The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Publications, 2021-10-24 19:42:54

BM Tingkatan 1 Buku A

BM Tingkatan 1 Buku A

Khas untuk guru sahaja

Dengan setiap pembelian buku, guru boleh
dapatkan salinan lembut (softcopy) dalam
bentuk PDF untuk memudahkan proses
pengajaran dan pembelajaran di rumah (home-
based learning).

Sekiranya guru memerlukan PDF, sila
hubungi Bahagian Penjualan dan Pemasaran
Cemerlang Publications Sdn. Bhd. di talian:

03-89592001
03-89593001
016-3324137

BM Tingkatan 1 Resos Guru

Modul PKJR

Aktiviti 1

Tema 1 : Penggunaan Jalan Raya

SP: 1.2.1 Menyatakan cara-cara untuk menangani risiko berkaitan dengan tingkah laku pengguna jalan raya.

Berpandukan maklumat yang diberikan, catatkan empat tingkah laku pengguna jalan raya yang merupakan
faktor utama kadar kemalangan jalan raya di negara. Kemudian, nyatakan cara menangani risiko berkaitan
dengan tingkah laku pengguna jalan raya.

Pelbagai langkah penguatkuasaan dilaksanakan Polis Diraja Malaysia (PDRM) bagi mengurangkan kadar
kemalangan di jalan raya khususnya pada musim perayaan. Bagaimanapun, di sebalik pelbagai inisiatif yang
diambil pihak berkuasa berkenaan nampaknya kadar kemalangan dan kematian tidak banyak berubah.

Kadar kemalangan jalan raya di Malaysia yang masih tinggi disifatkan sebagai punca daripada sikap pengguna
jalan raya itu sendiri. Terdapat enam kesalahan utama yang sering dilakukan oleh pengguna jalan raya, iaitu
memandu melebihi had laju, memandu di lorong kecemasan, memotong di garisan berkembar, memotong
barisan, tidak mematuhi lampu isyarat dan menggunakan alat telekomunikasi ketika memandu. Selain
enam kesalahan utama tersebut, mengantuk semasa memandu juga antara tingkah laku yang menyebabkan
kemalangan jalan raya berlaku.
CONTOH
Tingkah laku Cara menangani Resos Guru

R1

RCON esTosGuru OHBM Tingkatan 1 Resos Guru
Aktiviti 2

Tema 3 : Alat Perlindungan
SP: 3.2.2 Mengenal pasti fungsi dan ciri-ciri topi keledar yang dapat menyelamatkan nyawa dan mengurangkan
tahap kecederaan jika terlibat dalam nahas.

Teliti maklumat di bawah, kemudian senaraikan ciri-ciri topi yang selamat pada rajah di bawah.
Penunggang dan pembonceng motosikal juga perlu memakai
topi keledar dan mengikat tali topi keledar dengan kemas dan
rapi bagi melindungi mereka daripada mengalami kecederaan di
bahagian kepala. Jika penggunaan topi keledar dengan betul dapat
dibudayakan sebagai amalan harian, kes cedera parah dan maut
bagi golongan yang paling terdedah kepada risiko kemalangan ini
akan dapat dikurangkan.

R2

BM Tingkatan 1 Resos Guru

HEBAT Bacaan Bahasa Melayu

Penerapan Sivik Bulan Januari

Nilai Kasih Sayang

Tajuk Jauhi Buli

Teknik Bacaan HEBAT KWLH

Who (Siapa)CONTOH Siapakah pihak yang dibincangkan/ watak?
What (Apa) Apakah kejadian/ masalah/ kesan yang terjadi?
When (Bila) Bilakah kejadian/ masalah/ kesan itu terjadi?
Where (Di mana) Di manakah kejadian/ masalah/ kesan itu berlaku?
Why (Mengapa) Mengapakah kejadian/ masalah/ kesan itu berlaku?
How (Bagaimana) Bagaimanakah kejadian/ masalah/ kesan ini dapat diselesaikan?

Langkah Pelaksanaan Resos Guru

1 Kemukakan enam soalan di atas, pastikan soalan tersebut berkaitan dengan topik atau bahan yang
dibaca pada waktu sebelum, semasa, dan selepas pembacaan supaya bacaan sentiasa secara aktif dan
terarah.

2 Tulis jawapan kepada soalan-soalan tersebut sepanjang pembacaan pada ruang jawapan yang
disediakan.

3 Kemukakan soalan-soalan tambahan yang sesuai untuk meneroka bahan bacaan secara intensif dan
mengukuhkan pemahaman tentang bacaan tersebut.

Aktiviti 1

Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan yang diberikan pada ruang jawapan yang
disediakan.

Buli di Sekolah: Punca dan Akibat

Buli merupakan satu fenomena yang semakin membimbangkan pelbagai pihak. Kes buli tidak hanya
berlaku dalam golongan dewasa malah telah berlaku sejak peringkat awal sekolah, iaitu di prasekolah.
Selalunya perbuatan buli melibatkan sekumpulan murid dan mangsa hanya berseorangan untuk
mempertahankan diri. Beberapa punca telah dikenal pasti telah menyumbang kepada permasalahan ini.

Majoriti pelaku jenayah buli mempunyai latar belakang masalah emosi yang melampau. Masalah yang
timbul dalam keluarga menyebabkan gejala buli ini berlaku. Pelaku buli selalunya sama ada pernah dibuli
atau sentiasa melihat keganasan buli di rumah. Perkara ini diburukkan lagi apabila seseorang individu
gagal menyelesaikan masalah yang dihadapi dan kekurangan pengetahuan dalam menangani tekanan
hingga menyebabkan mereka hilang kawalan ke atas emosi mereka. Seterusnya, mereka akan bertindak
membuli orang lain sebagai salah satu cara bagi melepaskan tekanan. Sesetengah pembuli turut mengaku
bahawa mereka berasa gembira dan berpuas hati selepas berbuat demikian. Menyedari hal ini, Kementerian
Kesihatan Malaysia (KKM) telahpun menganjurkan klinik pengurusan stres bagi mendidik masyarakat
tentang cara menangani tekanan yang dihadapi.

R3

BM Tingkatan 1 Resos Guru

Satu aspek penting yang tidak boleh dikesampingkan ialah peranan rakan sebaya. Rakan sebaya
boleh didefinisikan sebagai sahabat daripada lingkungan umur dan latar belakang yang sama. Maka, kita
tidak boleh menolak bahawa gejala buli juga boleh terjadi disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya yang
semestinya sentiasa bersama dengan remaja. Lazimnya, golongan pembuli berfikiran kurang matang dan
gagal membezakan baik buruknya sesuatu tindakan. Sebaliknya, mereka sentiasa terikut-ikut dengan
perangai dan tindakan rakan sebaya. Apabila individu itu tersalah memilih rakan, mereka berkemungkinan
besar akan terjebak dengan gejala buli ini. Sewajarnya dalam hal ini, ibu bapa memainkan peranan vital
untuk memantau pergerakan anak-anak di luar rumah terutamanya rakan sebaya anak-anak.

Kesimpulannya, sebelum nanah menjadi tokak, langkah-langkah penyelesaian perlu diambil dengan
efektif. Ibu bapa harus bekerjasama dengan pihak sekolah bagi memastikan anak-anak mereka tidak
terlibat dalam gejala ini. Sebagai remaja yang mungkin terdedah untuk menjadi pelaku buli ini, mereka
perlu memikirkan nasib orang lain kerana mangsa bukan sahaja terdedah kepada kecederaan fizikal malah
turut menjejaskan emosi. Usaha membanteras gejala buli perlu ditangani dengan segera bagi melahirkan
masyarakat yang harmoni dan sekali gus menjamin kesejahteraan negara.
RCON esTosGuru OH
ARAHAN: Isi maklumat di bawah berdasarkan petikan di atas. Catatan
Catatan
Isi 1

Bil. Aspek
1 Who (Siapa)

2 What (Apakah kesan)

3 When (Bilakah kejadian berlaku)
4 Where (Di manakah kejadian

berlaku)
5 Why (Mengapakah kejadian ini

boleh berlaku)
6 How (Bagaimanakah kejadian itu

patut diselesaikan)

Isi 2

Bil. Aspek
1 Who (Siapa)
2 What (Apakah kesan)

3 When (Bilakah kejadian berlaku)
4 Where (Di manakah kejadian

berlaku)
5 Why (Mengapakah kejadian ini

boleh berlaku)

6 How (Bagaimanakah kejadian itu
patut diselesaikan)

R4

BM Tingkatan 1 Resos Guru

Penerapan Sivik Bulan Februari

Nilai Hormat-menghormati

Tajuk Prihatin Terhadap Keluarga

Teknik Bacaan HEBAT THRILD

Title (Tajuk) Imbas bab dan tajuk.
Tulis semua subtajuk.
Heading (Tajuk kecil) Baca perenggan pendahuluan atau pengenalan dan rumuskan maklumat.

Read (Baca dan Catat kata kunci atau rangkai kata tentang idea utama setiap perenggan.
ringkaskan perenggan Baca perenggan terakhir dan rumuskan maklumatnya.
pertama)
Pilih tiga soalan tentang perkara yang ingin diketahui dengan lebih lanjut oleh
Illustrations pembaca untuk dibincangkan.
(Ilustrasi)CONTOH

Last Paragraph
(Baca
dan ringkaskan
perenggan terakhir)

Discussion
(Bincangkan
soalan)

Langkah Pelaksanaan Resos Guru

1 Guru memberikan masa kepada murid untuk mengimbas tajuk besar, tajuk kecil, dan perkataan-
perkataan yang berhuruf tebal di dalam petikan.

2 Murid menulis tajuk utama dan subtajuk di dalam borang yang disediakan.
3 Murid membaca pendahuluan dan catatkan rumusan pada ruang jawapan yang disediakan.
4 Pindahkan kata kunci penting, perkataan berhuruf tebal, dan istilah-istilah penting yang terdapat di

dalam teks ke dalam borang.
5 Murid membaca perenggan terakhir (kesimpulan) dan catatkan rumusan pada ruang jawapan yang

disediakan.
6 Murid berbincang dalam kumpulan untuk membentuk tiga soalan daripada subtajuk, kata kunci atau

istilah untuk dibincangkan bersama guru.

Aktiviti 2

Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan pada ruang jawapan yang disediakan.

Membina Keluarga Bahagia

Baiti jannati atau lebih mesra disebut sebagai rumahku syurgaku merupakan konsep yang menjadi
impian dalam sesebuah keluarga. Bagi merealisasikan impian ini semestinya setiap keluarga perlu memiliki
komponen penting, iaitu keluarga yang bahagia, sehati sejiwa, tidak mementingkan diri sendiri, dan saling
mengambil berat antara satu sama lain.

Dalam usaha membentuk modal insan yang berminda kelas pertama sebagaimana yang diwara-

warakan oleh kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), peranan ibu bapa sangat penting

bagi membentuk suasana yang ideal bagi memangkin penerapan nilai dalam diri anak-anak. Dalam hal ini,

ibu bapa haruslah memberikan kasih sayang mereka dengan secukupnya selain melayan anak-anak bagai

menatang minyak yang penuh. Oleh itu, ibu bapa haruslah berusaha sedaya upaya untuk meluangkan masa

bersama dengan anak-anak mereka biar sesibuk mana sekalipun. Ibu bapa haruslah mengambil berat

terhadap diri anak-anak dengan bertanyakan masalah yang dihadapi oleh mereka, perkembangan pelajaran

di sekolah, dan kehidupan sosial mereka. R5

BM Tingkatan 1 Resos Guru

Seterusnya, anak-anak juga memainkan peranan yang penting dalam memupuk keluarga bahagia.
Sebagai saudara yang lebih makan garam dalam keluarga seperti abang mahupun kakak, mereka sewajarnya
membantu menstabilkan tanggungjawab di dalam keluarga. Abang atau kakak perlu bertindak meringankan
tugasan keluarga dengan menerajui kerja-kerja rumah yang semestinya mampu mengurangkan beban yang
dipikul oleh kedua-dua orang tua. Apabila setiap ahli keluarga saling membantu untuk menyelesaikan
tugasan rumah tanpa disuruh atas dasar rasa kasih sayang dan tolak ansur, kemesraan dan silaturahim
antara keluarga mula dijalin erat dari masa ke masa hingga terbentuknya keluarga bahagia.

Maka, sudah terang lagi bersuluh bahawa keluarga bahagia boleh dibentuk melalui peranan ahli
keluarga itu sendiri. Kesediaan setiap anggota untuk berkorban dan bertolak ansur sesama mereka
akan memudahkan proses pemupukan keluarga harmoni dan bahagia. Sesungguhnya, keluarga bahagia
merupakan asas pembentukan masyarakat yang penyayang dan maju. Semoga dengan pembentukan
keluarga bahagia ini, impian negara membentuk remaja yang mampu menjadi tulang belakang kepada
kepimpinan cemerlang negara pada masa depan akan tercapai.

ARAHAN: Isi maklumat di bawah berdasarkan petikan di atas.
RCON esTosGuru OH
NAMA : TARIKH :

TAJUK UTAMA :
SENARAI TAJUK KECIL :

Subtajuk 1 :

Kata Kunci 1 :

Soalan 1 :

Subtajuk 2 :

Kata Kunci 2 :

Soalan 2 :

Rumusan Pendahuluan:

Rumusan Penutup:

R6

BM Tingkatan 1 Resos Guru

Penerapan Sivik Bulan Mac

Nilai Bertanggungjawab

Tajuk Penyalahgunaan Gajet

Teknik Bacaan HEBAT Paragambar

Preview (Tinjau) Baca perenggan secara aktif (mencari maklumat-maklumat penting).
Analyze (Analisis) Cari kata-kata kunci yang penting/ serlahkan.
Read (Baca) Baca semula maklumat penting yang diserlahkan.
Accent (Gambarkan) Lukis gambar yang mampu mewakili maklumat-maklumat tersebut.
CONTOH
Teknik ini mampu merangsang daya ingatan murid kerana mereka dikehendaki menggabungkan semua
kefahaman mereka terhadap sesuatu perenggan dalam bentuk lukisan.

Langkah Pelaksanaan

1 Baca petikan untuk menentukan isi kandungan yang penting.
2 Tentukan kedudukan dan serlahkan maklumat yang perlu untuk memahami kandungan petikan.
3 Baca semula perkara yang dianalisis dan telah diserlahkan.
4 Lukis gambar yang menyimpulkan maklumat yang diserlahkan pada ruangan tepi (margin).

Aktiviti 3 Resos Guru

Baca perenggan isi di bawah dengan teliti, kemudian lukis gambar ringkas yang mampu mewakili isi
kandungan setiap perenggan di bahagian tepi perenggan tersebut.

Kesan Buruk Penggunaan Peranti kepada Remaja

Media sosial dan teknologi telah mengubah norma
hidup masyarakat baik dari segi positif mahupun negatif.
Kesan pertama yang akan dilalui oleh remaja atau kanak-
kanak yang terjejas akibat penggunaan peranti seperti telefon
pintar ialah kekurangan tidur. Berdasarkan kajian, hampir 80
peratus remaja tidur dengan telefon pintar mereka di sisi dan
menggunakannya sebagai jam loceng. Secara purata, mereka
menghantar 34 mesej selepas berbaring di atas katil untuk tidur.
Sesetengah pakar berpendapat bahawa tidur mampu terganggu
akibat penggunaan cahaya pada skrin telefon pintar yang tidak
dilaraskan sesuai dengan kadar penerimaan cahaya oleh mata.
Otak akan keliru untuk memberi arahan kepada mata untuk
berehat kerana cahaya skrin yang hampir sama dengan kadar
pengamatan cahaya matahari. Akhirnya, remaja akan tidur
kurang daripada 8 jam dan menyebabkan masalah lain berlaku.

R7

BM Tingkatan 1 Resos Guru

Penerapan Sivik Bulan April

Nilai Kegembiraan

Tajuk Kesederhanaan

Teknik Bacaan HEBAT CHATT

Circle (Bulatkan) Bulatkan kata kunci penting dalam setiap perenggan isi.

Highlight (Serlahkan) Serlahkan idea penting yang menyokong kata kunci.

Asterisk (Bintangkan) Bintangkan isi sampingan atau isi sokongan.
RCON esTosGuru OH
Transfer (Pindahkan) Pindahkan maklumat ke dalam borang CHATT.

Teacher (Guru) Guru memberikan rumusan tentang rekod murid (borang CHATT).

Langkah Pelaksanaan

1 Berikan masa kepada murid untuk membaca petikan yang diberikan dalam tempoh masa yang sesuai
dengan tahap murid.

2 Buat tanda yang sesuai sebagaimana yang dicadangkan di dalam jadual di atas.
3 Minta murid memindahkan maklumat tersebut ke dalam borang yang telah disediakan.
4 Guru memberikan komen secara individu terhadap setiap borang murid yang dihantar.

Aktiviti 4

Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan yang diberikan pada ruang jawapan yang
disediakan.

Inflasi: Langkah Mengatasi

Walaupun isu inflasi hangat diperkatakan dan sering meniti di bibir masyarakat, tetapi pernahkah
terlintas dalam benak fikiran kita, apakah maksud inflasi? Mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat, inflasi
didefinisikan sebagai keadaan kenaikan harga barangan yang disebabkan oleh bertambahnya kuasa membeli.
Oleh itu, masalah ini tidak boleh dipandang remeh dan usaha penyelesaian harus diimplimentasikan untuk
merungkaikan masalah ini bak kata peribahasa, tak ada gunung yang tak dapat didaki, tak ada lurah yang
tak dapat dituruni.

Dalam mengatasi inflasi, pihak kerajaan sewajarnya mengambil inisiatif dengan menganjurkan
kempen berhemat secara berterusan dan konsisten di seluruh pelosok negara dan bukannya sekadar
melepaskan batuk di tangga. Lantaran itu, kempen tersebut haruslah menekankan kepentingan amalan
berjimat cermat supaya nilai murni ini dapat dijadikan amalan dalam kehidupan masyarakat Malaysia.
Masyarakat sewajarnya sentiasa berbelanja mengikut kemampuan sendiri ibarat mengukur baju di badan
sendiri dan usahlah bersikap membesarkan kerak nasi. Cara berbelanja dengan mengikut hawa nafsu akan
membawa padah yang buruk kerana peribahasa Melayu ada menyatakan, ikut nafsu lesu, ikut hati mati, ikut
rasa binasa.

Seterusnya, pihak kerajaan perlu memantapkan pengawalan dan pemantauan daripada badan bukan
kerajaan (NGO). Tindakan utama badan bukan kerajaan atau NGO ini ialah melindungi hak-hak pengguna
daripada kenaikan harga barangan tanpa kawalan di pasaran. Antara organisasi atau agensi yang menyokong
peranan kerajaan ini adalah seperti Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA) dan Persatuan
Pengguna Pulau Pinang (CAP). FOMCA misalnya berobligasi untuk menerima sebarang aduan dan menyiasat
segala permasalahan yang dihadapi termasuklah masalah kenaikan harga barangan keperluan, penjualan
barangan yang telah luput tarikh, caj perkhidmatan yang melampau, dan sebagainya.

R8

BM Tingkatan 1 Resos Guru

Pihak berkuasa pula perlu sedar bahawa selain meletakkan obligasi di atas badan bukan kerajaan
semata-mata, mereka juga seharusnya sentiasa membuat pemantauan dan mengambil tindakan tegas
terhadap mana-mana pihak yang menaikkan harga barangan mereka sesuka hati tanpa memperoleh
kelulusan daripada pihak berwajib. Sikap sesetengah peniaga yang bertindak seperti lintah darat yang
mengerah pengguna tanpa rela ini perlu diambil tindakan melalui pemantauan secara mengejut sebagaimana
yang kerap dijalankan kini. Mana-mana peniaga yang cuba menaikkan harga barangan atau menangguk di
air keruh hendaklah dikenakan tindakan berat agar pisang tidak berbuah dua kali.

Kesimpulannya, sudah terang lagi bersuluh kenaikan harga barang atau inflasi ini bukanlah satu
bebanan besar yang tidak dapat kita pikul asalkan dengan kerjasama daripada semua pihak. Kita sebagai
rakyat yang berjiwa patriotisme perlu sentiasa menyokong usaha-usaha kerajaan memulihkan ekonomi
negara ini demi kemaslahatan pada masa depan.
CONTOH
Nama : Tarikh :
Topik :
Definisi :

Kata Kunci/ Istilah (Circle) Imej/ Lukiskan (Definisi)

Resos Guru

Idea Utama (Serlahkan/ Highlight) Idea Sampingan (Asterisk/ Bintangkan)

Rumusan guru :

R9

BM Tingkatan 1 Resos Guru

Penerapan Sivik Bulan Mei

Nilai Kasih Sayang

Tajuk Sayangi Alam Sekitar

Teknik Bacaan HEBAT KWLH

Know (Yang Maklumat yang sudah diketahui murid sebelum membaca teks/ pengetahuan
diketahui) sedia ada berkaitan isu atau tajuk.

What (Ingin Murid perlu menulis perkara yang hendak diketahui mereka berdasarkan isu
diketahui) atau tajuk.

Learned (Dipelajari) Murid belajar melalui teks yang diberikan oleh guru.

How (Bagaimana) Guru mendedahkan murid tentang cara untuk mendapat maklumat tambahan
seandainya persoalan murid di W belum terjawab.
RCON esTosGuru OH
Langkah Pelaksanaan

Lajur K
1 Aktiviti bermula dengan murid berfikir dengan menjalankan sumbang saran tentang semua yang

diketahui oleh mereka tentang tajuk bahan bacaan atau teks.
2 Murid juga membincangkan perkataan, istilah atau frasa yang berkait dengan topik. Maklumat ini

dicatat dalam lajur K carta KWLH. Hal Ini dilakukan sehingga murid kehabisan idea.
3 Guru boleh menyediakan soalan mencungkil untuk membantu dan mendorong murid memulakan

perbincangan tentang idea mereka. Contohnya, “Cuba beritahu perkara yang anda tahu tentang ...”
4 Galakkan murid menjelaskan perkaitan antara idea-idea mereka khususnya idea yang tidak jelas atau

luar biasa. Guru boleh menanyakan soalan, “Apakah yang menyebabkan anda berfikiran begitu?”
5 Kemudian, murid menghasilkan senarai soalan mengenai maklumat yang ingin diketahui oleh mereka

tentang topik tersebut. Soalan ini disenaraikan dalam lajur W.

Lajur W
1 Guru menanyakan murid perkara yang ingin dipelajari oleh mereka tentang topik tersebut. Murid

mencatat soalan-soalan dalam lajur W. Lakukan sehingga murid kehabisan idea.
2 Guru menanyakan beberapa soalan lain untuk menjana idea untuk diisi di dalam lajur W. Jika murid

menunjukkan respons, tanya soalan seperti “Apakah yang anda mahu belajar tentang topik ini?” Jika
murid menghadapi masalah untuk mengemukakan idea atau menyatakan “tidak tahu apa-apa”, cuba
kemukakan soalan yang seterusnya, seperti “Apakah yang anda fikir tentang topik ini?”

Lajur L
1 Murid kemudiannya melakukan pembacaan. Selepas membaca teks, murid mengisi lajur L dengan

menjawab soalan yang telah disenaraikan oleh mereka dalam lajur W. Jawapan ini menggunakan
maklumat baharu yang telah dipelajari oleh mereka melalui pembacaan teks tadi.
2 Selain menjawab soalan-soalan di lajur W, murid digalakkan menulis perkara menarik dalam lajur
L. Untuk membezakan jawapan kepada soalan mereka, letakkan tanda pembeza, misalnya lambang
bintang bagi idea yang didapati menarik.

Lajur H
1 Walaupun selepas membaca dengan teliti, bukan semua soalan murid dalam lajur W terjawab. Hal ini

demikian kerana fakta atau maklumat bagi soalan itu tidak terdapat dalam teks.
2 Murid diminta merujuk dan membaca bacaan tambahan daripada sumber lain (Internet, buku, guru,

pakar) untuk mencari jawapan kepada soalan-soalan yang jawapannya tiada dalam atau melangkau
teks.
3 Secara umumnya langkah dalam KWL memadai untuk menjawab soalan pemahaman, namun langkah
dalam H akan meluaskan pembacaan murid dan membantu untuk soalan yang berbentuk refleksi.

R10

CONTOH BM Tingkatan 1 Resos Guru Resos Guru

Aktiviti 5

Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang diberikan pada ruang jawapan
yang disediakan.

Penjagaan Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama

Alam sekitar merupakan sesuatu yang vital dalam kehidupan manusia. Tanpa alam sekitar seperti
hutan, sungai mahupun udara, manusia akan menemui pelbagai kesukaran terutamanya dalam aktiviti
seharian. Alam sekitar kini semakin tercemar akibat sikap pihak yang tidak bertanggungjawab. Mereka
tanpa rasa bersalah mengalirkan sisa toksik ke dalam sungai sehingga menimbulkan ancaman kepada
alam dan manusia. Contoh terbaharu ialah tragedi Sungai Kim-Kim di Johor. Betapa setiap penduduk
di sekitar sungai tersebut terpaksa melalui kesan kimia sepanjang hidup mereka sehingga ada yang
dilaporkan cacat. Dalam hal ini, setiap daripada kita perlu sedar bahawa alam sekitar seharusnya
dijaga kerana anugerah Tuhan ini bukan hanya digunakan pada masa sekarang tetapi akan diwariskan
generasi akan datang. Oleh itu, pelbagai langkah menjaga alam sekitar perlulah diambil untuk
mengembalikan kesegaran alam sekitar.
Antara langkah yang boleh diambil untuk memelihara alam sekitar ialah melalui pendedahan
media massa. Pada hari ini, media massa seperti televisyen, radio, telefon bimbit, komputer, dan surat
khabar mampu membentuk cara pemikiran penggunanya. Menyedari hal ini, media massa perlu
mendedahkan masyarakat tentang isu-isu pencemaran alam sekitar dan perkara yang sepatutnya
dilakukan oleh mereka untuk menjaga alam sekitar. Kerajaan sepatutnya mendedahkan maklumat
tentang kepentingan menjaga alam sekitar dengan lebih meluas melalui media sosial seperti Facebook
dan YouTube. Kerajaan sewajarnya mewara-warakan hukuman yang akan dikenakan kepada mereka
yang mencemarkan alam sekitar seperti denda dan penjara jika ditangkap bagi menimbulkan
kegerunan dalam diri mereka.
Selain itu, kempen alam sekitar juga dilaksanakan oleh kerajaan bagi menggapai impian bumi
hijau dan bersih. Antara kempen yang pernah berjaya menjentik hati rakyat Malaysia ialah kempen
Cintailah Sungai Kita, kempen Kitar Semula, Sahabat Alam, dan sebagainya. Kempen-kempen kerajaan
ini yang saban tahun dilaksanakan dilihat mampu membawa kesan positif terhadap kesedaran rakyat
tentang kepentingan alam sekitar dalam kehidupan. Dalam kempen-kempen ini, masyarakat akan
didedahkan kepentingan menjaga alam sekitar dan cara-cara memeliharanya seperti menguruskan
sisa buangan supaya kurang memberi pencemaran kepada alam sekitar. Kempen kitar semula pula
dapat menggalakkan pengguna supaya mengitar semula bahan-bahan yang boleh dikitar semula.
Dengan itu, masyarakat akan dididik untuk sentiasa berjimat cermat dalam penggunaan bahan-bahan
yang tidak mesra alam seperti plastik (tidak mudah reput) agar dapat mengurangkan pencemaran
alam sekitar. Melalui kempen alam sekitar ini juga, aktiviti-aktiviti seperti penanaman pokok-pokok
hijau dilaksanakan.
Kesimpulannya, terdapat pelbagai langkah untuk mengembalikan kehijauan bumi. Kesedaran
terhadap realiti bahawa pencemaran alam sekitar semakin hari semakin meningkat perlulah disertakan
dengan tindakan. Tanpa tindakan yang sewajarnya, masalah ini akan menemui jalan buntu dan sampai
ketikanya kita akan mewariskan bumi yang tenat kepada anak cucu kita.

R11

BM Tingkatan 1 Resos Guru

ARAHAN: Isi maklumat di bawah menggunakan kaedah KWLH.
Tajuk: Langkah-langkah Memelihara Alam Sekitar

K (YANG DIKETAHUI) WHAT (INGIN LEARNED HOW(BAGAIMANA)
Apakah yang telah anda DIKETAHUI) (DIPELAJARI) Bagaimanakah mencari
Apakah yang anda ingin Apakah yang telah anda maklumat tambahan?
ketahui?
ketahui? pelajari?

RCON esTosGuru OH

R12

BM Tingkatan 1 Resos Guru

Penerapan Sivik Bulan Jun

Nilai Hormat-menghormati

Tajuk Silang Budaya

Teknik Bacaan HEBAT Luncuran dan Imbasan

Bacaan Secara Imbasan

Bacaan secara imbasan (scanning) ialah teknik bacaan pantas yang bertujuan untuk mendapatkan atau
mencari maklumat yang khusus bagi sesuatu tugasan atau tujuan bacaan. Contoh tugasan yang kerap
menggunakan bacaan imbasan ialah mencari tarikh, nombor atau maklumat penting berdasarkan kata
kunci. Kadangkala teks-teks yang dibaca telah membantu murid dengan mencondongkan perkataan-
perkataan penting untuk membantu murid mencari maklumat atau istilah.

Langkah melaksanakan teknik ini adalah seperti berikut:

1 Membaca dan mengesan format bahan bacaan seperti tajuk, tajuk kecil, dan melihat tanda-tanda
istimewa yang dimasukkan seperti tulisan condong, tulisan bergaris, tulisan tebal, fakta yang bersiri
atau bernombor (1, 2, 3, ...) dan berabjad (a, b, c, ... ).

2 Membaca pendahuluan dan rumusan teks.
3 Memberikan perhatian kepada aspek grafik seperti jadual dan gambar rajah.
4 Menggariskan, menyerlahkan atau mencatat kata kunci atau inti pati maklumat di tepi muka surat/

margin.

Bacaan Secara Luncuran

Bacaan secara luncuran (skimming) bertujuan untuk mendapatkan maklumat ringkas tetapi menyeluruh
atau pandangan umum mengenai sesuatu bahan atau dokumen dengan segera. Luncuran dilakukan tiga atau
empat kali lebih pantas daripada bacaan biasa. Teknik ini dilakukan apabila terdapat banyak bacaan yang
perlu dibuat dalam masa yang terhad. Bacaan ini lebih menyeluruh berbanding dengan bacaan imbasan.
Bacaan ini memerlukan murid menggunakan pergerakan mata yang cepat dan tumpuan sepenuhnya pada
bahan yang dibaca. Beberapa hal penting yang selalunya menjadi fokus dalam teknik bacaan ini ialah
mengenal pasti topik utama atau isi sokongan dalam teks. Kadangkala teknik ini juga dibuat bagi memilih
bahan yang sesuai sebelum membuat bacaan yang lebih teliti dan serius.

Langkah melaksanakan teknik ini adalah seperti berikut:

1 Buat pembacaan senyap tanpa membuat rujukan.
2 Setiap perenggan diberi ketetapan masa tidak melebihi 1 minit.
3 Baca dan kenal pasti format bahan seperti tajuk, tajuk kecil, saiz fon, dan sebagainya.
4 Buat rumusan ringkas tentang pendahuluan dan penutup.
5 Bacaan kali pertama penting kerana memberi gambaran keseluruhan teks secara ringkas. Beri tumpuan

pada penanda wacana yang digunakan.
6 Jika tidak faham, tinggalkan maklumat tersebut.
7 Baca kali kedua untuk mendapatkan kefahaman yang lebih jelas. Kali ini, beri tumpuan kepada maklumat

yang tidak jelas semasa bacaan pertama.
8 Lakukan proses merumus bacaan secara mental setelah selesai bacaan kedua.
9 Catatkan isi-isi penting.
CONTOH Resos Guru

R13

RCON esTosGuru OHBM Tingkatan 1 Resos Guru

Aktiviti 6

Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat catatan sebagaimana yang dicadangkan di atas.

Adat Resam Melawat dan Berkunjung Pelbagai Kaum

Malaysia terkenal sebagai sebuah negara yang terdiri daripada masyarakat majmuk. Tiga kaum utama
di Malaysia ialah Melayu, Cina, dan India. Dalam artikel kali ini akan dibincangkan bersama beberapa
panduan tentang adat resam semasa melawat dan berkunjung ke rumah ketiga-tiga kaum ini.

Kaum Melayu
1 Bagi pengunjung beragama Islam, apabila tiba di rumah yang dikunjungi hendaklah memberikan

salam dengan ucapan “Assalamualaikum”. Bagi yang bukan beragama Islam digalakkan untuk
mengucapkan “Selamat Sejahtera”, “Selamat Pagi” atau “Selamat Petang”.
2 Sebelum masuk ke dalam rumah orang Melayu, pengunjung hendaklah menanggalkan kasut dan
diletakkan di luar kawasan rumah.
3 Jika pada masa itu telah ada tetamu lain, pengunjung hendaklah mengenalkan diri dan
menundukkan sedikit kepala tanda hormat sambil berjabat tangan.
4 Apabila seseorang ingin berjalan melepasi satu kumpulan atau perhimpunan orang ramai, mereka
hendaklah menundukkan sedikit kepala dengan menghulurkan sebelah tangan ke hadapan.
Ucapan-ucapan yang sesuai bagi maksud ini ialah “maafkan saya, tumpang lalu, minta jalan”.
5 Apabila tuan rumah menghidangkan makanan adalah tidak manis tetamu menolaknya. Jika sudah
kenyang sekalipun hendaklah tetamu merasa sedikit hidangan yang disajikan itu.
6 Anak gadis dikehendaki menyenduk nasi ke dalam pinggan orang yang lebih tua. Jangan senduk
terlalu penuh atau sedikit tetapi sederhana banyaknya. Biarkan orang lebih tua mengambil
makanan dahulu kemudian barulah orang muda kerana tidak sopan membiarkan orang lebih
tua memakan sisa orang muda. Maka itu, sesetengah orang menyediakan peraturan orang muda
makan berasingan daripada orang tua atau orang tua makan dahulu. Bagaimanapun amalan ini
tidak begitu sesuai jika kita mahu menanamkan kemesraan dalam keluarga.
7 Seeloknya ambillah hidangan yang berhampiran dengan kita. Jangan menjangkau makanan yang
terletak jauh dan sukar dicapai. Jika kita berkehendakkan makanan yang sukar dicapai, mintalah
bantuan orang lain yang berdekatan dengannya.

Kaum Cina
1 Semasa mengunjungi rumah orang-orang Cina, tetamu sebaik-baiknya duduk di sebelah kiri tuan

rumah sebagai tanda penghormatan kepada tuan rumah.
2 Minuman ringan selalunya dihidangkan kepada tetamu secepat mungkin yang boleh. Dalam pada

itu, tetamu janganlah segera minum kecuali sudah dipersilakan oleh tuan rumah berulang kali.
3 Mengunjungi rumah keluarga Cina sewaktu mereka makan malam dianggap kurang elok melainkan

kunjungan itu dibuat oleh sebab-sebab yang sangat penting.

Kaum India
1 Dalam masyarakat India, jika kita ingin berkunjung ke rumah tetamu, amatlah digalakkan

membawa buah tangan sebagai tanda terima kasih kepada tuan rumah.
2 Mereka juga biasanya melangkah ke dalam rumah dengan kaki kanan dahulu.
3 Kaum India juga mengamalkan adat bertegur sapa sesama sendiri. Mereka menyapa dengan

sebutan ‘vanakam’ dan sentiasa bertanya tentang kesihatan, kerja, perniagaan atau sebagainya
antara rakan dengan sanak saudara mereka.
4 Apabila tetamu bertandang ke rumah mereka, tetamu sentiasa dijamu dengan minuman atau
makanan dan tetamu mesti sudi menerima hidangan dengan baik sebagai tanda hormat kepada
tuan rumah.
5 Dalam masyarakat India juga, jika menerima sesuatu dimestikan menggunakan tangan kanan
sebagai tanda kebaikan dan kesyukuran.

Teks diambil dan diubah suai daripada artikel `Adat Resam’
oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, di Laman Web www.jkkn.gov.my

R14

BM Tingkatan 1 Resos Guru

ARAHAN: Buat ringkasan daripada petikan di atas.
Ringkasan pendahuluan

CONTOHRingkasan maklumat Resos Guru
Persamaan
1

2

3

4


Perbezaan
1

2

3

4

5


R15

RCON esTosGuru OHKo d - ko d Q R u n t u kBMTingkatan 1 Resos Guru
Resos Guru

Resos Guru

• Modul Pendidikan Keselamatan
Jalan Raya

• HEBAT Bacaan

Jawapan
Resos Guru

R16

Aplikasi Eksklusif yang menyediakan nota ekspres,
praktis mengikut unit dalam buku teks dan berformat PT3,
Penilaian Akhir Tahun (Kertas 1, 2, 3 dan 4).

Praktis Berformat PT3 membina keyakinan dan
membiasakan murid dengan soalan berformat PT3.

Mengandungi pengetahuan dan pemahaman tatabahasa
yang terdiri daripada kata nama, kata adjektif, kata tugas,
kata kerja, kata ganda, kata terbitan, pelbagai frasa hingga
membina, dan menukar struktur ayat serta menganalisis
dan membetulkan tatabahasa.

Imbas kod menggunakan gajet untuk mendapatkan praktis
tatabahasa digital, maklumat tambahan dalam bentuk video
atau artikel yang dapat dijadikan panduan menjawab soalan,
audio lisan, Aktiviti PAK-21, dan analisis tatabahasa bagi tujuan
semakan dan rujukan.
CONTOH
Nota KOMSAS dalam bentuk grafik dan nota lengkap
sebagai nota tambahan untuk murid memahami teks
KOMSAS.

Praktis PBD yang menepati kehendak Pentaksiran Bilik PBD
Darjah (PBD) dan kandungannya dibina berdasarkan Dokumen
Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) dan buku teks. Aktiviti
PAK-21
Aktiviti PAK-21 dirancang untuk memastikan penglibatan
yang aktif daripada murid di samping menerapkan kemahiran
berkomunikasi.

Kandungan Skrip
Pendengaran

Bab 1 Sistem Bahasa ............................................................................. 1 – 22

Bab 2 Pemahaman Teks......................................................................23 – 48

Bab 3 Pemahaman Petikan................................................................. 49 – 55
CONTOH
Bab 4 Novel.........................................................................................56 – 69

Bab 5 Pemindahan Maklumat (Ringkasan, Rumusan, Ulasan)........ 70 – 82

Bab 6 Penulisan Karangan................................................................. 83 – 98

Penilaian Akhir Tahun.................................................................... 99 – 112
(Kertas 1, Kertas 2, Kertas 3, Kertas 4)

Jawapan Semua laman sesawang dalam

buku ini boleh dicapai pada QR

September 2021

Format Instrumen PT3 Bahasa Melayu
Mulai Tahun 2019

Bil. Perkara Kertas 1 (02/1) Keterangan Kertas 4 (02/4)
Kertas 2 (02/2) Kertas 3 (02/3)

1 Jenis Ujian Bertulis Ujian Bertulis Ujian Bertutur Ujian Mendengar
Instrumen

• Objektif Aneka • Objektif Aneka
Pilihan (OAP)
Pilihan (OAP) • Subjektif • Subjektif
Respons Terhad Respons • Objektif Pelbagai
2 Jenis Item • Objektif Pelbagai Terbuka Bentuk (OPB)
Bentuk (OPB) • Subjektif
Respons Terbuka • Subjektif Respons
• Subjektif Respons Terhad

Terhad

3 Markah Bahagian A: 20 markah Bahagian A: 30 markah 20 markah
Bahagian B: 25 markah 10 markah
Bahagian C: 15 markah Bahagian B:
30 markah

4 Tempoh 1 jam 30 minit 1 jam 10 – 12 minit 30 minit
Ujian

Jumlah Markah 100 markah 50 markah

Bab 1 Sistem Bahasa

Format Pentaksiran PT3

1 Soalan yang berkait dengan sistem bahasa diajukan dalam Kertas 1 (02/1), Bahagian A dan Bahagian
B, Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3).

2 Bentuk-bentuk soalan dalam Bahagian A adalah seperti yang berikut:
(a) melengkapkan ayat dengan memilih perkataan yang paling sesuai
(b) mengenal pasti kesalahan kata dalam ayat
(c) mengenal pasti penggunaan perkataan yang betul dalam ayat
(d) membetulkan kesalahan frasa yang terdapat dalam ayat
(e) mengenal pasti ayat yang sama maksud
(f) memilih ayat yang betul
(g) memilih jawapan yang paling sesuai bagi pernyataan-pernyataan tentang peribahasa yang

diberikan
3 Bentuk-bentuk soalan dalam Bahagian B adalah seperti yang berikut:
(a) kesalahan bahasa
(b) kesalahan ejaan
(c) sintaksis/ ayat
(d) peribahasa
4 Untuk menjawab soalan-soalan dalam bahagian ini, murid seharusnya menguasai aspek-aspek penting

tatabahasa seperti yang berikut:

Aspek Penting Sistem Bahasa
CONTOH
Morfologi Sintaksis Kosa kata Peribahasa
(Pengetahuan tentang (Pengetahuan (Perbendaharaan
tentang ayat) • Simpulan bahasa
kata) kata) • Pepatah
• Binaan subjek/ • Bidalan
• Penggolongan kata predikat • Sama erti • Perumpamaan
• Pengimbuhan • Kata hampir sama
• Penggandaan • Ayat tunggal/
• Pemajmukan majmuk bunyi
• Kata banyak
• Ayat aktif/ pasif
• Ayat cakap ajuk/ makna

cakap pindah
• Jenis-jenis ayat

1

BM Tingkatan 1 Bab 1

Praktis 1 Unit 1: Sihat Membawa Kebahagiaan Buku Teks: m/s 6
Unit 10: Jasamu Pemimpin Buku Teks: m/s 59
Kata Nama Am dan Kata Nama Unit 19: Pesona Malaysia Buku Teks: m/s 114
Unit 28: Pendidikan Bestari Negara Lestari Buku Teks: m/s 167
Khas Info digital 1
Bahagian A
1 Perkataan yang biasanya menamakan orang
atau benda. Soalan 1 – 6
Lengkapkan ayat-ayat yang berikut dengan
2 Perkataan yang menjadi inti pada binaan frasa memilih jawapan yang paling sesuai.
nama.

3 Jenis kata nama:

Kata Nama

Kata Nama AmCONTOH Kata Nama Khas 1

• Benda/ perkara yang • Nama yang khusus
umum sifatnya • Ejaannya

• Ejaannya berpangkal berpangkal huruf
huruf kecil (kecuali
besar

memulakan ayat) Hidup Tak Hidup menyediakan kemudahan yang
• Dapat digandingkan
Manusia Bukan lengkap untuk kita bersenam.
dengan kata bilangan Ahmad Manusia
ataupun penjodoh Bukan Tajuk – A Padang C Gimnasium
Manusia Tirani
bilangan B Stadium D Gelanggang

Hidup Tak Hidup Negara – 2 Menurut , Tan Sri Dr. Noor Hisham
Malaysia bin Abdullah, pelbagai langkah kesihatan
Sang Institusi – awam akan dilaksanakan untuk mencegah
Manusia Bukan Kancil, Universiti
Manusia Pak Putra berlakunya limpahan varian baharu ke
Belang

adik, lembu, Malaysia Malaysia.
polis, pokok,
murid, jin, Institusi Bukan A Ketua Pengarah Kesihatan
guru bunga
sekolah, Institusi B Ketua Pejabat Kesihatan Daerah
dewan, C Ketua Jabatan Kesihatan Selangor
hospital Abstrak
Konkrit D Ketua Kementerian Kesihatan Malaysia

Berbilang Tak kerusi, 3 Kita perlu mengetahui menghadapi
meja
Berbilang
pendapat, wabak penyakit.
rancangan keadilan,
A arahan C panduan

Kuiz 1 iklim B nasihat D kawalan

Kata Nama Majmuk 4 Murid-murid yang ingin mengambil

1 Kata majmuk terhasil daripada proses bahagian dalam senamrobik beramai-
merangkaikan dua kata dasar atau lebih
yang membawa makna tertentu. ramai yang diadakan pada hari Sabtu ini
2 Kata nama majmuk terbahagi kepada tiga,
iaitu: boleh mendaftarkan nama mereka dengan
(a) Rangkai kata bebas – guru besar,
program Hari Sukan.
sekolah rendah, Menteri Besar
(b) Istilah khusus – deria rasa, rumah A urus setia

tangga, graf lurus B urus niaga
(c) Maksud kiasan – kaki bangku, anak
C jawatankuasa
buah, buah mulut
D rukun tetangga

5 Semua syarikat dinasihati agar

mematuhi prosedur operasi standard (SOP)

yang ditetapkan oleh kerajaan.

A kakitangan

B suruhanjaya

C pesuruhjaya

D jawatankuasa

2

BM Tingkatan 1 Bab 1

6 Azwan disahkan positif COVID-19 selepas A I dan II sahaja
B III dan IV sahaja
hilang . C I, II dan III sahaja
D II, III dan IV sahaja
A deria lihat C deria sentuh

B deria rasa D deria dengar

Soalan 7 – 10 Soalan 11
Ayat-ayat di bawah mungkin betul dan mungkin Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan
salah. Jika terdapat kesalahan, kesalahan itu berhuruf condong dengan betul.
telah ditandakan dengan A, B atau C dan jika tiada
kesalahan telah ditandakan dengan D. 11 I Pengajaran secara dalam talian dijalankan
Pilih jawapan yang paling sesuai. sepanjang pelaksanaan pelbagai tahap
Perintah Kawalan Pergerakan.
7 Memorial Negarawan dibina sebagai
A II Peristiwa itu haruslah kamu jadikan
pengajaran dan tidak mengulangi
pengiktirafan terhadap sumbangan kesalahan itu lagi.
B
III Kita dinasihati supaya mengingati
Negarawan yang turut membantu pengajaran ibu bapa kita.
C
IV Afendi melanjutkan pengajarannya di
mewujudkan Malaysia menjadi negara universiti.

maju, aman, bersatu padu, dan bertoleransi. A I dan II sahaja
B III dan IV sahaja
Tiada kesalahan. C I, II dan III sahaja
D D II, III dan IV sahaja
CONTOH
8 Jasa dan sumbangan Tunku Abdul Rahman Bahagian B
A
Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu
al-Haj dan tujuh orang tokoh sejarawan kesalahan ejaan. Kenal pasti kesalahan tersebut
B dan tulis ejaan yang betul pada ruang jawapan
yang disediakan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu
terhadap negara cukup besar selain semula.

membantu dalam pembentukan Malaysia (i) Pendidikan vokasyenal menjadi pemacu
C utama dalam usaha kerajaan melahirkan
tenaga mahir tempatan yang mempunyai
pada tahun 1963. Tiada kesalahan. kemahiran tinggi.
D
vokasional
9 Diana terpegun melihat alam semula jadi
A (ii) Media massa seperti televisyen, radio
dan suratkhabar memainkan peranan
flora dan fauna yang terletak di pulau Tasik penting untuk memberikan kesedaran
BC kepada masyarakat tentang kepentingan
mengamalkan gaya hidup.
Dayang Bunting. Tiada kesalahan.
D surat khabar

10 I Buku panduan penggunaan komputer itu ( iii) Aturcara Bengkel Pengurusan Stres berjalan
dapat membantu pengguna menggunakan dengan lancar sekali.
komputer dengan cara yang betul.
Atur cara
II Panduan pemakanan sihat dapat
membantu kita berbadan cergas dan (iv) Guru menerangkan cara-cara menangani
berotak cerdas. tekanan dengan menggunakan gambarajah.

III Rangka karangan itu dapat dijadikan
panduan kepada murid-murid untuk
menghasilkan sebuah karangan yang
menarik.

IV Panduan utama untuk kehidupan yang
sihat adalah dengan mengamalkan cara
hidup yang sihat.

gambar rajah

3

BM Tingkatan 1 Bab 1

Praktis 2 Pengambilan makanan yang terlalu

Kata Adjektif akan meningkatkan aliran dan

Info digital 2 tekanan darah.

1 Kata adjektif juga dikenali sebagai kata sifat. A manis C tawar
2 Boleh diikuti atau didahului dengan kata
B masin D masam
penguat.
3 Berfungsi untuk menerangkan keadaan atau 2 Aktiviti riadah bersama-sama keluarga akan

sifat sesuatu kata nama atau frasa nama. menjadikan hubungan semakin .
4 Terdapat sembilan jenis kata adjektif, iaitu:
A erat C karib
Kata Adjektif
B intim D renggang

Warna Cara Bentuk WaktuCONTOH 3 Aplikasi teknologi mampu membantu murid
mencari maklumat dan menyelesaikan

biru, cepat, bulat, awal, tugasan mereka dengan .
kuning, pantas, lurus, lama,
ungu, lincah, bundar, sekarang, A laju C pantas
merah leper baru
laju B mudah D lancar

Jarak Perasaan Ukuran 4 Penggunaan dron dalam pertanian membantu
jauh, panjang,
dekat, seronok, tinggi, petani memastikan penggunaan teknik
hampir, rindu,
rapat sedih, kecil, pertanian yang .
marah tebal
Pancaindera A tepat C canggih

B unggul D sempurna

pahit, 5 Cikgu Intan amat akan kebolehan
tawar,
kelat, Suhairi untuk mendeklamasikan sajak
payau
sempena program Bulan Bahasa yang

diadakan di sekolah.

5 Kata adjektif dalam bentuk perbandingan dapat A yakin C risau
B cemas D khuatir
dinyatakan dalam bentuk darjah penghabisan.
Contoh:

(a) terpandai 6 Tujuan program Minggu Bahasa ini diadakan

(b) sangat/ amat/ sungguh pandai sekali adalah untuk menarik minat murid-murid

(c) teramat pandai supaya berbahasa Melayu.

(d) pandai sekali

(e) sepandai-pandai A fasih C mahir

(f) paling pandai B handal D pandai

(g) tersangat pandai Kuiz 2

Unit 2 : Amalan Kesejahteraan Hidup Buku Teks : m/s 11 Soalan 7 – 8
Unit 11 : Sinar Masa Depan Buku Teks : m/s 66 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan
Unit 20 : Indahnya Bumi Bertuah Buku Teks : m/s 119 berhuruf condong dengan betul.
Unit 29 : Bahasa Disulam Sastera Dianyam Buku Teks : m/s 174
7 I Dengan langkah yang lemah
Bahagian A seperti orang kehabisan tenaga, Zura
menaiki tangga yang agak curam itu.
Soalan 1 – 6
Lengkapkan ayat-ayat yang berikut dengan II Badan Zaki semakin lemah sejak
memilih jawapan yang paling sesuai. menghidap penyakit kronik.

1 III Penyakit yang dijangkitinya dapat lemah
tenaganya.

IV Penyakit berjangkit itu dapat lemah daya
tahan badan kita.

A I dan II sahaja
B III dan IV sahaja
C I, II dan III sahaja
D II, III dan IV sahaja

4

BM Tingkatan 1 Bab 1

8 I M akanan yang berkarbohidrat dapat Soalan 13
memberi kuat kepada badan. Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan
berhuruf condong dengan betul.
II Pemakanan seimbang mengikut piramid 1 3 I Yanti tidak pernah patah semangat untuk
makanan dapat kuat badan.
meraih kemenangan dalam pertandingan
III Nenek yang sedang sakit kuat menerima mencipta puisi itu.
rawatan di hospital. II Murid-murid diminta menulis sebuah

IV Tuk Aziz sudah berumur 80 tahun, namun karangan yang panjangnya melebihi 350
badannya masih kuat dan sihat.
patah perkataan.
A I dan II sahaja C I, II dan III sahaja III Patah matanya apabila melihat gelagat
B III dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja
muda-mudi yang suka menggunakan

bahasa rojak dalam perbualan mereka.
Soalan 9 IV Encik Gan patah hidup setelah gagal
Ayat di bawah mungkin betul dan mungkin
salah. Jika terdapat kesalahan, kesalahan itu melanjutkan pelajarannya dalam bidang
telah ditandakan dengan A, B atau C dan jika tiada
kesalahan telah ditandakan dengan D. kesusasteraan.
Pilih jawapan yang paling sesuai.
A I dan II sahaja
9 Jika murid tidak mendapat rehat yang cukup B III dan IV sahaja
A C I, II dan III sahaja
D II, III dan IV sahaja
tumpuan terhadap pelajaran akan kurangCONTOH
B Bahagian B

dan terjejas. Tiada kesalahan. Dalam setiap ayat di bawah ini, terdapat satu
CD kesalahan bahasa. Kenal pasti kesalahan tersebut
dan tulis jawapan yang betul pada ruang jawapan
Soalan 10 – 12 yang disediakan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu
Bahagian yang bergaris dalam ayat-ayat berikut semula.
mungkin mengandungi kesalahan penggunaan
bahasa atau mungkin juga tidak. (i) Daging ayam perlu dipastikan betul-betul
Tandakan sama ada A, B atau C jika ayat itu
mengandungi kesalahan dan tandakan D jika tiada ranum untuk mengelakkan keracunan
kesalahan. makanan.

10 Buku teks digital merupakan satu inisiatif masak
yang paling efektif sekali untuk menggantikan
penggunaan buku teks bercetak pada masa (ii) Arif gemarkan membaca karya sastera
hadapan. seperti novel pada masa lapangnya.

A paling efektif gemar
B terefektif sekali
C tersangat efektif sekali ( iii) Saya berasa nyaman selepas mandi-manda di
D paling efektif sekali air terjun itu.

1 1 Pulau Langkawi adalah antara destinasi segar
pelancongan yang terkenal sekali di Malaysia.
(iv) Peluang pekerjaan untuk graduan jurusan
A paling sangat terkenal STEM dan TVET amat terlalu cerah hasil
B paling terkenal sekali Revolusi 4.0.
C amat sangat terkenal
D terkenal sekali amat cerah

12 Sungguh amat terindah pemandangan di atas (v) Teknologi sekarang bergerak dengan begitu
Gunung Kinabalu di negeri Sabah itu. pantas sekali.

A Amat terindah begitu pantas/ pantas sekali
B Sungguh amat indah
C Amat sungguh terindah

D Sungguh amat terindah 5

BM Tingkatan 1 Bab 1

Praktis 3 A Wahai C Aduhai
B Amboi D Wah
Kata Seru

Info digital 3 Kuiz 3 2 “ , ingat pesanan ibu! Jangan lupa

1 Berfungsi melahirkan gambaran perasaan dan pakai pelitup muka sebelum keluar,” pesan ibu
digunakan dalam ayat seruan.
kepada adik.
2 Kesalahan Umum:
(a) Amboi, berani engkau mencabar aku! (✗) A Ah C Wah
Cis, berani engkau mencabar aku! (✓) B Eh D Amboi
(b) Aduh, malangnya nasib saya! (✗)
Aduhai, malangnya nasib saya! (✓) 3 “ kita perlu mematuhi peraturan
(c) Eh, apa khabar! (✗) pemakanan ubat?” tanya Azlina kepada ibunya.
Hai, apa khabar! (✓)
(d) Wah, kamu berjaya mendapat keputusan

cemerlang dalam peperiksaan! (✗)
Syabas, kamu berjaya mendapat keputusan

cemerlang dalam peperiksaan! (✓)
CONTOH A Bagaimanakah C Apakah

B Mengapakah D Kenapa

Kata Tanya Soalan 4 – 5
Ayat-ayat di bawah mungkin betul dan mungkin
Kuiz 4 salah. Jika terdapat kesalahan, kesalahan itu
telah ditandakan dengan A, B atau C dan jika
tiada kesalahan telah ditandakan dengan D. Pilih
jawapan yang paling sesuai.

1 Digunakan untuk menanyakan atau menyoalkan 4 “Mengapa kamu masih kelihatan muram?
sesuatu. A

2 Partikel -kah digunakan jika kata tanya Usah dikesalkan perkara yang berlalu kerana
digunakan di hadapan ayat.
B
3 Jenis-jenis kata tanya: kehidupan mesti diteruskan. Tiada kesalahan.
(i) Apa menanyakan nama benda atau haiwan
(ii) Berapa menanyakan bilangan atau jumlah CD

(iii) Siapa digunakan hanya untuk manusia 5 “Aduhai, lihat papan-papan iklan itu! Kenapa
(iv) Mengapa menanyakan sebab AB
(v) Mana menanyakan manusia, haiwan,
terdapat kesalahan dari segi tatabahasa dan
benda, tempat
(vi) Bila menanyakan masa C
(vii) Bagaimana menanyakan cara dan keadaan ejaan?” keluh Normala. Tiada kesalahan.

D

4 Kesalahan Umum: Soalan 6 – 7
Kesalahan penggunaan partikel -kah Pilih ayat-ayat yang betul.
• Bilangan adik kamu berapakah? (✗)
6 I Aduhai, hati saya amat sedih sekali!
• Bilangan adik kamu berapa? (✓) Kecuaian saya telah menyebabkan adik
• Bagaimana keadaan datuk? (✗) mengalami kecederaan.

• Bagaimanakah keadaan datuk? (✓)

II Aduh, gigitan ular itu pedih sekali!

Unit 3 : Sayangi Nyawa Anda Buku Teks : m/s 18 III Wahai anak-anak muridku, berhati-hatilah

Unit 30 : Merekayasa Bahasa Buku Teks : m/s 179 semasa menjalankan uji kaji di makmal!

IV Nah, janganlah keluar bermain seorang

Bahagian A diri!
Soalan 1 – 3 A I dan II sahaja C I, II dan III sahaja
B III dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja

Lengkapkan ayat-ayat yang berikut dengan

memilih jawapan yang paling sesuai. 7 I Latihan kebakaran diadakan bilakah?
II Apa punca kebakaran itu?

1 “ anak-anak muridku, patuhilah III “Bagaimanakah buli siber berlaku?” tanya

peraturan dan prosedur operasi standard Samila kepada guru kelasnya.

(SOP) yang ditetapkan oleh kerajaan agar IV “Sekiranya berlaku kebakaran, kita perlu
terhindar daripada jangkitan COVID-19!” berkumpul di mana?” tanya ketua kelas.
pesan Cikgu Hayati kepada murid-muridnya.
A I dan II sahaja C I, II dan III sahaja

6 B III dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja

BM Tingkatan 1 Bab 1

Praktis 4 Info digital 4 Kuiz 5

Kata Kerja

1 Kata yang menunjukkan sesuatu perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu.
2 Jenis kata kerja:

Kata Kerja

Kata Kerja Tak Transitif Kata Kerja Transitif Kata Kerja Pasif
(Tidak memerlukan objek (Memerlukan objek atau
(a) Kata kerja pasif diri pertama
atau penyambut) penyambut) dan kedua

membaca, mengekori, (b) Kata kerja pasif diri ketiga
memperbesar (c) Kata kerja pasif berawalan

beR- dan teR-
(d) Kata kerja pasif dengan kata

kena
(e) Kata kerja pasif berapitan

ke-...-an
CONTOH Berpelengkap Tanpa Pelengkap
Contoh: Contoh:
Dia menjadi guru. Adik sedang tidur.Unit 4 : Keselamatan di Mana-mana Buku Teks : m/s 22 A menjelaskan C menampilkan
Unit 13 : Lestarikan Kehijauan Bumi Buku Teks : m/s 78 B memaparkan D menunjukkan
Unit 22 : Seni Warisan Anak Bangsa Buku Teks : m/s 131
Unit 31 : Kerjaya Impian Buku Teks : m/s 186 Soalan 5 – 7
Bahagian yang bergaris dalam ayat-ayat berikut
Bahagian A mungkin mengandungi kesalahan penggunaan
bahasa atau mungkin juga tidak.
Soalan 1 – 4 Tandakan sama ada A, B atau C jika ayat itu
Lengkapkan ayat-ayat yang berikut dengan mengandungi kesalahan dan tandakan D jika tiada
memilih jawapan yang paling sesuai. kesalahan.

1 Ibu bapa perlu memastikan anak-anak tidak 5 Semua penduduk Taman Suria bergotong-
di kawasan garaj ketika mereka royong untuk memperdalamkan sungai yang
semakin cetek itu.
ingin mengundurkan kereta.

A bermain C berlindung A bergotong-royong untuk mendalam

B bersorok D bersembunyi B bergotong-royong untuk perdalamkan

2 Kita dinasihatkan supaya tidak C bergotong-royong untuk memperdalam
kata-kata manis rakan daripada laman sosial. D bergotong-royonguntukmemperdalamkan

A tertelan C tertarik 6 Ceramah yang disampaikan kepada murid-
B termakan D terpukau murid berkait cara-cara menjaga keselamatan

diri di media sosial.
A mengaitkan cara-cara menjaga
Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah.

keselamatan diri

B mengaitkan dengan cara-cara menjaga

keselamatan diri

C berkait dengan cara-cara menjaga

keselamatan diri
D berkait cara-cara menjaga keselamatan
3 Pengawal keselamatan dikehendaki diri
pergerakan lalu lintas

berhampiran pintu masuk sekolah. 7 Juruteknik itu sedang memperbaiki mesin
yang rosak dengan berhati-hati.
A meneliti C mengawal
A membaiki mesin
B meninjau D mengawasi

B memperbaik mesin
4 Sketsa itu tema kepentingan C membaikkan mesin
D memperbaiki mesin
menjaga kelestarian alam sekitar. 7

BM Tingkatan 1 Bab 1

Soalan 8 – 11 Bahagian B
Ayat-ayat di bawah mungkin betul dan mungkin
salah. Jika terdapat kesalahan, kesalahan itu Dalam setiap ayat di bawah ini, terdapat satu
telah ditandakan dengan A, B atau C dan jika kesalahan bahasa. Kenal pasti kesalahan tersebut
tiada kesalahan telah ditandakan dengan D. dan tulis jawapan yang betul pada ruang jawapan
Pilih jawapan yang paling sesuai. yang disediakan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu
semula.
8 Buku panduan ini menerangkan tentang
(i) Pandulah kenderaan mendasari had
tatacara penggunaan dan A rak kelajuan yang telah ditetapkan supaya
pemasangan kemalangan jalan raya dapat dielakkan.

BC mengikut
buku ini. Tiada kesalahan.
CONTOH (ii) Wang yang diperoleh hasil daripada
D penjualan barangan kitar semula itu akan
digunakan untuk tujuan menghiaskan
9 Bilangan kenderaan yang semakin tambah sekolah.

A menceriakan
di jalan raya turut membebaskan asap yang
(iii) Setiap murid perlu mentaati peraturan
B keselamatan yang ditetapkan di makmal.
mencemarkan udara. Tiada kesalahan.
mematuhi
CD
(iv) Sikap mementingkan diri sendiri telah
1 0 Langkah kerajaan memupuk budaya menghapuskan alam sekitar.
A
memusnahkan
melestarikan amalan hidup hijau memberi
BC (v) Semakin banyak hidupan yang terdedah
bencana alam yang kerap berlaku akibat
manfaat kepada masyarakat. Tiada kesalahan. kemerosotan ekologi dan perubahan iklim.
D
terdedah kepada bencana
11 Adat menepung tawar dipercayai secara turun-
A (vi) Zakuan pandai menggesek gambus setelah
mendapat tunjuk ajar daripada abangnya.
temurun mampu memberikan kesejahteraan
B memetik

dan kebahagiaan kepada pengantin yang (vii) Akibat pandemik COVID-19, keadaan
ekonomi yang semakin mengecut telah
direnjis. Tiada kesalahan. menyebabkan peluang pekerjaan semakin
CD menurun.

Soalan 12 menyusut
Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan
berhuruf condong dengan betul. (viii) Berbekalkan dengan pengalaman dan ilmu
tentang perniagaan, Azmi bertekad
1 2 I Tini menghabiskan cuti minggunya menceburi bidang pelancongan.
dengan menyertai aktiviti menanam
semula pokok. Berbekalkan pengalaman

II Zuria ingin menjadikan cef sebagai kerjaya
pilihan selepas menghabiskan kursus
dalam bidang kulinari.

III Pelbagai langkah telah diambil untuk
menghabiskan masalah pencemaran
sungai.

IV Salim menghabiskan semua masalah
yang mengganggu tumpuannya.

A I dan II sahaja
B III dan IV sahaja
C I, II dan III sahaja
D II, III dan IV sahaja

8

BM Tingkatan 1 Bab 1

Praktis 5 Info digital 5 Kuiz 6

Kata Ganda

1 Kata ganda ialah bentuk kata yang mengalami perulangan pada kata dasarnya.
2 Kata ganda terbahagi kepada empat, iaitu:

Kata Ganda

Gandaan Penuh Gandaan Separa Gandaan Berentak Gandaan Berimbuhan

Perulangan seluruh Penggandaan kata Penggandaan kata Kata ganda menerima
kata dasar tanpa dasar di hadapan dasar mengikut imbuhan sama ada
perubahan bentuk atau di belakang awalan, akhiran atau
kata tersebut kata dasar dengan rentak bunyi tertentu apitan
imbuhan tertentu
CONTOH
ayat-ayat, cawan- lelabah, dedaun, anak-pinak, cirit-birit, beribu-ribu, buah-buahan,
cawan, daun-daun, kayu-kayu, pepara, lauk-pauk, teka-teki, keanak-anakan, berbalas-
batuk-batuk, gelak-
lelayang, bebiri, kuih-muih, suku- balas, lama-kelamaan
gelak, baik-baik, tetupai sakat, bukit-bukau,
pusing-pusing, labu-
labu sayur-mayur

3 Kesalahan Umum:

(i) Kesalahan menggandakan kata nama majmuk
• Lina membentangkan kertas kerja-kertas kerjanya dalam seminar yang dihadirinya. (✗)
• Lina membentangkan kertas-kertas kerjanya dalam seminar yang dihadirinya. (✓)
(ii) Kesalahan menggunakan penanda jamak dengan kata ganda yang membawa maksud jamak.
• Para penduduk Kampung Sentosa saling bantu-membantu semasa banjir melanda kampung mereka. (✗)
• Para penduduk Kampung Sentosa saling membantu/ bantu-membantu semasa banjir melanda kampung

mereka. (✓)

Unit 5 : Serasi Bersama Buku Teks : m/s 30 2 Amalan dan mengadakan rumah
Unit 14 : Selamatkan Bumi Kita Buku Teks : m/s 83
Unit 24 : Cergas Aktif Buku Teks : m/s 143 terbuka dapat mempertingkatkan ikatan
Unit 32 : Rentak Kejayaan Buku Teks : m/s 191
silaturahim antara jiran.
A kasih-mengasihi C ziarah-menziarahi

B bantu-membantu D sayang-menyayangi

Bahagian A Soalan 3 – 4
Ayat-ayat di bawah mungkin betul dan mungkin
Soalan 1 – 2 salah. Jika terdapat kesalahan, kesalahan itu
Lengkapkan ayat-ayat yang berikut dengan telah ditandakan dengan A, B atau C dan jika tiada
memilih jawapan yang paling sesuai. kesalahan telah ditandakan dengan D.
Pilih jawapan yang paling sesuai.
1 Kutipan derma itu dapat
3 Jiran tetangga saling tolong-menolong bagi
meringankan beban jiran yang tinggal sehelai AB

sepinggang selepas rumahnya musnah dalam memastikan kawasan-kawasan sekitar tempat
C
kebakaran.
tinggal mereka bersih. Tiada kesalahan.
A seelok-eloknya D

B sebaik-baiknya

C seboleh-bolehnya

D sekurang-kurangnya

Soalan 2 berdasarkan gambar di bawah. 4 Semangat muhibah antara kaum-kaum
A

berbilang bangsa sangat penting dan perlu

B
dikekalkan sampai bila-bila. Tiada kesalahan.

CD

9

BM Tingkatan 1 Bab 1

Soalan 5 – 6 Bahagian B
Bahagian yang bergaris dalam ayat-ayat berikut Dalam setiap ayat di bawah ini, terdapat satu
mungkin mengandungi kesalahan penggunaan kesalahan bahasa. Kenal pasti kesalahan tersebut
bahasa atau mungkin juga tidak. dan tulis jawapan yang betul pada ruang jawapan
Tandakan sama ada A, B atau C jika ayat itu yang disediakan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu
mengandungi kesalahan dan tandakan D jika tiada semula.
kesalahan.
(i) Amalan saling kunjung-mengunjungi,
5 Jiran-jiran baharu saya baik-baik belaka. bekerjasama, dan memahami sangat penting
A baik belaka untuk memupuk semangat kejiranan.
B baik belaka-belaka
C sebaik-baik belaka saling mengunjungi/ kunjung-mengunjungi
D baik-baik belaka
CONTOH (ii) Antara langkah-langkah mengurangkan
6 Banyak manfaat-manfaat yang dapat kesan pemanasan global ialah mengamalkan
diperoleh dengan melakukan aktiviti aktiviti kitar semula.
bersenam.
Antara langkah/ Langkah-langkah
A Banyak manfaat
B Banyak-banyak manfaat (iii) Melalui aktiviti kemasyarakatan, semua jiran
C Banyak-banyak manfaat-manfaat yang berbilang kaum dapat saling berkenal-
D Banyak manfaat-manfaat kenalan dan mengeratkan hubungan
silaturahim.
Soalan 7 – 8
Pilih ayat-ayat yang betul. saling berkenalan/ berkenal-kenalan

7 I Tin-tin kosong itu dibuang ke dalam tong (iv) Jiran merupakan orang pertama yang paling
kitar semula. dekat untuk memberikan pertolongan
sementara menunggu pihak berkuasa atau
II Maklumat-maklumat tentang manfaat saudara mara.
pemupukan semangat kejiranan dapat
disebarkan dengan berkesan melalui saudara-mara
media sosial.
(v) “Hingar-bingar betul suasana di majlis
III Mereka bersepakat dan saling bantu- rumah terbuka ini,” kata ketua kampung.
membantu bagi menceriakan balai raya di
kampung mereka. Hingar-bingar/ Hingar betul

IV Rakyat-rakyat yang berbilang kaum dan (vi) Melalui aktiviti mendaki, selain dapat
agama hidup aman dan harmoni. membina kecergasan diri, kita juga dapat
mengenali beberapa jenis tumbuh-tumbuhan
A I dan II sahaja herba.
B III dan IV sahaja
C I, II dan III sahaja beberapa jenis tumbuhan
D II, III dan IV sahaja
(vii) Perniagaan Puan Ramesh semakin maju. Dia
8 I Kita perlu berbaik-baik antara kaum. bercadang untuk mengembangkan butiknya
II Jiran-jiran Puan Zaiton datang secara besar-besar.

menziarahinya di hospital. besar-besaran
III Sikap bantu-membantu antara kaum
(viii) Surat khabar-surat khabar yang sudah saya
mampu memperkukuh perpaduan. baca telah dihantar ke pusat kitar semula.
IV Setiap kaum-kaum di Malaysia mempunyai
Surat-surat khabar
perbezaan budaya dan agama.
A I dan II sahaja
B III dan IV sahaja
C I, II dan III sahaja
D II, III dan IV sahaja

10

BM Tingkatan 1 Bab 1

Praktis 6

Imbuhan Kata Nama

1 Awalan yang membentuk kata nama ialah peN-, pe, peR-, ke-, dan juru-. Info digital 6 Kuiz 7

2 Terdapat hanya satu akhiran kata nama, iaitu -an yang boleh bergabung dengan kata dasar tanpa melibatkan

sebarang perubahan huruf.

Kata Nama Berimbuhan

Awalan Akhiran Apitan

CONTOHpeN- pe- peR- ke- juru- -an pe-..-an peN-...-an peR-...-an ke-...-an

pencuri perburu jurutera alatan pemprosesan kejuruteraan

pemilik ketua penipuan perubahan

3 Kesalahan Umum:
Kesalahan mengimbuhkan peN-…-an dan peR-…-an dengan kata dasar yang berakhir dengan huruf k.
• Pentunjukan itu diadakan dengan jayanya. (✗)
• Pertunjukan itu diadakan dengan jayanya. (✓)

Unit 6 : Perpaduan Buku Teks : m/s 35 A dibangun C terbangun
Unit 15 : Pertanian Satu Perniagaan Buku Teks : m/s 90 B berbangun D membangun
Unit 23 : Jasmani Cergas Buku Teks : m/s 138

Bahagian A Soalan 4 – 7
Ayat-ayat di bawah mungkin betul dan mungkin
Soalan 1 – 3 salah. Jika terdapat kesalahan, kesalahan itu
Lengkapkan ayat-ayat yang berikut dengan telah ditandakan dengan A, B atau C dan jika tiada
memilih jawapan yang paling sesuai. kesalahan telah ditandakan dengan D.
Pilih jawapan yang paling sesuai.

1 Aktiviti gotong-royong dapat memupuk 4 Melalui aktiviti sukan, ahli-ahli pasukan yang

semangat antara masyarakat yang A
terdiri daripada pelbagai kaum dan budaya
pelbagai kaum dan budaya di Malaysia.
B
A paduan C pemaduan akan bekerjasama bagi mencapai kejayaan.

B kepaduan D perpaduan C

Tiada kesalahan.

Soalan 2 berdasarkan gambar di bawah. D


2 yang erat sesama jiran 5 Dengan luasan tanah di seluruh negara,
tetangga amat penting untuk mengekalkan A
kesejahteraan masyarakat.
Malaysia mempunyai potensi untuk
A Talian B
B Pengikat
C Hubungan dibangunkan bagi memperkasakan sektor
D Penghubung C

3 Sektor pertanian merupakan sektor pertanian. Tiada kesalahan.
D

6 Perpecahan kaum akan menggugat kestabilan
AB

negara dan penghubungan antara kaum.
C

Tiada kesalahan.
D

terpenting bagi negara-negara .

11

CONTOH BM Tingkatan 1 Bab 1 11 I Penghasilan beras terambil masa kira-kira
lima bulan.
7 Dengan adanya semangat kejiranan,
A II Tanah itu akan pembajak untuk
menggemburkan tanah.
keselamatan tempat tinggal terjamin daripada
B III Jentera penuai memudahkan kerja-kerja
menuai padi.
pengancam kegiatan jenayah. Tiada kesalahan.
CD IV Tenggala digunakan untuk membajak
sawah pada masa dahulu.
Soalan 8 – 9
Bahagian yang bergaris dalam ayat-ayat berikut A I dan II sahaja
mungkin mengandungi kesalahan penggunaan B III dan IV sahaja
bahasa atau mungkin juga tidak. C I, II dan III sahaja
Tandakan sama ada A, B atau C jika ayat itu D II, III dan IV sahaja
mengandungi kesalahan dan tandakan D jika tiada
kesalahan. Bahagian B

8 Pendapat yang dikemukakan oleh pihak Dalam setiap ayat di bawah ini, terdapat satu
pencadang mengenai faedah pertanian bandar kesalahan bahasa. Kenal pasti kesalahan tersebut
sangat bernas. dan tulis jawapan yang betul pada ruang jawapan
yang disediakan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu
A Dapatan yang dikemukakan semula.
B Kedapatan yang dikemukakan
C Pendapatan yang dikemukakan (i) Penandingan tarian tradisional dapat
D Pendapat yang dikemukakan membantu murid mengenali budaya masing-
masing dengan mendalam.
9 Penternak perlu memahami tentang amalan
pengurusan pemberian makanan yang betul Pertandingan
agar dapat menghasilkan ternakan yang
berkualiti. (ii) Perlaksanaan Sistem Pendidikan yang
diguna pakai sejak awal kemerdekaan hingga
A fahami amalan kini telah berjaya membentuk masyarakat
B berfaham amalan Malaysia.
C memahami amalan
D memahami tentang amalan Pelaksanaan

Soalan 10 – 11 (iii) Penduduk kampung yang baru datang ke balai
Pilih ayat-ayat yang betul. raya terus melakukan kerja tanpa pengarahan
daripada sesiapa.
10 I Persefahaman dan tolak ansur antara
pelbagai agama dan percayaan menjadi arahan
amalan penting untuk mewujudkan
identiti Malaysia. (iv) Untuk tujuan pengkomersialan, banyak baka
baharu dihasilkan daripada kacukkan jenis
II Perpaduan kaum perlu dikekalkan kerana lembu yang berlainan.
mampu melahirkan kemampuan ekonomi.
kacukan
III Perpaduan kaum asas keharmonian
negara. (v) Kerajaan memperluaskan sektor perladangan
kontrak bagi meningkatkan pendapatan yang
IV Rakyat Malaysia perlu mengekalkan terjamin dalam sektor pertanian.
semangat perpaduan bagi menjamin
keharmonian negara. memperluas

A I dan II sahaja
B III dan IV sahaja
C I, II dan III sahaja
D II, III dan IV sahaja

12

BM Tingkatan 1 Bab 1

Praktis 7

Ayat Dasar

1 Ayat dasar ialah ayat yang menjadi dasar bagi pembentukan semua ayat lain. Info digital 7 Kuiz 8
2 Ayat terdiri daripada dua unsur utama, iaitu subjek dan predikat.

3 Subjek ayat terdiri daripada frasa nama dan merupakan bahagian ayat diterangkan.

4 Predikat ialah bahagian ayat yang menerangkan subjek.

5 Terdapat empat pola ayat, iaitu:

Ayat

FN + FA
Adik sangat nakal.
FN + FNCONTOH FN + FK FN + FS
Emak ke kedai runcit.
Puan Chai kaunselor. Nenek sedang
menganyam tikar.

Unit 8 : Tautan Seni Subur Harmoni Buku Teks : m/s 47
Unit 17 : Pengurusan Wang Berhemat Buku Teks : m/s 102
Unit 26 : Usahawan Berwibawa Buku Teks : m/s 155

Bahagian B
A Nyatakan pola ayat di bawah sama ada ayat tersebut berpolakan Frasa Nama + Frasa Nama

(FN + FN), Frasa Nama + Frasa Kerja (FN + FK), Frasa Nama + Frasa Adjektif (FN + FA) atau
Frasa Nama + Frasa Sendi Nama (FN + FS).

(i) Wusyu antara seni pertahanan diri di negara ini.
FN + FS

(ii) Puan Faridah menghiaskan pelamin itu dengan cantik sekali.
FN + FK

(iii) Sari pakaian tradisional wanita India.
FN + FN

(iv) Diana menyimpan lebihan wang sakunya di dalam tabung.
FN + FK

(v) Pasaran produk tenusunya sangat luas.
FN + FA

B Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti. Kenal pasti subjek dan predikat dalam ayat-ayat tersebut.

Kemudian, tulis subjek dan predikat pada ruang yang disediakan.

(i) Permainan tradisional dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain.
Subjek : Permainan tradisional
Predikat : dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain

13

BM Tingkatan 1 Bab 1

(ii) Penari-penari itu melenggok-lenggokkan badan mereka dengan lembut sekali.
Subjek : Penari-penari itu
Predikat : melenggok-lenggokkan badan mereka dengan lembut sekali
(iii) Adiguru Kraf bertugas memelihara seni kemahiran aneka kraf.
Subjek : Adiguru Kraf
Predikat : bertugas memelihara seni kemahiran aneka kraf

(iv) Pembelian insurans merupakan sejenis tabungan untuk masa hadapan.
Subjek : Pembelian insurans
Predikat : merupakan sejenis tabungan untuk masa hadapan

(v) Kita perlu bijak menguruskan kewangan.
Subjek : Kita
Predikat : perlu bijak menguruskan kewangan
CONTOH
C Susun semula perkataan atau frasa di bawah supaya menjadi ayat susunan biasa yang gramatis.

Ayat yang dibina hendaklah menepati pola ayat dasar yang telah ditetapkan. Anda hendaklah

menggunakan semua perkataan yang diberikan dan tidak boleh menambahkan perkataan lain.

(i) seni Melayu budaya cabang seni tulisan Jawi

Pola: Frasa Nama + Frasa Nama (FN + FN)
Seni tulisan Jawi cabang seni budaya Melayu.

(ii) batu seremban sangat permainan menyeronokkan

Pola: Frasa Nama + Frasa Adjektif (FN + FA)
Permainan batu seremban sangat menyeronokkan.

(iii) anyaman buluh daripada itu rumah tradisional dinding

Pola: Frasa Nama + Frasa Sendi Nama (FN + FS)
Dinding rumah tradisional itu daripada anyaman buluh.

(iv) memulakan perjalanan keusahawanannya usia sembilan beliau pada tahun

Pola: Frasa Nama + Frasa Kerja (FN + FK)
Beliau memulakan perjalanan keusahawanannya pada usia sembilan tahun.

(v) kasut pendapatan dalam dia menjual terpakai talian dengan meraih

lumayan hanya

Pola: Frasa Nama + Frasa Kerja (FN + FK)
Dia meraih pendapatan lumayan hanya dengan menjual kasut terpakai dalam talian.

14

BM Tingkatan 1 Bab 1

Praktis 8

Penggunaan Frasa

1 Frasa ialah unit yang terdiri daripada satu atau dua perkataan yang dapat diperluas menjadi dua perkataan
atau lebih.

2 Frasa terdiri daripada empat jenis, iaitu:

Pembinaan Frasa Info digital 8

Frasa Nama Frasa Kerja Frasa Frasa
Adjektif Sendi Nama
CONTOH
3 Frasa Nama

• Frasa nama ialah frasa yang terbina daripada kata nama sebagai kata inti.

• Frasa nama berfungsi sebagai subjek, predikat, dan objek dalam ayat.

Contoh: Emak (subjek) menanak nasi. Kuiz 9

Adik sedang membaca buku cerita (objek).

Azura doktor pakar (predikat).

• Kesalahan Umum: (Kesalahan Hukum D-M)

Ibu meletakkan sepinggan goreng pisang di hadapan kedua-dua orang tetamunya. (✗)

Ibu meletakkan sepinggan pisang goreng di hadapan kedua-dua orang tetamunya. (✓)

4 Frasa Kerja

• Frasa kerja ialah frasa yang terbina daripada kata kerja sebagai kata inti.

• Binaan frasa kerja terbahagi kepada dua, iaitu

(a) Frasa kerja aktif Kuiz 10

(b) Frasa kerja pasif

• Kesalahan Umum: (Kesalahan penggunaan kata sendi dalam kata kerja tak transitif yang berapitan

ber-...-kan)

Pengemis itu tidur berbantalkan dengan lengan. (✗)

Pengemis itu tidur berbantalkan lengan. (✓)

5 Frasa Adjektif

• Frasa adjektif ialah frasa yang terbina daripada kata adjektif sebagai kata inti.

• Frasa adjektif berfungsi sebagai penerang kata nama, predikat, dan keterangan.

Contoh: Kad yang cantik itu untuk gurunya (penerang kata nama). Kuiz 11

Bayi itu sangat comel (predikat).

Motosikal itu ditunggang dengan lajunya (keterangan).

• Kesalahan Umum: (Kesalahan penggunaan dua kata penguat)

Dia paling tinggi sekali dalam kelasnya. (✗)

Dia paling tinggi/ tinggi sekali dalam kelasnya. (✓)

6 Frasa Sendi Nama Kuiz 12
• Terbina daripada kata sendi sebagai kata inti dan disertai kata nama/ frasa nama selepasnya.
• Frasa sendi nama boleh didahului oleh kata bantu.
• Kesalahan Umum: (Kesalahan penggunaan kata sendi nama)

Kamu hendak pergi ke Johor atau Muar? (✗)

Kamu hendak pergi ke Johor atau ke Muar? (✓)

Unit 9 : Rakyat Berjasa Negara Terbilang Buku Teks : m/s 54
Unit 16 : Dunia Baharu Tani Buku Teks : m/s 95
Unit 25 : Malaysia Hab Industri Makanan Buku Teks : m/s 150
Unit 34 : Tonggak Sejahtera Buku Teks : m/s 203

15

BM Tingkatan 1 Bab 1

CONTOHBahagian A Soalan 7 – 9
Bahagian yang bergaris dalam ayat-ayat berikut
Soalan 1 – 6 mungkin mengandungi kesalahan penggunaan
Ayat-ayat di bawah mungkin betul dan mungkin bahasa atau mungkin juga tidak.
salah. Jika terdapat kesalahan, kesalahan itu Tandakan sama ada A, B atau C jika ayat itu
telah ditandakan dengan A, B atau C dan jika tiada mengandungi kesalahan dan tandakan D jika tiada
kesalahan telah ditandakan dengan D. kesalahan.
Pilih jawapan yang paling sesuai.
7 Sambutan Hari Kebangsaan diadakan
1 Dengan melawat ke tempat bersejarah, demi untuk memperkukuhkan semangat
A patriotisme dalam kalangan murid.

generasi-generasi muda akan sedar dan A demi memperkukuh
B B untuk memperkukuhkan
C demi untuk mengukuhkan
berasa bertuah dilahirkan selepas negara kita D demi untuk memperkukuhkan
C
8 Kami akan hiaskan dewan itu dengan Jalur
mencapai kemerdekaan. Tiada kesalahan. Gemilang secara bergotong-royong.
D
A Akan dihiaskan oleh kami
2 Para penyelamat-penyelamat berusaha untuk B Kami akan menghias
A C Akan kami hiaskan
D Kami akan hiaskan
menyelamatkan mangsa gempa bumi di
B 9 Pengalaman dan pengetahuan yang amat
berharga akan diperoleh remaja daripada
Pulau Sulawesi. Tiada kesalahan. penyertaan dalam Kem Waja Diri.
CD
A dari penyertaan dalam
3 Bercucuran air mata Dahlia semasa B pada penyertaan dalam
A C dari penyertaan di dalam
D daripada penyertaan dalam
mendengar neneknya menceritakan tentang
sengsara yang dialaminya padBa zaman 1 0 Pak Kamal sangat gembira kerana anak-
anaknya handal-handal belaka.
C
penjajahan Jepun. Tiada kesalahan. A anak-anaknya handal-handal
B anaknya handal belaka-belaka
D C anaknya handal-handal belaka
D anak-anaknya handal-handal belaka
4 Dato’ Dr. Afifi al-Akiti telah dianugerahi
A 1 1 Generasi muda harus memahami erti sebenar
kemerdekaan yang diperjuangkan dengan
gelaran Dato’ oleh Sultan Perak kerana amat susah payah sekali.
B
A dengan susah payah amat
jasanya telah mengharumkan nama negara. B dengan terlalu susah payah sekali
C C dengan teramat susah payah sekali
D dengan amat susah payah sekali
Tiada kesalahan.
D 1 2 Kegigihan beliau dalam usaha mengharumkan
nama negara wajar generasi muda contohi.
5 Anggota sukarelawan Jabatan Pertahanan
A A generasi muda wajar contohi
B wajar generasi muda contohkan
Awam Malaysia pergi ke tempat kejadian C wajar dicontohi oleh generasi muda
B D wajar generasi muda contohi

demi untuk menyelamat dan mencari mangsa
C

tanah runtuh. Tiada kesalahan.
D

6 Rosli benar-benar rindukan kampung
AB

halamannya setelah menetap di negara luar
C

selama sepuluh tahun. Tiada kesalahan.
D

16

BM Tingkatan 1 Bab 1

Bahagian B (ix) Cikgu Azmi sedang menerangkan tentang
masalah keruntuhan moral yang melanda
Dalam setiap ayat di bawah ini, terdapat satu remaja kini.
kesalahan bahasa. Gariskan kesalahan bahasa
tersebut dan tulis jawapan yang betul pada menerangkan masalah keruntuhan moral
ruang jawapan yang disediakan. Anda tidak perlu
menyalin ayat itu semula. (x) Tugas dan tanggungjawab untuk
menyemarakkan semula semangat
(i) Rakyat-rakyat Malaysia harus bersyukur nasionalisme seharusnya bermula sejak
atas nikmat kemerdekaan yang diwarisi. dari kecil.

Rakyat Malaysia dari/sejak
CONTOH
(ii) Lain-lain sektor halal yang menjadi (xi) Integriti berasal dari bahasa Inggeris yang
penyumbang terbesar terhadap industri bermaksud berpegang teguh pada prinsip
halal ialah kosmetik, bahan berunsur kimia kejujuran.
dan ubat-ubatan.
berasal daripada
Sektor-sektor halal lain
(xii) Murid-murid Tingkatan 1 Unggul akan
(iii) Ibu-ibu bapa boleh membawa anak-anak melawat ke Melaka dan Johor.
melawat ke tempat bersejarah untuk
menyuntik semangat patriotisme. ke Melaka dan ke Johor

Para ibu bapa (xiii) Pertanian bandar membawa pelbagai
manfaat-manfaat kepada diri sendiri
(iv) Setiap petugas-petugas barisan hadapan malahan masyarakat seterusnya negara.
bekerja keras untuk terus bekerja
membasmi penularan COVID-19. pelbagai manfaat

Setiap petugas (xiv) Industri halal mempunyai potensi yang
sangat amat cerah untuk dikembangkan.
(v) Para-para belia memainkan peranan yang
penting dalam pembangunan negara. sangat/ amat cerah

Para belia (xv) Sambutan Hari Kebangsaan di sekolah saya
paling meriah sekali.
(vi) Pihak sekolah perlu merangka aktiviti yang
menarik bagi menaiki semangat patriotisme meriah sekali
dalam kalangan murid sekolah.
(xvi) Negara Malaysia sangat unik amat kerana
menaikkan mempunyai rakyat yang berbilang kaum.

(vii) Setiap warganegara perlu sangat unik/ unik amat

memperkukuhkan lagi jati diri yang (xvii) Kita perlu cintakan negara dan memainkan
tanggungjawab untuk mempertahankan
disulami semangat patriotisme dalam diri kedaulatan negara.

masing-masing. cinta akan

memperkukuh (xviii) Ibu bapa memainkan peranan yang
begitu penting sekali dalam menunjukkan
(viii) Baginda Sultan mengucapi tahniah kepada sikap dan nilai murni yang boleh dicontohi
para atlet yang memperoleh pingat emas oleh anak-anak.
dalam Sukan Paralimpik.

mengucapkan

begitu penting/ penting sekali

17

BM Tingkatan 1 Bab 1

Praktis 9

Kata Pembenar, Kata Pangkal Ayat, Kata Perintah

Info digital 9

1 Kata pembenar: perkataan yang mengesahkan sesuatu pernyataan. Contohnya, ya, benar, betul.
2 Kata pangkal ayat: perkataan yang hadir di hadapan ayat yang menjadi penanda kesinambungan ayat dalam

wacana. Contohnya, hatta, maka, syahadan, kalakian, adapun.
3 Kata perintah berfungsi untuk menimbulkan tindak balas terhadap suatu perintah, suruhan, arahan, larangan,

silaan atau permintaan. Contohnya, jangan, sila, jemput, harap.
4 Kegunaan kata perintah adalah seperti berikut:

Kata Perintah Penggunaan Ayat contoh
CONTOH
Harap/ minta/ tolong Untuk tujuan permintaan 1 Harap bersabar, bas akan tiba sebentar lagi.
2 Minta perhatian, majlis akan bermula sebentar lagi.
3 Tolong tutup pintu itu.

Sila/ jemput Merujuk silaan/ jemputan 1 Jemput minum, Laila.
2 Sila isi borang ini, puan.

Usah/ jangan Merujuk larangan 1 Jangan buang sampah merata-rata.
2 Usah biarkan basikal itu tanpa dikunci.

Unit 12 : Sains Merentas Kehidupan Buku Teks : m/s 71 5 , pertahankanlah bahasa kita!
Unit 30 : Merekayasa Bahasa Buku Teks : m/s 179 Jangan bagi tercemar.
C Jemput
A Sila

Bahagian A B Ayuh D Minta

Soalan 1 – 5 Soalan 6
Lengkapkan ayat-ayat yang berikut dengan Ayat-ayat di bawah mungkin betul dan mungkin
memilih jawapan yang paling sesuai. salah. Jika terdapat kesalahan, kesalahan itu
telah ditandakan dengan A, B atau C dan jika tiada
1 , pencapaian industri kesalahan telah ditandakan dengan D.
Pilih jawapan yang paling sesuai.
biojisim di negara ini memang semakin

memberangsangkan.

A Ya C Betul 6 Silalah martabatkan bahasa kebangsaan kita,
A
B Benar D Tepat
jangan campur aduk dengan bahasa yang lain.
2 , inilah pembiayaan penyelidikan BC

yang diberikan bagi menggalakkan lebih Tiada kesalahan.

banyak pihak terlibat dalam industri ini. D

A Ya C Betul Soalan 7
Pilih ayat-ayat yang betul.
B Benar D Tepat
7 I Janganlah kita merajuk apabila ditegur.
3 , Raja Intenggiri memulakan II Minta tuan-tuan mengambil tempat duduk

pelayaran dengan kapal yang dilengkapi masing-masing.
bermacam-macam kelengkapan moden. III “Minta jangan buat bising,” tegur guru
C Alkisah
A Maka kelas.
IV “Minta tolong penuhkan tempat duduk di
B Syahadan D Sebermula
bahagian depan,” kata pengerusi majlis.
4 isikan borang penyertaan kuiz A I dan II sahaja C I, II dan III sahaja
bahasa ini dan serahkan kepada cikgu sebelum B III dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja

waktu rehat.

A Sila C Jemput

B Minta D Harap

18

BM Tingkatan 1 Bab 1

Praktis 10 Info digital 10 Unit 18 : Urus Tadbir Kewangan Buku Teks : m/s 107
Unit 27 : Menuju Puncak Jaya Buku Teks : m/s 162
Kesalahan Umum Tatabahasa Unit 33 : Sempurnakan Diri Buku Teks : m/s 198
Unit 36 : Nilai Demokrasi Buku Teks : m/s 215

CONTOHBahagian A Soalan 7 – 11
Bahagian yang bergaris dalam ayat-ayat berikut
Soalan 1 – 5 mungkin mengandungi kesalahan penggunaan
Ayat-ayat di bawah mungkin betul dan mungkin bahasa atau mungkin juga tidak.
salah. Jika terdapat kesalahan, kesalahan itu Tandakan sama ada A, B atau C jika ayat itu
telah ditandakan dengan A, B atau C dan jika tiada mengandungi kesalahan dan tandakan D jika tiada
kesalahan telah ditandakan dengan D. kesalahan.
Pilih jawapan yang paling sesuai.
7 Saya berasa terlalu bangga sekali atas
1 Pengurusan kewangan merupakan kaedah kejayaan adik memperoleh tempat pertama
dalam pertandingan syarahan.
yang digunakan oleh individu untuk
A A bangga sekali
B terlalu amat bangga
menjimatkan wang secara berhemah demi C terlalu sangat bangga
BC D terlalu bangga sekali

kepentingan masa depannya. Tiada kesalahan. 8 Ketiga atlet-atlet sukan negara kita telah
D
melayakkan diri ke pusingan akhir gimrama
2 Pengurusan kewangan yang bijak ialah sangat Sukan Asia.
A A Ketiga atlet sukan
B Ketiga-tiga orang atlet sukan
penting supaya kita dapat hidup dengan lebih C Ketiga orang atlet-atlet sukan
BC D Ketiga atlet-atlet sukan

aman dan tenteram. Tiada kesalahan. 9 Semua peserta yang mengikuti kursus
D kepemimpinan dikehendaki bawa komputer
riba masing-masing.
3 Rakyat diberikan kebebasan untuk memilih
AB A bawa komputer riba masing
B membawa komputer riba masing
pemimpin mereka melalui proses pilihan C membawa komputer riba masing-masing
C D bawa komputer riba masing-masing

raya. Tiada kesalahan. 1 0 Tiap peserta dikehendaki mendaftar awal
D agar mereka dapat menghadiri taklimat
program pada petang nanti.
4 Selain daripada itu, ibu bapa juga perlu
A A Tiap peserta dikehendaki daftar
B Setiap orang peserta dikehendaki berdaftar
memberikan didikan agama yang sempurna C Tiap-tiap peserta dikehendaki mendaftar
B D Tiap peserta dikehendaki mendaftar

kepada anak-anak mereka. Tiada kesalahan. 1 1 Suriati masih belum membuat keputusan
CD sama ada hendak menyambung pelajaran di
dalam negara dan luar negara.
5 Kecemerlangan akademik sahaja bukan
AB A ke dalam negara dan ke luar negara
B dalam negara atau di luar negara
menjamin kejayaan pada masa hadapan. C di dalam negara atau luar negara
C D di dalam negara dan luar negara

Tiada kesalahan.
D

6 Kita tidak boleh hanya bergantung akan nasib
AB

semata-mata tanpa usaha yang bersungguh-
C

sungguh. Tiada kesalahan.
D

19

BM Tingkatan 1 Bab 1

Praktis 11 Kuiz 13

Peribahasa

1 Peribahasa ialah sekumpulan perkataan yang digandingkan secara tetap dan mempunyai maksud
tertentu. Makna peribahasa adalah berbeza dengan perkataan yang membentuknya.

2 Terdapat pelbagai jenis peribahasa, antaranya:

Peribahasa Info digital 11

Simpulan Pepatah Kata-kata
Bahasa Hikmat
• Berangkap serta terdapat
• Ungkapan yang terdiri pengulangan kata di • Kata-kata orang bijak pandai
daripada dua atau lebih dalamnya. yang mengandungi falsafah,
yang mempunyai makna pemikiran, dan pengajaran.
yang berlainan daripada • Mengandungi nasihat atau
erti perkataan yang pengajaran daripada orang • Contoh: bersatu teguh, bercerai
membentuknya. tua-tua. roboh (jika kita bersatu padu,
kita akan menjadi kuat, tetapi
• Contoh: angkat bakul • Contoh: biar putih tulang, jika kita berpecah belah, kita
(memuji diri sendiri) jangan putih mata (lebih baik akan lemah)
mati daripada menanggung
malu)
CONTOH
Bidalan Perumpamaan

• Mempunyai maksud tersirat di sebalik susunan • Mempunyai makna tersirat di sebalik susunan kata-
kata-kata yang membentuknya. kata yang membentuknya.

• Lazimnya, bidalan mempunyai unsur pengajaran. • Dapat dikenali melalui penggunaan perkataan bak,
• Contoh: ada gula ada semut (di mana ada rezeki bagai, ibarat, laksana, seperti, dan umpama

di situlah orang berkumpul) • Contoh: bagai bumi dengan langit (sangat berbeza)

Bahagian A A lain padang lain belalang.
B bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.
Pilih peribahasa atau maksud peribahasa yang C di mana ada kemahuan, di situ ada jalan.
paling sesuai. D di mana bumi dipijak, di situ langit

Unit 3 Sayangi Nyawa Anda dijunjung.

1 Pelbagai langkah dilakukan oleh kerajaan 3 Peribahasa berikut sesuai bagi
bagi membendung wabak Covid-19 daripada menggambarkan situasi dalam gambar di
merebak. bawah, kecuali

Peribahasa yang sesuai untuk pernyataan di
atas ialah A bagai aur dengan tebing.
B berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.
A ikut hati mati, ikut rasa binasa. C ke bukit sama dinaiki, ke lurah sama
B jangan sudah terhantuk baru tengadah.
C ingat sebelum kena, jimat sebelum habis. dituruni.
D mencegah lebih baik daripada mengubati. D seperti enau dalam belukar, melepaskan

Unit 5 Serasi Bersama pucuk masing-masing.

2 Apabila merantau ke tempat orang, kita
hendaklah mematuhi undang-undang dan
menuruti adat resam di tempat itu. Bak kata
pepatah

20

BM Tingkatan 1 Bab 1

4 Ibu bapa perlu menyemai nilai-nilai murniCONTOH A biar putih tulang, jangan putih mata.
kepada anak-anak sejak mereka kecil lagi, bak B berani kerana benar, takut kerana salah.
kata pepatah C ular menyusur akar tidak akan hilang

A menanam tebu di bibir. bisanya.
B bagaimana acuan begitulah kuihnya. D harimau mati meninggalkan belang,
C melentur buluh biar daripada rebungnya.
D belakang parang kalau diasah lagikan manusia mati meninggalkan nama.

tajam. Unit 17 Pengurusan Wang Berhemat

Unit 6 Perpaduan 9 Ramli akan menilai kemampuan diri sebelum
berbelanja. Hal ini dikatakan seperti
5 Peribahasa bagai aur dengan tebing membawa
maksud A tepuk dada tanyalah selera.
B segan bertanya sesat jalan.
A mempunyai pendapat dan kemahuan yang C ukur baju di badan sendiri.
sama. D pipit hendak menjadi enggang.

B saling membantu dan bekerjasama. 1 0 “Kamu perlu menyimpan sebahagian
C persahabatan yang sangat erat. daripada pendapatan kamu itu sebagai
D mementingkan diri sendiri. persediaan untuk menghadapi kecemasan,”
kata Fuad kepada rakan karibnya.
Unit 7 Citra Bangsa
Nasihat di atas sesuai dengan peribahasa
6 Encik Tan dan isterinya mahu perkahwinan A sediakan payung sebelum hujan.
anak mereka dibuat mengikut adat istiadat B bumi mana yang tidak ditimpa hujan.
perkahwinan Baba dan Nyonya. Bagi mereka C yang dikejar tak dapat, yang dikendong
.
berciciran.
A tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas D kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan
B biar putih tulang, jangan putih mata
C biar mati anak, jangan mati adat dapat sagunya.
D alang-alang mandi biar basah
Unit 22 Seni Warisan Anak Bangsa
Unit 8 Tautan Seni Subur Harmoni
1 1 Permainan tradisional seperti congkak, gasing,
7 Alah bisa tegal biasa dan sebagainya perlu dipopularkan supaya
.
Pilih situasi yang sama maksudnya dengan
peribahasa tersebut. A tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas
B biar putih tulang, jangan putih mata
A Wooi Ming menyiapkan baju gaun adiknya C biar mati anak, jangan mati adat
dalam masa yang singkat. D alang-alang mandi biar basah

B Chandran berusaha dengan bersungguh- Unit 31 Kerjaya Impian
sungguh sehingga mencapai impiannya.
1 2 Dahlia ingin menjadi ahli bomba tetapi ibunya
C Suriati semakin mahir menganyam tikar tidak bersetuju kerana beranggapan bahawa
mengkuang kerana selalu menganyam kerjaya sebagai ahli bomba terlalu mencabar
apabila lapang. bagi wanita. Dahlia pula berpendirian bahawa
semua kerjaya mesti ada cabaran, bak kata
D Pak Samad menggunakan parang lamanya pepatah
yang telah sumbing sementara mendapat
gaji untuk membeli parang yang baharu. A jika tidak dipecahkan ruyung, manakan
dapat sagunya.
Unit 10 Jasamu Pemimpin
B benih yang baik jatuh ke laut menjadi
8 Leftenan Adnan dan tentera-tentera pulau.
Melayu yang lain berjuang sampai
titisan darah yang terakhir. C alang-alang mandi biar basah.
D tak ada laut yang tidak berombak.
Peribahasa yang sesuai untuk menggambarkan
semangat yang ditunjukkan ialah

21

BM Tingkatan 1 Bab 1

Bahagian B

Praktis 1 Unit 3 Sayangi Nyawa Anda

Lihat gambar di bawah dengan teliti. Berdasarkan situasi dalam gambar tersebut, tulis dua peribahasa yang
sesuai.

Kuiz 14

CONTOH (i) Biar lambat asalkan selamat
(ii) Malang tidak berbau

Praktis 2 Unit 6 Perpaduan

Lihat gambar di bawah dengan teliti. Berdasarkan gambar bersiri tersebut, tulis dua peribahasa
yang sesuai.

(i) Orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa
Hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang juga

(ii)

Praktis 3 Unit24 Cergas Aktif

Lihat gambar di bawah dengan teliti. Berdasarkan situasi dalam gambar tersebut, tulis dua peribahasa
yang sesuai.

(i) Badan cergas, otak cerdas
Mencegah lebih baik daripada mengubati

(ii)

22

Jawapan Ulasan
Sistem Bahasa

Bab 1 Sistem Bahasa Praktis 5 Kata Ganda
Bahagian A

Praktis 1 Kata Nama Am dan Kata Nama Khas, Kata Nama 1 D 2 C 3 B 4 A 5 A
Majmuk 6 A 7 A 8 C

Bahagian A

CONTOH 1 C 2 A 3 C 4 A 5 A Bahagian B
6 B 7 C 8 B 9 C 10 D
11 A (i) saling kunjung-mengunjungi – saling mengunjungi/
kunjung-mengunjungi
Bahagian B
(ii) Antara langkah-langkah – Antara langkah/ Langkah-
(i) vokasyenal – vokasional langkah
(ii) suratkhabar – surat khabar
(iii) aturcara – atur cara (iii) saling berkenal-kenalan – saling berkenalan/ berkenal-
(iv) gambarajah – gambar rajah kenalan

Praktis 2 Kata Adjektif (iv) saudara mara – saudara-mara
Bahagian A (v) Hingar-bingar betul – Hingar-bingar/ Hingar betul
(vi) beberapa jenis tumbuh-tumbuhan – beberapa jenis

tumbuhan
(vii) besar-besar – besar-besaran
(viii) Surat khabar – surat khabar – Surat-surat khabar

1 B 2 A 3 B 4 A 5 A Praktis 6 Imbuhan Kata Nama
6 C 7 A 8 B 9 D 10 A Bahagian A
1 1 D 12 B 13 A

Bahagian B 1 D 2 C 3 D 4 D 5 A
6 C 7 C 8 D 9 C 10 B
(i) ranum – masak 1 1 B
(ii) gemarkan – gemar
(iii) nyaman – segar Bahagian B
(iv) amat terlalu cerah – amat cerah
(v) begitu pantas sekali – begitu pantas/ pantas sekali (i) Penandingan – Pertandingan
(ii) Perlaksanaan – Pelaksanaan
Praktis 3 Kata Seru, Kata Tanya (iii) pengarahan – arahan
Bahagian A (iv) kacukkan – kacukan
(v) memperluaskan – memperluas

1 A 2 A 3 B 4 A 5 B Praktis 7 Ayat Dasar
6 C 7 B
Bahagian B
Praktis 4 Kata Kerja
Bahagian A A

1 A 2 B 3 C 4 C 5 C (i) FN + FS
6 C 7 A 8 A 9 A 10 C (ii) FN + FK
11 D 12 A (iii) FN + FN
(iv) FN + FK
Bahagian B (v) FN + FA

(i) mendasari – mengikut B
(ii) menghiaskan – menceriakan
(iii) mentaati – mematuhi (i) Subjek : Permainan tradisional
(iv) menghapuskan – memusnahkan Predikat : dapat mengeratkan hubungan silaturahim
(v) terdedah bencana – terdedah kepada bencana
(vi) menggesek – memetik antara satu sama lain
(vii) mengecut – menyusut (ii) Subjek : Penari-penari itu
( viii) Berbekalkan dengan pengalaman – Berbekalkan Predikat : melenggok-lenggokkan badan mereka

pengalaman dengan lembut sekali
(iii) Subjek : Adiguru Kraf
J1 Predikat : bertugas memelihara seni kemahiran aneka

kraf
(iv) Subjek : Pembelian insurans
Predikat : merupakan sejenis tabungan untuk masa

hadapan
(v) Subjek : Kita
Predikat : perlu bijak menguruskan kewangan

BM Tingkatan 1 Jawapan

C 6 C 7 C 8 A 9 C 10 A

(i) Seni tulisan Jawi cabang seni budaya Melayu. 1 1 A 12 D
[Seni tulisan Jawi (FN) + cabang seni budaya Melayu
Bahagian B
(FN)]
(ii) Permainan batu seremban sangat menyeronokkan. Praktis 1
[Permainan batu seremban (FN) + sangat
(i) Biar lambat asal selamat
menyeronokkan (FA)] (ii) Malang tidak berbau
(iii) Dinding rumah tradisional itu daripada anyaman buluh.
[Dinding rumah tradisional itu (FN) + daripada Praktis 2

anyaman buluh (FS)] (i) Orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita
(iv) Beliau memulakan perjalanan keusahawanannya pada merasa

usia sembilan tahun. (ii) Hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang
[Beliau (FN) + memulakan perjalanan juga

keusahawanannya pada usia sembilan tahun (FK)]
(v) Dia meraih pendapatan lumayan hanya dengan

menjual kasut terpakai dalam talian.
[Dia (FN) + meraih pendapatan lumayan hanya

dengan menjual kasut terpakai dalam talian (FK)]
CONTOH Praktis 3
Praktis 8 Penggunaan Frasa
Bahagian A (i) Badan cergas, otak cerdas
(ii) Mencegah lebih baik daripada mengubati

Bab 2 Pemahaman Teks

1 B 2 A 3 B 4 A 5 C A Prosa Tradisional
6 B 7 A 8 C 9 D 10 C
11 D 12 C Asal Padi
Binaan Plot
Bahagian B Permulaan – peninggalan, diambil
Perkembangan – kayangan
(i) Rakyat-rakyat Malaysia – Rakyat Malaysia Perumitan – padi; empunya padi
(ii) Lain-lain sektor halal – Sektor-sektor halal lain Puncak – Tumit; pelangi
(iii) Ibu-ibu bapa – Para ibu bapa Peleraian – bumi; tumit; subur; lenyap
(iv) Setiap petugas-petugas – Setiap petugas Persoalan – hasil; cabaran; bohong; piatu
(v) Para-para belia – Para belia Teknik Plot – Dialog
(vi) menaiki – menaikkan Gaya Bahasa – Sinkope; Mencari akal
(vii) memperkukuhkan lagi – memperkukuh Latar – zaman dahulu; pada suatu hari; tujuh hari tujuh
(viii) mengucapi – mengucapkan malam
(ix) menerangkan tentang masalah keruntuhan moral – Watak dan Perwatakan
Si Bongsu – tabah; bijaksana
menerangkan masalah keruntuhan moral Empunya Padi – pemilik; Bertimbang rasa
(x) sejak dari – sejak/ dari Nilai/ Pengajaran – masalah; berani; tugas; bohong
(xi) berasal dari – berasal daripada
(xii) ke Melaka dan Johor – ke Melaka dan ke Johor B Carpen
(xiii) pelbagai manfaat-manfaat – pelbagai manfaat
(xiv) sangat amat cerah – sangat/ amat cerah Oren
(xv) paling meriah sekali – meriah sekali Binaan Plot
(xvi) sangat unik amat – sangat unik/ unik amat Permulaan – Oren; dicari
(xvii) cintakan – cinta akan Perkembangan – bimbang; ahli keluarga
(xviii) begitu penting sekali – begitu penting/ penting sekali Perumitan – mengabaikan
Puncak – bermimpi
Praktis 9 Kata Pembenar, Kata Pangkal Ayat, Kata Perintah Peleraian – celah-celah; sedih; air mata
Bahagian A Tema – haiwan
Persoalan – peliharaan; Ketidakadilan; kesilapan; Keinsafan
1 C 2 B 3 B 4 A 5 B Teknik Plot – Imbas kembali; Saspens
6 A 7 A Gaya Bahasa – Kata ganda; Simpulan bahasa
Latar – rumah ‘Aku’; longkang; taman permainan
Praktis 10 Kesalahan Umum Tatabahasa Watak dan Perwatakan
Bahagian A Ayah “aku” – kucing; Oren; adil
Oren – ibu; pasif; dihempap
1 C 2 A 3 D 4 A 5 B Nilai/ Pengajaran – Kasih sayang; ibu bapa; kasih sayang
6 B 7 A 8 B 9 C 10 C
1 1 C Hadiah (... atas kejayaan para guru menghasilkan Aku)
Binaan Plot
Praktis 11 Peribahasa Permulaan – hadiah; Hari Guru;
Bahagian A Perkembangan – gagal; mencukupi
Perumitan – tudung saji
1 D 2 D 3 D 4 C 5 B Puncak – harapan; bahagian
Peleraian – daerah; negeri; Guru Inovatif

J2

BM Tingkatan 1 Jawapan

Tema – kejayaan Gaya bahasa – tak (R4; B3); Gelapnya di dalam seperti malam
Persoalan – jasa; menabung; mengembangkan; kampung; (R4; B2)
Kemiskinan; dorongan Bentuk – Empat rangkap; Empat hingga lima patah perkataan
Teknik Plot – Imbas muka; Saspens sebaris
Gaya Bahasa – Sinkope; mata tajam; jemari seni Nilai dan Pengajaran – Bersatu padu; berganding bahu;
Latar – Latar masyarakat kaum; Bertanggungjawab
Watak dan Perwatakan
Azizah – miskin; menganyam; cekal E Puisi Moden
Cikgu Zaleha – prihatin; mencungkil; kraf tangan
Nilai/ Pengajaran – berusaha; pengorbanan; kecil Kita Umpama Sehelai Daun
Maksud – manfaat; bakti; tanggungjawab; masyarakat
Kuih Bakul Limau Mandarin Tema – baik
Binaan Plot Gaya bahasa – kita umpama sehelai daun (R1; B1), (R3; B1);
Permulaan – gembira; keras kita umpama sehelai daun
Perkembangan – Lim Meng; Sim Pau Bentuk – Bebas; a, b, c, d; a, b, b
Perumitan – sedar Nilai dan Pengajaran – bantuan; rendah diri; sementara
CONTOHPuncak – sakit; sehari
Peleraian – Lim Meng; menyediakan Kuingin Berterima Kasih
Persoalan – malang; berjudi; Ketidakjujuran; kaum Maksud – berterima kasih; sumber pendapatan; nelayan;
Teknik Plot – Monolog dalaman; Saspens bertumpah darah; keamanan; berfaedah
Gaya Bahasa – Metafora; Hiperbola
Latar – rumah Lim Pooi; kedai Lim Pooi; dapur Tema – mensyukuri
Watak dan Perwatakan Persoalan – nikmat; keamanan; mempertahankan; mengisi
Lim Pooi – panas baran; Lim Foong; peniaga Gaya bahasa – api amarah pun terpadam (R1; B4); kepadamu
Sim Pau – Ibu; dituduh; menyayangi hujan bagai tetamu (R1; B2)
Lim Meng – Anak perempuan; malang; keluar Bentuk – Enam rangkap; Tiga hingga lima baris satu rangkap
Nilai/ Pengajaran – menyayangi; berdendam; tamak; Nilai dan Pengajaran – kurniaan; keamanan; Kerajinan;
menentang mempertahankan

C Drama Aku
Maksud – pantai; pertama; pertama; ombak; angin; kulit
Hadiah kerang; pencipta alam
Binaan Plot
Permulaan – buaian; ruang tamu; Hayati; asrama Gaya bahasa – pantai (R1; B2); laut, langit, pohon (R3; B3);
Perkembangan – Hayati Inversi
Perumitan – Fauziah; berhutang Bentuk – Tujuh rangkap; a, b, c; a, b, b
Puncak – Encik Musa; Datuk Penghulu; penghargaan Nilai dan Pengajaran – kurniaan; pencipta; Keinsafan; alam
Peleraian – bantuan; meneruskan sekitar
Pemikiran – ketua keluarga
Persoalan – isteri; mempertahankan; pahlawan; berdikari Kunci Bahasa
Gaya Bahasa – Assalamualaikum; Waalaikumussalam; Maksud – tinggi; berkembang; lenyap; persaudaraan;
Simpulan bahasa peranan; budaya
Latar – berkorban untuk negara; prihatin
Watak dan Perwatakan Gaya bahasa – jambatan ukhuwan (R4; B2); ukhuwah;
Fauziah – nasib; tabah ummah; berwasilah
Hayati – Anak perempuan; kewangan; gembira Bentuk – Dua hingga lima patah perkataan satu baris; Enam
Pak Mail – datuk; Akhbar; Tabah hingga sebelas suku kata setiap baris
Datuk Penghulu – Prihatin; Pak Mail
Encik Musa – amanah Nilai dan Pengajaran – memartabatkan; berbudi bahasa;
Nilai/ Pengajaran – Kasih sayang; Patriotisme; dugaan; fungsi
berkorban
Praktis 1 2 D 3 D 4 B
D Puisi Tradisional 1 D

Pantun Dua Kerat (Nasihat) Praktis 2 2 A 3 B
Maksud – tindakan; rugi; kelebihan; malas; kerjasama 1 D
Tema – nasihat
Persoalan – persahabatan; mulia; kegagalan; kerjasama Praktis 3 2 A 3 D 4 D
Gaya bahasa – semut (R2; B1); emas; perak; tembaga; suasa 1 D
(R4; B1); Repetisi
Bentuk – Terikat; Dua baris satu rangkap; a, a Praktis 4 2 B 3 D
Nilai dan Pengajaran – erat; daya usaha; kerugian 1 D

Syair Pohon Buluh Praktis 5 2 D 3 A 4 C
Maksud – bersatu padu; bangsa; perpaduan; 1 C
bertanggungjawab
Tema – bersatu padu
Persoalan – perpaduan kaum; batu asas; bersama-sama;
negara

J3

BM Tingkatan 1 Jawapan

Praktis 6 2 D 3 A 4 B Praktis 4
1 D 2 C 3 A
1 Berdasarkan Bahan 1 dan Bahan 2, bahasa berfungsi
Praktis 7 dalam menjalin dan mengeratkan tali persaudaraan
1 D sesama manusia dan sebagai alat perhubungan dalam
pelbagai urusan.
Bab 3 Pemahaman Petikan
2 Pengajaran yang terdapat dalam ketiga-tiga bahan
Praktis 1 tersebut ialah kita perlulah menggunakan bahasa dengan
betul. Selain itu, kita hendaklah mengutamakan bahasa
1 Berdasarkan Bahan 1, kepentingan membuat kebaikan kebangsaan kita kerana bahasa kebangsaan merupakan
ialah insan yang kurang bernasib baik atau upaya akan lambang jati diri dan kedaulatan negara.
mempunyai tempat bernaung. Berdasarkan Bahan 2,
orang yang membuat kebaikan walaupun sedikit akan 3 Pada pendapat saya, antara usaha untuk memartabatkan
sentiasa dikenang dan dihargai. bahasa Melayu ialah penggunaan bahasa rojak hendaklah
dihentikan. Selain itu, guru Bahasa Melayu hendaklah
2 Persoalan yang sama yang terdapat dalam kedua-dua memainkan peranan penting untuk mengajarkan aspek
bahan tersebut ialah persoalan tentang mereka yang tatabahasa yang betul agar dapat melahirkan rakyat yang
menabur budi akan meninggalkan nama walaupun telah dapat menggunakan bahasa Melayu dengan betul.
CONTOHmeninggal dunia. Selain itu, persoalan tentang orang yang
berbudi akan sentiasa dikenang. Praktis 5

3 Pada pendapat saya, masyarakat sekarang sukar 1 Berdasarkan Petikan 1 dan Petikan 2, Azizah dan Ramli
menaburkan budi dengan ikhlas kerana ada segelintir ingin memberikan hadiah untuk guru kesayangan mereka.
daripada mereka bersifat materialistik. Mereka Selain itu, Azizah dan Ramli akan cuba menyediakan
mengharapkan ganjaran setelah menaburkan bakti. Selain hadiah kepada guru kesayangan mereka meskipun guru
itu, ibu bapa tidak menerapkan nilai murni ini dalam diri mereka telah berpesan supaya tidak berbuat demikian.
anak sejak kecil lantaran kesibukan kerja.
2 Dua nilai yang sama yang terdapat dalam kedua-dua
Praktis 2 petikan tersebut ialah mengenang jasa. Contohnya, Ramli
dan Azizah ingin membalas jasa guru mereka. Selain
1 Berdasarkan Bahan 1 dan Bahan 2, Tuhan mengurniakan itu, nilai tanggungjawab. Contohnya, Cikgu Fatimah dan
pelbagai nikmat kepada manusia adalah untuk Cikgu Zaleha tidak mengharapkan hadiah daripada anak
membolehkan manusia meneruskan kehidupan di dunia muridnya. Mereka mendidik dengan penuh ikhlas dan
ini. Selain itu, tujuan yang lain adalah untuk membolehkan amanah.
manusia menikmati keindahan alam dan hidup dengan
lebih baik serta berfaedah. 3 Pada pendapat saya, selain memberikan hadiah, cara lain
untuk menghargai jasa guru ialah menghormati guru.
2 Dua pengajaran yang sama yang terdapat dalam kedua- Selain itu, kita harus belajar dengan bersungguh-sungguh
dua bahan tersebut ialah kita haruslah berterima kasih sehingga berjaya sebagai cara terbaik untuk menghargai
atas nikmat Tuhan. Selain itu, kita perlu bersyukur kerana jasa guru yang mendidik kita dengan gigih.
segala kejadian alam ada hikmahnya.
Bab 4 Novel
3 Pada pendapat saya, sesetengah manusia sukar untuk
mengucapkan terima kasih kerana mereka tidak Sejambak Bakti
menghargai pertolongan yang diberikan oleh orang lain.
Selain itu, sikap ego juga menyelubungi diri mereka. Binaan Plot
Permulaan – kursus koperasi; rasa dendam
Praktis 3 Perkembangan – Pertandingan Koperasi Sekolah-sekolah;
persediaan
1 Berdasarkan Bahan 1 dan Bahan 2, amalan hidup muhibah
yang perlu diamalkan oleh rakyat dalam negara yang Perumitan – diceroboh; pemegang
berbilang bangsa ialah bekerjasama. Selain itu, setiap Puncak – ditangkap; digantung
kaum harus saling menghormati adat dan budaya masing- Peleraian – kesalahannya; johan
masing. Teknik Plot – Dialog; Saspens
Gaya Bahasa – Peribahasa; Simile
2 Dua pengajaran yang sama yang terdapat dalam kedua- Latar – waktu pagi; lima tahun yang lalu; waktu petang;
dua bahan ialah kita perlu hidup bersatu padu agar pukul 3:30 petang; pukul 5:30 petang; waktu maghrib; waktu
keharmonian negara dapat dikekalkan. Selain itu, kita
hendaklah hidup bekerjasama dan bertoleransi tanpa malam
mengira kaum.
Watak dan Perwatakan
3 Pada pendapat saya, kepentingan perpaduan kaum Razali – Mak Sopiah; 17 tahun; ahli lembaga pengarah
di negara kita ialah dapat menarik kedatangan para koperasi
pelancong untuk mengenali budaya dan adat resam
rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan hidup dalam Mak Sopiah – menyayangi
suasana harmoni. Selain itu, semangat nasionalisme yang Pak Zakaria – Razali; Bengis
mendalam tanpa mengira kaum, agama, dan warna kulit Munir – pendendam; amanah
dapat dipupuk menerusi perpaduan kaum yang dicapai di Nilai – Tanggungjawab; Rasional
negara kita. Pengajaran – kesilapan; masalah; pemaaf; insaf

Destinasi Impian

Binaan Plot

J4

CONTOH


Click to View FlipBook Version