The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Publications, 2021-10-21 05:40:11

Sejarah Tingkatan 5

Sejarah Tingkatan 5

CONTOHKhas untuk guru sahaja

Dengan setiap pembelian buku, guru boleh
dapatkan salinan lembut (softcopy) dalam
bentuk PDF untuk memudahkan proses
pengajaran dan pembelajaran di rumah (home-
based learning).

Sekiranya guru memerlukan PDF, sila
hubungi Bahagian Penjualan dan Pemasaran
Cemerlang Publications Sdn. Bhd. di talian:

03-89592001
03-89593001
016-3324137

Sejarah Tingkatan 5 Resos Guru

Resos Guru

Aktiviti PAK-21 = Persembahan Resos Guru m/s 3

Guru menerangkan Konsep Kedaulatan. Kemudian, guru meminta murid menjalankan aktiviti berikut:
1 Guru membahagikan kelas kepada empat hingga lima orang dalam satu kumpulan.
2 Guru memberikan tajuk, iaitu Ciri Negara yang Berdaulat.
3 Murid diminta membuat huraian tentang tajuk yang diberi.
4 Murid mempersembahkan hasil dapatan tersebut di hadapan kelas dalam bentuk video atau

Microsoft PowerPoint.
5 Guru menggunakan lembaran ini sebagai bahan pentaksiran bilik darjah.
CONTOH
Resos Guru m/s 9

Undang-undang • Raja sebagai pemerintah
Negeri Melayu • Rakyat memberikan ketaatsetiaan
• Raja menentukan undang-undang dan sistem

pemerintahan
• Wujud Hukum Kanun Melaka dan Undang-

undang Laut Melaka

Asas Pembentukan • Memperkenalkan Charter of Justice
Perlembagaan • Undang-undang yang digubal di England
• Piagam yang dipilih sesuai dengan kegunaan
Undang-undang
Inggeris NNS sahaja diguna pakai

• The Sarawak Application of Laws Ordinance
1949 menggunakan The Common Law of
England

• Sabah Application of Laws Ordinance 1951

R1

Sejarah Tingkatan 5 Resos Guru Resos Guru m/s 14

Kuiz
1 Apakah peranan Majlis Negeri Perak?
A Melindungi penduduk Negeri Perak
B Memastikan keamanan Negeri Perak
C Menggubal undang-undang bagi Negeri Perak
D Membasmi kemiskinan penduduk Negeri Perak

Kuiz Resos Guru m/s 15
CONTOH
2 Berikut merupakan persidangan akhbar yang dihadiri oleh Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj.Apakah penerangan yang diberikan oleh Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj?
A Jawatan yang dipegang oleh Yang di-Pertua Negeri
B Pemisahan Singapura daripada Malaysia
C Pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo
D Struktur Mahkamah Atasan

Tahukah Anda? Resos Guru m/s 21

Bagaimanakah Yang di-Pertuan Agong dipilih?
Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dipilih oleh Majlis Raja-Raja menurut kaedah dan cara
yang ditetapkan dalam Jadual Ketiga Perlembagaan Persekutuan dan Peraturan-Peraturan Majlis Raja-
Raja.

CIRI-CIRI KELAYAKAN

• Hanya Raja-Raja sahaja yang boleh dipilih.
• Hanya Raja-Raja sahaja yang boleh mengundi.
• Pada kebiasaannya, Raja yang paling kanan dari segi lama tempoh memerintah akan dipilih.

Peraturan ini tidak lagi digunapakai selepas semua Raja dari negeri-negeri telah dipilih menjadi
Yang di-Pertuan Agong. Pusingan ini berakhir selepas Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak
dilantik sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong IX. Selepas itu satu senarai baharu

yang dikenali sebagai senarai yang disusun semula dan digunapakai sekarang adalah berpandukan
kepada kekananan negeri yang Rajanya telah dipilih menjadi Yang di-Pertuan Agong (Yang di-
Pertuan Agong pertama hingga ke sembilan) mengikut Jadual Ketiga Perlembagaan Persekutuan.

R2

Internet Sejarah Tingkatan 5 Resos Guru
Resos Guru m/s 29

Guru

CONTOH • Hal ehwal luar negeri • Pertahanan
• Keselamatan dalam negeri • Pentadbiran keadilan

Kuasa Kerajaan
Persekutuan

• Kewangan • Kewarganegaraan

• Perhubungandanpengangkutan • Pelajaran

• Perubatan dan kesihatan

Surat khabar Buku teks

R3

Sejarah Tingkatan 5 Resos Guru

Info Resos Guru m/s 30

Penubuhan Eastern Sabah Security Command (Esscom)
Latar belakang penubuhan ESSCOM

12 Februari 2013 Pencerobohan pengganas Kepulauan Sulu di Lahad Datu
5 Mac 2013 Ops Daulat dilancarkan
7 Mac 2013
Perdana Menteri Malaysia mengumumkan pembentukan kawasan
27 Mac 2013 keselamatan khas di Pantai Timur Sabah
1 April 2013 Pengisytiharan Zon Keselamatan Timur Sabah (ESSZONE)
Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah (ESSCOM) ditubuhkan
CONTOH
Pengurusan tertinggi dalam struktur organisasi ESSCOM

Pengerusi Jawatankuasa Pemantau ESSCOM
Perdana Menteri Malaysia

Pengerusi Jawatankuasa ESSZONE
Ketua Menteri Sabah

Ketua Pegawai Eksekutif ESSCOM Komander ESSCOM

Peta menunjukkan 10 daerah di Pantai Timur Sabah yang terlibat dalam pengawalan ESSCOM

R4

Sejarah Tingkatan 5 Resos Guru

Aktiviti PAK-21 = Peta Minda Resos Guru m/s 38

Guru berbincang dengan murid tentang Rasional Idea Pembentukan Malaysia. Kemudian, guru
meminta murid menjalankan aktiviti berikut:

1 Guru membahagikan kelas kepada empat kumpulan atau enam kumpulan.
2 Murid dikehendaki mencari maklumat tentang tajuk yang diberikan.
3 Murid membentangkan hasil dapatan di dalam kelas melalui peta minda.
4 Guru menggunakan lembaran ini sebagai bahan pentaksiran bilik darjah.
CONTOH
Resos Guru m/s 38

Keselamatan Keseimbangan
komposisi penduduk

Faktor Pembentukan
Malaysia

Mempercepat Pembangunan
kemerdekaan wilayah

Resos Guru m/s 42

Ahli Suruhanjaya Cobbold. Dari kiri Muhammad Ghazali Shafie, Wong Pow Nee, Lord Cobbold
(Pengerusi), Sir David Watherston dan Sir Anthony Abell

R5

Sejarah Tingkatan 5 Resos Guru

Aktiviti PAK-21 = Simultaneous Round Table Resos Guru m/s 50

Guru berbincang dengan murid tentang Pemisahan Singapura. Kemudian, guru meminta murid
menjalankan aktivit berikut:

1 Guru membahagikan kelas kepada empat kumpulan atau enam kumpulan

2 Guru memberikan soalan kepada setiap kumpulan.

Soalan: Faktor Pemisahan Singapura daripada Malaysia

3 Setiap murid akan menulis jawapan pada kertas yang sama secara bergilir-gilir.
4 Ahli kumpulan yang lain boleh menambah atau membetulkan jawapan yang telah ditulis.
5 Jawapan akan dibentangkan di hadapan kelas.

Contoh jawapan:
• Politik
• Ekonomi
• Masalah perkauman
CONTOH
Resos Guru m/s 52

Ancaman Keselamatan di Sarawak

Bentuk Ancaman

• Ancaman melalui gerakan politik dan serangan bersenjata
 Gerakan Politik
– Gerakan komunis terlibat dalam politik
– Menyebabkan kerajaan Sarawak memburu dan menangkap ahli yang terlibat
– Pembentukan Parti Komunis Kalimantan Utara (PKKU)
 Serangan Bersenjata
– Komunis menyerang kawasan Batu Kitang, Kuching, Sarawak pada 5 Ogos 1952

Usaha Mengatasi

 Perang Saraf
– Mengadakan perhimpunan awam
– Menyebarkan risalah
– Mengisytiharkan kawasan putih yang bebas daripada ancaman komunis
– Tawaran program pengampunan kepada anggota komunis
– Pembangunan infrastruktur

 Operasi Ketenteraan
– Operasi Hammer 1965
– Operasi oleh RASCOM
– Operasi Sri Aman

R6

Sejarah Tingkatan 5 Resos Guru
Resos Guru m/s 59

Pentadbiran Kegiatan Ekonomi dan Petempatan
– Pengenalan Sistem Residen pada
– Perkembangan ekonomi yang
tahun 1874 berasaskan perlombongan bijih
timah dan perladangan getah
– Mengutamakan sektor ekonomi
– Rakyat terpisah dengan petempatan,
– Kaum bumiputera bertumpu di mewujudkan kaum kurang
kawasan luar bandar berinteraksi

– Berlaku kerenggangan hubungan – Jurang ekonomi yang tidak seimbang
kaum berlaku

– Peristiwa 13 Mei 1969
CONTOH
Kesan Dasar British

Sistem Pendidikan Fahaman politik

– Muncul pendidikan vernakular – Berasaskan kaum bermula dengan
penubuhan parti politik sebelum
– Sekolah vernakular berkembang kemerdekaan hingga kini
mengikut kaum masing-masing
– Polarisasi kaum disebabkan
– Mewujudkan perbezaan pemikiran perbezaan kegiatan ekonomi dan
dalam kalangan rakyat berbilang petempatan
kaum
– Isu yang diperjuangkan berkaitan
dengan bahasa, budaya, pendidikan
dan ekonomi

R7

Sejarah Tingkatan 5 Resos Guru

Info Resos Guru m/s 70

CONTOHPelaksanaan Dasar Ekonomi baru (DEB)
 Meningkatkan Taraf Hidup Rakyat
• Luar Bandar
– Memberi tumpuan kepada penduduk miskin
– Usaha pembangunan di luar bandar
– Penerokaan tanah baharu, bantuan peralatan pertanian, khidmat nasihat, subsidi benih dan

baja, kemudahan kredit, pemasaran dan pusat kemajuan peladang

 Bandar
– Penduduk di bandar menghadapi kemiskinan kerana pendapatan yang rendah dan masalah

perumahan
– Memajukan pelbagai jenis perindustrian dan perniagaan
– Menyediakan kemudahan asas seperti pendidikan, jalan raya, bantuan biasiswa

 Rancangan Buku Hijau
– Menambahkan pendapatan rakyat dan pengeluaran bahan makanan
– Penggunaan tanah yang sepenuhnya
– Mengusahakan tanah

 Peranan Agensi Kerajaan
• Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)
– Meningkatkan taraf hidup nelayan dan memodenkan industri perikanan
• Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)
– Membantu pekebun kecil, petani dan peladang yang terlibat dalam kegiatan koperasi
• Lembaga Beras dan Padi Negara (LPN)
– Mengawal selia sektor padi dan beras serta menstabilkan harga padi
• Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)
– Membantu dalam penyelidikan dan penanaman semula getah

 Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (Felda) dan Pembangunan Tanah
– Pembukaan tanah baharu untuk pertanian

 Pembangunan Wilayah
– Pembukaan tanah untuk industri getah dan kelapa sawit
– Lembaga kemajuan Johor Tenggara (KEJORA)
– Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)
– Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara (DARA)
– Lembaga Kemajuaan Kelantan Selatan (KESEDAR)
– Urban Development Authority (UDA) berperanan dalam sektor pembangunan industri dan

pembangunan bandar baharu

 Pemilikan Modal Saham
– Amanah Saham Nasional (ASN) dan Amanah Saham Bumiputera (ASB) dilancarkan untuk

memudahkan kaum bumiputera memiliki saham dalam syarikat berhad
– Kaum bukan bumiputera turut diberi peluang dalam pemilikan modal saham dengan pengenalan

Amanah Saham Malaysia

 Pengenalan Industri Kecil dan Sederhana (IKS)
– Merujuk industri pembuatan barangan menggunakan modal yang kecil dan tenaga kerja yang

tidak ramai

 Pendidikan Tenaga Kerja Mahir
– Melahirkan tenaga kerja mahir yang mampu menampung keperluan dalam bidang pertanian dan

perindustrian

R8

UjDi iri Latihan ekstra untuk mengukuhkan penguasaan murid

Permainan dalam bentuk jigsaw puzzle membantu murid menguasai
sesuatu subtopik dan topik dalam suasana yang menyeronokkan

InfoCONTOH Laman web, maklumat tambahan atau video yang boleh diakses
untuk mendalami sesuatu topik berkenaan. Murid hanya perlu
QR mengimbas kod QR yang dipamerkan

Digital Kuiz disediakan di akhir setiap bab bagi mengukuhkan lagi
pemahaman murid tentang bab yang dipelajari
QR
kuiz Petunjuk rujukan muka surat buku teks untuk memudahkan
murid dan guru membuat rujukan
Buku Teks m/s 37

Info tambahan yang berkaitan dengan sesuatu topik untuk TamInbfoahan
merangsang minat murid terhadap topik tersebut
SP: 1.1.1
Standard pembelajaran mengikut Dokumen Standard
Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Sejarah Tingkatan 5 1.1
untuk rujukan guru TP1

Subtopik disusun mengikut bab dalam buku teks

Tahap penguasaan dilabelkan dari TP1 hingga TP6

Soalan yang diolah untuk memenuhi Pentaksiran Bilik Darjah

Praktis ke arah SPM disediakan di akhir setiap bab PPModul
berdasarkan format SPM sebenar. Praktis ini bertujuan untuk
menguji pemahaman murid terhadap bab yang dipelajari

Kandungan

Rekod Pentaksiran Murid.................................................................................................................. ii – iv

Bab 1 Kedaulatan Negara............................................................................................................. 1

CONTOH
Bab 2 Perlembagaan Persekutuan............................................................................................ 9

Bab 3 Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen............................................ 18

Bab 4 Sistem Persekutuan......................................................................................................... 28

Bab 5 Pembentukan Malaysia.................................................................................................. 37

Bab 6 Cabaran Selepas Pembentukan Malaysia................................................................. 49

Bab 7 Membina Kesejahteraan Negara................................................................................. 59

Bab 8 Membina Kemakmuran Negara.................................................................................. 70

Bab 9 Dasar Luar Malaysia....................................................................................................... 79

Bab 10 Kecemerlangan Malaysia di Persada Dunia............................................................. 90

Penilaian Akhir Tahun.............................................................................................................................101

Jawapan Semua laman sesawang dalam

buku ini boleh dicapai pada QR

September 2021

R e ko d P e n t a k s i r a n M u r i dSejarahTingkatan 5 Rekod Pentaksiran Murid
Sejarah Tingkatan 5

TP Tafsiran Menguasai (✓)/ Tandatangan
Belum Menguasai (✗) Guru & Tarikh

Bab 1 Kedaulatan Negara

1 Menyatakan pengetahuan yang berkaitan dengan kedaulatan
negara.

Menjelaskan pemahaman berkaitan dengan kedaulatan
negara berserta contoh.
CONTOH2

3 Membuat kronologi maklumat berkaitan kedaulatan negara.

4 Mencerakinkan maklumat yang berkaitan dengan kedaulatan
negara.

5 Menjustifikasikan kedaulatan negara dalam mempertahankan
hak dan maruah bangsa.

6 Menjana idea tentang cara mempertahankan kedaulatan
negara dalam menghadapi cabaran globalisasi.

Bab 2 Perlembagaan Persekutuan

1 Memerihalkan pengetahuan yang berkaitan dengan
Perlembagaan Persekutuan.

2 Menjelaskan pemahaman berkaitan dengan Perlembagaan
Persekutuan berserta contoh.

3 Membuat kronologi maklumat berkaitan dengan Perlembagaan
Persekutuan.

4 Mencerakinkan maklumat yang berkaitan dengan
Perlembagaan Persekutuan.

5 Menjustifikasikan kepentingan Perlembagaan Persekutuan
sebagai simbol kedaulatan negara.

6 Menjana idea untuk menghayati semangat Perlembagaan
Persekutuan.

Bab 3 Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen

1 Memerihalkan pengetahuan yang berkaitan dengan sistem
Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen.

Menjelaskan pemahaman berkaitan dengan sistem Raja
2 Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen berserta

contoh.

3 Membuat kronologi maklumat berkaitan sistem Raja
Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen.

4 Mencerakinkan maklumat yang berkaitan dengan sistem Raja
Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen.

Menilai kepentingan sistem Raja Berperlembagaan dan
5 Demokrasi Berparlimen sebagai unsur penting sistem

pemerintahan negara.

6 Menjana idea tentang konsep kesetiaan kepada raja dan
menghormati sistem demokrasi.

Bab 4 Sistem Persekutuan

1 Memerihalkan pengetahuan yang berkaitan dengan Sistem
Persekutuan.

ii

Sejarah Tingkatan 5 Rekod Pentaksiran Murid

TP Tafsiran Menguasai (✓)/ Tandatangan
Belum Menguasai (✗) Guru & Tarikh

2 Menjelaskan pemahaman berkaitan dengan Sistem
Persekutuan berserta contoh.

3 Mengkategorikan maklumat yang berkaitan dengan Sistem
Persekutuan.

4 Menganalisis maklumat yang berkaitan dengan Sistem
Persekutuan.

5 Menilai kepentingan Sistem Persekutuan dalam memantapkan
sistem pentadbiran negara.
CONTOH
6 Menjana idea tentang Sistem Persekutuan dalam pembinaan
bangsa dan negara.

Bab 5 Pembentukan Malaysia

1 Memerihalkan pengetahuan yang berkaitan dengan gagasan
Pembentukan Malaysia.

2 Menjelaskan gagasan Pembentukan Malaysia berserta contoh.

3 Membuat kronologi peristiwa yang berkaitan dengan gagasan
Pembentukan Malaysia.

4 Mencerakinkan maklumat tentang gagasan Pembentukan
Malaysia.

5 Menilai kepentingan Pembentukan Malaysia dalam membina
jati diri.

6 Menjana idea tentang Pembentukan Malaysia dalam konsep
pembinaan negara dan bangsa.

Bab 6 Cabaran Selepas Pembentukan Malaysia

1 Memerihalkan pengetahuan yang berkaitan dengan cabaran
selepas Pembentukan Malaysia.

2 Menjelaskan cabaran selepas Pembentukan Malaysia berserta
contoh.

3 Membuat kronologi peristiwa yang berkaitan cabaran selepas
Pembentukan Malaysia.

4 Menganalisis maklumat tentang cabaran selepas Pembentukan
Malaysia.

5 Menilai kepentingan cabaran selepas Pembentukan Malaysia
dalam membina ketahanan diri.

6 Menjana idea tentang cabaran selepas Pembentukan Malaysia
dalam mengekalkan kedaulatan negara.

Bab 7 Membina Kesejahteraan Negara

1 Memerihalkan pengetahuan yang berkaitan dengan strategi
membina kesejahteraan negara.

2 Menjelaskan pemahaman berkaitan dengan strategi membina
kesejahteraan negara berserta contoh.

3 Membuat kronologi peristiwa yang berkaitan strategi membina
kesejahteraan negara.

4 Menganalisis maklumat tentang usaha membina kesejahteraan
negara dalam mewujudkan perpaduan.

5 Menilai kepentingan usaha membina kesejahteraan negara
dalam membina negara yang maju pada masa depan.

iii

Sejarah Tingkatan 5 Rekod Pentaksiran Murid

TP Tafsiran Menguasai (✓)/ Tandatangan
Belum Menguasai (✗) Guru & Tarikh

6 Menjana idea tentang usaha membina kesejahteraan negara
dalam mengekalkan kedaulatan negara.

Bab 8 Membina Kemakmuran Negara

1 Memerihalkan pengetahuan yang berkaitan dengan strategi
membina kemakmuran negara.

2 Menjelaskan pemahaman berkaitan dengan strategi membina
kemakmuran negara berserta contoh.

Membuat kronologi maklumat yang berkaitan dengan strategi
membina kemakmuran negara.
CONTOH3

4 Menganalisis maklumat tentang strategi membina
kemakmuran negara.

5 Menilai kepentingan strategi membina kemakmuran negara
untuk kesejahteraan rakyat.

6 Menjana idea tentang strategi membina kemakmuran negara
dalam menjamin keamanan dan keutuhan bangsa.

Bab 9 Dasar Luar Malaysia

1 Memerihalkan pengetahuan yang berkaitan dengan asas
pembinaan dasar luar Malaysia.

2 Menjelaskan pemahaman berkaitan dengan asas pembinaan
dasar luar Malaysia dengan contoh.

3 Membuat kronologi maklumat yang berkaitan dengan asas
pembinaan dasar luar negara.

4 Menganalisis maklumat tentang asas pembinaan dasar luar
Malaysia.

5 Menilai kepentingan dasar luar Malaysia dalam membina
hubungan baik antara negara.

6 Menjana idea tentang dasar luar Malaysia dalam menjaga
kedaulatan negara.

Bab 10 Kecemerlangan Malaysia di Persada Dunia

1 Memerihalkan pengetahuan yang berkaitan dengan
kecemerlangan Malaysia di persada dunia.

2 Menjelaskan pemahaman berkaitan dengan kecemerlangan
Malaysia di persada dunia berserta contoh.

3 Menyusun maklumat berkaitan dengan kecemerlangan
Malaysia di persada dunia.

4 Menganalisis maklumat berkaitan dengan kecemerlangan
Malaysia di persada dunia.

5 Menilai kepentingan kecemerlangan Malaysia di persada
dunia dalam membina kemakmuran negara.

6 Menjana idea tentang kecemerlangan Malaysia di persada
dunia demi keamanan dunia.

iv

Bab 1 Kedaulatan Negara

Praktis DSKP

1 . 1 Konsep Kedaulatan Info Digital

1 Isi tempat kosong berikut dengan jawapan yang betul untuk menerangkan konsep kedaulatan.
CONTOH
SP: 12.1.1 TP1 Buku Teks m/s 4

Kedaulatan ditakrifkan sebagai (a) kekuasaan tertinggi dan (b) kewibawaan

sesebuah negara yang bebas serta mempunyai (c) hak untuk melaksanakan

(d) pemerintahan dan pentadbiran negara . Kedaulatan negara kita

dapat dilihat dengan jelas sejak (e) zaman Kesultanan Melayu Melaka .

Kemerdekaan Tanah Melayu pada (f) 31 Ogos 1957 dan pembentukan Malaysia pada

(g) 16 September 1963 mengukuhkan dan memantapkan negara kita yang bebas dan berdaulat.

Pilihan jawapan: kewibawaan pemerintahan dan pentadbiran negara kekuasaan
hak 31 Ogos 1957 zaman Kesultanan Melayu Melaka tertinggi
16 September 1963

2 Lengkapkan Peta Dakap berikut dengan jawapan yang sesuai untuk memberikan takrif kedaulatan.

SP: 12.1.1 TP2 Buku Teks m/s 4

• Kedaulatan ialah (a) supernuus atau
(b) superanus
yang bermaksud agung atau

Bahasa Yunani tertinggi

• Perkataan ini merujuk negara yang (c) bebas

dan (d) merdeka

• Kedaulatan ialah (e) sovereignty yang bermaksud

Takrif Bahasa Inggeris negara mempunyai (f) kuasa penuh terhadap

kedaulatan pemerintahan

• Berasal daripada kata (g) daulah yang

Bahasa Arab bermaksud (h) kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan

• Merujuk perkataan (i) daulat yang
terhadap
Bahasa Melayu bermaksud (j) kekuasaan tertinggi

pemerintahan negara

Pilihan jawapan: superanus merdeka kuasa penuh kekuasaan tertinggi
daulah daulat sovereignty supernuus kuasa pemerintahan
bebas

1

Sejarah Tingkatan 5 Bab 1

3 Isi tempat kosong pada Peta Dakap berikut untuk menjelaskan tentang jenis kedaulatan.

SP: 12.1.1 TP3 Buku Teks m/s 6–7

• Sistem pemerintahan berkuasa (a) mutlak yang

menguasai sepenuhnya segala urusan negara

Kedaulatan • Wujud sejak (b) tamadun awal manusia
tradisional

• Kedaulatan negara kita berpaksikan pada kedaulatan
(c) Raja-raja Melayu
CONTOH
• Dikaitkan dengan idea kemunculan negara bangsa
di England dan
selepas (d) Revolusi Keagungan

(e) Revolusi Perancis

• Selepas Perang Dunia Pertama, kedaulatan dikaitkan

Kedaulatan dengan nasionalisme yang menggunakan unsur
moden (f) persamaan rumpun bangsa dan bahasa

Jenis • Kedaulatan negara kita sebagai sebuah negara bangsa
kedaulatan
pula lahir hasil gabungan negeri yang dikenali sebagai

(g) Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan

(h) Persekutuan Malaysia 1963

• Bermaksud (i) kerajaan dan rakyat terikat oleh

Kedaulatan undang-undang yang perlu dipatuhi
undang-undang
• Menjamin (j) keadilan dalam kehidupan bermasyarakat
Kedaulatan
antarabangsa serta menjadikan negara aman, stabil dan makmur

Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
(PBB)
• Merujuk pengiktirafan (k)

yang tidak boleh dicabuli oleh negara lain

• Deklarasi Hubungan Persahabatan PBB 1970 mengesahkan
prinsip (l) persamaan kedaulatan dari segi undang-undang

antarabangsa

Pilihan jawapan:

persamaan kedaulatan Revolusi Keagungan kerajaan dan rakyat Revolusi Perancis

keadilan mutlak Raja-raja Melayu tamadun awal manusia

persamaan rumpun bangsa Persekutuan Malaysia 1963
Persekutuan Tanah Melayu 1957
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)

2

Sejarah Tingkatan 5 Bab 1

1.2 Ciri Negara yang Berdaulat

4 Terangkan ciri-ciri negara yang berdaulat dengan mengisi tempat kosong berdasarkan pilihan jawapan
yang diberi. SP: 12.1.2 TP4 Buku Teks m/s 8–9

Ciri-ciri Huraian

(a) Mempunyai (i) Pemerintahan negara berdaulat diwujudkan untuk
pemerintahan kestabilan politik , keamanan
menjaga ,
• Raja Berperlembagaan pertahanan
• keamanan dan ekonomi
• Jemaah Menteri
• Yang di-Pertuan Agong
• kestabilan politik
• pertahanan
• Demokrasi Berparlimen
• Perdana Menteri
CONTOH (ii) Malaysia sebagai sebuah negara persekutuan mengamalkan
Raja Berperlembagaan dan Demokrasi
sistem

Berparlimen

(iii) Ketua Utama Negara ialah Yang di-Pertuan Agong
manakala Ketua Kerajaan ialah Perdana Menteri
yang dibantu oleh
Jemaah Menteri

(b) Mempunyai sempadan (i) Sempadan merupakan garis pemisah antara negeri atau

• Singapura negara
• pemerintahan
• pentadbiran (ii) Malaysia merupakan negara yang berkongsi sempadan darat, air
• Thailand Singapura
• garis pemisah dan udara dengan negara jiran, iaitu ,
• Indonesia
Thailand , Indonesia , Brunei dan

Filipina ,
(iii) Penetapan sempadan memudahkan urusan Pemerintahan

pentadbiran , pertahanan dan pembangunan

ekonomi negara

(c) Mempunyai (i) Sistem perundangan menjadi asas kepada peraturan negara
perundangan
(ii) Penting untuk memelihara kesejahteraan , menjamin
• kesejahteraan
• Parlimen keadilan dan melindungi rakyat
• peraturan negara
• keadilan (iii) Asas kepada sistem perundangan negara kita
• Perlembagaan berpandukan Perlembagaan Persekutuan

Persekutuan ( iv) Parlimen

bertanggungjawab menggubal dan

menentukan sistem perundangan negara kita

(d) Mempunyai rakyat (i) Rakyat terikat kepada undang-undang dan

• Rukun Negara peraturan yang dikuatkuasakan oleh pemerintah
• undang-undang
• peraturan (ii) Rakyat di Malaysia disatukan melalui satu bahasa dan
• identiti nasional kebudayaan, Rukun Negara serta identiti nasional

yang sama

3

Sejarah Tingkatan 5 Bab 1

1.3 Kepentingan Mewujudkan Negara Berdaulat Info Digital

5 Isi tempat kosong dalam jadual berikut untuk menerangkan kepentingan mewujudkan negara

berdaulat bagi mempertahankan hak dan maruah bangsa. SP: 12.1.3 K12.1.5 K12.1.6 TP5

Buku Teks m/s 8–9

Kepentingan Huraian
mewujudkan
negara berdaulat

(i) Memberikan kebebasan untuk menjalankan urusan pentadbiran
CONTOH(a) Keberkesanan
pentadbiran tanpa campur tangan pihak luar

(ii) Dasar pentadbiran negara dilaksanakan melalui Jemaah Menteri dan
kementerian berkaitan

(iii) Kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri

melalui pengagihan kuasa mewujudkan

keberkesanan pentadbiran

(b) Kemakmuran (i) Pelbagai usaha untuk memajukan dan meningkatkan taraf hidup
ekonomi rakyat berbilang kaum

(ii) Meliputi bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan

yang diperkenalkan melalui dasar pembangunan ekonomi negara

(c) Kesejahteraan (i) Dapat melahirkan generasi yang berilmu dan berkemahiran melalui
sosial
pendidikan

(ii) Perkara berkaitan dengan bahasa kebangsaan, kebudayaan, sukan dan
Rukun Negara
diperkenalkan untuk memupuk perasaan muhibah

dan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum

(d) Kecemerlangan (i) Memberikan hak untuk menjalinkan hubungan dengan negara lain

hubungan luar (ii) Dapat mengadakan perjanjian dan kerjasama dalam pelbagai bidang
negara
(iii) Keanggotaan dalam pertubuhan serantau dan antarabangsa
meningkatkan imej negara

6 Sebagai warganegara yang patriotik, jelaskan cara-cara mempertahankan kedaulatan negara daripada

diganggu gugat oleh negara luar. SP: 12.1.4 K12.1.7 K12.1.8 TP6 KBAT

H1 Meningkatkan ilmu pengetahuan Kata Kunci
H2 Menyemai sikap patriotik dalam diri
H3 Taat kepada pemerintah • ilmu pengetahuan
H4 Menyokong dasar kerajaan • patriotik
H5 Saling menghormati • taat
• dasar kerajaan
• menghormati

[Terima mana-mana jawapan yang munasabah]

4

MODUL PP Praktis ke Arah Sejarah Tingkatan 5 Bab 1

S P M Kuiz

KERTAS 1

1 . 1 Konsep Kedaulatan 1 . 2 Ciri Negara yang Berdaulat

1 Apakah takrif kedaulatan dalam bahasa 5 Setiap negara yang bebas dan merdeka

Buku Yunani? Buku mempunyai ciri tertentu bagi menentukan
Teks Teks
A Agung atau tertinggi kedaulatannya.
m/s m/s

4 B Kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan 8 Antara berikut, yang manakah merupakan ciri
CONTOH C Negara mempunyai kuasa penuh terhadap
negara yang berdaulat?

pemerintahan I Mempunyai perundangan

D Kekuasaan tertinggi terhadap II Mempunyai pemerintahan

pemerintahan negara III Mempunyai ekonomi yang stabil

2 Apakah tafsiran tamadun bagi tokoh berikut? IV Mempunyai sistem politik yang kukuh

Buku A I dan II C II dan III
Teks
B I dan IV D III dan IV
m/s
5

6 Rajah 1 berkaitan dengan Institusi Beraja yang
Buku disebut dalam Perlembagaan Persekutuan.

Teks

m/s Yang di-Pertuan
8

Ibnu Khaldun Agong pada peringkat
Persekutuan
A Asas negara yang merdeka
B Kuasa tertinggi dalam sesebuah negara Institusi Institusi Beraja pada
C Kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan Beraja peringkat negeri
D Kekuatan dan kekuasaan sesebuah negara
X
berasaskan semangat kekitaan bangsanya Apakah X?
A Parlimen
B Pelaksana Rajah 1

3 Maklumat berikut berkaitan dengan

Buku kedaulatan undang-undang. C Kehakiman
D Majlis Raja-Raja
Teks

m/s Badan kehakiman
7

Apakah peranan badan tersebut? 7 Rajah 2 berkaitan dengan penyatuan rakyat.
A Melindungi pemerintah
B Melaksanakan pentadbiran Buku Kebudayaan
C Mengukuhkan sistem permerintahan Teks Identiti nasional
D Melaksanakan kedaulatan undang-undang Penyatuan
m/s X

9 rakyat

pelbagai

kaum

4 Maklumat berikut berkaitan dengan Rajah 2
Buku Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB).
Apakah X?
Teks I Bahasa kebangsaan
II Rukun Negara
m/s Deklarasi Hubungan IV Bendera negeri
7 III Lagu negeri
A I dan II
Persahabatan PBB 1970 B I dan IV
C II dan III
Apakah kesan kepada negara kita setelah D III dan IV
menganggotai PBB?

A Menstabilkan politik

B Menjamin keadilan negara
C Perkembangan ekonomi negara
D Pengiktirafan sebagai negara bebas dan

berdaulat

5

Sejarah Tingkatan 5 Bab 1

1 . 3 Kepentingan Mewujudkan Negara Berdaulat I Rakyat
II Pemerintah

8 Kedaulatan memberikan kebebasan kepada IV Badan Kehakiman
III Badan Perundangan
Buku negara untuk menjalankan urusan pentadbiran
Teks
tanpa campur tangan pihak luar. A I dan II C II dan III
m/s

10 Bagaimanakah dasar pentadbiran yang B I dan IV D III dan IV

dilaksanakan oleh negara kita?

A Sistem beraja 10 Apakah kesan sekiranya sikap patriotisme
B Jemaah Menteri
C Kerajaan Persekutuan K dalam kalangan rakyat kepada sesebuah
D Demokrasi Berparlimen B
A negara semakin pudar?
T A Masyarakat harmoni
CONTOH
B Mengukuhkan ekonomi negara

1 . 4 Langkah Mempertahankan Kedaulatan C Melahirkan pemimpin yang berwibawa

D Melahirkan rakyat yang tidak taat setia

9 Siapakah yang memainkan peranan penting kepada pemerintah

Buku bagi mempertahankan kedaulatan negara
Teks
kita?
m/s

12

KERTAS 2

Bahagian A

1 Setiap negara mempunyai hak untuk menentukan bentuk dan Kata Kunci
jenis kedaulatan yang diamalkannya.
(b) kerajaan – rakyat – terikat
(a) Nyatakan jenis-jenis kedaulatan yang boleh diamalkan. – dipatuhi – keadilan – aman –
Rukun Negara
BTeu kksu (i) F1 Kedaulatan tradisional
(ii) F2 Kedaulatan moden (c) keadilan – aman – stabil –
m/s makmur

6–7

(iii) F3 Kedaulatan undang-undang

(iv) F4 Kedaulatan antarabangsa

[4 markah]

(b) Jelaskan maksud kedaulatan undang-undang.

BTeu kksu F1 Bermaksud kerajaan dan rakyat terikat oleh undang-undang
yang perlu dipatuhi
m/s
7 F2 Menjamin keadilan dalam kehidupan bermasyarakat

F3 Menjadikan negara aman, stabil dan makmur
F4 Prinsip keempat dalam Rukun Negara
[2 markah]

(c) Kedaulatan undang-undang sangat penting bagi mewujudkan
sebuah negara yang harmoni.

Jelaskan pernyataan tersebut. KBAT

F1 Menjamin keadilan dalam kehidupan bermasyarakat
F2 Negara aman

F3 Negara stabil
F4 Negara makmur

F5 Kerajaan dan rakyat terikat dengan undang-undang

yang perlu dipatuhi [4 markah]

[Terima mana-mana jawapan yang munasabah]

6

2 Rajah berikut berkaitan dengan ciri negara yang berdaulat. Sejarah Tingkatan 5 Bab 1
X
Mempunyai perundangan
Mempunyai sempadan Ciri negara yang
berdaulat

Y

CONTOH (a) Apakah X dan Y? Kata Kunci

BTeu kksu X: Mempunyai pemerintahan
Y: Mempunyai rakyat
m/s

8–9

[2 markah]

(b) Nyatakan kesan penetapan sempadan terhadap negara kita? (b) pemerintahan – pentadbiran –
pertahanan – ekonomi
BTeu kksu F1 Memudahkan urusan pemerintahan
F2 Memudahkan urusan pentadbiran
m/s
8

F3 Memudahkan urusan pertahanan

F4 Memudahkan pembangunan ekonomi[4 markah]

(c) Pada pendapat anda, apakah ciri-ciri yang perlu ada pada (c) cinta akan negara – berani –
seseorang rakyat bagi mengekalkan kedaulatan sesebuah sanggup berkorban – berilmu
negara? KBAT – bijaksana

F1 Semangat cinta akan negara
F2 Berani
F3 Sanggup berkorban demi negara
F4 Berilmu pengetahuan
F5 Bijaksana
[Terima mana-mana jawapan yang munasabah][4 markah]

7

Sejarah Tingkatan 5 Bab 1

Bahagian B (Sila rujuk kepada jawapan – J2 & J3)

3 Kedaulatan negara kita dapat dilihat dengan lebih jelas sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka.

BT eukksu (a) Terangkan takrif kedaulatan mengikut bahasa. [8 markah]

m/s
4

(b) Jelaskan konsep kedaulatan mengikut kefahaman anda.
[6 markah]

(c) Pada pandangan anda, apakah faktor yang menyebabkan kedaulatan sesebuah negara
terjejas? KBAT

[6 markah]
CONTOH
4 Maklumat berikut berkaitan dengan ciri negara yang berdaulat.

8 Mempunyai pemerintahan
8 Mempunyai sempadan
8 Mempunyai perundangan
8 Mempunyai rakyatB uku (a) Jelaskan ciri negara yang berdaulat dari aspek pemerintahan dan perundangan.
T eks [8 markah]

m/s
8–9

B uku (b) Salah satu ciri negara bangsa adalah mempunyai rakyat dan sempadan. [6 markah]
T eks Bincangkan.

m/s
8–9

(c) Pemimpin yang berwibawa tonggak kepada kedaulatan negara.
Bincangkan. KBAT

[6 markah]

5 Pemerintah dan rakyat memainkan peranan penting bagi mempertahankan kedaulatan negara.

B uku (a) Bincangkan langkah-langkah yang boleh dilaksanakan oleh pemerintah dalam mewujudkan
Teks kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi serta mengekalkan perpaduan kaum.

m/s
12–13

[8 markah]

B uku (b) Jelaskan peranan rakyat dalam mengekalkan perpaduan di negara kita.
T eks [6 markah]

m/s
13

(c) Bincangkan peranan ibu bapa dalam memupuk patriotisme dalam kalangan anak-anak. KBAT

[6 markah]

8

Bab 2 Sejarah Tingkatan 5 Bab 2

Perlembagaan Persekutuan

Praktis DSKP

2.1 Latar Belakang Sejarah Perlembagaan Persekutuan Info Digital

1 Isi tempat kosong berkaitan dengan Perlembagaan Persekutuan berdasarkan pilihan jawapan yangCONTOH
disediakan. SP: 12.2.1 TP1 Buku Teks m/s 22

beraja digubal panduan undang-undang perlembagaan

Sebelum kedatangan British, negara kita diperintah berdasarkan pemerintahan

(a) beraja . Raja memerintah berdasarkan undang-undang dan peraturan yang

(b) digubal . Pada zaman British, raja terus diterima sebagai pemerintah berdaulat.

Apabila merdeka, negara kita mempunyai (c) perlembagaan yang merupakan unsur

penting dalam sesebuah negara. Sebelum kedatangan kuasa Barat, negara kita sudah mempunyai

(d) undang-undang dan adat Melayu yang digunakan sebagai asas perlembagaan. Undang-

undang ini menjadi (e) panduan serta kawalan kepada raja dan pembesar dalam

proses pemerintahan negara.

2 Isi tempat kosong berikut berkaitan dengan asas pembentukan Perlembagaan. Buku Teks m/s 22–23

Undang-undang Negeri Melayu Undang-undang Inggeris

• Raja sebagai (a) pemerintah • British memperkenalkan undang-undang

• Rakyat memberikan (b) ketaatsetiaan di Negeri-negeri Selat (NNS) yang dikenali
• Undang-undang dan sistem pemerintahan
sebagai (f) Charter of Justice

ditentukan oleh (c) raja • Diambil daripada undang-undang yang digubal

• Undang-undang yang wujud pada zaman di (g) England

Kesultanan Melayu Melaka seperti • Piagam yang dipilih sesuai dengan kegunaan

(d) Hukum Kanun Melaka dan NNS sahaja diguna pakai
• Di Sarawak pula terdapat (h) The Sarawak
(e) Undang-undang Laut Melaka

mempengaruhi kandungan undang-undang Application of Laws Ordinance 1949 yang

bertulis di negeri Melayu yang lain. Antaranya menggunakan The Common Law of England
termasuklah Hukum Kanun Pahang, Undang- • Di Sabah terdapat undang-undang yang sama
Undang Kedah, Undang-Undang Johor dan disebut (i) Sabah Application of Laws

Undang-Undang 99 Perak Ordinance 1951

9

Sejarah Tingkatan 5 Bab 2

2.2 Sejarah Penggubahan Perlembagaan Persekutuan

3 Lengkapkan Peta Alir berikut dengan jawapan yang tepat berkaitan sejarah penggubalan
Perlembagaan Persekutuan. SP: 12.2.2 TP3 Buku Teks m/s 25–27

Tahun 1877 Tahun 1946

• Mesyuarat pertama Majlis Negeri Perak • Undang-undang di NNS digubal oleh
yang dipengerusikan oleh (a) Raja (c) Majlis Undangan Negeri
Muda Yusof

menjadi titik tolak kepada pembentukan
undang-undang negara

• Majlis Negeri Perak berperanan
(b) menggubal undang-undang negeri
Perak

• Peranan yang sama dimainkan oleh
semua Majlis Negeri di negeri Melayu
yang lain
CONTOH • Undang-undang di Negeri-negeri

Melayu Bersekutu (NNMB) digubal oleh
(d) Majlis Persekutuan

• Undang-undang di Negeri-Negeri

Melayu Tidak Bersekutu (NNMTB) pula

digubal oleh (e) Majlis Negeri

Tahun 1948 Tahun 1957
• Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu
• Suruhanjaya perlembagaan ini dikenali
1948 merupakan titik penting sebagai (k) Suruhanjaya Perlembagaan
pembentukan sebuah Persekutuan yang Persekutuan Tanah Melayu
terdiri daripada (f) negeri-negeri atau (l) Suruhanjaya
Melayu, Melaka dan Pulau Pinang Reid

• Antara kandungannya termasuklah: • Perlembagaan Persekutuan Tanah
(g) pentadbiran
(h) perundangan Melayu 1957 disesuaikan dengan model
(i) kuasa raja Melayu
(j) kewarganegaraan (m) Westminster dari Britain

• Perlembagaan ini berkuat kuasa sejurus
(n) selepas kemerdekaan pada
31 Ogos 1957

• Perlembagaan ini juga menjadi asas
kepada perlembagaan negara kita hari
ini

10

Sejarah Tingkatan 5 Bab 2

2.3 Ciri Utama Perlembagaan Persekutuan

4 Terangkan ciri tradisional Perlembagaan Persekutuan. SP: 12.2.3 TP4 Buku Teks m/s 28–29

Ciri tradisional

• Setelah negara mencapai kemerdekaan, (a) pemerintahan beraja

diteruskan dan disesuaikan dengan konsep (b) Demokrasi Berparlimen

Yang di-Pertuan Agong
CONTOH • Pemerintah tertinggi negara ialah (c)

• Yang di-Pertuan Agong berkuasa:

Kesultanan atau (d) mengampun dan menangguhkan hukuman orang yang disabitkan kesalahan oleh mahkamah
pemerintahan beraja membuat pelantikan bagi jawatan utama negara
(e)

• (f) Raja merupakan ketua negeri

• Raja berkuasa:

(g) mengampun dan menangguhkan hukuman orang yang disabitkan kesalahan oleh mahkamah

(h) membuat pelantikan bagi jawatan utama negeri

• Raja dikenali sebagai (i) tonggak kehormatan dan keadilan

• Pada zaman British, raja di negeri Melayu (j) tidak perlu menerima

nasihat daripada (k) penasihat British berkaitan dengan hak

Agama Islam dan kedaulatan raja, adat istiadat orang Melayu dan agama Islam
• Selepas merdeka, agama Islam bagi negeri Melayu terletak di bawah kuasa

(l) raja di negeri masing-masing
• Bagi Wilayah Persekutuan dan negeri tidak beraja, agama Islam terletak di

bawah kuasa (m) Yang di-Pertuan Agong

• Menjadi (n) lingua franca dan memainkan peranan sebagai

Bahasa Melayu (o) bahasa ilmu

• Kini menjadi (p) bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara kita

• Sebelum merdeka, kedudukan orang Melayu dan bumiputera adalah di

Kedudukan orang bawah kuasa (q) raja dan ketua peribumi
Melayu dan
bumiputera • Apabila merdeka, (r) Yang di-Pertuan Agong memelihara

kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera Sarawak dan Sabah

serta kepentingan sah kaum lain

Pilihan jawapan:

Raja lingua franca tidak perlu Demokrasi Berparlimen

penasihat British pemerintahan beraja bahasa kebangsaan Yang di-Pertuan Agong

bahasa ilmu mengampun dan menangguhkan hukuman orang yang disabitkan kesalahan oleh

mahkamah

raja dan ketua peribumi tonggak kehormatan dan keadilan

membuat pelantikan bagi jawatan utama membuat pelantikan bagi jawatan utama negeri

negara

11

Sejarah Tingkatan 5 Bab 2

5 Terangkan ciri moden Perlembagaan Persekutuan. SP: 12.2.3 TP4 Buku Teks m/s 28–29

Ciri moden

• Antara perkara utama yang disebut dalam Perlembagaan Persekutuan
mewujudkan satu sistem kerajaan Persekutuan
termasuklah (a)

Kerajaan • Laporan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu
Persekutuan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri
menyarankan (b)

diberi kuasa dalam bidang tertentu
CONTOH
• Apabila Malaysia dibentuk, Sarawak dan Sabah diberi beberapa
(c) autonomi

• Asas kepada demokrasi ialah (d) pilihan raya umum pada tahun
1955

• Tujuan utama pilihan raya adalah untuk (e) memberikan kebebasan
kepada rakyat memilih wakil pemimpin dan membentuk kerajaan

Sistem Demokrasi • (f) Suruhanjaya Pilihan Raya bertanggungjawab menentukan
Berparlimen
pilihan raya dapat dijalankan dengan adil

• Pilihan raya persekutuan memilih wakil bagi membentuk
(g) Kerajaan Persekutuan

• Pilihan raya negeri pula memilih wakil untuk membentuk
(h) Kerajaan Negeri

• Kewarganegaraan Persekutuan mula diperkenalkan pada tahun 1948

melalui (i) Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu

• Sebelum itu, tidak terdapat satu kewarganegaraan yang sama bagi seluruh

negara

Kewarganegaraan • Rakyat dikategorikan sebagai (j) rakyat raja dan terdapat juga

penduduk yang mendapat kerakyatan British sekiranya dilahirkan di
(k) Melaka atau Pulau Pinang

• Kemerdekaan Tanah Melayu dan pembentukan Malaysia melahirkan taraf
kewarganegaraan yang sama kepada rakyat

Pilihan jawapan:

autonomi Kerajaan Negeri rakyat raja pilihan raya umum

Suruhanjaya Perjanjian Persekutuan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Persekutuan
Pilihan Raya Tanah Melayu Kerajaan Negeri

mewujudkan satu sistem kerajaan Persekutuan Melaka atau Pulau Pinang

memberikan kebebasan kepada rakyat memilih wakil pemimpin dan membentuk kerajaan

12

Sejarah Tingkatan 5 Bab 2
Tahap Penguasaan TP5 Menjustifikasikan kepentingan Perlembagaan Persekutuan sebagai simbol kedaulatan negara.

6 Mengapakah perlembagaan penting bagi sesebuah negara yang Kata Kunci
berdaulat? K12.2.5
• keamanan
F1 Mewujudkan keamanan • bebas beragama
H1 Warganegara bebas beragama dan memiliki harta • perpaduan
F2 Mewujudkan perpaduan • hidup harmoni
H2 Semua kaum hidup secara harmoni tanpa pergaduhan • keselamatan
F3 Menjamin keselamatan • perlembagaan
H3 Perlembagaan menjadi panduan untuk memerintah • hak istimewa
F4 Hak istimewa kaum terjamin • dilindungi
H4 Hak semua kaum dilindungi
[Terima mana-mana jawapan yang munasabah]
CONTOH
Tahap Penguasaan TP6 Menjana idea untuk menghayati semangat Perlembagaan Persekutuan.

7 Sebagai warganegara Malaysia, apakah peranan kita Kata Kunci
untuk mempertahankan perlembagaan negara tercinta?
• bersatu padu
K12.2.6 K12.2.7 K12.2.8 • jati diri
• bekerjasama
• ilmu pengetahuan
• dipandang tinggi
F1 Barsatu padu mengekalkan kedaulatan negara • aman
• ekonomi
H1 Mengukuhkan jati diri supaya tidak mudah terpengaruh

dengan anasir luar

F2 Bekerjasama dengan pemimpin negara untuk mengekalkan

perlembagaan negara
F3 Mementingkan ilmu pengetahuan
H3 Masyarakat Malaysia dipandang tinggi oleh negara luar
F4 Mewujudkan suasana aman dan stabil

H4 Ekonomi Malaysia akan maju

[Terima mana-mana jawapan yang munasabah]

13

Sejarah Tingkatan 5 Bab 2 Praktis ke Arah S P M Kuiz

MODUL PP

KERTAS 1

2 . 1 Latar Belakang Sejarah Perlembagaan 2 . 2 Sejarah Penggubalan Perlembagaan
Persekutuan Persekutuan

1 Apakah asas bagi pembentukan perlembagaan 5 Pembentukan undang-undang dalam sesebuah
Buku di negara kita?
Tm ek/ss A Undang-undang Negeri Melayu Buku negara dilakukan oleh badan yang sah dalam
22 B Majlis Undangan Persekutuan Teks
C Majlis raja-raja perundangan.
D British m/s
CONTOH 25 Di Malaysia, apakah badan perundangan yang

berkuasa penuh membentuk undang-undang

negara?
A Dewan Undangan Negeri

2 Antara berikut, yang manakah ciri-ciri B Kementerian Pertahanan
C Dewan Rakyat
Buku Undang-undang Negari Melayu?
Teks
I Raja sebagai pemerintah D Parlimen
m/s

22 II Rakyat memberikan ketaatsetiaan
III Diperkenalkan oleh British
6 Siapakah yang menggubal undang-undang di

IV Kuasa memilih pemimpin di tangan rakyat Buku Negeri-negeri Selat?
Tm ek/ss A Majlis Negeri
A I dan II 26 B Majlis Persekutuan

B I dan IV

C II dan III C Majlis Tertinggi British

D III dan IV D Majlis Undangan Negeri3 Pada zaman pentadbiran British, Negeri- 7 Antara berikut, yang manakah terma rujukan

Buku Negeri Selat memperkenalkan undang-undang Buku utama dalam Perjanjian Persekutuan 1957?
Teks Teks
yang diambil dari England, iaitu Charter of I Kedudukan agama Islam
m/s m/s

24 Justice. 27 II Kedudukan bahasa Melayu

Antara berikut, yang manakah peranan Charter III Kedudukan Raja-raja Melayu

of Justice II (1826)? IV Kerajaan Persekutuan yang kukuh

A Mewujudkan mahkamah di Pulau Pinang A I dan II C II dan III

B Mewujudkan mahkamah di Singapura dan B I dan IV D III dan IV

Melaka

C Menyatukan mahkamah di Melaka dan 2 . 3 Ciri Utama Perlembagaan Persekutuan

Singapura 8 Antara berikut, yang manakah ciri tradisional
Buku dalam perlembagaan?
D Menyatukan mahkamah di Singapura, Tm ek/ss A Sistem Demokrasi Berparlimen
28 B Kerajaan Persekutuan
Melaka dan Pulau Pinang C Kewarganegaraan
D Bahasa Melayu
4 Maklumat berikut berkaitan dengan sebuah

Buku badan yang ditubuhkan di Sabah.

Teks

m/s Tahun Badan
24

1950 Majlis Undangan 9 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan

Apakah peranan badan tersebut? Buku sistem demokrasi di Malaysia.
Teks
A Menggubal undang-undang negeri Antara berikut, yang manakah asas kepada
m/s

B Memberikan kuasa kepada Gabenor 29 sistem demokrasi di negara kita?

C Memberikan kuasa pentadbiran kepada A Pilihan raya

Council Negeri B Menteri Kabinet

D Melindungi penduduk asal peribumi C Perdana Menteri

daripada ditindas D Yang di-Pertuan Agong

14

Sejarah Tingkatan 5 Bab 2

10 Yang di-Pertuan Agong diperuntukkan melalui A Kemerdekaan Tanah Melayu
B Singapura keluar dari Malaysia
Buku perlembagaan kuasa pemerintahan sebagai C Tanah Melayu bebas daripada British
Teks D Penggabungan Persekutuan Tanah Melayu,
pemerintah tertinggi negara.
m/s Sarawak, Sabah dan Singapura

28 Antara berikut, yang manakah bidang kuasa

Yang di-Pertuan Agong?

A Melaksanakan dasar negara

B Menguruskan hal ehwal negara 1 2 Antara berikut, yang manakah merupakan

C Melantik jawatan utama negeri Buku perkara utama yang berlaku dalam pindaan
Teks
D Melantik jawatan utama negara Perlembagaan 1963?
m/s

30 I Bahasa Melayu

2 . 4 Pindaan Perlembagaan Persekutuan 1963 II Struktur Mahkamah Atasan
dan 1965
CONTOH III Jawatan Yang di-Pertua Negeri

1 1 Mengapakah berlakunya pindaan IV Hak istimewa orang Melayu dan kaum lain

Buku Perlembagaan Persekutuan 1963? A I dan II C II dan III
Teks
B I dan IV D III dan IV
m/s
30

KERTAS 2
Bahagian A

1 Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi sebagai teras pemerintahan sesebuah negara.

(a) Apakah asas bagi pembentukan perlembagaan Persekutuan? Kata Kunci

BTeu kksu F1 Undang-undang negeri Melayu Informasi
F2 Undang-undang Inggeris
m/s – Sebelum kedatangan kuasa
22 barat, negara kita sudah
mempunyai undang-undang
[2 markah] dan adat Melayu yang
digunakan sebagai asas
(b) Nyatakan undang-undang bertulis di negeri-negeri Melayu perlembagaan

Buku yang dipengaruhi oleh Hukum Kanun Melaka dan Undang- – Menjadi panduan serta kawalan
Teks undang Laut Melaka. kepada raja dan pembesar
F1 Hukum Kanun Pahang untuk memerintah negara
m/s

22

F2 Undang-undang Kedah

F3 Undang-undang Johor
F4 Undang-undang 99 Perak

[4 markah]

(c) Pada pandangan anda, apakah peranan pemimpin bagi (c) bijak – bekerjasama – hubungan
mengekalkan kedaulatan undang-undang sesebuah negara? diplomatik – menghormati

KBAT

F1 Bijak dalam melaksanakan dasar
H1 Bekerjasama dengan rakyat supaya rakyat patuh pada

perlembagaan negara

F2 Menjalin hubungan diplomatik dengan negara luar
H2 Menghormati perlembagaan negara luar
[Terima mana-mana jawapan yang munasabah]

[4 markah]

15

Sejarah Tingkatan 5 Bab 2

2 Perlembagaan Tanah Melayu 1957 menjadi asas kepada Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963.

(a) Mengapakah berlakunya pindaan Perlembagaan Persekutuan Kata Kunci

Buku 1963 dan 1965? (a) sesuaikan – peruntukan negeri
Teks F1 Pindaan perlembagaan adalah bertujuan untuk menyesuaikan – mengubah – kedudukan
– sedia ada – pembentukan
m/s Malaysia – Singapura keluar –
30 dimansuhkan

peruntukan negeri baharu ke dalam perlembagaan tanpa Informasi

mengubah kedudukan negeri yang sedia ada Pindaan Perlembagaan 1965
H1 Pembentukan Malaysia, iaitu penggabungan Persekutuan – Tunku Abdul Rahman Putra

Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura al-Haj membawa usul pindaan
F2 Singapura keluar daripada Malaysia perlembagaan yang dinamakan
H2 Semua perkara yang berkaitan dengan Singapura [3 markah] pindaan Singapura ke Parlimen
– Parlimen meluluskan usul ini
dimansuhkan – Singapura keluar dari Malaysia
CONTOH – Semua perkara berkaitan
(b) Nyatakan tiga perkara utama yang berlaku dalam pindaan dengan Singapura dalam
Perlembagaan Malaysia
Buku Perlembagaan 1963. (pindaan 1965) dimansuhkan
Teks
(i) F1 Struktur Mahkamah Atasan
m/s
30–31

(ii) F2 Pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo

(iii) F3 Jawatan Yang di-Pertua Negeri

[3 markah]

(c) Apakah cabaran bagi Malaysia dalam mengekalkan keluhuran (c) tidak peka – tidak patriotik
perlembagaan negara? KBAT – tidak berwibawa – rasuah –
pendatang asing – jenayah
F1 Rakyat yang tidak peka dengan sejarah

H1 Rakyat tidak patriotik

F2 Pemimpin yang tidak berwibawa
H2 Pemimpin terlibat dengan rasuah
F3 Kebanjiran pendatang asing
H3 Peningkatan kes jenayah

[Terima mana-mana jawapan yang munasabah][4 markah]

16

Sejarah Tingkatan 5 Bab 2

Bahagian B (Sila rujuk kepada jawapan – J4 – J6)

3 Sejarah penggubalan Perlembagaan Persekutuan bermula pada tahun 1877 hingga tahun 1957.

Buk u (a) Bincangkan kronologi sejarah penggubalan Perlembagaan Persekutuan. [8 markah]

Teks

m/s
25–27

Buk u (b) Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 menjadi asas kepada perlembagaan negara kita
Teks pada hari ini.
m/s
27 Bincangkan.
CONTOH
[6 markah]

(c) Terdapat segelintir masyarakat yang cuba mengganggu gugat Perlembagaan negara kita pada masa

kini.

Bincangkan langkah-langkah mengatasinya. KBAT

[6 markah]

4 Perlembagaan mempunyai dua ciri utama, iaitu tradisional dan moden.Buk u (a) Terangkan ciri tradisional. [8 markah]

Teks [6 markah]

m/s
28–29 [6 markah]

Buk u (b) Jelaskan Sistem Demokrasi Berparlimen di negara kita.

Teks

m/s
29

(c) Sistem Demokrasi Berparlimen masih lagi diamalkan di negara kita pada masa kini.

Buktikan. KBAT

5 Setelah negara kita mencapai kemerdekaan, pemerintahan beraja diteruskan dan disesuaikan dengan
konsep Demokrasi Berparlimen.

Buk u (a) Terangkan sistem pemerintahan beraja di negara kita.
Teks [6 markah]

m/s
28

Buk u (b) Jelaskan peranan raja pada peringkat negeri. [6 markah]

Teks

m/s
28

(c) Sistem pemerintahan beraja di negara kita wajar dipertahankan.

Bincangkan. KBAT

[8 markah]

17

Sejarah Tingkatan 5 Bab 3 Raja Berperlembagaan dan
Demokrasi Berparlimen
Bab 3

Praktis DSKP

3.1 Latar Belakang Pemerintahan Beraja dan Demokrasi Berparlimen Info Digital

1 Isi tempat kosong dengan jawapan yang tepat berkaitan latar belakang sistem Raja BerperlembagaanCONTOH
dan Demokrasi Berparlimen. SP: 12.3.1 TP1 Buku Teks m/s 36

Sistem Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen berkait rapat dengan latar

belakang sejarah pemerintahan beraja di negara kita. (a) Majlis Raja-Raja

yang wujud seiring dengan (b) pemerintahan beraja menjadi sebahagian

daripada institusi (c) Raja Berperlembagaan . Kedudukan Yang di-Pertuan

Agong dan raja ditentukan oleh (d) Perlembagaan Persekutuan dan

(e) Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri . Ciri demokrasi dan

(f) pengasingan kuasa dilaksanakan pada peringkat Kerajaan Persekutuan dan

Kerajaan Negeri melalui sistem (g) Demokrasi Berparlimen . Demokrasi

Berparlimen di negara kita mempunyai keunikan kerana dilaksanakan berdasarkan

(h) keperluan tempatan .

Pilihan jawapan: Majlis Raja-Raja pemerintahan beraja

Demokrasi Berparlimen keperluan tempatan Raja Berperlembagaan
pengasingan kuasa
Perlembagaan Persekutuan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri

18

Sejarah Tingkatan 5 Bab 3

3.2 Sejarah dan Kedudukan Institusi Majlis Raja-raja

2 Lengkapkan carta pengurusan grafik berikut dengan jawapan yang tepat. SP: 12.3.2 TP2

Buku Teks m/s 44

Memilih (a) Yang di-Pertuan

Agong dan

(b) Timbalan Yang di-Pertuan Info

Agong
CONTOH
Memperkenankan (c) Bersetuju atau tidak
(i) pindaan perlembagaan bersetuju sebarang

bagi perkara tertentu undang-undang yang
memerlukan persetujuan
Fungsi Majlis Raja-Raja Majlis Raja-Raja
dalam Perlembagaan
Memberikan nasihat
Persekutuan berkaitan dengan
(d) pelantikan jawatan
Memperkenankan perubahan
(h) persempadanan negeri tertentu

setelah mendapat perkenan
raja negeri berkenaan

Menjadi rujukan dalam

Menjadi (g) Lembaga (e) perubahan dasar
Pengampunan berhubung dengan (f) kedudukan

bagi kes-kes tertentu istimewa orang Melayu,

bumiputera di Sarawak dan Sabah dan

kepentingan sah kaum lain

Pilihan jawapan: Lembaga Pengampunan pelantikan jawatan tertentu
Yang di-Pertuan Agong Bersetuju atau tidak bersetuju
perubahan dasar persempadanan negeri Timbalan Yang di-Pertuan Agong
pindaan perlembagaan
kedudukan istimewa 19

Sejarah Tingkatan 5 Bab 3

3 Isi tempat kosong dalam Peta Alir berikut dengan jawapan yang tepat berkaitan latar belakang
pemerintahan beraja dan Demokrasi Berparlimen. SP: 12.3.1 K12.3.6 TP3 Buku Teks m/s 38–41

Pemerintahan Beraja Kesultanan Sebelum Perang Dunia Kedua
Melayu Melaka
• British memperkenalkan (f) Sistem
• Raja ialah (a) pemerintah berkuasa
mutlak Residen di NNMB

• Pemerintahan berdasarkan dan (g) Sistem Penasihat
(b) Hukum Kanun Melaka
dan (c) Undang-Undang Laut Melaka

• Pemerintahan diperkukuh dengan
(d) konsep Islam

yang sekali gus menjadikan raja sebagai
(e) ketua agama Islam
CONTOH di NNMTB

• Bagi NNMB, British hanya mengambil alih

pentadbiran pada peringkat
(h) pembesar negeri

• Bagi NNMTB, pentadbiran negeri tetap

dilaksanakan oleh (i) pembesar

yang dilantik oleh raja

Semasa pendudukan Selepas Perang Dunia Kedua
Jepun
• Pemerintahan beraja menerima cabaran apabila
• Raja-raja Melayu (l) Malayan Union
diiktiraf sebagai diperkenalkan pada tahun
(j) ketua dalam hal
ehwal agama Islam 1946

• Kedudukan Raja-raja • Raja-raja Melayu kehilangan kuasa sebagai pemerintah
Melayu di negeri Raja England
masing-masing negeri kerana diambil alih oleh (m)
diletakkan di bawah
pengawasan • British memerintah secara langsung melalui
(k) Gabenor Jepun
di Tanah Melayu (n) Gabenor yang dilantik oleh kerajaan British

• Penentangan Raja-raja Melayu dan penduduk tempatan

menyebabkan Malayan Union digantikan dengan

(o) Persekutuan Tanah Melayu 1948

• (p) Undang-Undang Tubuh digubal oleh

Raja-raja Melayu bagi negeri masing-masing

Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen selepas Merdeka

• Kemerdekaan 1957 diperoleh melalui (q) perundingan dan (r) persetujuan

Raja-raja Melayu

• Jawatan Yang di-Pertuan Agong diwujudkan sebagai (s) Ketua Utama Negara

• Raja diiktiraf sebagai (t) pemerintah tertinggi negara

• Rakyat diberi hak memilih wakil mereka melalui (u) pilihan raya

20

Sejarah Tingkatan 5 Bab 3

3.4 Amalan Demokrasi dan Pengasingan Kuasa

4 Lengkapkan rajah berikut dengan jawapan yang tepat berkaitan dengan struktur pentadbiran
Persekutuan di negara kita. SP: 12.3.4 TP4 Buku Teks m/s 52

Yang di-Pertuan Agong

CONTOH Info

(a) Majlis Raja-Raja

Badan Perundangan (b) Badan Eksekutif Badan Kehakiman

Parlimen Perdana Menteri Ketua Hakim Negara

(c) Dewan Negara (d) Jemaah Menteri (e) Mahkamah Atasan

(f) Dewan Rakyat Kementerian (g) Mahkamah Bawahan

21

Jawapan

Bab 1 (b) (i) memajukan dan meningkatkan taraf hidup
rakyat berbilang kaum
Praktis DSKP
(ii) pertanian, perindustrian dan perdagangan
1 (a) kekuasaan tertinggi (c) (i) generasi yang berilmu dan berkemahiran
(b) kewibawaan
(c) hak melalui pendidikan
(d) pemerintahan dan pentadbiran negara (ii) bahasa kebangsaan, kebudayaan, sukan dan
(e) zaman Kesultanan Melayu Melaka
(f) 31 Ogos 1957 Rukun Negara
(g) 16 September 1963 (d) (i) menjalinkan hubungan dengan negara lain
2 (a) supernuus (ii) perjanjian dan kerjasama dalam pelbagai
(b) superanus
(c) bebas bidang
(d) merdeka (iii) meningkatkan imej negara
(e) sovereignty 6 H1 Meningkatkan ilmu pengetahuan
(f) kuasa penuh H2 Menyemai sikap patriotik dalam diri
(g) daulah H3 Taat kepada pemerintah
(h) kuasa pemerintahan H4 Menyokong dasar kerajaan
(i) daulat H5 Saling menghormati
(j) kekuasaan tertinggi [Terima mana-mana jawapan yang munasabah]
CONTOH 3 (a) mutlak
(b) tamadun awal manusia Praktis ke Arah S P M
(c) Raja-raja Melayu
(d) Revolusi Keagungan Kertas 1 2 D 3 D 4 D 5 A
(e) Revolusi Perancis 1 A 7 A 8 B 9 A 10 D
(f) persamaan rumpun bangsa 6 D
(g) Persekutuan Tanah Melayu 1957
(h) Persekutuan Malaysia 1963 Kertas 2
(i) kerajaan dan rakyat Bahagian A
(j) keadilan 1 (a) F1 Kedaulatan tradisional
(k) Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) F2 Kedaulatan moden
(l) persamaan kedaulatan F3 Kedaulatan undang-undang
4 (a) (i) kestabilan politik; keamanan; pertahanan F4 Kedaulatan antarabangsa
(ii) Raja Berperlembagaan; Demokrasi (b) F1 Bermaksud kerajaan dan rakyat terikat oleh

Berparlimen undang-undang yang perlu dipatuhi
(iii) Yang di-Pertuan Agong; Perdana Menteri; F2 Menjamin keadilan dalam kehidupan

Jemaah Menteri bermasyarakat
(b) (i) garis pemisah F3 Menjadikan negara aman, stabil dan makmur
(ii) Singapura; Thailand; Indonesia F4 Prinsip keempat dalam Rukun Negara
(iii) pemerintahan; pentadbiran (c) F1 Menjamin keadilan dalam kehidupan
(c) (i) peraturan negara
(ii) kesejahteraan; keadilan bermasyarakat
(iii) Perlembagaan Persekutuan F2 Negara aman
(iv) Parlimen F3 Negara stabil
(d) (i) undang-undang; peraturan F4 Negara makmur
(ii) Rukun Negara; identiti nasional F5 Kerajaan dan rakyat terikat dengan undang-
5 (a) (i) urusan pentadbiran tanpa campur tangan
undang yang perlu dipatuhi
pihak luar [Terima mana-mana jawapan yang munasabah]
(ii) Jemaah Menteri dan kementerian berkaitan 2 (a) X: Mempunyai pemerintahan
(iii) Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Y: Mempunyai rakyat
(b) F1 Memudahkan urusan pemerintahan
F2 Memudahkan urusan pentadbiran
F3 Memudahkan urusan pertahanan
F4 Memudahkan pembangunan ekonomi

J1

Sejarah Tingkatan 5 Jawapan

(c) F1 Semangat cinta akan negaraCONTOH F3 Mengamalkan sistem Raja Berperlembagaan
F2 Berani dan Demokrasi Berparlimen
F3 Sanggup berkorban demi negara
F4 Berilmu pengetahuan F4 Ketua Utama Negara ialah Yang di-Pertuan
F5 Bijaksana Agong
[Terima mana-mana jawapan yang munasabah]
F5 Ketua Kerajaan ialah Perdana Menteri yang
Bahagian B dibantu oleh Jemaah Menteri
3 (a) F1 Bahasa Yunani
H1a Kedaulatan ialah supernuus atau superanus F6 Menjadi asas kepada peraturan negara
berpandukan Perlembagaan Persekutuan
yang bermaksud agung atau tertinggi
H1b Perkataan ini merujuk negara yang bebas dan F7 Memelihara kesejahteraan, menjamin
keadilan dan melindungi rakyat
merdeka
F2 Bahasa Inggeris F8 Parlimen bertanggungjawab menggubal dan
H2 Kedaulatan ialah sovereignty yang bermaksud menentukan sistem perundangan

negara mempunyai kuasa penuh terhadap (b) F1 Rakyat merupakan penduduk di sesebuah
pemerintahan negara
F3 Bahasa Arab
H3 Berasal daripada kata daulah yang bermaksud F2 Rakyat terikat kepada undang-undang
kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan dan peraturan yang dikuatkuasakan oleh
F4 Bahasa Melayu pemerintah
H4 Merujuk perkataan daulat yang bermaksud
kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan F3 Rakyat negara ini terdiri daripada pelbagai
negara kaum, agama dan adat resam
(b) F1 Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi
dalam sistem pemerintahan sesebuah negara F4 Mereka disatukan melalui satu bahasa dan
H1 Merujuk kerajaan yang terikat oleh undang- kebudayaan, Rukun Negara serta identiti
undang nasional yang sama
F2 Kekuasaan dan kekuatan sesebuah negara
berasaskan semangat kekitaan bangsanya F5 Sempadan merupakan garis pemisah antara
F3 Mempunyai sifat kekal dan mempunyai kuasa negeri atau negara
tidak terbatas untuk membuat undang-
undang, mentafsir dan melaksanakannya F6 Sempadan Malaysia diakui oleh masyarakat
F4 Berdasarkan prinsip kebebasan dan keadilan antarabangsa khasnya PBB
yang memperjuangkan kebajikan dan
kesejahteraaan rakyat F7 Penetapan sempadan memudahkan urusan
F5 Merupakan asas negara yang merdeka pemerintahan, pentadbiran, pertahanan dan
H5 Memiliki kebebasan pada peringkat pembangunan ekonomi negara
antarabangsa bersama dengan hak dan kuasa
untuk mengatur urusan dalam negeri tanpa (c) F1 Pemimpin yang bijaksana
telunjuk asing H1 Menjalin hubungan diplomatik dengan
(c) F1 Masyarakat yang sering bergaduh
F2 Masyarakat yang tidak harmoni negara luar
F3 Pemimpin yang tidak berwibawa F2 Pemimpin yang bertanggungjawab
F4 Perebutan kuasa antara pemimpin H2 Adil dan saksama kepada rakyat
F5 Ketidakstabilan politik sesebuah negara F3 Pemimpin yang amanah
F6 Pengaruh dan campur tangan kuasa asing H3 Tidak terlibat dengan gejala rasuah
F7 Kurangnya/ terhakisnya semangat patriotik F4 Pemimpin yang berpandangan jauh
dalam kalangan rakyat H4 Memajukan ekonomi negara
F8 Pemimpin yang mengamalkan rasuah/ politik [Terima mana-mana jawapan yang munasabah]
wang/ penyalahgunaan kuasa 5 (a) F1 Mewujudkan pentadbiran yang cekap
F9 Pengaruh negatif budaya barat F2 Mengelakkan amalan rasuah dalam
[Terima mana-mana jawapan yang munasabah]
4 (a) F1 Diwujudkan untuk menjaga kestabilan pentadbiran
politik, keamanan, pertahanan dan ekonomi F3 Memastikan agihan sumber kekayaan negara
F2 Pemerintahan ini dijalankan secara teratur
secara adil kepada semua kaum melalui dasar
pembangunan ekonomi
F4 Melaksanakan undang-undang negara
menurut perlembagaan secara berkesan
F5 Menggubal dasar dan undang-undang
berkaitan dengan perpaduan kaum serta
integrasi nasional
F6 Memastikan keberkesanan pelaksanaan
dasar berkaitan dengan bahasa, pendidikan
dan kebudayaan oleh kementerian serta
agensi berkaitan
F7 Merangka program serta kempen ke arah
memupuk perpaduan kaum dan integrasi
nasional

J2

Sejarah Tingkatan 5 Jawapan

CONTOH F8 Memperuntukkan perbelanjaan yang (k) Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah
mencukupi untuk program memupuk Melayu
perpaduan
(l) Suruhanjaya Reid
(b) F1 Menggunakan bahasa kebangsaan (m) Westminster
F2 Menghayati prinsip Rukun Negara (n) selepas kemerdekaan pada 31 Ogos 1957
F3 Memahami dan menghormati agama serta 4 (a) pemerintahan beraja
(b) Demokrasi Berparlimen
budaya pelbagai kaum (c) Yang di-Pertuan Agong
F4 Mengamalkan semangat perkongsian (d) mengampun dan menangguhkan hukuman orang
F5 Bertoleransi dan saling menghormati sesama
yang disabitkan kesalahan oleh mahkamah
rakyat (e) membuat pelantikan bagi jawatan utama negara
F6 Melibatkan diri dalam program (f) Raja
(g) mengampun dan menangguhkan hukuman orang
kemasyarakatan yang dapat memupuk
kerjasama antara kaum yang disabitkan kesalahan oleh mahkamah
(c) F1 Menjadi contoh kepada anak-anak (h) membuat pelantikan bagi jawatan utama negeri
F2 Membawa anak-anak ke program kenegaraan (i) tonggak kehormatan dan keadilan
F3 Membeli buku-buku patriotisme kepada (j) tidak perlu
anak-anak (k) penasihat British
F4 Membawa anak-anak ke tempat-tempat (l) raja
bersejarah atau muzium (m) Yang di-Pertuan Agong
F5 Menyemai nilai-nilai murni dalam kalangan (n) lingua franca
anak-anak (o) bahasa ilmu
F6 Menggalakkan anak-anak menyertai (p) bahasa kebangsaan
pertandingan bulan kemerdekaan (q) raja dan ketua peribumi
F7 Mengibarkan Jalur Gemilang di rumah (r) Yang di-Pertuan Agong
[Terima mana-mana jawapan yang munasabah] 5 (a) mewujudkan satu sistem kerajaan Persekutuan
(b) Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri
Bab 2 (c) autonomi
(d) pilihan raya umum
Praktis DSKP (e) memberikan kebebasan kepada rakyat memilih

1 (a) beraja wakil pemimpin dan membentuk kerajaan
(b) digubal (f) Suruhanjaya Pilihan Raya
(c) perlembagaan (g) Kerajaan Persekutuan
(d) undang-undang (h) Kerajaan Negeri
(e) panduan (i) Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu
2 (a) pemerintah (j) rakyat raja
(b) ketaatsetiaan (k) Melaka atau Pulau Pinang
(c) raja 6 F1 Mewujudkan keamanan
(d) Hukum Kanun Melaka H1 Warganegara bebas beragama dan memiliki harta
(e) Undang-undang Laut Melaka F2 Mewujudkan perpaduan
(f) Charter of Justice H2 Semua kaum hidup secara harmoni tanpa
(g) England
(h) The Sarawak Application of Laws Ordinance 1949 pergaduhan
(i) Sabah Application of Laws Ordinance 1951 F3 Menjamin keselamatan
3 (a) Raja Muda Yusof H3 Perlembagaan menjadi panduan untuk memerintah
(b) menggubal undang-undang negeri Perak F4 Hak istimewa kaum terjamin
(c) Majlis Undangan Negeri H4 Hak semua kaum dilindungi
(d) Majlis Persekutuan [Terima mana-mana jawapan yang munasabah]
(e) Majlis Negeri 7 F1 Barsatu padu mengekalkan kedaulatan negara
(f) negeri-negeri Melayu, Melaka dan Pulau Pinang H1 Mengukuhkan jati diri supaya tidak mudah
(g) pentadbiran
(h) perundangan terpengaruh dengan anasir luar
(i) kuasa raja Melayu F2 Bekerjasama dengan pemimpin negara untuk
(j) kewarganegaraan
mengekalkan perlembagaan negara
F3 Mementingkan ilmu pengetahuan
H3 Masyarakat Malaysia dipandang tinggi oleh negara

luar
F4 Mewujudkan suasana aman dan stabil

J3

Sejarah Tingkatan 5 Jawapan

H4 Ekonomi Malaysia akan maju 1946
[Terima mana-mana jawapan yang munasabah] F2 Undang-undang di Negeri-Negeri Selat

Praktis ke Arah S P M digubal oleh Majlis Undangan Negeri
H2a Undang-undang di Negeri-negeri Melayu
Kertas 1 2 A 3 D 4 B 5 D
1 A 7 D 8 D 9 A 10 D Bersekutu digubal oleh Majlis Persekutuan
6 D 12 C H2b Undang-undang di Negeri-negeri Melayu
1 1 D
Tidak Bersekutu digubal oleh Majlis Negeri
CONTOHKertas 2 1948
Bahagian A F3 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948
1 (a) F1 Undang-undang negeri Melayu H3a Titik penting pembentukan sebuah
F2 Undang-undang Inggeris
(b) F1 Hukum Kanun Pahang Persekutuan yang terdiri daripada negeri-
F2 Undang-undang Kedah negeri Melayu, Melaka dan Pulau Pinang
F3 Undang-undang Johor H3b Kandungan Persekutuan Tanah Melayu
F4 Undang-undang 99 Perak termasuklah pentadbiran, kuasa raja Melayu,
(c) F1 Bijak dalam melaksanakan dasar perundangan dan kewarganegaraan
H1 Bekerjasama dengan rakyat supaya rakyat 1957
F4 Suruhanjaya perlembagaan ini dikenali
patuh pada perlembagaan negara sebagai Suruhanjaya Perlembagaan
F2 Menjalin hubungan diplomatik dengan Persekutuan Tanah Melayu atau Suruhanjaya
Reid
negara luar (b) F1 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu
H2 Menghormati perlembagaan negara luar 1957 disesuaikan dengan model Westminster
[Terima mana-mana jawapan yang munasabah] yang diambil dari Britain
2 (a) F1 Pindaan perlembagaan adalah bertujuan F2 Berkuat kuasa sejurus selepas kemerdekaan
pada 31 Ogos 1957
untuk menyesuaikan peruntukan negeri F3 Terdapat lima perkara terma rujukan utama
baharu ke dalam perlembagaan tanpa dalam Perjanjian Persekutuan 1957
mengubah kedudukan negeri yang sedia ada H3a Kerajaan Persekutuan yang kukuh
H1 Pembentukan Malaysia, iaitu penggabungan H3b Menjamin kedudukan Raja-raja Melayu
Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah H3c M enjamin kedudukan istimewa orang Melayu
dan Singapura dan kepentingan sah kaum lain
F2 Singapura keluar daripada Malaysia H3d Parlimen hendaklah mengandungi dua
H2 Semua perkara yang berkaitan dengan Dewan, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan
Singapura dimansuhkan negara
(b) F1 Struktur Mahkamah Atasan H3e Kewarganegaraan yang sama
F2 Pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo (c) F1 Kerajaan menguatkuasakan undang-undang
F3 Jawatan Yang di-Pertua Negeri H1 Mengambil tindakan tegas
(c) F1 Rakyat yang tidak peka dengan sejarah F2 Mengukuhkan semangat patriotisme dalam
H1 Rakyat tidak patriotik kalangan rakyat
F2 Pemimpin yang tidak berwibawa H2 Melalui aktiviti kenegaraan
H2 Pemimpin terlibat dengan rasuah C2 Aktiviti bulan kemerdekaan
F3 Kebanjiran pendatang asing F3 Media massa mengadakan kempen
H3 Peningkatan kes jenayah mempertahankan perlembagaan negara
[Terima mana-mana jawapan yang munasabah] H3 Kempen sayangi Malaysia
F4 Pihak sekolah memupuk semangat
Bahagian B mempertahankan perlembagaan negara
3 (a) 1877 H4 Melalui aktiviti kokurikulum
F1 Mesyuarat pertama Majlis Negeri Perak [Terima mana-mana jawapan yang munasabah]
4 (a) F1 Kesultanan atau pemerintahan beraja
pada tahun 1877 yang dipengerusikan oleh H1a Sejak berabad-abad, negeri Melayu diperintah
Raja Muda Yusuf menjadi titik tolak kepada berdasarkan pemerintahan beraja
pembentukan undang-undang negara H1b Sultan merupakan pemerintah berdaulat
H1a Majlis Negeri Perak berperanan untuk dan memiliki kuasa penuh di negeri masing-
menggubal undang-undang bagi negeri Perak masing
H1b Peranan yang sama dimainkan oleh semua H1c Setelah merdeka, pemerintahan beraja
Majlis Negeri di negeri Melayu yang lain diteruskan dan disesuaikan dengan konsep
Demokrasi Berparlimen

J4

Sejarah Tingkatan 5 Jawapan

H1d Yang di-Pertuan Agong sebagai pemerintah H4a Badan ini bertanggungjawab sepenuhnya

tertinggi negara untuk menjalankan pilihan raya

H1e Baginda berkuasa mengampun dan H4b Pilihan raya persekutuan memilih wakil bagi

menangguhkan hukuman orang yang membentuk Kerajaan Persekutuan

disabitkan kesalahan oleh mahkamah H4c Pilihan raya negeri memilih wakil untuk

H1f Baginda berkuasa membuat pelantikan bagi membentuk Kerajaan Negeri

jawatan utama negara (c) F1 Mempunyai perlembagaan

H1g Raja merupakan ketua negeri H1a Merupakan undang-undang tertinggi yang

H1h Raja berkuasa mengampun dan menjadi asas kepada pembentukan sesebuah

menangguhkan hukuman orang yang kerajaan

disabitkan kesalahan oleh mahkamah H1b Menjadi panduan kepada kerajaan untuk

mentadbir negara
CONTOH H1i Raja berkuasa membuat pelantikan bagi
F2 Mempunyai institusi Raja Berperlembagaan
jawatan utama negeri
H2 Yang di-Pertuan Agong adalah ketua
H1j Raja sebagai tonggak kehormatan dan
utama negara dan bertindak mengikut
keadilan
Perlembagaan Malaysia dengan nasihat
F2 Agama Islam
Perdana Menteri
H2a Pada zaman British, raja di negeri Melayu
F3 Mempunyai Parlimen
tidak perlu menerima nasihat daripada
H3 Badan perundangan yang menggubal
penasihat British berkaitan dengan hak dan
undang-undang di negara kita
kedaulatan raja, adat istiadat orang Melayu
F4 Mengamalkan pilihan raya
dan agama Islam
H4 Rakyat bebas memilih wakil pemimpin dan

H2b Selepas merdeka, agama Islam bagi negeri menubuhkan kerajaan

Melayu terletak di bawah kuasa raja di negeri F5 Kebebasan asasi

masing-masing H5a Rakyat mempunyai hak asasi dan kebebasan

H2c Bagi Wilayah Persekutuan dan negeri tidak berpersatuan, beragama dan memiliki harta

beraja, agama Islam terletak di bawah kuasa H5b Rakyat bebas memilih dan menganggotai

Yang di-Pertuan Agong mana-mana parti politik

F3 Bahasa Melayu [ Terima mana-mana jawapan yang munasabah]

H3a Sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, 5 (a) F1 Sejak berabad-abad, negeri Melayu diperintah

bahasa Melayu digunakan dalam berdasarkan pemerintahan beraja

pemerintahan F2 Sultan merupakan pemerintah berdaulat

H3b Menjadi lingua franca H2 Memiliki kuasa penuh di negeri masing-

H3c Berperanan sebagai bahasa ilmu masing

H3d Kini menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa F3 Setelah merdeka, pemerintahan beraja

rasmi negara kita diteruskan dan disesuaikan dengan konsep

F4 Kedudukan orang Melayu dan bumiputera Demokrasi Berparlimen

H4a Sebelum merdeka, kedudukan orang Melayu H3a Yang di-Pertuan Agong sebagai pemerintah

dan bumiputera adalah di bawah kuasa raja tertinggi negara

dan ketua peribumi H3b Baginda berkuasa mengampun dan

H4b Apabila merdeka, Yang di-Pertuan Agong menangguhkan hukuman orang yang

diberi tanggungjawab memelihara disabitkan kesalahan oleh mahkamah

kedudukan istimewa orang Melayu dan H3c Baginda berkuasa membuat pelantikan bagi

bumiputera Sarawak dan Sabah serta jawatan utama negara

kepentingan sah kaum lain (b) F1 Raja merupakan ketua negeri

(b) F1 Perlembagaan Persekutuan F2 Mempunyai kuasa eksekutif yang

memperuntukkan Sistem Demokrasi dilaksanakan melalui Majlis Mesyuarat

Berparlimen di Malaysia Negeri

F2 Asas kepada demokrasi ialah pilihan raya F3 Mempunyai kuasa mengampun dan

menangguhkan hukuman orang yang

umum pada tahun 1955 disabitkan kesalahan oleh mahkamah

F3 Tujuan utama pilihan raya adalah untuk F4 Raja berkuasa membuat pelantikan bagi

memberikan kebebasan kepada rakyat jawatan utama negeri

H3a Memilih wakil pemimpin F5 Raja sebagai tonggak kehormatan dan

H3b Menubuhkan kerajaan keadilan

F4 Suruhanjaya Pilihan Raya ditubuhkan bagi H5 Dalam mengurniakan anugerah,

memastikan pilihan raya dapat dijalankan penghormatan dan bintang kehormat kepada

dengan adil individu terpilih

J5

CONTOH Sejarah Tingkatan 5 Jawapan 4 (a) Majlis Raja-Raja
(b) Badan Eksekutif
(c) F1 Pengekalan identiti negara bangsa (c) Dewan Negara
H1 Lambang kedaulatan negara (d) Jemaah Menteri
F2 Simbol kedaulatan negara (e) Mahkamah Atasan
H2 Raja sebagai ketua negara (f) Dewan Rakyat
F3 Kestabilan politik negara (g) Mahkamah Bawahan
H3 Lambang perpaduan negara 5 (a) warisan sosiopolitik
F4 Mengekalkan hak istimewa orang Melayu (b) Demokrasi Berparlimen
H4 Ketua agama Islam (c) Westminster England
[Terima mana-mana jawapan yang munasabah] (d) Raja Berperlembagaan
(e) Demokrasi Berparlimen
Bab 3 (f) berkecuali dalam hal politik, ekonomi dan dasar

Praktis DSKP negara
(g) meredakan konflik
1 (a) Majlis Raja-Raja (h) pengasingan kuasa
(b) pemerintahan beraja (i) mendengar atau menurut nasihat
(c) Raja Berperlembagaan (j) ketua Kerajaan Persekutuan
(d) Perlembagaan Persekutuan (k) ketua Kerajaan Negeri
(e) Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri (l) pembubaran Parlimen
(f) pengasingan kuasa (m) pembubaran DUN
(g) Demokrasi Berparlimen (n) perkongsian kuasa antara kaum
(h) keperluan tempatan (o) membentuk kerajaan
2 (a) Yang di-Pertuan Agong (p) berkongsi kuasa
(b) Timbalan Yang di-Pertuan Agong 6 F1 Kita boleh menunjukkan taat setia dengan
(c) Bersetuju atau tidak bersetuju
(d) pelantikan jawatan tertentu mematuhi undang-undang negara
(e) perubahan dasar F2 Kita juga perlu menghormati pemimpin
(f) kedudukan istimewa F3 Menjaga keamanan negara
(g) Lembaga Pengampunan H3 Bersatu padu antara kaum
(h) persempadanan negeri F4 Menyokong dasar kerajaan
(i) pindaan perlembagaan F5 Muafakat dalam sesuatu isu negara
3 (a) pemerintah berkuasa mutlak F6 Mengekalkan keamanan negara
(b) Hukum Kanun Melaka [Terima mana-mana jawapan yang munasabah]
(c) Undang-Undang Laut Melaka
(d) konsep Islam Praktis ke Arah S P M
(e) ketua agama Islam
(f) Sistem Residen Kertas 1 2 A 3 D 4 D 5 A
(g) Sistem Penasihat 1 A 7 D 8 A 9 D 10 C
(h) pembesar negeri 6 B 12 D
(i) pembesar 1 1 D
(j) ketua dalam hal ehwal agama Islam
(k) Gabenor Jepun Kertas 2
(l) Malayan Union Bahagian A
(m) Raja England 1 (a) F1 Sebuah majlis persidangan bagi Raja-raja
(n) Gabenor
(o) Persekutuan Tanah Melayu 1948 Melayu
(p) Undang-Undang Tubuh F2 Membincangkan hal ehwal pentadbiran
(q) perundingan
(r) persetujuan Kerajaan Persekutuan dengan pihak British
(s) Ketua Utama Negara (b) F1 Memilih Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan
(t) pemerintah tertinggi negara
(u) pilihan raya Yang di-Pertuan Agong
F2 Bersetuju atau tidak bersetuju sebarang

undang-undang yang memerlukan
persetujuan Majlis Raja-Raja
F3 Memberikan nasihat berkaitan dengan
pelantikan jawatan tertentu

J6

CONTOH


Click to View FlipBook Version