The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ahijaz2017, 2019-03-27 05:46:29

laporan tahunan bhea 2018-merged

laporan tahunan bhea 2018-merged

LAPORAN
TAHUNAN

EDISI 2018

BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK
UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

HAK CIPTA BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK
UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 2018 
Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang
mana-mana bahagian artikal, gambar dan isi kandungan buku ini
dalam apa jua bentuk dan apa jua cara sama ada elektronik,
fotokopi, mekanikal, rakaman atau cara lain sebelum mendapat
izin bertulis daripada Bahagian Hal Ehwal Akademik, Universiti

Pendidikan Sultan Idris.

LAPORAN TAHUNAN BHEA  | EDISI 2018 

SIDANG EDITOR

PENASIHAT                                    
    PN. SUHAILA BINTI SIDEK                                

KETUA EDITOR                                    
    EN. MUSA BIN JAAFAR                                

EDITOR                                    

 SUSUN ATUR/REKABENTUK/JURUFOTO                        
    EN. AKMALHIJAZ BIN MOHD                                

EDITOR                                    
   PN. SAFINAZ BINTI SALIM
   PN. NOORAINI BINTI ABU KASSIM 
   PN. RUHANA BINTI ESHAK
   CIK FAIRUZ NISHA BINTI MOHD FUAT
   EN. ABDUL HADI BIN AHMAD
   PN. SITI SHAHZANA BINTI SARUAN
   PN. NORAINI BINTI SAPUAN 
   EN. AKMALHIJAZ BIN MOHD                                        

LAPORAN TAHUNAN BHEA  | EDISI 2018 

KANDUNGAN

PERUTUSAN i
TIMBALAN PENDAFTAR KANAN
LATAR BELAKANG
ii BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK

KETUA JABATAN DAHULU iii
SEHINGGA KINI
VISI DAN MISI
iv
v
OBJEKTIF KUALITI DAN
PIAGAM PELANGGAN KAKITANGAN
BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK
vi
viii
TADBIR URUS
PROMOSI DAN KEMASUKAN
1
9
PENJADUALAN
FRANCAIS, PROJEK KHAS &
12 APEL C

PEPERIKSAAN PENGIJAZAHAN

LAPORAN TAHUNAN BHEA  | EDISI 2018 

KANDUNGAN

SENAT & PENGURUSAN DASAR

PENTADBIRAN, KEWANGAN & TEKNOLOGI MAKLUMAT & REKOD
REKOD GALERI 2018

HUBUNGI KAMI

LAPORAN TAHUNAN BHEA  | EDISI 2018 

PERUTUSAN
TIMBALAN PENDAFTAR KANAN
BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK

HAJAH SUHAILA SIDEK i
TIMBALAN PENDAFTAR KANAN
BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK

LAPORAN TAHUNAN BHEA  | EDISI 2018 

LATAR BELAKANG
BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK

1998 2 unit 2 orang
2 orang
Di bawah
Jabatan Pendaftar

2016 11 orang
Di bawah 28 orang
10 orang
Pejabat TNC(A&A) 22 orang

9 unit

Mobiliti & Antarabangsa, Kemasukan & Rekod

Francais, Pentadbiran/Kewangan & Kualiti,

Teknologi Maklumat Akademik, Peperiksaan,

Pengijazahan, Senat dan Pengurusan Dasar,

Penjadualan

2018

Di bawah
Pejabat TNC(A&A)

8 unit

Promosi & Kemasukan - Dalam Negara
/Antarabangsa, Francais, Pentadbiran/Kewangan
& Kualiti, Sistem Maklumat & Rekod, Peperiksaan, 

Pengijazahan, Senat dan Pengurusan Dasar,
Penjadualan

Unit/Jabatan Pegawai Tadbir Kakitangan
Pelaksana

LAPORAN TAHUNAN BHEA  | EDISI 2018  ii

KETUA JABATAN DAHULU
HINGGA KINI

HAJAH AZZAH ABDUL LATIFF HAJAH SUHAILA SIDEK
2007 - 2015 2016 - KINI

EN. MOHD FAIZI OTHMAN DR. HAJAH ZAINAB OTHMAN
1998 - 2007 2015 - 2016

LAPORAN TAHUNAN BHEA  | EDISI 2018  iii

VISI

MENJADI PENERAJU KECEMERLANGAN PENGURUSAN HAL EHWAL AKADEMIK
UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

MISI

UNTUK MEMBERIKAN PERKHIDMATAN YANG TERBAIK DALAM PENGURUSAN 
AKADEMIK MELALUI KEMASUKAN, PENDAFTARAN DAN REKOD, PEPERIKSAAN,

TAMAT PENGAJIAN DAN SENAT

LAPORAN TAHUNAN BHEA  | EDISI 2018  iv

Memastikan surat tawaran dan maklumat/panduan kemasukan OBJEKTIF KUALITI & PIAGAM PELANGGAN
secara atas talian dipaparkan di laman sesawang rasmi kemasukan untuk capaian
calon dalam tempoh tiga (3) hari selepas pengesahan calon jaya diterima. v
Memastikan pelajar dan pensyarah memperolehi jadual kuliah secara atas talian
selewat-lewatnya lima (5) hari bekerja sebelum kuliah bermula. 

Mengurus pemohonan penangguhan dan berhenti daripada pengajian dalam
tempoh tiga (3) hari bekerja daripada tarikh kelulusan Dekan Fakulti. 

Memastikan jadual peperiksaan diumumkan kepada pelajar dua (2) minggu
sebelum peperiksaan bermula.

Memastikan keputusan peperiksaan boleh diambil oleh Ketua Pengawas dalam
tempoh 30 minit sebelum peperiksaan bermula. 

Memastikan keputusan peperiksaan pelajar diumumkan sehari selepas diperakui
oleh Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Universiti. 

Memastikan keputusan Mesyuarat Senat diedarkan kepada pusat tanggungjawab
berkaitan untuk tindakan dalam tempoh 14 hari bekerja selepas Mesyuarat Senat
diadakan.  

Memastikan surat jemputan konvokesyen dikeluarkan satu (1) bulan sebelum
tarikh istiadat konvokesyen. 

Memastikan transkrip akademik dikeluarkan empat belas (14) hari bekerja selepas
Senat mengesahkan pelajar tamat pengajian. 

Memastikan skrol ijazah boleh diambil oleh graduan pada hari yang sama selepas
sesi istiadat konvokesyen graduan tersebut selesai kecuali bagi graduan yang
berhutang dengan Universiti.

Memastikan maklum balas terhadap permohonan data diambilan tindakan dalam
tempoh tiga (3) hari bekerja. 

Memastikan setiap aduan pelanggan diberi maklum balas dalam tempoh satu (1)
hari bekerja.

Semua urusan di kaunter dilayan dalam tempoh lima (5) minit. 

LAPORAN TAHUNAN BHEA  | EDISI 2018 

KAKITANGAN
BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK

Pn. Hajah Suhaila Sidek TEKNOLOGI MAKLUMAT & REKOD
Timbalan Pendaftar Kanan
Cik Fairuz Nisha Mohd Fuat
En. Musa Jaafar Musa Pegawai Teknologi Maklumat
Timbalan Pendaftar
En. Mohd Hafiz Md Aini
En. Ahmad Janatul Firdaus Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 
Zolkarnaini@Dzulkarnain 
Timbalan Pendaftar  Pn. Norliana Zainuddin
Penolong Pegawai Tadbir 
Pn. Nurul Nabilah Zulkefli
Setiausaha Pejabat PEPERIKSAAN

PROMOSI DAN KEMASUKAN Pn. Nooraini Abu Kassim
Penolong Pendaftar Kanan
En. Abdul Hadi Ahmad
Penolong Pendaftar Kanan Cik Salwah Mohd Ali
Ketua Penolong Pegawai Tadbir Kanan 
Pn. Siti Hazlian Mohd Yusoff
Ketua Pembantu Tadbir  Pn. Siti Sarah Zolkifli
Pembantu Tadbir 
En. Mohd Firdaus Mohamed Yahya
Pembantu Tadbir  En. Akmalhijaz Mohd
Pembantu Tadbir 
Pn. Shazwanie Sahbudin
Pembantu Tadbir  Pn. Zahratul Amylia Yusoh@Yusoff
Pembantu Tadbir
FRANCAIS, PROJEK KHAS & APEL C

Pn. Noraini Sapuan
Penolong Pendaftar

PENTADBIRAN, KEWANGAN & KUALITI

Pn. Noraini Sapuan
Penolong Pendaftar

En. Amerul Hasman Jamalluddin
Penolong Akauntan

En. Mohd Shahrizal Mohamad Ridzuan
Penolong Pegawai Penerbitan

Pn. Sharizan Shahrani
Ketua Pembantu Tadbir 

En. Nafiz Mohammad Anwar Ali
Pembantu Operasi 

LAPORAN TAHUNAN BHEA  | EDISI 2018  vi

KAKITANGAN
BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK

PENGIJAZAHAN PENJADUALAN

Pn. Safinaz Salim Pn. Ruhana Eshak
Penolong Pendaftar Penolong Pendaftar Kanan

Pn. Saleha Sabran Pn. Hazila Mazna Zaharon Lai
Pembantu Tadbir Kanan  Pembantu Tadbir Kanan (KUP) 

En. Mohamad Zaid Tahir Pn. Norul Azehan Mohd Noor
Pembantu Tadbir  Pembantu Tadbir

SENAT & PENGURUSAN DASAR En. Khairul Saleh Abd Karim 
Pembantu Tadbir 
Pn. Siti Shahzana Saruan
Penolong Pendaftar Kanan En. Nazrul Azwan Nordin 
Pembantu Tadbir  
Pn. Sarah Mohd Ali
Pembantu Tadbir Kanan 

Pn. Nurul Izzati Ahmad Masbor
Pembantu Tadbir 
 

LAPORAN TAHUNAN BHEA  | EDISI 2018  vii

TADBIR URUS BHEA

BHEA mempunyai seramai 31 orang kakitangan, terdiri daripada pegawai pengurusan
profesional dan kakitangan pelaksana. 

JAWATAN BHEA 2018 BILANGAN
GRED

Timbalan Pendaftar Kanan N52 1

Timbalan Pendaftar N48 2

Penolong Pendaftar Kanan  N44  5 

Pegawai Teknologi Maklumat  F44  1 

Penolong Pendaftar  N41  1 

Penolong Pegawai Tadbir Kanan N32 1

Penolong Pegawai Tadbir  N29  1 

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29 1

Penolong Akauntan W29 1

Setiausaha Pejabat  N29  1 

Penolong Pegawai Penerbitan  N29  1 

Pembantu Tadbir N26 2

Pembantu Tadbir  N22  3 

Pembantu Tadbir  N19 9

Pembantu Operasi N11 1

 JUMLAH                                                                                                                          31

LAPORAN TAHUNAN BHEA  | EDISI 2018  viii

PROMOSI
DAN

KEMASUKAN

LAPORAN TAHUNAN BHEA  | EDISI 2018  1

PROMOSI DAN KEMASUKAN

Unit Promosi dan Kemasukan BHEA terlibat dalam kemasukan anjuran pelbagai agensi kerajaan
termasuk Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar, Jabatan Pengajian Tinggi dibawah
Kementerian Pengajian Tinggi (BPKP-JPT). Objektif Utama unit ini adalah untuk membantu UPSI
dalam melaksanakan tugas-tugas pengambilan dan kemasukan pelajar. Selain itu, unit ini juga
berperanan dan bertanggungjawab dalam menguruskan proses pendaftaran kemasukan
pelajar dan menyediakan perangkaan pengambilan bagi setiap tempoh pengambilan. 

KARNIVAL PENDIDIKAN TINGGI NEGARA (KPTN2018)

Zon Sabah (Tawau) Zon Sarawak (Miri)
27 - 28 Jan 2018 27 - 28 Jan 2018

Zon Sarawak (Kuching) Zon Sabah (Kota Kinabalu)
7 - 8 April 2018 17 - 18 Mac 2018

Zon Labuan
17 - 18 Mac 2018

Zon Kedah
10 - 11 Feb 2018 Zon Perlis
10 - 11 Feb 2018
Zon Melaka
Zon Johor
3 - 4 Feb 2018
24 - 25 Feb 2018

Zon Perak Zon N.Sembilan
7 - 8 April 2018 24 - 25 Feb 2018

Zon Selangor Zon Pahang

31 Mac - 1 April 2018 3 - 4 Mac 2018

Zon Kelantan Zon Terengganu

10 - 11 Mac 2018
Zon P.Pinang 3 - 4 Mac 2018

10 - 11 Mac 2018

LAPORAN TAHUNAN BHEA  | EDISI 2018  2

PROMOSI DAN KEMASUKAN

KARNIVAL PENDIDIKAN TINGGI NEGARA (KPTN2018)

Karnival Pendidikan Tinggi Negara merupakan program dwi tahunan antara BPKP-JPT dengan
kerjasama semua Universiti Awam di Malaysia. Melalui program ini para pelajar dan orang
awam akan mendapat maklumat berkaitan bidang pengajian yang ditawarkan oleh Universiti
Awam seluruh Malaysia. 

LAPORAN TAHUNAN BHEA  | EDISI 2018  3

PROMOSI DAN KEMASUKAN

JELAJAH PENDIDIKAN BUMIPUTERA (JPB4U2018)

Parlimen BERA Parlimen Kuala Krau 
(Komplek Rakan Muda) (UiTM Caw. Pahang)

7 April 2018 8 April 2018

Parlimen Hulu Langat  Parlimen Jerantut 
(SMK Dusun Nanding) (Dewan Majlis Daerah Jerantut)

18 April 2018 9 April 2018

Parlimen Tg. Karang 
(Sek. Agama Men. Tg. Karang)

17 April 2018

LAPORAN TAHUNAN BHEA  | EDISI 2018  4

PROMOSI DAN KEMASUKAN

STATISTIK KEMASUKAN DIPLOMA BAGI TAHUN 2018

1515 INTAKE JUN2018 : 1266
INTAKE NOVEMBER2018 : 249

635 PELAJAR PELAJAR 
LELAKI PEREMPUAN

183 337
116
120 FSKIK
FPM
FSM 72
FBK 52
FMSP

FSSKj FPE

FSMP : FAKULTI SENI MUZIK PERSEMBAHAN ; FSM : FAKULTI SAINS MATEMATIK ; 
FSKIK : FAKULTI SENI, KOMPUTERAN DAN INDUSTRI KREATIF ; FBK : FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI ; 

FSSKj : FAKULTI SAINS SUKAN DAN KEJURULATIHAN ; FPM : FAKULTI PEMBANGUNAN MANUSIA ; 
FPE : FAKULTI PENGURUSAN EKONOMI

LAPORAN TAHUNAN BHEA  | EDISI 2018  5

PROMOSI DAN KEMASUKAN

STATISTIK KEMASUKAN SARJANA MUDA BAGI TAHUN 2018

4535 INTAKE FEBRUARI2018 : 1351
INTAKE SEPTEMBER2018 : 3184

PELAJAR PELAJAR 
LELAKI PEREMPUAN

FSK FPM FPE FMSP FBK

718 519 561 173 467

FSKIK FSM FSSKj FTV

692 848 300 257

FSMP : FAKULTI SENI MUZIK PERSEMBAHAN ; FSM : FAKULTI SAINS MATEMATIK ; 
FSKIK : FAKULTI SENI, KOMPUTERAN DAN INDUSTRI KREATIF ; FBK : FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI ; 

FSSKj : FAKULTI SAINS SUKAN DAN KEJURULATIHAN ; FPM : FAKULTI PEMBANGUNAN MANUSIA ; 
FPE : FAKULTI PENGURUSAN EKONOMI ; FSK : FAKULTI SAINS KEMANUSIAAN ;
FTV : FAKULTI TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

LAPORAN TAHUNAN BHEA  | EDISI 2018  6

PROMOSI DAN KEMASUKAN

STATISTIK KEMASUKAN PELAJAR ANTARABANGSA  BAGI
TAHUN 2018

67

INTAKE FEB2018 (ISM) : 13
INTAKE JUN2018 (DIP) : 1
INTAKE SEPT2018 (ISM) : 52
INTAKE NOV2018 (DIP) : 1

SARJANA BANGLADESH (6) DIPLOMA INDONESIA (1)
MUDA CHINA (4) JUN 2018
NIGERIA (1)
FEB 2018 SOMALIA (2)

SARJANA BANGLADESH (4) DIPLOMA INDONESIA (1)
MUDA CHINA (39) NOV 2018
INDONESIA (4)
SEPT 2018 NIGERIA (2)
PALESTIN (1)
SOMALIA (1)
THAILAND (1)

FSMP : FAKULTI SENI MUZIK PERSEMBAHAN ; FSM : FAKULTI SAINS MATEMATIK ; 
FSKIK : FAKULTI SENI, KOMPUTERAN DAN INDUSTRI KREATIF ; FBK : FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI ; 

FSSKj : FAKULTI SAINS SUKAN DAN KEJURULATIHAN ; FPM : FAKULTI PEMBANGUNAN MANUSIA ; 
FPE : FAKULTI PENGURUSAN EKONOMI ; FSK : FAKULTI SAINS KEMANUSIAAN ;
FTV : FAKULTI TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

LAPORAN TAHUNAN BHEA  | EDISI 2018  7

PROMOSI DAN KEMASUKAN

STATISTIK KEMASUKAN TAHUN 2018 MENGIKUT JANTINA

421 SARJANA 930
421 MUDA 842
920 2264
64 FEB 2018 235

DIPLOMA
JUN 2018

SARJANA
MUDA

SEPT 2018

DIPLOMA
NOV 2018

LELAKI PEREMPUAN

FSMP : FAKULTI SENI MUZIK PERSEMBAHAN ; FSM : FAKULTI SAINS MATEMATIK ; 
FSKIK : FAKULTI SENI, KOMPUTERAN DAN INDUSTRI KREATIF ; FBK : FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI ; 

FSSKj : FAKULTI SAINS SUKAN DAN KEJURULATIHAN ; FPM : FAKULTI PEMBANGUNAN MANUSIA ; 
FPE : FAKULTI PENGURUSAN EKONOMI ; FSK : FAKULTI SAINS KEMANUSIAAN ;
FTV : FAKULTI TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

LAPORAN TAHUNAN BHEA  | EDISI 2018  8

PENJADUALAN

LAPORAN TAHUNAN BHEA  | EDISI 2018  9

PENJADUALAN

Objektif utama penubuhan unit ini adalah mengurus dan melaksanakan jadual
kuliah para pelajar sepanjang tempoh pengajian di UPSI. Selain itu unit ini juga
menguruskan permohonan penangguhan dan berhenti dari pengajian oleh
pelajar yang terlibat. Unit ini berperanan dalam penawaran dan pendaftaran
kursus bagi semua pelajar Diploma dan Sarjana Muda UPSI. Unit Penjadualan
juga bertanggungjawab dalam proses penambahan dan pengguguran kursus
bagi pelajar yang terlibat. Pada tahun 2018, proses ini telah dilaksanakan seperti
butiran berikut: -

TAKWIM PENAMBAHAN DAN PENGGUGURAN KURSUS PELAJAR

TAMBAH A172S GUGUR
2/7/18 2/7/18
HINGGA HINGGA
8/7/18 15/7/18

TA1M9B/HA2I2N/H5G1/8G2A/18 A172 SARJANA A181 28/H1I01N/0G1/G8G9AU/1G8UR
MUDA

GU19G/HU2IRN/81G/8G4/A18 16/HI91N/01GT/8GA9A/M1B8AH

LAPORAN TAHUNAN BHEA  | EDISI 2018  10

PENJADUALAN

TAKWIM PENAMBAHAN DAN PENGGUGURAN KURSUS PELAJAR

TAMBAH E181 GUGUR
18/6/18 16/6/18
HINGGA HINGGA
24/6/18 5/8/18

TAM2/BH4AI/N8H1/G84G/A18 E172S DIPLOMA E182 30/H1I12N2/G1/1G8G1AU/G18UR

GU2G/HU4I/R1N51G/8G4A/18 18/H1I11N2/1G/T18GA1AM/1B8AH

LAPORAN TAHUNAN BHEA  | EDISI 2018  11

FRANCAIS,
PROJEK KHAS

& APEL C

LAPORAN TAHUNAN BHEA  | EDISI 2018  12

FRANCAIS

27 Januari 2018 DAN 05 SEPTEMBER 2018 Unit Francais, Bahagian Hal
Ehwal Akademik telah mengadakan Bengkel Penyelarasan Akademik

antara Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) dengan Kolej
Perkembangan Awal Kanak-kanak (KPAKK) yang bertempat di Bilik

Kuliah E-Learning 15 & 16, Bangunan E-Learning. 

Bengkel ini melibatkan Pensyarah Pembimbing UPSI dan tenaga
pengajar dari KPAKK. Bengkel ini berlangsung dari jam 8.30 pagi
sehingga 5.00 petang mengikut sesi pertemuan antara Pensyarah

Pembimbing UPSI dengan tenaga pengajar KPAKK yang telah
ditetapkan. 

Bengkel ini diadakan bertujuan sebagai medium pertemuan,
perbincangan dan penyelarasan pengajarankepada pensyarah KPAKK
yang menjalankan Program Kerjasama Secara Francais dengan UPSI

bagi program Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Awal Kanak-
Kanak) dengan kepujian. Selain itu juga, bengkel ini dilaksanakan
adalah bagi memperkenalkan Pensyarah Pembimbing Program
Francais UPSI kepada pensyarah-pensyarah KPAKK yang dilantik
mengendalikan Pengajaran & Pembelajaran (PdP) Program Kerjasama

Secara Francais.

Dengan adanya bengkel ini ianya dapat memastikan pelaksanaan
Pengajaran & Pembelajaran (PdP) setiap kursus yang ditawarkan di

KPAKK adalah mengikut struktur program pengajian asal yang
dilaksanakan di UPSI serta dapat memastikan pelaksanaan Pengajaran

& Pembelajaran (PdP) memenuhi keperluan kursus dan mematuhi
garis panduan pelaksanaan program pengajian seperti ditetapkan

dalam Garis Panduan Program Francais UPSI dan IPTA/IPTS. 

LAPORAN TAHUNAN BHEA  | EDISI 2018  13

FRANCAIS

MAJLIS MENANDATANGANI MEMORANDUM PERJANJIAN KERJASAMA
PROGRAM FRANCAIS ANTARA UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

DENGAN KOLEJ ISLAM ANTARABANGSA, UNIVERSITI PENDIDIKAN
SULTAN IDRIS DENGAN COLLEGE MCS DAN UNIVERSITI PENDIDIKAN

SULTAN IDRIS DENGAN INSTITUT PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI
ANTARABANGSA (IIMAT) (12 JANUARI 2018) 

Memorandum Perjanjian adalah bagi pelaksanaan program kerjasama
secara francais bagi program Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Awal
Kanak-Kanak) dengan Kepujian antara Universiti Pendidikan Sultan Idris
dengan Kolej Islam Antarabangsa, College MCS dan Institut Pengurusan

dan Teknologi Antarabangsa (IIMAT).

UPSI akan memberi nasihat kepakaran kepada Universiti Swasta (US)
yang menjalankan program francais dalam penyediaan kemudahan
pengajian program. UPSI juga bertanggungjawab menyediakan silibus
dan kurikulum program kepada Universiti Swasta (US) bagi menjamin
mutu dan kualiti perlaksanaan program tersebut selaras dengan kualiti
dan mutu UPSI, UPSI akan menjalankan lawatan dan pemeriksaan

berkala semasa program ditawarkan. 

Program kerjasama secara francais ini akan membuka peluang yang
lebih luas kepada calon-calon yang berminat melanjutkan pengajian
dalam bidang yang ditawarkan disamping memenuhi matlamat negara
yang ingin menjadikan Pendidikan Awal Kanak-Kanak sebagai wadah

penting dalam pembangunan modal insan.

LAPORAN TAHUNAN BHEA  | EDISI 2018  14

SEKOLAH BITARA

Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) telah menjalankan program Sekolah
BITARA UPSI bermula pada tahun 2009 dengan menjalinkan kerjasama dengan
beberapa buah sekolah rendah dan menengah di Negeri Perak dan Daerah Hulu
Selangor. Antara objektif pelaksanaan Sekolah BItara adalah seperti berikut:- 

        a)  Meningkatkan mutu pendidikan negara dengan cara meningkatkan 
              pencapaian sekolah ;

        b)  Mengadakan program khidmat masyarakat yang melibatkan pensyarah
              dan pelajar UPSI dengan warga sekolah ; 

        c)  Menjalankan penyelidikan secara bersama antara pensyarah dan pelajar
             UPSI dengan warga sekolah ; 

       d)  Lain-lain bentuk kerjasama yang dipersetujui oleh pihak-pihak dari semasa
             ke semasa.

Bermula dengan hanya sebanyak tujuh (7) buah sekolah pada tahun 2009
sehingga Disember 2018 sebanyak tiga puluh lima (35) buah sekolah telah
melaksanakan program sekolah BITARA dan peratusan mengikut daerah adalah
seperti berikut :-  

Statistik Sekolah BITARA UPSI Tahun 2018 15

LAPORAN TAHUNAN BHEA  | EDISI 2018 

SEKOLAH BITARA

Sepanjang tahun 2018 ssebanyak 11 program telah dilaksanakan bagi Sekolah
BITARA, antara program yang telah dijalankan pada tahun 2018 adalah seperti
berikut:- 

Bil. Aktiviti / Sekolah Fakulti Bidang Tarikh
Program Terlibat FSM Tumpuan Pelaksanaan

Program Young Kolej Tingkatan FMSP Sains 19-20 Okt. 2018
1. Scientist 
Enam

Kolej Tingkatan Seri Putera, Ipoh

Enam & 

Seri Putera Sungai Pari, Ipoh

2. Program Sekolah Sekolah Seni Mac - Nov. 2018
BITARA "Cilik Kebangsaan Persembahan
Proton City
Makyung dan Dikir
Barat"

3. Program  Sekolah Menengah FBK Bahasa Melayu 28 Sept. 2018
Pemantapan Jenis Kebangsaan
Tatabahasa Katholik, Tg. Malim

Bahasa Melayu

Berasaskan

Gamifikasi Bahasa 

4. Program  Sekolah Menengah FBK Bahasa Melayu 26 Sept. 2018
FSKIK
Pemantapan Kebangsaan

Tatabahasa Gedangsa, Kuala

Bahasa Melayu Kubu Bharu,

Berasaskan Selangor

Gamifikasi Bahasa 

5. Apresiasi Seni : Sekolah Seni Tekstil 14 Julai 2018

Seni Tekstil dan Kebangsaan Dato

Warisan Kamaruddin

Behrang Stesen

6. Program Teroka Sekolah FSM Matematik 15 Mei 2018

Matematik Kebangsaan 

Sungai Selisik

Kuala Kubu Bahru

LAPORAN TAHUNAN BHEA  | EDISI 2018  16

SEKOLAH BITARA

Bil. Aktiviti / Sekolah Fakulti Bidang Tarikh
Program Terlibat FSM Tumpuan Pelaksanaan

7. Program Kem Ceria Sekolah FSM Sains 20 -22 Mac 2018
Sains Kebangsaan FSM
Bandar Baru FSM
Batang Kali FSM

8. Program Sekolah Matematik 14 Nov. 2018
Gamifikasi Kebangsaan
Matematik Banir, Tapah

9. Program  Sekolah Matematik 21 Nov. 2018

Jelajah Ilmu Kebangsaan

(Siri 1)  Perlok, Sungkai

10. Pemantapan Sekolah  Matematik 14 Julai 2018

Pengetahuan Asas Kebangsaan 

(Kemahiran Darab)  Perlok, Sungkai

11. Program Hari Sekolah Matematik 17 Okt. 2018

Matematik Kebangsaan

Methodist

LAPORAN TAHUNAN BHEA  | EDISI 2018  17

SEKOLAH BITARA

Pada tahun 2018 program Sekolah Bitara UPSI telah diperkenaldan diperluaskan lagi
secara keseluruhan keseluruh Negeri Perak dan Selangor. Pada penghujung tahun
2018 tiga (3) buah sekolah dari Wilayah Putrajaya berminat untuk menyertai program
Sekolah Bitara bermula pada tahun 2019.

Pada Tahun 2018, Seminar Kebangsaan Perkongsian Amalan Terbaik Program
Sekolah Bitara UPSI telah diadakan buat julung kalinya di UPSI dengan penyertaan
yang melibatkan Guru Besar, Pengetua dan Guru Sekolah. 

Seminar yang diadakan ini adalah platform perkongsian antara pihak Sekolah Bitara
dan UPSI dalam meningkatkan kecemerlangan PdPc di sekolah. Ianya adalah selaras
dengan hasrat  YB Menteri Pendidikan untuk memperkasakan pendidikan negara dan
meningkatkan standard sistem pendidikan yang sedia ada. 

Dengan kejayaan program seperti ini menunjukkan UPSI sebagai sebuah institusi
yang menjadi sumber rujukan dan khidmat nasihat kepakaran kepada sekolah di
sekitar UPSI, daerah sekitar dan dalam negeri Perak ke arah menjadikan UPSI sebagai
Universiti No. 1 Pendidikan. 

LAPORAN TAHUNAN BHEA  | EDISI 2018  18

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN UPSI

Bagi tahun 2018 Jabatan Pendidikan Tinggi dengan kerjasama Bahagian Pengurusan
Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan (BPSBPSK), KPM menganjurkan
Majlis Anugerah Kecemerlangan Jalinan SKK-UA 2018 yang bertujuan untuk memberi
pengiktirafan kepada jalinan antara Sekolah Kluster Kecemerlangan (SKK) bersama
Universiti Awam yang aktif dalam mengadakan pelbagai program secara bersama. 

Penilaian bagi penerima anugerah AKJ SKK-UA bagi tahun ini melibatkan tiga bahagian
penilaian iaitu :- 

50% Penilaian Kertas Kajian Tindakan

40% Impak Program Jalinan Kebitaraan
10%
Petunjuk Prestasi Utama (KPI)
SKK

UPSI melalui penyelaras yang telah dilantik bagi program ini telah memberi kerjasama

kepada pihak SKK yang ditindikkan secara rasmi di bawah UPSI bagi membantu

menyelaraskan penyediaan Kajian Tindakan yang dilaksanakanoleh SKK sebelum

dokumen dihantar ke urusetia AKJ SKK-UA 2018. Sebanyak 16 buah sekolah yang

ditindikkan di bawah UPSI dengan tajuk kajian tindakan yang dilaksanakan pada tahun

2018 iaitu :-  8 IPOH

2 BAGAN DATUK

16 2 CAMERON HIGHLAND
UPSI 1 BENTONG

1 GERIK

1 TELUK INTAN

1 K.KUBU BHARU

LAPORAN TAHUNAN BHEA  | EDISI 2018  19

FRANCAIS,
PROJEK KHAS

& APEL C

LAPORAN TAHUNAN BHEA  | EDISI 2018  12

FRANCAIS

MAJLIS MENANDATANGANI MEMORANDUM PERJANJIAN KERJASAMA
PROGRAM FRANCAIS ANTARA UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

DENGAN KOLEJ ISLAM ANTARABANGSA, UNIVERSITI PENDIDIKAN
SULTAN IDRIS DENGAN COLLEGE MCS DAN UNIVERSITI PENDIDIKAN

SULTAN IDRIS DENGAN INSTITUT PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI
ANTARABANGSA (IIMAT) (12 JANUARI 2018) 

Memorandum Perjanjian adalah bagi pelaksanaan program kerjasama
secara francais bagi program Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Awal
Kanak-Kanak) dengan Kepujian antara Universiti Pendidikan Sultan Idris
dengan Kolej Islam Antarabangsa, College MCS dan Institut Pengurusan

dan Teknologi Antarabangsa (IIMAT).

UPSI akan memberi nasihat kepakaran kepada Universiti Swasta (US)
yang menjalankan program francais dalam penyediaan kemudahan
pengajian program. UPSI juga bertanggungjawab menyediakan silibus
dan kurikulum program kepada Universiti Swasta (US) bagi menjamin
mutu dan kualiti perlaksanaan program tersebut selaras dengan kualiti
dan mutu UPSI, UPSI akan menjalankan lawatan dan pemeriksaan

berkala semasa program ditawarkan. 

Program kerjasama secara francais ini akan membuka peluang yang
lebih luas kepada calon-calon yang berminat melanjutkan pengajian
dalam bidang yang ditawarkan disamping memenuhi matlamat negara
yang ingin menjadikan Pendidikan Awal Kanak-Kanak sebagai wadah

penting dalam pembangunan modal insan.

LAPORAN TAHUNAN BHEA  | EDISI 2018  14

SEKOLAH BITARA

Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) telah menjalankan program Sekolah
BITARA UPSI bermula pada tahun 2009 dengan menjalinkan kerjasama dengan
beberapa buah sekolah rendah dan menengah di Negeri Perak dan Daerah Hulu
Selangor. Antara objektif pelaksanaan Sekolah BItara adalah seperti berikut:- 

        a)  Meningkatkan mutu pendidikan negara dengan cara meningkatkan 
              pencapaian sekolah ;

        b)  Mengadakan program khidmat masyarakat yang melibatkan pensyarah
              dan pelajar UPSI dengan warga sekolah ; 

        c)  Menjalankan penyelidikan secara bersama antara pensyarah dan pelajar
             UPSI dengan warga sekolah ; 

       d)  Lain-lain bentuk kerjasama yang dipersetujui oleh pihak-pihak dari semasa
             ke semasa.

Bermula dengan hanya sebanyak tujuh (7) buah sekolah pada tahun 2009
sehingga Disember 2018 sebanyak tiga puluh lima (35) buah sekolah telah
melaksanakan program sekolah BITARA dan peratusan mengikut daerah adalah
seperti berikut :-  

Statistik Sekolah BITARA UPSI Tahun 2018 15

LAPORAN TAHUNAN BHEA  | EDISI 2018 


Click to View FlipBook Version