The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

rpt 2021 t2-converted

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by da_timie, 2021-03-01 00:48:53

TING 2

rpt 2021 t2-converted

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2021 1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT)
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH (KSSM)

SEJARAH

TINGKATAN 2
TAHUN 2021

BERDASARKAN DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP)

Disediakan Oleh Disemak Oleh : Disahkan Oleh

............................... ............................... ................................
() () ()

“Kita merancang, ALLAH juga merancang dan semestinya perancangan ALLAH itulah yang terbaik”

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2021 2

TEMA : WARISAN NEGARA

TAJUK 5 : KERAJAAN ALAM MELAYU

Tajuk ini membincangkan tentang kerajaan Alam Melayu sebelum kewujudan Kesultanan Melayu Melaka. Murid dapat mengenali
keunikan, keistimewaan dan kemasyhuran kerajaan Alam Melayu dalam sistem pemerintahan, kegiatan ekonomi, sosiobudaya, agama

dan kepercayaan. Selain itu, murid juga dapat menghubungkaitkan kerajaan Alam Melayu dalam proses pembentukan identiti diri,
melalui penguasaan Elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik

Pengenalan Fokus Empati

Kerajaan Alam • Konsep Alam • Mengagumi kemahiran masyarakat Alam
Melayu Melayu Melayu

• Ciri-ciri kerajaan • Menghargai warisan kerajaan Alam
Alam Melayu Melayu

• Keunikan dan • Menghayati kegemilangan kerajaan Alam
kegemilangan Melayu
kerajaan Alam
Melayu • Membina semangat jati diri dalam
kalangan murid

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2021 3

2021 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 2

TEMA : WARISAN NEGARA

Tajuk 5 : KERAJAAN ALAM MELAYU

Standard Kandungan (SK) : 5.1 Kerajaan Alam Melayu

(SK) 5.1 Kerajaan Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
M1 Alam Melayu Pada akhir 1. Bahasa
1.1 Murid boleh : pembelajaran, murid Puzzle It Out 2. Patriotisme
T2 BAB 1 : dapat : • Murid diberi maklumat yang
Elemen
KERAJAAN ALAM 5.1.1 Menjelaskan konsep 1. Menjelaskan konsep tidak mengikut susunan. Kewarganegaraan Mengetahui sejarah
MELAYU Alam Melayu. Alam Melayu dari • Murid dikehendaki 1 kerajaan Alam
aspek Geografi, dan Nilai Sivik
1.1 Konsep Alam Bahasa dan Budaya. berbincang dan menyusun 1.Kepentingan Melayu
definisi sejarah dalam bahasa
Melayu K5.1.7 Menghubungkaitkan 2. Merasionalkan pandangan tentang konsep kedudukan strategik
➢ Pengenalan kepentingan menghargai kepentingan Alam Melayu yang yang menyumbang
➢ Geografi kegemilangan kerajaan menghargai dikemukakan oleh tokoh kepada kemajuan Mempamerkan
➢ Bahasa Alam Melayu dengan tempatan. sesebuah kerajaan.
➢ Budaya pembentukan jari diri 2.Kepentingan 2 kefahaman tentang
[Btms 4-7] kebijaksanaan sejarah kerajaan
[Btms 4-7] pemimpin untuk
memajukan negara. Alam Melayu
3.Kepentingan
Minggu 1 Kemahiran Pemikiran Sejarah menghargai Menggunakan
20 Jan 2021 hingga 22 Jan 2021 kegemilangan kerajaan
(KPS) kegemilangan Cerna Minda / KBAT : Alam Melayu dengan pengetahuan
kerajaan Alam Melayu pembentukan jati diri.
• Memahami kronologi dengan pembentukan • Siapakah tokoh-tokoh yang 4.Kebanggaan terhadap 3 sejarah tentang
perkembangan kerajaan Alam jari diri mengemukakan pandangan kelangsungan warisan kerajaan Alam
Melayu. tentang konsep Alam kerajaan Alam Melayu.
Melayu? Melayu dalam
• Meneroka bukti kewujudan Nilai / Patriotisme /
Iktibar pelbagai situasi

kerajaan Alam Melayu. • Mengapakah terdapat • Memperoleh Menganalis
• Membuat interpretasi konsep persamaan bunyi perkataan pengetahuan tentang
persamaan amalan maklumat
budaya masyarakat.
Alam Melayu dalam beberapa bahasa di 4 berkaitan sejarah
• Melahirkan rasa
Alam Melayu. bangga akan kerajaan Alam
kegemilangan negara.
• Nyatakan aspek Melayu
• Mendidik kita agar
keserumpunan Alam Melayu menjalinkan kerjasama Membuat penilaian
dan bersifat terbuka
[Btms4-7] untuk kemakmuran 5 tentang sejarah
negara. kerajaan Alam

Melayu

Melahirkan idea
yang berasas
6 tentang sejarah
kerajaan Alam
Melayu

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2021 4

2021 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 2

TEMA : WARISAN NEGARA

Tajuk 5 : KERAJAAN ALAM MELAYU

M2 Standard Kandungan (SK) : 5.1 Kerajaan Alam Melayu

1.2 (SK) 5.1 Kerajaan Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
Alam Melayu Murid boleh : Pada akhir 1. Kelestarian Alam
pembelajaran, murid Chunking [Rujuk Btms 8] Sekitar
Minggu 2 T2 BAB 1 : 5.1.2 Menerangkan dapat : • Cikgu sediakan peta Asia 2. Patriotisme Mengetahui sejarah
25 Jan 2021 hingga 29 Jan 2021 KERAJAAN ALAM kewujudan kerajaan 1 kerajaan Alam
alam Melayu 1. Menjelaskan Tenggara Elemen
MELAYU kewujudan beberapa • Dengan menggunakan Kewarganegaraan Melayu
kerajaan di Alam
1.2 Kewujudan K5.1.5 Menghuraikan Melayu pengetahuan sedia ada dari segi dan Nilai Sivik
Kerajaan di kepentingan kedudukan lokasi negara-negara di dunia dan 1. Kepentingan
Alam Melayu strategik yang 2. Membahaskan Asia Tenggara, Pelajar Mempamerkan
menyumbang kepada kepentingan dikehendaki melabelkan 7 lokasi kedudukan strategik
➢ Pengenalan kemajuan sesebuah kedudukan strategik kewujudan kerajaan awal Alam yang menyumbang 2 kefahaman tentang
[Btms 8] kerajaan yang menyumbang Melayu di dalam peta tersebut. kepada kemajuan sejarah kerajaan
kepada kemajuan sesebuah kerajaan.
NILAI TERAS sesebuah kerajaan Cerna Minda / KBAT : 2.Kepentingan Alam Melayu
SIVIK : kebijaksanaan
Kasih Sayang Kemahiran Pemikiran Sejarah 1. Membanding beza Mengapakah kerajaan-kerajaan pemimpin untuk Menggunakan
(KPS) kemasyhuran kerajaan awal di Alam Melayu muncul memajukan negara.
di Alam Melayu dilembah sungai? 3.Kepentingan pengetahuan
• Meneroka bukti kewujudan [Btms8] menghargai
kerajaan Alam Melayu. 2. Menjelaskan kegemilangan kerajaan 3 sejarah tentang
kepentingan Saya lihat, Saya Fikir, Saya Alam Melayu dengan kerajaan Alam
kebijaksanaan Bertanya pembentukan jati diri.
(SK) 5.1 Kerajaan Murid boleh : pemimpin untuk • Dengan merujuk gambarajah 4.Kebanggaan terhadap Melayu dalam
kemajuan negara kelangsungan warisan
Alam Melayu Btms11, secara berkumpulan, kerajaan Alam Melayu. pelbagai situasi
bincang dan lakukan aktiviti
5.1.3 Memerihalkan kerajaan- seperti di dalam mukasaurat Nilai / Patriotisme / Menganalis
kerajaan Alam Melayu tersebut. Iktibar
M3 T2 BAB 1 : yang masyhur maklumat
1.3 KERAJAAN ALAM Cerna Minda / KBAT : • Memperoleh
pengetahuan tentang 4 berkaitan sejarah
• Apakah faktor yang persamaan amalan
MELAYU menyebabkan Srivijaya menjadi budaya masyarakat. kerajaan Alam
lemah?
K5.1.6 Menerangkan • Melahirkan rasa Melayu
kepentingan • Apakah kepentingan jalinan bangga akan
Minggu 3 1.3 Kerajaan Alam kebijaksanaan pemimpin perdagangan antara pedagang kegemilangan negara. Membuat penilaian
1 Feb 2021 hingga 5 Feb 2021 untuk kemajuan negara tempatan dengan pedagang luar
Melayu yang kepada kerajaan Alam Melayu? • Mendidik kita agar 5 tentang sejarah
menjalinkan kerjasama kerajaan Alam
Masyhur • Mengapakah penguasaan jalan dan bersifat terbuka
➢ Pengenalan laut antarabangsa membolehkan untuk kemakmuran Melayu
➢ Kerajaan Funan sesebuah kerajaan menjadi
➢ Kerajaan Champa Kemahiran Pemikiran Sejarah Melahirkan idea
➢ Kerajaan Srivijaya (KPS) yang berasas
➢ Kerajaan Angkor 6 tentang sejarah
➢ K. Majapahit • Meneroka bukti kewujudan kerajaan Alam
➢ K. Gangga Negara kerajaan Alam Melayu. Melayu

[Btms 9-13]

masyhur? negara.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2021 5

2021 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 2

TEMA : WARISAN NEGARA
Tajuk 5 : KERAJAAN ALAM MELAYU

Standard Kandungan (SK) : 5.1 Kerajaan Alam Melayu

(SK) 5.1 Kerajaan Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
TP- Tahap Penguasaan
M4 Alam Melayu Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK)
Pada akhir Fikir – Pasang - Kongsi 1. Kelestarian Alam
1.4 Murid boleh : pembelajaran, murid Sekitar
T2 BAB 2 : dapat : • Berdasarkan peta Btms19, 2. Patriotisme
lakukan aktiviti dalam latihan
KERAJAAN ALAM 5.1.4 Menghubungkaitkan tersebut. Elemen Mengetahui sejarah
MELAYU kerajaan Alam Melayu 1 kerajaan Alam

1.4 Kerajaan Alam dengan kerajaan di luar 1. Menyenaraikan Kewarganegaraan Melayu
Alam Melayu yang kerajaan Alam dan Nilai Sivik
Melayu dan sezaman Melayu dan kerajaan Cerna Minda / KBAT : Mempamerkan
luar yang sezaman. • Namakan kerajaan luar yang 1. Kepentingan
Kerajaan Luar K5.1.8 Merumuskan kebanggaan kedudukan strategik 2 kefahaman tentang
terhadap kelangsungan 2. Membuat sezaman dengan kerajaan Alam yang menyumbang sejarah kerajaan
yang Sezaman warisan kerajaan Alam kesimpulan Melayu. [Btms14-15] kepada kemajuan
➢ Pengenalan Melayu kebanggaan • Kerajaan Alam Melayu muncul sesebuah kerajaan. Alam Melayu
➢ Kerajaan Luar terhadap sezaman dengan kerajaan-
Minggu 4 kelangsungan kerajaan luar yang lain. 2.Kepentingan Menggunakan
8 Feb 2021 hingga 12 Feb 2021 yang Sezaman warisan kerajaan Buktikan. kebijaksanaan
➢ Hubungan Alam Melayu • Berdasarkan peta Btms16, pemimpin untuk pengetahuan
nyatakan pelabuhan yang memajukan negara.
Perdagangan Kemahiran Pemikiran Sejarah terdapat di India dan China. 3 sejarah tentang
➢ Hubungan (KPS) • Bagaimakah agama Hindu, 3.Kepentingan kerajaan Alam
Buddha tersebar ke Alam menghargai
Keagamaan • Membuat imaginasi sifat Melayu? kegemilangan kerajaan Melayu dalam
➢ Hubungan keterbukaan kerajaan Alam Melayu • Apakah kepentingan kegiatan Alam Melayu dengan
dengan kerajaan luas yang sezaman. perdagangan terhadap sebuah pembentukan jati diri. pelbagai situasi
Diplomatik negara pada masa kini?
• Membuat rasionalisasi hubungan 4.Kebanggaan terhadap Menganalis
[Btms 14-19] kerajaan Alam Melayu dengan kelangsungan warisan
kerajaan luar yang sezaman. kerajaan Alam Melayu.
maklumat
Nilai / Patriotisme /
4 berkaitan sejarah

kerajaan Alam

Melayu

Iktibar 5 Membuat penilaian
tentang sejarah
• Memperoleh kerajaan Alam
Melayu
pengetahuan tentang

persamaan amalan

budaya masyarakat. Melahirkan idea
yang berasas
• Melahirkan rasa

bangga akan 6 tentang sejarah

kegemilangan negara. kerajaan Alam

Catatan : • Mendidik kita agar Melayu

CUTI TAHUN menjalinkan kerjasama
dan bersifat terbuka
BARU CINA untuk kemakmuran
negara.
(12 Februari 2021)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2021 6

2021 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 2

TEMA : WARISAN NEGARA
Tajuk 5 : KERAJAAN ALAM MELAYU

Standard Kandungan (SK) : 5.2 Warisan Kerajaan Alam Melayu

(SK) 5.2 Warisan Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
Kerajaan Alam Melayu Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
Murid boleh : Pada akhir 1. Nilai Murni
T2 BAB 2 : SISTEM pembelajaran, murid Spider Diagram / Webs 2. Patriotisme
Minggu 5 PEMERINTAHAN 5.2.1 Menerangkan sistem dapat : • Murid dibahagi kepada Mengetahui
15 Feb 2021 hingga 19 Feb 2021 DAN EKONOMI pemerintahan kerajaan Elemen 1 kerajaan Alam
Alam Melayu 1. Menjelaskan sistem kumpulan kecil. Kewarganegaraan
MASYARAKAT pemerintahan beraja • Setiap kumpulan akan Melayu
KERAJAAN ALAM kerajaan Alam Melayu dan Nilai Sivik
K5.2.6 Menilai kepentingan seperti Funan, berbincang tentang persoalan 1. Kepentingan Mempamerkan
MELAYU kebijaksanaan pemimpin Champa, Srivijaya, berkaitan sistem pemerintahan
dalam mentadbir negara Angkor, Majapahit, yang diamalkan oleh kerajaan kebijaksanaan 2 kefahaman tentang
2.1 Sistem Kedah Tua dan Alam Melayu. pemimpin dalam warisan kerajaan
Pemerintahan Kemahiran Pemikiran Sejarah Gangga Negara • Perbentangan dan perkongsian mentadbir negara.
(KPS) di hadapan kelas oleh wakil 2.Kepentingan Alam Melayu
➢ Pengenalan 2. Mewajarkan kumpulan. [Btms 26-27] menghargai warisan
[Btms 26-27] • Memahami kronologi pemerintahan kepentingan kerajaan Alam Melayu. Menggunakan
kerajaan Alam Melayu kebijaksanaan Cerna Minda / KBAT : 3.Iktibar yang diperoleh
pemimpin dalam daripada kegemilangan pengetahuan
• Membuat interpretasi kehebatan mentadbir negara • Apakah kebaikan sistem kerajaan Alam Melayu.
sistem pemerintahan kerajaan Alam pemerintahan beraja? [Btms27] 4.Kepentingan 3 sejarah tentang
Melayu 1. Mencirikan kegiatan kehidupan warisan kerajaan
ekonomi masyarakat • Siapakah yang layak berorganisasi dalam
kerajaan Alam menggunakan gelaran Raja Kecil membentuk Alam Melayu dalam
Melayu seperti kemakmuran negara.
pertanian, Pembentangan Hasil Kendiri pelbagai situasi
perdagangan, hasil • Dengan merujuk ukiran kapal Nilai / Patriotisme /
(SK) 5.2 Warisan Murid boleh : hutan dan laut dan Iktibar Menganalisis
Kerajaan Alam Melayu perlombongan dan pada dinding Candi Borobudur
pembuatan Btms31, secara berkumpulan, • Pengetahuan tentang 4 maklumat
T2 BAB 2 : SISTEM bincang dan lakukan aktiviti sistem pemerintahan berkaitan warisan
PEMERINTAHAN 5.2.2 Menghuraikan kegiatan 2. Merasionalkan seperti di dalam mukasurat kerajaan Alam Melayu
Minggu 6 & 7 DAN EKONOMI K5.2.7 ekonomi masyarakat kepentingan tersebut. menyedarkan kita kerajaan Alam
22 Feb 2021 hingga 05 Mac 2021 kerajaan Alam Melayu menghargai warisan tentang kepentingan
MASYARAKAT Menghuraikan kerajaan Alam Cerna Minda / KBAT : mentaati pemerintah. Melayu
KERAJAAN ALAM kepentingan menghargai Melayu
warisan kerajaan Alam • Nyatakan faktor kemajuan • Kestabilan politik dan Membuat penilaian
MELAYU Melayu penanaman padi di Alam Melayu. kemakmuran ekonomi 5 tentang warisan
penting utk membina
2.2 Kegiatan • Nyatakan pelabuhan-pelabuhan di kegemilangan tamadun kerajaan Alam
Ekonomi Alam Melayu. bangsa dan negara. Melayu

➢ Pengenalan Kemahiran Pemikiran Sejarah • Nyatakan hasil hutan dan hasil laut • Kita perlulah bijak Melahirkan idea
➢ Pertanian (KPS) kerajaan Alam Melayu. memanfaatkan
➢ Perdagangan kekayaan sumber alam 6 yang rasional
➢ Hasil Hutan dan • Membuat imaginasi kegiatan • Bagaimana kita boleh untuk kemakmuran tentang kerajaan
ekonomi masyarakat kerajaan Alam mengkomersilkan hasil hutan dan ekonomi negara.
Laut Melayu. hasil laut negara? Alam Melayu
➢ Perlombongan dan
NILAI TERAS SIVIK : • Nyatakan kegunaan hasil
Pembuatan Hormat Menghormati perlombongan
[Btms 26-27]

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2021 7

Minggu CONTOH PELAKSANAAN KAJIAN KES (Berdasarkan DSKP T2 muka surat 42)

TEMA : KESULTANAN MELAYU MELAKA SEBAGAI ASAS LANGKAH 4 : MENENTUKAN KAEDAH KAJIAN
KERAJAAN MASA KINI
M8 a. Menentukan 3 kaedah kajian yang akan digunakan dalam kajian kes
KAJIAN TAJUK 6 : KESULTANAN MELAYU MELAKA SEBAGAI ASAS
KERAJAAN MASA KINI b. Contoh kaedah kajian :-
KES
STANDARD KANDUNGAN : 6.1 : Kesultanan Melayu Melaka • Kajian Perpustakaan • Audio Visual • Kajian Dokumen

STANDARD PEMBELAJARAN : 6.1.2: Menghuraikan Kegemilangan • Temubual (Skrip) • Melayari Intenet • Pemerhatian
Kesultanan Melayu Melaka
• Melawat tempat • Lain-lain (Ensiklopedia / Akhbar / Majalah /
LANGKAH 1 : MEMBINA PERNYATAAN MASALAH DAN
PERSOALAN KAJIAN Kajian Brosur / Laporan Tahunan dll

a. Contoh pernyataan masalah LANGKAH 5 : MENGENALPASTI SUMBER RUJUKAN
Menyediakan sekurang-kurang 3 sumber rujukan yang bersesuaian dengan kaedah kajian
berserta format penulisan sumber yang betul.

Minggu 8 Benarkah kegemilangan pelabuhan kerajaan Melayu Melaka pada abad ke- LANGKAH 6 : ANALISIS DATA
8 Mac 2021 hingga 12 Mac 2021 15M menjadikan Melaka terkenal di seluruh dunia? Berdasarkan sumber rujukan, murid perlu menganalisis data untuk menjawab
. persoalan kajian.
b. Pernyataan masalah dan persoalan kajian hendaklah dibina sendiri oleh
murid dengan bimbingan guru. LANGKAH 7 : LAPORAN KAJIAN
a. Laporan Kajian perlu mengandungi perkara berikut :-
c. Contoh Persoalan Kajian i. Pernyataan Masalah
i. Nyatakan faktor kegemilangan Melaka pada abad ke-15M? ii. 3 Objektif Kajian
ii. Senaraikan kemudahan-kemudahan yang disediakan di pelabuhan iii. 3 Kaedah Kajian
Kerajaan Melaka. iv. Dapatan Kajian
iii. Huraikan peranan pemerintah dalam menarik pedagang luar untuk v. Kesimpulan dan Cadangan
berdagang di Melaka? vi. Sumber Rujukan
vii. Lampiran
LANGKAH 2 : MEMBUAT KAJIAN LITERATUR
a. Mengenal pasti bahan rujukan dan kajian lepas yag berkaitan dengan b. Laporan kajian boleh berbentuk seperti :-
pernyataan masalah dari buku ilmiah, jurnal, majalah dan sebagainya.
• Kerja projek • Buku Skrap • Folio
LANGKAH 3 : MENENTUKAN OBJEKTIF KAJIAN • Powerpoint
a. Membina 3 objektif kajian yang mengandungi objektif pengetahuan, • Video • Lukisan
objektif kemahiran dan objektif nilai.
b. Contoh objektif :- • Esei
i. Menyatakan faktor kedudukan Geografi yang menjadikan pelabuhan
Kerajaan Melayu Melaka tempat yang strategik. (pengetahuan) c. Jika laporan kajian berbentuk penulisan , hendaklah ditulis tangan dalam kertas
ii. Meneroka bukti faktor-faktor yang mendorong Melaka muncul bersaiz A4 sebanyak 5 halaman.
sebagai sebuah pelabuhan entreport pada abad ke-15M (kemahiran)
iii. Menghuraikan kepentingan menghargai warisan bangsa (nilai)
iv.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2021 8

Minggu CONTOH PELAKSANAAN KAJIAN KES (Berdasarkan DSKP T2 muka surat 42)

M8 TEMA : KESULTANAN MELAYU MELAKA SEBAGAI ASAS KERAJAAN LANGKAH 4 : MENENTUKAN KAEDAH KAJIAN
Kajian MASA KINI
a. Menentukan 3 kaedah kajian yang akan digunakan dalam kajian kes
Kes TAJUK 6 : KESULTANAN MELAYU MELAKA SEBAGAI ASAS KERAJAAN
MASA KINI b. Contoh kaedah kajian :-

STANDARD KANDUNGAN : 6.1 : Kesultanan Melayu Melaka • Kajian Perpustakaan • Audio Visual • Kajian Dokumen

STANDARD PEMBELAJARAN : 6.1.2: Menghuraikan Kegemilangan Kesultanan • Temubual (Skrip) • Melayari Intenet • Pemerhatian
Melayu Melaka
• Melawat tempat • Lain-lain (Ensiklopedia / Akhbar / Majalah /
LANGKAH 1 : MEMBINA PERNYATAAN MASALAH DAN PERSOALAN
KAJIAN Kajian Brosur / Laporan Tahunan dll

d. Contoh pernyataan masalah LANGKAH 5 : MENGENALPASTI SUMBER RUJUKAN
menyediakan sekurang-kurang 3 sumber rujukan yang bersesuaian dengan kaedah kajian berserta
Benarkah kegemilangan pelabuhan kerajaan Melayu Melaka pada abad ke-15M format penulisan sumber yang betul.
menjadikan Melaka terkenal di seluruh dunia?
Minggu 8 & 10 . LANGKAH 6 : ANALISIS DATA
8 Mac 2021 hingga 26 Mac 2021 e. Pernyataan masalah dan persoalan kajian hendaklah dibina sendiri oleh murid berdasarkan sumber rujukan, murid perlu menganalisis data untuk menjawab
dengan bimbingan guru. persoalan kajian.

f. Contoh Persoalan Kajian LANGKAH 7 : LAPORAN KAJIAN
iv. Nyatakan faktor kegemilangan Melaka pada abad ke-15M? a. Laporan Kajian perlu mengandungi perkara berikut :-
v. Senaraikan kemudahan-kemudahan yang disediakan di pelabuhan Kerajaan i. Pernyataan Masalah
Melaka. ii. 3 Objektif Kajian
vi. Huraikan peranan pemerintah dalam menarik pedagang luar untuk berdagang di iii. 3 Kaedah Kajian
Melaka? iv. Dapatan Kajian
v. Kesimpulan dan Cadangan
LANGKAH 2 : MEMBUAT KAJIAN LITERATUR vi. Sumber Rujukan
b. Mengenal pasti bahan rujukan dan kajian lepas yag berkaitan dengan pernyataan vii. Lampiran
masalah dari buku ilmiah, jurnal, majalah dan sebagainya.
b. Laporan kajian boleh berbentuk seperti :-
LANGKAH 3 : MENENTUKAN OBJEKTIF KAJIAN
c. Membina 3 objektif kajian yang mengandungi objektif pengetahuan, objektif • Kerja projek • Buku Skrap • Folio
kemahiran dan objektif nilai. • Powerpoint
d. Contoh objektif :- • Video • Lukisan
v. Menyatakan faktor kedudukan Geografi yang menjadikan pelabuhan
Kerajaan Melayu Melaka tempat yang strategik. (pengetahuan) • Esei
vi. Meneroka bukti faktor-faktor yang mendorong Melaka muncul sebagai
sebuah pelabuhan entreport pada abad ke-15M (kemahiran) c. Jika laporan kajian berbentuk penulisan , hendaklah ditulis tangan dalam kertas bersaiz A4
vii. Menghuraikan kepentingan menghargai warisan bangsa (nilai) sebanyak 5 halaman.

Minggu 9 : 15 Mac 2021 hingga 19 Mac 2021 UJIAN UP1
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL : 27 Mac 2021 hingga 4 April 2021 (9 Hari )

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2021 9

2021 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 2

TEMA : WARISAN NEGARA
Tajuk 5 : KERAJAAN ALAM MELAYU

Standard Kandungan (SK) : 5.2 Warisan Kerajaan Alam Melayu

M (SK) 5.2 Warisan Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
11- Kerajaan Alam Murid boleh : Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
12 Melayu Pada akhir 1. Bahasa
3.1 pembelajaran, murid “Laungan” (Shout Out) 2. Patriotisme
dapat : Berdasarkan gambar ukiran 3. Sains & Teknologi
3.2 T2 BAB 3: 5.2.3 Menjelaskan sosiobudaya watak Ramayana pada dinding 4. Kreativiti & Inovasi Mengetahui
1. Menerangkan Angkor Wat dalam Btms45,
3.3 SOSIOBUDAYA masyarakat kerajaan sosiobudaya pelajar diminta memberikan idea Elemen 1 kerajaan Alam
masyarakat kerajaan secara lisan berkaitan perkara Kewarganegaraan
3.4 MASYARAKAT Alam Melayu Alam Melayu dari tersebut. Melayu
aspek bahasa dan dan Nilai Sivik
KERAJAAN ALAM K5.2.9 Merumuskan kepentingan “Rangkaian” (Chain Link) 1. Kepentingan Mempamerkan
MELAYU kehidupan berorganisasi Secara berkumpulan, murid kefahaman tentang
membuat rantaian kertas dengan menghargai
3.1 Bahasa dan dalam membentuk menyusun setiap kertas yang warisan kerajaan 2 warisan kerajaan
Tulisan kemakmuran negara dituliskan idea atau maklumat Alam Melayu.
berkaitan soalan dalam Btms47. 2. Iktibar yang Alam Melayu
3.2 Persuratan tulisan, persuratan, diperoleh daripada
Minggu 11 & 12 Cerna Minda / KBAT : kegemilangan k.
5 April 2021 hingga 16 April 2021 3.3 Seni bina Kemahiran Pemikiran Sejarah senibina dan struktur • Apakah kepentingan penemuan Alam Melayu Menggunakan
3.4 Struktur Sosial (KPS) sosial. 3. Kepentingan
batu bersurat? kehidupan pengetahuan
• Senaraikan jenis tulisan yang berorganisasi
[Btms 40-49] • Memahami kronologi perkembangan dalam membentuk 3 sejarah tentang
sosiobudaya masyarakat kerajaan terdapat di Alam Melayu. kemakmuran warisan kerajaan
Alam Melayu 2. Membuat penilaian • Rasionalkan kepentingan sistem negara.
kepentingan Alam Melayu dalam
• Meneroka bukti kewujudan bahasa kehidupan bahasa da tulisan di Alam Nilai / Patriotisme
dan sistem tulisan masyarakat kerajaan berorganisasi dalam Melayu. / Iktibar pelbagai situasi
Alam Melayu membentuk • Apakah bukti persuratan
kemakmuran negara masyarakat kerajaan Alam • Kita dapat Menganalis
• Membuat interpretasi Melayu mengenali sejarah maklumat
• Mengapakah kerajaan Funan kepelbagaian budaya
perkembangan persuratan masyarakat membina sistem pengairan? di rantau yang kita 4 berkaitan warisan
• Bandingkan struktur sosial diami ini.
kerajaan Alam Melayu. masyarakat kerajaan Alam kerajaan Alam
Melayu dengan masyarakat hari • Kita dapat Melayu
ini. [Btms 40-49] meningkatkan
• Membuat imaginaasi struktur sosial kesedaran untuk
mempertahankan
masyarakat kerajaan Alam Melayu. warisan budaya di Membuat penilaian
negara kita.
• Membuat rasionalisasi amalan 5 tentang warisan

sosiobudaya masyarakat kerajaan kerajaan Alam
Melayu
Alam Melayu.
6 Melahirkan idea

yang rasional
tentang kerajaan
Alam Melayu

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2021 10

2021 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 2

TEMA : WARISAN NEGARA
Tajuk 5 : KERAJAAN ALAM MELAYU

Standard Kandungan (SK) : 5.2 Warisan Kerajaan Alam Melayu

M (SK) 5.2 Warisan Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
13 Kerajaan Alam Pembelajaran PAK21 : 1. Nilai Murni
2. Patriotisme
4.1 Melayu Murid boleh : Pada akhir “Kedai Kopi” (Cafe)
Elemen
5.2.4 Menerangkan agama dan pembelajaran, murid 1. Dalam kumpulan, murid duduk Kewarganegaraan
kepercayaan masyarakat dapat : di sebuah meja.
T2 BAB 4: kerajaan Alam Melayu dan Nilai Sivik Mengetahui
AGAMA, 1. Menyenaraikan 2. Guru merujuk gambar Masjid 1. Kepentingan
KEPERCAYAAN K5.2.7 Menghuraikan kepentingan kepercayaan awal Demak dalam Btms59, 1 kerajaan Alam
DAN KEUNIKAN menghargai warisan masyarakat kerajaan bincangkan ciri-ciri keunikan menghargai
WARISAN kerajaan Alam Melayu Alam Melayu. masjid tersebut. warisan kerajaan Melayu
KEMASYARAKAT Alam Melayu
AN KERAJAAN 2. Iktibar yang Mempamerkan
diperoleh daripada kefahaman tentang
Minggu 13 ALAM MELAYU Kemahiran Pemikiran Sejarah 2. Menjelaskan Cerna Minda / KBAT : kegemilangan k.
19 April 2021 hingga 23 April 2021 (KPS) penyebaran dan Alam Melayu. 2 warisan kerajaan
4.1 Agama dan perkembangan • Adakah masih terdapat 3. Kepentingan
Kepercayaan • Memahami kronologi pegangan agama Hindu, kehidupan Alam Melayu
[Btms 56-59] agama dan kepercayaan masyarakat Buddha dan Islam berorganisasi
kerajaan Alam Melayu sebelum abad ke-15 kepercayaan animisme dan dalam membentuk Menggunakan
kemakmuran
• Meneroka bukti anutan agama dan 3. Mewajarkan dinamisme dalam kehidupan negara. pengetahuan
kepercayaan masyarakat kerajaan kepentingan Nilai / Patriotisme
Alam Melayu menghargai warisan masyarakat Asia Tenggara pada 3 sejarah tentang
/ Iktibar warisan kerajaan
hari ini? [Btms 56] • Memahami agama

• dan kepercayaan Alam Melayu dalam
masyarakat kerajaan
Alam Melayu pelbagai situasi
memupuk sikap
tolak ansur dalam Menganalis
diri kita.
kerajaan Alam • Kita dapat maklumat
melahirkan rasa
Melayu bangga terhadap 4 berkaitan warisan
sejarah negara.
kerajaan Alam

Melayu

Membuat penilaian

5 tentang warisan
kerajaan Alam

Melayu

6 Melahirkan idea

yang rasional
tentang kerajaan
Alam Melayu

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2021 11

2021 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 2

TEMA : WARISAN NEGARA
Tajuk 5 : KERAJAAN ALAM MELAYU

Standard Kandungan (SK) : 5.2 Warisan Kerajaan Alam Melayu

M (SK) 5.2 Warisan Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
13 Kerajaan Alam Murid boleh : Pembelajaran Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
4.2 Melayu Pada akhir PAK21 : 1. Nilai Murni
“Iklan” (Commercial)

5.2.5 Menghuraikan keunikan pembelajaran, murid 1. Berdasarkan pelbagai sumber, 2. Patriotisme

T2 BAB 4: K5.2.7 warisan kerajaan Alam dapat : kumpul maklumat tentang lokasi Elemen Mengetahui
AGAMA, Melayu pelabuhan-pelabuhan awal Kewarganegaraan
KEPERCAYAAN Menghuraikan kepentingan 1. Menjelaskan keajaan Alam Melayu yang 1 kerajaan Alam
DAN KEUNIKAN menghargai warisan keunikan warisan masih ada hingga kini. dan Nilai Sivik
WARISAN kerajaan Alam Melayu kerajaan Alam Melayu 2. Bentangkan dapatan anda dengan 4. Kepentingan Melayu
KEMASYARAKAT dari aspek Sistem gaya penyampaian iklan.
Minggu 13 AN KERAJAAN Pemerintahan Beraja, menghargai Mempamerkan
19 April 2021 hingga 23 April 2021 ALAM MELAYU Kebijaksanaan “Lawatan ke Galeri” (Gallery warisan kerajaan kefahaman tentang
Pemerintah, Kegiatan Walk) Alam Melayu
4.2 Keunikan Ekonomi, 1. Ikut langkah dalam Btms65 5. Iktibar yang 2 warisan kerajaan
Warisan Perkembangan diperoleh daripada
Masyarakat Sosiobudaya dan Cerna Minda / KBAT : kegemilangan k. Alam Melayu
Kerajaan Alam Amalan Beragama • Pada pandangan anda, adakah Alam Melayu.
Melayu Kemahiran Pemikiran Sejarah 6. Kepentingan Menggunakan
[Btms 40-49] (KPS) 2. Mewajarkan pemilihan lokasi di muara sungai kehidupan
kepentingan atau lembah sungai menjadi ciri berorganisasi pengetahuan
• Membuat interpretasi keunikan menghargai warisan utama pembinaan bandar hari dalam membentuk
warisan masyarakat kerajaan Alam kerajaan Alam Melayu ini? kemakmuran 3 sejarah tentang
Melayu. • Apakah jenis-jenis pelabuhan negara. warisan kerajaan
Nilai / Patriotisme
• Membuat imaginasi keunikan sistem Alam Melayu dalam
beraja kerajaa Alam Melayu. / Iktibar
pelbagai situasi
• Membuat rasionalisasi keunikan
warisan amalan beragama masyarakat Menganalis
kerajaan Alam Melayu.
maklumat

4 berkaitan warisan

kerajaan Alam

yang terdapat di Alam Melayu? • Memahami agama Melayu

dan kepercayaan Membuat penilaian

masyarakat kerajaan 5 tentang warisan
kerajaan Alam
Alam Melayu

memupuk sikap Melayu

tolak ansur dalam 6 Melahirkan idea

diri kita. yang rasional
tentang kerajaan
• Kita dapat Alam Melayu

melahirkan rasa

bangga terhadap

sejarah negara.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2021 12

TEMA : WARISAN NEGARA
TAJUK 6 : KESULTANAN MELAYU MELAKA SEBAGAI ASAS KERAJAAN MASA KINI

Tajuk ini membincangkan Kesultanan Melayu Melaka (KMM) sebagai sebuah kerajaan yang unggul di Alam Melayu pada abad ke-15
dan awal abad ke 16. Kesultanan Melayu Melaka telah mengasaskan tradisi politik, ekonomi dan sosiobudaya. Kelangsungan tradisi ini
telah diwarisi oleh kerajaan Melayu di Johor, Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor. Selain itu, Kelantan, Kedah, Negeri Sembilan

dan Perlis turut dikatogerikan dalam rumpun Kesultanan Melayu, Sarawak dan Sabah pula mempunyai keunikan dan tradisi yang
tersendiri serta terangkum dalam Alam Melayu. Justeru itu, Kesultanan Melayu merupakan asas kepada kerajaan masa kini.

Pengenalan Fokus Empati

Kesultanan Melayu • Kesultanan Melayu • Mengagumi usaha meneruskan
Melaka dan Melaka kesinambungan kerajaan-kerajaan
warisannya serta Melayu
kerajaan-kerajaan • Kesultanan Johor
lain Riau Lingga • Menghargai warisan tradisi kerajaan-
kerajaan Melayu
• Kerajaan Pahang,
Perak, Selangor dan • Menghayati kegemilangan Kesultanan
Terengganu Melayu Melaka

• Kerajaan Kelantan, • Mengukuhkan kesedaran rasa cinta
Kedah, Negeri akan negara
Sembilan dan Perlis
Sarawak dan Sabah

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2021 13

2021 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 2

TEMA : WARISAN NEGARA
Tajuk 6 : KESULTANAN MELAYU MELAKA SEBAGAI ASAS KERAJAAN MASA KINI

Standard Kandungan (SK) : 6.1 Kesultanan Melayu Melaka

M14 (SK) 6.1 Kesultanan Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
5.1 Melayu Melaka Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
Murid boleh : 1. Nilai Murni
T2 BAB 5: 6.1.1 Menceritakan pengasasan Pada akhir “Pengurusan Grafik” 2. Patriotisme Mengetahui sejarah
KESULTANAN Kesultanan Melayu pembelajaran, murid • Secara berkumpulan, cari
Melaka dapat : Elemen 1 Kesultanan Melayu
MELAYU maklumat dari pelbagai sumber Kewarganegaraan
MELAKA 1. Menjelaskan faktor peristiwa yang membawa Melaka
Parameswara memilih kepada pengembaraan dan Nilai Sivik
5.1 Pengasasan K6.1.4 Menilai kepentingan sifat lokasi yang strategik Parameswara dari Palembang 1. Kepentingan sifat Mempamerkan
Kesultanan kepemimpinan dalam untuk mengasaskan ke Melaka.
Melayu Melaka pembinaan negara Kerajaan Melaka. • Maklumat yang diperoleh kepimpinan. kefahaman tentang
[Btms 72-73] dipindahkan dalam lembaran 2. Kepentingan
Minggu 14 K6.1.5 Menghuraikan kepentingan 2. Menghuraikan pengurusan grafik seperti carta 2 sejarah Kesultanan
26 April 2021 hingga 30 April 2021 menghargai alam sekitar kepentingan sifat alir. menghargai alam
untuk kesejahteraan kepemimpinan dalam • Hasil tugasan dibentangkan. sekitar untuk Melayu Melaka
kehidupan pembinaan negara [Btms 73] kesejahteraan
kehidupan. Menggunakan
2. Menjelaskan Cerna Minda / KBAT : 3. Perpaduan sebagai
kepentingan • Kedudukan strategik amat asas keharmonian pengetahuan
menghargai alam masyarakat.
Kemahiran Pemikiran Sejarah sekitar untuk penting dalam pengasasan 4. Iktibar yang 3 sejarah tentang
(KPS) kesejahteraan sesebuah kerajaan. Bincangkan. diperoleh daripada warisan Kesultanan
kehidupan • Apakah kelebihan sungai? sejarah KMM.
• Memahami kronologi penguasaan Nilai / Patriotisme [Btms 72-73] Melayu Melaka pada
dan perkembangan Kesultanan / Iktibar
Melayu Melaka. masa kini
3. KMM mengajar kita
agar menghargai Menganalis
sistem pemerintahan
beraja yang diamalkan maklumat
di negara kita.
4 berkaitan sejarah
4. Dapat memupuk sikap
taat setia dan patuh Kesultanan Melayu
kepada raja dan
kepimpinan negara. Melaka

5. Sistem pemerintahan Membuat penilaian
beraja mampu
mewujudkan semangat 5 tentang sejarah
bersatu padu rakyat Kesultanan Melayu
berbilang kaum untuk
mempertahankan Melaka
kedaulatan negara.
6 Melahirkan idea

yang berasas
tentang sejarah
Kesultanan Melayu
Melaka

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2021 14

2021 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 2

TEMA : WARISAN NEGARA
Tajuk 6 : KESULTANAN MELAYU MELAKA SEBAGAI ASAS KERAJAAN MASA KINI

Standard Kandungan (SK) : 6.1 Kesultanan Melayu Melaka

M (SK) 6.1 Kesultanan Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
TP- Tahap Penguasaan
14- Melayu Melaka Murid boleh : Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK)
6.1.2 Menghuraikan Pada akhir “Peta Pemikiran” (Thinking 1.Nilai Murni Mengetahui sejarah
15 kegemilangan Kesultanan pembelajaran, murid Map) 2. Patriotisme
5.2 T2 BAB 5: dapat : • Secara berkumpulan, buat 1 Kesultanan Melayu
Elemen
KESULTANAN 1. Menerangkan faktor perbandingan tugas antara Kewarganegaraan Melaka
kegemilangan KMM Bendahara dengan Perdana
MELAYU Melayu Melaka (KMM) Menteri pada masa kini. dan Nilai Sivik
2. Membuat penilaian • Bentangkan dengan 1. Kepentingan sifat
MELAKA perpaduan sebagai menggunakan peta pemikiran.
asas keharmonian [Btms 77] kepimpinan.
K6.1.6 Menjelaskan perpaduan masyarakat 2. Kepentingan
“Kerusi Panas” (Hot Seating)
sebagai asas keharmonian Cerna Minda / KBAT : menghargai alam Mempamerkan
sekitar untuk
5.2 Kegemilangan masyarakat kesejahteraan kefahaman tentang

Kesultanan 2 sejarah Kesultanan

Melayu Melaka Melayu Melaka
[Btms 72-73]
Kemahiran Pemikiran Sejarah
(KPS) • Jelaskan ciri Menggunakan

Minggu 14 & 15 • Membuat interpretasi aspek kehidupan. pengetahuan
26 Apr 2021 – 07 Mei 2021
kegemilangan Kesultanan Melayu kepimpinan raja dalam Hukum Kanun Melaka dan 3. Perpaduan sebagai sejarah tentang
warisan Kesultanan
Melaka. KMM yang mampu Undang-Undang Laut Melaka asas keharmonian 3

• Membuat imaginasi aktiviti mewujudkan sistem telah berjaya membawa masyarakat. Melayu Melaka pada

perdagangan yang dijalankan oleh pemerintahan kegemilangan KMM. 4. Iktibar yang masa kini
KMM. gemilang. [Btms 75] Dengan merujuk Btms79, kaji diperoleh daripada
Menganalis
• Meneroka bukti kegemilangan KMM • Bandingkan sistem kepentingan undang-undang sejarah KMM.
pembesar KMM dgn tersebut. maklumat

sistem pentadbiran Nilai / Patriotisme 4 berkaitan sejarah
kita sekarang. / Iktibar
“Penulisan Pantas” Kesultanan Melayu

• Pelaksanaan undang- Dalam tempoh 5 minit, murid 5. KMM mengajar kita Melaka
undang dapat menyenaraikan aspek agar menghargai
menjamin kemajuan kegemilangan KMM. sistem pemerintahan Membuat penilaian

dan kemakmuran beraja yang 5 tentang sejarah
sesebuah negara. diamalkan di negara Kesultanan Melayu
Bincangkan. “Kerusi Panas” (Hot Seating) kita.
Rujuk Btms85 Melaka

• Mengapakah KMM “Kerusi Panas” (Hot Seating) 6. Dapat memupuk 6 Melahirkan idea
melakukan Rujuk Btms89 sikap taat setia dan
penaklukan? patuh kepada raja yang berasas
tentang sejarah
• Sejauh manakah dan kepimpinan Kesultanan Melayu
Melaka
negara.
kedudukan strategik

• penting untk kemajuan

sesebuah pelabuhan?

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2021 15

2021 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 2

TEMA : WARISAN NEGARA
Tajuk 6 : KESULTANAN MELAYU MELAKA SEBAGAI ASAS KERAJAAN MASA KINI

Standard Kandungan (SK) : 6.1 Kesultanan Melayu Melaka

M16 (SK) 6.1 Kesultanan Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
5.3 Melayu Melaka Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
1. Nilai Murni
T2 BAB 5: Murid boleh : Pada akhir Simultaneous Round Table / 2. Patriotisme Mengetahui sejarah
KESULTANAN pembelajaran, murid Meja Bulat Serentak
6.1.3 Menerangkan dapat : Elemen 1 Kesultanan Melayu
MELAYU berakhirnya Pengakhiran KMM yang Kewarganegaraan
MELAKA pemerintahan Kesultanan 1. Menganalisis faktor berpusat di Melaka Melaka
Melayu Melaka yang pengakhiran Dalam kumpulan, murid menulis dan Nilai Sivik
berpusat di Melaka Kesultanan Melayu respons atas kertas terhadap • Kepentingan sifat Mempamerkan
Melaka dari aspek persoalan tersebut. Murid
5.3 Kegemilangan K6.1.7 Merumuskan iktibar yang faktor dalaman, mengedar jawapan ikut pusingan kepimpinan. kefahaman tentang
Kesultanan diperoleh daripada sejarah serangan Portugis, jam supaya setiap ahli dapat • Kepentingan
Melayu Melaka Kesultanan Melayu Melaka strategi Melaka menambah jawapan. [Btms 38-39] 2 sejarah Kesultanan
[Btms 72-73] menghadapi serangan menghargai alam
Portugis dan Cerna Minda / KBAT : sekitar untuk Melayu Melaka
perjuangan • Apakah yang dimaksudkan kesejahteraan
Minggu 16 mengembalikan kehidupan. Menggunakan
10 Mei 2021 hingga 14 Mei 2021 kedaulatan. dengan kekayaan, keagamaan • Perpaduan sebagai
dan kemasyhuran? asas keharmonian pengetahuan
2. Menjana idea iktibar • Apakah strategi yang masyarakat.
Kemahiran Pemikiran Sejarah yang diperoleh digunakan oleh KMM bagi • Iktibar yang 3 sejarah tentang
(KPS) daripada sejarah menghadapi serangan Portugis? diperoleh daripada warisan Kesultanan
KMM • Pada pendapat anda, sejarah KMM.
• Membuat rasionalisasi kegemilangan mengapakah Melaka Melayu Melaka pada
dan kejatuhan KMM yang berpusat di mengalami kekalahan Nilai / Patriotisme
Melaka. walaupun mempunyai strategi / Iktibar masa kini
dan senjata yang baik?
• KMM mengajar kita Menganalis
[Btms 90-91] agar menghargai
sistem pemerintahan maklumat
beraja yang
diamalkan di negara 4 berkaitan sejarah
kita.
Kesultanan Melayu
• Dapat memupuk
sikap taat setia dan Melaka
patuh kepada raja
dan kepimpinan Membuat penilaian
negara.
5 tentang sejarah
Kesultanan Melayu

Melaka

• 6 Melahirkan idea

yang berasas
tentang sejarah
Kesultanan Melayu
Melaka

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2021 16

2021 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 2

TEMA : WARISAN NEGARA
Tajuk 6 : KESULTANAN MELAYU MELAKA SEBAGAI ASAS KERAJAAN MASA KINI

Standard Kandungan (SK) : 6.2 Kesultanan Johor Riau dan Kerajaan-Kerajaan Melayu

M (SK) 6.2: Kesultanan Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
16 Johor Riau dan TP- Tahap Penguasaan
6.1 Kerajaan-Kerajaan Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK)
Murid boleh : Pada akhir “Utusan” (Envoys) 1. Kreativiti dan Inovasi

Melayu pembelajaran, murid • Murid dibahagikan kepada 2. Patriotisme

6.2.1 Memerihalkan pengasasan dapat : beberapa kumpulan. Setiap 3. Nilai Murni Mengetahui sejarah

T1 BAB 6: Kesultanan Johor Riau kumpulan akan dibahagukan Elemen 1 Kesultanan Johor
KESULTANAN Kewarganegaraan Riau dan kerajaan-
JOHOR RIAU K6.2.5 Menilai kepentingan 1. Menjelaskan soalan seperti dalam Btms100.
kelangsungan warisan kronologi dan Nilai Sivik
6.1 Penguasaan pentadbiran negara pengasasan • Seorang utusan dipilih untuk 1. Kepentingan kerajaan Melayu
Kesultanan Kesultanan Johor
Johor Riau Kemahiran Pemikiran Sejarah Riau. menerangkan hasil kelangsungan warisan Mempamerkan
(KPS) pentadbiran negara.
➢ Pengenalan 2. Menzahirkan perbincangan. 2. Tanggungjawab kefahaman tentang
➢ Cabaran ke pendapat pemimpin dan rakyat
Kepentingan • Utusan kembali semula kepada dalam sesebuah sejarah Kesultanan
negara.
Minggu 16 kumpulan asal dan menyatakan 2 Johor Riau dan
10 Mei 2021 hingga 14 Mei 2021
maklum balas yang diterima kerajaan-kerajaan

daripada kumpulan lain. Melayu

Menggunakan

arah • Memahami kronologi pengasasan kelangsungan warisan “Mangkuk Ikan Emas” 3. Kepentingan pengetahuan sejarah
Kesultanan Johor Riau. pentadbiran negara • Rujuk Btms101 sumbangan warisan
Kegemilangan Kesultanan Melayu. tentang Kesultanan
➢ Strategi • Membuat interpretasi cabaran Cerna Minda / KBAT :
yang dihadapi oleh KJR kearah • Apakah keistimewaan sayong 4. Iktibar yang diperoleh 3 Johor Riau dan
Menghadapi kegemilangan. daripada sejarah
Kesultanan Melayu. kerajaan-kerajaan
Kegemilangan • Membuat rasionalisasi strategi
Melayu dalam
[Btms 98-103]
pelbagai situasi

pinang dari segi pertahanan? Menganalisis
• Pada pendapat anda,
KJR dalam menghadapi pelbagai Nilai / Patriotisme / maklumat berkaitan
cabaran mengapakah pemerintah Iktibar
Kesultanan Johor Riau sering 4 sejarah Kesultanan
memindahkan pusat • Memahami kegigihan Johor Riau dan
pemerintahan? dan kesungguhan
NILAI TERAS • Jelaskan ciri-ciri kota kepimpinan kerajaan-kerajaan
SIVIK : Kesultanan Johor
Hormat Riau Melayu
menghormati
Membuat penilaian

terhadap sejarah

pertahanan yang dibina oleh mempertahankan 5 Kesultanan Johor

Kesultanan Johor Riau. kedaulatan kerajaan. Riau dan kerajaan-

• Mendidik kita supaya kerajaan Melayu

berbangga dengan Melahirkan idea

sejarah, tradisi dan yang berasaskan

budaya bangsa. 6 tentang sejarah
Kesultanan Johor

Riau dan kerajaan-

kerajaan Melayu

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2021 17

2021 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 2

JANGKAAN : PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN MINGGU 17

TEMA : WARISAN NEGARA

Tajuk 6 : KESULTANAN MELAYU MELAKA SEBAGAI ASAS KERAJAAN MASA KINI

M Standard Kandungan (SK) : 6.2 Kesultanan Johor Riau dan Kerajaan-Kerajaan Melayu

17 (SK) 6.2: Kesultanan Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi

Johor Riau dan Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan

6.2 Kerajaan-Kerajaan Murid boleh : Pada akhir “Peta Pemikiran” (Thinking 1. Sains dan Teknologi

Melayu pembelajaran, murid Map) 2. Patriotisme Mengetahui sejarah

6.2.2 Menghuraikan dapat : • Berdasarkan maklumat dalam 3. Kelestarian Global 1 Kesultanan Johor Riau
kegemilangan Kesultanan 1. Menerangkan dan kerajaan-kerajaan
T1 BAB 6: Johor Riau teks, hasilkan peta pemikiran 4. Kewangan
KESULTANAN berkaitan 5.Keusahawanan Melayu
yang sesuai

JOHOR RIAU K6.2.6 Menjelaskan kegemilangan pengurusan perdagangan di Elemen Mempamerkan
tanggungjawab pemimpin Kesultanan Johor Riau pelabuhan Kesultanan Johor Kewarganegaraan
Minggu 18 6.2 Kegemilangan dan rakyat dalam sebuah dari aspek pusat Riau. [Btms107] kefahaman tentang
24 Mei 2021 hingga 28 Mei 2021 Kesultanan negara perdagangan yang dan Nilai Sivik
unggul, pengurusan “Peta Pemikiran” (Thinking 1. Kepentingan sejarah Kesultanan

kelangsungan warisan 2 Johor Riau dan

Johor Riau pelabuhan dan pusat Map) kerajaan-kerajaan
➢ Pusat persuratan.
Melayu

pentadbiran negara. Menggunakan
pengetahuan sejarah
• Secara berkumpulan, kumpul 2. Tanggungjawab

Perdagangan Kemahiran Pemikiran Sejarah maklumat tentang pemimpin dan rakyat tentang Kesultanan

yang Unggul (KPS) 2. Membuat kegemilangan Kesultanan Johor dalam sesebuah negara. 3 Johor Riau dan
➢ Pengurusan rasionalisasi Riau dalam bidang persuratan 3. Kepentingan
• Membuat interpretasi cabaran yang tanggungjawab Melayu. Bentangkan hasil kerajaan-kerajaan
Pelabuhan dihadapi oleh Kesultanan Johor Riau ke pemimpin dan rakyat dapatan dengan menggunakan sumbangan warisan
➢ Pusat arah kegemilangan. dalam sebuah negara peta pemikiran. [Btms109] Kesultanan Melayu. Melayu dalam
Cerna Minda / KBAT : 4. Iktibar yang diperoleh
Persuratan • Membuat imaginasi kegemilangan • Bagaimanakah pelabuhan daripada sejarah pelbagai situasi
Kesultanan Johor Riau. Kesultanan Melayu.
[Btms 98-103] Menganalisis
• Membuat rasionalisasi strategi
maklumat berkaitan

4 sejarah Kesultanan
Johor Riau dan

Kesultanan Johor Riau dalam Johor Riau muncul sebagai Nilai / Patriotisme / kerajaan-kerajaan
menghadapi pelbagai cabaran. pelabuhan yang unggul? Iktibar Melayu
• Apakah yang dimaksudkan Membuat penilaian
• Memahami kegigihan

dengan Sistem Naungan? dan kesungguhan terhadap sejarah
• Bandingkan pengurusan kepimpinan
Kesultanan Johor Riau 5 Kesultanan Johor Riau
pelabuhan pada masa dahulu mempertahankan
dan sekarang. Bincangkan. kedaulatan kerajaan. dan kerajaan-kerajaan

• Bincangkan langkah yang Melayu

Melahirkan idea

Mendidik kita supaya yang berasaskan

perlu diambil untuk berbangga dengan 6 tentang sejarah
memartabatkan karya-karya sejarah, tradisi dan Kesultanan Johor Riau
persuratan Melayu ke peringkat budaya bangsa.
antarabangsa? [Btms98-103] dan kerajaan-kerajaan

Melayu

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2021 18

2021 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 2

CUTI PERTENGAHAN TAHUN : 30 MEI 2021 Hingga 13 MEI 2021

TEMA : WARISAN NEGARA
Tajuk 6 : KESULTANAN MELAYU MELAKA SEBAGAI ASAS KERAJAAN MASA KINI

Standard Kandungan (SK) : 6.2 Kesultanan Johor Riau dan Kerajaan-Kerajaan Melayu

M (SK) 6.2: Kerajaan Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
19 Kedah, Kelantan, Pada akhir 1. Nilai Murni
- Negeri Sembilan dan Murid boleh : pembelajaran, murid Gallery Walk /Jalan Galeri 2. Patriotisme
dapat : 1. Murid dibahagikan kepada
20 Perlis 6.2.3 Menerangkan Elemen Mengetahui sejarah
1. Membuat kronologi beberapa kumpulan.[Btms 118] Kewarganegaraan
7.1 kelangsungan Kesultanan kelangsungan 2. Setiap kumpulan dikehendaki 1 Kesultanan Johor Riau
T1 BAB 7: Melayu Melaka di Pahang, Kesultanan Melayu dan Nilai Sivik dan kerajaan-kerajaan
Perak, Selangor dan Melaka di Pahang, merujuk pelbagai sumber dan 1. Kepentingan
KESULTANAN Terengganu Perak, Selangor dan melayari Internet bagi Melayu
Terengganu mengumpul maklumat berkaitan kelangsungan warisan
MELAYU alat regalia Kesultanan Perak. pentadbiran negara. Mempamerkan
2. Mewajarkan 3. Dapatan yang diperoleh akan 2. Tanggungjawab
PAHANG, kepentingan ditampal di dalam kelas. pemimpin dan rakyat kefahaman tentang
sumbangan warisan 4. Setiap kumpulan akan bergerak dalam sesebuah negara.
PERAK, K6.2.7 Menghuraikan Kesultanan Melayu melihat dan menganalisis hasil 3. Kepentingan sejarah Kesultanan
TERENGGANU kepentingan sumbangan dapatan kumpulan lain. sumbangan warisan
Minggu 19 & 20 DAN SELANGOR warisan Kesultanan Melayu Cerna Minda / KBAT : 5. Setiap kumpulan akan Kesultanan Melayu. 2 Johor Riau dan
14 Jun 2021 hingga 25 Jun 2021 • Siapakah yang berbincang bersama-sama ahli 4. Iktibar yang diperoleh
kumpulan berkenaan dapatan daripada sejarah kerajaan-kerajaan
mengasaskan kumpulan dan membuat Kesultanan Melayu.
Kesultanan Melayu penambahbaikan maklumat. Melayu
Pahang? Nilai / Patriotisme /
Kemahiran Pemikiran Sejarah • Siapakah pembesar “Hentian Bas” (Bus Stop) Iktibar Menggunakan
(KPS) Perak yang menjemput Duit Syiling Kupang Emas
7.1 Pengasasan Raja Muzaffar untuk 1. Dengan merujuk Btms 121, • Memahami kegigihan pengetahuan sejarah
• Memahami kronologi kelangsungan menjadi Sultan di dan kesungguhan
Kesultanan Kesultanan Melayu Melaka melalui Perak. pelajar bergerak secara kepimpinan tentang Kesultanan
peristiwa pengasasan Kesultanan • Bagaimanakah Raja berkumpulan dari satu hentian ke Kesultanan Johor Riau
Pahang, Perak, Pahang, Perak, Terengganu dan Lumu memperoleh hentian yang lain sambil mempertahankan 3 Johor Riau dan
Selangor. pengiktirafan untuk berbincang soalan yang kedaulatan kerajaan.
Terengganu dan ditabalkan menjadi diberikan. Mendidik kita supaya kerajaan-kerajaan
Sultan Selangor. 2. Kongsikan pendapat dan berbangga dengan
Selangor rekodkan ulasan serta maklumat sejarah, tradisi dan Melayu dalam pelbagai
➢ Kesultanan yang diperoleh. budaya bangsa.
situasi
Pahang “Saya Lihat, Saya Fikir, Saya
➢ Kesultanan Bertanya” Menganalisis
Rujuk ms123
Perak maklumat berkaitan
➢ Kesultanan
4 sejarah Kesultanan
Terengganu Johor Riau dan
➢ Kesultanan
kerajaan-kerajaan
Selangor
Melayu
[Btms 116-123]
Membuat penilaian

5 terhadap sejarah
Kesultanan Johor Riau

dan kerajaan Melayu

Melahirkan idea yang

berasaskan tentang

6 sejarah Kesultanan

Johor Riau dan

kerajaan Melayu

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2021 19

2021 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 2

TEMA : WARISAN NEGARA

Tajuk 6 : KESULTANAN MELAYU MELAKA SEBAGAI ASAS KERAJAAN MASA KINI

Standard Kandungan (SK) : 6.2 Kesultanan Johor Riau dan Kerajaan-Kerajaan Melayu

M

21 (SK) 6.2: Kerajaan Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
TP- Tahap Penguasaan
- Kedah, Kelantan, Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK)

22 Negeri Sembilan dan Murid boleh : Pada akhir Gallery Walk /Jalan Galeri 1. Nilai Murni
pembelajaran, murid 1. Secara berkumpulan, murid 2. Patriotisme
7.2 Perlis 6.2.4 Menghuraikan warisan dapat : Mengetahui sejarah
akan membandingkan Elemen
T1 BAB 7: Kesultanan Melayu 1. Menyenaraikan tengkolok diraja di setiap Kewarganegaraan 1 Kesultanan Johor Riau
KESULTANAN Melaka terhadap Pahang, keunikan warisan negeri. dan kerajaan-kerajaan
Perak, Selangor dan Kesultanan Melayu 2. Dengan bimbingan guru, setiap dan Nilai Sivik
MELAYU Terengganu hingga kini kumpulan akan menghasilkan 1. Kepentingan Melayu
PAHANG,
Mempamerkan

PERAK, Melaka di Pahang, replika tengkolok diraja. Hasil kelangsungan warisan kefahaman tentang
TERENGGANU Perak, Selangor dan tugasan dipamerkan di dalam pentadbiran negara.
DAN SELANGOR K6.2.8 Merumuskan iktibar yang Terengganu dari aspek kelas. 2. Tanggungjawab sejarah Kesultanan
diperolehi daripada sejarah sistem pemerintahan, 3. Setiap kumpulan akan pemimpin dan rakyat
Minggu 21 & 22 7.2 Warisan Kesultanan Melayu agama Islam dalam berbincang hasil kerja rakan- dalam sebuah negara. 2 Johor Riau dan
28 Jun 2021 hingga 09 Julai 2021 Kesultanan pemerintahan, adat rakan yang lain. 3. Kepentingan
Melayu Melaka di Kemahiran Pemikiran Sejarah istiadat, persuratan dan sumbangan warisan kerajaan-kerajaan
Pahang, Perak, (KPS) ekonomi. “Kumpulan Pelangi” Kesultanan Melayu.
Terengganu dan Rujuk Btms 128 4. Iktibar yang diperoleh Melayu
Selangor • Membuat interpretasi warisan 2. Menjana idea iktibar daripada sejarah
➢ Sistem persuratan Kesultanan Melayu Melaka yang diperolehi Cerna Minda / KBAT : Kesultanan Melayu. Menggunakan
Pemerintahan di Pahang, Perak, Terengganu dan daripada sejarah • Amalan beragama membawa
➢ Agama Islam Selangor. Kesultanan Melayu Nilai / Patriotisme / pengetahuan sejarah
dalam kepada kesejahteraan negara. Iktibar
Pemerintahan • Membuat imaginasi kelangsungan Bincangkan. tentang Kesultanan
➢ Perundangan adat istiadat Kesultanan Melayu • Nyatakan undang-undang • Kita dapat
➢ Adat Istiadat Melaka di Pahang, Perak, Terengganu bertulis Kesultanan Pahang dan menghargai warisan 3 Johor Riau dan
➢ Persuratan dan Selangor. Kesultanan Perak. tradisi dan budaya
➢ Ekonomi • Bincangkan kesan masyarakat bangsa. kerajaan-kerajaan
[Btms 124-131] • Membuat rasionalisasi kelangsungan jika sesebuah kerajaan tidak
warisan Kesultanan Melayu Melaka di mempunyai sistem • Pengasasan dan Melayu dalam pelbagai
Pahang, Perak, Terengganu dan perundangan. [Btms52-53] warisan Kesultanan
Selangor. Melayu dapat situasi
mengukuhkan jati diri
bangsa. Menganalisis

maklumat berkaitan

4 sejarah Kesultanan
Johor Riau dan

kerajaan-kerajaan

Melayu

Membuat penilaian

terhadap sejarah

5 Kesultanan Johor Riau

dan kerajaan-kerajaan

Melayu

Melahirkan idea yang

berasas tentang

6 sejarah Kesultanan
Johor Riau dan

kerajaan-kerajaan

Melayu

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2021 20

2021 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 2

TEMA : WARISAN NEGARA

Tajuk 6 : KESULTANAN MELAYU MELAKA SEBAGAI ASAS KERAJAAN MASA KINI

Standard Kandungan (SK) : 6.3 Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis

M Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
23- (SK) 6.3 Kerajaan Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
Pada akhir
24 Kedah, Kelantan, Murid boleh : pembelajaran, murid “Laungan” (Shout) 1. Nilai Murni Mengetahui sejarah
8.1 Negeri Sembilan dan dapat : Berdasarkan pelbagai sumber, 2. Patriotisme
secara berkumpulan anda diminta kerajaan Kedah,
Perlis 6.3.1 Memerihalkan pengasasan 1. Membuat kronologi untuk mengumpulkan maklumat Elemen 1 Kelantan, Negeri
pengasasan kerajaan tentang nama lain bagi Kedah dan Kewarganegaraan
T2 BAB 8: kerajaan Kedah, kerajaan Kedah, menyatakannya dengan lisan. Sembilan dan Perlis
Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Kelantan, Negeri dan Nilai Sivik
Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis Sembilan dan Perlis. “Penulisan Pantas” 1. Kepentingan Mempamerkan
Balai Besar, Kedah dibina pada
2. Mewajarkan tahun 1735 bersempena dengan menghargai kefahaman tentang
kepentingan pengisytiharan Alor Setar sebagai pengasasan kerajaan-
Sembilan dan ibu negeri Kedah. Dalam tempoh kerajaan Melayu sejarah kerajaan
Perlis 5 minit, anda diminta untuk 2. Kepentingan menjaga
K6.3.5 Menerangkan kepentingan hubungan baik dengan 2 Kedah, Kelantan,
menghargai pengasasan negara lain.
Negeri Sembilan dan

Minggu 23 & 24 kerajaan-kerajaan Melayu Perlis
12 Julai 2021 hingga 30 Julai 2021
8.1 Pengasasan Menggunakan
Kerajaan Kedah,
Kemahiran Pemikiran Sejarah pengetahuan

Kelantan, Negeri (KPS) menghargai menyenaraikan binaan lain yang Nilai / Patriotisme / sejarah tentang
pengasasan dibina sebagai tanda peringatan Iktibar
Sembilan dan Perlis • Memahami kronologi pengasasan 3 sejarah kerajaan

[Btms 138-145] kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri kerajaan-kerajaan sesuatu peristiwa penting di • Kerajaan Melayu Kedah, Kelantan,

Sembilan dan Perlis. Melayu negara kita. menyedarkan kita agar Negeri Sembilan dan

• Meneroka bukti pengasasan kerajaan “Saya lihat, Saya Fikir, Saya menghargai usaha Perlis
Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Bertanya” yang dilakukan oleh
Perlis. pemerintah terdahulu. Menganalisis
Rujuk Btms141. • Hubungan kerajaan
maklumat

“Stesen Berputar” Melayu dengan negeri 4 berkaitan sejarah
Melayu lain mmberikn kerajaan Kedah,

Rujuk Btms143. pengetahuan tentang Kelantan, Negeri

kepentingan Sembilan dan Perlis
memelihara hubungan
Cerna Minda / KBAT : baik demi Membuat penilaian
• Apakah alat kebesaran diraja kesejahteraan negara.
• Dasar berbaik dengan terhadap sejarah
yang diiktiraf bersama-sama negara jiran amat
CUTI pertabalan Raja Kedah yang penting dlm kekalkan 5 kerajaan Kedah,
PERTEGAHAN pertama? kedaulatan negara dan
PENGGAL • Bagaimanakah Kedah muncul dihormati di persada Kelantan, Negeri
17 Julai- 25 Julai sebagai pusat perdagangan antarabangsa.
yang makmur? Sembilan dan Perlis
• Bagaimanakah pemerintah
Melahirkan idea

yang berasas

6 tentang sejarah
kerajaan Kedah,
menghadapi cabaran dalam
Kelantan, Negeri
mengekalkan kemakmuran
Sembilan dan Perlis
negara?

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2021 21

2021 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 2

MINGGU 25 02 OGOS 2021 Hingga 06 OGOS 2021 UP2

TEMA : WARISAN NEGARA
Tajuk 6 : KESULTANAN MELAYU MELAKA SEBAGAI ASAS KERAJAAN MASA KINI

Standard Kandungan (SK) : 6.3 Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis

M (SK) 6.3 Kerajaan Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
Pembelajaran Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
25- Kedah, Kelantan, Pada akhir PAK21 : 1.Nilai Murni
pembelajaran, murid “Kedai Kopi” 2. Patriotisme
26 Negeri Sembilan dan Murid boleh :
Seperti di Kafe, murid duduk
8.2 Perlis 6.3.2 Menerangkan hubungan

T2 BAB 8: kerajaan Kedah, dapat : secara berkumpulan di sebuah Elemen Mengetahui
Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Kewarganegaraan 1 Tamadun Awal
Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis 1. Menganalisis meja. Guru meletakkan tajuk
dengan Negeri-negeri hubungan kerajaan perbincangan di tengah-tengah dan Nilai Sivik Dunia
Sembilan dan Melayu yang lain. Kedah, Kelantan, meja tersebut, iaitu “Hubungan 1. Kepentingan
Perlis Negeri Sembilan dan Memahami
Menilai kepentingan Perlis dengan negeri- diplomatik penting dalam menghargai
8.2 Hubungan K6.3.8 menjaga hubungan baik negeri Melayu yang pengasasan kerajaan- 2 Tamadun Awal
Kerajaan Kedah, dengan negara lain lain iaitu dari asas memastikan keselamatan dan kerajaan Melayu Dunia
Minggu 26 Kelantan, Negeri hubungan, hubungan kelangsungan sesebuah kerajaan”. 2. Kepentingan menjaga
09 Ogos 2021 hingga 13 Ogos 2021 Sembilan dan Perlis diplomatik dan hubungan baik dengan Menerangkan
dengan Negeri- hubungan Secara berkumpulan, murid akan negara lain.
Negeri Melayu yang perdagangan. membincangkan tahun ini. 3 dengan contoh
Lain tentang Tamadun
➢ Asas Hubungan 2. Mewajarkan [Btms 149]
➢ Hubungan kepentingan menjaga
Kemahiran Pemikiran Sejarah hubungan baik Kajian kes: Btms149 Nilai / Patriotisme / Awal Dunia
Diplomatik (KPS) dengan negara lain Iktibar
➢ Hubungan Cerna Minda / KBAT : Menganalisis
• Membuat interpretasi asas Bagaimanakah aspek • Kerajaan Melayu maklumat yang
Perdagangan hubungan kerajaan Kedah, Kelantan, keserumpunan mewujudkan menyedarkan kita agar 4 berkaitan dengan
[Btms 146-151] Negeri Sembilan dan Perlis dengan hubungan antara sesebuah negeri menghargai usaha Tamadun Awal
negeri-negeri Melayu yang lain. dengan negeri Melayu yang lain? yang dilakukan oleh Dunia
NILAI TERAS pemerintah terdahulu.
SIVIK : • Membuat imaginasi bentuk Bagaimanakah hubungan Membuat penilaian
Kegembiraan hubungan antara kerajaan Kedah, sesebuah kerajaan dapat • Hubungan kerajaan 5 Tamadun Awal
Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis menjalinkan hubungan diplomatik Melayu dengan negeri
dengan negeri-negeri Melayu yang pada masa ini? Melayu lain mmberikn Dunia
lain. pengetahuan tentang
[Btms 77] kepentingan
• Membuat rasionalisasi hubungan memelihara hubungan
kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri baik demi Melahirkan idea
Sembilan dan Perlis dengan negeri- kesejahteraan negara.
negeri Melayu yang lain. yang berasaskan
• Dasar berbaik dengan Tamadun Awal
negara jiran amat 6
penting dlm kekalkan

kedaulatan negara dan Dunia

dihormati di persada

antarabangsa.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2021 22

2021 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 2

TEMA : WARISAN NEGARA
Tajuk 6 : KESULTANAN MELAYU MELAKA SEBAGAI ASAS KERAJAAN MASA KINI

Standard Kandungan (SK) : 6.3 Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis

(SK) 6.3 Kerajaan Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
M Kedah, Kelantan, Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
27-
28 Negeri Sembilan dan Murid boleh : “Peta Pemikiran” 1.Nilai Murni
9.1 Perlis Secara berkumpulan, kumpulkan 2. Patriotisme
6.3.3 Menjelaskan warisan 1. Menyenaraikan maklumat berkaitan keistimewaan Mengetahui sejarah
T2 BAB 9: kerajaan Kedah, Kelantan lambang kemegahan Sultan atau Raja. Bentangkan Elemen
Warisan Kerajaan dan Perlis sehingga kini dan kegemilangan dalam bentuk peta pemikiran Kewarganegaraan 1 Kesultanan Johor Riau
Kedah, Kelantan, warisan kerajaan yang sesuai. [Btms 159] dan kerajaan-kerajaan
Negeri Sembilan Kedah, Kelantan dan dan Nilai Sivik
Perlis dari aspek “Kumpulan Pelangi” 1. Kepentingan Melayu
dan Perlis sistem pemerintahan
K6.3.6 Menghuraikan beraja, adat istiadat, menghargai warisan Mempamerkan
kepentingan menghargai negeri Melayu.
warisan negeri Melayu kefahaman tentang

sejarah Kesultanan

2 Johor Riau dan

Minggu 227 & 28 Kemahiran Pemikiran Sejarah perundangan Murid dibahagian kepada 3 2. Iktibar yang diperoleh kerajaan-kerajaan
16 Ogos 2021 hingga 27 Ogos 2021 (KPS) persuratan dan kumpulan utama. Berdasarkan daripada
9.1 Warisan kesenian. pelbagai sumber, setiap kumpulan kelangsungan negeri Melayu
Kerajaan Kedah, • Memahami kronologi warisan akan mencari maklumat berkaitan Melayu.
Kelantan dan Perlis Menggunakan

pengetahuan sejarah

➢ Sistem kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis adat istiadat bagi kerajaan Kedah, tentang Kesultanan
yang masih kekal hingga hari ini. Kelantan dan Perlis.
Pemerintahan • Meneroka bukti warisan kerajaan 2. Mewajarkan Rujuk Btms 161. Nilai / Patriotisme / 3 Johor Riau dan
Kedah, Kelantan, dan Perlis yang kepentingan “Lukis Ikut Kreativiti” Iktibar
Beraja masih kekal hingga hari ini. menghargai warisan Rujuk Btms161 kerajaan-kerajaan
➢ Adat Istiadat negeri Melayu. • Keunikan warisan dan
➢ Perundangan Cerna Minda / KBAT : adat negeri-negeri Melayu dalam
➢ Persuratan Melayu menyedarkan
➢ Kesenian kita tentang pelbagai situasi
kepentingan
Menganalisis

maklumat berkaitan

[Btms 158-167] menghargai keuinikan 4 sejarah Kesultanan
tersebut. Johor Riau dan

Bagaimanakah kita dapat kerajaan-kerajaan

mempertahankan warisan institusi • Keunikan aspek Melayu

beraja? [Btms 158] warisan dan adat Membuat penilaian

Bagaimanakah penghulu dapat mendidik kita agar terhadap sejarah
membantu pentadbiran setiap sentiasa
negeri? [Btms 159] mempertahankan 5 Kesultanan Johor Riau
kepelbagaian budaya
dan k rajaan-kerajaan

Melayu

Apakah tujuan penggubalan bangsa negara kita. Melahirkan idea

sesuatu undang-undang? [Btms 163] • Kita perlu bersikap yang berasas tentang

NILAI TERAS kreatif dan inovatif 6 sejarah Kesultanan
SIVIK : dalam megekalkan Johor Riau dan
Bertanggung Cadangkan langkah-langkah warisan dan adat bagi
jawab untuk memelihara dan meneruskan kerajaan-kerajaan
memulihara warisan kesenian kegemilangan negara
negara. [Btms 166] tercinta. Melayu

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2021 23

2021 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 2

TEMA : WARISAN NEGARA
Tajuk 6 : KESULTANAN MELAYU MELAKA SEBAGAI ASAS KERAJAAN MASA KINI

Standard Kandungan (SK) : 6.3 Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis

M29 (SK) 6.3 Kerajaan Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
9.2 Kedah, Kelantan, Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
Pada akhir 1.Nilai Murni
Negeri Sembilan dan Murid boleh : pembelajaran, murid “Peta Pemikiran” 2. Patriotisme Mengetahui sejarah
dapat : • Secara berkumpulan, layari
Perlis 6.3.4 Menghuraikan keunikan Elemen Kesultanan Johor Riau
1. Menyenaraikan internet dan kumpulkan Kewarganegaraan dan kerajaan-kerajaan
adat dan pemerintahan keunikan adat dan beberapa teromba atau 1
pemerintahan Negeri perbilangan dalam Adat dan Nilai Sivik
T2 BAB 9: Negeri Sembilan Sembilan dari aspek Perpatih dan tafsirkan 1. Kepentingan Melayu
Adat Pepatih dan maksudnya.
Warisan Kerajaan pemerintahan beraja [Btms167] menghargai Mempamerkan
pengasasan kerajaan-
Kedah, Kelantan, K6.3.7 Merumuskan iktibar yang 2. Menjana idea Cerna Minda / KBAT : kerajaan Melayu kefahaman tentang
iktibar yang 2. Kepentingan menjaga
Negeri Sembilan diperoleh daripada diperoleh daripada • Mengapakah Adat Perpatih hubungan baik dengan sejarah Kesultanan
kelangsungan negeri menggalakkan perkahwinan negara lain.
dan Perlis kelangsungan negeri Melayu di luar suku? [Btms168] 2 Johor Riau dan
Nilai / Patriotisme /
Minggu 29 Melayu • Rasionalkan keunikan Iktibar kerajaan-kerajaan
30 Ogos 2021 hingga 03 Sept 2021 warisan Adat Perpatih.
9.2 Keunikan Adat [Btms169] • Keunikan warisan dan Melayu
adat negeri-negeri
dan Pemerintahan Kemahiran Pemikiran Sejarah • Bincangkan kepentingan Melayu menyedarkan Menggunakan
(KPS) amalan muafakat dalam kita tentang
Negeri Sembilan pelantikan pemimpin. kepentingan pengetahuan sejarah
➢ Keunikan • Membuat interpretasi keunikan adat [Btms170] menghargai keuinikan
dan pemerintahan Negeri Sembilan. tersebut. tentang Kesultanan
Pemerintahan di • Bagaimanakah prinsip
• Membuat imaginasi adat dan demokrasi diamalkan dalam • Keunikan aspek 3 Johor Riau dan
Negeri Sembilan pemerintahan Negeri Sembilan. Adat Perpatih? [Btms171] warisan dan adat
mendidik kita agar kerajaan-kerajaan
[Btms 168-171] • Membuat rasionalisasi kepentingan sentiasa
menghargai keunikan adat dan mempertahankan Melayu dalam
\ pemerintahan Negeri Sembilan. kepelbagaian budaya
bangsa negara kita. pelbagai situasi

• Kita perlu bersikap Menganalisis

kreatif dan inovatif maklumat berkaitan
dalam megekalkan
warisan dan adat bagi 4 sejarah Kesultanan
meneruskan Johor Riau dan
kegemilangan negara
tercinta. kerajaan-kerajaan

Melayu

Membuat penilaian

terhadap sejarah

5 Kesultanan Johor Riau

dan k rajaan-kerajaan

Melayu

Melahirkan idea

yang berasas tentang

6 sejarah Kesultanan
Johor Riau dan

kerajaan-kerajaan

Melayu

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2021 24

2021 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 2

TEMA : WARISAN NEGARA
Tajuk 6 : KESULTANAN MELAKA SEBAGAI ASAS KERAJAAN MASA KINI

Standard Kandungan (SK) : 6.4 Sarawak dan Sabah

(SK) 6.4 Sarawak dan Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
M Sabah Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
30
10.1 T2 BAB 10 Murid boleh : Pada akhir pembelajaran, Cerna Minda / KBAT : 1. Kelestarian Global Mengetahui latar
murid dapat : • Nyatakan kepentingan 2. Patriotisme 1 belakang bagi Sarawak
SARAWAK DAN 6.4.1 Menjelaskan sejarah 3. Nilai Murni
SABAH Sarawak dan Sabah sebagai 1. Menerangkan hubungan Sarawak dan Sabah dan Sabah
sebahagian daripada kronologi hubungan dengan kerajaan Alam Melayu Elemen
10.1 Pengenalan kerajaan Alam Melayu Sarawak dan Sabah Kewarganegaraan Mempamerkan
➢ Hubungan Sarawak dalam Alam Melayu kefahaman tentang
Menilai kepentingan semangat dan Nilai Sivik 2 latar belakang Sarawak
dan Sabah dalam kekitaan dalam sebuah negara 2. Merasionalkan 1. Kepentingan dan Sabah
Alam Melayu kepentingan semangat
Minggu 30 (BT 10.1 ms 178-179) K6.4.8 kekitaan dalam sebuah semangat kekitaan Menggunakan
06 Sept 2021 hingga 10 Sept 2021 negara dalam sesebuah pengetahuan sejarah
NILAI TERAS negara 3 tentang latar belakang
SIVIK : Kemahiran Pemikiran Sejarah (KPS) Sarawak dan Sabah
Kasih sayang Nilai / Patriotisme / dalam pelbagai situasi.
1. Iktibar

• Sikap terbuka Menganalisis
penduduk
• Meneroka bukti kepentingan membantu 4 maklumat berkaitan
hubungan Sarawak dan Sabah dengan kemajuan latar belakang Sarawak
kerajaan Alam Melayu perdagangan
dan Sabah
• Sikap terbuka
Membuat penilaian
menujukkan sikap 5 terhadap latar belakang
toleransi dalam
menerima pengaruh Sarawak dan Sabah
luar
Melahirkan idea

6 yang rasional tentang
latar belakang Sarawak

dan Sabah

CUTI PERTEGAHAN
PENGGAL

11 Sept- 19 Sept

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2021 25

2021 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 2

TEMA : WARISAN NEGARA
Tajuk 6 : KESULTANAN MELAKA SEBAGAI ASAS KERAJAAN MASA KINI

Standard Kandungan (SK) : 6.4 Sarawak dan Sabah

M31 (SK) 6.4 Sarawak dan Standard Pembelajaran (SP) Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
6.2 Sabah Pembelajaran PAK21 : Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
Pada akhir 1. Bahasa
T2 BAB 10 Murid boleh : pembelajaran, murid Aktiviti “Fikir-Pasangan-Kongsi” 2. Nilai Murni
SARAWAK DAN dapat : • Secara kumpulan kumpulkan 3. Patriotisme
Minggu 31 6.4.2 Menerangkan Mengetahui latar
20 Sept 2021 hingga 24 Sept 2021 SABAH pemerintahan tempatan 1. Menjelaskan bentuk maklumat tentang kaum dan Elemen 1 belakang bagi Sarawak
di Sarawak dan Sabah pemerintahan di bentuk pentadbiran di Sarawak dan Kewarganegaraan
(BT 10.2 ms 180-183) Sarawak dan Sabah Sabah dan Sabah
• Bincangkan dapatan dan Nilai Sivik
10.2 Kemunculan K6.4.6 Menghuraikan 2. Menerangkan • Kongsikan dapatan dengan kelas Mempamerkan
kepentingan kepentingan Contoh KBAT : 1. Kepentingan kefahaman tentang
Pemerintahan permuafakatan dalam permuafakaan dalam pemuafakatan 2 latar belakang Sarawak
kalangan masyarakat kalangan • Nyatakan dua bentuk dalam masyarakat dan Sabah
Tempatan masyarakat. pemerintahan di Sarawak
➢ Sarawak Nilai / Patriotisme / Menggunakan
➢ Sabah • Apakah peranan Iktibar pengetahuan sejarah
Bobohizan/Bobolian? 3 tentang latar belakang
Kemahiran Pemikiran Sejarah 1.Perlu bijak Sarawak dan Sabah
(KPS) memanfaatkan alam dalam pelbagai situasi.
sekitar untuk kegiatan
• Memahami kronologi pembentukan ekonomi Menganalisis
pemerintahan tempatan di Sarawak
dan Sabah 4 maklumat berkaitan
latar belakang Sarawak

dan Sabah

Murid boleh : Pada akhir Membuat penilaian
pembelajaran, murid 5 terhadap latar belakang
6.4 Sarawak dan dapat : • Sungai menjadi nadi kehidupan
1. Menjelaskan bentuk utama di sarawak dan Sabah. Sarawak dan Sabah
Sabah Bincangkan
Minggu 32 6.4.3 Menghuraikan kegiatan pemerintahan di
27 Sept 2021 hingga 01 Okt 2021 10.3 Kegiatan masyarakat Sarawak Sarawak dan Sabah
dan Sabah 2. Membuat rumusan Melahirkan idea
Ekonomi Masyarakat tentang kepentingan
memanfaatkan alam 6 yang rasional tentang
Sarawak dan Sabah sekitar secara latar belakang Sarawak
➢ Sarawak bijaksana
➢ Sabah K6.4.5 Merumuskan dan Sabah
kepentingan
(BT 10.3 ms 184-185) memanfaatkan alam
sekitar secara bijaksana

Kemahiran Pemikiran Sejarah
(KPS)

• Meneroka bukti petempatan awal dan
keistimewaan corak budaya dan kehidupan
masyarakat di Sarawak dan Sabah

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2021 26

2021 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 2

TEMA : WARISAN NEGARA
Tajuk 6 : KESULTANAN MELAKA SEBAGAI ASAS KERAJAAN MASA KINI

Standard Kandungan (SK) : 6.4 Sarawak dan Sabah

M (SK) 6.4 Sarawak Objektif Cadangan / Contoh aktiviti Elemen Merentas Standard Prestasi
Pembelajaran Kurikulum (EMK) TP- Tahap Penguasaan
33- dan Sabah Standard Pembelajaran (SP) Pada akhir PAK21 : 1. Bahasa
pembelajaran, murid Aktiviti “Pembentangan Hasil 2. Nilai Murni
35 dapat : 3. Patriotisme
Kendiri” [Btms 189]
T2 BAB 10 Murid boleh : 1. Menjelaskan Elemen
keunikan yang Kewarganegaraan
6.4 SARAWAK DAN terdapat di Sarawak • Buat kajian tentang cara hidup Mengetahui latar
dan Sabah dan Nilai Sivik 1 belakang bagi Sarawak
SABAH 6.4.4 Menghuraikan keunikan salah satu kaum di Sarawak 1. pembinaan sesebuah
2. Menjelaskan dan Sabah
yang terdapat di Sarawak kepentingan sikap dan Sabah tamadun.
bijaksana untuk
6.4 Sarawak dan dan Sabah meneruskan • Bentangkan hasil dapatan Nilai / Patriotisme /
kelansungan hidup Iktibar
Sabah Menerangkan kepentingan Mempamerkan
• Berusaha kefahaman tentang
K6.4.7 sikap bijaksana untuk Aktiviti “Saya Lihat, Saya Fikir, bersungguh-sungguh 2 latar belakang Sarawak
Saya Bertanya” bagi mencapai dan Sabah
10.4 Keunikan meneruskan kelangsungan kemajuan dalam
[btms 191] pelbagai bidang Menggunakan
Minggu 33-34 Masyarakat hidup. demi kesejahteraan pengetahuan sejarah
04 Okt 2021 hingga 15 Okt 2021 • masyarakat dan 3 tentang latar belakang
Bumiputera Sarawak negara. Sarawak dan Sabah
dalam pelbagai situasi.
dan Sabah Kemahiran Pemikiran Sejarah Cerna Minda / KBAT : • Boleh melahirkan
➢ Masyarakat (KPS) • Namakan kaum-kaum yang semangat
patriotisme untuk
Bumiputera terdapat di Sarawak membangunkan
• Bagaimanakah kita dapat negara Malaysia.
Sarawak • Membuat interpretasi keunikan Menganalisis
➢ Masyarakat yang terdapat di Sarawak dan melestarikan alam sekitar bagi
Sabah menghasilkan barangan kraf 4 maklumat berkaitan
Bumiputera tangan? latar belakang Sarawak
• Membuat imaginasi kehidupan • Nyatakan kepentingan rumah
Sabah penduduk d Sarawk dan Sabah panjang dalam kehidupan dan Sabah
➢ Kepentingan seharian
• Nyatakan fungsi pembinaan Membuat penilaian
Sungai rumah panjang kaum Rungus 5 terhadap latar belakang
➢ Kesenian dan Murut.
➢ Perayaan Sarawak dan Sabah
➢ Tarian
➢ Senibina Melahirkan idea

6 yang rasional tentang
latar belakang Sarawak

dan Sabah

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2021 27

2021 RPT SEJARAH (KSSM ) TINGKATAN 2 Peperiksaan Akhir Tahun
Peperiksaan Akhir Tahun
Minggu 35 Perbincangan soalan peperiksaan
18 Oktober 2021 hingga 22 Oktober 2021 Perbincangan soalan peperiksaan
Pengenalan Silibus Tingkatan 3
Minggu 36 Pengenalan Silibus Tingkatan 3
25 Oktober 2021 hingga 29 Oktober 2021 Pengenalan Silibus Tingkatan 3
CUTI AKHIR TAHUN
Minggu 37, 38
1 November 2021 hingga 12 November 2021

Minggu 39
15 November 2021 hingga 19 November 2021

Minggu 40
22 November 2021 hingga 26 November 2021

Minggu 41
29 November 2021 hingga 3 Disember 2021

Minggu 42
6 Disember 2021 hingga 10 Disember 2021

11 Disember 2021 hingga 31 Disember 2021

“Kerja Kuat Tidak Akan Mengkhianati Hasilnya”
Kita merancang, ALLAH juga merancang dan perancangan ALLAH itulah yang terbaik.

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) KSSM SEJARAH TINGKATAN 2 2021 28


Click to View FlipBook Version