The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Hairul Mohd Ramli, 2018-12-24 05:23:02

TAKWIM PENGURUSAN SKSJ TAHUN 2019

TAKWIM PENGURUSAN SKSJ TAHUN 2019

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

1

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

BIL PERKARA M/S
1
1 ISI KANDUNGAN 4
5
2 SEKAPUR SIRIH DARI GURU BESAR 6

3 SURAT LANTIKAN RASMI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB 7-32
33
4 VISI-MISI-SLOGAN-MOTTO-NILAI-OBJEKTIF SEKOLAH 34
35-36
5 FOKUS PENGURUSAN PENDIDIKAN
37
6 SENARAI NAMA KAKITANGAN STAF SKSJ 2019 38
39
7 ENROLMEN PELAJAR DAN STAF
40 -48
8 HARI PERSEKOLAHAN DAN HARI BEKERJA-CUTI 49 - 68
PERISTIWA-PERISTIWA KHAS 69 - 87
HARI KELEPASAN AM/CUTI PERISTIWA 88 - 117
118 - 120
9 SENARAI NAMA GURU KELAS DAN GURU PEMBANTU

10 JADUAL PENCERAPAN / SEMAKAN BUKU MURID

11 STRATEGIK PELAKSANAAN PROGRAM AKADEMIK
TOV DAN TARGET KECEMERLANGAN/PENCAPAIAN UPSR

12 VISI, MISI DAN DASAR KURIKULUM SEKOLAH

13 PENGURUSAN PENTADBIRAN DAN KURIKULUM SEKOLAH

14 VISI, MISI, DASAR HEM, PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

15 VISI, MISI, DASAR KO-KU, PENGURUSAN KOKURIKULUM

16 SENARAI GURU BERTUGAS PERHIMPUNAN/HARIAN

13 TAKWIM DAN PERANCANGAN TAHUNAN SEKOLAH

2

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

DATA PERIBADI

NAMA: NO. RUJUKAN JPN:
NO. KAD PENGENALAN:
NO. CUKAI PENDAPATAN: TARIKH KENAIKAN GAJI:
NO. KWSP:
NO. TEL (R):
NAMA BANK: NO H/P:
NO. AKAUN BANK:
KELULUSAN IKHTISAS:
KELULUSAN AKADEMIK: NAMA INSTITUSI:
OPSYEN:
NAMA INSTITUSI:
MAKLUMAT PENDAPATAN
EMAIL PERIBADI:

NO. GAJI :
GAJI :
ELAUN :
JUMLAH :

3

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

PROFIL SEKOLAH

KOD SEKOLAH ABA5015 12
NAMA SEKOLAH SK SUNGAI JEJAWI
ALAMAT 36000 TELUK INTAN
PERAK
PPD HILIR PERAK
PARLIMEN PASIR SALAK
DUN KAMPUNG GAJAH
SESSI PAGI
LOKASI LUAR BANDAR
GRED A
JUMLAH KELAS PERDANA

BIL MURID PENDIDIKAN KHAS 2
BIL GURU
BIL BUKAN GURU PRASEKOLAH 2
GURU BESAR
PK PENTADBIRAN 400
PK HEM 34
PK KOKURIKULUM 8
NO TEL EN. ANUAR BIN KINTAN
NO FAX EN. AHMAD DAMANHURI BIN MD NOR
EMAIL EN. MOHD NORMAN BIN MOHD FUAD
EN. HAIRUL BIN MOHD RAMLI
05-6552007
05-6552475
[email protected]

“SKSJ EXCELLENT: SISTEMATIK ~ KOMITED ~ INTEGRITI”

4

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

KATA-KATA ALUAN GURU BESAR

Asalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam
Sejahtera
Selamat Tahun Baru 2018 dan bermulanya sesi persekolahan yang baru. Pelbagai tanggungjawab yang
perlu kita laksanakan bagi mencapai visi sekolah yang telah ditetapkan. Semoga kita semua mempunyai
azam dan iltizam yang sama untuk mencapai wawasan yang diharapkan.

Cabaran kita dalam usaha merancang, melaksana, dan memastikan hasrat kita mencapai visi sekolah
haruslah dilakukan secara penuh iltizam dan istiqamah. Tindakan dan pemikiran kita difokuskan untuk
mencapai perkara-perkara berikut:

Kecemerlangan Pengurusan dan Kepimpinan
Kecemerlangan Akademik
Kecemerlangan Sahsiah
Kecemerlangan Kokurikulum
Kecemerlangan Komunikasi
Kecemerlangan Budaya dan Iklim Sekolah
Justeru, marilah kita mengatur langkah dan bergerak seiring bagi melaksanakan program dan aktiviti
yang menjurus ke arah kecemerlangan yang diharapkan. Semoga semua tindakan kita dapat memenuhi
intipati yang dinyatakan dalam Pelan Pembangunan Pendidkan Malaysia 2013 – 2025.
Semoga segala komitmen dan integriti kita diberkati dan mendapat kejayaan yang cemerlang.

“SKSJ EXCELLENT: SISTEMATIK ~ KOMITED ~ INTEGRITI”

ANUAR
ANUAR BIN KINTAN
GURU BESAR.

5

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI
36000 TELUK INTAN PERAK

Ruj Kami : SKSJT.I/2019

Tarikh : 1 Januari 2019

Puan/Encik/Cik:………………………………………...
SK Sungai Jejawi
36000 Teluk Intan
Perak.

Tuan,

PERLANTIKAN RASMI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TAHUN 2019

Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan adalah dilantik untuk menjalankan tugas dan
tanggungjawab seperti tersenarai di dalam Buku Pengurusan dan Takwim Sekolah 2019
berkuatkuasa mulai 2 Januari 2018.

3. Pihak pengurusan sekolah , yakin tuan dapat menjalankan tugas yang diamanahkan dengan penuh
komitmen dan bertanggungjawab serta dapat mengamalkan sikap proaktif, inovatif dan kreatif bagi
meningkatkan professional keguruan ke tahap yang cemerlang. Tuan juga diberikan kuasa
(empowerment) mengurus dan melaksanakan tugas dan tanggungjawab mengikut
pekeliling-pekeliling ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan pendidikan Negeri dan arahan
Guru Besar.

4. Semua tugas dan tanggungjawab yang tertera dalam buku ini bersama dengan tugas pengajaran
dan pembelajaran (PDPC) berdasarkan Buku Rekod Mengajar akan menjadi dasar penilaian prestasi
tuan pada akhir tahun 2019. Semoga berkat keikhlasan dan kejujuran tuan melaksanakan tugas dan
tanggungjawab ini, kecemerlangan organisasi akan tercapai.

Sekian ,terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

…………………………..
(ENCIK ANUAR BIN KINTAN)
Guru Besar SKSJ.

6

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA
MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK
MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

SKSJ EXCELLENT: SISTEMATIK ,KOMITED DAN INTEGRITI

Sekolah Kebangsaan Sungai Jejawi komited membangunkan potensi murid
yang ada agar berpengetahuan, berkemahiran berfikir, berkemahiran
memimpin, berkemahiran dwi bahasa, beretika dan tahap kerohanian yang
tinggi dan memiliki identiti nasional melalui cara dengan mengekalkan
sistem pendidkan yang merangkumi pengajaran dan pembelajaran,
kepimpinan dan pengurusan, iklim sekolah dan hubungan luar.

7

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

FOKUS PENGURUSAN PENDIDIKAN

PANDUAN GURU UNTUK MENJANA KECEMERLANGAN
1. PENDAHULUAN
1.1 Setiap kita mempunyai tanggungjawab untuk meletakkan Sekolah
Kebangsaan Sungai Jejawi di tahap cemerlang, dihormati dan
disegani.
1.2 Oleh itu setiap guru haruslah menjalankan tugas Kurikulum,
Kokurikulum dan memantapkan sahsiah murid dengan penuh
iltizam, ikhlas dan kesedaran.
1.3 Setiap guru harus tahu mengenai visi dan misi sekolah sebagai
institusi masyarakat.
1.4 Sehubungan itu, risalah ringkas ini diharap dapat menerangkan
secara ringkas mengenai pengurusan harian sekolah. Sekiranya
guru menghadapi sebarang masalah, biasakanlah diri berbincang
dengan rakan-rakan dan selesaikan secara profesional. Ketua-ketua
panitia, Guru Kaunseling, Guru Penolong Kanan dan Guru Besar
sendiri sentiasa sedia membantu. Polisi kita adalah telus dan
terbuka.
1.5 Pastikan guru-guru sentiasa merujuk kepada pekeliling-pekeliling
Kementerian, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan
Daerah, Buku Panduan Tugas Sekolah, Buku Panduan Pelajar,
Prosedur-prosedur Kerja dan Tatasusila Profesion Perguruan
Malaysia agar kita sentiasa berada di landasan yang betul.

8

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

2. SIKAP GURU
2.1 Guru harus mempunyai ‘high expectation’ terhadap setiap murid. Kita
harus menganggap bahawa murid kita itu mempunyai potensi untuk
berjaya dalam banyak bidang. Terpulang kepada guru untuk
mencungkil potensi mereka.
2.2 Kita harus menyedari hakikat betapa pentingnya kurikulum tersirat
‘hidden curriculum’.
2.3 Kita adalah ‘role model’ untuk menjadi inspirasi dan ikutan anak didik
kita. Apa yang kita lakukan memberi impak/kesan kepada murid.
2.4 Nilai-nilai murni keagamaan, moral harus ditanam dengan serius dan
istiqamah.
2.5 Semua murid berhak untuk dikenali, dilihat dan menjadi sebahagian
daripada proses pendidikan. Tidak ada murid yang dinafikan untuk
menerima pendidikan. Pendidikan untuk semua.

3. KEMAHIRAN GURU
3.1 Kita perlu menjadikan diri kita pakar bukan sahaja dalam subjek atau
‘content’ malah pakar untuk menjadikan pelajar kita ‘leaners for life’
(mengajar atau mendidik).
3.2 Kita harus sentiasa mengamalkan TQM dengan sentiasa mencari
jalan bagaimana untuk kita menyampaikan pengajaran dan
pembelajaran (P&P) secara objektif dan berkesan. Sekiranya
seseorang pelajar itu tidak belajar kita perlu bertanya kenapa.
Barangkali kita penyebabnya. Oleh itu kita perlu membetul,
menyusun dan mempelbagaikan kaedah, misalnya :-
3.2.1 Teknik bahasa merentas kurikulum.
3.2.2 Teknik P&P ‘brain storming’ STRUM/PPAS.
3.2.3 Teknik berasaskan ‘research’/Kajian Tindakan.
3.2.4 Teknik Putaran (ajar uji - ajar semula - ajar semula).
3.2.5 Teknik ‘peer-group’/rakan sebaya.
3.2.6 Penggunaan ABM yang menarik dan berkesan.

9

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

3.2.7 Pendekatan ‘Multiple Intelligent’ (MI).

4. PROFESINALISME GURU
4.1 Iklim
4.1.1 ‘High Expectation dan low stress’
- Best learning (Study Hard, Study Smart).
4.1.2 Suasana yang supportif/mendorong/kondutif
- Pujian untuk kejayaan.

4.2 Pengurusan
4.2.1 Memahami matlamat sekolah.
4.2.2 Mengetahui sistem disiplin dan mengajar secara berhemah
dan berhikmah.
4.2.3 Menepati masa
4.2.4 Menyelesaikan tugas menepati waktu. Semua tugas yang
diserahkan hendaklah diambil tindakan dengan segera.
1.2.5 Dokumen/tugasan yang telah diambil tindakan. Hendaklah
diserahkan kepada pejabat untuk tindakan seterusnya.
Sekiranya salinan diperlukan hendaklah difotokopi dan
difailkan.

4.3 Menyertai/menjalani kesemua program sekolah dan menjalankan
kesemua aktiviti kokurikulum dengan bermatlamat kejayaan
cemerlang dan gemilang.

4.4 Penampilan
4.4.1 Cara pakaian yang kemas dan lengkap. Guru yang
mengajar Pendidikan Jasmani dikehendaki memakai pakaian
sukan tidak melebihi waktu rehat.

4.4.2 Kasut, tanda nama, tali leher dan pemakaian aksesori
minimum.

10

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

4.4.3 Gaya komunikasi.
4.4.3.1 Bahasa ilmu, terang, mudah difahami.
4.4.3.2 Tiada slanggah/loghat kenegerian.
4.4.3.3 Lembut.
4.4.3.4 Tiada labeling.

4.4.4 Gaya berjalan mempamerkan keterampilan, kewibawaan dan
keyakinan diri.

4.5 Kerahsiaan
Segala maklumat yang dibincangkan oleh/dengan pihak pengurusan
sekolah adalah ditakrifkan sebagai bahan rahsia. Perbincangan
secara terbuka tidak dibenarkan di tempat-tempat umum seperti
kantin, tempat letak kereta, di tempat menunggu dan rehat dalam
kawasan sekolah dan kepada/dengan yang tidak berkenaan.

4.6 Etika Guru
4.6.1 Guru tidak dibenarkan sama sekali berniaga dalam
waktu persekolahan seperti jualan langsung, promosi
barangan, insurans dan lain-lain. Tindakan akan diambil
sekiranya mengingkari arahan ini.

4.6.2 Guru tidak dibenarkan merokok di dalam kawasan sekolah.
4.6.3 Guru dibenarkan makan dan minum di kantin sahaja pada
waktu rehat dan waktu tidak mengajar.

5. TUGAS GURU
5.1 Guru Bertugas

5.1.1 Masa
Guru bertugas mestilah berada di kawasan sekolah untuk

menyelia perjalanan sekolah 15 minit lebih awal dan mengelolakan

11

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

Perhimpunan Pagi (7.30 pagi) dan pergerakan murid (senyap
dan tersusun).

5.1.2 Tugas

Pada waktu rehat, suasana di kantin dan

peraturan-peraturan kantin hendaklah dipastikan diikuti.

5.1.2.1 Murid beratur (tertib, senyap dan tidak

berebut-rebut) semasa membeli makanan.

5.1.2.2 Baca doa makan dalam keadaan senyap dan

tertib.

5.1.2.3 Masukkan pinggan, mangkuk, sudu garpu ke

dalam tempat yang disediakan.

5.1.2.4 Pembuangan sampah oleh murid

dikawal/sentiasa bersih dan ceria.

5.1.2.5 Rondaan kelas (murid-murid tidak dibenarkan

berada di dalam kelas).

5.1.3 Bangunan
5.1.3.1 Pastikan bangunan, peralatan dan persekitaran sekolah
dalam keadaan selamat dan tidak mendatangkan bahaya
yang boleh menyebabkan kecederaan dan perkara-
perkara yang tidak diingini. Lapor segera sekiranya ada
bahagian bangunan, peralatan dan lain-lain yang boleh
mendatangkan bahaya kepada pihak pengurusan.
5.1.3.2 Pastikan bangunan dan persekitaran bersih dan ceria
(rondaan).

5.2 Guru Kelas
5.2.1. Rekod dan kemas kini butiran peribadi pelajar ke dalam buku jadual

kedatangan, buku rekod mengajar dan buku kemasukan sekolah.

12

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

5.2.2. Buku jadual kedatangan para pelajar hendaklah ditandakan pada
waktu yang pertama pada setiap hari belajar.

5.2.3. Memastikan pelajar membawa surat daripada ibu bapa penjaga
atau surat doktor sekiranya mereka tidak dapat menghadirkan diri
di sekolah.

5.2.4. Bagi pelajar yang tidak hadir selama tiga hari berturut-turut dengan
tiada memberi penjelasan dan sebab yang munasabah, guru kelas
hendaklah mengirimkan surat amaran ponteng sekolah kepada
penjaganya dengan satu salinan ke pejabat sekolah.

5.2.5. Sekiranya pelajar tidak hadir selama sebulan, namanya dikeluarkan
dari buku jadual kedatangan. Kes-kes ini hendaklah dirujukkan
kepada PK HEM terlebih dahulu.

5.2.6. Menjalankan pengurusan bilik darjah seperti pemilihan ketua darjah
mengikut suara ramai dalam kelas, membuat giliran bertugas, giliran
kebersihan, alat tulis, perhiasan kelas, kerusi dan meja berada
dalam keadaan teratur dan menguruskan pertukaran pelajar.

5.2.7. Memungut yuran-yuran khas, yuran peperiksaan, sukan dan
permainan dan mengeluarkan resit kepada pelajar dan
merekodkannya ke dalam buku jadual kedatangan dan buku yuran.

5.2.8. Menyerahkan kira-kira pungutan yuran pada masa yang ditetapkan
pihak sekolah (Jika ada)

5.2.9. Menguruskan pengagihan dan pemulangan Skim Pinjaman Buku
Teks kepada pelajar dan memungut buku daripada pelajar yang
hendak bertukar ke sekolah lain.

5.2.10.Membantu Guru Besar dalam pengurusan bantuan, mengirim
surat-surat jemputan kepada ibu bapa, sijil berhenti sekolah dan
surat akuan.

5.2.11.Mengisi butiran semua ujian dengan lengkap untuk dikaji dan
dianalisis.

13

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

5.2.12 Mengambil, menyalin dan menyemak jadual waktu kelas
masing-masing dan memberitahu pelajar.

5.2.13.Bertanggungjawab terhadap disiplin pelajar dalam kelasnya dan
menanam semangat rajin, tekun, dedikasi, berusaha dan kesedaran
sivik.

5.2.14.Melaporkan kes-kes yang tidak dapat diselesaikan oleh guru kepada
guru PK HEM seperti ketidakhadiran, ponteng yang berulang,
kesulitan memungut yuran dan masalah disiplin lain.

5.2.15.Merekodkan butiran peribadi yang lengkap mengenai kemasukan
pelajar baru dan mereka yang berhenti dalam Jadual Kedatangan,
Buku Rekod Mengajar dan Buku Daftar Kemasukan Pelajar.

5.2.16.Bagi kelas-kelas peperiksaan adalah penting baginya untuk mengisi
borang masuk Peperiksaan membantu menyusun kerusi meja.

5.2.17.Mengisi butiran kemajuan akademik pelajar ke dalam Buku
Kemajuan di samping menyediakan tabung markah atau mark
sheet.

5.2.18.Bertanggungjawab terhadap keselamatan perabot dan kebersihan
kelasnya.

5.2.19.Menyediakan senarai tugas bagi pelajar dalam kelasnya untuk
tugas

pembersihan kelas pada tiap-tiap hari persekolahan.
5.2.20.Berada di samping pelajarnya semasa pelajar beratur di kaki lima

kelas dan pada masa perhimpunan hari biasa.
5.2.21.Memastikan papan kenyataan kelas ditampalkan dengan

makalah-makalah, maklumat dan berita-berita yang positif,
membina dan terkini. Dalam tiap-tiap peperiksaan sekolah, guru
mata pelajaran harus memberi markah kepada guru-guru kelas
untuk meringankan beban tugas guru
5.2.22 Guru kelas hendaklah mencatatkan kehadiran pelajar-pelajar yang
tidak hadir ke sekolah mestilah menyerahkan surat / kenyataan
bertulis daripada ibu bapa / penjaga atau surat akuan doktor

14

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

(Medical Certificate) kepada guru kelas apabila hadir semula ke
sekolah.
a. Sebaik-baiknya ibu bapa / penjaga memaklumkan kepada pihak

sekolah terlebih dahulu akan ketidakhadiran anak
masing-masing melalui telefon atau datang sendiri ke sekolah.

b. Pelajar-pelajar yang tidak hadir ke sekolah "secara

berturut-turut" (tanpa kenyataan) akan dikenakan

tindakan seperti berikut:

i. Hari ke-3 - Amaran Pertama

ii. Hari ke-10 -Amaran Kedua

iii. Hari ke-17 - Amaran Terakhir

iv. Hari ke-31 - Pembuangan / Pemberhentian
persekolahan

c. Pelajar-pelajar yang tidak hadir ke sekolah "secara tidak
berturut-turut" (tanpa kenyataan) akan dikenakan tindakan
seperti berikut:

i. Hari ke-10 -Amaran Pertama

ii. Hari ke-20 - Amaran Kedua

iii. Hari ke-40 - Amaran Terakhir

iv. Hari ke-60 - Pembuangan / Pemberhentian
Persekolahan

5.2.23 Surat-surat tentang tindakan tersebut di atas akan dikeluarkan oleh
pihak sekolah kepada ibu bapa / penjaga, iaitu surat amaran
pertama, surat amaran kedua, surat amaran terakhir (berdaftar
akuan terima) dan surat pembuangan / pemberhentian
persekolahan pelajar (berdaftar akuan terima).

15

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

5.3. Pengurusan bilik darjah
5.3.1. Perkara-perkara yang perlu ada di dalam bilik darjah/kelas:
a. Di pintu masuk/hadapan – Satu salinan jadual waktu serta nama
guru di bawah setiap mata pelajaran. Satu salinan jadual
kedatangan murid.
b. Di papan kenyataan – Satu salinan peraturan-peraturan sekolah,
Satu salinan peraturan kecemasan , carta mata pelajaran,
Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu contoh kalender.
c. Di meja Guru – Pelan kedudukan murid dalam kelas.
d. Di dinding – Cogan kata jelas , jam dinding.
e. Perkara-perkara lain:
- Jika hendak memasang langsir pastikan pemasangannya
betul dan kemas
- Penyapu , bakul sampah , dan penadah sampah disusun
dengan kemas dan teratur di belakang kelas.
- Lain-lain yang difikirkan perlu untuk menambahkan
keindahan dan keselesaan kelas.
5.3.2. Melantik ketua kelas dan penolongnya serta penubuhan j/kuasa kelas.
5.3.3. Menentukan bilangan kerusi/meja murid mencukupi untuk kelasnya.
5.3.4. Menentukan kebersihan kelas dijaga dengan sempurna.
5.3.5. Menentukan alat-alat pemadam , kayu pembaris , bakul sampah dan
lain-lain dijaga dengan baik.
5.3.6. Menentukan kerusi/meja dan perkakas lain dalam kelas dijaga dengan
sempurna oleh pelajar-pelajar. Jika berlaku kerosakan/kehilangan,
pelajar bertanggungjawab menggantikannya.

16

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

5.3.7. Memeriksa dan menentukan keseragaman pakaian dan kesihatan
murid-murid seperti rambut , kuku , pakaian , gigi , kasut dan lencana
nama.

5.3.8. Mengemas kini Kad 001 dan menyerahkan kepada Guru Bimbingan
dan Kaunseling.

5.3.9. Menyediakan borang berhenti sementara bagi guru-guru tahun 6 bagi
tujuan mengeluarkan Sijil Berhenti.

5.3.10. Menguruskan pemberian buku teks mengikut peraturan
mengenainya.

5.3.11. Guru-guru kelas bertanggungjawab sepenuhnya atas kebersihan ,
keindahan dan keselesaan bilik darjah.

5.4. Hal-hal lain
5.4.1. Memaklumkan dan menjelaskan kepada murid-murid tentang
pemilihan kegiatan-kegiatan kokurikulum dan sebarang arahan sekolah.
5.4.2. Mewujudkan suasana yang harmoni supaya tersemai rasa hormat
menghormati antara murid dengan guru dan murid dengan murid.
5.4.3. Menentukan pelajar-pelajar perempuan mempunyai adap sopan dan
tingkah laku yang baik.
5.4.4. Mengetahui serba sedikit latar belakang murid-muridnya dan kegiatan
luar mereka.

5.5 Guru Subjek
5.5.1. Galakkan sikap positif terhadap murid-murid anda.
5.5.2. Sentiasa bersiap sedia menghadapi kelas dengan matlamat yang
jelas/gunakan ABM secara berkesan.
 Menepati masa, riang, tegas dan adil.
 Murahkan pujian.
 ‘Class control’.

17

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

5.5.3. Selesaikan sendiri masalah disiplin yang melibatkan P&P subjek
5.5.4. anda.
Kerja rumah harus diberi secara memadai bilangannya, konsisten
dan perlu disemak segera setiap masa.

6. PENGURUSAN TUGAS GURU

6.1 Rutin Harian

6.1.1 Waktu 7.30 pagi hingga 2.00 petang ialah waktu persekolahan

rasmi .

6.1.2 Guru-guru dianggap mahir menguruskan masa tersebut secara
optimum dan berkesan bagi menjana ‘core bisness’.

6.1.3 Guru-guru diminta datang ke sekolah awal. Paling lewat 10 minit

sebelum waktu pertama. Masuk ke kelas masing-masing tepat

pada waktunya. Mereka yang lewat dikehendaki memberi kenyataan

bertulis kepada Guru Besar.

6.1.4 Perakam waktu hendaklah diketik sebaik sahaja sampai ke sekolah

dan waktu balik.Guru-guru juga diminta menulis nama secara

manual dalam Buku Kehadiran pada setiap oagi dan waktu balik

6.1.5 Guru-guru bertugas diwajibkan menjalankan perhimpunan setiap

hari bersama pengawas bertugas, untuk :-

i. Doa, ikrar, lagu (Sekolah/Negara ku/Neger

Perak)/senaman ringkas.

ii. Menyampaikan maklumat (ringkas dan tepat).

iii. Guru Besar/GPK akan menyampaikan nasihat mengikut

giliran mingguan.

iv. Tindakan-tindakan disiplin/Peringatan terhadap

pelanggaran disiplin.

6.2 Perhimpunan
6.2.1 Perhimpunan Mingguan dianggap tonggak budaya sekolah. Ianya
diadakan setiap minggu iaitu pada hari Isnin (7.30 pagi – 8.10 pagi)

18

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

6.2.2 Perhimpunan sekolah dikendalikan oleh Guru Pengawas, Guru
Bertugas dan Pengawas.

6.2.3 Ianya wajib dihadiri oleh semua murid dan guru. Sila lapor kepada
Guru Besar sekiranya tidak dapat bersama dalam perhimpunan
tersebut.

6.2.4 Guru Bertugas bertanggungjawab memastikan :-
i. Semua persiapan untuk perhimpunan disediakan lebih awal.
ii. P.A Sistem, muzik iringan, pembaca doa, susuncara
(pastikan ucapan Guru Besar pada susunan yang terakhir)
iii. Semua guru wajib hadir.
iv. Merekodkan secara rasmi amanat Guru Besar, GPK dan
Guru Besar.
v. Perhimpunan dikawal dengan lancar, senyap, masuk barisan
awal, keluar dengan senyap dan tersusun.

6.2.5 Semua murid dan guru sepatutnya mencatat amanat penting dari
Guru Bertugas, GPK dan Guru Besar dan maklumat-maklumat
penting lainnya yang dijalankan di sesi Morning Prayer.

6.3 Cuti/Guru tidak hadir.
Mengikut Peraturan 23, Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan
dan Tatatertib) 1993 (Pindaan) 2002 Bhg. III, ketidakhadiran termasuklah
tidak hadir bagi apa-apa jua tempoh masa pada masa dan tempat pegawai
dikehendaki hadir bagi pelaksanaan tugas-tugasnya. Ketidakhadiran
bertugas tanpa cuti atau tanpa munasabah boleh menyebabkan seseorang
pegawai dikenakan tindakan Tatatertib mengikut Peraturan 24.

6.3.1 Cuti sakit dibenarkan dengan sokongan surat akuan doktor
kerajaan/swasta (tidak melebihi 2 hari).

6.3.2 Cuti Rehat Khas dibenarkan atas budi bicara/kebenaran Guru Besar
(ia bukan menjadi suatu hak pemohon).

19

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

6.3.3 Cuti Tanpa Rekod dan lain-lain seperti yang tertakluk dalam Perintah
Am Bab C hendaklah dibuat permohonan sekurang-kurangnya 7 hari
dari tarikh cuti yang dipohon.

6.3.4 Pastikan guru-guru memaklumkan kepada Guru Besar atau GPK
atau guru terdekat jika anda sakit/kursus/bertugas di luar
sekolah/kecemasan dengan SEGERA (telefon).

6.3.5 Pastikan tugas disediakan/diberi kepada anda. Setiap lembaran
kerja atau tugasan muridhendaklah diserahkan kepada GPK 1 untuk
diserahkan kepada guru ganti berserta rekod mengajar.

6.3.6 Sekiranya anda sakit, pastikan ada Sijil Sakit yang sah untuk
diserahkan kepada Guru Besar.

6.3.7 Kebenaran Guru Besar hendaklah diperoleh jika guru ingin keluar
dari kawasan sekolah untuk sebarang tujuan dan perlu dicatat dalam
Buku Keluar.

*** Sekiranya pegawai dikesan tidak hadir bertugas tanpa cuti atau
tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab 2 hari berturut-turut
maka Ketua Jabatan hendaklah mengambil tindakan dengan
memberhentikan segala emolumen dengan serta-merta.

6.5 Pakaian Batik.
Pakaian batik – merujuk Surat JPA (S) TT.193/37/Jld. 4 (57) bertarikh 9
November 2004 menghendaki semua pegawai awam memakai pakaian
batik pada setiap hari berkerja Khamis. Keputusan ini tidak terpakai kepada
pegawai yang dikehendaki memakai pakaian seragam.

20

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

7. TANGGUNGJAWAB/KOMITMEN GURU

7.1 Pentadbiran Kewangan
7.1.1 Pungutan Wang Keperluan Sekolah
Serah terus wang kepada Pembantu Tadbir. Jangan simpan. Isi resit
untuk murid dengan segera dan serah ke pejabat. Rekodkan
pembayaran dalam buku kedatangan murid mengikut ruang yang
ditetapkan dengan betul.
7.1.2 Pembelian Keperluan P&P
Setiap pembelian keperluan untuk tujuan P&P panitia mata
pelajaran, mestilah dibuat melalui Ketua Panitia dan Guru Besar,
GPK akan menentukan pesanan dan pembelian diluluskan
(bergantung kepada kewangan dan kemampuan).

7.2 Disiplin dan pergerakan murid.
7.2.1 Galakkan murid-murid supaya memikirkan ‘akibat’ dari melakukan
sesuatu yang melanggar peraturan/bertentangan. Ini akan
menghindarkan mereka daripada dikenakan tindakan disiplin.
7.2.2 Semua murid bertanggungjawab menjaga kebersihan, keselesaan
dan keselamatan bilik darjah setiap masa. Guru yang mengajar
waktu akhir setiap sesi mesti memastikan murid-murid
membersihkan dan mengemaskinikan kelas 10 minit sebelum balik.
7.2.3 Guru tidak dibenarkan menghukum, mendera, menggunakan
kata-kata kasar, dan kesat kepada murid. Segala masalah berkaitan
hukuman hendaklah dirujuk kepada Guru Besar/ Guru Penolong
Kanan HEM dan GPK Ko-kurikulum.
7.2.4 Keselamatan murid sentiasa diberi keutamaan semasa berada
dalam kawasan sekolah, bilik pembelajaran dan bilik-bilik khas
(Makmal Sains/KH). Guru-guru hendaklah sentiasa berada
bersama-sama murid.

21

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

7.2.5 Guru-guru hendaklah sentiasa memberi ingatan dan teguran kepada
murid supaya menjaga keselamatan diri semasa di sekolah atau di
luar sekolah terutama di atas jalan raya.

7.2.6 Murid yang dikenal pasti menghidap penyakit seperti semput/lelah,
gila babi, jantung berlubang (surat doktor/permohonan ibu bapa),
tidak sempurna anggota hendaklah dikecualikan daripada menyertai
PJK/sukan. Jika terdapat murid sakit, guru bertugas hendaklah
mengambil tindakan sewajarnya.

7.2.7 Guru-guru tidak boleh membenarkan murid balik awal tanpa
kebenaran Guru Besar.

7.2.8 Pergerakan murid semasa sedang belajar harus pada tahap
minimum.

7.2.9 Sekiranya murid perlu keluar kerana arahan guru pastikan murid
memakai ‘pas keluar’.

7.2.10 Guru hendaklah memastikan murid yang keluar ke tandas kerana
‘darurat’. Murid perempuan dibenarkan ke tandas bersama kawan
(tidak boleh berseorangan).

7.3. Buku Rekod Kedatangan Murid.
7.3.1 Hanya guru sahaja dibenarkan menandakan dan mengisi butiran
dan kedatangan murid. Kehadiran murid mestilah di tanda pada awal
pagi setiap hari persekolahan.
7.3.2 Pastikan semua maklumat dan butiran murid sentiasa dikemas kini
dan dilengkapkan dengan tepat dan betul. Semak, lengkapkan dan
tutup buku kedatangan murid setiap akhir bulan dan ditandatangani.
7.3.3 Hantar ke pejabat setiap hari sebelum jam 9.00 pagi.
7.3.4 Laporkan ke pejabat (GPK HEM/Guru Besar) sekiranya terdapat
murid yang tidak hadir lebih dari 3 hari tanpa kenyataan untuk
tindakan selanjutnya.

22

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

7.4 Buku Rekod Persediaan Mengajar.

7.4.1 Ia merupakan dokumen penting sebagai ukuran tentang

profesionalisme,mutu kerja serta taraf seorang guru. Ia merupakan

rekod rasmi berterusan P&P dan maklumat berkenaan pencapaian

serta kemajuan murid yang diajar.

7.4.2 Guru bertanggungjawab menyelia, menyusun, mengisi, serta

merekodkan segala maklumat berkaitan P&P yang diajar

7.4.3 Maklumat asas seperti surat-surat Pekeliling Ikhtisas, tatasusila

profesion, tugas-tugas guru dan sukatan pelajaran. Peruntukan

masa pengajaran mestilah diteliti dan difahami dengan jelas oleh

guru.

7.4.4 Butir-butir diri guru, jadual waktu, senarai tugas, takwim sekolah,

senarai cuti, sasaran tahunan P&P, rancangan tahunan, rancangan

harian, rekod aktiviti guru/pencapaianperingkat (di sekolah dan di

luar), penggunaan buku rujukan, perbincangan profesional, ulasan

penyeliaan serta markah kemajuan dan pencapaian murid mestilah

dilengkapkandengan kemas mengikut garis panduan yang diberi.

7.4.5 Rancangan Kerja Tahunan boleh difotokopi (mesti jelas) untuk

dilekatkan dengan kemas. Walau bagaimanapun, tulisan tangan

yang kemas, komputer, dan bertaip amat digalakkan.

7.4.6 Buku Rekod Persediaan Mengajar hendaklah dihantar kepada Guru

Besar/ GPK pada setiap hari Jumaat sebelum balik.

7.4.7 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1999

Penyediaan rekod pengajaran dan pembelajaran.

- Rancangan pelajaran tahunan.

- Rancangan pelajaran harian.

- Hendaklah diurus dengan sempurna dan dapat

dikemukakan dengan serta merta apabila
dikehendaki………….

**** Penalti :Guru tidak melebihi RM 5,000.00/3 bulan penjara/

kedua-duanya.

23

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

Guru Besar tidak melebihi RM 500.00/3 bulan penjara/ kedua-duanya.

7.5. Menghadiri mesyuarat.

7.5.1 Panggilan mesyuarat dilakukan dengan pengetahuan dan
kebenaran pentadbiran pemberitahuan/panggilan mesyuarat perlu
diedarkan sekurang-kurangnya sehari sebelum mesyuarat
dijalankan supaya semua dapat membuat persediaan. Catatan
mesyuarat/kehadiran mesti dicatat.

7.5.2 Semua mesyuarat yang diadakan di peringkat
Sekolah/PPD/JPN/Kementerian adalah wajib dihadiri. Sekiranya ada
sesuatu halangan/masalah, pengganti perlu dicari. Sila maklumkan
secara rasmi kepada Gurur Besar.

7.5.3 Semua keputusan mesyuarat di luar kawasan sekolah hendaklah
dilaporkan kepada GPK/Guru Besar dalam Minit Curai (format
laporan disediakan).

7.6. Kursus-kursus profesionalisme.
7.6.1 Semua guru akan ditentukan mengikut keperluan apa jua kursus
yang berkaitan dengan profesion, yang dianjurkan oleh Kementerian
Pelajaran, Jabatan-jabatan, PPD yang berkaitan dengannya. Semua
dapatan kursus B wajib disebarluaskan kepada rakan sejawatan.
Satu salinan Minit Curai hendaklah diserahkan kepada Guru Besar.
7.6.2 Guru-guru digalakkan meningkatkan taraf profesionalisme
masing-masing dengan mengambil/mengikuti kursus-kursus
lanjutan yang bersesuaian.

8. PENTADBIRAN
8.1. Pejabat Sekolah/Penggunaan Telefon/ Kemudahan.
8.1.1 Hanya untuk urusan rasmi.

24

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

8.1.2 Sila catat di dalam buku telefon setiap panggilan yang dibuat dan
segala bayaran panggilan hendaklah dibayar kepada pembantu
tadbir.

Panduan menggunakan telefon bimbit di kalangan guru-guru dan
kakitangan sekolah mengikut Pekeliling KementerianPendidikan Malaysia
KP(BS)B543/041/Jld.III(28) bertarikh 15 Januari 2004 seperti berikut :
Penggunaan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran serta aktiviti-aktiviti
sekolah yang lain seperti semasa perhimpunan sekolah, mesyuarat, aktiviti
kokurikulum, mengawas peperiksaan, dan sebagainya adalah dilarang sama
sekali.

8.2. Bilik Rehat Guru.
8.2.1 Bilik rehat Guru merupakan cermin guru, staf dan pentadbiran
sekolah. Ianya harus memperlihatkan budaya kemas, ceria,
menampilkan keilmuan, senyap, efisien serta berfungsi dengan
cekap, tepat, telus dan tegar.
8.2.2 Kebersihan dan keceriaan Bilik Guru hendaklah sentiasa dijaga.
Setiap guru hendaklah sentiasa mempastikan susunan, kekemasan,
keceriaan dan mengelakkan keadaan tidak terurus, timbunan
buku-buku latihan/kerja di atas meja.

8.3. Keselamatan/Pelawat.
8.3.1 Sekiranya guru-guru melihat/bersua seseorang yang tidak dikenali,
beri salam, sila tanya nama dan pengenalan pelawat tersebut
dengan sopan santun dan hulurkan bantuan dengan mesra.
Iringi/tunjukkan mereka ke pejabat.
8.3.2 Semua pelawat diminta berurusan di pejabat terlebih dahulu untuk
apa jua tujuan serta melaporkan dan memperkenalkan diri. Semua
pelawat akan diminta memakai tag ‘Pas Pelawat’ dan mengisi Buku

25

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

Pelawat Am. Satu borang kebenaran masuk perlu diisi dan
ditandatangani oleh pihak pengurusan sekolah.
8.3.3 Murid-murid dilarang membawa keluarga/kawan-kawan dan orang
luar masuk ke kelas tanpa kebenaran pejabat/Guru Besar/GPK.
8.3.4 ‘Jurujual’ adalah dilarang sama sekali masuk ke Bilik Guru., lain-lain
bilik di bangunan sekolah tanpa kebenaran Guru Besar/GPK.

8.4. Kenyataan Media.
8.4.1 Guru-guru dan staf tidak dibenarkan sama sekali membuat sebarang
kenyataan kepada media mengenai apa jua perkara. Sila rujuk
kepada Guru Besar.
8.4.2 Segala urusan surat mesyuarat perhubungan ke
PPD/JPNJ/Kementerian Pelajaran mestilah dibuat melalui dan
salinan kepada Guru Besar atau mendapat kebenaran Guru Besar
terlebih dahulu.

9. PENUTUP
Risalah Panduan Guru/Staf ini merupakan dokumen rasmi yang perlu
dibaca, diteliti, difahami, diikuti dan dilaksanakan oleh semua warga SK
Taman Puteri Wangsa. Sila tandatangani akuan penerimaan.

26

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

10. SURAT PEKELILING IKHTISAS.
10.1 SPI Bil. 1/1972 Peraturan-Peraturan (Tatatertib Sekolah) Pelajar

1959 (Corporal Punishment Guru Besar)

10.2 SPI Bi.l 5/1977 Tugas-Tugas Guru Dalam Cuti Penggal (Tidak

10.3 Melebihi Separuh)
SPI Bil. 3/1979 Pakaian Guru Pendidikan Jasmani.
& 6/1985

10.4 SPI Bil. 4/1979 Peraturan Pakaian Guru Di Sekolah.
& 3/1985

10.5 SPI Bil. 3/1981 Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/ Waktu
Luang (Free Period) Oleh Guru-Guru. Waktu

10.6 Tidak Mengajar Adalah Waktu Kerja
SPI Bil. 3/1983 Pakaian Murid.

10.7 & 8/1985
SPI Bil. 4/1984 Perhimpunan Sekolah

Masa Dan Atur Cara
Bukan Tempat Untuk Menjalankan Hukuman

10.8 Memalukan.
SPI Bil. 5/1985 Rancangan Mencantikkan Dan Mengindahkan

10.9 Sekolah.
SPI Bil. 8/1988 Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah.

10.10 SPI Bil. Larangan Menjalankan Jualan Terus Di
12/1988 Sekolah-Sekolah.

10.11 SPI Bil. Pendaftaran Murid/Pelajar Baru Dan Hari

13/1988 Pertama Persekolahan.

10.12 SPI Bil. 1/1995 Keselamatan Diri Pelajar Semasa

10.13 SPI Pendidikanjasmani Dan Kokurikulum.
Bil. Program Membina Minat Membaca.

13/1998
10.14 SPI Bil. 8/1999 Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi

27

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

Dan Balik Sekolah.

10.15 SPI Bil. Penggunaan Buku Teks Dan Buku Latihan Aktiviti
10.16
12/1999 Yang Diperakukan Oleh Kementerian Pendidikan
10.17
10.18 Malaysia
10.19
10.20 SPI Bil. 3/1999 Penyediaan Rekod Pengajaran Dan
10.21
10.22 Pembelajaran.
10.23
Rancangan Pelajaran Tahunan.

Rancangan Pelajaran Harian.

Hendaklah Diurus Dengan Sempurna Dan Dapat

Dikemukakan Dengan Serta Merta Apabila
Dikehendaki…..

*** Penalti : Guru Tidak Melebihi RM 5,000.00

/ 3 Bulan Penjara / Kedua-Duanya. Guru

Besar Tidak Melebihi RM 500.00 / 3 Bulan

Penjara/ Kedua-Duanya.

SPI Bil. 6/2000 Menangani Masalah Keselamatan, Dadah Dan

Gangster

SPI Bil. 4/2002 Pelaksanaan Program Sekolah Selamat

SPI Bil. 2/2003 Ke Arah Membudayakan Nilai Berterima Kasih

SPI Bil. 8/2007 Garis Panduan Pemakaian Pakaian Kokurikulum

Di Hari Persekolahan Dan Perhimpunan Bukan

Kokurikulum

SPI Bil. 8/2016 Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah
(Semakan 2017) Secara Berperingkat-Peringkat

Mulai Tahun 2017

SPI Bil. 3/2008 Mengundang Orang Kenamaan Ke Upacara

Sekolah Dan Penggunaan Premis Sekolah Oleh

Pihak Sekolah

SPI Bil. 3/1993 Pemakaian Tudung/ Mini Telekung Bagi Pelajar

Perempuan

28

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

10.24 SPI Bil. Pemansuhan Bayaran Tambahan Persekolahan Di
11/2011 Sekolah Kerajaan Dan Sekolah Bantuan Kerajaan

10.25 SPI Bil. 6/2016 Cuti Pada Hari Peperiksaan Awam Pentaksiran
Pusat

10.26 SPI Bil. 3/2017 Garis Panduan Nilai Dan Etika Penggunaan
Media Sosial Guru Dan Murid

10.27 SPI Bil. 1/2017 Pemansuhan Kad Rekod Persekolahan
***
Sila rujuk link http://www.moe.gov.my/index.php/my/pekeliling/pekelilling-ikhtisas
untuk merujuk surat-surat pekeliling ikhtisas yang berkaitan bidang pendidikan.

11. Surat Pekeliling
11.1 SPAM Bi1/2004 Penggunaan Sistem Perakam Waktu Elektronik di
bawah agensi-agensi kerajaan.

29

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

Aku Janji

Akan Sentiasa Taat Setia Kepada Yang Dipertuan Agong, Negara Dan
Kerajaan
Contoh pelanggaran:

1. Bersubahat dengan musuh negara
2. Membocorkan rahsia kerajaan
3. Memburukkan serta memperkecilkan dasar kerajaan
4. Berlaun dalam ilem yang memburukkan kerajaan

Akan Sentiasa Melaksanakan Tugas Dengan Cermat, Bersungguh-Sungguh,
Cekap, Jujur, Amanah, Dan Bertanggungjawab
Contoh pelanggaran:
1.Kurang cekap atau kurang berusaha

a) gagal menguruskan penyata bank dan buku tunai dengan teratur
b) membuat bayaran tanpa disertakan dengan baucer, bil,resit dan

invois
c) tidak berkebolehan dan terpaksa diarah sepanjang masa

2.Tidak jujur dan amanah
a) tidak melaporkan harta yang dimiliki olehnya atau ahli keluarga
b) membuat tuntutan palsu
c) tidak melaporkan hutang piutang yang berkaitan tugas guru

3.Tidak bertanggungjawab

30

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

a) menghasut pegawai lain supaya tidak bertugas dengan
bersungguh-sungguh

b) bercuti semasa perkhidmatan amat diperlukan
c) tidak melaporkan kesalahan pegawai bawahannya yang berkaitan

dengan tugas guru

Tidak Membelakangkan Tugas Awam Demi Kepentingan Peribadi
Contoh pelanggaran:

1. Menguruskan perniagaan atau pelaburan sendiri atau ahli keluarga dalam
waktu pejabat mengutamakan saudara-mara, rakan-rakan, atau orang
yang rapat dengannya semasa menimbang sesuatu permohonan

2. Menguruskan tender/sebut harga terdiri daripada saudara - maranya
3. Menggunakan waktu bekerja untuk urusan peribadi tanpa kebenaran ketua

jabatan

Tidak Akan Berkelakuan Dengan Cara Yang Mungkin Menyebabkan
Kepentingan Peribadi Bercanggah Dengan Tugas Awam
Contoh pelanggaran:

1. Tidak mengelakkan dirinya daripada bergaul terlalu rapat dengan mereka
yang jelas akan mendapat keuntungan daripada tugas rasmiya

2. Tidak mengelak diri daripada menerima hadiah yang berharga daripada
syarikat, ahli perniagaan atau individu

3. Memproses, menimbang atau meluluskan sesuatu permohonan daripada
ahli keluarganya

31

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

Tidak Berkelakuan Dengan Cara Yang Boleh Menimbulkan Syak Yang
Munasabah Bahawa Pegawai Telah Membiarkan Kepentingan Peribadinya
Bercanggah Dengan Tugas Rasmi Sehingga Menjejaskan Kegunaan
Sebagai Penjawat Awam
Contoh pelanggaran:

1. 1.Tidak mengambil tindakan terhadap seseorang yang telah melanggar
sesuatu peraturan dengan tujuan mendapat ganjaran daripadanya

2. Berhutang dengan seorang lembaga pengarah yang syarikatnya ada
memohon tanah untuk tapak kilang di daerah yang berada di bawah
petadbiran pegawai atau isteri pegawai adalah seorang ahli lembaga
pengarah syarikat tersebut

Tidak Akan Menggunakan Kedudukan Sebagai Penjawat Awam Sebagai
Pegawai Awam Bagi Faedah Diri Sendiri
Contoh pelanggaran :

1. menggunakan kenderaan jabatan sebagai kemudahan peribadi untuk pergi
dan balik pejabat, menhantar anak ke sekolah dan sebagainya

2. Menggunakan pengaruh kdudukan untuk mengubah lot tanah yang telah
diluluskan kepada isterinya sedangkan pegawai tidak diberi kuasa berbuat
demikian

Tidak Akan Berkelakuan Dengan Cara Yang Boleh Memburuk Dan
Mencemarkan Nama Perkhidmatan Awam
Contoh pelanggaran :

1. Terlibat dengan penyalahgunaan dadah

2. Disabitkan atas kesalahan jenayah/mahkamah syariah

3. Berada dalam keterhutangan kewangan yang serius

32

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

4. Sengaja melengahkan kelulusan permohonan lesen daripada orang ramai
5. Bersikap kurang sopan seperti mabuk atau memarahi dan memaki orang

ramai yang berurusan di kaunter

Tidak Akan Membawa Sebarang Pengaruh Atau Tekanan Luar Untuk
Menyokong Atau Memajukan Tuntutan Diri Sendiri Atau Pegawai Lain
Berhubung Dengan Perkhidmatan Awam
Contoh pelanggaran:

1. Meminta orang kenamaan untuk mnggunakan jasa baiknya mempengaruhi
Lembaga Kenaikan Pangkat

2. Meminta bantuan ahli politik untuk menyokong permohonan bagi
mendapatkan tanah kerajaan, rumah atau jawatan

Tidak Ingkar Perintah Atau Berkelakuan Dengan Cara Yang Boleh
Ditafsirkan Sebagai Ingkar Perintah
Contoh pelanggaran :

1. Membantah atau melawan pegawai atasan
2. Membawa keluar fail terperingkat jabatan tanpa kebenaran
3. Keluar negara atau urusan pserendirian tanpa kelulusan
4. Mengambil bahagian aktif dalam politik tanpa kebenaran

33

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

SENARAI KAKITANGAN GURU DAN BUKAN GURU SK SUNGAI JEJAWI

BIL NAMA GURU JAWATAN GRED NO KP

1 ANUAR BIN KINTAN Guru Besar DG 44 671127-08-6049
2 AHMAD DAMANHURI BIN MAT NOR PK Pentadbiran DG 38(KUP) 650626-08--6091
3 MOHD NORMAN BIN MOHD FUAD PK Hal Ehwal Murid DG42(KUP) 810114-08-5415
4 HAIRUL BIN MOHD RAMLI PK Kokurikulum DG 42 (KUP)
5 AHMAD KHAIRI BIN JAMALUDIN Guru Pendidikan Islam 730908-10-5705
6 AZURANIAH BINTI TAM YES Guru Pendidikan Islam DG 44(KUP 760304-06-5447
7 AZLINA BINTI MUHAMMAD Guru Pendidikan Islam DG 44(KUP) 800314-08-6050
8 KAMARUL BADARIAH BINTI SOID DG34 (KUP) 720920-03-5448
9 KHAIRIL ANUAR BIN PAWIT Guru Akademik Biasa DG 34(KUP)
10 KHODIJAH BINTI MD DAUD Guru Pendidikan Islam 721009-08-5734
11 MASLIN BIN MOHD NOOR Guru Akademik Biasa DG 44(KUP) 820927-10-5355
12 MOHAMMAD AMIR BIN SHAARI Guru Pra sekolah DG34 (KUP) 731214-08-6292
13 MOHD ADNI B ABU HASSAN Guru Akademik Biasa DG 32(KUP) 821117-09-5014
14 MOHAMAD SYAFIQ BIN JURAIMI Guru Akademik Biasa DG34 (KUP) 710105-08-6127
15 MOHD REDZUAN BIN HASSAN Guru Pendidikan Islam DG 44(KUP) 761105-02-5797
16 MOHAMAD RASNAN @MOHD ROSNAN BIN JERI Guru Data 920125-08-5397
17 MOGHANATHAN A/L NAGANATHAN Guru Akademik Biasa DG 41 810602-08-5545
18 MUSA BIN LAZIM Guru Akademik Biasa DG 42 630922-08-5087
19 MUSTAFA BIN YUSOF Guru Akademik Biasa DG 34(KUP) 920829-07-5509
20 NOOR AZEAN BINTI SHUIB Guru Akademik Biasa DG 41 610313-02-5945
21 NOOR FADZILLA BINTI MAHMAD RAZALI Guru Pend. Islam DG 38(KUP) 720624-03-5283
22 NORHASNIDA BINTI ABD RAHMAN Guru Pendidikan Khas DG 41 770315-08-7472
23 NOR ZEYANA BINTI HUSIN Guru Akademik Biasa DG 42(MEMANGKU) 860731-26-5134
24 PUTRY SHARIPATUL ULUWIYAH BT MEGAT JOHARI Guru B & Kaunseling DG 41 911009-01-5602
25 ROHANI BINTI IBRAHIM Guru Media DG 41 820212-02-6020
26 ROZIATULEAFIZAL BINTI YAHAYA Guru Akademik Biasa DG 44 (KUP) 700606-08-5844
27 RUSLIAH BINTI SAAD Guru Pemulihan Khas DG41 641120-08-6436
28 SHAHARUDIN BIN ARBAIN Guru Pendidikan Islam DG 38(KUP) 840626-11-5064
29 RBECCA MARY A/P SARTHO Guru Pendidikan Khas DG32 (KUP) 670610-02-5444
30 SITI RABUNAH BINTI MUSA Guru Akademik Biasa DG34 (KUP) 811228-1 -5255
31 SYAHARRIDZWAN BIN SHAIFUDDIN Guru Pra sekolah DG 41 931112-08-5228
32 THANAGESWARI A/P K.THANASAMY Guru Bestari DG41 691105-08-5764
33 JEEVITRA A/P SENTNA RAJA Guru Akademik Biasa DG34 (KUP) 830924-14-5481
34 MOHD FAISAL BIN ISMAIL Guru Akademik Biasa DG 42 (MEMANGKU) 930602-08-6042
Guru pendidikan Islam DG 41 920129-08-5888
DG 41 840602-03-5473
DG41

BIL STAF SOKONGAN JAWATAN GRED NO.KPT

1 NORHAYATI BT SHAFIEE Pem. Tadbir Kewangan N 22(KUP) 831029-02-5138
2 ROSZITAH BT MUHAMMAD Pem. Tadbir Pentadbiran N 19 640507-08-6188
3 DAHARI B HARUN Pem. Operasi Pejabat N 11 611208-08-5799
4 MOHD ASMADI B MOHD DALI Juruteknik Komputer FA19 830207-02-5559
5 SALIJAWATI BT SAFARDI PPM Prasekolah N 19 760726-08-6272
6 NURUL FATIAH BT MUKHTAR PPM Prasekolah N 19 931016-08-5244
7 AZLIN BT MOHD AZHAR PPM Pend Khas N 19 820813-08-6096
8 SURIANI BT YAHYA PPM Pend Khas N 19 870424-086442

34

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

ENROLMEN KAKITANGAN DAN MURID SK SUNGAI JEJAWI

BIL JAWATAN LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
GURU
3 2 5
01 PPP DG 44 5 7 12
02 PPP DG 41 3 2 5
03 PPP DG 42 2 1 3
04 PPP DG 38 1 6 7
05 PPP DG 34 0 2 2
06 PPP DG 32 14 20 34

JUMLAH 1 1 1
KAKITANGAN SOKONGAN 1 1 1
1 PEMBANTU TADBIR N22 2 4 4
2 PEMBANTU TADBIR N19 4 1
3 PPM PRASEKOLAH/PEND.KHAS N19 2 6 1
4 JURU TEKNIK KOMPUTER FA 17 6 8
5 PEMBANTU OPERASI N 11 3 4
INDIA 3 5
JUMLAH LP 9
01 PENGAWAL KESELAMATAN CINA
02 PEKERJA AM SWASTA LP

JUMLAH

BIL KELAS MELAYU BILANGAN JUMLAH
LP MURID MURID
PRA SEKOLAH A 11 12 LP
1 PRA SEKOLAH B 11 10 44
2 PEND. KHAS- CEMPAKA 44 22 22
45
PEND. KHAS-KEKWA 10 12 8 9 17
3 TAHUN 1 ZAMRUD 9 13
4 TAHUN 1 DELIMA 17 11 19 25 44
5 TAHUN 2 ZAMRUD 12 16
6 TAHUN 2 DELIMA 16 14 29 27 56
7 TAHUN 3 ZAMRUD 11 16
8 TAHUN 3 DELIMA 10 21 27 30 57
9 TAHUN 4 ZAMRUD 22 8
10 TAHUN 4 DELIMA 13 20 32 29 61
11 TAHUN 5 ZAMRUD 20 12
12 TAHUN 5 DELIMA 8 21 33 32 65
13 TAHUN 6 ZAMRUD 19 8
14 TAHUN 6 DELIMA 27 29 56
197 207
JUMLAH KESELURUHAN 400

35

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

HARI-HARI KELEPASAN AM NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN TAHUN 2019

Hari-hari Kelepasan Am bagi Negeri Perak Darul Ridzuan tahun 2019 adalah ditetapkan seperti
berikut:

HARI KELEPASAN AM (NEGERI) TARIKH HARI
PERKARA

Tahun Baru 2019 1 Januari 2019 SELASA

(+) Thaipusam 21 Januari 2019 ISNIN

(+) Hari Keputeraan D.Y.M.M. Sultan Perak 1 November 2019 JUMAAT

HARI KELEPASAN AM (PERSEKUTUAN)

PERKARA TARIKH HARI
Tahun Baru Cina 5 - 6 Februari 2019 Selasa-Rabu

Hari Pekerja 1 Mei 2019 Rabu
Ahad
Hari Wesak 19 Mei 2019 Isnin

Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda 9 September 2019 Rabu
Yang DiPertuan Agong Rabu-Khamis

Nuzul Quran 22 Mei 2019 Sabtu
Ahad
(*) Hari Raya Puasa 5 - 6 Jun 2019 Isnin
Selasa
Hari Kebangsaan 31 Ogos 2019 Ahad
Sabtu
(*) Hari Raya Qurban 11 Ogos 2019 Rabu

Hari Malaysia 16 september 2019

Awal Muharram (Maal Hijrah) 11 September 2019

Hari Deepavali 27 Oktoberr 2019

Maulidur Rasul 9 November 2019

Hari Krismas 25 Disember 2019

Catatan:-

(+) Kelepasan Am Negeri
(*) Tertakluk kepada perubahan
Peringatan:-

Jika mana-mana Hari Kelepasan Am Negeri Jatuh pada hari kelepasan mingguan maka hari yang
Berikutnya hendaklah menjadi hari kelepasan am, dan jika hari sedemikian adalah sememangnya
hari kelepasan am maka hari yang berikutnya hendaklah menjadi hari kelepasan am.
Jika hari kelepasan am itu jatuh pada hari Sabtu, maka hari sabtu itu juga adalah merupakan hari
Kelepasan am dan tidak diganti pada hari-hari yang lain.

36

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

37

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

SENARAI NAMA GURU KELAS DAN PEMBANTU

TAHUN NAMA GURU KELAS PEMBANTU GURU KELAS

1 ZAMRUD THANAGESWARY A/P K.THANASAMY NOOR AZEAN BT SHUIB

1 DELIMA MOGHANATHAN A/L NAGANATHAN PUTRI SHARIPATUL ULUWIYAH BT
MEGAT JOHARI
2 ZAMRUD ROHANI BT IBRAHIM
MOHD FAISAL BIN ISMAIL

2 DELIMA KAMARUL BADARIAH BT.SOID MOHD REDZUAN B HASSAN

3 ZAMRUD MOHD ADNI B. ABU HASSAN MUSTAFA B YUSOF

3 DELIMA REBECCA MARY A/P SARTHO KHAIRIL ANUAR B PAWIT
4 ZAMRUD KHODIJAH BT MD DAUD AHMAD KHAIRI B JAMALUDDIN
4 DELIMA
5 ZAMRUD MOHAMMAD SYAFIQ B JURAIMI MOHD AMIR B SHAARI
5 DELIMA NORHASNIDA BT ABD RAHMAN AZURANIAH BT. TAM YES
6 ZAMRUD AZLINA BT MUHAMMAD
6 DELIMA RUSLIAH BT SAAD SYAHARRIDZWAN B SHAIFUDDIN
MUSA B LAZIM MOHD ROSNAN B JERI

JEEVITRA A/P SENTNA RAJA

38

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

JADUAL PENCERAPAN GURU 2019

BIL NAMA GURU PENCERAPAN PENCERAPAN PENCERAPAN
1 2 3
1 AHMAD KHAIRI BIN JAMALUDIN GB
2 AZURANIAH BINTI TAM YES PK KOKU PK HEM
3 AZLINA BINTI MUHAMMAD PK 1 GB PK KOKU
4 KAMARUL BADARIAH BINTI SOID PK HEM PK 1
5 KHAIRIL ANUAR BIN PAWIT PK KOKU GB
6 KHODIJAH BINTI MD DAUD PK HEM PK 1
7 MASLIN BIN MOHD NOOR GB PK KOKU PK HEM
8 MOHAMMAD AMIR BIN SHAARI PK HEM GB
9 MOHD ADNI B ABU HASSAN PK KOKU PK 1 PK 1
10 MOHAMAD SYAFIQ BIN JURAIMI PK HEM PK HEM
11 MOHD REDZUAN BIN HASSAN GB PK KOKU PK KOKU
12 MOHAMAD RASNAN @MOHD ROSNAN BIN JERI PK 1 GB
13 MOGHANATHAN A/L NAGANATHAN PK HEM GB PK 1
14 MUSA BIN LAZIM PK KOKU PK 1 PK HEM
15 MUSTAFA BIN YUSOF GB PK HEM PK KOKU
16 NOOR AZEAN BINTI SHUIB PK 1 PK KOKU GB
17 NOOR FADZILLA BINTI MAHMAD RAZALI PK HEM GB PK 1
18 NORHASNIDA BINTI ABD RAHMAN PK KOKU PK 1 PK HEM
19 NOR ZEYANA BINTI HUSIN GB PK HEM PK KOKU
20 PUTRY SHARIPATUL ULUWIYAH BT MEGAT JOHARI PK 1 PK KOKU GB
21 ROHANI BINTI IBRAHIM PK HEM GB PK 1
22 ROZIATULEAFIZAL BINTI YAHAYA PK KOKU PK 1 PK HEM
23 RUSLIAH BINTI SAAD GB PK HEM PK KOKU
24 SHAHARUDIN BIN ARBAIN PK 1 PK KOKU GB
25 SITI AMIRAH BINTI MOHAMAD NOOR PK HEM GB PK 1
26 SITI RABUNAH BINTI MUSA PK KOKU PK 1 PK HEM
27 SYAHARRIDZWAN BIN SHAIFUDDIN GB PK HEM PK KOKU
28 THANAGESWARI A/P K.THANASAMY PK 1 PK KOKU GB
29 JEEVITRA A/P SENTNA RAJA PK HEM GB PK 1
30 MOHD FAISAL BIN ISMAIL PK KOKU PK 1 PK HEM
GB PK HEM PK KOKU
PK 1 PK KOKU GB
PK HEM GB
PK 1

JADUAL SEMAKAN BUKU LATIHAN MURID 2019

KELAS APRIL 0GOS
Tahun 1 PK1 GB
Tahun 2 PKHEM PKKK
Tahun 3 PK1 PKKK
Tahun 4 PKHEM PK1
Tahun 5 PKKK
Tahun 6 GB PKHEM
P.KHAS PK1 GB

PKHEM

39

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

STRATEGIK PELAKSANAAN PROGRAM AKADEMIK 2019

PELAN TEMPOH KOS / PELAN
BIL TAKTIKAL / T/JAWAB (MULA / AKHIR) SUMBER KPI SASARAN KONTIGENSI/

TINDAKAN PIBG CATATAN

1 Cakna Ilmu Semua guru Dis Mei Peratus Lulus Kelas Tambahan
2019 80% Semua murid berfokus/
GPMP
3.16 Modul kendiri

Peratus Lulus

2 MasMatik(1 Guru 100 %

000 soalan) Matrematik Jan April PCG GPMP Murid Galus Modul MasMatik

3.53

3 Peratus Lulus
ICare4u
PKP Jan April Panitia 100 % Murid Galus Pemulihandan
Guru Jan Matematik GPMP Matematik Pengayaan
pemulihan 3.53

4 Peratus Lulus

Guru Bahasa 100%
Inggeris
News Attack Jun Unit GPMP Semua murid Pengayaan

Kecemerlan 3.09

gan UPSR

5 Peratus Lulus
SPEEDY
Guru Jan April PCG 100% Semuamurid Hafalan/
Matematik GPMP Modul kendiri
3.09

6 Panitia Peratus Lulus
JUICE Matematik/
Mei Julai Unit 100% Semua Latih Tubi
7 Sharp Bahasa Jun Kecemerlan GPMP murid Berfokus
Shooter Inggeris 3.46

Guru Besar gan UPSR
PK P
Sept Peratus Lulus Murid Target Tutorial /
100% Modul kendiri
PIBG
GPMP2.00

40

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

41

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

UNIT KURIKULUM
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI

VISI

Mencipta kecemerlangan melalui pendidikan
berkualiti bagi melahirkan modal insan
berketrampilan.

MISI

Melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti
untuk membangunkan potensi dan kemenjadian

murid serta nilai integriti

42

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

DASAR KURIKULUM

1.0. LATAR BELAKANG

Kurikulum adalah merupakan ’core business’ bagi setiap guru dan murid-murid yang belajar di
sekolah ini. Penetapan dasar ini mengambil kira kehendak, keperluan dan matlamat Kementerian
Pelajaran Malaysia, aspirasi Jabatan Pelajaran Negeri Perak, Pejabat Pelajaran Daerah Hilir Perak
serta matlamat, hala tuju dan piagam pelanggan sekolah ini dan sebagai garis panduan kepada
warga Sekolah Kebangsaan Sungai Jejawi dalam memberi khidmat yang berkualiti kepada semua
murid yang merupakan pelanggan.Dan adalah menjadi tanggungjawab semua guru untuk
mematuhi dasar-dasar yang telah ditetapkan tanpa kompromi.

2.0 OBJEKTIF
Penetapan dasar ini dilakukan bertujuan ;
2.1. Menjadi garis panduan yang jelas kepada setiap warga sekolah.
2.2. Memantapkan pengurusan kurikulum peringkat sekolah.
2.3 . Memenuhi standard kualiti pengurusan akademik Kementerian Pelajaran Malaysia,
Jabatan Pelajaran Negeri Perak dan Pejabat Pelajaran Daerah Hilir Perak,Perak

3.0 DASAR
3.1. Dasar Kurikulum Sekolah sepanjang masa mestilah selari dengan arus perdana
dan dasar pendidikan kebangsaan
3.2. Kurikulum yang dilaksanakan mestilah mematuhi kehendak Kementerian Pelajaran
Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri Perak dan Pejabat Pelajaran Daerah Hilir Perak
Perak.
3.3. Semua guru mesti dan bertanggungjawab mendapat maklumat terkini dalam pelbagai
cara yang sah dan beretika mengenai pendidikan dan kurikulum semasa untuk
mempastikan guru berada di dalam arus perdana dan kehendak sistem pendidikan
semasa agar dapat memberi khidmat kepada setiap murid selaras dengan hak mereka
sebagai pelanggan.
3.4. Pada sebilang masa, program-program akademik diutamakan. Ini bermakna sekiranya
program akademik bertembung dengan program lain, laluan untuk program akademik
hendaklah diberikan keutamaan.

4..0 MESYUARAT
4.1. Jawatankuasa Kurikulum akan bermesyuarat minimum 4 kali setahun mengikut
standard piawaian Sistem Pengurusan Kuailiti Sekolah dan Kementerian Pelajaran
Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri Perak dan Pejabat Pelajaran Daerah Hilir Perak.
4.2. Isi kandungan mesyuarat mengikut garis panduan yang diberikan.
4.3. Mesyuarat Panitia – minimum 4 kali setahun dan minit mesyuarat hendaklah siap dan
diedarkan kepada semua ahli dalam tempoh seminggu hari bekerja dan maklum balas
dalam tempoh 14 hari bekerja difailkan ke dalam fail guru dan fail panitia
masing-masing.
4.4. Surat Panggilan Mesyuarat diedarkan kepada semua guru minima 2 hari sebelum tarikh
mesyuarat dijalankan.
4.5. Kehadiran bagi setiap mesyuarat adalah wajib kecuali dengan pelepasan dan

43

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

kebenaran guru besar sahaja.

5.0 SISTEM FAIL

5.1 . Jenis fail diselaraskan kepada “hard file” bersaiz 2 inci.
5.2. Nama fail hendaklah dilabel secara melintang pada tetulang fail dan diletak nombor

bagi memudahkan membuat rujukan fail tersebut.
5.3. Semua Fail Jawatankuasa Kurikulum diurus oleh ketua panitia/setiausaha/penyelaras

yang dilantik dan disimpan dibilik khas yang disediakan oleh pihak sekolah (Bilik BOS)
5.4. Setiap panitia mempunyai 3 fail sebagaimana berikut ;

Fail 1 – Pengurusan : Isi kandungan fail ( Indeks, carta organisasi, profil
jawatankuasa(cetak dari Emis) takwim panitia, kewangan dan perancangan `
perbelanjaan, surat-surat pekeliling, surat panggilan mesyuarat, minit mesyuarat,
instrumen pencerapan guru,instrumen pencerapan murid, program peningkatan mata
pelajaran, pelan perancangan strategik, taktikal dan operasi, laporan program
peningkatan mata pelajaran.
Fail 2 – Sukatan Pelajaran terkini, Huraian Sukatan Pelajaran, modul atau bahan
edaran kursus yang dibekalkan
Fail 3 – Bank Soalan, semua soalan peperiksaan/ujian yang telah dijalankan mengikut
tahun.

6.0. SUKATAN PELAJARAN, RANCANGAN TAHUNAN DAN RANCANGAN PELAJARAN
HARIAN SERTA PENGURUSAN BUKU PERSEDIAAN MENGAJAR
6.1. Sukatan Pelajaran Terkini yang dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia
hendaklah diperoleh dan disimpan dalam fail panitia dan oleh setiap guru.
6.2. Semua Rancangan Tahunan hendaklah disiapkan/lengkapkan tidak lewat dari 31 Januari
tahun berkenaan.
6.3. Rancangan Tahunan hendaklah disahkan oleh Guru Besar.
6.4. Rekod Mengajar guru diberi pilihan untuk menggunakan sistem BRM @ FRM
6.5. Fail Rekod Mengajar kandungannya sama seperti BRM
6.6. Rancangan Pelajaran Harian mengandungi 5 perkara asas;
i) Standard Kandungan
ii) Standard Pelajaran
iii) Objektif
iv) Aktiviti
v) Refleksi/Impak
6.7.Buku Rekod Mengajar dihantar setiap hari Jumaat pada setiap minggu tanpa gagal.
6.8.Semua guru mesti membawa buku rekod persediaan mengajar, rancangan tahunan
dan DSKP setiap kali masuk ke kelas untuk tujuan pdpc
6.9. Rancangan Pelajaran Harian hendaklah disediakan walaupun guru menghadiri
kursus, perancangan yang disediakan akan djalankan oleh guru yang diarahkan
mengganti bagi kelas dan mata pelajaran tersebut.
6.10. Menghabiskan Sukatan ;
i) Sekurang-kurangnya 3 minggu sebelum peperiksaan akhir tahun bagi tahunsemasa.
ii) Tahun 6, minggu pertama bulan Ogos bagi tahun semasa.
6.11. Pendidikan pemulihan – kaedah pengajaran hendaklah berpusatkan murid

44

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

berdasarkan keperluan murid itu sendiri.

7.0. GURU GANTI
7.1. Mana-mana guru yang CRK/ berkursus perlu merekod dan memaklumkan kepada Guru
Besar, Penolong Kanan Pentadbiran dan mencatat pada papan notis dan Buku
Pergerakan Staf.
7.2. Guru yang dipanggil berkursus dengan surat panggilan diterima awal digalakkan menjual
jadual waktu kepada guru-guru lain dengan membuat tawaran.
7.3. Mencari pengganti terlebih dahulu.
7.4. Menyediakan bahan untuk pengajaran guru ganti.
7.5. Menggantikan Pelajaran yang tertingggal pada masa lain.

7.6. Penyediaan Guru Ganti disediakan dan direkod oleh Setiausaha Jadual Waktu.

8.0. PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN
8.1 Bagi Sistem KSSR kaedah Pentaksiran PBS KSSR dijalankan sepenuhnya tanpa gagal

dengan menggunakan instrumen dan borang-borang yang dikhususkan bagi setiap mata
pelajaran dan tahap murid itu sendiri mengikut perubahan dan pindaan dari masa ke
semasa
8.2 Bagi murid di tahun 6 semua murid adalah berhak dan layak menduduki UPSR
mengikut jadual dan kertas soalan yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan
Malaysia.

8.3. Format Peperiksaan
8.3.1. Murid dalam Sistem KSSR, JSU disediakan untuk menentukan aras soalan.
8.3.2. Masa mengikut Kertas Sebenar Peperiksaan Awam.
8.3.3. Format – mengikut format soalan kertas peperiksaan awam.
8.3.4. Semua pengendalian mengikut Standard Peperiksaan Sebenar.

8.4. Jadual Pengawasan
8.4.1 Disediakan oleh Penolong Kanan Pentadbiran & Setiausaha Peperiksaan

Dalaman.
8.4.2 Jadual pengawasan mengikut jadual peribadi.
8.4.3 Masa adalah mengikut keperluan peperiksaan awam.

8.5 Rekod Markah
8.5.1 Markah peperiksaan direkodkan ke dalam Buku Persediaan Mengajar.
8.5.2 Markah peperiksaan dimasukkan ke dalam Sistem SAPS secara atas talian

mengikut tarikh yang ditentukan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan
Pelajaran Negeri Perak atau Pejabat Pelajaran Daerah Hilir Perak
8.5.3 Slip keputusan atau Buku Rekod PKSR dilengkapkan dan diserahkan kepada
semua ibubapa murid bagi Peperiksaan Semester 1 dan 2.

8.6. Syarat Lulus E:0-39
8.6.1 Penetapan gred atau skor adalah sebagaimana berikut ;

A: 80-100 B: 65-79 C:50-64 D:40-49

45

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

8.7 Jadual Spesifikasi Ujian
8.7.1 Semua penyedia soalan ujian / peperiksaan penggal diminta menyediakan JSU

mengikut tahap kesukaran.
8.7.2 JSU yang disediakan akan dijadikan asas dalam penilaian pada ujian berikutnya.
8.7.3 Bagi soalan objektif – analisis Item mesti disediakan setiap kali selepas ujian /

peperiksaan.
8.7.4 Semua soalan mesti disahkan oleh Ketua Panitia atau Penolong Kanan

Pentadbiran sebelum dicetak.

8.8 Post Mortem Untuk Peperiksaan
8.8.1 Post Mortem secara bertulis disediakan oleh guru mata pelajaran berkenaan dan

diserahkan kepada Ketua Panitia setiap kali keputusan Peperiksaan Penggal 1, 2 dan
Percubaan UPSR.
8.8.2 Kekuatan dan kelemahan hendaklah dikenal pasti secara individu dan difailkan/direkod
8.8.3 Head Count murid dilaksanakan secara menyeluruh.

11.7. Pentaksiran Sekolah ( PBD )
11.7.1. Semua Ketua Panitia perlu memastikan perlaksanaan PBS mengikut tempoh yang
ditetapkan.
11.7.2. Mana-mana murid yang berpindah perlu dipastikan fail PBS dibawa bersama untuk
mengelak masalah di sekolah baru murid berkenaan.
11.7.3. Dokumentasi berkaitan PBS hendaklah difailkan ke dalam fail berkaitan serta boleh
dikemukakan dengan serta merta apabila diminta oleh pencerap dalaman atau dari JPN, PPD dan
Jemaah Nazir untuk tujuan pencerapan dan pemantauan tanpa gagal.
11.7.4. Isikandungan fail berkaitan PBS adalah sebagaimana format dan tatacara pengurusan
yang telah ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia yang telah didedahkan kepada semua
guru melalui kursus anjuran Jabatan Pelajaran Negeri Perak dan Pejabat Pelajaran Daerah Hilir
Perak serta melalui kursus dalaman anjuran sekolah.

12.0. PEMANTAUAN
12.1. Pengajaran dan Pembelajaran
12.1.1. Pengajaran dan Pembelajaran Guru/ murid di bilik darjah akan dicerap 2 kali

dalam setahun secara rasmi.
12.1.2. Pencerapan akan dilakukan oleh Guru Besar ,Penolong-penolong Kanan dan
Ketua Panitia
12.1.3. Jadual Induk pencerapan akan dikeluarkan setiap tahun.
12.1.3. Guru dinasihat berbincang untuk menetapkan tarikh dan masa yang sesuai untuk
dicerap.
12.1.4. Ketua-ketua Panitia juga digalakkan mencerap guru-guru di bawah panita

masing-masing.
12.1.5. Semua Penolong Kanan dan Guru Kanan akan dicerap oleh Guru Besar.

12.2. Pengurusan Panitia
12.2.1. Pengurusan Panitia diletakkan sepenuhnya di bawah pengawasan Ketua Panitia Mata
pelajaran berkenaan.

46

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

12.2.2. Penolong kanan akan menyelia semua panitia 2 kali setahun.
12.2.3. Semua Fail Pengurusan Panitia akan disemak dari masa ke semasa dan diletakkan di
bilik Penolong Kanan Pentadbiran.
12.2.4. Semua panitia perlu membuat Pelan Perancangan Strategik, Pelan Taktikal,dan Pelan
Operasi.
12.2.5. Semua Panitia mesti menentukan sasaran tahunan berdasarkan TOV, ETR Kohort
tertentu. Ini termasuk mengambil kira OTI dan headcount murid.
12.2.6. Ketua Panitia bertanggungjawab menyediakan Anggaran Belanjawan Tahunan bagi
tahun berikutnya.
12.2.6. Ketua Panitia perlu memastikan panitia di bawah mereka membelanjakan peruntukan
PCG secara berkesan dan mematuhi peraturan kewangan.

12.3. Bilik-bilik Khas
12.3.1. Semua bilik khas mesti diurus dengan sempurna oleh guru yang bertanggungjawab
berdasarkan Buku Panduan Pengurusan Sekolah.
12.3.2. Penyeliaan adalah seperti berikut ;
- Surau
- Bengkel Kemahiran Hidup
- Bilik Sains
- Stor Audio
- Bilik PSS
- Bilik SPBT
- Bilik Peralatan Pendidikan Jasmani
- Bilik Pemulihan Khas
- Bilik Guru
12.3.3. Rekod penggunaan dan peraturan penggunaan serta jawatankuasa mesti disediakan.
12.3.4. Arahan keselamatan, peraturan dan prosedur penggunaan perlu dipaparkan dengan
jelas bagi setiap bilik khas.
12.3.5. Bilik-bilik khas hendaklah sentiasa berada di dalam keadaan yang kondusif, selamat dan
sesuai sebagai fungsi bagi setiap bilik khas itu sendiri.

12.4. Jawatankuasa Pemantauan
12.4.1. Guru Besar.
12.4.2. Penolong Kanan Pentadbiran.
12.4.3. Penolong Kanan HEM.
12.4.4. Penolong Kanan Ko Kurikulum.

12.5. Penyeliaan Buku Latihan Murid
12.5.1. Tugasan murid akan dicerap oleh pihak pengurusan 2 kali setahun bagi memastikan
penyemakan dilakukan secara konstruktif.
12.5.2. Semua guru akan menyerahkan secara rawak 10 buah buku dari setiap kelas yang
diajar untuk semakan jawatankuasa.

12.6. Penetapan Dasar & Kuantiti Latihan Murid
12.6.1. Minima 2 komponen berfokus penulisan seminggu bagi mata pelajaran bahasa.
12.7.2. Minima 20 latihan pelbagai format seminggu bagi aspek tatabahasa bagi mata

47

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

pelajaran bahasa.

12.7.3. Minima 10 latihan peningkatan kosa kata bagi mata pelajaran bahasa seminggu.
12.7.4. Minima 4 latihan berbentuk kajiselidik / inferens / rumusan bagi mata pelajaran

Sains dalam seminggu.

12.7.5. Minima 2 projek sains berkumpulan dan 2 projek sains individu yang bersesuaian

dengan tajuk / unit semasa yang sedang diajar dalam 1 semester.
12.7.6. Minima 20 soalan objektif seminggu bagi mata pelajaran Sains.

12.7.7. Minima 20 soalan objektif seminggu bagi mata pelajaran Matematik.

12.7.8. Minima 20 soalan penyelesaian masalah seminggu bagi mata pelajaran Matematik.

12.7.9. Minima 20 soalan seminggu bagi Pendidikan Islam merangkumi komponen
- asuhan tilawah (huruf hijayyah tunggal pelbagai baris, tanda)

- ulum as-syariah (akidah, ibadah, sirah)

- adab dan akhlak islamiah
- jawi

12.7.10. Minima 5 soalan pemahaman format subjektif dan 10 soalan pelbagai format bagi

mata pelajaran Kajian Tempatan, Sivik dan Moral dalam seminggu.

12.7.11. Minima 2 penghasilan folio bagi 1 tahun untuk mata pelajaran Kajian Tempatan,
Sivik dan Moral.

12.7.12. Minima 10 latihan seminggu pelbagai format bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup

merangkumi aspek peralatan, urus niaga, pengurusan dan teori.

12.7.13. Minima 2 projek kumpulan dan 2 projek individu 1 tahun bagi mata pelajaran
Kemahiran Hidup dan dipamerkan.

12.7.14. Minima 1 hasilan terbaik individu bagi setiap komponen dalam Pendidikan Seni

dan Dunia Seni Visual sepanjang 1 bulan difailkan atau dipamerkan.

12.7.15. Minima 10 latihan teori pelbagai format soalan bagi mata pelajaran Pendidikan
Muzik dan Dunia Muzik dalam seminggu.

12.7.16. Lembaran kerja murid samada helaian yang dibuat sendiri atau menggunakan

buku kerja melalui tatacara yang dibenarkan sebagai eviden bagi setiap unit kemahiran yang

menunjukkan pencapaian band oleh murid bagi setiap mata pelajaran
dalam sistem KSSR hendaklah difailkan dalam Fail Portfolio Perkembangan Murid dan dalam

Fail Portfolio Showcase untuk pencapaian yang terbaik bagi tujuan pencerapan.

12.7.17. Semua Penolong Kanan akan mencerap 10 buah buku, 10 buah Fail Portfolio

Perkembangan Murid dan Fail Portfolio Showcase bagi setiap kelas.
12.7.18. Rekod Penyeliaan Buku Kerja Murid, Latihan Murid, Fail Portfolio Perkembangan

Murid dan Fail Portfolio Showcase hendaklah diserahkan kepada Penolong Kanan

Pentadbiran.

12.7.19. Guru Besar dan Penolong Kanan Pentadbiran akan memastikan tindak susul
dibuat oleh Guru Mata pelajaran dan Ketua Panitia Mata pelajaran.

13.0. ANGGARAN PERBELANJAAN TAHUNAN PANITIA
13.1. Dasar perbelanjaan dan perolehan akan ditentukan semasa Mesyuarat Kewangan
Sekolah.
13.2. Setiap Panitia dikehendaki menyediakan anggaran perbelanjaan tahun berikutnya dengan
bagi mengemukakan cadangan pembelian buku dan peralatan bantu mengajar kepada
Penolong Kanan Pentadbiran seminggu sebelum cuti akhir tahun persekolahan semasa.
13.3. Dasar perolehan, penggunaan, penyelenggaraan dan verifikasi tahunan mesti mengikut

48

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

Arahan Perbendaharaan yang sedang berkuat kuasa.
13.4. 10 % peruntukan untuk tahun berkenaan perlu direzab untuk pembelian BBM bagi
kegunaan awal tahun.
13.5. Bajet hendaklah berdasarkan peruntukan wang kerajaan dan wang suwa yang diturunkan.

14.0. BUKU TEKS, PUSAT SUMBER SEKOLAH DAN BAHAN BACAAN
14.1. Buku teks yang dibekalkan dimaksimumkan penggunaannya.
14.2. Keselamatan dan keadaan buku teks hendaklah diselia 2 kali setahun.
14.4. PSS hanya dibenarkan penggunaannya pada waktu P & P bagi mata

pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab bagi Program NILAM.
14.5. Bagi mata pelajaran selain dari bahasa dibenarkan masuk ke PSS dengan tujuan

pengajaran berfokus dan rujukan sekiranya telah dirancang di dalam Buku
Persediaan Mengajar dan Bilik PSS telah ditempah terlebih dahulu.
14.6. Kebenaran khas diberi waktu ketiadaan guru, guru ganti dibenarkan membawa murid ke
PSS untuk mencari maklumat atau menonton video berkaitan pembelajaran tetapi hendaklah
secara terancang dan terkawal.
14.7. Program NILAM Pusat Sumber akan diselia sepenuhnya oleh Guru-guru bahasa.
14.8. Penyemakan buku NILAM murid dilakukan 2 kali setahun oleh Guru bahasa.
14.9. Jadual Penyemakan akan dikeluarkan oleh Guru Media atau Penyelaras PSS.
14.10. Buku-buku rujukan percuma (Naskah Guru) hendaklah dijadikan aset panitia.

15.0 PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK
15.1. Semua program utama yang berlangsung dalam P & P dibuat berdasarkan keperluan
panitia.
15.2. Dasar Kurikulum menyokong penuh semua program peningkatan akademik yang
bertunjang ke arah kecemerlangan murid.
15.3. Jawatankuasa Kecemerlangan akademik adalah nadi membantu semua Panitia dalam
merancang dan melaksana program akademik.
15.4. Panitia diminta mengemukakan kertas cadangan yang relevan untuk program akademik
panitia berkenaan.
15.5. Penglibatan semua penolong-penolong kanan adalah wajib bagi penyelarasan Program
Akademik.

16.0. PERKEMBANGAN STAF
16.1. Kursus Dalaman
16.1.1. Semua guru yang menghadiri kursus mesti memberikan taklimat ringkas Kepada Guru
Besar dan Penolong Kanan Pentadbiran apabila pulang berkursus menggunakan format minit
curai.
16.1.2. Kursus dalaman akan dianjurkan oleh guru berkenaan mengikut keperluan dan budi
bicara Guru Besar dan Penolong Kanan apabila dirasakan perlu atau atas arahan penganjur
kursus.
16.1.3. Bahan edaran kursus adalah aset sekolah guru menyimpan salinan untuk keperluan
sendiri dan guru lain.

16.2. Kursus Perkembangan Staf / Konsultasi
16.2.1. Dirancang mengikut permintaan guru berdasarkan keperluan kursus dalam LNPT guru.

49

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 2019

16.2.2. Lawatan ke sekolah yang cemerlang diadakan dalam kumpulan yang kecil untuk
mendapatkan maklumat dan perkongsian pintar.
16.2.3. Lawatan boleh diadakan oleh panitia.
17.0. KAJIAN TINDAKAN
17.1. Semua Panitia mata pelajaran membuat satu kajian tindakan setiap tahun.
19.0. TARGET PEPERIKSAAN AWAM DAN DALAMAN
19.1. Peperiksaan dalaman – semua murid lulus setiap mata pelajaran.
19.2. UPSR - Kuantiti Lulus Keseluruhan 100% Kualiti Lulus Cemerlang Keseluruhan 20%
20.0. PENYERTAAN PERTANDINGAN LUAR AKADEMIK
20.1 Meningkatkan penyertaan dalam pertandingan berbentuk akademik di peringkat Daerah,

Negeri dan Kebangsaan.
20.2. Guru-guru dan murid juga digalakkan mengambil bahagian dalam pertandingan yang

dianjurkan oleh agensi-agensi luar ke arah memartabatkan nama sekolah.
21.0. PENENTUAN DAN PERUBAHAN DASAR KURIKULUM

21.1.Penentuan dasar yang ditetapkan tidak akan berubah sehingga berlaku keperluan
pendidikan negara .

21.2. Perubahan boleh dilakukan dari semasa ke semasa mengikut keputusan pentadbir
melalui mesyuarat kajian semula pengurusan, mesyuarat pengurusan dan mesyuarat

kurikulum.

50


Click to View FlipBook Version