The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by zitakerja, 2019-03-01 18:40:52

BUKU PENGURUSAN GURU 2019

SEKOLAH KEBANGSAAN USJ 2
JALAN USJ 2/3
47600 SUBANG JAYA
SELANGOR.
MAKLUMAT ASAS SEKOLAH

1. Nama Sekolah : SEKOLAH KEBANGSAAN USJ 2


2. Kod Sekolah : BBA 8247


3. Lokasi : Bandar

4. Daerah Pentadbiran : PETALING PERDANA


5. PPD : PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH PETALING PERDANA


6. Jenis Bantuan : PCG (Per Capita Grant)

7. Gred : A


9. Nama Guru Besar : PN NORLAILY BINTI AHAD SAYUNI

10. Sesi : 1 ( Pagi )


11. Bilangan Guru : 55


12. Enrolmen Pelajar : 535

13. E-mail Sekolah : [email protected]

: BBA [email protected]

FALSAFAH PENDIDIKANKEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah


lebih memperkembangkan potensi individu secaramenyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang


seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan


jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepadaTuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan


warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,


berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan


berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberisumbangan terhadap kaharmonian dan kemakmuran keluarga,


masyarakat dan Negara.

VISI KEMENTERIAN

PENDIDIKAN MALAYSIA


PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN

TERDIDIK NEGARA SEJAHTERAMISI KEMENTERIAN

PENDIDIKAN MALAYSIA


MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN
YANG BERKUALITI UNTUK

MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU
BAGI MEMENUHI ASPIRASI

NEGARA
VISI SEKOLAHPENDIDIKAN BERKUALITI INSAN

TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA


MISI SEKOLAH

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN
YANG BERKUALITI UNTUK

MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU

BAGI MEMENUHI ASPIRASI

NEGARA

Logo Baru Kementerian Pendidikan Malaysia

Rekabentuk oleh :
Prof. Dato’ Dr Ahmad Zainuddin & Mohd Faizal Ahmad
(Majlis Rekabentuk Malaysia)


Rasional


Logo ini direka mengunakan huruf ‘Alif’ sebagai konsep teras. Pendekatan
mengunakan huruf atau typography adalah berdasarkan pengertian bahawa
manusia yang pada masa hidupnya, berada pada jalan yang lurus
sebagaimana huruf ‘Alif’ itu. Alif juga membawa pengertian ILMU kerana

Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu
dengan beberapa darjat. Ilmu juga di klasifikasikan sebagai pengetahuan atau
kepandaian yang merangkumi semua bidang yakni duniawi mahupun ukhrawi.

Ilmu juga di takrifkan sebagai pemindahan roh atau jiwa daripada kegelapan
kepada kecerahan dan sebagai suatu kebenaran dan keyakinan.Logo ini menggunakan dua ‘P’ dan dua ‘Alif’ melambangkan dua peringkat
pendidikan iaitu Sistem Sekolah dan Sistem Pengajian Tinggi. Hurup ‘P’

yang bertingkat kearah Alif melambangkan tahap-tahap kecemerlangan
pendidikan Malaysia. Bentuk Bulat melambangkan Malaysia sebagai pusat
pendidikan yang bersifat global. Dari segi warna, Biru bermaksud

profesionalisma dalam sistem pendidikan negara. Kuning keemasan
melambangkan kecemerlangan. Putih melambangkan sistem pendidikan
yang bermutu tinggi dan membentuk insan yang berkualiti dan berilmu mulia.

.


PENGURUSAN DAN PENTADBIRANA. Carta Organisasi Pengurusan

B. Carta Organisasi Maklumat/Data Emis Sekolah Tahun 2019
C. Carta Organisasi Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti (SPSK)
D. Carta Organisasi Sistem Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM)

E. Jawatankuasa - Jawatankuasa Di Bawah Pengurusan & Pentadbiran Tahun
2018
1) Jawatankuasa Pengurusan Sekolah

2) Jawatankuasa Pengurusan sekolah ( SPS )
3) Jawatankuasa Kewangan
a. Tugas-tugas Jawatankuasa Kewangan
4) Jawatankuasa 1 Bestari Net ( VLE Frog )

5) Jawatankuasa Maklumat Sekolah dan Emis
a. Tugas-tugas Jawatankuasa Data Maklumat / EMIS

6) Jawatankuasa Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti (SPSK)
7) Jawatankuasa Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPMg2)
8) Jawatankuasa Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
(PBPPP)

9) Jawatankuasa Induk Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)
10) Jawatankuasa Galeri dan Program Seranta ASEAN
11) Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan & Pengurusan Setor

12) Jawatankuasa Aduan dan Krisis
13) Jawatankuasa Perkembangan Staf
14) Jawatankuasa Pencatat Mesyuarat

15) Jawatankuasa Kajian Tindakan
16) Jawatankuasa Kakitangan Sokongan
17) Jawatankuasa Pengurusan Sekolah Kluster Kecemerlangan (SKK)

18) Jawatankuasa Pembangunan, Penyelenggaraan Dan Perabot Sekolah
19) Penyeliaan Bangunan / Bilik-bilik Khas / Tandas

CARTA ORGANISASI

SEKOLAH KEBANGSAAN USJ 2

TAHUN 2019SEKOLAH KEBANGSAAN USJ 2 SESI 2018

CARTA ORGANISASI MAKLUMAT/DATA EMIS SEKOLAH TAHUN 2019PENGERUSI

PN. NORLAILY BIN AHMAD SAYUNI

Guru Besar
NAIB PENGURUS DATA 2 NAIB PENGURUS DATA 1 NAIB PENGURUS DATA 3

DATIN JOYCE TAN HONG ENG PN HALIMAH BT AHAMAD EN MOHAMAD MAHIZAM BIN MOHD TOHA

Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Penolong Kanan Pentadbiran Penolong Kanan KokurikulumGURU DATA

EN MUHAMAD BIN IRFAN

EMIS& UPSR SSDM SISTEK
EN IFRAN PN HAMIDAH EN JOKHAIRI PN ZURAITI
SEBERONGKOKURIKULUM
KURIKULUM HAL EHWAL MURID 1.EN SHAZWAN (SUKAN)

SEMUA PENYELARAS TAHUN SEMUA PENYELARAS TAHUN 2.CIK NORAINI BINTI AHMAD

3.PN MURSILA BINTI CHE LAH
4.EN MUHAMAD IFRAN MAD LAZIM
PEJABAT SEKOLAH

1. PN SURIAH BINTI MUHAMAD

2. PN SARBANUN BINTI MAT NOOR

CARTA ORGANISASI PASUKAN PETUGAS KUALITI SEKOLAH TAHUN 2019

PENASIHAT
PN NORLAILY BINTI AHMAD SAYUNI
Guru BesarWAKIL PENGURUSAN (PEGERUSI)
PN HALIMAH BT AHAMAD
Penolong Kanan Pentadbiran

TIMBALAN WAKIL PENGURUSAN TIMBALAN WAKIL PENGURUSAN
NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 2
DATIN JOYCE TAN HONG ENG EN MOHD FAIRULAZWA BIN ROSELI
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Penolong Kanan PPKI


PENGURUS KUALITI (NAIB PENGERUSI)
EN MOHAMAD MAHIZAM BIN MOHD TOHA
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM


SETIAUSAHA
PN JUNAITA BINTI MANAN
KAWALAN KAWALAN AUDIT PENGURUSAN ADUAN DAN PENGURUSAN
DOKUMEN REKOD DALAMAN SUMBER MAKLUM PEROLEHAN
MANUSIA BALAS
PELANGGAN

PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN TUGAS-
PENYELENGGARAAN SUMBER TEKNIKAL TUGAS
KEWANGAN KHAS

CARTA ORGANISASI STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA ( SKPMg2 )
NATIONAL KEY RESULTS AREA ( NKRA )
TAHUN 2019PENGERUSI

PN NORLAILY BINTI AHMAD

SAYUNI
Guru Besar
NAIB PENGERUSI 2 NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 3

DATIN JOYCE TAN HONG ENG EN MOHD FYAIRULAZWA BIN ROSELI EN MOHAMAD MAHIZAM BIN MOHD TOHA

Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Penolong Kanan PPKI Penolong Kanan KokurikulumSETIAUSAHA

PN HALIMAH BINTI AHAMAD

Penolong Kanan Pentadbiran
PENOLONG SETIAUSAHA


En Muhamad Ifran bin Mad Lazim (Guru Data)
En Jokhairi bin Jaafar ( ICT )
Pn Junaita binti Manan ( Kurikulum
Pn Julie Suriani binti Mokhtar (Hal Ehwal Murid)
Cik Nurul Kamilah binti Bahari (Kokurikulum )

JAWATANKUASA PENGURUSAN SEKOLAH

Pengerusi : Pn Norlaily binti Ahmad Sayuni Guru Besar
Naib Pengerusi i : Pn Halimah binti Ahamad Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi ii : Datin Joyce Tan Hong Eng Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi iii : En Mohamad Mahizam bin Mohd Toha Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi iv : En Mohd Fyairulazwa bin Roseli Penolong Kanan Pendidikan Khas
Setiausaha : Pn Suriah binti Mohamad Pembantu Tadbir Perkhidmatan
Penolong setiausaha : Pn Saribanun binti Mat Noor Pembantu Tadbir Kewangan
Ahli Jawatankuasa : Cik Kamariah binti Che Soh PPM Prasekolah
Pn Hasmeza Hanim binti Hassan PPM Pra sekolah
Pn Nurfazilah binti Baharin PPM Prasekolah PPKI
Pn Sabariah binti Ishak PPM PPKI
Pn Juliena binti Yaacob PPM PPKI
Pn Masliza binti Radzi PPM PPKI
Pn Latifah binti Zaini PPM PPKI
Pn Rahmatia binti Abd Majid PPM PPKI


JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH (SPS)

Pengerusi : Pn Norlaily binti Ahmad Sayuni Guru Besar
Naib Pengerusi i : Pn Halimah binti Ahamad Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi ii : Datin Joyce Tan Hong Eng Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi iii : En Mohamad Mahizam bin Mohd Toha Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi iv Penolong Kanan PPKI
Setiausaha : En Muhamad Ifran bin Mat Lazim Guru Data
Penolong setiausaha : En Jokhairi bin Jaafar Penyelaras ICT
Ahli Jawatankuasa : SEMUA GURU KELAS


JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH

Pengerusi : Pn Norlaily binti Ahmad Sayuni Guru Besar
Naib Pengerusi i : Pn Halimah binti Ahamad Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi ii : Datin Joyce Tan Hong Eng Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi iii : En Mohamad Mahizam bin Mohd Toha Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi iv : En Mohd Fyairulazwa bin Roseli Penolong Kanan PPKI
Setiausaha 1 : Pn Saribanun binti Mat Noor Pembantu Tadbir Kewangan
Setiausaha 2 : Pn Suriah binti Mohamad Pembantu Tadbir Perkhidmatan
Ahli Jawatankuasa : Pn Norishah binti Ahmad Guru Media & Perpustakaan
En Jokhairi bin Jaafar Penyelaras ICT
En Muhamad Ifran bin Mat Lazim Guru Data
Pn Julie Suriani binti Mokhtar Setiausaha HEM/Pemulihan
Cik Nurul Izzah Shazwani binti Md Redzon SU Kokurikulum
Pn Nordiana binti Samingan Bimbingan & Kaunseling
SEMUA KETUA PANITIA

JAWATANKUASA 1BESTARINET (VLE FROG)


Pengerusi : Pn Norlaily binti Ahmad Sayuni Guru Besar
Naib Pengerusi i : Pn Halimah binti Ahamad Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi ii : Datin Joyce Tan Hong Eng Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi iii : En Mohamad Mahizam bin Mohd Toha Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi iv : En Mohd Fyairulazwa bin Roseli Penolong Kanan PPKI
Penyelaras : En Jokhairi bin Jaafar Penyelaras ICT
Head Frog Champions 1 : En Muhamad Ifran bin Mat Lazim Guru Data
Head Frog Champions 2 : Pn Norishah binti Ahmad Guru Media & Perpustakaan
Head Frog Champions 3 : Pn Junaita binti Manan Setiausaha Kurikulum
Head Frog Champions 4 : Pn Norhayati binti Muhammad Ketua Panitia Sains
Ahli Jawatankuasa : Pn Julie Suriani binti Mokhtar Setiausaha HEM/Pemulihan
Cik Nurul Izzah binti Md Redzon SU Kokurikulum
Pn Nordiana binti Samingan Bimbingan & Kaunseling


JAWATANKUASA MAKLUMAT DATA SEKOLAH / EMIS

Pengerusi : Pn Norlaily binti Ahmad Sayuni Guru Besar
Pengurus Data : Pn Halimah binti Ahamad Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengurus Data : 1. Datin Joyce Tan Hong Eng Penolong Kanan HEM
2. En Mohamad Mahizam bin Mohamad Toha Penolong Kanan Koku
3. En Mohd Fyairulazwa bin Roseli Penolong Kanan PPKI
Setiausaha : En Muhamad Ifran bin Mat Lazim Guru Data//SMM
Pen Setiausaha : i) Pn Hamidah binti Junid Kurikulum/UPSR
ii) En Jokhairi bin Jaafar APDM
iii) En Shazwan bin Muhamad Ali Kokurikulum
iv) Pn Norisah binti Ahmad Guru Media & Perpustakaan
v) Pn Zuraiti binti Abd Ghani SISTEK

Ahli Jawatankuasa Kurikulum :
i. Pn Siti Salwa Rimaningsih Pra Sekolah
ii Pn Shariffah Masnira binti Syed Daud Tahun 1
iii Cik Noraini binti Ahmad Tahun 2
iv Pn Halimah @Kasini binti Wasiman Tahun 3
v Pn Mithra a/p Veerasingam Tahun 4
vi Cik Kong Nyat Peng Tahun 5
vii Pn Asmah binti Ahmad Tahun 6

Ahli Jawatankuasa Hal Ehwal Murid :

i. Pn Siti Salwa Rimaningsih Pra Sekolah
ii Pn Shariffah Masnira binti Syed Daud Tahun 1
iii Cik Noraini binti Ahmad Tahun 2
iv Pn Halimah @Kasini binti Wasiman Tahun 3
v Pn Mithra a/p Veerasingam Tahun 4
vi Cik Kong Nyat Peng Tahun 5
vii Pn Asmah binti Ahmad Tahun 6

Ahli Jawatankuasa Kokurikulum :
i En Mohd Shazwan bin Muhamad Ali Setiausaha Sukan
ii En Mohd Ifran bin Muhamad Lazim Penyelaras Permainan
ii Cik Noraini binti Ahmad Penyelaras Kelab/Persatuan
iv Pn Mursila binti Che Lah Penyelaras Unit Beruniform

Pejabat / Pembantu Tadbir :
i Pn Suriah binti Muhamad Ketua Pembantu Tadbir
ii. Pn Saribanun binti Mat Noor Pembantu Tadbir

JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH (SPSK)


Penasihat : Pn Norlaily binti Ahmad Sayuni Guru Besar
Wakil Pengurus : Pn Halimah binti Ahamad Penolong Kanan
Timb. Wakil Pengurus : Datin Joyce Tan Hong Eng Penolong Kanan HEM
Pengurus Kualiti : En Mohamad Mahizam bin Mohd Toha Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha : Pn Junaita binti Manan
Petugas Kualiti : Pn Junaita binti Manan PK01 Pengurusan Panitia
En Muhamad Ifran bin Mat Lazim PK02 Pengurusan Jadual Waktu
Pn Mithra A/P Veerasingam PK03 Pengurusan PdP
Pn Norzaini binti Che Ahmad PK04 Pengurusan Pencerapan
En Wan Mohamad Maliki bin Mat Daud PK05 Pengurusan Peperiksaan
Pn Norhayati binti Muhamad PK06 Pengurusan Hasil Kerja Murid
Pn Norhaslinda binti Idorus PK07 Pengurusan Mesyuarat
Pn Nordiana binti Samingan PK08 Pengurusan Bimbingan
Pn Norishah binti Ahmad PK09 Pengurusan Pusat Sumber
Pn Nordiana binti Samingan PK10 Pengurusan Latihan
Personel
: En Jokhairi bin Jaafar PK11 Pengurusan Aduan
Pelanggan
Pn Nur Solehah binti Ab. Halim PK12 Pengurusan Maklum Balas
Pelanggan
Pn Salmah binti Nosa PK13 Pengurusan Kawalan
Dokumen Dan Rekod
Kualiti
Pn Idayuhana binti Jamali PK14 Pengurusan Audit Dalam
Pn Zuraiti binti Abdul Ghani PK15 Pengurusan Kawalan
Perkhidmatan Yang Tidak
Akur
Pn Nurizam binti Zahidi PK16 Tindakan Pembetulan
Pencegahan Dan
Penambahbaikan
Pn Lee Iee Wen PK17 Pengurusan Perolehan
En Muhamad Ifran bin Mat Lazim PK18 PDP Guru Ganti
En Wan Maliki bin Mat Daud PK19 Pengurusan Pentaksiran
Berasaskan Sekolah
En Muhamad Ifran bin Mat Lazim PK20 Pengurusan Data
Pn Dalilla binti Mat Zainan PK21 Pengurusan Program

JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA
(SKPMg2) & NATIONAL KEY RESULTS AREA (NKRA)


Pengerusi : Pn Norlaily binti Ahmad Sayuni Guru Besar
Naib Pengerusi i : Datin Joyce Tan Hong Eng Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi ii : En Mohamad Mahizam bin Mohd Toha Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi iii : En Fyairulazwa bin Roseli Penolong Kanan PPKI
Setiausaha : Pn Halimah binti Ahamad Penolong Kanan Pentadbiran
: En Muhamad Ifran bin Mat Lazim Guru Data
: En Jokhairi bin Jaafar Guru ICT
Pn Junaita binti Manan Kurikulum
Pn Julie Suriani binti Mokhtar Hal Ehwal Murid
En Shazwan bin Muhamad Ali KokurikulumJAWATANKUASA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI
PERKHIDMATAN PENDIDIKAN ( PBPPP)

Pengerusi : Pn Norlaily binti Ahmad Sayuni Guru Besar
Setiausaha : Pn Halimah binti Ahamad Penolong Kanan Pentadbiran
AJK : Datin Joyce Tan Hong Eng Penolong Kanan HEM
: En Mohamad Mahizam bin Mohd Toha Penolong Kanan Kokurikulum
En Fyairulazwa bin Roseli Penolong Kanan PPKI
: Pn Suriah binti Muhamaad Ketua Kerani
: Pn Asmah binti Ahmad Ketua Panitia


JAWATANKUASA INDUK PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ( PBS)


Pengerusi : Pn Norlaily binti Ahmad Sayuni Guru Besar
Naib Pengerusi i : Pn Halimah binti Ahamad Penolong Kanan Pentadbiran (PS/ PP)
Naib Pengerusi ii : Datin Joyce Tan Hong Eng Penolong Kanan HEM (Ppsi )
Naib Pengerusi iii : En Mohamad Mahizam bin Mohd Toha Penolong Kanan Koku ( PAJSK)
: En Fyairulazwa bin Roseli Penolong Kanan PPKI
AJK : Semua Ketua Panitia Penjaminan Kualiti
: En Jokhairi bin Jaafar Disiplin
: Pn Nordiana binti Samingan Bimbingan & Kaunseling ( Ppsi )
: En Shazwan bin Muhamad Ali PAJSK
:

JAWATANKUASA ASET ALIH KERAJAAN DAN SETOR


Pengerusi : Pn Norlaily binti Ahmad Sayuni Guru Besar
Naib Pengerusi i : Datin Joyce Tan Hong Eng Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi ii : Pn Halimah binti Ahamad Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi iii : En Mohd Mahizam bin Mohd Toha Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi iv : En Mohd Fyairulazwa bin Roseli Penolong Kanan PPKI
Setiausaha : Pn Lee Iee Wen
Penolong Setiausaha :
Ahli Jawatankuasa :
: Pn Julie Suriani binti Mokhtar Guru Pemulihan
: Pn Norishah binti Ahmad Guru Media & Perpustakaan
: Pn Siti Salwa Rimaningsih Guru Prasekolah
: Pn Saribanun binti Mat Noor Pembantu Tadbir
: Pn Nordiana binti Samingan Bimbingan & Kaunseling
: (SEMUA KETUA PANITIA )
Pemeriksa Aset : Pn Idayatulaini binti Jaffar
: Pn Julie Suriani binti Mokhtar
Pegawai Penerima Aset : Pn Saribanun binti Mat Noor
Pegawai Stor :
Pegawai Pelupusan Aset/ : Guru X
Lembaga Pemeriksa Aset : Pn Norhayati binti Muhamad
Pegawai Verifikasi Stok : En Muhamad Ifran bin Mat Lazim
JAWATANKUASA ADUAN DAN KRISIS

Penasihat : Pn Norlaily binti Ahmad Sayuni Guru Besar
Wakil Pengurus : Pn Halimah binti Ahamad PK Pentadbiran
Timb. Wakil Pengurus : En Mohamad Mahizam nin Mohamad Toha PK Kokurikulum
: En Mohd Fyairulazwa bin Roseli PK PPKI
Pengurus Aduan : Datin Joyce Tan Hong Eng PK HEM
Setiausaha : En Jokhairi bin Jaafar Disiplin
Setiausaha Pn Nordiana binti Samingan Bimbingan & Kaunseling
Ahli Jawatankuasa : Pn Junaita binti Manan Lembaga pengawas
Pn Zita Zuliana binti Jusoh Setiausaha PIBG
Pn Noridaini binti Tokijan Pra Sekolah
Pn Fadilah binti Endot PPKI

JAWATANKUASA PENCATAT MESYUARAT
1 Pn Norhaslinda binti Idrous ( K )
2 Pn Khairul Nisak binti Abdul Karim
3 Pn Siti Fatimah binti Abdul Majid

JAWATANKUASA PERKEMBANGAN STAF


Pengerusi : Pn Norlaily binti Ahmad Sayuni Guru Besar
Naib Pengerusi : i. Pn Halimah binti Ahamad Penolong Kanan Pentadbiran
ii. Datin Joyce Tan Hong Eng Penolong Kanan HEM
iii.En Mohd Mahizam bin Mohd Toha Penolong Kanan Kokurikulum
iv. En Mohd Fyairulazwa bin Roseli Penolong Kanan PPKI
Setiausaha : Pn Nordiana binti Samingan Bimbingan & Kaunseling
Pen Setiausaha : Pn Norsolehah binti Ab Halim Guru PPKI
Ahli Jawatankuasa: En Jokhairi bin Jaafar Penyelaras ICT
: Pn Julie Suriani binti Mokhtar Setiausaha HEM
: Cik Nurul Izzah Shazwani Setiausaha Kokurikulum
: Pn Asmah binti Ahmad KP Bahasa Melayu
Pn Kong Nyat Peng KP Bahasa Inggeris
Pn Junaita binti Manan KP Matematik
Pn Norhayati binti Muhamad KP Sains / Dunia Sains TeknologiJAWATANKUASA KAJIAN TINDAKAN


Pengerusi : Pn Norlaily binti Ahmad Sayuni Guru Besar
Naib Pengerusi : i. Pn Halimah binti Ahamad Penolong Kanan Pentadbiran
ii. Datin Joyce Tan Hong Eng Penolong Kanan HEM
iii. En Mohd Mahizam bin Mohd Toha Penolong Kanan Kokurikulum
iv. En Mohd Fyairulazwa bin Roseli Penolong Kanan PPKI
Setiausaha : Pn Nordiana binti Samingan Bimbingan & Kaunseling
Pen Setiausaha : Pn Junaita binti Manan Guru Media & Perpustakaan
Ahli Jawatankuasa : Pn Julie Suriani binti Mokhtar Setiausaha HEM
Cik Nurul Izzah Shazwani Setiausaha Kokurikulum
En Jokhairi bin Jaafar Penyelaras Bestari
Pn Asmah binti Ahmad Penyelaras UPSR
Pn Siti Salwa @ Rimaningsih Pra Sekolah
Pn Asmah binti Ahmad KP Bahasa Melayu
Cik Kong Nyat Peng KP Bahasa Inggeris
En Shazwan bin Muhamad Ali Penyelaras Sukan
En Jokhairi bin Jaafar Penyelaras 3K


JAWATANKUASA KAKITANGAN SOKONGAN


Pengerusi : Pn Norlaily binti Ahmad Sayuni Guru Besar
Naib Pengerusi i : Datin Joyce Tan Hong Eng Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi ii : Pn Halimah binti Ahamad Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi iii : En Mohd Mahizam bin Mohd Toha Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi iv : En Mohd Fyairulazwa bin Roseli Penolong Kanan PPKI
Setiausaha : Pn Saribanun binti Mat Noor Pembantu Tadbir Kewangan
Jawatankuasa : Pn Suriah binti Muhamad Ketua Pembantu Tadbir
Cik Kamariah binti Che Soh PPM Prasekolah
Pn Hasmeza Hanim binti Hassan PPM Prasekolah
Pn Nurfazilah bt Baharin PPM Prasekolah
Pn Sabariah binti Ishak PPM PPKI
Pn Juliena binti Yaacob PPM PPKI
Pn Masliza binti Radzi PPM PPKI
Pn Latifah binti Zaini PPM PPKI
Pn Rahmatia binti Abd Majid PPM PPKI

JAWATANKUASA PENGURUSAN SEKOLAH KLUSTER

KECEMERLANGAN (skk)Pengerusi : Pn Norlaily binti Ahmad Sayuni Guru Besar
Naib Pengerusi i : Datin Joyce Tan Hong Eng Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi ii : Pn Halimah binti Ahamad Pen Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi iii : En Mohd Mahizam bin Mohd Toha Pen Kan Kokurikulum
Naib Pengerusi iv : En Mohd Fyairulazwa bin Roseli Penolong Kanan PPKI
Penyelaras Kluster : Pn Shariffah Masnira binti Syed Mohd Daud
Peny. Kebitaraan BI/SU : Cik Kong Nyat Heng
Peny. Kebitaraan Badminton : En Muhamad Ifran bin Mad Lazim

AJK
: Pn Siti Zaharah binti Abdul Mokhtalib
: Pn Mursila binti Che Lah @Abdul Aziz
: Pn Norhayati binti Muhamad
: Pn Siti Aisah binti Esmon
: Pn Rozimah binti Rosli
: Pn Saribanun binti Mat Noor
JAWATANKUASA PEMBANGUNAN, PENYELENGGARAAN DAN PERABOT SEKOLAH

Pengerusi : Pn Norlaily binti Ahmad Sayuni Guru Besar
Naib Pengerusi i : Datin Joyce Tan Hong Eng Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi ii : Pn Halimah binti Ahamad Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi iii : En Mohd Mahizam bin Mohd Toha Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi iv : En Mohd Fyairulazwa bin Roseli Penolong Kanan PPKI
Setiausaha : Pn Thineswary a/p Saigaran
Penyelaras : Pn Dallila binti Mad Zainan
Ahli Jawatankuasa : SEMUA PENYELARAS BILIK-BILIK KHAS DAN TANDAS
:
:

PENYELIAAN BANGUNAN / BILIK-BILIK KHAS / TANDAS
BIL NAMA GURU BLOK/TAHUN KEROSAKAN/TANDAS
1. Pn Saribanun binti Mat Lazim Pejabat
2. Setor Pejabat
3. Pn Norishah binti Ahmad Pusat Sumber
4. Pn Norhayati binti Muhammad Makmal Sains
5. Cik Kong Nyat Peng Bilik Sal
6. Pn Khairul Nisak binti Abdul Karim Bilik Bestari
7. En Jokhairi bin Jaafar Makmal Komputer
8. En Muhamad Ifran bin Mat Laazim Bilik RBT/TMK
9. Cik Nurul Kamilah binti Bahari Bilik Kesihatan
10. Pn Idayatulaini binti Jaffar BILIK J-QAF
11. Pn Halimah @ Kasini binti Wasiman SURAU
12. En Wan Mohammad Maliki bin Mat Daud Bilik Wuduk
13. Pn Nordiana binti Samingan BILIK KAUNSELING
14. En Jokhairi bin Jaafar Bilik Disiplin
15. Pn Zuraiti binti Abd Ghani Bilik SPBT
16. En Shazwan bin Muhamad Ali Bilik Sukan
17. Pn Julie Suriani binti Mokhtar Bilik Pemulihan
18. Pn Siti Salwa Rimaningsih Pra Sekolah
19. Pn Hamidah binti Mohd Junid Bilik Pengawas/Sejarah
20. Pn Thineswary a/p Saigaran Bilik APD Dinamik
21. Pn Rozimah binti Rosli Tandas Blok Asteroid
22. Pn Siti Zaharah binti AbdulMokthalib Tandas Bima Sakti
23. Pn Idayuhana binti Jamali Tandas CakerawalaBIDANG TUGAS PENYELIAAN BANGUNAN / BILIK-BILIK KHAS / TANDAS
1. Memantau kerosakkan yang terdapat di dalam bilik darjah atau persekitarannya;
Contoh: lampu, cermin tingkap, langsir, kerusi meja, pintu dan lain-lain.
2. Memantau kerosakkan fizikal dan peralatan tandas di blok berkaitan.

3. Melaporkan kerosakan kepada penyelaras di dalam borang pemantauan dan mengambil
4. tindakan segera.

UNIT KURIKULUM

MUTIARA KATA

 KEKUATAN TIDAK DATANG DARI KEMAMPUAN FIZIKAL,
TETAPI IANYA DATANG DARI SEMANGAT YANG TIDAK
PERNAH MENGALAH.


 SETIAP ORANG DAPAT MENCARI KEJAYAAN DALAM HAL APA
SAHAJA, ASALKAN IA SANGAT MENYUKAI PEKERJAAN YANG
DILAKUKAN.


 ANTARA AKHLAK ORANG YANG BERJAYA ADALAH OPTIMIS
DAN TIDAK BERPUTUS ASA, MAMPU MEMPERBAIKI
KESALAHAN DAN KELUAR DARIPADA KIRSIS SERTA

MENGUBAH KERUGIAN MENJADI KEUNTUNGAN.


 LEADERSHIP IS DOING WHAT IS RIGHT WHEN NO ONE IS
WATCHING – KEPIMPINAN ADALAH MENGERJAKAN SESUATU

YANG BENAR KETIKA TIDAK ADA ORANG YANG MELIHAT. ~
GEORGE VAN VALKENBURG ~ JANGAN KITA BERCAKAP TANPA AKAL DAN JANGAN

BEKERJA TANPA PERANCANGAN KERANA HASILNYA AKAN
KECIL DAN LEBIH JAUH DARI SANGKAAN.

KURIKULUM
A. Carta Organisasi Induk Kurikulum.
B. Carta Organisasi Panitia-Panitia Mata Pelajaran.

C. Carta Organisasi Pengajaran & Pembelajaran Sains dan Matematik Dalam Bahasa

Inggeris.
D. Carta Organisasi Jawatankuasa Pengurusan Dan Pengendalian PBS Peringkat Sekolah.

E. Carta Organisasi LINUS
F. Carta Organisasi Jawatankuasa Gerakan Tabiat Membaca.

G. Carta Organisasi Memartabatkan Bahasa Malaysia Mengukuhkan Bahasa Inggeris
( MBMMBI )


H. Jawatankuasa - Jawatankuasa Di Bawah Bidang Kurikulum Tahun 2019

1) Jawatankuasa Induk Kurikulum

i. Pengenalan
2) Jawatankuasa Jadual Waktu

3) Jawatankuasa Penilaian( PKSR ) / Pentaksiran Sekolah (PS)
i. Tugas-tugas

4) Jawatankuasa UPSR
5) Jawatankuasa LINUS/PEMULIHAN

6) Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah

i. Tugas-tugas Guru PSS
7) Jawatankuasa ICT

8) Jawatankuasa I-THINK
9) Ketua Panitia & Setiausaha Mata Pelajaran

10) Jawatankuasa Mata Pelajaran
11) Jawatankuasa MBMMBI

12) Jawatankuasa Hari Anugerah Cemerlang (Penerima Hadiah)

13) Jawatankuasa Buku Panduan & Buku Rujukan Guru
14) Jawatankuasa Keceriaan Bilik Guru

15) Jawatankuasa Induk Rancangan Kegiatan Murid Selepas UPSR dan PKSR.

16) Penyelaras Tahun dan Setiausaha
17) Penyelia Bilik-Bilik Khas

SEKOLAH KEBANGSAAN USJ 2
JALAN USJ 2/3, UEP SUBANG JAYA,

47600 SUBANG JAYA, SELANGOR

CARTA ORGANISASI INDUK KURIKULUM TAHUN 2019

PENGERUSI

PN NORLAILY BINTI AHMAD SAYUNI

GURU BESARNAIB PENGERUSI 2 NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 3 NAIB PENGERUSI 4
DATIN JOYCE TAN HOMG ENG PN HALIMAH BT AHAMAD EN MOHD MAHIZAM BIN MOHD TOHA EN FYAIRULAZWA BIN ROSELI
Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Penolong Kanan KOKU Penolong Kanan PPKI

Penolong Kanan Kokurikulum
GURU MEDIA SETIAUSAHA PEPERIKSAAN GURU DATA PENYELARAS ICT
PN NORISHAH BINTI AHMAD EN WAN MALIKI MAT DAUD EN MUHAMAD IFRAN EN JOKHAIRI BIN JAAFAR


PENGURUSAN & PENTADBIRAN KETUA PANITIA PUSAT SUMBER KURIKULUM
1. J.K PERANCANGAN 1. BAHASA MALAYSIA 1. PERPUSTAKAAN 1. JADUAL WAKTU
- GURU BESAR - PN ASMAH BINTI AHMAD - PN NORISHAH BINTTI AHMAD - PENOLONG KANAN
- SEMUA PK 2. BAHASA INGGERIS 2. ALAT PANDANG DENGAR 2. PENYELIAAN, PENCERAPAN &
- CIK KONG NYAT PENG
2. J.K KEWANGAN 3. MATEMATIK - PENYEMAKAN BUKU MURID
- GURU BESAR - PN JUNAITA BINTI MANAN 3. BAHAN BANTU MENGAJAR - GURU BESAR, SEMUA PK&SEMUA
- SEMUA PK 4. SAINS - PN TN RASIDAH BT TN HASAN KETUA PANITIA
- SEMUA KETUA PANITIA - PN NORHAYATI BINTI MUHAMAD 4. KOMPUTER & AUTOMASI 3. PEPERIKSAAN & PENILAIAN
- SETIAUSAHA HEM 5. PEN AGAMA ISLAM - EN JOKHAIRI BIN JAAFAR - EN WAN MALIKI BIN MAT DAUD
- SETIAUSAHA KOKURIKULUM - PN ASNIRA BITI ABD GHAFAR 5. PROGRAM NILAM 4. DATA & ANALISA
- PT KEWANGAN 6. PEN MORAL - PN JULIE SURIANI BINTI MOKHTAR - MUHAMAD IFRAN BIN MAT LAZIM
- GUGRU X
7. SEJARAH - 5. P.P.S.M.I./MBMMBI
- PN HAMIDAH BINTI JUNID 6. PERKEMBANGAN STAF - PN ASMAH BINTI AHMAD
8 .RBT/TMK - PN NORDIANA BINTI SAMINGAN 6. PEMULIHAN
- MUHAMAD IFRAN BIN MAT LAZIM 7. DOKUMENTASI & KERATAN AKHBAR - PN JULIE SURIANI BINTI MOKHTAR
10. PENDIDIKAN MUZIK - PN ROZIMAH BINTI ROSLI 7. KELAS TAMBAHAN TAHUN 6
- CIK NORAINI BINTI AHMAD - PN ASMAH BINTI AHMAD
11. PEND JASMANI
- EN SHAZWAN BIN MUHAMAD ALI 8. PENILAIAN 8. STOK & INVENTORI
12. PENDIDIKAN SENI VISUAL - EN WAN MALIKI BIN MAT DAUD - PN LEE IEE WEN
- EN JOKHAIRI BIN JAAFAR 9. TRANSISI TAHUN 1
13. BAHASA CINA & KOMUNIKASI - PN MURSILA BINTI CHE LAH
- PN LEE IEE WEN 10. PENTAKSIRAN SEKOLAH
14. PENDIDIKAN KESIHATAN - EN WAN MALIKI BIN MAT DAUD
- EN SHAZWAN BIN MUHAMAD ALI
15. BAHASA ARAB KOMUNIKASI 11.LINUS
- PN ASNIRA BINTI ABD GHAFAR - PN NORZAINI BINTI CHE AHMAD

SEKOLAH KEBANGSAAN USJ 2
JALAN USJ 2/3, UEP SUBANG JAYA,

47600 SUBANG JAYA, SELANGOR

CARTA ORGANISASI INDUK KURIKULUM TAHUN 2019

PENGERUSI

PN NORLAILY BINTI AHMAD SAYUNI

GURU BESARNAIB PENGERUSI 2 NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 3 NAIB PENGERUSI 4
DATIN JOYCE TAN HOMG ENG PN HALIMAH BT AHAMAD EN MOHD MAHIZAM BIN MOHD TOHA EN FYAIRULAZWA BIN ROSELI
Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Penolong Kanan KOKU Penolong Kanan PPKI

Penolong Kanan Kokurikulum
GURU MEDIA SETIAUSAHA PEPERIKSAAN GURU DATA PENYELARAS ICT
PN NORISHAH BINTI AHMAD EN WAN MALIKI MAT DAUD EN MUHAMAD IFRAN EN JOKHAIRI BIN JAAFAR


PENGURUSAN & PENTADBIRAN KETUA PANITIA PUSAT SUMBER KURIKULUM
1. J.K PERANCANGAN 1. BAHASA MALAYSIA 1. PERPUSTAKAAN 1. JADUAL WAKTU
- GURU BESAR - PN ASMAH BINTI AHMAD - PN NORISHAH BINTTI AHMAD - PENOLONG KANAN
- SEMUA PK 2. BAHASA INGGERIS 2. ALAT PANDANG DENGAR 2. PENYELIAAN, PENCERAPAN &
- CIK KONG NYAT PENG
2. J.K KEWANGAN 3. MATEMATIK - PENYEMAKAN BUKU MURID
- GURU BESAR - PN JUNAITA BINTI MANAN 3. BAHAN BANTU MENGAJAR - GURU BESAR, SEMUA PK&SEMUA
- SEMUA PK 4. SAINS - PN TN RASIDAH BT TN HASAN KETUA PANITIA
- SEMUA KETUA PANITIA - PN NORHAYATI BINTI MUHAMAD 4. KOMPUTER & AUTOMASI 3. PEPERIKSAAN & PENILAIAN
- SETIAUSAHA HEM 5. PEN AGAMA ISLAM - EN JOKHAIRI BIN JAAFAR - EN WAN MALIKI BIN MAT DAUD
- SETIAUSAHA KOKURIKULUM - PN ASNIRA BITI ABD GHAFAR 5. PROGRAM NILAM 4. DATA & ANALISA
- PT KEWANGAN 6. PEN MORAL - PN JULIE SURIANI BINTI MOKHTAR - MUHAMAD IFRAN BIN MAT LAZIM
- GUGRU X
7. SEJARAH - 5. P.P.S.M.I./MBMMBI
- PN HAMIDAH BINTI JUNID 6. PERKEMBANGAN STAF - PN ASMAH BINTI AHMAD
8 .RBT/TMK - PN NORDIANA BINTI SAMINGAN 6. PEMULIHAN
- MUHAMAD IFRAN BIN MAT LAZIM 7. DOKUMENTASI & KERATAN AKHBAR - PN JULIE SURIANI BINTI MOKHTAR
10. PENDIDIKAN MUZIK - PN ROZIMAH BINTI ROSLI 7. KELAS TAMBAHAN TAHUN 6
- CIK NORAINI BINTI AHMAD - PN ASMAH BINTI AHMAD
11. PEND JASMANI
- EN SHAZWAN BIN MUHAMAD ALI 8. PENILAIAN 8. STOK & INVENTORI
12. PENDIDIKAN SENI VISUAL - EN WAN MALIKI BIN MAT DAUD - PN LEE IEE WEN
- EN JOKHAIRI BIN JAAFAR 9. TRANSISI TAHUN 1
13. BAHASA CINA & KOMUNIKASI - PN MURSILA BINTI CHE LAH
- PN LEE IEE WEN 10. PENTAKSIRAN SEKOLAH
14. PENDIDIKAN KESIHATAN - EN WAN MALIKI BIN MAT DAUD
- EN SHAZWAN BIN MUHAMAD ALI
15. BAHASA ARAB KOMUNIKASI 11.LINUS
- PN ASNIRA BINTI ABD GHAFAR - PN NORZAINI BINTI CHE AHMAD

SEKOLAH KEBANGSAAN USJ 2

JALAN USJ 2/3, UEP SUBANG JAYA,

47600 SUBANG JAYA, SELANGOR


CARTA ORGANISASI PANITIA-PANITIA MATA PELAJARAN TAHUN 2019

GURU BESAR
PN NORLAILY BINTI AHMAD SAYUNIPENOLONG KANAN
PN HALIMAH BT AHAMAD


PENYELARAS PUSAT SUMBER/SU
KURIKULUM
PN NORISHAH BINTI AHMAD
PN JUNAITA BINTI MANANKETUA PANITIA SAINS &
KETUA PANITIA RBT/TMK
KETUA PANITIA
MUHAMAD IFRAN BIN MAT BAHASA INGGERIS KETUA PANITIA MATEMATIK DUNIA SAINS TEKNOLOGI KETUA PANITIA BAHASA

MALAYSIA
LAZIM CIK KONG PN JUNAITA BINTI MANAN PN NORHAYATI MUHAMAD PN ASMAH BINTI AHMAD


KETUA PANITIA AGAMA ISLAM KETUA PANITIA PENDIDIKAN KETUA PANITIA PENDIDIKAN KETUA PANITIA SEJARAH
SENI VISUAL
PN ASNIRA BINTI ABD GHAFAR

MORAL
GURU X EN JOKHAIRI BIN JAAFAR PN HAMIDAH BINTI JUNID


KETUA PANITIA PEN KESIHATAN KETUA PANITIA PENDIDIKAN KETUA PANITIA BAHASA CINA KETUA PANITIA PENDIDIKAN
PN SHARIFAH MASNIRA BINTI SYED JASMANI KOMUNIKAASI MUZIK
EN SHAZWAN BIN MUHAMAD ALI PN LEE IEE WEN CIK NORAINI BINTI AHMAD


KETUA PANITIA BAHASA ARAB &
KOMUNIKASI
EN WAN MALIKI BIN MAT DAUD

SEKOLAH KEBANGSAAN USJ 2

JALAN USJ 2/3, UEP SUBANG JAYA,

47600 SUBANG JAYA, SELANGOR


CARTA ORGANISASI PANITIA-PANITIA MATA PELAJARAN TAHUN 2019

GURU BESAR
PN NORLAILY BINTI AHMAD SAYUNIPENOLONG KANAN
PN HALIMAH BT AHAMAD


PENYELARAS PUSAT SUMBER/SU
KURIKULUM
PN NORISHAH BINTI AHMAD
PN JUNAITA BINTI MANANKETUA PANITIA SAINS &
KETUA PANITIA RBT/TMK
KETUA PANITIA
MUHAMAD IFRAN BIN MAT BAHASA INGGERIS KETUA PANITIA MATEMATIK DUNIA SAINS TEKNOLOGI KETUA PANITIA BAHASA

MALAYSIA
LAZIM CIK KONG PN JUNAITA BINTI MANAN PN NORHAYATI MUHAMAD PN ASMAH BINTI AHMAD


KETUA PANITIA AGAMA ISLAM KETUA PANITIA PENDIDIKAN KETUA PANITIA PENDIDIKAN KETUA PANITIA SEJARAH
SENI VISUAL
PN ASNIRA BINTI ABD GHAFAR

MORAL
GURU X EN JOKHAIRI BIN JAAFAR PN HAMIDAH BINTI JUNID


KETUA PANITIA PEN KESIHATAN KETUA PANITIA PENDIDIKAN KETUA PANITIA BAHASA CINA KETUA PANITIA PENDIDIKAN
PN SHARIFAH MASNIRA BINTI SYED JASMANI KOMUNIKAASI MUZIK
EN SHAZWAN BIN MUHAMAD ALI PN LEE IEE WEN CIK NORAINI BINTI AHMAD


KETUA PANITIA BAHASA ARAB &
KOMUNIKASI
EN WAN MALIKI BIN MAT DAUD

SEKOLAH KEBANGSAAN USJ 2
JALAN USJ 2/3, UEP SUBANG JAYA,

47600 SUBANG JAYA, SELANGOR


CARTA ORGANISASI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN SAINS DAN MATEMATIK DALAM BAHASA INGGERIS TAHUN 2019

PENGERUSI

PN NORLAILY BINTI AHMAD SAYUNI

GURU BESAR

NAIB PENGERUSI 2 NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 3 NAIB PENGERUSI 4
DATIN JOYCE TAN HONG ENG PN HALIMAH BT AHAMAD EN MOHD MAHIZAM BIN MOHD TOHA EN FYAIRULAZWA BIN ROSELI
PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN KOKU PENOLONG KANAN PPKI

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM PENOLONG KANAN KOKURIKULUM


SETIAUSAHA
PN ASMAH BINTI AHMAD

KETUA PANITIA BAHASA INGGERIS KETUA PANITIA MATEMATIK KETUA PANITIA SAINS

CIK KONG NYAT PENG PN JUNAITA BINTI MANAN PN NURHAYATI BINTI MUHAMAD

SEMUA GURU BAHASA INGGERIS SEMUA GURU MATEMATIK SEMUA GURU SAINS

TAHUN 1,2,3,4,5,6 TAHUN 1,2,3,4,5,6 TAHUN 1,2,3,4,5,6

PENYELARAS STOK/INVENTORI PENYELARAS
PN LEE IEE WEN PENYELENGGARAAN

SEKOLAH KEBANGSAAN USJ 2
JALAN USJ 2/3, UEP SUBANG JAYA,

47600 SUBANG JAYA, SELANGOR


CARTA ORGANISASI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN SAINS DAN MATEMATIK DALAM BAHASA INGGERIS TAHUN 2019

PENGERUSI

PN NORLAILY BINTI AHMAD SAYUNI

GURU BESAR

NAIB PENGERUSI 2 NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 3 NAIB PENGERUSI 4
DATIN JOYCE TAN HONG ENG PN HALIMAH BT AHAMAD EN MOHD MAHIZAM BIN MOHD TOHA EN FYAIRULAZWA BIN ROSELI
PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN KOKU PENOLONG KANAN PPKI

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM PENOLONG KANAN KOKURIKULUM


SETIAUSAHA
PN ASMAH BINTI AHMAD

KETUA PANITIA BAHASA INGGERIS KETUA PANITIA MATEMATIK KETUA PANITIA SAINS

CIK KONG NYAT PENG PN JUNAITA BINTI MANAN PN NURHAYATI BINTI MUHAMAD

SEMUA GURU BAHASA INGGERIS SEMUA GURU MATEMATIK SEMUA GURU SAINS

TAHUN 1,2,3,4,5,6 TAHUN 1,2,3,4,5,6 TAHUN 1,2,3,4,5,6

PENYELARAS STOK/INVENTORI PENYELARAS
PN LEE IEE WEN PENYELENGGARAAN

SEKOLAH KEBANGSAAN USJ 2

JALAN USJ 2/3, UEP SUBANG JAYA,

47600 SUBANG JAYA, SELANGOR


CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN PBS PERINGKAT SEKOLAH TAHUN 2019


PENGERUSI
NORLAILY BINTI AHMAD SAYUNI
GURU BESARNAIB PENGERUSI 2 NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 3 NAIB PENGERUSI 4
DATIN JOYCE TAN HONG ENG PN HALIMAH BT AHAMAD EN MOHD MAHIZAM BIN MOHD TOHA EN FYAIRULAZWA BIN ROSELI
PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN KOKU PENOLONG KANAN PPKI

Penolong Kanan PPKI

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
SETIAUSAHA
EN WAN MOHAMMAD MALIKI
BIN MAT DAUD
PPsi PENTAKSIRAN PENTAKSIRAN SEGAK PAJSK PENJAMINAN DISIPLIN
PN NORDIANA BINTI SEKOLAH PUSAT EN. SHAZWAN EN SHAZWAN KUALITI EN. JOKHAIRISAMINGAN EN WAN MALIKI PN HAMIDAH SEMUA KETUA
PANITIA

SEKOLAH KEBANGSAAN USJ 2

JALAN USJ 2/3, UEP SUBANG JAYA,

47600 SUBANG JAYA, SELANGOR


CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN PBS PERINGKAT SEKOLAH TAHUN 2019


PENGERUSI
NORLAILY BINTI AHMAD SAYUNI
GURU BESARNAIB PENGERUSI 2 NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 3 NAIB PENGERUSI 4
DATIN JOYCE TAN HONG ENG PN HALIMAH BT AHAMAD EN MOHD MAHIZAM BIN MOHD TOHA EN FYAIRULAZWA BIN ROSELI
PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN KOKU PENOLONG KANAN PPKI

Penolong Kanan PPKI

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
SETIAUSAHA
EN WAN MOHAMMAD MALIKI
BIN MAT DAUD
PPsi PENTAKSIRAN PENTAKSIRAN SEGAK PAJSK PENJAMINAN DISIPLIN
PN NORDIANA BINTI SEKOLAH PUSAT EN. SHAZWAN EN SHAZWAN KUALITI EN. JOKHAIRISAMINGAN EN WAN MALIKI PN HAMIDAH SEMUA KETUA
PANITIA

SEKOLAH KEBANGSAAN USJ 2
JALAN USJ 2/3, UEP SUBANG JAYA,

47600 SUBANG JAYA, SELANGOR
CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA LINUS TAHUN 2019

PENGERUSI
PN NORLAILY BINTI AHMAD SAYUNI
Guru BesarTIMBALAN PENGERUSI
PN HALIMAH BT AHAMAD
Penolong Kanan Pentadbiran
NAIB PENGERUSI 2
NAIB PENGERUSI 1
DATIN JOYCE TAN HONG ENG EN MOHD MAHIZAM BIN MOHD
Penolong Kanan HEM TOHA
Penolong Kanan KOKU
Penolong Kanan Kokurkulum
PENYELARAS

PN NORZAINI BINTI CHE AHMADSETIAUSAHA 1 SETIAUSAHA 2
PN MURSILA BINTI CHE LAH NURUL KAMILAH BINTI BAHARI

Guru Numerasi
CIK NORAINI BINTI AHMAD Guru BI
Guru literasi
GURU KAUNSELING KETUA PANITIA GURU PENYELARAS PROGRAM

PN NORDIANA BINTI
SAMINGAN PN ASMAH BINTI AHMAD PN SITI ZAHARAH SITI ZAHARAH BINTI
( BAHASA MALAYSIA )
ABDUL MOKHTALIB


BIMBINGAN CIK THINESWARY

KAUNSELING PN JUNAITA BINTI MANAN CIK NORAINI
( MATEMATIK )
CIK KONG NYAT PENG CIK SHARIFAH

( B.INGGERIS ) MASNIRA


GURU PEMULIHAN GURU UNIT DATA
WAKIL PIBG

PN JULIE SURIANI BINTI MOKHTAR EN MUHAMMAD IFRAN AJK BIRO PENDIDIKAN
BIN MD LAZIM

SEKOLAH KEBANGSAAN USJ 2
JALAN USJ 2/3, UEP SUBANG JAYA,

47600 SUBANG JAYA, SELANGOR

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA GERAKAN TABIAT MEMBACA
( PROGRAM NILAM ) PERINGKAT SEKOLAH RENDAH TAHUN 2019


PENGERUSI
PN NORLAILY BINTI AHMAD SAYUNI
Guru Besar


TIMBALAN PENGERUSI
PN HALIMAH BT AHAMAD
Penolong Kanan PentadbiranNAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 2
DATIN JOYCE TAN HONG ENG EN MOHD MAHIZAM BIN MOHD TOHA
Penolong Kanan HEM
Penolong Kanan KOKU

Penolong Kanan Kokurkulum

PENYELARAS PROGRAM
PN NORISHAH BINTI AHMAD
Guru Media
SETIAUSAHA
PN JULIE SURIANI
Guru Program Nilam

GURU KAUNSELING KETUA PANITIA GURU WAKIL TAHUN
PERPUSTAKAAN
PN NORDIANA BINTI PN ASMAH BINTI PN SITI NOR PN SHARIFAH MASNIRA
AHMAD
SAMINGAN ( BAHASA MALAYSIA) JAMEIAH CIK NORAINI


CIK KONG NYAT PENG ( PUSTAKAWAN) PN NORZAINI
EN ASYRAF
( BAHASA INGGERIS ) PN HAMIDAH BINTI JUNID
PN JUNAITA MANANGURU PEMULIHAN/LINUS GURU PPSMI/ MBMMBI WAKIL PIBGPN JULIE SURIANI PN ASMAH BINTI AJK BIRO PENDIDIKAN
AHMAD

SEKOLAH KEBANGSAAN USJ 2
JALAN USJ 2/3, UEP SUBANG JAYA,
47600 SUBANG JAYA, SELANGOR


CARTA ORGANISASI MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MENGUKUHKAN BAHASA INGGERIS ( MBMMBI ) TAHUN 2019


GURU BESAR

PN NORLAILY BINTI AHMAD SAYUNINAIB PENGERUSI 2 NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 3
DATIN JOYCE TAN HONG ENG PN HALIMAH BT AHAMAD EN MOHD MAHIZAM BIN MOHD TOHA
PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN Penolong Kanan KOKU

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

SETIAUSAHA
CIK NURUL IZZAH SYAZWANI

KETUA PANITIA BAHASA INGGERIS KETUA PANITIA BAHASA MALAYSIA
CIK KONG NYAT HENG PN ASMAH BINTI AHMAD


SEMUA GURU BAHASA INGGERIS SEMUA GURU MATEMATIK SEMUA GURU SAINS SEMUA GURU B MALAYSIA
TAHUN 1,2,3,4,5,6 TAHUN 1,2,3,4,5,6 TAHUN 1,2,3,4,5,6 TAHUN 1,2,3,4,5,6


PENYELARAS STOK/INVENTORI PENYELARAS
PN LEE IEE WEN PENYELENGGARAAN
EN MUHAMADD SAUFI BIN SALIM

SEKOLAH KEBANGSAAN USJ 2
JALAN USJ 2/3, UEP SUBANG JAYA,
47600 SUBANG JAYA, SELANGOR


CARTA ORGANISASI MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MENGUKUHKAN BAHASA INGGERIS ( MBMMBI ) TAHUN 2019


GURU BESAR

PN NORLAILY BINTI AHMAD SAYUNINAIB PENGERUSI 2 NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 3
DATIN JOYCE TAN HONG ENG PN HALIMAH BT AHAMAD EN MOHD MAHIZAM BIN MOHD TOHA
PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN Penolong Kanan KOKU

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

SETIAUSAHA
CIK NURUL IZZAH SYAZWANI

KETUA PANITIA BAHASA INGGERIS KETUA PANITIA BAHASA MALAYSIA
CIK KONG NYAT HENG PN ASMAH BINTI AHMAD


SEMUA GURU BAHASA INGGERIS SEMUA GURU MATEMATIK SEMUA GURU SAINS SEMUA GURU B MALAYSIA
TAHUN 1,2,3,4,5,6 TAHUN 1,2,3,4,5,6 TAHUN 1,2,3,4,5,6 TAHUN 1,2,3,4,5,6


PENYELARAS STOK/INVENTORI PENYELARAS
PN LEE IEE WEN PENYELENGGARAAN
EN MUHAMADD SAUFI BIN SALIM

JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM 2019

Pengerusi : Pn Norlaily binti Ahmad Sayuni Guru Besar
Naib Pengerusi i : Pn Halimah binti Ahamad PK Pentadbiran
Naib Pengerusi ii : Datin Joyce Tan Hong Eng PK HEM
Naib Pengerusi iii : En Mohd Mahizam bin Mohd Toha Penolong Kanan KOKU
Naib Pengerusi iv : En Mohd Fyairulazwa bin Roseli Penolong Kanan PPKI

Setiausaha : Pn Junaita binti Manan
Penolong Setiausaha : En Wan Maliki bin Mat Daud Setiausaha Pep
Penolong Setiausaha : Pn Hamidah binti Junid Penolong S/U Peperiksaan
Ahli Jawatankuasa : En Jokhairi bin Jaafar Penyelaras ICT
En Muhamad Ifran bin Mat Lazim Guru Data
Pn Julie Suriani binti Mokhtar Guru Pemulihan/Linus
Pn Siti Salwa @ Rimaningsih Pra sekolah
Pn Nordiana binti Samingan Bimbingan & Kaunseling

SEMUA KETUA PANITIAJAWATANKUASA JADUAL WAKTU

Pengerusi : Pn Norlaily binti ahmad Sayuni Guru Besar
Naib Pengerusi i : Pn Halimah binti Ahamad Penolong Kanan
Naib Pengerusi ii : Datin Joyce Tan Hong Eng Penolong Kanan HEM
Setiausaha : En Muhamad Ifran bin Mat Lazim
Pn Sharifah Masnira binti Syed Mohd Daud

Ahli Jawatankuasa : ( Semua Penyelaras Tahun )JAWATANKUASA PENILAIAN PETAKSIRAN SEKOLAH (PS)


Pengerusi : Pn Norlaily binti Ahmad Sayuni Guru Besar
Naib Pengerusi i : Pn Halimah binti Ahamad Penolong Kanan
Naib Pengerusi ii : Datin Joyce Tan Hong Eng Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi iii : En Mohd Mahizam bin Mohd Toha Penolong Kanan Koku
: En Mohd Fyairulazwa bin Roseli Penolong Kanan PPKI
Setiausaha En Wan Maliki bin Mat Daud Setiausaha Peperiksaan
Pn Hamidah binti Junid Setiausaha Peperiksaan ( UPSR )
Pen Setiausaha : Pn Sharifah Masnira binti Syed Mohd Tahun 1
: Cik Noraini binti Ahmad Tahun 2
Pn Halimah @ Kasini binti Wasiman Tahun 3
En Mohd Shahrul Asyraf bin Daud Tahun 4
Pn Mithra a/p Veerasingam Tahun 5
En Kamaruddin bin Ismail Tahun 6
Ahli Jawatankuasa : Pn Norishah binti Ahmad Guru Media dan Perpustakaan
En Jokhairi bin Jaafar Guru ICT
En Muhamad Ifran bin Mat Lazim Guru Data

Semua Ketua Panitia
Semua Guru Bimbingan & Kaunseling

JAWATANKUASA UPSR

Pengerusi : Pn Norlaily binti Ahmad Sayuni Guru Besar
Naib Pengerusi : Pn Halimah binti Ahamad Penolong Kanan
Setiausaha : Pn Asmah binti Ahmad Penyelaras Tahun 6
Ahli Jawatankuasa : Pn Junaita binti Manan (Kelas Tambahan)
: Pn Norhayati binti Muhamad (Kelas Tambahan )
: Pn Hamidah binti Junid (Analisa/Pendaftaran Calon/pengesahan)
: Pn Hamidah binti Junid Pengurusan Dewan/ Bilik PeperiksaanJAWATANKUASA PRASEKOLAH

Pengerusi : Pn Norlaily binti Ahmad Sayuni Guru Besar
Naib Pengerusi i : Pn Halimah binti Ahamad Penolong Kanan
Naib Pengerusi ii : Datin Joyce Tan Hong Eng Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi iii : En Mohd Mahizam bin Mohd Toha Penolong Kanan Koku
Naib Pengerusi iv : En Mohd Fyairulazwa bin Roseli Penolong Kanan PPKI
Penyelaras : Pn Siti Salwa @ Rimaningsih binti Sulani
Setiausaha : Pn Neelemalar a/p Sukumany
Jawatankuasa : Pn Siti Noridaini binti Tokijan
Cik Kamariah binti Che Soh
Pn Hasmeza Hanim binti Hasan
Pn Nurfazilah binti Baharin


JAWATANKUASA LINUS/PEMULIHAN

Pengerusi : Pn Norlaily binti Ahmad Sayuni Guru Besar
Naib Pengerusi i : Pn Halimah binti Ahamad Penolong Kanan
Naib Pengerusi ii : Datin Joyce Tan Hong Eng Penolong Kanan HEM
Naib Pengerusi iii : En Mohd Mahizam bin Mohd Toha Penolong Kanan Koku
Naib Pengerusi iv : En Mohd Fyairulazwa bin Roseli Penolong Kanan PPKI
Setiausaha 1 : Norzaini binti Che Ahmad ( Linus)
Setiausaha 2 : Pn Julie Suriani binti Mokhtar Pemulihan
Ahli Jawatankuasa : ( Linus Tahun 1,2 dan 3 )
Cik Thineshwary a/p Saigaran ( Numerasi )
Cik Nurul Kamilah binti Bahari ( B. Inggeris )
Pn Asmah binti Ahmad ( Ketua Panitia Bahasa Malaysia)
Pn Junaita binti Manan ( Ketua Panitia Matematik )
Cik Kong Nyat Heng ( Ketua Panitia Bahasa Inggeris )
Pn Siti Salwa binti Sulani Pra Sekolah
Pn Salwa Nurul’Ain binti Waled PPKI
Pn Nordiana binti Samingan Bimb & Kaunseling
Semua guru Bahasa Melayu Tahap 1
Semua guru Bahasa Inggeris Tahap 1
Semua guru Matematik Tahap 1

JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH

Pengerusi Pn Norlaily binti Ahmad Sayuni Guru Besar
Naib Pengerusi i : Pn Halimah binti Ahamad Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi ii : Datin Joyce Tan Hong Eng Penolong Kanan HEM
Naib pengerusi iii : En Mohd Mahizam bin Mohd Toha Penolong Kanan Kokurikulum
Naib pengerusi iv : En Mohd Fyairulazwa bin Roseli Penolong Kanan PPKI
Setiausaha : Pn Norishah binti Ahmad Guru Media & Perpustakaan
Pen Setiausaha : Cik Thineswary a/p Saigaran

Ahli Jawatankuasa :
a. Kurikulum : Semua Ketua Panitia
b. Fotografi/APD : Pn Dalila binti Mad Zainan
c. Perkembangan Staf : Pn Nodiana binti Samingan
d. ABM : En Mohd Shahrul Asyraf bin Daud
e. Nilam : Pn Julie Suriani binti Mokhtar
f. Koleksi Soalan : En Wan Muhamad Maliki bin Mat Daud
g. Penilaian : Pn Hamidah binti Mohd Junid
h. Keceriaan/Grafik : Pn Lee Iee Wen
i. Penerbitan/Percetakan : Pn Norhayati binti Muhamad
Semua Penyelaras Tahun


AHLI JAWATANKUASA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI ( ICT )

Pengerusi : Pn Norlaily binti Ahmad Sayuni Guru Besar
Naib Pengerusi i : Pn Halimah binti Ahamad Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi ii : Datin Joyce Tan Hong Eng Penolong Kanan HEM
Naib pengerusi iii : En Mohd Mahizam bin Mohd Toha Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi iv : En Mohd Fyairulazwa bin Roseli Penolong Kanan PPKI
Setiausaha : En Jokhairi bin Jaafar
Pen Setiausaha : Guru Y
Ahli Jawatankuasa : Pn Norishah binti Ahmad Penyelaras Media
: En Muhamad Ifran bin Mad Lazim Data/videoAHLI JAWATANKUASA I- THINK

Pengerusi : Pn Norlaily binti Ahmad Sayuni Guru Besar
Naib Pengerusi i : Pn Halimah binti Ahamad Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi ii : Datin Joyce Tan Hong Eng Penolong Kanan HEM
Naib pengerusi iii : En Mohd Mahizam bin Mohd Toha Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi iv : En Mohd Fyairulazwa bin Roseli Penolong Kanan PPKI
Setiausaha : En Jokhairi bin Jaafar Penyelaras ICT
Pen Setiausaha : Cik Sharifah Masnira binti Syed Mohd Tahun 1
: Cik Noraini binti Ahma Tahun 2
: Pn Halimah @ Kasini binti Wasiman Tahun 3
: En Shahrul Asyraf bin Daud Tahun 4
: Pn Mithra a/p Veerasingam Tahun 5
: En Kamaruddin bin Ismail Tahun 6
: Pn Asnira binti Abd Ghafar Agama Islam & J Qaf
Rilif ( Lain-lain )

JAWATANKUASA MEMPERKASAKAN BAHASA MALAYSIA DAN
MEMPERKUKUHKAN BAHASA INGGERIS ( MBMMBI )
Pengerusi : Pn Norlaily binti ahmad Sayuni Guru Besar
Naib Pengerusi : i. Pn Halimah binti Ahamad Penolong Kanan Pentadbiran
ii.Datin Joyce Tan Hong Eng Penolong Kanan HEM
iii.En Mohd Mahizam bin Mohd Toha Penolong Kanan Kokurikulum
iv En Mohd Fyairulazwa bin Roseli Penolong Kanan PPKI
Setiausaha : Pn Asmah binti Ahmad MBMMBI
Pen. Setiausaha : Cik Nurul Izzah Syazwani
Ahli Jawatankuasa :
Cik Kong Nyat Peng Ketua Panitia Bahasa Inggeris
En Kamarudin bin Ismail Ketua Panitia Matematik
Pn Norhayati binti Muhamad Ketua Panitia Sains

(Semua Guru Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris Matematik dan Sains)
KETUA PANITIA & SETIAUSAHA MATA PELAJARAN


BIL MATA PELAJARAN KETUA PANITIA SETIAUSAHA
1 Bahasa Melayu Pn Asmah binti Ahmad Pn Norishah binti Ahmad
2 Bahasa Inggeris Cik Kong Nyat Peng Pn Mithra a/p Veerasingam
3 Matematik Pn Junaita binti Manan Pn Thineswary a/p Saigaran
4 Sains / Dunia & Teknologi Pn Norhayati binti Muhamad Cik Nurul Izzah Syazwani
5 Sejarah Pn Hamidah binti Junid En Mohd Ifran bin Mat Lazim
6 RBT/ TMK En Muhamad Ifran bin Mat Lazim En Jokhairi bin Jaafar
7 Pendidikan Agama Islam Pn Asnira binti Abd Ghafar Pn Siti Fatimah binti Abdul Hamid
8 Pendidikan Moral Guru Y Pn Lee Iee Wen
9 Pendidikan Jasmani En Shazwan bin Muhamad Ali Pn Sharifah Masnira binti Syed
10 Pendidikan Kesihatan En Shazwan bin Muhamad Ali Pn Sharifah Masnira binti Syed
11 Pendidikan Muzik Cik Noraini binti Ahmad En Jokhairi bin Jaafar
12 Pendidikan Seni Visual En Jokhairi bin Jaafar Pn Lee Iee Wen
13 Bahasa Cina Sekolah Kebangsaan Pn Lee Iee wen -
14 Bahasa Arab Sekolah Kebangsaan En Wan Maliki bin Mat Daud Pn Idayatulaini binti Jaffar
BIL TAHUN PENYELARAS SETIAUSAHA
1 1 Pn Mursila binti Che Lah Nurul Kamilah binti Bahari
2 2 Cik Noraini binti Ahmad Pn Siti Zaharah binti Mokhtalib
3 3 Pn Halimah@ Kasini binti Wasiman Pn.Thineswary a/p Saigaran
4 4 Pn Mithra a/p Veraasingam Guru Y
5 5 Pn Norhayati biinti Muhamad Guru x
6 6 Pn Asmah binti Ahmad Pn Junaita binti Manan

JAWATANKUASA MATA PELAJARAN

BAHASA MALAYSIA

Ketua Panitia : Pn Asmah binti Ahmad
Setiausaha : Pn Norishah binti Ahmad
Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Bahasa Malaysia

BAHASA INGGERIS

Ketua Panitia : Cik Kong Nyat Peng
Setiausaha : Pn Mithra a/p Veerasingam
Ahli Jawatankuasa :
( Semua Guru Bahasa Inggeris )

MATEMATIK

Ketua Panitia : Pn Junaita binti Manan
Ahli Jawatankuasa : Pn Thineswary a/p Saigaran
( Semua Guru Matematik )


SAINS / DUNIA SAINS & TEKNOLOGI

Ketua Panitia : Pn Norhayati binti Muhamad
Setiausaha : Cik Nurul Izzah binti Syazwani
Ahli Jawatankua
( Semua Guru Sains/Dunia Sains & Teknologi)

SEJARAH

Ketua Panitia : Pn Hamidah binti Mohd Junid
Setiausaha :
Ahli Jawatankuasa :
( Semua Guru Sejarah)

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Ketua Panitia : Pn Asnira binti Abd Ghafar
Setiausaha : Pn Siti Fatimah binti Abdul Hamid
Bendahari :
( Semua Guru Pendidikan Islam )

PENDIDIKAN MORAL

Ketua Panitia : Guru X
Setiausaha : Guru y
Ahli Jawatankuasa :

( Semua Guru Pendidikan Moral )

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Ketua Panitia : En Jokhairi bin Jaafar
Setiausaha : Pn Lee Iee wen
Ahli Jawatankuasa :
( Semua Guru Pendidikan Seni Visual )

PENDIDIKAN MUZIK

Ketua Panitia : Ci Noraini binti Ahmad
Setiausaha : En Jokhairi bin Jaafar
Ahli Jawatankuasa :
( Semua Guru Pendidikan Muzik )

RBT/TMK

Ketua Panitia : En Mohd Ifran bn Mad Lazim
Setiausaha : En Jokhairi bin Jaafar
Ahli Jawatankuasa : ( Semua guru RBT/TMK )


PENDIDIKAN JASMANI/KRESIHATAN

Ketua Panitia : En Mohd Shazwan bin Muhamad Ali
Setiausaha : Pn Sharifah Masnira binti Syed Daud
Ahli Jawatankuasa :
( Semua Guru Pendidikan Jasmani/Kesihatan )


BAHASA ARAB

Ketua Panitia : En Wan Maliki bin Mat Daud
Setiausaha : -
Ahli Jawatankuasa :
( Semua Guru Bahasa Arab/Pendidikan Islam )


BAHASA CINA SEKOLAH KEBANGSAAN

Ketua Panitia : Pn Lee Iee wen


JAWATANKUASA INDUK HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN

Pengerusi : Pn Norlaily binti Ahmad Sayuni Guru Besar
Naib Pengerusi i : Pn Halimah binti Ahamad Penolong Kanan Pentadniran
Naib Pengerusi ii : Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi iii : Datin Joyce Tan Hong Eng Penolong Kanan HEM

Setiausaha/Penyelaras : Pn Nursolehah binti Ab Halim
Pen Setiausaha : Cik Nurul Izzah Syazwani binti Md Redzon
Ahli Jawatankuasa :
Pn Siti Aishah binti Esmon Buku Program
: En Jokhairi bin Jaafar Persembahan
: En Shazwan bin Muhamad Ali Persiapan Tempat
: Pn Siti Nor Jameiah binti Mohd Yusuf Hadiah
: Pn Mursila binti Che Lah@ Abdul Aziz Pendaftaran/Pengurus Peserta
: Pn Junaita binti Manan Juruacara
: En Mohd Ifran bin Mad Lazim Pengurus Pentas/PA sistem
: Pn Norhaslinda binti Idrous Sijil
: Pn Rozimah binti Rosli Jamuan
: Pn Dallila binti Mad Zainan Fotografi
: En Kamarudin bin Ismail Pemilihan Calon Penerima
: Pn Norzaini binti Che Ahmad Disiplin Murid
: Pn Nursolehah binti Ab Halim Dokumentasi
: Corsage/cenderahati
: En Wan Mohamad Maliki bin Mat Daud Doa

UNIT HAL EHWAL MURID


MUTIARA KATA

"Orang yang berpikiran positif, dalam kondisi apapun juga selalu

memacu dirinya sendiri ke arah yang lebih baik, tanpa terpengaruh
oleh kondisi luar, selalu berusaha melihat dari segi positif, dan
menjadikan halangan sebagai tantangan untuk maju""You Never Change If You Never Try..do it your own way by your

self.Dont give up and be a weak until we die.Try to the best things
what you got. BECAUSE YOU ARE NOT A LOSER !!""Seorang ibu tidak pernah meminta mu untuk meletakkan dunia di
tangannya, namun tutur kata yang halus, perangai yang santun,

prilaku yang bertanggung jawab dari seorang anak adalah
kebahagiaan buat seorang Ibu""Jangan engkau katakan setiap apa yang engkau ketahui, tapi

ketahuilah setiap apa yang engkau katakan."

HAL EHWAL MURIDA. Objektif & Piagam Pelanggan Unit HEM
B. Carta Organisasi Kerja Hal Ehwal Murid
1. Carta Organisasi Induk HEM
2. Carta Organisasi Lembaga Disiplin, Pengawas, Ketua dan Penolong Ketua Darjah
3. Carta Organisasi Data SMM,APDM
4. Carta Organisasi Induk 3K
5. Carta Organisasi Kantin
C. Jawatankuasa-Jawatankuasa Di bawah Bidang HEM Tahun 2018
1. Jawatankuasa Induk HEM
1.1 Bidang Tugas
2. Jawatankuasa Lembaga Disiplin, Pengawas, Ketua dan Penolong Ketua Darjah
3. Jawatankuasa SSDM / Laporan Ponteng
4. Jawatankuasa Disiplin dan Tatatertib
5. Jawatankuasa Peti Adu Disiplin
5.1 Bidang Tugas
6. Jawatankuasa Kelab Pencegahan Jenayah (KK)
6.1 Bidang Tugas
7. Jawatankuasa Induk 3K
7.1 Bidang Tugas
8. Jawatankuasa Kebersihan dan Keceriaan
9. Jawatankuasa Program Tandas Bersih (Bilik Selesa)
9.1 Bidang Tugas
10. Jawatankuasa Kesihatan
10.1 Bidang Tugas
11. Jawatankuasa Keselamatan/Kecemasan/Program Sekolah Selamat
11.1 Bidang Tugas
12. Jawatankuasa PPDa
12.1 Bidang Tugas
13. Jawatankuasa Kantin Sekolah
13.1 Bidang Tugas
14. Jawatankuasa Skim Pinjaman Buku Teks(SPBT)
14.1 Bidang Tugas
15. Jawatankuasa Kelab SPBT
16. Jawatankuasa Data HEM (SMM) / APDM SISMAKAN
17. Jawatankuasa Penempatan Murid Ke Tingkatan 1 dan Ke Sekolah Berasrama
Penuh
18. Jawatankuasa Rekod Kedatangan,eKehadiran dan Murid Cicir
19. Jawatankuasa KWAMP/RMT/PSS/Kebajikan/Tabungan
18.1 Bidang Tugas
20. Jawatankuasa RIMUP
21. Jawatankuasa Hari Kanak-kanak

OBJEKTIF UNIT


HAL EHWAL MURID

i. Memberi peluang pendidikan kepada warga sekolah
ii. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia dan berketrampilan

iii. Menyediakan sumber manusia berkemahiran tinggi untuk
membangunkan Negara.
iv. Membentuk bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu.

v. Memantapkan sistem pengurusan murid yang mantap dan sistematik
vi. Menjaga kebajikan murid dengan memenuhi keperluan mereka di
sekolah.
vii. Memastikan murid sihat dan selamat.

PIAGAM PELANGGAN HEM

Kami warga Sekolah Kebangsaan USJ 2 akan berusaha sedaya upaya
untuk :
1. Berusaha menjadikan Sekolah Kebangsaan USJ 2 sebagai tempat
selamat dan selesa bagi semua warga sekolah.

2. Memberikan perkhidmatan yang mesra, cepat dan cekap kepada
semua pihak yang berurusan dengan sekolah.
3. Mementingkan tahap disiplin yang optima dikalangan murid dan

warga sekolah.
4. Melahirkan pelajar yang berdisiplin, berakhlak mulia dan
berketrampilan dengan mematuhi peraturan dan budaya sekolah

menghayati Prinsip-prinsip Rukun Negara.
5. Menyelesaikan aduan mengenai disiplin dan akhlak murid dalam
masa 3 (tiga) hari bekerja (sekolah)

SEKOLAH KEBANGSAAN USJ 2
JALAN USJ 2/3,
47600 SUBANG JAYA, SELANGOR

CARTA ORGANISASI INDUK HAL EHWAL MURID SESI 2019


PENGERUSI

PN NORLAILY BT AHMAD SAYUNINAIB PENGERUSI ( 2 )
NAIB PENGERUSI ( 1 ) PN HALIMAH BT AHAMAD NAIB PENGERUSI ( 3 ) NAIB PENGERUSI ( 4 )
DATIN TAN HONG ENG JOYCE EN MOHAMAD MAHIZAM B MOHAMAD TOHA EN MOHD FYAIRULAZWA B ROSELI


SETIAUSAHA
PN JULIE SURIANI BT MOKHTAR


PEN. SETIAUSAHA
CIK NURUL KAMILAH BT BAHARI


DISIPLIN SMM 3K KEBAJIKAN/ HARI KANAK- PENYELARAS KELAS
KWAMP / KANAK PENYELARAS KELAS TAHUN 1
TABUNGAN PENYELARAS KELAS TAHUN 2
SSDM / MURID PENYELARAS KELAS TAHUN 3
PENYELARAS KELAS TAHUN 4
PONTENG PENDAFTARAN KEBERSIHAN & RIMUP PENYELARAS KELAS TAHUN 5
MURID TAHUN KECERIAAN RMT/PSS PENYELARAS KELAS TAHUN 6
1
LEMBAGA
TATATERTIB KESIHATAN
REKOD
KEDATANGAN SPBT
PETI ADUAN / eKEHADIRAN / KESELAMATAN
MURID CICIR


KELAB
PENCEGAHAN PENEMPATAN KANTIN/KEDAI
JENAYAH
BUKU
MURID KE
TINGKATAN 1


PPDa

SEKOLAH KEBANGSAAN USJ 2
JALAN USJ 2/3,
47600 SUBANG JAYA, SELANGOR

CARTA ORGANISASI INDUK HAL EHWAL MURID SESI 2019


PENGERUSI

PN NORLAILY BT AHMAD SAYUNINAIB PENGERUSI ( 2 )
NAIB PENGERUSI ( 1 ) PN HALIMAH BT AHAMAD NAIB PENGERUSI ( 3 ) NAIB PENGERUSI ( 4 )
DATIN TAN HONG ENG JOYCE EN MOHAMAD MAHIZAM B MOHAMAD TOHA EN MOHD FYAIRULAZWA B ROSELI


SETIAUSAHA
PN JULIE SURIANI BT MOKHTAR


PEN. SETIAUSAHA
CIK NURUL KAMILAH BT BAHARI


DISIPLIN SMM 3K KEBAJIKAN/ HARI KANAK- PENYELARAS KELAS
KWAMP / KANAK PENYELARAS KELAS TAHUN 1
TABUNGAN PENYELARAS KELAS TAHUN 2
SSDM / MURID PENYELARAS KELAS TAHUN 3
PENYELARAS KELAS TAHUN 4
PONTENG PENDAFTARAN KEBERSIHAN & RIMUP PENYELARAS KELAS TAHUN 5
MURID TAHUN KECERIAAN RMT/PSS PENYELARAS KELAS TAHUN 6
1
LEMBAGA
TATATERTIB KESIHATAN
REKOD
KEDATANGAN SPBT
PETI ADUAN / eKEHADIRAN / KESELAMATAN
MURID CICIR


KELAB
PENCEGAHAN PENEMPATAN KANTIN/KEDAI
JENAYAH
BUKU
MURID KE
TINGKATAN 1


PPDa

SEKOLAH KEBANGSAAN USJ 2

JALAN USJ 2/3,
47600 SUBANG JAYA, SELANGOR

CARTA ORGANISASI HAL EHWAL MURID SESI 2019


PENGERUSI

PN NORLAILY BT AHMAD SAYUNINAIB PENGERUSI ( 1 ) NAIB PENGERUSI ( 2 ) NAIB PENGERUSI ( 3 ) NAIB PENGERUSI ( 4 )
DATIN JOYCE TAN HONG ENG PN HALIMAH BT AHAMAD EN MOHAMAD MAHIZAM B MOHAMAD TOHA EN MOHD FYAIRULAZWA B ROSELI


SETIAUSAHA
PN JULIE SURIANI BT MOKHTAR


PEN. SETIAUSAHA
CIK NURUL KAMILAH BT BAHARIJ/ KUASA KANTIN
J/ KUASA DISIPLIN/PENGAWAS J/KUASA PPDa/KELAB PENCEGAH JENAYAH PN SHARIFFAH MASNIRA BT SYED MOHD DAUD
EN JOKHAIRI BIN JAAFAR (DISIPLIN) PN NORDIANA BT SAMINGAN
PN JUNAITA BT MANAN (PENGAWAS)

J/ KUASA SPBT
J/KUASA 3 K PN ZURAITI BT ABD GHANI
J/KUASA DATA SMM 1- PN NORZAINI BT CHE AHMAD
EN MUHAMMAD IFRAN BIN MD LAZIM 2- PN ROZIMAH BT ROSLI
( KEBERSIHAN & KECERIAAN) J/ KUASA RMT/PSS
3-CIK NURUL KAMILAH BT BAHARI PN ROHAIDA BT ABDUL GHANI
( KESIHATAN & AEDES)
J/KUASA REKOD KEDATANGAN MURID 4- EN SHAZWAN MUHAMAD ALI
DAN MURID CICIR
PN NORDIANA BT SAMINGAN (KESELAMATAN/PROGRAM SEK. SELAMAT) PENYELARAS KELAS
PENYELARAS KELAS TAHUN 1
PENYELARAS KELAS TAHUN 2
JAWATANKUASA eKEHADIRAN
EN MUHAMMAD IFRAN BIN MD LAZIM J/KUASA KEBAJIKAN ( KWAMP/RMT/ PENYELARAS KELAS TAHUN 3
PENYELARAS KELAS TAHUN 4
TABUNGAN) PENYELARAS KELAS TAHUN 5
PN IDAYATULAINI BT JAFFAR
PENYELARAS KELAS TAHUN 6

SEKOLAH KEBANGSAAN USJ 2

JALAN USJ 2/3,
47600 SUBANG JAYA, SELANGOR

CARTA ORGANISASI HAL EHWAL MURID SESI 2019


PENGERUSI

PN NORLAILY BT AHMAD SAYUNINAIB PENGERUSI ( 1 ) NAIB PENGERUSI ( 2 ) NAIB PENGERUSI ( 3 ) NAIB PENGERUSI ( 4 )
DATIN JOYCE TAN HONG ENG PN HALIMAH BT AHAMAD EN MOHAMAD MAHIZAM B MOHAMAD TOHA EN MOHD FYAIRULAZWA B ROSELI


SETIAUSAHA
PN JULIE SURIANI BT MOKHTAR


PEN. SETIAUSAHA
CIK NURUL KAMILAH BT BAHARIJ/ KUASA KANTIN
J/ KUASA DISIPLIN/PENGAWAS J/KUASA PPDa/KELAB PENCEGAH JENAYAH PN SHARIFFAH MASNIRA BT SYED MOHD DAUD
EN JOKHAIRI BIN JAAFAR (DISIPLIN) PN NORDIANA BT SAMINGAN
PN JUNAITA BT MANAN (PENGAWAS)

J/ KUASA SPBT
J/KUASA 3 K PN ZURAITI BT ABD GHANI
J/KUASA DATA SMM 1- PN NORZAINI BT CHE AHMAD
EN MUHAMMAD IFRAN BIN MD LAZIM 2- PN ROZIMAH BT ROSLI
( KEBERSIHAN & KECERIAAN) J/ KUASA RMT/PSS
3-CIK NURUL KAMILAH BT BAHARI PN ROHAIDA BT ABDUL GHANI
( KESIHATAN & AEDES)
J/KUASA REKOD KEDATANGAN MURID 4- EN SHAZWAN MUHAMAD ALI
DAN MURID CICIR
PN NORDIANA BT SAMINGAN (KESELAMATAN/PROGRAM SEK. SELAMAT) PENYELARAS KELAS
PENYELARAS KELAS TAHUN 1
PENYELARAS KELAS TAHUN 2
JAWATANKUASA eKEHADIRAN
EN MUHAMMAD IFRAN BIN MD LAZIM J/KUASA KEBAJIKAN ( KWAMP/RMT/ PENYELARAS KELAS TAHUN 3
PENYELARAS KELAS TAHUN 4
TABUNGAN) PENYELARAS KELAS TAHUN 5
PN IDAYATULAINI BT JAFFAR
PENYELARAS KELAS TAHUN 6

SEKOLAH KEBANGSAAN USJ 2

JALAN USJ 2/3,

47600 SUBANG JAYA,
SEL ANGOR


JAWATANKUASA–JAWATANKUASA DI BAWAH BIDANG
HAL EHWAL MURID 2019JAWATANKUASA INDUK HEM

Pengerusi : Pn Norlaily binti Ahmad Sayuni Guru Besar
Naib Pengerusi I : Datin Joyce Tan Hong Eng PK HEM
Naib Pengerusi II : Pn Halimah binti Ahamad PK Pentadbiran
Naib Pengerusi III : En Mohamad Mahizam bin Mohamad Toha PK Kokurikulum
Naib Pengerusi IV : En Mohd Fyairulazwa bin Roseli PK PPKI
Setiausaha : Pn Julie Suriani binti Mokhtar
Penolong Setiausaha : Cik Nurul Kamilah binti Bahari

Ahli Jawatankuasa
: En Jokhairi bin Jaafar Disiplin
: Pn Junaita binti Manan Pengawas Sekolah
: Pn Nordiana binti Samingan PPDa/Murid Cicir
: Pn Norzaini binti Che Ahmad 3K / Pembangunan Fizikal
Sekolah
: En Shazwan Muhamad Ali Keselamatan /Kecemasan
: Cik Nurul Kamilah binti Bahari Kesihatan/Aedes
: Pn Rozimah binti Rosli Kebersihan/Keceriaan
: Pn Shariffah Masnira binti Syed Mohd Daud Kantin Sekolah
: Pn Zuraiti binti Abd Ghani SPBT
: En Muhammad Ifran bin Md Lazim Data SMM
: En Muhammad Ifran bin Md Lazim eKehadiran / APDM
: Pn Idayatulaini binti Jaffar Kebajikan/Bantuan/S1M
Tabungan/KWAPM/RMT
: Pn Nordiana binti Samingan Hari Kanak-kanak
: Pn Fadilah binti Endot Penyelaras PPKI
: Pn Siti Noridaini binti Tokijan Penyelaras Pra sekolah
: SEMUA PENYELARAS TAHUN

JAWATANKUASA LEMBAGA DISIPLIN,PEGAWAS/KETUA DAN PENOLONG KETUA
KELAS /PENGAWAS PUSAT SUMBER/PENGAWAS SURAU


Pengerusi : Pn Norlaily binti Ahmad Sayuni Guru Besar
Naib Pengerusi I : Datin Joyce Tan Hong Eng PK HEM
Naib Pengerusi II : Pn Halimah binti Ahamad PK Pentadbiran
Naib Pengerusi III : En Mohamad Mahizam bin Mohamad Toha PK Kokurikulum
Naib Pengerusi IV : En Mohd Fyairulazwa bin Roseli PK PPKI
Setiausaha : En Jokhairi bin Jaafar Guru Kanan Disiplin
Penolong S/usaha : En Muhammad Ifran bin Md Lazim Pen. Guru Disiplin
: Pn Junaita binti Manan Guru Pengawas Sekolah
Ahli Jawatankuasa : Pn Hamidah binti Junid Pen. Guru Pegawas Sekolah
: Pn Dalilla binti Mad Zainan Pen. Guru Pegawas Sekolah
: Pn Siti Noridaini binti Tokijan Pen. Guru Pegawas Sekolah
: Pn Norhayati binti Muhammad Guru Ketua Kelas/Penolong Ketua
Kelas
: Pn Norishah binti Ahmad Guru Pengawas Pusat Sumber
: Pn Halimah @ Kasini binti Wasiman Guru Pengawas Surau


JAWATANKUASA SSDM/LAPORAN PONTENG/eKEHADIRAN


Pengerusi : Pn Norlaily binti Ahmad Sayuni Guru Besar
Naib Pengerusi I : Datin Joyce Tan Hong Eng PK HEM
Naib Pengerusi II : Pn Halimah binti Ahamad PK Pentadbiran
Naib Pengerusi III : En Mohamad Mahizam bin Mohamad Toha PK Kokurikulum
Naib Pengerusi IV : En Mohd Fyairulazwa bin Roseli PK PPKI
Ketua : En Jokhairi bin Jaafar Guru Kanan Disiplin
Setiausaha : En Muhammad Ifran bin Md Lazim Pen. Guru Disiplin/eKehadiran
Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Kelas
: SEMUA GURU SK USJ 2

JAWATANKUASA LEMBAGA DISIPLIN/TATATERTIB


Pengerusi : Pn Norlaily binti Ahmad Sayuni Guru Besar
Naib Pengerusi I : Datin JoyceTan Hong Eng PK HEM
Naib Pengerusi II : Pn Halimah binti Ahamad PK Pentadbiran
Naib Pengerusi III : En Mohamad Mahizam bin Mohamad Toha PK Kokurikulum
Naib Pengerusi IV : En Mohd Fyairulazwa bin Roseli PK PPKI
Ketua : En Jokhairi bin Jaafar Guru Kanan Disiplin
Setiausaha : Pn Junaita binti Manan Guru Pengawas Sekolah
: Pn Nordiana bniti Samingan Bimbingan & Kaunseling
Ahli Jawatankuasa : Pn Dalilla binti Mad Zainan
: Pn Norhaslinda binti Idorus
: En Muhamad Saufi bin Salim

JAWATANKUASA PETI ADUAN DISIPLIN

Pengerusi : Pn Norlaily binti Ahmad Sayuni Guru Besar
Naib Pengerusi I : Datin Joyce Tan Hong Eng PK HEM
Naib Pengerusi II : Pn Halimah binti Ahamad PK Pentadbiran
Naib Pengerusi III : En Mohamad Mahizam bin Mohamad Toha PK Kokurikulum
Naib Pengerusi IV : En Mohd Fyairulazwa bin Roseli PK PPKI
Setiausaha : En Jokhairi bin Jaafar
Ahli Jawatankuasa : Pn Nordiana binti Samingan
: En Muhammad Ifran bin Md LazimJAWATANKUASA KELAB PENCEGAHAN JENAYAH ( KK)

Pengerusi : Pn Norlaily binti Ahmad Sayuni Guru Besar
Naib Pengerusi I : Datin Joyce Tan Hong Eng PK HEM
Naib Pengerusi II : En Mohamad Mahizam bin Mohamad Toha PK Kokurikulum
Ketua : En Jokhairi bin Jaafar
Guru Penasihat : Pn Nordiana binti Samingan
: Pn Hamidah binti Mohd Junid
: En Muhammad Ifran bin Md Lazim
: YDP PIBG
: Pegawai Perhubungan Polis
: Ketua Panitia BI
: Ketua Panitia BM
: Ketua Panitia PM/PI
: Ketua MuridJAWATANKUASA INDUK 3K

Penasihat : Pn Norlaily binti Ahmad Sayuni Guru Besar
Pengerusi : Datin Joyce Tan Hong Eng PK HEM
Setiausaha : Pn Norzaini binti Che Ahmad Penyelaras 3K
Penolong S/usaha : Pn Julie Suriani binti Mokhtar
Ahli Jawatankuasa : Pn Halimah binti Ahamad PK Pentadbiran
: En Mohamad Mahizam bin Mohamad Toha PK Kokurikulum
: En Mohd Fyairulazwa bin Roseli PK PPKI
: En Shazwan Muhamad Ali Penyelaras Keselamatan
: Cik Nurul kamilah binti Bahari Penyelaras Kesihatan sekolah
: Pn Rozimah binti Rosli Kebersihan & Keceriaan sekolah
: Pn Shariffah Masnira binti Syed Moha Daud Penyelaras Kantin
: En Jokhairi bin jaafar Guru Kanan Disiplin
: Pn Lee Iee Wen Pegawai Aset
: Pn Nordiana binti Samingan Guru B&K
: Klinik Kesihatan
: AJK PIBG
: Polis
: JKKK

JAWATANKUASA KEBERSIHAN DAN KECERIAAN


Pengerusi : Pn Norlaily binti Ahmad Sayuni Guru Besar
Naib Pengerusi I : Datin Joyce Tan Hong Eng PK HEM
Naib Pengerusi II : Pn Halimah binti Ahamad PK Pentadbiran
Naib Pengerusi III : En Mohamad Mahizam bin Mohamad Toha PK Kokurikulum
Naib Pengerusi IV : En Mohd Fyairulazwa bin Roseli PK PPKI
Setiausaha : Pn Rozimah binti Rosli
Ahli Jawatankuasa : Pn Siti Zaharah binti Abdul Mokthalib
: Pn Idayuhana binti Jamili
: En Shazwan bin Muhamad Ali
: Pn Nurfazilah binti Baharin
: Pn Siti Fatimah binti Abdul Hamid
: Pn Tuan Rasidah binti Tuan Hasan
: SEMUA GURU SK USJJAWATANKUASA KESIHATAN

Pengerusi : Pn Norlaily binti Ahmad Sayuni Guru Besar
Naib Pengerusi I : Datin JoyceTan Hong Eng PK HEM
Naib Pengerusi II : Pn. Halimah binti Ahamad PK Pentadbiran
Naib Pengerusi III : En Mohamad Mahizam bin Mohamad Toha PK Kokurikulum
Naib Pengerusi IV : En Mohd Fyairulazwa bin Roseli PK PPKI
Setiausaha : Cik Nurul Kamilah binti Bahari
Ahli Jawatankuasa : Pn. Siti Noridaini binti Tokijan
: Pn. Tuan Rasidah binti Tuan Hasan
: Pn. Mithra a/p Veerasingam
: SEMUA Penyelaras Tahun, Prasekolah & PPKIJAWATANKUASA KESELAMATAN / KECEMASAN / PROGRAM SEKOLAH
SELAMAT

Pengerusi : Pn Norlaily binti Ahmad Sayuni Guru Besar
Naib Pengerusi I : Datin Joyce Tan Hong Eng PK HEM
Naib Pengerusi II : Pn Halimah binti Ahamad PK Pentadbiran
Naib Pengerusi III : En Mohamad Mahizam bin Mohamad Toha PK Kokurikulum
Naib Pengerusi IV : En Mohd Fyairulazwa bin Roseli PK PPKI
Setiausaha : En Shazwan bin Muhamad Ali
Ahli Jawatankuasa : Pn Salwa Nurul `Ain binti Waled
: Pn Salmah binti Nosa
: Pn Siti Salwa @ Rimaningsih binti Sulani
: Pn Junaita binti Manan
: Cikgu X
: SEMUA GURU SK USJ 2

JAWATANKUASA PPDa


Pengerusi : Pn Norlaily binti Ahmad Sayuni Guru Besar
Naib Pengerusi I : Datin Joyce Tan Hong Eng PK HEM
Naib Pengerusi II : Pn Halimah binti Ahamad PK Pentadbiran
Naib Pengerusi III : En Mohamad Mahizam bin Mohamad Toha PK Kokurikulum
Naib Pengerusi IV : En Mohd Fyairulazwa bin Roseli PK PPKI
Setiausaha : Pn Nordiana binti Samingan Guru B&K

Ahli Jawatankuasa : Pn Asmah binti Ahmad KP BM
: En Shazwan bin Muhamad Ali KP PJPK
: Pn Asnira binti Abdul Ghafar KP Pendidikan Islam
: Pn Mithra a/p Veerasingam KP Pendidikan Moral
: Pn Julie Suriani binti Mokhtar Guru Pemulihan
: Pn Siti Salwa @ Rimaningsih binti Sulani Guru Prasekolah
: En Jokhairi bin Jaafar Guru Kanan Disiplin
: Semua Guru Matapelajaran Pendidikan Kesihatan
: SEMUA GURU KELAS

JAWATANKUASA KANTIN

Pengerusi : Pn Norlaily binti Ahmad Sayuni Guru Besar
Naib Pengerusi I : Datin Tan Hong Eng Joyce PK HEM
Naib Pengerusi II : Pn Halimah binti Ahamad PK Pentadbiran
Naib Pengerusi III : En Mohamad Mahizam bin Mohamad Toha PK Kokurikulum
Naib Pengerusi IV : En Mohd Fyairulazwa bin Roseli PK PPKI
Setiausaha : Pn Shariffah Masnira binti Syed Mohd Daud
Ahli Jawatankuasa : Pn Khairul Nisak bniti Abdul Karim
: Pn Norishah binti Ahmad
: Cik Noraini binti Ahmad
: Pn Thineswary a/p Saigaran
: En Wan Maliki bin Mat Daud
: Pengerusi Kelab Staf
: Ketua Murid
: Penolong Ketua Murid
JAWATANKUASA SPBT

Pengerusi : Pn Norlaily binti Ahmad Sayuni Guru Besar
Naib Pengerusi I : Datin Joyce Tan Hong Eng PK HEM
Naib Pengerusi II : Pn Halimah binti Ahamad PK Pentadbiran
Naib Pengerusi III : En Mohamad Mahizam bin Mohamad Toha PK Kokurikulum
Naib Pengerusi IV : En Mohd Fyairulazwa bin Roseli PK PPKI
Setiausaha : Pn Zuraiti binti Abd Ghani
Ahli Jawatankuasa : Pn Mursila binti Che Lah
: Pn Halimah @ Kasini binti Wasiman
: Pn Nurizam binti Zahidi
: Cik Nurul Izzah Syazwani binti Md Redzon
: Pn Siti Nor Jameiah binti Mohd Yusof
: Semua Guru Kelas


Click to View FlipBook Version