The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by MOHD REDZUAN BIN JUSOH Moe, 2020-02-19 23:08:42

BUKU PROGRAM MESYUARAT PIBG 2020 (1)

BUKU PROGRAM MESYUARAT PIBG 2020

SEKOLAH KEBANGSAAN KERTEH
JALAN ILMU
23400 KERTIH, KEMAMAN
TERENGGANU

Mesyuarat

Sabtu, 22 Feb 2020
8.00 pagi
Kafe Selera Bestari, SK Kerteh

Perasmian Oleh:

Kapten (B) Shamsudin bin Mohd Taib

PENGURUS KANAN OPERASI CAPVEST SECURITY SDN BHD

Unggul Pekerti Lonjak Prestasi
1

ISI KANDUNGAN

Aturcara Majlis 3
Kata Alu-Aluan YDP PIBG 4
Kata Alu-Aluan Guru Besar 5
Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Misi dan Visi 6
Kebitaraan Sekolah 7
Senarai Guru dan AKP SK Kerteh 2020 8
Ahli Jawatankuasa Mesyuarat Agung PIBG SK Kerteh kali ke-44 9-10
Ahli Jawatankuasa PIBG sesi 2019/2020 11
Mesyuarat Agung kali ke-43
Aktiviti Dan Sarana PIBG Bersama Sekolah Sesi 2019 – 2020 12-18
19
Cadangan Aktiviti / Program UPSR 2020 20-21
Pencapaian Sektor Ko Akademik Dan Ko Kurikulum 22-24
Analisis Keputusan UPSR 2019 25
Penyata Kewangan Berakhir pada 31 Disember 2019 26-27
Ahli Jawatankuasa PIBG 2020/2021 28
Usul Ibu Bapa 29-30
Rakaman Peristiwa 31-38
Info Kebitaraan Robotik 39
Penghargaan 40

2

ATURCARA MAJLIS

8.00pg : Kehadiran dan Pendaftaran Ibubapa
8.45 pg
9.00 pg : Ketibaan Tetamu dan Jemputan Khas
.

: Kata Aluan Pengacara Majlis

: Bacaan Doa

Ucapan En Mohd Azman bin Musa, Guru Besar SK Kerteh

Ucapan En. Yusri Syam b. Yusoff YDP PIBG SK Kerteh Sesi
2019/2020

Ucapan Perasmian Oleh Kapten (B) Shamsudin bin Mohd Taib
Pengurus Kanan Operasi Capvest Security Sdn Bhd

Penyampaian cenderahati kepada AJK PIBG sesi 2019/2020

Penyampaian cenderahati kepada perasmi

Mesyuarat Agung PIBG

Agenda 1 Ucapan Pembukaan YDP PIBG SK Kerteh Sesi 2019/2020

Agenda 2 Pengesahan minit mesyuarat yang lepas

Agenda 3 Perkara berbangkit

Agenda 4 Pembentangan aktiviti 2019/2020

Agenda 5 Membentang dan meluluskan penyata kewangan berakhir 31.12.2019

Agenda 6 Pembubaran AJK 2019/2020

Agenda 7 Melantik pengerusi sementara

Agenda 8 Pemilihan AJK PIBG 2020/2021

Agenda 9 Ucapan penangguhan

3

Penutup Bacaan doa

KATA ALU- ALUAN YANG DIPERTUA
PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU

:

Terlebih dahulu saya memanjatkan rasa syukur ke hadrat Allah SWT kerana dapat kita bersama-
sama dalam menjayakan Mesyuarat Agung PIBG kali ke-44 pada tahun ini. Sokongan sebegini amat
diharapkan agar segala program PIBG boleh dijayakan dalam membantu pihak sekolah untuk meraih
kecemerlangan dalam bidang akademik mahu pun bukan akademik. Saya juga ingin merakamkan
setinggi-tinggi tahniah kepada guru-guru sekolah ini yang berkorban dari segi masa dan tenaga bagi
memastikan kejayaan anak-anak kita.

Jutaan terima kasih juga saya ucapkan kepada barisan AJK PIBG sesi 2019/2020 kerana
memberi kerjasama sepanjang saya menerajui PIBG sekolah ini. Saya berharap dana yang
disumbangkan oleh ibu bapa dan guru-guru akan membantu pihak sekolah merealisasikan program
akademik secara berkala untuk anak-anak kita di sekolah ini. Semoga kerjasama seumpama ini
berterusan dan semua pihak dapat menyumbangkan tenaga, idea serta dana bagi membantu sekolah ini
secara berterusan.

Selain itu, ke arah menjayakan program sekolah, kita sebagai ibu bapa berperanan mendidik
serta mengasuh anak-anak di rumah agar penyediaan diri yang baik dapat diterapkan. Dengan ini akan
membantu pihak sekolah mengukuhkan keperibadian anak-anak sewaktu di sekolah. Saya percaya dan
yakin bahawa disiplin diri amat penting di samping pengukuhan bidang agama untuk anak-anak meraih
kejayaan.

Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan bekerjasama sepanjang
saya menjadi Yang Dipertua PIBG selama ini.

Sekian, terima kasih.

Yusri Syam bin Yusoff

Yang DiPertua PIBG
SK KERTEH
SESI 2019-2020

4

KATA ALU- ALUAN GURU BESAR
SEKOLAH KEBANGSAAN KERTEH

Saya ingin memanjatkan rasa penuh kesyukuran ke hadrat Allah SWT kerana dengan
keizinanNya, maka sekali lagi warga SK Kerteh dapat mengadakan Mesyuarat Agung PIBG
Kali Ke-44.

Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas kerjasama tuan puan untuk
sama-sama hadir melapangkan masa bagi tujuan menjayakan dan memeriahkan majlis ini.
Jutaan terima kasih juga kepada semua Jawatankuasa PIBG yang banyak membantu pihak
sekolah. Kerjasama seperti ini sesungguhnya membantu aktiviti sekolah secara tidak langsung
serta memperlihatkan PIBG di sekolah ini aktif dan berfungsi.

Kejayaan demi kejayaan telah kita kecapi namun, tanpa usaha dan kerjasama dari semua
pihak, kejayaan ini tidak mungkin dapat dicapai. Harapan saya semoga usaha murni dari kita
semua dapat diteruskan demi kemajuan sekolah ini.

Akhir sekali, saya merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada YDP PIBG, guru-guru,
para pelajar serta warga kerja SK Kerteh atas kejayaan mengadakan Mesyuarat Agung PIBG
Kali Ke-44 ini. Saya berdoa semoga SK Kerteh ini menjadi sekolah yang dapat melahirkan
modal insan cemerlang sebagaimana yang dihasratkan oleh kerajaan kita.
Sekian, terima kasih
UNGGUL PEKERTI, LONJAK PRESTASI
Saya yang menjalankan amanah,

Mohd Azman bin Musa

Guru Besar SK Kerteh (KEPriST)
Sekolah Kluster Kecemerlangan

5

Merangkap Penasihat PIBG sekolah
.

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN,
VISI DAN MISI

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA
Falsafah Pendidikan Negara adalah suatu usaha berterusan ke arah

lebih memperkembangkan potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan
yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab
dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara.

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk
membangunkan potensi individu bagi
memenuhi aspirasi Negara.

6

KEBITARAAN SEKOLAH

Merealisasikan ke Arah Kecemerlangan Pendidikan Sains

Memupuk minat pelajar terhadap pembelajaran Sains melalui aktiviti yang
terancang dan melahirkan pelajar yang celik Sains dan Inovatif

Berusaha menjadikan kebitaraan Robotik peneraju dalam melahirkan pelajar
inovatif, kreatif dan kompeten berlandaskan kemenjadian ke arah
kecemerlangan kokurikulum sekolah.

Memupuk minat dan mencungkil bakat pelajar kepada kemahiran rekacipta
dan pengaturcaraan dalam bidang robotik yang menggalakkan
pemikiran kreatif, inovatif dan kompeten.

7

SENARAI GURU DAN AKP 2020

1 Mohd Azman Bin Musa (Guru Besar) 32 Norzila Binti Majid
2 Abu Talib bin Baharudin (PKP) 33 Nur Diyana Binti Syuid
3 Raztia Binti Abdul Razak (PKHem) 34 Nursharina Binti Azman
4 Norizan Binti Abd Rahman (PKKoKu) 35 Robiah Binti Bidin
5 Adilah Binti Kamarudin 36 Rosmaliza Binti Muda
6 Ahmad Jailani Bin Amir 37 Ruhida Binti Mohamed Mansur
7 Aisha Zeti Binti Romli 38 Ruzana Binti Md. Nur
8 Atiqah Binti Kamarudin 39 Safinah Binti Ibrahim
9 Che Jarah Binti Salleh 40 Shabrina Binti Safaie
10 Hafizah Binti Hasnawi 41 Sharifah Binti Endut
11 Harniza Binti Mamat 42 Soha Bin Mustaffa
12 Jasmawati Binti Mohamad 43 Syazila Binti Shabudin
13 Kartini Binti Mohd Noor 44 Syed Abu Bakar Bin Syed Ahir
14 Khairul Abidin Bin Ibrahim 45 Tengku Nurul Hanis Binti Tuan Yaacob
15 Khairunisah Binti Nawi 46 Tuan Sarifah Rohani Binti Syed Ahmad
16 Laili Suziani Binti Ismail 47 Wan Mokhtar Bin Wan Omar
17 Leda @ Zalida Binti Abdul Manan 48 Wan Norazliza Binti Wan Abdullah
18 Martini Binti Hasan 49 Wan Norhayati Binti Wan Mamat
19 Maziah Binti Muhamad 50 Zainab Binti Ismail
20 Mohd Aminurashid Bin Ares 51 Zaliha Binti Mohd Zain
21 Mohd Fakhruzzaman Binti Ghazali 52 Zarina Binti Chik
22 Mohd Noor Hafiiz Bin Mohd Nawawi 53 Zauyah Binti Zakaria
23 Mohd Redzuan Bin Jusoh 54 Zianhairani Binti Mohamed Yunus
24 Mohd Syahidi Bin Mohd Razduan
25 Mohd Yusoff Bin Abd. Majid ANGGOTA KUMPULAN SOKONGAN
26 Nafisah Binti A. Rahman 1 Tuan Rosnani Binti Tuan Daud
27 Noor Ezalina Binti Saleh 2 Aliza Binti Sulong
28 Norazimah Binti Dollah 3 Fatimah Binti Md. Hussin
29 Norazliza Binti Abu Zair 4 Mohamad Shaifulizam Bin Abdullah

8

30 Norhayati Binti Aziz 5 Nurzaleha Binti Zakaria
31 Norul Azlina Binti Abdullah 6 Kamisah Binti Abdul Rahim

9

AHLI JAWATANKUASA
PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU
SEKOLAH KEBANGSAAN KERTEH

SESI 2019/2020

Penasihat : Encik Mohd Azman bin Musa

Yang Dipertua : Encik Yusri Syam bin Yusof

Naib Yang Dipertua : Encik Halizul bin Abu Bakar

Setiausaha : Ustaz Mohd Yusof bin Abd Majid

Naib Setiausaha : Puan Kartini binti Mohd Noor

Bendahari : Encik Ahmad Jailani bin Amir

Naib Bendahari : Puan Wan Norhayati binti Wan Mamat

AJK (Guru) : Puan Robiah binti Bidin

Encik Wan Mokhtar bin Wan Omar

Puan Hafizah binti Hasnawi

AJK (Ibu bapa) : 1. Puan Suzilawati binti Sulong
2. Puan Norizan binti Abdul Aziz
3. Puan Marina binti Musa
4. Puan Wan Marina binti Wan Mahmood
5. Encik Mohd Tamizi bin Ghani
6. Encik Mohd Fauzi bin Omar
7. Encik Khairulhasni bin Mokhtar
8. Encik Mohmad Razali bin Kassim
9. Encik Masru bin Kadir
10. Encik Zulkifli bin Che Long

Pemeriksa Kira-kira : 1. Puan Maziah binti Muhamad (Guru)
2. Puan Zuraida binti Zulkiflee (Ibu Bapa)

1MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-43 2019
SEKOLAH KEBANGSAAN KERTEH

Tarikh : 16 Februari 2019
Hari
Masa : Sabtu
Tempat
Kehadiran : 9.00 pagi

: Kafe Selera Bestari, SK Kerteh

: Ibu bapa : 227 orang

Guru dan AKP : 61 orang

Jumlah : 288 orang

1.0 Ucapan Guru Besar SK Kerteh, Cikgu Mohd Azman bin Musa

1.1 Ucapan salam dan mengalu-alukan kehadiran Encik Mohd Hasbie bin Muda
(Pegawai Tugas-Tugas Khas Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan
Tempatan), Encik Rose Ridzwan Shah bin Md Suan (Penolong Pegawai
Pendidikan Daerah, School Improvement Specialist Coaches SISC+ Matematik
Menengah), Encik Yusri Syam bin Yusoff (YDP PIBG SK Kerteh), Cikgu Haslinda
binti Hasan (Penolong Kanan Pentadbiran SK Kerteh), YM Cikgu Tuan Zaidah
binti Syed Hamzah (Penolong Kanan HEM SK Kerteh), Cikgu Norizan binti Yusof
(Penolong Kanan Kokurikulum SK Kerteh), guru-guru serta ibu bapa.

1.2 Ucapan salam dan mengalu-alukan kehadiran Encik Mohd Hasbie bin Muda
(Pegawai Tugas-Tugas Khas Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan
Tempatan), Encik Rose Ridzwan Shah bin Md Suan (Penolong Pegawai
Pendidikan Daerah, School Improvement Specialist Coaches SISC+ Matematik
Menengah), Encik Yusri Syam bin Yusoff (YDP PIBG SK Kerteh), Cikgu Haslinda
binti Hasan (Penolong Kanan Pentadbiran SK Kerteh), YM Cikgu Tuan Zaidah
binti Syed Hamzah (Penolong Kanan HEM SK Kerteh), Cikgu Norizan binti Yusof
(Penolong Kanan Kokurikulum SK Kerteh), guru-guru serta ibu bapa.

1.3 Mengucapkan syukur kepada ibu bapa kerana dapat melaksanakan tanggungjawab
dengan datang beramai-ramai demi kepentingan anak-anak mereka serta guru-guru
dapat menganjurkan mesyuarat pada hari ini. Juga mengucapkan tahniah dan
tepukan gemuruh untuk ibu bapa yang hadir.

1.4 Juga mengucapkan syukur kehadiran ibu bapa yang mencapai 96%, kehadiran yang
sangat bagus. Bagi ibu bapa yang tidak hadir selepas ini diharap dapat
memaklumkan sebab ketidakhadiran kepada guru kelas.

1.5 Tahun 2018, SK Kerteh mempunyai banyak kejayaan berkat kerjasama ibu bapa
dengan pihak sekolah hingga ke peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa.
Keputusan UPSR juga meningkat dan pada tahun 2019 ini beberapa strategi lain
ditambah untuk meningkatkan lagi kejayaan.

1.6 Memaklumkan beberapa isu yang dibangkitkan oleh ibu bapa seperti tandas murid
yang kotor. Guru Besar menjelaskan bahawa pekerja swasta yang dilantik hanya 3
orang sahaja dan berharap ibu bapa faham dengan situasi ini. Kos membaiki tandas
sebanyak RM4000 ke RM5000 sudah diperuntukkan dengan pelbagai sumber.

1.7 Usul gotong royong sudah diadakan tetapi kurang mendapat sambutan daripada ibu
bapa. Guru Besar memaklumkan gotong royong akan diadakan sebanyak 3 kali
setahun.

1.8 Guru Besar menyatakan persepsi masyarakat, orang Kemaman atau orang
Terengganu, SK Kerteh sebagai sekolah golongan elit apabila memohon
sumbangan untuk membina “standing awning” sedangkan realitinya lebih daripada
400 murid SK Kerteh adalah golongan B40 sekaligus menyebabkan SK Kerteh
sukar mendapat sumbangan.

1.9 Juga memaklumkan PIBG SK Kerteh dicalonkan mewakili daerah ke peringkat
negeri.

2.0 Ucapan YDP PIBG SK Kerteh, Encik Yusri Syam bin Yusoff

2.1 Ucapan salam dan mengalu-alukan kehadiran Encik Mohd Hasbie bin Muda
(Pegawai Tugas-Tugas Khas Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan
Tempatan), Encik Rose Ridzwan Shah bin Md Suan (Penolong Pegawai
Pendidikan Daerah, School Improvement Specialist Coaches SISC+ Matematik
Menengah), Cikgu Mohd Azman bin Musa (Guru Besar SK Kerteh), Cikgu
Haslinda binti Hasan (Penolong Kanan Pentadbiran SK Kerteh), YM Cikgu Tuan
Zaidah binti Syed Hamzah (Penolong Kanan HEM SK Kerteh), Cikgu Norizan
binti Yusof (Penolong Kanan Kokurikulum SK Kerteh), guru-guru serta ibu bapa.

2.2 Melahirkan rasa bangga di atas kemenjadian murid dan mengucapkan terima
kasih kepada pihak pentadbir dan guru-guru SK Kerteh.

2.3 Mengucapkan terima kasih kepada AJK PIBG yang komited memberikan
sumbangan kepada pihak sekolah. Juga mengucapkan terima kasih kepada ibu
bapa yang memberikan sumbangan yang digunakan sepenuhnya untuk
kemenjadian murid. YDP menjelaskan bahawa sikap segelintir ibu bapa dengan
pihak sekolah jika mempunyai masalah ada antara mereka terus melaporkan
kepada pihak PPD tanpa berurusan terlebih dahulu dengan pihak sekolah.
Sepatutnya berbincang terlebih dahulu dengan AJK PIBG atau pihak sekolah.

2.4 Mengucapkan terima kasih atas sokongan ibu bapa dalam menjayakan program
merentas desa peringkat sekolah.

2.5 Akhir sekali mengucapkan terima kasih kepada semua AJK PIBG serta pihak
PPD kerana banyak memberi sokongan kepada SK Kerteh.

3.0 Ucapan Perasmi, Encik Mohd Hasbie bin Muda Pegawai Tugas-Tugas Khas
Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan

3.1 Ucapan salam dan mengalu-alukan kehadiran Encik Rose Ridzwan Shah bin Md
Suan (Penolong Pegawai Pendidikan Daerah, School Improvement Specialist
Coaches SISC+ Matematik Menengah), Encik Yusri Syam bin Yusoff (YDP PIBG
SK Kerteh), Cikgu Mohd Azman bin Musa (Guru Besar SK Kerteh), Cikgu
Haslinda binti Hasan (Penolong Kanan Pentadbiran SK Kerteh), YM Cikgu Tuan
Zaidah binti Syed Hamzah (Penolong Kanan HEM SK Kerteh), Cikgu Norizan
binti Yusof (Penolong Kanan Kokurikulum SK Kerteh), guru-guru serta ibu bapa.

3.2 Mengucapkan syukur kepada ibu bapa kerana dapat menghadirkan diri dalam
mesyuarat pada hari ini juga merupakan ibu bapa yang cakna.

3.3 Merakamkan salam ketidakhadiran YBM Senator Dato’ Raja Kamarul Bahrin Shah
Ibni Raja Ahmad Baharuddin Shah (Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan
Tempatan) yang sedang bermesyuarat bersama Timbalan Perdana Menteri.

3.4 Menyarankan agar pemilihan AJK PIBG terdiri daripada calon yang boleh
mentadbir dengan baik. Program atau mesyuarat PIBG perlu ada satu persefahaman
antara ibu bapa dan pihak sekolah.

3.5 Beliau menyatakan berbanding dahulu, anak-anak perlu diterapkan agar tidak
terlalu mengharapkan pada peluang pekerjaan bersama kerajaan sahaja atau swasta.

3.6 Beliau menyatakan juga bahawa Pendidikan Sivik akan diperkenalkan semula
manakala kerja-kerja perkeranian dimansuhkan.

3.7 Mengumumkan peruntukan sebanyak RM1500.00 kepada pihak sekolah.
3.8 Seterusnya beliau merasmikan Mesyuarat Agung PIBG SK Kerteh Kali Ke-43.

4.0 Pembentangan dan Pengesahan Minit Mesyuarat PIBG Kali Ke-42

4.1 Cikgu Mohd Yusoff bin Abd Majid, Setiausaha PIBG membentangkan minit
mesyuarat agung yang lalu.

4.2 Puan Zuraida binti Zulkiflee mencadangkan minit Mesyuarat Agung Kali Ke-42
disahkan dan disokong oleh Encik Zurimi bin Wahab.

5.0 Perkara-perkara Berbangkit

5.1 Tiada perkara berbangkit.

6.0 Pembentangan Laporan Aktiviti PIBG sesi 2018/2019

6.1 Cikgu Mohd Yusoff bin Abd Majid, Setiausaha PIBG membentangkan laporan
aktiviti tahunan PIBG pada muka surat 18.

6.2 Laporan aktiviti tahunan diterima sebulat suara oleh ahli mesyuarat.

7.0 Pembentangan Laporan Kewangan PIBG sesi 2018/2019

7.1 Cikgu Wan Norhayati binti Wan Mamat, Bendahari PIBG membentangkan laporan
kewangan tahunan PIBG berakhir 31.12.2018 yang telah disemak dan disahkan
oleh pemeriksa kira-kira pada muka surat 27 hingga 29.

7.2 Bendahari juga memaklumkan PIBG mempunyai empat akaun iaitu RHB Bank,
Bank Rakyat (dana surau), BSN dan Maybank Islamic.

7.3 Laporan kewangan tahunan diterima sebulat suara oleh ahli mesyuarat.

8.0 Pembentangan dan Perbahasan Usul dan Cadangan

8.1 Encik Mohd Nizam mencadangkan Program Cakna Tandas Sekolah bagi memupuk
kesedaran murid terhadap kebersihan tandas serta membuat kutipan sebanyak RM1
sebulan untuk setiap orang murid untuk kegunaan penyelenggaraan tandas.
Usul ini dipersetujui oleh semua ahli mesyuarat.

8.2 Encik Wan Mohd Fadzli bin Wan Zahid mencadangkan agar pihak sekolah
menyediakan “water cooler” untuk kemudahan pelajar, contoh jenis “Coway” atau
“Cuckoo” serta ada penyelenggaraan.
Usul ini ditangguhkan dahulu.

8.3 Encik Zaidi bin Muhammad mencadangkan pemasangan lampu di pintu utama
pagar sekolah pada waktu malam untuk kemudahan pelajar kelas malam.
Pihak sekolah akan berhubung dengan MPK dan TNB.

8.4 Encik Nor Sabri mencadangkan “compressor aircond” di laluan pejalan kaki
belakang bilik mesyuarat dipasang pagar untuk mengelakan murid terlanggar
semasa berjalan.
Guru Besar menjelaskan pihak sekolah akan berusaha untuk mengadakannya.

8.5 Encik Mohd Radhi mencadangkan penurunan harga makanan di kantin. Harga
makanan dan minuman di kantin agak mahal.
Guru Besar menjelaskan akan bertindak selanjutnya dengan pihak pengurusan
kantin secara perbincangan.

8.6 Puan Fadhilah binti Mohd Azmi menyatakan menu ayam goreng tepung yang dijual
di kantin sekolah kurang sesuai untuk dijual kepada pelajar kerana kandungan
MSGnya.
Setiausaha PIBG memaklumkan bahawa pihak kesihatan sentiasa datang
memantau dan tidak menghalang makanan ini dijual.

8.7 Puan Mariati binti Abdullah mencadangkan hari keusahawanan antara pelajar agar
dapat memupuk semangat keusahawanan dalam diri mereka.
Guru Besar menjelaskan akan mengadakan program tersebut.

8.8 Encik Kamsani bin Khamis mencadangkan pengurangan kekerapan perhimpunan.
Guru Besar menjelaskan dasar pendidikan negeri Terengganu, perhimpunan hari
Ahad wajib, hari Isnin kumpul murid ada aktiviti Bahasa Inggeris, hari Selasa
Kokurikulum, hari Rabu aktiviti 1M1S manakala hari Khamis ada bacaan Yassin.

9.0 Pembubaran AJK PIBG sesi 2018/2019

9.1 Pengerusi bagi pihak jawatankuasa PIBG sesi 2018/2019 memohon kemaafan
sepanjang menjalankan tugas pada sesi yang lepas.

9.2 Pengerusi dengan rasminya membubarkan AJK PIBG Sesi 2018/2019.

10.0 Lantikan Pengerusi Sementara

10.1 Cadangan daripada ibu bapa agar Cikgu Mohd Yusoff bin Abd Majid dilantik
sebagai pengerusi sementara disokong sebulat suara oleh ahli mesyuarat.

11.0 Pemilihan AJK PIBG sesi 2019/2020

11.1 Encik Halizul bin Abu Bakar mencadangkan Encik Yusri Syam bin Yusoff
dikekalkan sebagai YDP PIBG untuk sesi 2019/2020. Encik Mohd Fauzi bin Omar
menyokong cadangan tersebut.

11.2 Encik Mohd Tamizi bin Ghani mencadangkan Encik Halizul bin Abu Bakar
dikekalkan sebagai NYDP PIBG untuk sesi 2019/2020. Encik Azri menyokong
cadangan tersebut.

11.3 Encik Masru bin Kadir mencadangkan cadangan ditutup dan Encik Hasmadi
menyokong cadangan ditutup.

11.4 Cikgu Robiah binti Bidin mencadangkan Encik Mohd Fauzi bin Omar. Cikgu
Zainab binti Ismail menyokong.

11.5 Cikgu Norhayati binti Aziz mencadangkan Encik Mohd Tamizi bin Ghani. Cikgu
Jasmawati binti Mohamad menyokong.

11.6 Encik Mohd Tamizi bin Ghani mencadangkan Encik Khairulhasni bin Mokhtar.
Cikgu Mohd Aminurashid bin Ares menyokong.

11.7 Cikgu Martini binti Hassan mencadangkan Puan Marina binti Musa. Puan Roha
binti Awang menyokong.

11.8 Puan Norizan binti Abdul Aziz mencadangkan Encik Masru bin Kadir. Encik Yusri
Syam bin Yusoff menyokong.

11.9 Cikgu Mohd Yusoff bin Abd Majid mencadangkan Encik Zulkifli bin Che Long.
Encik Masru bin Kadir menyokong.

11.10 Puan Marina binti Musa mencadangkan Puan Norizan binti Abdul Aziz. Cikgu
Khairul Abidin bin Ibrahim menyokong.

11.11 Cikgu Zianhairani binti Mohamed Yunus mencadangkan Puan Suzilawati binti
Sulong. Cikgu Tuan Sarifah Rohani binti Syed Ahmad menyokong.

11.12 Encik Zurimi bin Wahab mencadangkan cadangan ditutup. Cikgu Mohd Syahidi
bin Mohd Razduan menyokong.

11.13 Lantikan AJK dari kalangan guru adalah di bawah arahan pihak pentadbir.
11.14 AJK PIBG Sesi 2019/2020 adalah seperti berikut:

Penasihat : Cikgu Mohd Azman bin Musa
YDP : Encik Yusri Syam bin Yusoff
Naib YDP : Encik Halizul bin Abu Bakar
Setiausaha : Cikgu Mohd Yusoff bin Abd Majid
Naib Setiausaha : Cikgu Kartini binti Mohd Noor
Bendahari : Cikgu Ahmad Jailani bin Amir
Naib Bendahari : Cikgu Wan Norhayati binti Wan Mamat
AJK Ibu Bapa : 1. Puan Suzilawati binti Sulong
2. Puan Norizan binti Abdul Aziz
AJK Guru 3. Puan Marina binti Musa
4. Puan Wan Marina binti Wan Mahmood
5. Encik Mohd Tamizi bin Ghani
6. Encik Mohd Fauzi bin Omar
7. Encik Khairulhasni bin Mokhtar
8. Encik Mohmad Razali bin Kassim
9. Encik Masru bin Kadir
10. Encik Zulkifli bin Che Long
11. Cikgu Robiah binti Bidin
12. Cikgu Wan Mokhtar bin Wan Omar

13. Cikgu Hafizah binti Hasnawi
Pemeriksa Kira-kira 14. Cikgu Maziah binti Muhamad (Guru)

15. Puan Zuraida binti Zulkiflee (Ibu Bapa)

12.0 Penetapan Sumbangan PIBG sesi 2019/2020

12.1 Sumbangan kecemerlangan Tahun 1 hingga Tahun 6 sebanyak RM30 untuk
seorang pelajar.

12.2 Sumbangan PIBG telah ditetapkan sebanyak RM30 untuk satu keluarga.

13.0 Ucapan Penangguhan

13.1 Guru Besar mengharapkan jalinan baik antara guru-guru dan ibu bapa terus terjalin
dan merayu ibu bapa terus memberikan komitmen dan kerjasama dalam program-
program yang dijalankan.

13.2 Guru besar merakamkan ucapan terima kasih kepada AJK PIBG di atas sumbangan
yang diberikan kepada pihak sekolah.

13.3 Guru besar juga mengalu-alukan sumbangan untuk pembangunan sekolah dan
pelajar.

13.4 Mesyuarat ditangguhkan pada jam 12.45 tengah hari.

Pencatat Minit : Disemak oleh,
Pn. Leda @ Zalida binti Abdul Manan
Pn. Maziah binti Muhamad SK Kerteh,
Pn. Norazimah binti Dollah Sesi 2019/2020
Pn. Rosmaliza binti Muda
Pn. Harniza binti Mamat

AKTIVITI DAN SARANA PIBG BERSAMA
SEKOLAH BAGI SESI 2019-2020

BIL AKTIVITI / PROGRAM TARIKH PELAKSANAAN
17.1.2019
1 Menyertai gotong-royong perdana peringkat sekolah 25.1.2019
16.2.2019
2 Menjalankan Mesyuarat Agung PIBG kali ke-43 2019-2020
2.5.2019
3 Menjalankan mesyuarat AJK sebanyak 5 kali 20.5.2019
21.6.2019
4 Melaksanakan sambutan hari guru peringkat sekolah 3.10.2019
12.1.2020
5 Membantu melaksanakan Iftar Jamai’e peringkat sekolah
15.1.2020
6 Menyertai gotong-royong siri ke-2 2019 mengecat pagar 13.2.2020
sekolah Bersama KPPD 2019-2020

7 Memasak bubur asyura untuk diagihkan kepada guru dan 2019-2020
ibubapa

8 Menyertai gotong-royong perdana siri 1 2020

9 Menyertai dan memberi sokongan dalam kejohanan
merentas desa peringkat sekolah 2020

10 Menyertai dan memberi sokongan dalam kejohanan
merentas desa peringkat sekolah 2020

11 Melaksanakan projek pembinaan standing awning di
dataran perhimpunan sekolah

12 Melaksanakan projek pembinaan standing awning di
dataran perhimpunan sekolah
Memberi sumbangan untuk program-program ko-
kurikulum seperti insentif untuk penyertaan dalam
kejohanan sukan daerah, negeri dan kebangsaan.

13 Disamping itu, pihak kami juga berterusan
menyumbangkan dana untuk kem-kem yang diadakan di
peringkat sekolah seperti kem kecemerlangan UPSR, Kem
Kepimpinan Pengawas dan sebagainya.

PERANCANGAN AKTIVITI / PROGRAM UPSR
KECEMERLANGAN 2020

BIL AKTIVITI / PROGRAM CADANGAN TARIKH
1 Program Motivasi Ibu Bapa PELAKSANAAN
2 Majlis Temu Murni Ibu Bapa
10 Februari 2020
3 Majlis Pelancaran Program UPSR 10 Februari 2020
4 Solat Zohor Berjemaah 15 Jun 2020
5 Langganan Sisipan Didik BH 24 Feb 2020
6 Kelas Bimbingan Peningkatan Prestasi (Kelas 24 Feb 2020 (bermula)
24 Feb 2020 ( bermula)
Petang) 23 Feb 2020 (bermula)
7 Bacaan Yasin Kaum Ibu
04 Mei 2020 (OTI 1)
8 Kelas Bimbingan Pengukuhan Prestasi (Kelas 05 Jul 2020 ( Pra Percubaan)
Malam) 01 Mac 2020 (bermula)

9 Early Bird Programme 9 Mac 2020( bermula)
11 Mac 2020 (kali 1)
10 Program Sentuhan Sayang Bersama UBK 18 Mei 2020 ( kali 2)
01 Jul 2020 (kali 3)
11 Bengkel Sukses Gemilang– (bengkel mata 10 Ogos 2020 (kali 4)
pelajaran) BM,BI, MT dan SN 29 Mac-02 April 2020 (Fasa 1)
14– 18 Jun 2020 ( Fasa 2)
12 Majlis Aku Janji dan Penetapan Target
13 Kelas Cuti Terancang 12 April 2020
22 & 23 Mei.2020
14 Penampilan Murid Cemerlang 24&25 Julai 2020
15 Klinik UPSR Setiap kali selepas ujian
09 Jun 2020 (bermula setiap
Selasa)

PERANCANGAN AKTIVITI / PROGRAM UPSR
KECEMERLANGAN 2020

BIL AKTIVITI / PROGRAM CADANGAN TARIKH
PELAKSANAAN
16 Program Bisikan Nurani (Solat Hajat dan Solat
Dhuha berjemaah) 08 Jun 2020 ( bermula -
setiap Isnin)

17 Program Sangkar Permata 11 & 18 Jun 2020
09 & 16 Julai 2020

18 Program “ Saya Pasti Boleh “ – Bantu Lulus 17 Jun 2020 (bermula)

19 Bacaan Yasin dan Solat Hajat (Bersama Ibu Bapa) 13 Jul 2020 (Percubaan
UPSR)
27 Ogos 2020 (Perdana –
UPSR)

20 Program Mutiara Dhuha 06 Julai 2020 (bermula)
21 Pelancaran 60 Hari Menjelang UPSR 01 Jul 2020
22 Kelas Tudingan Intensif 13 Julai 2020 (bermula)
23 Dialog Prestasi Ibu Bapa dan Guru 22 Julai 2020
24 Majlis Restu Ilmu 30 Ogos 2020
25 UPSR bermula 01,02,03 & 07 Sept 2020
26 Program Pasca UPSR Minggu Pertama selepas
UPSR (bermula)

27 Graduasi 04 Nov. 2020
28 Jamuan Akhir Tahun 6 16 Nov 2020

KEJAYAAN DAN PENCAPAIAN 2019

Bil Perkara Tahun Peringkat Pencapaian
Kebangsaan
Mizanis Robotic Sumo Battle Kebangsaan Penyertaan 12 pasukan EV3, 1 WeD0
3 pasukan ke separuh akhir
1 2019 Negeri
Penyertaan 2 pasukan
Peringkat Kebangsaan 2019 Negeri 2 pasukan ke suku akhir

Shaks Battle Of Robots 2019 Antarabangsa Penyertaan 4 pasukan
Kebangsaan 2 pasukan Johan (ke peringkat
2 kebangsaan)
Kebangsaan Penyertaan 2 pasukan Open, 4 pasukan
Peringkat Kebangsaan 2019 Kebangsaan Regular dan 1 pasukan WeDo
Peringkat Open - 1 pasukan Johan (ke peringkat
RAC'19 Robotics And Coding kebangsaan) dan 1 pasukan Naib Johan
Regular – 1 pasukan Johan dan 1 pasukan
3 Competition Peringkat 2019 Naib Johan (ke peringkat kebangsaan)
Penyertaan 2 pasukan Sumo Robot dan
Negeri 2019 Soccer Robot
Penyertaan
4 NRC Peringkat Negeri 2019 2019
Penyertaan 2 pasukan
5 IIUM Robotic 2019 2 pasukan Excellent Award
Competition 2019 (IRC19)
Penyertaan 1 pasukan Open, 2 pasukan
RAC'19 Robotics And Coding Regular
Open – Best Presentation Award /Top 5
6 Competition Peringkat 2019 Regular – ke-19 dan ke-23
Penyertaan 2 pasukan
Kebangsaan 2019 2 pasukan Anugerah Gangsa

NRC Peringkat Kebangsaan 2019 Pencapaian

7

2019

8 National Micro:bit Innovation & 2019
Robotic Competition (mIRC) Tahun

Bil Perkara

9 Karnival STEM Peringkat Negeri 2019 Negeri Penyertaan 2 pasukan Roket Air dan
Terengganu Saintis Muda
Negeri Roket Air – Ke-Tujuh
10 Kriket ( Lelaki ) 2019 Negeri Saintis Muda – Naib Johan
Kriket (Perempuan) 2019 Kebangsaan Johan
2019 Antarabangsa Naib Johan
11 Kriket Saguhati
2019 Gold Medal
12 Champion School Silver Medal
2019
Kejohanan Gemilang Beach 2019 Kebangsaan Johan 1, Kedua 1, Ketiga 2
13 2019
2019 Antarabangsa Johan
Taekwando Championship 2019 2019 Daerah KeTiga
14 Malaysia Open Taekwando 2019 Negeri Naib Johan
15 Bola Tampar Perempuan
16 Memanah Kebangsaan Ke-Tujuh

Malaysia Open Woodball 2019 (
17

Uniten Bangi)

Kejohanan Woodball Piala Adun 2019 Negeri Penyertaan 2 pasukan Lelaki B15 dan
18 Kemasek Tertutup Terengganu Perempuan B15
Daerah Lelaki B15 Ke-Tiga, Ke-Empat dan
Bawah 15 Kebangsaan Anugerah Pemain Cilik Berbakat
Perempuan B15 Ke-Empat dan Ke-Lima
19 Olahraga 2019 Daerah Naib Johan
Negeri 3 orang murid SK Kerteh diserap ke
Kejohanan Ragbi Bawah 12 Tahun 2019 Daerah dalam pasukan SK Bukit Anak Dara
20 Penyertaan
Johan
Terbuka Negeri Kelantan Penyertaan
Naib Johan
21 Sepak Takraw 2019
22 Sepak Takraw 2019
2019
23 MTQ (Bercerita Lelaki)

2019 Ke-Tiga

24 MTQ (Bercerita Perempuan) Kebangsaan

Bil Perkara Tahun Peringkat Pencapaian

Pertandingan Tilawah Al-Quran 2019 Daerah Naib Johan
25 2019 Negeri Ke-Enam
2019 Daerah Johan
Perempuan 2019 Negeri Ke-Empat
2019 Daerah Johan
Karnival Kesenian Khat Dan Batik 2019 Negeri Ke-Empat
26 2019 Daerah Johan
2019 Negeri Ke-Empat
Sekolah Amanah 2019
Daerah Ke-Empat
Pertandingan Scrabble Peringkat 2019
27 2019 Negeri Anugerah Perak
2019
Daerah 2019 Kebangsaan Ke-Lapan
Antarabangsa Anugerah Perak
Pertandingan Scrabble Peringkat
28 Negeri Penyertaan
Daerah
Negeri Negeri Koperal – seorang
Lans Koperal – 3 orang
Smart English YDSM (Young Ke-Empat
29

Aspiring Reader)

Smart English Ydsm (Young
30

Aspiring Reader)

Pertandingan Nyanyian Solo SR
31

Peringkat Daerah Kemaman

Pertandingan Nyanyian Solo SR
32

Peringkat Negeri Terengganu

Pertandingan Tarian
33 Peringkat Daerah Kemaman

2019
Pertandingan Tarian
34 Peringkat Negeri Terengganu
2019
35 'DI TARI Keprist'
36 Malaysia International Open
Dance Competition 2019

Sambutan Hari Peringatan Sedunia
37

Peringkat Negeri Terengganu 2019

38 Tunas Kadet Remaja Sekolah 2019
39 Bulan Sabit Merah Malaysia 2019

ANALISA KEPUTUSA

PENCAPAIAN KESELURUHAN

NAMA SEKOLAH Jumlah Semua A 5A1B 5A1D
TD019 SK KERTEH Calon
Bil % Bil % Bil %
127
5 3.94 3 2.36 1 0.

PENCAPAIAN MATA PELAJARAN

KOD MATA PELAJARAN A B
JUM Bil % Bil %

.

011 Bahasa Melayu Pemahaman (SK) 127 56 44.1 36 28.3

012 Bahasa Melayu Penulisan ( SK) 127 79 62.2 30 23.6

013 Bahasa Inggeris Pemahaman (SK) 127 15 11.8 29 22.8

014 Bahasa Inggeris Penulisan (SK) 127 11 8.7 15 11.8

015 Matematik ( SK) 127 33 26.0 26 20.6

016 Sains ( SK) 127 20 15.7 49 38.6

AN UPSR 2019

D 4A2B Minimum D Semua E TH GPS

% Bil % Bil % Bil % Bil 2.54

.78 6 4.72 98 77.1 00 0
7

C D ABCD E TH
Bil % Bil % Bil % Bil % Bil GPMP

3 23 18.1 10 7.9 125 98.4 2 1.6 0 1.94

6 12 9.4 5 3.9 126 99.2 1 0.8 0 1.57

8 36 28.3 39 30.7 119 93.7 8 6.3 0 2.97

8 20 15.7 57 44.9 103 81.1 24 18.9 0 3.54

6 19 15.0 30 23.6 108 85.0 19 15.0 0 2.81

6 45 35.4 13 10.2 127 100 0 0 0 2.40

LAPORAN PENYATA KEWANGAN
BERAKHIR 31 DISEMBER 2018

(A) BAKI TUNAI DI BANK 5,124.82

(B) PENDAPATAN 27,352.34

1 Kutipan Sumbangan PIBG & Kecemerlangan 1,500.00

2 Sumbangan YBM Senator Dato’ Raja Kamarul 2,500.00
Bahrin Shah 1,540.00
32,892.34
3 Sumbangan Baiki Pondok – DUN Kemasik
38,017.16
4 Sumbangan Individu
1,838.00
JUMLAH WANG MASUK 100.00
500.00
(C) JUMLAH (A) + (B) 210.00
(D)PERBELANJAAN 350.00
70.00
1 Mesyuarat Agung PIBG ke 43 40.00
2 Bayaran Jentolak 100.00
3 Kem Kepimpinan
4 Insentif Murid Ragbi Kebangsaan 3,112.20
5 Insentif Murid Kriket MSSM 38.00
6 Insentif Murid Woodball Kebangsaan 350.00
7 Insentif Murid YDSM
8 Mesyuarat AJK 1,544.00
9 Bahan Kecemerlangan 200.00
10 Banner Majlis Buka Puasa 500.00
11 Buku Kupon Infaq Standing Awning 500.00
12 Sumbangan Duit Raya 404.00
13 Sumbangan Jamuan Raya 561.00
14 Sumbangan Pasukan Robotik - NRC
15 Sumbangan Pasukan Tarian 1,000.00
16 Buku Resit PIBG 25.00
17 Program Mengecat Pagar 200.00
18 Mercu Tanda KEPriST 60.00
19 Caj Bank 300.00
20 Insentif Murid Kejohanan Woodball Antarabangsa 250.00
21 Insentif Murid Pertandingan Scrabble 420.00
22 Pembelian Kipas Kelas (UPSR)
23 Solat Hajat Perdana UPSR 630.00
24 Insentif Murid Robotik Peringkat Kebangsaan 500.00

- RERO
25 Insentif Murid Robotik Peringkat Kebangsaan-NRC
26 Sumbangan Pasukan Robotik – NRC

27 Larian Antarabangsa Jambatan Sultan Mahmud 150.00
28 Walk For World Peace - Pengakap 150.00
29 Baiki Pondok 2,500.00
30 Perkhemahan Peringkat PKG 100.00
31 Perkhemahan Perdana Peringkat Sekolah 300.00
32 Pasukan Tarian Peringkat Antarabangsa 400.00
33 Lawatan Tahun 6 – Kuala Terengganu 240.00
34 Insentif Murid Sepak Takraw Peringkat Negeri 80.00
35 Karnival STEM 100.00
36 Insentif Murid Kriket Champion School 1,050.00
37 Pasukan Kriket Champion School 400.00
38 Majlis Graduasi Pra Sekolah dan Apresiasi 8,795.00

Kemenjadian Murid 28,067.20
JUMLAH PERBELANJAAN 9,949.96
BAKI DI BANK 38,017.16
JUMLAH

PENYATA KEWANGAN (BANK RAKYAT-DANA SURAU) 2,303.69
(A) BAKI TUNAI DI BANK
0.00
(B) PENDAPATAN 500.00 2,803.69
0.00
1 Sumbangan Surau 0.00
JUMLAH WANG MASUK 2,803.69
2,803.69
(C) JUMLAH (A) + (B)
PERBELANJAAN

1 TIADA
JUMLAH PERBELANJAAN

BAKI DI BANK
JUMLAH

PENYATA KEWANGAN (MAYBANK ISLAMIC)

A) BAKI TUNAI DI BANK 8,466.00
(B) PENDAPATAN
11,309.70
1 SUMBANGAN STANDING AWNING 11,309.70
JUMLAH WANG MASUK
19,775.70
(C) JUMLAH (A) + (B)
PERBELANJAAN 18,000.00

1 Pembinaan Standing Awning 18,000.00
JUMLAH PERBELANJAAN 1,775.70
1,775.70
BAKI DI BANK
JUMLAH

AJK PIBG SK KERTEH 2020/2021

Yang Dipertua : _______________________________________________

Naib Yang Dipertua : _______________________________________________

Setiausaha Kehormat :

Pen.Setiausaha :

Bendahari Kehormat : Pn Leda. @ Zalida binti Abdul Manan

AJK Guru : 1. _______________________________________
2. _______________________________________

AJK Ibu Bapa : 1. _______________________________________
2. _______________________________________
3. _______________________________________
4. _______________________________________
5. _______________________________________
6. _______________________________________
7. _______________________________________
8. _______________________________________
9. _______________________________________
10. _______________________________________

Pemeriksa Kira-kira : 1. Guru_____________________________________
2. Ibu bapa__________________________________

USUL IBU BAPA

Usul 1
Penukaran kerusi meja yang sudah uzur dan ringankan beban beg buku sekolah yang banyak
dibawa oleh pelajar setiap hari. .
Nama : En Che Yamansri Bin Che Sulaiman

Usul 2
1. Membuat kutipan dari ibu bapa untuk tabung prasarana sekolah contohnya RM50

setahun atau RM5 sebulan.
2. Bagi saguhati/sijil penghargaan kepada ibu bapa/komuniti yang aktif menyumbang untuk

sekolah dan menyokong aktiviti sekolah.
3. Wujudkan sudut promosi aktiviti sekolah mingguan/bulanan.
Nama : En Yusri Syam Bin Yusoff

Usul 3

1. Pembinaan bangunan baharu kerana bangunan sudah uzur dan tidak selamat digunakan..

2. Penambahan kerusi meja untuk pelajar .

Nama : Pn Fazidah Bt. Mohamad

Usul 4

1. Berkenaan dengan penambahan kerusi & meja serta kelengkapan lain di bilik darjah,

terutama kelas 5 cerdik kerana kebanyakannya rosak. Begitu juga papan kenyataan di dinding

belakang kelas sudah rosak dan tidak boleh digunakan lagi.

2. Menukar frame nako yg rosak dan memasang cermin nako untuk semua kelas .

Nama : Pn Rofeah Binti Ibrahim

USUL IBU BAPA

Usul 5
Sesuaikan harga makanan di kantin sekolah mengikut bajet poket anak anak. Contoh kuih
dijual pada kuantiti 1-1..bukan sebungkus-sebungkus dan air dijual menggunakan gelas kecil
sahaja
Nama : Pn Juliana binti Ahmad

Usul 6

1) Keceriaan/Kebersihan bilik darjah para pelajar, nampak kelas kotor dan tidak terurus, sampah-

sampah, habuk, carta-carta yg tidak tersusun rapi, dan sebagainya...

Cadangan : Mohon ibu bapa kelas masing-masing supaya hadir semasa diadakan gotong royong untuk

memperkemaskan / menceriakan bilik darjah… 3/4 bulan sekali...

2) Tandas kotor...

Cadangan : Sentiasa mengingatkan pelajar supaya menjaga kebersihan tandas awam sekolah...budak-

budak kena selalu diingatkan..

3) Solat Zohor Berjemaah.

Cdgan : Latihan utk pelajar tahap 2, sekurang-kurang sekali dalam seminggu, sebelum balik dari

sekolah, solat dulu..

4) Sumbangan utk sekolah...

Cadangan : Ada diantara ibu bapa yang ingin menyumbang tapi masih lagi tidak tahu no akaun sekolah

walaupun pihak sekolah sudah menyediakan tabung-tabung...paparkan dalam bentuk banner @ cara

yg sepatutnya...mungkin ada yang ingin bank in duit.. .

Nama : En Mohd Latif Bin Othman

USUL IBU BAPA

Usul 8

Untuk keceriaan kelas dan sekolah, bagi saya pihak sekolah boleh je buat kutipan derma kepada ibu

bapa murid SK Kerteh, dengan kutipan ini boleh meringankan beban pihak sekolah, ini adalah cadangan

saya .

Nama : En Abdul Halim Bin Abdullah

RAKAMAN PERISTIWA

25.01.2019
Gotong Royong Perdana Siri 1

RAKAMAN PERISTIWA

16.02.2019
Mesyuarat Agung 2019

RAKAMAN PERISTIWA

02.05.2019
Sambutan Hari Guru Oleh PIBG Dan PIBK.

RAKAMAN PERISTIWA

20.05.2019
Majlis Berbuka Puasa

RAKAMAN PERISTIWA

21.06.2019
Gotong Royong Mengecat Pagar Sekolah Bersama KPPD

RAKAMAN PERISTIWA

21.06.2019
Program Memamasak Bubur Asyura

RAKAMAN PERISTIWA

12.01.2020
Gotong royong perdana

RAKAMAN PERISTIWA

Dalam Pembinaan
Standing Awning

INFO KEBITARAAN ROBOTIK

PENGHARGAAN

Jawatankuasa Induk
Persatuan Ibu bapa & Guru SK Kerteh
Sesi 2019/2020 merakamkan setinggi-tinggi
penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

Kapten (B) Shamsudin bin Mohd Taib
Pengurus Kanan Operasi
Capvest Security Sdn Bhd

Pegawai Pelajaran Daerah Kemaman
Tuan Guru Besar SK Kerteh
Guru-Guru Penolong Kanan

Guru-guru dan AKP SK Kerteh
Ibu Bapa Murid SK Kerteh

Kakitangan swasta SK Kerteh
Pengurusan Kantin Sekolah

Semua pihak yang telah banyak membantu pihak
sekolah dan PIBG sama ada secara langsung atau

pun tidak langsung.


Click to View FlipBook Version