The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-14039986, 2022-07-12 12:05:30

Buku Program Bulan Bahasa 2022(1)

Buku Program Bulan Bahasa 2022(1)

KOHORT 6

MAJLIS PERASMIAN
PROGRAM MINGGU

BAHASA 2022

( PERINGKAT SEKOLAH )

PUAN ARUL JOTHEE a/p KANAGASABAI

17 JULAI – 31 JULAI AHAD DATARAN ILMU
2022 7.30 PAGI SMK TANJUNG PUTERI

RESORT

PENDAHULUAN

 
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)
2013-2025 menggariskan strategi dan inisiatif bagi
pengupayaan peningkatan kualiti sistem pendidikan
kebangsaan. Semua pihak yang memberi sumbangan
kepada proses perubahan tersebut perlu memainkan
peranan aktif agar matlamat yang ditetapkan dapat
direalisasikan. Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia
Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI) bermatlamat
untuk melahirkan murid yang dapat menguasai
Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dengan fasih
dan yakin. ​Program Imersif Tinggi (HIP) merupakan
sebuah program yang diperkenalkan di bawah dasar
MBMMBI yang bertujuan untuk meningkatkan
penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan murid-
murid melalui pendedahan yang lebih tinggi kepada
bahasa tersebut di sekolah.

RASIONAL

Sekolah menjadi wahana dalam usaha
memartabatkan Bahasa Melayu dan memperkasakan
Bahasa Inggeris. Lantaran itu, pelbagai aktiviti mampu
dijalankan bagi menarik penyertaan murid-murid agar lebih
mahir berkomunikasi dalam pelbagai bahasa.

 

OBJEKTIF

1. Menimbulkan minat dalam kalangan murid untuk
mendalami ilmu Bahasa Melayu.

2. Memberi pendedahan kepada murid serta
mencungkil bakat dalam bidang penghayatan
sastera dan pengucapan awam.

3. M e l a h i r k a n m u r i d y a n g m e n g h a y a t i d a n
mengamalkan nilai murni, bersikap positif dan
semangat patriotik yang tulen. 

ANJURAN

Jawatankuasa Panitia Bahasa Melayu dan
Bahasa Inggeris.

 

SASARAN

Semua Murid SMK Tanjung Puteri Resort

TENTATATIF MAJLIS
PERASMIAN

07.45 - 08.15 Pagi

• Nyanyian Lagu Negaraku, Melaka Maju Jaya  
dan Lagu Sekolah.

• Bacaan Doa oleh 

Ustaz Mohd Rashdan bin Mohamad

• Ucapan Perasmian oleh Yang Berusaha

Pn Hjh. Shamsinah binti Hj. Jamil @ A. Wahab

( Guru Besar SK Dato’ Naning )
• Persembahan Murid Tahun 5 Kenanga
    Nyanyian Lagu ‘ Bahasa Jiwa Bangsa’
• Majlis tamat.

AHLI JAWATANKUASA
BULAN BAHASA 2022

Pengerusi : Cikgu Arul Jothee a/p Kanagasabai (Pengetua SMKTPR)

Timbalan Pengerusi :: Cikgu Juraiani binti Ismail
Naib Pengerusi 1 :
Naib Pengerusi 2 : Cikgu Md Halbi bin Ka’ab
Naib Pengerusi 3 Cikgu Azizah binti Abdullah
Penyelaras
Setiausaha 1   Cikgu Safinah binti Ali
Setiausaha 2 : Cikgu Suzilina binti Ab Manaf
  : Cikgu Zaharatullail binti Zainuddin
AJK Kerja : : Cikgu Ezani binti Mohd Ismail
  
 
  
Gimik Perasmian
   
 
: Cikgu Nor Ezrynna Ramsal binti Salleh
Persembahan semasa :
perasmian
  :: Cikgu Anita a/p Silvarajo
Fotografi &  
Dokumentasi Cikgu Nurul Nabila binti Ahmad
   
Juruacara Majlis
  :: Cikgu Rathina a/p Michael
Kain rentang   
Cikgu Safáa binti Abd Malek
Risalah  

Hadiah  : Cikgu Nur Shafira binti Sharullain
 : Cikgu Nuur Fatimah binti Ismail
Skrip Perasmian
Pengetua   

: Cikgu Ezani binti Mohd Ismail 

:  Cikgu Zaharatllail binti Zainuddin

:  Cikgu Radin Emma Adlina binti Abu Bakar

: Cikgu Wan Anis binti Ariffin
Cikgu Nur Shafira binti Sharullain

: Cikgu Nor Farahiyah binti

:

:

:
:

AKTIVITI BULAN BAHASA

BIL TARIKH AKTIVITI MASA/ CATATAN
TEMPAT

1. 17 Julai Majlis Perasmian Minggu 7.30 pagi Semua guru
dan murid
2022 Bahasa Dataran Ilmu

AHAD Persembahan Murid

 

18 Julai - Pelaksanaan aktiviti Sepanjang Semua AJK
28 Julai Panitia Bahasa Melayu, Minggu Panitia Bahasa
Bahasa
2. 2022 Panitia Bahasa Inggeris.   Melayu,
Bahasa
Di dalam kelas Melayu dan
dan di rumah Inggeris.

3. 31 jULAI Penutuo Minggu Bahasa. 7.30 pagi Semua guru
dan murid
2022
Dataran Ilmu

AKTIVITI PANITIA
BAHASA MELAYU

BIL TARIKH AKTIVITI MASA / CATATAN
Pidato TEMPAT
20 Julai   Sudut Pidato Cikgu Suzilina binti AB
1. 2022 Manaf
  RABU

20 Julai      
Dewam Seri Cikgu Ezrynna Ramsal
2. 2022 Pertandingan
Puteri binti Salleh
  Rabu Mendeklamasi Sajak
  

 

3. 20 Julai     Cikgu Zaharatullail binti
Dewan Seri Zainuddin
  2022 Melagukan Syair  
Puteri   Cikgu Nurul Nabila binti
Rabu     Ahmad

4. 20 Julai Melafazkan Pantun  Dewan Seri Cikgu Elonyhayaty binti
  2022 Puteri  Shahbudin 
 
Rabu  

5. 17 Julai- Menulis esei menengah Di dalam
25 Julai atas kelas
2022
Di dalam Cikgu Nur Shafira binti
17 Julai-  Menulis esei menengah kelas  Sharullain
6. 25 Julai rendah
Dataran Ilmu Cikgu Farahiyah binti
2022   Mohamed

17 Julai- Kuiz Bahasa Tangga PPK Cikgu Radin Emma
7. 25 Julai Adlina binti ABu Bakar

2022

8. 17 Julai- Sudut MBMMBI
25 Julai
2022

AKTIVITI PANITIA
BAHASA INGGERIS

BIL TARIKH AKTIVITI MASA CATATAN
Di rumah
Short Video Singing  Cikgu Safáa
1. 18 Julai Competition via TikTok binti Abd
  2022 Malek
  ISNIN  
 
Di dalam kelas  
Comic Creation
2. 18 Competition Cikgu Rathina
  Julai-25
a/p Michael
Julai
2022

3. 18 Write Your Heart Out Di dalam kelas Cikgu Wan
  Julai-25 Competition Anis bin Ariffin

Julai Di dalam kelas Cikgu Ezani
2022 Speaker Corner binti Mohd

  Ismail
27 Julai Movie Review Cikgu Anita
a/p Silvarajoo
2022 Competition (Upper Form
4. Only)

27 Julai Public Speaking
5. 2022 Competition (lower form

only)

INDAH BAHASA KITA

PERIBAHASA:
MUAFACKAATAT TLAANLUBADIHDAASALAM GELAP,

ADAT LALU DI TENGAH TERANG.

MAKSUD:
SEIA -SEKATA MELAKUKAN PEKERJAAN YANG BERAT-
BERAT DAN PATUH PADA PERATURAN-PERATURAN

YANG TELAH DITENTUKAN

PANTUN:
TINGGI RENDAH PANJANG LEBAR,
PERGI SEKOLAH ULANG BELAJAR.

Jangan lenyapkan hutan yang rimbun
jangan runtuhkan pohon beringin
jangan keruhkan air yang dingin
jangan akal ditewas ingin.
Sasterawan Negara
Anwar Ridhwan

Petikan puisi “Siapa melukis alam lestari?”:
DBP 2021

TRY THIS OUT !

How many words can you built from this word.

RAINBOW

SEKALUNG PENGHARGAAN

Pengerusi dan Ahli Jawatankuasa
PROGRAM MINGGU BAHASA

Peringkat Sekolah, Tahun 2022
merakamkan setinggi-tinggi
penghargaan dan ribuan
terima kasih
kepada semua yang terlibat
secara langsung atau tidak

langsung sepanjang program ini.
HUBUNGI KAMI

SMK TANJUNG PUTERI RESORT PASIR
GUDANG

[email protected]/

No Tel/Faks : 07-2514917


Click to View FlipBook Version