The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by smkenering, 2018-12-19 21:15:22

BUKU PENGURUSAN 2019

BUKU SMKK 2019

Keywords: BUKU PENGURUSAN 2019

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

KANDUNGAN MUKA SURAT

BIL TAJUK 1
2
1 PENTADBIRAN SMK KENERING 3
2 JK BUKU PENGURUSAN & PENTADBIRAN SEKOLAH 11
3 VISI & MISI SEKOLAH 12
4 IKRAR PERKHIDMATAN AWAM 13
5 SEJARAH SEKOLAH 14
6 SEJARAH PENGETUA 15
7 SURAT LANTIKAN TUGAS 17
8 SENARAI STAF AKADEMIK & BUKAN AKADEMIK 19
9 CARTA ORGANISASI & PELAN SEKOLAH 24
10 SET MASA & KEPERLUAN PERSEKOLAHAN 25
11 TAKWIM, CUTI UMUM & CUTI PERISTIWA 32
12 UNIT PENGURUSAN 45
13 UNIT KURIKULUM 55
14 UNIT HEM 63
15 UNIT KOKURIKULUM 76
16 TAKWIM SEKOLAH
17 GURU BERTUGAS & CATATAN

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

Info Am Sekolah

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

PENTADBIRAN SMK KENERING
2019

EN NOOR AZMI BIN AWANG

PENGETUA
SMK KENERING

EN MOHD SAIFUL BAHARI
BIN MAT SALLEH

PENOLONG KANAN
PENTADBIRAN

EN. ABDUL SA’AUDI BIN ABD PN TUN ARIZANABILLAH
HAMID BINTI ABD LATIFF

PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN
KOKURIKULUM

EN ALI BIN HAMID PN JAMALIAH BT ABDULLAH
GURU KANAN GURU KANAN VOK &
BAHASA TEKNOLOGI

EN HUSAINI BIN MOHRI EN DANIEL @DANIAL BIN
GURU KANAN HARUN
KEMANUSIAAN GURU KANAN SAINS

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum 1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

JAWATANKUASA BUKU PENGURUSAN 2019

Pengerusi = En. Noor Azmi Bin Awang (Pengetua)
Timbalan Pengerusi = En. Mohd Saiful Bahari Bin Mat Salleh (PK Pentadbiran)
= En. Abdul Sa’audi Bin Abd Hamid (PK HEM)
Naib Pengerusi 1 = Pn. Tun Arizanabillah Binti Abd Latiff (PK KOKO)
Naib Pengerusi 2 = En. Ali Bin Hamid
= En. Husaini Bin Mohri
Penyelaras = Pn. Jamaliah Binti Abdullah
Setiausaha
Pen. Setiausaha En. Daniel @ Danial Bin Harun

AJK Semakan = 1. Pn. Sofiah Binti Ariffin
2. Pn. Nurkhuzaimah Binti Mohd Faeree

AJK Kerja = Cetakan
1. En. Hafizon Kasaf Bin Ismail
2. En. Buhari Bin Ahamad
Susunan
1. Pn. Rosnita Binti Yaakub
2. Pn. Wahida Binti Kamaruddin
Penjilidan
1. Pn. Nor Hashimah Binti Jumri
2. Pn. Zulaikha Binti Mohd Afandi

KPI =  100% guru mendapat buku manual pengurusan pada

mesyuarat 1
 100% kualiti buku tanpa kecatatan.
 Buku ringkas, padat dan mudah diakses
 Semua maklumat penting dimasukkan dalam buku ini

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum 2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

VISI & MISI SMKK

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu
secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi
intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini
bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.

VISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk
Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

OBJEKTIF SMK KENERING

1. Pencapaian Peperiksaan Awam
a. Kedudukan sekurang-kurangnya lima terbaik peringkat daerah dalam SPM

2. Pencapaian Kokurikulum dan Sahsiah Murid
a. Mencapai kedudukan tempat pertama dalam setiap penyertaan sukan dan
kokurikulum peringkat daerah
b. Kehadiran mencapai 95 %
c. Sifar dadah dalam kalangan murid
d. Menghormati guru dan akur arahan guru
e. Penglibatan 100% murid dalam aktiviti kokurikulum

3. Pencapaian Imej Perkhidmatan
a. Menjadikan sekolah sebagai penanda aras dalam keceriaan dan kebersihan
b. Sifar aduan pelanggan

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum 3

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

PIAGAM PELANGGAN

Kami warga SMK Kenering dengan jujur, ikhlas dan bertanggungjawab. Sesungguhnya
berhasrat secara berterusan, akan;
1 Memberi layanan yang adil dan saksama kepada semua murid.

2 Mengutamakan profesion dan tanggungjawab kami untuk membimbing dan mendidik
pelajar

3 Mematuhi peraturan dan garis panduan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh sekolah,
jabatan dan Kementerian Pelajaran Malaysia

4 Merancang dan melaksanakan program yang terbaik ke arah kecemerlangan murid.

5 Menjamin hubungan yang mesra masyarakat ke arah kemajuan pendidikan.

6 Sentiasa peka dan responsif terhadap kehendak pelanggan dan sanggup menerima
sebarang pandangan.

KEPADA MURID

1. Pengajaran dan pembelajaran akan bermula mengikutr ketetapan dalam jadual waktu.
xxxxxxxxx

2. Latihan akan disemak dan dikembalikan dalam tempoh 2 hari selepas latihan diserahkan.

KEPADA GURU DAN KAKITANGAN

1. Buku rekod mengajar akan disahkan dan akan dikembalikan dalam tempoh 1 hari selepas
diserahkan.

2. Bahan dan peralatan yang telah diluluskan pembelian akan diserahkan kepada pemohon dalam
tempoh 1 minggu selepas pesanan diterima

KEPADA WARIS

1. Setiap aduan akan diberi maklum balas dalam tempoh 1 minggu aduan diterima.
2. Laporan ujian, pentaksiran dan peperiksaan akan diserahkan dalam tempoh 2 minggu selepas

dilaksanakan.

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum 4

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

MOTTO SEKOLAH TEMA SEKOLAH
“ USAHA JAYA” “ SEKOLAH IDAMANKU”

“ NEW ERA SMK KENERING ”

KERJA SEBAGAI IBADAH

PROFESIONALISME KETEPATAN MASA

BUDAYA ILMU ETIKA KERJA INTEGRITI
WARGA SMKK

BERTANGGUNG JAWAB KETRAMPILAN DIRI

PEMIKIRAN KRITIS

KREATIVITI KOLABORATIF

PAK 21

NILAI MURNI KOMUNIKASI

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum 5

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

MATLAMAT STRATEGIK SEKOLAH

”SMK KENERING MENJADI SEKOLAH YANG BERKUALITI TINGGI
DALAM PENGURUSAN DAN KEMENJADIAN MURID”

1. Menjadikan SMK Kenering Sekolah Yang Indah, Permai Dan Sejahtera Melalui :
a. Terdapat landskap lestari yang dirancang dengan baik.
b. Manual sekolah selamat dijalankan dengan sempurna.
c. Program 3K yang menyeluruh dan sepadu
d. Pemantauan, penyeliaan serta penyelenggaraan fizikal yang efektif

2.Menjadikan Warga Sekolah Berdedikasi Dan Berkualiti Melalui :
a. Manual prosedur kerja dan fail meja sentiasa difahami dan dipatuhi.
b. Program pembangunan staf yang releven dengan tugas dan sentiasa
berlaku penambahbaikan.
c. Kepimpinan, pengurusan dan pentadbiran berlandaskan amalan tadbir urus yang baik.
d. Meningkatkan keberkesanan pengajaran guru melalui peningkatan kemahiran
dalam pelbagai kaedah pengajaran.

3.Melahirkan Murid Yang Cemerlang Dalam Akademik Melalui:
a. Proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.
b. Membudayakan head count kurikulum.
c. Pentaksiran & penilaian kemajuan murid yang berkesan.
d. Guru yang mempunyai komitmen yang tinggi, efektif dan efisen.
e. Program peningkatan akademik yang sistematik dan berfokus.
f. Program penghargaan, motivasi dan kesedaran yang berterusan.

4.Melahirkan Murid Yang Bersahsiah Mulia Melalui :
a. Program pembangunan rohani yang berterusan.
b. Program penerapan nilai murni dan budaya beradab
c. Program Kepimpinan Murid & Patriotisme
d. Program Jom ke Sekolah/Gerakan ke Sekolah
e. Program Sekolah Penyayang

5.Melahirkan Murid Yang Aktif Dan Cemerlang Dalam Ko Kurikulum Melalui :
a. Melibatkan 100% murid dalam aktiviti Kokurikulum.
b. Pemakaian 100 % pakaian Unit Uniform pada hari Rabu
c. Program pembangunan kokurikulum
d. Memastikan terdapat kemudahan latihan dan peralatan yang minimum.

6.Mengadakan Hubungan Yang Erat Antara Warga Sekolah Dgn Komuniti Setempat
a. Mengadakan sesi perbincangan dan dialog dengan ibu bapa serta komuniti
untuk permuafakatan membentuk sahsiah dan jati diri murid.
b. Menggalakkan penyertaan ibu bapa dan komuniti dalam menjayakan
program / majlis disekolah
c. Mengadakan hubungan ‘menang-menang’ dengan agensi-agensi kerajaan dan
swasta yang berhampiran bagi menjayakan program-program sekolah.

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum 6

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum 7

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum 8

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum 9

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum 10

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

IKRAR PERKHIDMATAN AWAM

KAMI YANG TELAH DILANTIK BERKHIDMAT DENGAN KERAJAAN MALAYSIA MEMBUAT IKRAR DI SINI
BAHAWA SEMASA DAN SELAGI KAMI BERKHIDMAT DENGAN KERAJAAN, KAMI AKAN PATUH DENGAN
MENGAMALKAN TERAS-TERAS PERKHIDMATAN SEMASA MENJALANKAN TUGAS.
KE ARAH INI KAMI:

1. BERAZAM MENINGKATKAN MUTU PERKHIDMATAN
2. BEKERJA DENGAN PENUH TANGGUNGJAWAB
3. BERUSAHA MENGIKIS SIKAP MEMENTINGKAN DIRI SENDIRI
4. BERKHIDMAT DENGAN PENUH MUHIBAH DAN KEMESRAAN
5. BEKERJA KE ARAH MEMAJUKAN PEMIKIRAN RAKYAT DAN PEMBANGUNAN NEGARA
6. BEKERJASAMA DALAM MEMBANTERAS KELEMAHAN DAN MUSUH-MUSUH NEGARA
7. BERPEGANG TEGUH KEPADA AJARAN AGAMA

LAGU SEKOLAH 11

USAHA JAYA

USAHA JAYA COGAN SEMANGAT
MEMBAKAR MENYALA DI SETIAP JIWA
UNTUK KAMI SEMUA WARGA HARAPAN BANGSA

MEMBURU CITA CAPAI JAYA…..

USAHA JAYA COGAN SEMANGAT
TUNGGAK INSPIRASI TEKAD KAMI SEMUA
MENJADI INSAN KENTAL IMAN DI DADA

BERILMU DAN BERDEDIKASI……

C/O:
SATU CITA DAN SATU HARAPAN

IMPIANKAN KAMI KOTAKAN
TUJU WAWASAN CITA NEGARA
KE ARAH HIDUP YANG GEMILANG…

Lagu/ Susunan Muzik/Lirik : En.Azhan, SK Lawin Selatan
Nyayian semula : Mohd Nabil Syafiq (Guru Praktikum 2017)

Ilham Lagu : Tuan Haji Shaifuddin Masduki (Bekas Pengetua)

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

SEJARAH SEKOLAH

Lipatan Sejarah SMK Kenering bermula pada tanggal 3 Disember 1988. Di mana,
penubuhan awalnya dengan menumpang di bangunan di sekolah rendah yang berhampiran
iaitu, SK Kenering. Pada ketika itu, sekolah hanya mampu menawarkan 3 buah kelas untuk
murid tingkatan 1 sebagai pengambilan pertama sekolah ini. Oleh kerana ia menumpang di
sekolah lain, sesi persekolahan telah dijalankan pada sebelah petang.

Pada awal penubuhan sekolah ini bilangan murid seramai 91 orang. Manakala tenaga
pengajarnya terdiri daripada 5 orang guru dan seorang pengetua. Peneraju utama buat
pertama kalinya ialah Encik Shafii Bin Abdullah. Sementara kakitangan sokongan pula terdiri
daripada seorang Pembantu Tadbir dan seorang Pembantu Am Rendah.

Bagi menampung keperluan murid SMK Kenering, pada tahun 1989 sebuah bangunan
gotong royong yang baru telah dibina di SK Kenering. Manakala pada tahun yang sama juga
dua orang guru dihantar ke sekolah ini sebagai Guru Kanan Petadbiran dan Guru Kanan Hal
Ehwal Murid.

Akhirnya pada tanggal 2 Disember 1990 yang bertuah, SMK Kenering berpindah ke
lokasi baru yang kekal di Pekan Lawin. Bangunan sekolah ini telah dibina di atas keluasan
tanah 19 ekar, yang pada asalnya adalah sebuah ladang getah dimiliki oleh empat orang
pemilik. Pada tahun 1987 tanah tersebut telah dipindah milik dengan nilai RM176 369.50. Di
lokasi ini SMK Kenering berdiri megah dengan 3 blok bangunan tiga tingkat dan bangunan
kantin yang dibina untuk menampung keperluan murid dan pendidikan masa kini. Bangunan
ini terdiri dari kelas-kelas, pejabat, bilik ERT dan makmal sains.

Pada bulan Januari 1991, SMK Kenering mula melebarkan sayapnya. Di bawah
terajui pengetua Encik Serip Mohamad bin Ghulam Din telah menawarkan penempatan
untuk pelajar tingkatan 1 hingga 4. Jumlah guru juga telah bertambah kepada 25 orang
manakala bilangan pelajar pula meningkat kepada 430 orang.

Pada tahun 1993, sebuah bangunan setingkat Bengkel Kemahiran Hidup telah dibina
di bawah projek segera Pejabat Pelajaran Hulu Perak untuk kegunaan pengajaran dan
pembelajaran sukatan baru mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu. Manakala pada
tahun 1994, bagi menjaga kebajikan para guru dan kakitangan 10 unit tempat letak kereta
telah dibina di hadapan Blok B.

Pada tahun 1998 pula, keperluan penempatan guru terisi apabila kompleks
rumah guru telah dibina dan mula didiami pada 1 Januari 1999. Kompleks rumah guru
tersebut terdiri dari satu unit rumah kelas ’D’, empat unit rumah kelas ’E’ dan lapan unit
rumah kelas ’F’. Manakala dalam tahun yang sama juga sebuah lagi bangunan baru setingkat
bengkel Kemahiran Hidup telah dibina menggantikan bengkel lama yang kemudian
diubahsuai menjadi kelas untuk pembelajaran dan bilik SPBT. Pada tahun 2000, sebuah
bangunan surau telah dibina bersebelahan dengan Blok A.

Tujuan asal penubuhannya SMK Kenering adalah untuk menampung keperluan
pendidikan penduduk kampung sekitar Mukim Kenering serta pelajar dari gugusan Felda
Papulut dan Felda Lawin Selatan.

Kini 2019, bilangan pelajar kepada 330 orang dengan 36 orang guru dan 8
orang staf sokongan. Pengetua silih berganti, namun visi kegemilangannya tetap digalas
menongkah arus cabaran yang makin mencabar.

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum 12

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

SEJARAH PENGETUA

BIL TEMPOH PERKHIDMATAN NAMA PENGETUA

1 01/ 01/ 89 – 31/ 05/ 1991 En. Shafii bin Abdullah

2 16/ 01/ 91 – 16/ 01/ 1992 En. Serip Mohamad bin Ghulam Din

3 01/ 12/ 92 – 30/ 11/ 1993 En. Abdul Raes bin Abd Rahman

4 01/ 02/ 94 – 30/ 11/ 1995 En. Mustafa bin Embin

5 01/ 12/ 95 – 15/ 07/ 1996 Pn. Halimaton binti Abdul Rahim

6 16/ 05/ 97 – 12/ 10/ 1998 Tn. Hj. Mohd Ariff bin Mohd Aripin

7 16/ 10/ 98 – 26/ 12/ 2003 En. Mohamed Jamil bin Yahaya

8 16/ 03/ 03 – 16/ 06/2005 Tn. Hj. Shaifuddin bin Hj. Masduki

9 16/ 06/ 05 – 18/ 06/ 2008 En. Jamaluddin bin Rejab

10 02/ 09/ 08 – 31/12/ 2009 Pn. Rosiah binti Rasalan

11 01/01/2010 - 31/03/2011 En. Abdul Razak bin Mat Wahie

12 01/04/2011 – 25 /09/2015 Pn. Hatun binti M. Akbar

13 01/03/2016 – 02/06/2017 Pn. Rossharimah Binti Othman

14 01/10/2017 – Sehingga Kini En. Noor Azmi Bin Awang

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum 13

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

SURAT LANTIKAN TUGAS

”1 MALAYSIA RAKYATSDEIDKAHOULLUAKAHN PMENECANPEAINANGDAIUHTAMKAEKBANA”NGSAAN KENERING,
”PERAK EXCELLENT”
33300 GERIK , PERAK DARRujU.KLamRiI:DSZMUKA.KNng. .Gk.Pk 06/14/001(01)

TEL : 05 – 7911821 FAKS: 05-7912391 Tarikh : 01.01.2016

Kepada,
Semua Guru
Sek. Men. Keb. Kenering,
33300 Gerik, Perak.

Tuan,

PERLANTIKAN RASMI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU TAHUN 2019

Dengan segala hormatnya, saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Berikutan dengan pengedaran Buku Manual Pengurusan dan Perancangan SMK
Kenering 2019 ini, adalah saya selaku Pengetua SMK Kenering, Gerik, dengan ini secara
rasmi melantik tuan-puan melaksanakan tugas dan tanggungjawab tuan seperti tersenarai
mulai 01.01.2019. Sebarang perubahan tugas dan tanggungjawab tuan (jika ada) hanya
berkuatkuasa setelah dimaklumkan secara bertulis

3. Sehubungan dengan ini, tuan-puan diyakini akan dapat melaksanakan tugas
dengan penuh komitmen dan bertanggungjawab serta mengamalkan sikap positif, inovatif dan
kreatif bagi mempertingkatkan profesionalisme tuan-puan diiringi dengan produktiviti kerja
yang cemerlang. Tuan-puan juga diberi kuasa mengurus bidang masing-masing selagi tidak
menyalahi dasar-dasar Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Perak,
Pejabat Pendidikan Dearah serta SMK Kenering,Gerik.

4. Tuan-puan boleh mengukur kejayaan atau kegagalan tuan-puan dalam melaksanakan
tugas melalui KPI (Key Performance Indicator) atau Indeks Petunjuk Prestasi yang telah
ditetapkan bagi setiap bidang tugas. Sebagai tanda pengiktirafan, pihak sekolah akan
menganugerahkan Sijil Perkhidmatan Kecemerlangan kepada tuan-puan yang berjaya
menunjukkan prestasi yang cemerlang melalui pencapaian KPI tersebut. Selamat bertugas &
selamat maju jaya

Sekian, terima kasih.
“Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera”
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

………………………………………….
( EN. NOOR AZMI BIN AWANG )
Pengetua.
SMK KENERING
Sk : PPD Hulu Perak.

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum 14

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

SENARAI STAF AKADEMIK 2019

BIL NAMA GRED OPSYEN NO TEL
1 EN. NOOR AZMI BIN AWANG DG52 PENGAJIAN MELAYU 019-4725295
2 EN. MOHD SAIFUL BAHARI BIN MAT SALLEH DG48 PEND ISLAM 019-4746671
3 EN. ABDUL SA'AUDI BIN ABD HAMID DG48 SEJARAH 019-5782767
4 PN. TUN ARIZANABILLAH BT ABD LATIFF DG48 BAHASA INGGERIS 013-5847421
5 EN. ALI BIN HAMID DG48 BAHASA MELAYU 017-5681046
6 EN. DANIEL @ DANIAL BIN HARUN DG44 MATEMATIK 019-4958857
7 PN. JAMALIAH BINTI ABDULLAH DG44 PD / MATH 013-5302407
8 EN. HUSAINI BIN MOHRI DG44 SAINS SUKAN 017-5985004
9 PN. NORAZURA BINTI YAAKOP DG44 KAUNSELING 010-4074471
10 EN. MOHD ZAKI BIN AHMAD DG44 PEND ISLAM / Arab 019-9359819
11 EN. MOHD RIZAL BIN ISMAIL@YAACOB DG44 PEND SENI 013-4241899
12 EN. MOHD HAFIZI BIN YAHYA DG44 MPV JAHITAN 019-6059101
13 EN. MOHD SUHAIMI BIN MOHD ZAIN DG44 GEOGRAFI 018-9770133
14 PN. NAFISAH BINTI MAT ALWI DG48 SAST / EKON 014-8207702
15 PN. NORHANI BT. MOHD HANAFIAH DG44 MATEMATIK / EA 019-6516103
16 PN. AZFA HASNI BINTI ISMAIL DG44 KIMIA / MTT 019-8663424
17 PN. NOOR NASRINA BT.RUSDI DG44 PEND ISLAM 013-9264926
18 EN. JALAILUDIN BIN MOHD NOR DG44 AKAUN 012-8519577
19 PN. SITI NORAZIAH BT JOHARI DG44 KEJ. ELEKTRIK 011-55059784
20 EN. MOHAMAD HERMAN BIN MOHAMED DG44 MATEMATIK 013-5000633
21 PN. WAN NUR AKMA BINTI WAN GHAZALI DG44 ICT / MATEMATIK 016-8310449
22 EN. MOHD HAFIZUDDIN BIN ABDULLAH DG44 MATEMATIK 019-5650337
23 PN. NORFAUZIAH BINTI ABDUL RAHIM DG41 PENGAJIAN AM 019-3805183
24 PN. NORUJAMNAH BINTI ISMAIL DG41 SAINS / BIOLOGI 013-4586344
25 PN. NORHASNIDA BINTI MUHAMMAD NOR DG44 SAINS 017-2358171
26 PN. NOR AMALINA MD NAWI DG41 PEND ISLAM 012-9011934
27 PN. NURKHUZAIMAH BINTI MOHD FAEREE DG41 P. MALAYSIA 013-4922346
28 PN. NURUL IMAN BINTI AMIRUDIN DG41 PEND KHAS 013-2109334
29 PN. NUR AZRINAHANIM BINTI RAMLI DG41 PEND KHAS 019-5540803
30 EN. MOHD NAZRIN BIN MOHD NAIZIB DG41 SEJARAH 013-5032032
31 PN NORAZIRA BINTI ZAKARIA DG41 PEND ISLAM 014-8349217
32 PN. SARIYATOM BIN IBRAHIM DG34 PENGAJIAN MELAYU 013-5811582
33 PN. SOFIAH BINTI ARIFFIN DG41 PERDAGANGAN 016-4224649
34 EN. MOHD AMIN BIN BUSU DG44 PEND SENI 019-4331603
35 EN. MOHD EARMEE BIN SOFIAN DG44 KH 019-3566475
36 PN. NURHANA BINTI ABD NASIR DG41 TESL 013-2466820
37 EN. AHMAD KHAIRUDIN BIN JUSOH DG44 PERDAGANGAN 011-20850538

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum 15

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

SENARAI STAF SOKONGAN 2019

BIL NAMA GRED JAWATAN NO TEL
1 EN. MOHD MAHZAM BIN ABDULLAH C19 P. MAKMAL 0111-5481457
2 EN. HAFIZON KASAF BIN ISMAIL C19 P. MAKMAL 019-9670558
3 PN. NOR HASHIMAH BINTI JUMRI C19 P. MAKMAL 010-5635651
4 CIK NUR WAHIDA BINTI ZAINOL N19 PT (P/0) 012-4635754
5 PN. WAHIDA BINTI KAMARUDDIN N19 PPM 019-9670558
6 EN. BUHARI BIN AHAMAD R4 JAGA 013-4633837
7 PN. ROSNITA BINTI YAAKUB N1 PAP 017-5021047
8 PN. ZULAIKHA BINTI MOHD AFANDI C19 P. MAKMAL 019-2345249

SENARAI STAF PEMBERSIHAN KAWASAN

BIL NAMA JAWATAN NO TEL
1 AZMI BIN YOUP KETUA PEMBERSIHAN
2 MOHD KAMAL BIN MUHD TAIB PEMBERSIHAN
3 NORMAH BINTI OSMAN PEMBERSIHAN
4 SOFIAH BINTI YUSOP PEMBERSIHAN
5 SALHANA BT HAMID PEMBERSIHAN
6 HASNURIZAN BIN CHE MAJID PEMBERSIHAN
7 MOHD SYUAIB BIN ZAINUN PEMBERSIHAN

SENARAI STAF PENGAWAL KESELAMATAN

BIL NAMA JAWATAN NO TEL
1 ZANUDIN BIN AHAMAD KETUA PENGAWAL
2 KHAIRRUDIN BIN MD NALI PENG KESELAMATAN
3 SAMSURI BIN SULATI PENG KESELAMATAN
4 WAN AZRANI BIN WAN RAZALI PENG KESELAMATAN

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum 16

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum CARTA FUNGSI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SEKOLAH KENERING, GERIK SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING
33300 GERIK PERAK
PENGETUA

PIBG LEMBAGA TATATERTIB

PENOLONG PENOLONG PENOLONG GURU BIMBINGAN
KANAN KANAN HEM KANAN & KAUNSELING

PENTADBIRAN KOKURIKULUM

FUNGSI KHUSUS FUNGSI UMUM CARTA ORGANISASI

KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM BIMBINGAN & PENTADBIRAN PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN ASET MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
KAUNSELING AM SUMBER MANUSIA KEWANGAN & AKAUN ALIH KERAJAAN
1 PDPC 1 Disiplin Murid 1 Sukan
2 Panitia 2 Kebajikan Murid 2 Larian MSSPK 1 Sahsiah & 1 Keselamatan 1 Lantikan 1 Terimaan & Pungutan 1 Penerimaan
3 Jadual Waktu 3 Kesihatan 3 IMIS Disiplin Sekolah 2 Latihan/Kursus 2 Perolehan 2 Pendaftaran
4 Penilaian & 4 Biasisw a/Bantuan 4 Unit Beruniform 3 Isytihar Harta 3 Pembay aran 3 Pengunaan/stor
5 SPBT 5 Kelab Persatuan 2 Akademik 2 Pengurusan 4 Naik Pangkat 4 Anggaran Belanja 4 Penyelenggaraan
Peperiksaan 6 Pendaftaran dan 6 Koperasi & kerjaya Pejabat/Fail 5 Waran Perjaw atan 5 Pemeriksaan
5 Pencerapan 7 Kelab Permainan 6 Cuti Mengurus (ABM) 6 Pelupusan
6 LADAP Pertukaran Murid 8 IKIP 3 Hubungan 7 Persaraan 5 Panjaran Wang Runcit 7 Hilang/Hapus kira
7 Pengurusan 7 Keselamatan Komuniti 8 Tatatertib 6 Utiliti
8 Keceriaan 9 Pertukaran 7 Gaji berkomputer
Sumber P&P 9 Data Murid/APDM 4 Data dan 8 Buku Tunai
* PSS 10 Kepimpinan Maklumat 9 Perkapita Grant
* ICT 10 Pinjaman Komputer
* BBM 5 SKPMg2 11 Pinjaman kenderaan
12 Peny ata Tahunan
8 PBS 13 Pinjaman Perumahan
14 PCB
17 15 Potongan KWSP

99

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

PELAN SEKOLAH

PELAN KEDUDUKAN
SEKOLAH / BANGUNAN 2019

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum 18

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

SET MASA PERSEKOLAHAN

WAKTU ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT
1 7:00 -7:30
7:00 -7:30 7:00 -7:30 7:00 -7:30 7:00 -7:30 BACAAN
BACAAN BACAAN BACAAN BACAAN SENYAP
SENYAP SENYAP SENYAP SENYAP 07:30 – 08:10
BACAAN
07:30 – 08:10 07:40 – 08:10 07:40 – 08:10 07:40 – 08:10 YASSIN
PERHIMPUNAN 08:10 – 08:40

2 08:10 – 08:40 08:10 – 08:40 08:10 – 08:40 08:10 – 08:40 08:40 – 09:10

3 08:40 – 09:10 08:40 – 09:10 08:40 – 09:10 08:40 – 09:10 09:10 – 09:40

4 09:10 – 09:40 09:10 – 09:40 09:10 – 09:40 09:10 – 09:40 09:40 – 10:10
09:40 – 10:00 09:40 – 10:00 09:40 – 10:00 10:10 – 10:30
5 09:40 – 10:10
(R) (R) (R) (T)
6 10:10 – 10:30 10:00 – 10:30 10:00 – 10:30 10:00 – 10:30 10:30 – 11:00
(R) 10:30 – 11:00 10:30 – 11:00 10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
7 10:30 – 11:00
11:30 – 12:00
8 11:00 – 11:30 11:00 – 11:30 11:00 – 11:30 11:00 – 11:30
11:30 – 12:00 11:30 – 12:00
9 11:30 – 12:00 11:30 – 12:00

10 12:00 – 12:30 12:00 – 12:30 12:00 – 12:30 12:00 – 12:30

11 12:30 – 01:00 12:30 – 01:00 12:30 – 01:00 12:30 – 01:00

12 01:00 – 01:30 01:00 – 01:30 01:00 – 01:30 01:00 – 01:30
01:30 – 02:00
01:30 – 02:00 Solat Zohor 01:30 – 04:30 01:30 – 02:00
13 Solat Zohor Berjemaah Solat Zohor Solat Zohor
Berjemaah / Berjemaah
Berjemaah Kokurikulum

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum 19

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

KEPERLUAN PERSEKOLAHAN 2019 (TING 1)

BIL ITEM MURID LELAKI MURID PEREMPUAN CATATAN
RM RM
1 Buku Nota Sains (RM1.80 X 22
buah) RM 39.60 RM39.60

2 Buku Petak (panjang) RM 1.80 X RM 7.20 RM7.20
4 buah)
RM 2.20 RM 2.20
3 Buku Esei BM & BI ( RM 2.20 X 2
buah )

4 Buku Nilam * RM 1.00 RM 1.00 PSS
RM 40.00
5 T-Shirt Sekolah RM 35.00 GURU
RM 10.00 - KOPERASI
6 Tali Leher RM 7.00 RM 2.00 GURU KELAS
Klip tali leher RM 2.00 RM 1.00
RM 1.00 RM 5.00
7 Buku Peraturan Sekolah RM5.00 RM7.00
RM 7.00 RM2.00
8 Yuran Ahli Koperasi *
RM2.00 -
9 Saham Koperasi *
RM 8.00 RM107.00
10 Kerta A4 PBS
RM 127.00
11 Lencana Sekolah (RM 1.00 X 2
RM keping)

12 Tali pinggang

JUMLAH KESELURUHAN

KEPERLUAN PERSEKOLAHAN 2019 (TING 2 – 5)

BIL ITEM/HARGA TING 2 TING 3 TING 4 TING 5

Buku Nota Sains (RM1.80 X 24 buah) RM43.20 RM43.20 RM43.20 RM43.20
1 Buku esei BM & B1 (RM2.20 x 2buah) RM 4.40 RM 4.40 RM 4.40 RM 4.40

2 Buku Graf (RM 1.50 X 2 buah) - - RM 3.00 RM 3.00

Buku Petak Panjang RM7.20 RM7.20 RM7.20 RM7.20
3 RM 1.80 X 4 buah -
RM 7.00 - RM 2.00
4 Kerta A4 PBS (RM7.00 X 1 Rim) RM 7.00 RM 2.00 RM 2.00
*(serah kpd guru kelas) RM28.00 RM28.00
-
5 Lencana Sekolah (RM 1.00 X 2 kpg) RM 2.00

6 Warna & berus lukisan -
* ( pelajar PSV )

JUMLAH RM 63.80 RM 63.80 RM 87.80 RM 87.80

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum 20

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

TAKWIM PERSEKOLAHAN

PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2019
KUMPULAN B : Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak,
Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya

TAHUN 2019

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN HARI MINGGU

02.01.2019 31.01.2019 23

01.02.2019 28.02.2019 20 12
01.03.2019 22.03.2019 16

JUMLAH HARI 59

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 1

1 23.03.2019 31.03.2019 9

01.04.2019 30.04.2019 22 8
18 2
01.05.2019 24.05.2019 40

JUMLAH HARI 16

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

25.05.2019 09.06.2019

10.06.2019 30.06.2019 15

01.07.2019 31.07.2019 23 9
1
01.08.2019 09.08.2019 7

JUMLAH HARI 45

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

10.08.2019 18.08.2019 9

2 19.08.2019 31.08.2019 10

01.09.2019 30.09.2019 21 14
01.10.2019 31.10.2019 23

01.11.2019 22.11.2019 16

JUMLAH HARI 70

CUTI AKHIR TAHUN 5

23.11.2019 31.12.2019 39

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum 21

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

TAKWIN PEPERIKSAAN / PENTAKSIRAN

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum 22

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

HARI KELEPASAN AM NEGERI PERAK

HARI-HARI KELEPASAN AM NEGERI PERAK/PERSEKUTUAN TAHUN 2019
Hari Kelepasan Am bagi Negeri Perak Darul Ridzuan tahun 2019 adalah ditetapkan seperti berikut:

HARI KELEPASAN AM NEGERI 01 Januari 2019 Selasa
i) Tahun Baru 2019

ii) Hari Thaipusam 21 Januari 2019 Isnin

iii) Hari Keputeraan DYMM Sultan 01 November 2019 Jumaat
Perak Rabu
22 Mei 2019
iv) Hari Nuzul Al- Quran

HARI KELEPASAN AM PERSEKUTUAN 05 Feb 2019 Selasa
i) Tahun Baru Cina 06 Feb 2019 Rabu

ii) Hari Pekerja 01 Mei 2019 Rabu

iii) Hari Wesak 19 Mei 2019 Ahad

iv) Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda 09 Sept 2019 Isnin
Yang DiPertuan Agong 2019
05 Jun 2019 Rabu
v) Hari Raya Puasa 06 Jun Khamis
31 Ogos Sabtu
vi) Hari Kebangsaan

vii) Hari Malaysia 16 September 2019 Isnin

viii) Hari Raya Qurban 11 Ogos 2019 Ahad

ix) Hari Deepavali 27 Oktober 2019 Ahad

x) Awal Muharam 1439 Hijrah 01 September 2019 Ahad

xi) Hari Krismas 25 Disember 2019 Rabu

xii) Maulidur Rasul 09 November 2019 Sabtu

Catatan : -
(*) Tertakluk kepada perubahan

Peringatan :
Jika mana-mana Hari Kelepasan Am Negeri jatuh pada hari kelepasan mingguan maka hari yang
berikutnya hendaklah menjadi hari kelepasan am, dan jika hari sedemikian adalah sememangnya hari
kelepasan am maka hari yang berikutnya hendaklah menjadi hari kelepasan am.

Jika Hari Kelepasan Am itu jatuh pada hari Sabtu, maka hari sabtu itu juga adalah merupakan Hari
Kelepasan Am dan tidak akan diganti pada hari-hari yang lain.

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum 23

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

CUTI PERISTIWA

CUTI PERISTIWA 2019
SMK KENERING, GERIK

Bil Peristiwa & Tarikh Jenis Cuti Tarikh Ganti

HARI SUKAN SEKOLAH -
1 CUTI PERISTIWA -

(28 FEB 2019) KHAMIS

HARI ANUGERAH

2 CEMERLANG CUTI PERISTIWA

( 19 SEPT 2019 ) KHAMIS

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum 24

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

Unit

Pengurusan

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

JAWATANKUASA PENGURUSAN & PENTADBIRAN SEKOLAH

Pengetua = En. Noor Azmi Bin Awang
Penolong Kanan Pentadbiran = En. Mohd Saiful Bahari Bin Mat Salleh
= En. Abdul Sa’audi Bin Abd Hamid
Penolong Kanan HEM = Pn. Tun Arizanabillah Binti Abd Latiff
Penolong Kanan Kokurikulum

Guru Kanan Bahasa = En. Ali Bin Hamid
Guru Kanan Sains & Matematik = En. Daniel @ Danial Bin Harun

Guru Kanan VOTEK = Pn Jamaliah Binti Abdullah
Guru Kanan Kemanusiaan = En. Husaini Bin Mohri

Kaunselor = Pn Norazura Binti Yaakop

KPI =  SKOR SKPM 2019 NAIK 10%

 BAND SEKOLAH MENINGKAT
 SKOR KESELURUHAN SKPM 85%

Tanggungjawab = Bertanggungjawab dalam pengurusan, pentadbiran dan
kewangan sekolah.
Membimbing kakitangan akademik dan sokongan dalam
menjalankan tugas harian mereka.
Menetapkan dan menguatkuasakan dasar sekolah selaras
dengan dasar PPD, JPN & KPM
Melaksanakan lain-lain tugas seperti yang terdapat dalam
pekeliling-pekeliling ikhtisas Kementerian Pelajaran.
Bertanggungjawab untuk meningkatkan prestasi kurikulum,
sahsiah dan kokurikulum murid

JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH

Pengerusi = En. Noor Azmi Bin Awang (Pengetua)
Timbalan Pengerusi =
= En. Mohd Saiful Bahari Bin Mat Salleh (PK Pentadbiran)
Setiausaha =
Ahli Pn Nor Hashimah Binti Jumri (Pembantu Makmal)

1. PK Hem 6. SU Pentaksiran/Peperiksaan

2. PK Koko 7. Guru Media

3. Semua Guru Kanan 8. Penyelaras Pend Khas

4. Semua Ketua Panitia 9. Pembantu Tadbir

5. Penyelaras MAKDIS 10. Kaunselor

KPI =  LAPORAN AUDIT TANPA TEGURAN DGN BAIK

 BAKI WANG 1 % PADA 31 OKTOBER 2019
 PENGGUNAAN SUMBER KEWANGAN BERIMPAK TINGGI

SKOP TUGAS = 1. Memahami pekeliling yang berkaitan dengan pengurusan kewangan dan perakaunan
sekolah yang dikeluarkan oleh KPM dari semasa ke semasa.

2. Mengadakan mesyuarat kewangan 4 kali setahun & melaksanakan semua keputusan
mesyuarat

3. Menyediakan perancangan kewangan tahunan & menyediakan anggaran belanjawan
4. Melaksanakan urusan pembelian dan pembayaran

5.Memastikan semua pembelian /pembayaran dibuat mengikut peraturan kewangan.

6. Memastikan semua terimaan kewangan dimasukkan ke dalam bank.
7. Menyediakan buku tunai kerajaan / SUWA /Panjar Wang Runcit/ buku VOT.
8. Menguruskan stor dan stok mengikut prosedur pengurusan aset alih kerajaan

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum 25

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

JAWATANKUASA DATA SEKOLAH & SKPMg2

Pengerusi = En. Noor Azmi Bin Awang (Pengetua)
Timbalan Pengerusi = En. Mohd Saiful Bahari Bin Mat Salleh (PK Pentadbiran)
= En. Abdul Sa’audi Bin Abd Hamid (PK HEM)
Naib Pengerusi 1 = Pn. Tun Arizanabillah Binti Abd Latiff (PK Koko)
Naib Pengerusi 2 = Pn Norujamnah Binti Ismail
= Pn. Nor Amalina Binti Mad Nawi 5. SU Koko
Setiausaha = 6. Pembantu Takbir
PSU 1. SEMUA GURU KANAN
Ahli 2. SU Kurikulum
3. SU Hem

KPI =  DATA SEKOLAH 99% TEPAT & TERKINI PADA SETIAP AKHIR BULAN

 DATA BOLEH DIAKSES DALAM TEMPOH 10 MINIT
 Skor SKPM melebihi 85%

SKOP TUGAS = 1. Menyedia dan mengemaskini data sekolah (Guru, kakitangan sokongan, murid &
infrastruktur dll yang berkaitan ) dalam SPS online

2. Menyediakan data, analisis, laporan yang dikehendaki oleh Kementerian,
Jabatan Pelajaran, PPD dan lain-lain pihak yang berkepentingan dan
menghantarnya mengikut masa yang ditetapkan.

3. Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat berkenaan.
4. Menyimpan data dalam bentuk soft copy & hard copy

JAWATANKUASA BIMBINGAN & KAUNSELING

Pengerusi = En. Noor Azmi Bin Awang (Pengetua)
Naib Pengerusi 1 = En. Mohd Saiful Bahari Bin Mat Salleh (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 = En. Abdul Sa’audi Bin Abd Hamid (PK HEM)
Naib Pengerusi 3 = Pn. Tun Arizanabillah Binti Abd Latiff (PK Koko)
= Pn Norazura Binti Yaakop (Guru Bimbingan & Kaunseling)
Setiausaha =
Ahli 1. Semua Guru Kanan 3. Semua Guru Tingkatan
2. Semua Penyelaras Tingkatan 4. Ketua Guru Disiplin

KPI =  Mesyuarat 4x setahun & pengurusan mesyuarat mengikut PKPA

 Capai HC Sesi Kaunseling Individu & Kelompok

 Data sesi secara bulanan/tahunan mengikut kategori

 Program Berimpak Tinggi – minimum 5 program

SKOP TUGAS = Khidmat Unit Bimbingan dan Kaunseling meliputi semua aspek bimbingan dan kaunseling

iaitu bimbingan sahsiah, bimbingan psikologi dan bimbingan Pencegahan dadah/AIDS,

kerjaya, kemahiran belajar, masalah peribadi dll(individu & kelompok)
 Menyediakan perancangan tahunan yang berfaedah dan berkesan.
Mengelolakan program orientasi/motivasi.
Penerapan budaya sekolah dikalangan murid
Penerangan mengenai sukatan dan pemilihan mata pelajaran teras/elektif di peringkat

Sekolah (KBSM)
Bimbingan peluang-peluang melanjutkan pelajaran dan kerjaya.
Mengelolakan dan menguruskan bilik Unit bimbingan dan Kaunseling secara berkesan.
Membentuk pasukan Pembimbing Rakan Sebaya.
Menubuhkan dan mengelolakan kelab kerjaya.

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum 26

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

JAWATANKUASA ASET, BANGUNAN & PRASARANA

Pengerusi = En. Noor Azmi Bin Awang (Pengetua)
Pegawai Aset
Peg Pemeriksa Aset 1 = En. Mohd Saiful Bahari Bin Mat Salleh (PK Pentadbiran)
Peg Pemeriksa Aset 2
Pemeriksa Pelupusan 1 = En. Abdul Sa’audi Bin Abd Hamid (PK HEM)
Pemeriksa Pelupusan 2
= Pn. Tun Arizanabillah Binti Abd Latiff (PK Koko)
Penyelaras
Setiausaha = En. Mohd Earmee Bin Sofian

AJK = Pn Jamaliah Binti Abdullah

KPI = En. Husaini Bin Mohri

SKOP TUGAS = En. Mohd Earmee Bin Sofian

= 1. Semua Guru Kanan 5. Guru Kaunseling
6. Pn. Rosnita (PAP)
2. Semua KP

3. Guru Media & Data 7. Pembantu Tadbir

4. Penyelaras Koko 8. En. Buhari Bin Ahmad

=  Pemeriksaan aset 2X setahun
 Mesyuarat 4X setahun & Pengurusan Mesyuarat mengikut PKPA
 Rekod aset 95% kemaskini & tepat

=  Memahami dan melaksanakan semua prosedur Kementerian Pendidikan, Jabatan

Pendidikan dan PPD mengenai prosedur pengurusan aset alih kerajaan.
 Mengadakan mesyuarat jawatankuasa aset 4 kali setahun.
 Pegawai aset bertanggungjawab memastikan pengurusan aset alih kerajaan dilaksanakan

dgn sempurna

 Melaksanakan sistem pendaftaran harta modal/inventori secara teratur/ikut prosedur

 Memastikan semua harta benda sekolah disimpan dengan selamat.
 Melaksanakan penyelenggaraan pembangunan/prasarana/perabut dll apabila perlu
 Mengurus semua harta modal termasuk membaiki dan menyelenggara bila perlu.
 Melaksanakan pemeriksaan aset sekurang-kurangnya 2 kali setahun
 Melaksanakan pelupusan mengikut peraturan dari semasa ke semasa.
 Menyimpan data harta benda sekolah,termasuk perabot dsb .

 Menetapkan dan melaksanakan peraturan menjaga keselamatan perabot dan harta benda

sekolah serta jenis denda yang akan dikenakan kepada murid.

JAWATANKUASA BILIK-BILIK KHAS

Pengerusi = En. Noor Azmi Bin Awang (Pengetua)
Timbalan Pengerusi = En. Mohd Saiful Bahari Bin Mat Salleh (PK Pentadbiran)
(PK HEM)
Naib Pengerusi 1 = En. Abdul Sa’audi Bin Abd Hamid (PK Koko)
Naib Pengerusi 2 = Pn. Tun Arizanabillah Binti Abd Latiff

PENYELARAS ( GK BAHASA ) PENYELARAS (GK SAINS)
MAKMAL SAINS Blok A - PN NOR HASHIMAH BINTI JUMRI
KOPERASI - PN NORHANI BT MOHD HANAFIAH MAKMAL SAINS Blok C – EN MAHZAM BIN ABDULLAH
BILIK PERSEDIAAN SAINS Blok A & C – PEMBANTU MAKMAL
DISIPLIN/PENGAWAS - EN MOHD SUHAIMI B MOHD ZAIN BILIK RAWATAN - PN AZFA HASNI BINTI ISMAIL
BILIK PENDIDIKAN KHAS – PN NUR AZRINAHANIM BINTI RAMLI
BILIK GURU - EN MOHD HAFIZUDDIN B ABDULLAH

BILIK GERAKAN – PN NORAZIRA BT ZAKARIA

BILIK PSS/APD – PN NURKHUZAIMAH BINTI MOHD FAEREE

PENYELARAS ( GK VOTEK ) PENYELARAS ( GK KEMANUSIAAN )

BILIK ERT – PN SITI NORAZIAH BT JOHARI BILIK PBS / PEPERIKSAAN - PN AZFA HASNI BIN ISMAIL

BILIK JAHITAN – PN NORFAUZIAH BINTI ABD RAHIM BILIK KOKURIKULUM – PN NORHASNIDA BT MUHAMMAD NOR

BENGKEL KAYU – EN MOHD EARMEE BIN SOFIAN BILIK SUKAN/PJK – PN NORAZIRA BINTI ZAKARIA

BENGKEL PERTANIAN – EN JALAILUDIN BIN MOHD NOR BILIK SENI – EN MOHD HAFIZI BIN YAHYA

MAKMAL KOMPUTER – EN MOHAMAD HERMAN B MOHAMED SURAU – EN MOHD ZAKI BIN AHMAD

BILIK SPBT – EN. MOHD RIZAL ISMAIL BILIK KAUNSELING - PN. NORAZURA BINTI YAAKOP

KPI = MENERIMA SIJIL ANUGERAH PENGURUSAN BILIK CEMERLANG BULANAN SEBANYAK 5 KALI

SETAHUN

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum 27

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

JAWATANKUASA PENYELARAS & GURU TINGKATAN

PENYELARAS TINGKATAN KELAS GURU KELAS
PN. NURUL IMAN BINTI AMIRUDDIN PERMATA PN. NUR AZRINAHANIM BINTI RAMLI
EN. AHMAD KHAIRUDIN BIN JUSOH 1IS EN. MOHD ZAKI BIN AHMAD
1IH EN. MOHD HAFIZUDDIN BIN ABDULLAH
EN. MOHD RIZAL BIN ISMAIL @ YAACOB 1IK PN. NORHANI BINTI MOHD HANAFIAH
2IS EN. MOHD HAFIZI BIN YAHYA
PN. NORAZIRA BINTI ZAKARIA 2IH EN. MOHD EARMEE BIN SOFIAN
2IK PN. SOFIAH BINTI ARIFFIN
PN. NOR NASRINA BINTI RUSDI 3IS PN. NURHANA BINTI ABD NASIR
3IH PN. SARIYATOM BINTI IBRAHIM
PN. NAFISAH BINTI MAT ALWI 3IK EN. MOHD HERMAN BIN MOHAMED
4VT1 PN. WAN NUR AKMA BINTI WAN GHAZALI
4VT2 EN. MOHD AMIN BIN BUSU
4KM EN. MOHD NAZRIN BIN NAIZIB
5VT1 PN. NORHASNIDA BINTI MUHAMMAD NOR
5VT2 PN. NOR AMALINA BINTI MD NAWI
5KM EN. JALAILUDIN BIN MOHD NOOR

P KPI =  MENCAPAI HC - PBS/PAT/TRIAL SPM
E
 REKOD PERJUMPAAN BULANAN
 KEHADIRAN BULANAN CAPAI 90%
N  60% MURID TERIMA SIJIL KEKEMASAN DIRI BULANAN
Y SKOP TUGAS = Bertanggungjawab membuat pembahagian murid dalam tingkatan di bawah jagaannya.
E Mengambil alih tugas menanda kedatangan dalam jadual kedatangan sekiranya ada guru tingkatan di bawahnya

L tidak hadir.
Menerima kemasukan murid baru dan membuat penempatan mengikut kelulusan dan mendaftarkan murid dalam
A buku pendaftaran sekolah.

R Membantu dan membimbing guru tingkatan dalam pengurusan murid

A Membantu GPK HEM dan SU Biasiswa memilih murid layak mendapat biasiswa
Memaklumkan kepada pengetua dan GPK HEM tentang jumlah murid dari semasa ke semasa
S Memastikan surat-surat kelulusan kemasukan murid baru disimpan dalam daftar masuk

( ikut tingkatan) dengan kemas dan teratur

KPI =  Terima sijil Kebersihan Kelas sebanyak 5 kali setahun

 Data kehadiran murid sampai ke pejabat sebelum 9:00 pagi setiap hari
 Kehadiran murid 90 % ↑ bagi kelas 1 & ke 2 dan 85 % ↑ bagi kelas ke 3 & ke 4
 APDM lengkap & tepat pada 31.01.19
G  Jadual Kedatangan sentiasa kemaskini

U SKOP TUGAS = Memastikan alatan/perkara yang berkaitan dengan pengurusan kelas ada di dalam kelas seperti
R
jadual P&P, waktu,jadual tugas,perabot kelas,alatan pembersihan kelas dan lain-lain.

U Memastikan pendawaian elektrik bilik darjah selamat untuk digunakan

Mengadakan tabung kelas untuk keceriaan kelas dan kebajikan murid

K Memastikan jadual kedatangan kemas kini, menanda kehadiran harian murid sebelum 9:00
pagi,menentukan semua butiran diisi, data diri murid terkini, keselamatan jadual kedatangan, data APDM
E
L lengkap & terkini
Memastikan murid mempunyai rekod kemajuan pelajaran,mengisi kad 001,buku prestasi diri, rekod
A disiplin, menyediakan sijil berhenti dan surat akuan bagi tingkatan 5

S Memberi galakan,motivasi dan merangsang minat belajar,prihatin terhadap masalah murid serta

mengambil tindakan segera terhadap masalah murid seperti masalah kewangan, ponteng,

kemerosotan pelajaran, masalah disiplin, masalah kesihatan, masalah keluarga.

Mengedar buku teks,kemas kini fail SPBT,memulangkan buku teks pada tarikh yg ditetapkan
Menyimpan rekod biasiswa,berhubung guru biasiswa jika berlaku kemerosotan pelajaran murid
Menyimpan rekod kokurikulum murid, menyediakan markah penilaian kokurikulum murid dan

edar pada murid pada bulan oktober setiap tahun
Mengutip derma PIBG dan wang program peningkatan akademik & serah kpd bendahari PIBG

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum 28

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

JAWATANKUASA PIBG

Penasihat = En. Noor Azmi Bin Awang (Pengetua)
YDP PIBG = En. Hamdan Bin Osman
Setiausaha = En. Mohd Nazrin Bin Mohd Naizib 3. En. Mohd Amin Bin Busu
Pen Setiausaha = Pn. Nur Azrinahanim Binti Ramli 4. Pn. Norhasnida Binti Muhammad Nor
Bendahari = En. Mohd Jalailudin Bin Mohd Nor
AJK Guru =
1. Semua Penolong Kanan
2. Semua Guru Kanan

AJK IbuBapa = 1. EN MOHD BAKRI B SULAIMAN 6. PN ROHANI BINTI AMIN

2. EN HAMID BIN LATIF 7.PN SOFIAH BT MOHD YUSOF

3. PN ESHAH BT OTHMAN 8. EN SALLEH BIN SULAIMAN

4. EN JAMALUDDIN AFGHANI B RAMLI 9. EN SHAHRAN BIN MAT ISA

5. PN RODIAH BT SAAD 10. PN RASHIDAH BT GHAZALI

KPI =  Kutipan PIBG/PPA = 95 % murid bayar
SKOP TUGAS =
 Sumbangan PIBG kepada program sekolah 85 %

 Memberi perkhidmatan untuk kebajikan dan kemajuan murid-murid di sekolah.

 Membantu menambah usaha sekolah memenuhi keperluan dan kehendak kebendaan murid-

murid dalam bidang kurikulum, ko-kurikulum dan budaya sekolah

 Ibu bapa dan guru di sekolah boleh bertukar-tukar fikiran dan maklumat serta berunding dalam

suasana muhibbah mengenai usaha meningkatkan taraf pelajaran murid-murid sama ada di

rumah atau di sekolah.

 Bergotong-royong menyediakan kemudahan untuk faedah murid-murid.

 Menentukan murid-murid mempunyai kelengkapan yang mencukupi untuk belajar dan membuat

kerja-kerja sekolah mereka dengan baik sama ada di sekolah atau di rumah.

 Membantu mewujudkan persekitaran sekolah (budaya sekolah) yang boleh mendorong ke arah

perkembangan pengajaran dan pembelajaran untuk perkembangan JERI.

JAWATANKUASA MESYUARAT & TAKLIMAT GURU

Pengerusi = En. Noor Azmi Bin Awang (Pengetua)
Timb Pengerusi = En. Mohd Saiful Bahari Bin Mat Salleh (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 = En. Abdul Sa’audi Bin Abd Hamid (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 = Pn. Tun Arizanabillah Binti Abd Latiff (PK Koko)
= En. Ali Bin Hamid (GK Bahasa)
Setiausaha = En Daniel @ Danial Bin Harun (GK Sains)
Pen. Setiausaha = Pn Jamaliah Binti Abdullah (GK Vokasional & Teknologi)
= En. Husaini Bin Mohri (GK Kemanusiaan)
Ahli = Pn. Norfauziah Binti Abdul Rahim
= Guru Bertugas Mingguan
=
Semua Guru

KPI =  Mesyuarat 4 x setahun/contact time berkala
 Pengurusan mesyuarat mengikut PKPA

SKOP TUGAS = 1. Semua guru hadir ke mesyuarat guru/taklimat/contact time
2. Mencatat minit mesyuarat dan mengedar minit tersebut kepada ahli mesyuarat

dalam tempoh masa 1 minggu selepas mesyuarat dijalankan
3. Mengambil tindakan kepada perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat
4. Mengumpul maklumbalas daripada ahli mesyuarat untuk dibentangkan dalam

mesyuarat akan datang.

5. Menulis dan mengedar surat panggilan mesyuarat

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum 29

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

JAWATANKUASA KELAB GURU & KAKITANGAN 2019

Penasihat = En. Noor Azmi Bin Awang (Pengetua)
Pengerusi =
Timb Pengerusi = 1. 3.
Setiausaha = 2. 4.
Pen Setiausaha =
Bendahari =
=
Ahli

KPI =  Mesyuarat 4 x setahun
 Pelaksanaan program profesionalisme guru – 2 x setahun

SKOP TUGAS =  Merancang dan mengelola aktiviti kelab serta membuat keputusan atas perkara-perkara
yang menyentuh perjalanan kelab tanpa bercanggah dengan dasar KPM

 Bertanggungjawab keatas semua aktiviti dan perjalanan kelab sepanjang tempoh berkhimat.
 Mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa
 Memastikan segala aktiviti dan program kelab dilaksanakan dengan sempurna dan teratur
 Membantu pengetua menentukan keperluan guru semasa disekolah seperti keperluan

LADAP, keperluan kemudahan serta kebajikan guru/staf dll

JAWATANKUASA LADAP & KAJIAN TINDAKAN

Pengerusi = En. Noor Azmi Bin Awang (Pengetua)
Timb Pengerusi = En. Mohd Saiful Bahari Bin Mat Salleh (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 = En. Abdul Sa’audi Bin Abd Hamid (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 = Pn. Tun Arizanabillah Binti Abd Latiff (PK Koko)
= En. Husaini Bin Mohri (GK Kemanusiaan)
Penyelaras = Pn. Norazura Binti Yaakop
Setiausaha = 2. Semua KP
1. Guru Bimbingan & Kaunseling
AJK

KPI =  100% guru & staf menjalani LDP minimum 7 hari/42 jam setahun

 Rekod & Data LDP lengkap dan sentiasa kemaskini

SKOP TUGAS = Tugas dan Tanggungjawab:
Mengendalikan LDP kepada semua kakitangan – sekurang-kurangnya
7 kali dalam setahun dan Kajian Tindakan peringkat sekolah
Membuat analisis keperluan LDP peringkat sekolah
Menentukan pengisian LDP mengikut keperluan semasa.
Mendapatkan penceramah / fasilitator yang pakar dan berkelayakan.
Menyediakan dokumentasi setiap kali selepas aktiviti LDP dijalankan.

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum 30

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

JAWATANKUASA PBPPP / LNPT

Pengerusi = En. Noor Azmi Bin Awang (Pengetua)
Setiausaha = En. Mohd Saiful Bahari Bin Mat Salleh (PK Pentadbiran)
Pen. Setiausaha = Cik Nur Wahida Binti Zainol Pembantu Tadbir
Jawatankuasa = 1. PK Hem

2. PK koko
3. Semua Guru Kanan

KPI =  100% guru dan AKP dinilai dengan markah prestasi secara online
 Penilaian dibuat dua kali setahun untuk PBPPP
 Perbezaan markah antara Penilai Pertama dan Penilai Kedua tidak melebihi 10

markah

SKOP TUGAS = Tugas dan Tanggungjawab:
1. Melaksanakan pencerapan P & P semua guru di bawah penyelia masing-
masing.
2. Mengesahkan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) AKP secara online di awal tahun
3. Melaksanakan proses penilaian dua kali setahun untuk PBPPP.
4. Berbincang dengan PYD tentang pencapaian prestasi untuk tujuan
penambahbaikan.
5. Mengisi markah prestasi secara online untuk PBPPP dan LNPT sebelum
tarikh akhir.
6. Membuat penyelarasan markah dalam mesyuarat JK jika terdapat
perbezaan markah melebihi 10 antara PPP dengan PPK

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum 31

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

Unit

Kurikulum

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

JAWATANKUASA KURIKULUM

Pengetua = En. Noor Azmi Bin Awang (Pengetua)
Penolong Kanan Pentadbiran = En. Mohd Saiful Bahari Bin Mat Salleh (PK Pentadbiran)
(PK HEM)
Penolong Kanan HEM = En. Abdul Sa’audi Bin Abdul Hamid (PK Koko)
Penolong Kanan Ko-kurikulum = Pn. Tun Arizanabillah Binti Abd Latiff (GK Bahasa)

Penyelaras = En. Ali Bin Hamid
Setiausaha = Pn. Siti Noraziah Binti Johari
Pen. Setiausaha = Pn. Norujammnah Binti Ismail

AJK = 1. Semua Guru Kanan 5. SU Peperiksaan & Pentaksiran
6. Guru Media, Guru Bestari, SU SPBT
2. Penyelaras Tingkatan 7. Semua Ketua Panitia
3. Peningkatan Akademik ( T1 – T5) 8. Guru Bimbingan & Kaunseling
4. SU MBMMBI/3M/Celik Q

KPI =  Mesyuarat 4 kali setahun

 Pengurusan mesyuarat mengikut PKPA.
 100% guru dicerap 2X setahun.
 100% latihan murid dicerap 2X setahun.
 Skor Fail Panitia – min 90 %.
 Brosur Kurikulum.

Tanggungjawab = Menyelaraskan segala dasar kurikulum sekolah

Mengadakan mesyuarat JKS 4 kali setahun
Menetapkan kursus / pengajian di sekolah
Menetapkan kaedah penyediaan rancangan pelajaran tahunan dan harian
Merancang program pemantauan, memantau pengajaran dan pembelajaran dan

pengurusan panitia mata pelajaran dan pelaksanaan aktiviti rancangan tahunan.
Menyediakan laporan pemantauan dan mengambil tindakan susulan
Menetapkan jadual waktu persekolahan
Menetapkan sistem pengurusan peperiksaan dan penilaian sekolah
Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan
Menentukan panitia mata pelajaran berfungsi dengan berkesan
Memastikan pusat sumber diuruskan dengan sempurna
Berusaha memperbanyakkan dan mempelbagaikan bahan bantu belajar dan BBM
Merancang, melaksana dan menilai aktiviti program peningkatan akademik

Merancang, melaksana dan menilai program perkembangan staf sekolah.

JAWATANKUASA JADUAL WAKTU & GURU GANTI

Pengerusi = En. Noor Azmi Bin Awang (Pengetua)
Timbalan Pengerusi =
= En. Mohd Saiful Bahari Bin Mat Salleh (PK Pentadbiran)
Setiausaha =
Pen. Setiausaha = En. Daniel @ Danial Bin Harun (GK Sains & Matematik)

Ahli En. Mohamad Herman Bin Mohamed

1. Semua Guru Kanan (Penghantar relief setiap hari persekolahan)

2. Pn. Zulaikha Binti Mohd Afandi

KPI =  Sifar aduan Jadual Waktu.
 Papan kenyataan jadual waktu/jadual guru ganti.
SKOP TUGAS =  Jadual ganti disahkan oleh pengetua sebelum jam 8 pagi.
 Skor pencerapan Fail Jadual Waktu – 90 %.

 Menentukan bilangan kelas dan kelayakan guru.

 Menyediakan peruntukan waktu mengajar mengikut mata pelajaran.

 Memastikan pengagihan mata pelajaran dan bilangan waktu yang sesuai.

 Menentukan kesesuaian masa untuk mata pelajaran tertentu.

 Menentukan penggunaan bengkel dan makmal.

 Menentukan corak jadual waktu yang digunakan seperti anjal dan blok.

 Menentukan guru tingkatan berdasarkan kelas yang diajar.

 Memastikan jadual waktu induk dan peribadi disediakan pada tarikh yang ditetapkan.

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum 32

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

JAWATANKUASA PANITIA

BIL NAMA PANITIA NAMA KETUA PANITIA

1 BAHASA MELAYU = PN NAFISAH BINTI MAT ALWI

2 BAHASA INGGERIS = PN NURHANA BINTI ABD NASIR

3 SAINS = PN NORHASNIDA BINTI MUHAMMAD NOR

4 MATEMATIK = PN NORHANI BINTI MOHD HANAFIAH

5 SEJARAH = EN MOHD NAZRIN BIN MOHD NAIZIB

6 GEOGRAFI = EN MOHD SUHAIMI BIN MOHD ZAIN

7 RBT = EN MOHD EARMEE BIN SOFIAN

8 PJK = PN NORAZIRA BINTI ZAKARIA

9 PENDIDIKAN SIVIK = PN SOFIAH BINTI ARIFFIN

10 PEND ISLAM = EN MOHD ZAKI BIN AHMAD

11 ASK = PN WAN NUR AKMA BINTI WAN GHAZALI

12 PEND KHAS = PN NURUL IMAN BIN AMIRRUDIN

13 PEND. SENI = EN MOHD HAFIZI BIN YAHYA

14 PERTANIAN = EN JALAILUDIN BIN MOHD NOR

15 PERNIAGAAN = EN JALAILUDIN BIN MOHD NOR

16 PEND MORAL = EN MOHD RIZAL BIN ISMAIL @ YAACOB

17 TASAWWUR = PN NOOR NASRINA BINTI RUSDI

KPI =  SKOR SKPM PENGURUSAN PANITIA – 6
 PENINGKATAN GPMP PANITIA – 0.3 DALAM SETIAP PEPERIKSAAN DALAMAN
SKOP =  PBS - B1-0%, B2-5%, B3-35%,B4-45%, B5-10%, B6-5%
TUGAS  Skor Fail Panitia – 90 %
 Broser Unit

1. Melaksanakan tugas P&P, mengajar mengikut opsyen dan menjadi guru contoh
2. Pemimpin dan pengurus kurikulum;

 Merancang, melaksanakan ,menyelia dan menilai P&P, mengurus dan menggerakkan panitia.
 Mematuhi sukatan pelajaran.
 Melaksanakan huraian Sukatan Pelajaran, Agen perubahan / inovasi.
 Merancang, menyedia dan memastikan penggunaan bahan, menguruskan jadual waktu.
 Menguruskan bilik-bilik khas, melaksanakan pemantauan, merancang dan melaksanakan

peperiksaan/penilaian.
 Merancang, melaksanakan dan menilai program peningkatan akademik panitia.
 Membuat analisis peperiksaan & mengambil tindakan susulan – pemulihan & pengayaan.
3. Kemajuan Staf

 Membuat analisis keperluan semasa, merancang dan melaksanakan program latihan dalaman.
 Menilai program-program panitia.
 Memastikan penyertaan guru dalam seminar, bengkel dan kursus.
4. Penyediaan Bahan Mengajar
 Menyelaraskan penyediaan bahan bantu mengajar dan bahan bantu belajar.
 Mencadangkan bahan untuk koleksi Pusat Sumber Sekolah.
5 .Pengurus kewangan panitia
6. Pengurus stok & stor panitia

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum 33

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

JAWATANKUASA PEPERIKSAAN & PENTAKSIRAN

Pengerusi = En. Noor Azmi Bin Awang (Pengetua)
Timbalan Pengerusi =
= En. Mohd Saiful Bahari Bin Mat Salleh (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 =
Naib Pengerusi 2 = En. Abdul Sa’audi Bin Abdul Hamid (PK HEM)
=
Penyelaras = Pn. Tun Arizanabillah Binti Abd Latiff (PK Koko)
S/U Pep Dalamanan =
= Pn. Jamaliah Binti Abdullah (GK VoTek)
S/U SPM =
S/U PBS/PBD = Pn. Azfa Hasni Binti Ismail
=
S/U PAJSK En. Mohd Hafizuddin Bin Abdullah
S/U PP/PT3
S/U Psikometrik Pn. Norazira Binti Zakaria

KPI Pn. Siti Noraziah Binti Johari

Pn. Norfauziah Binti Abdul Rahim

Kaunselor

 Mesyuarat 4 kali setahun, pengurusan mesyuarat mengikut PKPA.

 Analisis peperiksaan / penilaian disediakan seminggu selepas peperiksaan.

 Skor pencerapan Fail Peperiksaan/PBS – 90 %.

SKOP TUGAS = 1) SETIAUSAHA SPM/PT3
-Memberi penerangan tentang hal-hal yang berkaitan peperiksaan kepada guru tingkatan, guru
matapelajaran dan calon PT3/SPM.
-Mengurus pendaftaran murid SPM/PT3.
- Mengurus peperiksaan percubaan PT3/SPM.

2) SETIAUSAHA PEPERIKSAAN/PBS
- Menyediakan jadual penyedia soalan, jadual waktu peperiksaan, dan guru pengawas peperiksaan.
- Menyediakan carta alir proses kerja pengurusan peperiksan dalaman & PBS.
- Menguruskan percetakan, pembahagian dan penyimpanan kertas soalan dan keselamatannya.
- Memastikan kelancaran perjalanan peperiksaan.

- Menyediakan analisis data peperiksaan seminggu selepas peperiksaan tamat/peperiksaan awam.

- Memastikan kerjasama guru dalam pengisian markah secara atas talian SAPS dan off-line PBS.

- Menguruskan fail-fail PBS.

JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH

Pengerusi = En. Noor Azmi Bin Awang (Pengetua)
Timbalan Pengerusi =
= En. Mohd Saiful Bahari Bin Mat Salleh (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 =
Naib Pengerusi 2 = En. Abdul Sa’audi Bin Abdul Hamid (PK HEM)
=
Penyelaras = Pn. Tun Arizanabillah Binti Abd Latiff (PK Koko)
Setiausaha =
S/U NILAM En. Ali Bin Hamid (GK Bahasa)

KPI Pn. Nurkhuzaimah Binti Mohd Faeree

Pn. Sariyatom Bin Ibrahim

SKOP TUGAS  Program Nilam –Gangsa – 20 %, Perak 10 % Emas 5%, Nilam 2 %.
 Sijil Keceriaan PPS/APD – 5 kali setahun.
 Pengguna PSS – 100 % murid.
 Peminjam Buku – 40 % murid.

Memastikan pengurusan PSS berjalan lancar, menjalankan tugas setiap bahagian dalam PSS
Merancang dan melaksanakan program peningkatan akademik.

Mengelas, mengkatalog dan menguruskan bahan buku,bahan bukan buku dan bahan bantu mengajar.
Menyediakan bahan dan sumber pendidikan.
Menjalankan aktiviti kemajuan staf dan pengawas pusat sumber berkaitan dengan pengurusan.
Merancang dan melaksanakan aktiviti untuk murid-murid dalam memaksimumkan PSS

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum 34

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

JAWATANKUASA BESTARI & ICT

Pengerusi = En. Noor Azmi Bin Awang (Pengetua)
Timbalan Pengerusi =
= En. Mohd Saiful Bahari Bin Mat Salleh (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 =
Naib Pengerusi 2 = En. Abdul Sa’audi Bin Abdul Hamid (PK HEM)
=
Setiausaha = Pn. Tun Arizanabillah Binti Abd Latiff (PK Koko)
Pen. Setiausaha =
En. Daniel @ Danial Bin Harun (GK Sains & Matematik)
AJK
KPI Pn. Azfa Hasni Binti Ismail

Semua KP

 Dokumentasi Headcount pada akhir Januari.
 Sijil kualiti dan kuantiti capai Head Count dikeluarkan 3 kali setahun.
 Kemaskini dokumentasi HC keseluruhan, mata pelajaran, tingkatan, kelas & individu sebanyak 3

kali setahun.

SKOP TUGAS  Menyelaras , mengumpul dan menyediakan HC Matapelajaran, tingkatan, kelas dan murid pada
bulan Januari.

 Mengedarkan dokumentasi/Buku HC kepada pengetua dan guru pada akhir Januari.
 Mengisi data AR setiap kali & menyediakan analisis pencapaian selepas peperiksaan

dilaksanakan.
 Memantau prestasi akademik murid dan merancang langkah-langkah pemulihan.
 Mengenal pasti murid-murid/guru capai HC dan beri pengiktirafan & penghargaan.
 Menyediakan papan kenyataan HC dan mewar-warkan pencapaian HC kepada guru/murid.

JAWATANKUASA HEAD COUNT

Pengerusi = En. Noor Azmi Bin Awang (Pengetua)
Timbalan Pengerusi =
= En. Mohd Saiful Bahari Bin Mat Salleh (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 =
Naib Pengerusi 2 = En. Abdul Sa’audi Bin Abdul Hamid (PK HEM)
=
Setiausaha = Pn. Tun Arizanabillah Binti Abd Latiff (PK Koko)
Pen. Setiausaha =
En. Daniel @ Danial Bin Harun (GK Sains & Matematik)
AJK
KPI Pn. Azfa Hasni Binti Ismail

Semua KP

 Dokumentasi Headcount pada akhir Januari.
 Sijil kualiti dan kuantiti capai Head Count dikeluarkan 3 kali setahun.
 Kemaskini dokumentasi HC keseluruhan, mata pelajaran, tingkatan, kelas & individu sebanyak 3

kali setahun.

SKOP TUGAS  Menyelaras , mengumpul dan menyediakan HC Matapelajaran, tingkatan, kelas dan murid pada
bulan Januari.

 Mengedarkan dokumentasi/Buku HC kepada pengetua dan guru pada akhir Januari.
 Mengisi data AR setiap kali & menyediakan analisis pencapaian selepas peperiksaan

dilaksanakan.
 Memantau prestasi akademik murid dan merancang langkah-langkah pemulihan.
 Mengenal pasti murid-murid/guru capai HC dan beri pengiktirafan & penghargaan.
 Menyediakan papan kenyataan HC dan mewar-warkan pencapaian HC kepada guru/murid.

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum 35

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

JAWATANKUASA MBMMBI

Pengerusi = En. Noor Azmi Bin Awang (Pengetua)
Timbalan Pengerusi = En. Mohd Saiful Bahari Bin Mat Salleh (PK Pentadbiran)
= En. Abdul Sa’audi Bin Abdul Hamid (PK HEM)
Naib Pengerusi 1 = Pn. Tun Arizanabillah Binti Abd Latiff (PK Koko)
Naib Pengerusi 2 = En. Ali Bin Hamid (GK Bahasa)
= En. Ahmad Khairudin Bin Jusoh
Penyelaras = 2. KP Bahasa Inggeris
Setiausaha 1. KP Bahasa Melayu

AJK

KPI =  Peratus peningkatan mata pelajaran BM 5% dan BI 2 % setiap peperiksaan.
 Laporan aktiviti disediakan dan disahkan.
SKOP TUGAS =  Bertanggungjawab memastikan peningkatan penguasaan BM dan BI di kalangan murid

sekolah ini.
 Merancang program MBMMBI untuk Panitia Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.

 Melaksanakan aktiviti ko akademik Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.
 Melaksanakan program kemahiran membaca.
 Menganalisis data pencapaian murid dalam BM & BI setiap kali peperiksaan

dalaman dijalankan.
 Menyediakan pelaporan aktiviti yang dijalankan.

JAWATANKUASA 3M

Pengerusi = En. Noor Azmi Bin Awang (Pengetua)
Timbalan Pengerusi = En. Mohd Saiful Bahari Bin Mat Salleh (PK Pentadbiran)
= En. Ali Bin Hamid (GK Bahasa)
Penyelaras = Pn. Nur Azrinahanim Binti Ramli
Setiausaha = Pn. Nurul Iman Binti Amiruddin 2. Guru Bimbingan & Kaunseling
Pen Setiausaha =
1. KP Bahasa Melayu
AJK

KPI =  Sifar buta 3M menjelang akhir tahun 2019.
 Dokumentasi fail/program yang lengkap lengkap.

SKOP TUGAS  Bertanggungjawab memastikan tiada murid buta 3M pada akhir tahun semasa.
 Mengenal pasti pelajar yang tidak dapat menguasai kemahiran asas membaca,

menulis dan mengira.
 Merancang dan menjalankan program untuk membolehkan mereka menguasai

kemahiran asas tersebut.
 Merekod perkembangan kebolehan penguasaan kemahiran setiap pelajar.

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum 36

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

JAWATANKUASA PLC

Pengerusi = En. Noor Azmi Bin Awang (Pengetua)
Timbalan Pengerusi =
= En. Mohd Saiful Bahari Bin Mat Salleh (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 =
Naib Pengerusi 2 = En. Abdul Sa’audi Bin Abdul Hamid (PK HEM)
=
Penyelaras = Pn. Tun Arizanabillah Binti Abd Latiff (PK Koko)
Setiausaha
En. Daniel @ Danial Bin Harun (GK Sains & Matematik)
SU
En. Ahmad Khairudin Bin Jusoh

1. i-THINK 3. KBAT

( En. Ahmad Khairudin Bin Jusoh ) (Pn. Nurhana Binti Abd Nasir)

2. KAJIAN TINDAKAN

KPI = (Pn. Norazura Binti Yaakop)
 Menyediakan sekurang-kurangnya 2 bahan sumber PdP sebulan.
 Data & analisis penggunaan bahan sumber PdP secara bulanan.

 Brosur unit.

SKOP TUGAS =  Mengenalpasti & mengumpulkan senarai bahan sumber PdP.
 Menghasilkan bahan/borang i-think & BBM berasaskan ICT.
 Mengendalikan LADAP yang berkaitan KBAT/i-think.
 Menjadi pemudah cara dan membantu guru.
 Penataran KBAT/i-think di peringkat sekolah.
 Menyediakan/menyebarkan maklumat-maklumat terkini yang berkaitan.

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum 37

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

PAKEJ MATAPELAJARAN 2019

MENENGAH RENDAH: MATA PELAJARAN MATA PELAJARAN WAKTU
TERAS WAJIB SEMINGGU
TINGKATAN KELAS 1. B. Melayu 1. Pend. Jasmani &
2. B. Inggeris 27
SATU IBNU SINA, 3. Matematik Pend. Kesihatan
IBNU HAYYAN, 4. Sains 2. Geografi 27
IBNU KHALDUN 5. Sejarah 3. Reka Bentuk dan
6. Pend. Islam/ 27
Teknologi
Pend. Moral 4. PSV 27

DUA IBNU SINA 1. B. Melayu 1. Pend. Jasmani & 27
TIGA 2. B. Inggeris Pend. Kesihatan
IBNU HAYYAN, 3. Matematik
IBNU KHALDUN 4. Sains 2. Geografi
5. Sejarah 3. Asas Sains
IBNU SINA 6. Pend. Islam/
Komputer
IBNU HAYYAN, Pend. Moral 4. PSV
IBNU KHALDUN 1. B. Melayu
2. B. Inggeris 1. Pend. Jasmani &
3. Matematik Pend. Kesihatan
4. Sains
5. Sejarah 2. Geografi
6. Pend. Islam/ 3. Reka Bentuk dan

Pend. Moral Teknologi
1. B. Melayu 4. PSV
2. B. Inggeris
3. Matematik 1. Pend. Jasmani &
4. Sains Pend. Kesihatan
5. Sejarah
6. Pend. Islam/ 2. Geografi
3. Asas Sains
Pend. Moral
1. B. Melayu Komputer
2. B. Inggeris 4. PSV
3. Matematik
4. Sains 1. Pend. Jasmani &
5. Sejarah Pend. Kesihatan
6. Pend. Islam/
2. Geografi
Pend. Moral 3. Reka Bentuk dan

Teknologi
4. PSV

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum 38

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

MENENGAH ATAS: MATA PELAJARAN TERAS MATA PELAJARAN PAKEJ
ELEKTIF Sastera Ikhtisas
TINGKATAN KELAS 1. B. Melayu
VT 1 2. B. Inggeris 1. Pertanian & Teknologi
3. Matematik 2. Perniagaan (Mata
EMPAT 4. Sejarah 3. Tasawwur Islam
VT 2 5. Pend. Islam/ Pend. Moral Pelajaran STEM
KM 6. Sains 1. Tasawwur Islam & MPEL)
7. PJK 2. PSV
VT 1 1. B. Melayu Sastera Ikhtisas
2. B. Inggeris 1. Pendidikan Seni Visual & Kemanusiaan
LIMA VT 2 3. Matematik
4. Sejarah 1. Pertanian Sastera Ikhtisas
KM 5. Pend. Islam/ Pend. Moral 2. Perniagaan & Kemanusiaan
6. Sains 3. Tasawwur Islam
7. PJK Sastera Ikhtisas
1. B. Melayu 1. Tasawwur Islam & Teknologi
2. B. Inggeris 2. PSV (Mata
3. Matematik
4. Sejarah 1. Pendidikan Seni Visual Pelajaran STEM
5. Pend. Islam/ Pend. Moral & MPEL)
6. Sains
7. PJK Sastera Ikhtisas
1. B. Melayu & Kemanusiaan
2. B. Inggeris
3. Matematik Sastera Ikhtisas
4. Sejarah & Kemanusiaan
5. Pend. Islam/ Pend. Moral
6. Sains
7. PJK
1. B. Melayu
2. B. Inggeris
3. Matematik
4. Sejarah
5. Pend. Islam/ Pend. Moral
6. Sains
7. PJK
1. B. Melayu
2. B. Inggeris
3. Matematik
4. Sejarah
5. Pend. Islam/ Pend. Moral
6. Sains
7. PJK

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum 39

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

JADUAL PENCERAPAN PDPC / PBS

BIL. NAMA GURU PENCERAP
FASA 1(Mac) & FASA 2 (Julai)
1 EN MOHD SAIFUL BAHARI B MAT SALLEH
2 EN ABDUL SA’AUDI B ABDUL HAMID PENGETUA
3 PN TUN ARIZANABILLAH BINTI ABD LATIFF PENOLONG KANAN
4 EN ALI BIN HAMID
5 PN JAMALIAH BT ABDULLAH PENTADBIRAN
6 EN HUSAINI B MOHRI
7 EN DANIEL @ DANIAL BIN HARUN PENOLONG KANAN
8 PN. NORAZURA BINTI YAAKOP HAL EHWAL MURID
9 EN. MOHD ZAKI BIN AHMAD
10 EN. MOHD RIZAL BIN ISMAIL@YAACOB PENOLONG KANAN
11 EN. MOHD HAFIZI BIN YAHYA KO KURIKULUM
12 EN. MOHD SUHAIMI BIN MOHD ZAIN
13 PN. NAFISAH BINTI MAT ALWI GURU KANAN KEMANUSIAAN
14 PN. NORHANI BT. MOHD HANAFIAH
15 PN. AZFA HASNI BINTI ISMAIL GURU KANAN BAHASA
16 PN. NOOR NASRINA BT.RUSDI
17 EN. JALAILUDIN BIN MOHD NOR GURU KANAN VOTEK
18 PN. SITI NORAZIAH BT JOHARI
19 EN. MOHAMAD HERMAN BIN MOHAMED GURU KANAN MATEMATIK & SAINS
20 PN. WAN NUR AKMA BINTI WAN GHAZALI
21 EN. MOHD HAFIZUDDIN BIN ABDULLAH
22 PN. NORFAUZIAH BINTI ABDUL RAHIM
23 PN. NORUJAMNAH BINTI ISMAIL
24 PN. NORHASNIDA BINTI MUHAMMAD NOR
25 PN. NOR AMALINA MD NAWI
26 PN. NURKHUZAIMAH BINTI MOHD FAEREE
27 PN. NURUL IMAN BINTI AMIRUDIN
28 PN. NUR AZRINAHANIM BINTI RAMLI
29 EN. MOHD NAZRIN BIN MOHD NAIZIB
30 PN NORAZIRA BINTI ZAKARIA
31 PN. SARIYATOM BIN IBRAHIM
32 PN. SOFIAH BINTI ARIFFIN
33 EN. MOHD AMIN BIN BUSU
34 EN. MOHD EARMEE BIN SOFIAN
35 PN. NURHANA BINTI ABD NASIR
36 EN. AHMAD KHAIRUDIN BIN JUSOH

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum 40

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

JADUAL PENCERAPAN LATIHAN / PBS

TINGKATAN TIGA: - ______ MAC HINGGA_______MAC 2019

MATA PELAJARAN

TIGA BM BI MATE SN SEJ PI/PM PJ (L) PJ (P) GEO RBT ASK PSV
- GKK PK1
3IS PGT PK1 GKK PKH GKK PKK PGT PKH PKK
PK1 - GKV
3IH PKK PKH GKB PKK GKB PKH GKS GKK GKB PGT - PGT
GKV
3IK GKS GKV GKS GKV PGT PK1 GKB GKV GKS BI 3IK GKK
SN 3IK MM 3IS
PGT PK1 PKH PKK GKS GKB PJ(P) 3IK SJ 3IS
PSV 3IH PJ(P) 3IH
BM 3IS BI 3IS BI 3IH BM 3IH BM 3IK MM 3IH ASK 3IS

SJ 3IK PI 3IK SN 31S SN 3IH MM 3IK SI 3IH

PJ(L) 3IS RBT 3IH PI 3IH PI 3IS PJ(L) 3IH PJ(L) 3IK

RBT 3IK PSV 3IS PJ(P) 3IS GE 3IS GE 3IK GE 3IH

PSV 3IK

TINGKATAN DUA : - ______ APRIL HINGGA_______APRIL 2019

MATA PELAJARAN

TIGA BM BI MATE SN SEJ PI/PM PJ (L) PJ (P) GEO RBT ASK PSV
GKK PK1
2IS PGT PK1 GKK PKH GKK PKK PGT PKH PKK -
- GKV
2IH PKK PKH GKB PKK GKB PKH GKS GKK GKB PK1 - GKK

2IK GKS GKV GKS GKV PGT PK1 GKB GKV GKS PGT GKK
MM 2IS
PGT PK1 PKH PKK GKS GKB GKV SJ 2IS
PJ(P) 2IH
BM 2IS BI 2IS BI 2IH BM 2IH BM 2IK MM 2IH BI 2IK ASK 2IS
PSV 2IK
SJ 2IK PI 2IK SN 21S SN 2IH MM 2IK SI 2IH SN 2IK

PJ(L) 2IS RBT 2IH PI 2IH PI 2IS PJ(L) 2IH PJ(L) 2IK PJ(P) 2IK

RBT 2IK PSV 2IS PJ(P) 2IS GE 2IS GE 2IK GE 2IH PSV 2IH

TINGKATAN SATU : - ______ MEI HINGGA_______MEI 2019

TIGA MATA PELAJARAN RBT ASK PSV
BM BI MATE SN SEJ PI/PM PJ (L) PJ (P) GEO GKV - PK1
PK1 - GKV
1IS PGT PK1 GKK PKH GKK PKK PGT PKH PKK PGT - GKK
GKV GKK
1IH PKK PKH GKB PKK GKB PKH GKS GKK GKB BI 2IK MM 2IS
SN 2IK SJ 2IS
1IK GKS GKV GKS GKV PGT PK1 GKB GKV GKS PJ(P) 2IK PJ(P) 2IH
PSV 2IH PSV 2IK
PGT PK1 PKH PKK GKS GKB RBT 1IS

BM 2IS BI 2IS BI 2IH BM 2IH BM 2IK MM 2IH

SJ 2IK PI 2IK SN 21S SN 2IH MM 2IK SI 2IH

PJ(L) 2IS RBT 2IH PI 2IH PI 2IS PJ(L) 2IH PJ(L) 2IK

RBT 2IK PSV 2IS PJ(P) 2IS GE 2IS GE 2IK GE 2IH

TINGKATAN LIMA : - ______ MAC HINGGA_______MAC 2019

TIGA BM BI MATE SN MATA PELAJARAN PERN TW PSV
SEJ PI/PM PERT GKV -
GKS
5VT1 PGT PKK GKS PK1 GKB GKK PKH PKK GKK
- GKB
5VT2 PK1 GKB GKK PKH GKV PGT - - GKV GKK
BI 5KM MM 5VT2
5KM PKH GKV PGT PKK GKS PK1 - - SJ 5VT2 PI 5VT1
TW 5VT1 PSV 5VT2
PGT PK1 PKH PKK GKS GKB

BM 5VT1 BM 5VT2 BM 5KM BI 5VT1 MM 5VT1 BI 5VT2

MM 5KM SN 5VT1 SN 5VT2 SN 5KM SJ 5KM SJ 5VT1

PI 5VT2 PI 5KM PERT 5VT1 PERN 5VT1 TW 5VT2 PSV 5KM

TINGKATAN EMPAT : - ______ APRIL HINGGA_______APRIL 2019

MATA PELAJARAN

TIGA BM BI MATE SN SEJ PI/PM PERT PERN TW PSV
-
4VT1 PGT PKK GKS PK1 GKB GKK PKH PKK GKV
GKK
4VT2 PK1 GKB GKK PKH GKV PGT - - GKS GKB
GKK
4KM PKH GKV PGT PKK GKS PK1 - - - MM 4VT2
PI 4VT1
PGT PK1 PKH PKK GKS GKB GKV PSV 4VT2

BM 4VT1 BM 4VT2 BM 4KM BI 4VT1 MM 4VT1 BI 4VT2 BI 4KM

MM 4KM SN 4VT1 SN 4VT2 SN 4KM SJ 4KM SJ 4VT1 SJ 4VT2

PI 4VT2 PI 4KM PERT 4VT1 PERN 4VT1 TW 4VT2 PSV 4KM TW 4VT1

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum 41

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 2019

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum 42

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

JADUAL LADAP

BIL TARIKH TAJUK CATATAN
1 17 Jan 2019 ( Khamis ) Bengkel KSSM / Perancangan Strategik Panitia 2 jam
2 24 Jan 2019 ( Khamis ) Bengkel i-Think / PLC /PBL 2 jam
3 31 Jan 2019 ( Khamis ) Bengkel Pengurusan Jadual Kedatangan Murid 2 jam
4 14 Feb 2019 ( Khamis ) Pengurusan HEM 2 jam
5 21 Feb 2019 ( Khamis ) Pengurusan Koko 2 jam
6 05 Mac 2019 ( Selasa ) Pembentangan Perancangan Strategik Panitia 2 jam
7 12 Mac 2019 ( Selasa ) Team Building 2 jam
8 21 Mac 2019 (Khamis) Bengkel Penyediaan Modul Latih Tubi 2 jam
9 05 April 2019 (Jumaat) Ceramah Isra’ Mikraj 1 jam
10 11 Apr 2019 ( Khamis ) Bengkel Pembelajaran Alaf 21 2 jam
11 18 Apr 2019 ( Khamis ) Postmortem PP1 2019 2 jam
12 23 Apr 2019 ( Selasa ) Pembentangan Kajian Tindakan Fasa 1 2 jam
Pembentangan Kajian Tindakan Fasa 2 2 jam
25 Apr 2019 ( Khamis ) Ceramah Awal Ramadhan 1 jam
13 03 Mei 2019 ( Jumaat ) Ceramah Nuzul Quran 1 jam
14 24 Mei 2019 ( Jumaat ) Taklimat Penilaian & Pengisian Markah Kokurikulum 2 jam
15 13 Jun 2019 ( Khmis ) Ceramah Kemerdekaan 1 jam
16 30 Ogos 2019 (Jumaat ) Ceramah Maal Hijrah 1 jam
17 6 Sept 2019 ( Jumaat ) Bengkel Keluarga Bahagia 6 jam
18 12 Okt 2019 ( Sabtu )

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum 43

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

JADUAL PEMBENTANGAN KAJIAN TINDAKAN 2019

FASA TARIKH NAMA PEMBENTANG

FASA 1 23 / 4 / 2019 1. EN MOHD AMIN BIN BUSU
(SELASA) 2. PN. SOFIAH BINTI ARIFIN
3. PN. NURHANA BINTI ABD NASIR
4. EN. AHMAD KHAIRUDIN BIN JUSOH

FASA 2 25 / 4 / 2019 1. PN SARIYATOM BINTI IBRAHIM
(KHAMIS) 2. EN MOHD SUHAIMI BIN MOHD ZAIN
3. PN NORAZURA BINTI YAAKOP

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum 44

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING MANUAL PENGURUSAN & PERANCANGAN 2019
33300 GERIK PERAK

Unit

Hal Ehwal
Murid

Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Sahsiah & Kokurikulum


Click to View FlipBook Version