The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by idrussuhailanor, 2019-11-16 18:03:53

BUKU CENDERAMATA MAJLIS IHTIFAL KECEMERLANGAN KALI KE-31 (2019) SERI & SEMI ABIM SG. RAMAL, KAJANG

SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH ISLAM ABIM
SG. RAMAL DALAM, KAJANG


Majlis
Ihtifal Kecemerlangan 31

Kali Ke“Pendidikan Al-Hikmah, Mengangkat Martabat Ummah”
TARIKH MASA & TEMPAT


NOVEMBER 7.30 PAGI - 12.00 TGH HARI
17 2019 DATARAN AL-HIKMAH SERI &
SEMI ABIM
DIRASMIKAN OLEH:


YB TUAN MAZWAN BIN JOHAR
Adun Sg Ramal, Kajang

isi kandungan


1. Misi dan Visi

2. Falsafah Pendidikan ABIM dan Objektif

3. Lagu ABIM dan Sekolah

4. Kata-kata Aluan:
- Pendaftar SERI & SEMI ABIM Kali Ke-31
- Pengetua SEMI Sg. Ramal Dalam
- Guru Besar SERI Sg. Ramal Dalam

5. Tentatif Ihtifal Kecemerlangan Kali Ke-31 (2019)

6. Ahli Jawatankuasa Ihtifal Kecemerlangan Ke-31 (2019)

7. Senarai Penerima Hadiah Kedudukan Dalam Kelas dan
Mata Pelajaran Terbaik SEMI (2019)


8. Senarai Penerima Hadiah Kedudukan Dalam Kelas dan
Mata Pelajaran Terbaik SERI Tahap 1 & 2 (2019)

10. Senarai Penerima Anugerah Khas (Hijrah / Hafazan /
Mithali) SERI & SEMI Kali Ke-31 (2019)

11. Sekalung Penghargaan

2
2

VISI“Sekolah Cemerlang 2030”
MISI
“Melahirkan Insan yang Berperibadi Seimbang
dan Holistik Berteraskan Pendidikan Al Hikmah

Dalam Suasana yang Kondusif”3
3

Falsafah

pendidikan abim

Pendidikan adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan
individu secara menyeluruh dan bersatu padu untuk mewujudkan insan
yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani
berdasarkan kepercayaan kepada Allah SWT untuk melahirkan insan
yang berilmu pengetahuan, beriman dan berakhlak mulia,
berketrampilan, bertanggungjawab sebagai hamba dan khalifah
yang boleh memberikan sumbangan terhadap ummah.


objektif
1. Menyediakan kanak-kanak yang bakal masuk ke dalam mukallaf dengan
iman, ilmu dan akhlak yang membentuk peribadi muslim sejati, mampu
menghadapi kehidupan sebenar.

2. Memperkembangkan roh, akal, emosi dan fizikal selaras dengan tuntutan
islam supaya menjadi generasi yang kukuh, teguh zahir dan batin serta
tunduk dan patuh kepada peraturan Ilahi.

3. Menyediakan asas ketrampilan dan kemahiran (psikomotor) mengikut
minat dan bakat bagi membolehkan dirinya memilih sesuatu bidang yang
sesuai.

4. Menyediakan bakal belia muslim yang bertanggungjawab terhadap
masyarakat dan alam sekitarnya.
4
4

laguLAGU PERJUANGAN LAGU SEKOLAH

Menegakkan Kebenaran Sekolah Islam ABIM
Memperjuangkan Keadilan SERI & SEMI Sungai Ramal

Satu Perjuangan Pembentukan Insan
Demi Keimanan Berjiwa Murni
ABIM Bangunkan Usaha Insan Soleh Beramal
Angkatan Belia Islam Dengar Nasihat Ibubapa

Angkatan Maju Cemerlang Membawa Ke Pintu Syurga
Mengorak Langkah Patuh Arahan Guru Berjasa
Lalui Cabaran Bahagia Selamanya
1. Menyediakan kanak-kanak yang bakal masuk ke dalam mukallaf dengan ABIM Tetap Gigih Berbakti Disini Bersaing
iman, ilmu dan akhlak yang membentuk peribadi muslim sejati, mampu
menghadapi kehidupan sebenar. Bangunlah Belia Islam Belajar Dan Beramal
Persiapkan Keupayaan Disini Bermesra Bersaudara
2. Memperkembangkan roh, akal, emosi dan fizikal selaras dengan tuntutan
islam supaya menjadi generasi yang kukuh, teguh zahir dan batin serta Membela Kedaulatan
tunduk dan patuh kepada peraturan Ilahi.
ABIM Terus Ke Hadapan
3. Menyediakan asas ketrampilan dan kemahiran (psikomotor) mengikut
minat dan bakat bagi membolehkan dirinya memilih sesuatu bidang yang Menghadapi Masa Depan
sesuai. Dengan Penuh Keyakinan

4. Menyediakan bakal belia muslim yang bertanggungjawab terhadap Hasrat Di Rangsangkan
masyarakat dan alam sekitarnya. Tekad Perkuatkan

ABIM Terus Berjasa5
5

Sekapur SirehAssalaamualaikum W.B.T.
Segala puji bagi Allah. Penguasa seluruh alam semesta. Selawat dan salam kepada
junjungan nabi kita Muhammad S.A.W. serta kaum keluarganya, sahabat-sahabatnya, para
tabien dan mereka yang mengikuti jejak langkah sehingga hari kiamat.

Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan kesyukuran ke hadrat Allah S.W.T kerana telah
mengizinkan kita pada hari ini untuk bersama-sama dalam majlis Ihtifal Kecemerlangan SERI/
SEMI ABIM Kali Ke-31 bagi sesi 2019. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada
barisan guru-guru yang telah bertungkus lumus dari awal tahun untuk memberikan pendidikan
yang terbaik kepada pelajar-pelajar sekalian. Semangat dan iltizam yang telah diberikan oleh
guru-guru adalah untuk memastikan visi dan misi sekolah akan tercapai. “Pendidikan Al-Hikmah,
Mengangkat Martabat Ummah” adalah tema bagi sambutan Ihtifal pada tahun ini.

Hampir tiga dekad, SERI/SEMI ABIM terus berdiri teguh dalam mendepani cabaran
pendidikan di negara ini. Penetapan hala tuju pendidikan pada masa kini bukan setakat memberi
ilmu kepada pelajar-pelajar tetapi juga untuk membangunkan nilai-nilai yang terpuji dalam diri
pelajar.

SERI/SEMI ABIM amat komited atas perkara ini dan kerana itulah telah lahirnya
Falsafah Pendidikan Al-Hikmah sebagai lanjutan dan penjenamaan semula Falsafah Pendidikan
ABIM sebelum ini. Ilmu sahaja tidak mencukupi dalam melengkapkan diri sebagai manusia yang
terbaik tetapi perlu dilengkapkan dengan sahsiah dan akhlak terpuji. Pembinaan diri insan
melalui ilmu adalah perlu kepada proses yang menyeluruh dan seimbang yang menjurus kepada
penyempurnaan pembinaan insan yang sempurna. Pendidikan yang melengkapi keperluan untuk
membentuk insan yang kamil akan melahirkan insan yang unggul sebagai manusia yang bermaruah,
berintegriti serta harga diri yang tinggi. Keunggulan dirinya itu akan dapat memenuhi tuntutan
dan tugasannya sebagai khalifah di muka bumi ini.

Dikesempatan ini, saya ingin mengucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar yang telah
berjaya menempatkan diri dalam kalangan mereka yang cemerlang dalam bidang akademik.
Semoga kecemerlangan yang dicapai pada hari ini ini dapat diteruskan pada masa akan
datang. Kepada pelajar yang lain, usia anda dan peluang masih terbentang luas dan teruskan
usaha serta tidak berputus asa untuk meraih kejayaan di masa akan datang.

Sekian, terima kasih.


USTAZ NAZZIL SAIFUDDIN B. ABDUL RAHMAN
(Ketua Pegawai Eksekutif)
6
6

Serumpun Tinta
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah S.W.T atas segala nikmat yang di
anugerahkan kepada kita. Selawat dan salam ke atas junjungan tercinta, Nabi
Muhammad S.A.W, ahli-ahli keluarganya dan sahabat-sahabat baginda.

Hari ini merupakan hari apresiasi kepada pelajar-pelajar SERI dan SEMI ABIM yang
telah berjaya mencapai kecemerlangan di peringkat rendah dan menengah. Saya ingin mengambil
kesempatan untuk merakamkan jutaan terima kasih kepada semua ibu bapa atas
kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk mentarbiyah anak-anak tuan puan. Tidak lupa
juga untuk semua asatizah yang telah menabur jasa di SERI dan SEMI ABIM
sepanjang sesi persekolahan 2019.

Pendidikan merupakan elemen yang berkesan untuk membentuk akhlak dan perilaku anak-
anak. Anak-anak yang berakhlak mulia ini akan membentuk masyarakat berilmu yang sedar fungsi
keberadaannya sebagai Khalifah Allah di muka bumi.

Mutakhir ini, teknologi digital telah sedikit sebanyak mengubah pola hidup masyarakat.
Pergantungan kepada alat teknologi semakin meningkatkan jurang perhubungan sesama manusia.
Nilai-nilai mulia seperti jujur dan amanah dikesampingan cara berkomunikasi
sesama manusia semakin menipis nilai kesantunannya. Justeru itu, pendidikan karakter atau pen-
didikan Al-Hikmah menjadi lebih signifikan dalam era ini kerana ia mengagaskan pesan-pesan
bijaksana Luqman Hakim dalam ayat 12-19 Surah Luqman. Karakter Al-Hikmah yang di tekankan
dalam pendidikan di SERI SEMI ialah Budaya Al-Quran, Ummatik, Adab dan Bakti, Berilmu,
Kepimpinan, Harakiy, Istiqamah, Iltizam, Budi dan Lestari.

Pesanan saya kepada anak-anak supaya terus gigih menggali khazanah ilmu Allah yang
tiada penghujungnya. Mudah-mudahan Allah memudahkan jalan-jalan menuju
redhaNya. Dengan ilmu, jadilah insan yang berjasa kepada agama dan negara.

Sekian. Jazakumullah Khairan Kathira

“Sekolah Cemerlang 2030”
“Al Fateh Inspirasiku”PN. ROGAYAH SEBLI
(Pengetua SEMI ABIM Sg. Ramal Dalam)

7
7

Seuntai Bicara
Assalamu‟alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala pujian bagi Allah, tuhan sekalian alam.

Majlis Ihtifal Kecemerlangan kali ke-31, dapat diadakan kali ini untuk meraikan dan
mengiktiraf kecapaian murid sepanjang tahun 2019. Sememangnya semua murid adalah
cemerlang mengikut keupayaan masing-masing sehinggakan sistem pendidikan aliran
perdana, tidak lagi membenarkan budaya mengejar gred dan angka. Semua murid dinilai
dan ditafsir mengikut set pencapaiannya tersendiri. Setiap perubahan diambil kira
walaupun perubahan yang sangat kecil.

Untuk itu, guru-guru telahpun diperkenalkan kepada sistem Pentaksiran Bilik Darjah
(PBD) dimana guru dengan kemahiran keguruannya, menilai dan mentafsir setiap murid
melalui pemerhatian, menguji murid melalui Pertuturan dan Penulisan. Guru mengadakan
beberapa aktiviti atau projek yang melibatkan Kolaborasi, Kreativiti, Kritis dan Komunikasi.
Akhirnya guru menerapkan Nilai-nilai & Etika dalam membuat rumusan pembelajaran.
Daripada analisis guru, maka murid-murid dipilih untuk diberikan apreasasi di atas pentas
Ihtifal Kecemerlangan Tahunan Kali Ke-31 ini, dengan mengambil kira kesungguhan dan
penglibatan aktif sepanjang tahun termasuk kehadiran dan penglibatan dalam sukan,
akademik, aktiviti/program dalam dan luar sekolah serta adab dan sumbangan kepada
sekolah, guru, rakan dan komuniti.

Yayasan Takmir Pendidikan (YTP) telah pun memainkan peranan menyebar luas
Falsafah Pendidikan Al-Hikmah (PAH) yang menekankan budaya dan adab insaniah adalah
tidak lari dengan kehendak PAK21. Budaya mengutamakan “Apakah Sumbanganku Untuk
Memartabatkan Ummah?” akan menjadikan murid SERI ABIM Sg Ramal Dalam lebih
relevan apabila menyelusuri pendidikan di peringkat menengah dan universiti nanti,
Insyaa Allah.

Akhir kata, TAHNIAH! diucapkan kepada Penerima-penerima Anugerah. Semoga dapat
mengekalkan prestasi di tahun-tahun mendatang.

Tahniah juga kepada Ahli Jawatankuasa Majlis Ihtifal Kecemerlangan Tahunan Kali Ke-31
ini.


“Pendidikan Al-Hikmah Memartabatkan Ummah”.
“Sekolah Cemerlang 2030”

MOHD HANAPIAH BIN ARDI
(Guru Besar SERI ABIM Sg Ramal Dalam)

8
8

Tentatif Majlis Ihtifal SERI & SEMI ABIM
KALI KE-31 2019


MASA PERKARA MASA PERKARA

7.30 pg Pendaftaran peserta 10.00 pg Penyampaian Hadiah Kategori:
 Kedudukan Dalam Kelas
SEMI
 Mata Pelajaran Terbaik
SEMI
7.40 pg Ketibaan Para Jemputan/Ibu Bapa 10.20 pg Persembahan 2
8.00 pg Ketibaan Perasmi & Dif Jemputan 10.30 pg Penyampaian Hadiah Kategori :
 Kedudukan Dalam Kelas
Tahap 1
 Mata Pelajaran Terbaik
Tahap 1
8.15 pg Perarakan Masuk Murid 10.50 pg Persembahan 3

8.30 pg Perarakan Masuk Perasmi & Dif 11.00 pg Penyampaian Hadiah Kategori :
Jemputan  Kedudukan Dalam Kelas
Tahap 2
 Mata Pelajaran Terbaik
Tahap 2

8.40 pg Nyanyian Asma Ulhusna, Lagu ABIM 11.20 pg Persembahan 4
& Lagu Sekolah
8.50 pg Bacaan Al-quran dan Terjemahan 11.30 pg Penyampaian Hadiah Kategori :
 Cemerlang Dalam ALiran
SERI
 Anugerah Hijrah, Mithali
SERI & SEMI dan Hafazan
SERI
9.00 pg Ucapan ALuan: 12.00 Bacaan Doa dan Penutup Majlis
tgh hari
Pn. Rogayah Sebli
(Pengetua SEMI ABIM Sg Ramal)
9.15 pg Ucapan Perasmian Majlis Ihtifal 12.00 Bacaan Doa dan Penutup Majlis
SERI/SEMI ABIM Kali Ke-31: tgh hari
YB Mazwan bin Johar
(Adun Sg Ramal, Kajang)

9.45 pg Persembahan 1 9
9

ahli jawatankuasa ihtifal
kecemerlangan kali ke-31

JAWATANKUASA INDUK JEMPUTAN DAN SAMBUTAN

PENAUNG: Pn. Juhaini bt Saif (K)
En. Nazzil Saifuddin b. Abdul Rahim Pn. Nurnisah bt Ismail
En. Alias b. Ya‟cob
(Ketua Pegawai Eksekutif)
Pn. Wanisa bt Roslee
Pn. Roslah bt Ramli
PENASIHAT:
Pn. Salmiah bt Ahmad
Pn. Rogayah bt Sebli Pn. Azian bt Seman
(Pengetua SEMI ABIM) Cik Rosnahni bt Ahmad
En. Mohd Hanapiah b. Ardi
(Guru Besar SERI ABIM)
BACAAN DOA

PENGERUSI: Ust. Mohd Suhaizie b. Ismail
Pn. Nurnisah bt Ismail
Ust. Awang b. Abdullah
PEMBIMBING BACAAN

SETIAUSAHA: Ust. Mohd Musa b. Mohd Hussain
Pn. Hamidah bt Jamian@Zaminan
Muhammad Akmal b. Othoman
PENGACARA MAJLIS

BENDAHARI: Pn. Hawa Mas Azfar bt. Ahmad
Pn. Khatijah bt Abdul Rahman En. Alif Ahmad Faez b. Sueb


10
10

ahli jawatankuasa ihtifal
kecemerlangan kali ke-31

BUKU CENDERAMATA PENGURUSAN DAN
PENDAFTARAN
Pn. Norsuhaila bt Idrus (K)
PENAUNG:
Pn. Fazlin Mazzira bt Mohd Noor Cik. Nor Mazalina bt Kasrijal (K)
En. Nazzil Saifuddin b. Abdul Rahim Pn. Hazurah bt Basiran Pn. Nor Hasmiha bt Ghani
(Ketua Pegawai Eksekutif) Pn. Jannatul Farhana bt Mohd Jaafar Pn. Fatimah bt Jusoh
Pn. Siti Rohaiza bt Md Yasin Pn. Nur Amalina bt Suhaimi
PENASIHAT: Pn. Siti Fatimah bt Omar
Pn. Rogayah bt Sebli HADIAH DAN CENDERAMATA Pn. Nik Mazni Hanim bt Mohd Fakri
(Pengetua SEMI ABIM) Pn. Azida bt Azmin
En. Mohd Hanapiah b. Ardi Pn. Norasiah bt Yusof (K) Pn. Wan Asmawani bt Wan Ab Llah
(Guru Besar SERI ABIM) Pn. Wan Khairunnisa bt Wan Khalid Pn. Sri Nur Athirah bt Hassan
Pn. Mashitah bt Che Mansor Pn. Ramlah bt Husain
Pn. Rohaya bt Salleh
Pn. Ros Haneyati bt Mohd Hanepah
PENGERUSI: Pn. Nur Amalina bt Suhaimi
Pn. Fatinnazihah bt Abd Rahman
Pn. Nurnisah bt Ismail Pn. Nornairiah bt Adman Pn. Norzana bt Abdul Hak
Ust. Awang b. Abdullah Pn. Elly Azura bt Mohamed Ismail Pn. Samihah bt Sahadan
Cik Nurul Syamila bt Marlan Pn. Nor Sakinah bt Ideris
Pn. Nur Amira Dayana bt Md Redzuan
Pn. Nor Atierah bt Kamaruzaman
SETIAUSAHA: Cik Zamiah bt Ismail
Pn. Alifah bt Ahmad Mardzuki
Pn. Hamidah bt Jamian@Zaminan Pn. Wan Roslili bt W. Abd, Ghani Cik Tuan Syahira bt Tuan Zamri
Muhammad Akmal b. Othoman Pn. Nor Wahidah bt Abdul Rashid Pn. Nurmunira bt Abdul Rahman
Pn. Lina bt Daud Pn. Rohayu bt Mat Rapandi
Pn. Zaihasra bt Zamhuri
Cik Syazwani bt Saleh
BENDAHARI: En. Mohd Zaim Asri b. Anuar
Pn. Khatijah bt Abdul Rahman En. Husaini b. Salleh
JURUGAMBAR Pn. Nur Ain bt Md Zawai

Pn. Nor Asyikin bt Radhuan

En. Muhammad Zulhilmi b. Aznan


11
11

ahli jawatankuasa ihtifal
kecemerlangan kali ke-31SIARAYA BACKDROP/HIASAN PENTAS

En. Mohd Syakir b. Mohd Yusof Pn. Mursyida bt Abdul Kadir (K)
En. Mohd Hilmi b, Abdul Samad Pn. Che Azizah bt Che Ismail
En. Haikal b. Salbi Pn. Khadijah bt Hassan
Pn. Norazizan bt Nur Halim
Pn. Ruzanna bt Shahar
MAKANAN Pn. Hawariah bt Mahbar
Pn. Siti Majidah bt Johari
Pn. Nur Azimah bt Jusoh (K) Cik Ummi Norhidayah bt Arsad
Pn. Norkamaliah bt Surasa En. Amirul Aiman b. Azhar
Pn. Zohriah bt Sueet Pn. Norhayati bt Omar
Pn. Faezah bt Ismail
Pn. Wan Zaripah bt Wan Deraman
Pn. Zarina bt Ahmad PERSEMBAHAN MURID
Pn. Jamilah bt Abdul Rahim
Pn. Nurul Aiman bt Ramli TAHAP 1:
Pn. Arifah bt Adnan Pn. Zurina Amira bt Samsuddin (K)
Cik. Tn. Nur Asma Syakilla bt Pn. Nur Fairuz Husna bt Nordin
Tn. Ibrahim
En. Muhammad Mukhlis b. Ab Rahman TAHAP 2:
Pn. Noor Mafuzah bt Nordin Cik Nurul Syuhada bt Khalid (K)
Cik Zulaikha bt Rahim

DISIPLIN
SEMI:
En. Hamdan b. Abd Kadir Cik Fatin Nabilah bt Azlan
Semua guru
GERAI

Pn. Nur Syahida bt Aziz

12
12

ahli jawatankuasa ihtifal
kecemerlangan kali ke-31PEMILIHAN PELAJAR PERSIAPAN TEMPAT,
CEMERLANG PERALATAN & TUGAS KHAS

Anugerah Hafazan: En. Mohd Zuraizi b. Ismail (K)
Ust. Muhd Suhaizie b. Ismail En. Alif b. Taib
Ust. Wan Mohd Ariffin b. Wan Ismail
Penyelaras (Anugerah Pelajar Mohammad Azman Azfar b. Ibrahim
Cemerlang Aliran): En. Ahmad Luqman b. Roslan
En. Mohd Suhaizie b. Ismail
Tahun 1: Pn. Norkamaliah bt Surasa En. Zarith Ammirul b. Abdul Jalil
Tahun 2: Pn. Azimah bt Jusoh En. Abdul Hadi b. Kamaruzaman
Tahun 3: Pn. Zarina bt Ahmad Pn. Nur Syafiqa Syazwani bt Mokhtar
Tahun 4: Pn. Ramlah bt Husain Pn. Ani Azira bt Sa‟aid@Abd Karim
Tahun 5: Ust. Zarith Ammirul b. Pn. Zuraida bt Ahmad
Abd Jalil Pn. Fauziah bt Ismail
Pn. Siti Zamrinah bt Mahmud
SEMI: Pn. Nor Asyifa bt Ibrahim
En. Mohd Akmal b. Othoman Cik. Nur Ain Hafizah bt Abdul Halim
Pn. Zaihasra bt Zamhuri Pn. Nazli Hanim bt Mohd Juhari
Pn. As Radziah bt Abd Rahman
Pn. Mastura bt Mohd Yusoff
KESELAMATAN DAN En. Ahmad Syawal b. Mohamad
KEBERSIHAN


En. Raop b. Murni (K) TRAFIK
Semua guru dan pekerja Am
En. Abdul bin Razak13
13

SENARAI PENERIMA anugerah KEDUDUKAN
DALAM KELAS SEMI 2019TINGKATAN 1 PERTAMA KEDUA KETIGA
SITI NUR SAKINAH MUHAMMAD HELMI B. SYAHEDA BT

AL-BUKHARI BT AFFANDI NURUL AZUAN
NUR HURIN KHAYRA NURUL SYAKIRAH BT SITI NOR SAHIRA

AL-MUSLIM BT ABDUL WAHAB MUHAMMAD NIZAM BT NORIKHSAN
TINGKATAN 2 PERTAMA KEDUA KETIGA

NURUL HIDAYAH BT IRFAN B. NUR AFIQAH HUDA
ABU HANIFAH NOR MOHD HAFIZAZ BT ALADIN
PUTERI JELIZA ELLIESYA NUR MUHAMMAD
AS-SHAFIE AYEESHA BT HUMAIRAQ BT RAZEEN B.
MOHAMAD JELANI AZMAN AKBAR RIZALSENARAI PENERIMA anugerah

mata pelajaran terbaik SEMI 2019


KELAS TINGKATAN TINGKATAN
TINGKATAN
SUBJEK SATU TINGKATAN DUA
SUBJEK
Al-Bukhari Al-Muslim Abu Hanifah As-Syafie


MUHAMMAD MUHAMMAD MUHAMMAD MUHAMMAD
AIMAN
Al-Quran RAFIQ JAZLI SYAFIQ BIN IRSYAD BIN RAZEEN BIN
B. ZAMRI MOHD TAHA MOHD ISA AKBAR RIZAL
Al-Lughatu
MUHAMMAD
MUHAMMAD
Arabiyyah RAFIQ JAZLI IZZAT FITRI
Al- B. ZAMRI B. SAZALI
Mu’asirah
PUTERI
NUR AFIQAH
SITI NOR
JELIZA
SYAHEDA BT
Syariah ABDUL HAMID NORIKHSAN HUDA BT AYEESHA BT
SAHIRA BT
MOHAMAD
ALADIN
JELANI
NURUL
MUHAMMAD SITI NOR AHMAD ZAI-
Usuluddin RAFIQ JAZLI SAHIRA BT HIDAYAH BT DILUQMAN B.
NOR MOHD
B. ZAMRI NORIKHSHAN HAFIZAZ YASDI
14
14

TINGKATAN
TINGKATAN
KELAS TINGKATAN TINGKATAN
SUBJEK SATU SATU DUA
SUBJEK
Al-Bukhari Al-Muslim Abu Hanifah As-Syafie

MUHAMMAD NURUL ELLIESYA
Bahasa AIDEEN NUR HURIN HIDAYAH BT NUR
KHAYRA BT
Arab DANIAL B. ABDUL WAHAB NOR MOHD HUMAIRAQ
ZURAIMI HAFIZAZ BT AZMAN
NUR IMAN
Pendidikan SITI NUR SA- NAFISAH BT IRFAN B. NOOR MUHAMMAD
KINAH BT
RAZEEN B.
Islam AFFANDI MADON HIZAAN AKBAR RIZAL
PUTERI
Bahasa MUHAMMAD NUR HURIN SITI JELIZA
HELMI B.
KHAYRA BT
Melayu NURUL AZUAN ABDUL WAHAB KHAIRULBARI- AYEESHA BT
AH BT SABRI
MOHAMAD
JELANI
HAZIQ
Bahasa SITI NUR AMER ARSYAD MUHAMMAD DARWISH B.
IRFAAN B.
Inggeris SAKINAH BT B. AZAHAR MUHAWIRA MOHD
AFFANDI
FAZARUDDIN
MUHAMMAD NUR HURIN WAN MUHAM- ASFA ILMAN
Matematik AIDEEN KHAYRA BT MAD BAZLI B. MUHAM-
DANIAL B. ABDUL WAHAB HAKIM B. WAN MAD FAIZAL
ZURAIMI ASMADI

SITI NUR NUR IMAN SITI NUR AFIQAH
Sains SAKINAH BT NAFISAH BT KHAIRULBARI- NAJIHAH BT
NICKY
AFFANDI MADON AH BT SABRI SRIORNO
NURUL NURUL SITI
SYAHEDA BT
Sejarah ABDUL HAMID SYAKIRAH BT HIDAYAH BT SYARBINI BT
MUHAMMAD
NOR MOHD
NIZAM HAFIZAZ FAISAL KHAN
Reka Bentuk MUHAMMAD NURUL SITI MUHAMMAD
ZUBAIR B.
& HELMI B. SYAKIRAH BT KHAIRULBARI- MOHAMED
MUHAMMAD
Teknologi NURUL AZUAN NIZAM AH BT SABRI ZAINUDIN

NURANIQAH AZRUL HADIEF SITI
Geografi BT MOHD FAHADULLAH IRFAN B. NOOR SYARBINI BT
ZAINAL
BT AZRUL
HIZAAN
ABIDIN IZAM FAISAL KHAN
15
15

SENARAI PENERIMA HADIAH
KEDUDUKAN DALAM KELAS
TAHUN 1 2019

KEDUDUKAN KETIGA

KELAS PERTAMA KEDUA
IMAN NUR AFINA NIK ZARA ARISSA MUHAMMAD AKIF1 ABU BAKAR BT MOHD HAZRUL BT NIK AMIR FURQAN B.
FAZLI IZHAM ABDUL GHAFFUR
NUR NABILAH

1 OMAR NUR AFRINA RIFA AMNI HUMAIRA ZAHRA BT
BT MOHD
BT AHMAD
REDZUAN MUSTAPHA
MUHAMMAD

I UTHMAN NUR DAMIA BT DHIYA RAISHA BT
MAHADI AMEER ARIQ B. MOHD SHAPARIN
DIN DAYANA

ASMAA WIDAD BT NUHA SOLEHAH


1 ALI MUHAMMAD AIDIL
HAFIY B. AHMAD AMIRUL NUR BT MOHAMAD
RASHID NAZERI
1) MUHAMMAD
ADDIM RAYYAN B.
1 HAMZAH MOHD AIDIL - AISHAH BT

2) ARIF HUSAINI MUHAMMAD AFIQ
B. HASANUL
ISYRAF


1) IHSAN B.
ZAFRI ISMADI
1 ZAID AMAR SYAKIRIN B. AQIL DANIEL B.
MOHD FAIRUS
MOHD ADZMIN 2) MUHAMMAD
RAIF FAHMI B.
FADZLAN16
16

SENARAI PENERIMA ANUGERAH
MATA PELAJARAN TERBAIK TAHUN 1 2019
KELAS
ABU
BAKAR OMAR UTHMAN ALI HAMZAH ZAID
SUBJEK
MUHAMMAD ATIF MUHAM- NUHA AMNI AQIL
MAD
AKIF SOLEHAH
Al-quran FURQAN B. UBAIDI B. KHALISH BT MO- ZAHRAA‟ BT DANIEL B.
MOHD
MOHD
MOHD
ZIQRY B.
ABDUL HAMMAD
MOHD
GHAFFUR ARIFFIN KASWADI NAZERI QUSYAIRI ADZMIN
ADELIA
ASMAA
MUHAMMA WIDAD BT NURIMAN SURFINA
WAFA
NUR
Bahasa HAFIY NABILAH D AMIRUL NISRIN BT BT MOHD
Arab NAQEEB B. MUSTAPHA SAIFULLAH RASHID FULDDIN SHARUL @
MOHD
ZAHRA BT
NUR
HASRI
B. MOHD
SAL-
AHMAD
SAIDI
KHAIRUL
MUHAM- MUHAMMA
Pend. NIK ZARA AMNI MAD AMEER AISY AUF ZARA NUR D ADLAN
RAEIF B.
Teras ARISSA BT HUMAIRA ARIQ B. MOHD NUR ANEESA BT UMAR B.
NIK AMIR
AMIR
Islam IZHAM BT AHMAD DIN AZMIE RIZAAN SUNAN
DAYANA MOKSIN
IRDINA
NUR
NOAH AFRINA MUHAMMA AISHAH A„ISHAH BT MUHAMMA
D DARIS
D RAIF
BT
Jawi ZHAFRAN B. RIFA BT ARYAN B. MOHAMAD MUHAMMAD FAHMI B.
MOHD
MOHD
MOHD
ZAKARIA REDZUAN NOORIHAN DAMANHU AFIQ FADZLAN
RI
NUR MUHAMMA ARIF NAJLAA
Bahasa NAYLI RIFQAH NUR DAMIA D AIDIL HUSAINI B. ALISHA BT
AZIZA BT
Melayu MAHASSAN IRDINA BT BT MAHADI HAFIY B. HASANUL MOHAMED
MOHD
FARHAN AHMAD ISYRAF AZLIN
PUTRA ADELEA MUHAMMA MUHAM- FATIN
MAD
Bahasa AARON AZREANA D ILMAN ANAQI B. DAYANA IHSAN B.
THAQIF B.
ZAFRI
Inggeris MIQAEL B. BT AZLAN KHAIRUDDI MOHD BALQIS BT ISMAIL
DATO‟
MOHD
AZIZUL SANI N SHAHIDAN FADZLI
MUHAM-
ENGKU MAD IYAD DHIYA ZAIN RAEF MUHAMMAD QASREENA
ZULAIKHA
HAFIZ
Math NAUFAL B. FARREL B. RAISHA BT B. NURUL ZIQRI B. BT
MOHD
MOHD
AMIR
ENGKU ASYRAF SHAPARIN IZWAN AZLAN HAIRENA-
ZLI
IMAN NUR ISYRAF ALYSHA ABDULLAH AMAR
AFINA BT AIMAN B. SAFIYYA
FAQIH
Sains MOHD UWAIS B. MUHAM- BT MU- MOKHTAR B. SYAKIRIN
B. MOHD
HARITH
HAZRUL MAD HAMMAD
FAZLI IRWAN SABRI FARIUS FAIRUS
17
17

SENARAI PENERIMA HADIAH
KEDUDUKAN DALAM KELAS

TAHUN 2 2019
KEDUDUKAN PERTAMA KEDUA KETIGA
KELAS

MUHAMMAD QAYS MUHAMMAD


2 ABU BAKAR HAYTHAM B. NAYLI QASHRINA MIRZA DARWISH
BT MOHD ZAKI
KHAIRUDIN B. HASRIZAL

2 OMAR IZZAH AUNI BT AISYAH BT AMIR HAZIQ B.
FAIZ AZMI ABDUL HADI MOHD FAIZ

FARIS AQLAN B. MUHAMMAD


2 UTHMAN SALSABILA BT MUHAMMAD ZULKARNAIN B.
SAIFUL IZAN ZUL-AZMI ROSLAN

NURFATIN

2 ALI KHAIRA ASYIKIN BT AQIL SYAFI B. MAISARAH BT
MUHD SHAHARIL SHAIFUL AZMAN NASARUDDIN

AHMAD HADIF

2 HAMZAH AFLAH RUMAISA BT IMAN ASYRAAF B. HARRAZ B.
AHMAD ZULNASRI MD SALIM SYAHIRUL HALIM

FATIN IRDINA BT HADIRAH MAISARA FUDHAIL


2 ZAID BT HAZMAN ZULHAZMI B.
MOHD FADLI KAMARULZAMAN
18
18

SENARAI PENERIMA ANUGERAH
MATA PELAJARAN TERBAIK TAHUN 2 2019KELAS
ABU
BAKAR OMAR UTHMAN ALI HAMZAH ZAID
SUBJEK
ALIYAH
MUHAMMAD NAJIHAH AMNAA WAHBAH DANISH HADIRAH
Al Quran HAFIZUDIN BT MOHD ZULAIKHA AZZUHAILI MIKAEL MAISARA
BT HAZ-
B. JAMAL
B. KHAIRUL
BT
NASAR AMIRUL ZAINUDDIN HAMIZ ARDIAN MAN
ADAM
NURKHALE
AMEERAH FARIS KHAIRA NUR AULIA‟ EDA
Bahasa ARIENA BT AISYAH BT AQLAN B. ASYIKIN BT AHLAMI BT ADRIANA
Arab AMIR ABDUL HADI MUHAMMAD MUHD MOHD BT
ADNAN ZUL-AZMI SHAHARIL ROMADAN KHAIRUL
ISMADI
NURUL
Pend. MUHAMMAD IZZAH ADAM NUR FATIN AFLAH AISYAH
MAISARAH
RUMAISA
Teras AL FAHMI B. AUNI BT DARWISY B. BT BT AHMAD BALQIS BT
AHMAD
Islam HAFIDZAN FAIZ AZMI SYAHIR NASARUDD ZULNASRI KHAIRUL
IN ANUAR
FUDHAIL
MUHAMMAD AMIR SALSABILA AMNI FIQA ZULHAZMI
MIRZA
SYUHADA
Jawi DARWISH B. HAZIQ B. BT SAIFUL BT HAFIZUL DELINA BT B.
BADRUL
HASRIZAL MOHD FAIZ IZAN AMIN IZHAM KAMARULZ
AMAN
NUR
MUHAMMAD ADAM MUHAMMAD NURQASEH ASMA„ AMYLIA BT
RAYYAN B.
QAYS
Sirah HAYTHAM B. MUHAMMAD HADIF B. QALESYA HUDA BT MOHD
MOHD
BT ABD
KHAIRUDIN NAIM HAFIZUDIN WAHAB ROSLI ZAINAL
ABIDIN
NUR IMAN NUR ZARA MUHAMMAD MUHAMMA WAFA FATIN
D ZARIF
Bahasa HUMAIRAH ERYNA BT ZULKARNAI HAFIY B. ARDINI BT IRDINA BT
BT
Melayu MUHAMMAD MOHD N B. MOHD MUHAMMA MOHD
HIDHIR FAZIRUL ROSLAN ZAMILI D FADZLI FADLI
NAYLI AYRA NURUL AHMAD MUHD
Bahasa QASHRINA NURHAFIZA ALEESYA BT AQIL SYAFI HADIF EUSOFF
H BT
Inggeris BT MOHD MUHAMAD MOHAMAD B. SHAIFUL HARRAZ B. ZIQRI B.
SYAHIRUL
ZUKILE
AZMAN
ZAKI KAMAL FAIZAL HALIM AZIZI
NOOR MUHAMMAD AHMAD
MUHAMMAD AFEEQAH ZAHIN HAR- SHAFIEQ IMAN ASY- MUHD
Math MUADZ B. IRDEENA BT RIS B. ABU SALIHIN B. RAAF B. MD UWAIS
AHMAD NOR MOHD HASSAN A. SHAR- SALIM QARNI B.
ZULKIFLI
ZULFADHLI AS‟ARY RUDIN
MOHAMMAD ADRIAN
HUDD SHAHIZI B. MUHAMMAD ZULQARNA ILYAS B.
Sains ESMAEL B. AHMAD ZAFRULLAH ALYA HUDA IN ALI B. SAMSUD-
MOHD SAIFUL B. ABDUL BT AZMIN HAFIZUL DIN
KHAIRIL MAZMIL RAHIM
19
19

SENARAI PENERIMA HADIAH
KEDUDUKAN DALAM KELAS

TAHUN 3 2019
KEDUDUKAN PERTAMA KEDUA KETIGA
KELAS

NUR DURRATUL
ALIF NAJMI B.
3 ABU BAKAR MOHD AMIRUL HANNA SAFIA BT ERYNA BT
ADAM MOHAMED FAHMIE NORAZMIE

NURHANA MUHAMMAD


3 OMAR SALWA FARIHAH MARDHIAH BT AIMAN HAKIM B.
BT SAIFUDDIN HISSHAM MOHD QUSYAIRI
1) WAN NUR
3 UTHMAN HUMAIRA‟ BT
IFFAH FAQIHAH MUHAMMAD WAN MOHAMMAD
BT MOHD IHSAN AMSYAR B. AFIFI
IHSANUDDIN BADARUDDIN
2) AISYAH BT
MOHD RAZIS


3 ALI MUHAMMAD AJMAL HASIF B. MUHAMMAD AKIF
SYAHMI RAIYAN B. ABDUL HADI NIDAL B.
MOHD SHAPARIN MOHD NAKIA


3 HAMZAH MUHAMMAD AQIL NUR FATIN ZUHAIRAH BT
AZFAR B. ALADIN ADRIANA BT MOHD
KAMARUL ZAIDI SALIHUDDIN

AQMAR ANAS HAZIQ B.


3 ZAID HUMAYRAA BT MOHD NUR ILLIYA BT
MOHD TALAL FAKHRURRAZI MOHD HANAPIAH
20
20

SENARAI PENERIMA ANUGERAH
MATA PELAJARAN TERBAIK
TAHUN 3 2019KELAS
ABU
BAKAR OMAR UTHMAN ALI HAMZAH ZAID
SUBJEK

ANAS
ZAYRA
ADHWA‟
AMNAH DAMIA DARWISY B. AMNA BT IZZHANIE HAZIQ B.
ZAIHAN
Al Quran HUSNA BT MARSYA BT MUHAM- BT MOHD MOHD
SHAHRULA
AZMIN ZRIN MOHAMAD YUSRI ZAIDIE FAKHRUR-
MAD
NAJIB
RAZI
NUR NUR
ALIF KAMILIA MUHAMMAD MUHAM- DARYN KHAIRUN-
IHSAN
Bahasa NAJMI B. BT AMSYAR B. MAD AMANDA NISA‟ BT
MOHD
ANAS
Arab AMIRUL HA- BADARUDDI HAIKAL B. BT MOHD
ADAM FIZULLAH N ZULKEFLI KHAIRUL HAIRI
AMIN AZMIR
MUHAMM
NUR MUHAM- AD IMAN AQMAR
Pend. DURRATUL MAD ARIF MUHAMMAD SYAHMI DARWISH HUMAYRA
FAHIM
Teras ERYNA BT HAIQAL B. WAJDI B. RAIYAN NURSAIFU A BT
Islam NORA- AHMAD RUSHDI B. MOHD L B. MOHD
ZMIE REDUAN SHAPARI SHAIFULL TALAL
N
NUR
WAN NUR
AUNI
HANNA QAIREEN HUMAIRA„ NAFISYA FATIN ALYA
ADLINA
SAFIA BT
Jawi MOHAMED BT MOHD BT WAN BT ADRIANA ILYANI BT
BT
SHAHARU
FAHMIE FAIRUSNIZ MOHAMMA MAHASS KAMARUL DDIN
AN
AM
D AFIFI
ZAIDI
IMAN
AARIZ DAIYAN MUHAMM
AMMAR NURHANA ADAM NURSAIF AMMAR AD
HAZEEQ
Sirah RIZQ B. MARDHIAH DANISH B. UL B. AKRAM B. HADZRYLL
AZUL
MOHD
BT
MOHAMAD HISSHAM RAZIFF MOHD IZWAN B. MOHD
ISWADY SHAIFUL HADZLI
L
DAMIA
AHMAD AJMAL MUHAMM ADRIANA
MUADZ
NUR
Bahasa IRDINA BT MUQREE B. AISYAH BT HASIF B. AD AQIL BT
MOHD
Melayu NAZAR AHMAD RAZIS ABDUL AZFAR B. MOHAMA
NIZAM HADI ALADIN D SAIFUL
AZHAR
21
21

SENARAI PENERIMA ANUGERAH
MATA PELAJARAN TERBAIK
TAHUN 3 2019
KELAS ABU
BAKAR OMAR UTHMAN ALI HAMZAH ZAID
SUBJEK
NUR
SYED
SYED NUFAYL IFFAH HUMAIRA ZUHAIRA NUR
Bahasa FAYYADH HARRIS AL FAQIHAH BA- H BT ILLIYA
BT MOHD
MOHD
Inggeris ZUHAYR B. SAGOFF B. IHSANUDDI TRISYA SALIHUDD BT MOHD
HANAPIA
SYED
SYED
ZAINAL NAZIM N BT MOHD IN H
SAFIAN
WAN MUHAM-
MAD
AHMAD SALWA MOHAMED ADAM IKRAM MUHAM-
MAD
SALIH
FARIHAH
Matematik BAIHAQI BT SAIFUD- THAQIF B. DARWISY HAKIMI B. HARITH B.
B. WAN
B. MOHD
HATIMAN- DIN ROZAINI ADZMIN SYAMSUR IRWAN
SAROZI I
NIK
ARIFF MUHAMMA MUHAMMAD MUHAM- AQEEF MUHAM-
MAD
MAD
D AIMAN
Sains ISQAN- HAKIM B. ADAM ZAKY AKIF AMSYAR RAYYAN
DAR B. MOHD B. MOHD NIDAL B. B. NIK ILYAS B.
MOHD
ALIAS QUSYAIRI ZAMRIN NAKIA IZHAM ADLAN
NOR
22
22

SENARAI PENERIMA HADIAH
KEDUDUKAN DALAM KELAS
TAHUN 4 2019
KEDUDUKAN
KELAS PERTAMA KEDUA KETIGA

AHMAD RUSHDAN

4 ABU BAKAR SYAKIRAH BT ROSLI NUHA MADIHAH BT ZULNASRI

B. AHMAD
AFFENDEE
HUMAIRA
4 OMAR NUR HANNAH QISYA ADELIA BT SYAUQINA BT
BATRISYA BT
MOHD ASRI MOHD FAIZAL MOHD
SAIFULIZAN

MUHAMMAD
4 UTHMAN AINAA SHAFY BT AHMAD MUJAHID MUTAWALLI
MOHD JAMIL HAFIZ B. MOHD SAAD SHARAWI B.
MOHD FAIZAL


4 ALI AFIE B. MOHAMMAD AISYAH IRDIAN BT RAYYAN ZAKWAN
NAZRUL RAZI HAFIZUL AMIN B. MUHAMMAD
ZUL-AZMI


4 HAMZAH MARSYA RASYIQAH DAMIA ZULAIKHA MUHAMMAD
BT AHMAD FUAAD BT AHMAD AZEEDE IRFAN B.
MOHD ISA


4 ZAID HANI SUHAILAH BT CHE WAN MUHAMMAD FIKRI
MOHD ASRI AMMARRUDDIN B. ZAHRAN B.
CHE WAN
KAMARRUDDIN MOHAMAD RIZAL


23
23

SENARAI PENERIMA ANUGERAH
MATA PELAJARAN TERBAIK
TAHUN 4 2019KELAS
ABU OMAR UTHMAN ALI HAMZAH ZAID
SUBJEK BAKAR

MUHAMMA MUHAM-
MUHAMMAD D AHMAD SITI MARSYA MAD
Al Quran AMMAR B. ALIUDDIN MUJAHID SUMAYYAH RASYIQAH
ROSLI WAFI B. B. MOHD BT MOHD BT AHMAD AKHIAR B.
SAAD
FUAAD
ASHEF
HARDI AZMI
AHMED NUR
NUR AIN
RAOUF AL
Bahasa FATIN BUKHARY B. LUQMAN MUHAMMAD ALEESYA BT YASIRAH
UMAR
SYAFI B.
MOHD
Arab FARZANA BT HAIRIL SHAIFUL AJWAD B. MOHD BT
AKHMAL
AZMAN
AZMAN
ANUAR AZREEN ABDULLAH
Pend. KHAYRA QISYA NUR AINA MUHAMMAD MUHAMMAD SITI
ADELIA BT
AQIL
Teras MUSTIKA BT MOHD FAI- SHIFA BT DARWISY B. AISY B. HAJAR BT
MOHD
BADRUL-
AHMAD
ABDUL
Islam ZAMAN ZAL AZIZI ROSZLAN TARMIZEE RAZAK
AHMAD MUHAMMA NUR ALYA SURI NUR MUHAMMAD MIA
Jawi AZAM B. D QISTINA IMAN BT AFHAM B. SARAH BT
MOHD
MOHD
ABDUL RAUF USAIDULLA BT AZHAR SHAHREEN AZMAN KHAIR
H B. ZAIDI
MUHAMMAD HUMAIRA MUHAMMA MOHD DAMIA MUHAMMA
D
FIRAS SYAUQINA DANISH D FIKRI
ZULAIKHA
Sirah AMMAR B. BT MOHD MUTAWALL HAKIMI B. BT AHMAD ZAHRAN B.
I SHARAWI
IRWAN SAIDULLIZ B. MOHD EZHAR AZEEDE MOHAMAD
HADI AN FAIZAL FAROU RIZAL
NUR
ARIFAH FARZANA IRDIENA AISYAH HANI
Bahasa HUSNA BT KARMILA NUR IRDINA BT MUHAMMAD SUHAILAH
IRFAN B.
BT
Melayu HASANUL BT MOHD HUSNA BT HAFIZUL MOHD ISA MOHAMAD
ISMAIL
ISYRAF ZUL AMIN
EFENDI NOR ASRI
24
24

SENARAI PENERIMA ANUGERAH
MATA PELAJARAN TERBAIK

TAHUN 4 2019


KELAS
ABU
BAKAR OMAR UTHMAN ALI HAMZAH ZAID
SUBJEK
CHE WAN
MUSAB AL AFRINA AFIE B. AMMARRU
Bahasa SYAKIRAH FAQIH B. DAMIA BT MOHAM- EMIR ZAIM DDIN B.
MOHD
MAD
Inggeris BT ROSLI IHSANUDD RAZMAN NAZRUL B. ZAMROS CHE WAN
IN MARSOFF RAZI KAMARRUD
DIN
NUR AINAA MOHAMAD
FAIZ IMAN HANNAH SHAFY BT HANNAH FIRAS NUR IFFAH
Sejarah B. FAIZ BATRISYA MOHD HUMAIRA DARWISH B. BT FARIUS
AZMI BT MOHD JAMIL BT HAZMAN MOHAMAD
ASRI HAFIZ ASRI
NUHA ANIS MUSYRIF RAYYAN KHAIRUL NUR IN-
TAN
Math MADIHAH SOFEA BT IRFAN B. ZAKWAN B. NADZMI B. DAMIA
MOHD
BT AFFEN- MASWIRA MUHAMMAD KAMA- ARISSA BT
DEE IZDIHAR ZUL-AZMI RUZAMAN HAKIM
MUHAMMAD IQBAL
AHMAD AINA NUR UMAR NUR AIN PUTRA B.
UMAIRAH
Sains RUSHDAN B. ZAHRA BT BT SUNAN RASYAD B. ZAHIRAH BT MUHAM-
SAFRI
AHMAD
ABDUL
MAD
ZULNASRI MOKSIN AHMAD NOR ROZAIDEE
RAFIZ @ ROZI
Reka SITI NUR AHMAD AISY NUR LAYLA ZARA HASIF HILMIE
IZHAM
UZAIR B.
Bentuk & HANIS BT FARIZZUDI MOHD NUR BT AIZUL IRFAN B. ZIKRY B.
N B.
Teknologi SHARIZAN JUHARI AZMIE FAZZLI SHAMSUL NORHA-
IZAM
25
25

SENARAI PENERIMA HADIAH
KEDUDUKAN DALAM KELAS

TAHUN 5 2019
KEDUDUKAN PERTAMA KEDUA KETIGA
KELAS

5 ABU MUHAMMAD UZZAM RAJA ARIF SYARIFAH
BAKAR B. MUHAMMAD RIDHWAN B. RAJA BATRISYA WAFA BT
RASHID SHAHRUDIN SAYED
IBRAHIM WAFA


5 OMAR SYED FARIS ZIKRY AISYAH NUR NURUL ALEESYA BT
B. SYED ZAINAL ZAHIRAH BT SAIFUL MOHD MAHYUDDIN
AZLIN


5 UTHMAN NUR‟ IFFAH SYED SALMAN IZZ AMIN B.
HANANI BT DANIAL B. SYED MUHAMMAD REZA
SHAHRIL IZWAN ANNAS

5 ALI KHADIJAH BT AISYAH NUR „AINA KAMILAH BT
MASJUDAN ZAFEERAH BT MAT AZID
KHAIRUL HAMZANI


5 HAMZAH AISHAH HUMAIRA NUR SHAFIYYAH ISYRAF FAYYADH B.
BT AMINUDIN UMAIRAH BT MOHD FADHLI
MUHADIR

5 ZAID MAISARAH BT AHMAD SHAHIZIE AKIFF EIMAN B.
MOHAMAD ZAKI SALIHIN B. AMAR ASYRAF
AHMAD SHARRUDIN26
26

SENARAI PENERIMA ANUGERAH
MATA PELAJARAN TERBAIK
TAHUN 5 2019
KELAS ABU
SUBJEK BAKAR OMAR UTHMAN ALI HAMZAH ZAID

AUNI
ARISSA NABIHAH NUR AISYAH AISHAH MAISARAH
NUR
BT
ANISAH
Al Quran ALYA HANI BT AQILAH BT ZAFEERAH HUMAIRA MOHAMAD
BT ISLA
BT
NORISMEN AZHARUDD ZAINI BT KHAIRUL AMINUDIN ZAKI
HAMZANI
IN
MARYAM NURAINAA‟ PUTERA AUFA IZZ AMALIA AKIFF
Bahasa FADHILAH SYAFIAH MUHAMMA HUMAIRA AUNI BT EIMAN B.
Arab BT MOHD BT SHA- D TARIQ B. BT MOHD MOHD AMIR
HARUL
FADZLI NIZAM YUSRI KHAIRUL FAISAL ASYRAF
HAMIZ
SYARIFAH SYED FAIZ TUAN
BATRISYA FARIS NAYLI NAZMI B. NUR AINA MUHAMMA
PTI WAFA BT ZIKRY B. KAMILA BT MOHD DAMIA BT D ANAQI
SYED IBRA- SYED MUHAMMA ZAINAL MAAROP MUSYRIF B.
D YUSRI
HIM WAFA ZAINAL ABIDIN MAHAZIR
LYANA
WAN
NUR ADAM IZZ AMIRA BT „AINA AHMAD NURMAWA
Jawi SABRINA BT HARIZ B. MOHD KAMILAH ZUNNURAIN DDAH BT
BT MAT
B.
HAFIZULLA
MOHD
WAN
H AMIN ISZHAM FAHKRUZZ AZID ZAINUDIN JEMIZAN
AKI
WAN NUR
RAJA ARIFF NUR FAIZ MUHAMMAD ALYA SYARIFAH
ASYRAAF
SYUHADA
Sirah RIDHWAN B. YASMIN BT FADHLAN B. KHAMSYAR MAHEERA BALQIS BT
W. MOHD
BT JIM
HAZROHAI
RAJA
SHAHRUDIN HISHAM ZAN B. AZIZI HAIERY SAIFULLA
H
MUHAMMAD ADIB NUHA NUR AIN MUHAMMAD
AYSAR
Bahasa UZZAM B. AYDIN B. ARISSA BT QISTINA NAFIZ B. ASMA‟ BT
MOHD
Melayu MUHAMMAD AMIR MOHAMED BT AFIZUL MOHD RAZIS
RASHID HAMZAH AZLIN HISHAM SAFARIN
27
27

SENARAI PENERIMA ANUGERAH
MATA PELAJARAN TERBAIK
tahun 5 2019
KELAS ABU
SUBJEK BAKAR OMAR UTHMAN ALI HAMZAH ZAID


AMANINA ABDULLAH NUR‟ IFFAH KHADIJAH ISYRAF MARYAM
Bahasa SYIFA BT UMAR B. HANANI BT BT FAYYADH B. SYAMILAH
ASHRANI
Inggeris MOHD AIZZUDDI SHAHRIL MOHD BT
HERMAN N IZWAN MASJUDAN FADHLI SUHAIMI
MOHAMMA MUHAMMA DHANIA AHMAD
SORFINA D HASBI D KHALEEDA MUHAMMAD IMAN
Sejarah FAIHANAH ABDILLAH KHAALISH BT MO- THAQIF B. HAKEEM B.
B.
BT ISZUAN
SHAH MOHAMAD IMAN B. HAMMAD AZHAR AHMAD
TOYIB RAHMAT MUZLINI YUSRI
SYED AHMAD
ABDULLAH AISYAH SALMAN EMRE RAFIQ SHAHIZIE
NURZA-
Math UNAYS B. HIRAH BT DANIAL B. FARIHIN DANISH B. SALIHIN B.
MUHAMAD SAIFUL SYED HAKEEM B. RIZAL AHMAD
ZULKIFLI AZLIN ANNAD ZAINI SHARRUDI
N
NUR
NUR NUR IMAN AERFAN SHAFIYYAH MUHAMMA
AZZA-
Sains KHAIRUN- MUHAMMA HIRAH BT ZIKRY B, UMAIRAH D AMMAR
D ADAM B.
NISA BT
B. MOHD
BT
OTHMAN IRWAN NOORRI- ZULKEPLI MUHADIR DZUHA
SHAM
NUHA NURUL AFIF LUQMANUL
Reka NAZIHAH
AMMAR
IZZ AMIN
ALEESYA
Bentuk BT BT MOHD B. MUHAM- INSYIRAH SYAFIQ B. HAKIM B.
HELMY
HANA BT
dan
Teknologi MOHAMAD MAHYUDDI MAD REZA ZAHARI MOHD HANNISM
SHAFIQ N TAUFIK AR


28
28

SENARAI PENERIMA HADIAH
PELAJAR CEMERLANG DALAM ALIRAN

SERI 2019TAHUN NAMA MURID

NUR DAMIA BINTI MAHADI (1 UTHMAN)

TAHUN 1  8A (97.75%)
KHAIRA ASYIKIN BT MUHAMAD SHAHARIL (2 ALI)
TAHUN 2  9A (97.0%)
MUHAMMAD AQIL AZFAR B. ALADIN (3 HAMZAH)
TAHUN 3  9A (95.0%)
AFIE B. MOHAMMAD NAZRUL RAZI (4 ALI)
TAHUN 4  17A (91.63%)AISHAH HUMAIRA BT AMINUDIN (5 HAMZAH)
TAHUN 5  17A (93.75%)
29
29

SENARAI PENERIMA ANUGERAH

hijrah seri 2019


KELAS NAMA PELAJAR

1 ABU BAKAR MUHAMMAD SHAHRUL B. AFENDI

1 OMAR MOHAMMAD ANAS ZAFRAN B. MOHAMMAD REDZUAN
1 UTHMAN LAYLA SHAKIRAH BT SEP IRRAN

1 ALI MUHAMMAD SHAHWAL AIDIL B. RAUP
1 HAMZAH MUHAMMAD MUS‟AB SOLEHIN B. MOHD FAIZAL

1 ZAID MUHAMMAD AMMAR HANZALAH B. MOHD NAIM


2 ABU BAKAR NUR IMAN HUMAIRAH BT MUHAMMAD HIDHIR

2 OMAR AUNI ALISHA BT RADIZAN
2 UTHMAN NUR DAMIA DARWISYAH BT ZULKIFLI

2 ALI HANA MARISSA BT MOHD HILMI

2 HAMZAH MUHAMMAD ZIYAD HUSAINI B. ZUFAUZI
2 ZAID DHIA SYAFARANA BT MOHAMMAD SAMSUDIN3 ABU BAKAR AARIZ AMMAR RIZQ B. MOHAMAD ISWADY
3 OMAR MUHAMMAD ADAM B. AHMAD NASHARUDIN

3 UTHMAN MUHAMMAD ARIFF HAZIM B. MOHAMAD ASRI

3 ALI AISYAH QAISARA BT MOHD FAKRUZZAKI
3 HAMZAH MUHAMMAD DANIAL HAKIM B. MOHD SHARIFUDDIN

3 ZAID LUQMAN UWAIS B. MOHAMAD NIZAR30
30

SENARAI PENERIMA ANUGERAH

hijrah seri 2019


KELAS NAMA PELAJAR

4 ABU BAKAR NURUL IMAN BATRISYA BT KHAIRUL KHUSHAHIRI
4 OMAR NUR MUHAMMAD AFIQ B. MOHD NOR FAHMI

4 UTHMAN NUR EIMAN QAYSARA BT MUHAMMAD HAFIZ
4 ALI NUR ALISHA SOFIA BT ASMAWI
4 HAMZAH AIRIS QAIRINA BT MOHD FADIL

4 ZAID SHARIFAH NAJYA HANNAH AL-SAGOFF BT SYED NAZIM


5 ABU BAKAR FATIN NAJIHAH BT NOR AZMAN
5 OMAR NUR SYAZA ALYA BT ZAMRI

5 UTHMAN SYAHIR MIZAN B. SYAHRIN
5 ALI KHAIRUN NADIA KAMILA BT NAZZIL SAIFUDDIN

5 HAMZAH AQIL HADIF B. MOHD REDZUAN
5 ZAID SYASYA IRDIENA BT HAMRAN
SENARAI PENERIMA ANUGERAH
Hafazan seri 2019KELAS NAMA MURID
4 ZAID NUR YASIRAH BT ABDULLAH
4 ZAID MUHAMMAD AKHIAR B. AZMI

KELAS NAMA MURID
5 ABU BAKAR SYARIFAH BATRISYA WAFA BT SAYED IBRAHIM WAFA

5 OMAR ADIB AYDIN B. AMIR HAMZAH
31
31

SENARAI PENERIMA ANUGERAH

mithali seri 2019
KELAS NAMA PELAJAR
1 ABU BAKAR ZARA NUR ARISSA BT AMIR RIZAAN

1 OMAR MUHAMMAD „EZZUDDEEN AL-QASSAN B. MOHD
HEDZIR
1 UTHMAN NUR AMNI DAMIA BT AHMAD AFIZU
1 ALI AHMAD ADIB FAWWAZ B. AHMAT SAZWANIE
1 HAMZAH MUHAMMAD ADDIM RAYYAN B. MOHD AIDIL

1 ZAID NUR AMEERA ARISSA BT MOHD AZREEN

2 ABU BAKAR ANNUR BATRISYA BT YUSMAN

2 OMAR MUHAMMAD NAZIF NAZHAN B. NOORAN
2 UTHMAN MUHAMMAD FAIZ ZIKRI B. MUHAMMAD FIRDAUS

2 ALI QALIPH QAIZEER B. MOHD HARIZAL

2 HAMZAH MUHAMMAD FAKHRUL B. SYAMSUARMAN
2 ZAID NUR YASMEEN BT ZULKIFLI


3 ABU BAKAR DAMIA BATRISYA BT SHAIK MOHD SHASZARI

3 OMAR MUHAMMAD HARRAZ ZAKI B. MOHD NOR
HAIRULZAKI
3 UTHMAN AHMAD ZAKWAN B. MOHD HAFIZ

3 ALI MARYAM JAMEELAH BT WIRA FIRDAUS
3 HAMZAH AMYLIA NAZEERA BT KAMARUL HAMEEZA

3 ZAID SUMAYYA ZAHRA BT ZULAILE AZIZI32
32

SENARAI PENERIMA ANUGERAH

mithali seri 2019
KELAS NAMA PELAJAR
4 ABU BAKAR MUHAMMAD ATIF B. AZRUL

4 OMAR MUHAMMAD SYAKIR AZHAR B. NOR AZMAN

4 UTHMAN MUHAMMAD AL-FIRDAUS B. HAFIDZAN
4 ALI AHMAD AMSYAR B. NOOR AZHAR


4 HAMZAH MUHAMMAD FARISH ZAFRY B. ZAHRIL
4 ZAID UMAR YASIR B. MOHAMAD DAMANHURI5 ABU BAKAR NUR AIDINA BT MOHD AIDIL

5 OMAR NURUL MARISSA BT MAZLAN

5 UTHMAN MUHAMMAD AIRIEL DANISH B. KAMARUDIN

5 ALI MEOR IKHWAN B. MEOR AHMAD SHAHRUZZAMAN

5 HAMZAH FAKHRI ZULAIDI B. KAMARULZAMAN


5 ZAID MUHAMMAD ADIB IKHWAN B. MUHAMMAD FARID
33
33

SENARAI PENERIMA ANUGERAH
hijrah semi 2019TINGKATAN NAMA MURID
1 AL-BUKHARI SYAHEDA BT ABDUL HAMID
1 AL-MUSLIM MOHAMMAD NAIM B. MOHAMAD NASSER


2 ABU HANIFAH MUHAMMAD ARSYAD B. MOHD KERI
2 AS-SYAFIE PUTERI JELIZA AYEESHA BT MOHAMAD JELANISENARAI PENERIMA ANUGERAH
mithali semi 2019TINGKATAN NAMA MURID
1 AL-BUKHARI MUHAMMAD RAFIQ JAZLI B. ZAMRI

1 AL-MUSLIM NUR HURIN KHAYRA BT ABDUL WAHAB

2 ABU HANIFAH IRFAN B. NOORHIZAAN
2 AS-SYAFIE MUHAMMAD RAZEEN B. AKBAR RIZAL
34
34

Seluruh warga SERI & SEMI ABIM merakamkan
setinggi penghargaan dan ucapan terima kasih

kepada semua yang terlibat dalam menjayakan
dan memeriahkan Majlis Ihtifal Kecemerlangan

SERI & SEMI ABIM Kali ke-31 (2019).


Adun Sg Ramal, Kajang
Yayasan Takmir Pendidikan ABIM

Lembaga Pengelola Sekolah (LPS)
Badan Keluarga Ibu Bapa & Guru (BAKA)

Ibu Bapa, Guru & Staf
SERI & SEMI ABIM Sg. Ramal


35
35


Click to View FlipBook Version