The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kyien131, 2019-11-23 01:29:19

SENARAI SEMAK AKHIR TAHUN

UNIT KURIKULUM
SK MERGONG

SENARAI SEMAK AKHIR TAHUN 2019

SENARAI SEMAK SERAH TUGAS AKHIR TAHUN SESI PERSEKOLAHAN 2019
SEKOLAH KEBANGSAAN MERGONG, JALAN PUTRA, ALOR SETAR KEDAH

Nama Guru : _________________________________________ Kegunaan Pejabat
Bilangan : …………………………………..

Tandatangan Guru : _______________________________________ Tarikh Serahan : …………………………………..
SEMUA GURU SK MERGONG Penyemak : ……………………………………..

Sila penuhkan bahagian-bahagian yang berkenaan di bawah ini dan dapatkan tandatangan daripada Penolong
kanan/guru/kakitangan pejabat sekiranya perkara-perkara/butir-butir tersebut telah diserahkan atau telah diambil tindakan. Borang
yang telah lengkap dipenuhkan hendaklah dikembalikan semula kepada PENOLONG KANAN PENTADBIRAN selewat-lewatnya
pada ;

(21 NOVEMBER 2019 (KHAMIS)

SILA AMBIL MAKLUM BAHAWA KECEKAPAN, KETELITIAN, KESEGERAAN DAN KEAKURAN GURU TERHADAP
PENYEDIAAN SENARAI SEMAK SERAH TUGAS AKHIR TAHUN DIAMBIL KIRA UNTUK KEPERLUAN LNPT DAN PBPPP.

ISIKAN MAKLUMAT BERIKUT

NAMA GURU

NO TELEFON BIMBIT 1. 2.

ALAMAT RUMAH SEKARANG

ALAMAT TEMPAT
KUNJUNGAN SEMASA CUTI
(JIKA BERKENAAN)

TARIKH KUNJUNGAN

1

SENARAI SEMAK AKHIR TAHUN 2019

A) PENGURUSAN AM

Bil Perkara Pegawai Penerima Semak Tarikh T.Tangan Tindakan
[]* Serah Penerima Pen. Kanan

1. Buku Rekod Persediaan Mengajar Guru Besar KP/Guru
[BRPM] PKPentadbiran KP/Guru
Menyerahkan BRPM ke pejabat. KP/Guru
PK HEM
2. Buku Teks Guru PKKO Semua Guru
Memulangkan buku teks yang dipinjam SU SPBT
kepada SPBT. Semua Guru
PK
3. Alamat Semasa Cuti Pentadbiran/PT Semua Guru
Menulis dan mengemaskini alamat dan PK Kokurikulum Berkaitan
no telefon pada borang yang disediakan.
Guru PSS Semua Guru
4 Peralatan dan Barangan Sekolah Ketua Panitia Berkaitan
Memulangkan peralatan dan barangan PK Kokurikulum
yang dipinjam dari pihak sekolah seperti Semua Guru
BBM, alatan sukan, RBT, Sains, PT/PO Berkaitan
Perpustakaan dan kokurikulum.
Guru Besar AJK Pengurusan
5. Kemudahan Bilik Guru dan Pentadbiran
Telah membersih, mengemas meja guru PK Pentadbiran
dan tempat menyimpan buku. Sekolah
Pn. Sakinah
6. Kunci-Kunci Bilik Khas Pn. Sakinah Semua Guru
Semua kunci bilik-bilik khas yang
disimpan oleh guru hendaklah dilebel dan KP/ Semua Guru
diserahkan ke pejabat. Penyelaras Bilik Berkaitan
PK Pentadbiran
7. Mesyuarat JK Pengurusan dan PK Pentadbiran Semua Guru
Pentadbiran Berkaitan
Telah mengambil maklum bahawa Bendahari PIBG
mesyuarat akan diadakan pada 27/12/19 Semua Guru
Berkaitan
8. Mesyuarat Guru
Telah mengambil maklum bahawa Semua Guru
mesyuarat guru kali pertama bagi sesi
persekolahan 2020 akan diadakan pada Semua Guru
29/12/19 (Semua Guru)
Guru Kelas
9. Invois dan Bil
Telah menyerahkan semua bil dan invois
kepada pihak sekolah

10. Kad Stok dan Inventori
Menyerahkan Kad Stok dan Inventori
yang telah dikemaskini ke pejabat.

11. Bengkel, Makmal, Bilik Khas
Guru telah mengemas dan
membersihkan bilik, bengkel dan
makmal.

12. Borang Keberhasilan 2019
Telah dilengkapkan dan diserahkan
kepada pejabat (1 November 2019)

13 Dokumen PBPPP
Telah lengkap dan diserahkan sebelum 1
November 2019

14. Sumbangan PIBG
Semua yuran PIBG yang telah dipungut
dan buku resit telah diserahkan kepada
Bendahari PIBG.

2

SENARAI SEMAK AKHIR TAHUN 2019

B) PENGURUSAN KURIKULUM

Bil Perkara Pegawai Semak Tarikh T.Tangan Tindakan
1. Pelan Strategik, Pelan Taktikal dan Penerima []* Serah Penerima Semua Ketua
PK Pentadbiran
Pelan Operasi 2020 (PSO) Panitia
Telah diserahkan secara e-mail/ softcopy PK HEM
pada : 21 November 2019 PKKO

2. Fail Panitia PK Pentadbiran Ketua Panitia
Pastikan 3 fail panita telah dikemaskini
dan senarai semak penyemakan fail
diserahkan.

3. Penyediaan Pelaporan PBD PK Pentadbiran Semua Guru
Guru mata pelajaran Tahap 1 merekod Tahap 1
dan mencetak pelaporan offline akhir SU PBD
tahun dan menyimpan satu salinan di
dalam fail rekod prestasi murid. Semua Guru
Tahap 2
4. Penyediaan Perekodan PBS SU PBS/PBD
Guru mata pelajaran Tahap 2 merekod Ketua Panitia
dan mencetak perekodan offline dan Semua Guru
serah kepada SU PBS untuk difailkan. Terlibat/KP PJK
Ketua Panitia
5. Stok dan Inventori Panitia PK Pentadbiran
Menyemak dan mengemaskini stok &
inventori

6. Penyediaan Laporan Ujian Segak PK Pentadbiran
Melengkapkan laporan SEGAK penggal PK Pentadbiran
1 dan 2 secara online

7. Mesyuarat Akhir Panitia
Melaksanakan mesyuarat panitia bil
4/2019 dan menyerahkan satu salinan
minit bil 4.

8. Analisis Peperiksaan Akhir Tahun dan PK Pentadbiran SU Peperiksaan
Data Headcount
Membuat analisis peperiksaan akhir
tahun dan menyediakan data Headcount
(TOV, ETR) bagi .

9. Pemeriksaan Kertas Jawapan Murid SU Peperiksaan Semua Guru
Jawapan murid dalam peperiksaan Akhir Berkaitan
Tahun telah ditanda dan markah telah PK Pentadbiran
diisi dalam SAPS (sebelum 17 Nov PK Pentadbiran Semua Guru
2019). PK Pentadbiran Berkaitan

10. Penyediaan Slip Keputusan Pep. Semua Guru
Murid Berkaitan
Guru kelas Tahun 4 dan 5 mencetak slip SU
peperiksaan akhir tahun dan
menyerahkan kepada PK untuk ditanda Peningkatan/GBK
tangan:
Tahun 4 – Guru Besar 3
Tahun 5 – PK Pentadbiran

Guru Kelas tahun 4 dan 5 menyimpan
slip keputusan peperiksaan dalam fail
peribadi murid
11. Pengurusan PBS Tahun 6
Mencetak slip PBS/PBD

Menyediakan slip ujian psikometrik PK Pentadbiran SENARAI SEMAK AKHIR TAHUN 2019
Menyediakan slip PAJSK PK Pentadbiran Semua Guru
Menyediakan slip SEGHAK Berkaitan
Menyediakan Sijil Berhenti Sekolah
Menyediakan Slip Keputusan UPSR GBK
12 Laporan Psikometrik KP/SU
Menyedia dan menyerahkan satu laporan LADAP/SU PLC
lengkap ujian Psikomerik 2019
13 Laporan LADAP & PLC (SPLKPM)
Melengkapkan pengisian kursus dan PLC
secara online melalui sistem SPLKM dan
menyerahkan salinan laporan kepada
PKP

* Tuliskan “TB” jika tidak berkaitan

C) PENGURUSAN HAL EHWAL MURID Pegawai Semak Tarikh T.Tangan Tindakan
Penerima []* Serahan Penerima Guru Kelas
Bil Perkara PK HEM
Guru Kelas
1. Senarai Nama Murid 2020 PK HEM
Menyediakan senarai nama murid tahun Guru Kelas
2020 SU SPBT
PK HEM SU SPBT
2. Penyerahan dan Penyimpanan Fail SU SPBT
Peribadi Murid (FPM) PK HEM SU SPBT
Telah mengemaskini dan menyimpan FPM PK HEM
di bilik yang disediakan. SU SPBT
PK HEM
3. Pemulangan SPBT PK HEM Guru Kelas
Murid telah memulangkan buku mengikut PK HEM SU HEM
prosedur dan tarikh yang ditetapkan. PK HEM Guru Kelas
PK HEM SU HEM
4 Agihan SPBT PK HEM Semua Guru
Murid telah dimaklumkan mengenai jadual PK HEM Guru Disiplin
agihan buku SPBT serta telah
menyediakan perancangan agihan SPBT. Guru
Melengkapkan dan memfailkan dokumen Pengawas
SPBT.
Menguruskan kutipan wang bagi gantirugi Guru
buku yang hilang atau rosak mengikut Pengawas
prosedur yang betul.
Guru
Menguruskan tugas-tugas SPBT lain yang Pengawas
belum diselesaikan termasuk pelupusan
buku (jika berkenaan) dan mengemaskini 4
buku stok SPBT 2019.
5. Makluman Persekolahan Sesi 2020
Mengedarkan surat siaran mengenai Sesi
persekolahan 2020 kepada murid.
Surat siaran berkaitan senarai keperluan
persekolahan dan alat tulis bagi sesi 2020
kepada semua murid.
6. Unit Disiplin
Lengkapkan dan kemaskini sistem SSDM
Menyerahkan buku rekod disiplin
7. Lembaga Pengawas
Menyediakan senarai pengawas dan AJK
sesi 2020 serta edaran surat lantikan
pengawas baru.
Telah menyenaraikan keperluan pengawas
2020

Membuat penyelarasan tugas pengawas
tahun 2020 dengan AJK pengawas 2019.

Memberikan sijil penghargaan kepada PK HEM SENARAI SEMAK AKHIR TAHUN 2019
pengawas 2019. PK HEM Guru
8. Kantin PK HEM
Mengemas kini fail-fail berkaitan kantin dan Pengawas
serah kepada PK HEM. PK HEM SU AJK Kantin
Memeriksa dan menyelia kemudahan
kantin termasuk perabot dan peralatan lain PK HEM SU AJK Kantin
dan melaporkan kepada PK HEM. PK HEM Guru Kelas
9. RMT/ KWAMP PK HEM/PK SU RMT
Telah mengambil tindakan terhadap semua Pentadbiran SU KWAPM
tugas berkaitan bantuan RMT/KWAMP bagi PK HEM/PK
tahun 2019 termasuk laporan yang perlu Pentadbiran Guru Kelas
dihantar kepada PPD/JPN. PK HEM SU RMT
Menyerahkan kepada PK HEM semua fail SU KWAPM
yang berkaitan bantuan RMT/KWAMP yang
telah kemas kini. GBK

10. Unit Bimbingan dan Kaunseling GBK
Menyediakan perancangan program GBK
orientasi Tahun 1 2020. Semua Guru
Perancangan program peningkatan Berkaitan
akademik, disiplin dan dadah 2020.
Menyediakan Laporan program Akademik/
Sahsiah 2019.

11 Budaya Tutup Sekolah
Membersihkan kelas

* Tuliskan “TB” jika tidak berkaitan

D) PENGURUSAN KOKURIKULUM Pegawai Semak Tarikh T.Tangan Tindakan
Penerima []* Serah Penerima
Bil Perkara
1. Pelan taktikal dan Pelan Operasi PK Guru Penasihat
Kokurikulum/ Berkaitan
Perancangan Strategik Kokurikulum
2020 SU Ketua Guru
Telah menyiapkan PSO dan serahan Kokurikulum Penasihat
secara e-mail/sofcopy Berkaitan
2. Persatuan/Kelab/Unit Beruniform Penyelaras Semua guru
Serahkan buku laporan aktiviti mingguan UBU/ Kelab/ penasihat UBU/
kokurikulum. Persatuan
3. Markah Data Kokurikulum (PAJSK) Kelab/
Melengkapkan data onlie (Tahun 4-6) PKKO Persatuan
Guru Penasihat
4 Sijil Penyertaan dan Penghargaan PK Berkaitan
Pastikan murid yang layak telah diberikan Kokurikulum
sijil-sijil. Ketua Guru
PK Sukan dan
5. Ketua Guru Sukan dan permainan/ Kokurikulum Permainan
1M1S Setiausaha Semua Guru
Menyerahkan laporan guru sukan dan Berkaitan
permainan/ 1M1S 2019 kepada PK Sukan
Kokurikulum/ SU Sukan.
Memulangkan peralatan dan dokumen
yang dipinjam daripada unit sukan.

5

6. Laporan Pencapaian Kokurikulum PK SENARAI SEMAK AKHIR TAHUN 2019
Laporan Pencapaian Kokurikulum telah Kokurikulum Guru Penasihat
disediakan dan diserahkan UBU, KP
PK KP PJK
7. Stok Alatan Sukan/Padang/PJ Kokurikulum Guru Penasihat
Menyemak stok alatan sukan, padang dan UBU, KP
PJ PK
Kokurikulum
8. Minit mesyuarat
Memastikan minit mesyuarat terakhir,data-
data terkini dimasukkan dalam fail.

* Tuliskan “TB” jika tidak berkaitan

Saya……………………………………………………………………………………. mengesahkan bahawa semua perkara yang
berada dalam tanggungjawab saya telah diambil tindakan sewajarnya sebagaimana yang diperakukan dalam senarai semak
serah tugas akhir tahun ini

Tandatangan : ........................................................... Tarikh : ...........................................
Nama :

MAKLUMAT PENTING UNTUK MAKLUMAN DAN TINDAKAN.

Bil Perkara Tarikh
1 Pengumuman Keputusan UPSR 2019 21 Novermber 2019 (Khamis)
1 Pendaftaran murid baru PRA Sekolah 2020 28 Novermber 2019 (Khamis)
2 Mesyuarat AJK Pengurusan dan Pentadbiran Sesi Persekolahan 2020 27 Disember 2019 (Khamis)
3 Mesyuarat Guru Bil 1/2020
4 Mesyuarat Pendaftaran Murid Tahun 1 2020 29 Disember 2019 (Ahad)
5 Mesyuarat Kurikulum Bil 1/2020
6 Mesyuarat HEM Bil 1/2020 30 & 31 Disember 2019 (Isnin)
7 Mesyuarat Kokurikulum Bil 1/2020 31 Disember 2019 (Selasa)
8 Pendaftaran murid baru Tahun 1 (Transisi Tahun 1) 2020 01 Januari 2020 (Rabu)
9 Gotong Royong semua murid – Kembali Ke Sekolah 2020
10 Hari pertama persekolahan sesi 2020

6

SENARAI SEMAK AKHIR TAHUN 2019

7


Click to View FlipBook Version