The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Publications, 2021-11-04 19:40:43

Moral Tingkatan 5

Moral Tingkatan 5

Khas untuk guru sahaja

Dengan setiap pembelian buku, guru boleh
dapatkan salinan lembut (softcopy) dalam
bentuk PDF untuk memudahkan proses
pengajaran dan pembelajaran di rumah (home-
based learning).

Sekiranya guru memerlukan PDF, sila
hubungi Bahagian Penjualan dan Pemasaran
Cemerlang Publications Sdn. Bhd. di talian:

03-89592001
03-89593001
016-3324137

Kandungan

Rekod Pentaksiran Murid..................................................................i – iv
Bidang 5 INSAN BERMORAL

Unit 1 Norma Masyarakat Global Membentuk Keharmonian Sejagat.....1

Unit 2 Ukir Nama di Mata Dunia, Jati Diri Berpisah Tiada.....................9

Unit 3 Kerohanian Membentuk Individu Bermoral............................... 16

Unit 4 Penggunaan Sumber dan Penyebaran Maklumat

demi Kesejahteraan Sejagat........................................................ 24

Bidang 6 JATI DIRI MORAL

Unit 5 Integriti Pemacu Kecemerlangan Organisasi............................. 32

Unit 6 Pembangunan Negara Bertunjangkan Integriti......................... 40

Unit 7 Berperikemanusiaan Pemangkin Kesejahteraan Global............ 48

Bidang 7 MORAL DAN KENEGARAAN
Unit 8 Penglibatan Diri Peneraju Komuniti........................................... 56

Unit 9 Kerjasama Masyarakat Global.................................................... 64

Unit 10 Pengurusan Kewangan Secara Beretika Menjamin Keharmonian

Hidup............................................................................................73

Unit 11 Malaysia Unggul di Mata Dunia.................................................. 81

Unit 12 Malaysia dalam Hubungan Antarabangsa................................. 90

Penilaian Akhir Tahun............................................................................. 99

Jawapan Semua laman sesawang dalam

buku ini boleh dicapai pada QR

September 2021

REKOD PENTAKSIRAN
PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5

TP Tafsiran Menguasai ()/ Tandatangan
Belum Menguasai () Guru & Tarikh

Unit 1: Norma Masyarakat Global Membentuk Keharmonian Sejagat

1 Menyatakan maksud norma masyarakat global.

2 Menerangkan contoh norma masyarakat global.

3 Menilai kepentingan amalan norma masyarakat global.

4 Menganalisis kesan pengabaian norma masyarakat global.

5 Menghayati dan mempamerkan amalan norma masyarakat
global dalam kehidupan harian.

Menghayati dan mengamalkan sikap menghormati norma
6 masyarakat global dalam kehidupan harian secara tekal serta

boleh dicontohi.

Unit 2: Ukir Nama di Mata Dunia, Jati Diri Berpisah Tiada

1 Menyatakan ciri individu glokal.

2 Menerangkan dengan contoh sikap individu glokal.

3 Menilai kepentingan menjadi individu glokal.

4 Menganalisis kesan individu tidak bersikap glokal.

5 Menghayati dan mempamerkan sikap individu glokal dalam
kehidupan harian.

6 Menghayati dan mengamalkan sikap individu glokal dalam
kehidupan harian secara tekal serta boleh dicontohi.

Unit 3: Kerohanian Membentuk Individu Bermoral

1 Menyatakan ciri individu yang mempunyai nilai kerohanian.

2 Menerangkan cara meningkatkan nilai kerohanian.

3 Menilai kepentingan nilai kerohanian bagi membentuk
individu bermoral.

4 Menganalisis implikasi pengabaian nilai kerohanian dalam diri
individu.

5 Menghayati dan mempamerkan nilai kerohanian dalam
kehidupan harian.

6 Menghayati dan mengamalkan nilai kerohanian dalam
kehidupan harian secara tekal serta boleh dicontohi.

i

Pendidikan Moral Tingkatan 5 Rekod Pentaksiran Murid

TP Tafsiran Menguasai ()/ Tandatangan
Belum Menguasai () Guru & Tarikh

Unit 4: Penggunaan Sumber dan Penyebaran Maklumat demi Kesejahteraan Sejagat

1 Menyatakan contoh sumber dan maklumat yang sahih demi
mengekalkan kesejahteraan sejagat.

2 Menerangkan tatacara menggunakan sumber dan
menyebarkan maklumat demi kesejahteraan sejagat.

3 Menilai penggunaan sumber dan penyebaran maklumat yang
menggugat kesejahteraan sejagat.

4 Menganalisis implikasi penggunaan sumber dan penyebaran
maklumat yang menjejaskan kesejahteraan sejagat.

Menghayati dan mempamerkan amalan penggunaan sumber
5 dan penyebaran maklumat dalam kehidupan harian demi

kesejahteraan sejagat.

Menggunakan sumber dan menyebarkan maklumat yang sahih
6 demi kesejahteraan sejagat dalam kehidupan harian secara

tekal serta boleh dicontohi.

Unit 5: Integriti Pemacu Kecemerlangan Organisasi

1 Menyatakan maksud integriti organisasi.

2 Menerangkan cara melaksanakan integriti dalam organisasi.

3 Menilai kepentingan amalan integriti dalam organisasi.

4 Menganalisis implikasi sekiranya amalan integriti dalam
organisasi tidak dipraktikkan.

5 Menghayati dan mempamerkan amalan integriti organisasi
dalam kehidupan harian.

6 Menghayati dan mengamalkan integriti organisasi dalam
kehidupan harian secara tekal serta boleh dicontohi.

Unit 6: Pembangunan Negara Bertunjangkan Integriti

1 Menyatakan contoh integriti demi pembangunan negara.

2 Menerangkan cara melaksanakan tanggungjawab dengan
berintegriti demi pembangunan negara.

3 Menilai kepentingan integriti demi pembangunan negara.

4 Menganalisis implikasi perbuatan yang tidak berintegriti
kepada pembangunan negara.

Menghayati dan mempamerkan tanggungjawab dengan
5 berintegriti demi pembangunan negara dalam kehidupan

harian.

Menghayati dan mengamalkan tanggungjawab dengan
6 berintegriti demi pembangunan negara dalam kehidupan

harian secara tekal serta boleh dicontohi.

ii

Pendidikan Moral Tingkatan 5 Rekod Pentaksiran Murid

TP Tafsiran Menguasai ()/ Tandatangan
Belum Menguasai () Guru & Tarikh

Unit 7: Berperikemanusiaan Pemangkin Kesejahteraan Global

1 Menyatakan ciri berperikemanusiaan demi kesejahteraan
global.

2 Menerangkan contoh perlakuan berperikemanusiaan demi
kesejahteraan global.

3 Menilai kebaikan berperikemanusiaan demi kesejahteraan
global.

4 Menganalisis kesan pengabaian sikap perikemanusiaan demi
kesejahteraan global.

5 Menghayati dan mempamerkan sikap perikemanusiaan demi
kesejahteraan global dalam kehidupan harian.

Menghayati dan mengamalkan sikap perikemanusiaan demi
6 kesejahteraan global dalam kehidupan harian secara tekal

serta boleh dicontohi.

Unit 8: Penglibatan Diri Peneraju Komuniti

1 Menyatakan contoh program komuniti yang boleh dilaksanakan
bersama-sama badan kerajaan atau badan bukan kerajaan.

2 Menerangkan cara melaksanakan program komuniti bersama-
sama badan kerajaan atau badan bukan kerajaan.

3 Memerihalkan kepentingan melaksanakan program komuniti
bersama-sama badan kerajaan atau badan bukan kerajaan.

Menganalisis implikasi sekiranya kurang penglibatan dalam
4 program komuniti bersama-sama badan kerajaan atau badan

bukan kerajaan.

Menghayati dan melibatkan diri dalam program komuniti
5 bersama-sama badan kerajaan dan badan bukan kerajaan

dalam kehidupan harian.

Menghayati dan melibatkan diri dalam program komuniti
6 bersama-sama badan kerajaan atau badan bukan kerajaan

dalam kehidupan harian secara tekal serta boleh dicontohi.

Unit 9: Kerjasama Masyarakat Global

1 Menyatakan contoh kerjasama dalam masyarakat global.

2 Menerangkan kepentingan bekerjasama dalam masyarakat
global.

3 Menilai cabaran bekerjasama dalam masyarakat global.

4 Menganalisis kesan pengabaian sikap kerjasama dalam
masyarakat global.

5 Menghayati dan bekerjasama dengan masyarakat global dalam
kehidupan harian.

Menghayati dan mengamalkan kerjasama dengan masyarakat
6 global dalam kehidupan harian secara tekal serta boleh

dicontohi.

iii

Pendidikan Moral Tingkatan 5 Rekod Pentaksiran Murid

TP Tafsiran Menguasai ()/ Tandatangan
Belum Menguasai () Guru & Tarikh

Unit 10: Pengurusan Kewangan Secara Beretika Menjamin Keharmonian Hidup

1 Menyatakan pelbagai sumber kewangan yang diperoleh secara
beretika.

2 Menerangkan cara menguruskan kewangan secara beretika.

3 Menilai kepentingan pengurusan kewangan secara beretika.

4 Menganalisis kesan pengurusan kewangan secara tidak
beretika.

5 Menghayati dan mempamerkan amalan menguruskan
kewangan secara beretika dalam kehidupan harian.

Menghayati dan mempraktikkan amalan menguruskan
6 kewangan secara beretika dalam kehidupan harian secara

tekal serta boleh dicontohi.

Unit 11: Malaysia Unggul di Mata Dunia

1 Menyatakan contoh kejayaan Malaysia yang dibanggakan di
persada dunia.

2 Menerangkan cara mengharumkan nama negara di persada
dunia.

3 Menilai kepentingan mengharumkan nama negara di persada
dunia.

4 Menganalisis cabaran dalam mengharumkan nama negara di
persada dunia.

Menghayati dan melibatkan diri dalam aktiviti yang boleh
5 mengharumkan nama negara di persada dunia dalam

kehidupan harian.

Menghayati dan melibatkan diri dalam aktiviti yang boleh
6 mengharumkan nama negara di persada dunia dalam

kehidupan harian secara tekal serta boleh dicontohi.

Unit 12: Malaysia dalam Hubungan Antarabangsa

1 Menyatakan maksud hubungan antarabangsa.

2 Menerangkan hubungan dua hala Malaysia dengan negara luar.

3 Menilai kepentingan mengekalkan hubungan antara Malaysia
dengan negara luar.

4 Menganalisis cabaran negara dalam mengekalkan hubungan
Malaysia dengan negara luar.

5 Menghayati dan mempamerkan usaha mengekalkan hubungan
antarabangsa dalam kehidupan harian.

Menghayati dan mengamalkan kerjasama untuk mengekalkan
6 hubungan antarabangsa dalam kehidupan harian secara tekal

serta boleh dicontohi.

iv

Norma Masyarakat Global

Unit 1 Membentuk Keharmonian Sejagat

Bidang 5 Insan Bermoral

Standard Pembelajaran Nilai:

5.1.1 Memberikan maksud norma masyarakat global. u Hormat
5.1.2 Menjelaskan contoh norma masyarakat global. u Hemah tinggi
5.1.3 Menghuraikan kepentingan amalan norma masyarakat global. u Rasional
5.1.4 Meramalkan kesan pengabaian norma masyarakat global. u Kesederhanaan
5.1.5 Mengekspresikan perasaan apabila mengamalkan norma masyarakat u Kebebasan

global.
5.1.6 Mengamalkan sikap menghormati norma masyarakat global dalam

kehidupan harian.

Maksud Norma Perlakuan yang ditunjukkan oleh masyarakat dunia berasaskan
Masyarakat Global peraturan sosial yang diterima dan dikongsi bersama.

NORMA MASYARAKAT GLOBAL

 Memahami, menghayati dan menerima amalan masyarakat global
 Melestarikan kesejahteraan global
 Berkomunikasi mengikut kesesuaian dalam hubungan antara budaya masyarakat global
 Bertindak wajar dalam mengejar pembangunan dan menjaga kelestarian global
 Mengamalkan sifat kemanusiaan secara global
 Memahami isu silang budaya masyarakat global
 Menghormati perspektif dalam kepelbagaian isu global

CONTOH NORMA MASYARAKAT GLOBAL Info Digital 1

Ekonomi Sosiobudaya Kelestarian alam sekitar
– Pembelian tanpa tunai – Menyantuni masyarakat – Budaya mesra alam
– Penerimaan mata wang – Pembangunan terancang
global – Pengurusan alam sekitar
yang standard – Bangga dan
– Transaksi dalam talian global secara sistematik
mengutamakan jati diri
negara asal

Peraturan dan undang-undang Kesihatan Teknologi
– Menghormati dan melindungi – Perkongsian kepakaran – Inovasi dan penciptaan

hak asasi manusia perubatan seluruh dunia alat teknologi baharu
– Mematuhi peraturan – Kerjasama dalam – Jalinan dan jaringan

dan undang-undang pengawalan penyakit telekomunikasi yang
antarabangsa berjangkit merapatkan jurang digital

1

Pendidikan Moral Tingkatan 5 Unit 1

KEPENTINGAN AMALAN NORMA MASYARAKAT GLOBAL

Meningkatkan ekonomi global Meningkatkan penguasaan teknologi
– Dapat merangsang pasaran ekonomi dalam masyarakat global
– Meningkatkan tahap komunikasi
global
antara masyarakat global

Memartabatkan hak asasi manusia dan
kelestarian alam sekitar global
– Mewujudkan perpaduan masyarakat

global

KESAN PENGABAIAN NORMA MASYARAKAT GLOBAL

Wujudnya Interaksi sosial
diskriminasi masyarakat

antara global terjejas
masyarakat

global

Alam sekitar
global terancam

2

Pendidikan Moral Tingkatan 5 Unit 1

STANDARD TAHAP STANDARD PRESTASI MENGUASAI (3)/
KANDUNGAN PENGUASAAN Menyatakan maksud norma masyarakat global. BELUM MENGUASAI (7)

5.1 Norma Masyarakat 1
Global

ARAHAN: Berdasarkan gambar di bawah, nyatakan maksud norma masyarakat global.

Maksud norma masyarakat global:
N orma masyarakat global boleh ditakrifkan sebagai perlakuan yang ditunjukkan oleh anggota
masyarakat dunia berasaskan peraturan sosial yang diterima dan dikongsi bersama.

3

Pendidikan Moral Tingkatan 5 Unit 1

STANDARD TAHAP STANDARD PRESTASI MENGUASAI (3)/
KANDUNGAN PENGUASAAN Menerangkan contoh norma masyarakat global. BELUM MENGUASAI (7)

5.1 Norma Masyarakat 2
Global

ARAHAN: Terangkan contoh norma masyarakat global mengikut kategori.

Kelestarian alam sekitar

– Budaya mesra alam
– Pembangunan terancang
– Pengurusan isu alam sekitar global secara sistematik

Kesihatan

– Perkongsian kepakaran perubatan seluruh dunia
– Penyelidikan dan pembangunan produk dan ubat-ubatan
– Kerjasama dalam pengawalan penyakit berjangkit

Ekonomi

– Pembelian tanpa tunai
– Penerimaan mata wang yang standard
– Transaksi dalam talian

4

Pendidikan Moral Tingkatan 5 Unit 1

STANDARD TAHAP STANDARD PRESTASI MENGUASAI (3)/
KANDUNGAN PENGUASAAN BELUM MENGUASAI (7)

5.1 Norma Masyarakat 3 Menilai kepentingan amalan norma masyarakat global.
Global

ARAHAN: Berdasarkan situasi di bawah, pelajar perlu menilai kepentingan amalan norma masyarakat
global.

Situasi 1

Masyarakat global terlibat dalam kempen “Earth Hour” yang diadakan pada bulan Mac setiap tahun
untuk menangani isu pemanasan global.

Kepentingan:
– Memberikan kesedaran kepada masyarakat global tentang kesan pemanasan global dan perubahan

iklim kepada dunia
– Dapat melahirkan masyarakat yang lebih prihatin dan penyayang sesama manusia dan alam

sekitar
– Mewujudkan perpaduan masyarakat global
– Memartabatkan hak asasi manusia dan kelestarian alam sekitar global

Situasi 2
Sepasukan pekerja industri automotif di Malaysia telah dihantar ke negara Jepun baru-baru ini.

Kepentingan:
– Meningkatkan penguasaan teknologi dalam masyarakat global
– Penyebaran dan perkongsian ilmu terkini lebih pantas dan efisien
– Meningkatkan tahap komunikasi antara masyarakat global

5

Pendidikan Moral Tingkatan 5 Unit 1

Praktis ke Arah S P M

Bahagian A

1 Gambar di bawah menunjukkan kepakaran perubatan dan kesihatan.

(a) Berdasarkan gambar tersebut, terangkan kesan positif daripada amalan norma masyarakat
negara global.

(i) H1 Meningkatkan penguasaan teknologi dalam masyarakat global [3 markah]
H2 Membentuk tingkah laku masyarakat dunia yang berperikemanusiaan

(ii) H3 Melahirkan masyarakat yang prihatin dan penyayang
H4 Memartabatkan hak asasi manusia dan kelestarian alam sekitar global

(iii) H5 Meningkatkan ekonomi global
[Terima jawapan lain yang munasabah]

(b) Selain kepakaran perubatan dan kesihatan, nyatakan tiga contoh norma masyarakat global

yang lain.
H1 Inovasi dan penciptaan alat teknologi baharu

(i) H2 Menghormati hak asasi manusia
H3 Mematuhi peraturan dan undang-undang antarabangsa

(ii) H4 Penyelidikan dan pembangunan produk dan ubat-ubatan

H5 Kerjasama dalam kawalan penyakit berjangkit

(iii) H6 Budaya mesra alam

H7 Pembelian tanpa tunai [3 markah]
[Terima jawapan lain yang munasabah]

(c) Huraikan bagaimana anda mengamalkan sikap norma masyarakat global dalam kehidupan
seharian. Jelaskan.

(i) F1 Mengamalkan budaya mesra alam

H1 Menyokong penghasilan produk berasaskan bahan kitar semula

(ii) F2 Menyantuni masyarakat global
H2 Menyertai misi bantuan kemanusiaan

[4 markah]

6

Pendidikan Moral Tingkatan 5 Unit 1

Bahagian B

2 Maklumat berikut berkaitan dengan kempen bertemakan perpaduan.

PERPADUAN RAKYAT CITRA PEMBANGUNAN NEGARA BANGSA

Huraikan peranan anda untuk merealisasikan tema di atas berdasarkan nilai universal yang dipelajari.
[10 markah]

N1 Hormat
N2 Hemah tinggi

N3 Kesederhanaan

F1 Memahami isu silang budaya masyarakat negara bangsa
H1 Mewujudkan keamanan dan keharmonian negara bangsa
F2 Memahami, menghormati dan menerima amalan masyarakat negara bangsa
H1 Mewujudkan hubungan kerjasama yang baik antara negara bangsa
F3 Berkomunikasi mengikut kesesuaian dalam hubungan antara budaya masyarakat negara bangsa
F4 Mengamalkan sifat kemanusiaan antara negara bangsa

H4 Mengelakkan perselisihan faham dan mewujudkan sikap toleransi antara negara bangsa


[Terima jawapan lain yang munasabah]

Maksimum: 10m


7

Pendidikan Moral Tingkatan 5 Unit 1

Bahagian C

3 Situasi berikut berkaitan dengan perbezaan sikap antara Syarikat A dengan Syarikat B.

Situasi (Syarikat A)
Syarikat A telah menghasilkan produk berasaskan bahan kitar semula.


Situasi (Syarikat B)
Syarikat B telah menghasilkan produk berasaskan sumber haiwan.


(a) Berdasarkan kedua-dua situasi, wajarkah sikap yang ditunjukkan oleh kedua-dua syarikat

tersebut berdasarkan nilai universal yang dipelajari? [10 markah]

(b) Bincangkan cara anda mengamalkan norma masyarakat global dalam melestarikan alam sekitar.

[10 markah]

(a) Wajar sikap yang ditunjukkan oleh Syarikat A manakala tidak wajar sikap yang ditunjukkan oleh Syarikat B.
N1 Rasional N2 Hemah tinggi

N3 Kesederhanaan

H1 Mengimbangkan antara ekosistem alam sekitar dengan kesejahteraan hidup

H2 Mengelakkan aktiviti yang boleh menyebabkan kemusnahan flora dan fauna apabila meneroka alam semula jadi

H3 Tidak memikirkan permintaan tinggi di pasaran dan keuntungan semata-mata dengan merosakkan alam sekitar

H4 Menggunakan bahan-bahan yang tidak memberikan impak negatif kepada alam sekitar

H5 Menggunakan bahan kitar semula dengan mengamalkan prinsip penggunaan lestari dalam kehidupan

H6 Dapat mengelakkan pengeksploitasian alam

H7 Sentiasa menjaga keharmonian antara manusia dengan alam sekitar dalam kehidupan seharian

[Terima jawapan lain yang munasabah] Maksimum: 10m

(b) F1 Bersikap prihatin dan penyayang terhadap alam sekitar

H1 Budaya mesra alam

F2 Mematuhi peraturan dan undang-undang alam sekitar

H1 Mengamalkan aktiviti kelestarian alam sekitar dengan melibatkan diri dalam aktiviti gotong-royong

H2 Dapat menjamin kualiti alam sekitar secara global

F3 Bekerjasama dan menyokong kempen/ aktiviti/ program yang dianjurkan oleh pihak kerajaan

H1 Menyertai kempen kesedaran alam sekitar

H2 Menyokong kempen ‘Earth Hour’ untuk penjimatan tenaga elektrik dalam kehidupan

F4 Membuat aduan kepada pihak berkuasa terhadap projek-projek yang menjejaskan kualiti alam sekitar

H1 Bagi memastikan pembangunan alam sekitar dilakukan secara terancangF5 Mengelakkan daripada mengeksploitasi sumber alam sekitar yang boleh menyebabkan alam sekitar global

terancam

F6 Memahami, menghormati dan menerima amalan norma masyarakat global dalam melestarikan alam sekitarF7 Bertindak tegas dalam melestarikan alam sekitar seiring dengan kemajuan pembangunanF8 Melatih individu menghayati dan menghargai ekosistem alam semula jadiF9 Menyemai sikap sayang akan alam sekitar dan kelestarian global dalam masyarakat

[Terima jawapan lain yang munasabah] Maksimum: 10m

8

Unit 2 Ukir Nama di Mata Dunia,
Jati Diri Berpisah Tiada

Bidang 5 Insan Bermoral

Standard Pembelajaran Nilai:

5.2.1 Menjelaskan ciri individu glokal. u Kepercayaan
5.2.2 Mengenal pasti sikap individu glokal. kepada Tuhan
5.2.3 Menghuraikan kepentingan menjadi individu glokal.
5.2.4 Meramalkan kesan sekiranya individu tidak bersikap glokal. u Hemah tinggi
5.2.5 Mengekspresikan perasaan apabila bertindak sebagai individu u Harga diri
u Toleransi
glokal. u Patriotisme
5.2.6 Mengamalkan sikap individu glokal dalam kehidupan harian.

CIRI INDIVIDU GLOKAL Info Digital 2

Berdaya saing Jaringan dan jalinan glokal yang baik
– Mampu bersaing pada peringkat lokal – Mempunyai hubungan yang baik dan

dan global mampu berkomunikasi pada peringkat
– Memberikan idea yang mencerminkan lokal dan global
– Menerima, menghormati dan
wawasan bertaraf glokal menguruskan kepelbagaian budaya
lokal dan global
Jati diri kukuh
– Menyesuaikan diri dengan perubahan Kemahiran teknologi maklumat
– Mengelakkan penyalahgunaan teknologi
dunia tanpa mengabaikan jati diri
– Berfikiran positif dan optimis maklumat yang menggugat jati diri
– Mampu mengadaptasi teknologi

maklumat mengikut peredaran masa

SIKAP INDIVIDU GLOKAL

Mengutamakan Menguasai pelbagai bahasa Menyesuaikan teknologi
budaya asal tanpa mengabaikan bahasa global dengan teknologi
kebangsaan dan bahasa ibunda
Mengutamakan produk tempatan
tempatan berbanding Menjaga nama baik
negara ketika berada di Mengekalkan jati diri
dengan produk walaupun bersaing pada
antarabangsa luar negara
peringkat global
9

Pendidikan Moral Tingkatan 5 Unit 2

KEPENTINGAN MENJADI INDIVIDU GLOKAL

Membentuk Dapat melahirkan Berilmu dan
individu yang individu yang berkemahiran dalam
mempunyai sikap membuat keputusan
kreatif dan dan pemikiran yang
inovatif berkualiti tinggi Mencapai prestasi yang
cemerlang
Meningkatkan Mampu bersaing
imej negara di dengan dunia luar
persada dunia

Menghadapi Mampu mengekalkan Kemampuan
cabaran glokal identiti lokal menghadapi cabaran
global
Melestarikan Dapat memberikan
pembangunan sumbangan yang Berfikiran di luar
progresif dalam kotak dari segi ilmu,
negara dan pembangunan negara tindakan, disiplin dan
modal insan wawasan

KESAN SEKIRANYA INDIVIDU TIDAK BERSIKAP GLOKAL

Mudah terpengaruh Transformasi kemajuan Kepakaran dan kemahiran
dengan budaya luar negara terjejas yang terhad dalam bidang

10 yang diceburi

Pendidikan Moral Tingkatan 5 Unit 2

STANDARD TAHAP STANDARD PRESTASI MENGUASAI (3)/
KANDUNGAN PENGUASAAN Menyatakan ciri individu glokal. BELUM MENGUASAI (7)

5.2 Individu Glokal 1

ARAHAN: Pelajar diminta menyatakan ciri individu glokal. i-THINK Peta Pokok

Ciri Individu Glokal

(a) – Mampu bersaing pada peringkat lokal (c) – Menerima, menghormati dan mengurus
dan global kepelbagaian budaya lokal dan global

(b) – Memberikan idea yang mencerminkan (d) – Menyesuaikan diri dengan perubahan
wawasan bertaraf glokal dunia tanpa mengabaikan jati diri

STANDARD TAHAP STANDARD PRESTASI MENGUASAI (3)/
KANDUNGAN PENGUASAAN Menerangkan dengan contoh sikap individu glokal. BELUM MENGUASAI (7)

5.2 Individu Glokal 2

ARAHAN: Berdasarkan gambar di bawah, terangkan contoh sikap individu glokal.
1

Mengutamakan produk tempatan berbanding
dengan produk antarabangsa

2

– Hidup berbaik-baik dalam kalangan
masyarakat berbilang kaum

– Mengutamakan budaya asal
– Menguasai pelbagai bahasa tanpa

mengabaikan bahasa kebangsaan dan
bahasa ibunda

11

Pendidikan Moral Tingkatan 5 Unit 2

STANDARD TAHAP STANDARD PRESTASI MENGUASAI (3)/
KANDUNGAN PENGUASAAN Menilai kepentingan menjadi individu glokal. BELUM MENGUASAI (7)

5.2 Individu Glokal 3

ARAHAN: Berdasarkan situasi di bawah, pelajar perlu menilai kepentingan menjadi individu glokal.

Situasi 1

Ranjeet berhasrat untuk membina kerjaya di tanah air setelah 5 tahun belajar di luar negara dalam
bidang kejuruteraan.

Kepentingan
bekerja di tanah air

– Meningkatkan ekonomi – Tidak perlu – Mendapat pelbagai
dan produktiviti negara
menyesuaikan diri kemudahan dari
– Menunjukkan semangat
cinta akan negara dengan suasana dan segi pinjaman dan

keadaan tempat baharu bantuan kerana negara

menyediakan pinjaman

perumahan dan

kemudahan kewangan

– Melestarikan pembangunan
negara dan modal insan

– Membentuk individu – Membuatkan negara maju
yang kreatif dan inovatif yang lain memandang
tinggi terhadap negara
kita melalui pemerhatian
mereka bahawa rakyat
negara ini bersungguh-
sungguh berkhidmat untuk
negara sendiri

[Terima jawapan lain yang munasabah]

12

Pendidikan Moral Tingkatan 5 Unit 2

Praktis ke Arah S P M

Bahagian A

1 Gambar di bawah menunjukkan satu Festival Seni Bela Diri peringkat antarabangsa.

(a) Berdasarkan gambar tersebut, senaraikan seni bela diri Malaysia yang diminati di luar negara.

(i) H1 Silat gayung

(ii) H2 Silambam [3 markah]

(iii) H3 Wusyu
[Terima jawapan lain yang munasabah]

(b) Sebagai individu glokal, bagaimanakah anda dapat mempromosikan seni bela diri di luar negara?

(i) H1 Mempromosikan keistimewaan seni bela diri melalui media sosial

(ii) H2 Mengadakan persembahan di kejohanan antarabangsa

(iii) H3 Memberikan sokongan dengan menghadiri sebarang kejohanan yang dianjurkan

[Terima jawapan lain yang munasabah] [3 markah]

(c) Pada pendapat anda, huraikan kesan sekiranya sikap glokal diketepikan dalam budaya masyarakat
tempatan.

(i) H1 Hilang nilai, etika dan jati diri dalam mengejar arus globalisasi
H2 Transformasi kemajuan negara terjejas

(ii) H3 Kesukaran menerima kepelbagaian sosiobudaya
H4 Kesukaran bersaing dan berkomunikasi dengan dunia luar

H5 Mudah terpengaruh dengan budaya luar [4 markah]
[Terima jawapan lain yang munasabah]

13

Pendidikan Moral Tingkatan 5 Unit 2

Bahagian B

2 Maklumat berikut berkaitan dengan kempen menyokong produk tempatan.

BELI BARANGAN BUATAN MALAYSIA

Huraikan peranan anda sebagai anggota masyarakat untuk merealisasikan tema di atas berdasarkan
nilai universal yang dipelajari.
[10 markah]

N1 Patriotisme
N2 Hemah tinggi
N3 Toleransi
F1 Menerangkan kebaikan barangan buatan Malaysia melalui media sosial
H1 Dapat merangsang perkembangan industri tempatan bersaing dengan barangan import
F2 Memberikan sokongan kepada peniaga barangan tempatan di ekspo atau karnival jualan
H1 Mengajak rakan dan ahli keluarga menghadiri ekspo dan membeli barangan yang dijual
F3 Menyahut seruan kerajaan melalui kempen kesedaran dengan membeli barangan tempatan
H1 Dapat melariskan jualan barangan tempatan di pasaran
F4 Ibu bapa mendidik anak-anak menyokong produk tempatan
H1 Dapat membantu meningkatkan ekonomi negara
[Terima jawapan lain yang munasabah]

Maksimum: 10m


14

Pendidikan Moral Tingkatan 5 Unit 2

Bahagian C

3 Situasi berikut berkaitan dengan penerimaan budaya tempatan dan antarabangsa oleh masyarakat
tempatan.

Situasi (Syarikat A)

Rahul mengagung-agungkan muzik antarabangsa berbanding tarian klasik budaya
kaum India kerana dia sudah lama menetap di luar negara.


(a) Berdasarkan situasi tersebut, wajarkah sikap yang ditunjukkan oleh Rahul berdasarkan nilai

universal yang dipelajari? [10 markah]

(b) Pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk mengekalkan keunikkan budaya tempatan di

persada antarabangsa?

[10 markah]

(a) Tidak wajar perbuatan Rahul

N1 Hemah tinggi

N2 Patriotisme

N3 Harga diri

H1 Mengutamakan budaya asal

H2 Dapat mengekalkan identiti glokal

H3 Bertanggungjawab mengekalkan jati diri walaupun bersaing di peringkat global

H4 Dapat meningkatkan imej negara di mata dunia

H5 Mengutamakan produk tempatan berbanding produk antarabangsa

H6 Mengagungkan tarian klasik India berbanding muzik antarabangsa

H7 Menjaga nama baik negara ketika berada di luar negara

H8 Memastikan tarian klasik India tidak pupus dengan sikap generasi baharu yang mengabaikan tradisi tempatan

[Terima jawapan lain yang munasabah] Maksimum: 10m

(b) H1 Pihak kerajaan khususnya Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia bertanggungjawab

untuk mengadakan aktiviti kebudayaan rakyat Malaysia di mana-mana acara kebudayaan antarabangsa sekurang-

kurangnya sekali dalam setahun

H2 Dapat mendedahkan keunikan budaya yang terdapat di Malaysia kepada rakyat luar negara

H3 Pihak kerajaan boleh mengadakan Pesta Kebudayaan dan Kesenian di peringkat negeri, negara mahupun

antarabangsa untuk menunjukkan pelbagai aktiviti kebudayaan yang terdapat di Malaysia yang meliputi tarian,

muzik, makanan, pakaian dan sebagainya

H4 Mengadakan rumah terbuka bagi setiap perayaan yang disambut di Malaysia seperti Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya

Aidiladha, Tahun Baharu Cina, Hari Deepavali, Hari Gawai, dan sebagainya dengan menjemput diplomat dari luar

negara

H5 Dapat mengeratkan hubungan antara rakyat Malaysia yang pelbagai kaum dengan rakyat luar negara

H6 Mengadakan kempen-kempen untuk menggalakkan masyarakat untuk terus memartabatkan budaya masing-masing

sama ada dalam negara mahupun sehingga ke luar negara

H7 Kempen-kempen yang diadakan oleh pihak swasta mahupun pihak kerajaan akan dapat menyedarkan masyarakat

betapa pentingnya usaha untuk mengekalkan budaya yang masih diamalkan oleh setiap kaum di Malaysia

H8 Contoh kempen yang boleh dilakukan ialah “Bersama Kita Mengekalkan Budaya Kita” atau “Budaya Melambangkan

Bangsa”

H9 Promosi melalui media cetak atau elektronik dalam menjayakan lagi kempen-kempen yang akan dijalankan wajar

dilakukan

H 10 Peranan kerajaan dan rakyat amat penting dalam usaha untuk mengekalkan budaya rakyat Malaysia dalam

pelbagai aspek sama ada di peringkat negeri, negara mahupun antarabangsa

[Terima jawapan lain yang munasabah] Maksimum: 10m

15

Kerohanian MembentukPendidikan MoralTingkatan 5 Unit 3
Unit 3 Individu Bermoral

Bidang 5 Insan Bermoral

Standard Pembelajaran Nilai:

5.3.1 Menyenaraikan ciri individu yang mempunyai nilai kerohanian. u Kepercayaan
5.3.2 Menjelaskan cara meningkatkan nilai kerohanian. kepada Tuhan
5.3.3 Menghuraikan kepentingan nilai kerohanian bagi membentuk
u Kasih sayang
individu bermoral. u Bertanggungjawab
5.3.4 Meramalkan implikasi pengabaian nilai kerohanian dalam diri u Baik hati
u Hormat
individu.
5.3.5 Mengekspresikan perasaan apabila menghayati nilai kerohanian.
5.3.6 Mengamalkan nilai kerohanian dalam kehidupan harian.

CIRI INDIVIDU YANG MEMPUNYAI NILAI KEROHANIAN

Adil Jujur Info Digital 3
Saling menghormati
Berani menegakkan Sayangi diri
kebenaran
Bersyukur dengan
Berpegang teguh pada ajaran kehidupan
agama atau kepercayaan

CARA MENINGKATKAN NILAI KEROHANIAN

Mempelajari dan mengamalkan tuntutan Mengamalkan nilai kerohanian dalam
agama atau kepercayaan dalam kehidupan kehidupan

harian

Menjaga hubungan baik sesama manusia Bersikap baik terhadap ibu bapa

Menjaga keseimbangan flora dan fauna Melakukan aktiviti yang berfaedah

16

Pendidikan Moral Tingkatan 5 Unit 3

KEPENTINGAN NILAI KEROHANIAN BAGI MEMBENTUK INDIVIDU BERMORAL

Membentuk insan yang Mengelakkan individu Menjadi suri teladan
berkeperibadian mulia daripada melakukan kepada orang lain
perkara yang dilarang oleh

agama

IMPLIKASI PENGABAIAN NILAI KEROHANIAN DALAM DIRI INDIVIDU

Menjadikan individu bersikap materialistik
Menjadikan individu bersikap individualistik
Mengubah gaya hidup yang melampaui landasan agama atau kepercayaan

Mewujudkan sikap angkuh dan sombong
Mengingkari norma masyarakat

Mengetepikan nasihat orang tua dan anggota keluarga
Mengabaikan sikap berkeperibadian mulia
Menjadikan hidup tidak tenteram

17

Pendidikan Moral Tingkatan 5 Unit 3

STANDARD TAHAP STANDARD PRESTASI MENGUASAI (3)/
KANDUNGAN PENGUASAAN BELUM MENGUASAI (7)

5.3 Kerohanian 2 Menerangkan cara meningkatkan nilai kerohanian.
Membentuk
Individu Bermoral

ARAHAN: Pelajar diminta menerangkan cara meningkatkan nilai kerohanian berdasarkan keratan akhbar
di bawah.

Sumber: Sinar Harian 12/8/2015 Sumber: Utusan Sarawak 15/5/2009

(a) Mengamalkan nilai kerohanian dalam kehidupan(b) Melakukan perkara yang berfaedah dan
menjauhkan diri daripada gejala negatif seperti
penyalahgunaan dadah

(c) Menjaga hubungan baik sesama manusia dengan
tidak melakukan perbuatan buli terhadap orang
lain

18

Pendidikan Moral Tingkatan 5 Unit 3

STANDARD TAHAP STANDARD PRESTASI MENGUASAI (3)/
KANDUNGAN PENGUASAAN BELUM MENGUASAI (7)

5.3 Kerohanian 3 Menghuraikan kepentingan nilai kerohanian bagi
Membentuk membentuk individu bermoral.
Individu Bermoral

ARAHAN: Berdasarkan gambar di bawah, pelajar diminta menghuraikan kepentingan nilai kerohanian bagi
membentuk individu bermoral.

(a) Dapat membentuk insan berkeperibadian mulia(b) Menjadi suri teladan kepada orang lain(c) Mengelakkan individu daripada melakukan perkara yang ditegah oleh
agama


19

Pendidikan Moral Tingkatan 5 Unit 3

STANDARD TAHAP STANDARD PRESTASI MENGUASAI (3)/
KANDUNGAN PENGUASAAN BELUM MENGUASAI (7)

5.3 Kerohanian 4 Meramalkan implikasi pengabaian nilai kerohanian
Membentuk dalam diri individu.
Individu Bermoral

ARAHAN: Berdasarkan situasi di bawah, pelajar perlu meramalkan implikasi pengabaian nilai kerohanian
dalam diri individu.

Situasi 1
Alice merupakan anak tunggal. Ibu Alice sudah meninggal dunia setahun yang lepas. Oleh itu, Alice
dipertanggungjawabkan untuk menjaga ayahnya yang telah uzur. Alice tidak menguruskan ayahnya
dengan baik malah mengasingkan tempat makan kerana berasa jijik dengan keadaan ayahnya.

Implikasi Pengabaian Nilai Kerohanian Dalam Diri Individu

– Menjadikan hidup tidak – Mengabaikan sikap Mewujudkan sikap
tenteram kerana tidak berkeperibadian mulia
menghormati ayah yang angkuh dan sombong
telah uzur – Menggores hati ayah
yang telah uzur
– Menjadikan individu
bersikap individualistik

[Terima jawapan lain yang munasabah]

20

Jawapan

Unit 1 (b) H1 Inovasi dan penciptaan alat teknologi baharu

[1m]

TP1 H2 Menghormati hak asasi manusia [1m]
– Norma masyarakat global boleh ditakrifkan sebagai H3 Mematuhi peraturan dan undang-undang
antarabangsa [1m]
perlakuan yang ditunjukkan oleh anggota masyarakat H4 Penyelidikan dan pembangunan produk dan
dunia berasaskan peraturan sosial yang diterima dan ubat-ubatan [1m]
dikongsi bersama. H5 Kerjasama dalam kawalan penyakit berjangkit

TP2 [1m]
Kelestarian alam sekitar
– Budaya mesra alam H6 Budaya mesra alam [1m]
– Pembangunan terancang
– Pengurusan isu alam sekitar global secara sistematik H7 Pembelian tanpa tunai [1m]
[Terima jawapan lain yang munasabah]
Kesihatan
– Perkongsian kepakaran perubatan seluruh dunia Maksimum: 3m
– Penyelidikan dan pembangunan produk dan ubat- (c) F1 Mengamalkan budaya mesra alam [1m]
H1 Menyokong penghasilan produk berasaskan
ubatan bahan kitar semula [1m]
– Kerjasama dalam pengawalan penyakit berjangkit F2 Menyantuni masyarakat global [1m]
H2 Menyertai misi bantuan kemanusiaan [1m]
Ekonomi [Terima jawapan lain yang munasabah]
– Pembelian tanpa tunai
– Penerimaan mata wang yang standard Maksimum: 4m
– Transaksi dalam talian
Bahagian B
TP3
Situasi 1 2 N1 Hormat [1m]
– Memberikan kesedaran kepada masyarakat global N2 Hemah tinggi [1m]
N3 Kesederhanaan [1m]
tentang kesan pemanasan global dan perubahan iklim F1 Memahami isu silang budaya masyarakat negara
kepada dunia bangsa [1m]
– Dapat melahirkan masyarakat yang lebih prihatin dan H1 Mewujudkan keamanan dan keharmonian negara
penyayang sesama manusia dan alam sekitar bangsa [1m]
– Mewujudkan perpaduan masyarakat global F2 Memahami, menghormati dan menerima amalan
– Memartabatkan hak asasi manusia dan kelestarian alam masyarakat negara bangsa [1m]
sekitar global H1 Mewujudkan hubungan kerjasama yang baik
antara negara bangsa [1m]
Situasi 2 F3 Berkomunikasi mengikut kesesuaian dalam
– Meningkatkan penguasaan teknologi dalam masyarakat hubungan antara budaya masyarakat negara
bangsa [1m]
global F4 Mengamalkan sifat kemanusiaan antara negara
– Penyebaran dan perkongsian ilmu terkini lebih pantas bangsa [1m]
H4 Mengelakkanperselisihanfahamdanmewujudkan
dan efisien sikap toleransi antara negara bangsa [1m]
– Meningkatkan tahap komunikasi antara masyarakat [Terima jawapan lain yang munasabah]

global Maksimum: 10m

Bahagian C
3 (a) Wajar sikap yang ditunjukkan oleh Syarikat A
Praktis ke Arah SPM manakala tidak wajar sikap yang ditunjukkan oleh

Bahagian A Syarikat B. [1m]
1 (a) H1 Meningkatkan penguasaan teknologi dalam N1 Rasional [1m]
N2 Hemah tinggi [1m]
masyarakat global [1m]
H2 Membentuk tingkah laku masyarakat dunia
yang berperikemanusiaan [1m] N3 Kesederhanaan [1m]
H1 Mengimbangkan antara ekosistem alam sekitar
H3 Melahirkan masyarakat yang prihatin dan dengan kesejahteraan hidup [1m]
penyayang [1m] H2 Mengelakkan aktiviti yang boleh menyebabkan
H4 Memartabatkan hak asasi manusia dan kemusnahan flora dan fauna apabila meneroka
kelestarian alam sekitar global [1m] alam semula jadi [1m]
H5 Meningkatkan ekonomi global [1m] H3 Tidak memikirkan permintaan tinggi di
[Terima jawapan lain yang munasabah] pasaran dan keuntungan semata-mata dengan
merosakkan alam sekitar [1m]
Maksimum: 3m

J1

Pendidikan Moral Tingkatan 5 Jawapan

H4 Menggunakan bahan-bahan yang tidak – Mengelakkan penyalahgunaan teknologi maklumat yang
memberikan impak negatif kepada alam menggugat jati diri

sekitar [1m]

H5 Menggunakan bahan kitar semula dengan TP2
mengamalkan prinsip penggunaan lestari 1 Mengutamakan produk tempatan berbanding dengan
dalam kehidupan [1m]
H6 Dapat mengelakkan pengeksploitasian alam produk antarabangsa
2 – Hidup berbaik-baik dalam kalangan masyarakat
[1m]
H7 Sentiasa menjaga keharmonian antara manusia berbilang kaum
– Mengutamakan budaya asal
dengan alam sekitar dalam kehidupan seharian – Menguasai pelbagai bahasa tanpa mengabaikan
[Terima jawapan lain yang munasabah]
bahasa kebangsaan dan bahasa ibunda
Maksimum: 10m
(b) F1 Bersikap prihatin dan penyayang terhadap TP3
– Meningkatkan ekonomi dan produktiviti negara
alam sekitar [1m] – Menunjukkan semangat cinta akan negara
– Tidak perlu menyesuaikan diri dengan suasana dan
H1 Budaya mesra alam [1m]
F2 Mematuhi peraturan dan undang-undang alam keadaan tempat baharu
– Mendapat pelbagai kemudahan dari segi pinjaman
sekitar [1m]
H1 Mengamalkan aktiviti kelestarian alam sekitar dan bantuan kerana negara menyediakan pinjaman
dengan melibatkan diri dalam aktiviti gotong- perumahan dan kemudahan kewangan
royong [1m] – Membuatkan negara maju yang lain memandang
H2 Dapat menjamin kualiti alam sekitar secara tinggi terhadap negara kita melalui pemerhatian
mereka bahawa rakyat negara ini bersungguh-sungguh
global [1m] berkhidmat untuk negara sendiri
F3 Bekerjasama dan menyokong kempen/ – Membentuk individu yang kreatif dan inovatif
aktiviti/ program yang dianjurkan oleh pihak – Melestarikan pembangunan negara dan modal insan
kerajaan [1m] [Terima jawapan lain yang munasabah]
H1 Menyertai kempen kesedaran alam sekitar

[1m] Praktis ke Arah SPM
H2 Menyokong kempen ‘Earth Hour’ untuk

penjimatan tenaga elektrik dalam kehidupan

[1m] Bahagian A [1m]
F4 Membuat aduan kepada pihak berkuasa 1 (a) H1 Silat gayung

terhadap projek-projek yang menjejaskan

kualiti alam sekitar [1m] H2 Silambam [1m]

H1 Bagi memastikan pembangunan alam sekitar H3 Wusyu [1m]
[Terima jawapan lain yang munasabah]
dilakukan secara terancang [1m]
F5 Mengelakkan daripada mengeksploitasi
Maksimum: 3m
(b) H1 Mempromosikan keistimewaan seni bela diri
sumber alam sekitar yang boleh menyebabkan
alam sekitar global terancam [1m]
melalui media sosial [1m]
H2 Mengadakan persembahan di kejohanan
F6 Memahami, menghormati dan menerima antarabangsa [1m]
amalan norma masyarakat global dalam
melestarikan alam sekitar [1m] H3 Memberikan sokongan dengan menghadiri
F7 Bertindak tegas dalam melestarikan sebarang kejohanan yang dianjurkan [1m]
alam sekitar seiring dengan kemajuan [Terima jawapan lain yang munasabah]
pembangunan [1m]
Maksimum: 3m

F8 Melatih individu menghayati dan menghargai (c) H1 Hilang nilai, etika dan jati diri dalam mengejar
ekosistem alam semula jadi [1m]
arus globalisasi [1m]
H2 Transformasi kemajuan negara terjejas [1m]
F9 Menyemai sikap sayang akan alam sekitar dan H3 Kesukaran menerima kepelbagaian
kelestarian global dalam masyarakat [1m]
[Terima jawapan lain yang munasabah]
sosiobudaya [1m]
H4 Kesukaran bersaing dan berkomunikasi
Maksimum: 10m dengan dunia luar [1m]

Unit 2 H5 Mudah terpengaruh dengan budaya luar [1m]
[Terima jawapan lain yang munasabah]

TP1 Maksimum: 4m
– Mampu bersaing pada peringkat lokal dan global
– Memberikan idea yang mencerminkan wawasan Bahagian B

bertaraf glokal 2 N1 Patriotisme [1m]
– Menerima, menghormati dan mengurus kepelbagaian N2 Hemah tinggi [1m]
N3 Toleransi [1m]
budaya lokal dan global F1 Menerangkan kebaikan barangan buatan Malaysia
– Menyesuaikan diri dengan perubahan dunia tanpa
melalui media sosial [1m]
mengabaikan jati diri H1 Dapat merangsang perkembangan industri
– Berfikiran positif dan optimis tempatan bersaing dengan barangan import [1m]
– Mampu mengadaptasi teknologi maklumat mengikut F2 Memberikan sokongan kepada peniaga barangan
tempatan di ekspo atau karnival jualan [1m]
peredaran masa

J2

Pendidikan Moral Tingkatan 5 Jawapan

H1 Mengajak rakan dan ahli keluarga menghadiri H7 Kempen-kempen yang diadakan oleh pihak
ekspo dan membeli barangan yang dijual [1m] swasta mahupun pihak kerajaan akan dapat
F3 Menyahut seruan kerajaan melalui kempen menyedarkan masyarakat betapa pentingnya
kesedaran dengan membeli barangan tempatan usaha untuk mengekalkan budaya yang masih
diamalkan oleh setiap kaum di Malaysia [1m]
[1m]
H1 Dapat melariskan jualan barangan tempatan di
pasaran [1m] H8 Contoh kempen yang boleh dilakukan ialah
“Bersama Kita Mengekalkan Budaya Kita” atau
F4 Ibu bapa mendidik anak-anak menyokong produk “Budaya Melambangkan Bangsa” [1m]
tempatan [1m] H9 Promosi melalui media cetak atau elektronik
H1 Dapat membantu meningkatkan ekonomi negara dalam menjayakan lagi kempen-kempen yang
[1m] akan dijalankan wajar dilakukan [1m]
[Terima jawapan lain yang munasabah]
Maksimum: 10m H10 Peranan kerajaan dan rakyat amat penting
dalam usaha untuk mengekalkan budaya

rakyat Malaysia dalam pelbagai aspek sama

Bahagian C ada di peringkat negeri, negara mahupun
3 (a) Tidak wajar perbuatan Rahul antarabangsa [1m]
N1 Hemah tinggi [1m] [Terima jawapan lain yang munasabah]

N2 Patriotisme [1m] Maksimum: 10m

N3 Harga diri [1m]
H1 Mengutamakan budaya asal [1m]
H2 Dapat mengekalkan identiti glokal [1m] Unit 3
H3 Bertanggungjawab mengekalkan jati diri
walaupun bersaing di peringkat global [1m] TP2

H4 Dapat meningkatkan imej negara di mata – Mengamalkan nilai kerohanian dalam kehidupan
dunia [1m] – Melakukan perkara yang berfaedah dan menjauhkan
H5 Mengutamakan produk tempatan berbanding
produk antarabangsa [1m] diri daripada gejala negatif seperti penyalahgunaan
H6 Mengagungkan tarian klasik India berbanding dadah
muzik antarabangsa [1m] – Menjaga hubungan baik sesama manusia dengan tidak
H7 Menjaga nama baik negara ketika berada di melakukan perbuatan buli terhadap orang lain
luar negara [1m] – Menjadikan ajaran agama atau kepercayaan sebagai
H8 Memastikan tarian klasik India tidak panduan hidup
pupus dengan sikap generasi baharu yang
mengabaikan tradisi tempatan [1m] TP3
[Terima jawapan lain yang munasabah] – Dapat membentuk insan berkeperibadian mulia
– Menjadi suri teladan kepada orang lain
Maksimum: 10m – Mengelakkan individu daripada melakukan perkara

(b) H1 Pihak kerajaan khususnya Kementerian yang ditegah oleh agama
Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan – Melahirkan individu yang berfikiran rasional
Malaysia bertanggungjawab untuk
mengadakan aktiviti kebudayaan rakyat
Malaysia di mana-mana acara kebudayaan TP4
antarabangsa sekurang-kurangnya sekali – Menjadikan hidup tidak tenteram kerana tidak

dalam setahun [1m] menghormati ayah yang telah uzur
H2 Dapat mendedahkan keunikan budaya yang – Mengabaikan sikap berkeperibadian mulia
– Mewujudkan sikap angkuh dan sombong
terdapat di Malaysia kepada rakyat luar – Menjadikan individu bersikap individualistik
– Menggores hati ayah yang telah uzur
negara [1m] [Terima jawapan lain yang munasabah]
H3 Pihak kerajaan boleh mengadakan Pesta
Kebudayaan dan Kesenian di peringkat
negeri, negara mahupun antarabangsa untuk
menunjukkan pelbagai aktiviti kebudayaan Praktis ke Arah SPM

yang terdapat di Malaysia yang meliputi tarian, Bahagian A
muzik, makanan, pakaian dan sebagainya [1m] 1 (a) Wajar banduan tersebut diberikan bantuan [1m]
H4 Mengadakan rumah terbuka bagi setiap H1 Untuk menjaga hubungan baik sesama
perayaan yang disambut di Malaysia seperti manusia [1m]
Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha, Tahun H2 Disayangi dan dihormati oleh masyarakat lain
Baharu Cina, Hari Deepavali, Hari Gawai, dan
sebagainya dengan menjemput diplomat dari [1m]
[Terima jawapan lain yang munasabah]
luar negara [1m]
H5 Dapat mengeratkan hubungan antara rakyat Maksimum: 3m
(b) H1 Banduan tersebut betul-betul insaf dengan
Malaysia yang pelbagai kaum dengan rakyat mengamalkan tuntutan agama atau
luar negara [1m] kepercayaan dalam kehidupan seharian [1m]
H6 Mengadakan kempen-kempen untuk H2 Banduan tersebut melakukan aktiviti
menggalakkan masyarakat untuk terus berfaedah misalnya terlibat dengan kerja amal
memartabatkan budaya masing-masing sama atau kebajikan [1m]
ada dalam negara mahupun sehingga ke luar
negara [1m]
J3

Pendidikan Moral Tingkatan 5 Jawapan

H3 Banduan tersebut menjaga hubungan baik (b) H1 Mampu meningkatkan kesedaran remaja
dengan manusia lain dengan memberi dalam melengkapkan diri sebagai individu
pengajaran kepada masyarakat lain [1m] yang bermoral dengan menjadikan ajaran
[Terima jawapan lain yang munasabah] agama atau kepercayaan sebagai panduan

Maksimum: 3m hidup [1m]
(c) F1 Menjadikan hidup tidak tenteram [1m]
H1 Menjadikan individu melakukan perkara yang H2 Membentuk insan yang berkeperibadian mulia

[1m]

ditegah oleh agama [1m] H3 Mengamalkan sikap bersyukur dalam

F2 Akan mengetepikan nasihat orang tua dan kehidupan seharian [1m]
H4 Individu akan memperbaiki segala kelemahan
keluarga [1m]

H1 Mendorong membuat keputusan yang tidak yang ada ke arah kebaikan [1m]
rasional [1m] H5 Mengamalkan sikap saling menghormati dalam
[Terima jawapan lain yang munasabah] kehidupan bermasyarakat [1m]
H6 Dengan menjaga hubungan baik sesama
Maksimum: 4m

manusia [1m]
H7 Setiap individu mengamalkan sikap
Bahagian B [1m] menyayangi diri sendiri [1m]
2 N1 Bertanggungjawab [1m] H8 Dengan menjalani kehidupan yang benar dari
N2 Kasih sayang aspek pemikiran, perasaan dan perlakuan

N3 Hormat [1m] [1m]
F1 Anggota masyarakat perlulah berganding bahu H9 Dapat melakukan aktiviti yang berfaedah

dengan pihak kerajaan membanteras masalah
penyalahgunaan dadah [1m]
H1 Melaporkan kegiatan yang mencurigakan [1m]
terutama penyalahgunaan dadah kepada pihak
H10 Dapat mengelakkan diri daripada gejala
negatif [1m]
[Terima jawapan lain yang munasabah]
berkuasa [1m]
F2 Mengajak masyarakat untuk melibatkan diri
dalam kempen kesedaran atau ceramah berkaitan Maksimum: 10m

penyalahgunaan dadah [1m] Unit 4
H1 Dapat memberikan maklumat mengenai bahaya

dadah [1m] TP1
– Laporan penyelidikan (jurnal, artikel dan tesis)
F3 Membuat rondaan bersama Rukun Tetangga – Surat edaran kerajaan, surat pekeliling
untuk memantau sarang penagihan dadah [1m] – Kitab, buku ilmiah dan buku teks
H1 Kes penyalahgunaan dadah dapat dibasmi dengan – Laman sesawang yang diiktiraf
kerjasama antara masyarakat [1m] – Individu dan pihak berautoriti
F4 Menyebarkan maklumat mengenai bahaya dadah – Ensiklopedia
melalui laman sosial [1m]
H1 Dapat memberi kesedaran kepada masyarakat
lain mengenai bahaya penyalahgunaan dadah

[1m] TP2
[Terima jawapan lain yang munasabah] Situasi 1
– Pastikan kesahihan sesuatu maklumat
Maksimum: 10m – Dapatkan pengesahan daripada pihak yang berkaitan
Situasi 2
Bahagian C – Elakkan daripada memuat naik isu negatif, kurang sopan

3 (a) N1 Baik hati [1m] atau boleh mengaibkan orang lain melalui laman sosial
Situasi 3
N2 Bertanggungjawab [1m] – Tidak memplagiat atau mencetak bahan tanpa
N3 Kasih sayang [1m]
H1 Memberi nasihat dan kata-kata motivasi kepada kebenaran pemilik asal
Jacinta untuk meneruskan persekolahannya

[1m]
H2 Akan sedar bahawa ilmu pengetahuan amat
penting bagi menjamin masa depannya [1m] TP4
H3 Mengajak Jacinta terlibat dengan aktiviti yang – Terdedah dengan ancaman keselamatan
berfaedah di sekolah [1m] – Terpengaruh dengan budaya negatif
H4 Untuk mengelakkan daripada dibuli oleh rakan – Kesejahteraan negara tergugat
senior [1m] [Terima jawapan lain yang munasabah]
H5 Membuat aduan kepada guru disiplin supaya
tindakan tegas diambil terhadap pembuli [1m] Praktis ke Arah SPM
H6 Membawa Jacinta menjalani sesi kaunseling
bersama kaunselor sekolah [1m]
H7 Supaya Jacinta tidak berasa trauma dan takut Bahagian A
1 (a) N1 Rasional [1m]
untuk ke sekolah [1m] F1 Perlu bertindak wajar dengan melaporkan
[Terima jawapan lain yang munasabah]
perbuatan Jason kepada pihak berkuasa/
Maksimum: 10m
SKMM [1m]

J4

Pendidikan Moral Tingkatan 5 Jawapan

H1 Untuk memberi kesedaran kepada Jason H1 Sekiranya mereka mengatakan Ian telah
supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut memenangi hadiah kerana mereka akan
mengambil wang dan hilang [1m]
lagi [1m]

[Terima jawapan lain yang munasabah] F4 Membuat aduan kepada pihak berkuasa
supaya tindakan berat dapat diambil terhadap
Maksimum: 3m
(b) H1 Menyebabkan pertelingkahan/ pergaduhan
antara satu sama lain [1m] scammer [1m]
H1 Scammer tersebut boleh dikenakan hukuman
H2 Menjejaskan reputasi diri [1m] penjara atau denda atas kesalahan yang
H3 Hilang kepercayaan daripada orang lain [1m] dilakukan [1m]
[Terima jawapan lain yang munasabah] [Terima jawapan lain yang munasabah]

Maksimum: 3m Maksimum: 10m
(c) F1 Perlulah mendapat kesahihan maklumat
sebelum menyebarkan kepada pihak lain (b) F1 Memastikan iklan di laman sesawang
mempunyai sistem jaminan [1m]
H1 Membeli barang secara dalam talian [1m]
[1m]

H1 Untuk mengelakkan kekeliruan daripada F2 Memastikan membeli barang secara dalam
masyarakat lain [1m] talian dengan melihat penilaian atau ulasan
F2 Tidak mengeluarkan isu sensitif dan negatif yang positif daripada pengguna yang pernah
menggunakan perkhidmatan atau membeli
[1m]

H2 Untuk memastikan tidak berlakunya barang [1m]
pergaduhan atau pertelingkahan antara satu H1 Mengelakkan scammer yang mengambil
sama lain [1m] kesempatan terhadap pembeli atas talian [1m]
[Terima jawapan lain yang munasabah] F3 Menyemak rekod scammer melalui laman
Maksimum: 4m sesawang [1m]

H1 Melalui laman sesawang SCAM.MY di mana
pengguna boleh menyemak nama, nombor
Bahagian B telefon dan nombor akaun bank [1m]

2 N1 Hormat [1m]
N2 Kejujuran [1m] H2 Penggunaan aplikasi tertentu di telefon
N3 Rasional [1m] bimbit boleh menyemak nombor telefon yang
F1 Elakkan daripada memuat naik isu negatif, tertera di skrin bagi mengelakkan ditipu oleh
sensitif, kurang sopan dan pornografi di media scammer [1m]
F4 Pengguna yang pernah ditipu oleh scammer
sosial [1m] atau mendapat panggilan daripada scammer
boleh membuat aduan kepada pihak berkuasa
H1 Untuk mengelakkan perpaduan dan ketenteraman
awam tergugat [1m]
F2 Perlu mengelakkan perbuatan serangan peribadi
terhadap pihak lain [1m] [1m]

H1 Dapat mengelakkan pertelingkahan yang boleh H1 Pihak berkuasa dapat mengesan jenayah
scammer hasil laporan atau aduan yang dibuat
menjatuhkan reputasi seseorang [1m]
F3 Tidak menokok tambah maklumat atau isi [1m]

kandungan [1m] F5 Pengguna boleh menyimpan rekod transaksi
sama ada persetujuan di laman sesawang,
H1 Mengelakkan kekeliruan kepada orang lain perbualan Whatapps, e-mel atau resit
tentang berita yang disebarkan [1m] pengeluaran duit melalui bank untuk dibuat
F4 Elakkan daripada menggodam maklumat orang aduan kepada KPDNKK atau e-Tribunal Portal
lain untuk kepentingan diri sendiri [1m] [1m]
H1 Akan menyebabkan hilang kepercayaan
masyarakat lain terhadap seseorang [1m] H1 Dapat membuka mata kepada pihak KPDNKK
atau e-Tribunal Portal untuk menyebarkan
[Terima jawapan lain yang munasabah] maklumat berhubung scammer kepada
orang ramai supaya dapat mengurangkan kes
Maksimum: 10m

scammer yang semakin berleluasa [1m]
F6 Jangan panggil semula atau jawab panggilan
Bahagian C [1m]
3 (a) N1 Rasional antarabangsa yang tidak dikenali kerana
panggilan seperti itu memudahkan scammer
N2 Hormat [1m] mengakses akaun peribadi anda tanpa sedar
[1m]
N3 Berdikari [1m]
F1 Hendaklah mencari maklumat syarikat yang
diperkenalkan sama ada syarikat itu benar- F7 Jangan kongsi maklumat peribadi seperti
benar wujud atau hanya skim penipuan [1m] nombor akaun bank, kata laluan perbankan
H1 Untuk mengelakkan ditipu dengan mudah oleh dalam talian, kod CVV pada kad bank dan
scammer [1m] nombor TAC [1m]
F2 Tidak mempercayai ID pemanggil kerana F8 Terus hubungi talian khidmat pelanggan jika
teknologi moden memudahkan scammer anda menerima panggilan yang mencurigakan
membuat panggilan palsu [1m] berulang kali [1m]
H1 Memutuskan talian sekiranya scammer H1 Jangan memuat turun sebarang aplikasi jika
meminta wang atau maklumat peribadi [1m] diminta berbuat demikian kerana dikhuatiri
F3 Tidak perlu mengendahkan permintaan mengandungi Malware atau Spyware yang
scammer untuk membayar pendahuluan [1m] mungkin dapat mendedahkan butiran peribadi
anda [1m]
[Terima jawapan lain yang munasabah]
J5 Maksimum: 10m

Pendidikan Moral Tingkatan 5 Jawapan

Unit 5 Bahagian B [1m]
2 N1 Kejujuran [1m]
TP2 N2 Kerjasama [1m]
N3 Bertanggungjawab
– Mematuhi kod etika kerja F1 Menunjukkan tingkah laku yang beretika dalam
– Melaksanakan visi dan misi menjalankan perkhidmatan kepada masyarakat
– Mengelakkan penyelewengan kerja
[1m]

– Melaksanakan program kesedaran memerangi jenayah H1 Merujuk kepada layanan mesra, bersopan dan
rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa tempoh memberi perkhidmatan yang segera dapat
– Memperkukuh dan menguatkuasakan semua peraturan memastikan keselesaan terhadap pelanggan [1m]
dan undang-undang dalam organisasi F2 Membentuk budaya kerja yang berintegriti [1m]
– Mengiktiraf pencapaian serta memberikan penghargaan H1 Memastikan pekerja bersih, cekap menjalankan

kepada warga kerja yang berintegriti tugas dan bersikap amanah dalam tugas yang
diberikan [1m]
TP4 F3 Mempraktikkan visi dan misi dalam tugasan [1m]
H1 Dapat meningkatkan kecekapan perkhidmatan
1 – Mutu kerja atau perkhidmatan merosot sesebuah organisasi [1m]
– Menjatuhkan imej sesebuah organisasi F4 Berintegriti dengan mengelakkan daripada
2 – Pelanggan hilang keyakinan dan kepercayaan terhadap penyelewengan kerja [1m]
H1 Dapat mengekalkan imej, kredibiliti dan reputasi
organisasi sesebuah organisasi [1m]
– Mendatangkan kerugian kepada organisasi [Terima jawapan lain yang munasabah]
3 – Gejala negatif wujud dalam organisasi
– Wujud budaya kerja yang tidak berintegriti dalam Maksimum: 10m

organisasi
– Mutu kerja atau perkhidmatan merosot
[Terima mana-mana jawapan yang munsabah] Bahagian C [1m]
3 (a) H1 Gembira
H2 Bangga [1m]
TP5
– Memberikan layanan yang mesra kepada pelanggan H3 Terharu [1m]
– Menunjukkan tingkah laku yang beretika dalam H4 Memberi penghargaan dalam bentuk sijil
penghargaan, bonus atau baucar pembelian
organisasi barang kepada pekerja [1m]
– Menjalankan perkhidmatan dengan konsep kerja secara H5 Pekerja akan lebih bersemangat untuk
melaksanakan tugasan dari semasa ke semasa
berpasukan
[Terima jawapan lain yang munasabah] [1m]

Praktis ke Arah SPM H6 Memberi pujian di hadapan pekerja lain [1m]
H7 Menjadi suri teladan kepada pekerja lain [1m]
H8 Mewujudkan suasana yang selesa kepada
Bahagian A pekerja [1m]
1 (a) H1 Menjatuhkan imej syarikat atau organisasi H9 Dengan mengadakan majlis khas atau majlis
makan untuk satu pasukan yang telah
[1m] memenuhi matlamat sesebuah organisasi [1m]
H2 Gejala negatif dalam organisasi meningkat

[1m] H9 Mewujudkan tradisi untuk cuti bermusim
H3 Mendatangkan kerugian kepada organisasi di negara-negara yang terpilih sebagai
penghargaan kepada pekerja [1m]
[1m] H10 Memberi insentif dalam bentuk latihan kepada
[Terima jawapan lain yang munasabah]

(b) N1 Bertanggungjawab Maksimum: 3m pekerja yang berkualiti [1m]
[1m]
F1 Organisasi perlu mengiktiraf pencapaian serta H11 Bagi meningkatkan kecekapan dalam
memberikan penghargaan kepada warga kerja organisasi [1m]
yang berintegriti [1m] H12 Memberi kenaikan pangkat kepada pekerja
H1 Seharusnya memperkukuh dan yang berintegriti [1m]
menguatkuasakan semua peraturan dan H13 Sebagai tanda ucapan terima kasih kepada
undang-undang dalam organisasi [1m] pekerja tersebut [1m]
[Terima jawapan lain yang munasabah] H14 Mendapat perkhidmatan yang terbaik [1m]
H15 Berasa selesa untuk berurusan dengan
Maksimum: 3m
(c) F1 Mengambil tindakan tegas seperti melucutkan
jawatannya [1m] organisasi tersebut [1m]
H16 Berasa bangga dengan perkhidmatan yang
H1 Perbuatan tersebut telah mencemarkan nama diberikan di dalam negara sendiri [1m]
baik organisasi [1m] [Terima jawapan lain yang munasabah]
F2 Membuat laporan kepada pihak berkuasa
agar Mei Lin dihukum penjara atau dikenakan Maksimum: 10m
(b) H1 Untuk melahirkan pekerja yang berdisiplin
denda sebagai pengajaran [1m] semasa melaksanakan tugas [1m]
H2 Perbuatan Mei Lin boleh menyebabkan H2 Datang awal tepat pada masanya [1m]
masyarakat hilang keyakinan terhadap syarikat H3 Bagi mempamerkan tingkah laku yang beretika
dalam jabatan atau organisasi [1m]
tersebut [1m]
[Terima jawapan lain yang munasabah]

Maksimum: 4m

J6


Click to View FlipBook Version