The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ece09200040, 2022-03-24 03:14:56

kerja matematik

kerja matematik

MODUL
MATEMATIK

DECE 4193

PENSYARAH:
MADAM SITI SYAZWANI BINTI ZULKUPLE

NAMA-NAMA PENULIS:1. NURUL HAFUZA BINTI MOHD RIZAL

(ECE09200030)
2. PUTERI LYANA MOHAMAD RASHID

(ECE09200030)
3. SITI NURAYUNI BINTI ROSLIN

(ECE09200040)
4. NUR AFIQAH QISTINA BINTI AZLAN

(ECE09200010)
5. NUR AQILAH BINTI MOHD KHALIL

(ECE09200016)
6. MD ZURIN ZURAIMY BIN PHILIP

(ECE09200006)
7. NUR FARISHA BINTI FARIS

(ECE09200017)

ISI KANDUNGAN

BIL TAJUK MUKA
SURAT

1 PRAKATA 4

2 PANDUAN PENGGUNAAN MODUL 5

3 PENGHARGAAN 6

4 PENGENALAN 7

5 AKTIVITI KANAK-KANAK 8-15
TASKA/TADIKA

6 KESIMPULAN 16

PRAKATA

Kurikulum Standart Prasekolah Kebangsaan (KSPK)
dibangunkan dengan matlamat untuk memperkembang dan
menyuburkan potensi kanak-kanak yang secara menyeluruh
dan seimbang meliputi segenap aspek perkembangan sama
ada fizikal,emosi,rohani,intelek dan social.

Proses ini berupaya dicapai melalui persekitaran

pembelajaran yang kondusif,selamat dan ceriaserta disokong

oleh perlaksanaan aktiviti yang kreatif ,menyeronokka dan

bermakna .Dalam konteks ini, peluang yang sama rata akan

diberkan kepada semua kanak-kanak untuk

memperkembangkan potensi diri melalui penglibatan aktif

dalam aktiviti yang dirancangkan.

Prinsip utama yang diguna pakai dalam KSPK adalah
berdasarkan kepada pendekatan dan kandungan
pembelajaran yang relevan dengan peringkat perkembangan
kanak-kanak serta turut mengmbil kira perbezaan potensi
antara individu.Adalah diharapkan melalui pelaksanaan KSPK
akan memberi kesempatan kepada kanak-kanak memperoleh
konsep dan kemahiran asa secara holistic yang berupaya
menjaga asas yang kukuh dalam proses kesinambungan
pembelajaran di sekolah rendah kelak.

PANDUAN PENGGUNAAN MODUL

PENERIMA MODUL

PENGHAYATAN DAN PENDIDIKAN MODUL

PERBANYAKKAN MODUL

EDARKAN MODUL KEPADA MURID

PENDUAN PENGGUNAAN:

DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN TAMBAHAN
DALAM PENGAJARAN
DIGALAKKAN GURU MENGGUNAKAN
MODUL INI MENGIKUT TOPIK SEMASA

PENGHARGAAN

Terlebih dahulu kami mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan
dan kesyukuran kerana dengan izin dan kurniaNya maka dapatlah
kami satu kumpulan menyiapkan tugasan kumpulan yang
menghendaki kami untuk menyediakan satu modul matematik
untuk pendidikan awal kanak-kanak. Semoga dengan adanya
tugasan ini akan dapat memberi serba sedikit penerangan dan
pengetahuan berkaitan modul berpandukan subjek matematik ini.

Tujuan sebenar tugasa ini dibuat adalah untuk mengetahui apa
yang berkenaan dengan cara pembelajaran dari pelbagai aktiviti
terutamanya kepada kanak kanak berumur 3 hingga 6tahun.
Tugasan ini merupakan tugasan kumpulan yang diberikan oleh
pensyarah kepada pelajar bagi mata pelajaran mathematic in early
childhood education.

Tidak lupa juga kepada pensyarah kami Puan Siti Syazwani binti
zukuple yang telah banyak memberi tunjuk ajar dan bantuan
dalam mendapatkan maklumat yang sahih dan betul dalam
menghasilkan tugasan yang baik

Akhir sekali, kami ingin memohon maaf seandainya ada tersilap
atau terdapat kelemahan yang ada didalam modul ini. Semoga
modul yang telah kami hasilkan ini dapat memberi manfaat
kepada setiap pengguna

Sekian terima kasih...

PENGENALAN

Modul pembelajaran ini disediakan untuk
membantu guru dalam menguruskan
pembelajaran agar lebih berkesan untuk dijadikan
rujukan ketika pembelajaran dilakukan. Selain itu,
modul ini sesuai dijadikan panduan untuk guru
yang bakal mengajar kanak-kanak berumur 4
hingga 6tahun bagi memudahkan sesi
pembelajaran tersebut. Modul pembelajaran ini
memberi peluang kepada guru dan pelajar untuk
mendapatkan matlamat dan gaya pembelajaran
yang dilaksanakan kepada kanak-kanak

LESSON PLAN 1 TASKALANGKAH PENGAJARAN

Guru memberi salam dan Guru meminta murid
bertanya khabar kepada untuk berdiri kemudian
murid kemudian guru membahagikan
menerangkan aktiviti apa murid dalam bentuk
yang akan dipelajari kumpulan

Guru menerangkan Guru menunjukkan
nama dan rupa bentuk bentuk itu
yang ada iaitu segi menggunakan bahan
tiga,segi empat tepat, bantu mengajar
bulatan

Guru menunjukkan cara Guru memberi beberapa
penggunaan kadboard gambar bentuk untuk
match-shapes dipadankan pada
kadboard yang
mempunyai bentuk yg
sama

AKTIVITI TASKA

BAHAN BANTU MENGAJAR:

LESSON PLAN 2 TADIKA

LANGKAH PENGAJARAN

Guru memberi salam guru menerangkan
dan bertanya khabar aktiviti apa yang
kepada anak murid akan dipelajari
pada hari ini
guru memperkenalkan
bahan bantu Guru menunjukkan
mengajar kepada cara menyelesaikan
murid operasi tambah

Guru memulakan Guru bersoal
permainan operasi jawap dengan
tambah dengan murid
murid

AKTIVITI TADIKA

BAHAN BANTU MENGAJAR:

KESIMPULAN

Diharapkan aagr perkongsian mengenai
modul matematik awal persekolahan ini
dapat memberikan manfaat kepada bakal-
bakal guru dan pengajar kepada pelajar
dan juga ibu bapa dalam menyediakan
bahan pendidikan kepada murid dan anak-
anak. Pada masa yang sama, kami
berharap agar modul ini juga dapat
membantu pendidik dan murid-murid dalam
mengenali asas matematik seperti
nombor,cara sebutan dan penulisan
serta pengecaman bentuk dan ruang.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
เอกสารประกอบการอบรม-65
Next Book
DSKP Matematik Tingkatan 1