The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by khadeejahsahak, 2022-03-23 21:41:20

PPBG-NORKHADIJAH BINTI SAHAK

PPBG-NORKHADIJAH BINTI SAHAK

Senarai Semak PortfolioCurriculum Vitae

NORKHADIJAH BINTI SAHAK

NO.73, JALAN 18, FELDA BUKIT CERAKAH,

42200 KAPAR, SELANGOR.

Phone: 011-56280618

Email persendirian : [email protected]

Email MOE : [email protected]

BIODATA DIRI

Umur : 31 Tahun

Tarikh lahir : 5 Ogos 1990

Nombor i/c : 900805-10-5410

Tempat lahir : Selangor

Jantina : Perempuan

Keturunan : Melayu

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Malaysia

Status perkahwinan : Bujang

Berat : 75 kg

Tinggi : 165 cm

Lesen : B2, D

Darah : kumpulan O

Kesihatan : Baik

OBJEKTIF HIDUP

Membina generasi muda yang cemerlang, gemilang dan terbilang
mengikut syariat Islam berlandaskan dua sumber utama iaitu al-Quran
dan Sunah Rasulullah SAW.

KEKUATAN PERIBADI

Kepimpinan Kesediaan bekerja secara berkumpulan -mampu bekerja di
bawah tekanan Berkomitmen Berfikiran kreatif dan inovatif Bersedia
mempelajari sesuatu yang baru - Mempunyai kemahiran komunikasi
yang baik - Berfikir positif dan cepat belajar - Bersedia menimba
pengalaman dalam bidang yang berkaitan - Pesaing positif - Keras
bekerja dan bermotivasi diri - Mempunyai visi tinggi Berkeyakinan dan
berani Aktif - Sentiasa berusaha memberikan komitmen sepenuhnya
dan berprestasi dengan baik pada tugas yang diberikan Mudah
menyesuaikan diri dengan persekitaran dan situasi baru.

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN:

YEAR INSTITUTION & HIGHEST QUALIFICATION

2014-2021 UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM)
(Graduan:
November 2014) IJAZAH SARJANA MUDA BAHASA ARAB DAN KOMUNIKASI DENGAN
KEPUJIAN

2018 SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI SULTAN HISAMUDDIN,
(Tingkatan 6 KLANG
December 2018) SEKOLAH AGAMA MENENGAH JERAM, KUALA SELANGOR
2012-2017
(Tingkatan 5 SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT CERAKAH
December 2017 )

1997-2012
(Completed Standard 6:
December 2012)

RINGKASAN KEMAHIRAN DAN PENGALAMAN PROFESIONAL

Kemahiran Komputer Microsft Office, Apps Google, Internet Explore, DELIMa.

Kemahiran Memandu B2, dan D

Bahasa Pertuturan Bahasa Melayu : bertutur dan menulis – Baik
Bahasa Inggeris : bertutur dan menulis – Baik
Bahasa Arab : bertutur dan menulis - Baik

KEKUATAN PERIBADI

Pelajar yang sangat pantas, kemahiran mengurus masa, komited, boleh dipercayai

bertanggungimwab, bersedia melakukan perjalanan, berdikari, rajin, bersedia belajar, dan
mampu bekerja dalam keadaan apa pun.

1. PERANAN DAN
TANGGUNGJAWAB

1.1 Ketua Jabatan

KETUA JABATAN

Membentuk jawatankuasa PPGB 2.0.

Mengeluarkan surat lantikan secara rasmi kepada guru yang berpengalaman
di sekolah sebagai guru mentor untuk membimbing guru baharu. Guru
mentor akan membimbing seorang guru baharu sahaja. Pemilihan dan
pelantikan guru mentor perlu mengambil kira kesesuaian opsyen mata
pelajaran, pengalaman, kemahiran dan personaliti guru tersebut.

Memastikan pelaksanaan PPGB 2.0 di peringkat sekolah selaras
dengan garis panduan dan matlamat yang ditetapkan.

Memberi sokongan terhadap pembangunan profesionalisme guru
baharu di sekolah dengan mengadakan perbincangan serta refleksi

dari semasa ke semasa.

Melaksanakan pemantauan berkala dan berterusan terhadap guru
baharu sepanjang pelaksanaan program PPGB 2.0 terutamanya

dalam aspek PdP.

Memastikan guru baharu yang memerlukan khidmat kaunseling dirujuk
kepada Pegawai Kaunseling di Bahagian KPM/JPN/PPD mengikut
keperluan.

Menjalankan penilaian pelaksanaan PPGB 2.0 melalui perbincangan bersama guru
mentor dan membuat perakuan untuk cadangan pengesahan dalam perkhidmatan guru

baharu dalam tempoh masa yang telah ditetapkan dan memenuhi syarat-syarat
digariskan oleh pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP).

1.2 Guru Penolong Kanan

GURU PENOLONG KANAN

Menjalankan tugas
Pengetua semasa

ketiadaannya.

Membantu Pengetua Mengajar sebilangan
dalam semua aspek waktu mengikut arahan

perancangan dan pengetua.
pengurusan sekolah.

GURU
PENOLONG

KANAN

Membantu pengetua Bertanggungjawab
menyelia dan menilai kepada Pengetua
proses pengajaran. dalam hal kurikulum,
pentadbiran, hubungan
masyarakat dan

keselamatan.

SENARAI TUGAS PENOLONG KANAN 1
(PENTADBIRAN)

KURIKULUM

 Menentukan rancangan pelajaran harian, mingguan, penggal dan
sebagainya.

 Memastikan perjalanan panitia mata pelajaran.
 Membantu penyediaan peralatan teknologi pendidikan, pusat

sumber, makmal dan bengkel.
 Menentukan penggunaan dan penyelenggaraan bahan-bahan

sumber pendidikan.
 Membantu serta membimbing dalam latihan mengajar bagi guru

pelatih, guru yang baru mengajar dan guru sandaran tidak terlatih
dalam menjalankan tugas harian mereka.
 Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan kurikulum serta
mencadangkan tindakan susulan.
 Menyelaraskan segala jenis program kurikulum yang dianjurkan oleh
sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah, Negeri dan Kementerian
Pendidikan.
 Membantu memilih buku teks, bahan pusat sumber dan buku
bacaan.
 Menyusun jadual waktu kelas dan guru serta menyediakan jadual
waktu gantian.

SENARAI TUGAS PENOLONG KANAN 1
(PENTADBIRAN)

PENGURUSAN

 Membantu beban tugas guru dan staf sokongan sekolah
 Membantu menyelaraskan hal ehwal peperiksaan, kursus dan

latihan guru serta staf sokongan.
 Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data/

maklumat.
 Membantu merancang takwim sekolah.
 Membantu menyelia kerja-kerja guru dan staf sokongan.
 Menyelaras penyediaan penyata kewangan untuk urusan audit

tahunan.
 Menyelaras semua jenis kutipan yuran
 Menjadi Ahli Lembaga Tatatertib Sekolah.
 Menjadi penandatangani kedua cek sekolah.
 Menjaga dan menyemak stok/ iventori peralatan sekolah.

SENARAI TUGAS PENOLONG KANAN 1
(PENTADBIRAN)

PEMBANGUNAN DIRI MURID

 Membantu merancang dan menyelia program budaya sekolah,
keceriaan dan kebersihan sekolah.

 Merancang langkah-langkah keselamatan murid.
 Mengadakan kursus kemahiran murid..

PEMBANGUNAN ORGANISASI

 Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibu
bapa dan masyarakat.

 Mengadakan kursus/latihan personal

PEMBANGUNAN KENDIRI

 Mempertingkatkan budaya membaca dan budaya ilmu.
 Menghadiri kursus, seminar dan bengkel.
 Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah.
 Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan

dengan profesion perguruan.

1.3 Guru Panitia1.4 Guru BaharuPENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN

Bil Ringkasan Aktiviti/ Projek Petunjuk Prestasi

(Senarai aktiviti/ Projek) (Kuantiti/ Kualiti/ Masa /
BAHAGIAN (A) –PENGURUSAN KURIKULUM Kos)

1 Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) bermula 2 Januari
2021

- Lengkap dengan PdPc harian mengikut tingkatan - Masa
- Ditulis di dalam fail RPH - 20 Minggu
- Siap untuk setiap hari PdPc
- Melakukan rancangan pengajaran secara maya e-rph sepanjang Kuantiti
30 waktu
tempoh kawalan pergerakan (PKP) Covid19

2 Guru Mata Pelajaran Al-Lughatul Al-‘Arabiah Al-Mu’asirah Tingkatan 2
Firdaus

(Jan- Dis 2021)

- Mengajar mengikut Rancangan Pengajaran Tahunan dan Sukatan - Masa
Pelajaran yang ditetapkan 15 waktu/ Minggu

- Menyediakan bahan latihan topikal setiap kali habis topik di dalam Kuantiti
34 orang pelajar
buku teks -
- Melaksanakan dan menyediakan soalan yang berkaitan KBAT

- Pemeriksaan buku aktiviti dan buku latihan pelajar

- Membuat soalan peperiksaan sumatif 1 dan pertengahan tahun

- Menjalankan Pentaksiaran Bilik Darjah (PBD)

- Merekod markah peperiksaan murid ke pengkalan data SAPS

- Melaksanakan kelas secara maya online melalui aplikasi Google

Classroom , Google Meet, whatsapp dan telegram sepanjang tempoh

kawalan pergerakan (PKP, PKPB dan PKPP)

3 Guru Mata Pelajaran Al-Lughatul Al-‘Arabiah Al-Mu’asirah Tingkatan 2
Adnin (Jan – Jun 2021)

- Mengajar mengikut Rancangan Pengajaran Tahunan dan Sukatan

Pelajaran yang ditetapkan Masa
15 waktu/ Minggu
- Menyediakan bahan latihan topikal setiap kali habis topik di dalam
Kuantiti
buku teks 33 orang pelajar

- Melaksanakan dan menyediakan soalan yang berkaitan KBAT -

- Pemeriksaan buku aktiviti dan buku latihan pelajar

- Menjalankan Pentaksiaran Bilik Darjah (PBD)

- Merekod markah peperiksaan murid ke pengakalan data SAPS

- Melaksanakan kelas secara maya online melalui aplikasi Google

Classroom , Google Meet, whatsapp dan telegram sepanjang tempoh

kawalan pergerakan (PKP, PKPB dan PKPP)

PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN

BAHAGIAN (B) –PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

Guru Kelas 2 Adnin

- Menanda kehadiran murid di dalam buku jadual kedatangan - Masa
100%
- Mengemaskini e- kehadiran pelajar
Kuantiti
- Melengkapkan dan mengemaskini APDM Murid -
- Mengutip yuran PIBG, majalah sekolah dan KAMIL 34 pelajar

- Memantau dan mengikuti perkembangan prestasi pembelajaran pelajar

- Memastikan kelas dalam keadaan bersih dan ceria, disiplin pelajar terkawal dan

cakna kebajikan pelajar

- Menguruskan penerimaan dan pemulangan buku teks

- Merekod amalan baik pelajar dalam rekod data SSDM.

Jawatankuasa Keceriaan, Kesihatan Dan Keselamatan (Unit Keceriaan) - Masa
- Menyelia buku rekod “Guru Bertugas Mingguan” 100%
- Memastikan tandas guru, murid dalam keadaan bersih dan selesa.
- Menjalankan aktiviti keceriaan bersama guru dan pelajar - Kuantiti
100%
Jawatankuasa Badan Disiplin Pelajar (Unit SSDM)
- Masa
- Memasukkan data amalan baik pelajar ke dalam sistem sahsiah diri murid 100%
- Menyemak statistik guru memasukkan amalan baik pelajar
- Mengenal pasti murid yang paling tinggi amalan baik - Kuantiti
- Mengenal pasti murid yang melakukan kesalahan pelajar 100%

Jawatankuasa Skim Pinjaman Buku Teks(SPBT) - Masa
100%
- Membuat menyuarat agung tahunan
- Menguruskan senarai semakan buku teks bagi murid tingkatan 5 - Kuantiti
- Melaksanakan aktiviti kokurikulum bersama ahli SPBT 100%
- Mengenalpasti murid yang tiada buku teks untuk diberi bantuan segera.
- Mengutip denda bagi murid yang tidak menjaga buku dengan baik. - Masa
100%
Jawatankuasa Pengurusan Kelas Kuantiti

- Mengagihkan tugasan guru kelas 100%
- Melaksanakan program mengikut tingkatan - Masa

Jawatankuasa Kantin Sekolah 100%
- Kuantiti
- Memastikan kantin dalam keadaan bersih dan terkawal
- Menyediakan peraturan kantin agar lebih terurus dan sistematik 100%

PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN

BAHAGIAN (C) –PENGURUSAN KOKURIKULUM

11 Guru Penasihat Kelab SPBT - Masa

100%

- Melaksanakan mesyuarat Agung tahunan

- Menguruskan senarai semakan buku teks Menjalankan aktiviti Kelab - Kuantiti

SPBT bersama pelajar 60 pelajar

- Menjalankan pertandingan menulis kata-kata hikmah

12 Guru Penasihat Kelab Bola Jaring

- Melatih pasukan Bola jaring sekolah - Masa
- Menjadi Juru Latih Pasukan Bola Jaring Sekolah. 100%
- Menjadi guru pengiring pasukan Bola Jaring Sekolah
- Kuantiti
12 Guru Penasihat Kadet Jabatan Pengangkutan Jalan(JPJ) 75 pelajar

- Mengendalikan mesyuarat Agung Unit beruniform - Masa

- Melaksanakan aktiviti kokurikulum 100%

- Melaksanakan aktiviti kawad kaki

- Menyelia kehadiran murid pada waktu kokurikulum - Kuantiti

- Melaksanakan ceramah berinformasi bersama pegawai JPJ Selangor. 63 pelajar

13 Guru Penasihat Rumah Sukan AZRAQ

- Membantu dan mendengar arahan ketua rumah sukan di dalam - Masa

melaksanakan program sukan sekolah. 100%

- Menghadiri setiap perjumpaan rumah sukan - Kuantiti
- Memantau ahli rumah sukan sepanjang program berlangsung 200 pelajar

BAHAGIAN (D) –JAWATANKUASA DAN TUGAS-TUGAS KHAS

13 Juru Latih Syarahan Bahasa Arab Menengah Atas (KAMIL) - Masa
100%
- Membimbing murid dalam dalam rawi dan marhaban
- Menyediakan teks rawi dan marhaban - Kuantiti
- Memotivasi murid dalam memantapkan potensi diri. Pelajar
14 Jawatankuasa KAMIL Sekolah
- Masa
- Melaksanakan program KAMIL sekolah 100%
- Membimbing murid ke arah persaingan yang baik
- Kuantiti
10 pelajar

BAHAGIAN (E) –PENGURUSAN PENTADBIRAN

Tiada

2. PROFIL SEKOLAH

2.1 Visi

“ Pendidikan Berkualiti Insan
Terdidik

Negara Sejahtera ”

2.2 Misi

“ Melestarikan
Sistem Pendidikan

Yang Berkualiti
Untuk

Membangunkan
Potensi Individu

Bagi
Memenuhi
Aspirasi Negara ”

2.3 Motto

“‫“خير العلم ما ينفع‬

“Sebaik-baik Ilmu, Ilmu Yang
Bermanfaat”

2.4 Piagam Pelanggan

Kami SAMT Sultan Hisamuddin Jalan Kota Raja,

dengan penuh tekad dan iltizam, berikrar dan berjanji

akan menumpukan seluruh usaha dan tenaga kami untuk

:

Pelajar
•Memastikan proses pengajaran dan pembelajaran

berjalan pada masa yang ditetapkan dalam jadual waktu.
•Memeriksa buku murid-murid selewat-lewatnya dua hari

selepas dikumpul.
•Memastikan kebajikan murid diambil tindakan serta-

merta.

Staf
•Memaklumkan kepada guru-guru segala edaran
daripada ‘stakeholders’ berkaitan dengan perjawatan dan

latihan dibuat selewat-lewatnya tiga hari daripada tarikh

surat diterima.
•Mengadakan sesi perkembangan staf sekurang-

kurangnya 7 kali setahun.
•Semua tuntutan perjalanan diproses dalam masa

seminggu selepas borang dihantar.

Ibu bapa
•Segala aduan dan rayuan secara bertulis diproses dalam

masa satu minggu.
•Borang permohonan pertukaran sekolah diproses dalam

masa 30 minit sebelum dihantar kepada pihak yang

berkenaan.
•Memastikan ibu bapa mendapat maklumat terkini

tentang pencapaian pendidikan.

Komuniti
•Memberi kerjasama yang erat kepada semua aktiviti

kemasyarakatan.

Stakeholders
•Memberi maklum balas kepada semua surat arahan dari

stakeholders selewat-lewatnya tiga hari selepas tarikh

surat diterima.

2.5 Carta Organisasi

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN SEKOLAH

CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN SEKOLAH

2.6 Pelan Institusi
Pendidikan2.7 Takwim Institusi
Pendidikan

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2021

- Penggal Persekolahan Tahun 2021

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2021
- Rumusan Cuti Persekolahan Tahun 2021

KALENDER 2021

2.8 Peraturan Institusi
Pendidikan


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ภาษาจีนเบื้องต้น หน่วยที่ 2
Next Book
Wealtz Cat Series Official Full Catalogue