The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Publications, 2021-10-21 05:37:14

Sains Tingkatan 3

Sains Tingkatan 3

CONTOHKhas untuk guru sahaja

Dengan setiap pembelian buku, guru boleh
dapatkan salinan lembut (softcopy) dalam
bentuk PDF untuk memudahkan proses
pengajaran dan pembelajaran di rumah (home-
based learning).

Sekiranya guru memerlukan PDF, sila
hubungi Bahagian Penjualan dan Pemasaran
Cemerlang Publications Sdn. Bhd. di talian:

03-89592001
03-89593001
016-3324137

Panduan Penggunaan Buku

Bab Bab disusun mengikut topik dan unit dalam buku teks

1 Tema disusun mengikut bidang pembelajaran

Tema Subtopik disusun mengikut bab dalam buku teks

1.1 Standard pembelajaran mengikut Dokumen Standard Kurikulum dan
Pentaksiran (DSKP) Sains Tingkatan 3 untuk rujukan guru
DSKP
DSKP disediakan bagi membantu dan memudahkan guru
Buku Teks m/s 37 melaksanakan pentaksiran dalam PdPC
Petunjuk rujukan muka surat buku teks untuk memudahkan murid dan
guru membuat rujukan
CONTOH
Tahap penguasaan dilabelkan dari TP1 hingga TP6 TP1

i-THINK ialah penerapan bagi memenuhi keperluan PAK-21 i-THINK
KBAT
Soalan yang menguji kemahiran berfikir murid bagi menyelesaikan
masalah, membuat keputusan dan mencipta sesuatu

Eksperimen wajib yang perlu dilaksanakan oleh murid secara
berkumpulan

Laman web, maklumat tambahan atau video yang boleh diakses untuk
mendalami sesuatu topik berkenaan. Murid hanya perlu mengimbas kod QR
yang dipamerkan

ii

Zon KBAT ialah soalan KBAT tambahan yang boleh menguji dan
merangsang kemahiran berfikir murid

PISA dapat mengukur real life skills yang berkaitan dengan bacaan,
matematik dan sains dengan fokus kepada kehidupan seharian dan dalam
bidang di mana sains digunakan seperti kesihatan, bumi, persekitaran
dan teknologi. TIMSS bertujuan untuk menambah baik P&P matematik
dan sains. Soalan latih tubi ini disediakan berdasarkan ujian TIMSS yang
diadakan 4 tahun sekali dan ujian PISA yang diadakan 3 tahun sekali

Proses pembelajaran yang berpusatkan murid berteraskan elemen
komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis dan kreatif serta nilai
murni dan etika

Modul HEBAT Sains merupakan aktiviti atau praktis yang memenuhi
objektif sesuatu modul bagi memastikan murid mempunyai kefahaman
asas terhadap sesuatu perkara

Praktis ke arah PT3 disediakan di akhir setiap bab berdasarkan
format PT3 sebenar. Praktis ini bertujuan untuk menguji pemahaman
murid terhadap bab yang dipelajari
CONTOH PAK-21

PPModul

Kuiz Kuiz disediakan di akhir setiap bab bagi mengukuhkan lagi pemahaman
murid tentang bab yang dipelajari

Klon PT3 merupakan soalan yang mirip kepada peperiksaan PT3 tahun- PTK3lon
tahun sebelumnya. Soalan ini dapat mendedahkan murid kepada bentuk
sebenar soalan PT3

Info tambahan yang berkaitan dengan sesuatu topik untuk merangsang ITnafombahan
minat murid terhadap topik tersebut
JPaiwlihaapnan
Pilihan jawapan disediakan bagi membantu murid menjawab soalan
yang diberi Kertas
Model
Kertas Model PT3 disediakan bagi menyediakan murid untuk PT3
menghadapi peperiksaan. Kertas Model PT3 diolah berdasarkan format
PT3 sebenar

Jawapan lengkap disediakan bagi membantu murid menyemak jawapan
mereka. Murid boleh mengimbas kod QR untuk mendapatkan ulasan jawapan
bahagian A. Ulasan jawapan bahagian A disediakan untuk edisi guru

iii

Kandungan Eksperimen
Wajib

Panduan Penggunaan Buku ........................................................................................................................... ii
Jadual Rekod Pentaksiran Murid ............................................................................................................... v

Tema 1 Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup
Maintenance and Continuity of Life

CONTOHB ab 1 Rangsangan dan Gerak Balas................................................................................................................................. 1
Stimuli and Responses

B ab 2 RReessppiirraasti.i.o..n............................................................................................................................................................ 24

Bab 3 TPernagnasnpgokrtuattaino.n...................................................................................................................................................... 43

Tema 2 Penerokaan Unsur dalam Alam
Exploration of Elements in Nature

B ab 4 Kereaktifan Logam............................................................................................................................................... 63
Reactivity of Metals

B ab 5 TTehremrmokoicmhieam....i..s.t..r.y................................................................................................................................................. 73

Tema 3 Tenaga dan Kelestarian Hidup
Energy and Sustainability of Life

Bab 6 Elektrik dan Kemagnetan..................................................................................................................................... 80
Electricity and Magnetism

Bab 7 Tenaga dan Kuasa............................................................................................................................................... 103
Energy and Power

Bab 8 RKaerdaidoiaocatkivtiiftayn.................................................................................................................................................... 117

Tema 4 Penerokaan Bumi dan Angkasa Lepas
Earth and Space Exploration

Bab 9 Cuaca Angkasa Lepas......................................................................................................................................... 131
Space Weather

B ab 10 Penerokaan Angkasa Lepas................................................................................................................................ 138
Space Exploration

Kertas Model PT3 ................................................................................................................................................ 143
Jawapan

Semua laman sesawang dalam

buku ini boleh dicapai pada QR

September 2021

iv

Sains Tingkatan 3 Jadual Rekod Pentaksiran Murid

Jadual Rekod Pentaksiran Murid
Sains Tingkatan 3

Bab TP Tafsiran Menguasai ()/
Belum Menguasai ()

1 Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai rangsangan dan gerak balas.

2 Memahami rangsangan dan gerak balas serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut.

3 Mengaplikasikan pengetahuan mengenai rangsangan dan gerak balas untuk menerangkan kejadian atau
fenomena alam dan melaksanakan tugasan mudah.

1 4 Menganalisis pengetahuan mengenai rangsangan dan gerak balas dalam konteks penyelesaian masalah
mengenai kejadian atau fenomena alam.
CONTOH
5 Menilai pengetahuan mengenai rangsangan dan gerak balas dalam konteks penyelesaian masalah dan
membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.

Mereka cipta dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai rangsangan dan gerak

6 balas dalam konteks penyelesaian masalah atau membuat keputusan atau dalam melaksanakan aktiviti/
tugasan dalam situasi baharu secara kreatif dan inovatif dengan mengambil kira nilai sosial/ ekonomi/

budaya masyarakat.

1 Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai respirasi.

2 Memahami respirasi serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut.

3 Mengaplikasikan pengetahuan mengenai respirasi untuk menerangkan kejadian atau fenomena alam
dan melaksanakan tugasan mudah.

2 4 Menganalisis pengetahuan mengenai respirasi dalam konteks penyelesaian masalah mengenai kejadian
atau fenomena alam.

5 Menilai pengetahuan mengenai respirasi dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan
untuk melaksanakan satu tugasan.

Mereka cipta dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai respirasi dalam konteks
6 penyelesaian masalah atau membuat keputusan atau dalam melaksanakan aktiviti/ tugasan dalam situasi

baharu secara kreatif dan inovatif dengan mengambil kira nilai sosial/ ekonomi/ budaya masyarakat.

1 Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai sistem pengangkutan.

2 Memahami sistem pengangkutan serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut.

3 Mengaplikasikan pengetahuan mengenai sistem pengangkutan untuk menerangkan kejadian atau
fenomena alam dan melaksanakan tugasan mudah.

3 4 Menganalisis pengetahuan mengenai sistem pengangkutan dalam konteks penyelesaian masalah
mengenai kejadian atau fenomena alam.

5 Menilai pengetahuan mengenai sistem pengangkutan dalam konteks penyelesaian masalah dan
membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.

Mereka cipta dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai sistem pengangkutan

6 dalam konteks penyelesaian masalah atau membuat keputusan atau dalam melaksanakan aktiviti/
tugasan dalam situasi baharu secara kreatif dan inovatif dengan mengambil kira nilai sosial/ ekonomi/

budaya masyarakat.

1 Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai kereaktifan logam.

2 Memahami kereaktifan logam serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut.

3 Mengaplikasikan pengetahuan mengenai kereaktifan logam dan dapat melaksanakan tugasan mudah.

4 Menganalisis pengetahuan mengenai kereaktifan logam dalam konteks penyelesaian masalah mengenai
kejadian atau fenomena alam.
4
Menilai pengetahuan mengenai kereaktifan logam dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat
5 keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.

Mereka cipta dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai kereaktifan logam

6 dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan atau dalam melaksanakan satu tugasan
dalam situasi baharu secara kreatif dan inovatif dengan mengambil kira nilai sosial/ ekonomi/ budaya

masyarakat.

1 Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai termokimia.

2 Memahami termokimia serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut.

3 Mengaplikasikan pengetahuan mengenai termokimia dan dapat melaksanakan tugasan mudah.

5 4 Menganalisis pengetahuan mengenai termokimia dalam konteks penyelesaian masalah mengenai
kejadian atau fenomena alam.

5 Menilai pengetahuan mengenai termokimia dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat
keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.

v

Sains Tingkatan 3 Jadual Rekod Pentaksiran Murid

Bab TP Tafsiran Menguasai ()/
Belum Menguasai ()

Mereka cipta dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai termokimia dalam

6 konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan atau dalam melaksanakan satu tugasan
dalam situasi baharu secara kreatif dan inovatif dengan mengambil kira nilai sosial/ ekonomi/ budaya

masyarakat.

1 Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai elektrik dan kemagnetan.

2 Memahami elektrik dan kemagnetan dan dapat menjelaskan kefahaman tersebut.

3 Mengaplikasikan pengetahuan mengenai elektrik dan kemagnetan dan dapat melaksanakan tugasan
mudah.

6 4 Menganalisis pengetahuan mengenai elektrik dan kemagnetan dalam konteks penyelesaian masalah
mengenai kejadian atau fenomena alam.

5 Menilai pengetahuan mengenai elektrik dan kemagnetan dalam konteks penyelesaian masalah dan
membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.

Mereka cipta dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai elektrik dan

kemagnetan dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan atau dalam melaksanakan
satu tugasan dalam situasi baharu secara kreatif dan inovatif dengan mengambil kira nilai sosial/
CONTOH6

ekonomi/ budaya masyarakat.

1 Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai tenaga dan kuasa.

2 Memahami tenaga dan kuasa dan dapat menjelaskan kefahaman tersebut.

3 Mengaplikasikan pengetahuan mengenai tenaga dan kuasa dan dapat melaksanakan tugasan mudah.

4 Menganalisis pengetahuan mengenai tenaga dan kuasa dalam konteks penyelesaian masalah mengenai
kejadian atau fenomena alam.
7
Menilai pengetahuan mengenai tenaga dan kuasa dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat
5 keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.

Mereka cipta dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai tenaga dan kuasa

6 dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan atau dalam melaksanakan satu tugasan
dalam situasi baharu secara kreatif dan inovatif dengan mengambil kira nilai sosial/ ekonomi/ budaya

masyarakat.

1 Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai keradioaktifan.

2 Memahami keradioaktifan dan dapat menjelaskan kefahaman tersebut.

3 Mengaplikasikan pengetahuan mengenai keradioaktifan dan dapat melaksanakan tugasan mudah.

4 Menganalisis pengetahuan mengenai keradioaktifan dalam konteks penyelesaian masalah mengenai
kejadian atau fenomena alam.
8
Menilai pengetahuan mengenai keradioaktifan dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat
5 keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.

Mereka cipta dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai keradioaktifan

6 dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan atau dalam melaksanakan satu tugasan
dalam situasi baharu secara kreatif dan inovatif dengan mengambil kira nilai sosial/ ekonomi/ budaya

masyarakat.

1 Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai cuaca angkasa lepas.

2 Memahami cuaca angkasa lepas dan dapat menjelaskan kefahaman tersebut.

3 Mengaplikasikan pengetahuan mengenai cuaca angkasa lepas dan dapat melaksanakan tugasan mudah.

4 Menganalisis pengetahuan mengenai cuaca angkasa lepas dalam konteks penyelesaian masalah
mengenai kejadian atau fenomena alam.
9
Menilai pengetahuan mengenai cuaca angkasa lepas dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat
5 keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.

Mereka cipta dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai cuaca angkasa lepas

6 dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan atau dalam melaksanakan satu tugasan
dalam situasi baharu secara kreatif dan inovatif dengan mengambil kira nilai sosial/ ekonomi/ budaya

masyarakat.

1 Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai penerokaan angkasa lepas.

2 Memahami penerokaan angkasa lepas dan dapat menjelaskan kefahaman tersebut.

3 Mengaplikasikan pengetahuan mengenai penerokaan angkasa lepas dan dapat melaksanakan tugasan
mudah.

10 4 Menganalisis pengetahuan mengenai penerokaan angkasa lepas dalam konteks penyelesaian masalah
mengenai kejadian atau fenomena alam.

5 Menilai pengetahuan mengenai penerokaan angkasa lepas dalam konteks penyelesaian masalah dan
membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.

Mereka cipta dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai penerokaan angkasa

6 lepas dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan atau dalam melaksanakan satu
tugasan dalam situasi baharu secara kreatif dan inovatif dengan mengambil kira nilai sosial/ ekonomi/

budaya masyarakat.

vi

Bab 1 Rangsangan dan Gerak Balas

Stimuli and Responses

Tema 1 Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup

1.1 Sistem Saraf Manusia Buku Teks M/s 4 – 10
Human Nervous System

S.P: 1.1.1 – 1.1.3 DSKP Konstruktivisme Info Digital

1 Rajah berikut menunjukkan salah satu jenis sistem koordinasi badan. Labelkan bahagian P, Q, R dan S dengan
menggunakan perkataan yang diberi di bawah. TP2

The following diagram shows one of the body coordination systems. Label parts P, Q, R and S using the words given below.

CONTOH Saraf tunjang Saraf kranium Otak Saraf spina
Spinal cord Cranial nerves Brain Spinal nerves

Sistem saraf P: Otak R: Saraf kranium Sistem saraf
pusat Brain Cranial nerves periferi
Peripheral nervous
Central nervous Q: Saraf tunjang S: Saraf spina system
system Spinal cord Spinal nerves

2 Nyatakan fungsi sistem saraf manusia. TP2 i-THINK
State the functions of the human nervous system.

M engesan (a) rangsangan M enghantar (b) maklumat
Detects (a) stimuli dalam bentuk impuls

Sends (b) information

in the form of impulses

Fungsi sistem

saraf manusia
Functions of the
human nervous

system

M entafsir (c) impuls Menghasilkan (d) gerak balas
Interprets (c) impulses yang bersesuaian
Produces appropriate (d) responses

1

Sains Tingkatan 3 Bab 1

3 Rajah berikut menunjukkan sejenis tindakan.
The following diagram shows a type of action.

(a) Namakan jenis tindakan di atas. TP1
Name the type of action above.
Tindakan terkawal/ Voluntary action

(b) Lengkapkan rajah di bawah untuk menunjukkan laluan impuls semasa tindakan di atas dengan menggunakan
perkataan yang diberi. TP2
Complete the diagram below to show the pathway of impulses during the action above using the words given below.
CONTOH
Efektor Rangsangan Gerak balas Reseptor
Effector Stimulus Response Receptor

Impuls saraf
Nerve impulse

J: Rangsangan K: Reseptor Otak
Stimulus Receptor Brain

M: Gerak balas Impuls saraf
Response Nerve impulse

L: Efektor
Effector

4 Tandakan () bagi tindakan-tindakan yang dikawal oleh otak. TP1
Mark () for the actions that are controlled by the brain.

(a) (b)

Menulis  Rembesan air liur
Writing (d) Secretion of saliva

(c)

Bersin Berjalan 
Sneezing Walking

2

Sains Tingkatan 3 Bab 1

5 Rajah berikut menunjukkan sejenis tindakan luar kawal.
The following diagram shows an involuntary action.

Tindakan refleks

(a) Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. TP1
Fill in the blank with the correct answer.

Tindakan luar kawal ialah tindakan yang berlaku secara serta-merta tanpa disedari

atau difikirkan terlebih dahulu. without conscious control

Involuntary actions are actions that occur immediately or prior thoughts.

CONTOH
(b) Maklumat berikut menunjukkan beberapa tindakan luar kawal.
The following information shows some involuntary actions.

Batuk Peristalsis Denyutan jantung Bersin
Coughing Peristalsis Heartbeat Sneezing

Kelaskan tindakan luar kawal tersebut ke dalam kumpulan yang betul. TP2 i-THINK
Classify the involuntary actions into the correct group.

Tindakan luar kawal/ Involuntary actions

Melibatkan saraf tunjang Melibatkan medula oblongata
Involving spinal cord Involving medulla oblongata

(i) Batuk/ Coughing (iii) Peristalsis/ Peristalsis
(ii) Bersin/ Sneezing (iv) Denyutan jantung/ Heartbeat

6 Rajah berikut menunjukkan perubahan saiz anak mata dalam dua keadaan. Isi tempat kosong dengan jawapan yang
betul. TP2

The following diagrams show the change of pupils in two situations. Fill in the blanks with the correct answers.

Dalam cahaya terang: mengecil
In bright light: smaller

(a) Anak mata .
.
The pupil becomes

3_02 Sedikit cahaya masuk ke dalam mata.
light enters the eye.
(b)

Less

Dalam cahaya gelap: membesar
In dim light: enlarges

(c) Anak mata .
The pupil .

(d) 3_03 Banyak cahaya masuk ke dalam mata.
More light enters the eye.

3

Sains Tingkatan 3 Bab 1

Rangsangan dan Gerak Balas dalam Manusia Buku Teks M/s 11 – 29
1.2 Stimuli and Responses in Humans

S.P: 1.2.1 – 1.2.5 DSKP Masteri i-THINK

1 Lengkapkan peta titi berikut dengan menyatakan organ deria dan jenis deria yang terlibat.
Complete the following bridge map by stating the sensory organs and the types of senses involved.

Organ deria Telinga )b( Lidah Mata )d( Hidung Kulit
Sensory organ Tongue Eye as Nose Skin
Ear as as as
Jenis deria Rasa Bau )e( Sentuhan
Type of sense )a( Pendengaran Taste )c( Penglihatan Smell Touch
Hearing Sight

2 Rajah berikut menunjukkan struktur mata manusia.
The following diagram shows the structure of human eye.
Labelkan bahagian A hingga J dalam rajah di bawah dengan menggunakan perkataan yang diberi. TP1
Label parts A to J in the diagram below by using the words given.
CONTOH
Retina/ Retina

J: Koroid/ Choroid I: Retina/ Retina Gelemaca/ Vitreous humour
Anak mata/ Pupil

Sklera/ Sclera

A: Gelemaca/ Vitreous humour Koroid/ Choroid

Iris/ Iris

B: Iris/ Iris Bintik kuning/ Yellow spot
Bintik buta/ Blind spot

Kanta mata/ Eye lens

C: Anak mata/ Pupil Saraf optik/ Optic nerves

D: Kanta mata/ Eye lens H: Bintik kuning/ Yellow spot

E: Sklera/ Sclera F: Bintik buta/ Blind spot G: Saraf optik/ Optic nerves

3 Padankan bahagian mata berikut dengan fungsinya yang betul. TP2
Match the following parts of eye with their correct functions.

Bahagian mata Fungsi
Part of eye Function

Anak mata Membantu mengekalkan bentuk bola mata
Pupil Helps in maintaining the shape of the eyeball

Bintik buta Mengawal jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata
Blind spot Controls the amount of light that enters the eyes

Gelemaca Tidak peka terhadap cahaya
Vitreous humour Not sensitive to light

Iris Mengesan rangsangan cahaya dan menukarkannya kepada impuls saraf
Iris Detects light stimulus and changes it to nerve impulses

Kanta mata Menghantar impuls saraf ke otak untuk ditafsirkan
Eye lens Sends nerve impulses to the brain for interpretation

Saraf optik Memfokuskan cahaya untuk membentuk imej pada retina
Optic nerves Focuses the light to form images on the retina

Retina Mengawal saiz anak mata
Retina Controls the size of pupil

4

Sains Tingkatan 3 Bab 1

4 Retina mempunyai dua jenis sel fotoreseptor, iaitu sel rod dan sel kon. Wajarkan kepentingan sel rod dan sel kon bagi
menghantar impuls saraf ke otak untuk ditafsirkan sebagai penglihatan. TP6 KBAT

The retina consists of two types of photoreceptor cells, namely rod cells and cone cells. Justify the importance of rod cells and the
cone cells to send nerve impulses to the brain to be interpreted as vision.

(Merujuk kepada jawapan – J1)

5 Rajah berikut menunjukkan struktur telinga manusia.
The following diagram shows the structure of human ear.

B: Salur separuh bulat
Semicircular canals

CONTOHA:Osikel Saraf auditori
Ossicles Auditory nerve
C:

I: Salur auditori Koklea
Auditory canal Cochlea
D:

H: Gegendang telinga E: Tiub Eustachio
Eardrum Eustachian tube

G: Cuping telinga F: Jendela bujur
Ear pinna Oval window

Labelkan bahagian A hingga I dalam rajah di atas dengan menggunakan perkataan yang diberi di bawah. TP1
Label parts A to I in the above diagram by using the words given below.

Salur auditori Koklea Salur separuh bulat Tiub Eustachio
Auditory canal Cochlea Semicircular canals Eustachian tube

Osikel Cuping telinga Gegendang telinga Jendela bujur Saraf auditori
Ossicles Ear pinna Eardrum Oval window Auditory nerve

6 Padankan bahagian telinga manusia berikut dengan fungsinya yang betul. TP2
Match the following parts of human ear with their correct functions.

Bahagian telinga Fungsi
Part of ear Function

Osikel Menghasilkan impuls saraf
Ossicles Produces nerve impulses

Saraf auditori Membawa impuls saraf dari koklea ke otak
Auditory nerve Carries nerve impulses from cochlea to the brain

Koklea Menguatkan getaran bunyi
Cochlea Amplifies sound vibrations

Jendela bujur Mengimbangkan tekanan udara di kedua-dua belah gegendang
Oval window telinga
Balances the air pressure on both sides of the eardrum

Tiub Eustachio Membantu mengawal keseimbangan badan
Eustachian tube Helps to control the balance of the body

Salur separuh bulat Menghantar getaran bunyi dari osikel ke koklea
Semicircular canals Sends the sound vibrations from the ossicles to the cochlea

5

Sains Tingkatan 3 Bab 1

7 Rajah berikut menunjukkan struktur hidung manusia.
The following diagram shows the structure of human nose.

M: Saraf ke otak
Nerves to the brain

K: Rongga hidung Udara masuk N: Reseptor bau
Nasal cavity Air enters Smell receptors

Hidung
Nose

L: Lubang hidung Lidah
Nostril Tongue
Zon
KBAT
Cemerlang - Strategi STcing 3- (A_ W 1)CONTOH

(a) Labelkan bahagian K, L, M dan N dengan menggunakan perkataan yang diberi di bawah. TP1
Label parts K, L, M and N using the words given below.

Lubang hidung Saraf ke otak Rongga hidung Reseptor bau
Nostril Nerves to the brain Nasal cavity Smell receptors

(b) Mengapakah permukaan rongga hidung sentiasa diliputi dengan lapisan mukus? TP4 KBAT
Why is the surface of the nasal cavity always covered with mucus?

Membolehkan bahan kimia dalam udara melarut di dalamnya dan merangsangkan sel-sel deria.
Enables the chemicals in the air to dissolve in it and stimulates the sensory cells.

8 Rajah berikut menunjukkan bahagian lidah manusia.
The following diagram shows the part of human tongue.

P: RTaessteepretocerprtaoPsr:atRaestseepeasesiarsaesra Sel penyokong
Supporting cell

Reseptor rasa
Taste receptor

SNaerrvaefskteootthaekQb:rNSaeianrrvaefsketo otak Saraf ke otak 6_01
the brain Nerves to the brain
Q:
R : Sel penyokong
Supporting cell

R: Sel penyokong
Supporting cell

(a) Labelkan bahagian P, Q dan R dengan menggunakan perkataan yang diberi. TP1
Label parts P, Q and R using the words given.
(b) Apakah fungsi tunas rasa? TP2
What is the function of taste buds?

Semasa mengunyah makanan, bahan kimia dalam makanan akan melarut dalam (i) air liur .

Bahan kimia terlarut akan meresap ke dalam (ii) tunas rasa dan merangsang reseptor rasa

untuk menghasilkan (iii) impuls saraf . Impuls saraf akan dihantar ke otak dan rasa dapat

ditentukan.

When food is chewed, the chemical substances in the food will dissolve in the (i) saliva . The

dissolved chemical substances will diffuse into the (ii) taste buds and stimulate the taste receptors to

produce (iii) nerve impulses . These nerve impulses will be sent to the brain and the taste can be determined.

6

Sains Tingkatan 3 Bab 1

9 Rajah berikut menunjukkan bahagian kulit manusia.
The following diagram shows a part of human skin.

A: Reseptor sakit
Pain receptor

B: Reseptor sejuk D: Reseptor sentuhan
Cold receptor Touch receptor

C: Reseptor haba
Heat receptor
CONTOH E: Reseptor tekanan
Pressure receptor

(a) Namakan bahagian berlabel A hingga E dengan menggunakan perkataan yang diberi di bawah. TP2
Name the parts labelled A to E using the words given below.

Reseptor sentuhan Reseptor sakit Reseptor tekanan
Touch receptor Pain receptor Pressure receptor

Reseptor haba Reseptor sejuk
Heat receptor Cold receptor

(b) Padankan reseptor A hingga E dengan fungsinya yang betul. TP2
Match receptors A to E with their correct functions.

Reseptor/ Receptor Fungsi/ Function
A
Mengesan rangsangan sentuhan pada kulit
B Detects touch stimuli on the skin

C Mengesan rangsangan yang menyebabkan kulit berasa sakit
Detects stimuli that causes pain
D
Mengesan rangsangan tekanan yang dikenakan pada kulit
E Detects pressure stimuli exerted on the skin

Mengesan rangsangan sejuk
Detects cold stimuli

Mengesan rangsangan panas
Detects heat stimuli

10 Rajah menunjukkan penggunaan telefon bimbit untuk menyampaikan maklumat. Sebarang maklumat dapat

disampaikan dengan pantas daripada seorang individu kepada individu lain.
The diagram shows the use of mobile phone to deliver information. Any information can be delivered quickly from a person to

another.

Mekanisme
pendengaran manusia

7

Sains Tingkatan 3 Bab 1

Berdasarkan rajah tersebut, susun pernyataan berikut bagi menerangkan mekanisme pendengaran manusia. TP3
Based on the diagram, arrange the following statements to describe the mechanism of human hearing.

(a) Cuping telinga menerima dan mengumpul gelombang bunyi telefon. 1
The ear pinna receives and collects the sound waves of telephone. 4
2
(b) Osikel memperkuat getaran bunyi. 5
The ossicles amplify the sound vibrations. 3
7
(c) Salur auditori menghantar gelombang bunyi ke gegendang telinga. 6
The auditory canal transfers the sound waves to the eardrum.

(d) Jendela bujur memindahkan getaran bunyi ke koklea.
The oval window transfers the sound vibrations to the cochlea.

(e) Gegendang telinga bergetar dan menghantar getaran bunyi ke osikel.
The eardrum vibrates and transfers the sound vibrations to the ossicles.

(f) Saraf auditori membawa impuls saraf ke otak untuk ditafsirkan sebagai bunyi.
The auditory nerve carries nerve impulses to the brain to be interpreted as sound.

(g) Reseptor di dalam koklea dirangsang untuk menghasilkan impuls saraf.
Receptors in the cochlea are stimulated to generate nerve impulses.
CONTOH
11 Rajah berikut menunjukkan pembentukan imej pada retina. songsang/ inverted
The following diagram shows the formation of images on the retina. saraf optik/ optic nerve
gelemair/ aqueous humour

tegak/upright
retina/ retina
kornea/ cornea
mentafsir/ interprets
kecil/ smaller

Berdasarkan rajah tersebut, terangkan bagaimana manusia melihat. TP4 i-THINK
Based on the diagram, explain how humans see.

Sinar cahaya dibiaskan oleh

(a) kornea , Imej (c) songsang

Sinar cahaya bergerak (b) gelemair , dan lebih (d) kecil

dari objek ke mata. kanta mata dan gelemaca. terbentuk pada retina.
The light rays travel from
the object to the eyes. The light rays are refracted by the An (c) inverted and
image
(a) cornea , (d) smaller

(b) aqueous humour , is formed on the retina.
eye lens and vitreous humour.

Fotoreseptor pada (e) retina Otak (g) mentafsir

menghasilkan impuls saraf dan kemudian impuls saraf bagi membolehkan kita

(f) saraf optik melihat imej objek dalam keadaan PAK-21
menghantar impuls saraf tersebut ke otak.
(h) tegak . Cabaran
TIMSS/
Photoreceptors on the (e) retina The brain (g) interprets
produce nerve impulses and then the PISA
the nerve impulses and allow us to see the
(f) optic nerve sends
them to the brain. image of the object (h) upright .

8

Sains Tingkatan 3 Bab 1

12 Rajah berikut menunjukkan satu situasi.
The following diagram shows a situation.

Mengapakah doktor memberikan suntikan pada lengan pesakit? TP4 KBAT
Why does the doctor give an injection on the arm of the patient?
Lengan mempunyai lapisan epidermis yang tebal. Maka, pesakit akan merasa kurang kesakitan apabila disuntik.
The arm has thicker epidermis layer. Thus, the patient will feel less pain when being injected.

13 Rajah berikut menunjukkan bahagian lidah yang peka terhadap rasa yang berlainan.
The following diagram shows the parts of the tongue that are sensitive to different tastes.
CONTOH
P: Pahit/ Bitter

Q: Umami/ Umami S: Masam/ Sour
T: Masin/ Salty
R: Manis/ Sweet


Labelkan bahagian P, Q, R, S dan T dalam rajah di atas dengan menggunakan perkataan yang diberi di bawah.
Label parts P, Q, R, S and T in the diagram above using the words given below. TP1

Umami Masam Manis Masin Pahit
Umami Sour Sweet Salty Bitter

14 Firash mendapati makanan yang dimakan kurang enak semasa mengalami selesema. Terangkan keadaan ini. TP4
Firash finds the food eaten is less tasty when having flu. Explain this situation.

Mukus yang terhasil secara berlebihan di hidung menghalang bahan kimia dalam makanan untuk merangsang
reseptor bau. Makanan berasa kurang enak kerana Firash hanya bergantung pada lidah untuk mengesan rasa


makanan tersebut.
The excessive mucus produced in the nose prevents chemical substances in the food to stimulate smell receptors. The food is less
tasty because Firash depends only on his tongue to detect the taste of food.

15 Rajah di sebelah menunjukkan satu aktiviti untuk meneka objek di dalam sebuah kotak misteri
tanpa melihat objek tersebut.

The adjacent diagram shows an activity to guess the objects in a mystery box without seeing the objects.

David gagal meneka objek di dalam kotak misteri dengan betul. Mengapakah keadaan ini
berlaku? TP5 KBAT

David failed to guess the objects in the mystery box correctly. Why does this situation happen?

(Merujuk kepada jawapan – J2)

9

Sains Tingkatan 3 Bab 1

16 Rajah berikut menunjukkan salah satu had deria penglihatan.
The following diagrams show one of the limitations of sight.

B

AB

BA

A

Gariskan jawapan yang betul berdasarkan rajah adbioavtea11.00s__.0011TP2
Underline the correct answer based on the diagrams

(a) Had deria penglihatan di atas dikenali sebagai (titik buta / ilusi optik).
The limitation of sight above is known as (blind spot / optical illusion).

(b) Had deria penglihatan tersebut berlaku kerana (otak / impuls) tidak dapat mentafsir dengan tepat objek yang

dilihat oleh mata kerana gangguan di sekitar objek.
The limitation of sight occurs because the (brain / impulse) is unable to accurately interpret the object seen by the eye due

to the distractions around the object.
CONTOH
17 Padankan alat optik berikut dengan fungsinya yang betul. TP2
Match the following optical instruments with their correct functions.

Alat optik Fungsi
Optical instrument Function

Binokular Digunakan untuk melihat objek yang sangat halus seperti
Binoculars bakteria dan sel.
Used to observe very tiny objects such as bacteria and cells.
Teleskop
Telescope Digunakan untuk memerhatikan objek yang jauh.
Kanta pembesar Used to observe distant objects.
Magnifying glass
Digunakan untuk memerhatikan objek yang kecil.
Mikroskop Used to observe small objects.
Microscope
Digunakan oleh ahli astronomi untuk melihat objek yang
sangat jauh seperti bintang.
Used by astronomers to look at very distant objects such as stars.

18 Rajah berikut menunjukkan sejenis kecacatan penglihatan yang dialami oleh seorang lelaki.
The following diagram shows a type of defect of sight suffered by a man.

Zon
Nyatakan BENAR atau PALSU bagi pernyataan berikut. TP3 KBAT
State TRUE or FALSE for the following statements.
BENAR/ PALSU
Pernyataan TRUE/ FALSE
Statement BENAR/ TRUE
PALSU/ FALSE
(a) Lelaki tersebut tidak dapat melihat objek dekat dengan jelas.
The man is unable to see near objects clearly. PALSU/ FALSE

(b) Objek kelihatan kabur kerana imej difokuskan di hadapan retina. BENAR/ TRUE
The objects appear blurry because the image is focused in front of the retina.

(c) Kecacatan ini disebabkan oleh kanta mata terlalu tebal atau bebola mata
terlalu panjang.
This defect is caused by the eye lens being too thick or the eyeball being too long.

(d) Kecacatan ini dapat dibetulkan dengan menggunakan kanta cembung.
This defect can be corrected by using convex lens.

10

Sains Tingkatan 3 Bab 1

19 Tandakan (✓) pada pernyataan yang betul dan () pada pernyataan yang salah. TP2 PAK-21
Mark (✓) on the correct statement and () for the incorrect statements.

(a) Had deria pendengaran ialah had keupayaan telinga untuk mendengar bunyi. 
Limitations of hearing are limitations in the ability of the ear to hear sound. 

(b) Kita dapat mendengar bunyi yang berfrekuensi antara julat 20 Hz hingga 2 000 Hz.
We can only hear sounds of frequencies between the range of 20 Hz to 2 000 Hz.

(c) Apabila usia seseorang semakin meningkat, gegendang telinga menjadi semakin kenyal.
When a person gets older, his eardrum becomes more elastic.

20 Tandakan (✓) pada alat yang boleh digunakan untuk mengatasi had deria pendengaran. TP2
Mark (✓) on the instruments that can be used to overcome the limitation of hearing.

(a) (b) (c)
CONTOH

(d) (e) (f)

✓ ✓


21 Lengkapkan jadual di bawah dengan jawapan yang betul. TP3
Complete the table below with the correct answers.

Jenis kecacatan Sebab Cara mengatasi
Cause Way to fix it
pendengaran
Type of hearing defect

Kerosakan pada telinga luar Salur auditori tersumbat (a) Pembersihan bendasing yang tersumbat
Clogged auditory canal Clearing of foreign objects
dan tengah
Damage of outer and middle ears Gegendang telinga pecah dan (b) Menggunakan ubat atau pembedahan
kerosakan osikel Using medicine or surgery
Punctured eardrum and damage
of ossicles

Kerosakan pada telinga dalam Kerosakan koklea (c) Implan koklea
Damage of inner ear Damage of cochlea Cochlear implant

Kerosakan saraf auditori (d) Menggunakan alat bantu pendengaran
Damage of auditory nerve Use hearing aids11

Sains Tingkatan 3 Bab 1

Eksperimen 1.1 Rangsangan dan Gerak Balas dalam Tumbuhan Buku Teks M/s 30 – 35
1.3 Stimuli and Responses in Plants Menanam tumbuhan

S.P: 1.3.1 – 1.3.3 DSKP Eksperimen di angkasa lepas

Jalankan eksperimen berikut untuk mengkaji rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan dan gerak
balas tumbuhan terhadap rangsangan tersebut.
Carry out the following experiments to study the stimuli detected by the plants and the responses of plants
towards the stimuli.

Eksperimen 1.1

Hipotesis/ Hypothesis: TP3

Pucuk tumbuhan bergerak balas ke arah cahaya manakala akar tumbuhan bergerak balas ke arah

air dan graviti .
light while the roots of plants respond to
CONTOH The shoots of plants respond to water
and gravity
.

Pemboleh ubah/ Variables: TP3
( a) Dimanipulasikan/ Manipulated:

Arah rangsangan/ Direction of stimuli
(b) Bergerak balas/ Responding:

Gerak balas pucuk dan akar tumbuhan terhadap rangsangan seperti cahaya , air dan
light , water and
graviti .

The responses of the shoots and roots of plants towards stimuli such as
gravity
.

(c) Dimalarkan/ Constant:

Jenis anak benih/ Type of seedlings

Bahan dan radas/ Materials and apparatus:

Biji benih kacang hijau bercambah, kapas lembap, piring petri, kotak hitam berlubang, plastisin, air, kalsium klorida
kontang, bikar 250 ml dan kasa dawai.
Germinating green bean seeds, moist cotton wool, petri dishes, black box with a hole, plasticine, water, anhydrous calcium chloride,
250 ml beaker and wire gauze.

Prosedur dan pemerhatian/ Procedure and observation: TP4
1 Sediakan susunan radas seperti yang ditunjukkan dalam rajah.
Set up the apparatus as shown in the diagrams.

2 Lukis pemerhatian anda terhadap gerak balas pucuk dan akar anak benih pada akhir eksperimen.
Draw your observation towards the response of the shoots and roots of the seedlings at the end of the experiment.

Prosedur Pemerhatian
Procedure Observation

A Gerak balas tumbuhan terhadap cahaya
Response of plants towards light

Kotak berlubang P Q
Box with hole

Anak benih
Seedling

Kapas lembap
Moist cotton wool
PQ

Letakkan kedua-dua set radas di tepi tingkap makmal selama
tiga hari.
Place both sets of apparatus near the laboratory window for three days.


12

Sains Tingkatan 3 Bab 1

Prosedur Pemerhatian
Procedure Observation

B Gerak balas tumbuhan terhadap graviti
Response of plants towards gravity

Anak benih
Seedling

Kapas lembap Plastisin
Moist cotton wool Plasticine

RS R S
T U
Letakkan kedua-dua set radas di dalam almari gelap selama tiga hari.
Place both sets of apparatus in a dark cupboard for three days.
CONTOH
C Gerak balas tumbuhan terhadap air
Response of plants towards water

Anak benih
Seedling

Kapas lembap
Moist cotton wool

Air Kalsium klorida kontang
Water Anhydrous calcium chloride

TU

Letakkan kedua-dua set radas di dalam almari gelap selama tiga hari.
Place both sets of apparatus in a dark cupboard for three days.

Analisis/ Analysis:
1 Mengapakah anak benih dalam set R, S, T dan U diletakkan di dalam almari gelap? TP4
Why are the seedlings in sets R, S, T and U placed in a dark cupboard?

Untuk mengelakkan rangsangan cahaya daripada mempengaruhi pertumbuhan anak benih.
To prevent light stimulus from affecting the growth of the seedlings.

2 Lengkapkan jadual di bawah. TP1
Complete the table below.

Set radas Rangsangan Jenis tropisme/ Type of tropism
Set of apparatus Stimulus
Pucuk/ Shoot Akar/ Root

P, Q Cahaya/ Light (a) Fototropisme positif ( b) Fototropisme negatif
Positive phototropism Negative phototropism

R, S Graviti/ Gravity (c) Geotropisme negatif ( d) Geotropisme positif
Negative geotropism Positive geotropism

T, U Air/ Water ( e) Hidrotropisme negatif ( f) Hidrotropisme positif
Negative hydrotropism Positive hydrotropism


3 Ramalkan arah pertumbuhan pucuk anak benih jika set Q diletakkan di dalam kotak yang tidak berlubang.
Predict the growth direction of the shoots of seedlings if set Q is placed in a box without a hole. TP3
Pucuk anak benih tumbuh ke atas./ The shoots of seedlings grow upwards.

4 Apakah fungsi kalsium klorida kontang yang digunakan dalam set U? TP2
What is the function of anhydrous calcium chloride used in set U?

Menyerap wap air di dalam bikar./ Absorbs water vapour in the beaker.

13

Sains Tingkatan 3 Bab 1

5 Nyatakan satu kepentingan tropisme yang ditunjukkan oleh pucuk dalam set P dan Q. TP4
State one importance of tropism shown by the shoots in sets P and Q.

Membolehkan tumbuhan memperoleh cahaya matahari untuk menjalankan proses fotosintesis.
Enables the plants to obtain sunlight for carrying out photosynthesis.

6 Nyatakan satu kepentingan tropisme yang ditunjukkan oleh akar dalam set R dan S. TP4
State one importance of tropism shown by the roots in sets R and S.

Membolehkan akar tumbuh ke bawah untuk mencengkam tanah dengan teguh serta mendapatkan air dan mineral.
Enables roots to grow downwards to anchor the plant firmly to the ground and to obtain water and minerals.

7 Nyatakan satu kepentingan tropisme yang ditunjukkan oleh akar dalam set T dan U. TP4
State one importance of tropism shown by the roots in sets T and U.

Membolehkan tumbuhan memperoleh air dan mineral.
Enables the plants to obtain water and minerals.
CONTOH
Kesimpulan/ Conclusion: TP4

Pucuk tumbuhan bergerak balas ke arah cahaya manakala akar tumbuhan bergerak balas ke

arah air dan graviti .

The shoots of plants respond to light while the roots of plants respond to water

and gravity .

1 Rajah berikut menunjukkan pokok semalu (Mimosa pudica).
The following diagram shows a Mimosa pudica.

(a) Bulatkan jenis rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan di atas. TP1
Circle the type of stimulus detected by the above plant.

Cahaya Graviti Sentuhan Air
Light Gravity Touch Water

(b) Tandakan () bagi jenis gerak balas yang ditunjukkan oleh tumbuhan di atas. TP1
Mark () for the type of response shown by the above plant.

Geotropisme Hidrotropisme Fototropisme Gerak balas nastik 
Geotropism Hydrotropism Phototropism Nastic movement

(c) Bagaimanakah tumbuhan tersebut bergerak balas terhadap rangsangan? TP3
How does the plant respond towards the stimulus?

Menutup daunnya sebaik sahaja disentuh
Its leaves fold inwards when touched

14

Kepentingan Gerak Balas terhadap Rangsangan dalam Haiwan Lain Sains Tingkatan 3 Bab 1
1.4 Importance of Responses to Stimuli in Animals Buku Teks M/s 36 – 39

S.P: 1.4.1 – 1.4.2 DSKP Masteri

1 Rajah berikut menunjukkan dua jenis penglihatan yang dimiliki oleh haiwan.
The following diagrams show two types of sight possessed by animals.

SCONTOH T
Padankan haiwan berikut dengan ciri penglihatannya. TP2
Match the following animals with their characteristics of vision.

Haiwan Ciri penglihatan
Animal Characteristic of vision

S Kedua-dua mata terletak di hadapan kepala.
Both eyes located in front of the head.

Mempunyai medan penglihatan yang besar.
Has a wide field of vision.

Mempunyai medan penglihatan yang saling bertindih.
Has overlapping fields of vision.
T
Imej dua dimensi terbentuk dalam medan penglihatan yang tidak bertindih.
Two dimensional images are formed in the non-overlapping fields of vision.

2 Terangkan satu kelebihan penglihatan stereoskopik dan monokular. TP4 KBAT
Explain one advantage of stereoscopic and monocular visions.
Penglihatan stereoskopik/ Stereoscopic vision
Membolehkan haiwan menganggar jarak dan kedudukan mangsa dengan tepat.
Enables the animals to estimate the distance and position of preys accurately.

Penglihatan monokular/ Monocular vision
Boleh mengesan pemangsa dari sebarang sudut kerana mempunyai medan penglihatan yang luas.
Can detect predators from any angles because of wide field of vision.

3 Nyatakan BENAR atau PALSU bagi pernyataan berikut. TP3 BENAR/ PALSU
State TRUE or FALSE for the following statements. TRUE/ FALSE
PALSU/ FALSE
Pernyataan
Statement PALSU/ FALSE

(a) Pendengaran stereofonik ialah pendengaran dengan menggunakan sebelah telinga. BENAR/ TRUE
Stereophonic hearing is a hearing using one of the ears.
BENAR/ TRUE
(b) Pendengaran stereofonik membantu pemangsa melarikan diri daripada mangsanya.
Stereophonic hearing helps predators to escape from their preys.

(c) Pendengaran stereofonik membolehkan kita menentukan arah bunyi dengan tepat.
Stereophonic hearing enables us to determine the direction of sound accurately.

(d) Tikus dapat mendengar bunyi yang berfrekuensi lebih tinggi daripada manusia.
Rats can hear higher frequency sounds compared to humans.

15

Sains Tingkatan 3 Bab 1

4 Rajah berikut menunjukkan gerak balas rusa betina terhadap rusa jantan.
The following diagram shows the response of female deer towards the male deer.

Rusa betina Rusa jantan
Female deer Male deer

Terangkan bagaimana rusa betina tersebut dapat menarik perhatian rusa jantan dalam rajah di atas. TP5 KBAT

Explain how the female deer can attract the male deer in the diagram above.
CONTOH
Dengan menyingkirkan wap kimia yang berfungsi untuk menarik perhatian pasangan bagi tujuan pembiakan.
By excreting chemical vapour that attracts mate for reproduction.

MODUL PP PT3Praktis ke Arah

Bahagian A Kuiz

1 Rajah 1 menunjukkan sistem saraf manusia. 3 Rajah 2 menunjukkan struktur mata manusia.
Diagram 1 shows the human nervous system. Diagram 2 shows the structure of human eye.

JK N
M

L

Rajah 1/ Diagram 1 Rajah 2/ Diagram 2
Apakah fungsi bahagian N?
Antara yang berikut, yang manakah merupakan What is the function of part N?
A Mengawal saiz anak mata
sistem saraf pusat? Controls the size of pupil
Which of the following are the central nervous system? B Mencegah pantulan cahaya dalam mata
Prevents reflection of light in the eye
A J dan K C K dan L C Mengekalkan bentuk dan melindungi mata
J and K K and L Maintains the shape of the eye and protects it
D Mengesan cahaya dan menghasilkan impuls saraf
Detects light and produces nerve impulses

B J dan L D K dan M 4 Bahagian telinga manusia yang manakah
J and L K and M
mengandungi bendalir?
Which parts of human ear contain fluid?

2 Antara yang berikut, yang manakah bukan tindakan I Koklea
luar kawal? Cochlea

Which of the following is not an involuntary action? II Osikel
Ossicles
A Membaca buku
Reading books III Jendela bujur
Oval window
B Denyutan jantung
Heartbeat IV Salur separuh bulat
Semicircular canals
C Menarik kaki apabila terpijak paku tekan
Withdrawing foot when it accidentally steps on a A I dan II C II dan III
I and II II and III
thumbtack
D Bersin apabila habuk masuk ke dalam hidung B III dan IV D I dan IV
Sneezing when dust enters the nose III and IV I and IV

16

5 Rajah 3 menunjukkan bahagian kulit manusia. Sains Tingkatan 3 Bab 1
Diagram 3 shows the part of human skin.
8 Rajah 5 menunjukkan sejenis kecacatan penglihatan
yang dialami oleh Farhan. Dia hanya dapat melihat
sebahagian garisan dengan jelas.

Diagram 5 shows a type of defect of sight suffered by
Farhan. He can only see part of the lines clearly.

P
Q

Rajah 3/ Diagram 3 Rajah 5/ Diagram 5
Apakah yang diwakili oleh P dan Q? Antara pernyataan berikut, yang manakah benar?
What are represented by P and Q? Which of the following statements is true?
A Imej difokuskan di hadapan retina
CONTOH PQ The images are focused in front of the retina
B Kecacatan ini boleh dibetulkan dengan
A Reseptor tekanan Reseptor sentuhan
Pressure receptor Touch receptor menggunakan kanta cembung
This defect can be corrected by using convex lens
B Reseptor haba Reseptor sakit
Heat receptor Pain receptor C Kecacatan ini berpunca daripada kanta mata
terlalu nipis dan bebola mata terlalu pendek
C Reseptor haba Reseptor tekanan
Heat receptor Pressure receptor This defect is caused by the eye lens being too thin or
the eyeball being too short
D Reseptor sejuk Reseptor tekanan
Cold receptor Pressure receptor D Kecacatan ini disebabkan oleh permukaan
lengkungan kornea atau kanta mata yang tidak
6 Antara bahagian badan berikut, yang manakah sekata

kurang peka terhadap sentuhan? This defect is caused by the uneven curvature of the
Which of the following parts of body are less sensitive to cornea or eye lens

touch? 9 Rajah 6 menunjukkan sejenis gerak balas tumbuhan
terhadap rangsangan.
I Bibir
Lip Diagram 6 shows a type of response of plant towards
stimulus.
II Hujung jari
Fingertips

III Siku
Elbow

IV Tapak kaki
Sole of foot

A I dan II C II dan III
I and II II and III

B III dan IV D I dan IV
III and IV I and IV

Rajah 6/ Diagram 6

7 Rajah 4 menunjukkan salah satu had deria Apakah gerak balas yang ditunjukkan di atas?
penglihatan. What is the response shown above?

Diagram 4 shows one of the limitations of sight. A Geotropisme C Tigmotropisme
Geotropism Thigmotropism

B Fototropisme D Gerakan nastik
Phototropism Nastic movement

Rajah 4/ Diagram 4 10 Antara pernyataan berikut, yang manakah benar
tentang penglihatan monokular?
Apakah faktor yang menyebabkan berlakunya had
Which of the following is true about monocular vision?
deria penglihatan di atas? A Medan penglihatan yang kecil
What is the factor that causes the above limitation of sight? A narrow field of vision
B Medan penglihatan tidak bertindih
A Ilusi optik C Rabun jauh The field of vision does not overlap
Optical illusion Short-sightedness
C Kedua-dua mata terletak di hadapan kepala
B Bintik buta D Astigmatisme Both eyes located in front of the head
Blind spot Astigmatism D Imej tiga dimensi terbentuk dalam medan

penglihatan
Three dimensional images are formed in the fields of

vision

17

Sains Tingkatan 3 Bab 1 (iii) (iv)

Bahagian B

1 (a) Bulatkan contoh tindakan terkawal.
Circle the examples of voluntary actions.

(i) (ii)


[2 markah/ marks]

18_04

(b) Lengkapkan urutan aliran impuls dalam tindakan terkawal menggunakan pilihan jawapan yang diberi.
Complete the pathway of impulses during the voluntary action by using the choice of answers given.
CONTOH
Reseptor Impuls saraf Efektor
Receptor Nerve impulse Effector

Rangsangan (i) Reseptor
Stimulus Receptor

Gerak balas (ii) Efektor Otak
Response Effector Brain

[2 markah/ marks]

2 (a) Gariskan jawapan yang betul bagi pernyataan berikut.
Underline the correct answer for the following statements.

(i) Penglihatan (monokular / stereoskopik) merupakan penglihatan yang menggunakan kedua-dua belah
mata.

(Monocular / Stereoscopic) vision is vision by using both eyes.

(ii) Penglihatan dengan menggunakan kedua-dua belah mata membentuk imej (dua / tiga) dimensi di dalam
medan penglihatan.

Vision by using both eyes formed (two / three) dimensional images in the visual field.
[2 markah/ marks]

(b) Tandakan () pada haiwan yang mempunyai penglihatan monokular.
Mark () for the animals with monocular vision.

 
[2 markah/ marks]
18

Sains Tingkatan 3 Bab 1

Bahagian C

3 (a) Rajah 1.1 menunjukkan keratan rentas kulit manusia.
Diagram 1.1 shows the cross section of human skin.

P

Q

CONTOHCONTOHRajah 1.1/ Diagram 1.1
CONTOH
CONTOH (i) Namakan reseptor P dan Q.Q: Reseptor tekanan/ Pressure receptor
CONTOH Name receptors P and Q.[2 markah/ marks]
CONTOH
P: Reseptor sentuhan/ Touch receptor

(ii) Nyatakan dua faktor yang mempengaruhi kepekaan kulit.
State two factors that affect the sensitivity of the skin.
1 Bilangan reseptor/ Number of receptors
2 Ketebalan lapisan epidermis/ Thickness of epidermis layer

[2 markah/ marks]

(iii) Bagaimanakah faktor yang dinyatakan di 3(a)(ii) mempengaruhi kepekaan kulit?
How do the factors mentioned in 3(a)(ii) affect the sensitivity of the skin?

– Semakin banyak reseptor pada permukaan kulit, semakin peka kulit terhadap rangsangan.

The more receptors found on the surface of skin, the more sensitive the skin towards stimulus.

– Semakin nipis epidermis, semakin peka kulit terhadap rangsangan.

The thinner the epidermis, the more sensitive the skin is to the stimulus.

[2 markah/ marks]

(b) Rajah 1.2 menunjukkan beberapa contoh mata wang Malaysia.
Diagram 1.2 shows some examples of Malaysian currency.


Rajah 1.2/ Diagram 1.2

Terangkan bagaimana orang buta mengenal pasti nilai mata wang tersebut.
Explain how the blinds identify the value of the currency.
Orang buta mengenal pasti nilai mata wang dengan menyentuh angka yang timbul di permukaannya dengan

menggunakan hujung jari mereka.

The blinds identify the value of the currency by touching the raised figures using their fingertips.
[2 markah/ marks]

19

Sains Tingkatan 3 Bab 1

4 (a) Rajah 2 menunjukkan pembiasan cahaya yang berlaku pada mata seorang wanita.
Diagram 2 shows the light refraction that occurs in a woman’s eye.


Rajah 2/ Diagram 2

(i) Nyatakan jenis kecacatan penglihatan yang dialami oleh wanita tersebut.
State the type of vision defect suffered by the woman.

Rabun jauh/ Short-sightedness
CONTOH
[1 markah/ mark]

(ii) Apakah yang menyebabkan situasi di atas berlaku?
What causes the above situation to happen?

Kanta mata terlalu tebal dan bola mata terlalu panjang./ The eye lens is too thick and the eyeball is too long.
[1 markah/ mark]

(iii) Bagaimanakah kecacatan tersebut boleh dibetulkan?
How can the defect be corrected?

Dengan memakai cermin mata berkanta cekung/ By wearing glasses with concave lens

[1 markah/ mark]

(iv) Lukis cara membetulkan kecacatan penglihatan tersebut dalam rajah di bawah.
Draw the way to correct the vision defect in the diagram below.

ss
ss

Kanta cekung
Concave lens

[2 markah/ marks]

(b) (i) Dayana melihat sebahagian objek lebih jelas daripada bahagian yang lain. Apakah kecacatan penglihatan

yang dialami oleh Dayana?
Dayana sees part of an object clearer than the rest of the object. What is the defect of sight suffered by Dayana?

Astigmatisme/ Astigmatism

[1 markah/ mark]

(ii) Apakah punca kecacatan yang dinyatakan di 4(b)(i)?
What is the cause of the defect mentioned in 4(b)(i)?
Permukaan lengkungan kornea atau kanta mata tidak sekata/ Uneven curvature of the cornea or eye lens

[1 markah/ mark]
[1 markah/ mark]
(iii) Bagaimanakah kecacatan tersebut boleh dibetulkan?
How can the defect be corrected?
Dengan menggunakan kanta silinder/ By using cylindrical lenses

20

Jawapan Ulasan Jawapan
Bahagian A

(Untuk Edisi Guru,
rujuk m/s 21 – 27)

Bab 1 4 Sel rod berfungsi dalam keadaan gelap. Sel ini hanya
menghasilkan imej yang putih dan hitam. Sel kon pula
1.1 Sistem Saraf Manusia berfungsi dalam keadaan cerah dan dapat mengesan
Human Nervous System warna. Kedua-dua sel ini akan menghantar mesej ke otak
untuk ditafsirkan sebagai penglihatan.
CONTOH 1 P: Otak/ Brain
Q: Saraf tunjang/ Spinal cord The rod cells function in dim light. These cells only produce
R: Saraf kranium/ Cranial nerves black and white images. The cone cells function in bright
S: Saraf spina/ Spinal nerves light and can detect colours. Both cells will send messages
2 (a) rangsangan/ stimuli to the brain to be interpreted as vision.
(b) maklumat/ information
(c) impuls/ impulses 5 A: Osikel/ Ossicles
(d) gerak balas/ responses B: Salur separuh bulat/ Semicircular canals
3 (a) Tindakan terkawal/ Voluntary action C: Saraf auditori/ Auditory nerve
(b) J: Rangsangan/ Stimulus D: Koklea/ Cochlea
K: Reseptor/ Receptor E: Tiub Eustachio/ Eustachian tube
L: Efektor/ Effector F: Jendela bujur/ Oval window
M: Gerak balas/ Response G: Cuping telinga/ Ear pinna
H: Gegendang telinga/ Eardrum
4 (a) ✓ I: Salur auditori/ Auditory canal
6
(d) ✓
5 (a) tanpa disedari/ without conscious control 7 (a) K: Rongga hidung/ Nasal cavity
(b) (i) Batuk/ Coughing L: Lubang hidung/ Nostril
(ii) Bersin/ Sneezing M: Saraf ke otak/ Nerves to the brain
(iii) Peristalsis/ Peristalsis N: Reseptor bau/ Smell receptors
(iv) Denyutan jantung/ Heartbeat (b) Membolehkan bahan kimia dalam udara melarut di
6 (a) mengecil/ smaller
(b) Sedikit/ Less dalamnya dan merangsangkan sel-sel deria.
(c) membesar/ enlarges Enables the chemicals in the air to dissolve in it and
(d) Banyak/ More
stimulates the sensory cells.
1.2 Rangsangan dan Gerak Balas dalam Manusia 8 (a) P: Reseptor rasa/ Taste receptor
Stimuli and Responses in Humans Q: Saraf ke otak/ Nerves to the brain
R: Sel penyokong/ Supporting cell
1 (a) Pendengaran/ Hearing (b) (i) air liur/ saliva
(b) Lidah/ Tongue (ii) tunas rasa/ taste buds
(c) Penglihatan/ Sight (iii) impuls saraf/ nerve impulses
(d) Hidung/ Nose 9 (a) A: Reseptor sakit/ Pain receptor
(e) Sentuhan/ Touch B: Reseptor sejuk/ Cold receptor
2 A: Gelemaca/ Vitreous humour C: Reseptor haba/ Heat receptor
B: Iris/ Iris D: Reseptor sentuhan/ Touch receptor
C: Anak mata/ Pupil E: Reseptor tekanan/ Pressure receptor
D: Kanta mata/ Eye lens (b)
E: Sklera/ Sclera
F: Bintik buta/ Blind spot
G: Saraf optik/ Optic nerve
H: Bintik kuning/ Yellow spot
I: Retina/ Retina
J: Koroid/ Choroid
3

1 0 (a) 1 (b) 4 (c) 2

(d) 5 (e) 3 (f) 7

(g) 6
11 (a) kornea/ cornea
(b) gelemair/ aqueous humour
(c) songsang/ inverted
(d) kecil/ smaller
(e) retina/ retina
(f) saraf optik/ optic nerve
(g) mentafsir/ interprets
(h) tegak/ upright

J1

Sains Tingkatan 3 Jawapan B

12 Lengan mempunyai lapisan epidermis yang tebal. Maka, R S
pesakit akan merasa kurang kesakitan apabila disuntik. C

The arm has thicker epidermis layer. Thus, the patient will TU
feel less pain when being injected.
Analisis/ Analysis:
1 3 P: Pahit/ Bitter 1 Untuk mengelakkan rangsangan cahaya daripada
Q: Umami/ Umami
R: Manis/ Sweet mempengaruhi pertumbuhan anak benih.
S: Masam/ Sour To prevent light stimulus from affecting the growth of the
T: Masin/ Salty
14 Mukus yang terhasil secara berlebihan di hidung seedlings.
2 (a) Fototropisme positif/ Positive phototropism
menghalang bahan kimia dalam makanan untuk (b) Fototropisme negatif/ Negative phototropism
merangsang reseptor bau. Makanan berasa kurang (c) Geotropisme negatif/ Negative geotropism
enak kerana Firash hanya bergantung pada lidah untuk (d) Geotropisme positif/ Positive geotropism
mengesan rasa makanan tersebut. (e) Hidrotropisme negatif/ Negative hydrotropism
The excessive mucus produced in the nose prevents (f) Hidrotropisme positif/ Positive hydrotropism
chemical substances in the food to stimulate smell 3 Pucuk anak benih tumbuh ke atas.
receptors. The food is less tasty because Firash depends The shoots of seedlings grow upwards.
only on his tongue to detect the taste of food. 4 Menyerap wap air di dalam bikar.
15 Hal ini kerana David tidak dapat melihat bentuk objek di Absorbs water vapour in the beaker.
dalam kotak misteri. David hanya bergantung pada deria 5 Membolehkan tumbuhan memperoleh cahaya matahari
sentuhan. Ini menunjukkan deria penglihatan membantu
deria sentuhan untuk mengenal pasti objek dengan tepat. untuk menjalankan proses fotosintesis.
This is because David could not see the shape of the Enables the plants to obtain sunlight for carrying out
objects in the mystery box. David depends only on the
sense of touch. This shows that the sense of sight helps photosynthesis.
the sense of touch to identify the objects correctly. 6 Membolehkan akar tumbuh ke bawah untuk mencengkam
1 6 (a) ilusi optik/ optical illusion
(b) otak/ brain tanah dengan teguh serta mendapatkan air dan mineral.
1 7 Enables roots to grow downwards to anchor the plant
CONTOH
1 8 (a) BENAR/ TRUE firmly to the ground and to obtain water and minerals.
(b) PALSU/ FALSE 7 Membolehkan tumbuhan memperoleh air dan mineral.
(c) PALSU/ FALSE Enables the plants to obtain water and minerals.
(d) BENAR/ TRUE
Kesimpulan/ Conclusion:
19 (a) ✓ (b) ✗ (c) ✗ cahaya, air, graviti/ light, water, gravity

2 0 (c) ✓ (d) ✓ (f) ✓ 1 (a) Sentuhan/ Touch
(b) Gerak balas nastik/ Nastic movement
2 1 (a) Pembersihan bendasing yang tersumbat (c) Menutup daunnya sebaik sahaja disentuh
Clearing of foreign objects Its leaves fold inwards when touched

(b) Menggunakan ubat atau pembedahan Kepentingan Gerak Balas terhadap Rangsangan
Using medicine or surgery 1.4 dalam Haiwan Lain

(c) Implan koklea Importance of Responses to Stimuli in Animals
Cochlear implant
1
(d) Menggunakan alat bantu pendengaran
Use hearing aids

Rangsangan dan Gerak Balas dalam Tumbuhan
1.3 Stimuli and Responses in Plants

Eksperimen 1.1 2 Penglihatan stereoskopik/ Stereoscopic vision

H ipotesis/ Hypothesis: Membolehkan haiwan menganggar jarak dan kedudukan
c ahaya, air, graviti/ light, water, gravity
P emboleh ubah/ Variables: mangsa dengan tepat.
(a) Arah rangsangan/ Direction of stimuli Enables the animals to estimate the distance and position
( b) cahaya, air, graviti/ light, water, gravity
( c) Jenis anak benih/ Type of seedlings of preys accurately.
Pemerhatian/ Observation: Penglihatan monokular/ Monocular vision

A Boleh mengesan pemangsa dari sebarang sudut kerana

PQ mempunyai medan penglihatan yang luas.
Can detect predators from any angles because of wide

field of vision.

J2

Sains Tingkatan 3 Jawapan

3 (a) PALSU/ FALSE (b) (i) Astigmatisme/ Astigmatism
(b) PALSU/ FALSE
(c) BENAR/ TRUE (ii) Permukaan lengkungan kornea atau kanta mata
(d) BENAR/ TRUE
tidak sekata
4 Dengan menyingkirkan wap kimia yang berfungsi untuk Uneven curvature of the cornea or eye lens

menarik perhatian pasangan bagi tujuan pembiakan. (iii) Dengan menggunakan kanta silinder
By excreting chemical vapour that attracts mate for By using cylindrical lenses
5 (a) Mata/ Eye
reproduction.
(b) Terdapat perubahan keamatan cahaya
There is change in the light intensity

Praktis ke Arah PT3 (c) (i) 0

Bahagian A (ii) – Filem adalah terlalu tebal dan menjadi suatu

1 B 2 A 3 C 4 D 5 C objek yang legap.
8 D 9 C 10 B The films are too thick and become an opaque
6 B 7 A
object.

Bahagian B (iii) – Cahaya tidak dapat sampai ke retina.
1 (a) (i) The light cannot reach the retina.

(d) Kaedah Y. Hal ini kerana kaedah ini dapat menghasilkan
CONTOH
imej yang lebih jelas serta mengelakkan cahaya daripada

terus memasuki mata dan mencederakan mata.
Method Y. It is because this method can produce a

(b) (i) Reseptor/ Receptor clearer image and prevents the light from directly
(ii) Efektor/ Effector
entering the eyes and injuring the eyes.
2 (a) (i) stereoskopik/ Stereoscopic
(ii) tiga/ three (e) Botol plastik Kertas hitam
(b) Plastic bottle Black paper

Kanta cembung Kanta cembung
kecil besar
Large convex lens
Small convex lens

 1 Kertas hitam berfungsi untuk mengelakkan

Bahagian C pencapahan cahaya.
3 (a) (i) P: Reseptor sentuhan/ Touch receptor The black paper prevents the light diversion.
Q: Reseptor tekanan/ Pressure receptor
(ii) 1 Bilangan reseptor/ Number of receptors 2 Kanta cembung kecil bertindak sebagai kanta
2 Ketebalan lapisan epidermis
Thickness of epidermis layer mata manakala kanta cembung besar bertindak
(iii) – Semakin banyak reseptor pada permukaan
sebagai kanta objek.
kulit, semakin peka kulit terhadap rangsangan. Small convex lens acts as the eye lens while large
The more receptors found on the surface of
convex lens acts as the objective lens.
skin, the more sensitive the skin towards
stimulus. Bab 2
– Semakin nipis epidermis, semakin peka kulit
terhadap rangsangan. 2.1 Sistem Respirasi
The thinner the epidermis, the more sensitive Human Respiratory System
the skin is to the stimulus.
(b) Orang buta mengenal pasti nilai mata wang dengan 1 J: Rongga hidung/ Nasal cavity
menyentuh angka yang timbul di permukaannya K: Lubang hidung/ Nostrils
dengan menggunakan hujung jari mereka. L: Trakea/ Trachea
The blinds identify the value of the currency by M: Peparu/ Lungs
touching the raised figures using their fingertips. N: Diafragma/ Diaphragm
4 (a) (i) Rabun jauh/ Short-sightedness O: Alveolus/ Alveolus
(ii) Kanta mata terlalu tebal dan bola mata terlalu P: Bronkiol/ Bronchiole
panjang. Q: Bronkus/ Bronchus
The eye lens is too thick and the eyeball is too 2 (a) Farinks/ Pharynx
long. (b) Larinks/ Larynx
(iii) Dengan memakai cermin mata berkanta cekung (c) Bronkus/ Bronchus
By wearing glasses with concave lens (d) Bronkiol/ Bronchiole
(iv) (e) Alveolus/ Alveolus
3 (a) R: Menarik nafas/ Inhalation
Kanta cekung S: Menghembus nafas/ Exhalation
Concave lens (b) Proses R/ Process R
(i) mengecut, atas/ contract, upwards
(ii) mengecut, rata/ contract, flatten
(iii) bertambah/ increases
(iv) berkurang/ decreases
Proses S/ Process S
(i) mengendur, bawah
relax, downwards

(ii) mengendur, melengkung ke atas
relax, curve upwards
(iii) berkurang/ decreases
(iv) bertambah/ increases

J3

Sains Tingkatan 3 Jawapan

4 (a) Balang kaca Rongga toraks (c) Bilangan alveolus yang sangat banyak.
Glass jar Thoracic cavity Large number of alveoli.
(d) Dikelilingi oleh jaringan kapilari darah yang banyak.
Tiub Y Bronkus Surrounded by a network of blood capillaries.
Y-tube Bronchus
2.3 Kesihatan Sistem Respirasi Manusia
Belon Peparu Health of Human Respiratory System
Balloons Lungs
1
Kepingan getah nipis Diafragma
Thin rubber sheet Diaphragm

(b) (i) ✓ (iv) ✓
(c) (ii) ✓ (iii) ✓

Eksperimen 2.1 2

Pemerhatian/ Observation:CONTOH Eksperimen 2.2
Jawapan murid/ Student’s answer
Analisis/ Analysis: Pemboleh ubah/ Variables:
1 Dalam balang gas berisi udara sedutan. ( a) Kehadiran asap rokok/ Presence of cigarette smoke
In the gas jar filled with inhaled air.
2 Gas oksigen. Hal ini kerana hanya gas oksigen menyokong (b) 1 Warna kapas dan larutan penunjuk semesta pada

pembakaran. akhir eksperimen
Oxygen gas. This is because only oxygen supports The colour of cotton wool and universal indicator

combustion. solution at the end of the experiment
3 Udara sedutan mengandungi gas oksigen yang lebih
2 Perubahan suhu sebelum dan selepas eksperimen
banyak daripada udara hembusan. Change of temperature before and after experiment
Inhaled air contains more oxygen than exhaled air.
4 Tidak, kerana udara hembusan juga mengandungi oksigen. (c) Kadar sedutan udara oleh pam turas
No, because exhaled air also contains oxygen. T he suction rate of air by the filter pump
5 Air kapur di dalam tabung uji R kekal jernih manakala air
Pemerhatian/ Observation:
kapur di dalam tabung uji S bertukar menjadi keruh.
The limewater in test tube R remains clear while the Sebelum/ Before Selepas/ After

limewater in test tube S turns chalky. (a) Putih/ White Perang/ Brown
6 Kandungan gas karbon dioksida dalam udara hembusan
(b) Hijau/ Green Jingga/ Orange
adalah lebih tinggi daripada udara sedutan.
The carbon dioxide content in exhaled air is higher than in (c) Rendah/ Low Tinggi/ High

inhaled air. Analisis/ Analysis:
7 Penunjuk hidrogen bikarbonat. Penunjuk ini akan kekal 1 Tisu peparu/ Lung tissues

merah di dalam tabung uji R dan bertukar kuning di 2 (a) Asap rokok mengandungi bahan yang menghitamkan
dalam tabung uji S.
Hydrogen bicarbonate indicator. This indicator remains tisu peparu.
red in test tube R and turns yellow in test tube S. Cigarette smoke contains substances that blacken the
lung tissues.
Kesimpulan/ Conclusion:
1 diterima/ accepted (b) Asap rokok mengandungi gas berasid yang boleh
2 oksigen, karbon dioksida/ oxygen, carbon dioxide
mengakis tisu peparu.
Pergerakan dan Pertukaran Gas di dalam Cigarette smoke contains acidic gases that corrode
2.2 Badan Manusia the lung tissues.

Movement and Exchange of Gases in the Human Body (c) Asap rokok mengandungi haba.
Cigarette smoke contains heat.
1 (a) Alveolus/ Alveolus 3 (a) Tar tembakau/ Tobacco tar
(b) Q: Karbon dioksida/ Carbon dioxide (b) Karbon monoksida/ Carbon monoxide
R: Oksigen/ Oxygen
2 (a) alveolus/ alveolus 4 – Tar mengandungi bahan karsinogen yang boleh
(b) kapilari darah/ blood capillaries
(c) oksihemoglobin/ oxyhaemoglobin menyebabkan kanser.
(d) jantung/ heart Tar contains carcinogens that can cause cancer.
(e) peparu/ lungs
(f) rendah/ low – Karbon monoksida mengurangkan bekalan oksigen
(g) terurai/ decompose
(h) meresap/ diffuse ke sel-sel badan.
(i) respirasi sel/ cellular respiration Carbon monoxide reduces the oxygen supply to the
(j) lebih tinggi/ higher body cells.
(k) kapilari darah/ blood capillaries
(l) alveolus/ alveolus – Nikotina menyebabkan ketagihan merokok.
3 (a) Dinding alveolus dan kapilari darah yang sangat nipis. Nicotine causes the addiction to smoking.
Alveolus and blood capillaries have very thin wall. K esimpulan/ Conclusion:
(b) Dinding alveolus adalah sentiasa lembap.
The wall of alveolus is always moist. t ar, haba, meningkatkan, gas-gas berasid
tar, heat, raises, acidic gases

J4

Sains Tingkatan 3 Jawapan

Adaptasi dalam Sistem Respirasi 2 (a) X: Diafragma/ Diaphragm
2.4 Adaptations in Respiratory Systems Y: Bronkiol/ Bronchiole

1 (a) Insang/ Gills (b) (i) ✓ (iii) ✓
(b) Trakea/ Trachea
(c) Kulit luar lembap/ Moist outer skin 3 (a) Nitrogen dioksida dan sulfur dioksida
2 – Kulit luar katak adalah nipis dan sangat telap kepada Nitrogen dioxide and sulphur dioxide

gas. ( b)
The outer skin of frogs is thin and very permeable to
Bahagian C
gas.
4 (a) (i) Memisahkan rongga toraks daripada rongga
– Kulit luar katak sentiasa lembap kerana diselaputi
oleh lapisan mukus untuk memudahkan gas respirasi abdomen.
Separates the thoracic cavity from the abdominal
melarut dan meresap.
The outer skin of frogs is always moist because cavity.

it is covered by a layer of mucus which causes the (ii) Peparu Jovian tidak bertukar menjadi hitam.
respiratory gases to dissolve and diffuse easily. Jovian’s lungs are not black.
CONTOH
– Terdapat jaringan kapilari darah yang padat di bawah (b) Persamaan/ Similarity:
lapisan kulit katak untuk meningkatkan kadar resapan
Kedua-duanya mengandungi nikotina.
gas. Both contain nicotine.
There is a dense network of blood capillaries under
Perbezaan/ Differences:
the layers of their skin to increase the diffusion rate of
gases. – Rokok tradisional melibatkan pembakaran

3 Saiz peparu menjadi lebih besar di kawasan altitud manakala rokok elektronik tidak melibatkan
tinggi. Hal ini dapat meningkatkan kadar pernafasan dan
pembakaran.
membolehkan lebih banyak oksigen diserap masuk ke Traditional cigarette involves combustion whereas

dalam peparu untuk proses respirasi. electronic cigarette does not involve combustion.
The lungs are bigger in size in high altitudes. This can
– Rokok tradisional menyebabkan pencemaran
increase the rate of breathing and allows more oxygen to
be absorbed into the lungs for respiration process. kerana mengandungi lebih banyak bahan kimia

Pertukaran Gas dalam Tumbuhan berbanding rokok elektronik.
2.5 Gaseous Exchange in Plants Traditional cigarette causes pollution because it has

1 Akar, daun dan batang/ Roots, leaves and stem more chemical substances compared to electronic
2 R: Liang stoma/ Stomatal pore
S: Sel pengawal/ Guard cells cigarette.
T: Vakuol/ Vacuole
3 (a) BENAR/ TRUE (c) Sebelum Selepas
(b) PALSU/ FALSE
(c) PALSU/ FALSE Bahan eksperimen eksperimen
(d) BENAR/ TRUE Material Before After
(e) PALSU/ FALSE
(f) BENAR/ TRUE experiment experiment
4 (a) lebih tinggi/ higher
(b) osmosis/ osmosis Kapas Putih Perang
(c) Vakuol, segah/ vacuole, turgid Cotton wool White Brown
(d) membengkok, terbuka/ curved, open
Suhu Rendah Tinggi
5 (a) Jerebu menyebabkan keamatan cahaya matahari Temperature Low High
berkurang dan karbon dioksida kurang meresap ke
Penunjuk Hijau Jingga
dalam tumbuhan akibat liang stoma yang tersumbat. Green Orange
semesta
Proses fotosintesis yang terjejas menyebabkan hasil Universal
indicator
pertanian berkurangan.
Haze causes the intensity of sunlight to reduce and less (d) (i) Emfisema/ Emphysema
(ii) – Pesakit mengalami kesukaran bernafas.
carbon dioxide diffuses into the plant due to clogged The patient has breathing difficulty.
stomatal pores. The photosynthesis process which
crippled causes the agricultural products to decrease. – Pesakit mengalami batuk yang berterusan dan

(b) Menghentikan pembakaran secara terbuka dan kelesuan akibat kekurangan oksigen di dalam
menguatkuasakan undang-undang bagi melarang
badan.
pembalakan haram. The patient has persistent coughing and
Stop open burning and enforce laws to prevent illegal
extreme tiredness due to the lack of oxygen in
logging. the body.
(iii) Berhenti merokok/ Quit smoking

Bab 3

Praktis ke Arah PT3 Sistem Pengangkutan dalam Organisma
3.1 Transport System in Organisms
Bahagian A

1 D 2 C 3 B 4 A 5 C 1 (a) Karbon dioksida/ Carbon dioxide
8 C 9 A 10 D
6 D 7 C (b) D F

Bahagian B
1 (a) Trakea dan alveolus/ Trachea and alveolus

(b) (ii) ✓ (iv) ✓

J5

Sains Tingkatan 3 Jawapan (b)

2 Untuk mengangkut oksigen dan nutrien ke semua sel 6 (a) Tebal/ Thick
badan dan menyingkirkan bahan kumuh melalui sistem (b) Sangat nipis/ Very thin
peredaran darah ke persekitaran luar. (c) Kecil/ Small
(d) Besar/ Large
To supply oxygen and nutrients to the body cells and (e) Ada/ Present
removes waste products through the blood circulatory (f) Tiada/ None
system to the external environment. (g) Cepat/ Fast
(h) Sangat perlahan/ Very slow
3 (a) PALSU/ FALSE (i) Rendah/ Low
(b) BENAR/ TRUE (j) Sangat rendah/ Very low
(c) BENAR/ TRUE (k) Ada/ Present
(d) PALSU/ FALSE (l) Tiada/ None
7 (a) P: ✗ Q: ✗ R: ✓ S: ✓
Sistem Peredaran Darah
3.2 Blood Circulatory System (b) (i) Jantung ➝ Arteri pulmonari ➝ Peparu ➝ Vena
pulmonari ➝ Jantung
1 (a) Heart ➝ Pulmonary artery ➝ Lungs ➝ Pulmonary
vein ➝ Heart

(ii) Jantung ➝ Arteri ➝ Seluruh badan kecuali peparu
➝ Vena ➝ Jantung

Heart ➝ Artery ➝ All parts of the body except the
lungs ➝ Vein ➝ Heart
CONTOH ✓ ✓

(b) nutrien, oksigen, karbon dioksida 8 Hal ini kerana darah mengalir melalui jantung sebanyak
nutrients, oxygen, carbon dioxide
2 Perbezaan/ Differences: dua kali bagi satu peredaran darah lengkap.
• Ikan/ Fish This is because the blood flows through the heart twice
1 Sistem peredaran darah tertutup dan tunggal
A closed and single blood circulatory system for a complete blood circulation.

2 Mempunyai satu atrium dan satu ventrikel 9 (a) Bahagian kiri dan kanan jantung dipisahkan oleh
Has an atrium and a ventricle
• Amfibia/ Amphibian septum, maka darah beroksigen tidak akan bercampur
1 Sistem peredaran darah ganda dua yang tidak lengkap
Incomplete double blood circulatory system dengan darah terdeoksigen.
The left and right parts of the heart are separated by
2 Mempunyai dua atrium dan satu ventrikel septum, hence the oxygenated blood will not mix with
Has two atria and a ventricle the deoxygenated blood.
• Reptilia/ Reptiles
1 Sistem peredaran darah ganda dua yang tidak lengkap (b) Dinding ventrikel kiri adalah lebih tebal daripada
Incomplete double blood circulatory system
ventrikel kanan supaya dapat menjana tekanan yang
2 Mempunyai dua atrium dan satu ventrikel
Has two atria and a ventricle tinggi untuk mengepam darah ke seluruh bahagian
• Mamalia dan burung/ Mammals and birds
1 Sistem peredaran darah ganda dua badan.
Double blood circulatory system The left ventricle’s wall is thicker than the right
ventricle in order to harness high pressure to pump
2 Mempunyai dua atrium dan dua ventrikel blood to all parts of the body.
Has two atria and two ventricles
3 A: Vena kava/ Vena cava Eksperimen 3.1
B: Aorta/ Aorta
C: Atrium kanan/ Right atrium Keputusan/ Result:
D: Injap trikuspid/ Tricuspid valve Jawapan murid/ Student’s answer
E: Ventrikel kanan/ Right ventricle Analisis/ Analysis:
F: Septum/ Septum 1 Kadar denyutan nadi bertambah selepas melakukan
G: Ventrikel kiri/ Left ventricle
H: Injap sabit/ Semilunar valve aktiviti cergas berbanding semasa rehat.
I: Injap bikuspid/ Bicuspid valve T he pulse rate increases after carrying out vigorous
J: Atrium kiri/ Left atrium
K: Vena pulmonari/ Pulmonary veins exercise compared to at rest.
L: Arteri pulmonari/ Pulmonary artery
2 Kuantiti darah yang dipam meningkat selepas melakukan
4 aktiviti cergas berbanding semasa rehat. Hal ini kerana
oksigen perlu dihantar ke tisu badan untuk menguraikan
glukosa bagi menghasilkan tenaga.
The quantity of blood pumped increases after vigorous

exercise compared to at rest. This is because oxygen
needs to be transported to the body tissues to break down
glucose to produce energy.

3 Jantina, umur dan kesihatan badan
Gender, age and body health
Kesimpulan/ Conclusion:
Aktiviti cergas meningkatkan kadar denyutan nadi.
Vigorous exercises increase the pulse rate.

5 (a) X: Arteri/ Artery
Y: Vena/ Vein

J6

CONTOH


Click to View FlipBook Version