The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Publications, 2022-06-05 04:22:30

Input Islam 2

Input Islam 2

CONTOH

Kandungan

1Praktis Pelajaran 1 Allah SWT Pengurnia 1–2 16Praktis Pelajaran 16 Tayamum dengan 36 – 38
Hidayah Debu Suci

2Praktis Pelajaran 2 Hanya Allah SWT 3–4 Praktis Pelajaran 17 Rukhsah Anugerah 39 – 41
yang Maha Esa Daripada Allah SWT
17

3PraktisCONTOHPelajaran 3Luasnya Kuasa Praktis Pelajaran 18 Puasa Benteng Diri
Allah SWT 185 – 6 42 – 44

4Praktis Pelajaran 4 Mudahnya Tajwid Praktis Pelajaran 19 Solat Sunat Menampung
7–8 Kefardhuan 45 – 47
19

5Praktis Pelajaran 5 Manisnya 9 – 10 20Praktis Pelajaran 20 Terbitnya Fajar 48 – 49
Persaudaraan Dakwah

6Praktis Pelajaran 6 Mengharap Keampunan 21Praktis Pelajaran 21 Hijrah Detik Bersejarah
Allah SWT 11 – 12 50 – 51

7Praktis Pelajaran 7 Kesatunan Dakwah 13 – 14 Praktis Pelajaran 22 Kepimpinan Rasulullah 52 – 53
Rasulullah SAW SAW di Madinah
22

8Praktis Pelajaran 8 Amanah Terhadap 15 – 16 23Praktis Pelajaran 23 Wanita Suri Teladan 54 – 55
Ummah
Harta dan Nyawa

9Praktis Pelajaran 9 Mungkar Dicegah 17 – 18 24Praktis Pelajaran 24 Malu Perisai Iman 56 – 57
Hidup Berkat

10Praktis Pelajaran 10 Mencari yang Halal 19 – 21 Praktis Pelajaran 25 Menyemai Kasih 58 – 59
Menuai Sayang
25

Praktis Pelajaran 11 Kekuatan dan 22 – 23 Praktis Pelajaran 26 Muliakan Ibu Bapa 60 – 61
Kekuasaan Allah SWT Bahagiakan Keluarga
11 26

12Praktis Pelajaran 12 Ketaatan Malaikat 24 – 26 27Praktis Pelajaran 27 Santuni Jiranmu 62 – 63

13Praktis Pelajaran 13 Panduan Daripada 27 – 29 28Praktis Pelajaran 28 Masjid Destinasiku 64 – 65
Allah SWT

Praktis Pelajaran 14 Solat Berjemaah 30 – 32 Pentaksiran PraPT3 66 – 78
Pengikat Hati
14

15Praktis Pelajaran 15 Solat Jumaat 33 – 35 Jawapan J1 – J8
Wadah Kesatuan

Nama: Tarikh:

1 Pelajaran 1 Allah SWT
Pengurnia Hidayah

Hal. Buku Teks: 2 – 4

BAHAGIAN A

Arahan: Jawab semua soalan.
CONTOH
1. Maksud hidayah adalah . II Menghadiri majlis ilmu
A nikmat III Sering mengeluh
B rahmat IV Suka berbelanja
C petunjuk A I dan II
D belas kasihan B II dan III
C III dan IV
2. Antara berikut, yang manakah tujuan D I dan IV

Allah SWT memberikan hidayah dan 4. Berikut adalah golongan yang mendapat
hidayah Allah SWT kecuali
rahmat kepada manusia? A golongan yang sentiasa sujud kepada
A Manusia lebih bersyukur Allah SWT
B Manusia kekal dalam keimanan B golongan yang redha dengan
C Manusia mengenal Allah SWT ketentuan Allah SWT
D Manusia mendapat kemewahan C golongan yang mengharapkan
balasan sesama manusia
3. Pilih pernyataan yang benar tentang cara D golongan yang sentiasa beribadah
memperolehi hidayah daripada Allah dengan al-Quran dan hadis
SWT.
I Bersahabat dengan orang yang
beriman

Arahan: Jawab semua soalan.
1. (a) Firman Allah SWT:

(Surah ali-Imran: 8)
Ayat di atas menerangkan bahawa Allah SWT sahaja yang berhak memberikan
hidayah kepada hambaNya.

1

Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang betul. 1.10.2

berusaha rahmat jaminan kasih berdoa mutlak
sayang

(i) Orang Islam hendaklah banyak supaya ditetapkan hati dalam
hidayah.

(ii) Allah SWT meneguhkan hati mukmin dalam keimanan sebagai tanda

dan kasih sayang.

(iii) Umat Islam perluCONTOH untuk memiliki hidayah daripada Allah
SWT.

(iv) Tiada seseorang itu akan kekal berada dalam hidayah Allah
SWT.

(b) Terangkan kelebihan orang yang memperoleh hidayah Allah SWT. Menilai

Hadis Nabi SAW:
Nabi Muhammad SAW pernah berdoa “Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon
kepadaMU petunjuk, ketaqwaan, al-iffah (terhindar daripada perbuatan tidak baik)
dan kecukupan.”

(Muslim)
(c) Berdasarkan hadis di atas,

Ramalkan apa yang berlaku jika seseorang itu mengabaikan hidayah Allah SWT.

Menganalisis

2

Nama: Tarikh:

Pelajaran 2 Hanya Allah SWT
yang Maha Esa
2

Hal. Buku Teks: 5 – 8

BAHAGIAN A

Arahan: Jawab semua soalan.

1. Berikut adalah bukti Allah SWT Maha
Esa kecuali
A Allah SWT mencipta manusia
B Allah SWT tidak mempunyai sekutu
C Allah SWT tidak mempunyai
pasangan
D Allah SWT sahaja tuhan yang berhak
disembah
CONTOH 2. Antara berikut, yang manakah benar

mengenai makhluk yang mengakui

keesaan Allah SWT melalui surah ali-

Imran, ayat 18?

I Rasul

II Malaikat

III Orang berilmu

IV Khalifah

A I dan II B II dan III

C III dan IV D I dan IV

Arahan: Jawab semua soalan.
1. (a) Firman Allah SWT:

(Surah ali-Imran: 18)

Ayat di atas menerangkan bahawa Allah SWT sahaja yang layak disembah.

Mengingat Semula
Langkah-langkah
1. Murid dibahagikan kepada empat kumpulan daripada lima orang murid.
2. Setiap kumpulan perlu berbincang mengenai tajuk yang dipelajari.
3. Setiap kumpulan perlu membentangkan di hadapan kelas apa yang diingati dan fahami

mengenai tajuk tersebut.

3

Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang betul. 1.11.1

alam keesaan martabat penciptaan ibadah Maha Esa
semesta

(i) Para malaikat dan orang yang berilmu mengakui ,
keagungan dan kebijaksanaan Allah SWT.

(ii) Bukti keagungan, keesaan dan kebijaksanaan Allah SWT adalah melalui ciptaan

.

CONTOH(iii) Allah SWT menerima yang dilakukan oleh hambaNya
berdasarkan ilmu yang benar.

(iv) Orang berilmu adalah orang yang mulia dan memiliki yang
tinggi di sisi Allah SWT.

(b) Jelaskan intisari ayat berikut. 1.11.2

Maksud hadis Nabi SAW:

Sesiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah SWT akan
permudahkan baginya jalan ke syurga.

(c) Berdasarkan maksud hadis di atas,

Ramalkan apa yang berlaku jika tiada golongan yang berilmu dalam sesebuah

masyarakat. Menganalisis

4

Nama: Tarikh:

Pelajaran 3
3 Luasnya Kuasa Allah SWT

Hal. Buku Teks: 9 – 14

BAHAGIAN A

Arahan: Jawab semua soalan.
CONTOH
2. Pilih pernyataan yang benar tentang cara

Allah SWT memuliakan manusia.

I Memiliki ilmu pengetahuan

II Memiliki kekayaan

III Memiliki kerajaan yang kuat

IV Mentaati segala perintah Allah SWT

(Surah ali-Imran: 26) A I dan II B II dan III

C III dan IV D I dan IV

1. Berikut adalah bukti kekuasaan Allah • Mendapat kemurkaan Allah SWT
• Jauh dari rahmat Allah SWT
SWT yang dinyatakan dalam ayat di atas

kecuali

A memuliakan sesiapa yang 3. Pernyataan di atas merujuk kepada

dikehendaki akibat tidak menghargai nikmat Allah

B memasukkan waktu malam ke dalam SWT terhadap .

waktu siang A negara

C mencabut kuasa daripada sesiapa B diri

yang dikehendaki C keluarga

D memberikan kuasa kepada sesiapa D masyarakat

yang dikehendaki

Arahan: Jawab semua soalan.
1. (a) Firman Allah SWT:

(Surah al-Imran: 26-27)
5

Ayat di sebelah menerangkan bahawa Allah SWT yang berkuasa secara mutlak
terhadap alam ini.

Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang betul. 1.12.2

kebahagiaan air mani keimanan Malikul tanah memuliakan
Mulk liat

(i) Allah SWT bersifat yang menguasai segala pemerintahan

yang memerintah alam dengan adil dan saksama.

CONTOH(ii) Rezeki, umur dan seseorang adalah berada di dalam
kehendak Allah SWT.

(iii) Allah SWT berkuasa sesiapa sahaja yang dikehendaki-

Nya dengan pelbagai cara seperti harta benda, pangkat, ilmu dan kesihatan.

(iv) Allah SWT menghidupkan bayi daripada .

(b) Terangkan hikmah kehinaan oleh Allah SWT.

Intisari ayat:

Allah SWT menjadikan siang dan malam supaya manusia dapat menggunakannya
dengan sebaik-baiknya. Waktu siang untuk mencari rezeki dan bermasyarakat
manakala waktu malam untuk berehat dan beribadah.

(c) Berdasarkan intisari ayat di atas,

Ramalkan apa yang akan berlaku jika manusia tidak memanfaatkan kejadian siang

dan malam. Menganalisis

6

4 Nama: Tarikh:

Pelajaran 4 Mudahnya Tajwid

Hal. Buku Teks: 15 – 20

CONTOHBAHAGIAN A C dibaca dengan jelas atau nyata huruf
mim sakinah tanpa dengung
Arahan: Jawab semua soalan.
D menggabungkan bunyi nun dengan
1. Antara berikut, yang manakah benar huruf selepasnya serta dengung
tentang hukum nun sakinah dan tanwin
apabila bertemu huruf hijaiyah? (Surah Masad: 5)
I Iklab
II Idgham ma’al ghunnah 3. Apakah hukum tajwid bagi potongan ayat
III Izhar safawi yang bergaris di atas?
IV Idgham mislain A Iklab
A I dan II B Izhar halqi
B II dan III C Idgham mislain
C III dan IV D Idgham ma’al ghunnah
D I dan IV

2. Cara bacaan hukum izhar halki ialah
.

A menukarkan huruf nun kepada mim
B bunyi nun dibaca dengan jelas dan

nyata

Arahan: Jawab semua soalan.
1. (a) Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang betul. 1.13.1 1.13.3

ikhfak nun ain mim ikhfak tanwin
hakiki syafawi

(i) Salah satu daripada huruf izhar halki ialah .

(ii) ialah bunyi nun dibaca secara samar antara izhar dengan
idgham serta dengung.

(iii) Idgham bila ghunnah menggabungkan bunyi dengan
huruf selepasnya tanpa dengung.

(iv) Hukum idgham mislain adalah memasukkan bunyi ke
dalam mim yang berbaris serta dengung.

7

CONTOH (b) Nyatakan cara bacaan izhar syafawi. 1.13.2

(c) Nyatakan tiga hukum apabila mim sakinah bertemu dengan huruf hijaiyyah. 1.13.2
(i)
(ii)
(iii)

(d) Padankan potongan ayat dengan hukum tajwid yang betul. 1.13.1 1.13.2
(i) Idgham mislain

(ii) Ikhfak hakiki

(iii) Idgham bila ghunnah

(iv) Izhar halki

Nun sakinah ialah huruf nun yang bertanda mati manakala tanwin ialah baris dua iaitu baris dua
diatas, dua dibawah dan dua dihadapan.
Mim sakinah atau mim mati ialah huruf mim yang tidak berbaris sama ada baris atas, bawah atau
hadapan.

8

Nama: Tarikh:

Pelajaran 5
5 Manisnya Persaudaraan

Hal. Buku Teks: 21 – 28

BAHAGIAN A

Arahan: Jawab semua soalan.
CONTOH
1. Maksud berpegang dengan tali Allah A hati B lisan
C tenaga D perbuatan
SWT adalah .

A agama Islam secara keseluruhan 3. Berikut adalah cara mengukuhkan
persaudaraan dalam Islam kecuali
B yakin akan kekuasaan Allah SWT A membantu mereka yang memerlukan
B bersikap baik
C berpegang teguh dengan ajaran C bermasam muka
D menunaikan solat secara berjemaah
Islam

D agama yang dianuti oleh umat

manusia

• Mengucapkan salam setiap kali 4. Antara berikut, yang manakah bukan
bersua muka dengan saudara
Islam hikmah persaudaraan dalam Islam?
A Masyarakat aman dan maju
• Bertanya khabar apabila berjumpa B Hubungan muhibbah terjalin
C Dapat mengeratkan silaturahim
2. Pernyataan di atas merujuk kepada cara D Dakwah Islamiyah tidak berjalan
mengukuhkan persaudaraan melalui
. lancar

Arahan: Jawab semua soalan.
1. (a) Firman Allah SWT:

(Surah ali-Imran: 103)
Ayat di atas menerangkan tentang persaudaraan dan perpaduan dalam Islam.

9

Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang betul.

akidah agama perpaduan akhlak solat agama
Islam berjemaah

(i) Tali Allah SWT bermaksud secara keseluruhan.

(ii) Islam mementingkan kesatuan dalam tiga aspek iaitu akidah, syariat dan
.

(iii) Persaudaraan antara umat Islam boleh dieratkan melalui .
CONTOH
(iv) Penyatuan antara umat Islam adalah dibawah yang
satu.

(b) Terangkan akibat tidak mengeratkan perpaduan dalam sesebuah negara. Menilai

Hadis Nabi SAW:

Tidak beriman seseorang kamu sehinggalah dia mengasihi bagi saudaranya apa yang

dia kasihi bagi dirinya sendiri.

(Ibn Ahmad)

(c) Berdasarkan hadis di atas,

Ramalkan cara yang boleh dilaksanakan untuk mewujudkan persaudaraan yang erat

dalam masyarakat. 1.14.5 Mengaplikasi

10

Nama: Tarikh:

Pelajaran 6 Mengharapkan Keampunan

6 Allah SWT

Hal. Buku Teks: 29 – 38

BAHAGIAN A

Arahan: Jawab semua soalan.
CONTOH
1. Maksud taubat adalah . 3. Pilih pernyataan yang benar tentang

A mentaati Allah SWT kesan bagi individu yang tidak

B hidayah Allah SWT kepada orang bertaubat.

yang terpilih I Dosa akan tetap diampunkan oleh

C kembali ke jalan Allah SWT setelah Allah SWT

melakukan kejahatan II Kekal dalam keadaan berdosa

D kembali mentaati Allah SWT setelah III Amalan tidak diterima oleh Allah

melakukan maksiat atau dosa SWT

2. Antara berikut, yang manakah bukan ciri IV Hidup penuh kebahagian
A I dan II
orang yang bertaubat? B II dan III
A Memaafkan C III dan IV
B Mudah berputus asa D I dan IV
C Menahan kemarahan
D Memohon keampunan

Arahan: Jawab semua soalan.
1. (a) Firman Allah SWT:

(Surah ali-Imran: 133 – 136)
Ayat di atas menerangkan tentang tuntutan segera bertaubat apabila melakukan
dosa.

11

Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang betul.
emosi bersedekah redha bertaubat membelanjakan bertaqwa

(i) Bertaubat merupakan ciri orang yang .

(ii) Kita hendaklah segera memohon keampunan kepada
Allah SWT setelah melakukan dosa.

CONTOH(iii) Orangbertaqwa sentiasa menahan kemarahan dan mengawal
supaya permusuhan dan perbalahan tidak akan berlaku.

(iv) dan memberi pertolongan kepada orang lain adalah sifat
yang terpuji yang sangat dituntut dalam Islam.

(b) Jelaskan kesan bertaubat terhadap individu. 1.15.6

Kita hendaklah segera bertaubat apabila melakukan kesalahan dan dosa, supaya
apabila meninggal dunia kita bebas daripada menanggung dosa.

(c) Berdasarkan pernyataan di atas,

Ramalkan apa yang akan berlaku jika perkara tersebut diabaikan dalam kehidupan

seharian. Menganalisis

12

Nama: Tarikh:

7 Pelajaran 7 Kesantunan Dakwah
Rasulullah SAW

Hal. Buku Teks: 39 – 44

BAHAGIAN A

Arahan: Jawab semua soalan.

1. Antara berikut, yang manakah benar
tentang sifat terpuji Rasulullah SAW
ketika berdakwah?
I Pemaaf
II Bermesyuarat
III Bengis
IV Membuat keputusan sendiri
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
CONTOH • Membebaskan orang yang pernah
menyakitinya

• Tidak mengizinkan Jibril meng-
hempapkan bukit terhadap
penduduk Taif

2. Pernyataan di atas membuktikan
.
Rasullah SAW bersifat
A Ikhlas
B Pemaaf
C Pengasih
D Lemah-lembut

Arahan: Jawab semua soalan.
1. (a) Firman Allah SWT:

(Surah ali-Imran: 159)
Ayat di atas menuntut umat Islam supaya mencontohi sifat-sifat mulia Rasulullah
SAW dalam kehidupannya.

Sebelum nabi Muhammad SAW menjadi rasul, baginda sangat dihormati atas budi dan akhlak
mulianya sehingga digelar Al-Amin.

13

Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang betul.

mazmumah bertawakal mahmudah lemah bermesyuarat pemaaf
lembut

(i) Kita dituntut supaya mencontohi sifat yang ada pada diri
Rasulullah SAW.

(ii) Sifat Rasulullah SAW dapat dilihat semasa memaafkan

orang-orang Quraisy ketika pembukaan kota Mekah.
CONTOH
(iii) Rasulullah SAW apabila terdapat kesulitan untuk
menyelesaikan sesuatu masalah.

(iv) Kita disuruh kepada Allah SWT setelah berusaha dan
berikhtiar.

(b) Terangkan hikmah mengamalkan syura dalam masyarakat. 1.16.4

Maksud hadis Nabi SAW:

Orang yang bersifat pemaaf dan berbudi bicara akan disanjung dan dihormati di dunia
dan dijanjikan ganjaran yang besar di akhirat, begitu juga orang yang bertawaduk
kerana Allah SWT akan mendapat kedudukan di hati manusia dan ganjaran yang besar
di sisi Allah SWT.

(c) Berdasarkan maksud hadis di atas,

Ramalkan cara anda mempraktikkan sifat pemaaf bagi mengeratkan ukhuwah

dikalangan rakan di sekolah. 1.16.5 Mengaplikasi

14

8 Nama: Tarikh:

Pelajaran 8 Amanah Terhadap
Harta dan Nyawa

Hal. Buku Teks: 45 – 50

BAHAGIAN A

Arahan: Jawab semua soalan.

1. Berikut merupakan cara yang batil dalam
menguruskan harta kecuali
A boros dan kedekut
B menipu dalam jual beli
C mencuri, riba dan rasuah
D berbelanja secara berhemah

2. Pilih pernyataan yang benar tentang
faktor larangan mengambil dan meng-
gunakan harta secara batil.
I Melanggar perintah Allah SWT
II Masyarakat berpecah belah
III Mendapat keberkatan di akhirat
sahaja
CONTOH IV Menyebabkan berlaku kezaliman dan
penindasan

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

3. Antara berikut, yang manakah golongan
yang tidak menghargai nyawa?
A Merokok
B Membuli
C Bersenam
D Berjalan kaki

Arahan: Jawab semua soalan.
1. (a) Firman Allah SWT:

(Surah al-Nisa: 29)

Ayat di atas menerangkan tentang larangan Allah SWT menggunakan dan
mengambil harta secara batil serta amanah terhadap nyawa.

15

Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang betul.

keharmonian membunuh berzina rahmat sia-sia dosa
diri

(i) Memperolehi harta secara batil menghilangkan keberkatan dan
daripada Allah SWT.

(ii) Perbuatan berbahaya yang boleh menyebabkan kehilangan nyawa dengan
adalah dilarang oleh syariat Islam.
CONTOH
(iii) Antara contoh membinasakan diri termasuklah merempit, menyalahgunakan

dadah dan .

(iv) Islam melarang mengkhianati orang lain kerana ia menggugat kesejahteraan
dan hidup bermasyarakat.

(b) Jelaskan kepentingan memelihara dan menghargai harta serta nyawa. 1.17.3

Ramai dikalangan remaja kini terlibat dengan perkara-perkara yang boleh
membinasakan diri seperti merokok, menghisap vape, membuli dan sebagainya.

(c) Berdasarkan pernyataan di atas, Menganalisis
Huraikan mengapa keadaan ini berlaku dikalangan remaja kini.

16

9 Nama: Tarikh:

Pelajaran 9 Mungkar Dicegah
Hidup Berkat

Hal. Buku Teks: 52 – 58

BAHAGIAN A

Arahan: Jawab semua soalan.
CONTOH
1. Maksud mungkar dari segi bahasa I Menegur akan kemungkaran

adalah perbuatan atau perkataan yang II Menasihati kearah kebaikan

. III Membenci kemungkaran yang
A dilaknat oleh Allah SWT
B tidak disukai dalam masyarakat berlaku
C menyinggung perasaan orang lain
D dianggap buruk oleh akal yang sihat IV Menjauhi kemungkaran yang berlaku
A I dan II
2. Antara berikut, yang manakah benar B II dan III
C III dan IV
mengenai contoh kemungkaran terhadap D I dan IV

Allah SWT? Mengubah dengan kuasa yang ada
pada seseorang mengikut kemampuan
I Bersedekah dan bidang kuasa.

II Syirik

III Meninggalkan solat

IV Mengeluarkan zakat 4. Pernyataan di atas merujuk kepada

A I dan II B II dan III cara menangani kemungkaran melalui

C III dan IV D I dan IV .

3. Pilih pernyataan yang benar tentang A hati B lisan
mencegah kemungkaran dengan hati.
C tangan D perbuatan

Arahan: Jawab semua soalan.
1. (a) Sabda Rasulullah SAW:

(‫)ﻣﺴﻠﻢ‬

Hadis di atas menerangkan tentang kewajipan seorang muslim untuk mencegah
kemungkaran.

17

Lengkapkan carta di bawah dengan jawapan yang betul. 2.4.5
Contoh Mencegah Kemungkaran dengan Lisan

(i) Menasihati agar (ii)
tidak melakukan
maksiat.

(b) Terangkan dua pengajaran hadis tersebut. 2.4.7
(i)

(ii)
CONTOH
(c) Tulis semula perkataan bergaris di bawah dengan menggunakan tulisan jawi.

Umat Islam hendaklah berusaha menyampaikan nasihat dan teguran terhadap
mereka yang melakukan kemungkaran dan kejahatan supaya dapat melahirkan
masyarakat yang maju dan makmur.

Penulisan Pantas
Langkah-langkah
1. Setiap murid dikehendaki menulis cara mencegah kemungkaran melalui tangan, lisan dan hati

dengan masa yang diberikan selama 5 minit.
2. Kemudian, guru akan memilih lima orang murid untuk membentangkan perkara tersebut di

hadapan kelas.

18

10 Nama: Tarikh:

Pelajaran 10 Mencari yang Halal

Hal. Buku Teks: 59 – 66

BAHAGIAN A

Arahan: Jawab semua soalan.

1. Maksud syubhah adalah sesuatu yang
.

A dilarang oleh syarak
B dibenarkan oleh syarak
C tidak diyakini halal atau haram
D boleh makan walaupun tidak diyakini

halal
CONTOH 4. Saiful membeli biskut ketika bercuti
Makanan yang dicuri daripada kawan di Jepun, namun biskut tersebut tidak
di asrama. mempunyai logo halal.
Apakah hukum bagi biskut tersebut?
2. Pernyataan di atas merujuk kepada A Halal
B Haram
contoh makanan yang . C Syubhah
D Yakin halal
A halal
5. Antara berikut, yang manakah benar
B haram tentang hikmah mengambil makanan
yang halal?
C syubhah I Menjaga kemuliaan agama Islam
II Menjaga kesihatan badan
D ragu-ragu III Badan menjadi tidak bermaya
IV Pilihan makanan terhad
3. Pilih padanan yang benar dalam jadual A I dan II
di bawah. B II dan III
C III dan IV
Hukum Contoh D I dan IV

A Halal Makan di kedai yang 6. Berikut merupakan ciri orang yang
menjual khinzir mempunyai hati yang rosak kecuali
A kufur dan ingkar perintah Allah SWT
B Haram Minum arak B mematuhi segala perintah Allah SWT
C tidak mahu menerima kebenaran al-
C Syubhah Haiwan yang Quran
disembelih D sentiasa tenggelam dengan kejahilan
dan kelalaian

D Wajib Daging khinzir yang
dicuci dengan bersih

Hati merupakan pemimpin bagi badan.
Seseorang yang mempunyai hati yang rosak akan sentiasa kufur dan ingkar akan perintah Allah SWT,
berkeluh-kesah dan sentiasa tertarik dengan nafsu keduniaan.

19

Arahan: Jawab semua soalan.

1. (a) Sabda Rasulullah SAW:

CONTOH
(‫)ﻣﺘﻔﻖﻋﻠﻴﻪ‬

Hadis di atas menjelaskan tuntutan kepada umat Islam agar menjaga perkara yang
halal dan menjauhi yang haram serta syubhah.
Lengkapkan carta di bawah dengan jawapan yang betul. 2.5.3

Contoh Perkara yang Haram

(i) Membeli makanan (ii)

dengan duit

rompakan.

(b) Terangkan dua pengajaran hadis di atas. 2.5.6
(i)

(ii)

20

CONTOH(c) Tulis semula perkataan bergaris di bawah dengan menggunakan tulisan jawi.
Allah SWT mengasihi orang yang mempunyai hati yang bersih kerana ianya dapat
membentuk manusia yang memiliki akhlak yang sempurna.

2. (a) Nyatakan maksud bagi hukum berikut: 2.5.3
(i) Halal
(ii) Haram

(b) Jelaskan empat ciri orang yang mempunyai hati yang bersih. 2.5.5
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

21

Jawapan

PRAKTIS 1 Perkara ini akan melahirkan individu yang lebih
bertaqwa kepada Allah SWT dan sentiasa
Bahagian A mencari keredhaan daripada Allah SWT.

1. C 2. B 3. A 4. C (c) Manusia akan hidup dalam kesempitan
dan sering merasa tidak cukup dengan apa
Bahagian B yang diperolehi. Hal ini kerana mereka tidak
1. (a) (i) berdoa memanfaatkan kejadian siang dan malam
dengan baik. Kejadian siang adalah waktu
(ii) rahmat untuk bekerja mencari rezeki manakala waktu
(iii) berusaha malam adalah waktu beribadah dan berehat.
(iv) jaminan Kesimpulannya, manusia perlulah menggunakan
waktu siang dan malam dengan sebaik-baiknya.
(b) Individu yang memperoleh hidayah daripada
Allah SWT akan berubah daripada tidak
beriman kepada beriman. Perkara ini seterus-
nya akan menyebabkan individu tersebut
merasa gembira dan tenang dalam melaksana-
kan perintah Allah SWT dan menjauhi
laranganNya.

(c) Individu yang mengabaikan hidayah Allah SWT
akan hidup dalam kesempitan dan setiap yang
dilakukannya tidak berkat. Hal ini berikutan
setiap perlakuan yang dilakukan tidak ber-
landaskan al-Quran dan hadis.
CONTOH PRAKTIS 4

Bahagian A

1. A 2. B 3. D

Bahagian B
1. (a) (i) ain

(ii) Ikhfak hakiki

(iii) nun

(iv) mim

PRAKTIS 2 (b) Bunyi mim disebut dengan jelas tanpa dengung.

Bahagian A (c) (i) Idgham mislain
(ii) Ikhfak syafawi
1. A 2. B (iii) Izhar syafawi

Bahagian B (d) (i) Izhar halki
1. (a) (i) keesaan (ii) Idgham bila ghunnah
(iii) Idgham mislain
(ii) alam semesta (iv) Ikhfak hakiki
(iii) ibadah
(iv) martabat PRAKTIS 5

(b) Melalui ayat tersebut, Allah SWT menegaskan Bahagian A
keesaan, keagungan dan kebijaksanaan
kepada seluruh makhlukNya. Selain itu, Allah 1. C 2. B 3. C 4. D
SWT menjelaskan bahawa Dialah yang
memerintah seluruh alam dengan keadilan. Bahagian B
1. (a) (i) agama Islam
(c) Sesebuah masyarakat akan porak peranda
kerana tiada individu yang berilmu untuk (ii) akhlak
memimpin mereka ke arah jalan yang benar. (iii) solat berjemaah
Hal ini akan menyebabkan gejala sosial dalam (iv) akidah
sesebuah masyarakat akan turut meningkat.
Kesimpulannya, golongan berilmu amat penting (b) Masyarakat berada dalam keadaan porak-
dalam sesebuah masyarakat. peranda kerana tiada persefahaman
dan perpaduan. Hal ini seterusnya boleh
PRAKTIS 3 menyebabkan perkembangan ekonomi negara
terbantut.
Bahagian A
(c) Berkenalan antara satu sama lain. Hal ini
1. B 2. A 3. B dapat merapatkan hubungan antara anggota
masyarakat sehingga dapat membentuk
Bahagian B suasana kehidupan kasih sayang dan
1. (a) (i) Malikul Mulk hormat-menghormati antara satu sama lain.
Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa
(ii) kebahagiaan melakukan kebaikan sesama umat Islam
(iii) memuliakan supaya wujud suasana harmoni dalam
(iv) air mani masyarakat.

(b) Setiap individu akan lebih bersyukur dengan
rahmat dan kemuliaan yang Allah SWT berikan.

J1

PRAKTIS 6 (c) Kurang perhatian dan didikan daripada ibu
bapa. Hal ini berlaku kerana ibu bapa terlalu
Bahagian A sibuk dengan kerja dan hal masing-masing.
Kesannya, anak mereka hidup terbiar dan akan
1. D 2. B 3. B mencari sesuatu untuk memuaskan hati mereka.
Kesimpulannya, masalah ini dapat diselesaikan
Bahagian B sekiranya ibu bapa memberi perhatian yang
1. (a) (i) bertaqwa penuh kepada anak mereka sejak kecil.

(ii) bertaubat PRAKTIS 9
(iii) emosi
(iv) Bersedekah Bahagian A

(b) Individu yang sering bertaubat akan mendapat 1. D 2. B 3. C 4. C
ketenangan jiwa dan perasaan. Perkara ini
menyebabkan individu tersebut dapat beribadah
kepada Allah SWT dengan tenang dan khusyuk.
Selain itu, dia juga mendapat keredhaan dan
kasih sayang daripada Allah SWT.

(c) Manusia akan sentiasa berada dalam keadaan
berdosa kerana mereka enggan bertaubat
daripada dosa-dosa yang telah dilakukan.
Kesannya, mereka hidup dalam keadaan
bergelumang dengan dosa tanpa berasa
bersalah atas dosa yang dilakukan.
Kesimpulannya, kita hendaklah segera ber-
taubat apabila melakukan kesalahan dan dosa
terhadap Allah SWT.
CONTOH Bahagian B
1. (a) (i) Melaporkan kepada pihak berkuasa

mengenai jenayah yang berlaku.
(ii) Menegur rakan yang sering melakukan

perkara tidak berfaedah.

(b) (i) Umat Islam hendaklah mencegah
kemungkaran dengan kuasa dan
kemampuan yang ada.

(ii) Umat Islam boleh menangani kemungkaran
secara lisan atau tulisan.

(c) – ‫ﻣﭙﻤﭭﺎﻳﻜﻦ‬

PRAKTIS 7 – ‫ﺗ�ﻮﺭﻥ‬

Bahagian A – ‫ﻛﺠﺎﻫﺘﻦ‬

1. A 2. B

Bahagian B – ‫ﻣﺎﺟﻮ‬

1. (a) (i) mahmudah

(ii) pemaaf PRAKTIS 10

(iii) bermesyuarat

(iv) bertawakal Bahagian A

(b) Melalui syura, masyarakat dapat memberikan 1. C 2. B 3. B 4. C 5. A
pandangan mengenai seseuatu perkara.
Seterusnya, keputusan yang diperolehi adalah 6. B
keputusan yang terbaik dan dapat memuaskan
hati semua pihak. Bahagian B
1. (a) (i) Makan makanan yang berasaskan khinzir.
(c) Saya akan memaafkan kesalahan sesiapa
sahaja untuk menghindarkan daripada wujud- (ii) Memakai beg tangan daripada kulit khinzir.
nya perbalahan dan permusuhan. Sifat pemaaf
akan melahirkan sikap penyayang dalam diri. (b) (i) Umat Islam hendaklah sentiasa berhati-hati
Kesannya, suasana harmoni akan wujud. dalam memilih makanan kerana ianya boleh
mempengaruhi tingkah laku seseorang.
PRAKTIS 8
(ii) Kita hendaklah menjauhi perkara syubhah
kerana boleh menimbulkan keresahan hati
dan pemikiran.

Bahagian A (c) – ‫ﻣ�ﺎﺳﻴﻬﻲ‬

1. D 2. D 3. A – ‫ﺑﺮﺳﻴﻪ‬

Bahagian B – ‫ﳑﻴﻠﻴﻜﻲ‬
1. (a) (i) rahmat
– ‫ﺳﻤﭭﻮﺭﻧﺎ‬
(ii) sia-sia
(iii) membunuh diri 2. (a) (i) Sesuatu yang dibenarkan oleh syarak.
(iv) keharmonian (ii) Sesuatu yang dilarang oleh syarak.

(b) Bagi menjalankan tanggungjawab sebagai (b) (i) Mematuhi segala perintah Allah SWT.
hamba dan khalifah Allah SWT di muka bumi ini (ii) Sabar dan tenang dengan ujian daripada
dan bagi memastikan kemaslahatan manusia Allah SWT.
terus terpelihara.

J2

(iii) Memahami peringatan dan pengajaran yang dan patuh pada perintah Allah SWT.
diberikan oleh Allah SWT.
(d) Sentiasa menyakini bahawa setiap perbuatan
(iv) Sentiasa berusaha untuk memahami yang dilakukan sama ada buruk atau baik
kebenaran. akan dicatat oleh malaikat. Perkara ini akan
menimbulkan perasaan takut untuk melakukan
PRAKTIS 11 kejahatan. Kesimpulannya, seseorang itu akan
menjadi lebih taat dan sentiasa patuh pada
Bahagian A perintah Allah SWT.

1. A 2. D 3. C (e) (i) Malaikat Izrail bertugas mencabut nyawa
semua makhluk yang bernyawa manakala
Bahagian B malaikat Malik bertugas menjaga neraka.
1. (a) (i) Al-Qadir
(ii) Allah SWT mencipta malaikat yang boleh
(ii) Al-Qadir menjelma dengan pelbagai rupa. Contoh-
nya, malaikat menjelma dengan rupa lelaki
(iii) Al-Qawiy yang kacak dan sebagainya. Ini menunjuk-
kan Allah SWT Maha Berkuasa mencipta
(iv) Al-Qadir perkara-perkara ghaib yang tidak dilihat
oleh mata kasar manusia. Kesimpulannya,
kita wajib percaya hakikat kejadian malaikat
adalah sedemikian rupa.
CONTOH(b) (i)Al-Quran
(ii) kehendakNya
(iii) Kuat
(iv) mutlak

(c) Al-Qadir bermaksud Allah SWT Maha Berkuasa PRAKTIS 13
menentukan sesuatu perkara berdasarkan
kehendak dan ilmunya. Manakala al-Qawiy Bahagian A
bermaksud Allah SWT Maha Kuat dan
mempunyai kekuatan yang sempurna.

(d) Allah SWT berkuasa dalam menukarkan 1. B 2. C 3. D 4. C 5. A
kejadian siang dan malam. Tanpa wujudnya
penggantian antara siang dan malam, Bahagian B
kehidupan di bumi tidak akan berlaku. 1. (a) (i) 10
Sesungguhnya Allah SWT bersifat Maha
Berkuasa dalam menentukan sesuatu perkara (ii) 10
kerana manusia amat memerlukan pertolongan
daripada Allah SWT dalam semua perkara. (iii) 50
Kesimpulannya, kekuasaan dan kekayaan Allah
SWT meliputi seluruh alam yang terdapat di (iv) 30
langit dan di bumi.
(b) (i) hukum dasar
(ii) wajib
(iii) al-Quran
(iv) Muhammad SAW

(e) Orang yang beriman dengan sifat al-Qadir (c) Yakin bahawa Allah SWT menurunkan kitab
Allah SWT akan menerima setiap ketentuan dan suhuf kepada para nabi dan rasul sebagai
Allah SWT dengan redha. Hal ini menyebabkan panduan hidup manusia.
mereka tidak mengeluh dengan apa yang
berlaku kerana menyakini setiap yang berlaku (d) Manusia masih meragui tentang ajaran al-
adalah ketentuanNya. Kesimpulannya, jiwanya Quran kerana tidak takut pada balasan Allah
akan menjadi kuat dalam menerima apa jua SWT di akhirat. Hal ini menyebabkan mereka
ujian dan cabaran. lebih mementingkan keseronokan dunia se-
hingga tiada masa untuk mengamalkan ajaran
PRAKTIS 12 yang terkandung dalam al-Quran. Oleh itu, kita
sebagai orang Islam haruslah menyakini ajaran
Bahagian A al-Quran.

1. B 2. D 3. D 4. B 5. D (e) (i) Orang yang bertaqwa menjadikan al-
Quran sebagai pembimbing dan panduan
6. A dalam semua perkara dan mereka sentiasa
bertaqwa serta taat dalam melaksanakan
Bahagian B perintah Allah SWT yang terkandung di
1. (a) (i) Malaikat dalam al-Quran.

(ii) Manusia (ii) Orang yang berpegang teguh dengan al-
Quran adalah orang yang berjaya kerana
(iii) Malaikat al-Quran adalah panduan hidup manusia
yang lengkap dan sempurna. Al-Quran
(iv) Manusia dapat menjamin kejayaan hidup manusia
di dunia dan di akhirat. Kesimpulannya, kita
(b) (i) buruk hendaklah mengamalkan ajaran al-Quran
(ii) sayap bagi memperolehi kejayaan hidup dan tidak
(iii) arasy akan sesat buat selama-lamanya.
(iv) mendoakan

(c) Yakin bahawa malaikat merupakan makhluk
Allah SWT yang dijadikan daripada cahaya yang
mempunyai ciri-ciri tertentu dan sentiasa taat

J3

2. (a) (i) Al-Quran akan terpelihara sehingga hari (ii) Saya akan mengingatinya tentang
kiamat. kewajipan solat Jumaat dan menerangkan
(b) 1. kepadanya tentang balasan dan dosa jika
(ii) Kandungan al-Quran adalah lengkap 2. meninggalkan solat Jumaat. Hal ini kerana
dan mencakupi seluruh aspek kehidupan 3. solat merupakan amalan pertama yang
manusia di dunia dan akhirat seperti akidah, 4. dihisab di akhirat. Kesimpulannya, saya
syariat dan akhlak. 5. akan menasihatinya dengan cara berhik-
mah supaya dia sedar akan kesalahannya.
(b) (i) Dapat menjaga jiwa, keturunan dan harta (c) (i)
(ii) kerana al-Quran melarang perbuatan yang (ii) Sunat
(iii) merosakkan. (iii) Wajib
Dapat meningkatkan keyakinan kepada (iv) Sunat
Allah SWT dan kerasulan Nabi Muhammad Haram
SAW. (d) (i) Wajib
Merapatkan hubungan persaudaraan
sesama Islam dan menjaga hubungan baik (ii) ✗
dengan bukan Islam.
(e) (i) ✓
(ii)
(iii) ✗Khatib berdiri jika mampu dan duduk
diantara dua khutbah.
Khutbah disampaikan sebelum solat
Jumaat.

sebelum
pendek
40
CONTOHPRAKTIS 14

Bahagian A

1. C 2. B 3. A 4. A 5. D

Bahagian B PRAKTIS 16
1. (a) (i) 1. Imam yang dilantik oleh pemerintah.
Bahagian A
2. Lebih fasih membaca al-Quran.
1. B 2. C 3. C 4. D 5. A
(ii) Solat berjemaah dapat mengukuhkan
ikatan persaudaraan dikalangan umat Islam 6. B
kerana melalui solat berjemaah mereka
dapat berkenalan antara satu lain Bahagian B
dengan lebih dekat. Perkenalan ini dapat 1. (a) 1. Tidak dapat menggunakan air kerana
mengeratkan lagi hubungan silaturrahim
antara mereka. Kesimpulannya, solat penyakit.
berjemaah menjadi lambang kekuatan dan 2. Sejuk sehingga boleh memudaratkan
perpaduan umat Islam.
kesihatan.
(b) 1. Haram
2. Wajib (b) Umat Islam dapat menjaga kesucian dan
3. Wajib kemuliaan agama Islam kerana dapat melakukan
4. Sunat muakad solat dalam apa jua keadaan sekalipun. Selain
itu, tayamum menunjukkan kasih sayang Allah
(c) (i) ✓ SWT kepada hambaNya dalam melakukan
(ii) ✗ ibadah kepadaNya. Kesimpulannya, kita wajib
(iii) ✓ melakukan solat dalam apa-apa jua keadaan.

(d) (i) Melatih diri berdisiplin dan mematuhi ketua. (b) 1. Harus
(ii) Memperolehi ganjaran pahala 27 kali ganda 2. Wajib
daripada solat berseorangan. 3. Sunat
4. Haram
(e) (i) tidak sempat
(ii) fi’li (c) (i) ✓
(iii) merapatkan (ii) ✗
(iii) ✓
(f) (i) Tidak tergesa-gesa mendapatkan rakaat
bersama-sama imam. (d) (i) Kesihatan dan kecerdasan badan ter-
pelihara kerana salah satu daripada tujuan
(ii) Tidak memberi salam bersama-sama imam tayamum adalah untuk mengelakkan
sebaliknya berdiri selepas imam memberi penyakit daripada semakin merebak.
salam untuk menyempurnakan rakaat yang
tertinggal. (ii) Setiap individu dapat beribadah kepada
Allah SWT walaupun dalam apa jua
PRAKTIS 15 keadaan.

Bahagian A (e) (i) atas
(ii) hadas besar
1. A 2. A 3. A 4. B 5. A (iii) Muka

6. C 7. C

Bahagian B
1. (a) (i) 1. Didirikan dalam waktu zuhur.

2. Didirikan secara berjemaah.

J4

PRAKTIS 17 (d) (i) Perempuan dalam haid dan nifas.
(ii) Musafir yang diharuskan oleh syarak.
Bahagian A
(e) (i) Hilang akal
1. A 2. C 3. A 4. C 5. B (ii) Qada
(iii) Sunat
6. A 7. A
2. (a) (i) Ibu yang mengandung atau menyusukan
Bahagian B Melaksanakan solat mengikut turutan. anak yang bimbang akan kesihatan
1. (a) (i) 1. Berkekalan musafir sehingga selesai anaknya.
salam solat kedua.
2. (ii) Tidak qada puasa tanpa keuzuran sehingga
masuk bulan Ramadhan seterusnya.
(ii) Allah SWT memberi kemudahan kepada
hambaNya yang bermusafir untuk (b) Dapat menambah ketaatan kepada Allah SWT
melaksanakan ibadah kepadaNya. Perkara kerana melaksanakan ibadah kepadaNya dan
ini menunjukkan bahawa solat wajib seterusnya dapat mengurangkan maksiat.
ditunaikan dalam apa keadaan sekalipun. Selain itu, kesihatan badan juga terjamin kerana
Kesannya, tiada alasan kepada seseorang dapat merehatkan sistem pencernaan.
untuk meninggalkan solat. Kesimpulannya,
Islam memberi pelbagai kemudahan
kepada umatnya untuk beribadah.
CONTOH PRAKTIS 19

(b) 1. Sah Bahagian A
2. Sah
3. Tidak sah 1. C 2. A 3. C 4. B
4. Wajib
Bahagian B Solat dua rakaat sebelum solat
(c) (i) ✓ 1. (a) (i) 1. maghrib.
(ii) ✓ Solat dua rakaat sebelum solat isyak.
(iii) ✓ 2.
(iv) ✗
(ii) Solat sunat dapat membentuk sahsiah
(d) (i) Menunjukkan Islam adalah agama yang yang mulia kerana Allah SWT menambah
mudah dalam melaksanakan ibadah. keberkatan hidup terhadap hambaNya
yang sentiasa mengingatiNya. Kesannya,
(ii) Memberikan kemudahan kepada umat segala urusan harian individu tersebut
Islam dalam melakukan ibadah kepada akan dipermudahkan. Kesimpulannya,
Allah SWT. kita hendaklah istiqamah dalam melazimi
amalan sunat agar memperolehi kejayaan
(e) (i) jamak takdim hidup di dunia dan di akhirat.
(ii) solat qasar
(iii) tidak mengikut (b) 1. Tidak sah
(iv) duduk 2. Sunat
3. Makruh
PRAKTIS 18 4. Tidak sah

Bahagian A (c) (i) ✗
(ii) ✓
1. D 2. B 3. A 4. A 5. D (iii) ✓

Bahagian B (d) (i) Menampung kekurangan yang ada dalam
1. (a) (i) 1. Islam solat fardhu.

2. Berakal (ii) Menjadikan hati lebih khusyuk dalam
menunaikan solat fardhu.
(ii) Keadaan ini berlaku kerana mereka
menganggap bahawa puasa itu hanya (e) (i) tiga rakaat
menahan diri daripada makan dan minum (ii) tidak ditentukan
sahaja. Walaupun berpuasa, mereka tetap (iii) rawatib
melakukan perkara yang dilarang seperti (iv) selepas
mengumpat. Kesannya, puasa mereka
tidak mendapat sebarang pahala. PRAKTIS 20
Kesimpulannya, kita hendaklah menjauhi
perkara yang dilarang semasa berpuasa. Bahagian A

(b) 1. Sunat 1. A 2. A 3. B 4. A 5. A
2. Harus
3. Makruh 6. C 7. A
4. Wajib
Bahagian B
(c) (i) ✗ 1. (a) (i) Ucapan awam
(ii) ✓
(iii) ✓ (ii) Mencari sokongan

(iii) Mencari tempat selamat

J5

(b) (i) ✓ Bahagian B
(ii) 1. (a) (i) Sumayyah binti Hubba
(iii) ✗
(ii) Wanita pertama yang mati syahid.
(c) (i) ✓
(ii) (iii) Menjadi contoh dalam mempertahankan
(iii) Keunggulan akhlak Rasulullah SAW.
(iv) Keadilan dan persamaan dalam Islam. agama Islam.
Kebijaksanaan Rasulullah SAW.
Semangat jihad yang tinggi. (b) (i) ✗
(ii) ✓
PRAKTIS 21 (iii) ✓

Bahagian A (c) (i) Tempat rujukan para sahabat selepas
(ii) kewafatan Rasulullah SAW.
1. D 2. C 3. D 4. A 5. D Meriwayatkan tidak kurang daripada 2210
(iii) hadis Rasulullah SAW dalam pelbagai
Bahagian B (iv) bidang.
1. (a) (i) Ajaran Islam semakin tersebar kerana Pakar dalam ilmu al-Quran, hadis, bahasa
Arab dan feqah.
dakwah dapat dilaksanakan secara lebih Pakar dalam ilmu yang berkaitan dengan
terbuka. kewanitaan.
(ii) Kehidupan masyarakat Madinah berubah
kepada sistem hidup yang lebih baik dari
segi akidah, syariat dan akhlak.
(iii) Kedudukan ekonomi umat Islam semakin
kukuh melalui sistem ekonomi Islam yang
dilaksanakan.
CONTOH PRAKTIS 24

Bahagian A

1. C 2. B 3. A 4. B

(b) (i) ✗ Bahagian B
(ii) ✗ 1. (a) (i) malu
(iii) ✓
(ii) berzina
(c) (i) Bijak membuat perjanjian dan menyusun (iii) maksiat
(ii) strategi sebelum melakukan sesuatu (iv) ibadah
(iii) tindakan.
(iv) Sentiasa bersikap optimis, yakin bahawa (b) Orang yang yang mempunyai sifat malu takut
kejayaan pasti bersama-sama dengan orang untuk melakukan perkara yang dilarang oleh
yang benar. Allah SWT. Keadaan ini akan melahirkan sifat
Mencari teman yang soleh, baik budi pekerti yang mulia dalam diri seseorang. Contohnya,
dan ikhlas membantu. sifat jujur, taat, amanah dan sebagainya.
Sabar dan tabah menghadapi halangan dan Kesimpulannya, kita hendaklah menyemai sifat
cabaran. malu dalam diri supaya mendapat keberkatan
dalam kehidupan.
PRAKTIS 22
(c) (i) Orang yang pemalu terhindar daripada
Bahagian A maksiat.

1. B 2. A 3. A 4. B 5. A (ii) Orang yang mempunyai sifat malu akan
mempunyai akhlak yang baik.
6. C

Bahagian B PRAKTIS 25
1. (a) (i) Mengimarahkan masjid dengan menyertai
Bahagian A
aktiviti masjid.
(ii) Menyumbangkan idea untuk pembangunan 1. D 2. A 3. C 4. D 5. B

kelab atau persatuan yang dipersetujui. Bahagian B
(iii) Menyertai dan menggerakkan badan 1. (a) (i) bersangka baik

beruniform. (ii) kaum kerabat
(iii) kebenaran
(b) (i) ✗ (iv) mengasihi
(ii) ✓
(iii) ✓ (b) Umat Islam adalah bersaudara walaupun
berlainan rupa dan warna kulit. Persaudaraan
(c) (i) Tempat mengembangkan syiar Islam. dapat dieratkan dengan saling hormat-
(ii) Tempat masyarakat beribadah. menghormati antara satu sama lain. Kesannya,
(iii) Tempat masyarakat menuntut Ilmu. umat Islam akan bertambah kuat dan bersatu
(iv) Tempat menyelesaikan masalah yang padu. Oleh itu, kita hendaklah kasih terhadap
berlaku dalam masyarakat. saudara sesama Islam.

PRAKTIS 23 (c) (i) Memenuhi tuntutan agama kerana Allah
SWT dan Rasulullah SAW mengajar umat
Bahagian A Islam berkasih sayang.

1. B 2. B 3. A 4. A 5. C

6. C

J6

(ii) Merai perasaan cinta mengikut peraturan oleh golongan tua sahaja. Kesimpulannya, kita
dan bimbingan agama. hendaklah melazimi amalan ke masjid untuk
menunaikan solat fardhu pada setiap hari.
PRAKTIS 26
(c) (i) Dapat melaksanakan ibadah dengan
Bahagian A khusyuk dan selesa.

1. B 2. D 3. B 4. A 5. C (ii) Kembali kepada ajaran yang dibawa oleh
Rasulullah SAW.

Bahagian B Pentaksiran PraPT3
1. (a) (i) nafkah
Bahagian A
(ii) kewajipan
(iii) lemah-lembut 1. C 2. A 3. D 4. C 5. C
(iv) Menziarahi C 8. C 9. C 10. D
6. D 7. D 13. C 14. A 15. C
(b) Sebagai seorang anak, Adib boleh berbakti B 18. D 19. B 20. D
kepada kedua ibu bapanya dengan memohon
keampunan untuk mereka supaya dosa yang
dilakukan oleh mereka diampunkan oleh Allah
SWT. Perkara ini boleh dilakukan oleh Adib
setiap kali selepas solat. Justeru itu, kita
hendaklah berbakti terhadap kedua ibu bapa
walaupun mereka telah meninggal dunia.

(c) (i) Mendapat kemurkaan daripada Allah SWT.
(ii) Berdosa besar dan sekiranya tidak
bertaubat boleh membawa ke neraka.
CONTOH 11. A 12.

16. D 17.

PRAKTIS 27 Bahagian B
1. (a) (i) lemah lembut
Bahagian A
(ii) memaafkan
1. A 2. C 3. D 4. D 5. A (iii) bermesyuarat
(iv) bijaksana
6. B
(b) Setiap individu yang memohon keampunan
Bahagian B daripada Allah SWT akan dipermudahkan
1. (a) (i) berdekatan urusannya di dunia dan akhirat. Perkara ini
menunjukkan betapa pentingnya memohon
(ii) bangsa keampunan daripada Allah SWT.
(iii) bersangka baik
(iv) bersatu padu (c) Masyarakat akan berpecah belah kerana
tiada sikap saling hormat-menghormati dalam
(b) Encik Rahmat akan bertegur sapa sebagai masyarakat. Perkara ini akan menyebabkan
tanda perkenalan. Selain itu, mereka perlu saling timbulnya perasaan iri hati dalam kalangan
hormat-menghormati dan mengambil berat jika masyarakat. Kesimpulannya, kita perlu meng-
berada dalam kesusahan. Contohnya, menjaga amalkan sikap lemah lembut dan bersantun
rumah jiran ketika ketiadaannya. Kesimpulan- bagi mewujudkan masyarakat yang harmoni.
nya, perkara ini akan melahirkan keamanan dan
keharmonian dalam masyarakat setempat. 2. (a) (i) Makan di kedai yang menjual daging
khinzir.
(c) (i) Hidup dalam keadaan selamat dan selesa
kerana saling menghormati. (ii) Membeli makanan dari luar negara yang
tidak mempunyai tanda halal.
(ii) Melahirkan masyarakat yang bersatu padu
dan saling hormat-menghormati. (b) (i) Umat Islam hendaklah sentiasa berhati-hati
dalam memilih makanan kerana ianya boleh
mempengaruhi tingkah laku seseorang.

(ii) Kita hendaklah menjauhi perkara syubhah
kerana boleh menimbulkan keresahan hati
dan pemikiran.

(c) – ‫ﻣﻨﺠﺎﻭﻫﻜﻦ‬

PRAKTIS 28 – ‫ﻣﺎﻛﻨﻦ‬

Bahagian A – ‫ﻫﻴﺘﻢ‬

1. B 2. B 3. D 4. A – ‫ﻛﻤﻮ�ﻜﺮﻥ‬

Bahagian B Bahagian C
1. (a) (i) tahiyatul masjid 1. (a) (i) Al-Qadir

(ii) menenangkan (ii) Al-Qawiy
(iii) silaturrahim
(iv) mengimarahkan (iii) Al-Qadir

(b) Para remaja menggangap hanya bulan (iv) Al-Qawiy
Ramadhan sahaja bulan untuk mereka melaku-
kan ibadah. Keadaan ini berlaku kerana kurang (b) (i) wajib
ilmu pengetahuan agama dalam melakukan (ii) Allah SWT
ibadah. Kesannya, masjid hanya dipenuhi (iii) 10
(iv) al-Quran

J7

(c) Kitab Injil diturunkan dalam bahasa Ibrani (ii) Menambah khusyuk ketika solat fardhu
manakala kitab Zabur diturunkan dalam bahasa kerana solat rawatib mempersiapkan hati
Siryani. (e) (i) untuk melaksanakan solat fardhu.
(ii)
(d) Kita hendaklah sentiasa beribadah kepada (iii) baligh
Allah SWT dan sentiasa bertaubat kepadaNya 4
bagi memohon keampunan dan mengelakkan Makruh
azab yang pedih. Perkara ini bagi memastikan
setiap ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Bahagian E
SWT. Kesimpulannya, kita sebagai hambaNya 5. (a) (i) Fatimah binti Muhammad SAW
perlulah sentiasa mencari keredhaan Allah SWT.
(ii) Al-Zahra
(e) (i) Tugas malaikat Ridhwan adalah menjaga
syurga manakala tugas malaikat Raqib (iii) Berjaya mendidik anak-anaknya menjadi
adalah mencatat amalan baik manusia.
muslim yang soleh
(ii) Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah SAW
yang kekal dan terpelihara dari sebarang (b) (i) ✓
penyelewengan hingga hari kiamat. (ii) ✗
Segala isi kandungannya lengkap sebagai (iii) ✓
CONTOH panduan hidup manusia. Kesannya,
manusia tidak akan sesat jika berpegang (c) (i) Kita hendaklah menghargai akidah dan
teguh kepada al-Quran. Kesimpulannya, (ii) iman.
kita hendaklah sentiasa membaca al-Quran (iii) Kita hendaklah bercita-cita untuk mati
kerana ianya dapat memberi syafaat di (iv) syahid.
akhirat kelak. Kita hendaklah memelihara iman daripada
rosak.
Bahagian D Kita hendaklah tegas dalam menegakkan
4. (a) 1. Telah masuk waktu solat. kebenaran.

2. Menghilangkan najis terlebih dahulu. (d) (i) kasih sayang
(ii) membantu
(b) Melalui tayamum, kesihatan tubuh badan akan (iii) menyakiti
terjamin daripada menjadi semakin buruk atau (iv) mendoakan
lambat sembuh terutamanya bagi penyakit yang
tidak boleh terkena air. Hal ini kerana, walaupun (e) Saya bersetuju dengan pernyataan tersebut
kita diwajibkan beribadah namun Allah SWT kerana dengan mengamalkan adab berjiran
tetap memberikan keringanan kepada umatNya yang betul akan mewujudkan kawasan kejiranan
dengan bertayamum. Kesimpulannya, perkara yang harmoni dan bersatu padu. Perkara ini
ini menunjukkan Islam itu agama yang mudah akan dapat mengelakkan daripada timbulnya
dan tidak memudaratkan umatnya. prasangka buruk terhadap jiran. Oleh sebab itu,
sebagai jiran yang baik kita hendaklah sentiasa
(b) 1. Haram membantu jiran dalam kesusahan tanpa
2. Makruh mengira agama dan bangsa. Kesimpulannya,
3. Wajib adab berjiran amat penting dalam kehidupan
4. Sunat berjiran.

(c) (i) ✓ (f) (i) Memenuhi tuntutan agama kerana Allah
(ii) ✗ SWT dan Rasulullah SAW mengajar umat
(iii) ✓ Islam untuk berkasih sayang.

(d) (i) Menambah kesihatan badan melalui (ii) Merai perasaan cinta mengikut peraturan
peningkatan aktiviti otot badan, dan bimbingan agama.
peningkatan kadar metabolisma badan
dan penurunan berat badan.

J8

CONTOH


Click to View FlipBook Version