The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2018-12-13 23:51:46

SKBR19

SKBR19

ISI KANDUNGAN HALAMAN

PERKARA 1
Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Visi & Misi Sekolah, Matlamat
Sekolah, Objektif Sekolah, Motto Sekolah, Piagam Pelanggan 4
Sekolah dan Tatasusila Profesion Keguruan Malaysia 6
Sejarah Sekolah 7
Profil Sekolah 8
Logo Sekolah 9
Lagu Sekolah 10
Carta Organisasi Sekolah 11
Amanat Guru Besar 13
Indeks Prestasi Utama (KPI) 2016 - 2020 14
PENGURUSAN SEKOLAH 21
Jawatan Kuasa Pengurusan Sekolah 23
Senarai Guru 30
Panduan Am Guru dan Kakitangan 33
Kalendar Persekolahan, Hari Kelepasan Am Negeri Melaka 46
Takwim Sekolah 49
Jadual Bertugas Mingguan, Peranan Guru Bertugas 50
PENGURUSAN KURIKULUM 51
Carta Organisasi Unit Kurikulum 55
Senarai Jawatankuasa Unit Kurikulum 57
Penyelaras Aliran dan Guru Kelas 60
Jadual Penilaian PBPPP 62
Jadual Pencerapan PdPc Guru 64
Jadual Semakan Hasil Kerja Murid 68
Panduan Tugas Jawatan Kuasa Kurikulum
Rekod Persediaan Mengajar

ISI KANDUNGAN

PERKARA HALAMAN

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (HEM) 69

Carta Organisasi Unit HEM 70

Senarai Jawatankuasa Unit HEM 71

Panduan Tugas Jawatan Kuasa HEM 76

PENGURUSAN KOKURIKULUM 85

Carta Organisasi Unit Kokurikulum 86

Senarai Jawatankuasa Unit Kokurikulum 87

Panduan Tugas Jawatan Kuasa Kokurikulum 98
PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 101
(PPKI) 102
Carta Organisasi PPKI

Visi & Misi PPKI 103

Senarai Jawatankuasa PPKI 104

Panduan Tugas Jawatan Kuasa PPKI 108

PENYELARAS PROGRAM SEKOLAH 111

LAMPIRAN 113

Borang MMI, Surat-surat Tunjuk Sebab, Pelan Bangunan Sekolah,
Carta Organisasi Kelas

PENCAPAIAN 2018 120

SK Bukit Rambai 2019| 1

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk menjadikan insan seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini

adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketrampilan berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan

kemakmuran masyarakat dan negara.

VISI DAN MISI SEKOLAH
VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi
Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

MATLAMAT SEKOLAH

1. Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersepadu.
2. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan

dan sejahtera.
3. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara.
4. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara

Malaysia.

OBJEKTIF SEKOLAH

1. Mencapai kecemerlangan akademik dan sahsiah.
2. Memajukan kegiatan kokurikulum.
3. Mengamalkan pengurusan sekolah berkualiti.
4. Menjadikan institusi pembelajaran yang kondusif.
5. Mengamalkan budaya ilmu, penyayang dan saling bermuafakat.

MOTTO SEKOLAH
Rajin, Usaha, Jaya

SK Bukit Rambai 2019| 2

PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH

Kami komited memberikan perkhidmatan yang berkualiti kepada semua
pelanggan dengan adil, cepat dan saksama seperti berikut:-
1. Mewujudkan perkhidmatan yang mesra, cekap dan dinamik.
2. Melaksanakan program bagi perkembangan mental, emosi, fizikal, rohani

dan bakat murid secara menyeluruh.
3. Mewujudkan budaya ilmu yang kreatif lagi inovatif.
4. Menjadikan dedikasi, tanggungjawab, kreatif dan inovatif sebagai budaya

kerja kami.
5. Melahirkan insan yang berilmu, berketrampilan, bertanggungjawab dan

cinta negara.
6. Mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif.
7. Membentuk murid-murid mengikut acuan Malaysia, seimbang dari aspek

intelek, rohani, emosi dan jasmani.
8. Mewujudkan suasana masyarakat sekolah yang menjurus ke arah integrasi

kaum dan hidup bantu-membantu.
9. Mewujudkan suasana sekolah yang kondusif untuk mendorong murid-

murid menimba ilmu secara berkesan.
10. Melahirkan murid-murid yang berilmu, berdisiplin, bermoral serta

berketrampilan dan sentiasa berusaha ke arah kecemerlangan.
11. Memberi penekanan kepada ‘budaya membaca’ di kalangan murid-murid.

TATASUSILA PROFESION KEGURUAN MALAYSIA

A. TANGGUNGJAWAB TERHADAP MURID
1. Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid yang lain.
2. Bersikap adil terhadap semua murid tanpa mengira faktor-faktor
jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, sosial, keturunan atau agama.
3. Merahsiakan maklumat sulit atau ikhtisas mengenai murid kecuali yang
berhak mengetahuinya.
4. Membimbing atau mengajar seseorang murid dalam darjah sendiri
atau mata pelajaran-mata pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa
sebarang bayaran.
5. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas, persidangan,
mesyuarat atau seminar supaya pengajaran mencapai mutu yang
setinggi-tingginya.

B. TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBU BAPA
1. Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak
mereka.
2. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di
antara institusi pendidikan dan rumahtangga.
3. Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa
mengenai rumahtangga atau mengenai anak mereka sebagai sulit
dan tidak dibocorkan kepada sesiapa kecuali kepada yang berhak
mengetahuinya.
4. Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak
mereka dan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu
bapa secara teliti dan bijaksana

SK Bukit Rambai 2019| 3

5. Mengelakkan diri dari menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan
sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar.

6. Mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan
sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan terhadap ibu bapa atau
penjaga.

C. TANGGUNGJAWAB TERHADAP PROFESION KEGURUAN
1. Mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan
yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan
murid atau ibu bapa atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan
maruah seseorang guru.
2. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan
kecekapan sebagai seorang guru.
3. Berusaha dengan sepenuhnya menunaikan tanggungjawab guru
dengan rajin dan bersungguh-sungguh dan mengekalkannya sejajar
dengan kemajuan ikhtisas dan sosial.
4. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat kami terutama mereka
yang baru dalam profesion perguruan.
5. Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik
profesion perguruan.
6. Akan menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru

SK Bukit Rambai 2019| 4

SEJARAH SEKOLAH

Sekolah Kebangsaan Bukit Rambai, Melaka mula dibina pada awal tahun 1880an
dengan nama asalnya Sekolah Melayu Bukit Rambai. Bangunan sekolah pada
ketika itu hanya diperbuat daripada papan dan beratap rembia. Ketika itu
sekolah ini terletak di Batu 5, Batang Tiga Bukit Rambai dan kemudian pada awal
tahun 1920an ianya berpindah ke tapak yang ada sekarang. Sekolah
Kebangsaan Bukit Rambai ini terletak kira-kira 11 kilometer dari Bandar Melaka.

Tiga buah bangunan setingkat iaitu Blok Cengal, Jati dan Nyah telah
dibina. Blok Cengal telah menempatkan kelas tahun 6 di sesi pagi dan tahun tiga
bagi sesi petang, manakala Blok Jati pula menempatkan murid-murid tahun 4
dan 5. Blok Nyah pula menempatkan kelas pra sekolah, tahun 1 dan tahun 2.

Sesuai dengan peredaran dan kepesatan pembangunan di sekitar Bukit
Rambai, penambahan bilangan murid amat ketara dari tahun ke setahun.
Sehubungan itu, pada 31 Mac 1977 sebuah lagi bangunan tambahan telah
dibuka dengan rasminya oleh YAB Ketua Menteri Melaka ketika itu Tuan Hj. Abdul
Ghani bin Ali. Bangunan dua tingkat (Blok Meranti) ini meliputi pejabat dan
perpustakaan di tingkat dua, bilik guru dan bilik penyelia petang di tingkat satu
dan tujuh bilik darjah serta tandas.

Keselesaan dan kemudahan pembelajaran murid terus mendapat
perhatian dan pembelaan daripada pihak pentadbir dan pemimpin masyarakat
tempatan. Justeru dengan usaha gigih kedua belah pihak maka pada tahun 1988
YB En. Tamirin bin Abd. Ghafar, Ahli Parlimen Batu Berendam telah meluluskan
peruntukan sejumlah RM45,000 untuk mendirikan bangunan tambahan termasuk
sebuah surau.

Pada tahun 1990, SK Bukit Rambai terpaksa mengadakan dua sesi
persekolahan kerana tidak mampu menampung pertambahan bilangan murid.
Hanya pada bulan Jun 1994, pertambahan bangunan telah beroperasi bagi
mengatasi kepadatan murid dan masalah persekolahan dua sesi.

Pertambahan dua bangunan iaitu satu unit bangunan dua tingkat (Blok
Merbau) dan satu unit lagi bangunan tiga tingkat (Blok Berlian). Di dalam
bangunan Blok Merbau telah menempatkan bilik-bilik darjah dan bilik-bilik khas
seperti perpustakaan, bilik tayang, bilik sains, dewan, stor SPBT dan bilik rawatan.
Bangunan blok Berlian pula ditempatkan bilik-bilik khas seperti pejabat, bilik guru,
bilik gerakan dan bilik disiplin.

Pada tahun 2002, Program Pendidikan Khas Integrasi (Bermasalah
Pembelajaran) telah diwujudkan di SK Bukit Rambai. Program Pendidikan Khas
Integrasi ini telah ditempatkan di Blok Cengal sehingga kini. Pada 2004 pula,
sebuah makmal komputer telah dibina bersebelahan dengan Blok Meranti.

SK Bukit Rambai 2019| 5

Pembinaan sebuah bangunan baru PraSekolah telah dibina pada awal
2009. Bangunan Pra Sekolah baru ini terletak bersebelahan dengan makmal
komputer dengan kemudahan sebuah bilik darjah lengkap dengan peralatan.
Pada tahun 2010, PraSekolah telah diberi peruntukan tambahan di bawah NKRA
bagi menambah sebuah bilik darjah tambahan. Ini membolehkan seramai 50
orang murid berumur antara 5 hingga 6 tahun berpeluang mengikuti
pembelajaran PraSekolah dalam tahun semasa. Pada tahun 2017, sebuah lagi
bilik darjah PraSekolah telah ditambah bagi menampung permintaan yang
tinggi dari masyarakat setempat. Kini PraSekolah beroperasi dengan 3 buah bilik
darjah dengan kekuatan 3 orang guru dan 3 orang Pembantu Pengurusan Murid.

Kini pada tahun 2019, SK Bukit Rambai telah berkembang maju dengan
prasarana pendidikan yang lebih selesa dan kondusif. Sebuah bangunan 4
tingkat yang mempunyai 6 bilik darjah, kantin dan bilik-bilik khas seperti bilik
Kemahiran Hidup, bilik SAL, bilik Pemulihan, bilik Sains, bilik J-QAF, bilik Kaunseling,
bilik Seni dan bilik muzik telah dibina pada tahun 2010. Kantin baru yang dibina di
kawasan padang sekolah berhampiran bangunan 4 tingkat. Bangunan kantin
baru ini disediakan kemudahan ruang makan murid, pentas terbuka, ruang
makan guru, bilik masakan/sajian dan sebuah bilik stor.

Semoga Sekolah Kebangsaan Bukit Rambai terus tegak berdiri membina identiti
tersendiri dengan sokongan semua pihak. SK Bukit Rambai akan terus
CEMERLANG, GEMILANG DAN TERBILANG dipersada pendidikan selaras dengan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

SK Bukit Rambai 2019| 6

Nama PROFIL SEKOLAH
Alamat Sekolah
Kod Sekolah : Sekolah Kebangsaan Bukit Rambai
Gred Sekolah : KM 11, Bukit Rambai, 75250 Melaka.
No. Telefon : MBA 2023
No. Faks : Gred A
E-mail Sekolah : 06-3353137
Guru Besar : 06-3353137
GPK Pentadbiran : 1GOVUC/mba2023.edu
GPK HEM : Pn. Siah Bt Kechut
GPK Kokurikulum : Pn. Siti Rafiah Bt Mokhdar
GPK PPKI : Pn. Kalsom Bt Md Jan
YDP PIBG : En. Mohamad Yusri B Sangat
KP Tadbir : En. Jahari B Ahmad
: Datuk Dr. Hj Aziz B Ujang (DSM. BCM. BKT. PJK)
: Pn. Rozilah Bt Mohamed Kassim

Bilangan Kelas Aliran Perdana : 37 kelas

Bilangan Kelas Pend. Khas : 5 kelas

(Masalah Pembelajaran)

Bilangan Kelas Pra-Sekolah : 3 kelas

Bilangan Kelas Pend. Pemulihan : 1 kelas

Bilangan Guru : 84 orang

Bilangan Staf Sokongan : 11 orang

SK Bukit Rambai 2019| 7

LOGO SEKOLAH

OBOR

Tanda kejayaan sesuatu
aktiviti yang diceburi

MERAH PUTIH

Keberanian murid-murid Melambangkan hati nurani
menghadapi apa jua murid yang mula bersekolah
cabaran
ibarat ‘kain putih’

HIJAU KUNING

Melambangkan kesuburan Tanda taat setia kepada
minda pelajar Raja dan Negara

SK Bukit Rambai 2019| 8

LAGU SEKOLAH

Kami Murid SKBR
Berikrar Taat dan Setia
Pada Guru dan Ibubapa
Yang Membimbing, Mendidik Kami
Rajin, Usaha dan Berjaya

Cogankata Sekolah
Jadikanlah Amalan Kita
Mencapai Wawasan Jaya
Pada Agama, Nusa Juga Bangsa
Kami Rela Korban Jiwa Raga
Hormatlah Rukunegara

Panduan Kita Semua

SK Bukit Rambai 2019| 9

CARTA ORGANISASI SEKOLAH

GURU BESAR PIBG
SIAH BT KECHUT

GPK PENTADBIRAN GPK HAL EHWAL MURID GPK KOKURIKULUM GPK PPKI
SITI RAFIAH BT MOKHDAR KALSOM BT MD JAN MOHAMAD YUSRI B SANGAT JAHARI B AHMAD

JK PENGGUBAL DASAR JK INDUK HEM JK INDUK KOKURIKULUM JK INDUK PPKI
JK PENGURUSAN JK PIBG JK BADAN BERUNIFORM
JK DISIPLIN JK KELAB & PERSATUAN
MAKLUMAT SEKOLAH JK PENGAWAS JK SUKAN & PERMAINAN
JK PEMBANGUNAN & JK BIMB & KAUNSELING JK RUMAH SUKAN
JK PDMMS JK PASUKAN SEKOLAH
PENGURUSAN SEKOLAH JK 3K JK UNIT-UNIT KHAS
JK LEMBAGA TATATERTIB JK SPBT
JK KEWANGAN SEKOLAH JK PENDAFTARAN/KECICIRAN
JK DATA/EMIS JK KEBAJIKAN
JK HRMIS JK KANTIN
JK PBPPP JK RMT
JK INSFRASTRUKTUR & ASET JK PPDa
JK LDP JK PAPAN KENYATAAN
JK SKPMg2 JK IKLIM & BUDAYA
JK DOKUMENTASI JK PERHUBUNGAN SEKOLAH
JK JADUAL WAKTU JK ORIENTASI T1
JK SIARAYA

JK INDUK KURIKULUM
JK PANITIA MATA PELAJARAN
JK ICT
JK VLE FROG
JK PRASEKOLAH
JK PUSAT SUMBER SEKOLAH
JK PERPUSTAKAAN/MEDIA/ BBB
JK SSQS
JK PEPERIKSAAN
JK LINUS2.0
JK PBS
JK MBMMBI
JK PAK 21
JK NILAM
JK PEMULIHAN KHAS
JK PROGRAM TRANSISI T1
JK PENINGKATAN UPSR
JK HARI KUALITI

PEKERJA AM STAF PENTADBIRAN PENGAWAL KESELAMATAN
ROZILAH BT M KASSIM

STAF SOKONGAN
PT PERKHIDMATAN
PEMBANTU OPERASI
PEMBANTU PENGURUSAN MURID

SK Bukit Rambai 2019| 10

Seuntai Bicara

Amanat 2019

Tuan Guru Besar

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani
Assalamualaikum w.b.t dan selamat sejahtera.

Bersyukur ke hadrat Allah swt atas limpah kurniaNya yang memberi peluang
kepada saya menyampaikan ucapan aluan dalam Buku Pengurusan dan Perancangan
SKBR. Saya juga berasa amat bersyukur atas limpah kurniaNya kita masih dapat
melaksanakan amanah, tugas dan tanggungjawab untuk tahun 2019. Untuk muncul
sebagai sekolah terbilang, seluruh warga SKBR mesti bekerja secara luar biasa dan
mengamalkan ciri dan kualiti budaya kerja kelas pertama. Hasil kerja kita hendaklah
sentiasa berada di tahap cemerlang dan terbaik.

Sepertimana semua sedia maklum, kurikulum sekolah telah menggunakan
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang melibatkan perubahan bentuk
organisasi, kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan dan
penggunaan kurikulum di sekolah. Tamsilnya, kita dapat melihat keputusan UPSR 2018
yang menggunakan format baharu KSSR telah melengkapi pelaksanaan Pentaksiran
Berasaskan Sekolah (PBS) serta dapat menerapkan unsur Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
(KBAT) dalam kalangan murid. Tahun 2019 pastinya lebih mencabar dan menuntut
komitmen kita bagi menghadapi cabaran pendidikan abad ke-21. Pendidikan Abad Ke-
21 memerlukan murid untuk mahir dalam 4C iaitu Communication, Collaboration, Critical
Thinking dan Creativity. Saya yakin semua guru mampu merealisasikan harapan negara
ini sekaligus menghasilkan modal insan yang berdaya saing dalam kehidupan yang
serba mencabar ini.

Justeru, semua guru seharusnya melakukan transformasi dan penambahbaikan
kepada kemahiran dan potensi sedia ada bagi menghadapi cabaran ini. Saya sangat
yakin bahawa usaha yang bersungguh-sungguh, semangat kerja berpasukan serta
komitmen yang tinggi dalam kalangan guru dan warga sekolah, kita mampu
meningkatkan kecemerlangan SKBR demi merealisasikan moto sekolah:

“SKBR MEMACU KECEMERLANGAN”

Saya amat yakin Buku Pengurusan dan Perancangan SKBR kali ini akan dapat
dijadikan garis panduan kepada seluruh warga sekolah supaya segala dasar, program
dan aktiviti pendidikan yang dirancang dapat dilaksanakan dengan lebih jayanya.
Semoga seluruh warga sekolah dapat mencurahkan komitmen yang jitu bawah
kepimpinan saya sebagai tonggak utama. Bersama-samalah kita berusaha menjana
modal insan kelas pertama demi membina negara yang cemerlang, gemilang dan
terbilang selaras dengan hasrat gagasan 1Malaysia.

SIAH BINTI KECHUT
Guru Besar,
SK Bukit Rambai, Melaka

SK Bukit Rambai 2019| 11

INDEKS PRESTASI UTAMA (KPI)
TAHUN 2016 – 2020

KPI PENGURUSAN

Pencapaian SKPMg2 : Band 1

Pengurusan Kewangan : Baik

Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti (PIBK) : Tahap Terbaik

TAHUN 1 : KPI KURIKULUM
TAHUN 2 :
TAHUN 3 : PBD = TP4 - TP6 (60%)
TAHUN 4 : SAPS = MTM “6” (100%)
TAHUN 5 :
TAHUN 6 : PBD = TP4 - TP6 (60%)
SAPS = MTM “6” (100%)

PBD = TP4 - TP6 (60%)
SAPS = MTM “6” (100%)

PBD = TP4 - TP6 (60%)
SAPS = MTM “6” (100%)

PBS = TP4 - TP6 (60%)
SAPS = MTM “6” (100%)

PBD = TP4 - TP6 (60%)
UPSR = MTM “6” (100%)

AL-QURAN : KHATAM TAHUN 6 (90%)

SK Bukit Rambai 2019| 12

KPI HAL EHWAL MURID

1. Agihan Bantuan Kerajaan akan diuruskan dengan lancar.
2. Bantuan kerajaan dan swasta Tahun 1-6 akan diuruskan mengikut pekeliling KPM.
3. Program memperkasakan disiplin dan sahsiah akan dijalankan sepanjang tahun.
4. Mencapai kejayaan dalam aspek-aspek berikut:

a. KPI e-Kehadiran mencapai 95%
b. KPI SSDM: 0.01%

KPI KOKURIKULUM

1. Komponen PAJSK-SEGAK dan PAJSK-Koku bagi murid-murid Tahap 2:

Tahun 4 : PAJSK = Gred A – C (100%)

SEGAK= Gred A – C (100%)

Tahun 5 : PAJSK = Gred A – C (100%)
SEGAK= Gred A – C (100%)

Tahun 6 : PAJSK = Gred A – C (100%)
SEGAK= Gred A – C (100%)

2. Melaksanakan aktiviti sukan selaras dengan aspirasi “1Murid 1Sukan”.
3. Aktif dalam aktiviti perkhemahan dan motivasi.
4. Melengkapkan keperluan dan peralatan sukan di sekolah bagi membolehkan

penggunaan yang maksimum bagi murid.
5. Ramai murid yang akan terpilih mewakili MSS Melaka.
6. Mencapai kejayaan dalam aspek-aspek berikut:

a. Bola Sepak – Johan U12 MSS Melaka; Johan U11 MSS Melaka
b. Ragbi – Kelompok 10 terbaik MSS Melaka
c. Choral Speaking – Kelompok 4 terbaik MSS Melaka
d. Sepak Takraw – Kelompok 4 terbaik MSS Kaw. Tanjung
e. Bola Baling – Kelompok 4 terbaik MSS Kaw. Tanjung
f. Balapan & Padang – Kelompok 10 terbaik MSS Kaw. Tanjung

SK Bukit Rambai 2019| 13

Pengurusan
Sekolah

KPI PENGURUSAN TAHUN 2019

Pencapian SKPMg2 : Band 2

Pengurusan Kewangan : Baik

Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti : Tahap Baik

SK Bukit Rambai 2019| 14

JAWATAN KUASA PENGURUSAN SEKOLAH

OBJEKTIF PENGURUSAN AM SEKOLAH
1. Memastikan keperluan perkhidmatan dan perjawatan staf sekolah kemas

dan lengkap.
2. Pengurusan kewangan sentiasa dilaksanakan mengikut prosedur dan teratur.
3. Urusan pejabat dilaksanakan secara sistematik, cekap, mesra dan memenuhi

kehendak pelanggan.
4. Memastikan stok dan inventori sentiasa dikemaskini, terkawal dan mudah

dikesan.

JAWATANKUASA PENGGUBAL DASAR

Pengerusi : Pn Siah Bt Kechut (Guru Besar)

Timb. Pengerusi : Pn Siti Rafiah Bt Mokhdar (GPK Pentadbiran)

Naib Pengerusi : Pn Kalsom Bt Md Jan (GPK HEM)

: En Mohamad Yusri B Sangat (GPK Kokurikulum)

: En Jahari B Ahmad (GPK PPKI)

Setiausaha : Norleha Bt Jurani (S/U Kuri)

Ahli Jawatankuasa : Rozita Bt Mohd Ali (S/U HEM)

Rabiatul Adawiyah Bt Abdul Rahman (S/U Koku)

Mohd Hermi B Hamzah (S/U Sukan)

Noranninah Bt Abu Bakar (S/U PPKI)

Norasyikin Bt Abd Samad (Peny. PraSekolah)

Norzamri B Sulaiman (KP BM)

Rosmawati Bt Yaacob (KP BI)

Salehin B Abdul Rahman@Aman (KP MT)

Haslinda Bt Omar (KP SN/Peny. PBS)

Nor Wahidey B Zakaria (Perncngn Strategik)

Mohd Azri B Fauzi (Disiplin)

Azriman B Sahril (ICT)

Muhammad Adli Muhtadi B Mahmood (ICT)

Siti Norwani Bt Haris Fathillah (GBK)

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH

Pengerusi : Pn Siah Bt Kechut (Guru Besar)

Timb. Pengerusi : Pn Siti Rafiah Bt Mokhdar (GPK Pentadbiran)

Naib Pengerusi : Pn Kalsom Bt Md Jan (GPK HEM)

: En Mohamad Yusri B Sangat (GPK Kokurikulum)

: En Jahari B Ahmad (GPK PPKI)

: Pn Rozilah Bt Mohamed Kassim (KPT)

SK Bukit Rambai 2019| 15

JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH

Pengerusi : Pn Siah Bt Kechut (Guru Besar)

Timb. Pengerusi : Pn Siti Rafiah Bt Mokhdar (GPK Pentadbiran)

Naib Pengerusi : Pn Kalsom Bt Md Jan (GPK HEM)

: En Mohd Yusri B Sangat (GPK Kokurikulum)

: En Jahari B Ahmad (GPK PPKI)

Setiausaha : Nurazlina Bt Jamaludin (Peny. Data/EMIS)

Pen. Setiausaha : Hasnariah Bt Hassan (S/U Data/EMIS)

AJK : Norleha Bt Jurani (S/U Kurikulum)

Mohd Lutfi B Morad (S/U UPSR)

Rozita Bt Mohd Ali (S/U HEM)

Rabiatul Adawiyah Bt Abdul Rahman (S/U Kokurikulum)

Mohd Hermi B Hamzah (S/U Sukan)

Noranninah Bt Abu Bakar (S/U PPKI)

Zakaria B Edris (Peny. Infrastruktur & Aset)

Mohd Azri B Fauzi (Peny. Disiplin)

Juliah Bt Madon (Peny. SPBT)

Nor Suriyana Bt Sulaiman (Peny. ICT)

Wan Nuraziyah Bt Wan Noh (Peny. PSS/Media)

Noor Fadhlina Bt Samat (GBK)

Nur Zaleha Bt Mahadi (Peny. VLE Frog)

Semua ketua panitia

JAWATANKUASA LEMBAGA TATATERTIB

Pengerusi : Pn Siah Bt Kechut (Guru Besar)
(GPK Pentadbiran)
Urusetia : Pn Siti Rafiah Bt Mokhdar (Pembantu Tadbir)
(GPK HEM)
Setiausaha : Pn Rozilah Bt Mohamed Kassim (GPK Kokurikulum)
(GPK PPKI)
Ahli Jawatankuasa : Pn Kalsom Bt Md Jan (GBK)
(GBK)
: En Mohamad Yusri B Sangat

: En Jahari B Ahmad

: Noor Fadhlina Bt Samat

: Siti Norwani Bt Haris Fathillah

JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH

Pengerusi : Pn Siah Bt Kechut (Guru Besar)

Timb. Pengerusi : Pn Siti Rafiah Bt Mokhdar (GPK Pentadbiran)

Setiausaha : Pn Rozilah Bt Mohamed Kassim (KPT)

Penolong S/U : (PT)

Ahli Jawatankuasa : Pn Kalsom Bt Md Jan (GPK HEM)

: En Mohamad Yusri B Sangat (GPK Kokurikulum)

: En Jahari B Ahmad (GPK PPKI)

: Semua Jawatankuasa Kurikulum Sekolah

SK Bukit Rambai 2019| 16

JAWATANKUASA DATA (EMIS)

Pengerusi : Pn Siah Bt Kechut (Guru Besar)

Timb. Pengerusi : Pn Siti Rafiah Bt Mokhdar (GPK Pentadbiran)

Naib Pengerusi : Pn Kalsom Bt Md Jan (GPK HEM)

: En Mohamad Yusri B Sangat (GPK Kokurikulum)

: En Jahari B Ahmad (GPK PPKI)

Penyelaras : Nurazlina Bt Jamaludin

Setiausaha : Hasnariah Bt Hassan

Ahli Jawatankuasa : Wan Nuraziyah Bt Wan Noh (Peny. PSS)

: Muhammad Adli Muhtadi B Mahmood (Peny. Media)

: Zakaria B Edris (Peny. Aset)

: Juliah Bt Madon (Peny. SPBT)

: Mohd Azri B Fauzi (Peny. Disiplin)

: Siti Zahedah Wati Bt Limat (Peny. KWAPM)

: Mohd Hermi B Hamzah (S/U Sukan)

: Pn Rozilah Bt Mohamed Kassim (KPT)

JAWATANKUASA HRMIS

Pengerusi : Pn Siah Bt Kechut (Guru Besar)
(GPK Pentadbiran)
Timb. Pengerusi : Pn Siti Rafiah Bt Mokhdar (GPK HEM)
(GPK Kokurikulum)
Naib Pengerusi : Pn Kalsom Bt Md Jan (GPK PPKI)
(PT Perkhidmatan)
: En Mohamad Yusri B Sangat

: En Jahari B Ahmad

Setiausaha : Pn Siti Rahmah Bt Talib

AJK : Semua Ketua Panitia

JAWATANKUASA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN

PENDIDIKAN (PBPPP)

Pengerusi : Pn Siah Bt Kechut (Guru Besar)

Setiausaha : Pn Siti Rafiah Bt Mokhdar (GPK Pentadbiran)

Ahli Jawatankuasa : Pn Kalsom Bt Md Jan (GPK HEM)

: En Mohamad Yusri B Sangat (GPK Kokurikulum)

: En Jahari B Ahmad (GPK PPKI)

Urusetia : Pn Rozilah Bt Mohamed Kassim (KPT)

AJK : Norzamri B Sulaiman (KP BM)

Rosmawati Bt Yaacob (KP BI)

Salehin B Abdul Rahman@Aman(KP MT)

Haslinda Bt Omar (KP SN)

Marzuki B Mohsin (KP PI)

SK Bukit Rambai 2019| 17

JAWATANKUASA SKPMg2

Pengerusi : Pn Siah Bt Kechut (Guru Besar)

Timb. Pengerusi : Pn Siti Rafiah Bt Mokhdar (GPK Pentadbiran)

Naib Pengerusi : Pn Kalsom Bt Md Jan (GPK HEM)

: En Mohamad Yusri B Sangat (GPK Kokurikulum)

: En Jahari B Ahmad (GPK PPKI)

Penyelaras : Nurazlina Bt Jamaludin (Guru Data)

Pen. Penyelaras : Nor Suriyana Bt Sulaiman (Peny. ICT)

Setiausaha : Hamidah Bt Yaakop (S/U Peperiksaan)

Pen. Setiausaha : Nor Wahidey B Zakaria

AJK : Semua Ketua Panitia

Jawatankuasa Maklumat Sekolah

JAWATANKUASA SEMAKAN INFRASTRUKTUR DAN ASET SEKOLAH

Pengerusi : Pn Siah Bt Kechut (Guru Besar)

Naib Pengerusi : Pn Kalsom Bt Md Jan (GPK HEM)

: En Mohamad Yusri B Sangat (GPK Kokurikulum)

: En Jahari B Ahmad (GPK PPKI)

Pegawai Aset : Pn Siti Rafiah Bt Mokhdar (GPK Pentadbiran)

Setiausaha : Nurazlina Bt Jamaludin (Peny. Data/EMIS)

AJK : Abd Latif B Mohamed (Pegawai pemeriksa)

Mohd Lutfi B Morad (Pegawai pemeriksa)

Zakaria B Edris (Pegawai pemeriksa)

Mohd Azri B Fauzi (Pegawai pelupusan)

Ariffin B Amir (Pegawai pemverifikasi stor)

Noranninah Bt Abu Bakar (Pegawai pemverifikasi stor)

Nor Suriyana Bt Sulaiman (Pegawai pemeriksa aset ICT)

Salehin B Abdul Rahman@Aman(Juruaudit dalaman)

Pn Rozilah Bt Mohamed Kassim (KPT)

PERKEMBANGAN STAFF/ LDP

Pengerusi : Puan Siah Bt Kechut (Guru Besar)

Timb. Pengerusi : Pn Siti Rafiah Bt Mokhdar (GPK Pentadbiran)

Naib Pengerusi : Pn Kalsom Bt Md Jan (GPK HEM)

: En Mohamad Yusri B Sangat (GPK Kokurikulum)

: En Jahari B Ahmad (GPK PPKI)

Setiausaha : Norasyikin Bt Abd Samad

Pen. Setiausaha : Che Mahirah Shazni Bt Che Rani

Ali Jawatankuasa : Semua Ahli Jawatankuasa Kurikulum yang dilantik

JAWATANKUASA DOKUMENTASI SK Bukit Rambai 2019| 18

Pengerusi : Pn Siah Bt Kechut (Guru Besar)
(GPK Pentadbiran)
Timb. Pengerusi : Pn Siti Rafiah Bt Mokhdar (GPK HEM)
(GPK Kokurikulum)
Naib Pengerusi : Pn Kalsom Bt Md Jan (GPK PPKI)

: En Mohamad Yusri B Sangat

: En Jahari B Ahmad

Penyelaras : Noor Fadhlina Bt Samat

Ahli Jawatankuasa : Siti Hajar Bt Wahid

Rokiah Bt Mamat

Rozita Bt Mohd Ali

Siti Zahedah Wati Bt Limat

Surianti Bt Md Isa

JAWATANKUASA JADUAL WAKTU

Pengerusi : Pn Siah Bt Kechut (Guru Besar)
(GPK Pentadbiran)
Timb. Pengerusi : Pn Siti Rafiah Bt Mokhdar (GPK HEM)
(GPK Kokurikulum)
Naib Pengerusi : Pn Kalsom Bt Md Jan (GPK PPKI)

: En Mohamad Yusri B Sangat

: En Jahari B Ahmad

Setiausaha : Maimon Bt Othman

Pen. Setiausaha : Nurazlina Bt Jamaludin

Ahli Jawatankuasa : Marzuki B Mohsin

Nazura Bt Abdul Rahman

Norasyikin Bt Abd Samad

Sabariah Bt Abu Bakar

JAWATANKUASA SIARAYA

Pengerusi : Pn Siah Bt Kechut (Guru Besar)
(GPK Pentadbiran)
Timb. Pengerusi : Pn Siti Rafiah Bt Mokhdar (GPK HEM)
(GPK Kokurikulum)
Naib Pengerusi : Pn Kalsom Bt Md Jan (GPK PPKI)

: En Mohamad Yusri B Sangat

: En Jahari B Ahmad

Penyelaras : Mohd Shah Rizan B Amzah

Pen. Penyelaras : Mohd Azri B Fauzi

AJK : Arifin B Amir

Nor Wahidey B Zakaria

MESYUARAT GURU

Setiausaha : Siti Hajar Bt Anuar

Pen. Setiausaha : Che Mahirah Shazni Bt Che Rani

SK Bukit Rambai 2019| 19

PENGURUSAN BILIK-BILIK KHAS

Bengkel RBT : Nor Wahidey B Zakaria

Bilik Bimbingan dan Kaunseling : Noor Fadhlina Bt Samat

Bilik BBB : Nur Aminah Bt Jaffar

Bilik Guru : Siti Sazmira Bt Sulaiman

Bilik Jqaf : Wan Anisah Juhaida Bt Wan Manan

Bilik Kesihatan : Normala Bt Che Mohamed

Bilik Koku : Rabiatul Adawiyah Bt Abdul Rahman

Bilik Mesyuarat (CEMPAKA) : Leany Marlina Bt Abu

Bilik Muzik (Lama) : Mohd Shah Rizan B Amzah

Bilik Muzik (Baru) : Nor Suriyana Bt Sulaiman

Bilik Pemulihan : Norziah Bt Sitam

Bilik Pengawas : Azhar B Md Saad

Bilik Peperiksaan : Hamidah Bt Yaakop

Bilik PPKI : Siti Anita Bt Mohd Dewa

Bilik Pra Sekolah (Seri Impian) : Norasyikin Bt Abd Samad

Bilik Pra Sekolah (Seri Cahaya) : Siti Zahedah Wati Bt Limat

Bilik Pra Sekolah (Seri Gemilang) : Siti Hajar Bt Anuar

Bilik PSS : Wan Nuraziyah Bt Wan Noh

Bilik Seni : Azizan B Abdullah

Bilik SAL : Siti Sazmira Bt Sulaiman

Bilik SPBT : Juliah Bt Madon

Bilik Tayang : Muhammad Adli Muhtadi B Mahmood

Makmal Komputer : Azriman B Sahril

Makmal Sains 1 : Hasnariah Bt Hassan

Makmal Sains 2 : Haslinda Bt Omar

Stor Sukan : Mohd Hermi B Hamzah

Surau : Abd Latif B Mohamed

SK Bukit Rambai 2019| 20

JAWATANKUASA PROGRAM DAN HARI PERAYAAN SEKOLAH

Aktiviti Selepas UPSR : GPK Kokurikulum (Penyelaras UPSR)

Bulan ICT : GPK Pentadbiran / Penyelaras Makmal

Bulan Membaca : GPK Pentadbiran (Pusat Sumber – NILAM)

Bulan Patriotisme : GPK HEM (Panitia Sejarah / Panitia PSV & Panitia Muzik)

Bulan Pusat Sumber : GPK Pentadbiran (Pusat Sumber- Panitia)

Hari Kualiti : GPK Pentadbiran (Peperiksaan)

Hari Guru : Pengerusi Kelab Guru

Hari Kanak-Kanak : GPK Hal Ehwal Murid

Hari Keusahawanan : GPK Kokurikulum / PIBG

Hari Orientasi Tahun 1 : GPK HEM

Hari Sukan Sekolah : GPK Kokurikulum

Lawatan : GPK Kokurikulum / GPK Hal Ehwal Murid

Maal Hijrah : GPK Pentadbiran & GPK Kokurikulum (Panitia PAI)

Majlis Akhir Tahun : GPK Hal Ehwal Murid (Bimbingan & Kaunseling)

Majlis Anugerah Kurikulum : GPK Pentadbiran

Kecemerlangan Koku : GPK Kokurikulum

Maulidur Rasul : GPK Pentadbiran & GPK Kokurikulum (Panitia PAI)

Mesyuarat Agung PIBG : GPK Kokurikulum

Penghayatan Ramadhan : GPK Pentadbiran (Panitia PAI)

Perkhemahan : GPK Kokurikulum (Setiausaha Kokurikulum)

Solat Hajat : GPK Pentadbiran (Peny. UPSR / Kaunseling / Panitia PAI)

SK Bukit Rambai 2019| 21

SENARAI GURU 2019

PENTADBIRAN

1 SIAH BT KECHUT DG38 GURU BESAR

2 SITI RAFIAH BT MOKHDAR DG34 GPK PENTADBIRAN

3 KALSOM BT MD JAN DG48 GPK HEM

4 MOHAMAD YUSRI B SANGAT DG42 GPK KOKURIKULUM

5 JAHARI B AHMAD DG44 GPK PPKI
GURU AKADEMIK

GURU AKADEMIK BIASA

6 ABD LATIF B MOHAMED DG41 P. ISLAM

7 AMIRAH BT ZAHARIMAN DG41 SIVIK

8 AMRIN B AB KARIM DG38 P. MELAYU

9 ANIZA BT ABU DG44 MATEMATIK

10 ANNUAR B AB RASHID DG44 P. MELAYU

11 ARIFIN B AMIR DG41 P. KHAS

12 ASMA’ BT MAT YUSOFF DG41 P. ISLAM

13 AZHAR B MD SAAD DG44 P. ISLAM

14 AZIZAN B ABDULLAH DG44 P. SENI

15 AZRIMAN B SAHRIL DG44 MATEMATIK/BI/KH

16 CHE MAHIRAH SHAZNI BT CHE RANI DG41 P. ISLAM

17 HALIM B TOMPANG DG48 P. MELAYU

18 HAMIDAH BT YAAKOP DG42 P. MELAYU/KT

19 HASLIMAZNAH BT JIBIN DG42 P. KHAS

20 HASLINDA BT OMAR DG42 SAINS

21 HASNARIAH BT HASSAN DG44 SAINS

22 JULIAH BT MADON DG44 B. ARAB

23 KHAIRUL AZHAR B KHAIRI DG32 P. INGGERIS

24 LEANY MARLINA BT ABU DG42 MATEMATIK/P. MELAYU

25 MAIMON BT OTHMAN DG38 P. INGGERIS

26 MARDHIAH BT MAHBOB DG41 P. JASMANI & KESIHATAN

27 MARINA STEPHANIE BT ROZELLS DG44 P. INGGERIS/SN/PJK

28 MARZUKI B MOHSIN DG44 P. ISLAM/KH

29 MELATI BT MUSTAPA DG44 USULUDIN

30 MOHD AZRI B FAUZI DG41 B. ARAB/PI

31 MOHD HERMI B HAMZAH DG42 P. JASMANI & KESIHATAN

32 MOHD LUTFI B MORAD DG44 MATEMATIK/BI

33 MOHD SHAH RIZAN B AMZAH DG32 MUZIK/PSV

34 MOHD SHAM B HAMID DG44 PEMULIHAN

35 MUHAMMAD ADLI MUHTADI B MAHMOOD DG44 MATEMATIK/BI/KH

SK Bukit Rambai 2019| 22

GURU AKADEMIK BIASA

36 MUHAMMAD SAHIZAN B SAMION DG44 P. INGGERIS/PJK

37 NAZURA BT ABDUL RAHMAN DG44 B. ARAB/PI

38 NIK HASNIDA BT NEK LAH DG42 P. MELAYU

39 NOOR FADHLINA BT SAMAT DG41 BIMBINGAN & KAUSELING

40 NOR AZIZAN BT HASAN DG38 P. INGGERIS

41 NOR SURIYANA BT SULAIMAN DG42 MATEMATIK/SAINS

42 NOR WAHIDEY B ZAKARIA DG44 K. HIDUP/SN/SV

43 NORALIZAWATI BT AHMAD DG42 K. HIDUP/KT

44 NORANNINAH BT ABU BAKAR DG44 P. KHAS

45 NORASYIKIN BT ABD SAMAD DG44 PRASEKOLAH

46 NORAZAM BT MOHAMAD PILLUS DG34 P. MELAYU

47 NORHASIMAH BT MANSIN DG44 B. ARAB/PI

48 NORLEHA BT JURANI DG44 SAINS/MATEMATIK

49 NORLIN BT MAULUD DG44 P. INGGERIS/MT/KH

50 NORMALA BT CHE MOHAMED DG42 SAINS/MT

51 NORZAMRI B SULAIMAN DG44 MUZIK/SN

52 NORZIAH BT SITAM DG44 PEMULIHAN

53 NUR AMINAH BT JAFFAR DG44 SAINS/BI

54 NUR ZALEHA BT MAHADI DG44 P. ISLAM/PJK

55 NURAISHAH BT KAMARUDDIN DG42 SAINS/BM

56 NURAZLINA BT JAMALUDIN DG44 SAINS/BI

57 NURUL AFUZA BT ZAMRI DG41 P. ISLAM

58 NURULHUDA BT MOHD SANI DG42 MATEMATIK/KH

59 RABIATUL ADAWIYAH BT ABDUL RAHMAN DG44 P. KHAS

60 ROKIAH BT MAMAT DG42 P. KHAS

61 ROSMAWATI BT YAACOB DG34 P. INGGERIS

62 ROZIDAH BT IDRIS DG42 P. MELAYU

63 ROZITA BT MOHD ALI DG44 P. MELAYU/KH/MORAL

64 SABARIAH BT ABU BAKAR DG44 P. KHAS

65 SALEHIN B ABDUL RAHMAN @ AMAN DG44 MATEMATIK/BI/PJK

66 SALIZA BT SELIM DG42 P. MELAYU

67 SALWA BT MOHD KADIR DG44 MATEMATIK/BI

68 SELAMAH BT ALI DG42 P. MELAYU

69 SHAFIAH BT ABD HAMID DG41 P. ISLAM

70 SITI ANITA BT MOHD DEWA DG41 P. KHAS

71 SITI HAJAR BT ANUAR DG41 PRASEKOLAH

72 SITI HAJAR BT WAHID DG41 P. ISLAM

73 SITI NORWANI BT HARIS FATHILLAH DG44 BIMBINGAN & KAUSELING

74 SITI SAZMIRA BT SULAIMAN DG41 P. INGGERIS/MT

SK Bukit Rambai 2019| 23

GURU AKADEMIK BIASA

75 SITI ZAHEDAH WATI BT LIMAT DG44 PRASEKOLAH

76 SURIANTI BT MD ISA DG44 P. MELAYU

77 UMI HIDAYATI BT BASAR DG44 SASTERA/PJK

78 WAN ANISAH JUHAIDA BT WAN MANAN DG44 P. ISLAM/AQ

79 WAN NURAZIYAH BT WAN NOH DG44 P. ISLAM

80 WONG NYOK NGO DG44 P. INGGERIS

81 ZAHARI B MD ZAID DG42 P. KHAS

82 ZAKARIA B EDRIS DG41 P. ISLAM

83 ZALITHA BT MAHMUD DG42 P. MELAYU/KT

ANALISA GRED GAJI:

GRED BILANGAN GURU
DG48 2
DG44 39
DG42 18
DG41 15
DG38 4
DG34 3
DG32 2

SK Bukit Rambai 2019| 24

PANDUAN AM GURU DAN KAKITANGAN

DASAR PENGURUSAN PENTADBIRAN

A. DASAR KEHADIRAN
1. Semua guru wajib berada di sekolah 10 minit sebelum sesi persekolahan bermula
pada setiap hari persekolahan.
2. Semua guru hendaklah mencatat kehadiran masing-masing dengan menggunakan
Mesin Perakam Waktu/“Thumb Print”. Guru/staf yang gagal merakam waktu datang
akan dianggap sebagai lewat/tidak hadir ke sekolah. Guru/staf yang tidak merakam
waktu pulang akan dianggap pulang awal. Tindakan tatatertib boleh diambil
terhadap guru yang membantu mencatat kehadiran guru lain ataupun meminta
bantuan guru lain untuk memalsukan rekod kehadiran harian.
3. Surat amaran akan dikemukakan kepada guru yang mencatat kelewatan hadir ke
sekolah tanpa sebab yang munasabah sebanyak 3 kali dan lebih dalam sebulan.
Guru berkenaan hendaklah mengemukakan surat tunjuk sebab selepas menerima
surat amaran. Tindakan Tatatertib boleh dikenakan selepas Surat Amaran Yang Ke-
3.
4. Guru yang tidak hadir atas sebab-sebab tertentu (sakit/kecemasan) hendaklah
memaklumkan kepada Guru Besar atau Penolong Kanan Pentadbiran sebelum jam
7.00 pagi untuk melicinkan urusan guru ganti kelas. Guru yang tidak hadir ke sekolah
atas alasan anak/ahli keluarga sakit hendaklah memohon cuti rehat khas. Sijil cuti
sakit (MC) hendaklah dikemukakan kepada Guru Besar sebaik sahaja kembali
bertugas selepas cuti sakit.
5. Ketidakhadiran tanpa sebab dan tanpa kebenaran akan dikenakan tindakan
tatatertib di bawah Peraturan-Peraturan Awam (Kelakuan dan Tatatertib 1993).
6. Semua guru hendaklah meninggalkan kawasan sekolah sekurang-kurangnya 10
minit selepas sesi persekolahan tamat untuk memberi laluan kepada murid-murid
sebagai langkah keselamatan.
7. Semua guru/Kakitangan Pejabat/PPM wajib hadir dengan menepati masa ke
mesyuarat/taklimat/LDP/gerak kerja kokurikulum/aktiviti rasmi seperti yang tertera
dalam surat panggilan/atas arahan pentadbiran.

B. DASAR PEMBELAJARAN & PEMUDAHCARAAN (PdPc)
1. Guru bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keselamatan semua murid pada
waktu mata pelajarannya ataupun pada waktu kelas ganti. (Mengikut Dasar
Perundangan “IN LOCO PARENTIS”)
2. Guru tidak dibenarkan membiarkan murid berada di bilik darjah/di premis lain tanpa
tugasan dan pemantauan.
3. Guru hendaklah menggunakan waktu pembelajaran dan pemudahcaraan dengan
sepenuhnya. Guru tidak dibenarkan keluar lebih awal ataupun melepaskan murid
keluar dari bilik darjah sebelum loceng berbunyi menandakan peralihan waktu.
4. Guru hendaklah memastikan bahawa hanya 1 orang murid lelaki dan 2 orang murid
perempuan dibenarkan ke tandas pada satu-satu masa dengan menggunakan pas
yang telah ditetapkan.
5. Guru hendaklah mengambil tindakan disiplin yang sewajarnya dan tidak
bercanggah dengan Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) semasa pembelajaran dan
pemudahcaraan dijalankan. Contohnya: Guru dilarang menghukum murid berdiri di
atas kerusi atau meja.
6. Guru hendaklah mengambil tindakan sewajarnya terhadap murid-murid yang tidak
mematuhi arahan guru sebelum dirujuk ke Unit Pengurusan Disiplin. Setiap Guru
adalah Guru Disiplin.
7. Guru mestilah mengamalkan profesionalisme sebagai seorang guru semasa
pembelajaran dan pemudahcaraan. Kawalan kelas adalah suatu indikator utama
menguji profesionalisme guru.

SK Bukit Rambai 2019| 25
8. Guru tidak dibenarkan duduk di atas meja guru atau murid semasa pengajaran. Guru

juga tidak digalakkan duduk sambil mengajar sepanjang sesi pembelajaran dan
pemudahcaraan.
9. Guru wajib mengajar mengikut Sukatan Pelajaran (Rujuk Perkara II, Peraturan – 2,
Pendidikan Kurikulum Kebangsaan 1997)
10. Guru tidak dibenarkan mengadakan mesyuarat yang melibatkan guru-guru/murid-
murid pada waktu pembelajaran dan pemudahcaraan kecuali mendapat
kebenaran daripada Guru Besar.
11. Guru-guru mesti menyediakan buku rekod mengajar yang lengkap mengikut
Pekeliling Kementerian Pendidikan Malaysia Bil. 3/ 1999. Buku rekod wajib dihantar
pada setiap hari Jumaat yang mengandungi sekurang-kurangnya rancangan
pengajaran harian sehingga hari Isnin minggu berikutnya.
12. Setiap guru perlu menggunakan kemudahan Teknologi Maklumat/ICT/ Multimedia
sekurang-kurangnya satu kali untuk setiap mata pelajaran dalam satu minggu.

C. DASAR PERHIMPUNAN MINGGUAN

1. Semua guru WAJIB hadir ke perhimpunan mingguan. Guru tidak dibenarkan berada
di Bilik Guru pada waktu perhimpunan kecuali mendapat kelulusan Guru Besar.

2. Guru hendaklah menunjukkkan teladan yang baik pada waktu perhimpunan dengan
menumpukan sepenuh perhatian pada perhimpunan dan ditegah daripada berbual
sesama sendiri atau menjawab panggilan telefon bimbit.

3. Semua guru hendaklah menyanyikan Lagu Negaraku, Maju & Sejahtera, Lagu
Sekolah dan Lagu Patriotik dan berikrar bersama-sama murid.

CUTI BUKAN HAK TETAPI SATU KEISTIMEWAAN

D. CUTI

1.0 Cuti Rehat Khas
1.1 Menurut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/1977 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan

Bil. 3/1995, cuti rehat khas boleh diberi atas sebab-sebab:

a. Menziarahi ahli keluarga yang rapat yang sakit tenat atau meninggal dunia.
b. Menyertai upacara agama yang dianuti oleh guru
c. Dalam keadaan kecemasan atau kemalangan seperti kebakaran, banjir dan

lain-lain.
d. Menunaikan fardhu Haji – sekiranya tempoh 40 hari seperti mana yang

ditetapkan mengikut pekeliling perkhidmatan bil. 4/1984 tidak mencukupi.
e. Kursus suaikenal bagi kursus luar kampus.
f. Majlis konvokesyen bagi pegawai atau ahli keluarga rapat.
g. Menghadiri temuduga pelantikan JPA/SPP/JPN.
h. Perkahwinan pegawai tersebut atau anak-anak mereka.
i. Menghantar ahli keluarga rapat menunaikan fardhu Haji
j. Mendaftar anak ke institut pengajian Tinggi/Sekolah Berasrama Penuh

1.2 Cuti Rehat Khas yang boleh diberikan kepada guru terlatih/guru sandaran
terlatih/guru kontrak adalah sebanyak 7 hari dalam setahun.

1.3 Guru Besar adalah diberi kuasa untuk meluluskan cuti rehat khas. Pemberian cuti
ini hendaklah dikawal dan tidak diberi dengan sewenang-wenangnya.

1.4 DUA Salinan Borang Permohonan Cuti Rehat Khas hendaklah dikemukakan
kepada Guru Besar 7 hari sebelum tarikh cuti untuk melicinkan urusan
pentadbiran. Guru yang memohon cuti rehat hendaklah menyediakan tugasan
bertulis sepanjang cuti yang dipohonnya.

1.5 Guru tidak dibenarkan mengambil cuti rehat khas sebelum dan selepas cuti
penggal sekolah.

SK Bukit Rambai 2019| 26
1.6 Cuti Tanpa Rekod untuk Pengajian Jarak Jauh (PJJ) hendaklah mendapatkan

kelulusan Pengarah Pendidikan Negeri Wilayah Persekutuan. Surat permohonan
cuti tanpa rekod PJJ hendaklah melalui Guru Besar Sekolah.

2.0 Cuti Sakit
2.1 Guru mestilah memaklumkan Guru Besar/Penolong Kanan sebelum jam 6.30
pagi jika sakit.
2.2 Sijil Sakit (MC) hendaklah dikemukakan kepada Guru Besar sebaik sahaja
kembali bertugas.
2.3 Maksimum cuti sakit dari klinik swasta adalah 2 hari sahaja untuk satu-satu
masa.
2.4 Sila rujuk Perintah AM Bab C berkaitan Cuti dari semasa ke semasa.

3.0 Cuti Tanpa Gaji
3.1 Permohonan Cuti Tanpa Gaji hendaklah dikemukakan melalui Guru Besar ke
Jabatan Pendidikan Negeri Wilayah Persekutuan.
3.2 Cuti Tanpa Gaji akan mempengaruhi perkiraan Pencen kerana pencen dibayar
ikut tempoh (bulan) perkhidmatan.

4.0 Cuti Penggal Sekolah
4.1 Perintah Am Bab C (50) (a) dan (b)
a) Guru layak mendapat cuti penggal sekolah dengan syarat bahawa Ketua
Jabatan boleh memanggil guru-guru untuk menjalankan tugas-tugas selain
daripada mengajar biasa semasa percutian penggal sekolah bagi masa yang
tidak melebihi ½ daripada jumlah cuti penggal sekolah dalam satu-satu tahun.
b) Semua tempoh percutian penggal sekolah yang bergaji penuh akan diambil kira
sebagai perkhidmatan yang melayakkan di bawah tafsiran Perintah Am 1 (1A).

5.0 Hari Rehat Sabtu
5.1 Mengikut Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/ 2005: Pelaksanaan Bekerja Lima Hari
Seminggu:
a. Sekolah-sekolah yang menghadapi kesulitan untuk melaksanakan program
pendidikan (akademik dan kokurikulum) dalam masa lima (5) hari bekerja
disebabkan faktor seperti kekangan masa, ruang, kepakaran dan lain-lain
sebab, boleh menggunakan hari Sabtu dengan syarat TIDAK melebihi dua
kali Sabtu dalam sebulan.
5.2 Pihak sekolah boleh menggunakan dua hari Sabtu yang lain untuk tujuan
mesyuarat/ Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) / majlis rasmi sekolah apabila
diperlukan.

SK Bukit Rambai 2019| 27

E. DASAR PROSEDUR KELUAR KAWASAN SEKOLAH

1. Semua guru, kaki tangan pejabat dan Pembantu Pengurusan Murid yang keluar
kawasan sekolah mesti mendapatkan kelulusan daripada Guru Besar / Penolong-
penolong Kanan (sekiranya Guru Besar tiada di sekolah) dengan mengisi borang
permohonan kelulusan keluar kawasan sekolah dan mencatatkannya ke dalam Buku
Rekod Keluar Masuk Staf dengan lengkap. Borang itu akan difailkan di pejabat am
sekolah.

2. Guru, kaki tangan pejabat dan Pembantu Pengurusan Murid yang bertugas di luar
sekolah mesti mempunyai surat panggilan rasmi / Arahan Perjalanan dan kembali ke
sekolah sebaik sahaja urusan selesai. Guru hendaklah merakamkan waktu kembali
ke sekolah.

3. Guru, kaki tangan pejabat dan Pembantu Pengurusan Murid yang keluar dari
kawasan sekolah tanpa kebenaran daripada pihak pentadbir, bertanggungjawab
terhadap semua risiko yang mungkin berlaku pada dirinya. Ini mungkin termasuk
hilang pampasan insurans / pencen / lain-lain jika berlaku kemalangan.

Peringatan: Waktu sekolah adalah waktu bekerja bagi guru, maka guru mesti berada dalam kawasan
sekolah walaupun tidak menjalankan tugas pengajaran dan pembelajaran

F. DASAR PAKAIAN RASMI GURU
Guru Lelaki – Hendaklah kemas dan profesional
1. Kemeja lengan panjang atau pendek yang kemas dan tidak bercorak bunga.
2. Pakaian “Hawaii Style” adalah tidak dibenarkan.
3. Tali leher mesti dipakai sepanjang hari persekolahan kecuali sewaktu berada dalam
makmal dan bengkel.
4. Tidak dibenarkan memakai jubah atau “Baju Melayu Separa”.
5. Mesti memakai stoking dan kasut. “Kasut Separa” adalah tidak dibenarkan.
6. Pakaian batik wajib dipakai pada setiap hari Khamis (menurut Surat Pekeliling
Ikhtisas Bil.1 / 2008)

Guru Wanita - Hendaklah sopan dan profesional
1. Pakaian mesti kemas, sopan dan profesional
2. Pakaian yang tidak dibenarkan:

a. “Skirt” pendek (Mini skirt) di atas paras lutut. (Skirt mesti sampai ke paras lutut
atau lebih panjang)

b. Baju yang jarang-jarang (transparent) atau nipis
c. Baju “low cut” atau terlalu ketat
d. Baju yang mempunyai mini lengan atau langsung tidak ada lengan (sleeveless).
e. Skirt berbelah tinggi sehingga bahagian paha didedahkan.
3. Mesti memakai kasut bertumit. Selipar Jepun adalah tidak dibenarkan.
4. Pakaian batik wajib dipakai pada setiap hari Khamis (menurut Surat Pekeliling
Ikhtisas Bil. 1 / 2008). Pakaian kebaya juga dibenarkan.

SK Bukit Rambai 2019| 28
G. DASAR PENGURUSAN GURU GANTI KELAS

Guru ganti kelas ialah guru yang menggantikan guru mata pelajaran yang tidak dapat
menghadiri kelas (PdPc) atas sebab-sebab berikut:

1. Terlibat dengan aktiviti/tugas rasmi di luar sekolah yang dianjurkan oleh Jabatan
Pendidikan/Pejabat Pendidikan Wilayah atau mana-mana agensi kerajaan/
pertubuhan luar yang disahkan sebagai aktiviti rasmi oleh Guru Besar.

2. Terlibat dengan aktiviti/tugas rasmi di dalam sekolah yang mana sekolah menjadi
penganjur seperti MSSKL dan sebagainya.

3. Bercuti sakit (MC).
4. Mengambil Cuti Rehat Khas atau pulang awal kerana tidak sihat perlu melaksanakan

jadual waktu/memberi tugasan kepada murid-muridnya.
5. Tugas mengajar guru yang cuti bersalin akan diagihkan kepada guru-guru yang

sama opsyen atau mempunyai pengalaman mengajar mata pelajaran yang
berkaitan sekiranya Pejabat Pendidikan Wilayah tidak menyediakan guru ganti
Kumpulan Guru Simpanan Kebangsaan (KGSK).

H. MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI)

Kerangka Konsep MMI

KEMBALI KEPADA YANG ASAL

PEMIMPIN GURU MURID
INSTRUKSIONAL MENGAJAR BELAJAR

Peranan Sekolah

1. Merancang dan melaksanakan program / aktiviti yang tidak menjejaskan PdP
murid.

2. Mengenal pasti keperluan guru keluar (urusan rasmi dan bukan rasmi).
3. Memastikan guru ganti memaksimumkan PdPc dalam bilik darjah.
4. Memastikan PdPc dilaksanakan secara optimum dengan menyediakan

Laporan Keberadaan Guru Dalam Bilik Darjah seperti di LAMPIRAN E (m.s 10).
5. Memastikan program dan aktiviti sekolah tidak menjejaskan PdP.
6. Menyedia dan merumuskan laporan bulanan berkaitan dengan program yang

melibatkan guru dan murid seperti LAMPIRAN A (m.s 10) serta menghantar
kepada urus setia MMI PPD atau JPN (yang tiada PPD) pada setiap 2hb.
7. Menghantar laporan berkala (dua bulan sekali bermula Februari) pelaksanaan
pelan tindakan MMI seperti LAMPIRAN D (m.s 10) setiap 2hb kepada urus setia
MMI PPD.
8. Melaksanakan penjajaran dan penambahbaikan semula hasil daripada
laporan setiap bulan termasuk isu dan cadangan penyelesaian.

SK Bukit Rambai 2019| 29
Panduan Umum Sekolah
1. Pemimpin Sekolah (Rujuk Lampiran 1)

a. Mengenal pasti kaedah pembinaan jadual waktu yang sesuai dan
memastikan semua kelas sentiasa ada guru dan PdP dilaksanakan dengan
berkesan.

b. Memastikan pelaksanaan kokurikulum di sekolah mematuhi ketetapan
Kementerian Pendidikan Malaysia dan meminimum kekerapan guru keluar
meninggalkan bilik darjah (PdP).

c. Memastikan murid dapat ditaksir berdasarkan Dokumen Standard Prestasi.
d. Memastikan pelaksanaan Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) secara school

based bagi melindungi masa instruksional di sekolah.

2. Kepimpinan Instruksional (Rujuk Lampiran 2)
a. Meningkatkan potensi kepimpinan dan amalan kepimpinan instruksional di
sekolah.
b. Memastikan kualiti PdP di dalam bilik darjah berkesan.

3. Guru: Keberkesanan Guru Mengajar (Rujuk Lampiran 3)
a. Mengoptimumkan masa instruksional di dalam bilik darjah.
b. Memastikan PdP berkesan berasaskan teknologi dan inovasi.
c. Meningkatkan kompetensi guru.

4. Murid Belajar (Rujuk Lampiran 4)
a. Memastikan guru berada di sekolah dan melaksanakan PdP dengan
berkesan di dalam bilik darjah.
b. Memastikan guru berupaya membangun kemajuan murid mengikut potensi.
c. Meningkatkan keberhasilan murid.

***Panduan terpeinci sila rujuk Panduan Pelaksaan Melindungi Masa Instruksional (MMI)
terbitan Sektor Operasi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia

I. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU
1. Guru akan diberi tugas-tugas berbentuk kurikulum, HEM dan kokurikulum serta
tugas-tugas khas. Guru hendaklah melaksanakan tugas tersebut dengan penuh
dedikasi, cekap dan bertanggungjawab.
2. Jika guru diarahkan untuk melaksanakan sesuatu tugas/arahan daripada
KPM/JPN/PPD, guru hendaklah mengambil tindakan sendiri. Guru yang ditugaskan
tidak boleh mengarahkan guru lain untuk melaksanakan kecuali setelah
mendapat kebenaran daripada Guru Besar.

J. SURAT-SURAT YANG DITERIMA
1. Surat-surat yang diberi kepada guru daripada KPM/JPN/PPD perlu diambil
tindakan segera oleh semua guru yang terlibat.
2. Surat yang tercatat atas nama guru atau salinan melalui guru besar boleh
disimpan oleh guru.
3. Sekiranya surat berkaitan daripada JPN/PPD;
a. failkan surat-surat tersebut di dalam fail panitia
b. ambil tindakan yang segera

SK Bukit Rambai 2019| 30
K. URUSAN KE JABATAN ATAU PENDIDIKAN DAERAH

1. Guru tidak dibenarkan ke JPN atau PPD atas urusan peribadi tanpa pengetahuan
pihak sekolah.

2. Semua surat rasmi hendaklah diserahkan kepada guru besar untuk dihantar
dengan membuat “surat lampiran”.

L. PENGGUNAAN ALAT-ALAT BAHAN BANTU BELAJAR
1. Penggunaan alat-alat hendaklah betul serta mengikut peraturan.
2. Mesti mendapat kebenaran daripada ketua-ketua bahagian atau penjaga stok.
3. Bertanggungjawab menggunakan alatan dengan baik dan memulangkan
kembali dengan segera serta berkeadaan baik.
4. Jika rosak laporkan segera kepada ketua panitia.

M. PROSES PEMBELIAN BAHAN / ALATAN
1. Sebelum guru-guru membuat pembelian alatan/bahan pembelajaran pada awal
tahun, guru-guru hendaklah berjumpa dengan Ketua Panitia masing-masing. Ketua
Panitia akan mengadakan mesyuarat dengan guru-guru yang terlibat sahaja.
2. Rancanglah perbelanjaan untuk satu tahun dan isikan borang Anggaran Belanja
Mengurus. Selepas itu, berjumpa dengan PT Kewangan untuk mendapatkan
borang Nota Minta.
3. Isikan borang Nota Minta seperti yang dikehendaki dan ditandatangani oleh guru
berkenaan sebelum diserahkan kepada Guru Besar untuk kelulusan.
4. PT akan memesan melalui Borang Pesanan untuk dimajukan kepada Pembekal
seterusnya mendapat bekalan dan Invois untuk proses bayaran.
5. Guru-guru hendaklah memastikan agar setiap bekalan yang diterima berada
dalam keadaan baik dan memenuhi kehendak PdPc.
6. Selepas guru-guru menerima bekalan hendaklah menandatangani borang
pesanan dan direkodkan dalam stok bekalan. (rujuk PT).

SK Bukit Rambai 2019| 31

KALENDAR PERSEKOLAHAN SESI 2019

PENGGAL CUTI DAN HARI MULA AKHIR BIL BIL
PERSEKOLAHAN HARI MINGGU

Hari Persekolahan 02.01.2019 22.03.2019 59 12

Cuti Pertengahan Penggal 1 23.03.2019 31.03.2019 9 1
8
1

Hari Persekolahan 01.04.2019 24.05.2019 40

Cuti Pertengahan Tahun 25.05.2019 09.06.2019 16 2

PENGGAL CUTI DAN HARI MULA AKHIR BIL BIL
PERSEKOLAHAN HARI MINGGU

Hari Persekolahan 10.06.2019 09.08.2019 45 9

Cuti Pertengahan Penggal 2 10.08.2019 18.08.2019 9 1
14
2

Hari Persekolahan 19.08.2019 22.11.2019 70

Cuti Akhir Tahun 23.11.2019 31.12.2019 39 5

PERAYAAN TARIKH CUTI BIL. HARI

TAHUN BARU CINA 04.02.2019, 07.02.209 & 08.02.2019 5
(05 – 06.02.2019) (Isnin, Khamis & Jumaat)

HARI RAYA AIDILFITRI 10.06.2019 1
(05 – 06.06.2019) (ISNIN)

HARI DEEPAVALI 25.10.2019 & 29.10.2019 3
(27.10.2019) (Jumaat & Selasa)

SK Bukit Rambai 2019| 32

HARI-HARI KELEPASAN AM NEGERI MELAKA

BIL PERISTIWA TARIKH HARI
1 Tahun Baru 2019 1 Januari Selasa

2 Tahun Baru Cina 5 & 6 Feb Selasa & Rabu

3 Hari Melaka Bandaraya Bersejarah 15 April Isnin

4 Hari Pekerja 1 Mei Rabu

5 Awal Ramadan 6 Mei Isnin

6 Hari Wesak 19 Mei Ahad

7 Hari Raya Aidil Fitri 5 & 6 Jun Rabu & Khamis

8 Hari Raya Qurban 11 Ogos Ahad

9 Hari Kebangsaan 31 Ogos Sabtu

10 Maal Hijrah (Awal Muharam) 1 September Ahad

11 Hari Keputeraan YDP Agong 9 September Isnin

12 Hari Malaysia 16 September Isnin

13 Hari TYT YDP Melaka 11 Oktober Jumaat

14 Hari Deepavali / Diwali 27 Oktober Ahad

15 Maulidur Rasul 9 November Sabtu

16 Hari Krismas 25 Disember Rabu

TAKWIM
2019

MINGGU TARIKH JANUARI SK Bukit Rambai 2019| 34
AKTIVITI CATATAN
1
2 1 Se TAHUN BARU 2019
3
4 • Sesi Persekolahan Bermula
5 2 Ra • Pelancaran Program Transisi Tahun 1

• Selamat Datang Sayang

3 Kh • Mesyuarat Panitia BM / BI / PI Bil. 1
• Mesyuarat Induk PPKI Bil. 1

4 Ju

5 Sa

6 Ah

7 Is Mesyuarat Panitia MT/ RBT / TMK / SEJ Bil.1

8 Se Koku 1 - KP/PBB

9 Ra • Mesyuarat Panitia SN / PSV / MZ Bil. 1
• Mesyuarat MataPelajaran PPKI Bil. 1

10 Kh • Mesyuarat ICT / PJPK Bil. 1
• LADAP PPKI Bil. 1

11 Ju

12 Sa

13 Ah

14 Is

15 Se Koku 2 - SP/Rumah Sukan

16 Ra Mesyuarat JK VLE Frog Bil. 1

17 Kh • Mesyuarat LINUS 2.0 Bil. 1
• PLC Panitia PI Bil. 1

18 Ju

19 Sa

20 Ah

21 Is Mesyuarat MBMMBI Bil. 1

22 Se Koku 3 – Latihan Merentas Desa

23 Ra Kutipan Kitar Semula

24 Kh Mesy Jawatankuasa Induk Badan Disiplin dan Pengawas

25 Ju Majlis Pemuafakatan Ibu Bapa (eRPI) PPKI Bil. 1

26 Sa Perjumpaan Ibubapa Tahun 6

27 Ah

28 Is Pelancaran Pembudayaan ICT dan VLE Frog / MBMMBI

29 Se • Ujian Diagnostik Tahun 6
• Koku 4 – Kejohanan Merentas Desa

30 Ra

31 Kh

MINGGU TARIKH FEBRUARI SK Bukit Rambai 2019| 35
AKTIVITI CATATAN
5
6 1 Ju Taklimat Professionalisme PPKI Bil. 1

7 2 Sa LADAP 1 - Motivasi Guru

8 3 Ah

9 4 Is Cuti Tahun Baru Cina

5 Se Tahun Baru Cina

6 Ra Tahun Baru Cina

7 Kh Cuti Tahun Baru Cina

8 Ju Cuti Tahun Baru Cina

9 Sa

10 Ah

11 Is • Pelancaran Nilam
• Pelancaran Salam Hormat
• Koku 5(i) – Latihan Rumah Sukan (Merah/Kuning)

12 Se Koku 6 – Latihan Road Relay

13 Ra

14 Kh KCJ Tahun 2, 3, 4 & 5

15 Ju

16 Sa LADAP 2

17 Ah

18 Is • Watikah Pelantikan Pengawas
• Koku 5(ii) – Latihan Rumah Sukan (Hijau/Biru)

19 Se Koku 7 – Kejohanan Road Relay

20 Ra

21 Kh Kutipan Kitar Semula

22 Ju

23 Sa Khemah Ibadah Tahun 6

24 Ah

25 Is • Hantar Soalan UP1
• Pelancaran Program Guru Penyayang
• Koku 8 – Latihan Rumah Sukan (Merah/Hijau)

26 Se • Taman Herba – Gotong-Royong Keceriaan
• Koku 8 – Latihan Rumah Sukan (Biru/Kuning)

27 Ra

28 Kh PLC PPKI Bil. 1

MINGGU TARIKH MAC SK Bukit Rambai 2019| 36
AKTIVITI CATATAN
9
10 1 Ju

11 2 Sa

12 3 Ah

CPP1 • KCJ Tahun 2, 3, 4 & 5
4 Is • Pelancaran Program 3K

• Taklimat Professionalisme PPKI Bil. 2

5 Se UP1

6 Ra UP1

7 Kh UP1

8 Ju

9 Sa • Motivasi Tahun 6
• KBS Tahun 1

10 Ah

11 Is • Pelancaran ”Sayangi Buku Teks”
• Koku 9 – Latihan Rumah Sukan (Merah/Biru)

12 Se Koku 9 – Latihan Rumah Sukan (Kuning/Hijau)

13 Ra

• KCJ Tahun 2, 3, 4 & 5
14 Kh • PLC Panitia PI Bil. 2

• Latihan Kebakaran 1

15 Ju

16 Sa Kursus Kepimpinan
17 Ah Koku 10 – Latihan Rumah Sukan (Hijau/Biru)
18 Is

19 Se Koku 10 – Latihan Rumah Sukan (Merah/Kuning)

20 Ra Koku 11 – Sukantara

21 Kh • Koku 11 – Sukantara
• Program Pendidikan Luar PPKI Bil. 1

22 Ju

23 Sa Mesyuarat Agung PIBG
24 Ah
25 Is

26 Se

27 Ra

28 Kh

29 Ju
30 Sa
31 Ah

SK Bukit Rambai 2019| 37

APRIL

MINGGU TARIKH AKTIVITI CATATAN

13 1 Is • KCJ Tahun 2, 3, 4 & 5
14 • Mesyuarat Panitia BM / BI / PI Bil. 2
15 2 Se • Koku 12 – Latihan Rumah Sukan (Merah/Hijau)

16 3 Ra Koku 12 – Latihan Rumah Sukan (Biru/Kuning)
17
4 Kh • Mesyuarat Panitia MT Bil. 2
5 Ju • Isra’ Mikraj
6 Sa • Koku 13 – Saringan/Acara Akhir
7 Ah • Mesyuarat Panitia SN Bil. 2
8 Is • Koku 14 – Temasya Sukan Tahunan

-CUTI PERISTIWA 1 “HARI SUKAN”-

9 Se Koku 15 – SEGAK

10 Ra Mesyuarat VLE Frog Bil. 2

11 Kh KCJ Tahun 2, 3, 4 & 5

12 Ju Perkampungan Ilmu Tahun 4

13 Sa Perkampungan Ilmu Tahun 4
14 Ah

15 Is Cuti Hari Pengisytiharan Melaka Bandaraya Bersejarah

16 Se Koku 16 – SEGAK

17 Ra

• Mesyuarat Kurikulum Bil. 2
18 Kh • Latihan Kebakaran

• Mesyuarat MataPelajaran PPKI Bil. 2

19 Ju

20 Sa

21 Ah

22 Is • Hantar Soalan PKSR 1 Elektif dan Teras
• Mesyuarat HEM Bil. 2

23 Se Koku 17

• Kem Bijak LINUS
24 Ra • Program PPDa

• Program Pendidikan Luar (Luar negeri) PPKI

25 Kh • Lawatan Ke SBP
• Program Pendidikan Luar (Luar negeri) PPKI

26 Ju Program Pendidikan Luar (Luar negeri) PPKI

27 Sa • Kem Cemerlang Jawi
• Koku 18 – Perkhemahan

28 Ah Koku 18 – Perkhemahan

29 Is -CUTI PERISTIWA 2 “PERKHEMAHAN”-

30 Se

MINGGU TARIKH MEI SK Bukit Rambai 2019| 38
AKTIVITI CATATAN
17
18 1 Ra Cuti Hari Pekerja

19 2 Kh Mesyuarat Induk PPKI Bil. 2

20 3 Ju

CPT 4 Sa

5 Ah

6 Is Cuti Awal Ramadhan

7 Se • Ceramah Kesihatan
• Ihya’ Ramadhan (7 – 26 Mei)

8 Ra

9 Kh

10 Ju Kutipan Kitar Semula

11 Sa LADAP 3

12 Ah

13 Is PKSR 1 – Elektif

14 Se PKSR 1 – Elektif

15 Ra PKSR 1 – Elektif

16 Kh • Hari Guru
• PLC Panitia PI Bil. 3

17 Ju PKSR 1

18 Sa

19 Ah Hari Wesak

20 Is Cuti Hari Wesak

21 Se PKSR 1 – Teras

22 Ra PKSR 1 – Teras

23 Kh PKSR 1 – Teras

24 Ju • PKSR 1 – Teras
• Bantuan Hari Raya

25 Sa

26 Ah

27 Is

28 Se

29 Ra

30 Kh

31 Ju

JUN SK Bukit Rambai 2019| 39
CATATAN
MINGGU TARIKH AKTIVITI

CPT 1 Sa
21
22 2 Ah

23 3 Is

4 Se

5 Ra Hari Raya Aidilfitri

6 Kh Hari Raya Aidilfitri

7 Ju

8 Sa

9 Ah

10 Is Cuti Hari Raya Aidilfitri

11 Se Koku 19

12 Ra

13 Kh • KCJ Tahun 2, 3, 4 & 5
• English Kem LINUS 2.0

14 Ju Jamuan Hari Raya Peringkat Sekolah

15 Sa LADAP 4

16 Ah

17 Is • Anugerah Sahsiah Terpuji & Kehadiran Terbaik
• Mesyuarat Kokurikulum Bil. 2
• Taklimat Professionalisme PPKI Bil. 3

18 Se Koku 20

• Mesyuarat Panitia MT Bil. 3
19 Ra • Mesyuarat Panitia RBT / TMK Bil. 2

• Kutipan Kitar Semula

20 Kh Mesyuarat Pengawas Bil. 2

21 Ju

22 Sa Perkampungan Ilmu UPSR Tahun 6

23 Ah Perkampungan Ilmu UPSR Tahun 6
24 Is Mesyuarat Panitia BM / BI / PI Bil. 3
25 Se Koku 21

26 Ra

27 Kh • Mesyuarat Panitia SN Bil. 3
• Mesyuarat Panitia PSV / MZ Bil. 2

28 Ju Majlis Pemuafakatan Ibu Bapa (eRPI) PPKI Bil. 2

29 Sa
30 Ah

SK Bukit Rambai 2019| 40

JULAI

MINGGU TARIKH AKTIVITI CATATAN
1 Is
24 2 Se • Mesyuarat ICT / PJPK Bil. 2
• KCJ Tahun 2, 3, 4 & 5
25 • Taklimat Professionalisme PPKI Bil. 4
26
27 Koku 22
28
3 Ra

4 Kh • Mesyuarat Sej Bil. 2
• Mesyuarat LINUS2.0 Bil. 2

5 Ju

6 Sa

7 Ah

8 Is Mesyuarat MBMMBI Bil. 2

9 Se Koku 23

10 Ra Mesyuarat Kurikulum Bil. 3

11 Kh KCJ Tahun 2, 3, 4 & 5

12 Ju

13 Sa • Gotong-Royong Perdana 3K/Program Khidmat Masyarakat
• Koku 24 - Klinik Bola Sepak

14 Ah

15 Is Mesyuarat HEM Bil. 3

16 Se Koku 25

17 Ra Kem Membaca LINUS

18 Kh Mesyuarat Kokurikulum Bil. 3

19 Ju

20 Sa LADAP 5

21 Ah

22 Is

23 Se • Kutipan Kitar Semula
• Koku 26

24 Ra

25 Kh • Latihan Kebakaran 2
• Program Pendidikan Luar PPKI Bil. 3

26 Ju

27 Sa Program Ketrampilan Pengawas

28 Ah

29 Is

30 Se Koku 27

31 Ra

SK Bukit Rambai 2019| 41

OGOS

MINGGU TARIKH AKTIVITI CATATAN

28 1 Kh Taklimat Professionalisme PPKI Bil. 5
29
2 Ju Pelancaran Pemakanan Sunnah
CPP2
3 Sa
30
4 Ah
31
5 Is • Pelancaran Bulan Kemerdekaan
• KCJ Tahun 2, 3, 4 & 5

6 Se • Taklimat Terrarium (PTHM)
• Koku 28 – SEGAK

7 Ra

8 Kh

9 Ju

10 Sa KCJ Tahun 1

11 Ah

12 Is

13 Se

14 Ra

15 Kh

16 Ju

17 Sa

18 Ah

19 Is

• Pertandingan Rekacipta (Kitar Semula) Sempena Bulan
20 Se Kemerdekaan

• Koku 29 – SEGAK

21 Ra

22 Kh Kutipan Kitar Semula

23 Ju

24 Sa

25 Ah

26 Is

27 Se Koku 30

28 Ra

29 Kh • Solat Hajat dan Bacaan Yassin
• Maal Hijrah

30 Ju Sambutan Di Ambang Kemerdekaan

31 Sa Hari Kebangsaan

MINGGU TARIKH SEPTEMBER SK Bukit Rambai 2019| 42
AKTIVITI CATATAN
32
33 1 Ah Awal Muharam
34
2 Is Cuti Awal Muharam
35
36 3 Se • Koku 31
• Taklimat Professionalisme PPKI Bil. 6

4 Ra

5 Kh

6 Ju
7 Sa
8 Ah
9 Is Hari Keputeraan YDP Agong

10 Se Koku 32

11 Ra

12 Kh KCJ Tahun 2, 3, 4 & 5

13 Ju Penutup Bulan Kemerdekaan
14 Sa Cuti Hari Malaysia
15 Ah
16 Is

17 Se Koku 33

18 Ra

19 Kh Kutipan Kitar Semula

20 Ju Majlis Restu Ilmu

21 Sa

22 Ah

23 Is • UPSR
• (Hantar Soalan PKSR 2)
• KBS Tahun 2,3,4,5

• UPSR
24 Se • (Hantar Soalan PKSR 2)

• KBS Tahun 2,3,4,5

• UPSR
25 Ra • (Hantar Soalan PKSR 2)

• KBS Tahun 2,3,4,5

• UPSR
26 Kh • (Hantar Soalan PKSR 2)

• KBS Tahun 2,3,4,5

27 Ju

28 Sa LADAP 6

29 Ah

30 Is Program Bulan Kaunseling

MINGGU TARIKH OKTOBER SK Bukit Rambai 2019| 43
1 Se CATATAN
36 AKTIVITI
37 2 Ra
3 Kh • Koku 34 – Pertandingan 1M1S
38 • Taklimat Professionalisme PPKI Bil. 7
39 • Mesyuarat VLE Frog Bil. 3
40 • Latihan Kebakaran 2

4 Ju

5 Sa

6 Ah

7 Is

8 Se • Kutipan Kitar Semula
• Koku 35 – Hari Sukan Negara

9 Ra

10 Kh • Koku 36 – Karnival Keusahawanan
• Program Pendidikan Luar PPKI Bil 4

11 Ju Cuti TYT Melaka

12 Sa

13 Ah

14 Is

15 Se PKSR 2 - Elektif

16 Ra PKSR 2 - Elektif

17 Kh PKSR 2 - Elektif

18 Ju

19 Sa

20 Ah

21 Is PKSR 2 - Teras

22 Se PKSR 2 - Teras

23 Ra PKSR 2 - Teras

24 Kh PKSR 2 - Teras

25 Ju Cuti Hari Deepavali

26 Sa

27 Ah Hari Deepavali

28 Is Cuti Hari Deepavali

29 Se Cuti Hari Deepavali

30 Ra • Mesyuarat Panitia PJPK / SEJ Bil. 3
• Temuduga Pengawas 2020

31 Kh • Mesyuarat PSV / MZ / TMK / RBT Bil. 3
• Temuduga Calon Ketua dan Penolong Pengawas 2020

MINGGU TARIKH NOVEMBER SK Bukit Rambai 2019| 44
AKTIVITI CATATAN
40
41 1 Ju

42 2 Sa

43 3 Ah

CAT 4 Is • Mesyuarat Panitia BM / BI / PI Bil. 4
• Mesyuarat Matapelajaran PPKI Bil. 3

5 Se Mesyuarat Panitia SN Bil. 4

6 Ra Mesyuarat Panitia MT Bil. 4

• Mesyuarat LINUS Bil. 3
7 Kh • Khatam Al-Quran Perdana

• Jamuan Akhir Tahun Pengawas

8 Ju Majlis Pemuafakatan Ibu Bapa (eRPI) PPKI Bil. 3

9 Sa

10 Ah

11 Is • Majlis Anugerah Kokurikulum Kali ke-3
• Mesyuarat Kurikulum Bil. 4

12 Se Graduasi Tahun 6

13 Ra • Graduasi PRA Sekolah
• Mesyuarat Guru Bil. 2

14 Kh • Hari Kualiti
• Mesyuarat Induk PPKI Bil. 3

15 Ju -CUTI PERISTIWA 3 “HARI KUALITI”-

16 Sa

17 Ah

18 Is • Maulidur Rasul
• Mesyuarat HEM / Kokurikulum Bil. 4

19 Se Jamuan Kelas Peringkat Sekolah

20 Ra Kenaikan Kelas / Hantar Fail Peribadi Murid

21 Kh Kutipan Kitar Semula

22 Ju Gotong-Royong Membersihkan Kelas

23 Sa

24 Ah

25 Is Hari Orientasi PraSekolah

26 Se

27 Ra

28 Kh

29 Ju

30 Sa

MINGGU TARIKH DISEMBER SK Bukit Rambai 2019| 45
1 Ah AKTIVITI CATATAN
CAT 2 Is
3 Se
4 Ra
5 Kh
6 Ju
7 Sa
8 Ah
9 Is
10 Se
11 Ra
12 Kh
13 Ju
14 Sa
15 Ah
16 Is
17 Se
18 Ra
19 Kh
20 Ju
21 Sa
22 Ah
23 Is
24 Se
25 Ra
26 Kh
27 Ju
28 Sa
29 Ah
30 Is
31 Se

JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN SK Bukit Rambai 2019| 46

MINGGU TARIKH KETUA P. KETUA GURU BERTUGAS 4 5
3
Pn Juliah
PENGGAL 1 En Wahidey
Pn Zalitha
1 02.01.2019 – 04.01.2019 En Norzamri En Mohd Hermi Pn Hamidah Pn Haslinda En Annuar
2 07.01.2019 – 11.01.2019 Pn Normala
3 14.01.2019 – 18.01.2019 Pn Wan Anisah En Abd Latif Pn Hazlimaznah Pn Melati
4 21.01.2019 – 25.01.2019 Pn Nur Aminah
5 28.01.2019 – 01.02.2019 En Mohd Lutfi En Mohd Shah Rizan Pn Noralizawati Pn Norasyikin Pn Nur Zaleha
6 04.02.2019 – 08.02.2019 Pn Nurulhuda
7 11.02.2019 – 15.02.2019 Pn Norlin En Mohd Sham Pn Nazura Pn Nurul Afuza Pn Rosmawati
8 18.02.2019 – 22.02.2019 En Azriman
9 25.02.2019 - 01.03.2019 En Azizan Pn Asma’ Pn Nik Hasnida Pn Norazam Pn Saliza
10 04.03.2019 – 08.03.2019
11 11.03.2019 – 15.03.2019 CUTI TAHUN BARU CINA En Zahari
12 18.03.2019 – 22.03.2019 Pn Siti Sazmira
Pn Nor Suriyana En Mohd Adli Pn Siti Hajar En Arifin Pn Surianti
23.03.2019 – 31.03.2019 Pn Norleha
13 01.04.2019 – 05.04.2019 En Azhar Pn Aniza Pn Norleha Pn Nor Azizan Pn Asma’
14 08.04.2019 – 12.04.2019 Pn Rokiah
15 15.04.2019 – 19.04.2019 Pn Norhasimah Cik Wong Pn Noranninah En Halim Pn Rosmawati
16 22.04.2019 – 26.04.2019 Cik Rabiatul
17 29.04.2019 – 03.05.2019 Pn Che Mahirah En Khairul Azhar Pn Noor Fadhlina Cik Rabiatul
18 06.05.2019 – 10.05.2019
19 13.05.2019 – 17.05.2019 Pn Nuraishah Pn Hasnariah Pn Sabariah Pn Rozidah
20 20.05.2019 – 24.05.2019
En Marzuki Pn Marina Pn Nurazlina Pn Rozita
25.05.2019 – 09.06.2019
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

En Salehin Pn Salwa Pn Selamah Pn Siti Anita

Pn Wan Nuraziyah Pn Shafiah Pn Siti Hajar Anuar Cik Siti Norwani

En Mohd Lutfi Pn Juliah Pn Hazlimaznah Pn Norziah

En Mohd Shah Rizan Pn Amirah Pn Sabariah Pn Nazura

En Mohd Sham Pn Norlin Pn Melati Pn Rozita

En Wahidey Pn Leany Marlina Pn Normala Pn Maimon

Pn Marina En Mohd Sahizan Pn Norazam Pn Che Mahirah

En Mohd Adli Pn Nik Hasnida En Azriman Pn Nuraishah

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


Click to View FlipBook Version