELASA HARI KEBANGSAAN
21-Aug-20
22-Aug-20 RABU 9
23-Aug-20
24-Aug-20 KHAMIS
25-Aug-20 JUMAAT
26-Aug-20 SABTU
27-Aug-20
28-Aug-20 AHAD
29-Aug-20 ISNIN
30-Aug-20 SELASA
31-Aug-20 RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN

ulan Patriotik ) TINDAKAN
Semua Guru
TIVITI
HUN 2020 (Mohon Cuti Peristiwa) / Pengesahan Daftar Murid GPK HEM
Pra Sek 2016 GPK HEM

Kantin/ Denggi/SMM Semua Guru
uran/ Hantar Data SSDM ke PPD

Gemilang / Pelancaran Bulan Kemerdekaan

udayakan Al Quran Semua Guru
punan 26 /

MUHARRAM Semua Guru
punan 27/

sy SPSK Bil 2/Pemantauan dalaman SPSK GPK KOKO
1M1S
GPK HEM
murid/eKehadiran/SMM/Laporan Guru Bertugas CUTI

TARIKH HARI SEPTEMB

1-Sep-20 SELASA AKT
2-Sep-20 RABU Pemanta
3-Sep-20 KHAMIS
4-Sep-20 JUMAAT Mesy J
5-Sep-20 SABTU Kem
Kem
6-Sep-20 AHAD
ISNIN Perhimp
7-Sep-20 SELASA UPSR
8-Sep-20 RABU  UPS
9-Sep-20 KHAMIS  UPS
10-Sep-20 JUMAAT
11-Sep-20 SABTU Kem Besta
12-Sep-20 AHAD Perhimp
13-Sep-20 ISNIN
14-Sep-20 SELASA Hari M
15-Sep-20 RABU
16-Sep-20 KHAMIS Perhimp
17-Sep-20 JUMAAT Mesyuarat Panitia
18-Sep-20 SABTU Mesyuarat Paniti
19-Sep-20 AHAD Mesyuarat Paniti
20-Sep-20 ISNIN
21-Sep-20 SELASA 10
22-Sep-20 RABU
23-Sep-20 KHAMIS
24-Sep-20 JUMAAT
25-Sep-20 SABTU
26-Sep-20 AHAD
27-Sep-20 ISNIN
28-Sep-20 SELASA
29-Sep-20 RABU
30-Sep-20

BER 2020 TINDAKAN

TIVITI GPK KOKO
auan SPSK GPK KOKO
JKS Bil 3
Su/peperiksaan
1M1S Su/peperiksaan
1M1S Su/peperiksaan 
punan 29/
R 2019 Semua Guru
SR 2019
SR 2019 CUTI
ari Solat Bil 4 CUTI
punan 30 CUTI
CUTI
Malaysia CUTI
CUTI
punan 31 CUTI
a Bil 3 (Gabungan) CUTI
ia Bil 3(Gabungan) CUTI
ia Bil 3(Gabungan) CUTI
CUTI
0

TARIKH HARI OKTOBE

1-Oct-20 KHAMIS AKT
2-Oct-20 JUMAAT Program Memb
3-Oct-20 SABTU
4-Oct-20 Perhimp
5-Oct-20 AHAD
6-Oct-20 ISNIN Program Membu
7-Oct-20 SELASA
8-Oct-20 RABU Perhimp
9-Oct-20 KHAMIS
10-Oct-20 JUMAAT MAAL HIJ
11-Oct-20 SABTU Program Membudaya Al Q
12-Oct-20 AHAD
13-Oct-20 ISNIN Perhimp
14-Oct-20 SELASA PEPERIKSAAN
15-Oct-20 RABU PEPERIKSAAN
16-Oct-20 KHAMIS PEPERIKSAAN
17-Oct-20 JUMAAT Program Membudaya Al Quran
18-Oct-20 SABTU
19-Oct-20 AHAD Perhimp
20-Oct-20 ISNIN
21-Oct-20 SELASA CUTI HARI KEPUTERA
22-Oct-20 RABU
23-Oct-20 KHAMIS 11
24-Oct-20 JUMAAT
25-Oct-20 SABTU
26-Oct-20 AHAD
27-Oct-20 ISNIN
28-Oct-20 SELASA
29-Oct-20 RABU
KHAMIS
30-Oct-20
31-Oct-20 JUMAAT
SABTU

ER 2020 TINDAKAN

TIVITI CUTI
budaya Al Quran /
SU PEPERIKSAAN
punan 32 SU PEPERIKSAAN
SU PEPERIKSAAN
udaya Al Quran / SU PEPERIKSAAN

punan 33 Pentadbir
Semua Guru
JRAH 1437H Semua Guru
Quran / Hantar Data SEGAK 2/Adapp 2

punan 34
N AKHIR TAHUN
N AKHIR TAHUN
N AKHIR TAHUN
/PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

punan 35

AAN NABI MUHAMMAD

1

NOVEMB

TARIKH HARI AKT
Perhimpunan 36 / Key in Ma
1-Nov-20 AHAD
2-Nov-20 ISNIN Program Bud
3-Nov-20 SELASA Perhimp
4-Nov-20 RABU
5-Nov-20 KHAMIS Jamuan Akhir Tahun Mesyuarat Guru
6-Nov-20 JUMAAT CUTI DE
7-Nov-20 SABTU
8-Nov-20 AHAD CUTI AKHIR TAHUN BERMUL
9-Nov-20 ISNIN
10-Nov-20 SELASA Mes
11-Nov-20 RABU
12-Nov-20 KHAMIS JUMLAH HARI PERSEKOLAHAN TERMASUK CUTI AM
13-Nov-20 JUMAAT JUMLAH HARI CUTI PENGGAL SETAHUN:
14-Nov-20 SABTU JUMLAH MINGGU PERSEKOLAHAN TERMASUK CU
15-Nov-20 AHAD
16-Nov-20 ISNIN
17-Nov-20 SELASA
18-Nov-20 RABU
19-Nov-20 KHAMIS
20-Nov-20 JUMAAT
21-Nov-20 SABTU
22-Nov-20 AHAD
23-Nov-20
ISNIN
24-Nov-20
25-Nov-20 SELASA
26-Nov-20 RABU
27-Nov-20 KHAMIS
28-Nov-20 JUMAAT
29-Nov-20 SABTU
30-Nov-20 AHAD
ISNIN

12

BER 2020 TINDAKAN
Semua Guru
TIVITI
arkah Akhir Tahun dalam SAPS CUTI
GB/GPK 1
daya Al Quran /
punan 37 Cuti berganti
Cuti berganti
Akhir Tahun / STREAMING CLASS- 2016 Cuti berganti
EEPAVALI
CUTI
LA 20/11/2020 hingga 02/1/2016 Cuti berganti

CUTI
CUTI
CUTI

syuarat Dan Perancangan Guru
2021

M: 205 Hari 52 Minggu
81 Hari

UTI AM :

2

13


Click to View FlipBook Version