The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Buku Pengurusan HEM SK Puchong Jaya

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Nor Azila Jamil, 2019-12-21 00:59:21

Buku Pengurusan HEM 2020

Buku Pengurusan HEM SK Puchong Jaya

Keywords: Buku Pengurusan

Pengurusan

HEM
2 020

SK Puchong Jaya

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

UNIT HAL EHWAL MURID
SEKOLAH KEBANGSAAN PUCHONG JAYA

VISI

MELAHIRKAN MURID YANG BERDISIPLIN, BERKETRAMPILAN DAN PENYAYANG

MISI

PRIHATIN TERHADAP KESELAMATAN, KEBAJIKAN DAN KESIHATAN MURID SERTA
MENERAPKAN NILAI-NILAI MURNI , PENYAYANG , BERDISIPLIN, BERSYUKUR, MENGHARGAI

DAN MEMANFAATKAN ILMU.

OBJEKTIF

❖ Melahirkan murid yang berdisiplin dan berketrampilan.
❖ Membantu murid dalam hal kebajikan.
❖ Meningkatkan suasana sekolah yang lebih ceria dan menarik.
❖ Menjadikan murid-murid sebagai individu yang sentiasa penyayang, inovatif dan

kreatif.
❖ Melatih murid-murid untuk bekerjasama dan bertanggungjawab.
❖ Memupuk perasaan cinta kepada alam sekitar
❖ Menjadikan sekolah kawasan yang selamat untuk menimba ilmu.

MATLAMAT UNIT HAL EHWAL MURID

• Membantu dalam perkembangan diri dan sahsiah murid supaya murid berfungsi
sebagai individu yang seimbang, berdikari, berpengetahuan dan berkemahiran,
berfikiran kreatif dan kritikal, memupuk potensi dan kebolehan ke tahap maksima
dan menyuburkan potensi kepimpinan.

40

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

DASAR PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
SK PUCHONG JAYA

DASAR 1 : TENAGA PENGAJAR

1.1 Guru-guru di sekolah ini adalah merupakan ibu bapa kedua kepada semua murid.
1.2 Guru-guru perlu meletakkan kepentingan dan kebajikan murid dalam semua bentuk

tindakan dan keputusan yang dibuat.
1.3 Guru-guru perlu melayan semua murid dengan adil, saksama, bertimbang rasa, dan

kasih sayang.

DASAR 2 : KEMASUKAN MURID

2.1 Pihak sekolah menerima kemasukan murid dari pelbagai kaum tanpa sekatan.
2.2 Maklumat murid akan didaftarkan ke dalam buku rekod pendaftaran dan dalam

Aplikasi Pengkalan Data Murid
2.3 Murid-murid akan di tempatkan di kelas-kelas tanpa saringan.
2.4 Murid-murid diwajibkan memiliki sebuah buku “Peraturan Sekolah” pada setiap masa.

DASAR 3 : DISIPLIN MURID

3.1 Murid-murid yang sering melanggar peraturan sekolah, akan dikenakan tindakan disiplin.
Denda dan hukuman adalah tertakluk kepada Lembaga Disiplin.

3.2 Ibu bapa atau penjaga murid yang melanggar peraturan disiplin akan dimaklumkan.
3.3 Pihak sekolah akan mengamalkan pendekatan “Nasihat Dan Bimbingan” dalam

menangani permasalahan disiplin murid.
3.4 Ibu bapa atau penjaga kepada murid yang tidak hadir ke sekolah, perlu memaklumkan

atau menulis surat kepada pihak sekolah.
3.5 Murid-murid yang tidak hadir ke sekolah tanpa sebab selama tiga hari berturut-turut

dikira ponteng sekolah.

DASAR 4 : KESELAMATAN MURID

4.1 Keselamatan murid akan sentiasa dilindungi sepenuhnya sepanjang mereka berada di
kawasan sekolah pada waktu persekolahan.

4.2 Ibu bapa atau penjaga, yang ingin membawa murid keluar perlu menulis nama di dalam
Buku Kebenaran Keluar yang terletak di pejabat.

41

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

DASAR 5 : KESIHATAN MURID

5.1 Pihak sekolah akan memastikan tahap kesihatan murid sentiasa baik melalui program-
program yang dirancang seperti :
• Pemeriksaan Gigi dan Mata
• Pemeriksaan Kesihatan
• Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Jasmani & Kesihatan
• Ceramah dan Kempen

5.2 Mendapatkan maklumat tahap kesihatan murid daripada ibu bapa / penjaga.
5.3 Penjaga akan dihubungi sekiranya murid didapati tidak sihat semasa berada di sekolah.
5.4 Pihak sekolah akan terus berurusan dengan pihak hospital, dan menghubungi penjaga

terlebih dahulu terhadap kes-kes yang kronik.
5.5 Pihak sekolah akan berusaha membantu murid-murid yang mempunyai masalah

Kesihatan.

DASAR 6 : KEBAJIKAN MURID

6.1 Murid-murid yang menghadapi pelbagai masalah akan sentiasa cuba dibantu melalui
jawatankuasa-jawatankuasa yang dibentuk di peringkat sekolah.

6.2 Pihak sekolah akan sentiasa membuka pintu kepada sesiapa yang ingin memberikan apa
jua bentuk bantuan kepada murid di sekolah ini.

6.3 Pihak sekolah akan melindungi maklumat peribadi murid yang bermasalah demi menjaga
maruah murid tersebut.

UNIT - UNIT DI BAWAH HAL EHWAL MURID
SK PUCHONG JAYA

UNIT DISIPLIN & PENGAWAS
UNIT ASET ALIH KERAJAAN PERABOT & INVENTORI
UNIT 3K (Keselamatan, Kesihatan dan Kebersihan)

UNIT SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
UNIT KEBAJIKAN MURID
UNIT KANTIN

UNIT BIMBINGAN KAUNSELING & PPDa
UNIT DATA & PENDAFTARAN (APDM / e-Kehadiran

UNIT BENCANA ALAM
UNIT KEDAI BUKU

JAWATANKUASA KECICIRAN MURID
PENDAFTARAN TINGKATAN 1/SEK.KWLN/SBP

42

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

MATLAMAT STRATEGIK PENGURUSAN HAL EHWAL MURID DAN SAHSIAH MURID
SEKOLAH KEBANGSAAN PUCHONG JAYA

Kejayaan cemerlang sesebuah sekolah banyak bergantung kepada bagaimana sekolah menguruskan
hal-hal berkaitan disiplin, sahsiah, dan komitmen murid-muridnya. Pengurusan Hal Ehwal Murid
telah menetapkan beberapa matlamat yang perlu dan hendak dicapai. Matlamat-matlamat tersebut
ialah :
1. Memastikan murid-murid sekolah ini mempunyai data maklumat peribadi yang lengkap dan

sentiasa dikemaskini.
2. Memastikan murid-murid di sekolah ini sentiasa mematuhi peraturan sekolah.
3. Memastikan murid-murid di sekolah ini mengamalkan “ Budaya Hidup Sihat”.
4. Memastikan peratus kehadiran murid-murid sekolah ini akan terus meningkat setiap bulan dan

mencapai KPI yang ditetapkan iaitu 90%.
5. Memastikan murid-murid sekolah ini tidak terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermoral

seperti berikut:

• ponteng sekolah
• merokok
• pergaduhan
• kelakuan lucah
• membuli
• kurang ajar atau biadap
• merosakkan harta benda sekolah/awam (VANDALISME)

6. Memastikan murid-murid sekolah ini yang bermasalah ekonomi dan pembelajaran mendapat
bantuan dan pertolongan yang sewajarnya.

7. Berusaha menerapkan nilai-nilai murni melalui pelbagai aktiviti yang dirancang oleh pihak sekolah.
8. Memastikan murid-murid sekolah ini sentiasa menjaga keselamatan diri, keluarga, dan harta

benda sekolah.
9. Menggalakkan murid-murid sekolah ini sentiasa berusaha menjaga dan menaikkan nama sekolah.

43

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

STRATEGI PERLAKSANAAN BAGI MENCAPAI MATLAMAT STRATEGIK
PENGURUSAN HAL EHWAL MURID & SAHSIAH MURID

1. Sistem Pendaftaran Murid.

1.1 Sekolah melaksanakan Program Hari Orientasi Murid Tahun 1 dan Pra-Sekolah.
1.2 Hari orientasi murid dijalankan satu atau dua hari sebelum persekolahan sebenar.
1.3 Ibubapa atau penjaga murid akan menyerahkan borang maklumat murid semasa

hadir pada hari pendaftaran.
1.4 Aktiviti-aktiviti yang dijalankan pada hari orientasi adalah seperti berikut :

- Pendaftaran di kelas dengan menyerahkan borang maklumat murid
- Pengagihan buku teks, serta memastikan meja dan kerusi cukup bagi setiap kelas
- Taklimat sistem pentadbiran sekolah kepada ibu-bapa atau penjaga.
- Memasukkan data murid ke dalam buku rekod pendaftaran sekolah dan

sistem maklumat murid sebelum akhir bulan Januari.

2. Penguatkuasaan Peraturan Sekolah.

2.1 Semua murid perlu memiliki Buku Peraturan Sekolah.
2.2 Semua murid dikehendaki memakai lencana sekolah dan tanda nama.
2.3 Semua murid lelaki dikehendaki memakai tali leher.
2.4 Membuat pelantikan pengawas sekolah yang terdiri daripada murid tahun tiga

hingga tahun enam.
2.5 Bilangan pengawas sekolah adalah 10% daripada bilangan keseluruhan murid

pada tahun semasa.
2.6 Semua pengawas yang dilantik perlu melalui proses berikut :

• Pencalonan oleh guru kelas.
• Temuduga oleh jawatankuasa disiplin dan pengawas sekolah.
• Kursus perlaksanaan tugas dan tanggungjawab.
• Tempoh percubaan sepanjang bulan Januari.
• Majlis watikah perlantikan
2.7 Mengadakan sesi kaunseling khas kepada murid-murid yang sering melanggar peraturan.
• Dijalankan oleh Guru Bimbingan Kaunseling
• Keputusan sesuatu hukuman akan diputuskan bersama dengan Para

Pentadbir sekolah, Guru Kelas, Guru Kaunseling, Guru Disiplin dan AJK.
• Pengesanan Murid yang Berkeperluan Khas.

44

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

3. Perlaksanaan Program-Program Kesihatan

3.1 Memastikan perlaksanaan Bantuan Ecoworld menepati sasaran dan matlamat seperti
berikut :
• Bilangan murid yang terlibat.
• Pemilihan murid yang tepat mengikut Perkiraan yang diberikan oleh pihak
Ecoworld.
• Penyediaan menu yang berkhasiat serta pelbagai.

3.2 Memastikan murid menggunakan sepenuhnya waktu rehat secara berfaedah seperti
berikut :
• Cukup masa untuk membeli dan menjamu selera.
• Berinteraksi dengan kawan-kawan.
• Bersedia untuk sesi pembelajaran seterusnya.
• Mendapatkan maklumat atau bahan-bahan dari pusat sumber atau pusat
akses.

3.3 Membuat pemeriksaan kesihatan secara berkala seperti :
• Pemeriksaan mata.
• Pemeriksaan gigi.
• Pemeriksaan kuku dan rambut.
• Pemeriksaan kesihatan dan kebersihan diri.

3.4 Memastikan pengurusan kantin dan persekitaran sentiasa bersih.
• Pekerja kantin mendapat suntikan dari jabatan kesihatan.
• Jenis-jenis jualan di kantin adalah berkhasiat dan berkualiti.
• Penyediaan makanan adalah secara masak sendiri
• Tong-tong sampah disediakan mencukupi keperluan.

3.5 Mewujudkan tabiat suka kan kebersihan melalui aktiviti berikut :
• Pertandingan kebersihan dan keceriaan kelas.
• Gotong-royong.
• Mengutip sampah dan masukkan ke tong sampah secara spontan bila
menjumpainya.
• Tidak membuang sampah merata-rata.

4. Mempertingkatkan Peranan Guru-Guru

4.1 Guru perlu sentiasa memberi layanan yang adil kepada semua murid dalam sebarang
tindakan yang diambil.

4.2 Tindakan-tindakan guru adalah dalam konsep “MENDIDIK BUKAN MENGHUKUM”.
4.3 Semua guru perlu memainkan peranan sebagai GURU DISIPLIN.

45

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

5. Melaksanakan Sesi Kaunseling & Motivasi
5.1 Murid-murid yang menghadapi masalah disiplin dan rendah akhlak akan sentiasa

diberikan kaunseling dan dibimbing melalui aktiviti berikut :
• Sesi kaunseling Individu
• Sesi kaunseling kelompok
• Lawatan khas guru kaunseling ke rumah.
• Kem Jati diri

6. Pelaksanaan modul-modul Dalam Program Sekolah Selamat
6.1 Melatih murid-murid menyelamatkan diri dari keadaan kecemasan seperti kebakaran

melalui LATIHAN KAWAD KECEMASAN.
6.2 Mengadakan sesi ceramah dari pihak-pikah tertentu berkaitan perkara berikut :

• Keselamatan jalan raya.
• Jenayah juvana
• Pertolongan cemas
• Penyalahgunaan dadah.

7. Penggalakkan Penyertaan Aktiviti Luar
7.1 Murid-murid digalakkan menyertai aktiviti luar bilik darjah, yang dianjurkan oleh

perbagai pihak seperti :
• Menyertai pertandingan melukis dan mewarna.
• Menyertai rombongan atau lawatan sambil belajar.
• Menyertai pertandingan kokurikulum akademik.
• Menyertai pertandingan sukan dan permainan.

7.2 Murid-murid juga diasuh dan diberikan panduan bagaimana menguruskan masa dengan
baik dan berfaedah melalui aktiviti seperti :

• Pembacaan di pusat sumber atau perpustakaan.
• Menghadiri kelas tambahan atau tuisyen.
• Program Bersama Keluarga.

46

CARTA ORGNISASI PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2020

PENGERUSI

Md Nasri bin Supian
Guru Besar

NAIB PENGERUSI NAIB PENGERUSI NAIB PENGERUSI

Uma Davy a/p G. Ramiah Saraswathy a/p Suparumanian Ahmad Firdaus bin Mohd Yaakob
PK Pentadbiran PK Hal Ehwal Murid PK Kokurikulum

SETIAUSAHA

Nor Azila binti Abdul Jamil

AHLI JAWATANKUASA

DISPLIN & PENGAWAS 3K

Suraidah binti Amat Ikhwan Jamayah binti hamdan

BIMBINGAN KAUNSELING & PPDa KESIHATAN

Prema a/p Acuthan Thangamany a/p Supramaniam

KEBAJIKAN MURID KESELAMATAN

Roszitah binti Mohammed Shariff Mohan a/l Batumalai

KWAMP/e-KASIH KEBERSIHAN

Tengku Roszaimah binti Tengku Hamzah Zainab binti Ajis

ECOWORLD DATA APDM/e-Kehadiran

Siti Nurhafizah binti Mohd Noor Siti Zahera binti Ibrahim

BENCANA ALAM KANTIN

Andreas Hong Ah Lam Melissa Ann a/p Muhunthan

SPBT PENDAFTARAN TINGKATAN
1/SEK.KWLN/SBP
Shavathri a/p Vjayakumar
Tengku Rosezaima binti Tengku Hamzah
JAWATANKUASA KECICIRAN MURID
ASET ALIH KERAJAAN/ INVENTORI
Prema a/p Acuthan &PERABOT

Faridah Hanum binti Abu Bakar

47

CARTA ORGANISASI AHLI LEMBAGA DISIPLIN SEKOLAH

PENGERUSI

Md Nasri bin Supian
Guru Besar

NAIB PENGERUSI NAIB PENGERUSI NAIB PENGERUSI

Uma Davy a/p G. Ramiah Saraswathy a/p Suparumanian Ahmad Firdaus bin Mohd Yaakob
PK Pentadbiran PK Hal Ehwal Murid PK Kokurikulum

SETIAUSAHA

Suraidah binti Amat Ikhwan

AHLI JAWATANKUASA

UNIT BIMBINGAN KAUNSELING & PPDa UNIT DISIPLIN & PENGAWAS

PENYELARAS TAHUN GURU PEND. AGAMA ISLAM & MORAL

CARTA ORGANISASI KECICIRAN MURID

PENGERUSI

Md Nasri bin Supian
Guru Besar

NAIB PENGERUSI NAIB PENGERUSI NAIB PENGERUSI

Uma Davy a/p G. Ramiah Saraswathy a/p Suparumanian Ahmad Firdaus bin Mohd Yaakob
PK Pentadbiran PK Hal Ehwal Murid PK Kokurikulum

SETIAUSAHA

Prema a/p Acuthan

AHLI JAWATANKUASA

UNIT BIMBINGAN KAUNSELING UNIT DISIPLIN & PENGAWAS

SEMUA GURU KELAS UNIT DATA APDM / e-Kehadiran

48

JAWATANKUASA UNIT HAL EHWAL MURID

Pengerusi : Md Nasri bin Supian (Guru Besar)
Naib Pengerusi
: Saraswathy a/p Suparumanian (PK Hem)
Setiausaha
: Uma Davy a/p G. Ramiah (PK Pentadbiran)

: Ahmad Firdaus bin Mohd Yaakob (PK Kokurikulum)

: Nor Azila binti Abdul Jamil

JAWATANKUASA DISIPLIN & PENGAWAS

Pengerusi : Md Nasri bin Supian (Guru Besar)
Naib Pengerusi : Saraswathy a/p Suparumanian (PK Hem)
: Uma Davy a/p G. Ramiah (PK Pentadbiran)
Ketua : Ahmad Firdaus bin Mohd Yaakob (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Suraidah binti Amat Ikhwan
Ahli Jawatankuasa : Hidayah binti Awang Muil (Data SSDM)
: Abdul Hamid bin Jasmi

Semua Guru

JAWATANKUASA BIMBINGAN KAUNSELING & PPDa

Pengerusi : Md Nasri bin Supian (Guru Besar)
Naib Pengerusi : Saraswathy a/p Suparumanian (PK Hem)
: Uma Davy a/p G. Ramiah (PK Pentadbiran)
Ketua : Ahmad Firdaus bin Mohd Yaakob (PK Kokurikulum)
PPda : Prema a/p Acuthan
Ahli Jawatankuasa : Norhayati binti Hitam (Penyelaras Thn. 1)
: Guru Disiplin & Pengawas (Penyelaras Thn. 2)
(Penyelaras Thn. 3)
Siti Nurhafizah binti Mohd Noor (Penyelaras Thn. 4)
Thangamany a/p Supramaniam (Penyelaras Thn. 5)
Roszitah binti Mohammed Shariff (Penyelaras Thn. 6)
Melissa Ann a/p Muhunthan
Norhayati binti Hitam
Tengku Rosezaima binti
Tengku Hamzah
Semua Guru Kelas

49

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

JAWATANKUASA KEBAJIKAN

Pengerusi : Md Nasri bin Supian (Guru Besar)
Naib Pengerusi
: Saraswathy a/p Suparumanian (PK Hem)
Ketua
Setiausaha : Uma Davy a/p G. Ramiah (PK Pentadbiran)
Ahli Jawatankuasa
: Ahmad Firdaus bin Mohd Yaakob (PK Kokurikulum)

: Roszitah binti Mohammed Shariff

: Tengku Rosezaima binti Tengku Hamzah(Kwamp/e-Kasih)

: Siti Nurhafizah binti Mohd Noor (Ecoworld)

Semua Guru Kelas

JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)

Pengerusi : Md Nasri bin Supian (Guru Besar)
Naib Pengerusi
: Saraswathy a/p Suparumanian (PK Hem)
Ketua
Ahli Jawatankuasa : Uma Davy a/p G. Ramiah (PK Pentadbiran)

: Ahmad Firdaus bin Mohd Yaakob (PK Kokurikulum)

: Shavathri a/p Vjayakumar

Norhayati binti Hitam

: Semua Guru Kelas

JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH

Pengerusi : Md Nasri bin Supian (Guru Besar)
Naib Pengerusi : Saraswathy a/p Suparumanian (PK Hem)
: Uma Davy a/p G. Ramiah (PK Pentadbiran)
Ketua : Ahmad Firdaus bin Mohd Yaakob (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Melissa Ann a/p Muhunthan
Ahli Jawatankuasa : Jamayah binti Hamdan
: Semua Guru Kelas

JAWATANKUASA APDM/e-Kehadiran

Pengerusi : Md Nasri bin Supian (Guru Besar)
Naib Pengerusi : Saraswathy a/p Suparumanian (PK Hem)
: Uma Davy a/p G. Ramiah (PK Pentadbiran)
Ketua : Ahmad Firdaus bin Mohd Yaakob (PK Kokurikulum)
Ahli Jawatankuasa : Siti Zahera binti Ibrahim
: Semua Guru Kelas

50

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

JAWATANKUASA 3K (Kebersihan, Keselamatan, kesihatan)

Pengerusi : Md Nasri bin Supian (Guru Besar)
Naib Pengerusi : Saraswathy a/p Suparumanian (PK Hem)
: Uma Davy a/p G. Ramiah (PK Pentadbiran)
Ketua : Ahmad Firdaus bin Mohd Yaakob (PK Kokurikulum)
Ahli Jawatankuasa : Jamayah binti Hamdan
: Thangamany a/p Supramaniam (Kesihatan)
(Keselamatan)
Mohan a/l Batumalai (Kebersihan)
Zainab binti Ajis
Semua Guru

JAWATANKUASA ASET ALIH KERAJAAN /INVENTORI & PERABOT

Pengerusi : Md Nasri bin Supian (Guru Besar)
Naib Pengerusi (PK Hem)
: Saraswathy a/p Suparumanian (PK Pentadbiran)
Ketua (PK Kokurikulum)
Pegawai Pemeriksa : Uma Davy a/p G. Ramiah
Pegawai Pelupus
Ajk : Ahmad Firdaus bin Mohd Yaakob

: Faridah hanum binti Abu Bakar

: Andreas Hong Ah Lam
: Mohan a/l Batumalai
: Ketua Bilik Khas

Ketua Kerani Sekolah
Semua Ketua Panitia

JAWATANKUASA KECICIRAN MURID

Pengerusi : Md Nasri bin Supian (Guru Besar)
Naib Pengerusi : Saraswathy a/p Suparumanian (PK Hem)
: Uma Davy a/p G. Ramiah (PK Pentadbiran)
Setiausaha : Ahmad Firdaus bin Mohd Yaakob (PK Kokurikulum)
Ahli Jawatankuasa : Prema a/p Acuthan (Unit B&K)
: Suraidah binti Amat Ikhwan (Disiplin Pengawas)
(Unit Kebajikan)
Roszitah binti Mohammed Shariff
Penyelaras Tahun 1 - 6
Semua Guru Kelas

51

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

JAWATANKUASA BENCANA ALAM

Pengerusi : Md Nasri bin Supian (Guru Besar)
Naib Pengerusi : Saraswathy a/p Suparumanian (PK Hem)
: Uma Davy a/p G. Ramiah (PK Pentadbiran)
Ketua : Ahmad Firdaus bin Mohd Yaakob (PK Kokurikulum)
Ahli Jawatankuasa : Andreas Hong Ah Lam
: Zainab binti Ajis (Kebersihan)
(Kesihatan)
Thangamany a/p Supramaniam (Keselamatan)
Mohan a/l Batumalai (Klinik Kesihatan)
Kementerian Kesihatan
YDP PIBG
Pegawai Perhubungan Sekolah
Pengawal Keselamatan
Pekerja Pembersihan Sekolah

JAWATANKUASA PENDAFTARAN TINGKATAN 1/ SEKOLAH KAWALAN/SBP

Pengerusi : Md Nasri bin Supian (Guru Besar)
Naib Pengerusi
: Saraswathy a/p Suparumanian (PK Hem)
Ketua
Ahli Jawatankuasa : Uma Davy a/p G. Ramiah (PK Pentadbiran)

: Ahmad Firdaus bin Mohd Yaakob (PK Kokurikulum)

: Tengku Rosezaima binti Tengku Hamzah

: Semua guru Tahun 6

52

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

UNIT BIMBINGAN KAUNSELING

1) Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan bimbingan di sekolah
2) Mengenalpasti keperluan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah melalui kajian

keperluan, soal selidik, temu bual dan perbincangan dengan murid, guru, pentadbir,
kakitangan sekolah, ibu bapa, orang perseorangan, wakil penduduk dan lain-lain
3) Merancang, mengawal selia dan mengemaskini data dan inventori murid
4) Mengumpul, menyelia dan menyebar maklumat bimbingan dan kaunseling kepada semua
murid melalui sebarang media yang sesuai
5) Mengelola dan melaksanakan aktiviti bimbingan dan kaunseling berkelompok dan tunjuk
ajar yang merangsang perkembangan murid secara optimum
6) Merancang, melaksana dan mengawal selia bimbingan dan kaunseling secara individu dan
berfokus secara professional dan beretika
7) Merancang, melaksana dan mengawal selia aktiviti kemahiran belajar untuk semua murid
8) Merancang, melaksana, mengawal selia dan menilai program dan aktiviti pendidikan
pencegahan dadah, rokok, inhalan dan alkohol
9) Merancang, melaksana, mengawal selia dan menilai program dan aktiviti selepas UPSR
10) Merancang, Menyelia dan mendedahkan murid kepada peluang pendidikan selepas UPSR
11) Merancang, melaksana, mengawal selia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan
konsultasi serta rujukan berhubung bimbingan kerjaya dan pencegahan dadah
12) Merancang, melaksana, mengawal selia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan
ibu bapa, guru, kakitangan bukan guru serta agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang
terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar
13) Membuat penilaian aktiviti, modul instrument, pendekatan dan sebagainya secara
menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisme perkhidmatan bimbingan di
sekolah
14) Merancang, menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan bimbingan di
sekolah
15) Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan di sekolah
16) Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman
dan peningkatan profesionalisme di sekolah.
17) Mengenalpasti dan merujuk pelajar, guru, kakitangan dan siapa sahaja yang memerlukan
perkhidmatan kaunseling krisis
18) Menjadi personel perhubungan serata sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan
19) Menjadi ahli jawatankuasa dalam jawatankuasa kurikulum dan kokurikulum sekolah
20) Menjadi AJK dalam Majlis Perancangan Sekolah
21) Menjadi Penyelaras dalam Program Mentor – Mentee sekolah
22) Menjadi penyelaras dalam program-program perkembangan murid seperti , kolokium,
motivasi, kem jaya diri, kursus kenegaraan dan sebagainya
23) Menjadi urusetia kepada jawatankuasa Program Sekolah Selamat, Dasar Pendidikan Wajib,
Penempatan dan Kemasukan murid

53

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

24) Menjadi Penyelaras program-program yang dianjurkan oleh unit Bimbingan dan kaunseling
Pejabat Pelajaran Daerah dan Jabatan Pelajaran Negeri

25) Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari masa ke semasa

PPDa

1) Bertanggungjawab merancang dan melaksanakan program-program di bawah pendidikan
pencegah dadah seperti program ceramah 5 minit anti dadah.

2) Merancang dan melaksanakan program-program seperti ceramah , pameran
dan pertandiangan-pertandingan bertemakan anti dadah.

3) Mengawasi dan memerhati murid-murid yang mungkin terlibat dalam kegiatan tidak sihat
seperti merokok, menghidu gam dan melaporkan kes-kes tersebut kepada pihak sekolah.

4) Mempertingkatkan kesedaran tentang bahaya dadah / ancaman penggunaan dadah, rokok,
vape, alkohol, inhalan, HIV/Aids dikalangan murid, guru dan ibu bapa.

5) Membina kekuatan dalaman murid dan menyediakan mereka dari segi pemikiran dan
tindakan supaya menjauhi dadah, rokok, vape, alkohol, inhalan dan HIV/Aids.

6) Mengesan murid yang terlibat dengan pengunaan rokok, vape, alkohol dan inhalan untuk
proses bimbingan pemulihan sahsiah.

7) Mempastikan tindakan segera diambil untuk membantu murid yang berisiko tinggi
berkaiatan penggunaan dadah, rokok, vape, alkohol, inhalan dan HIV/Aids.

8) Memantau dan membimbing, membantu mengawal dan menyelia murid yang terlibat
dengan penggunaan rokok, vape, alkohol dan inhalan supaya meninggalkan tabiat buruk
mereka.

9) Mewujudkan perhubungan dua hala diantara guru dengan ibu bapa, polis, Agensi Anti Dadah
Kebangsaan, PEMADAM, pertubuhan dan agensi lain atau masyarakat sekolah dengan
masyarakat luar sekolah di dalam usaha mencegah penggunaan dadah, rokok, vape, alkohol,
inhalan dan HIV/Aids.

10) Melaksanakan program-program pendidikan kepada murid seperti berikut :

* Pendidikan Pencegahan Rokok & Vape
* Pendidikan Pencegahan Alkohol.
* Pendidikan Pencegahan Inhalan.
* Pendidikan pencegahan Dadah.
* Pendidikan Pencegahan HIV/Aids.

12) Menyemak dan mengemaskini rekod dan fail-fail berkaitan unit PPDa
13) Membuat laporan dan perancangan aktiviti tahunan unit
14) Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari masa ke semasa

54

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

UNIT DISIPLIN & PENGAWAS
Disiplin

1) Merangka dan menentukan dasar-dasar disiplin dan peraturan sekolah berpandukan
pekeliling Kementerian dan Jabatan Pelajaran.

2) Memastikan semua guru adalah guru disiplin dalam usaha menguatkuasakan peraturan
sekolah.

3) Membantu menyelesaikan masalah-masalah disiplin yang tidak dapat diselesaikan oleh guru
atau pengawas.

4) Mengesan dan mengesahkan kesalahan-kesalahan serius yang boleh membawa kepada
hukuman penggantungan sementara atau hukuman buang sekolah berpandukan Surat
Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/1975. Ketua Guru Disiplin atas nasihat guru besar boleh memanggil
mesyuarat tergempar untuk membincangkan kes-kes berat mengenai disiplin.

5) Bekerjasama dengan pengawas sekolah untuk menguruskan kawalan disiplin.
6) Mewujudkan sistem rekod disiplin kelas dan sistem pemantauan yang berkesan, serta

menyelaras rekod.
7) Menerima laporan pengawas/guru pengawas dan seterusnya mengambil tindakan yang

sewajarnya.
8) Menanam semangat kekitaan supaya peraturan sekolah menjadi satu budaya.
9) Menjalankan hukuman disiplin sekiranya diwakilkan oleh guru besar.
10) Menjalankan rondaan (dengan bantuan Guru Bertugas Harian) untuk mengesan murid

ponteng dan melanggar disiplin sekolah.
11) Merancang, menyelia dan menyelaras Program Pencegahan Jenayah dan Ponteng Sifar
12) Menyediakan dan membekalkan data dan maklumat disiplin kepada Kementerian/Jabatan

Pendidikan Negeri dan PPD.
13) Merancang dan melaksanakan program dalam meningkatkan kesedaran dan penghayatan

disiplin murid.
14) Menjadi pegawai perhubungan antara ibu bapa/penjaga dalam menangani masalah disiplin.
15) Memberi perhatian terhadap peraturan-peraturan sekolah dan memastikan murid-murid

mematuhinya.
16) Memerhatikan tingkah laku murid, baik perseorangan mahupun kumpulan dan memastikan

langkah-langkah diambil terhadap tingkah laku yang tidak sesuai.
17) Memastikan peraturan sekolah dan gambarajah tentang pakaian dan potongan rambut

murid dipaparkan di tiap-tiap kelas atau sudut-sudut tertentu.
18) Menyemak dan mengemaskini rekod dan fail-fail berkaitan unit disiplin.
19) Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari masa ke semasa.

55

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

Pengawas

1) Menyediakan senarai tugas senarai tugas pengawas dan jadual bertugas pengawas.
2) Memastikan semua pengawas menjalankan tugas masing-masing mengikut jadual bertugas

yang ditetapkan.
3) Menguruskan perlantikan para pengawas sekolah melalui temuduga para pelajar terpilih

yang dicalonkan oleh para guru.
4) Menguruskan Kem Kepimpinan Pengawas
5) Mengadakan menysuarat lembaga pengawas sekolah sekurang-kurangnya 3 kali setahun
6) Merancang dan menyediakan skop dan bidang tugas pengawas
7) Menyediakan laporan tahunan lembaga pengawas
8) Memastikan semua pengawas berada dalam tahap disiplin yang tinggi juga sentiasa kemas

berbudi bahasa dan sentia membantu guru
9) Menyediakan jadual tugas pengawasa bagi kelas sekiranya guru bermesyuarat
10) Menyediakan skop tugas kepada pengawas yang menjadi penyambut tetamu, penunjuk arah

jika skolah menerima tetamu luar untuk program-program yang berjalan di sekolah
11) Merancang dan menyelaras program lawatan sambil belajar
12) Menyemak dan mengemaskini rekod dan fail-fail berkaitan unit pengawas
13) Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari masa ke semasa

UNIT KANTIN

1) Memastikan makanan yang dijual di kantin mengikut piawai harga standard kantin yang
dikeluarkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri

2) Memastikan makanan yang dijual di kantin berkhasiat, bersih dan tidak mengandungi bahan
yang tidak halal.

3) Memastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat dalam
perjanjian.

4) Memastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan bersih dan selamat serta
menggunakan penyepit untuk mengambil makanan.

5) Memastikan keadaan dalam dan luar kantin sentiasa bersih, kemas dan ceria.
6) Memastikan tiada pekerja asing dan semua pekerja kantin telah mendapat suntikan pelalian

dan menjalani pemeriksaan kesihatan.
7) Memastikan pihak pengusaha kantin berada di premis supaya mudah dihubungi.
8) Memastikan semua penjual dan pekerja sentiasa memakai apron,tutup kepala yang bersih

dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan.
9) Memastikan senarai harga makanan dipamerkan dan makanan ditutup dan tidak

didedahkan kepada lalat.
10) Memastikan makanan yang disediakan untuk mencukupi.

56

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

11) Memaklumkan kepada pihak pengusaha tentang hari-hari persekolahan dan
aktiviti yang akan dijalankan.

12) Memastikan murid-murid dan guru mempunyai tempat duduk yang mencukupi
selamat dan sesuai. Mengatur jadual tugas mengawas murid-murid semasa
rehat .

13) Merekod dan membuat laporan harian dalam Buku Laporan Kendiri Kantin.
14) Menyampaikan Laporan Bulanan kepada Guru Besar/PK Hem untuk dihantar kepada

PPD setiap awal bulan untuk prestasi bulan lepas.
15) Memaklumkan kepada pengusaha kantin sekiranya beliau telah melanggar

mana-mana syarat yang berkaitan dengan penjualan makanan seperti yang terkandung
dalam perjanjian kantin.
16) Merancang program berkenaan makanan sihat dan seimbang serta adab dan tatacara
serta tatalaku murid semasa berada di kantin.
17) Merancang, melaksana serta membuat kertas kerja bagi projek keceriaan kantin
sekolah.
18) Menyemak dan mengemaskini rekod dan fail-fail berkaitan unit kantin.
19) Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari masa ke semasa.

UNIT KEBAJIKAN

1) Menguruskan hal ehwal kebajikan murid yang memerlukan bantuan khusus seperti
- Pelajar miskin
- Pelajar Yatim / Yatim Piatu
- Kemalangan
- Rawatan berterusan (penyakit kronik)
- Kematian
- Kecemasan / bencana

2) Mendapatkan senarai nama murid yang layak mendapat bantuan berdasarkan keutamaan
dan keperluan.

3) Merancang program untuk mengutip sebarang sumbangan di semping meningkatkan
keprihatinan murid terhadap kebajikan.

4) Mengurus dan mempromosikan kebaikan menyimpan agar murid-murid lebih berminat
untuk menabung.

5) Memastikan murid-murid mendapat kemudahan yang sewajarnya semasa dan selepas
menguruskannya.

6) Menguruskan simpanan murid dengan pihak berkenaan berjalan dengan licin dan sempurna.
7) Mengurus dan mengelola serta menyalurkan sumbangan derma dan bantuan pendidikan

daripada pihak kerajaan, swasta dan juga orang perseorangan seperti
- Bantuan Kwamp
- Ecoworld

57

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

8) Menyelaras, mengemaskini dan membuat semakan serta pendaftaran maklumat Ketua Isi
Rumah Murid (KIR) yang miskin dan berpendapatan di bawah RM 700 ke dalam portal e-
Kasih.

9) Menyemak dan mengemaskini rekod dan fail-fail berkaitan unit kebajkan.
10) Membuat laporan dan perancangan aktiviti tahunan unit.
11) Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari masa ke semasa.

UNIT 3K

Umum

1) Merancang program untuk 3K peringkat sekolah .
2) Menghadiri mesyuarat Jawatankuasa yang ditetapkan mengikut jadual
3) Menyediakan kertas cadangan projek atau aktiviti 3K (Rancangan Jangka Panjang dan

Rancangan Jangka Pendek).
4) Melibatkan semua warga sekolah dalam aktiviti atau projek yang dijalankan
5) Melaksanakan semua aktivit atau projek yang telah dirancangkan.
6) Membuat pemantauan perlaksanaan aktivi atau projek 3K.
7) Memastikan persekitaran dan bangunan sekolah sentiasa selamat, bersih dan indah.
8) Menyediakan laporan perlaksanaan aktiviti atau projek.
9) Menjalankan tindakan susulan untuk memastikan objektif program 3K tercapai.
10) Menyemak dan mengemaskini rekod dan fail-fail berkaitan Program 3K
11) Melaksanakan sebarang arahan Guru Besar yang berkaitan 3K dari semasa ke semasa.

Unit Keselamatan

1) Membaca, memahami, dan melaksanakan semua arahan yang dihantar oleh Kementerian,
JPN, dan PPD.

2) Merancang program keselamatan institusi sekolah seperti: -
a) keselamatan lalu lintas
b) keselamatan bangunan dan perabot
c) keselamatan di makmal / bengkel / dan bilik-bilik khas yang lain.
d) Mewujudkan kerjasama sekolah dengan pihak polis, bomba, JKR (Air), JKR (Elektrik),
TNB, Majlis Perbandaran, SYABAS dan Persatuan Pendduk dan Masyarakat setempat
e) Latihan Kebakaran 2 kali setahun
f) Program sekolah selamat

3) Memastikan alat pencegah kebakaran mencukupi dan berfungsi
4) Memastikan sistem lalu lintas di kawasan sekolah dan kawasan berhampiran selamat.
5) Menetapkan pergerakan lalu lintas dan tempat letak kereta pada waktu majlis rasmi

sekolah.

58

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

6) Merancang dan menjalankan latihan kecemasan kebakaran (mengosongkan bangunan)
sekurang-kurangnya dua kali setahun.

7) Memastikan peraturan keselamatan bilik-bilik khas ditampal
8) Meletakkan tanda amaran ’BAHAYA’ di tempat-tempat berbahaya.
9) Menetapkan laluan tertentu untuk pelajar bagi mengelakkan kesesakan.
10) Menentukan dan menanda zon / kawasan larangan bagi laluan murid.

Unit Kesihatan

1) Memastikan persekitaran sekolah bersih untuk mengurangkan risiko penyakit-penyakit.
2) Memastikan kantin, tempat makan disekolah sentiasa bersih, mematuhi peraturan-

peraturan kesihatan.
3) Memastikan sekolah sebagai kawasan bebas asap rokok.
4) Murid dinasihati tentang kebersihan diri sebagaimana yang ditetapkan dalam kurikulum

sekolah.
5) Memastikan pelajar mengamalkan kebersihan diri setiap masa melalui pemeriksaan guru,

latihan amali dan demonstrasi seperti latihan amali kebersihan gigi.
6) Menjalankan pemantauan dan penilaian ke atas aktiviti-aktiviti kesihatan sekolah.
7) Penilaian status kesihatan melalui ujian penglibatan, kebersihan diri dan lain-lain,

dilaksanakan oleh guru, jururawat dan doktor.
8) Memastikan semua murid mempunyai buku rekod kesihatan.
9) Membuat perancangan aktiviti Tahunan.
10) Memastikan setiap aktiviti yang dirancangkan dapat dilaksanakan sepenuhnya dengan

berkesan.
11) Bekerjasama dengan pekerja sekolah dan membantu memeriksa dan memastikan

kawasan sekolah bebas daripada tempat-tempat pembiakan nyamuk dan jentik-jentik
12) Merancang dan melaksanakan program-program kesedaran bahaya penyakit denggi.
13) Membantu mengelolakan gotong royong di sekolah.
14) Memastikan semua pelajar mendapat perkhidmatan kesihatan yang diperlukan dari semasa

ke semasa:
a. Imunisasi
b. Pegigian
c. Rawatan dan Kecemasan
d. Pemeriksaan Kesihatan
e. Khidmat nasihat

15) Memastikan semua pelajar mendapat maklumat sepenuhnya mengenai:
a. Penyalahgunaan dadah
b. Merokok & Vape
c. Pengambilan alkohol
d. AIDS
e. Penyakit-penyakit berjangkit.

59

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

16) Memastikan warga sekolah mengamalkan cara hidup sihat.
17) Membina kerjasama dengan pihak kesihatan, majlis daerah, bomba, polis dan lain-lain yang

berkaitan.
18) Menjalankan pemantauan terhadap semua program yang dilaksanakan.
19) Menyelia dan menyerahkan laporan kepada Guru Besar untuk makluman dan tindakan
20) Menjalankan tugas-tugas lain yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Guru Besar dari

semasa ke semasa.

Unit Kebersihan / Keceriaan

1) Mengenalpasti kawasan sekolah yang perlu diperindahkan dan diceriakan.
2) Memberi tumpuan kebersihan kawasan sekolah dengan menanam sikap “Sekolah Ku Rumah

Ku” dikalangan warga sekolah.
3) mengadakan kempen dan nasihat kepada pelajar supaya tidak membuang sampah di merata

tempat
4) Membantu pihak sekolah mengawasi dan mempertingkatkan kebersihan dan keceriaan

sekolah dari semasa ke semasa.
5) Menyediakan pelan induk lanskap sekolah.
6) Merancang dan menaja pelbagai projek kebersihan dan keceriaan sekolah :-

• Kempen kebersihan
• Pertandingan Kebersihan kelas
• Ceramah kebersihan
• Pertandingan poster kebersihan
• Pertandingan mengarang essei kebersihan
• Menanam pokok / bunga di kawasan sekolah
• Lawatan ke sekolah lain
• Budaya pagi seperti mengutip sampah
• Laporan dan program Aedes
7) Mengadakan projek bersama di antara pihak sekolah dengan agensi luar bagi meningkatkan
mutu kebersihan sekolah.
8) Menguatkuasakan segala arahan dan peraturan sekolah mengenai kebersihan dan keceriaan
dan menyelia kerja-kerja kebersihan.
9) Mengawal kebersihan kawasan sekolah / tandas / bilik darjah / kantin dan lain-lain.

UNIT SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)

1) Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun bagi membincangkan
pembahagian tugas, taklimat kepada guru kelas.

2) Membuat pesanan buku
3) Membuat pesanan pada pertengahan tahun ke Biro Buku Teks.
4) Mencadangkan pertukaran buku pada awal tahun (jika perlu).

60

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

5) Membuat anggaran tepat untuk tahun berikutnya.
6) Mengisi borang maklumat berkomputer dan menghantar mengikut jadual.
7) Mengedarkan mengikut kelas
8) Menentukan tarikh pengedaran
9) Mengesan kelancaran pengedaran
10) Mengedarkan buku kepada pelajar yang baru masuk.
11) Menyelenggarakan fail yang kemas kini mengikut jenis.
12) Rekod buku stok yang kemas kini (mengikut kelas)
13) Senari tugas guru – pengedaran/pengumpulan
14) Menyimpan rekod buku, hapus kira, rosak dan hilang.
15) Menguruskan bilik SPBT dan membuat peraturan penggunaannya.
16) Memastikan murid membalut buku SPBT dengan pembalut plastik.
17) Menentukan tarikh pemulangan mengikut kelas.
18) Melaporkan kepada guru besar / PK HEM tentang proses pemulangan buku (peratus

rosak / hilang, guru bertugas, hapus kira, kekurangan / lebihan).
19) Surat menyurat kepada Biro Buku Teks dan JPN.
20) Menyimpan invois, bil dan pengesahannya.
21) Melengkapkan buku stok dan menyimpan dokumen dengan teratur dan selamat
22) Mengemas kini inventori SPBT.
23) Mengisi borang maklumat kekurangan / lebihan buku ke PPD.
24) Mendapatkan maklumat dari Ketua Panitia / Guru Kanan Mata pelajaran
25) Merekod dan menyimpan buku-buku bacaan tambahan.
26) Menyemak dan mengemaskini rekod dan fail-fail berkaitan unit SPBT
27) Membuat laporan dan perancangan aktiviti tahunan unit
28) Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari masa ke semasa

UNIT KEDAI BUKU

1) Menyelia dan memantau penjualan buku, alat tulis dan barangan lain di kedai buku agar
tidak menjual barangan yang dilarang atau tidak bersesuaian dengan murid

2) Menyelia dan memantau harga barangan yang dijual
3) Memastikan kedai buku sentiasa menyediakan keperluan yang cukup peralatan alat tulis,

buku dan sebagainya
4) Membuat pemantauan dan menulis laporan berkenaan dalam Buku Pemantauan Kedai Buku

sekurang-kurangnya seminggu sekali
5) Merancang dan melaksana program bijak pengguna untuk murid
6) Menyemak dan mengemaskini rekod dan fail-fail berkaitan unit Kedai Buku terutama yang

berkaitan tender kedai buku.
7) Membuat laporan dan perancangan aktiviti tahunan unit
8) Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari masa ke semasa

61

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

UNIT BENCA ALAM

1) Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun.
2) Merancang program kesiapsiagaan menghadapi bencana alam seperti :

• Kebakaran
• Banjir
• Perubahan cuaca
• Wabak penyakit
• Tsunami
• Ribut dan Petir
• Kemarau
• Gempa Bumi
• Jerebu

3) Memastikan kemudahan pejabat dapat disediakan / digunakan apabila
diperlukan oleh petugas bencana alam.

4) Memastikan segala kemudahan berfungsi dengan baik.
5) Mewujudkan bilik gerakan yang dilengkapi dengan whiteboard, komputer dan

alat tulis.
6) Menghantar data dan laporan yang dikehendai oleh PPD/JPN atau pihak

berwajib.
7) Mengambil gambar peristiwa yang berlaku / kerosakan yang dialami serta

membuat dokumentasi.
8) Membantu petugas dalam urusan penempatan mangsa bencana alam.
9) Membantu petugas dalam hal-hal kebajikan mangsa alam dari segi keperluan-

keperluan asas.
10) Membantu memberikan khidmat nasihat / kaunseling kepada mangsa bila-bila

masa.

62

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

TARIKH : SEKOLAH KEBANGSAAN PUCHONG JAYA
HARI : ORIENTASI TAHUN SATU (2020)
MASA :
30 DISEMBER 2019
ATURCARA ISNIN
8.00 Pagi : 8.00 PAGI HINGGA 11.30 PAGI

8.15 Pagi : Berhimpun di tapak perhimpunan. Pengagihan murid mengikut kelas.
8.45 Pagi : Memperkenalkan guru kelas kepada murid-murid. Murid-murid dibawa
11.30 Pagi : masuk ke kelas masing-masing oleh Guru Pembantu Kumpulan 3.
Ibu bapa berkumpul di dewan untuk taklimat Guru Besar.
Urusan dan penyerahan dokumen murid oleh ibu bapa.
Bersurai

SENARAI TUGAS

Tugas Guru Kelas
1. Memperkenalkan diri sebagai guru kelas semasa perhimpunan

Tugas Guru Pembantu (1)
1. Mengumpul fail peribadi murid.

Tugas Guru Pembantu (2)
1. Mengumpulkan borang Maklumat Murid dan memastikan borang diisikan dengan betul.
2. Mengumpul borang APDM
3. Mengumpulkan Kad Kesihatan Murid dan memastikan kad tersebut telah di tandatangan

sertai perakuan kebenaran / persetujuan di tanda oleh ibu bapa/penjaga.
4. Mengumpul Kad gigi dan memastikan matlumat telah dilengkapkan dengan betul serta

ruangan memberi kebenaran di tanda serta tandatangan penjaga dan saksi dilengkapkan.

Tugas Guru Pembantu (3)
1. Mengiringi murid-murid ke kelas
2. Membawa murid-murid melawat tandas dan kantin sekolah (Tandas Perempuan – Blok B

dan Tandas Lelaki – Blok C)
3. Menunjukkan tempat duduk di kantin dan cara beratur semasa membeli makanan
4. Menerangkan kawasan-kawasan larangan di sekolah
5. Menerangkan mengenai waktu persekolahan pakaian seragam dan laluan masuk sekolah

Menguruskan Pengagihan Buku SPBT
1. Memastikan semua murid tahun 1 mendapat buku teks.

63

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

AJK PERSIAPAN HARI ORIENTASI TAHUN 1 (2020)

Pengerusi : Md Nasri bin Supian (Guru Besar)

Naib Pengerusi : Saraswathy a/p Suparumanian (PK Hem)

Uma Davy a/p G. Ramiah (PK Pentadbiran)

Ahmad Firdaus bin Mohd Yaakob (PK Kokurikulum)

SENARAI TUGAS BIDANG TUGAS

PERSIAPAN DEWAN /PERABOT/PENTAS 1. Menyusun kerusi plastik di dewan untuk
1. Andreas Hong Ah Lam taklimat Guru Besar.
2. Pekerja Sekolah
3. Nor Azila binti Abdul Jamil 2. Memasang banner dan hiasan pentas.
4. Siti Zahera binti Ibrahim 3. Mengemas semula kerusi meja .

LABEL 1. Menyediakan label-label kelas di tapak
1. Mohan a/l Batumalai perhimpunan.

ALAT SIARAYA 2. Menampal label kelas untuk penyerahan
1. Zainal Abidin bin Ismail dokumen.

1. Menyediakan alat-alat siaraya dan LCD
sebelum majlis.

2. Pastikan alat-alat berfungsi dengan baik.
3. Simpan semula alat berkenaan.

JURUACARA 1.Berhubung dengan PK HEM mengenai
1. Suraidah binti Amat Ikhwan aturacara

DOKUMENTASI/JURUGAMBAR 2. Mengelolakan majlis di tapak
1. Prema a/p Actuthan perhimpunan dan dewan sekolah

1. Mengambil gambar untuk
didokumentasikan.

2. Merekodkan dan mendokumentasikan
peristiwa.

3. Serahkan dokumen kepada GPK HEM
seminggu selepas acara.

64

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

AJK PERSIAPAN HARI ORIENTASI TAHUN 1 (2020)

SENARAI TUGAS BIDANG TUGAS

KAWALAN /KESELAMATAN 1. Memastikan ibu bapa tidak membawa
1. Pengawal Keselamatan kenderaan masuk.
2. Abdul Hamid bin Jasmi
2. Mengawal lalu lintas

PENDAFTARAN 1. Menyediakan borang pendaftaran
1. Prema a/p Acuthan
1. Membuat buku program
BUKU PROGRAM 2. Mengedarkan kepada guru dan ibu bapa
1. Rasyidah binti Zulkifli

DOKUMEN MURID 1. Menyediakan dokumen murid dalam fail
1. Azlina binti Abdul Rahman peribadi murid.

2. Menjualkan dokumen kepada ibu bapa
yang membuat pengesahan lewat.

BUKU TEKS 1. Mengagihkan buku teks kepada murid
1. Shavathri a/p Vjayakumar tahun 1
2. Zainab binti Ajis

SENARAI GURU KELAS DAN PEMBANTU HARI ORIENTASI TAHUN 1 (2020)

KELAS GURU KELAS PEMBANTU 1 PEMBANTU 2 PEMBANTU3

Siti Nurhafizah Siti Zahera binti Melissa Ann a/p Siti Mastura binti
Muhammad
1 S binti Mohd Noor Ibrahim Muhunthan
Roszitah binti
Rasyidah binti Zainal Abidin bin Ooi Bee Lay Mohemmad Shariff
1 K Zulkifli Ismail
Faridah Hanum binti
Abu Bakar

Tengku Rosezaima
binti Tengku Hamzah

65

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

TAKWIM PENGURUSAN UNIT HAL EHWAL MURID
SK PUCHONG JAYA
2020

DISEMBER 2019

Tarikh Perkara /Aktiviti Tindakan
Disember Penjualan Buku Kerja/Buku Tambahan Kedai Buku
31 Disember Mesyuarat Pengurusan HEM Bil. 1 /2020 PK Hem
27 Disember Orientasi Murid Pra Sekolah Guru Pra Sekolah
30 Disember Orientasi Murid Tahun 1 Penyelaras / Guru Tahun
1

Tarikh JANUARI 2020 Tindakan
JANUARI Semua guru
Perkara /Aktiviti Semua unit HEM
Sesi Persekolahan 2020 BERMULA
Mesyuarat unit-unit Hem Bil. 1/2020 Unit Disiplin/Pengawas
Taklimat Disiplin Unit B&K
Unit SPBT
Kempen Sayangi Buku Teks Unit Disiplin & Pengawas
Taklimat Disiplin & Peraturan Sekolah Unit B&K
AJK Kebajikan
Pengurusan Ecoworld & KWAMP
Laporan Kendiri Kantin AJK Kantin
Pemeriksaan Kedai Buku AJK Kedai Buku
Laporan Bebas Aedes AJK 3K
Kemaskini Rekod Kehadiran Murid Unit Data/Guru Kelas
Program Sifar Ponteng Unit Disiplin/Pengawas
Unit B&K

66

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

TAKWIM PENGURUSAN UNIT HAL EHWAL MURID
SK PUCHONG JAYA

FEBRUARI 2020

Tarikh Perkara /Aktiviti SK/PSS/Ketua Tindakan
FEBRUARI Kemaskini Data Murid Guru Data/Guru Kelas
Watikah Pelantikan Pengawas Unit Disiplin /Pengawas
Kelas/Pen ketua Kelas &PSS
Kemaskini Rekod Kesihatan Murid AJK Kesihatan
Laporan Kendiri Kantin AJK Kantin
Pemeriksaan Kedai Buku & Laporan AJK Kedai Buku
Laporan Bebas Aedes AJK 3K
Taklimat Sekolah Selamat AJK 3K
Unit Disiplin / Unit B&K
Pelancaran JOM KE SEKOLAH / Pegawai perhubungan
Sekolah
Pengurusan Ecoworld & KWAMP AJK Kebajikan
Semak Rekod Kehadiran Murid Unit Data/Guru Kelas
Pemeriksaan Kedai Buku Unit Kedai Buku

MAC 2020

Tarikh Perkara /Aktiviti Tindakan
MAC Pelancaran Minggu Anti Dadah Unit B&K / PPDa
Mesyuarat HEM Bil. 2/2020 PK Hem / Semua Guru
Laporan Kendiri Kantin AJK Kantin
Laporan Bebas Aedes AJK 3K
Spotcheck 1 Unit Disiplin &
Pengawas
Semak Rekod Kehadiran Murid Unit Data/Guru Kelas
Pendaftaran Online Tahun 1 2021/2022 Unit Data/APDM /PK
Hem
Program Keselamatan Diri AJK 3K / Unit
Keselamatan
Program Perkembangan Awal Remaja AJK B&K
Pemeriksaan Kedai Buku Unit Kedai Buku

67

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

TAKWIM PENGURUSAN UNIT HAL EHWAL MURID
SK PUCHONG JAYA

APRIL 2020

Tarikh Perkara /Aktiviti Tindakan
APRIL Pemeriksaan Kesihatan/Imunisasi AJK Kesihatan
Mesyuarat unit-unit HEM Bil. 2/2020 Semua unit-unit HEM
Laporan Kendiri Kantin AJK Kantin
Laporan Bebas Aedes AJK 3K
Pengurusan Ecoworld/ KWAMP AJK Kebajikan
Semak Rekod Kehadiran Murid Unit Data/Guru Kelas
Pemeriksaan Kedai Buku Unit Kedai Buku

MEI 2020

Tarikh Perkara /Aktiviti Tindakan
MEI Latihan Kebakaran Kali 1 AJK 3K
Laporan Kendiri Kantin AJK Kantin
Laporan Bebas Aedes AJK 3K
Semak Rekod Kehadiran Murid Unit Data /Guru Kelas
Penyampaian Anugerah Kelas Tercantik Penggal 1 Unit Kebersihan
Pemeriksaan Kedai Buku Unit Kedai Buku

Tarikh JUN 2020 Tindakan
JUN Unit Kebersihan
Perkara /Aktiviti Unit SPBT
Penarafan Kebersihan Tandas AJK Kantin
Pemeriksaan Buku Teks AJK 3K
Laporan Kendiri Kantin Unit Data /Guru Kelas
Laporan Bebas Aedes Unit Kedai Buku
Semak Rekod Kehadiran Murid Unit Disiplin /Pengawas
Pemeriksaan Kedai Buku
Spotcheck 2

68

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

TAKWIM PENGURUSAN UNIT HAL EHWAL MURID
SK PUCHONG JAYA

JULAI 2020

Tarikh Perkara /Aktiviti Tindakan
JULAI Ceramah Cegah Jenayah Unit B&K
Kemaskini APDM Unit Data/Guru Kelas
Laporan Kendiri Kantin AJK Kantin
Laporan Bebas Aedes AJK 3K
Pengurusan Ecoworld/KWAMP Unit Kebajikan
Semak Rekod Kehadiran Murid Guru Kelas/ Unit Data
Pemeriksaan Kedai Buku Unit Kedai Buku

Tarikh OGOS 2020 Tindakan
OGOS AJK Kantin
Perkara /Aktiviti AJK 3K
Laporan Kendiri Kantin Unit Kebajikan
Laporan Bebas Aedes PK Hem/Semua Guru
Pengurusan Ecoworld/KWAMP AJK Kesihatan
Mesyuarat Hem Bil. 3/2020 Semua unit-unit Hem
Pemeriksaan Gigi Unit Kedai Buku
Mesyuarat unit-unit HEM Bil. 3/2020 Guru Kelas/AJK
Pemeriksaan Kedai Buku Kedatangan

Semak Rekod Kehadiran Murid

SEPTEMBER 2020

Tarikh Perkara /Aktiviti Tindakan
SEPTEMBER Laporan Kendiri Kantin AJK Kantin
Laporan Bebas Aedes AJK 3K
Spotcheck 3 Unit Disiplin /Pengawas
Pengurusan RMT/PS1M AJK RMT/PS1M
Pemeriksaan Kedai Buku Unit Kedai Buku
Semak Rekod Kehadiran Murid Unit Data/Guru Kelas
Semak dan cetak Surat Penempatan Thn. 6 Unit Data /PK Hem

69

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

TAKWIM PENGURUSAN UNIT HAL EHWAL MURID
SK PUCHONG JAYA

OKTOBER 2020

Tarikh Perkara /Aktiviti Tindakan
OKTOBER Latihan Kebakaran bersama Bomba Unit 3K /Unit
Keselamatan
Laporan Kendiri Kantin AJK Kantin
Laporan Bebas Aedes AJK 3K
Pengurusan RMT/PS1M AJK RMT/PS1M
Pengumuman Kelas Cantik Penggal ke 2 AJK Keceriaan
Mesyuarat HEM Bil. 4/2020 PK Hem/Semua Guru
Mesyuarat unit-unit HEM Bil. 4/2020 Semua Unit Hem
Unit-Unit Hem
Kemaskini Fail Unit Hem & Penghantaran laporan /Setiausaha
Guru Kelas Tahun 6
Pengurusan Sijil Berhenti Murid Tahun 6 Guru Data/Guru Kelas
Semak Rekod Kehadiran Murid

Tarikh NOVEMBER 2020 Tindakan
NOVEMBER AJK Kantin
Perkara /Aktiviti AJK 3K
Laporan Kendiri Kantin Unit Kebajikan
Laporan Bebas Aedes Penyelaras Program
Pengurusan Ecoworld/KWAMP Guru Data/Guru Kelas
Sambutan Hari Kanak-Kanak 2020 Unit Kebersihan
Semak Rekod Kehadiran Murid Unit SPBT
Penarafan Kebersihan Tandas Unit SPBT
Pemulangan Buku Teks
Pinjaman Buku Teks

70


Click to View FlipBook Version