The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Buku Pengurusan SIGS, 2019-12-07 01:24:39

BUKU PENGURUSAN SIGS 2020

BUKU PENGURUSAN SIGS 2020

1 Buku Panduan Pengurusan SIGS 2020

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT
3-4
BIL PERKARA
1 Surat Penurunan Kuasa Pengetua 5
MAKLUMAT SEKOLAH 6
2 Teras Perkhidmatan Awam / FPK / Visi / Misi 7
3 Logo dan Matlamat Sekolah 8
4 Piagam Pelanggan 9
5 Objektif / Matlamat Strategik 10 - 11
6 Dasar dan Objektif Kualiti 12
7 Standard Tugasan Akademik Guru 13 - 14
8 Carta Organisasi Sekolah 2020 15
9 Maklumat Perkhidmatan Guru 16
10 Carta Organisasi Staf Sokongan 17
11 Maklumat Perkhidmatan Staf Sokongan 18
12 Ahli Jawatankuasa PIBG / KSIB 2020 / 2021 19
13 Pelan Sekolah 20
14 Pelan Kebakaran Sekolah 21 - 22
15 Kedudukan Kelas 2020
16 Waktu Rasmi Persekolahan 24
TAKWIM 25
17 Kalander 2020 26 - 38
18 Perincian Persekolahan 2020 mengikut penggal / Cuti Umum 39 - 53
19 Takwim Kurikulum / HEM / Kokurikulum / Pengurusan Am 2020 54 - 55
20 Takwim Jabatan – Jabatan Akademik 56 - 57
21 Takwim Unit Bimbingan dan Kaunseling 58
22 Takwim Pusat Sumber
23 Takwim MAKDIS (Majlis Kegiatan Dakwah Sekolah) 60 - 67
PENGURUSAN AM 68 - 70
24 Jawatan Kuasa Pentadbiran & Pengurusan Sekolah 71 - 72
25 Jadual Guru Bertugas Mingguan 2020
26 Jadual Guru Bertugas Penyampaian Nilai Sivik di Perhimpunan 74
PENGURUSAN KURIKULUM 75 – 79
27 Carta Organisasi Pengurusan Kurikulum
28 Penataan Tugas Jawatan Kuasa Pengurusan Kurikulum 80
29 Pakej Mata pelajaran 2020 81
30 Takwim Mingguan PdPc dan E-Rekod 82 - 83
31 Jadual Pencerapan PdPc / E-Rekod dan Hasil Kerja Murid 2020 83
32 Jadual Penyemakan Buku Latihan Murid 84
33 Senarai Guru Tingkatan 2020 85
34 Takwim Peperiksaan Dalaman & Peperiksaan Awam 2020
PENGURUSAN HEM 87
35 Carta Organisasi Pengurusan HEM 88 - 92
36 Penataan Tugas Jawatan Kuasa Pengurusan HEM
PENGURUSAN KOKURIKULUM 94
37 Carta Organisasi Pengurusan Kokurikulum 95 - 98
38 Penataan Tugas Jawatan Kuasa Pengurusan Kokurikulum
39 Jadual Latihan Rumah Sukan 98
40 Jadual Perjumpaan Kokurikulum 98
41 Jadual Bertugas Perhimpunan Hari Kokurikulum 103
42 Tempat Perjumpaan Aktiviti Kokurikulum 103
LAMPIRAN
43 Instrumen Pencerapan Std. 4 SKPMG2

2 Buku Panduan Pengurusan SIGS 2020

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN (P) SULTAN IBRAHIM,

SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

Jalan Bendahara,

80100 Johor Bahru,

Johor. Tel : 07 - 2243050

Fax : 07 - 2237227

E-mail : [email protected]

Rujukan Kami : JEB1005/600-3/2

Tarikh : 01.01.2020

Semua Guru & Staf Sokongan,
SMK (P) Sultan Ibrahim,
Johor Bahru.

Tuan/Puan,

Pelantikan Rasmi
Tugas-tugas Khas Guru & Staf Sokongan,
Tahun Persekolahan 2020 SMK (P) Sultan Ibrahim

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sehubungan itu, dengan sukacitanya saya melantik tuan/puan sebagai Guru Khas
Bidang, Pengurus Tingkatan dan Menganggotai Jawatankuasa Tadbir Urus,
Jawatankuasa Kurikulum, Jawatankuasa Hal Ehwal Murid dan Jawatankuasa Kokurikulum
Sekolah bagi sesi persekolahan 2020 seperti yang disenaraikan dalam Buku Pengurusan
Sekolah 2020. Tugas tuan/puan juga tertakluk kepada sebarang perubahan oleh pihak
pentadbiran sekolah berdasarkan perubahan dalam perjawatan dan perkhidmatan
sepanjang tahun 2020.

3. Saya percaya tuan/puan mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang
diamanahkan berdasarkan kebolehan, keupayaan, minat dan komitmen yang telah
ditunjukkan demi meningkatkan kecemerlangan SMK (P) Sultan Ibrahim.

Sekian, Terima kasih.

‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’

Saya yang menjalankan amanah,

…………………………………………..
(ZURAIDAH BINTI SAID)
Pengetua,
SMK (P) Sultan Ibrahim,
Johor Bahru.

3 Buku Panduan Pengurusan SIGS 2020

SENARAI TUGAS 2020

Nama : __________________________________________________________________

Jawatan : _________________________________________________________________

Gred Jawatan : _________________________________________________________________

Bidang Tugasan / Tanggungjawab Catatan

Kurikulum

Hal Ehwal
Murid

Kokurikulum

Tugas-tugas Disahkan oleh,
Khas
………………………………
Tandatangan, ()
………………………………
()

4 Buku Panduan Pengurusan SIGS 2020

TERAS PERKHIDMATAN AWAM /
FPK / VISI / MISI

TERAS PERKHIDMATAN AWAM
▪ BERAZAM MENINGKATKAN MUTU PERKHIDMATAN
▪ BEKERJA DENGAN PENUH TANGGUNGJAWAB
▪ BERUSAHA MENGIKIS SIKAP MEMENTINGKAN DIRI
▪ BERKHIDMAT DENGAN PENUH MUHIBAH DAN KEMESRAAN
▪ BEKERJA KE ARAH MEMAJUKAN PEMIKIRAN RAKYAT DAN PEMBANGUNAN
NEGARA
▪ BEKERJASAMA DALAM MEMBANTERAS KELEMAHAN DAN MUSUH-MUSUH
NEGARA
▪ BERPEGANG TEGUH KEPADA AGAMA

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN ( FPK )
PENDIDIKAN DI MALAYSIA ADALAH SUATU USAHA BERTERUSAN KE ARAH LEBIH
MEMPERKEMBANGKAN POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN BERSEPADU
UNTUK MELAHIRKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONIS DARI SEGI INTELEK,
ROHANI, EMOSI DAN JASMANI BERDASARKAN KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN
KEPADA TUHAN. USAHA INI BERTUJUAN UNTUK MELAHIRKAN WARGANEGARA
MALAYSIA YANG BERILMU PENGETAHUAN, BERKETERAMPILAN, BERAKHLAK MULIA,
BERTANGGUNGJAWAB DAN BERKEUPAYAAN MENCAPAI KESEJAHTERAAN DIRI SERTA
MEMBERI SUMBANGAN TERHADAP KEHARMONIAN DAN KEMAKMURAN KELUARGA,
MASYARAKAT DAN NEGARA.

VISI
PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

MISI
MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN

POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

5 Buku Panduan Pengurusan SIGS 2020

LOGO DAN MATLAMAT SEKOLAH

LOGO SEKOLAH

Di bahagian atasnya bertulis dengan nama sekolah, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan
Perempuan Sultan Ibrahim dengan cogan kata sekolah
“Bertugas Maju Cuba Bersungguh”.

Hijau dan putih ialah warna sekolah yang melambangkan “Remaja dan kesucian”.
Tiga bintang bermula dari kiri melambangkan pembelajaran, bintang yang di tengah-tengah
menjadi lambang kepada kematangan dan pemikiran yang luas. Manakala yang terkanan

sekali melambangkan kesungguhan.
Dengan pembelajaran dan kesungguhan, seseorang itu akan memperoleh kematangan

dan mencapai puncak kejayaan dalam semua bidang.
TEMA

SIGS SEKOLAH YANG BERBUDI
MOTO SEKOLAH

BERTUGAS MAJU CUBA BERSUNGGUH

MATLAMAT
PRODUCING CAPABLE AND VERSATILE LEADERS
MELAHIRKAN PEMIMPIN YANG BERKEBOLEHAN DAN BERKETRAMPILAN

6 Buku Panduan Pengurusan SIGS 2020

PIAGAM PELANGGAN

KPI
PIAGAM PELANGGAN
SMK (P) SULTAN IBRAHIM, JOHOR BAHRU

KAMI WARGA
SMK (P) SULTAN IBRAHIM
DENGAN PENUH TEKAD DAN ILTIZAM,
BERIKRAR DAN BERJANJI
AKAN MENUMPUKAN SELURUH TENAGA DAN USAHA KAMI

UNTUK
Memastikan sistem pendidikan berjalan dengan baik di sekolah ini bagi memenuhi
kehendak individu, masyarakat, Kementerian Pelajaran, bangsa, agama dan Negara agar tercapai
matlamat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025.
Memastikan kami peka dan responsif kepada kehendak dan keperluan pelanggan dengan
memberikan layanan mesra, perkhidmatan yang cukup dan jawapan yang segera kepada setiap
pelanggan yang berurusan dengan kami.
Memastikan sekolah ini dapat menyediakan tempat belajar yang selesa kepada anak didik
dan bimbingan yang sewajarnya dengan kerjasama pelanggan.
Memastikan sistem pendidikan di sekolah ini menghasilkan anak didik yang mempunyai
personaliti positif, bermotivasi dan berketerampilan demi meningkatkan pencapaian akademik dan
kokurikulum.
Memastikan guru-guru sentiasa berdedikasi, beriltizam, berdisiplin, bertanggungjawab,
inovatif dan produktif supaya dapat berkhidmat dengan cekap dan berkesan sepanjang masa.
Memastikan kami sentiasa bersedia dan sanggup menerima pendapat, cadangan, syor dan
teguran yang membina daripada semua pihak demi meningkatkan prestasi perkhidmatan dan
kecemerlangan akademik dan kokurikulum.

7 Buku Panduan Pengurusan SIGS 2020

OBJEKTIF / MATLAMAT STRATEGIK

OBJEKTIF SEKOLAH
Objektif sekolah adalah untuk melahirkan modal insan yang menguasai ilmu dan
kemahiran tinggi, berfikiran progresif, menjunjung nilai budaya bangsa, memiliki semangat
patriotisme yang utuh, mempunyai daya saing yang tinggi dan berwibawa dengan mengutamakan
perpaduan dan integrasi nasional.

MATLAMAT STRATEGIK SEKOLAH
SIGS AKAN MEMASTIKAN SUPAYA

➢ PT3 – Lulus 100%
➢ SPM – Lulus 100 % ,Gred purata 2.00,

Pelajar Cemerlang 30 % daripada jumlah calon
➢ Cemerlang dalam pertandingan yang disertai.
➢ Guru-guru berwatak pendidik, berilmu dan berkemahiran tinggi dalam bidangnya.
➢ Pelajar-pelajar mempunyai minda kelas pertama , tinggi nilai budayanya, berkemahiran dan

berdaya saing serta berupaya menghadapi cabaran glokal dan global .
➢ Persekitaran sekolah yang kondusif, ceria dan selamat.
➢ Menyediakan akses kepada pendidikan berkualiti selaras dengan aspirasi NKRA

pendidikan
➢ Melahirkan insan yang berbudi dan pemimpin masa depan yang berkebolehan dan

berketrampilan.

8 Buku Panduan Pengurusan SIGS 2020

DASAR DAN OBJEKTIF KUALITI

DASAR KUALITI
SMK (P) Sultan Ibrahim, Johor Bahru (SIGS) komited untuk menyediakan dan melaksanakan
pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti bagi memenuhi keperluan pelanggan. Adalah
menjadi komitmen pihak pengurusan dan semua anggota untuk mematuhi keperluan-keperluan
SPSK dan meningkatkan keberkesanannya secara berterusan.
Bagi memastikan tujuan ini, Dasar Kualiti beserta dengan objektifnya disemak semula semasa
Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan untuk memastikan kesesuaiannya yang berterusan. Dasar
Kualiti ini disebar luas kepada seluruh anggota SIGS melalui media cetak, taklimat pengurusan
dan papan kenyataan untuk difahami dan dihayati.

OBJEKTIF KUALITI

Objektif SPSK SMK ( P )Sultan Ibrahim, Johor Bahru ( SIGS ) adalah
a. melaksanakan 100% pengajaran dan pembelajaran berdasarkan Rancangan Pelajaran
Tahunan / DSKP (KSSM) .
b. Memastikan pencapaian murid mencapai 100% lulus keseluruhan atau peningkatan 3 % dari
tahun sebelumnya dalam setiap mata pelajaran bagi peperiksaan Pertengahan Tahun, Akhir
Tahun PT3/SPM.
c. Memastikan 100 % murid SMK ( P )Sultan Ibrahim, Johor Bahru ( SIGS ) mendapat
perkhidmatan Bimbingan dalam Kemahiran Belajar, Pembangunan Diri Murid, Motivasi dan
Kerjaya, melainkan berlaku perkara-perkara yang di luar kawalan sekolah.
d. 100 % aduan dan maklum balas pelanggan akan dilayan sebagaimana yang dinyatakan dalam
Prosedur Kualiti Aduan dan Maklum Balas Pelanggan.
e. Melaksanakan Pengurusan Kewangan Tanpa Teguran Audit.

9 Buku Panduan Pengurusan SIGS 2020

STANDARD TUGASAN AKADEMIK

GURU SMK (P) SULTAN IBRAHIM, JB

1. Penghasilan kerja
1.1 Kuantiti hasil kerja *

1.1.1 Melaksanakan tugas mengajar subjek dan bagi tingkatan yang diarahkan seperti yang
tercatat di jadual waktu.

1.1.2 Mengendalikan kelas bimbingan dan pemulihan bagi membantu pelajar yang lemah.
1.1.3 Mengendalikan kelas intensif sebagai persediaan peperiksaan awam.
1.1.4 Mengendalikan segala urusan panitia mata pelajaran yang di ajar.
1.1.5 Mengendalikan aktiviti-aktiviti ko-kurikulum akademik yang dirancang sepanjang tahun

dengan mengambil kira penglibatan seberapa ramai pelajar yang mungkin.
1.1.6 Mengendalikan 2 ujian formatif dan 2 ujian sumatif dalam setahun.

1.2 Kualiti hasil kerja

1.2.1 Penyediaan buku rekod mengajar (E-REKOD) adalah sempurna, teratur dan teliti.
1.2.2 Perancangan harian tidak berunsurkan ‘cut and paste’ (setara bagi semua kelas yang di ajar

dalam hari yang sama) tanpa mengambil kira prestasi serta latar belakang pelajar yang
berbeza.
1.2.3 Membuat catatan dalam buku rekod mengajar, perkara atau pendekatan yang perlu
diubahsuai dalam pengajaran akan datang seandainya pdpc yang telah dilaksanakan kurang
berkesan.
1.2.4 Menyemak hasil latihan pelajar pada setiap helaian dengan teliti.
1.2.5 Hasil kerja adalah sewajar dengan kewangan yang dibelanjakan (PCG pelajar)

1.3 Ketepatan masa

1.3.1 Menyempurnakan kerja-kerja yang ditetapkan panitia/ pentadbiran sebelum atau pada tarikh
yang ditetapkan.

1.3.2 Menanda kertas ujian dan menyerahkan markah pelajar menepati tarikh yang ditetapkan
oleh setiausaha peperiksaan.

1.4 Keberkesanan hasil kerja

1.4.1 Bahan modul PdPc yang dihasilkan berkesan dan menjadi contoh guru-guru yang lain.
1.4.2 Hasil pengajaran guru memberi impak kepada perubahan tingkah laku pelajar dari perspektif

Akademik.

2. Pengetahuan dan Kemahiran
2.1 Ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kerja

2.1.1 Mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan kemahiran/ kepakaran dalam menghasilkan kerja
yang meliputi kebolehan:
2.1.1.1 mengenalpasti,
2.1.1.2 menganalisis,
2.1.1.3 menyelesaikan masalah

2.2 Pelaksanaan dasar, peraturan dan arahan pentadbiran

2.2.1 Berada di dalam kelas selewat-lewatnya 3 minit selepas tamat waktu dan keluar dari kelas
sebaik sahaja loceng berbunyi kecuali ketika mengawas peperiksaan dan kelas berisiko
tinggi.

2.2.2 Membuat review setiap penggal atas pengajaran topik- topik yang ditetapkan dalam
Rancangan Tahunan dan membuat pengubahsuaian.

2.2.3 Akur dengan Akta Pendidikan, peraturan-peraturan berkaitan dan surat pekeliling ikhtisas

10 Buku Panduan Pengurusan SIGS 2020

berkenaan akademik.
2.2.4 Memaklumkan kepada pengetua perkara- perkara/ dasar akademik yang memerlukan

perubahan pelaksanaan dengan kadar segera.

2.3 Keberkesanan komunikasi

2.3.1 Membuat teguran atas ketidaksempurnaan hasil kerja pelajar.
2.3.2 Suara guru jelas dan boleh didengari oleh pelajar di barisan terakhir dalam kelas.
2.3.3 Memastikan interaksi guru-pelajar dan pelajar-pelajar berlaku sekurang-kurangnya sepertiga

dari waktu PdP.
2.3.4 Memaklumkan kepada pentadbiran seandainya tidak dapat mengajar sesebuah kelas atas

urusan yang tidak dapat dielakkan.
2.3.5 Memaklumkan kepada pihak pengurusan seandainya terdapat perkara-perkara akademik

yang tidak dapat diselesaikan sendiri.

3. Kualiti Peribadi
3.1 Kebolehan mengelola

3.1.1 Memastikan keadaan dan suasana di dalam kelas adalah teratur dan bersih sebelum
memulakan PdPc.

3.1.2 Mengawal disiplin di dalam kelas untuk mengoptimumkan masa pengajaran.
3.1.3 Mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif sewaktu PdP sama ada di dalam atau di

luar bilik darjah.

3.2 Disiplin

3.2.1 Merancang P&P sekurang-kurangnya sehari sebelum pelaksanaannya.
3.2.2 Refleksi bagi setiap PdP dilakukan sebaik sahaja tamat pengajaran dan dicatat di dalam

buku rekod mengajar sebelum tamat kerja.
3.2.3 Menyemak hasil kerja murid selewat-lewatnya 2 hari selepas menerimanya.

3.3 Proaktif dan inovatif

3.3.1 Menyerahkan modul kelas ganti sekiranya tidak dapat hadir mengajar kelas berkenaan
kepada guru bertugas selewat-lewatnya sehari sebelum waktu PdPc tersebut.

3.3.2 Menyediakan pengajaran alternatif sekiranya PdPc kurang berkesan akibat gangguan seperti
hujan yang terlalu lebat (bising), cuaca (terlalu panas dan kipas tidak berfungsi), kehadiran
pelajar terlalu sedikit dari biasa, dsbnya.

3.3.3 Menghasilkan bahan bantu mengajar yang ‘mesra pelajar’ dan memberi impak kepada
PdPc.3

3.4 Menjalin hubungan dan kerjasama

3.4.1 Berkongsi maklumat, bahan ilmiah serta strategi pengajaran berkesan sesama rakan
sejawat.

3.4.2 Melaksanakan kerja-kerja panitia bersama rakan sejawat.
3.4.3 Menyerahkan bahan maklumat yang diperoleh dari kursus / taklimat berkenaan Panitia

kepada Ketua Panitia untuk dikongsi bersama rakan lain.
3.4.4 Mencari peluang membina jalinan kerja dengan pihak luar seperti guru-guru dari sekolah

lain, agensi berkaitan mata pelajaran, motivasi pelajar dan sebagainya.

11 Buku Panduan Pengurusan SIGS 2020

CARTA ORGANISA

PENGETUA
PN ZURAIDAH BIN

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PENOLONG KANA
PN MOLINA BINTI MOHAMMED

PENTADBIRAN KURIKULUM PENTADBIRAN HA

PERKEMBANGAN STAF JADUAL WAKTU DATA PELAJAR DIS
KAWALAN & PEPERIKSAAN JADUAL KEDATANGAN BIA
KESELAMATAN GURU KANAN DAFTAR KEMASUKAN TE
PEMBANGUNAN & PUSAT SUMBER / MEDIA SEKOLAH SIHAT BA
BEKALAN P.BESTARI PROGRAM SEKOLAH KE
KECERIAAN & JK DATA & MAKLUMAT RE
KEBERSIHAN PROGRAM KECEMERLANGAN SELAMAT BIM
PERAYAAN SEKOLAH SPSK AS
PENGURUSAN SAPS SM
AP
SEKOLAH KLUSTER ST
BAYARAN TAMBAHAN KA
PENGURUSAN STAF SP
3K
SOKONGAN
EMIS /
E-OPERASI /
ADAPP /
SKPMG2
PBPPP

GKMP GKMP GKMP GKMP
BAHASA SAINS TEKNIK & SAINS &
KEMASYARAKATAN VOKASIONAL MATEMATIK

KETUA PANITIA KETUA PANITIA
MATA PELAJARAN MATA PELAJARAN

KETUA PANITIA KETUA PANITIA
MATA PELAJARAN MATA PELAJARAN

GURU-GURU DAN

12 Buku Panduan Pengurusan SIGS 2020

ASI SEKOLAH 2020

A
NTI SAID

PIBG

AN (HEM) PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
PN SITI MAHANI BINTI ADNIN
AL EHWAL MURID
PENTADBIRAN PEMBANGUNAN
SIPLIN KOKURIKULUM
ASISWA PENYELARASAN
ESTIMONIAL & SIJIL-SIJIL KOKURIKULUM BADAN BERUNIFORM
ADAN PENGAWAS SETIAUSAHA SUKAN PERSATUAN & KELAB
EBAJIKAN PELAJAR PENGANJURAN PERMAINAN SUKAN & PERMAINAN
EKOD PERISTIWA SEKOLAH KOKURIKULUM ASRAMA KOAKADEMIK
MBINGAN & KAUNSELING SUKAN PREMIER KOPERASI
SRAMA MSSD MAJALAH
MM, MSSJ MPP
PDM, MSSM RIMUP
TUDM SPTS
ANTIN PAJSK
PBT SEGAK
K

GURU
BIMBINGAN DAN KAUNSELING

N MURID-MURID

MAKLUMAT PERKHIDMATAN

BIL NAMA GRED JAWATAN OPSYEN

1 Puan Zuraidah Binti Said DG54 Pengetua Sains / Matematik
DG52 Pen. Kanan Pentadbiran Bahasa Inggeris
2 Puan Molina Binti Mohammed
DG 52 Pen. Kanan HEM Kimia / Sains
3 DG52 Penolong Kanan KOKO Sejarah
DG44 Fizik
4 Puan Siti Mahani binti Adnin DG48 GKMP Kemanusiaan Prinsip Akaun
DG48 GKMP Sains dan Matematik B. Inggeris
5 Puan Ng Mei Lee DG48 GKMP Teknik & Vokasional Geografi / Sejarah
DG48 B. Jepun
6 Puan Marfiza Binti Mohtar GKMP Bahasa
DG48 Guru Media & Perpustakaan Pen. Islam
7 Puan Hajah Anisah Binti Mohamed
DG52 Guru Cemerlang Pen. Islam
8 Puan Hajah Sakinah Binti Ali DG48 Sejarah
DG48 Guru Cemerlang B. Melayu
9 Puan Hajah Normala Binti Haron
DG44 Guru Penolong Pen. Islam
10 Cik Chee Lee Sia Guru Penolong
DG48 Guru Penolong Pengajian Melayu
11 Tuan Haji Mohd Ali Khanafiah Bin Mohd Bimbingan &
Khayat DG44 Guru Cemerlang Kauseling
Matematik /
12 Puan Hajah Sharimah Binti Ismail DG44 Guru Kaunseling Komputer
Kemahiran Hidup
13 Puan Nam Liang Chen DG44 Guru Kaunseling Biology
DG44 Biologi
14 Puan Maliha Binti Mohd Badri DG44 Guru Penyelaras Bestari / Sains
DG44 ICT Matematik
15 Puan Fadzilah Binti Abd DG48 Matematik /
Rahman@Lahmat Guru Penolong M.Tambahan
DG44 Guru Penolong Perniagaan
16 Puan Rosita Binti Husin Guru Penolong Matematik
DG44 Guru Penolong Matematik
17 Puan Rafidah Binti Abdul Samat DG44 Guru Penolong Matematik /
DG44 Komputer
18 Encik Mohd Fitri Bin Ahmad Guru Penolong
DG44
19 Puan Faizah Binti Idris Guru Penolong
20 Encik Shamsul Nazly Bin Jumain Guru Penolong
21 Puan Haslina Binti Abd Samat Guru Penolong
22 Puan Hajah Hayati Binti Tobiaany
23 Puan Yew Yen Keat Guru Penolong

24 Puan Nor Haslinda Binti Mat Junoh

25 Puan Norma Binti Mat Nor

26 Puan Sia Wan Ying

27 Cik Emyrah Binti Rasly

28 Puan Farawahidah Binti Hj. Zainal
Abidin

13 Buku Panduan Pengurusan SIGS 2020

N GURU-GURU TAHUN 2020

MULA KELULUSAN TARIKH PENGALAMAN
BERTUGAS MENGAJAR
AKADEMIK IKHTISAS DILANTIK DISAHKAN
DI SIGS 01.08.1986 12.04.1988 34 Tahun
ISM Bac Pendidikan 01.09.1993 01.09.1996 27 Tahun
10.09.2017 B.Ed TESL (Hons.) B.Ed. (Hons.)

07.04.2014

04.12.2017 B.Sc (Chemistry) Dip. Pendidikan 01.09.1993 01.09.1996 27 Tahun
01.06.1995 B.A (Hons)(Edc) - 01.08.1991 01.08.1994 29 Tahun
01.06.2009 03.01.2006 03.01.2007 14 Tahun
01.01.2011 B.Sc. (Hons) Dip. Pendidikan 01.09.1994 01.09.1997 26 Tahun
01.03.1998 B.B.A KPLI 01.08.1996 01.08.1999 24 Tahun
03.07.1996 03.07.1996 01.07.1997 24 Tahun
16.02.2005 B.Ed (TESL) (H) B. Ed (TESL) (H) 01.01.1990 01.01.1991 30 Tahun
B.A (Hons) Dip. Pendidikan
01.07.2003 B.Sc (Hons) 01.07.2005 01.07.2006 15 Tahun
PSR (PC)
03.06.1990 Usuluddin (Hons) 03.06.1990 01.09.1990 30 Tahun
06.05.1996 KPLI-KDC 01.08.1996 01.08.1999 24 Tahun
06.01.1997 B.A (Hons) M. Ed 06.01.1997 01.08.2000 23 Tahun
B.A (Hons) Dip. Pendidikan
16.07.2009 B.A (Hons) Dip.Pendidikan 15.02.2007 15.02.2008 13 Tahun
Dip. Pendidikan
01.08.2012 B.Edu (Hons) 01.01.1990 01.01.1991 30 Tahun
B.Edu
26.12.2016 ISM 01.11.2007 28.11.2008 13 Tahun
S. Perguruan
01.11.2007 ISM 13 Tahun
-
01.01.1995 B.Edu (Hons) 25 Tahun
01.12.2009 - 01.11.2007 29.11.2009 18 Tahun
01.06.2011 B.Sc 18 Tahun
01.01.2005 B.A. (Hons) S.Perguruan 01.01.1995 01.01.1996 17 Tahun
16.05.2003 B.Edu.Sc (Hons) KPLI 15.01.2002 15.01.2003 25 Tahun
B.Sc. Ed (Hons) - 23.09.2002 28.08.2004
25.06.2005 B.Ed. (Math) (H) 21.01.2003 20.01.2004 16 Tahun
Dip. Pendidikan 01.01.1995 01.01.1998
01.01.2006 B.A (Hons) (Sc) Dip. Pendidikan 16 Tahun
01.01.2009 02.01.2004 02.01.2005 15 Tahun
01.02.2014 B. Edu. Mgt (H) KPLI 15 Tahun
B.Sc.Edu 01.03.2004 26.10.2005
15.01.2007 ISM - 12.09.2005 23.03.2007 13 Tahun
- 12.09.2005 22.09.2006
B.Sc. Ed (Hons) Bac Pendidikn
15.01.2007 15.02.2008
-

BIL NAMA GRED JAWATAN OPSYEN

29 Cik Siti Khatijah Binti Sakir DG44 Guru Penolong Biologi
30 Puan Zubaidah Binti Osaman DG44 Guru Penolong Bahasa Melayu
31 Puan Ng Yin Yin DG44 Guru Penolong TESL
32 Puan Nor Faizah Binti Ghaza DG44 Guru Penolong Perakaunan
33 Puan Siti Roshadah Binti Rozari DG44 Guru Penolong Teknologi Makluma
34 Encik Tuah Bin Ishak DG44 Guru Penolong Sains

35 Puan Nor Bee Binti Hamidon DG44 Guru Penolong Kem. Hidup/ PJK

36 Puan Sabrina Binti Zakaria DG44 Guru Penolong English
DG44 Guru Penolong Sukan
37 Puan Nurul Asyikin Binti Jalil DG44 Guru Penolong ICT / Science
DG44 Guru Penolong Muzik
38 Puan Efa Elfrieda Binti Abu Bakar DG44 Guru Penolong Agama Pendidikan Islam
DG41 Guru Penolong Geografi
39 Encik Rohazuddin Bin Hassan
DG41 Guru Penolong Sejarah
40 Puan Nur Fateha Binti Abd Samat
DG41 Guru Penolong Bahasa Melayu
41 Puan Norizan Binti Ismail DG41 Guru Penolong Biology
DG41 Guru Penolong Bahasa Inggeris
42 Cik Nursuhadah Binti Mohamad DG41 Guru Penolong Pend. Moral/PSK
Ramdzan DG41 Guru Penolong Pend. Moral/PSK
DG41 Guru Penolong Matematik
43 Puan Siti Nor Suziana Binti Zulkifli DG41 Guru Penolong Muzik

44 Puan Nornazihan Binti Mohamed DG41 Guru Penolong Fizik

45 Puan Nurul Syahirah Binti Mazlan DG41 Guru Penolong Bahasa Cina

46 Cik Nurul Aziha Binti Asmuni DG41 Guru Penolong TESL

47 Puan Asmauni Arina Binti Ab Wahab DG41 Guru Penolong Bahasa Melayu
Keusahawan &
48 Cik Lim Bee Ling DG41 Guru Penolong Perdagangan

49 Encik Mohd Redzuan Bin Zulkifli DG41 Guru Penolong Pend. Seni Visual

50 Puan Nurulnadirah Binti Ahamad DG44 Guru Penolong Biologi / Sains
Dormad DG41 Guru Penolong Biologi /Matematik
DG41 Guru Penolong Sains Sukan
51 Encik Ng Kian Hong DG41 Guru Penolong Sains Pertanian

52 Puan Siti Nurul Shahira Binti Mohd
Fauzi

53 Puan Nur Farahana Binti Zakaria

54 Puan Farah Liyana Binti Johari

55 Puan Madihaturrahmah Binti
Aminuddin

56 Pn. Idayu Suryani Binti . Rahim

57 Cik Nurfarzana Binti Jamaludin

58 Pn. Noraina Bint Abdullah

59 En. Khairul Rhidzuan Bin Yusof

14 Buku Panduan Pengurusan SIGS 2020

MULA KELULUSAN TARIKH PENGALAMAN
BERTUGAS MENGAJAR
AKADEMIK IKHTISAS DILANTIK DISAHKAN
DI SIGS 13 Tahun
08.03.2017 ISM - 29.03.2007 29.07.2008 13 Tahun
01.01.2010 ISM B.Edu 01.11.2007 01.08.2009 12 Tahun
01.08.2008 B. Ed (TESL) 10.11.2008 10.11.2011 12 Tahun
21.04.2008 B.Edu.ACC (H) - 21.04.2008 21.04.2009 12 Tahun
at 01.01.2011 B.Edu (Hons) - 02.01.2008 26.11.2009 12 Tahun
02.06.2008 B.Sc - 01.09.2008 01.09.2009
ISM (Sains B.Edu
13.07.2015 Gunaan) 01.01.2008 01.08.2009 12 Tahun
B. Edu (Hons) Dip. Pendidikan
28.12.2009 B.Sc.Edu 28.12.2009 01.07.2011 12 Tahun
26.10.2009 B.Edu Dip. Pendidikan 26.10.2009 02.07.2011 12 Tahun
16.02.2011 ISM B.Sc.Edu 16.02.2011 15.02.2008 9 Tahun
01.01.2012 ISM - 27.06.2011 23.06.2013 9 Tahun
07.02.2011 ISM 07.02.2011 05.10.2012 9 Tahun
01.07.2013 Bac Pendidikan 01.07.2013 26.09.2014 7 Tahun
Bac Pendidikan
01.07.2013 Bac Pendidikan

01.07.2013 ISM Bac Pendidikan 01.07.2013 06.09.2014 7 Tahun
01.07. 2014
19.12.2016 ISM Bac Pendidikan 01.07.2013 26.09.2014 7 Tahun
01.07.2014 ISM Bac Pendidikan 01.07.2014 21.04.2017 6 Tahun
01.07.2014 ISM Bac. Pendidikan 29.04.2014 07.04.2017 6 Tahun
19.01.2015 ISM Bac Pendidikan 01.07.2014 21.04.2017 6 Tahun
01.01.2016 ISM Bac Pendidikan 01.07.2014 15.04.2017 6 Tahun
ISM Bac. Pendidikan 19.01.2015 16.12.2017 5 Tahun
18.04.2016 ISM Bac. Pendidikan 19.01.2015 23.03.2018 5 Tahun

15.08.2016 ISM Bac. Pendidikan 18.04.2016 23.03.2018 4 Tahun

15.08.2016 ISM Bac. Pendidikan 15.08.2016 23.03.2018 4 Tahun

15.08.2016 ISM Bac. Pendidikan 15.08.2016 23.03.2018 4 Tahun

01.03.2017 ISM Bac. Pendidikan 15.08.2016 23.03.2018 4 Tahun

05.02.2018 ISM - 01.03.2017 3 Tahun

01.01.2019 ISM DPLI PSV 17.02.2014 02.10.2015 6 Tahun
18.02.2019 18 Tahun
18.02.2019 ISM - 21.08.2001 26.07.2003
07.07.2019 ISM - 18.02.2019 Belum
ISM - 18.02.2019 Belum
ISM -

CARTA ORGANISASI S

P

PENOLONG KANAN PEN
KOKURIKULUM P

KETUA P

PEM. TADBIR N19 PEMBANTU

JURUTEKNIK
KOMPUTER FT19

PO PO PEMANDU H11 PEMAN
PEJABAT PEJABAT

N11 N1

15 Buku Panduan Pengurusan SIGS 2020

STAF SOKONGAN 2020

PENGETUA

NOLONG KANAN PENOLONG KANAN
PENTADBIRAN HAL EHWAL MURID

PEMBANTU TADBIR

MAKMAL C19 PENYELIA
PEMBANTU MAKMAL C19 ASRAMA N19

PEMBANTU MAKMAL C19
PEMBANTU MAKMAL C19
PEMBANTU MAKMAL C19

NDU H11

MAKLUMAT PERKHIDMATAN S

BIL NAMA GRED JAWATAN MULA BER
DI SI
1 Puan Wanita@Watina Binti Hj A. Kadir N22 Ketua Pembantu Tadbir
16.04.
2 Puan Azizah Binti Ahmad C19 Pembantu Makmal 16.09.
12.04.
3 Puan Norsilah Binti Abu Bakar C19 Pembantu Makmal 01.07.
02.01.
4 Puan Anizah Binti Samin C22 Pembantu Makmal 07.11.
15.082
5 Puan Alifah Bt Misran C19 Pembantu Makmal 27.06.

6 Encik Mohd Roslan Bin Kaliwon C22 Pembantu Makmal 18.01.

7 Puan Noradila liana Binti Hj. Noh N11 Pembantu Operasi 08.02.
18.12.
8 Encik Amir Firdaus Bin A. Wahab FT19 Juruteknik Komputer 06.02.
9 Encik Zainal Ariffin Bin Senin
H11 Pemandu Kenderaan
Bermotor

10 Encik Azman Bin Hassan N1 Pembantu Am Pejabat

11 Puan Nuraliyah Binti Sahid N19 Penyelia Asrama

12 Puan Norhayanti Binti Yahya N19 Penyelia Asrama

16 Buku Panduan Pengurusan SIGS 2020

STAF SOKONGAN TAHUN 2020

RTUGAS KELULUSAN TEMPAT TARIKH PENGALAMAN
IGS AKADEMIK BERTUGAS BERKHIDMAT
DILANTIK DISAHKAN
.2012 SPM Pejabat 25 Tahun
.2004 STPM Makmal 01.09.1994 04.11.1997 15 Tahun
.2004 DIPLOMA Makmal 01.10.2004 07.06.2006 15 Tahun
.2015 SPM Makmal 12.04.2004 04.08.2006 22 Tahun
.2014 SPM Makmal 01.08.1997 01.08.2000 15 Tahun
.2019 SPM Makmal 16.09.2004 07.04.2006 15 Tahun
2019 SPM Pejabat 23.09.2004 23.09.2005 15 Tahun
.2009 SPM Makmal Komputer 30.04.2004 30.05.2005 10 Tahun
27.06.2009 07.04.2011
.2010 SPM Pejabat 9 Tahun
10.01.2010 10.01.2012
.2010 SRP Pejabat 13 Tahun
.2014 STPM Asrama 02.02.2006 02.02.2007 5 Tahun
2018 DIPLOMA Asrama 18.12.2014 18.12.2015 1 Tahun
05.02.2018
Belum

AHLI JAWATANKUASA PIBG
SESI 2020 / 2021

Ex-Officio Pn. Zuraidah Binti Said
Yang Dipertua
Naib YangDipertua En. Mohd Radzi bin Harunarrashid
Setiausaha Kehormat
Penolong Setiausaha Pn. Siti Harlina Bte Ahmad
Bendahari Kehormat
Penolong Bendahari Pn. Norma Binti Mat Nor

AJK PIBG (Ibu Bapa) Pn. Nornazihan Binti Muhamed

AJK PIBG (Guru) Pn. Idayu Suryani Binti A. Rahim

Pn. Nurul Nadirah Binti Ahamad Dormad

En. Cheng Chee Kong
En. Raman A/L Batumalai
En. Jamhari Bin Jumri
Pn. Sharifah Roziah Bte Syed Abdul Ghafar
Pn. Helen Joo Shwu Fung

Pn. Hajah Sakinah binti Ali
Pn. Marfiza Binti Mohtar
Pn. Nurul Syahirah binti Mazlan
Cik Nursuhadah binti Mohamed Ramdzan

AHLI JAWATANKUASA KSIB
SESI 2020 / 2021

Pengerusi En. Mohd Nasir Bin Ahmad
Naib Pengerusi
Setiausaha En. Zulkifle Bin Abdul Majid
Penolong Setiausaha
Pn. Norizan Binti Ismail
AJK KSIB (Ibu Bapa)
Cik Lim Bee Ling
AJK KSIB (Guru)
En. Zulkifli Bin Hamzah
Pn. Maniza Bte Hj. Sulaiman
Pn. Norbaiyah Bte Mohd Yusof
Pn. Salmizana Bte Saniman
Pn. Haslin Bin Majid
Pn. Tan Moi Moi
Tn. Hj. Syed Abd. Kadir Bin Syed Hadad
Pn. Kamaliza Bte Kamin

Tn. Hj. Mohd Ali Khanafiah Bin Mohd Khayat
Pn. Rafidah Binti Abdul Samad

17 Buku Panduan Pengurusan SIGS 2020

PELAN SEKOLAH

18 Buku Panduan Pengurusan SIGS 2020

PELAN KEBAKARAN

19 Buku Panduan Pengurusan SIGS 2020

KEDUDUKAN KELAS 2020

BIL KELAS LOKASI BLOK

1 5A (DLP) BB B

2 5B BB B

3 5C BB B

3 5D B1 B

4 - B1 B

5 5E B1 B

6 3A (DLP) B1 B

7 1A (DLP) C2 C

8 3B C2 C

6 2F C3 C

7 3C C3 C

8 3D C3 C

9 3E C3 C

10 3F C3 C

11 2E C4 C

12 2D C4 C

13 2C C4 C

14 2B C4 C

15 2A (DLP) C4 C

16 4C D3 D

17 4D D3 D

18 4E D3 D

19 1B D3 D

21 1C D4 D

22 1D D4 D

23 1E D4 D

24 1F D4 D

28 4B E4 E

29 4A (DLP) E4 E

NAMA-NAMA KELAS TAHUN 2020

A AUTENTIK D DINAMIK
B BITARA E ELIT
C CENDEKIA F
FUTURIS

20 Buku Panduan Pengurusan SIGS 2020

WAKTU RASMI PERSEKOLAHAN 2020

HARI AHAD, ISNIN, SELASA, KHAMIS

MASA WAKTU MASA WAKTU MINIT

1 TING.1, 2 1 TING.3, 4 & 5 30
2 7.30 – 8.00 2 7.30 – 8.00 30
3 8.00 – 8.30 3 8.00 – 8.30 30
4 8.30 – 9.00 4 8.30 – 9.00 30
5 9.00 – 9.30 5 9.00 – 9.30 30
REHAT 9.30 – 10.00 6 9.30 – 10.00 30
6 10.00 – 10.20 REHAT 20
7 10.20 – 10.50 7 10.00 – 10.30 30
8 10.50 – 11.20 8 10.30 – 10.50 30
9 11.20 – 11.50 9 10.50 – 11.20 30
10 11.50 – 12.20 tgh 10 11.20 – 11.50 30
11 12.20 – 12.50 11 11.50 – 12.20 tgh 30
12 12.50 – 1.20 12 12.20 – 12.50 30
13** 1.20 – 1.50 13** 12.50 – 1.20 40
1.50– 2.30
1.20 – 1.50
1.50– 2.30

Waktu ** 13 : Guru-guru subjek semua tingkatan akan membenarkan pelajar muslim
turun ke surau bersembahyang pada jam 2.15ptg sehingga 2.30ptg. Manakala pelajar non-
muslim / pelajar tidak boleh bersembahyang akan bersama guru subjek di dalam kelas utk
PdPC sehingga jam 2.30ptg.

21 Buku Panduan Pengurusan SIGS 2020

JADUAL HARI RABU

MASA WAKTU MASA WAKTU MINIT
30
1 TING.1, 2 1 TING. 3, 4 & 5 30
2 7.30 – 8.00 2 7.30 – 8.00 30
3 8.00 – 8.30 3 8.00 – 8.30 30
4 8.30 – 9.00 4 8.30 – 9.00 30
5 9.00 – 9.30 5 9.00 – 9.30 30
REHAT 9.30 – 10.00 6 9.30 – 10.00 20
6 10.00 – 10.20 REHAT 30
7 10.20 – 10.50 7 10.00 – 10.30 30
8 10.50 – 11.20 8 10.30 – 10.50
11.20 – 11.50 10.50 – 11.20 30
9 11.20 – 11.50
120
AKTIVITI KOKURIKULUM UNTUK SEMUA PELAJAR
11.50 – 12.20 tgh

Perhimpunan Koko

12.20 – 2.20ptg

10 – 13 Aktiviti Kokurikulum
• Badan Beruniform
• Kelab / Persatuan
• Sukan / Permainan

** Waktu Ujian / Peperiksaan : Kegiatan kokurikulum ditangguhkan. Jadual pada hari
Rabu akan menjadi 40 minit setiap waktu. Guru-guru akan diberikan relief tetap pada
waktu akhir utk memantau pelajar semasa Ujian / Peperiksaan.

22 Buku Panduan Pengurusan SIGS 2020

23 Buku Panduan Pengurusan SIGS 2020

KALENDAR
2020

JANUARI FEBRUARI MAC
Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa
123 4567
1234 1 8 9 10 11 12 13 14
5 6 7 8 9 10 11 2345678 15 16 17 18 19 20 21
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 22 23 24 25 26 27 28
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 29 30 31
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

APRIL MEI JUN
Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa

1234 12 12 3456
5 6 7 8 9 10 11 3456789 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30
31
JULAI SEPTEMBER
Ah Is Se Ra Kh Ju Sa OGOS Ah Is Se Ra Kh Ju Sa
Ah Is Se Ra Kh Ju Sa
1234 1 2345
5 6 7 8 9 10 11 1 6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18 2345678 13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25 9 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31 16 17 18 19 20 21 22 27 28 29 30
23 24 25 26 27 28 29
OKTOBER 30 31 DISEMBER
Ah Is Se Ra Kh Ju Sa Ah Is Se Ra Kh Ju Sa
NOVEMBER
123 Ah Is Se Ra Kh Ju Sa 1 2345
4 5 6 7 8 9 10 1234567 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 8 9 10 11 12 13 14 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 15 16 17 18 19 20 21 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 31 22 23 24 25 26 27 28 27 28 29 30 31
29 30

24 Buku Panduan Pengurusan SIGS 2020

PERINCIAN PERSEKOLAHAN TAHUN 2020
MENGIKUT PENGGAL

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
1 PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN HARI MINGGU
19
2 01.01.2020 31.01.2020 20 11
10 1
01.02.2020 29.02.2020 49
9
01.03.2020 12.03.2020 09
08 2
JUMLAH HARI 22 7
11 1
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
16
13.03.2020 21.03.2020
6
22.03.2020 31.03.2020

01.04.2020 30.04.2020

01.05.2020 21.05.2020

22.05.2020 JUMLAH HARI 41
07.06.2020 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
01.07.2020 16
06.06.2020 18
24.07.2020 30.06.2020 17
02.08.2020 23.07.2020 35
01.09.2020 JUMLAH HARI
01.10.2020 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 9
01.11.2020 01.08.2020 19
31.08.2020 21
20.11.2020 30.09.2020 20
31.10.2020 11
19.11.2020 71
JUMLAH HARI
CUTI AKHIR TAHUN 42
31.12.2020

Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am : 214
76
Jumlah Hari Cuti Penggal :

CUTI UMUM 2020

BIL HARI PELEPASAN AM TARIKH HARI
25 Januari 2020 Sabtu
1 Tahun Baru Cina 26 Januari 2020 Ahad
8 Februari 2020 Isnin
2 Thaipusam Jumaat
3 Hari Pekerja 1 Mei 2020 Ahad
24 Mei 2020 Isnin
4 Hari Raya Aidilfitri 25 Mei 2020 Isnin
31 Ogos 2020 Rabu
5 Hari Kebangsaan 16 September 2020 Sabtu
6 Hari Malaysia 14 November 2020 Jumaat
7 Hari Deepavali 25 Disember 2020
8 Hari Krismas

25 Buku Panduan Pengurusan SIGS 2020

TAKWIM KURIKULUM / HEM /
KOKURIKULUM & PENGURUSAN AM

DISEMBER 2019

DISEMBER 2019 KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PENGURUSAN
Minggu Tarikh Hari
PENYERAHAN HARI KRISMAS MESYUARAT
1 Ahad KEPUTUSAN PT3 2019 PENGURUSAN 1/2020
2 Isnin
3 Selasa MESY. J/KUASA MESYUARAT GURU
4 Rabu KURUKULUM 1/2020 1/2020
5 Khamis
6 Jumaat MESY. BIDANG/ MESY. J/KUASA MESY. J/KUASA
7 Sabtu MESY. PANITIA 1/2020 HEM 1/2020 KOKURIKULUM 1/2020
8 Ahad
9 Isnin
10 Selasa
11 Rabu

12 Khamis

13 Jumaat
14 Sabtu
15 Ahad
16 Isnin
17 Selasa
18 Rabu
19 Khamis
20 Jumaat
21 Sabtu
22 Ahad
23 Isnin
24 Selasa
25 Rabu

26 Khamis

27 Jumaat

28 Sabtu

29 Ahad

30 Isnin

31 Selasa PENDAFTARAN TING. 1
& PENDAFTARAN
AMAL JOHOR

26 Buku Panduan Pengurusan SIGS 2020

TAKWIM 2020

JANUARI

JANUARI 2020 KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PENGURUSAN
Minggu Tarikh Hari KP1
MINGGU SUAI KENAL
1 Rabu MURID TING 1 DAN AMAL

1 2 Khamis JOHOR
3 Jumaat
4 Sabtu SISKA

5 Ahad PERJUMPAAN PLC (1) MESYUARAT AMAL 1 MESYUARAT RUMAH
KEPIMPINAN BONGSU SUKAN/PENDAFTARAN
6 Isnin
2 7 Selasa KOKURIKULUM
(SP)
8 Rabu
9 Khamis LATIHAN RUMAH
10 Jumaat MERAH 1 & KUNING 1
11 Sabtu
LATIHAN RUMAH
12 Ahad BIRU 1 & HIJAU 1

13 Isnin PBB 1
3 14 Selasa
MESYUARAT MAJLIS
15 Rabu PELANTIKAN PEMIMPIN
16 Khamis
17 Jumaat PENCERAPAN PDPC PELANCARAN
18 Sabtu KALI PERTAMA PROGRAM SUMUR
19 Ahad BERMULA

20 Isnin LATIHAN RUMAH MESY. PENGURUSAN
MERAH 2 &KUNING 2 (2)
21 Selasa
4 LATIHAN RUMAH
BIRU 2 & HIJAU 2
22 Rabu
KP 2
23 Khamis
24 Jumaat PELANCARAN
25 Sabtu
26 Ahad PROGRAM SISKA
27 Isnin
28 Selasa MESYUARAT LATIHAN RUMAH
5
29 Rabu TATATERTIB MURID 1 MERAH 3 &KUNING 3

30 Khamis LATIHAN RUMAH
31 Jumaat
BIRU 3 & HIJAU 3

MAJLIS PELANTIKAN

PEMIMPIN

PBB2/KP3/SP

CUTI PERAYAAN YG DIPERUNTUKKAN OLEH KPM (TBC: 23.01.20)

CUTI AM: TAHUN BARU CINA
(25.01.20 – 26.01.20)

CUTI PERAYAAN YG DIPERUNTUKKAN OLEH KPM (TBC: 27.01.20)
LATIHAN RUMAH
BIRU 4 & HIJAU 4
LARIAN SIGS/HARI
USAHAWAN 1
PBB3/KP4/SP

27 Buku Panduan Pengurusan SIGS 2020

FEBRUARI

FEBRUARI 2020 KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PENGURUSAN
Minggu Tarikh Hari
LATIHAN RUMAH
5 1 Sabtu MERAH 4 &KUNING 4
2 Ahad
LATIHAN RUMAH
3 Isnin BIRU 5 & HIJAU 5

4 Selasa KEM KEPIMPINAN PBB4
6 5 Rabu PENGAWAS

6 Khamis SAMBUTAN TAHUN
7 Jumaat BARU CINA AMAL
8 Sabtu
9 Ahad CUTI AM : HARI THAIPUSAM
10 Isnin
LATIHAN RUMAH
11 Selasa MERAH 5 &KUNING 5
7
LATIHAN RUMAH
12 Rabu PERJUMPAAN PLC (2) BIRU 6 & HIJAU 6
13 Khamis
14 Jumaat KP 5
15 Sabtu
16 Ahad MESYUARAT SPBT 1 SUKANTARA MESY.PENGURUSAN (3)
17 Isnin
18 Selasa KEPIMPINAN MUDA PBB5
19 Rabu AMAL MESYUARAT
8 KOKURIKULUM &

20 Khamis SUKAN 2

21 Jumaat ACARA AKHIR SEBELUM
22 Sabtu SUKAN
23 Ahad
KP 6
24 Isnin RAPTAI SUKAN 1

25 Selasa MESYUARAT
9 INTERGRASI MURID 1

26 Rabu

27 Khamis
28 Jumaat
29 Sabtu

28 Buku Panduan Pengurusan SIGS 2020

MAC

MAC 2020 KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PENGURUSAN
Minggu Tarikh Hari MESYUARAT 3 K 1
LATIHAN RUMAH
1 Ahad MERAH 6 &KUNING 6
2 Isnin
LATIHAN RUMAH
3 Selasa BIRU 7 & HIJAU 7

10 4 Rabu PBB6
RAPTAI SUKAN 2
5 Khamis TEMASYA OLAHRAGA
KALI KE 60, 2020
6 Jumaat
7 Sabtu PBB7/KP7/SP
8 Ahad
9 Isnin UJIAN FORMATIF (1) MESYUARAT AMAL 2
10 Selasa SEMUA TINGKATAN
11 11 Rabu MESY.PENGURUSAN (4)
12 Khamis
13 Jumaat CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
14 Sabtu (13.03.20 – 21.03.20)
15 Ahad
16 Isnin AUDIT KEHADIRAN 1
17 Selasa CUTI AM : HARI KEPUTERAAN SULTAN JOHOR
CUTI 18 Rabu 1M 1S
19 Khamis KP 8
20 Jumaat
21 Sabtu 1M1S
22 Ahad
23 Isnin PROGRAM 1M1S
24 Selasa PERTUKARAN MURID 1M1S
AMAL/PERPADUAN
PERJUMPAAN PLC (3)
12 25 Rabu MESYUARAT PANITIA

(2)
26 Khamis
27 Jumaat
28 Sabtu
29 Ahad

13 30 Isnin

31 Selasa

29 Buku Panduan Pengurusan SIGS 2020

APRIL

APRIL 2020 KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PENGURUSAN
Minggu Tarikh Hari MAJLIS SERIBU LATIHAN KEBAKARAN PBB8/KP9/SP MESY.PENGURUSAN (5)
BINTANG ANUGERAH
1 Rabu KECEMERLANGAN 2019 1M1S
13 2 Khamis
PELANCARAN MINGGU PROGRAM PERINGKAT 1M1S
3 Jumaat AKADEMIK KEBANGSAAN - 1M1S
4 Sabtu KEPIMPINAN PBB 9
(MINGGU BAHASA) SDA IU DAY
5 Ahad SDA 1M1S
PERJUMPAAN PLC (4)
6 Isnin SDA 1M1S
7 Selasa PELANCARAN MINGGU 1M1S
14 8 Rabu AKADEMIK KHIDMAT KP10
MASYARAKAT SEK DAN 1M1S
9 Khamis (MINGGU SAINS DAN
MATEMATIK) AMAL
10 Jumaat
11 Sabtu PELANCARAN MINGGU
AKADEMIK
12 Ahad
(MINGGU TEKNIK DAN
13 Isnin VOKASIONAL)
15 14 Selasa
MESYUARAT DISIPLIN 1M1S
15 Rabu DAN PENGAWAS

16 Khamis 1M1S
17 Jumaat
18 Sabtu PBB10

19 Ahad 1M1S

20 Isnin CUTI AM : AWAL RAMADAN
16
AUDIT KEHADIRAN 2
21 Selasa
22 Rabu MESYUARAT AJK
23 Khamis TERTINGGI
24 Jumaat
25 Sabtu KOKURIKULUM
26 Ahad & SUKAN 2
27 Isnin
28 Selasa
17
29 Rabu

30 Khamis

30 Buku Panduan Pengurusan SIGS 2020

MEI

MEI 2020 KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PENGURUSAN

Minggu Tarikh Hari

17 1 Jumaat CUTI AM : HARI PEKERJA
2 Sabtu

3 Ahad

4 Isnin MESYUARAT
BANTUAN/KEBAJIKAN
PERJUMPAAN PLC (5)
5 Selasa
18 6 Rabu CUTI AM : HARI WESAK

7 Khamis PEPERIKSAAN CAKNA RAMADAN
8 Jumaat PERTENGAHAN TAHUN IFTAR RAMADAN
9 Sabtu
10 Ahad 2020
11 Isnin
12 Selasa TING. 4 & 5
(04 – 19 MEI 2020)
19 13 Rabu MESYUARAT MESY.PENGURUSAN (6)
TING. 1, 2, 3 KOKURIKULUM &
(13,14,17 -19 MEI 2020)
SUKAN 3

14 Khamis CUTI PERAYAAN YG DIPERUNTUKKAN OLEH KPM (HARI RAYA AIDILFITRI : 20 & 21 MEI 2020)
15 Jumaat
16 Sabtu CUTI PERTENGAHAN TAHUN
17 Ahad (22.05.20 – 06.06.20)
18 Isnin
19 Selasa CUTI AM : HARI RAYA AIDILFITRI
20 20 Rabu (24.05.20 – 25.05.20)
21 Khamis
22 Jumaat
23 Sabtu
24 Ahad
25 Isnin
26 Selasa
CUTI 27 Rabu
28 Khamis
29 Jumaat
30 Sabtu
31 Ahad

31 Buku Panduan Pengurusan SIGS 2020

JUN

JUN 2020 KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PENGURUSAN
MESY.PENGURUSAN (7)
Minggu Tarikh Hari PERJUMPAAN PLC (6)
HARI TERBUKA KALI
1 Isnin CUTI PERTENGAHAN TAHUN
1/2020 (22.05.20 – 06.06.20)
2 Selasa
MESYUARAT PANITIA(3) HARI KEPUTERAAN YDP AGONG
CUTI 3 Rabu MESY. AUDIT (06.06.20)
4 Khamis
AKADEMIK/DIALOG
5 Jumaat PRESTASI PEP.

6 Sabtu PERTGHAN TAHUN 2020

7 Ahad

8 Isnin 1M1S
1M1S
9 Selasa KP11
1M1S
21 10 Rabu

11 Khamis

12 Jumaat

13 Sabtu

14 Ahad UJIAN PSIKOMETRIK
AUDIT PRESTASI
15 Isnin 1M1S
16 Selasa MURID AMAL/SISKA
22 17 Rabu 1M1S
18 Khamis SAMBUTAN HARI PBB11
RAYA AMAL/GAWAI 1M1S
19 Jumaat
20 Sabtu

21 Ahad

22 Isnin KHIDMAT 1M1S
23 23 Selasa MASYARAKAT AMAL 1M1S
KP12
24 Rabu 1M1S

25 Khamis 1M1S
1M1S
26 Jumaat
27 Sabtu
28 Ahad
24 29 Isnin
30 Selasa

32 Buku Panduan Pengurusan SIGS 2020

JULAI

JULAI 2020 KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PENGURUSAN

Minggu Tarikh Hari PENCERAPAN PDPC KEPMPINAN AMAL PBB12
KALI KEDUA BERMULA SDA 1M1S
1 Rabu PERJUMPAAN PLC (7) SDA

24 2 Khamis KEM ROBOTIK
3 Jumaat SDA
SDA
4 Sabtu
LAWATAN SAMBIL
5 Ahad BELAJAR PENANDA

6 Isnin ARAS 1M1S MESY.PENGURUSAN (8)
7 Selasa SDA 1M1S
25 8 Rabu SDA KP13
9 Khamis 1M1S
10 Jumaat
11 Sabtu 1M1S
12 Ahad 1M1S
13 Isnin PBB13
14 Selasa
15 Rabu 1M1S
26
16 Khamis

17 Jumaat

18 Sabtu

PELANCARAN MINGGU

19 Ahad AKADEMIK
(SAINS

KEMASYARAKATAN)

20 Isnin MESYUARAT 3K 2 1M1S

21 Selasa 1M1S
27 MESYUARAT AGUNG

22 Rabu KOKURIKULUM
PBB14/KP14/SP
23 Khamis
1M1S

24 Jumaat

25 Sabtu CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
(24.07.20 – 01.08.19)
26 Ahad
CUTI AM : HARI RAYA HAJI
27 Isnin (31.07.20)

CUTI 28 Selasa
29 Rabu

30 Khamis

31 Jumaat

33 Buku Panduan Pengurusan SIGS 2020

OGOS

OGOS 2020 KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PENGURUSAN
Minggu Tarikh Hari MESY.PENGURUSAN (9)
PEP. PERCUBAAN SPM CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
1 Sabtu (03 – 19 OGOS 2020)
2 Ahad PEP. PERCUBAAN PT3 1M1S
3 Isnin 1M1S
4 Selasa (13, 16 – 19 OGOS KP15
28 5 Rabu 2020) 1M1S
6 Khamis
7 Jumaat MESYUARAT RIMUP 2
8 Sabtu
9 Ahad MESYUARAT AJK
10 Isnin TERTINGGI
11 Selasa
KOKURIKULUM &
29 12 Rabu SUKAN 3

13 Khamis UJIAN FORMATIF (2)
TING. 1, 2, 4
14 Jumaat
(13, 16 – 19 OGOS
15 Sabtu 2020)
16 Ahad

17 Isnin

18 Selasa

30 19 Rabu

20 Khamis CUTI AM: AWAL MUHARAM

21 Jumaat

22 Sabtu

23 Ahad PELANCARAN BULAN
KEMERDEKAAN
24 Isnin 1M1S
25 Selasa KEPIMPINAN AMAL 1M1S
31 26 Rabu PERJUMPAAN PLC (8) PBB15
27 Khamis 1M1S
28 Jumaat
29 Sabtu

32 30 Ahad SAMBUTAN AMBANG
31 Isnin KEMERDEKAAN
CUTI AM : HARI KEBANGSAAN

34 Buku Panduan Pengurusan SIGS 2020

SEPTEMBER

SEPTEMBER 2020 KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PENGURUSAN
Minggu Tarikh Hari SOLAT HAJAT AMAL
PERJUMPAAN PLC (9) 1M1S MESY.PENGURUSAN
1 Selasa KP16 (10)
2 Rabu MESY AUDIT 1M1S
32 3 Khamis AKADEMIK/DIALOG
4 Jumaat PRESTASI PEP AKHIR PENILAIAN
5 Sabtu KOKURIKULUM
6 Ahad TAHUN 2020 (PBB16, KP17, SP)
7 Isnin
8 Selasa KHIDMAT
MASYARAKAT AMAL 3
33 9 Rabu

10 Khamis

11 Jumaat

12 Sabtu

13 Ahad

14 Isnin MESYUARAT
34 15 Selasa AMAL/SAMBUTAN
HARI MALAYSIA AMAL
16 Rabu
17 Khamis CUTI AM : HARI MALAYSIA
18 Jumaat
19 Sabtu AUDIT KEHADIRAN
MURID
20 Ahad
KP17
21 Isnin CUTI AM : HARI HOL JOHOR

22 Selasa
35

23 Rabu

24 Khamis

25 Jumaat

26 Sabtu

27 Ahad

36 28 Isnin
29 Selasa

30 Rabu

35 Buku Panduan Pengurusan SIGS 2020

OKTOBER

OKTOBER 2020 KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PENGURUSAN
Minggu Tarikh Hari
MAJLIS SEJUTA KENANGAN /MAJLIS GRADUASI TING. 5 MESY.PENGURUSAN
1 Khamis (11)
36 2 Jumaat PEPERIKSAAN BERTULIS MESYUARAT AJK
PT3 TERTINGGI
3 Sabtu
4 Ahad (30 SEPT – 08 OKT. KOKURIKULUM &
5 Isnin 2020) SUKAN 4
6 Selasa
PEPERIKSAAN AKHIR
37 7 Rabu TAHUN 2020

8 Khamis TINGKATAN 4
9 Jumaat (05 – 22 OKT. 2020)
10 Sabtu
11 Ahad TINGKATAN 1 , 2
12 Isnin (18 – 22 OKT. 2020)
13 Selasa
38 14 Rabu PERJUMPAAN PLC (10)
15 Khamis
16 Jumaat PASCA PT3
17 Sabtu CUTI AM : SAMBUTAN MAULIDUR RASUL
18 Ahad
19 Isnin

20 Selasa
39 21 Rabu

22 Khamis
23 Jumaat
24 Sabtu
25 Ahad
26 Isnin
27 Selasa
40 28 Rabu
29 Khamis
30 Jumaat
31 Sabtu

36 Buku Panduan Pengurusan SIGS 2020

NOVEMBER

NOVEMBER 2020 KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PENGURUSAN
Minggu Tarikh Hari MESY AKHIR HEM MESY AKHIR GURU
MESY AKHIR MESYAKHIR
1 Ahad KURIKULUM/ KOKURIKULUM DAN
MESY PANITIA (4)
SUKAN

2 Isnin CUTI AM : DEEPAVALI
41 3 Selasa CUTI PERAYAAN YG DIPERUNTUKKAN OLEH KPM (HARI RAYA AIDILFITRI : 15 & 16 NOV. 2020)

4 Rabu MESY.PENGURUSAN
5 Khamis (12)
6 Jumaat
7 Sabtu HARI TERBUKA KALI KE-
8 Ahad 2/2020
9 Isnin
10 Selasa CUTI AKHIR TAHUN
42 11 Rabu (20.11.20 – 31.12.20)
12 Khamis
13 Jumaat
14 Sabtu
15 Ahad
16 Isnin

17 Selasa

43 18 Rabu

19 Khamis

20 Jumaat

21 Sabtu

22 Ahad

23 Isnin

24 Selasa

CUTI 25 Rabu

26 Khamis

27 Jumaat

28 Sabtu

CUTI 29 Ahad
30 Isnin

37 Buku Panduan Pengurusan SIGS 2020

DISEMBER 2020

DISEMBER 2020 KURIKULUM HEM KOKURIKULUM PENGURUSAN

Minggu Tarikh Hari CUTI AM : HARI KRISMAS
1 Selasa
2 Rabu
3 Khamis
4 Jumaat
5 Sabtu
6 Ahad
7 Isnin
8 Selasa
9 Rabu
10 Khamis
11 Jumaat
12 Sabtu
13 Ahad
14 Isnin
15 Selasa
16 Rabu
17 Khamis
18 Jumaat
19 Sabtu
20 Ahad
21 Isnin
22 Selasa
23 Rabu
24 Khamis
25 Jumaat
26 Sabtu
27 Ahad
28 Isnin
29 Selasa
30 Rabu
31 Khamis

38 Buku Panduan Pengurusan SIGS 2020

TAKWIM JABATAN SAINS
KEMASYARAKATAN TAHUN 2020

PANITIA PENDIDIKAN MORAL

BIL PROGRAM TARIKH / MASA SASARAN CATATAN

1 PLC-Lesson study and Sepanjang Tahun Semua guru Program PLC
Learning Walk 2020 Pend Moral
Semua guru Program PLC
2 Teacher Sharing Session Sepanjang Tahun Pend Moral
2020 Program
Pelajar Peningkatan
3 Bengkel Teknik Menjawab April/Julai 2020 Tingkatan 5 Akademik
Pend Moral SPM.
Pelajar Program
4 Kelas Skor A/ Klinikal Februari – Oktober Tingkatan 5 Peningkatan
2020 Akademik
Pelajar
Kem Bestari Gemilang Tingkatan 5 Program
Peningkatan
5 Asrama (Teknik Menjawab Oktober 2020 Pelajar Akademik
Ogos 2020 Tingkatan 1 - 4
Pend Moral SPM) Program
Pelajar Peningkatan
Pertandingan Tingkatan 3 Akademik

6 Mendeklamasikan Sajak Pelajar Program
Bertemakan Nilai Cinta Tingkatan 5 Peningkatan
Akademik
Akan Negara
Program
7 Program Pasca PT3 Oktober 2020 Peningkatan
Akademik
8 Program Pecutan Akhir Oktober 2020
Pend Moral SPM

PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL

BIL PROGRAM TARIKH / MASA SASARAN CATATAN

Program

1 Asah Minda Jan - Oktober Ting 1 - Ting 5 Peningkatan

Akademik

2 Mercu A (Latih Tubi Ogos - Oktober Ting 5 Program
Terancang) Peningkatan
Akademik

Program

3 Teknik Menjawab SPM 25 Sept 2020 Ting 5 Peningkatan

Akademik

Program

4 Apresiasi Seni 20 Okt -22 Okt 2020 Ting 3 Peningkatan

Akademik

39 Buku Panduan Pengurusan SIGS 2020

5 Karya Of The Month 25 Ogos - 29 Ogos Ting 1 - Ting 5 Program
(Bulan Kemerdekaan) 2020 Peningkatan
Akademik

Program

6 Program PLC Sepanjang Tahun Semua Guru Peningkatan
Profesionalisme

Guru

PANITIA SEJARAH

BIL PROGRAM TARIKH / MASA SASARAN CATATAN

Program

1 Seronoknya Sejarah Januari(1 hari) Tingkatan 1 Peningkatan

Akademik

Program

2 “Give Me Five” Januari - Okotober Tingkatan 1-5 Peningkatan

Akademik

3 Teknik Menjawab PT3 April & Ogos Tingkatan 3 Program
2 kali Peningkatan
Akademik

Program

4 Sudut Sejarah Januari- November Tingkatan 1-5 Peningkatan

Akademik

5 Sambutan Ogos Semua warga Program
Bulan Kemerdekaan sekolah Peningkatan
Akademik

6 Bengkel Menjawab Kertas 2 April & September Tingkatan 4-5 Program
Peningkatan
dan Kertas 3 Dua kali Akademik

Program Lawatan Sambil Program

7 Belajar dan Khidmat Oktober Tingkatan 3 dan 4 Peningkatan

Masyarakat Akademik

Program

8 Program PLC Sepanjang Tahun semua guru Peningkatan
Profesionalisme

guru

PANITIA GEOGRAFI

BIL PROGRAM TARIKH / MASA SASARAN CATATAN

1 Ceramah Teknik Menulis Mac Tingkatan 3 Program
Pentaksiran PT3 Peningkatan
Akademik
2 Pra Kerja Kursus Pentaksiran Jun – Ogos Tingkatan 1 dan 2
Tingkatan 3 Program
Peningkatan
3 Kursus Pelaksanaan Jun – Julai Tingkatan 3 Akademik
Pentaksiran PT3
Program
Peningkatan
Akademik

40 Buku Panduan Pengurusan SIGS 2020

4 Penguasaan Konsep dan Jan -Julai Tingkatan 1-3 Program
Istilah Geografi Peningkatan
Akademik

5 Mahir Peta Jan – Oktober Tingkatan 1-3 Program
Peningkatan

Akademik

6 Bina Pola Petempatan Ogos Tingkatan 1-3 Program
Kemerdekaan Peningkatan
Akademik

Program

7 Khidmat Masyarakat Oktober Tingkatan 3 Peningkatan ko-

akademik

Program

8 Program PLC Sepanjang Tahun Semua guru Peningkatan
Profesionalisme

guru

PANITIA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

BIL PROGRAM TARIKH / MASA SASARAN CATATAN

Program

1 SekolahKu SyurgaKu Januari - Oktober Semua Ting. 1- 5 Peningkatan ko-

Akademik

Program

2 Khidmat Masyarakat Mac Tingkatan 1-5 Peningkatan Ko -

Akademik

3 “KibarLah Jalur Ogos -Spetember Tingkatan 1-5 Program
Gemilang” Peningkatan Ko-

Akademik

4 Program PLC Sepanjang Tahun Semua guru Program
Subjek Peningkatan
Profesionalisme

PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

BIL PROGRAM TARIKH / MASA SASARAN CATATAN

1 Program Larian 10000 Mac Semua warga SIGS Program
Langkah Semua warga SIGS Peningkatan
Jan- Oktober Semua Tingkatan kokurikulum
2 Program “Jom Sihat ” Hari Rabu
Program
3 Permainan Tradisional Minggu Kedua Peningkatan
Akademik
September
Program
4 Program Pergerakan Kreatif Oktober Tingkatan 3 Peningkatan
Akademik
5 Hari Sukan Negara 13 Oktober 2020 Semua Warga SIGS
Program
Peningkatan
Akademik

Program
Peningkatan
Akademik

41 Buku Panduan Pengurusan SIGS 2020

Peningkatan Program
Peningkatan
6 Profesionalisme Guru Sepanjang Tahun Guru Mata Profesionalisme
Bukan Opsyen PJK atau Pelajaran PJK

PLC

PANITIA PENDIDIKAN MUZIK

BIL PROGRAM TARIKH / MASA SASARAN CATATAN

1 Gema Keroncong SIGS Januari - Oktober Tingkatan 1-4 Program
Peningkatan
2 Aprisiasi Kombo SIGS Januari - Oktober Tingkatan 1-4 kokurikulum

3 Suara Emas Januari - Tingkatan 1-4 Program
November Peningkatan
Akademik
4 Gemilang Pancaragam Sepanjang tahun Tingkatan 1-5
Program
5 “Teory is Easy” Januari - Oktober Tingaktan 1-3 Peningkatan
Akademik
6 Program PLC Sepanjang Tahun Semua guru
Program
Peningkatan
Akademik

Program
Peningkatan
Akademik

Program
Peningkatan
Profesionalisme

PANITIA PENDIDIKAN ISLAM

BIL PROGRAM TARIKH / MASA SASARAN CATATAN

1 Maulidurrasul Januari Semua warga SIGS Program
2 Teknik Menjawab Peningkatan
April Tingkatan 3 & 5 Akademik
Ihya’ Ramadhan
3 /Iftar/Ziarah Mei Semua Pelajar Program
4 Sembelih Peningkatan
5 Solat Hajat Julai Tingkatan 4 Akademik
6 Teknik Menjawab
7 Jawi/Khat Ogos Tingkatan 3&5 Program
Peningkatan
Sepetember Tingkatan 5 Akademik

November Tingkatan 1,2 dan 3 Program
Peningkatan
Akademik

Program
Peningkatan
Akademik

Program
Peningkatan
Akademik

Program
Peningkatan
Akademik

42 Buku Panduan Pengurusan SIGS 2020

8 Pengurusan Jenazah November Tingkatan 3 Program
Peningkatan

akademik

Program

9 Program PLC Sepanjang Tahun Semua guru agama Peningkatan
Profesionalisme

guru

43 Buku Panduan Pengurusan SIGS 2020

TAKWIM JABATAN TEKNIK DAN
VOKASIONAL 2020

PANITIA PERNIAGAAN

BIL PROGRAM TARIKH/MASA SASARAN CATATAN

1 Cuti-cuti Belajar Mac dan Jun Pelajar Ting 4 & Program
2020 5 Perniagaan Peningkatan
Akademik

2 Usahawan Segera April 2020 Pelajar Ting 4 & Program Ko
Ting 5 Akademik

Perniagaan

3 Gerak Gempur Perniagaan Selepas Pelajar Ting 5 Program
percubaan SPM Perniagaan Peningkatan
Akademik

4 Perkampungan Ilmu Ogos-Oktober Pelajar Program
2020 Tingkatan 5 Peningkatan
Akademik

5 Learning Walk Setiap Penggal Semua Guru TV Progam PLC

PANITIA EKONOMI

BIL PROGRAM TARIKH/MASA SASARAN CATATAN

1 “CODE BLUE” Jan -Mac 2020 Pelajar Galus Program
Ting 5 Peningkatan
Akademik
2 Bijak Keluk Januari 2020 Pelajar Ting 5 Program Ko
Ekonomi Akademik

3 Perkampungan Ilmu Ogos-Oktober Pelajar Ting 5 Program
2020 Peningkatan
Akademik
4 Teknik Menjawab Ekonomi Julai 2020 Pelajar Ting 5
Ekonomi Program
Peningkatan
5 Kuiz Ekonomi April 2020 Pelajar Ting 4 Akademik
dan 5 Program Ko
Akademik
6 Teacher Sharing Session Setiap penggal Semua Guru TV Program PLC

PANITIA PRINSIP PERAKAUNAN

BIL PROGRAM TARIKH / SASARAN CATATAN
MASA
1 Love Akaun Pelajar Galus Program
Bengkel Asas Penyata Jan-Mac 2020 Ting 5 Peningkatan
Akademik
2 Kewangan Jan-Mac 2020
Program
Peningkatan
Akademik

44 Buku Panduan Pengurusan SIGS 2020

3 Teknik Menjawab Prinsip April & Ogos Pelajar Ting 5B Program
Perakaunan Peningkatan
2020 & 5D Akademik

Program

4 Perkampungan Ilmu September 2020 Pelajar Ting 5 Peningkatan

Akademik

5 Kuiz Perakaunan April 2020 Pelajar Ting 4 Program
dan 5 Peningkatan
Akademik

Program

6 Lesson Studies Sepanjang Semua guru Peningkatan
tahun Profesionalisme

Guru

PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

BIL PROGRAM TARIKH/MASA SASARAN CATATAN

1 Program “SENTUHAN Jan -September Pelajar Ting 1-3 Program
KASIH” 2020 Peningkatan
Akademik

2 PEREKA MUDA “AL FEB - Pelajar Ting 1-3 Program
JAZARI” OKTOBER Peningkatan
Akademik
2020

3 Program “ AYUH Jun 2020 dan Pelajar ting 3 Program
GEMPUR PT3” September 2020 Peningkatan
Akademik

4 Pertandingan Mereka cipta April 2020 Pelajar ting 1 -3 Program Ko
dari bahan kitar semula. Akademik

5 “ DESIGNER MUDA” April 2020 Pelajar Ting 1 Program Ko
dan 3 Akademik

6 “MASTER CHEF” April 2020 Pelajar Ting 1 Program Ko
dan 3 Akademik

7 Lesson Studies Sepanjang tahun Semua Guru Program PLC

PANITIA ASAS SAINS KOMPUTER

BIL PROGRAM TARIKH/MASA SASARAN CATATAN

1 Bengkel Sistem Nombor Januari – Mac Pelajar GALUS Program
Peningkatan
2020 Ting 2 Akademik

2 Scratch Coding: Virtual Jan – Jun 2020 Pelajar Ting 1 Program
Snow Bitara dan 1 Peningkatan
Akademik
Cendekia
Program
3 Teknik Menjawab PT3 Asas Julai 2020 dan Pelajar Ting 3 Peningkatan
Bitara dan 3 Akademik
Sains Komputer September 2020 Program Ko
Cendekia Akademik
Program Ko
4 Program Hour of Code Julai 2020 – Pelajar Ting 1 Akademik
Oktober 2020 dan Ting 3

5 Bengkel Jom Coding Sepanjang Pelajar Ting 1
(Scratch & Phyton) Tahun dan Ting 3

45 Buku Panduan Pengurusan SIGS 2020


Click to View FlipBook Version