The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Časopis pre vysokoškolákov

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by studentix, 2019-12-04 15:49:06

Studentix

Časopis pre vysokoškolákov

December 2019

Časopis pre vysokoškolákov

DIPLOM

SLOBODA
voľby zamestnania, podnikania, stáží a cestovania

POPRI ŠKOLE VYBUDOVAL AKTUÁLNA TALENT GUIDE SPOZNAJ FIRMY
FIRMU SO SVETOVÝMI PONUKA STÁŽÍ BY: LEAF HĽADAJÚCE
AMBÍCIAMI A BRIGÁD NOVÉ TALENTY
str. 5
str. 21 str. 14 str. 9

Ako naštartovať a rozvíjať úspešnú kariéru vo výskume?

Slovenský portál EURAXESS v časti Práca vo výskume pripravil novú sekciu venovanú
rozvoju kariéry vo výskume. Sekcia KARIÉRNY ROZVOJ je určená najmä začínajúcim
výskumníčkam a výskumníkom a ponúka praktické tipy, ako naštartovať a rozvíjať úspešnú
profesionálnu kariéru (www.euraxess.sk/sk/main/jobs-funding/karierny-rozvoj/kariera/).

Sekcia je rozdelená do štyroch podsekcií:

 Výskumníci  Organizácie  EURAXESS pre vašu kariéru  Career stories

Podsekcia VÝSKUMNÍCI ponúka informácie, ktoré výskumníčkam a výskumníkom na
začiatku kariéry môžu pomôcť objaviť rôznorodé kariérne príležitosti nielen v akademickom
prostredí. Zistia viac o zručnostiach, ktoré sú potrebné pre úspešnú kariéru vo výskume, ako
aj o zručnostiach, ktorými ako výskumník či výskumníčka disponujú a sú atraktívne aj pre iné
segmenty trhu práce.
Časť Zručnosti pre kariéru vo výskume prináša stručný prehľad o tom, aké zručnosti
a kompetencie sú kľúčové pre prácu vo výskume. Poznanie týchto zručností je prvým krokom
k efektívnemu plánovaniu profesionálneho rozvoja výskumníkov, lebo im umožňuje zhodnotiť
svoje slabé a silné stránky a rozpoznať tie oblasti rozvoja, na ktoré sa treba sústrediť. Azda
najkomplexnejší kompetenčný profil výskumníka ponúka britská organizácia VITAE – jej
Researcher Development Framework zahŕňa 62 zručností a kompetencií v štyroch
oblastiach (Vedomosti a intelektuálne schopnosti; Osobná efektívnosť; Organizácia a riadenie
výskumu; Zapojenie a dopad); ďalší nástroj DocPro pomáha výskumníkom „pretlmočiť“ ich
zručnosti do jazyka zamestnávateľov v komerčnom sektore.
Časť Nástroje a aktivity pre profesionálny rozvoj vo výskume prináša tipy na nástroje
a aktivity, ktoré podporia profesionálny rozvoj výskumníkov v piatich oblastiach:  Plánovanie
a rozvoj kariéry  Akademické zručnosti  Mobilita  Networking  Prenosné zručnosti.
Časť Aktivity vo vašom regióne mapuje príležitosti, ktoré môžu výskumníci využiť pre svoj
profesionálny rozvoj. Niektoré z nich ponúkajú katedry, fakulty či univerzity, iné realizujú rôzne
siete, iniciatívy či občianske združenia. Sú rozdelené podľa regiónov:  Bratislava  Banská
Bystrica a Zvolen  Košice  Nitra  Prešov  Trenčín  Žilina, Martin a Ružomberok.

Podsekcia EURAXESS PRE VAŠU KARIÉRU upozorňuje na možnosť otestovať nástroje,
ktoré sú dostupné na európskom portáli EURAXESS. No Limits Tool pomôže začínajúcim
výskumníčkam a výskumníkom uvažovať o rôznorodých kariérnych cestách aj zručnostiach,
ktoré potrebujú, aby mohli naplno využiť existujúce príležitosti. Prehľad o špecifikách kariéry
v podnikateľskom sektore ponúka EURAXESS Industry Career Development Module.

EURAXESS (www.euraxess.eu) je iniciatíva Európskej komisie na podporu
mobility a kariéry výskumníkov, ktorá prostredníctvom servisných centier
pôsobí v 42 krajinách Európy. Na Slovensku tvorí národnú sieť centier
EURAXESS 5 pracovísk SAIA.
Servisné centrá napomáhajú odstraňovať prekážky, ktoré stoja v ceste
hladkému priebehu výskumnej mobility; zahraničným a slovenským
výskumníkom a ich rodinám poskytujú informácie a služby týkajúce sa
rôznych aspektov mobility, vrátane praktických informácií (sociálne zabezpečenie, daňové otázky,
víza a povolenie na pobyt, možnosti vzdelávania pre rodinných príslušníkov).

EURAXESS Slovensko

Bratislava  Banská Bystrica  Košice  Nitra  Žilina

www.euraxess.sk

Aktivity EURAXESS Slovensko sú financované z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.KĽÚČOVÝCH
SOFT SKILLSSLEDUJTE AKTUÁLNE NOVINKY
na našom Facebooku

www.studentix.sk


Click to View FlipBook Version