The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by norismawatiishak01, 2022-05-20 10:32:51

MESYUARAT AGUNG PIBG 2022 SEBAKTI

MESYUARAT AGUNG PIBG 2022 SEBAKTI

SEKOLAH KEBANGSAAN
KAMPUNG BARU KERTEH

MESYUARAT AGUNG PIBG

KA2LI0KE2-128

PERASMIAN OLEH:

TN HJ IDRIS BIN BIDIN

(PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH KEMAMAN )

TARIKH : 21 MEI 2022 * MASA : 9:00 PAGI * TEMPAT : DEWAN SEBAKTI

KATA ALUAN
DARIPADA TUAN GURU BESAR

Assalamuaalaikum warahmatullahhiwabarakatuh
Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izinNya ,kita dapat
berkumpul bagi menunaikan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada kita. Dikesempatan ini saya
ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada Jawatankuasa PIBG SK Kg Baru Kerteh, kerana telah
berjaya mengadakan Mesyuarat Agungnya pada tahun ini.

Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada ibu bapa dan penjaga yang hadir pada
hari ini. Selain daripada itu ucapan terima kasih juga diucapkan kepada PIBG dan ibu bapa yang banyak
memberi sokongan dan menyumbang sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada pihak
sekolah selama ini. Sokongan dan bantuan yang diberi selaras dengan hasrat Kementerian Pendidi-
kan Malaysia dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 melalui anjakan yang
kesembilan iaitu “Bekerjasama dengan ibubapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas”.

Berdasarkan hasrat tersebut, jelaslah menunjukkan bahawa peranan dan tanggungjawab PIBG
serta ibu bapa terhadap sekolah amat penting. Kemajuan sesebuah sekolah merupakan sebahagian da-
ripada tanggungjawab PIBG dan ibu bapa. PIBG yang cemerlang akan dapat membantu pihak sekolah
bagi meneruskan kecemerlangan akademik, koakademik, kokurikulum sehinggalah kepada kemenjadian
murid yang sebenarnya.

Pada tahun ini dan tahun-tahun yang mendatang pastinya banyak cabaran yang perlu ditempuhi
untuk mengejar perkembangan teknologi dan pembelajaran di Abad 21. Selaras dengan itu SK Kg Baru
Kerteh akan terus mengorak langkah untuk mencapai apa yang dihasratkan bagi melahirkan modal insan
yang cemerlang di dunia dan akhirat.

Akhir kalam, marilah kita sama-sama berganding tenaga, berusaha ke arah kecemerlangan anak-
anak. Terima kasih atas kerjasama yang diberikan, semoga hasil gandingan PIBG dan sekolah akan terus
melonjakkan kecemerlangan SK Kg Baru Kerteh dalam pelbagai bidang.

Sekian terima kasih

Zainal Subari bin Abu Bakar

Guru Besar
SK Kg Baru Kerteh

2

SEKAPUR SIREH SEULAS PINANG
DARIPADA YDP PIBG 2021/2022

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Dengan Nama Allah Yang Pengasih Lagi Maha Penyayang, Alhamdulillah, Bersyukur saya ke hadrat Allah
SWT kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat kita bersama-sama sekali lagi bertemu dalam majlis
Mesyuarat Agung PIBG kali ke-18 bagi tahun 2022.

Saya berbangga dan berterima kasih kerana diberi kesempatan untuk memberikan sepatah dua
kata dalam buku aturcara ini. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada semua ibu bapa,
penjaga dan guru-guru yang bersedia memberikan khidmat dengan tekun untuk menjayakan majlis ini. Saya
percaya tanpa Kerjasama dan tanggungjawab seperti ini, majlis ini tidak akan dapat diadakan dengan lancar,
baik dan memuaskan.

Saya juga amat berharap agar mesyuarat kali ini akan dapat mengumpul beberapa input yang baik
serta sumbang saran untuk kita sama-sama gunakan sebagai panduan dan landasan kecemerlangan
sekolah dan PIBG.

Sebagai penutup bicara, saya sekali lagi ingin merakamkan rasa penghargaan PIBG kepada semua
pihak yang terlibat dalam menjayakan mesyuarat agung pada kali ini. Teriima kasih saya kepada guru besar
sekolah, guru penolong kanan, guru-guru dan kakitangan sekolah serta semua ibubapa yang telah
membantu kamu AJK PIBG sesi 2021/2022 dalam menjalankan tugas kami. Terima kasih juga kepada AJK
saya yang telah banyak menolong saya menjalankan tugas sebagai YDP dengan sebaik-baiknya.

Ucapan tahniah juga saya rakamkan kapada AJK baru yang bakal dilantik nanti untuk sesi
2022/2023 dan semoga mereka dapat meningkatkan lagi prestasi PIBG ke arah membantu sekolah dan
warganya. Saya berdoa agar sekolah ini akan terus cemerlang di dalam bidang akademik, dan kokurikulum
agar segala sasaran sekolah akan tercapai. Saya juga berharap Mseyuarat Agung PIBG kali ke-18 ini akan
berlangsung di dalam suasana yang penuh damai dan harmoni.

Sekian, saya sudahi ucapan ini dengan wabillahitaufiq, wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahiwa-
barokatuh.

Muhammad Khairi Afiq bin Mohd Yusof

Yang Di-Pertua Persatuan Ibu Bapa Guru
SK Kg Baru Kerteh

3

KANDUNGAN

BIL PERKARA MUKA SURAT
5
1 ATURCARA MAJLIS 6
7-8
2 AGENDA MESYUARAT AGUNG PIBG 18/2022
9 - 10
3 JAWATANKUASA INDUK PIBG 2021/2022 11

4 JAWATANKUASA KERJA MESYUARAT AGUNG AJK 12 - 19
PIBG SESI 2022/2023 20
21
5 SURAT JEMPUTAN MESYUARAT AGUNG PIBG 22
KALI KE-18 23
24
6 MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-17 25

7 TAKWIM TAHUNAN PIBG 2021/2022 26-31
32-35
8 LAPORAN PENYATA KEWANGAN PIBG 2021/2022

9 KEHADIRAN MESYUARAT AJK PIBG
10 USUL & CADANGAN

11 PENGLIBATAN IBU BAPA

12 PEMILIHAN AJK PIBG SESI 2022/2023

13 ANALISA PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD)

14 ALBUM PIBG

4

9.00 Pagi ATURCARA MAJLIS
9.45 Pagi
9.45 Pagi Pendaftaran
Ketibaan tetamu VIP
11.45 Pagi Nyanyian lagu Negaraku
Ucapan pengerusi majlis
Bacaan doa
Ucapan alu-aluan Guru Besar SKKBKth
Ucapan YDP PIBG SKKBKth
Ucapan Perasmian Mesyuarat Agung PIBG SKKBKth kali ke 18/2022 oleh
Tuan Hj. Idris bin Bidin (Pegawai Pendidikan Daerah Kemaman)
Penyampaian sijil penghargaan dan cenderahati kepada Ahli Jawatankuasa
PIBG
Penyampaian cenderahati kepada perasmi
Persembahan
Mesyuarat Agung PIBG SKKBKth kali ke-18 (2022/2023)
Bersurai

5

AGENDA MESYUARAT

AGENDA 1 Lantikan dan ucapan pengerusi sementara

AGENDA 2 Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat agung PIBG
AGENDA 3 SKKBKth 2021/2022.
AGENDA 4 Membentang dan mengesahkan laporan aktiviti PIBG SKKBKth
AGENDA 5 2021/2022.
AGENDA 6 Membentang dan mengesahkan penyata kewangan PIBG SKKBKth
AGENDA 7 2021/2022
AGENDA 8 Membahaskan usul
Pembubaran AJK 2021/2022
Lantikan AJK PIBG sesi 2022/2023
Ucapan penangguhan.

6

JAWATANKUASA
PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU (PIBG) 2021/2022

PENASIHAT
ZAINAL SUBARI BIN ABU BAKAR

YANG DI PERTUA
MOHD KHAIRI AFIQ BIN MOHD YUSOF

NAIB YANG DI PERTUA
MOHD YAKI BIN OTHMAN

SETIAUSAHA
MOHD ZANUWAR BIN AIDI

BENDAHARI
WAN SURIAH BINTI WAN ZAHARUDIN

7

JAWATANKUASA
PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU (PIBG) 2021/2022

AHLI-AHLI JAWATANKUASA
1. SUHANI BINTI MANSOR (PKP)
2. NOR AZIZAH BINTI HASSAN (PKHEM)

3. ROSDI BIN MAMAT (PKKO)
4. IMRAN BIN ISMAIL

5. SAMSUDIN BIN HUSSIN
6. AZMAN BIN IDRIS

7. ZALEHA BINTI DERAMAN
8. ROHANI BINTI ZAKARIA
9. NORMAZITA BINTI ALI
10. NORFANIZA BINTI DERAMAN
11. MOHD ZAMRI BIN HARUN (GURU)
12. MARZUKI BIN ZAKARIA (GURU)
13. ISNI YUSLINA BINTI ISMAIL(AUDIT-IBU BAPA)
14. SALINA BINTI ISMAIL (AUDIT-GURU)

8

JAWATANKUASA KERJA

9

JAWATANKUASA KERJA

10

SURAT
JEMPUTAN

11

MINIT MESYUARAT AGUNG KALI KE 43
MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG

KALI 17/ 2021

12

13

14

15

16

17

18

19

TAKWIM TAHUNAN
PIBG SK KG BARU KERTEH 2021/ 2021

20

PENYATA KEWANGAN
PIBG SK KG BARU KERTEH

21

KEHADIRAN MESYUARAT AJK
PIBG SK KG BARU KERTEH 2021/ 2021

22

USUL & CADANGAN

23

PENGLIBATAN IBU BAPA DALAM
PROGRAM SEKOLAH SESI 2021/ 2022

24

PEMILIHAN AJK PIBG
SESI 2022/2023

25

PENTAKSIRAN

BILIK DARJAH (PBD)

PBD atau lebih tepat Pentaksiran Bilik Darjah ialah satu pentaksiran yang berterusan
dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan,
kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid.

Jadi, PBD ini sebenarnya bersifat formatif dan mengutamakan kemajuan setiap murid
selain dapat membantu para guru untuk membuat diagnostik secara individu dan menyeluruh.
Pentaksiran Bilik darjah dilihat dapat membantu guru dari segi :

1. Menggalakkan pemikiran ingin tahu (inquisitive), kritis dan kreatif dalam diri murid.
2. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran.
3. Menerapkan nilai ketuhanan, nilai murid, estetika dan patriotisme.
4. Mengesan perkembangan murid secara menyeluruh.
5. Merancang dan mengubah suai kaedah pengajarannya.
6. Mengetahui keberkesanan pengajarannya.
7. Mengambil tindakan susulan yang sesuai dengan serta merta.

Untuk pengetahuan semua, PBD ini adalah dilaksanakan bagi semua matapelajaran
dengan pelbagai kaedah pentaksiran oleh para guru yang mengajar subjek. Apa yang lebih
menarik, tahap penguasaan (TP) murid bukan lagi satu perbandingan individu antara sesama
mereka tetapi merupakan satu standard prestasi.

Melalui PBD, murid dapat:
• mengesan perkembangan diri
• mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam pembelajaran
• meningkatkan pencapaian pembelajaran

Dirancang oleh guru Bersistem Formatif dan sumatif Dirancang oleh guru

Membolehkan tindakan Mengesan perkem- Menekankan perkem- Berasaskan kriteria
susulan bangan pembelajaran bangan individu
secara menyeluruh

Menggalakkan pentaksiran kendiri CIRI UTAMA PBD
dan pentaksiran rakan sebaya

26

PENYATAAN TAHAP

TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
Murid berupaya menggunakan pengetahuan
1 dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pa-
Tahu da situasi baharu secara sistematik, bersikap
positif, kreatid dan inovatif dalam penghasilan

idea baharu serta boleh dicontohi.

2 Tahu dan faham Murid menggunakan pengetahuan dan
melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi
3 baharu dengan mengikut prosedur atau secara
4
5 sistematik serta tekal dan bersikap positif.
6
Tahu, faham dan Murid menggunakan pengetahuan dan
boleh buat. melaksanakan sesuatu keamhiran dengan
beada iaitu mengikut prsedur atau secara

analitik dan sistematik.

Tahu, faham dan Murid menggunakan pengetahuan untuk
boleh buat dengan melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu

beradab. situasi.

Tahu, faham dan Murid menunjukkan kefahaman dengan men-
boleh buat dengan jelaskan sesuatu perkara yang dipelajari dalam
beradab terpuji.
bentuk komunikasi.

Tahu, faham dan Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan
boleh buat dengan kemahiran asas atau memberi respons terhadap
beradab mithali.
perkara yang asas.

27

ANALISA PBD AKHIR TAHUN 2021
SK KG BARU KERTEH

28

ANALISA PBD AKHIR TAHUN
2021

29

ANALISAPBD AKHIR TAHUN 2021
SK KG BARU KERTEH

30

ANALISA PBD AKHIR TAHUN
2021

31

ALBUM PIBG SESI 2021/2022
SK KG BARU KERTEH

32

ALBUM PIBG SESI 2021/2022
SK KG BARU KERTEH

33

ALBUM PIBG SESI 2021/2022
SK KG BARU KERTEH

34

ALBUM PIBG SESI 2021/2022
SK KG BARU KERTEH

35

SEKALUNG BUDI
SELAUT PENGHARGAAN

Pengerusi dan ahli jawatankuasa MESYUARAT AGUNG PIBG SK KG BARU
KERTEH KALI KE-18 merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan

terima kasih kepada para penyumbang:

1. Kedai sekolah SeBaKti
2. Kantin sekolah SeBaKti

3. Hanan Mini Mart
4. Impian Plastik
5.Takaful Ikhlas
6. Kedai Dobi

7. Rtinie Mini Mart
8. Kedai Runcit Rohim
9. Agen Tupperware

10. Kay Inn Hotel
11. One4U Car Wash
12. Nasi Kukus Fikri

13. U Ina Bouquet
14. Kedai Kain Zainal

Terima kasih juga diucapkan kepada semua individu atau kumpulan yang

terlibat secara langsung atau tidak langsung memberi sokongan, sumbangan

dan kerjasama dalam menjayakan mesyuarat Agung PIBG kali ke –18 ini.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
E-folio
Next Book
แผนการสอน1-2565 ครูเมธินีย์