The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Awangku Faisal, 2021-03-03 21:43:19

Takwim SKSO 2021

TAKWIM

SEKOLAH

2021SK SAYED OTHMAN
PERANCANGAN STRATEGIK 2021-2025SEKAPUR SIRIH DARIPADA GURU BESAR

Perancangan Strategik adalah tulang belakang kepada pengurusan sekolah. Ia merupakan satu proses
merancang hala tuju organisasi yang kemudiannya akan menjadi panduan kepada semua guru untuk
menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan. Pelan Strategik ini juga
adalah suatu agenda pengurusan pendidikan yang amat berkait rapat dengan kecemerlangan dan
kualiti akademik ke arah pencapaian matlamat pendidikan bertaraf dunia. Melaluinya setiap program
akademik yang bakal dilaksanakan hendaklah dirancang secara penuh sistematik bagi mencapai
keberkesanannya dengan melibatkan strategi, kaedah dan teknik yang digunakan dalam proses
menyampaikan pelajaran.

Bagi Sekolah Kebangsaan Sayed Othman ini, fokus Perancangan Strategik Lima Tahun ini lebih
menekankan kepada pengurusan akademik yang terancang rapi kerana sesungguhnya Sekolah
Kebangsaan Sayed Othman sentiasa berusaha ke arah melahirkan insan yang berilmu pengetahuan,
berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berkeupayaan mencapai kecemerlangan,
bertaqwa dan sentiasa beriltizam untuk untuk mencapai kecemerlangan. Walaupun sebilangan besar
murid sekolah ini adalah dalam lingkungan tahap sosio-ekonomi yang sederhana, namun usaha yang
padu serta jitu dengan penggemblengan tenaga para guru amatlah perlu demi merealisasikan
cogankata “We’ll Be Amongst The Best”.

Perancangan Strategik Pengurusan Akademik ini hendaklah dijadikan sebahagian daripada sistem
kawalan yang menentukan prestasi sekolah secara keseluruhannya kerana ia berkaitan dengan
membuat keputusan. Keputusan yang dibuat amat penting untuk menentukan hari esok dan masa
depan seterusnya.

Buku Perancangan Strategik ini dihasilkan dengan tujuan membolehkan para pendidik sekolah ini terus
melaksanakan segala program akademik yang dirancang ke arah pencapaian wawasan negara
dengan lebih berkesan. Demi mencapai impian ini keterlibatan dan komitmen setiap warga Sekolah
Kebangsaan Sayed Othman amatlah penting dan sangat-sangat diperlukan.

Semoga dengan usaha murni ini Sekolah Kebangsaan Sayed Othman akan terus mengorak langkah
ke hadapan dengan lebih gagah selaras dengan kehendak visi dan misinya.
JUHAILI BIN JUNAIDI
Guru Besar
SK Sayed Othman,
98000 Miri.TAKWIM SEKOLAH SKSOM 2021 2

BUTIR-BUTIR PERIBADI DAN PERKHIDMATAN GURU-GURU & AKP SK SAYED OTHMAN 2021GRED TARIKH TARIKH TARIKH TARIKH UMUR
SKIM NO. FAIL TARIKH TARIKH TARIKH
BIL. NAMA ANGGOTA HAKIKI NO. GAJI NO. KP LANTIKAN LANTIKAN SAH ISYTIHAR BERSAR TELEFON
PERKHID. PERIBADI LAHIR DI SK SOM PENCEN
/(KUP) PERTAMA SEMASA JAWATAN HARTA A WAJIB
1 JUHAILI BIN JUNAIDI PPP DG44 P.16721 06180962 691019-13-5315 19/10/1969 01/03/1993 26/03/2019 01/03/1996 26/08/2013 02/09/2016 60 19/10/2029 016 833 2582

DAYANG ROSNAH BINTI DATU ABANG
2 PPP DG44 S.20007 60056805 670812-13-5756 12/08/1967 01/03/1989 31/12/2013 03/01/1990 03/01/2006 30/08/2016 58 12/08/2025 013 837 1880
INDIH
3 SARIMAH BINTI OMAR PPP DG42 S.31967 60056182 780315-13-5234 15/03/1978 18/01/2000 01/12/2016 01/11/2002 31/12/2004 27/09/2016 56 15/03/2034 019 483 4462

MARIYASNIE ABDULLAH @ MARY ANN
4 PPP DG44 S.18670 54502928 660622-13-5668 22/06/1966 01/09/2006 15/07/2018 01/03/1989 01/06/2008 01/09/2016 60 22/06/2026 017 220 6309
NASOS
BRIGID BETRON BITATIS AK PETRUS
5 PPP DG44 S.46739 20316554 770310-13-5762 10/03/1977 16/08/2010 16/08/2018 16/08/2011 23/12/2014 06/09/2016 60 10/03/2037 012 897 1140
RATIM
6 FANUEL GERAWAT EDOM PPP DG42 S.37235 12707824 841014-13-6053 14/10/1984 28/12/2005 01.12.2016 03/01/2007 20.03.2017 - 60 14/10/2044 019 867 5063

S.47759/j
7 FAUZIANA BINTI DARAHAMAN PPP DG44 20345146 831118-13-5574 18/11/1983 07/02/2011 07/02/2019 05/10/2012 07/02/2011 01/09/2016 58 18/11/2041 013 887 8721
-QAF
8 HAFIZUDDIN BIN HAMDAN INTERIM DG41 S.57176 20585139 930406-13-6065 06/04/1993 02/05/2017 - 29/09/2018 01/02/2017 - 60 06/04/2053 014 680 6463

S.18488/
9 IPAH BINTI AMIN PPP DG42 06181564 640420-13-6090 20/04/1964 01/11/1998 01/07/2019 01/11/2001 02/01/2002 30/08/2016 60 20/04/2024 012 879 2030
U
10 JACINTA RICHARD PPP DG44 S.41096 20169946 810209-13-5518 09/02/1981 01/09/2008 01/09/2016 01/09/2009 23/03/2016 01/09/2016 58 09/02/2039 013 727 9281

11 JESSICA VOON CHIA LIN PPP DG41 S.57203 20585159 931001-13-5798 01/10/1993 02/05/2017 - 13/04/2019 02/01/2018 27/10/2017 60 02/01/2053 016 809 7224

12 JONG MING CHIEN PPP DG44 S.35180 10861722 770328-13-5410 28/03/1977 17/01/2000 02/10/2015 01/11/2002 01/01/2019 02/09/2016 60 28/03/2037 016 893 2095

S.21646/ 011 2358
13 KASSIM BIN SALLEH PPP DG34 60057465 661203-13-5377 03/12/1966 25/05/1998 - 02/07/1998 01/01/2019 - 60 03/12/2026
U 0476
14 MELVIANA MARCUS PPP DG41 S.57476 20515395 910719-12-5860 19/07/1991 29/01/2015 - 23/03/2018 19/06/2017 - 60 19/07/2051 016 804 2780

15 MOHD. AFIFIN BIN ABU SAMAH PPP DG41 S.56046 20444210 890303-06-5889 03/03/1989 01/07/2013 - 01/07/2014 02/01/2016 29/08/2016 60 03/03/2049 014 720 5767


16 MOHD. SAIFFUL BIN KAMIL PPP DG41 S.54620 20517733 910129-13-5903 29/01/1991 31/01/2015 - 23/03/2018 20/12/2018 - 29/01/2051 010 236 5507

MUHAMMAD SAIFUDDIN BIN ALI -
17 INTRIM DC41 - 00050505 910709-06-5825 09/07/1991 03/09/2018 - - 03/09/2018 - 09/07/2051 014 500 7843
Interim
011 1991
18 NUR HAMIZAH BINTI ROSLAN - Interim INTRIM DC41 - 20603779 910331-01-5454 31/03/1991 16.08.2017 - - 16/08/2017 - 31/03/2051
3129
19 S. RAJESWARI A/P SUBRAMANIAM PPP DG44 S.33564 09069873 660114-01-5352 14/01/1966 01/01/1995 01/09/2008 01/01/1998 01/09/2002 27/09/2016 60 14/01/2026 013 841 8589

20 SHALINA AK ENGKA PPP DG42 S.34587 12693057 820407-13-5710 07/04/1982 02/01/2004 01/12/2016 02/01/2005 23/12/2008 30/08/2016 56 07/04/2038 017 839 5881

011 3140
21 SHARIFAH NORSIAH BT WAN NONG PPP DG32 S.31973 60056187 710912-13-5984 12/09/1971 23/02/2000 23/02/2010 01/11/2002 03/01/2006 29/08/2016 58 12/09/2029
8816
22 SHIRLEY AK. GEORGE PPP DG44 S.45969 20134774 830429-13-5374 29/04/1983 04/01/2010 04/01/2018 04/01/2011 04/01/2016 30/08/2016 60 29/04/2043 019 849 4878

BUTIR-BUTIR PERIBADI DAN PERKHIDMATAN GURU-GURU & AKP SK SAYED OTHMAN 2021GRED TARIKH TARIKH TARIKH TARIKH UMUR
SKIM NO. FAIL TARIKH TARIKH TARIKH
BIL. NAMA ANGGOTA HAKIKI NO. GAJI NO. KP LANTIKAN LANTIKAN SAH ISYTIHAR BERSAR TELEFON
PERKHID. PERIBADI LAHIR DI SK SOM PENCEN
/(KUP) PERTAMA SEMASA JAWATAN HARTA A WAJIB
1 JUHAILI BIN JUNAIDI PPP DG44 P.16721 06180962 691019-13-5315 19/10/1969 01/03/1993 26/03/2019 01/03/1996 26/08/2013 02/09/2016 60 19/10/2029 016 833 2582

DAYANG ROSNAH BINTI DATU ABANG
2 PPP DG44 S.20007 60056805 670812-13-5756 12/08/1967 01/03/1989 31/12/2013 03/01/1990 03/01/2006 30/08/2016 58 12/08/2025 013 837 1880
INDIH
3 SARIMAH BINTI OMAR PPP DG42 S.31967 60056182 780315-13-5234 15/03/1978 18/01/2000 01/12/2016 01/11/2002 31/12/2004 27/09/2016 56 15/03/2034 019 483 4462

MARIYASNIE ABDULLAH @ MARY ANN
4 PPP DG44 S.18670 54502928 660622-13-5668 22/06/1966 01/09/2006 15/07/2018 01/03/1989 01/06/2008 01/09/2016 60 22/06/2026 017 220 6309
NASOS
BRIGID BETRON BITATIS AK PETRUS
5 PPP DG44 S.46739 20316554 770310-13-5762 10/03/1977 16/08/2010 16/08/2018 16/08/2011 23/12/2014 06/09/2016 60 10/03/2037 012 897 1140
RATIM
6 FANUEL GERAWAT EDOM PPP DG42 S.37235 12707824 841014-13-6053 14/10/1984 28/12/2005 01.12.2016 03/01/2007 20.03.2017 - 60 14/10/2044 019 867 5063

S.47759/j
7 FAUZIANA BINTI DARAHAMAN PPP DG44 20345146 831118-13-5574 18/11/1983 07/02/2011 07/02/2019 05/10/2012 07/02/2011 01/09/2016 58 18/11/2041 013 887 8721
-QAF
8 HAFIZUDDIN BIN HAMDAN INTERIM DG41 S.57176 20585139 930406-13-6065 06/04/1993 02/05/2017 - 29/09/2018 01/02/2017 - 60 06/04/2053 014 680 6463

S.18488/
9 IPAH BINTI AMIN PPP DG42 06181564 640420-13-6090 20/04/1964 01/11/1998 01/07/2019 01/11/2001 02/01/2002 30/08/2016 60 20/04/2024 012 879 2030
U
10 JACINTA RICHARD PPP DG44 S.41096 20169946 810209-13-5518 09/02/1981 01/09/2008 01/09/2016 01/09/2009 23/03/2016 01/09/2016 58 09/02/2039 013 727 9281

11 JESSICA VOON CHIA LIN PPP DG41 S.57203 20585159 931001-13-5798 01/10/1993 02/05/2017 - 13/04/2019 02/01/2018 27/10/2017 60 02/01/2053 016 809 7224

12 JONG MING CHIEN PPP DG44 S.35180 10861722 770328-13-5410 28/03/1977 17/01/2000 02/10/2015 01/11/2002 01/01/2019 02/09/2016 60 28/03/2037 016 893 2095

S.21646/ 011 2358
13 KASSIM BIN SALLEH PPP DG34 60057465 661203-13-5377 03/12/1966 25/05/1998 - 02/07/1998 01/01/2019 - 60 03/12/2026
U 0476
14 MELVIANA MARCUS PPP DG41 S.57476 20515395 910719-12-5860 19/07/1991 29/01/2015 - 23/03/2018 19/06/2017 - 60 19/07/2051 016 804 2780

15 MOHD. AFIFIN BIN ABU SAMAH PPP DG41 S.56046 20444210 890303-06-5889 03/03/1989 01/07/2013 - 01/07/2014 02/01/2016 29/08/2016 60 03/03/2049 014 720 5767


16 MOHD. SAIFFUL BIN KAMIL PPP DG41 S.54620 20517733 910129-13-5903 29/01/1991 31/01/2015 - 23/03/2018 20/12/2018 - 29/01/2051 010 236 5507

MUHAMMAD SAIFUDDIN BIN ALI -
17 INTRIM DC41 - 00050505 910709-06-5825 09/07/1991 03/09/2018 - - 03/09/2018 - 09/07/2051 014 500 7843
Interim
011 1991
18 NUR HAMIZAH BINTI ROSLAN - Interim INTRIM DC41 - 20603779 910331-01-5454 31/03/1991 16.08.2017 - - 16/08/2017 - 31/03/2051
3129
19 S. RAJESWARI A/P SUBRAMANIAM PPP DG44 S.33564 09069873 660114-01-5352 14/01/1966 01/01/1995 01/09/2008 01/01/1998 01/09/2002 27/09/2016 60 14/01/2026 013 841 8589

20 SHALINA AK ENGKA PPP DG42 S.34587 12693057 820407-13-5710 07/04/1982 02/01/2004 01/12/2016 02/01/2005 23/12/2008 30/08/2016 56 07/04/2038 017 839 5881

011 3140
21 SHARIFAH NORSIAH BT WAN NONG PPP DG32 S.31973 60056187 710912-13-5984 12/09/1971 23/02/2000 23/02/2010 01/11/2002 03/01/2006 29/08/2016 58 12/09/2029
8816
22 SHIRLEY AK. GEORGE PPP DG44 S.45969 20134774 830429-13-5374 29/04/1983 04/01/2010 04/01/2018 04/01/2011 04/01/2016 30/08/2016 60 29/04/2043 019 849 4878

23 SUHAIMI BIN HJ. SALLEH PPP DG34 S.26429 06185730 630320-13-5585 20/03/1963 01/01/1994 01/01/2014 - 02/01/2020 - 60 20/03/2023 013 849 1158

24 SUZANNE WILLIAM PPP DG42 S.23430 60057004 690505-13-5834 05/05/1969 01/01/1992 01/12/2016 01/01/1995 25/10/1995 30/08/2016 58 05/05/2027 016 800 8691

TALITA SOFIA ANAK NGONG - Interim
25 PPP DG41 - 00125907 890810-13-3572 10/08/1989 10/06/2020 - - 10/06/2020 - 10/08/2049 019 885 4511
COS
26 TAN JIA FOO PPP DG44 S.47552 20353410 860625-52-5473 25/06/1986 07/02/2011 07/02/2019 28/09/2013 02/03/2015 01/09/2016 60 25/06/2046 019 828 1049

27 THEORA AK WILLIAM TANDANG PPP DG41 S.58703 00113807 950704-13-5878 04/07/1995 13/01/2020 - - 13/01/2020 - 60 04/07/2055 014 977 0798


28 TING HUA CHING PPP DG44 S.36309 12702775 761018-13-5680 18/10/1976 03/01/2005 03/01/2013 03/01/2006 03/01/2005 12/10/2016 60 18/10/2036 016 853 1276


29 AWANGKU FAISAL BIN AWANGKU ALI FTK FA29 P.44003 20239419 861229-52-5425 29/12/1986 29/06/2009 01/07/2016 07/04/2011 20/08/2013 01/09/2016 60 29/12/2046 013 563 8927

30 MARINA ALBERT PPM N22 P.36052 12711453 811205-13-5494 05/12/1981 01/03/2006 01/03/2019 01/11/2007 01/03/2006 29/08/2016 58 05/12/2039 013 800 9012

31 MERIANA BINTI IBRAHIM PPM N19 P.36848 20027880 790816-13-5450 16/08/1979 02/10/2006 - 30/10/2008 17/07/2017 - 58 16/08/2037 013 570 2545


32 NORLIA BINTI SERAN PT (P/O) N22 P.23104 60055843 701102-13-5160 02/11/1970 16/09/1997 16/09/2012 11/10/2000 16/09/1997 29/08/2016 55 02/11/2025 016 866 6041

33 SARIMAH BT BUANG PO N11 P.43718 20197015 640403-13-5942 03/04/1964 23/12/2008 - 12/05/2010 22/12/2008 29/08/2016 58 03/04/2022 013 881 8834


TAKWIM SEKOLAH SKSOM 2021 4

23 SUHAIMI BIN HJ. SALLEH PPP DG34 S.26429 06185730 630320-13-5585 20/03/1963 01/01/1994 01/01/2014 - 02/01/2020 - 60 20/03/2023 013 849 1158

24 SUZANNE WILLIAM PPP DG42 S.23430 60057004 690505-13-5834 05/05/1969 01/01/1992 01/12/2016 01/01/1995 25/10/1995 30/08/2016 58 05/05/2027 016 800 8691

TALITA SOFIA ANAK NGONG - Interim
25 PPP DG41 - 00125907 890810-13-3572 10/08/1989 10/06/2020 - - 10/06/2020 - 10/08/2049 019 885 4511
COS
26 TAN JIA FOO PPP DG44 S.47552 20353410 860625-52-5473 25/06/1986 07/02/2011 07/02/2019 28/09/2013 02/03/2015 01/09/2016 60 25/06/2046 019 828 1049

27 THEORA AK WILLIAM TANDANG PPP DG41 S.58703 00113807 950704-13-5878 04/07/1995 13/01/2020 - - 13/01/2020 - 60 04/07/2055 014 977 0798


28 TING HUA CHING PPP DG44 S.36309 12702775 761018-13-5680 18/10/1976 03/01/2005 03/01/2013 03/01/2006 03/01/2005 12/10/2016 60 18/10/2036 016 853 1276


29 AWANGKU FAISAL BIN AWANGKU ALI FTK FA29 P.44003 20239419 861229-52-5425 29/12/1986 29/06/2009 01/07/2016 07/04/2011 20/08/2013 01/09/2016 60 29/12/2046 013 563 8927

30 MARINA ALBERT PPM N22 P.36052 12711453 811205-13-5494 05/12/1981 01/03/2006 01/03/2019 01/11/2007 01/03/2006 29/08/2016 58 05/12/2039 013 800 9012

31 MERIANA BINTI IBRAHIM PPM N19 P.36848 20027880 790816-13-5450 16/08/1979 02/10/2006 - 30/10/2008 17/07/2017 - 58 16/08/2037 013 570 2545


32 NORLIA BINTI SERAN PT (P/O) N22 P.23104 60055843 701102-13-5160 02/11/1970 16/09/1997 16/09/2012 11/10/2000 16/09/1997 29/08/2016 55 02/11/2025 016 866 6041

33 SARIMAH BT BUANG PO N11 P.43718 20197015 640403-13-5942 03/04/1964 23/12/2008 - 12/05/2010 22/12/2008 29/08/2016 58 03/04/2022 013 881 8834


TAKWIM SEKOLAH SKSOM 2021 4

CARTA ORGANISASI SEKOLAH

GURU BESAR

PIBG


Penolong Kanan Penolong Kanan HEM Penolong Kanan KokurikulumKurikulum Pentadbiran
Kantin Sukan Permainan

Panitia Tahunan

Peperiksaa Kewangan Pentadbiran Disiplin & SPBT
n Pengawas Badan Kelab &
Bahasa Bahasa & Penilaian Bekalan Penyeliaan Uniform Persatuan

Sukan
Malaysia Inggeris Jadual Waktu Projek Khas Keselamatan Tahunan
Jadual Ganti Statistik/ Guru Projek MSSR

Sains Matematik Data Khas

RMT &
Kelas Program Kesihatan

Perancangan/
Tambahan Pembangunan Perkembangan Susu Sekolah Lawatan RIMUP
Staf
BA/BCSK PM/PI Sekolah
Pusat
Kebersihan
Bangunan &
P. Seni P. Muzik Sumber Pengurusan Maklumat & Keceriaan Selenggaraan
Staf Pejabat Guru

Sejarah RBT Perpustakaan
Pencegahan Pendaftaran/
Makmal Projek Khas Dadah Rekod

Pemulihan PJ Komputer
KWAPM Kebajikan

TMK PK BBM Prasekolah

TAKWIM SEKOLAH SKSOM 2021 5

CARTA ORGANISASI SEKOLAH

GURU BESAR

PIBG


Penolong Kanan Penolong Kanan HEM Penolong Kanan KokurikulumKurikulum Pentadbiran
Kantin Sukan Permainan

Panitia Tahunan

Peperiksaa Kewangan Pentadbiran Disiplin & SPBT
n Pengawas Badan Kelab &
Bahasa Bahasa & Penilaian Bekalan Penyeliaan Uniform Persatuan

Sukan
Malaysia Inggeris Jadual Waktu Projek Khas Keselamatan Tahunan
Jadual Ganti Statistik/ Guru Projek MSSR

Sains Matematik Data Khas

RMT &
Kelas Program Kesihatan

Perancangan/
Tambahan Pembangunan Perkembangan Susu Sekolah Lawatan RIMUP
Staf
BA/BCSK PM/PI Sekolah
Pusat
Kebersihan
Bangunan &
P. Seni P. Muzik Sumber Pengurusan Maklumat & Keceriaan Selenggaraan
Staf Pejabat Guru

Sejarah RBT Perpustakaan
Pencegahan Pendaftaran/
Makmal Projek Khas Dadah Rekod

Pemulihan PJ Komputer
KWAPM Kebajikan

TMK PK BBM Prasekolah

TAKWIM SEKOLAH SKSOM 2021 5PROFIL SEKOLAH

No. Pendaftaran Sekolah :AS. 904 Gred : B Sesi : Pagi Sahaja
Jenis Sekolah : SRK Jenis Bantuan: Sekolah Kerajaan
Peringkat Sekolah: Prasekolah dan Rendah Lokasi Pendaftaran : Bandar

Status: Beroperasi Lokasi Semasa: Bandar
Jenis Murid: Lelaki dan Perempuan No. PTJ : -
Sejarah Tubuh: Sekolah Melayu Lama Status Bangunan: Bangunan sendiri
Bahasa Pengantar: Bahasa Melayu Status Tumpang: -
Tarikh Tubuh: 01/01/1962 Jenis Asrama : Tiada Asrama
Bil. Optimum Pelajar: 300 Bil. Penghuni Asrama: -
Keluasan Sekolah: 3.00 ekar 1.21 Hektar Optimum Asrama: -
Kantin Sekolah: Tiada Kantin/Dewan Makan Jenis Dapur Asrama : -

Ruang Makan Kantin: 0 Kps Optimum Dewan Makan: -
Jenis Bekalan Makanan: - Bilangan Murid : 212
Bilangan Bilik Darjah: 13 Bil. Murid Inklusif: -
Bilangan Kelas: 13 Bil. Murid Terapung: -
Bilangan Guru: 28 Bil. Kelas Terapung: -

Bilangan Bukan Guru: 5 Bil. Murid Cantum: -
Bil. Kelas Cantum: 0 Bil. Kuarters Guru: -
Kuarters Guru: Tiada

ALAMAT SEKOLAH
Alamat Tetap Alamat Surat Menyurat
Alamat: JALAN MERPATI Alamat : D/A Pejabat Pelajaran Daerah Miri

Poskod: 98000 Poskod : 98000
Negeri: SARAWAK Negeri : SARAWAK
No. Telefon: 085410689 Emel: [email protected]
No. Faks: 085410689 Laman Web: ybe4104.1bestarinet.net
TAKWIM SEKOLAH SKSOM 2021 7

SEJARAH SEKOLAH

Sekolah Kebangsaan Othman telah mula dibina dalam tahun 1961 dan siap sepenuhnya pada awal
1962. SK Sayed Othman mula beroperasi sepenuhnya dalam bulan Februari 1962. Ia bermula dengan

6 buah kelas sahaja iaitu satu kelas setiap tahun dari Tahun 1 hingga Tahun 6. Pengambilan pertama

murid SK Sayed Othman adalah murid-murid yang dipindahkan dari SK Anchi. Terdapat 7 orang tenaga
pengajar pada masa itu termasuk guru besar. Perasmian SK Sayed Othman dilakukan oleh Encik

Knight, Pegawai Pelajaran Bahagian Ke 4 ketika itu.


SK Sayed Othman mengambil nama seorang pemimpin Melayu tempatan bernama Sayed Othman Bin
Sayed Zain. Beliau merupakan seorang guru agama yang giat mengembangkan agama Islam di Miri

ketika itu. Beliau turut membina masjid kedua di Miri yang lebih besar daripada masjid yang sedia ada.

Dari situlah beliau terus menyebarkan syiar Islam sehingga dikenali ramai oleh penduduk Miri. Beliau
meninggal dunia di Sibu pada tahun 1935. SK Sayed Othman telah dibina di atas tanah yang telah

diwakafkan oleh Sayed Othman Bin Sayed Zain. SK Sayed Othman terletak di Jalan Merpati Miri. Guru
Besar pertama Sayed Othman ialah Wan Morshidi Bin Tuanku Abdul Rahman yang merupakan cucu

kepada Sayed Othman Bin Sayed Zain.


Semakin hari SK Sayed Othman semakin berkembang dari 7 orang guru dan 6 buah kelas pada tahun

1962 kepada 29 orang guru dan 13 buah kelas sekarang. Selain guru, terdapat 5 orang anggota
kakitangan pelaksana (AKP) di SK Sayed Othman. 13 buah kelas tadi terdiri daripada 11 buah kelas

biasa dan dua buah kelas prasekolah. SK Sayed Othman adalah sekolah gred B. Jumlah muridnya

yang terkini adalah seramai 212 orang. SK Sayed Othman merupakan sekolah sesi pagi sahaja.


SK Sayed Othman adalah kategori dalam bandar. Jarak di antara SK Sayed Othman dengan Pejabat
Pendidikan Daerah Miri hanya 50 meter. Ini menjadikan SK Sayed Othman merupakan sekolah yang

paling dekat dengan Pejabat Pendidikan Daerah Miri. Sekarang usia SK Sayed Othman telah
mencecah 53 tahun. Warga SK Sayed Othman mengharapkan agar sekolah ini terus berkembang

maju dan mencapai banyak kejayaan samada dalam bidang akademik mahupun bukan akademik.TAKWIM SEKOLAH SKSOM 2021 8

VISI
Pendidikan Berkualiti, Insan terdidik, Negara Sejahtera

MISI
Melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu
bagi memenuhi aspirasi Negara

MOTTO
Aim And Achieve

SLOGAN
We’ll Be Amongst The Best


LOGO SEKOLAH


Lencana sekolah sangat penting kerana ia merupakan identity sesebuah sekolah. Lencana SK Sayed

Othman berbentuk bulat melambangkan permuafakatan dalam kalangan warga sekolah dan

masyarakat sekitar dalam mencapai kecemerlangan sekolah bak kata pepatah “bulat air kerana
pembentung, bulat manusia kerana muafakat” walaupun berlatarbelakangkan pelbagai agama dan

bangsa. Perkataan “pelajaran kunci penghidupan”menunjukkan kepentingan ilmu pengetahuan dalam
menjamin kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Sebuah buku pula melambangkan cita-cita tinggi

untuk mencapai kejayaan yang cemerlang. Obor melambangkan usaha yang berterusan dengan
semangat yang membara tanpa kenal penat lelah dalam usaha memastikan semua anak didik

mendapat pendidikan yang berkualiti. Warna biru melambangkan semangat kebaranian, kegigihan,

kekentalan dan semangat waja dalam menghadapi cabaran. Warna putih pada lencana sekolah pula
melambangkan kesucian. Anak-anak bak kain putih dan terpulangkan kepada kita untuk

mencorakkannya. Warna kuning pula melambangkan agama yang menjadi pegangan warga SK Sayed
Othman.TAKWIM SEKOLAH SKSOM 2021 9

LAGU SEKOLAH

We’ll Be Amongst The Best


Azam disemai minat membaca

Ke puncak gemilang bersedia
Bersatu tenaga ikrar setia

Jatikan diri semangat waja


Marilah kita menyahut seruan
Berbekal semangat kegigihan

Ilmu ditimba kunci penghidupan

Usaha tekun tabah berani


Chorus:
Sekolah gemilang murid cemerlang

Itu wawasan yang ingin dicapai
Mari berusaha agar kita berjaya

Mencapai matlamatnya


Ayuh semua kita bersatu hati

Tingkat kualiti gigih berdedikasi

Semaikan tekad azamkan azimat
Jayakan wawasan Sayed Othman


Harumkan nama sekolah kita

Sekolah Kebangsaan Sayed Othman
We’ll Be Amongst The Best


Gubahan : En. Suhaimi Bin Shuib dengan kerjasama
Pancaragam Polis diraja Malaysia Daerah Miri


Lirik : Cikgu Norasikin Binti Mohd Anshari


TAKWIM SEKOLAH SKSOM 2021 10

KEJAYAAN-KEJAYAAN SEKOLAH

BIL PERKARA/TAJUK PIHAK YANG TAHUN
ANUGERAH/PENGIKTIRAFAN MEMBERI DIPEROLEHI
1 Sijil Kecemerlangan Akademik (Peningkatan PPD 2012
Terbaik GPS selama tiga tahun berturut-turut)
2 Sijil Penghargaan (Keputusan GPS mengatasi PPD 2013
GPNS)
3 Sijil Penghargaan (Juara Keseluruhan PPD 2013
Pertandingan Inovasi BBM LINUS 2.0 –
Kategori Zon Piasau)
4 Sijil Penghargaan (Juara Kategori Keseluruhan PPD 2013
Numerasi – Pertandingan Inovasi BBM Linus
2.0)
5 Sijil Penghargaan (GPS mengatasi GP PPD PPD 2013
Miri)
6 Sijil Penghargaan (Sasaran 100% Program PPD 2013
Literasi & Numerasi 2.0 NKRA)
7 Sijil Usaha Gigih (Peningkatan UPSR 2013) JPNS 2014
8 Sijil Pencapaian (Johan Pertandingan 3K – PPD 2014
Sekolah Rendah Daerah Miri)
9 Sijil Pencapaian (Naib Johan Anugerah PPD 2014
Pasukan Badan Beruniform Cemerlang
Sekolah Rendah)
10 Sijil Pencapaian (Naib Johan Anugerah PPD 2014
Persatuan Cemerlang Kokurikulum Sekolah
Rendah)
11 Sijil Pencapaian (Tempat Ketiga Anugerah PPD 2014
Persatuan Cemerlang Kokurikulum Sekolah
Rendah)
12 Sijil Penyertaan (1 Miri 1 Community Walk) MBM 2014
13 Sijil Penghargaan (Kem Mesra Alam) MBM 2015
14 Sijil Penghargaan (Pertandingan Pakaian Pustaka 2015
Tradisional (Karnival Sarawakian 2015) Negeri


TAKWIM SEKOLAH SKSOM 2021 11

PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU (PIBG)


PENASIHAT
ENCIK JUHAILI BIN JUNAIDI (GURU BESAR)YANG DIPERTUA(YDP)

ENCIK JEFFERYDIN BIN ISMAIL


NAIB YANG DIPERTUA

(NYDP)
ENCIK ISWANDY BIN
JAPAR

SETIAUSAHA KEHORMAT
PUAN SHIRLEY AANAK GEORGENAIB SETIAUSAHA
EN HAFIZUDDIN BIN HAMDAN
BENDAHARI KEHORMAT
ECIK MOHD AFIFIN BIN ABU SAMAH
NAIB BENDAHARI
ENCIK TAN JIA FOO

AJK GURU AJK IBU BAPA

ZA
PN DAYANG ROSNAH BINTI DATU ABANG INDIH MI
EN RE
PN MARIYASNIE BT ABDULLAH EN MOHAMAD AZLAN

PN SARIMAH BINTI OMAR PN RAFEAH BT RAMLI
ENCIK FANUEL GERAWAT EDOM PN ARNI BT ASAN
PN. FAUZIANA BINTI DARAHAMAN PN. PN. LIZAWATI JANTING

CIK JESSICA VOON CHIA LIN PN. HAILAH
PN JACINTA RICHARD SELING
PN BRIGID BETRON BITATIS PETRUS RATIM

TAKWIM SEKOLAH SKSOM 2021 12

JAWATANKUASA PENGURUSAN & PENTADBIRAN

2021
JAWATANKUASA KEWANGAN
PENGERUSI EN JUHAILI BIN JUNAIDI (GURU BESAR)
NAIB PENGERUSI PN DAYANG ROSNAH BT DATU ABANG INDIH (PK PENTADBIRAN)
SETIAUSAHA PN NORLIA BT SERAN (PT)
AJK PN SARIMAH BT OMAR (PK HEM)
PN MARIYASNIE ABDULLAH (PK KK)
CIK THEORA AK WILLIAM TANDANG (GURU PRASEKOLAH)
PN SHARIFAH NORSIAH BT WAN NONG (GURU PRASEKOLAH)
KETUA PANITIAJAWATANKUASA PROGRAM BESTARI/MAKMAL KOMPUTER
PENGERUSI EN JUHAILI BIN JUNAIDI (GURU BESAR)
NAIB PENGERUSI PN DAYANG ROSNAH BT DATU ABANG INDIH (PK PENTADBIRAN)
SETIAUSAHA EN MOHD AFIFIN BIN ABU SAMAH (GURU BESTARI)
AJK PN SARIMAH BT OMAR (PK HEM)
PN MARIYASNIE ABDULLAH (PK KK)
EN AWGKU FAISAL BIN AWGKU ALI (JURU TEKNIK)
EN FANUEL GERAWAT EDOM (GURU ASET)JAWATANKUASA SISTEM MAKLUMAT/DATA
PENGERUSI EN JUHAILI BIN JUNAIDI (GURU BESAR)
NAIB PENGERUSI PN DAYANG ROSNAH BT DATU ABANG INDIH (PK PENTADBIRAN)
SETIAUSAHA PN TING HUA CHING (GURU DATA)
AJK PN SARIMAH BT OMAR (PK HEM)
PN MARIYASNIE ABDULLAH (PK KK)
EN AWGKU FAISAL BIN AWGKU ALI (JURU TEKNIK)
EN FANUEL GERAWAT EDOM (GURU ASET)
PN NORLIA BT SERAN (PT)
PN SARIMAH BT BUANG(AKP)
EN MOHD AFIFIN BIN ABU SAMAH (GURU BESTARI)
SEMUA GURU KELAS


TAKWIM SEKOLAH SKSOM 2021 13

JAWATANKUASA PBPPP
PENGERUSI EN JUHAILI BIN JUNAIDI (GURU BESAR)
SETIAUSAHA PN DAYANG ROSNAH BT DATU ABANG INDIH (PK PENTADBIRAN)
URUSETIA PN NORLIA BT SERAN (PT)
AJK PN SARIMAH BT OMAR (PK HEM)
PN MARIYASNIE ABDULLAH (PK KK)
PN RAJESWARI A/P SUBRAMANIAMJAWATANKUASA PEMBANGUNAN STAF & LDP
PENGERUSI EN JUHAILI BIN JUNAIDI (GURU BESAR)
NAIB PENGERUSI PN DAYANG ROSNAH BT DATU ABANG INDIH (PK PENTADBIRAN)
SETIAUSAHA PN SHALINA AK ENGKA
AJK PN SARIMAH BT OMAR (PK HEM)
PN MARIYASNIE ABDULLAH (PK KK)
KETUA PANITIA MATAPELAJARAN
ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA(AKP)JAWATANKUASA KEBAJIKAN STAF
PENGERUSI EN JUHAILI BIN JUNAIDI (GURU BESAR)
NAIB PENGERUSI PN DAYANG ROSNAH BT DATU ABANG INDIH (PK PENTADBIRAN)
BENDAHARI PN TING HUA CHING
AJK PN SARIMAH BT OMAR (PK HEM)
PN MARIYASNIE ABDULLAH (PK KK)
PN NORLIA BT SERAN (PT)
PN SUFIA BT BUJANG
JAWATANKUASA ASET KERAJAAN
PENGERUSI EN JUHAILI BIN JUNAIDI (GURU BESAR)
NAIB PENGERUSI PN DAYANG ROSNAH BT DATU ABANG INDIH (PK PENTADBIRAN)
SETIAUSAHA EN FANUEL GERAWAT EDOM (GURU ASET)
AJK PN SARIMAH BT OMAR (PK HEM)
PN MARIYASNIE ABDULLAH (PK KK)
PN NORLIA BT SERAN (PT)
PN SHIRLEY GEORGE (PELUPUSAN ASET)
PN SHALINA AK ENGKA (GURU MEDIA & PERPUSTAKAAN)
EN MOHD AFIFIN BIN ABU SAMAH (GURU BESTARI)
EN AWGKU FAISAL BIN AAWGKU ALI (JURUTEKNIK)
TAKWIM SEKOLAH SKSOM 2021 14

JAWATANKUASA PENGURUSAN STOR
PENGERUSI EN JUHAILI BIN JUNAIDI (GURU BESAR)
NAIB PENGERUSI PN DAYANG ROSNAH BT DATU ABANG INDIH (PK PENTADBIRAN)
SETIAUSAHA PN SARIMAH BT BUANG (AKP)
AJK PN SARIMAH BT OMAR (PK HEM)
PN MARIYASNIE ABDULLAH (PK KK)
PN BRIGID BETRON BITATIS AK PETRUS RATIM (PEGAWAI PEMVERIKASI)
PN MELVIANA MARCUS (PEGAWAI PEMVERIKASI)
EN MOHD SAIFFUL BIN KAMIL (PEGAWAI PEMERIKSA)
EN MOHD AFIFIN BIN ABU SAMAH (PEGAWAI PEMERIKSA)
PN MARINA ALBERT (PPM)JAWATANKUASA PENGURUSAN GURU BARU(PPGB)
PENGERUSI EN JUHAILI BIN JUNAIDI (GURU BESAR)
NAIB PENGERUSI PN DAYANG ROSNAH BT DATU ABANG INDIH (PK PENTADBIRAN)
SETIAUSAHA PN SHALINA AK ENGKA
AJK PN SARIMAH BT OMAR (PK HEM)
PN MARIYASNIE ABDULLAH (PK KK)
KETUA PANITIA MATAPELAJARAN
ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA(AKP)

TAKWIM SEKOLAH SKSOM 2021 15Tarikh dan Pembayaran Gaji Tahun 2021Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia(SPANM) Bilangan 5 Tahun 2020- Tarikh dan Pembayaran
Emolumen Tahun 2021


BULAN TARIKH HARI CATATANJanuari 25.01.2021 Isnin


Tahun Baru Cina
Februari 09.02.2021 Selasa 12 & 13 Februari 2021 (Jumaat & Sabtu)


Mac 18.03.2021 Khamis


April 22.04.2021 Khamis


Hari Raya Puasa
13 & 14 Mei 2021 (Khamis & Jumaat) Hari Pesta

Kaamatan
Mei 06.05.2021 Khamis 30 & 31 Mei 2021 (Ahad & Isnin)


Hari Gawai
Jun 14.06.2021 Isnin 1 & 2 Jun 2021 (Selasa & Rabu)


Hari Raya Haji
Julai 14.07.2021 Rabu 20 & 21 Julai 2021 (Selasa & Rabu)Ogos 19.08.2021 Khamis


September 23.09.2021 Khamis


Oktober 25.10.2021 Isnin


Hari Deepavali
November 25.11.2021 Khamis 4 November 2021 (Khamis)


Hari Krismas

Disember 20.12.2021 Isnin 25 Disember 2021 (Sabtu)

KURIKULUM

JAWATANKUASA KURIKULUM 2021
SK SAYED OTHMAN, MIRI
PENGERUSI EN JUHAILI BIN JUNAIDI
NAIB PENGERUSI PN DAYANG ROSNAH BT DATU ABANG INDIH

SETIAUSAHA CIK NUR HAMIZAH BT ROSLAN
AHLI JAWATANKUASA PN SARIMAH BT OMAR (PK HAL EHWAL MURID)
PN MARITASNIE ABDULLAH (PK KOKURIKULUM)
PN TING HUA CHING (GURU DATA)
PN JESSICA VOON CHIA LIN
(SETIAUSAHA PEPERIKSAAN-SAPS)

EN FANUEL GERAWAT EDOM
(SETIAUSAHA PEPERIKSAAN-UPSR)
PN SHALINA AK ENGKA (GURU MEDIA & PERPUSTAKAAN)
PN RAJSEWARI A/P SUBRAMANIAM
(GURU BIMBINGAN & KAUNSELING)
EN MOHD AFIFIN BIN ABU SAMAH (GURU BESTARI)
PN SHIRLEY GEORGE (GURU PEMULIHAN)
EN HAFIZUDDIN BIN HAMDAN (PENYELARAS PBD)

PN MELVIANA MARCUS
(PENYELARAS PROGRAM AYUH PERDANA)
PN JACINTA RICHARD SELING (PENYELARAS HIP)
EN MOHD AFIFIN BIN ABU SAMAH
(PENYELARAS i-THINKS)
EN TAN JIA FOO

(PENYELARAS PROGRAM TRANSISI TAHUN 1)
EN FANUEL GERAWAT EDOM (PENYELARAS PLC)
EN MOHD SAIFFUL BIN KAMIL (PENYELARAS MBMBI-BM)
PN S.RAJESWARI A/P SUBRAMANIAM
(PENYELARAS MBMBI-BI)
PN SHALINA AK ENGKA
(PENYELARAS PROGRAM PENINGKATAN UPSR)
PN TING HUA CHING

(PENYELARAS PROGRAM PASCA UPSR)
SEMUA KETUA PANITIA MATAPELAJARAN

KETUA PANITIA MATAPELAJARAN 2021
SK SAYED OTHMAN,MIRI
MATAPELAJARAN NAMA KETUA PANITIA
BAHASA MELAYU EN HAFIZUDDIN BIN HAMDAN
BAHASA INGGERIS PN S.RAJESWARI A/P SUBRAMANIAM
MATEMATIK PN JONG MING CHIEN
SAINS PN BRIGID BETRON BITATIS AK PETRUS RATIM
PENDIDIKAN SENI VISUAL PN SUZANNE WILLIAM
PENDIDIKAN MUZIK PN MELVIANA MARCUS
PENDIDIKAN ISLAM PN FAUZIANA BT DARAHAMAN
PENDIDIKAN MORAL EN SUHAIMI BIN SALLEH
BAHASA CINA SEKOLAH KEBANGSAAN PN JESSICA VOON CHIA LIN
BAHASA ARAB EN MUHAMMAD SAIFUDDIN BIN ALI
PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN EN MOHD SAIFFUL BIN KAMIL
KESIHATAN
SEJARAH PN JACINTA RICHARD SELING
TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI PN TING HUA CHING
REKA BENTUK & TEKNOLOGI EN TAN JIA FOO


GURU MATAPELAJARAN BAHASA MELAYU 2021
SK SAYED OTHMAN, MIRI
KELAS NAMA GURU
1 HARMONI PN MELVIANA MARCUS
1 MURNI PN MELVIANA MARCUS
2 HARMONI EN MOHD SAIFFUL BIN KAMIL
2 MURNI EN MOHD SAIFFUL BIN KAMIL
3 HARMONI PN JACINTA RICHARD SELING
3 MURNI PN MELVIANA MARCUS
4 HARMONI PN TALITA SOFIA AK NGONG
4 MURNI EN HAFIZUDDIN BIN HAMDAN
5 HARMONI (A) EN MOHD AFIFIN BIN ABU SAMAH
5 HARMONI (B) EN MOHD AFIFIN BIN ABU SAMAH
6 HARMONI EN HAFIZUDDIN BIN HAMDAN
6 MURNI PN JACINTA RICHARD SELING


GURU MATAPELAJARAN BAHASA INGGERIS 2021
SK SAYED OTHMAN, MIRI
KELAS NAMA GURU
1 HARMONI PN MARIYASNIE ABDULLAH
1 MURNI PN MARIYASNIE ABDULLAH
2 HARMONI PN SUZANNE WILLIAM
2 MURNI PN SUZANNE WILLIAM
3 HARMONI PN BRIGID BETRON BITATIS AK PETRUS RATIM
3 MURNI PN BRIGID BETRON BITATIS AK PETRUS RATIM
4 HARMONI EN FANUEL GERAWAT EDOM
4 MURNI PN S.RAJESWARI A/P SUBRAMANIAM
5 HARMONI (A) EN FANUEL GERAWAT EDOM
5 MURNI (B) EN FANUEL GERAWAT EDOM
6 HARMONI PN DAYANG ROSNAH BT DATU ABANG INDIH
6 MURNI PN S.RAJESWARI A/P SUBRAMANIAM
TAKWIM SEKOLAH SKSOM 2021 20

GURU MATAPELAJARAN MATEMATIK 2021
SK SAYED OTHMAN, MIRI
KELAS NAMA GURU
1 HARMONI EN TAN JIA FOO
1 MURNI PN JONG MING CHIEN
2 HARMONI PN JONG MING CHIEN
2 MURNI PN JONG MING CHIEN
3 HARMONI PN JONG MING CHIEN
3 MURNI EN TAN JIA FOO
4 HARMONI EN TAN JIA FOO
4 MURNI PN TING HUA CHING
5 HARMONI (A) PN TING HUA CHING
5 HARMONI (B) PN TING HUA CHING
6 HARMONI PN TING HUA CHING
6 MURNI EN TAN JIA FOO


GURU MATAPELAJARAN SAINS 2021
SK SAYED OTHMAN, MIRI
KELAS NAMA GURU
1 HARMONI PN SARIMAH BT OMAR
1 MURNI PN SHALINA AK ENGKA
2 HARMONI PN BRIGID BETRON BITATIS AK PETRUS RATIM
2 MURNI PN BRIGID BETRON BITATIS AK PETRUS RATIM
3 HARMONI PN TALITA SOFIA AK NGONG
3 MURNI PN TALITA SOFIA AK NGONG
4 HARMONI PN SARIMAH BT OMAR
4 MURNI PN TALITA SOFIA AK NGONG
5 HARMONI (A) PN SHALINA AK ENGKA
5 MURNI (B) PN SHALINA AK ENGKA
6 HARMONI PN SHALINA AK ENGKA
6 MURNI PN SARIMAH BT OMAR

GURU MATAPELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM 2021
SK SAYED OTHMAN, MIRI
KELAS NAMA GURU
PRA IDAMAN USTAZAH FAUZIANA BT DARAHAMAN
PRA IMPIAN USTAZAH FAUZIANA BT DARAHAMAN
1 USTAZAH IPAH BT AMIN
USTAZ MUHAMMAD SAIFUDDIN BIN ALI
2 USTAZ MUHAMMAD SAIFUDDIN BIN ALI
USTAZAH NUR HAMIZAH BT ROSLAN
3 USTAZAH NUR HAMIZAH BT ROSLAN
USTAZ KASSIM BIN SALLEH
4 USTAZAH NUR HAMIZAH BT ROSLAN
USTAZ KASSIM BIN SALLEH
5 USTZ IPAH BT AMIN
USTZ FAUZIANA BT DARAHAMAN
6 USTZ FAUZIANA BT DARAHAMAN
USTZ IPAH BT AMINTAKWIM SEKOLAH SKSOM 2021 21

GURU MATAPELAJARAN PENDIDIKAN MORAL 2021
SK SAYED OTHMAN, MIRI
KELAS NAMA GURU
1 EN SUHAIMI BIN SALLEH
2 EN SUHAIMI BIN SALLEH
3 PN TALITA SOFIA AK NGONG
4 PN JESSICA VOON CHIA LIN
5 EN SUHAIMI BIN SALLEH
6 PN S.RAJESWARI A/P SUBRAMANIAM


GURU MATAPELAJARAN SEJARAH 2021
SK SAYED OTHMAN, MIRI
KELAS NAMA GURU
4 HARMONI EN HAFIZUDDIN BIN HAMDAN
4 MURNI PN JACINTA RICHARD SELING
5 HARMONI (A) EN JUHAILI BIN JUNAIDI
5 HARMONI (B) EN HAFIZUDDIN BIN HAMDAN
6 HARMONI EN JUHAILI BIN JUNAIDI
6 MURNI EN JUHAILI BIN JUNAIDI


GURU MATAPELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI 2021
SK SAYED OTHMAN, MIRI
KELAS NAMA GURU
6 PN TING HUA CHING


GURU MATAPELAJARAN REKA BENTUK & TEKNOLOGI 2021
SK SAYED OTHMAN, MIRI
KELAS NAMA GURU
4 HARMONI EN MOHD AFIFIN BIN ABU SAMAH
4 MURNI EN MOHD AFIFIN BIN ABU SAMAH
5 HARMONI (A) EN TAN JIA FOO
5 HARMONI (B) EN TAN JIA FOO
6 EN TAN JIA FOO


GURU MATAPELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI 2021
SK SAYED OTHMAN, MIRI
KELAS NAMA GURU
6 HARMONI EN HAFIZUDDIN BIN HAMDAN
6 MURNI EN HAFIZUDDIN BIN HAMDAN


GURU MATAPELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN 2021
SK SAYED OTHMAN, MIRI
KELAS NAMA GURU
6 HARMONI EN SUHAIMI BIN SALLEH
6 MURNI PN JACINTA RICHARD SELING


GURU MATAPELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN 2021
SK SAYED OTHMAN, MIRI
KELAS NAMA GURU
1 HARMONI USTAZ KASSIM BIN SALLEH
1 MURNI USTAZ KASSIM BIN SALLEH
TAKWIM SEKOLAH SKSOM 2021 22

2 HARMONI EN MOHD SAIFUL BIN KAMIL
2 MURNI EN MOHD SAIFUL BIN KAMIL
3 HARMONI EN MOHD SAIFUL BIN KAMIL
3 MURNI EN KASSIM BIN SALLEH
4 HARMONI EN HAFIZUDDIN BIN HAMDAN
4 MURNI USTAZ KASSIM BIN SALLEH
5 HARMONI (A) EN MOHD AFIFIN BIN ABU SAMAH
5 HARMONI (B) EN MOHD AFIFIN BIN ABU SAMAH
GURU MATAPELAJARAN PENDIDIKAN MUZIK 2021
SK SAYED OTHMAN, MIRI
KELAS NAMA GURU
1 HARMONI PN MELVIANA MARCUS
1 MURNI PN MELVIANA MARCUS
2 HARMONI PN MELVIANA MARCUS
2 MURNI PN MELVIANA MARCUS
3 HARMONI PN MELVIANA MARCUS
3 MURNI PN MELVIANA MARCUS
4 HARMONI PN JACINTA RICHARD SELING
4 MURNI PN JACINTA RICHARD SELING
5 HARMONI (A) PN DAYANG ROSNAH BT DATU ABANG INDIH
5 HARMONI (B) PN DAYANG ROSNAH BT DATU ABANG INDIH
6 HARMONI PN DAYANG ROSNAH BT DATU ABANG INDIH
6 MURNI PN JACINTA RICHARD SELING


GURU MATAPELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL 2021
SK SAYED OTHMAN, MIRI
KELAS NAMA GURU
1 HARMONI PN SUZANNE WILLIAM
1 MURNI PN SUZANNE WILLIAM
2 HARMONI PN MELVIANA MARCUS
2 MURNI PN JONG MING CHIEN
3 HARMONI EN FANUEL GERAWAT EDOM
3 MURNI EN FANUEL GERAWAT EDOM
4 HARMONI PN SUZANNE WILLIAM
4 MURNI PN SUZANNE WILLIAM
5 HARMONI (A) PN SHALINA AK ENGKA
5 HARMONI (B) USTAZAH IPAH BT AMIN
6 HARMONI PN SHALINA AK ENGKA
6 MURNI PN SARIMAH BT OMAR


GURU MATAPELAJARAN BAHASA CINA SEKOLAH KEBANGSAAN 2021
SK SAYED OTHMAN, MIRI
KELAS NAMA GURU
1 CIK JESSICA VOON CHIA LIN
2 CIK JESSICA VOON CHIA LIN
3 CIK JESSICA VOON CHIA LIN
4 CIK JESSICA VOON CHIA LIN
5 CIK JESSICA VOON CHIA LIN
6 CIK JESSICA VOON CHIA LIN

TAKWIM SEKOLAH SKSOM 2021 23

GURU MATAPELAJARAN BAHASA ARAB 2021
SK SAYED OTHMAN, MIRI
KELAS NAMA GURU
1 USTAZ MUHAMMAD SAIFUDDIN BIN ALI
2 USTAZ MUHAMMAD SAIFUDDIN BIN ALI
3 USTAZ MUHAMMAD SAIFUDDIN BIN ALI
4 USTAZ MUHAMMAD SAIFUDDIN BIN ALI
5 USTAZ MUHAMMAD SAIFUDDIN BIN ALI
6 USTAZ MUHAMMAD SAIFUDDIN BIN ALI


JAWATANKUASA JADUAL WAKTU 2021
SK SAYED OTHMAN, MIRI
PENGERUSI EN JUHAILI BIN JUNAIDI
NAIB PENGERUSI PN DAYANG ROSNAH BT DATU ABANG INDIH
SETIAUSAHA CIK NUR HAMIZAH BT ROSLAN
AJK PN SARIMAH BT OMAR (PK HEM)
PN MARIYASNIE ABDULLAH (PK KOKURIKULUM)
KETUA PANITIA MATAPELAJARAN
PN NORLIA BT SERAN (PT)
JAWATANKUASA PEPERIKSAAN & PENILAIAN 2021
SK SAYED OTHMAN, MIRI
PENGERUSI EN JUHAILI BIN JUNAIDI
NAIB PENGERUSI PN DAYANG ROSNAH BT DATU ABANG INDIH
SETIAUSAHA PN JESSICA VOON CHIA LIN (SAPS)
EN FANUEL GERAWAT EDOM (UPSR)
AJK PN SARIMAH BT OMAR (PK HEM)
PN MARIYASNIE ABDULLAH (PK KOKURIKULUM)
KETUA PANITIA MATAPELAJARAN
GURU KELAS TAHUN 5-6
PN NORLIA BT SERAN (PT)

TAKWIM SEKOLAH SKSOM 2021 24

JAWATANKUASA PROGRAM AYUH PERDANA 2021
SK SAYED OTHMAN, MIRI
PENGERUSI EN JUHAILI BIN JUNAIDI
NAIB PENGERUSI PN DAYANG ROSNAH BT DATU ABANG INDIH
PENYELARAS PN MELVIANA MARCUS
AJK PN SARIMAH BT OMAR (PK HEM)
PN MARIYASNIE ABDULLAH (PK KOKURIKULUM)
EN MOHD AFIFIN BIN ABU SAMAH (BM)
PN BRIGID BETRON BITATIS AK PETRUS RATIM(BI)
PN JONG MING CHIEN (MT)
KETUA PANITIA MATAPELAJARAN BM,BI & MT
GURU MP BM 1-3
GURU MP BI 1-3
GP MP MATEMATIK 1-3JAWATANKUASA MBMMBI 2021
SK SAYED OTHMAN, MIRI
PENGERUSI EN JUHAILI BIN JUNAIDI
NAIB PENGERUSI PN DAYANG ROSNAH BT DATU ABANG INDIH
PENYELARAS EN MOHD SAIFFUL BIN KAMIL (BM)
PN RAJESWARI A/P SUBRAMANIAM (BI)
AJK PN SARIMAH BT OMAR (PK HEM)
PN MARIYASNIE ABDULLAH (PK KOKURIKULUM)
SEMUA GURU MP BM
SEMUA GURU MP BIJAWATANKUASA HIGHLY IMMERSIVE PROGRAMME (HIP) 2021
SK SAYED OTHMAN, MIRI
PENGERUSI EN JUHAILI BIN JUNAIDI
NAIB PENGERUSI PN DAYANG ROSNAH BT DATU ABANG INDIH
PENYELARAS PN JACINTA RICHARD SELING
AJK PN SARIMAH BT OMAR (PK HEM)
PN MARIYASNIE ABDULLAH (PK KOKURIKULUM)
SEMUA KETUA PANITIA MATAPELAJARAN
SEMUA GURU MATAPELAJARAN

TAKWIM SEKOLAH SKSOM 2021 25

JAWATANKUASA PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 2021
SK SAYED OTHMAN, MIRI
PENGERUSI EN JUHAILI BIN JUNAIDI
NAIB PENGERUSI PN DAYANG ROSNAH BT DATU ABANG INDIH
PENYELARAS EN TAN JIA FOO
SETIAUSAHA EN SUHAIMI BIN SALLEH
AJK PN SARIMAH BT OMAR (PK HEM)
PN MARIYASNIE ABDULLAH (PK KOKURIKULUM)
GURU KELAS TAHUN 1 HARMONI
GURU KELAS TAHUN 1 MURNI
SEMUA GURU MP TAHUN 1


JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BILIK DARJAH(PBD)2021
SK SAYED OTHMAN, MIRI
GURU BESAR EN JUHAILI BIN JUNAIDI
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PN DAYANG ROSNAH BT DATU ABANG INDIH
PENOLONG KANAN HEM PN SARIMAH BT OMAR
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM PN MARIYASNIE ABDULLAH
PENYELARAS PBD SEKOLAH EN HAFIZUDDIN BIN HAMDAN
NAIB PENGERUSI PN TALITA SOFIA AK NGONG (TAHAP1)
PN JESSICA VOON CHIA LIN (TAHAP 2)
SETIAUSAHA USTAZAH FAUZIANA BT DARAHAMAN
PN MELVIANA MARCUS
PN SHIRLEY GEORGE (KELAS PEMULIHAN)
PENYELARAS INTERVENSI PANITIA USTAZAH NUR HAMIZAH BT ROSLAN
EN MOHD AFIFIN BIN ABU SAMAH

PENYELARAS MINGGU PBD/HARI PELAPORAN PN SUZANNE WILLIAM
EN MOHD SAIFFUL BIN KAMIL

PENYELARAS TAHUN 1 PN SHALINA AK ENGKA
USTAZAH IPAH BT AMIN

PENYELARAS TAHUN 2 PN BRIGID BETRON BITATIS AK PETRUS RATIM
USTAZ MUHAMMAD SAIFUDDIN BIN ALI

PENYELARAS TAHUN 3 PN JONG MING CHIEN
EN TAN JIA FOO

PENYELARAS TAHUN 4 EN SUHAIMI BIN SALLEH
PN JACINTA RICHARD SELING

PENYELARAS TAHUN 5 EN FANUEL GERAWAT EDOM
USTAZ KASSIM BIN SALLEH
PENYELARAS TAHUN 6 PN TING HUA CHING
PN S.RAJESWARI AP SUBRAMANIAM

AJK SEMUA KETUA PANITIA
SEMUA GURU KELAS
SEMUA GURU MATAPELAJARAN


TAKWIM SEKOLAH SKSOM 2021 26

JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH(PSS)2021
SK SAYED OTHMAN, MIRI
PENGERUSI EN JUHAILI BIN JUNAIDI
NAIB PENGERUSI PN DAYANG ROSNAH BT DATU ABANG INDIH
PENYELARAS PN SHALINA AK ENGKA (GMP)
PENOLONG PENYELARAS USTZ FAUZIANA BT DARAHAMAN
AJK PN SARIMAH BT OMAR (PK HEM)
PN MARIYASNIE ABDULLAH (PK KOKURIKULUM)
PN SHIRLEY GEORGE (NILAM)
PN JACINTA RICHARD SELING (PERPUSTAKAAN)
SEMUA KETUA PANITIA MATAPELAJARAN
SEMUA GURU KELAS
SEMUA GURU MATAPELAJARAN
SEMUA AKP
JAWATANKUASA PROGRAM i-THINKS 2021
SK SAYED OTHMAN, MIRI
PENGERUSI EN JUHAILI BIN JUNAIDI
NAIB PENGERUSI PN DAYANG ROSNAH BT DATU ABANG INDIH
PENYELARAS EN MOHD AFIFIN BIN ABU SAMAH(GURU BESTARI)
AJK PN SARIMAH BT OMAR (PK HEM)
PN MARIYASNIE ABDULLAH (PK KOKURIKULUM)
EN AWGKU FAISAL BIN AWGKU ALI
(PEGAWAI TEKNIK)
SEMUA KETUA PANITIA MATAPELAJARAN
SEMUA GURU KELAS
SEMUA GURU MATAPELAJARANJAWATANKUASA PROGRAM PENINGKATAN UPSR 2021
SK SAYED OTHMAN, MIRI
PENGERUSI EN JUHAILI BIN JUNAIDI
NAIB PENGERUSI PN DAYANG ROSNAH BT DATU ABANG INDIH
PENYELARAS PN SHALINA AK ENGKA
PENOLONG PENYELARAS PN S. RAJESWARI A/P SUBRAMANIAM
AJK PN SARIMAH BT OMAR (PK HEM)
PN MARIYASNIE ABDULLAH (PK KOKURIKULUM)
SEMUA KETUA PANITIA MATAPELAJARAN
GURU KELAS TAHUN 6 HARMONI
GURU KELAS TAHUN 6 MURNI
SEMUA GURU MATAPELAJARAN TAHUN 6TAKWIM SEKOLAH SKSOM 2021 27

JAWATANKUASA PROGRAM PASCA UPSR 2021
SK SAYED OTHMAN, MIRI
PENGERUSI EN JUHAILI BIN JUNAIDI
NAIB PENGERUSI PN DAYANG ROSNAH BT DATU ABANG INDIH
PENYELARAS PN TING HUA CHING
PENOLONG PENYELARAS USTAZAH FAUZIANA BT DARAHAMAN
AJK PN SARIMAH BT OMAR (PK HEM)
PN MARIYASNIE ABDULLAH (PK KOKURIKULUM)
SEMUA KETUA PANITIA MATAPELAJARAN
GURU KELAS TAHUN 6 HARMONI
GURU KELAS TAHUN 6 MURNI
SEMUA GURU MATAPELAJARAN TAHUN 6JAWATANKUASA PENYEMAKAN BUKU LATIHAN 2021
SK SAYED OTHMAN, MIRI
PENGERUSI EN JUHAILI BIN JUNAIDI
NAIB PENGERUSI PN DAYANG ROSNAH BT DATU ABANG INDIH
AJK PN SARIMAH BT OMAR (PK HEM)
PN MARIYASNIE ABDULLAH (PK KOKURIKULUM)
SEMUA KETUA PANITIA MATAPELAJARAN
BM,BI,MT & SN
SEMUA GURU MP BM,BI,MT & SNJAWATANKUASA PLC 2021
SK SAYED OTHMAN, MIRI
PENGERUSI EN JUHAILI BIN JUNAIDI
NAIB PENGERUSI PN DAYANG ROSNAH BT DATU ABANG INDIH
PENYELARAS EN FANUEL GERAWAT EDOM
AJK PN SARIMAH BT OMAR (PK HEM)
PN MARIYASNIE ABDULLAH (PK KOKURIKULUM)
SEMUA KETUA PANITIA MATAPELAJARAN
SEMUA GURU MATAPELAJARANTAKWIM SEKOLAH SKSOM 2021 28

GURU KELAS 2021
SK SAYED OTHMAN, MIRI

KELAS NAMA GURU KELAS

PRA IDAMAN PN SARIFAH NORSIAH BT WAN NONG
PN MARINA ALBERT
PRA IMPIAN CIK THEORA AK WILLIAAM TANDANG
PN MERIANA BT IBRAHIM
1 HARMONI EN TN JIA FOO
USTZ IPAH BT AMIN
1 MURNI PN MELVIANA MARCUS
PN SHALINA AK ENGKA
2 HARMONI USTAZ MUHAMMAD SAIFUDDIN BIN ALI
PN SUZANNE WILLIAM
2 MURNI PN BRIGID BETRON BITATIS AK PETRUS RATIM
EN MOHD SAIFFUL BIN KAMIL
3 HARMONI PN JACINTA RICHARD SELING
USTAZAH NUR HAMIZAH BT ROSLAN
3 MURNI PN JONG MING CHIEN
4 HARMONI PN TALITA SOFIA AK NGONG
EN SUHAIMI BIN SALLEH
4 MURNI PN JESSICA VOON CHIA LIN
USTAZ KASSIM BIN SALLEH
5 HARMONI (A) EN MOHD AFIFIN BIN ABU SAMAH
5 HARMONI (B) EN FANUEL GERAWAT EDOM
6 HARMONI EN HAFIZUDDIN BIN HAMDAN
PN TING HUA CHING
6 MURNI USTAZAH FAUZIANA BT DARAHAMAN
PN S.RAJESWARI A/P SUBRAMANIAMTAKWIM SEKOLAH SKSOM 2021 29JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID 2021

JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID 2021

JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID (HEM)
SK SAYED OTHMAN

2021JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID 2021

JAWATANKUASA DISIPLIN SEKOLAH

JAWATANKUASA PENGAWAS SEKOLAHJAWATANKUASA PROGRAM RMT


TAKWIM SEKOLAH SKSOM 2021 32

JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
(SPBT)


JAWATANKUASA PENGURUSAN BANTUAN


TAKWIM SEKOLAH SKSOM 2021 33

JAWATANKUASA KESELAMATAN, KEBERSIHAN DAN KESIHATAN

(3K)


JAWATANKUASA PENGURUSAN PROGRAM B&K


TAKWIM SEKOLAH SKSOM 2021 34

JAWATANKUASA PEMILIHAN MURID SEKOLAH

JAWATANKUASA LAWATAN


TAKWIM SEKOLAH SKSOM 2021 35

PENYELARAS PROGRAM – PROGRAM PERINGKAT SEKOLAH 2021
TARIKH AKTIVITI PENYELARAS
20.01- PROGRAM TRANSISI 1. CIKGU TAN JIA FOO (K)
26.03.2021 TAHUN 1 2. CIKGU SUHAIMI BIN SALLEH
19.02.2021 SAMBUTAN TAHUN BARU 1. CIKGU JESSICA VOON CHIA LIN (K)
(JUMAAT) CINA 2. CIKGU TING HUA CHING
05- 1. CIKGU MOHD. AFIFIN BIN ABU SAMAH (K)
07.03.2021 KEM KEPIMPINAN MURID 2. CIKGU TING HUA CHING
3. CIKGU S. RAJESWARI A/P SUBRAMANIAM
26.03.2021 1. CIKGU SHALINA AK ENGKA (K)
(26.03.2021) SUKAN TARA (OLAHRAGA) 2. CIKGU TAN JIA FOO
3. CIKGU MOHD. SAIFUL BIN KAMEL
4. UST. KASSIM BIN SALLEH
29.04.2021 MAJLIS BERBUKA PUASA 1. UST. KASSIM BIN SALLEH (K)
2. UST. MOHD. SAIFUDDIN BIN ALI
(KHAMIS)
3. UST. NUR HAMIZAH BT ROSLAN
21.05.2021 SAMBUTAN HARI RAYA 1. UST. FAUZIANA BINTI DARAHMAN (K)
(JUMAAT) 2. UST IPAH BINTI AMIN
AIDIL FITRI 3. CIKGU SHARIFAH NORSIAH BT WAN NONG
21.05.2021 1. CIKGU JONG MING CHIENG (K)
JUMAAT) SAMBUTAN HARI GURU 2. CIKGU S. RAJESWARI A/P SUBRAMANIAM
3. CIKGU THEORA AK WILLIAM TANDANG
4. CIKGU TALITA SOFIA AK NGONG
18.06.2021 MAJLIS HARI 1. CIKGU MELVIANA MARCUS (K)
(JUMAAT) KEAMATAN/GAWAI 2. CIKGU BRIGIT BETRON BITATIS
3. CIKGU JACINTA RICHARD SELING
30.07.2021 PROGRAM BULAN 1. CIKGU JACINTA RICHARD SELING (K)
(JUMAAT) MERDEKA/HARI 2. CIKGU SUZANNE WILLIAM
20.09.2021 MALAYSIA
(ISNIN) - PELANCARAN
- PENUTUPAN
27.09.2021 HARI SUKAN SEKOLAH 1. CIKGU MOHD. SAIFUL BIN KAMIL (K)
(JUMAAT) 2. UST. MOHD. SAIFUDDIN BIN ALI
19.10.2021 1. USTAZAH FAUZIANA BINTI DARAHMAN (K)
(SELASA) 2. USTAZAH NUR HAMIZAH BINTI ROSLAN
MAULIDUR RASUL 3. USTAZAH IPAH BINTI AMIN
4. USTAZ MOHD. SAIFUDDIN BIN ALI
5. USTAZ KASSIM BIN SALLEH
22.10.2021 1. CIKGU SHIRLEY AK GEORGE (K)
(JUMAAT) HARI KANAK-KANAK 2. UST. NUR HAMIZAH BT ROSLAN
3. CIKGU SHARIFAH NORSIAH BT WAN NONG
4. CIKGU THEORA AK WILLIAM TANDANG
12.11.2021 1. CIKGU S.RAJESWARI (K)
(JUMAAT) SAMBUTAN DEEPAVALI 2. UST. FAUZIANA BT DARAHMAN
3. UST. IPAH BT AMIN
19 – 1. UST. SAIFUDDIN BIN ALI (K)
21.11.2021 PERKHEMAHAN 3 2. UST. IPAH BINTI AMIN
JUMAAT – PENJURU 3. CIKGU. SUZANNE WILLIAM
AHAD)
TARIKH AKTIVITI PENYELARAS
26.11.2021 MAJLIS ANUGERAH 1. CIKGU TAN JIA FOO (K)
HEM/GERKO 2. CIKGU SHIRLEY AK GEORGE
3. UST. MOHD. SAIFUDDIN BIN ALI


TAKWIM SEKOLAH SKSOM 2021 36

03.12.2021 1. CIKGU HAFIZUDDIN BIN HAMDAN (K)
(JUMAAT) 2. CIKGU SHIRLEY GEORGE
3. USTAZAH NUR HAMIZAH
JAMUAN AKHIR TAHUN 4. CIKGU JESSICA VOON CHIA LIN
5. CIKGU FANUEL GERAWAT EDOM
6. PUAN MARINA ALBERT
7. PUAN MERIANA BT IBRAHIM
08.12.2021 1. CIKGU MOHD. AFIFIN BIN ABU SAMAH (K)
(RABU) MAJLIS ANUGERAH 2. CIKGU TAN JIA FOO
MURID CEMERLANG 3. EN. AWANGKU FAISAL BIN AWANGKU ALI
4. CIKGU JONG MING CHIENG
1. CIKGU FANUEL GERAWAT EDOM (K)
1 AKTIVITI 2. CGU BRIGIT BETRON BITATIS
DI 3. PUAN NORLIA BT SERAN
SEMESTER 4. PUAN SARIMAH BT BUANG
1 5. UST. KASSIM BIN SALLEH
& PROGRAM REKREASI 2020 6. CIKGU HAFIZUDDIN BIN HAMDAN
1 AKTIVITI
DI
SEMESTER
2TAKWIM SEKOLAH SKSOM 2021 37

TAKWIM SKSOM 2021
TARIKH HARI AKTIVITI
21.12.2020 ISNIN Mesyuarat AKP 1
11.01.2021 ISNIN Mesyuarat Pengurusan 1
14.01.2021 KHAMIS Mesyuarat-Staf/Kurikulum/HEM/Kokurikulum 1
16.01.2021 SABTU Hari Pendaftaran Persekolahan Sesi 2021
20.1- RABU - Program Transisi Tahun 1 bermula
26.03.2021 JUMAAT
08.02.2021 ISNIN Mesyuarat Pengurusan 2
10-14.02.2021 RABU-AHAD CUTI PERAYAAN TAHUN BARU CINA
19.02.2021 JUMAAT Sambutan Tahun Baru Cina Peringkat Sekolah
26.02.2021 JUMAAT Mesyuarat AKP2
05.03.2021 JUMAAT Mesyuarat Pengurusan 3
05-07.03.2021 JUMAAT – KEM KEPIMPINAN MURID
AHAD
20.03.2021 SABTU Mesyuarat Agong PIBG SKSOM
16 – 18.03.2021 SELASA –
KHAMIS SEGAK
22.03 – ISNIN –
26.03.2021 JUMAAT MINGGU PBD
26.03.2021 JUMAAT SUKAN TARA ACARA OLAHRAGA
27.03 –
04.04.2021 SABTU – AHAD CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
09.04.2021 JUMAAT Mesyuarat Pengurusan 4
10.04.2021 SABTU Gotong Royong PIBG
12.04.2021 ISNIN Mesyuarat AKP 3
24.04.2021 SABTU HARI PELAPORAN PBD KEPADA IBU BAPA
29.04.2021 KHAMIS MAJLIS BERBUKA PUASA & SOLAT TARAWIH
SKSOM
05.05.2021 RABU Mesyuarat Pengurusan 5
06.05.2021 KHAMIS Mesyuarat AKP 4
11-16.05.2021 SELASA – CUTI PERAYAAN HARI RAYA IDIL FITRI
AHAD
21.05.2021 JUMAAT SAMBUTAN HARI RAYA IDIL FITRI &
SAMBUTAN HARI GURU PERINGKAT
SEKOLAH
27.05.2021 KHAMIS Mesyuarat Staf/Kewangan/Kuri/Hem/Koko 2

29.05 – SABTU – AHAD CUTI PERTENGAHAN TAHUN
13.06.2021
24.06.2021 KHAMIS Mesyuarat Pengurusan 6
Hari Pelaporan 1
TARIKH HARI AKTIVITI
18.06.2021 JUMAAT Majlis Sambutan Hari Gawai/keamatan Peringkat
Sekolah
TAKWIM SEKOLAH SKSOM 2021 38

08.07.2021 KHAMIS Mesyuarat Pengurusan 7
09.07.2021 JUMAAT Mesyuarat AKP 5
10.07.2021 SABTU Zumbathon PIBG SKSOM 2021
12 – 16.07.2021 ISNIN – MINGGU PBD
JUMAAT
17 – 25.07.2021 SABTU – AHAD CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (I)

30.07.2021 JUMAAT Pelancaran Bulan Kemerdekaan 2021
05.08.2021 KHAMIS Mesyuarat Pengurusan 8
06.08.2021 JUMAAT Mesyuarat AKP 6
30.08.2021 ISNIN Ambang Merdeka
07-09.09.2021 SELASA – SEGAK
KHAMIS
09.09.2021 KHAMIS Mesyuarat Pengurusan 9
10.09.2021 JUMAAT Mesyuarat AKP 7
11 – 19.09.2021 SABTU – AHAD CUTI PERTENGAHAN 2 (II)
20.09.2021 ISNIN PENUTUPAN BULAN KEMERDEKAAN
25.09.2021 SABTU Mesyuarat Staf/Kewangan/Kuri/Hem/Koko 3
27.09.2021 JUMAAT HARI SUKAN TAHUNAN SEKOLAH
07.10.2021 KHAMIS Mesyuarat Pengurusan 10
08.10.2021 JUMAAT Mesyuarat AKP 8
19.10.2021 SELASA CUTI MAULUDUL RASUL
22.10.2021 JUMAAT HARI KANAK-KANAK PERINGKAT SEKOLAH
25 – 29.10.2021 ISNIN – MINGGU PBD
JUMAAT
04-05.2021 KHAMIS – CUTI PERAYAAN DEEPAVALI
JUMAAT
11.11.2021 KHAMIS Mesyuarat Pengurusan 11
12.11.2021 JUMAAT Mesyuarat AKP 7
12.11.2021 JUMAAT SAMBUTAN DEEPAVALI PERINGKAT
SEKOLAH
19-21.11.2021 JUMAAT-AHAD PERKHEMAHAN TIGA PENJURU
26.11.2021 JUMAAT MAJLIS ANUGERAH HEM/GERKO
03.12.2021 JUMAAT JAMUAN AKHIR TAHUN
03.12.2021 JUMAAT HARI PELAPORAN 2
04.12.2012 SABTU MESYUARAT STAF 4
08.12.2021 RABU MAJLIS ANUGERAH CEMERLANG
09.12.2021 KHAMIS MESYUARAT KURIKULUM/HEM/KOKO
TAKWIM SEKOLAH SKSOM 2021 39TAKWIM SEKOLAH SKSOM 2021 41


Click to View FlipBook Version