The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Publications, 2021-10-18 00:03:01

Sains Tahun 1

Sains Tahun 1

Khas untuk guru sahaja

Dengan setiap pembelian buku, guru boleh
dapatkan salinan lembut (softcopy) dalam
bentuk PDF untuk memudahkan proses
pengajaran dan pembelajaran di rumah (home-
based learning).

Sekiranya guru memerlukan PDF, sila
hubungi Bahagian Penjualan dan Pemasaran
Cemerlang Publications Sdn. Bhd. di talian:

03-89592001
03-89593001
016-3324137

CONTOH

CONTOH

Kandungan

Sains • Tahun 1

1 Kemahiran Saintifik 7 Magnet
• Kemahiran Proses Sains ................... 1 • Hebatnya Magnet ..........................30
• Kemahiran Manipulatif .................... 3 • Bentuk Magnet .............................31
• Kekuatan Magnet ...........................33
2 Peraturan Bilik Sains.................. 4 • Tarikan dan Tolakan Magnet ............34

Latihan ............................35
CONTOH
3 Benda Hidup dan Benda 8 Penyerapan
Bukan Hidup • Menyerap air atau tidak ..................36
• Benda Hidup dan Benda Bukan Hidup . 5 • Keupayaan Objek Menyerap Air ........38
• Ciri-ciri Benda Hidup ....................... 6
• Keperluan Asas Benda Hidup ............ 7 Latihan ............................38

Latihan ............................. 9

4 Manusia 9 Bumi
• Bahagian Tubuh Kita.......................10 • Bentuk Muka Bumi .........................40
• Organ Deria .................................11 • Tanah .........................................42
• Kenali Objek .................................12 • Kandungan Tanah ..........................43
• Melindungi Organ Deria ..................15
Latihan ............................44
Latihan ............................16

5 Haiwan 10 Asas Binaan
• Bahagian Tubuh Haiwan ..................17 • Bentuk Asas .................................45
• Kepentingan Bahagian Tubuh Haiwan .20 • Bongkah Bentuk Asas .....................46
• Kepentingan Bongkah Bentuk Asas ...48
Latihan ............................22
Latihan ............................49

6 Tumbuhan Glosari
• Bahagian Tumbuhan .......................23 Jawapan
• Ciri-ciri Bahagian Tumbuhan ............24
• Kepentingan Bahagian Tumbuhan .....28

Latihan ............................29

Kemahiran 1 Kemahiran Saintifik
Saintifik
1

Kemahiran Proses Sains

Deria penglihataningaCONTOndengaranHDeria pe
Mata 1Tel

Deria sentuhan 1 Memerhati
Kulit
Deria r Deria bau
Lidah Hidung

asa

✿ Kita mengumpulkan maklumat tentang perubahan yang berlaku di sekeliling dengan cara
melihat, menghidu, merasa, menyentuh dan mendengar.

Sains Tahun 1 1

1 Kemahiran Saintifik

2 Berkomunikasi
Berkomunikasi ialah kemahiran memberikan penerangan tentang tindakan, objek atau peristiwa
menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual, graf, rajah atau model.


CONTOH 1
Lisan Lakaran

Cara

Nota Tulisan Teknologi

Bahagian tumbuhan

1. Daun
2. Batang
3. Akar

Haiwan Cara Pembiakan
Harimau Melahirkan anak

Itik Bertelur
Lalat Bertelur

Jadual

Ikan

Rusa Manusia

Benda Carta
Hidup

Ulat Pokok
kelapa

2 Sains Tahun 1

1 Kemahiran Saintifik

Kemahiran Manipulatif

Kedudukan mata berada pada
aras meniskus untuk mendapat
bacaan yang tepat.

MenyiCONTOH t
den
an sains dan bahanMesanigngsudnaankabahann danmengendalikanpeMengendalikan
elamatdenganbetul
bestpuelsidamnencedrenmaganralatan
1
Kemahiran
Manipulatif

Mem bersihka Melpaekarralatan sainsspdeesnimgaenn,tebpaahtan da
cara betul
yang n

mpagnanpebreatluatl dan s n peralatan sains dengan

Sains Tahun 1 3

2 Peraturan
Bilik Sains

s ebeleubmkeenmbaairlasiknukSgaukMireneuslbasikleuikbkaeSnluaaminkstiviti dengan kebenaran guru

2CONTOHBeratur
masMiuknta k

keMcaekdleumrakaanndkaenpkaderaogsuarkuanjipkaerbaelartlaaknusains

tMeleamhbdeigrsuinhakkaann pera tan sains yang
la maesmtaiksadnanBibliekrsSiah
DI kSeaednatainaska me
LARANG

mak
eralatan SanignhsidautnuabdnseaeprnbmaaamkrineainnbsugeemnmbaaadrhsiaaadnnbaglekaurimrmaudibaailitkdaiinnsdpdaasalaklamembbeinliakraSnaignusru
membawa keluar p berlari ata Sain
4 Sains Tahun 1 merasa

dan

me

3 beBnendadabuhkidauNphdidanup3 BendaHidupdanBendaBukanHidup

SP3.1.1 [TP1]

Nyatakan 3 contoh benda hidup dan 3 contoh benda bukan hidup.

Gajah
Ular

2H Rama-rama
Haiwan
3

1

Manusia
RumpairCOlautNTO
Benda
Hidup

3 Tumbuhan Pokok

Kaktus

Benda bukan hidup ialah benda
yang tidak bernyawa, seperti alat
mainan, anak patung dan belon.

Sains Tahun 1 5

3 Benda Hidup dan Benda Bukan Hidup SP3.1.1 [TP2]

CIRI-CIRI BENDA HIDUP Apakah persamaan dan perbezaan antara benda hidup dengan
benda bukan hidup.

Bernafas Bergerak
3CONTOH
air dan makananCiri-ciri
Membiak
Membesar

Memerlukan

Saiz setiap benda hidup adalah tidak sama.

SP3.1.2 [TP4]

Cari dan kumpulkan pelbagai gambar haiwan daripada Internet. Seterusnya, cetak dan gunting gambar haiwan tersebut. Susun haiwan

mengikut urutan saiz daripada kecil kepada besar. PAK-21

6 Sains Tahun 1

3 Benda Hidup dan Benda Bukan Hidup

keperluan asas benda hidup

Menghilangkan dahaga
Untuk membesar ngatn OH
M Air 3

endapatkan tenaga 1 Makanan Manusia 2 Membek alkan air
Bheurjlainndduanng pdaanraipsada 4 PTerelminpdau dan 3 Bernafas

haiwan
daripada bahayaCONT
Udara

Memerl
ukan oksigen
Berlindung
SP3.2.1 [TP3]

Apakah keperluan asas manusia dan haiwan?

SP3.2.3 [TP3]

Manusia dan haiwan memerlukan tempat perlindungan untuk ...

Sains Tahun 1 7

3 Benda Hidup dan Benda Bukan Hidup

Cahaya diserap oleh permukaan daun
Matahari
1 membuat makanan

Keperluan
asas

tumbuhan

CONTO3H 2 Makanan membuat makanan sendiri

Karbon membuat makanan
dioksida

3 Udara bernafas
Oksigen

Bagaimanakah haiwan mendapat diserap oleh bahagian akar
keperluan asas?
Rajah berikut menunjukkan suatu penyiasatan. 4 Air membuat makanan

PQ SP3.2.2 [TP6]

Apakah yang akan berlaku pada rama-rama Bagaimanakah manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan
dalam bekas P dan Q selepas dua jam? Berikan mendapatkan keperluan asas?
alasan kamu.
SP3.2.4 [TP5]
Rama-rama P terus hidup kerana
mendapat udara yang mencukupi. Apakah yang akan terjadi sekiranya manusia, haiwan
Rama-rama Q akan mati kerana dan tumbuh-tumbuhan kekurangan satu daripada
kekurangan udara. keperluan asas?

8 Sains Tahun 1

3 Benda Hidup dan Benda Bukan Hidup

Latihan Latihan
Tambahan
A Bulatkan jawapan yang betul.

1. Yang manakah bukan benda hidup? Apakah X?
A A Lalat
B Harimau
C Pokok keembung

3. Benda hidup tidak dapat
sekiranya tiada tempat perlindungan.

A berlindung daripada hujan dan panas
B membuat makanan
C mendapat udara
B CONTOH
3 4. Tanpa, haiwan tidak bertenaga
C
untuk bergerak dan menjalankan pelbagai
2. Berikut menunjukkan ciri-ciri benda hidup
X. aktiviti.
➜ Membuat makanan sendiri
➜ Tidak perlu bergerak untuk A makanan
mencari makanan dan air
➜ Memerlukan makanan, air dan B udara
udara untuk hidup
C air

5. Manusia memerlukan untuk
memberi tenaga dan membesar.

A air
B udara
C makanan

B Jawab semua soalan.

1. Siti menggunakan bekas di bawah untuk membela kura-kura.

(a) Adakah bekas sesuai digunakan? Tandakan ✓.

Sesuai Tidak sesuai

(b) Beri alasan kamu. , kerana
Kura-kura akan .
kekurangan

Sains Tahun 1 9

4 Manusia MANUSIA

4

BAHAGIAN TUBUH KITA

LidahCONT 4OH Mata
Merasa Melihat

Telinga Mulut
Mendengar Bercakap

Hidung Tangan
Menghidu Memegang

Kaki

Lari, lompat,
jalan

10 Sains Tahun 1

4 Manusia

Deria Pendengaran Deria penglihatan
Mendengar bunyi sMaizeng

1 Telinga 2 Mata enadlanpaksetti iwnggi
sMeejnugk,enpaalnapsasdtianpseermCONTOH anaornbaj,ebkentuk,

Deria rasa

am, 5
Mpaehnitgedsaannmraassainmanis, mas
Lidah Hid 4
Kulit
3 ung

4

sentuhan Organ Deria

Deria

Deria Bau
keras, Menghidu

lembut, Kita boleh menggunakan satu pelbagai
atau lebih deria untuk mengenal
licin, pasti objek.

ar, Apabila sesuatu deria tidak jenis
ukabanagkaainsya dapat berfungsi dengan baik,
kita masih boleh menggunakan bau
deria yang lain untuk memerhati.

SP4.1.1 [TP1] [TP2]

Namakan organ deria manusia.

Sains Tahun 1 11

4 Manusia

KENALI OBJEK

Mata ialah deria penglihatan kita.
Kita menggunakan deria penglihatan untuk mengenal pasti ciri-ciri objek seperti warna,

bentuk dan saiz.
Kita boleh mengelaskan objek mengikut ciri-cirinya.

4CONTOH Merah Hijau Kuning Ungu

Warna

B entuk Segi tiga Segi empat Segi empat Bulatan
sama tepat

Besar Besar
Kecil Kecil

Saiz

Deria Panjang
Penglihatan
Panjang
SP4.1.2, SP4.1.3 [TP3] [TP4]
Pendek
Perhatikan objek di sekeliling dengan menggunakan
organ deria, kemudian mengelaskan objek berdasarkan Pendek
warnanya.
Rendah Tinggi
12 Sains Tahun 1 Rendah

Tinggi

4 Manusia

Lidah ialah deria rasa kita.
Kita menggunakan lidah untuk merasa manis, masin, masam dan pahit.

PahiCONTOH CUKA
m
4MasinanisMasa
Mt
SP4.1.4 [TP5]

Selain daripada mata, kita masih boleh
menggunakan deria yang manakah untuk
memerhati durian? Nyatakan keputusan
pemerhatian kamu.

Deria
Rasa

UBAT

KICAP GARAM

COFFEE

Sains Tahun 1 13

4 Manusia

CONT 4OH Licin Sejuk

Kasar Panas

Deria Sentuhan

Keras Lembut

14 Sains Tahun 1

4 Manusia

MELINDUNGI ORGAN DERIA

rasaCON(Mulut)TOH a)
ria bau (Hidung)Deria
4penglihatan (MatDe

Cara-cara Deria pendengaran (Telinga)

Deria Deria sentuhan (Kulit)

SP4.1.5 [TP6]

Apakah alat yang dapat membantu deria penglihatan dan deria pendengaran
yang tidak boleh berfungsi dengan baik untuk memerhati?

Sains Tahun 1 15

4 Manusia

Latihan Latihan
Tambahan
A Bulatkan jawapan yang betul.

1. Apakah organ deria yang boleh membantu 3. Buah-buahan yang manakah mempunyai
kita untuk membezakan bau? rasa yang berbeza dengan yang lain?

A Kulit A
B Lidah
C Hidung B

2. Yang manakah merupakan organ deria
penglihatan?

A
CONT 4OH
C

B

C 4. Kita boleh mengesan ciri objek berikut
dengan menggunakan deria sentuhan,
B Jawab semua soalan. kecuali

A permukaan tayar yang kasar
B jus oren yang sejuk
C buah epal yang berwarna hijau

1. (a) Mengenal pasti ciri-ciri objek berikut. Padankan.
(i)

Kasar

(ii)
Licin

(b) Deria yang manakah boleh membantu kita mengenal pasti ciri-ciri yang ditunjukkan di
atas?16 Sains Tahun 1

5 HAIWAN 5 Haiwan

bahagian tubuh haiwan Ekor

Kepala Badan

Sumbu

mempertahankan
diri
CONTOH
5Kaki

Badak Sumbu

Tanduk mempertahankan diri Paruh

Ekor Bulu Pelepah
Bulu
Untuk
Kaki berenang

Kaki
selaput
renang

Itik

Kepak membantu
terbang
Kambing

SP5.1.1, SP5.1.2, SP5.1.3 [TP1] [TP3] [TP4] Sesungut
Pepatung
Dapatkan gambar sejenis haiwan. Tampalkan gambar
tersebut pada kertas A4 kemudian melabelkan
bahagian tubuh haiwan serta menyatakan
kepentingannya. PAK-21

Kaki

Sains Tahun 1 17

5 Haiwan

Bulu Pelepah

Sirip Untuk
berenang

Ekor
memandu

arah

Sisik
Melindungi

badan
CON 5TOH Ikan

Paruh

Kepak Sesungut Cangkerang
melindungi badan

Burung Merak

Kulit lembap Siput Ekor
Cacing Tanah Sisik keras

Buaya

SP5.1.4 [TP5] Nyatakan 3 jenis haiwan yang berkepak.

SP5.1.5 [TP6] Fariz selalu menzalimi kucing peliharaanya. Adakah perbuatan Fariz betul? Berikan alasan kamu.

18 Sains Tahun 1

5 Haiwan

Kura-kura

Rusa Ketam

CONTOH Kerbau Cangkerang Bangau
5kerasEnggang
Berta nduk Berparuh

Burung PeBleerpbauhlu Ciri-ciri tBaej rk
unta sepunya ukaum

Sesungut Bersisik

Helang

Ayam
Jantan

Semut Kucing

Ular

Lebah

Sesumpah

Sains Tahun 1 19

5 Haiwan Mengenal pasti bau

kepentingan bahagian tubuh haiwan

Mempertahankan

diri daripada musuh
CON 5TOHRusa

Kambing esungut

Lembu Tand

Mengekalkan suhu badan uk S
hBaulluus
Fungsi
Bahagian

Tubuh
Haiwan

Beruang Sisik
Melindungi
Musang badan

Berbiri

Tenggiling

Ikan

Biawak

20 Sains Tahun 1

5 Haiwan

Lipas
Sem Belalangngelakkan diri daripada musuh
ut
Me
MemCONTOH
Cangkerang Kura-kura Kerang
Katak Penguin
Kupang

bantu berenang 5

Kaki rseenlaapnugt

A ngsa
Kepak Menerbang

Burung layang-layang

Rama-rama

Bangau

Sains Tahun 1 21

Jawapan

3 Benda Hidup Dan Benda Bukan Hidup B

m.s 8 1. (a) (i) Kasar

TP6: (ii) Licin
Manusia dan haiwan mendapatkan keperluan asas melalui
makan makanan, bernafas dan minum air. Tumbuhan pula (b) Deria sentuhan / kulit
mendapatkan keperluan asas dengan cara bernafas melalui
stoma, akar menyerap air dan membuat makanan sendiri.

TP5:
akan mati.
CONTOH 5 Haiwan
m.s 9
m.s 18
Latihan
TP6:
A Tidak betul. Haiwan ialah benda hidup, kita perlu menyayangi
1. C 2. C haiwan.

m.s 22

3. A 4. A 5. C Latihan

B A

1. (a) Tidak sesuai. 1. A 2. A 3. A 4. B
(b) mati, udara

4 Manusia B

m.s 13 1. (a) Siput, Kura- kura
TP5: (b) Lipas, Lebah
Hidung digunakan untuk menghidu bau durian, menggunakan 2. terbang, dimakan
tangan untuk menyentuh duri durian dan menggunakan lidah
untuk merasa buah durian. 6 Tumbuhan
m.s 29
m.s 15
TP6: Latihan
Telinga ---- alat bantu pendengaran,
Mata ---- cermin mata A

1. B 2. C 3. C

m.s 16 3. B 4. C B

Latihan 1. (a) Pembiakan
(b) Membuat makanan
A (c) Mengangkut makanan, air dan nutrien
1. C 2. A (d) Menyerap air dan nutrien

Sains Jawapan J1

3CONTOH


Click to View FlipBook Version