The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by syazweeniryani, 2021-04-24 03:48:02

Presentation1

Presentation1

KKLBLBAAAABBU1U13S3SAA

PENGENALAN

Satu unit rangkaian perkataan yang
mengandungi satu subjek dan satu prediket
yang berpotensi menjadi ayat.
Frasa tidak mungkin menjadi ayat yang lengkap tetapi klausa
mungkin menjadi ayat yang kerana klausa mempunyai subjek
dan predikat,iaitu unsur utama yang wajib untuk status ayat.
Sebagai unsur ayat klausa boleh dibahagikan kepada dua jeni
iaitu klausa bebas dan klau tak bebas.

KLAUSA BEBAS JENIS KLAUSA

KLAUSA TAK BEBAS

* Klausa bebas bersifat ayat yang * Ia hampir sama sifatnya dengan
lengkap ( ada subjek dan predikat klausa bebas, yakni terdiri
) dan boleh berdiri sendiri ayat daripada unsur subjek dan
apabila diucapkan atau ditulis. predikat.
* Ciri utamanya ialah didahului ieh
* Contoh : kata hubung sepeti kerana,
budak itu mendengar radio sungguhpun, walaupun, apabila,
(klausa) tatkala dan sebagainya.

Budak itu mendengar radio. Contoh:
(ayat) Adik gagal dalam ujian itu kerana
dia tidak membaca soalan dengan
teliti.

POSISI KLAUSA DALAM AYAT

1. Klausa sebagai subjek
• Untuk kami memujuk anak itu, tidaklah mudah.
(dalam ayat di atas, klausa tidak bebas menjadi fungsi sebagai subjek.)

2. Klausa sebagai predikat
• Orang yang prihatin, yang akan membantu kami.
(dalam ayat di atas, klausa bebas menjadi fungsi sebagai predikat)

3. Klausa sebagai objek
• Dia menerangkan bahawa keluarganya telah berpindah ke bandar.
(dalam ayat di atas, sebelum klausa tak bebas mempunyai kata kerja
transitif iaitu ‘menerangkan’ (sesuatu) yang menunjukkan klausa tak bebas
sebagai objek.)

4. Klausa sebagai penerang
• Kami mendengar berita bahawa harga minyak akan naik lagi.
( sebelum klausa tak bebas di atas ialah frasa nama (berita) yang menjadi
sebagai penerang)

5. Klausa sebagai pelengkap
• Saya berpendapat bahawa projek itu wajar diteruskan.
( sebelum klausa tiak bebas di atas ialah kata kerja tak transitif
(berpendapat) yang menjadi sebagai pelegkap)

6. Klausa sebagai keterangan/adverba
• Aiman dibenci orang akibat sifat egonya. (keterangan musabab

menerangkan sebab atau alasan)
• Pak Ali datang ketika kami sedang makan. (keterangan waktu

menerangkan masa sesuatu perbuatan atau kejadian)
• Saya akan menjadi calon jika ada kesempatan. ( keterangan syarat terdiri

drpd kata hubung iaitu jika.)

• Saya akan membelikannya kereta untuk nenudahkan pergerakannya.
(keterangan tujuan terdiri drpd kata hubung iaitu untuk)

• Ayah akan ke Melaka dengan memandu keretanya sendiri. (keterangan
cara terdiri drpd selepas kata hubung ialah kata kerja)

• Rantai itu mahal, jadi kakak tidak membelinya. (keterangan akibat
menyatakan kesan atau hasil pada klausa tak bebas)

• Mereka datang meskipun tidak diundang. ( keterangan pertentangan
menerangkan sesuatu yang berlawanan.)


Click to View FlipBook Version