The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sharifah yahya, 2021-04-07 03:23:00

AGM-8 April 2021

[email protected]

2020 1

L A P O R A N SETIAUSAHA

AGENDA MESYUARAT

2.30 pm - Ketibaan ahli dan pendaftaran
2.40 pm - Bacaan doa

- Ucapan Pengerusi Kelab Staf 2019/2020

- Ucapan Pengarah KPMSI

- Cabutan bertuah

- Pembentangan Laporan Aktiviti

- Pembentangan Laporan Kewangan

- Cabutan Bertuah

- Pembentangan Usul/Cadangan

- Cabutan Bertuah (Grand Prize)

- Pembubaran AJK Kelab Staf 2019/2020

- Pelantikan AJK Kelab Staf 2021/2022

- Ucapan Pengerusi Kelab Staf 2021/2022

- Penutup 2

MINIT MESYUARAT AGUNG 2019

3

MINIT MESYUARAT AGUNG KELAB STAF KPMSI SESI 2019
KOLEJ PROFESIONAL MARA SERI ISKANDAR

TARIKH : 7 FEBRUARI 2020
TEMPAT : DEWAN KULIAH 2, KOLEJ PROFESIONAL MARA SERI ISKANDAR
MASA : 3.15 PETANG

AGENDA :

1. Ucapan Pengerusi Kelab Staf 2019/2020

2. Pengesahan Minit Mesyuarat Agung 2019

3. Pembentangan Laporan Aktiviti 2019

4. Pembentangan Laporan Kewangan 2019

5. Pembentangan usul/cadangan aktiviti Kelab Staf 2019

6. Hal-hal lain

7. Penangguhan Mesyuarat Agung

BIL. PERKARA TINDAKAN
1.0 Ucapan Pengerusi Kelab Staf 2019/2020

1.1 Pengerusi memulakan mesyuarat dengan mengalu-alukan kehadiran semua ahli Kelab Staf Makluman
ke Mesyuarat Agung Kelab Staf KPMSI sesi 2019.

1.2 TPHEA (En. Zamri Bin Mohd Shari) memberikan ucapan ringkas mewakili Pengarah serta Makluman
merakam ucapan terima kasih atas usaha ahli Kelab Staf mengendalikan mesyuarat AGM.

2.0 Pengesahan Minit Mesyuarat Agung 2019

2.1 Pn. Siti Zaleha Bt Mohd Rajoli mencadangkan agar Minit Mesyuarat Agung 2019 disahkan Makluman
dan disokong oleh Pn. Rehka.

3.0 Pembentangan Laporan Aktiviti 2019 Makluman
3.1 Setiausaha membentangkan laporan aktiviti sepanjang 2019 seperti berikut:

BIL AKTIVITI TARIKH CATATAN/TEMPAT

1 Majlis Jasamu Dikenang Pn. Norilyani & 18 Jan 2019 Dewan Kuliah 2,
Pn. Nurul Aidha KPMSI

2 Karnival Sukan KASAF 2019 21-24 Feb 2019 KPM Ayer Molek,
Melaka

1

3 Majlis Jasamu Dikenang Pn. Fitratul 11 April 2019 Dewan Kuliah 2,
Huda KPMSI

4 Majlis Berbuka Puasa @ Iftar 1440H 28 Mei 2019 Dewan Besar KPMSI

5 Majlis Tadarus & Khatam Al-Quran 30 Mei 2019 Surau KPMSI

6 Rombongan ke Majlis Perkahwinan En. 16 Jun 2019 Pulau Pinang
Ilyas & IKEA Batu Kawan

7 Jamuan Aidilfitri KPMSI 2019 22 Jun 2019 Dewan Besar KPMSI

8 Majlis Jasamu Dikenang Pn. Mashitoh & 28 Jun 2019 Dewan Kuliah 2,
Cik Nurdiyana 5 Julai 2019 KPMSI
9 Ogos 2019
9 Majlis Jasamu Dikenang En. Hamizul 20 Sept 2019 Dewan Kuliah 2,
Hazrin 30 Sept 2019 KPMSI
1-3 Nov 2019
10 Majlis Jasamu Dikenang En. Akram & Cik 12 Dis 2019 Dewan Kuliah 2,
Norhayati KPMSI

11 Majlis Jasamu Dikenang En. Khairul Dewan Kuliah 2,
Hisyam KPMSI

12 Program Team Building Gua Tempurung &
KPMSI
13 Sukan Rakyat & Sukan Staf
KPMSI & Ampang
14 Majlis Jasamu Dikenang En. Mohd Bowl, Dmall Seri
Zulhilmi & Pn Sajidah
Iskandar

Dewan Kuliah 2,
KPMSI

2

4.0 PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2019

BAKI AWAL B/B RM RM Makluman
486.25
8955.00
PENERIMAAN 46 827.35
YURAN AHLI
PENERIMAAN 55 782.35
JUMLAH PENERIMAAN 56 268.60
JUMLAH TUNAI YANG BOLEH DIGUNAKAN

PEMBAYARAN ( - ) 41 595.74

BAKI AKHIR H/B 14 672.86

Pembentangan Laporan Kewangan 2019:
4.1 Bendahari mengucapkan tahniah kepada semua Ahli Kelab Staf yang telah membuat Makluman

pembayaran yuran sepanjang 2019.

4.2 Bendahari seterusnya membentangkan laporan kewangan yang telah diaudit oleh Auditor Makluman
dalaman iaitu En. Mohamad Shahril Bin Isahak seperti di dalam lampiran.

4.3 Pn. Norkhaironis Syuhada Bt Mhd Hakri mencadangkan agar laporan kewangan ini Makluman
disahkan dan disokong oleh Pn. Nor Bazlinda Bt Kamaruddin.

5.0 Pembentangan usul/cadangan aktiviti Kelab Staf 2019

5.1 Pn. Siti Nor Haliza menyuarakan pendapat berkenaan tekanan di tempat kerja yang perlu Makluman
diambil perhatian. En. Syed memaklumkan bahawa Kelab Staf telah merangka beberapa
aktiviti dan diharapkan dapat mengurangkan tahap tekanan semua staf.

5.2 Cik Lindawati mencadangkan supaya arahan kerja dari pihak atasan diberi dengan lebih Makluman
teratur. Encik Zamri memaklumkan bahawa perkara ini telah diambil maklum dan
mengalu-alu cadangan yang sesuai untuk di bawa ke Mesyuarat Pengarah nanti.

5.3 En. Muhammad Idwan mencadangkan supaya cadangan ditutup dan disokong oleh En. Makluman
Muhamad Ependi.

6.0 Hal-hal lain Makluman
6.1 Tiada hal-hal lain yang dibincangkan dalam mesyuarat ini

3

7.0 Penangguhan mesyuarat
7.1 Mesyuarat ditangguhkan pada jam 4.05 petang dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Makluman

“Building Strength, Raising Standards”

Disediakan oleh, Disemak oleh,

(SHARIFAH BT YAHYA) (SYED SALLEHUDDIN IDID BIN SYED SALIM)
Penolong Setiausaha Kelab Staf 2019/2020 Pengerusi Kelab Staf 2019/2020

4

SENARAI KEHADIRAN
MESYUARAT AGUNG 2019

Jabatan 7 FEBRUARI 2020

Pentadbiran Hadir Tidak Hadir Jumlah staf
Pengajian Am
Sains Kuantitatif 14 25 39
Pengurusan 16 10 26
perniagaan 9 6 15
Pemasaran 11 4 15

8 4 12
58 49 107

1

SENARAI KEHADIRAN
MESYUARAT AGUNG 2019

7 FEBRUARI 2020

2

SENARAI KEHADIRAN
MESYUARAT AGUNG 2019

7 FEBRUARI 2020

3

SENARAI KEHADIRAN
MESYUARAT AGUNG 2019

7 FEBRUARI 2020

4

SENARAI KEHADIRAN
MESYUARAT AGUNG 2019

7 FEBRUARI 2020

5

LAPORAN AKTIVITI 2019

BIL AKTIVITI TARIKH CATATAN/TEMPAT

1 Majlis Jasamu Dikenang Pn. 18 Jan Dewan Kuliah 2,
Norilyani & Pn. Nurul Aidha 2019 KPMSI

2 Karnival Sukan KASAF 2019 21-24 KPM Ayer Molek,
Feb Melaka
2019

3 Majlis Jasamu Dikenang Pn. 11 Dewan Kuliah 2,
Fitratul Huda April KPMSI
2019

4 Majlis Berbuka Puasa @ Iftar 28 Mei Dewan Besar KPMSI
1440H 2019

5 Majlis Tadarus & Khatam Al- 30 Mei Surau KPMSI
Quran 2019

Rombongan ke Majlis 16 Jun Pulau Pinang
6 Perkahwinan En. Ilyas & IKEA 2019

Batu Kawan

7 Jamuan Aidilfitri KPMSI 2019 22 Jun Dewan Besar KPMSI
2019

LAPORAN AKTIVITI 2019

BIL AKTIVITI TARIKH CATATAN/TEMPAT
28 Jun Dewan Kuliah 2,
8 Majlis Jasamu Dikenang Pn. 2019
Mashitoh & Cik Nurdiyana 5 Julai KPMSI
2019 Dewan Kuliah 2,
9 Majlis Jasamu Dikenang En. 9 Ogos
Hamizul Hazrin 2019 KPMSI
20 Sept Dewan Kuliah 2,
10 Majlis Jasamu Dikenang En. 2019
Akram & Cik Norhayati 30 Sept KPMSI
2019 Dewan Kuliah 2,
11 Majlis Jasamu Dikenang En.
Khairul Hisyam 1-3 KPMSI
Nov Gua Tempurung &
12 Program Team Building 2019
12 Dis KPMSI
13 Sukan Rakyat & Sukan Staf 2019 KPMSI & Ampang
Bowl, Dmall Seri
14 Majlis Jasamu Dikenang En.
Mohd Zulhilmi & Pn Sajidah Iskandar
Dewan Kuliah 2,

KPMSI

GAMBAR AKTIVITI 2019

GAMBAR AKTIVITI 2019

GAMBAR AKTIVITI 2019

GAMBAR AKTIVITI 2019

GAMBAR AKTIVITI 2019

GAMBAR AKTIVITI 2019

LAPORAN AKTIVITI 2020

BIL AKTIVITI TARIKH CATATAN/TEMPAT

1 Majlis Jasamu Dikenang 17 Jan 2020 Dewan Kuliah 2,
En. Zamri KPMSI

2 AGM Kelab Staf 2019 7 Feb 2020 Dewan Kuliah 2,
KPMSI
3 Karnival Sukan KASAF 19-22 Feb 2020
2020 KPM Bandar
Penawar, Johor

Penyerahan sumbangan

4 Aidilfitri kepada petugas 21 Mei 2020 Foyer Bangunan
pembersihan dan Pentadbiran KPMSI

petugas keselamatan

Penyerahan sumbangan Dewan Kuliah 2,
KPMSI
5 sanitizer kepada semua 19 Jun 2020
M Roof Hotel, Ipoh
staf 2 Nov 2020
2 Nov 2020 M Roof Hotel, Ipoh
6 Sambutan Staff Day

7 Majlis Jasamu Dikenang
Pn. Siti Nurimah

LAPORAN AKTIVITI 2020

BIL AKTIVITI TARIKH CATATAN/TEMPAT

Sumbangan Kalendar

8 2021 Sempena 17 Dec 2020 Dewan Utama,
Sambutan Hari Kualiti & 18 Dec 2020 KPMSI
18 Dec 2020
Inovasi 2020 Dewan Kuliah 2,
KPMSI
Majlis Jasamu Dikenang
Foyer Bangunan
9 En. Shahril dan Pn. Pentadbiran KPMSI

Khuzaifah

Majlis penyerahan

sumbangan kepada

10 petugas pembersihan

dan petugas

keselamatan

GAMBAR AKTIVITI 2020

GAMBAR AKTIVITI 2020

GAMBAR AKTIVITI 2020

2020 1

LAPORAN BENDAHARI

LAPORAN BENDAHARI

LAPORAN BENDAHARI
KELAB STAF KPMSI 2020

PENYATA PENERIMAAN & PERBELANJAAN
BAGI TAHUN BERAKHIR 11 DIS 2020

NOTA 2019 (RM) 2020 (RM)

BAKI AWAL B/B 14,541.86

PENDAPATAN 1 9,130.00

Yuran Ahli 2 2,475.00
Sewa Vendor Air
Sewa Tapak / Jubah / Akaun tumpang 3 260.00
Kutipan Derma Kilat / Kutipan Tabung KPMSI
Tajaan MUAFAKAT / LAIN-LAIN 4 131 3,485.05
Lebihan Perbelanjaan Aktiviti
Kutipan daripada Staff & Pensyarah 5 6,290.00
Komisen Bank
6 1,983.65
JUMLAH PENDAPATAN
7 1,950.00

8 4.46

14,672.86 25,578.16

40,251.02

PERBELANJAAN

Jamuan & Keraian 9 1500.00
Hadiah & Cenderahati 10 1874.00
Sumbangan 11 3275.05
Pengeluaran Program Akaun Tumpang / Refund 12 1884.00
Perbelanjaan KASAF 2020 13 1612.00
Perbelanjaan PROGRAM SUMBANGAN RAMADHAN 14 873.80
Perbelanjaan STAF DAY 2020 15 19865.55
Perbelanjaan Sumbangan Pendemik PKPP 16 476.00
Cas bank / Belanja mengurus (Buku Resit)
5.50
JUMLAH PERBELANJAAN
31,365.90

LEBIHAN / (KURANGAN) PENDAPATAN 8,885.12

Tunai Di Tangan 251.36
Di Bank BIMB 8,633.76
8,885.12

2

NOTA KEPADA AKAUN

KELAB STAF
KOLEJ PROFESIONAL MARA SERI ISKANDAR

1. YURAN KELAB STAF

BIL TARIKH STAFF PENSYARAH JUMLAH
1 JAN
2 FEB 540.00 1710.00 2250.00
3 MAR
4 APR 790.00 1410.00 2200.00
5 MAY
6 JUN 0.00
7 JUL
8 AUG 0.00
9 SEP
10 OCT 0.00
11 NOV
12 DEC 0.00 100.00 100.00

0.00

60.00 100.00 160.00

0.00 200.00 200.00

600.00 1600.00 2200.00

190.00 1350.00 1540.00

480.00 0.00 480.00

JUMLAH 9130.00

* Semua staf & pensyarah melangsaikan yuran 2020.

3

NOTA KEPADA AKAUN

KELAB STAF
KOLEJ PROFESIONAL MARA SERI ISKANDAR

2. SEWA MESIN VENDOR

BIL BAYARAN MESIN VENDOR CATATAN RM NO. RESIT
1 Sewa Bln Jan - Sept 2020 29-Jan 1650.00 13062
2 Sewa Okt - Dis 2020 2-Sep 825.00 13063
JUMLAH 2475.00

KELAB STAF
KOLEJ PROFESIONAL MARA SERI ISKANDAR

3. SEWA TAPAK / JUBAH

BIL SEWA TAPAK CATATAN RM NO. RESIT
14-Jan 50.00 15296
1 Cahaya Yasin Enterprise 16-Mar 50.00 15338
Sept 60.00 13604
2 Sewa Tapak Jual Baju
5-Okt-2020 50.00 15618
3 Sewa Tapak
10-okt 50.00 15340
4 Bayaran Akaun Tumpang JUMLAH 260.00
(Kursus Filmora)

5 Hua Ikhlas

4

NOTA KEPADA AKAUN

KELAB STAF
KOLEJ PROFESIONAL MARA SERI ISKANDAR

4. KUTIPAN TABUNG KPMSI

BIL KUTIPAN CATATAN RM NO. RESIT
1 Baki 2019 131.00

2 Kutipan Jan Tabung Kolej 386.00 15298

Progran Ramadhan 445.00 15610
3 Kutipan Mei KUTIPAN STAFF (CASH) 1440.00
1885.00
KUTIPAN STAFF (ONLINE)

Khairat Shakrie 118.00 15607
4 Kutipan Julai Khairat Farrah 100.00 15608
533.05 15609
Rawatan Adilah 751.05

5 Kutipan Ogos Bencana Rehka 463.00 15613
JUMLAH 3616.05

KELAB STAF
KOLEJ PROFESIONAL MARA SERI ISKANDAR

5. TAJAAN MUAFAKAT / LAIN-LAIN

BIL TARIKH CATATAN RM NO. RESIT
500 Tunai
SUMBANGAN

1 FEB MUAFAKAT kepada

KASAF 2020

2 OGOS DEPOSIT ASRAMA 300
KASAF

KOMISYEN JUALAN No.Resit:
15628
3 SEPT JERSI STAFF HARI 190

INOVASI

4 NOV DUIT FAMILY DAY 5300 No. Cek:
(106 ORG x RM50) 631354

JUMLAH 6290.00

5

NOTA KEPADA AKAUN

KELAB STAF
KOLEJ PROFESIONAL MARA SERI ISKANDAR

6. LEBIHAN PERBELANJAAN AKTIVITI

BIL TARIKH CATATAN RM
838.00
1 FEB KASAF 2020 1011.20
134.45
2 MEI PROGRAM SUMBANGAN RAMADHAN 1983.65

3 Nov PROGRAM STAFF DAY 2020

JUMLAH

KELAB STAF
KOLEJ PROFESIONAL MARA SERI ISKANDAR

7. KUTIPAN DARIPADA STAF/PENSYARAH

BIL TARIKH CATATAN RM
300.00
Jab Peng. Perniagaan 240.00
280.00
FEB Jab Perakaunan 500.00
630.00
1 (Sumbangan Jab Sains Kuantitatif 1950.00

KASAF) Jab Peng. Am

Jab Pentadbiran

JUMLAH

6

NOTA KEPADA AKAUN

KELAB STAF
KOLEJ PROFESIONAL MARA SERI ISKANDAR

9. MAJLIS KERAIAN

BIL TARIKH CATATAN RM
150.00
1 16/1/2020 JASAMU DIKENANG (En. Zamri) 400.00 Tunai
Tunai
2 7/2/2020 MESYUARAT AGONG KELAB 950.00 NO.
CEK:
3 18/12/2020 JASAMU DIKENANG (Dr. Shahril 1500.00
&Pn. Kzuzaifah Azreen)

JUMLAH

KELAB STAF
KOLEJ PROFESIONAL MARA SERI ISKANDAR

10. HADIAH / CENDERAHATI

BIL HADIAH CATATAN RM TARIKH
50 16-Jan
JANUARI

1 PINDAH En. Zamri bin Bahauddin

FEB 112 27-Feb
2 KOTAK Hadiah Birthday semua staf

Julai 50 27-Jul
3 KELAHIRAN Pn. Nur Arifah

Ogos

4 KELAHIRAN Pn. Noor Hasyimah binti Ahmad Bada5w0i 13-Aug
14-Aug
5 KELAHIRAN En. Mohamad Ilyas bin Majid 50

OKT 50 12-Sep
6 KELAHIRAN Pn. Mariam binti Abu Bakar 212 20-Oct
7 KEY CHAIN Hadiah Birthday semua staf

NOV

8 PINDAH Pn. Siti Nurimah 100 2-Nov
5-Nov
9 GOODIES Cik Nadiah -Kalendar Hari Kualiti 1000

DIS

10 PINDAH Pn. Kzuzaifah Azreen bt Zan 100 18-Dis No. Cek:
46778
11 TUKAR Dr. Mohd Shahril bin Isahak 100 18-Dis
JABATAN 1874.00 No. Cek:
46778
JUMLAH
7

NOTA KEPADA AKAUN

KELAB STAF
KOLEJ PROFESIONAL MARA SERI ISKANDAR

11. SUMBANGAN

BIL SUMBANGAN CATATAN RM
JANUARI
Bapa Sakit Kritikal 50 Ta bung KPMSI
1 Nur Izzati bt Hasri (DEC 3) Hospital (Anak) 50
2 Pn. Noor Hashimah Hospital (Anak) 50 Ta bung KPMSI
3 Pn. Noor Hashimah Hospital (Isteri) 50 Ta bung KPMSI
4 En. Mohamad bin Ali Hospital (Bapa) 50
5 Pn. Sharifah Yahya Khairat (bapa) Ta bung KPMSI
150
6 Pn. Sharifah Yahya Ta bung KPMSI
400.00 RM 100 K.Sta f +
RM50 Ta bung

FEBUARI Hospital (Suami) 50 Ta bung KPMSI
7 Pn. Norshahida 50.00

JUN 107 Staf X RM5 535 Kuti pa n Ki l a t
8 Sumbangan Hand Sanitizer 535.00

JULAI Hospital (Suami) 50 Ta bung KPMSI
9 Pn. Aslina Hospital (Suami) 50 Ta bung KPMSI
10 Pn Osmawati 50 Ta bung KPMSI
11 En. Omar Azyan Hospital 118 Kuti pa n Ki l a t
12 En. Shakrie Khairat (Ibu Mentua) 100 Kuti pa n Ki l a t
13 Pn. Farrah Nur Wahida Khairat (Ibu Mentua) 533.05 Kuti pa n Ki l a t
14 Cik Nur Adilah Rawatan Sakit Krital 901.05

OGOS Hospital 50 Ke l a b Sta f
15 Cik Nurul Afza Hospital 50 Kuti pa n Ki l a t
16 Cik Nurul Afza Hospital 50
17 Cik Nurul Afza Bencana 463
18 Pn. Rehka 613.00

OKT Hospital 50 Ke l a b Sta f
19 Pn. Kzuzaifah Azreen Hospital 50
20 Cik Nur Adilah Hospital (Suami) 50
21 Pn. Osmawati 150.00

DIS Cleaner & Pengawal 476 Kuti pa n Ki l a t
22 Sumbangan Pendemik PKPP Hospital 50
23 Cik Nur Adilah Hospital 50 Ke l a b Sta f
24 Pn. Hasliza Hospital 50 No. Ce k: 46778
25 En. Hisham 626.00

JUMLAH 3275.05

8

NOTA KEPADA AKAUN

KELAB STAF
KOLEJ PROFESIONAL MARA SERI ISKANDAR

12. PROGRAM AKAUN TUMPANG / REFUND

BIL TARIKH CATATAN NO CEK RM
Tunai 784.00
1 10-Sep-20 Tumpang Akaun - Jersi Hari Inovasi

2 5-Okt-2020 Akaun tumpang -Yuran Kursus Filmora Tunai 700.00
400.00
3 14-Dis-2020 Refund sewa tapak vendor air Tunai 1,884.00

JUMLAH

9

NOTA KEPADA AKAUN

KELAB STAF
KOLEJ PROFESIONAL MARA SERI ISKANDAR

13. PENYATA PENDAPATAN & PERBELANJAAN KASAF 2020

(RM) NOTA

PENDAPATAN (RM20 seorang staf) 29 ahli+ Pengarah(RM50)
25 ahli
Pengurusan 630.00 12 ahli
14 ahli
Jabatan Pengajian Am 500.00 15 ahli

Jabatan Perakaunan 240.00

Jabatan Sains Kuantitatif 280.00

Jabatan Pengurusan Perniagaan 300.00

Sumbangan MUAFAKAT 500.00

JUMLAH PENDAPATAN 2450.00

PERBELANJAAN 720.00 RM30 X 24 helai
263.00
Baju kontigen 200.00 Dipulangkan semula ke akaun
Air mineral 175.00 hasil kolej
Perubatan 40.00
Roti Gardenia 214.00
Cetak No- Bola Tampar (W)
Makan Malam Di Restoran Terapung 1612.00

Deposit Asrama (RM300)

JUMLAH PERBELANJAAN

LEBIHAN / (KURANGAN) PENDAPATAN

Baki Perbelanjaan 838.00

10

NOTA KEPADA AKAUN

KELAB STAF
KOLEJ PROFESIONAL MARA SERI ISKANDAR

14. PENYATA PENDAPATAN & PERBELANJAAN
PROGRAM SUMBANGAN RAMADHAN
20 MEI 2020

PENDAPATAN RM 445.00
1 KUTIPAN STAFF (CASH) RM 1,440.00
2 KUTIPAN STAFF (ONLINE) RM 1,885.00

PERBELANJAAN

1 PEMBELIAN BARANG KEPERLUAN RM 873.80
873.80
(18 CLEANER + 7 PENGAWAL) RM

LEBIHAN / (KURANGAN) PENDAPATAN

Baki Perbelanjaan RM1,011.20

11

NOTA KEPADA AKAUN

KELAB STAF
KOLEJ PROFESIONAL MARA SERI ISKANDAR

15. PENYATA PENDAPATAN & PERBELANJAAN FAMILY DAY 2020

(RM) NOTA

PENDAPATAN 5300.00
Duit Hasil Kolej (HQ MARA)
14700.00 No. Cek: 467745
Duit Kelab Staff No. Cek: 467746
JUMLAH PENDAPATAN
20,000.00

PERBELANJAAN 5550.00 No. Cek: 467747
Lunch & Hi-Tea M-Roof Hotel 5300.00 106 pax X RM50
Goodies Voucher TESCO + AEON 300.00
Kek Perpisahan Siti Nurimah + 7 biji kek Hi-Tea 1549.00
Hadiah Grand Prizes (Vakum, Airfryer & Printer) 1096.00
Hadiah Grand Prizes (4 Keping X 1gm emas 999) 5192.85 106 Items
Hadiah Cabutan bertuah 727.70
Peralatan & Hadiah Sukaneka 100.00 RM50 X 2
Hadiah pakaian tema
Bayaran Jurugambar 50.00
JUMLAH PERBELANJAAN 19865.55

LEBIHAN / (KURANGAN) PENDAPATAN 134.45
Baki Perbelanjaan

12

PENGESAHAN JURUAUDIT DALAMAN

13


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Reviews On The Certified Listeners Society
Next Book
Chef's Recommendation