The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Publications, 2021-11-05 11:55:31

Bahasa Melayu Tingkatan 3 Buku B

Bahasa Melayu Tingkatan 3 Buku B

Khas untuk guru sahaja

Dengan setiap pembelian buku, guru boleh
dapatkan salinan lembut (softcopy) dalam
bentuk PDF untuk memudahkan proses
pengajaran dan pembelajaran di rumah (home-
based learning).

Sekiranya guru memerlukan PDF, sila
hubungi Bahagian Penjualan dan Pemasaran
Cemerlang Publications Sdn. Bhd. di talian:

03-89592001
03-89593001
016-3324137

Kandungan Skrip
Pendengaran

Rekod Pentaksiran Bahasa Melayu Tingkatan 3 i – ii

Tema 1 Suluh Masa Depan.........................................................................................................1 – 3

CONTOHTema 2 Bersih Selalu, Sihat Sentiasa.....................................................................................4 – 5

Tema 3 Kecergasan Meningkat, Keterampilan Memikat..................................................6 – 7

Tema 4 Waspada Selalu!.......................................................................................................... 9 – 12

Tema 5 Dirgahayu Negaraku................................................................................................. 13 – 16

Tema 6 Integriti Tinggi, Sahsiah Terpuji .......................................................................... 17 – 18

Tema 7 Persaudaraan Tanpa Sempadan........................................................................... 19 – 22

Tema 8 Subur Bahasa, Mekar Sastera.............................................................................. 23 – 27

Tema 9 Indah Seni, Endah Budaya.................................................................................... 28 – 30

Tema 10 Sains dan Teknologi Pemacu Kemodenan......................................................... 31 – 33

Tema 11 Alam Anugerah Terindah...................................................................................... 35 – 38

Tema 12 Tuah di Bumi Permata............................................................................................. 39 – 41

Tema 13 Perindustrian............................................................................................................ 42 – 43

Tema 14 Ekonomi Mapan, Negara Makmur..................................................................... 44 – 47

Tema 15 Destinasi Misteri...................................................................................................... 48 – 49

Tema 16 Mencapai Impian, Menuai Kejayaan.................................................................. 50 – 52

Jawapan Semua laman sesawang dalam

buku ini boleh dicapai pada QR

September 2021

Rekod Pentaksiran Bahasa Melayu
Tingkatan 3 KSSM

Sekolah :
Nama :
Tingkatan :

CONTOH Tandatangan
Tema Kemahiran Standard Pembelajaran M.S. TP Guru dan
Tarikh
Tema 1
Suluh Masa Depan Mendengar dan S.P.1.1.1 Mendengar, mengenal pasti dan menggunakan 1
Ber tutur perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan dalam
pelbagai ujaran dengan betul, tepat dan jelas.

Tema 2 Tatabahasa S.P.5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama dan kata pinjaman 2
Bersih Selalu, Sihat Mendengar dan dengan betul. 4
Sentiasa 5
Ber tutur S.P.1.1.2 Mendengar, mengenal pasti dan menuturkan ayat dalam 6
Tema 3 Menulis pelbagai ujaran dengan intonasi yang sesuai dan jelas. 7
Kecergasan 9
Meningkat, Mendengar dan S.P.3.3.1 Menulis dan melengkapkan maklumat dalam pelbagai 10
Keterampilan Memikat Ber tutur bahan dengan betul dan tepat.

Membaca S.P.1.3.1 Mendengar dan mengkategorikan maklumat yang terdapat
dalam pelbagai wacana, serta memberikan respons secara
Tema 4 Mendengar dan lisan dengan betul, tepat dan bermakna mengikut konteks.
Waspada Selalu! Ber tutur
S.P.2.2.2 Membaca dan menganalisis maklumat daripada pelbagai
Membaca bentuk panduan dengan memberikan respons peribadi
yang sesuai.

S.P.1.4.1 Berbicara untuk menganalisis isu semasa yang didengar,
ditonton atau dibaca dalam situasi tidak formal secara
ber tatasusila.

S.P.2.2.3 Membaca dan memahami serta membuat ulasan
keseluruhan maksud sesuatu bahan grafik.

Tema 5 Menulis S.P.3.4.1 Menulis kerangka penulisan dengan menyusun isi secara 11
Dirgahayu Negaraku Seni Bahasa terancang. 13

S.P.4.3.2 Menghasilkan puisi berdasarkan bahan rangsangan yang
sesuai menggunakan bahasa yang indah dan menarik.

Tema 6 Menulis S.P.3.4.5 Menulis sesuatu penulisan dengan wacana yang lengkap 14
Integriti Tinggi, serta menggunakan bahasa yang gramatis dan kreatif. 16
Sahsiah Terpuji Tatabahasa 17
Mendengar dan S.P.5.1.3 Memahami dan menggunakan kata tugas dalam ayat 18
Tema 7 mengikut konteks. 19
Persaudaraan Tanpa Ber tutur
Sempadan Menulis S.P.1.4.1 Berbicara untuk menganalisis isu semasa yang didengar, 20
Mendengar dan ditonton atau dibaca dalam situasi tidak formal secara 21
Tema 8 Ber tutur ber tatasusila. 23
Subur Bahasa, Mekar 24
Sastera Membaca S.P.3.4.3 Menulis perenggan isi dengan bahasa yang gramatis secara
kritis dan kreatif.
Menulis
S.P.1.4.1 Berbicara untuk menganalisis isu semasa yang didengar,
Mendengar dan ditonton atau dibaca dalam situasi tidak formal secara
Ber tutur ber tatasusila.

Membaca S.P.2.2.2 Membaca dan menganalisis maklumat daripada pelbagai
bentuk panduan dengan memberikan respons peribadi
yang sesuai.

S.P.3.4.3 Menulis perenggan isi dengan bahasa yang gramatis secara
kritis dan kreatif.

S.P.1.3.2 Mendengar dan menganalisis maklumat yang terdapat
dalam pelbagai wacana serta memberikan respons yang
betul, tepat dan bermakna.

S.P.2.3.1 Membaca dan mengulas maklumat daripada pelbagai teks
dengan betul dan tepat.

i

BM Tingkatan 3 Rekod Pentaksiran

Tema Standard Pembelajaran M.S. TP Tandatangan
Kemahiran Guru dan
Tarikh

Menulis S.P.3.4.4 Menulis perenggan penutup penulisan yang lengkap serta 25
menepati tema menggunakan ayat yang gramatis.

Mendengar dan S.P.1.5.1 Bersoal jawab untuk mencambahkan idea secara kritis dan 26
Ber tutur ber tatasusila.

Tema 9 Tatabahasa S.P.5.3.1 Memahami dan menggunakan pelbagai kata terbitan dalam 27
Tatabahasa ayat mengikut konteks dengan betul. 28
Indah Seni, Endah Membaca 29
Budaya S.P.5.4.1 Memahami dan menggunakan pelbagai frasa dalam ayat
mengikut konteks.

S.P.2.4.1 Membaca dan memahami serta mengemukakan pendapat
yang rasional tentang pelbagai bahan fiksyen dan bukan
fiksyen.
CONTOH
Tema 10 Menulis S.P.3.4.5 Menulis sesuatu penulisan dengan wacana yang lengkap 30
Sains dan Teknologi serta menggunakan bahasa yang gramatis dan kreatif. 31
Pemacu Menulis 33
Kemodenan S.P.3.4.5 Menulis sesuatu penulisan dengan wacana yang lengkap 35
Menulis serta menggunakan bahasa yang gramatis dan kreatif. 36
Tema 11 Mendengar dan
Alam Anugerah S.P.3.5.1 Menulis dan menyusun maklumat serta membuat ringkasan
Terindah Ber tutur daripada pelbagai bahan prosa menggunakan ayat yang
Tatabahasa gramatis dan penanda wacana yang sesuai.

S.P.1.5.1 Bersoal jawab untuk mencambahkan idea secara kritis dan
ber tatasusila.

S.P.5.5.1 Membina dan menukar struktur ayat dengan betul dan tepat
mengikut konteks.

Seni Bahasa S.P.4.1.2 Memahami dan mengapresiasi karya puisi dengan 37
memberikan respons peribadi tentang maksud tersurat dan
Tema 12 Tatabahasa tersirat dalam sesuatu puisi. 39
Tuah di Bumi Permata Seni Bahasa 40
S.P.5.5.1 Membina dan menukar struktur ayat dengan betul dan tepat 41
Tema 13 Menulis mengikut konteks. 42
Perindustrian 43
Mendengar dan S.P.4.2.1 Menggunakan kiasan dan peribahasa dengan betul 44
Ber tutur mengikut konteks. 45
47
Tema 14 Tatabahasa S.P.3.7.1 Mengedit dan menyunting ayat dalam pelbagai teks tanpa
Ekonomi Mapan, mengubah maksud asal. 48
Negara Makmur Tatabahasa
Menulis S.P.1.4.1 Berbicara untuk menganalisis isu semasa yang didengar,
Tema 15 Menulis ditonton atau dibaca dalam situasi tidak formal secara
Destinasi Misteri ber tatasusila.
Mendengar dan
Ber tutur S.P.5.5.1 Membina dan menukar struktur ayat dengan betul dan tepat
mengikut konteks.

S.P.5.5.1 Membina dan menukar struktur ayat dengan betul dan tepat
mengikut konteks.

S.P.3.6.2 Menulis dan mengadaptasi sesuatu bahan grafik kepada
prosa menggunakan ayat yang menarik dan gramatis.

S.P.3.7.1 Mengedit dan menyunting ayat dalam pelbagai teks tanpa
mengubah maksud asal.

S.P.1.7.1 Berbincang tentang sesuatu perkara untuk menerima atau
menolak pandangan secara rasional dengan ayat yang
gramatis dan bahasa yang santun.

Tema 16 Tatabahasa S.P.5.6.1 Menganalisis dan menggunakan tatabahasa yang betul 49
Membaca dalam ayat. 50
Mencapai Impian, Menulis 51
Menuai Kejayaan Menulis S.P.2.4.1 Membaca dan memahami serta mengemukakan pendapat 52
yang rasional tentang pelbagai bahan fiksyen dan bukan
fiksyen.

S.P.3.4.5 Menulis sesuatu penulisan dengan wacana yang lengkap
serta menggunakan bahasa yang gramatis dan kreatif.

S.P.3.7.1 Mengedit dan menyunting ayat dalam pelbagai teks tanpa
mengubah maksud asal.

ii

Tema 1 Suluh Masa Depan

Mendengar dan Bertutur Buku Teks m/s 2 – 3

SP: 1.1.1 Mendengar, mengenal pasti dan menggunakan perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan dalam pelbagai ujaran

dengan betul, tepat dan jelas.

Dengar bahan yang diujarkan dengan teliti. Sebut perkataan dan rangkai kata yang berhuruf tebal. Kemudian,
bina perenggan pendek secara lisan tentang cara mencapai matlamat akademik dengan menggunakan
perkataan dan rangkai kata tersebut.
CONTOH
Dalam hidup manusia, peranan matlamat sangat penting. Begitu
juga dalam bidang akademik, penetapan matlamat sangat penting
supaya matlamat dapat menjadi pendorong seseorang itu untuk
berjaya. Terdapat beberapa panduan yang boleh dilaksanakan agar
matlamat dapat dicapai. Pertama, nyatakan matlamat kita secara
bertulis. Matlamat yang telah ditulis perlu diletakkan di tempat yang
mudah kita lihat. Dengan itu, kita akan mengingati matlamat yang
kita rancang dan secara tidak langsung akan mempengaruhi minda
bawah sedar untuk sentiasa berusaha mencapai impian yang
diingini. Kedua, berkongsi matlamat dengan orang lain. Kongsilah
matlamat dengan sahabat dan ahli keluarga yang sentiasa mahu
melihat kejayaan kita. Ketiga, fokus pada sasaran dan abaikan
perkara sampingan yang mengganggu fokus. Jika fokus kita untuk
cemerlang dalam subjek Bahasa Melayu, lakukan rancangan
yang telah dijadualkan untuk mencapai kecemerlangan itu. Akhir
sekali, yakin pada diri sendiri. Sesetengah murid tidak menetapkan
matlamat akademik pada peringkat tertinggi kerana tidak yakin
pada diri sendiri dan bimbang akan kegagalan. Sekiranya kita gagal
dalam matlamat akademik, bangun kembali dan lakukan semula.
Anggap kegagalan lalu sebagai pengalaman dan sebagai sempadan
untuk kita tidak mengulangi kesilapan.

Jawapan cadangan

Antara cara saya mencapai matlamat akademik ialah saya akan mengamalkan pengurusan masa dengan
membuat jadual dan mematuhi jadual tersebut. Dengan itu, saya akan mengetahui cara menggunakan masa
dengan paling berkesan. Selain itu, sekiranya saya menghadapi sebarang kemusykilan, saya akan bertanya
kepada guru. Dengan itu, saya akan memahami pembelajaran dengan baik dan lebih fokus dalam pelajaran.

TP Pernyataan Pencapaian
1-2 Murid boleh mendengar, mengenal pasti, dan menyebut perkataan, rangkai kata, istilah dalam pelbagai ujaran secara terhad.
3 - 4 Murid boleh mendengar, mengenal pasti, dan menyebut perkataan, rangkai kata, istilah dalam pelbagai ujaran dengan betul, tepat, dan jelas.
5 - 6 Murid boleh mendengar, mengenal pasti, dan menyebut perkataan, rangkai kata, istilah dalam pelbagai ujaran dengan betul, tepat, dan jelas.

1

BM Tingkatan 3 Tema 1

Tatabahasa Buku Teks m/s 8 – 9

SP: 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama dan kata pinjaman dengan betul.

Baca petikan di bawah. Kemudian, kenal pasti kata nama dan kata pinjaman yang terdapat dalam petikan.
Bina empat ayat menggunakan kata nama dan empat ayat menggunakan kata pinjaman yang dikenal pasti.

KBAT Menganalisis, Mencipta

Doktor merupakan satu kerjaya yang menawarkan perkhidmatan merawat orang-orang yang sakit.
Di Malaysia, individu yang mahu menjadi doktor harus mendapat tauliah daripada Majlis Perubatan
Malaysia, di samping mempunyai sijil kedoktoran dari mana-mana universiti sama ada dalam atau luar
negara yang diktiraf oleh kerajaan Malaysia.

Seseorang pelajar yang berhasrat memilih kerjaya sebagai doktor harus melanjutkan pelajaran
dalam aliran Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM), bidang sains tulen dan matematik
tambahan yang mengandungi subjek Fizik, Kimia, Biologi dan Matematik Tambahan semasa pada
peringkat menengah atas, iaitu tingkatan empat dan tingkatan lima.

Selepas tamat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), pelajar perlu melanjutkan pelajaran ke tahap seterusnya,
iaitu Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) aliran sains atau General Certificate of Education
Advanced A-Level atau Program Matrikulasi Jurusan Sains atau Kursus Pra-Perubatan atau Program
Diploma International Baccalaureate (IB) atau Diploma dalam Sains Kesihatan.

Seterusnya, pelajar harus menyambung pelajaran pada peringkat ijazah Sarjana Muda dalam bidang
Doktor Perubatan. Setelah menamatkan pengajian selama lima tahun dalam bidang perubatan, mereka
perlu mendaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia (MMC) untuk mendapatkan Sijil Pendaftaran
Sementara. Kemudian, mereka perlu menjalani latihan sebagai house officer (HO) di hospital yang
diiktiraf oleh Medical Qualifying Board. Apabila telah lulus perkhidmatan HO, mereka perlu mendaftar
dengan MMC untuk mendapatkan sijil kelayakan berkhidmat sebagai pegawai perubatan (MO). Bahkan,
mereka juga perlu berkhidmat selama minimum tiga tahun sebagai MO di hospital kerajaan sebelum
mendapat pengiktirafan sebagai doktor perubatan yang bertauliah.
CONTOH
Aktiviti Dipetik dan diubah suai daripada ‘Doktor’
oleh Nur Atikawate Ermy Md Aris,
PAK-21 Dewan Siswa, Bil. 03/2021

Kata Nama Khas Kata Nama Am
Hidup Manusia Hidup Manusia

Doktor Perubatan doktor, pelajar, orang-orang, pegawai perubatan

Tak Hidup Bukan Manusia Tak Hidup Institusi

Malaysia, Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan universiti, sekolah, hospital kerajaan
Matematik, Fizik, Kimia, Biologi, Matematik
Tambahan, Sijil Pelajaran Malaysia, General Tak Hidup Bukan Institusi Konkrit
Certificate of Education Advanced A-Level, tauliah, sijil kedoktoran, ijazah, sijil kelayakan
Program Matrikulasi Jurusan Sains, Kursus
Pra-Perubatan, Program Diploma International
Baccalaureate, Diploma dalam Sains Kesihatan,
Sarjana Muda, Majlis Perubatan Malaysia, Sijil
Pendaftaran Sementara, Medical Qualifying
Board

Kata Ganti Nama Tak Hidup Bukan Institusi Abstrak Berbilang

mereka kerjaya, negara, kerajaan, tahap, aliran, tahun, latihan

2

BM Tingkatan 3 Tema 1

Kata Pinjaman Tak Hidup Bukan Institusi Abstrak
Tak Berbilang

doktor, program, subjek, teknologi, sains, perkhidmatan, pelajaran, pengajian, perubatan,
Matematik, Fizik, Kimia, Biologi, sekolah, pengiktirafan
minimum, pengiktirafan

Kata Nama

1 kerjaya
Kerjaya doktor sering menjadi pilihan kerana bergaji lumayan dan dipandang mulia.

2 pelajar
Mulai tahun 2020, pelajar lepasan PT3 boleh memilih subjek berpandukan minat, bakat, kecenderungan,
dan keupayaan mereka untuk berjaya dengan cemerlang.

3 universiti
Kamal berjaya melanjutkan pelajarannya ke peringkat universiti hasil usaha gigihnya.4 doktor
Doktor perlu bersedia sepanjang masa untuk menerima panggilan jika berlaku sebarang kecemasan.


CONTOH
Kata pinjaman

1 program
Kerajaan telah mengadakan pelbagai program untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat
tentang kepentingan kitar semula.

2 teknologi
Perkembangan sains dan teknologi maklumat membolehkan kita memperoleh maklumat dengan

hujung jari sahaja.

3 subjek
Kavita memberikan sepenuh perhatian semasa guru sains mengajar di hadapan kelas kerana mata
pelajaran Sains merupakan subjek kegemarannya.

4 sekolah
Keselamatan murid di sekolah merupakan perkara yang perlu dititikberatkan oleh semua pihak.TP Pernyataan Pencapaian
1-2 Murid berjaya mengenal pasti kata nama dan kata pinjaman, tetapi tidak berjaya mengkategorikan kata nama am dan kata pinjaman dengan betul.
3-4 Murid hanya mampu membina ayat yang mudah tetapi tidak gramatis.
5-6 Murid mampu mengenal pasti kata nama am dan kata pinjaman, serta berjaya mengkategorikan kata nama dan kata pinjaman dengan betul. Murid
mampu membina ayat yang mudah dan gramatis.
Murid mampu mengenal pasti kata nama dan kata pinjaman, serta berjaya mengkategorikan kata nama dan kata nama pinjaman dengan tepat. Murid
mampu membina ayat yang betul, tepat, bermakna, dan gramatis.

3

Tema 2 Bersih Selalu, Sihat Sentiasa

Mendengar dan Bertutur Buku Teks m/s 16 – 17

SP: 1.1.2 Mendengar, mengenal pasti dan menuturkan ayat dalam pelbagai ujaran dengan sesuai dan jelas.

Dengar maklumat di bawah. Kemudian, bincangkan dengan rakan anda tentang peranan yang dimainkan
oleh ibu bapa jika anak jagaan mereka menghidapi HFMD. KBAT Menganalisis

Penyakit Tangan, Kaki, dan Mulut (HFMD)

Virus ini merebak melalui air liur, sentuhan cecair lepur, dan najis daripada
mereka yang berpenyakit
CONTOH
1 Dapatkan nasihat daripada doktor secepat mungkin Info 1
jika terdapat tanda-tanda penyakit tangan, kaki dan Audio 1
mulut pada anak-anak.
Nasihat
2 Peka kepada sebarang perubahan tingkah laku kepada
anak-anak seperti kerengsaan dan mengantuk. ibu bapa/
penjaga
3 Segera membawa anak ke hospital jika mereka tidak
mahu minum atau makan, muntah berterusan atau
mengantuk.

4 Elakkan menghantar anak yang mempunyai gejala
seperti di atas ke sekolah, prasekolah, nurseri atau
tadika.

5 Sapu dan bersihkan hidung serta mulut anak
dengan tisu dan buang tisu yang telah digunakan
dengan sempurna.

Untuk mengelakkan penularan wabak HFMD, ibu bapa perlulah membawa anak jagaan berjumpa dengan
doktor dengan kadar segera. Mereka juga perlulah mengasingkan anak mereka daripada bercampur gaul
dengan orang ramai. Kebersihan diri perlulah dijaga seperti membasuh tangan terutama apabila berjumpa
atau mengendalikan anak yang menghidap HFMD. Penjagaan kebersihan yang lebih rapi juga perlulah
diamalkan terutama apabila membersihkan najis anak dan ketika menukar lampin. Elakkan daripada
berkongsi penggunaan sudu, cawan, dan barang-barang peribadi yang lain ketika anak dijangkiti HFMD dan
kesemuanya hendaklah senantiasa dibasuh dengan betul sehingga bersih selepas digunakan.

TP Pernyataan Pencapaian
1-2 Murid tidak dapat memulakan dan memberi respons terhadap perbincangan tentang peranan yang dimainkan oleh ibu bapa jika anak jagaan mereka
3-4 menghidapi HFMD dengan baik/ terhad. Intonasi yang digunakan kurang sesuai dan ayat yang digunakan bercampur aduk dan tidak gramatis.
Murid dapat memulakan dan memberi respons terhadap perbincangan tentang peranan yang dimainkan oleh ibu bapa jika anak jagaan mereka
5-6 menghidapi HFMD dengan baik. Intonasi yang digunakan sesuai dan ayat yang digunakan gramatis.
Murid dapat memulakan dan memberi respons terhadap perbincangan tentang peranan yang dimainkan oleh ibu bapa jika anak jagaan mereka
menghidapi HFMD dengan sangat yakin dan rasional. Intonasi yang digunakan sangat sesuai, bervariasi, dan bertatasusila. Ayat yang digunakan
gramatis dan mampu menjadi teladan.

4

BM Tingkatan 3 Tema 2

Menulis Buku Teks m/s 24 – 25

SP: 3.3.1 Menulis dan melengkapkan maklumat dalam pelbagai bahan dengan betul dan tepat.

Baca petikan di bawah. Kemudian, lengkapkan maklumat tentang punca-punca keracunan makanan.

KBAT Menganalisis

Statistik kes keracunan makanan di negara ini menunjukkan peningkatan dari semasa ke
semasa berikutan beberapa faktor. Buktinya pada Mei tahun lalu, Kementerian Kesihatan Malaysia
mendedahkan kes keracunan makanan menunjukkan peningkatan 23.69 peratus, iaitu daripada 401
kes kepada 496 berbanding tahun sebelumnya.

Keracunan makanan berlaku apabila seseorang individu terambil makanan tercemar dan
mengandungi bahan kontaminan, sama ada dalam bentuk fizikal, kimia atau biologi. Antara kuman
yang menyebabkan keracunan makanan ialah salmonella, staphylococcus aureus dan vibrio
parahaemolyticus yang disebar melalui bahan pencemar, vektor atau pembawa kuman. Terdapat
beberapa simptom yang akan dihadapi mereka yang mengalami masalah ini termasuk sakit perut,
muntah, cirit-birit, sakit kepala dan demam. Selain itu, terdapat perubahan pada najis termasuk
berdarah, berlendir ataupun tersangat cair.

Aktiviti

PAK-21
CONTOH
1 sakit perut

6 demam 2 muntah Info 2
5 sakit kepala 3 cirit-birit
Simptom
keracunan
makanan

4 perubahan pada najis

TP Pernyataan Pencapaian

1-2 Murid hanya mampu menganalisis dan menulis maklumat tentang simptom keracunan makanan secara terhad berdasarkan petikan yang diberikan.

3 - 4 Murid mampu menganalisis dan menulis maklumat tentang simptom keracunan makanan dengan betul berdasarkan petikan yang diberikan.

5-6 Murid mampu menganalisis dan menulis maklumat tentang simptom keracunan makanan dengan tepat dan terperinci berdasarkan petikan yang
diberikan.

5

Jawapan

CONTOH Tema 1 Suluh Masa Depan 3 universiti
Kamal berjaya melanjutkan pelajarannya ke peringkat
Mendengar dan Bertutur
universiti hasil usaha gigihnya.
Antara cara saya mencapai matlamat akademik ialah saya 4 doktor
akan mengamalkan pengurusan masa dengan membuat Doktor perlu bersedia sepanjang masa untuk menerima
jadual dan mematuhi jadual tersebut. Dengan itu, saya
akan mengetahui cara menggunakan masa dengan paling panggilan jika berlaku sebarang kecemasan.
berkesan. Selain itu, sekiranya saya menghadapi sebarang
kemusykilan, saya akan bertanya kepada guru. Dengan itu, Kata pinjaman
saya akan memahami pembelajaran dengan baik dan lebih 1 program
fokus dalam pelajaran. Kerajaan telah mengadakan pelbagai program untuk

Tatabahasa memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang
kepentingan kitar semula.
Kata Nama Khas 2 teknologi
Hidup Manusia Perkembangan sains dan teknologi maklumat
Doktor Perubatan membolehkan kita memperoleh maklumat di hujung jari
sahaja.
Tak Hidup Bukan Manusia 3 subjek
Malaysia, Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik, Fizik, Kavita memberikan sepenuh perhatian semasa guru
Kimia, Biologi, Matematik Tambahan, Sijil Pelajaran Malaysia, sains mengajar di hadapan kelas kerana mata pelajaran
General Certificate of Education Advanced A-Level, Program Sains merupakan subjek kegemarannya.
Matrikulasi Jurusan Sains, Kursus Pra-Perubatan, Program 4 sekolah
Diploma International Baccalaureate, Diploma dalam Sains Keselamatan murid di sekolah merupakan perkara yang
Kesihatan, Sarjana Muda, Majlis Perubatan Malaysia, Sijil perlu dititikberatkan oleh semua pihak.
Pendaftaran Sementara, Medical Qualifying Board
Tema 2 Bersih Selalu, Sihat Sentiasa
Kata Ganti Nama
Mereka Mendengar dan Bertutur

Kata Nama Am Untuk mengelakkan penularan wabak HFMD, ibu bapa
Hidup Manusia perlulah membawa anak jagaan berjumpa dengan doktor
doktor, pelajar, orang-orang, pegawai perubatan dengan kadar segera. Mereka juga perlulah mengasingkan
anak mereka daripada bercampur gaul dengan orang ramai.
Tak Hidup Institusi Kebersihan diri perlulah dijaga seperti membasuh tangan
universiti, sekolah, hospital kerajaan terutama apabila berjumpa atau mengendalikan anak yang
menghidap HFMD. Penjagaan kebersihan yang lebih rapi juga
Tak Hidup Bukan Institusi Konkrit perlulah diamalkan terutama apabila membersihkan najis
tauliah, sijil kedoktoran, ijazah, sijil kelayakan anak dan ketika menukar lampin. Elakkan daripada berkongsi
penggunaan sudu, cawan, dan barang-barang peribadi yang
Tak Hidup Bukan Institusi Astrak Berbilang lain ketika anak dijangkiti HFMD dan kesemuanya hendaklah
kerjaya, negara, kerajaan, tahap, aliran, tahun, latihan senantiasa dibasuh dengan betul sehingga bersih selepas
digunakan.
Tak Hidup Bukan Institusi Abstrak Tak Berbilang
perkhidmatan, pelajaran, pengajian, perubatan, pengiktirafan Menulis

Kata Pinjaman 1 sakit perut
doktor, program, subjek, teknologi, sains, Matematik, Fizik, 2 muntah
Kimia, Biologi, sekolah, minimum, pengiktirafan 3 cirit-birit
4 perubahan pada najis
Bina ayat 5 sakit kepala
Kata Nama 6 demam
1 kerjaya
Kerjaya doktor sering menjadi pilihan kerana bergaji Tema 3 Kecergasan Meningkat,
Keterampilan Memikat
lumayan dan dipandang mulia.
2 pelajar Mendengar dan Bertutur
Mulai tahun 2020, pelajar lepasan PT3 boleh memilih
1 Pengambilan makanan seimbang
subjek berpandukan minat, bakat, kecenderungan, dan 2 Mengawal pengambilan makanan
keupayaan mereka untuk berjaya dengan cemerlang. 3 Menjalani pemeriksaan kesihatan secara berkala

J1

CONTOH BM Tingkatan 3 Jawapan Menulis

4 Melakukan senaman Tajuk
5 Tidak merokok Cara-cara memastikan keselamatan kanak-kanak terjamin
Pendahuluan
Pernyataan: Bagaimanakah anda menjaga kesihatan diri? kejadian penculikan kanak-kanak dan murid menggusarkan
Saya akan melakukan senaman sekurang-kurangnya tiga semua pihak – tujuan penculikan – mendapatkan wang
kali seminggu. Saya akan memilih aktiviti senaman yang tebusan – membalas dendam – harus peka terhadap isu ini
sesuai dengan tahap kecergasan diri seperti berjoging dan – melindungi dan memastikan kanak-kanak dalam keadaan
berbasikal. Selain itu, saya akan melebihkan sayur-sayuran yang selamat
dan buah-buahan dalam menu harian. Saya akan mengelakkan Isi-isi
makanan bergaram dan berminyak. (a) Ibu bapa perlu membimbing anak-anak mereka supaya

Membaca sentiasa berwaspada pada setiap masa – penting untuk
mencegah sesuatu musibah berlaku – menasihati anak-
1 Berdasarkan Bahan 1 dan Bahan 2 di atas, cara anak menolak ajakan atau pujukan orang yang tidak
mengamalkan gaya hidup sihat ialah mengamalkan dikenali – mengingatkan mereka tentang musibah yang
pemakanan seimbang dan rajin melakukan senaman. akan berlaku akibat kecuaian mereka
(b) Masyarakat harus prihatin dan mengambil peduli
2 Dua nilai yang sama yang terdapat dalam ketiga-tiga kejadian yang berlaku di sekeliling mereka – jangan
bahan tersebut ialah kesederhanaan. Kita mestilah bersikap acuh tak acuh, tidak mahu menjaga tepi kain
bersederhana ketika makan dengan tidak mengambil orang – melaporkan kejadian kepada pihak sekolah
makanan secara berlebihan. Selain itu, kepatuhan. Kita atau polis – ada orang yang mencurigakan – penculik
perlu patuh kepada panduan pemakanan dan amalan berasa serik dan tidak berkesempatan melakukan
pemakanan yang sihat. jenayah
(c) Sekolah harus memantapkan peraturan sekolah –
3 Pada pendapat saya, ibu bapa tidak sepatutnya berlembut mengadakan kawalan yang ketat terutamanya di pintu
hati dan termakan kerenah kanak-kanak yang ingin masuk sekolah – orang luar tidak dapat masuk ke
makan makanan segera dan makanan ringan. Selain itu, kawasan sekolah dengan sesuka hati – keselamatan
mereka hendaklah meluangkan masa untuk memasak di murid-murid terjamin
rumah dan menyediakan makanan yang lebih berkhasiat Penutup
dan menyelerakan kepada anak-anak mereka. Semua pihak mewujudkan kerjasama – kejadian penculikan
yang meragut kebahagiaan dan keharmonian rakyat tidak
Tema 4 Waspada Selalu! berulang – bahaya terdapat di mana-mana – berharap langkah
kawalan harus berterusan untuk memastikan keselamatan
Mendengar dan Bertutur kanak-kanak terjamin

1 para pengguna media sosial seharusnya menyemak Tema 5 Dirgahayu Negaraku
semula kenalan yang terdapat dalam akaun media sosial
yang dimiliki. Sekiranya terdapat pemilik akaun media Seni Bahasa
sosial yang tidak dikenali, mohon unfriend dengan segera
untuk mengelakkan berlakunya hal yang tidak diingini. 1 dalam diri pejuang negara
2 Makanan dikongsi pelbagai aneka
2 orang yang lebih dewasa seperti ibu bapa, penjaga atau 3 bakti hingga ke titis darahku
guru jika dibuli di media sosial. 4 Rakyat hidup berbilang kaum
5 Di sini lahirlah tokoh pejuang negara
3 Simpan segala teks perbualan, e-mel atau imej buli yang
diterima daripada pembuli siber untuk dijadikan bahan Menulis
bukti.
Laporan Sambutan Bulan Kemerdekaan Sekolah Menengah
Membaca Kebangsaan Kuantan

Kejadian pecah rumah atau kecurian semakin berleluasa. Pada 1 Ogos 2021 hingga 30 Ogos 2021, Sekolah
Oleh itu, keselamatan rumah perlu kita utamakan. Sebelum Menengah Kebangsaan Kuantan telah mengadakan sambutan
meninggalkan rumah, kita perlu memastikan rumah yang Bulan Kemerdekaan sempena menyambut Hari Kebangsaan
ditinggalkan berada dalam keadaan selamat. Kita juga perlu negara yang ke-64. Akibat penularan COVID-19, sambutan
menyimpan semua barang berharga di tempat yang selamat. pada tahun ini berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya.
Sebahagian daripada barang berharga boleh disimpan di Sepanjang program tersebut, pelbagai aktiviti secara dalam
dalam bank. Selain itu, semua tingkap dan pintu perlu dikunci talian telah diadakan bagi menyemai semangat cinta akan
sebelum meninggalkan rumah. Semua suis utama juga perlu negara dalam kalangan murid. Aktiviti-aktiviti yang dirancang
dimatikan. Kita juga boleh memaklumkan jiran bahawa ini diharap dapat menimbulkan rasa syukur dan mengenang
kita akan meninggalkan rumah selama beberapa hari agar perjuangan pahlawan negara seperti Dato’ Onn Jaafar dan
jiran dapat memantau rumah kita sewaktu ketiadaan kita Tunku Abdul Rahman dan menghargai jasa mereka.
di rumah nanti. Sekiranya kita ada melanggan surat khabar,
kita hendaklah menghentikan sementara waktu. Surat Pada 1 Ogos 2021, program sambutan dimulakan dengan
khabar yang tidak dikutip merupakan petanda yang jelas bacaan doa dan nyanyian lagu “Negaraku”. Kemudian, aktiviti
menunjukkan rumah tidak berpenghuni. Kita juga perlu diteruskan dengan upacara perasmian oleh Tuan Pengetua,
menyalakan lampu di dalam rumah supaya disangka ada Encik Ramli bin Muhammad. Dalam ucapan perasmian, beliau
orang di dalam rumah. Dengan perancangan yang teliti, kita berharap agar aktiviti yang dirancang dapat meninggalkan
tidak perlu bimbang tentang keselamatan rumah apabila
pulang bercuti ke kampung atau pergi melancong.

J2

BM Tingkatan 3 Jawapan

kesan maksimum kepada murid terutamanya menanamCONTOH 3 atau
semangat patriotik dan meningkatkan jati diri dalam Dia berasa serba salah sama ada hendak melanjutkan
kalangan murid.
pelajaran atau bekerja untuk mengurangkan beban ibu
Pada 3 Ogos 2021, pertandingan melukis poster tokoh bapanya.
negarawan telah diadakan. Seramai 50 orang murid menyertai 4 apabila
pertandingan itu. Para peserta dikehendaki menyiapkan Apabila mengalami stres, dia akan meluahkan
lukisan mereka sebelum pada 7 Ogos. Lukisan mereka perlu perasaannya kepada rakan karibnya.
dihantar dalam Telegram kelas masing-masing. Selepas 5 sekiranya
lukisan diadili oleh beberapa orang hakim yang berkelayakan, Sekiranya gejala vandalisme terus berlaku, negara
lukisan yang menang akan dipamerkan di dalam Telegram terpaksa mengeluarkan banyak wang untuk membaiki
sekolah. Pada masa yang sama, pertandingan kuiz Hari kemudahan awam yang rosak.
Kebangsaan yang menggunakan Google Form telah diadakan.
Banyak murid daripada pelbagai tingkatan menyertai kuiz Tema 6 Integriti Tinggi, Sahsiah Terpuji
tersebut. Sijil digital telah diberikan kepada para pemenang
yang memenangi pertandingan tersebut. Mendengar dan Bertutur

Pada 8 Ogos 2021, pertandingan deklamasi sajak yang 1 ibu bapa perlu bercakap benar dalam semua perkara
bertemakan semangat patriotisme telah diadakan di dalam supaya anak-anak tidak terdidik dengan sikap menipu
kelas masing-masing. Pertandingan ini terbahagi kepada yang ditunjukkan oleh ibu bapa.
dua kategori, iaitu murid menengah rendah dan murid
menengah atas. Setiap kelas akan bertanding untuk memilih 2 mengajar anak mereka tentang elemen integriti secara
seorang wakil. Selepas wakil setiap kelas dipilih, wakil kelas langsung
tersebut akan bertanding dengan wakil daripada kelas-kelas
lain. Persaingan antara mereka sangat sengit. Para peserta 3 Media massa juga perlu memainkan peranan dalam
mendeklamasikan sajak mereka dengan gaya persembahan memberikan pendidikan integriti kepada remaja
yang menarik dan tersendiri. Beberapa orang murid telah
dikenal pasti mempunyai bakat sebagai pendeklamasi. Sijil Menulis
secara digital diagihkan kepada para pemenang.
Amalan rasuah turut menyebabkan keadilan sosial
Pada 16 Ogos 2021, pertandingan membina replika tidak dapat dicapai. Hal ini demikian kerana amalan rasuah
daripada bahan terbuang telah diadakan. Murid yang mengetepikan hak-hak golongan tertentu. Kebanyakan
menyertai pertandingan menghasilkan pelbagai rekaan pemberi rasuah terdiri daripada golongan berada. Oleh itu,
seperti tugu kebangsaan dan bendera daripada bahan si kaya terus menjadi kaya kerana memperoleh peluang
terbuang dengan kreatif sekali. Azmi bin Jamil dari kelas 4 mengumpulkan kekayaan melalui rasuah. Manakala rakyat
Gigih telah mendapat tempat pertama dalam pertandingan terus terhimpit sehingga keperluan asas masyarakat yang
tersebut. Manakala, Lai Shin Yee dari kelas 2 Amanah seharusnya dijaga sukar diperoleh. Keadaan ini bukan
mendapat tempat kedua dan tempat ketiga dimenangi oleh sahaja membebankan rakyat, malah memburukkan lagi
Nor Khaisah dari kelas 5 Harmoni. taraf kemiskinan kerana sumber yang telah ditetapkan bagi
membantu rakyat miskin diselewengkan.
Pada 30 Ogos 2021, Tuan Pengetua menyampaikan
ucapan penutup. Dalam ucapan, beliau berasa bangga Tema 7 Persaudaraan Tanpa Sempadan
terhadap usaha yang ditunjukkan oleh murid dan guru yang
telah menjayakan semua aktiviti yang diadakan sepanjang Mendengar dan Bertutur
Bulan Kemerdekaan ini. Selepas ucapan beliau, laungan
“Merdeka” telah menutup tirai sambutan Bulan Kemerdekaan. 1 bersifat hedonistik dan individualistik
Murid-murid menyanyikan lagu patriotik dengan penuh 2 menghadirkan diri daripada menyertai aktiviti
bersemangat. Semua aktiviti yang dijalankan telah mencapai
matlamatnya untuk menanam rasa cinta akan negara. Semoga kesukarelawanan
aktiviti-aktiviti sambutan Hari Kebangsaan dapat diraikan di 3 membaca buku atau melakukan kerja rumah tanpa
sekolah pada tahun hadapan.
keluar dari rumah
Laporan disediakan oleh, 2 SEPTEMBER 2021. 4 kekurangan pendedahan informasi yang seharusnya
Kaisah
dijalankan oleh kerajaan dan bukan kerajaan
(KAISAH BINTI JAMALUDIN) 5 rendah dan tidak suka akan cabaran

Tingkatan 3 Cekal, Membaca

Sekolah Menengah Kebangsaan Kuantan. Remaja mestilah berwaspada ketika memilih rakan sebaya. Hal
ini demikian kerana remaja didapati lebih berkecenderungan
Tatabahasa untuk menjadikan rakan sebaya sebagai rujukan atau model
untuk membina keperibadian mereka. Penerapan nilai murni
Kata hubung dan pembentukan sahsiah yang mulia dapat disalurkan oleh
dan, untuk, atau, apabila, sekiranya, serta, yang rakan sebaya melalui tingkah laku, nasihat, dan pedoman
yang disampaikan kepada remaja. Sekiranya remaja tersalah
Jawapan cadangan memilih rakan, sudah pasti mereka mudah terangsang untuk
1 dan melakukan perbuatan yang negatif seperti ponteng sekolah,
Kavita dan Siew Ling berkawan baik sejak bangku vandalisme, merokok, gengsterisme, dan penyalahgunaan
dadah. Oleh itu, remaja hendaklah berhati-hati ketika memilih
sekolah rendah lagi.
2 untuk
Pertandingan syarahan itu diadakan untuk memilih

wakil murid menyertai pertandingan syarahan peringkat
daerah.

J3

BM Tingkatan 3 Jawapan

rakan sebaya. Hanya bergaul dengan kumpulan rakan yang mereka membaca. Kata pepatah “melentur buluh biarlah
positif dalam semua aspek kehidupan, remaja akan memiliki daripada rebungnya”. Jadi, amalan membaca karya sastera
tingkah laku yang positif. Tegasnya, kita mestilah bijak dan haruslah dipupuk sejak kecil lagi.
tahu untuk memilih rakan sebaya yang sesuai dengan diri
kita. Membaca

Menulis Bahan 1 membawa mesej bahawa bahasa merupakan
maruah bangsa yang mesti dipelihara supaya kukuh dan
Sumbangan kewangan, pakaian, makanan, dan hebat bagi menyalurkan ilmu serta sebagai perantara dalam
barang keperluan lain merupakan bantuan yang penting mengukuhkan perhubungan sesama manusia. Oleh itu, kita
untuk membantu mangsa bencana alam. Badan kerajaan harus memartabatkan penggunaan bahasa Melayu dalam
dan badan bukan kerajaan (NGO) seperti MERCY boleh semua bidang dan mengelakkan pencemaran bahasa. Bahan
mengadakan kutipan derma untuk memperoleh sumber 2 pula membawa mesej bahawa kini martabat bahasa tidak
dana daripada pelbagai pihak seperti orang ramai, syarikat- lagi diutamakan. Belia yang terpengaruh dengan hedonisme
syarikat korporat, dan sebagainya. Bantuan kewangan mengetepikan bahasa kebangsaan kononnya bahasa Melayu
yang dihulurkan membolehkan mangsa bencana alam yang tidak semaju bahasa asing yang diagung-agungkan. Oleh itu,
tinggal sehelai sepinggang kerana segala harta mereka telah kita mestilah mempertahankan martabat dan kedaulatan
dimusnahkan dalam bencana alam meneruskan kehidupan bahasa ibunda.
dan meringankan beban mangsa seperti kata pepatah berat
mata memandang, berat lagi bahu memikul. Menulis

Selain bantuan kewangan, kita juga boleh memberikan Kesimpulannya, aktiviti-aktiviti sebegini dapat menarik
bantuan perubatan dan rawatan kesihatan kepada mereka. Hal minat murid terhadap karya sastera. Dengan itu, guru-guru
ini demikian kerana pelbagai penyakit akan merebak selepas perlu menggunakan pendekatan yang lebih kreatif untuk
bencana alam. Dengan menghantar pasukan perubatan yang menarik minat murid terhadap karya sastera. Langkah-
terdiri daripada doktor, jururawat, dan pakar perubatan ke langkah yang pragmatik untuk memupuk minat membaca
negara yang dilanda bencana, mereka boleh memberikan karya sastera dalam kalangan murid dan aktiviti yang
perubatan khusus untuk rawatan kes ringan yang kurang difikirkan sesuai mesti dipraktikkan dari awal kerana
serius dan ubat-ubatan seperti vaksin. Pusat rawatan atau melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Sebagai
hospital sementara juga boleh didirikan untuk menjalankan hasilnya, karya sastera yang merupakan warisan bangsa
pembedahan dan merawat mangsa bencana alam. Usaha itu dapat dipertahankan dan tidak akan lenyap ditelan zaman.
CONTOHdapat mengelakkan lebih banyak nyawa terkorban.
Mendengar dan Bertutur
Pakar psikologi dan kaunselor juga boleh dihantar bagi
memberikan sokongan moral kepada mangsa bencana alam. 1 penerimaannya lebih selari dengan aliran kini
Lazimnya, mangsa bencana alam akan mengalami trauma dan
hidup dalam penderitaan serta kesedihan akibat kehilangan sehinggakan remaja kurang berminat untuk
keluarga yang disayangi. Dengan bimbingan dan kaunseling
yang diberikan, semangat mangsa bencana dapat dipulihkan berkomunikasi melalui bahasa terutama bahasa Melayu
dan hati mereka yang remuk-redam juga dapat dirawati.
Lantas, mereka akan memperoleh semangat baharu dan yang memiliki tatabahasa dan frasa lebih tersusun.
motivasi diri untuk meneruskan kehidupan dengan penuh 2 penggunaan bahasa ringkas lebih diutamakan dalam
keyakinan.
perbualan dalam talian sebenar mereka
Tema 8 Subur Bahasa, Mekar Sastera 3 mempertahankan bahasa

Mendengar dan Bertutur memandangkan bahasa ringkas lebih sebati dalam jiwa

Antara langkah untuk menarik minat masyarakat membaca Tatabahasa
karya sastera ialah pihak tertentu perlu sentiasa mengadakan
pertandingan membaca karya sastera, pertandingan Awalan
perundingan pendapat karya sastera, dan sebagainya. terpenting, berperanan, sebagai, berkomunikasi, menerima,
Pembaca-pembaca bukan sahaja dapat membaca karya kehendak, pendapat, diangkat, pelbagai, termasuk, pelajar
sastera dengan lebih banyak, bahkan juga boleh mengenali
kawan yang baharu dan juga dapat memenangi hadiah dengan Apitan
menyertai pertandingan. Selain itu, pihak sekolah juga boleh merupakan, kehidupan, seharian, menyampaikan,
mengadakan mingguan pembacaan karya sastera, projek melalui, perasaan, pengalaman, pengetahuan, pendidikan,
pembacaan karya sastera, dan sebagainya. Murid-murid akan penyampaian, kebangsaan, dijadikan, membolehkan,
menambahkan ilmu pengetahuan setelah membaca karya menuturkan, menggunakan, menguasai
sastera. Perpustakaan di sekolah juga harus menambahkan
karya sastera seperti cerpen dan novel untuk menarik minat Akhiran
murid membaca karya sastera. Program NILAM tentang karya fikiran
sastera juga boleh diadakan untuk meningkatkan minat
murid-murid dalam pembacaan karya sastera. Ibu bapa juga Bina ayat
memainkan peranan yang penting untuk menggalakkan anak- 1 Sebagai pengguna yang bijak, kita haruslah
anak membaca karya sastera. Ibu bapa haruslah membelikan
anak-anak karya sastera yang sesuai untuk menarik minat mengutamakan barangan keperluan berbanding
kehendak.
2 Kebolehan menguasai pelbagai bahasa membolehkan
kita bersaing pada peringkat yang lebih tinggi.
3 Lawatan sambil belajar ke Muzium Negara membolehkan
murid-murid memperoleh pengetahuan dan pengalaman
yang baharu.

J4

CONTOH


Click to View FlipBook Version