The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

KAD PRESTASI SEJARAH TINGKATAN 5 - ANYFLIP

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Ctmarliawati Abhamid, 2020-10-09 00:05:36

KAD PRESTASI SEJARAH TINGKATAN 5 - ANYFLIP

KAD PRESTASI SEJARAH TINGKATAN 5 - ANYFLIP

KAD PRESTASI
SEJARAH
SPM 2020

NAMA : ……………………………………………………………………….…

KELAS : …………………………………………………………………………

NAMA GURU : …………………………………………………………………..

KERTAS 1 / KERTAS 2 KERTAS MODEL SPM
BIL. NAMA MODUL / BUKU
TARIKH / MARKAH
SET 5

1234

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Keep Calm and Study For Exams’

KERTAS 1 / KERTAS 2 LATIHAN TOPIKAL

BAB TAJUK MODUL / TARIKH / MARKAH

TINGKATAN 4

1. Kemunculan Tamadun Awal Manusia

2. Peningkatan Tamadun

3. Kerajaan Awal Asia Tenggara

4. Kemunculan Tamadun Islam dan
Pekembangannya di Makkah

5. Kerajaan Islam di Madinah

6. Pembentukan Kerajaan Islam dan
Sumbangannya

7. Islam di Asia Tenggara

8. Pembaharuan dan Pengaruh Islam di
Malaysia Sebelum Kedatangan Barat

9. Perkembangan di Eropah

10. Dasar British dan Kesannya Terhadap
Ekonomi Negara

TINGKATAN 5

1. Kemunculan dan Perkembangan
Nasionalisme di Asia Tenggara

2. Nasionalisme di Malaysia sehingga
Perang Dunia Kedua

3. Kesedaran Pembinaan Bangsa dan
Negara

4. Pembinaan Negara dan Bangsa
Malaysia

5. Pembinaan Negara dan Bangsa yang
Merdeka

6. Pengukuhan Negara dan Bangsa
Malaysia

7. Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran
Negara Malaysia

8. Pembangunan dan Perpaduan untuk
Kesejahteraan

9. Malaysia dalam Kerjasama
Antarabangsa

‘Jangan pernah putus harapan untuk memperbaiki masa depan’

TAJUK TUDINGAN SPM TINGKATAN 4

BAB Sub Topik √
1. Sumbangan Mesopotamia
Kod undang2 Hamurabbi (pengasas/kandungan/kesan/kepentingan)
Penciptaan Roda (fungsi dan kepentingan. Kepentingan Inovasi)mu Astronomi

2. Sumbangan Mesir Purba

B1 Penciptaan Piramid Kertas dan tulisan. Masyarakat tanpa kertas
Fungsi Sungai Nil. Proses pembentukan. Kepercayaan Mesir Purba

3. Sumbangan Tamadun Indus
Bandar Terancang dan bandar Pelabuhan. Ciri-ciri bandar.
1. Peningkatan Ekonomi (faktor kepesatan aktiviti perdagangan)
Pelabuhan2 penting di India. Kepentingan cukai. Pertanian. Sumbangan
perdagangan dalam kemajuan negara. Usaha2 menjadikan pertanian sbg perniagaan.

2. Aspek Pendidikan
Tujuan dan ciri2 Sistem Pendidikan di Athen-Sparta. Sukan Olimpik zaman Yunani
dan Sekarang. Pendidikan zaman Vedik. Pentingnya pendidikan agama

3. Undang2
Ciri-ciri. Cara rakyat merujuk. Cabang2 Hukum Kanun [email protected] Rom
Sumbangan Maharaja Justinian. Kepentingan undang2. Andaian jika diabaikan.
B2
4. Senibina
Nama senibina. Fungsi. Faktor kejayaan senibina. Pemuliharaan senibina warisan
bangsa. Peranan pemerintah dalam mewujudkan binaan hebat
Kajian peta berkaitan kedudukan senibina yang dihasilkan zaman tersebut.

5. Perluasan kuasa zaman Shih Huang Ti dan Dinasti Maurya
Ketidaksesuaian perluasan kuasa hari ini
Peranan pemimpin dalam mengekalkan kedaulatan sesebuah Negara
1. Kerajaan Agraria
Konsep, ciri-ciri, faktor perkembangan. Bagaimana Kerajaan Agraria menjadi
kerajaan yang kuat. Peranan Tasik Tonle Sap. sumbangan kerajaan Agraria kepada
tamadun awal.

2. Pengaruh Agama Hindu- Buddha dalam pemerintahan pentadbiran dan
kehidupan masyarakat; Bagaimana Raja mempunyai kuasa ulung?
B3
3. Pengaruh Agama Hindu- Buddha dalam senibina
Monumen agama atau candi Borobudur dan Angkor Wat. Ciri-ciri; tujuan @ fungsi
pembinaan candi. Bukti candi lambang keagungan pemerintahan. Bagaimana dan
mengapa mereka berjaya membina candi. Cadangan mengekalkan candi sebagai
warisan dunia.
1. Kerasulan Nabi Muhammad
Kepentingan penurunan wahyu pertama. Kesan mengabaikan amalan membaca
sesuai dengan wahyu pertama. Persoalan Jahiliah sebagai zaman gelap.

2. Penyebaran Islam di Makkah

B4 Cara rahsia penyebaran Islam. Bukti2 ketaatan umat Islam walaupun menghadapi
ancaman Quraish. Islamofobia cabaran/halangan.

3. Keperibadian Nabi Muhammad
Penghayatan sambutan Maulidur Rasul. Sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad
1. Perjanjian Hudaibiyah dan Pembukaan Kota Makkah (SPMU 2020)
Rentetan/Kronologi peristiwa membawa kepada Perjanjian. Isi kandungan Perjanjian.

Faktor2 orang Islam ingin menziarahi kota Makkah. Pemilihan Uthman bin Affan
B5 untuk berunding dengan orang Quraish. Bukti2 Perjanjian Hudaibiyah merintis

pembukaan kota Makkah. Kebijaksanaan strategi pembukaan kota Makkah
kepentingan pembukaan kota Makkah

2. Peperangan Dalam Islam
Nama2 peperangan. Prinsip-prinsip peperangan zaman Nabi. Peperangan hari ini
yang bertentangan dengan Islam. Langkah mengelakkan berlakunya peperangan
Persoalan Islam berkembang bukannya melalui peperangan atau paksaan.
1. Kerajaan Bani Abbasiyah
Sumbangan kerajaan ini dalam bidang pendidikan seperti Baitulhikmah
Perkembangan ilmu di Kota Baghdad. Kepentingan ilmu penterjemahan hari ini.

B6 2. Kerajaan Turki Uthmaniyah (SPMU 2020)
Kejayaan kerajaan Turki menyebarkan Islam di Eropah

Sumbangan kerajaan Turki terhadap perkembangan Islam di Eropah

Perihal pentingnya kepimpinan melalui teladan untuk memajukan negara.

1. Penyebaran Islam melalui perdagangan

Penerapan nilai Islam dalam bidang perdagangan. Peranan pemerintah dan ulama

menyebarkan Islam. Nilai2 yang boleh diteladani daripada ulama dalam

menyebarkan Islam.

2. Perundangan Islam
Hukum Kanun Melaka dari aspek kandungan undang2. Unsur2 Islam dalam
perundangan tersebut. Kepentingan undang2 dalam mensejahterakan rakyat
Perbezaan adat Perpatih dan Temenggung.

B7 3. Pencukaian & Matawang
& Jenis-jenis cukai. Kepentingan atau manfaat cukai kepada negara hari ini
B8 [email protected] pengaruh Islam yang kuat dalam penggunaan matawang

4. Pelabuhan Melaka
Faktor perkembangan pelabuhan Melaka sebagai pusat perdagangan antarabangsa
Kesan ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat di negara ini
Bagaimana Kedatangan Islam mempengaruhi sistem ekonomi masyarakat Islam di
Alam Melayu

5. Pendidikan (Pendidikan formal dan tidak formal)

B9 1. Revolusi Pertanian (SPMU 2020)
Kesan Revolusi terhadap kemajuan pertanian Kepentingan sektor pertanian.

1. Ekonomi Sara Diri

Konsep ekonomi sara diri. Perubahan kepada sara diri kepada ekonomi moden

Ciri-ciri ekonomi moden. Bukti kejayaan Malaysia di peringkat global

2. Pendidikan Vernakular
Perkembangan semasa zaman penjajahan. Kesan Pendidikan Vernakular
Cabaran mewujudkan sistem bertaraf dunia

3. Perbandaran
Faktor2 kemunculan bandar baru. fungsi Bandar. Proses pembentukan Bandar
B10 persoalan Pantai Barat lebih pesat perbandaran pantai timur
kesan pembentukan bandar yang mewujudkan jurang kaum
ciri-ciri bandar impian masa depan.

4. Dasar British dan masyarakat majmuk
Kesan Dasar Ekonomi British. Proses pembentukan masyarakat majmuk
Usaha2 perpaduan dalam masyarakat majmuk
Sistem pemilikan tanah sebelum kedatangan British
Kesan pengenalan Enakmen Tanah Simpanan

TAJUK TUDINGAN SPM TINGKATAN 5

BAB Sub Topik √
B1 1. Imperialisme
Maksud imperialism. Faktor2 imperialisme. Kesan imperialisme. Langkah2
mengekalkan kemerdekaan daripada dijajah semula.

2. Gerakan Nasionalisme
Gerakan tahap 1 dan 2 di Thailand, Filipina Indonesia
Kegagalan gerakan nasionalisme @ kejayaan kuasa Barat menamatkan gerakan
nasionalisme. Ciri-ciri nasionalisme tahap 1&2
1. Penentangan awal di Terengganu, Pahang dan Sarawak
[email protected] penentangan. Gerakan penentangan. Cabaran2 yang dihadapi
pemimpin dalam menentang penjajah British. Sebab kegagalan menentang British

2. Faktor Pemangkin Nasionalisme
Pendudukan Jepun, Gerakan Pan Islamisme, Dasar British
Kesan sekiranya rakyat Malaysia tidak memiliki semangat Nasionalisme.

B2 3. Peranan akhbar dan majalah membangkitkan semangat nasionalisme
Isu2 ekonomi dan sosial yang difokuskan oleh akhbar. Kelebihan akhbar
menimbulkan kesedaran nasionalisme kepada rakyat dan [email protected] negatif
kebanjiran majalah picisan terhadap semangat nasionalisme.
4. Persatuan (SPMU 2020)
Namakan persatuan, Matlamat. Peranan Kongres Melayu, Kesatuan Melayu Muda
membangkitkan semangat nasionalisme

5.Nasionalisme Pendudukan Jepun
Cubaan Jepun menyekat kebangkitan semangat nasionalisme
Usaha2 mencapai Kemerdekaan, Sebab2 penduduk tidak mempercayai Jepun.
1. Perbinaan negara bangsa di Madinah dan Jerman
Konsep satu ummah boleh diaplikasi pada masyarakat berbilang kaum di negara ini

B3 2. Demokrasi Di Negeri Sembilan
Luak2 yang terdapat di Negeri Sembilan
Proses amalan demokrasi dalam perlantikan pemimpin di Negeri Sembilan
Kepentingan amalan demokrasi ini dapat mewujudkan masyarakat harmoni.

PTM 1948
B4 Pergerakan Politik di Sarawak dan Sabah

1. Pakatan Murni
Konsep Murni, kepentingan. Bagaimanakahdapat mencapai matlamat tersebut

2. Suruhanjaya Reid & Perjanjian Persekutuan 1957
B5 Ahli2 dan peranan mereka. Isu2 penting sebagai panduan Suruhanjaya Reid

Isi kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957
Kepentingan Perjanjian Persekutuan kepada negara hari ini

3 Peristiwa dan Tokoh Kemerdekaan
Mengapa rakyat menyambut gembira atas peristiwa Kemerdekaan 1957

1. Suruhanjaya Cobbold
Hasil (Keputusan Tinjuan). Cadangan Suruhanjaya

2 Penubuhan Malaysia
Konsep Hari Malaysia. Isi-isi penting Perjanjian Malaysia
Bagaimanakah Penubuhan berjaya direalisasikan melalui kaedah diplomasi dan
kerjasama antara pemimpin Semenanjung, Sarawak, Sabah dan Singapura. Kebaikan
Penubuhan Malaysia. Cabaran selepas Penubuhan Malaysia
B6
3. Reaksi Negara Luar (SPMU 2020)
Menolak tuntutan Filipina ke atas Sabah
Sebab kegagalan polisi luar Indonesia yang bermusuhan terhadap Malaysia.

4. Tragedi Lahad Datu kesan kepada Negara
1. Parlimen
Amalan Sistem Demokrasi Berparlimen. Demokrasi berasaskan Kedaulatan rakyat

2. Raja Berpelembagaan YDPA
B7 Pemilihan, peranan, bidang Kuasa YDP Agong

YDP Agong simbol Perpaduan. Peranan mewujudkan kesejahteraan

3. Jata Negara & Bendera Jalur Gemilang
Konsep dan maksud yang terdapat padanya. Kepentingan bendera kebangsaan
Cara menghormati dan menghargai lambang Negara
1. Dasar Ekonomi Baru
Rancangan Malaysia Keempat. Sebab kerajaan beri tumpuan pada perindustrian berat.
Langkah menjayakan & kesan Perindustrian kepada kemajuan Negara

2. Dasar Penswastaan
Konsep penswastaan. Kepentingan kepada masyarakat dan kerajaan

3. Dasar Kependudukan
B8 Rasional. Kemampuan mencapai sasaran 70 Juta penduduk menjelang tahun 2100

4. Akta Bahasa Melayu
Faktor/sebab/mengapakah penguasaan bahasa kebangsaan semakin kurang diyakini
oleh masyarakat hari ini? Cara/langkah memartabatkan bahasa kebangsaan

5. Rukun Negara
Latar belakang, prinsip, kejayaan matlamat Rukun Negara
1. Dasar Luar Negara
Bilateral dan Multilateral. faktor penggubalan. Mengapakah dasar luar Malaysia
berubah. Kepentingan/mengapakah kita perlu menjalin hubungan diplomatik
Cabaran/masalah dasar luar negara Malaysia dalam mengekalkan kerjasama

2. OIC
Matlamat, Latar belakang/Sejarah Penubuhan. Faedah menyertai OIC. Kejayaan2 OIC
B9
3. K-Ekonomi
Konsep atau maksud. Usaha menjayakan K-Ekonomi. Kesan K-Ekonomi

4. K-Masyarakat
Usaha menjayakan K-Masyarakat. Kesan. Cabaran & kepentingan K-masyarakat

5.ICT
Latar belakang/perkembangan ICT. Faedah atau kepentingan ICT. Cabaran ICT

HEADCOUNT SEJARAH SAYA

P. SUMATIF 2 TRIAL 1 TRIAL 2 SKUAD ELIT ETR AR

TOV SPM

0TI 1 AR 1 0TI 2 AR 2 0TI 3 AR 3 0TI 4 AR 4 2020

TOV : Target of value
OT : Operational targeted increment
ETR : Expected targeted result
AR : Actual result

‘Keep Calm and Study For Exams’

PENCAPAIAN SAYA MENGIKUT KERTAS PEPERIKSAAN

PEN. SUMATIF 2 TRIAL 1 TRIAL 2

K1 K2 K3 M G K1 K2 K3 M G K1 K2 K3 M G

K : Kertas
M : Markah
G : Gred

‘Kecemerlangan dicipta oleh insan biasa yang berusaha secara luar biasa’


Click to View FlipBook Version
Previous Book
SEJARAH DAN KEBUDAYAAN KOREA
Next Book
คู่มือแนวทางน้อมนำพระบรมราโชบาย_SDGS