The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by roslinahhh62, 2021-03-26 01:42:32

BUKU P33NGURUSAN

BUKU P33NGURUSAN

SENARAI TUGAS

1. Bertanggungjawab untuk merangsang tindakan untuk menjadikan sekolah sebagai sekolah bestari dengan merancang,
melaksana, memantau, menilai, mengubahsuai, mengemaskini dan membuat laporan / dokumentasi program PA 21
termasuk Pembelajaran Komuniti Profesional - PLC terutamanya video dan penekanan kepada penggunaan peta i-
THINK dan K-BAT.

2. Menentukan semua Panitia mempunyai jadual PLC dan menjalankan program PLC sebanyak 2 kali dalam setahun
serta membuat pembentangan hasil kajian dalam Mesyuarat Kurikulum.

3. Menentukan semua guru terlibat dengan PLC dan berusaha untuk melibatkan komuniti setempat dalam menjayakan
PLC.

4. Mengadakan pertandingan sudut PA 21 dalam bilik darjah 2 kali setahun.
5. Menentukan sekolah sentiasa melepasi tahap pencapaian Google Classroom yang ditentukan oleh pihak KPM
6. Memantau pengintegrasian ICT di bilik darjah sesuai dengan pembelajaran abad ke 21 yang menggunakan peta

pemikiran i-think serta KBAT dalam PdP.
7. Membudayakan penggunaan Google Classroom di sekolah

JAWATANKUASA PROGRAM POST PT3 DAN POST PAT

Pengerusi Pn. Hjh. Zarinah bt. Md Hassan Pengetua
Timbalan Pengerusi Pn. Hjh. Roslinah bt. Ab Rahman PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 Pn. Hjh. Siti Sakinatun bt. Mohd Shahid PK HEM
Naib Pengerusi 2 Pn. Norwana bt. Abd Wahab PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3 Tn. Hj. Mohamad Shamshul b. Shahid PK Petang
Naib Pengerusi 4 Pn. Rasidah bt. Ismail PK PPKI
Penyelaras Pn. Alina bt. Ahmad Kaunselor
Setiausaha Pn. Siti Fauziah bt. Othman PPKI
AJK GKMP
Penyelaras Tingkatan
Ketua Panitia
Unit UPSM
Penyelaras ICT
Guru Perpustakaan dan Media

SENARAI TUGAS

1. Tugas merancang, melaksanakan dan memantau program selepas PT3 atau Peperiksaan Akhir tahun
2. Mengurus dan menghubungi agensi awam atau swasta tujuan memberikan pendedahan kerjaya atau

melanjutkan pengajian lebih tinggi.
3. Menyediakan belanjawaan dan mencari dana untuk menjalankan program program yg memerlukan kewangan
4. Memberikan penganugerahan dan sijil kepada yang terlibat sebagai menunjukkan sanjungan diatas komitmen

yang telah diberikan

50

JAWATANKUASA JARINGAN DAN JALINAN -KECEMERLANGAN AKADEMIK

Pengerusi Pn. Hjh.Zarinah bt. Md Hassan Pengetua
Timbalan Pengerusi Pn. Hjh.Roslinah bt. Ab Rahman PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 PK HEM
Naib Pengerusi 2 Pn. Hjh. Siti Sakinatun bt. Mohd Shahid PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3 Pn. Norwana bt. Abd Wahab PK Petang
Naib Pengerusi 4 Tn. Hj. Mohamad Shamshul b. Shahid PK PPKI
Penyelaras Pn. Rasidah bt. Ismail Program SUKSeS
Pn. Khadijoh bt. Abd Wahab/
Setiausaha 1 Pn. Raiha bt. Abd Jalil
Setiausaha 2 Pn. Juliawati bt. Sugiman (PSS)
Setiausaha 3 Pn. Zuraidah bt. Basri (PTRS)
Setiausaha 4 Pn. Aina Bisyarah binti Shafie (YPM)
Penolong Setiausaha Pn. Alina bt. Ahmad (YPM& SUKSeS)
Pn. Rabiatul Adawiah bt.Ismail (Musolla)
Ahli Jawatankuasa Pn. Ummi Hani bt. Mohd Asarani
Pn. Norhini bt. Abu Hassan
Semua GKMP
AJK PSS
SU KurikulumPPKI
Kaunselor
SU SPM
SU Peperiksaan

SENARAI TUGAS

1. Bertanggungjawab untuk merancang, melaksana, memantau, menilai, mengubahsuai, mengemaskini dan
membuat laporan program jalinan dan jaringan tahun semasa.

2. Menentukan lawatan penanda aras dilaksanakan dengan mendapat kebenaran Jabatan Pelajaran Negeri dan
Pejabat Pendidikan Daerah.

3. Menentukan guru- guru yang mengikuti program lawatan menyediakan bahan pdpc jika melibatkan waktu PdPc
mereka.

4. Menerima dan menyediakan program yang sesuai untuk lawatan dari sekolah atau institusi luar .
5. Menjayakan semua program Jaringan dan Jalinan yang melibatkan kerjasama dengan PPD dan agensi luar.
6. Merancang strategi peningkatan prestasi bagi semua murid-murid khusus untuk tingkatan 3 dan 5.
7. Memilih murid SUKSeS untuk SPM dan PT3 serta merancang, melaksanakan, memantau dan melaporkan

semua program yang dijalankan.
8. Membantu pentadbir menjayakan program-program peningkatan prestasi akademik bagi tujuan lonjakan

pencapaian, pengayaan dan pemulihan murid.
9. Menjayakan semua program Jaringan dan Jalinan yang melibatkan kerjasama dengan PPD dan agensi luar.
10. Menjalankan Pogram Perkampungan Ilmu, Gerak Gempur, Pecutan Akhir, Teknik Manjawab, Kem dan

Motivasi kepada murid.
11. Menganalisis dan membuat post mortem bagi setiap program yang dijalankan dan membentangkan

dalam mesyuarat Kurikulum.

51

PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 2021

BIL PROGRAM TARIKH/MASA TINDAKAN
SU Kurikulum
1 Kelas Tambahan Berfokus April - Oktober Guru mata pelajaran
(Ting. 3 dan Ting. 5) (8.30 pagi – 12.00 tengah hari) Penyelaras Program SUKSeS

2 Pelancaran Program SUKSeS/ Mesyuarat 20 Februari SU PIBG
Agung PIBG 20 Februari Kurikulum/PIBG
Kurikulum/Ketua Panitia/Guru
3 Hari Bicara Akademik Mac, Mei, September mata pelajaran/PIBG
4 Program Percutian Ilmu (latihan tubi Mac Kurikulum/ Kaunselor
Jun
terancang, Ting. 1 – Ting. 5) 10 Jun SU SPM
5 PerkampunganIlmu 1 SU Kurikulum
28 Mei GKMP/Ketua Panitia/Kaunselor
PerkampunganIlmu 2 Februari hingga Oktober
6 Dialog Prestasi GKMP/Ketua Panitia/Kaunselor
7 Majlis Apresiasi Kecemerlangan Akademik Februari hingga Oktober
8 Program SUKSeS (Ting:5) Kurikulum
25 Jun dan 22 Oktober
9 Program SUKSeS (Ting:3) September (PT 3) KetuaPanitia/Guru mata pelajaran
September (SPM)
10 Hari Bertemu Pelanggan Januari - November Su Kurikulum/Ketua Panitia

11 Gerak Gempur PT3 dan SPM 12 Nov Kaunselor/ KP PAI
3-10 Sept (PT3)
12 Bengkel Teknik Menjawab Soalan PT3 dan 23 Ogos – 10 Sept (SPM) Unit Peperiksaan
SPM. PenyelarasTingkatan 5
27 Mac
13 Solat Hajat Perdana Kurikulum
dan Majlis Restu Ilmu. Januari - November Kaunselor
20 – 30 Sept (PT 3) Ketua Panitia/Guru mata pelajaran
14 Pemerkasaan PT3 5 -14 Oktober (SPM)
Percubaan SPM

15 Majlis Graduasi

16 Ceramah Motivasi

17 Pecutan Akhir SPM /PT3

TAKWIM KURIKULUM 2021

BIL PROGRAM/AKTIVITI TARIKH PENCATAT MINIT
1 MESYUARAT GURU
Mesyuarat Guru 1 16 Januari 2021 Pn. Norhini bt. Abu Hassan
Mesyuarat Guru 2 22 April 2021 Pn. Sha’diah bt Shaari
Mesyuarat Guru 3 12 Ogos 2021 Pn. Norazrianti bt. Misngan
Mesyuarat Guru 4 18 November 2021 Pn. Noraini bt. Yahaya

2 MESYUARAT KURIKULUM 16 Januari 2021 Pn. Siti Fauziah bt. Othman
Mesyuarat Kurikulum 1 10 Jun 2021 SU Kurikulum
Dialog Prestasi 1 22 April 2021 Pn. Sharifah bt Abdul Kadir
Mesyuarat Kurikulum 2 SU Kurikulum
20 September 2021 Pn. Nurul Shazwani bt.
Dialog Prestasi 2 12 Ogos 2021 Khaidir
Mesyuarat Kurikulum 3 14 Oktober 2021 SU Kurikulum
Dialog Prestasi 3 18 November 2021 En. Nadzmi bin Dzulkifli
Mesyuarat Kurikulum 4

52

3 MESYUARAT PANITIA MATA PELAJARAN Penghantaran Kepada SU Kurikulum

Mesyuarat Panitia 1 16 Januari -21 Januari 2021 21 Januari

Mesyuarat Panitia 2 13 Ogos – 20 Ogos 2021 28 April

Mesyuarat Panitia 3 30 Julai – 5 Ogos 2021 5 Ogos

Mesyuarat Panitia 3 19 Nov – 25 Nov 2021 25 Nov

4 PEPERIKSAAN AWAM 22 Februari – 25 Mac SU Peperiksaan
Peperiksaan SPM Ting.5 2020

Ujian Lisan PT3 Bahasa Melayu November SU PT 3

Ujian Lisan Mendengar PT3 Bahasa Melayu Julai-Ogos SU SPM
Ujian Lisan PT3 Bahasa Inggeris GKMP Bahasa

Ujian Lisan Mendengar PT3 Bahasa Inggeris

5 MAJLIS APRESIASI KECEMERLANGAN Mei SU Kurikulum
AKADEMIK SU Peperiksaan
Tingkatan 1, 2 dan 4 Disember
PT3 dan SPM Mac AJK MAKA
Jun
6 PENGEDARAN SLIP PEPERIKSAAN SU PT3
Slip PT 3 Ogos/ Disember SU SPM
Slip SPM 2020 November/ Oktober SU Peperiksaan
Slip SPM 2021g SU Peperiksaan
Slip Peperikaan Pertengahan Tahun/Akhir Tahun Guru Kelas
Slip Peperiksaan Pemerkasaan PT3/ SPMC

TAKWIM PEPERIKSAAN DALAMAN 2021

UJIAN / PEPERIKSAAN TARIKH TINGKATAN TERLIBAT
25 -29 JAN 2021
SAMBUNGAN SPMC 25 JAN – 19 FEB 2021 TINGKATAN 5 (2020)
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TING. 4 (2020) TINGKATAN 5 (2021)
01 FEB 2021
UJIAN KELAYAKAN TINGKATAN 4 19 – 23 APRIL 2021 TINGKATAN 4
(SRT DAN SK) 18 MEI – 25 JUN 2021 (MURID YANG TERLIBAT)
UJIAN DIAGNOSTIK 17 – 25 JUN 2021 TINGKATAN 1,2,3 DAN 4

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 3 – 10 SEPT 2021 TINGKATAN 4 DAN 5
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 1,2 DAN 3 23 OGOS – 10 SEPT 2021 TINGKATAN 1, 2 DAN 3

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PT3 11 – 29 OKT 2021 TINGKATAN 3
SPMC 22 – 29 OKT 2021 TINGKATAN 5
TINGKATAN 4
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TING. 4 NOVEMBER - DISEMBER
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 1,2 DAN 3
TING. 1,2 DAN 3
SPM 2021 TINGKATAN 5

Nota:
Tarikh Peperiksaan SMPC berdasarkan tarikh dalaman sekolah. Perubahan tarikh / jadual adalah mengikut ketetapan yang akan
dikeluarkan oleh pihak JPNS.

53

PAKEJ MATA PELAJARAN MENENGAH ATAS

MATA PELAJARAN WAJIB/TERAS MATA PELAJARAN ELEKTIF

1. Bahasa Melayu Pendidikan Al Quran Sunnah (PQS)
Pendidikan Syariah Islamiah(PSI)
2. Bahasa Inggeris Bahasa Arab (BA)
Kimia (KIM)
3. Matematik Teras Biologi (BIO)
4. Sejarah Matematik Tambahan (MT)
Fizik (FIZ)
5. Pendidikan Islam Prinsip Perakaunan (PA)
Tasawwur Islam (TI)
6. Sains Perniagaan( PER)
Sains Komputer (SK)
7. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan - Wajib Pendidikan Seni Visual (PSV)
Sains Rumah Tangga (SRT)
Reka Cipta (RC)

Pakej STEM terdiri daripada 3 kriteria
1. Mengambil semua MP Sains Tulen iaitu Fizik, Kimia, Biologi dan Matematik Tambahan,

2. Mengambil mana-mana 2 MP Sains Tulen dan Matematik Tambahan dan sekurang-kurangnya 1 MP
elektif STEM Sains Gunaan dan teknologi ATAU MP bukan daripada elektif STEM; atau

3. Mengambil mana-mana 2 MP elektif STEM Sains Gunaan dan teknologi atau mengambil mana-mana 1
MP Vokasional (MPV).

Rujukan: Surat Pekeliling Ikhtisas KPM Bil 6 2019

PAKEJ TINGKATAN 4 2021

BIL KELAS PAKEJ KOMBINASI MATA PELAJARAN
1. 4 ARIF STEM A1 B. Melayu, B. Inggeris, Mate, Sejarah, Pai-
(Teras)
2. 4 AKAA STEM A2 Pjk -Wajib
Fizik, Kimia, Biologi, Mate Tambahan-
3. 4 BESTARI STEM B2 (Elektif)
B. Melayu, B. Inggeris, Mate, Sejarah - (Teras)
Pjk -Wajib
Fizik, Kimia, Biologi, Mate Tambahan -Elektif
B. Arab, Pqs, Psi} -Elektif
B. Melayu, B. Inggeris, Mate, Sejarah, Pai
(Teras) Kecuali Sains
Pjk -Wajib
Fizik, Kimia
Mate Tambahan
Perakaunan/ Sains Komputer

54

4. 4 CERDIK STEM B1 B. Melayu, B. Inggeris, Mate, Sejarah, Pai
(Teras)
5. 4 DINAMIK STEM C1 Pjk -Wajib
6. 4 EHSAN STEM C2 Fizik, Kimia
7. 4 FIKRAH STEM C2 Mate Tambahan
8. 4 GIGIH PAKEJ SASTERA & KEMANUSIAAN 2 Sains Komputer @ Perakaunan
9. 4 HARMONI PAKEJ SASTERA & KEMANUSIAAN 2
B. Melayu, B. Inggeris, Mate, Sejarah, Pai,
Sains (Teras)
Pjk -Wajib
Sains Komputer , Srt
Psv

B. Melayu, B. Inggeris, Mate, Sejarah, Pai,
Sains (Teras)
Pjk -Wajib
Srt & Reka Cipta
Perniagaan

B. Melayu, B. Inggeris, Mate, Sejarah, Pai,
Sains (Teras)
Pjk -Wajib
Srt , Reka Cipta
Perniagaan

B. Melayu, B. Inggeris, Mate, Sejarah, Sains,
Pai (Teras)
Pjk-Wajib
Psv,Pa,Perniagaan -Pilih Salah Satu Sahaja
B. Melayu, B. Inggeris, Mate, Sejarah, Sains,
Pai (Teras)
Pjk-Wajib
Psv/Pa/Perniagaan (Stem) -Pilih Salah Satu
Sahaja

PAKEJ TINGKATAN 5

BIL KELAS PAKEJ KOMBINASI MATA PELAJARAN
1. 5 KAA STEM A 5 mata pelajaran teras
+ PQS + PSI + BIO/SN/PA/SK+
2. 5 ARIF STEM A
3. 5 BESTARI FIZ+MT/PSV+BA +KIM
4. 5 CERDIK STEM B 5 mata pelajaran teras
5. 5 DINAMIK + MT + FIZ + KIM +BIO/SK/PA
6. 5 EHSAN STEM C1 6 mata pelajaran teras +PA + PER
7. 5 FIKRAH +MT/SK
8. 5 GIGIH STEM C2 6 mata pelajarant eras+SK/SRT + TI +
9. 5 HARMONI PER
STEM C2 6 mata pelajaran teras + PER + TI +
STEM C2 SRT/PSV
PAKEJ SASTERA & 6 mata pelajaran teras +PER +PSV
KEMANUSIAAN
PAKEJ SASTERA & 6 mata pelajaran teras + PER +PSV
KEMANUSIAAN
6 matapelajaranteras + PSV

6 mata pelajaran teras + PSV

55

CARTA G
PERANCANGAN LEARNIN

Fokus Fasa Kriteria Pencerapan Jan Feb Mac
SKPMg2 LW1
Standard: Penulisan OPKK 11/2/21
Ketepatan masa PdPc
4.1 Guru sebagai Perancang

4.2 LW2 Guru sebagai Pengawal 25/2/21

4.3 LW3 Guru sebagai Pembimbing 11/3/2
25/3/2

4.4 LW4 Guru sebagai Pendorong

4.5 LW5 Guru sebagai Penilai

4.6 LW6 Murid sebagai Pembelajar Aktif

*** Tarikh-tarikh LW adalah tentatif dan tertakluk kepada arahan dan p

56

GANTT
NG WALK TAHUN 2021

c Apr Mei Jun Jul Ogo Sept Okt Nov Dis

21
21

15/7/21
29/7/21

12/8/21
30/9/21

pekeliling yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia

SMKDABB

57

CARTA PENGURUSAN GURU PENOLONG KANAN HEM

PENOLONG KANAN
HAL EHWAL MURID

SETIAUSAHA
HAL EHWAL MURID

JK PERKHIDMATAN JK KEBAJIKAN JK PENTADBIRAN
SU KANTIN SU PENDAFTARAN
SU KANTIN SU BANTUAN PLJRN
SU KEBAJIKAN
SU SPBT
SU TPSM
SU BKAP

JK PEMBANGUNAN JK 3K
SAHSIAH
SU 3K
SU DISIPLIN SEKOLAH SU KESELAMATAN
KAUNSELOR
SU SUMUR SU KESIHATAN
SU KEBERSIHAN
SU UNIT QIYADAH
SU LEMBAGA PENGAWAS SU PBSS

SU KPJS

58

JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID

Pengerusi Pn. Hjh. Zarinah bt. Md Hassan Pengetua
Timbalan Pengerusi Pn. Hjh. Siti Sakinatun bt. Mohd Shahid PK HEM
Naib Pengerusi 1 Pn. Hjh. Roslinah bt. Ab Rahman PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 Pn. Norwana bt. Abd Wahab PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3 Tn. Hj. Mohamad Shamshul b. Shahid PK Petang
Naib Pengerusi 4 Pn. Rasidah bt. Ismail PK PPKI
Setiausaha Pn. Nurulhafidah bt. Ngadimin
AJK Pn. Adlin Premla a/p Vincent Ramesh GKMP Sains Matematik
Pn. Norazlinda bt. Abdullah GKMP Teknik & Vokasional
Pn. Hjh. Rashidah bt. Ab Latib GKMP Bahasa
Pn. Halimah bt. Rajaee GKMP Kemanusiaan
Pn. Rozai Asnizah bt. Mohd Shariff (Lembaga Disiplin Sekolah )
En. Mohd Aftah Nizam b. Tumiran (Peng.Disiplin Murid-3.3.2)
Pn. Norazrianti bt. Misngan (Peng.KeselamatanMurid-3.3.3)
Pn. Suzila bt. Wahab (Peng.Kesihatan Murid-3.3.4)
Pn. Najwa bt. Yahya (Peng.Bantuan Pelajaran-3.3.5)
Pn. Alina bt. Ahmad (Bimbingan/Kaunseling-3.3.6.1)
Pn. Nur ‘Arifah bt Yaacob (Psikometrik- 3.3.6.2)
Pn. Pn. Aisyah bt. Hadi (3K/Iklim – 2.5.2)
En. Nik Kamaruddin b. Joni (3K PPKI)
Pn. Izmun Nazira bt. Mohamad Isa (Kebersihan & Keceriaan)
Pn. Siti Aisyah bt. Md Rasid (Sahsiah Unggul Murid )
Pn. Rubaizah bt. Md Rasid (Kantin)
Pn. Nurhaniza bt. Basir Hussain (KWAPM)
Pn. Mahani bt. Abu Seman (SPBT)
Pn. Siti Fauziah bt. Othman (SPBT-PPKI)
Pn. Noor Azizah bt. Shaari (BKAP &TPSM)
En. Fadzlina bt. Ramli (Unit Qiyadah)
Pn. Hasliza bt. Zainon (Lembaga Pengawas)
Pn. Zanariah bt. Sugiman (Lembaga Pengawas PPKI)
En. Mohd Aftah Nizam b. Tumiran (KPJS)
Pn. Sha’diah bt. Shaari (Buku Pendaftaran)
Pn. Nor Azura bt. Deris (Kebajikan Murid)
Pn. Hamimi bt. Hamid (PPKI)

SENARAI TUGAS

1. Melibatkan guru-guru dalam meningkatkan sahsiah murid sekolah dengan memberi idea dan pandangan melalui
perbincangan dalam menggubal peraturan-peraturan sekolah dan jika perlu mengkaji semula dari masa ke masa.

2. Mengurus hal ehwal murid yang memerlukan bantuan khusus disebabkan kemiskinan, kemalangan, kecemasan ,
mengalami bencana, kematian, memerlukan rawatan berterusan dan ancaman keselamatan.

3. Membincangkan masalah kebajikan murid dengan tujuan untuk membimbing dan membantu dalam menangani
masalah tersebut.

4. Menimbang dan menerima pandangan daripada murid, guru serta ibu bapa mengenai hal-hal yang berkaitan dalam
disiplin, keselamatan dan kebajikan murid sekolah.

5. Memberi bimbingan dan panduan dalam hal perlantikan pemimpin-pemimpin murid sekolah.

59

JAWATANKUASA LEMBAGA DISIPLIN SEKOLAH

Pengerusi Pn. Hjh. Zarinah bt. Md Hassan Pengetua

Timbalan Pengerusi Pn. Hjh. Siti Sakinatun bt. Mohd Shahid Pen. Kanan HEM
Naib Pengerusi 1 Pn. Hjh. Roslinah bt. Ab Rahman PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 Pn. Norwana bt. Abd Wahab PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3 Tn. Hj. Mohamad Shamshul b. Shahid PK Petang
Naib Pengerusi 4 Pn. Rasidah bt. Ismail PK PPKI
Setiausaha Pn. Rozai Asnizah bt. Mohd Shariff
AJK En. Ezmal Rhiza bin Mokhtar
En. Izhar b. Mokhtar

SENARAI TUGAS

1. Memutuskan hukuman dan denda kepada murid yang melakukan kesalahan dalam mesyuarat.
2. Menjana surat pemberitahuan kepada ibu bapa /penjaga tentang keputusan lembaga disiplin.
3. Memaklumkan kepada guru kelas tentang keputusan yang telah diambil untuk perekodan dalam

BJKM dan APDM.

PENGURUSAN DISIPLIN MURID

Pengerusi Pn. Hjh. Zarinah bt. Md Hassan Pengetua
Timbalan Pengerusi Pn. Hjh. Siti Sakinatun bt. Mohd Shahid PK HEM
Naib Pengerusi 1 Pn. Hjh. Roslinah bt. Ab Rahman PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 Pn. Norwana bt. Abd Wahab PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3 Tn. Hj. Mohamad Shamshul b. Shahid PK Petang
Naib Pengerusi 4 Pn. Rasidah bt. Ismail PK PPKI
PPS / Setiausaha En. Mohd Aftah Nizam b. Tumiran
Penolong SU Pn. Rozai Asnizah bt. Mohd Shariff Data SSDM
AJK Pn. Naemah bt. Othman Analisis data BKK
Pn. Norazam bt. Jili Data SSDM (Amalan baik)
Pn. Alina bt. Ahmad
Pn. Nur ‘Arifah bt. Yusob UBK
Pn. Hasliza bt. Zainon Lembaga Pengawas
Pn. Fadzlina bt. Ramli Unit Qiyadah
En. Izhar b. Mokhtar PPKI
En. Ab Halim b. Che Husain Kekemasan diri
Pn. Nor Azimah bt. Ali Kekemasan diri
Pn. Juliawati bt. Sakiman Kekemasan diri
Tn. Hj. K Samsudin b. Kassan Kes Buli
Pn. Haliza bt. Kasmungi BKK Ting 2 & 3
Pn. Siti Fariza bt. Mohd Fimi BKK Ting 4 & 5
En. Ahmad Rashid b. Mahmud Kes Rokok
Pn. Azida Hani bt. Abu Bakar Ops Bersih / Kehadiran
En. Mohd Taufik b. Mohd Yunus Kes Jenayah
Pn. Suzara bt. Makpol Kes perlakuan sumbang
En. Ezmal Rhiza b. Mokhtar Ketua Disiplin Petang
Pn. Mas Rini bt. Azmi Pen. Ketua Disiplin Petang
Pn. Ummi Hani bt. Mohd Asarani Data SSDM
Cik Normah bt. Mohd Nor BKK Ting. 1

60

SENARAI TUGAS

1. Merangka dan menentukan dasar-dasar disiplin dan peraturan sekolah berpandukan SPI .
2. Menyebarluaskan peraturan sekolah.
3. Menguatkuasakan peraturan sekolah.
4. Menganalisa data disiplin sekolah dari Sistem Salah Laku Murid dan Buku Kawalan Kelas.
5. Membantu Lembaga Disiplin Sekolah untuk mengesan dan mengesahkan kesalahan-kesalahan serius yang boleh

membawa kepada hukuman penggantungan sementara atau hukuman buang sekolah.
6. Merancang program Pendidikan disiplin.
7. Melaksanakan program-program disiplin.

JAWATANKUASA (3K) KESELAMATAN, KESIHATAN DAN KEBERSIHAN

Pengerusi Tn Pn. Hjh. Zarinah bt. Md Hassan Pengetua
Timbalan Pengerusi Pn. Hjh. Siti Sakinatun bt. Mohd Shahid PK HEM
Naib Pengerusi 1 Pn. Hjh. Roslinah bt. Ab Rahman PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 Pn. Norwana bt. Abd Wahab PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3 Tn. Hj. Mohamad Shamshul b. Shahid PK Petang
Naib Pengerusi 4 Pn. Rasidah bt. Ismail PK PPKI
PPS / Setiausaha Pn. Aisyah bt. Hadi
AJK Pn. Norazrianti bt. Misngan (3.3.3)
Pn. Suzila bt. Abdul Wahab (3.3.4)
Pn. Izmun Nazira bt. Mohamad Isa
(kebersihan dan keceriaan)
Pn. Khairun Atiqah binti Yaakob
En. Nik Kamarudin bin Joni

PENGURUSAN KESELAMATAN MURID

Pengerusi Pn. Hjh. Zarinah bt. Md Hassan Pengetua
Timbalan Pengerusi Pn. Hjh. Siti Sakinatun bt. Mohd Shahid PK HEM
Naib Pengerusi 1 Pn. Hjh. Roslinah bt. Ab Rahman PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 Pn. Norwana bt. Abd Wahab PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3 Tn. Hj. Mohamad Shamshul b. Shahid PK Petang
Naib Pengerusi 4 Pn. Rasidah bt. Ismail PK PPKI

Penyelaras Pn. Aisyah bt. Hadi Penyelaras
PPS / Setiausaha Pn. Norazrianti bt. Misngan Jalanraya ( JKJR/JPJ)

AJK En. Azharuddin b. Ahmid Bomba/PDRM
Pn. Alina bt. Ahmad UBK/PPDa

Pn. Sarwaniza bt Saharuddin Lawatan
Pn. Norazrianti bt. Misngan APA

En. Mohd Bakrileh b.Aminudin Komunikasi (KKMM)
En. Ab Halim b. Che Husain PJPK
Pn. Nursaadah bt. Jailani Kokurikulum
Pn. Rubaizah bt. Md Rasid Kantin
Pn. Maziyani bt. Ismail Bengkel
Pn. Rosmina bt. Muhammad Makmal Sains
En. Mohd Aftah Nizam b. Tumiran UPSM
Pn. Rozai Asnizah bt. Mohd Shariff UPSM
Pn. Hasliza bt. Zainon Lembaga Pengawas
Pn. Siti Fariza bt. Mohd. Fimi
En. Mohamad Ridhwan b. Daud
En. Amirul ‘Azzim b. Aminuddin
Pn. Suraya binti Abdullah
Wakil PIBG

61

SENARAI TUGAS

1. Mematuhi dan menyebar luaskan ketetapan / peraturan keselamatan dan sebarang arahan yang berkuatkuasa
( SOP )

2. Menguatkuasakan peraturan dan SOP secara meyeluruh meliputi semua aspek keselamatan sekolah dan warga
sekolah.

3. Merancang program pencegahan dan kesedaran keselamatan secara berterusan atau berkala.
4. Melaksanakan program pencegahan dan kesedaran keselamatan secara berterusan atau berkala dengan

mekasnisma yang sesuai.

PENGURUSAN KESIHATAN MURID

Pengerusi Pn. Hjh. Zarinah bt. Md Hassan Pengetua
Timbalan Pengerusi Pn. Hjh. Siti Sakinatun bt. Mohd Shahid PK HEM
Naib Pengerusi 1 Pn. Hjh. Roslinah bt. Ab Rahman PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 Pn. Norwana bt. Abd Wahab PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3 Tn. Hj. Mohamad Shamshul b. Shahid PK Petang
Naib Pengerusi 4 Pn. Rasidah bt. Ismail PK PPKI
PPS / Setiausaha Pn. Suzila bt. Wahab Thalasemia /BK T2,4 & 5
AJK Pn. Nor Fazilah bt. Mohd Jusoh Rawatan / Kad Pergigian
Pn. Zaidah bt. Ghazali ATT / BK TING 3.
Pn. Liza bt. Maesin Pencegahan Denggi
Cik Normah bt. Mohd Nor (BK / Rawatan Pergigian ptg)
Suntikan HPV
PPKI Semua rawatan PPKI

SENARAI TUGAS

Mengurus program perkhidmatan kesihatan dengan :

1. Menyelaras pemeriksaan kesihatan / rawatan / imunisasi dengan mematuhi ketetapan perkhidmatan kesihatan /
prosedur /arahan yang berkuatkuasa.

2. Merancang program pencegahan dan kesedaran kesihatan secara menyeluruh meliputi semua murid /
aspek kesihatan.

3. Melaksanakan program pencegahan dan kesedaran kesihatan secara berterusan ataupun berkala.
4. Mewujudkan persekitaran yang bermaklumat tentang kesihatan dengan mekanisme yang sesuai.

PENGURUSAN BANTUAN PELAJARAN MURID

Pengerusi Pn. Hjh. Zarinah bt. Md Hassan Pengetua
Timbalan Pengerusi Pn. Hjh. Siti Sakinatun bt. Mohd Shahid PK HEM
Naib Pengerusi 1 Pn. Hjh. Roslinah bt. Ab Rahman PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 Pn. Norwana bt. Abd Wahab PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3 Tn. Hj. Mohamad Shamshul b. Shahid PK Petang
Naib Pengerusi 4 Pn. Rasidah bt. Ismail PK PPKI
PPS / Setiausaha Pn. Najwa bt. Yahya BKP
AJK Pn. Halimatusadiah bt. Wahid BKP
Pn. Nurhaniza bt. Basir Hussain KWAMP
Pn. Fadilah bt. Mohd Yasin EMK
Semua Penyelaras/ Guru Tingkatan

62

SENARAI TUGAS

1. Mengurus bantuan pelajaran murid dengan mengenal pasti jenis bantuan dan mematuhi ketetapan
bantuan pelajaran murid / prosedur / arahan yang berkuatkuasa.

2. Mengenal pasti murid yang layak menerima bantuan secara menyeluruh meliputi semua murid / jenis bantuan.
3. Merekodkan maklumat murid yang menerima bantuan dengan mekanisma yang sesuai.
4. Memantau prestasi dan kemajuan murid yang menerima bantuan secara berterusan atau berkala.
5. Memastikan akaun simpanan pemegang biasiswa disimpan oleh guru biasiswa dengan selamat.
6. Sebarang pengeluaran wang biasiswa menggunakan borang yang ditetapkan.

PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Pengerusi Pn. Hjh. Zarinah bt. Md Hassan Pengetua
Timbalan Pengerusi Pn. Hjh. Siti Sakinatun bt. Mohd Shahid PK HEM
Naib Pengerusi 1 Pn. Hjh. Roslinah bt. Ab Rahman PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 Pn. Norwana bt. Abd Wahab PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3 Tn. Hj. Mohamad Shamshul b. Shahid PK Petang
Naib Pengerusi 4 Pn. Rasidah bt Ismail PK PPKI
PPS / Setiausaha Pn. Alina bt. Ahmad
Pn. Nur ‘Arifah bt. Yusob
Pn. Aliana bt. Alias

SENARAI TUGAS

Mengurus perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dengan :-
1. Merancang sesi bimbingan dan kaunseling dengan mematuhi ketetapan hal ehwal murid / prosedur /

arahan yang berkuat kuasa.
2. Melaksanakan sesi bimbingan dan kaunseling mengikut keperluan murid atau isu semasa yang

timbul.
3. Merancang program bimbingan dan kaunseling secara berterusan atau berkala mengikut keperluan.
4. Melaksanakan program bimbingan dan kaunseling secara berterusan atau berkala dengan mekanisme

yang sesuai.

PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING
(PSIKOMETRIK)

Pengerusi Pn. Hjh. Zarinah bt. Md Hassan Pengetua
Timbalan Pengerusi Pn. Hjh. Siti Sakinatun bt. Mohd Shahid PK HEM
Naib Pengerusi 1 Pn. Hjh. Roslinah bt. Ab Rahman PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 Pn. Norwana bt. Abd Wahab PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3 Tn. Hj. Mohamad Shamshul b. Shahid PK Petang
Naib Pengerusi 4 Pn. Rasidah bt. Ismail PK PPKI
PPS / Setiausaha Pn. Alina bt. Ahmad
Pn. Nur ‘Arifah bt. Yusob

SENARAI TUGAS

Mengurus pentaksiran psikometrik dengan :-
1. Merancang pentaksiran dengan mematuhi ketetapan SPI KPM / prosedur / arahan yang berkuat kuasa.
2. Melaksanakan pentaksiran secara menyeluruh meliputi semua murid yang berkenaan.
3. Menganalisis data dan maklumat pentaksiran secara menyeluruh meliputi semua murid.
4. Mengambil tindakan susulan / intervensi /konsultasi secara berterusan maupun berkala.

63

JAWATANKUASA PENGURUSAN KANTIN

Pengerusi Pn. Hjh. Zarinah bt. Md Hassan Pengetua
Timbalan Pengerusi Pn. Hjh. Siti Sakinatun bt. Mohd Shahid Pen. Kanan HEM
Naib Pengerusi 1 Pn. Hjh. Roslinah bt. Ab Rahman PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 Pn. Norwana bt. Abd Wahab PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3 Tn. Hj. Mohamad Shamshul b. Shahid PK Petang
Naib Pengerusi 4 Pn. Rasidah bt. Ismail PK PPKI
Setiausaha Pn. Rubaizah bt. Md Rasid
AJK Pn. Siti Fariza bt. Mohd Fimi
Pn. Khatijah bt. Abd Rahman
Pn. Saudah bt. Abdullah
Pn. Ahlam bt. Ahmad
En. Mohd Hajazy bin Abdul Ghani

SENARAI TUGAS

1. Menyelia / mengawasi kantin untuk memastikan pengusaha kantin mematuhi terma perjanjian.
2. Memastikan makanan/ minuman dan persekitaran kantin adalah bersih.
3. Menyediakan jadual bertugas dan membuat laporan harian.
4. Menyemak laporan guru bertugas harian dan mengambil tindakan bersesuaian.
5. Mengadakan perbincangan dengan operator kantin untuk mengatasi perkara-perkara berbangkit.
6. Memaklumkan kepada operator kantin tentang hari-hari persekolahan, hari cuti serta tidak menjual makanan

pada bulan puasa.

JAWATANKUASA PENGURUSAN PERPADUAN

Pengerusi Pn. Hjh. Zarinah bt. Md Hassan Pengetua
Timbalan Pengerusi Pn. Hjh. Siti Sakinatun bt. Mohd Shahid PK HEM
Naib Pengerusi 1 Pn. Hjh. Roslinah bt. Ab Rahman PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 Pn. Norwana bt. Abd Wahab PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3 Tn. Hj. Mohamad Shamshul b. Shahid PK Petang
Naib Pengerusi 4 Pn. Rasidah bt. Ismail PK PPKI
PPS / Setiausaha
Pn. Khatijah bt. Abd Rahman
AJK Pn. Fatin Adiba bt. Yusof
Tn. Hj. K Samsudin b. Kassan
En. Mohd Taufik b. Yunus
Pn. Zalati bt. Budin
En. Ab Halim b. Che Husain
Pn. Nor Fazila binti Jusoh
En. Rohaizad b. Mohd Din
Pn. Norhini bt. Abu Hassan

SENARAI TUGAS

1. Menyebarkan maklumat tentang kepelbagaian masyarakat Malaysia.
2. Merancang program yang berteraskan perpaduan atau silang budaya.
3. Melaksanakan program jaringan dan jalinan yang berteraskan perpaduan atau budaya silang.
4. Melaksanakan program jalinan berteraskan perpaduan atau budaya silang.

64

JAWATANKUASA MUSOLLA SEKOLAH

Pengerusi Pn. Hjh.Zarinah bt. Md Hassan Pengetua
Timbalan Pengerusi Pn. Hjh. Siti Sakinatun bt. Mohd Shahid PK HEM
Naib Pengerusi 1 Pn. Hjh. Roslinah bt. Ab Rahman PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 Pn. Norwana bt. Abd Wahab PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3 Tn. Hj. Mohamad Shamshul b. Shahid PK Petang
Naib Pengerusi 4 Pn. Rasidah bt. Ismail PK PPKI
Penyelaras Pn. Halimah bt. Rajaee GKMP Kemanusiaan
Timbalan Penyelaras Pn. Najwa bt. Yahya KP Pendidikan Islam
Setiausaha Pn. Rabiatul Adawiah bt. Ismail
Bendahari Pn. Azida Hani bt. Abu Bakar Maktabah ibn Khaldun
AJK Unit Qiyadah/ Displin
Pn. Azizon bt. Muhamad Biro Kebersihan dan Keceriaan
Pn. Fadzlina bt. Ramli
Pn. Haliza bt. Kasmungi
Pn. Fadzlina bt. Ramli

En. Mohd Bakrileh b.Aminudin Biro Kebajikan dan Peralatan
Pn. Ahlam bt. Ahmad

En. Zakaria b. Abdullah Biro Dakwah dan Kepimpinan
Pn. Suzara bt. Makpol
Pn. Alina bt. Ahmad

En. Ahmad Rashid b. Mahmud Biro Keselamatan
Pn. Nor Azura bt. Deris
Cik Nor Liana bt. Ahmad Biro Ekonomi
Pn. Juliawati bt. Sakiman Biro Penerbitan dan Sudut
Semua GPI Bacaan
En. Ahmad Azharuddin b. Ahmid

SENARAI TUGAS

1. Merancang aktiviti musolla dan menyediakan jadual bertugas serta melaksanakannya.
2. Memastikan Musolla diurus dengan teratur dan berkesan agar kelengkapan yang disediakan boleh

dimanfaatkan.
3. Merancang aktiviti untuk mengimarahkan musolla dan bersedia untuk pertandingan peringkat daerah, negeri

dan kebangsaan.
4. Memastikan peraturan Musolla dilaksanakan dan dipatuhi.
5. Melantik Skuad Qiyadah yang khusus untuk menggerakkan aktiviti musolla.
6. Menyedia dan mengumpul laporan aktiviti dan dokumentasi.
7. Menguruskan hal ehwal kewangan musolla dan menyediakan laporan penyata.
8. Merancang usaha-usaha untuk mengisi tabung musolla.
9. Merancang aktiviti kebersihan dan keceriaan.
10. Memastikan peralatan musolla berfungsi dengan baik dan selamat digunakan.
11. Memastikan kawalan disiplin di musolla semasa solat dan pelaksanaan aktiviti.
12. Menghidupkan budaya sahsiah Islam di musolla.

JAWATANKUASA KEBERSIHAN & KECERIAAN

Pengerusi Pn. Hjh.Zarinah bt. Md Hassan Pengetua
Timbalan Pengerusi Pn. Hjh. Siti Sakinatun bt. Mohd Shahid Pen. Kanan HEM
Naib Pengerusi 1 Pn. Hjh. Roslinah bt. Ab Rahman PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 Pn. Norwana bt. Abd Wahab PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3 Tn. Hj. Mohamad Shamshul b. Shahid PK Petang
Naib Pengerusi 4 Pn. Rasidah bt. Ismail PK PPKI

Setiausaha Pn. Izmun Nazira bt. Md Isa
(Pertandingan kebersihan kelas)

65

Pen setiausaha Pn. Norazam bt. Jili
AJK (Blok Akademik 1)
Pn. Fadzlina bt. Ramli
(Blok Akademik 2)
En. Mohamad Ridhwan b. Daud
(Dewan Perdana)
Pn. Nor Azimah bt. Ali
(Bengkel dan Makmal Sains)
Pn. Liza bt. Maesin
(Galeri Kokurikulum)
Pn. Khairun Atiqah binti Yaakob
Semua penyelaras bilik-bilik khas

SENARAI TUGAS

1. Merangka dan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang menggalakkan kebersihan dalam kalangan murid.
2. Memastikan persekitaran sekolah sentiasa bersih dan ceria.
3. Mewujudkan suasana kondusif untuk proses pengajaran dan pembelajaran.
4. Mewujudkan iklim sekolah yang menyihatkan.

JAWATANKUASA SAHSIAH UNGGUL MURID ( SUMUR )

Pengerusi Pn. Hjh. Zarinah bt. Md Hassan Pengetua
Timbalan Pengerusi Pn. Hjh. Siti Sakinatun bt. Mohd Shahid PK HEM
Naib Pengerusi 1 Pn. Hjh.Roslinah bt. Ab Rahman PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 Pn. Norwana bt. Abd Wahab PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3 Tn. Hj. Mohamad Shamshul b. Shahid PK Petang
Naib Pengerusi 4 Pn. Rasidah bt. Ismail PK PPKI
Penyelaras Pn. Halimah bt. Rajaee
Setiausaha Pn. Siti Aisyah bt. Md Rasid (Penyelaras Modul Penampilan Diri)
Pen. SU Pn. Siti Zuhairah bt. Othman
Tugas-tugas khas Pn. Azida Hani bt. Abu Bakar (Penyelaras Modul Jati Diri)
AJK Pn. Siti Zuhairah bt.Othman
Pn. Rozai Asnizah bt. Mohd Shariff (Penyelaras Modul Mutadayyin)
Pn. Juliawati bt. Sakiman
Pn. Nor Azimah bt. Ali (Penyelaras Modul Berbudi Bahasa)
Pn. Saudah bt. Abdullah
Pn. Fadzlina bt. Ramli
En. Mohd Aftah Nizam b. Tumiran
Pn. Hasliza bt. Zainon
En. Mohd Taufik b. Mohd Yunus
Pn. Khairun Atikah bt. Yaakob
Pn. Rabiatul Adawiah bt.Ismail
Pn. Siti Aisyah bt. Md Rasid
En. Zakaria b. Abdullah
Pn. Azizon bt. Muhamad
Pn. Haliza bt. Kasmungi
Pn. Rabiatul Adawiah bt.Ismail
Pn. Alina bt. Ahmad
Pn. Ahlam bt. Ahmad
Pn. Khatijah bt. Abd Rahman
Pn. Saudah bt. Abdullah
Pn. Naemah bt. Othman

66

SENARAI TUGAS

1. Merangka dan melaksanakan program tahunan.
2. Memasukkan data pencapaian murid dalam borang analisa yang telah disediakan.
3. Membuat dokumentasi & laporan aktiviti yang dijalankan.
4. Mengadakan majlis pelancaran setiap program.
5. Mengadakan majlis anugerah murid setiap selesai tamat setiap modul.

JAWATANKUASA LEMBAGA PENGAWAS

Pengerusi Pn. Hjh. Zarinah bt. Md Hassan Pengetua
Timbalan Pengerusi Pn. Hjh. Siti Sakinatun bt. Mohd Shahid PK HEM
Naib Pengerusi 1 Pn. Hjh. Roslinah bt. Ab Rahman PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 Pn. Norwana bt. Abd Wahab PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3 Tn. Hj. Mohamad Shamshul b. Shahid PK Petang
Naib Pengerusi 4 Pn. Rasidah bt. Ismail PK PPKI
Setiausaha Pn. Hasliza bt. Zainon Disiplin
Pen setiausaha Pn. Siti Fariza bt. Mohd Fimi
AJK Pn. Khatijah bt. Abd Rahman Majlis rasmi
Pn. Zainoorosmalaily bt. Mohd Nor Jadual Bertugas
Pn. Faridah bt. Rahmat
Pn. Siti Aisyah bt. Md Rasid
Pn. Zanariyah bt. Sugiman
En. Mohamad Ridhwan b. Daud
En. Amirul ‘Azzim b. Aminuddin
Pn. Suraya binti Abdullah

SENARAI TUGAS

1. Merangka dan melaksanakan aktiviti yang dirancang untuk Lembaga Pengawas.
2. Membimbing pengawas supaya menjadi pemimpin berkesan.
3. Menekankan kepada pengawas tentang peranan mereka dalam pembangunan sahsiah murid.
4. Membantu guru mengawal post yang telah ditetapkan secara berjadual.

JAWATANKUASA UNIT QIYADAH

Pengerusi Pn. Hjh. Zarinah bt. Md Hassan Pengetua
Timbalan Pengerusi Pn. Hjh. Siti Sakinatun bt. Mohd Shahid PK HEM
Naib Pengerusi 1 Pn. Hjh. Roslinah bt. Ab Rahman PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 Pn. Norwana bt. Abd Wahab PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3 Tn. Hj. Mohamad Shamshul b. Shahid PK Petang
Naib Pengerusi 4 Pn. Rasidah bt. Ismail PK PPKI
Setiausaha Pn. Fadzlina bt. Ramli
AJK En. Zakaria b. Abdullah
En. Mohd Aftah Nizam b. Tumiran
Pn. Suzara bt. Makpol
Pn. Najwa bt. Yahya
Pn. Saudah bt. Abdullah
Pn. Ahlam bt. Ahmad
En. Mohamad Ridhwan b. Daud

SENARAI TUGAS

1. Merangka dan melaksanakan aktiviti yang dirancang untuk unit Qiadah.
2. Membimbing Unit Qiadah supaya menjadi contoh pemimpin terbilang dalam pelbagai lapangan.

67

JAWATANKUASA PROGRAM PENCEGAHAN DADAH (PPDA)

Pengerusi Pn.Hjh. Zarinah bt. Md Hassan Pengetua
Timbalan Pengerusi Pn. Hjh. Siti Sakinatun bt. Mohd Shahid PK HEM
Naib Pengerusi 1 Pn. Hjh. Roslinah bt. Ab Rahman PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 Pn. Norwana bt. Abd Wahab PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3 Tn. Hj. Mohamad Shamshul b. Shahid PK Petang
Naib Pengerusi 4 Pn. Rasidah bt. Ismail PK PPKI
Setiausaha Pn. Alina bt.Ahmad UBK / PPDa
Penolong Setiausaha
En. Abd Halim b. Che Husain UBK / PPDA
AJK Pn. Nur ‘Arifah bt. Yusob
En. Mohd Aftah Nizam b. Tumiran UBK / PRS
En. Syukri b. Azeman UPSM
En. Ezmal Rhiza b. Mokhtar
Penyelaras Kelab Persatuan
Penyelaras Badan Beruniform
Penyelaras Kelab Permainan

SENARAI TUGAS

1. Merangka dan melaksanakan program yang dapat mendidik murid-murid menjauhi najis dadah berbahaya
melalui Pendidikan secara formal atau tidak formal.

2. Membantu Jawatankuasa Disiplin Sekolah mengadakan aktiviti-aktiviti anti-dadah
3. Bekerjasama untuk menguruskan program berkaitan anti-dadah.
4. Berusaha menanam semangat cintakan diri sendiri dan menjauhi dadah.
5. Memberikan sokongan dan kerjasama terhadap program yang dianjurkan oleh PPD , JPN dan KPM.

JAWATANKUASA UNIT HISTERIA

Pengerusi Pn. Hjh. Zarinah bt. Md Hassan Pengetua
Timbalan Pengerusi PnHjh. . Siti Sakinatun bt. Mohd Shahid PK HEM
Naib Pengerusi 1 Pn. Hjh. Roslinah bt. Ab Rahman PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 Pn. Norwana bt. Abd Wahab PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3 Tn. Hj. Mohamad Shamshul b. Shahid PK Petang
Setiausaha Pn. Alina bt. Ahmad
Pen. SU Pn. Nur ‘Arifah bt. Yusob
AJK En. Zakaria b. Abdullah
En. Ahmad Rashid b. Mahmud
Pn. Suzara bt. Makpol
Pn. Sharifah bt. Abdul Kadir
YM Tg. Sharipah Aini bt. Tg. Hamzah
Pn. Fadilah bt. Yasin
En. Ezmal Rhiza bin Mokhtar
Wakil PIBG

SENARAI TUGAS

1. Merancang program memantapkan kerohanian murid.
2. Menyediakan tempat khas (surau) jika ada kes berlaku.
3. Menguruskan murid-murid yang terlibat .
4. Menghubungi ibu bapa/ penjaga murid dengan kadar segera.

5. Menyimpan rekod/ surat pengesahan rawatan murid.
6. Mengurus, menyelia dan merekod nama murid terlibat.
7. Memaklumkan kepada pihak PPD jika perlu.

68

JAWATANKUASA KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SEKOLAH(KPJS)

Pengerusi Pn. Hjh. Zarinah bt. Md Hassan Pengetua
Timbalan Pengerusi Pn. Hjh. Siti Sakinatun bt. Mohd Shahid Pen. Kanan HEM
Naib Pengerusi 1 Pn. Hjh. Roslinah bt. Ab Rahman PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 Pn. Norwana bt Abd Wahab PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3 Tn. Hj. Mohamad Shamshul b. Shahid PK Petang
Naib Pengerusi 4 Pn. Rasidah bt. Ismail PK PPKI
Setiausaha En. Mohd Aftah Nizam b. Tumiran
AJK Pn. Rozai Asnizah bt. Mohd Shariff
Pn. Hasliza bt. Zainon
En. Syukri b. Azeman
Pn. Zaidah bt.Ghazali
Tn. Hj. K Samsudin b. Kassan
En. Ab Halim b. Che Husian
Pn. Siti Fariza bt. Mohd Fimi
En. Rohaizad bin Mohd Din
En. Mohamad Ridhwan b. Daud
Semua Penyelaras Tingkatan

SENARAI TUGAS

1. Merangka dan melaksanakan aktiviti yang dirancang untuk aktiviti kelab.
2. Menjalankan aktiviti kelab semasa aktiviti kokurikulum.
3. Membuat laporan setiap dua minggu selepas aktiviti dijalankan.
4. Menyiapkan laporan tahunan untuk dokumentasi .

JAWATANKUASA KEBAJIKAN MURID

Pengerusi Pn. Hjh. Zarinah bt. Md Hassan Pengetua
Timbalan Pengerusi Pn. Hjh. Siti Sakinatun bt. Mohd Shahid PK HEM
Naib Pengerusi 1 Pn. Hjh. Roslinah bt. Ab Rahman PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 Pn. Norwana bt. Abd Wahab PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3 Tn. Hj. Mohamad Shamshul b. Shahid PK Petang
Naib Pengerusi 4 Pn. Rasidah bt. Ismail PK PPKI
Setiausaha Pn. Nor Azura bt. Deris
Pen setiausaha Pn. Haliza bt. Kasmungi Tingkatan 5
AJK En. Zakaria b. Abdullah Tingkatan 4
Pn. Azida Hani bt. Abu Bakar Tingkatan 3
Pn. Najwa bt. Yahya Tingkatan 2
Pn. Saudah binti Abdullah Tingkatan 1
Pn. Halimatusadiah bt Wahid Kebajikan PPKI
Pn. Hamimi bt. Hamid

SENARAI TUGAS

1. Mengenal pasti murid-murid yang memerlukan bantuan kewangan dan peralatan sekolah.
2. Mencari sumber kewangan dari Lembaga Zakat Selangor,Bank Rakyat,Bank Islam,RHB Bank,NGO

atau orang perseorangan.
3. Mendokumentasikan senarai nama yang layak untuk menerima bantuan.
4. Membuat serahan kepada penerima dengan mekanisma yang sesuai.
5. Memastikan penerima menjaga sahsiah diri sebagai muslim sejati di samping prestasi akademik

yang baik.

69

JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS

Pengerusi Pn. Hjh. Zarinah bt. Md Hassan Pengetua
Timbalan Pengerusi Pn. Hjh. Siti Sakinatun bt. Mohd Shahid Pen. Kanan HEM
Naib Pengerusi 1 Pn. Hjh. Roslinah bt. Ab Rahman PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 Pn. Norwana bt. Abd Wahab PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3 Tn. Hj. Mohamad Shamshul b. Shahid PK Petang
Naib Pengerusi 4 Pn. Rasidah bt. Ismail PK PPKI
Setiausaha Semua GKMP
Pen setiausaha Pn. Mahani bt. Abu Seman
AJK Buku Stok Pn. Siti Nur Athirah bt. Mazlan
Pn. Ruzmita bt. Shafei
Borang SPBTG Cik Nor Liana bt. Ahmad
Pn. Syaharmi bt. Mohd Nor
Tugas-tugas khas Pn. Mahani bt. Abu Seman
Pn. Suraya bt. Abdullah
SENARAI TUGAS Pn. Siti Nur Athirah bt. Mazlan
Pn. Nurashrin bt. Mat Isa
Pn. Norlisana bt. Mahmood
Pn. Nurul Shazwani bt. Khaidir
Pn. Zainoorosmalaily bt. Mohd Nor
Pn. Khodijah bt. Abd. Wahab
Pn. Siti Fauziah bt. Othman
Pn. Juliawati bt. Sakiman
Pn. Azida Hani bt. Abu Bakar
Semua Guru Kelas

1. Menguruskan tugas-tugas berkaitan SPBT :
a. Borang permohonan SPBT
b. Pesanan Buku
c. Pengedaran Buku
d. Pengurusan Rekod dan Dokumen
e. Pengurusan Keselamatan Buku
f. Pengurusan Pemulangan Buku SPBT
g. Pengurusan Stok dan Inventori

2. Mengurus BOSS.

JAWATANKUASA PENGURUSAN TAKAFUL PELAJAR SEKOLAH MENENGAH
DAN BANTUAN AWAL PERSEKOLAHAN

Pengerusi Pn. Hjh. Zarinah bt. Md Hassan Pengetua

Timbalan Pengerusi Pn. Hjh. Siti Sakinatun bt. Mohd Shahid Pen. Kanan HEM
Naib Pengerusi 1 Pn. Hjh. Roslinah bt. Ab Rahman PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 Pn. Norwana bt. Abd Wahab PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3 Tn. Hj. Mohamad Shamshul b. Shahid PK Petang
Naib Pengerusi 4 Pn. Rasidah bt. Ismail PK PPKI
Setiausaha Pn. Noor Azizah bt. Shaari
Pen. setiausaha Pn. Suzara binti Makpol

AJK Pn. Nurhaniza bt. Basir Hussain
Pn. Hamimi bt. Hamid
Semua Guru Tingkatan dan
Penyelaras Tingkatan

70

SENARAI TUGAS

1. Pengurusan TPSM
a. Meneliti pekeliling KPM/JPN dan pihak penaja untuk memastikan syarat dipatuhi.
b. Memaklumkan kepada semua murid mengenai polisi TPSM dan cara menuntut pampasan dari
TPSM.
c. Membantu murid membuat tuntutan kemalangan dari TPSM sekiranya memenuhi syarat.
d. Memaklumkan kepada ibu/bapa/penjaga murid sekiranya pampasan dibayar melalui sekolah.

2. Pengurusan BAP

a. Meneliti pekeliling KPM/JPM untuk memastikan syarat dipatuhi.

b. Membantu memastikan maklumat murid dalam APDM betul.
c. Memproses borang pengesanan pendapatan keluarga.

TUGAS-TUGAS KHAS UNIT HAL EHWAL MURID 2021

TUGAS KHAS NAMA GURU(PAGI) NAMA GURU( PETANG)
Sistem Pengurusan Sekolah
(EMIS, APDM, e-Operasi) Pn.Norazam bt.Jili

SSDM Pn. Nor Idayu bt. Ibrahim Semua Guru Tingkatan

Buku Kawalan Kelas (BKK) Semua Guru Tingkatan

Pemindahan Data BKK ke Fail Pn.Rozai Asnizah bt. Mohd Pn. Ummi Hani bt. Mohd
Disiplin Murid Shariff Asarani
Pengurusan Fail Disiplin Murid Pn.Khairun Atikah bt.Yaakob
Buku Pendaftaran Sekolah
Data Analisis Kehadiran Murid Pn.Raiha bt. Abd Jalil
e-Kehadiran (APDM)
Data Sarana Sekolah & Ibu bapa Pn.Zainoorosmalaily bt. Mohd Cik Normah bt. Mohd Nor
SPKS
Data Kantin Nor
Laporan Penyakit/Denggi
Laporan Tandas (2x setahun) Pn. Siti Fariza bt Mohd Fimi Pn. Mas Rini bt. Azmi
Pn. Naemah bt. Othman
Sijil Berhenti Sekolah
Pn.Rozai Asnizah bt.Mohd Shariff Pn. Mas Rini bt. Azmi

Pn.Sha’diah bt.Shaari Pn. Nurashrin bt. Mat Isa
Semua Guru Tingkatan

Pn.Norazam bt.Jili

En.Mustafizur Azfar b. Abd Razak / Pn. Nor Azam bt. Jili

Pn.Nor Azimah bt. Ali

Pn.Norazrianti bt.Misngan

Pn.Rubaizah bt. Md Rasid

Pn. Liza bt. Maesin

Pn.Izmun Nazira bt. Mohamad Isa

Penyelaras T5 (SPM)

Penyelaras T3 (PT3)

Pn. Azizah bt. Adnan (Lain-lain Tingkatan)

PROGRAM PERKARA NAMA GURU
Data Ponteng Ketua Penyelaras Tingkatan
Ops Bersih / kehadiran Pn. Norazam bt.Mohd Jili
APDM Menghubungi Ibu bapa/Penjaga Pn.Azida Hani
Surat Amaran
Program Khas SPBT Sijil Kehadiran Penuh Guru Tingkatan
Program Khas 3K Sayangi Buku Teks
Buku Teks Kawanku Pn. Mahani bt. Abu Seman
Keselamatan Pn. Aisyah bt. Abdul Hadi
Kesihatan, PKP
Kebersihan

71

PROGRAM PERKARA NAMA GURU
Program Pembugaran Sahsiah Unit Qiyadah Pn. Fadzlina bt. Ramli
Al-Quran Dihatiku Pn. Ahlam bt. Ahmad
Pengurusan Perhimpunan Islam Cara Hidupku En. Zakaria b. Abdullah
Mingguan (Sesi Pagi) Rasulullah Kekasihku Pn. Suzara bt. Makpol
Masih Ada yang Sayang Pn. Rozai Asnizah bt. Mohd Shariff
Penyelaras Pn. Hasliza bt. Zainon
Kerusi Guru En. Rohaizad b. Mohd Din
Ikrar Murid dan doa Pn. Zalati bt. Budin
Lagu Patriotik En.Wan Rizalmi b. Wan Hanafi
Bacaan Al Quran Pn. Saudah bt. Abdullah
PA Sistem En. Mohd Bakrileh b. Aminuddin
Disiplin Murid Semua Guru

SELALU ADA HARAPAN BAGI
MEREKA YANG SERING
BERDOA

SELALU ADA JALAN BAGI
MEREKA YANG SERING
BERUSAHA

72

SMKDABB

73

CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM

PENGETUA

PN. HJH. ZARINAH BINTI MD HASSAN

GURU PENOLONG KANAN
KOKURIKULUM

PN. NORWANA BINTI ABD WAHAB

SETIAUSAHA SETIAUSAHA SUKAN JAWATANKUASA
KOKURIKULUM EN. MOHD BAKRILEH B. KOKURIKULUM DAN
PN. NURSAADAH BT.
AMINUDIN SUKAN
JAILANI

Penyelaras Penyelaras Penyelaras Rumah Sukan JK KOKURIKULUM
Kelab & Persatuan Badan Beruniform Sukan & Permainan
PN. SITI RAHIMAH BT. 1. Rumah Biru JK PEMBANGUNAN
PN. RAIHA BT. PN. NAEMAH Saidina Abu SUKAN SEKOLAH
ABD JALIL AHMAD Bakar
BT.OTHMAN JK 1 MURID 1
2. Rumah Kuning SUKAN
1. Bahasa Arab 1. KadetBomba 1. Badminton Saidina Umar
2. Bahasa Inggeris 2. Kadet Polis 2. Bola Baling JK PENILAIAN
3. Bahasa Melayu 3. KRS 3. Bola Jaring 3. Rumah Hijau KOKURIKULUM
4. STEM 4. Pandu Puteri 4. Bola Saidina Othman
5. Kebudayaan& 5. BSSM JK MAJALAH
6. Pengakap Keranjang 4. Rumah Merah SEKOLAH
Warisan 7. Pertahanan 5. Bola Sepak Saidina Ali
6. MalaysiaKu 6. Bola Tampar JK KOPERASI
7. RBT Awam 7. Catur SEKOLAH
8. Penggerak Digital 8. Puteri Islam 8. Hoki
9. Agama Islam 9. Silat Gayong 9. Ping Pong JK PROTOKOL
10. Pengguna & 10. Silat Cekak 10. Sepak Takraw
11. Petanque JK PEMANTAUAN
Koperasi Pusaka 12. Boling Tenpin KOKURIKULUM
11. Seni Lukis Hanafi 13. Memanah DAN SUKAN
12. PencintaAlam
13. SPBT
14. KKQ
15. Doktor Muda
16. Bimbingan &

kerjaya

74

AJK PENGURUSAN PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

Pengerusi Pn. Hjh. Zarinah bt. Md Hassan Pengetua
Timbalan Pengerusi Pn. Norwana bt. Abd Wahab PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 1 Pn. Hjh. Roslinah bt. Ab Rahman PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 Pn. Hjh. Siti Sakinatun bt. Mohd Shahid PK HEM
Naib Pengerusi 3 Tn. Hj. Mohamad Shamshul b. Shahid PK Petang
Naib Pengerusi 4 Pn. Rasidah bt. Ismail PK PPKI
Setiausaha Pn. Nursaadah bt. Jailani
Penolong Setiausaha En. Mohamad Ridhwan b. Daud
Peny. Kelab/Persatuan Pn. Raiha bt. Abd Jalil
Peny. Badan Unifom Pn. Siti Rahimah bt. Ahmad
Peny.Sukan Permainan Pn.Naemah bt. Othman
Ahli Semua Guru Penasihat Kelab/Badan
Beruniform

SENARAI TUGAS

1. Merancang aktiviti kokurikulum sekolah.
2. Menentukan peraturan kokurikulum sekolah.
3. Menentukan takwim dan jadual aktiviti.
4. Memastikan penglibatan murid secara menyeluruh.
5. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum peringkat daerah, negeri dan

kebangsaan.
6. Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual kokurikulum.

aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan.
7. Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukan kewangan yang akan digunakan.
8. Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan murid yang telah menunjukkan prestasi cemerlang

dalam bidang masing-masing.

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH

Penaung Dr. Mahanom bt. Mat Sam Pengarah Pelajaran Selangor
Penasihat Tn. Ishak b. Abdullah KPPD Sepang
Pengerusi Pn. Hjh. Zarinah bt. Md Hassan Pengetua
Naib Pengerusi 1 Pn. Norwana bt. Abd Wahab PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 2 PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 3 Pn. Hjh. Roslinah bt. Ab Rahman PK HEM
Naib Pengerusi 4 PK Petang
Pn. Hjh. Siti Sakinatun bt.Mohd Shahid PK PPKI
Naib Pengerusi 5
Setiausaha Tn. Hj. Mohamad Shamshul b. Shahid Ketua Biro Sukan
Penolong Setiausaha
Penyelaras Pn. Rasidah bt. Ismail
Ahli En. Mohd Bakrileh b. Aminuddin
En. Ab Halim b. Che Husain
En Ahmad Rashid b Mahmud
Semua guru penasihat Sukan Permainan
Wakil AJK PIBG

SENARAI TUGAS

1. Menentukan objektif sukan tercapai.
2. Merancang aktiviti sukan jangka panjang dan jangka pendek.
3. Merancang strategi peningkatan dan penglibatan dalam sukan.
4. Menambah kepakaran dan kemahiran guru untuk peningkatan sukan melalui klinik sukan,

kursus dalaman dan luaran.
5. Memastikan adanya peraturan berkaitan dengan aktiviti sekolah bagi menjamin keselamatan,

kelancaran dan kelicinan pelaksanaan.
6. Menentukan objektif R & D tercapai
7. Merancang aktiviti.

75

JAWATANKUASA 1 MURID 1 SUKAN

Pengerusi Pn. Hjh. Zarinah bt. Md Hassan Pengetua
Timbalan Pengerusi Pn. Norwana bt. Abd Wahab PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 1 Pn. Hjh. Roslinah bt. Ab Rahman PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 Pn. Hjh. Siti Sakinatun bt. Mohd Shahid PK HEM
Naib Pengerusi 3 Tn. Hj. Mohamad Shamshul b. Shahid PK Petang
Naib Pengerusi 4 Pn. Rasidah bt. Ismail PK PPKI
Setiausaha En. Mohd Bakrileh b. Aminuddin SU Sukan
Penolong Setiausaha En. Ab Halim b. Che Husain PEN SU Sukan
Penyelaras En Ahmad Rashid b Mahmud
Ahli Semua Guru Penasihat Kelab/Rumah Sukan

JAWATANKUASA PENILAIAN KOKURIKULUM

Pengerusi Pn. Hjh. Zarinah bt. Md Hassan Pengetua
Timbalan Pengerusi Pn. Norwana bt. Abd Wahab PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 1 Pn. Hjh. Roslinah bt. Ab Rahman PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 Pn. Hjh. Siti Sakinatun bt. Mohd Shahid PK HEM
Naib Pengerusi 3 Tn. Hj. Mohamad Shamshul b. Shahid PK Petang
Setiausaha Pn. Nursaadah bt. Jailani SU Kokurikulum
Penolong Setiausaha En. Mohd Bakrileh b. Aminuddin SU Sukan
Peny. Sukan/Permainan Pn.Naemah bt. Othman
Peny. Kelab/Persatuan Pn. Raiha bt. Abd Jalil
Peny. Badan Unifom Pn. Siti Rahimah bt. Ahmad

SENARAI TUGAS

1. Mengumpul maklumat dan menyimpan rekod-rekod gerak kerja kokurikulum.
2. Memastikan semua pelajar memenuhi kriteria yang ditetapkan berdasarkan instrumen penilaian.
3. Menguruskan penilaian gerak kerja kokurikulum sepanjang tahun.
4. Memantau rekod dan data diselenggara dengan baik dan dikemaskini.

AHLI LEMBAGA KOPERASI SEKOLAH

Pengerusi Pn. Hjh. Zarinah bt. Md Hassan Pengetua
N/Pengerusi Pn. Norwana bt. Abd Wahab PK Kokurikulum
Setiausaha Cik Nor Liana bt. Ahmad
Bendahari Pn. Azida Hani bt. Abu Bakar
Ahli Pn. Suzila bt. Wahab
Pn. Siti Fariza bt. Mohd Fimi
Pn. Norazrianti bt. Misngan
Pn. Sarwaniza bt. Saharuddin
En. Mohamad Ridhwan b. Daud
Pn. Norhini bt. Abu Hassan (PPKI)

SENARAI TUGAS

1. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sebulan sekali..
2. Mengawasi perjalanan koperasi seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang Kecil Koperasi
3. Memastikan pengurusan jual beli dijalankan dengan baik dan betul.
4. Memastikan kewangan diuruskan dengan baik.

76

JAWATANKUASA MAJALAH SEKOLAH

Pengerusi Pn. Hjh. Zarinah bt. Md Hassan Pengetua
Timbalan Pengerusi Pn. Norwana bt. Abd Wahab PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 1 Pn. Hjh. Roslinah bt. Ab Rahman PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 Pn. Hjh. Siti Sakinatun bt. Mohd Shahid PK HEM
Naib Pengerusi 3 Tn. Hj. Mohamad Shamshul b. Shahid PK Petang
Naib Pengerusi 4 Pn. Rasidah bt. Ismail PK PPKI
Setiausaha Pn. Fatin Adiba bt. Yusof
Penolong Setiausaha Pn. Nurashrin bt. Mat Isa
Ketua Editor Pn. Zalati bt. Budin
AJK Pn. Noraini bt. Yahaya
Pn. Khodijah bt. Abd Wahab
Pn. Nik Noor Hasliza bt. Nik Li
En. Wan Rizalmi b. Wan Hanafi
Pn. Norzila bt. On
Pn. Aliana bt. Alias (PPKI)

SENARAI TUGAS

1. Membentuk biro-biro untuk tugas khas penerbitan majalah sekolah.
2. Menentukan dasar mengenai percetakan, kandungan dan lain-lain aspek majalah sekolah.
3. Menentukan mutu dan reka bentuk majalah.
4. Merancang jadual kerja pada awal tahun sehingga majalah sekolah diterbit dan diedarkan.
5. Menyediakan anggaran belanjawan.
6. Menguruskan segala surat menyurat yang diperlukan serta kata aluan daripada individu tertentu.
7. Mengumpul dan menyunting segala rekod, laporan aktiviti dan kegiatan sekolah untuk dimuatkan ke dalam

majalah.
8. Mengumpul, menilai dan memilih segala jenis sumbangan kreatif guru dan murid.
9. Mendapatkan seberapa banyak iklan sebagai sumber kewangan.
10. Mengumpul dan memilih gambar-gambar yang sesuai untuk dimuatkan dalam majalah.
11. Mengurus penghantaran bahan cetakan kepada pencetak dan bertanggungjawab menyemak kandungannya dari

segi format, bahasa dan isi sehingga sempurna.
12. Menguruskan pengedaran majalah kepada murid, guru, pengiklan dan lain-lain agensi.

Pengerusi JAWATANKUASA PROTOKOL Pengetua
Timbalan Pengerusi PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 1 Pn. Hjh. Zarinah bt. Md Hassan PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 Pn. Norwana bt. Abd Wahab PK HEM
Naib Pengerusi 3 Pn. Hjh. Roslinah bt. Ab Rahman PK Petang
Naib Pengerusi 4 Pn. Hjh. Siti Sakinatun bt. Mohd Shahid PK PPKI
Penyelaras Tn. Hj. Mohamad Shamshul b. Shahid GKMP SM
Setiausaha Pn. Rasidah bt. Ismail
AJK Pn. Adlin Premla a/p Vincent Ramesh
Pn. Juliawati bt. Sakiman
Pn. Siti Rahimah bt. Ahmad

SENARAI TUGAS :

1. Mengendalikan protokol majlis yang diadakan di sekolah.
2. Merancang perjalanan program dengan sistematik dan teratur
3. Menjadi rujukan bagi program rasmi sekolah
4. Menjadi pegawai perhubungan sekolah

77

JAWATANKUASA PEMANTAUAN KOKURIKULUM, SUKAN, DAN PERMAINAN

Pengerusi Pn. Hjh. Zarinah bt. Md Hassan Pengetua
Timbalan Pengerusi Pn. Norwana bt. Abd Wahab PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 1 Pn. Hjh. Roslinah bt. Ab Rahman PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 Pn. Hjh. Siti Sakinatun bt. Mohd Shahid PK HEM
Naib Pengerusi 3 Tn. Hj. Mohamad Shamshul b. Shahid PK Petang
Naib Pengerusi 4 Pn. Rasidah bt. Ismail PK PPKI
Setiausaha Pn. Nursaadah bt. Jailani SU Kokurikulum
En. Mohamad Ridhwan b. Daud Pen SU Kokurikulum
AJK En. Mohd Bakrileh b. Aminuddin SU Sukan
En. Ab Halim b. Che Husain Pen SU Sukan
Pn. Adlin Premla a/p Vincent Ramesh GKMP Sains dan Matematik
Pn. Norazlinda bt. Abdullah GKMP Teknik dan Vokasional
Pn. Hjh. Rashidah bt. Ab Latib GKMP Bahasa
Pn. Halimah bt. Rajaee GKMP Kemanusiaan
Pn. Raiha bt. Abd Jalil Penyelaras Kelab dan Persatuan
Pn. Siti Rahimah bt. Ahmad Penyelaras Badan Beruniform
Pn. Naemah bt. Othman Penyelaras Sukan dan Permainan
En. Azaharuddin b. Ahmid Penyelaras Kokurikulum PPKI

JADUAL PEMANTAUAN KOKURIKULUM DAN SUKAN

APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT

BIL PEMANTAU MMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
123 4 123412341234123412341234
1 Pn.Hjh Zarinah bt Md Hassan
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

2 Pn.Hjh Roslinah bt Ab 11 1111 1111 1111
Rahman

3 Pn.Hjh Siti Sakinatun bt Mohd 11 1111 1111 1111
Shahid 11 1111 1111 1111

4 Pn. Norwana bt Abd Wahab 11 1111 1111 1111

5 Pn. Rashidah bt Ab Latib 11 1111 1111 1111

6 Pn. Adlin Premla a/p Vincent 11 1111 1111 1111
Ramesh 11 1111 1111 1111
11 1111 1111 1111
7 Pn. Norazlinda bt Abdullah
111 1 11111111 11111111 11111111
8 Pn. Halimah bt Rajaee

9 Pn. Rasidah bt Ismail

10 En. Mohamad Shamshul bin
Shahid

78

UNIT KOKURIKULUM SMKDABB

BADAN BERUNIFORM

PENYELARAS : PN. SITI RAHIMAH BINTI AHMAD

Bil Badan Beruniform Kod Guru Penasihat

1 Kadet Remaja Sekolah KRS Pn. Norazam binti Jili

Pn. Siti Zuhairah binti Othman

En. Wan Rizalmi bin Wan Hanafi

Pn. Rozai Asnizah binti Mohd Shariff

Pn. Khatijah binti Abd Rahman

En. Mohd Bakrileh bin Aminuddin

Pn. Rosmina binti Muhammad

Pn. Nor Idayu binti Ibrahim

Pn. Naemah binti Othman

2 Kadet Bomba & KB Pn Hayati binti Zaid

Penyelamat Pn. Sarwaniza binti Saharuddin
Pn. Nurul Shazwani binti Khaidir

Pn. Saudah binti Abdullah

En. Mohd Taufik bin MohdYunos

En. Mohd Aftah Nizam bin Tumiran

En. Ahmad Rashid bin Mahmud

3 Kadet Polis KP Pn Siti Fariza binti Mohd Fimi

Pn. Nor Azimah binti Ali

En. Rohaizad bin Mohd Din

Pn. Fatin Adiba binti Yusof

En. Muhd Syukri bin Azeman

Pn. Siti Aisyah binti Md Rasid

Pn. Haliza binti Kasmungi

Pn. Najwa binti Yahya

Pn Aisyah binti Abdul Hadi

4 Kadet Angkatan KAPM Pn. Siti Nur Athirah binti Mazlan

Pertahanan Malaysia Pn. Zainoorosmalaily binti Mohd Nor
Pn. Rubaizah binti Md Rasid

Pn. Faridah binti Rahmat

Pn. Juliawati binti Sakiman

Pn. Maziyani binti Ismail
Pn. Noor Azizah binti Sha’ari

Pn. Nurulhafidah binti Ngadimin

En. Zakaria binti Abdullah

Pn. Suzara binti Makpol

5 Bulan Sabit Merah BS Pn.Noraini binti Yahaya

Malaysia Pn. Liza binti Maesin
Pn. Suzila binti Wahab

Pn. Azizon binti Muhamad

Pn. Hasliza binti Zainon

Pn. Izmun Nazira binti Mohamad Isa

Pn. Sharifah binti Abdul Kadir

Pn. Tg. Sharipah Aini binti Tg. Hamzah

79

6 Pengakap PKP Pn. Sha’diah binti Shaari
Tn. Hj. K Samsudin bin Kassan
7 Pandu Puteri Pn. Zaidah binti Ghazali
Pn. Syaharmi binti Muhd Nor
8 Puteri Islam Pn. Azida Hani binti Abu Bakar
9 Silat CekakPusaka Cik Nor Liana binti Ahmad
Pn. Normala binti Kadir
Hanafi En. Muhamad Nadzmi bin Dzulkifli
10 Silat Gayong
PP Pn. Aina Bisyarah binti Shafie
Pn. Salasiah binti Mahmood
Pn. Khodijah binti Abd Wahab
Pn. Nursaadah binti Jailani
Pn. Zuraidah binti Basri
Pn. Ruzmita binti Shafiei
Pn. Mahani binti Abu Seman

PI Pn. Nik Noor Hasliza binti Nik Li
Pn Siti Norbayah binti Hj Sayuti
Pn. Nor Azura binti Deris
Pn. Fadzlina binti Ramli
Pn. Norlisana binti Mahmood

SC Pn. Norazrianti binti Misngan
Pn. Zalati binti Budin
Pn. Siti Rahimah binti Ahmad

SG Pn.Norhana binti Ngadiman
Pn. Raiha binti Abd Jalil
En. Ab Halim bin Che Husain

KELAB PERSATUAN

PENYELARAS : PN. RAIHA BINTI ABD JALIL

Bil Persatuan Kod Guru Penasihat

1 Bahasa Arab BA Pn. Nor Azura binti Deris
Pn. Azizon binti Muhamad

2 Bahasa Melayu Pn. Sharifah binti Abdul Kadir
BM

Pn. Tg. Sharipah Aini binti Tg. Hamzah

3 Bahasa Inggeris Pn. Hasliza binti Zainon
BI

Pn. Noraini binti Yahya

Sains, Teknologi, Kejuruteraan Dan Pn. Nurulhafidah Binti Ngadimin
Matematik
4 STEM Pn. Noor Azizah binti Sha’ari

Pn. Zuraidah binti Basri

Pn. Khatijah binti Abd Rahman

5 MalaysiaKu MK Pn. Fadzlina binti Ramli
Pn. Sha’diah binti Shaari

Pn. Suzara binti Makpol

6 Agama Islam AI Pn. Haliza binti Kasmungi

Pn. Najwa binti Yahya

7 Rekabentuk Teknologi Pn. Maziyani binti Ismail
RBT

Pn. Salasiah binti Mahmood

En. Mohd Taufik bin Mohd Yunos

8 Seni Visual SV Pn Aisyah binti Abdul Hadi

Pn. Raiha binti Abd Jalil

80

Pengerak Digital (Robotik / PD Pn. Nor Idayu binti Ibrahim
9 Komputer/ Tn. Hj. K. Samsudin bin Kassan
KDM Pn. Norazam binti Jili
Fotografi&Videografi) KW En. Wan Rizalmi bin Wan Hanafi
10 Doktor Muda PA Pn. Suzila binti Wahab
11 Kebudayaan Dan Warisan PK Pn. Nursaadah binti Jailani
SPBT Pn. Zalati binti Budin
12 Pencinta Alam/ Kembara KKQ Pn. Siti Rahimah binti Ahmad
BK Pn. Norazimah binti Ali
13 Pengguna & Koperasi KPJ Pn. Rosmina binti Muhammad
14 Skim Pinjaman Buku Teks Pn Siti Norbayah binti Hj Sayuti
Pn. Azida Hani binti Abu Bakar
15 Kemahiran Al Quran Pn. Nor Liana binti Ahmad
Pn. Mahani binti Abu Seman
16 Bimbingan & Kerjaya Pn. Zainoorosmalaily binti Mohd Nor
17 Kelab Pencegahan Jenayah
En. Zakaria bin Abdullah
Pn. Saudah Binti Abdullah

Pn. Alina binti Ahmad
Pn Hayati binti Zaid
En. Mohd Aftah Nizam bin Tumiran
Pn. Rozai Asnizah binti Mohd Shariff

SUKAN PERMAINAN

PENYELARAS : PN NAEMAH BINTI OTHMAN

Bil SukanPermainan Kod Guru Penasihat

1 Badminton B Pn. Fatin Adiba binti Yusof
2 Bola Baling En. Mohd Bakrileh bin Aminuddin
3 Bola Jaring
4 Bola Keranjang BB Pn. Syaharmi binti Muhd Nor
5 Bola Sepak Pn. Siti Zuhairah binti Othman
6 Bola Tampar
7 Catur BJ Pn. Izmun Nazira binti Mohamad Isa
8 Hoki Pn. Nik Noor Hasliza binti Nik Li

9 Ping Pong BK Pn. Liza binti Maesin
Pn. Aina Bisyarah binti Shafie
En.Mohd Syukri bin Azeman

BS En Muhamad Nadzmi bin Dzulkifli
Pn. Rubaizah binti Md Rasid

BT Pn. Nurul Shazwani Binti Khaidir
Pn. Norazrianti binti Misngan
Pn. Ruzmita binti Shafiei

C Pn. Norhana binti Ngadiman
Pn. Juliawati binti Sakiman

H Pn. Normala binti Kadir
Pn. Siti Nur Athirah binti Mazlan
Pn. Siti Aisyah binti Md Rasid

PP En. Ahmad Rashid bin Mahmud
Pn. Faridah binti Rahmat
Pn. Sarwaniza binti Saharuddin

81

10 Sepak Takraw ST En. Ab Halim bin Che Husain
11 Boling Tenpin En. Rohaizad bin Mohd Din
12 Petanque Pn. Zaidah binti Ghazali
13 Memanah
T Pn. Nor Azimah binti Ali
Pn. Norlisana binti Mahmood

P Cik Nor Liana binti Ahmad
Pn. Azida Hani binti Abu Bakar

M Pn. Khodijah binti Abd Wahab
En. Zakaria bin Abdullah

BADAN BERUNIFORM SESI PETANG 2021

PENOLONG SU KOKURIKULUM : EN. MOHD RIDHWAN BIN DAUD

BIL BADAN BERUNIFORM KOD GURU PENASIHAT
1 Kadet Remaja Sekolah KRS
En. Ezmal Rhiza bin Mokhtar
2 Kadet Bomba & Penyelamat KB Pn. Rabiatul Adawiah binti Ismail
Pn. Ummi Hani binti Mohd Asarani
3 Kadet Polis KP En. Mohd Ridhwan bin Daud
Pn. Nurashrin binti Mat Isa
4 Kadet Pertahanan Awam Malaysia KAPM Cik Normah binti Mohd Noor
5 Pandu Puteri PP En. Mohd Amirul ’Azzim bin Aminuddin
6 Silat Gayung SG Pn. Ahlam binti Ahmad
Pn. Nurhaniza binti Basir Hussain
Pn. Halimatusadiah binti Wahid
Pn. Norzila binti On
Pn. Suraya binti Abdullah
Pn. Nor Fazilah binti Che Jusoh
Pn. Mas Rini binti Azmi
Pn. Hanisah binti Zainal Bahrin

KELAB PERSATUAN

BIL KELAB PERSATUAN KOD GURU PENASIHAT
1 Penggerak Digital PD
Pn. Ummi Hani binti Mohd Asarani
2 Bahasa B Pn. Halimatusadiah binti Wahid
3 MalaysiaKu MK
4 Agama Islam AI Pn. Hanisah binti Zainal Bahrin
5 Kerjaya BK Pn. Nurhaniza binti Basir Hussain
Pn. Nor Fazilah binti Che Jusoh
Pn. Norzila binti On
Pn. Rabiatul Adawiah binti Ismail
Pn. Ahlam binti Ahmad
Pn. Nur’ Arifah binti Yusob

82

SUKAN PERMAINAN

BIL SUKAN KOD GURU PENASIHAT
1 Badminton B
BJ Pn. Mas Rini binti Azmi
2 Bola Jaring BS Pn. Suraya binti Abdullah
C Pn. Nurashrin binti Mat Isa
3 Bola Sepak Pn. Khairun Atiqah binti Yaakob
En. Ezmal Rhiza bin Mokhtar
4 Catur En. Mohamad Ridhwan bin Daud
Cik Normah binti Mohd Noor
En. Mohd Amirul ’Azzim bin Aminuddin

GURU RUMAH SUKAN 2021

Bil Rumah Biru (Saidina Abu Bakar) Bil Rumah Kuning (Saidina Umar)
1 Pagi : En Muhamad Nadzmi bin Dzulkifli 1 Pagi : Pn Sarwaniza bt Saharuddin
2 Pn. Nurulhafidah bt. Ngadimin* 2 Pn. Rozai Asnizah bt. Mohd Shariff*
3 Pn. Liza bt.Maesin* 3 Pn. Khatijah bt. Abd Rahman*
4 En. Mohd Taufik bt. Mohd Yunos* 4 Pn. Ruzmita bt. Shafiei*
5 Pn. Noor Azizah bt. Shaari* 5 Pn. Siti Zuhairah bt. Othman*
6 Cik. Nor Idayu bt. Ibrahim* 6 Pn. Nurul Shazwani bt. Khaidir*
7 Pn. Salasiah bt. Mahmood* 7 Pn. Maziyani bt. Ismail*
8 Pn. Zainoorosmalaily bt. Mohd Nor* 8 En. K. Samsudin b. Kassan
9 Pn. Mahani bt. Abu Seman * 9 Pn. Siti Fariza bt. Mohd Fimi
10 Pn. Hasliza bt. Zainon 10 Pn. Suzila bt. Wahab
11 Pn. Nor Azimah bt. Ali 11 Pn. Nor Azura bt.Deris
12 Pn. Fadzlina bt. Ramli 12 Pn. Norlisana bt. Mahmood
13 Pn. Fatin Adiba bt. Yusof 13 Pn. Nik Noor Hasliza bt. Nik Li
14 Pn. Rosmina bt. Muhammad 14 Pn. Alina bt. Ahmad
15 Pn. Khodijah bt. Abd Wahab 15 En. Ab Halim b. Che Husain
16 Pn. Siti Nur Athirah bt. Mazlan 16 Pn. Norhana bt.Ngadiman
17 Pn. Najwa bt. Yahya 17 Pn. Juliawati bt. Sakiman
18 Ptg : Pn. Nur ‘Arifah bt.Yusob 18 Ptg : En. Mohd Amirul ’Azzim Bin Aminuddin
19 Pn. Nurashrin bt. Mat Isa 19 En. Mohamad Ridhwan b. Daud
20 Pn. Suraya bt. Abdullah 20 Pn. Mas Rini bt. Azmi
21 Pn. Norzila bt. On 21 Pn. Hanisah bt. Zainal Bahrin
Bil Rumah Hijau (Saidina Uthman ) Bil Rumah Merah (Saidina Ali)
1 Pagi : Pn. Haliza bt. Kasmungi 1 Pagi : Pn. Naemah bt Othman
2 En. Wan Rizalmi b. Wan Hanafi* 2 En. Zaidah bt. Ghazali*
3 Pn. Zalati bt.Budin* 3 Pn. Raiha bt. Abd Jalil*
4 Pn. Azida Hani bt. Abu Bakar* 4 Pn. Norazrianti bt. Misngan*
5 Pn. Syaharmi bt. Muhd Nor* 5 Pn. Norazam bt. Jili*
6 Pn. Izmun Nazira bt. Mohamad Isa* 6 Pn. Shadiah bt. Shaari*
7 Pn. Rubaizah bt. Md Rasid* 7 Pn. Faridah bt. Rahmat*
8 Pn. Suzara bt. Makpol 8 Pn. Noraini bt. Yahaya*
9 En. Mohd Aftah Nizam b. Tumiran 9 Tg Sharipah Aini bt. Tg Hamzah*
10 Pn. Zuraidah bt.Basri 10 En. Mohd Syukri b. Azeman
11 En. Rohaizad bin Mohd Dii 11 Cik Nor Liana bt. Ahmad

12 Pn. Azizon bt. Muhammad 12 En. Zakaria b. Abdullah
13 Pn. Siti Aisyah bt. Md Rasid 13 Pn. Siti Rahimah bt. Ahmad
14 Pn. Sharifah bt. Abdul Kadir 14 Pn. Aina Bisyarah bt. Shafie
15 Pn. Normala bt. Kadir 15 Pn. Aisyah bt Abdul Hadi
16 En. Ahmad Rashid b. Mahmud 16 Pn. Hayati bt Zaid
17 Pn. Saudah bt. Abdullah 17 Pn Siti Norbayah bt Hj Sayuti
18 Ptg : Pn. Ahlam bt. Ahmad 18 Ptg : Pn. Nor Fazila bt. Che Jusoh
19 Pn. Rabiatul Adawiah bt. Ismail 19 En. Ezmal Rhiza b. Mokhtar
20 Pn. Khairun Atiqah bt Yaakob 20 Pn. Halimatusadiah bt. Wahid

21 Pn. Ummi Hani bt. Mohd Asarani 21 Cik Normah bt. Mohd Noor
22 Pn. Nurhaniza bt Basir

83

TANGGUNGJAWAB/AKTIVITI/ KAWASAN ANGKAT BADAN BERUNIFORM

1. KADET REMAJA SEKOLAH
a) Mengendalikan perhimpunan pagi pada hari Rabu (berhimpun mengikut badan beruniform setiap hari Rabu)
b) Bertanggungjawab menceriakan dan menyelenggara Stadium Baginda
c) Wajib menjalankan sekurang-kurangnya 5 laporan aktiviti KOKUJOM (Pertandingan dalaman yang dikendalikan
oleh Persatuan termasuk laporan kawasan angkat) sepanjang tahun.
(Jualan, Pameran)
d) Cadangan aktiviti :
- Pertandingan kawad kaki, pertandingan masakan rimba, pertandingan gajet, pertandingan memasang
khemah, pertandingan menyalakan unggun api, pertandingan pertolongan cemas.
- Karnival Badan Beruniform

2. KADET BOMBA DAN PENYELAMAT
a) Mengendalikan semua aktiviti fotografi yang melibatkan badan beruniform.
b) Mengendalikan aktiviti latihan kebakaran dan keselamatan
c) Wajib menjalankan sekurang-kurangnya 5 laporan aktiviti KOKUJOM (Pertandingan dalaman yang dikendalikan
oleh Persatuan) sepanjang tahun.

3. KADET POLIS
a) Mengendali dan menguruskan peralatan di dalam dewan
b) Menguruskan parking vip
c) Wajib menjalankan sekurang-kurangnya 5 laporan aktiviti KOKUJOM (Pertandingan dalaman yang dikendalikan
oleh Persatuan) sepanjang tahun.

4. KADET PERTAHANAN AWAM
a) Bertanggungjawab menceriakan dan menyelenggara Rekreasi Baginda.
b) Wajib menjalankan sekurang-kurangnya 5 laporan aktiviti KOKUJOM (Pertandingan dalaman yang dikendalikan
oleh Persatuan termasuk laporan aktiviti di Rekreasi Baginda) sepanjang tahun.

5. BULAN SABIT MERAH MALAYSIA
a) Mengendalikan aktiviti pertolongan cemas, bilik kesihatan dan skuad denggi
b) Wajib menjalankan sekurang-kurangnya 5 laporan aktiviti KOKUJOM (Pertandingan dalaman yang dikendalikan
oleh Persatuan) sepanjang tahun.

6. PENGAKAP
a) Mengendalikan aktiviti menyelenggara dan mengemaskini site maklumat semua unit badan beruniform
b) Wajib menjalankan sekurang-kurangnya 5 laporan aktiviti KOKUJOM sepanjang tahun.

7. PANDU PUTERI
a) Mengendalikan aktiviti penyambut tetamu ‘usher’ dan protokol
b) Menceriakan semua pondok waqaf
c) Wajib menjalankan sekurang-kurangnya 5 laporan aktiviti KOKUJOM (Pertandingan dalaman yang dikendalikan
oleh Persatuan dan laporan pondok waqaf) sepanjang tahun.

8. PUTERI ISLAM

a) Mengendalikan aktiviti melibatkan Musolla At Taqwa
b) Menceriakan blok bangunan makmal biologi (mural, banner, pokok)
b) Wajib menjalankan sekurang-kurangnya 5 laporan aktiviti KOKUJOM (Pertandingan dalaman yang dikendalikan

oleh Persatuan dan laporan keceriaan) sepanjang tahun.

84

9. SILAT CEKAK PUSAKA HANAFI & SILAT GAYONG

a) Mengendalikan aktiviti melibatkan persembahan program sekolah.
b) Menyelenggara dan menceriakan Galeri Kokurikulum
c) Wajib menjalankan sekurang-kurangnya 5 laporan aktiviti KOKUJOM (Pertandingan dalaman yang dikendalikan

oleh Persatuan dan laporan persembahan program sekolah) sepanjang tahun.

Bil Pasukan Badan Beruniform Tanggungjawab

1 Kadet Remaja Sekolah Perhimpunan Hari Rabu dan menyelenggara
Stadium Baginda
2 Kadet Sekolah Pertahanan
Awam Rekreasi Baginda

3 Kadet Polis Peralatan dalam Dewan

4 Kadet Bomba dan Penyelamat Fotografi berkaitan badan berunifom

5 Bulan Sabit Merah Malaysia Keceriaan Bilik Kesihatan dan kecemasan

6 Pengakap Pengurusan site badan beruniform

7 Pandu Puteri Semua pondok waqaf dan penyambut tetamu

8 Puteri Islam Blok makmal Biologi dan Musolla At-Taqwa

Silat Cekak Pusaka Haji Galeri Kokurikulum dan persembahan program
9 Hanafi sekolah

Silat Gayong

TANGGUNGJAWAB/AKTIVITI/KAWASAN ANGKAT KELAB PERSATUAN

1. BAHASA ARAB, BAHASA MELAYU DAN BAHASA INGGERIS

a) Mengelola aktiviti yang berkaitan dengan bidang Bahasa masing-masing termasuklah pertandingan

Koakademik peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan.

b) Wajib menjalankan sekurang-kurangnya 5 laporan aktiviti KOKUJOM (Pertandingan dalaman yang

dikendalikan oleh Persatuan termasuk laporan kawasan angkat) sepanjang tahun.

c) Cadangan Aktiviti :

- Scrabble, Poetry Recitation, Bahas, Puisi dan Lagu, Sajak, Syair.

- Karnival Kelab Persatuan (Jualan, Pameran)

d) Kawasan angkat :

Bahasa Arab : Makmal Bahasa

Bahasa Melayu : Sudut Anjung Bicara dan pengurusan maklumat di kantin

Bahasa Inggeris : bilik SALC

2. SAINS, TEKNOLOGI, KEJURUTERAAN DAN MATEMATIK – STEM
a) Mengendalikan aktiviti yang melibatkan STEM termasuk aktiviti yang berkaitan dengan Robotik.
b) Wajib menjalankan sekurang-kurangnya 5 laporan aktiviti KOKUJOM (Pertandingan dalaman yang
dikendalikan oleh Persatuan termasuk laporan kawasan angkat) sepanjang tahun.
c) Cadangan Aktiviti :
- Pertandingan Sudoku, Tangram, Robotic Challenge, Solar Boat, Solar Car dll
- Karnival Kelab Persatuan (Jualan, Pameran)
d) Kawasan angkat : Tanaman Fertigasi, perkuburan al Baqi’

85

3. MALAYSIAKU –MK
a) Mengendalikan aktiviti yang melibatkan Sejarah, Geografi dan Rukun Negara
b) Wajib menjalankan sekurang-kurangnya 5 laporan aktiviti KOKUJOM (Pertandingan dalaman yang
dikendalikan oleh Persatuan termasuk laporan kawasan angkat) sepanjang tahun.
c) Cadangan Aktiviti :
- Sajak, drama, sketsa, nyanyian,poster, landskap, minggu patriotik
- Karnival Kelab Persatuan (Jualan, Pameran)
d) Kawasan angkat : Tanaman cendawan dan kawasan hunian limau

4. PERSATUAN AGAMA ISLAM – AI
a) Mengendalikan aktiviti yang melibatkan keagamaan dan penambahbaikan Musolla At-Taqwa
b) Wajib menjalankan sekurang-kurangnya 5 laporan aktiviti KOKUJOM (Pertandingan dalaman yang
dikendalikan oleh Persatuan termasuk laporan kawasan angkat) sepanjang tahun.
c) Cadangan Aktiviti :
- Hafazan, Tarannum, azan, syarahan, pidato, bacaan khutbah, tazkirah
- Karnival Kelab Persatuan (Jualan, Pameran)
d) Kawasan angkat : Musolla At-Taqwa, sahabat telekung

5. PERSATUAN REKABENTUK TEKNOLOGI – RBT
a) Mengendalikan aktiviti melibatkan kemahiran hidup dan menyelenggara kerosakan kecil yang dapat
meningkatkan kemahiran murid.
b) Wajib menjalankan sekurang-kurangnya 5 laporan aktiviti KOKUJOM (Pertandingan dalaman yang
dikendalikan oleh Persatuan termasuk laporan kawasan angkat dan semua laporan melibatkan peramusaji)
sepanjang tahun.
c) Cadangan Aktiviti :
- Pertandingan memasak, pertukangan, reka cipta barang terbuang, kreativiti membaik pulih kerosakan.
- Karnival Kelab Persatuan (Jualan, Pameran)
d) Kawasan angkat : menceriakan bangunan bengkel dan dinding luar

6. PERSATUAN SENI VISUAL -SV
a) Mengendalikan aktiviti yang melibatkan seni visual, mural di dinding sekolah dan semua aktiviti melibatkan
seni visual.
b) Wajib menjalankan sekurang-kurangnya 5 laporan aktiviti KOKUJOM (Pertandingan dalaman yang
dikendalikan oleh Persatuan termasuk laporan kawasan angkat) sepanjang tahun.
c) Cadangan Aktiviti :
- Pertandingan kolaj, catan air, mural, membaiki mural
- Karnival Kelab Persatuan (Jualan, Pameran)
d) Kawasan angkat : Studio Seni Baginda, kawasan mural dan zukhruf

7. KELAB PENGGERAK DIGITAL- PD
a) Mengendalikan aktiviti yang melibatkan ICT, PA System, Google Classroom, slide presentation,
b) Wajib menjalankan sekurang-kurangnya 5 laporan aktiviti KOKUJOM (Pertandingan dalaman yang
dikendalikan oleh Persatuan termasuk laporan kawasan angkat) sepanjang tahun.
c) Cadangan Aktiviti :
- Pertandingan fotografi , pembentangan slide, dll
- Karnival Kelab Persatuan (Jualan, Pameran)
d) Kawasan angkat : keceriaan makmal komputer dan dinding luar

86

8. KELAB DOKTOR MUDA - KDM
a) Mengendalikan aktiviti yang melibatkan kesihatan, kebersihan dan gaya hidup sihat.
b) Wajib menjalankan sekurang-kurangnya 5 laporan aktiviti KOKUJOM (Pertandingan dalaman yang
dikendalikan oleh Persatuan termasuk laporan kawasan angkat) sepanjang tahun.
c) Cadangan Aktiviti :
- Pertandingan mengukur bmi, piramid makanan, jauhi rokok
- Karnival Kelab Persatuan (Jualan, Pameran)
d) Kawasan angkat : taman depan pusat sumber, laluan isra’ mikraj

9. KELAB KEBUDAYAAN DAN WARISAN - KW
a. Mengendalikan aktiviti yang melibatkan persembahan, nasyid dan drama
b. Wajib menjalankan sekurang-kurangnya 5 laporan aktiviti KOKUJOM (Pertandingan dalaman yang
dikendalikan oleh Persatuan termasuk laporan kawasan angkat) sepanjang tahun.
c. Cadangan Aktiviti :
- Pertandingan nasyid, sajak, syair, sketsa,
Karnival Kelab Persatuan (Jualan, Pameran)
d. Kawasan angkat : keceriaan Dewan Perdana

10. PENCINTA ALAM - PA
a) Mengendalikan aktiviti yang melibatkan keceriaan sekolah dan program kitar semula
b) Wajib menjalankan sekurang-kurangnya 5 laporan aktiviti KOKUJOM (Pertandingan dalaman yang
dikendalikan oleh Persatuan termasuk laporan kawasan angkat) sepanjang tahun.
c) Cadangan Aktiviti :
- Menanam anak pokok, menyediakan tong kitar semula, menyediakan maklumat berkaitan alam sekitar,
pertandingan pencinta alam
- Karnival Kelab Persatuan (Jualan, Pameran)
d) Kawasan angkat : Laman Herba (antara blok makmal dan bengkel) dan baja organik.

11. PENGGUNA & KOPERASI - P
a) Mengendalikan aktiviti yang melibatkan keusahawanan dan kepenggunaan
b) Wajib menjalankan sekurang-kurangnya 5 laporan aktiviti KOKUJOM (Pertandingan dalaman yang
dikendalikan oleh Persatuan termasuk laporan kawasan angkat) sepanjang tahun.
c) Cadangan Aktiviti :
- Pertandingan cabaran pengguna, pertandingan mengumpul dana kelab, menyebar luas maklumat
kepenggunaan.
d) - Karnival Kelab Persatuan (Jualan, Pameran)
e) Kawasan angkat : Souq al Uthman

12. SPBT
a) Mengendalikan aktiviti yang melibatkan buku teks
b) Wajib menjalankan sekurang-kurangnya 5 laporan aktiviti KOKUJOM (Pertandingan dalaman yang
dikendalikan oleh Persatuan termasuk laporan aktiviti membaik pulih buku teks) sepanjang tahun.
c) Kawasan angkat : Bilik SPBT dan laluan sekitarnya

87

Jadual Kawasan angkat bagi Kelab Persatuan:

Bil Kelab Persatuan Aktiviti
1 Bahasa Arab
2 Bahasa Melayu Makmal bahasa
3 Bahasa Inggeris
4 STEM Papan Maklumat di kantin
5 MalaysiaKu
6 RBT Bilik Salc
7 Seni Visual
Tanaman fertigasi
8 Penggerak Digital
Tanaman Cendawan, Hunian Limau
9 Kebudayaan dan
Warisan Bangunan bengkel dan dinding luar

10 Kerjaya Mural dan zukhruf
Membantu mengendalikan PA System dan
11 Agama Islam menyelenggara Makmal Komputer
Mengambil gambar aktiviti sekolah
12 Pencinta Alam Keceriaan dewan, persembahan aktiviti sekolah

13 Doktor Muda Laluan PPDA
Program Sahabat Telekung dan aktiviti Musolla At-
14 Pengguna & Koperasi Taqwa
15 SPBT Kitar semula, Baja organik
Taman berhadapan Pusat Sumber, Laluan VIP dan
16 KKQ Laluan Isra’ Mikraj
Koperasi Sekolah

Bilik SPBT dan laluan sekitarnya

Pelupusan naskhah al-Quran

TANGGUNGJAWAB/AKTIVITI/KAWASAN ANGKAT SUKAN PERMAINAN

a) Mengendalikan aktiviti yang melibatkan sukan permainan masing-masing
b) Wajib menjalankan sekurang-kurangnya 5 laporan aktiviti KOKUJOM (Pertandingan dalaman yang

dikendalikan oleh kelab dan laporan kawasan angkat) sepanjang tahun.
c) Cadangan Aktiviti :

- Peraturan dan undang-undang setiap sukan permainan, pertandingan dalaman antara ahli atau antara
kelab sukan lain,

- Karnival Sukan Permainan

88

TAKWIM KEJOHANAN DAN TAKLIMAT PENYELARAS
( MSSD ) SERTA TARIKH KEJOHANAN MAJLIS SUKA

( PELAN

MSSD SEPANG

PERMAINAN
BIL.

TARIKH MESY TEMPAT TARIKH P
PENYELARASAN MESYUARAT KEJOHANAN

TAKLIMAT PENYELARASAN TAKWIM SEPANG BERSAMA PENGERUSI TEKNIK DAN

TAKLIMAT PENYELARASAN TAKWIM MSSD SEPANG BERSAMA PK KOKURIKULUM

DAERAH SEPANG 2021

MER. DESA(M) 1 FEB 2021 SMK SUNGAI 2 – 3 MAC S
1 RAWANG 2021 SK T

MER. DESA (R)

B.KERANJANG 2 FEB 2021 SMK CYBERJAYA 1 – 2 MAC SM
2021
(M) S
2 17 – 18 FEB S
2021 SE
B.KERANJANG (R) S

B.SEPAK (M) 2 FEB 2021 SMK PANTAI 8 – 10 MAC
3 2 FEB 2021 SEPANG PUTRA 2021

B.SEPAK (R) SK SG PELEK 23 – 25 FEB
2021

89

SAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH DAERAH SEPANG
AN SEKOLAH SELANGOR ( MSSS ) TAHUN 2021

NA)

MSSS SELANGOR

PENGELOLA CADANGAN TEMPAT TARIKH PENGELOLA
KEJOHANAN/LATIHAN PPD SEPANG

PUSAT PPD SEPANG
KUALA SELANGOR
N PERMAINAN MSSD SEPANG 2021 25 JAN 2021
M SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH 27 JAN 2021 PETALING UTAMA

SMK SUNGAI PANTAI BAGAN 20 MAC 2021 PETALING
RAWANG LALANG / SG RAWANG PERDANA

TAMAN PUTRA
PERDANA

MK CYBERJAYA SJK C DENGKIL 21 – 25 MAC
SJKC DENGKIL 2021

SMK PANTAI PADANG SK 22 – 26 MAC
EPANG PUTRA METHODIST / SMK SG 2021
PELEK / SMK SG
SK SG PELEK RAWANG

HOKI (M) S

4 3 FEB 2021 SMK DENGKIL 3 – 4 MAC
HOKI (R) 2021

KRIKET (M) 3 FEB 2021 SMK PUTRA 2 – 3 MAC
5 PERDANA 2021

KRIKET (R)

RAGBI (M) SMK SUNGAI 9 - 10 MAC S
RAWANG 2021
6 SK TAMAN
RAGBI (R) 3 FEB 2021 SEROJA

SAM SG MERAB 23 – 24 FEB
2021
SMK BBST
BADMINTON (M) 4 FEB 2021 SK SALAK 3 – 4 MAC SA
7 2021 SJK
SMK DABB
BADMINTON (R) 1 – 2 MAC S
SK KLIA 2021
B.BALING (M) 4 FEB 2021
8 3 – 4 MAC
2021
B.BALING (R)
2 – 4 MAC
PING PONG (M) 8 FEB 2021 2021
9 8 FEB 2021
8 – 9 MAC
PING PONG (R) 2021

10 BOLA TAMPAR 1 – 2 MAC
(M) 2021

90

SMK DENGKIL SEREMBAN 2 22 – 26 MAC HULU SELANGOR
2021
SJK T TELUK PADANG SMK PUTRA
MERBAU PERDANA / 21 – 25 MAC GOMBAK
P.MERANTI 2021
SMK PUTRA
PERDANA SMK SG RAWANG 22 – 25 MAC
2021
SK PULAU
MERANTI 6 – 8 SEPT 2021 -

SMK SUNGAI
RAWANG

KUALA SELANGOR

SK TAMAN PADANG SK KOTA ( U15 )
SEROJA WARISAN

AM SG MERAB 5 – 8 APRIL 2021 HULU LANGAT
DEWAN MPS BBST

K C CHIO CHIAO

SMK BBST USIM 5 – 9 APRIL 2021 KLANG
SK SALAK

SMK DABB DEWAN SMK DABB 5 – 9 APRIL 2021 SEPANG
SK DABB

SMK DENGKIL DEWAN TERBUKA 6 – 8 APRIL 2021 GOMBAK

BOLA TAMPAR 3 – 4 MAC
(R) 2021

MEMANAH (M) 16 FEB 2021 SAM BBST 15 – 17 MAC
11
16 FEB 2021 SK TAMAN PEMILIHAN S
MEMANAH (R) PANTAI SEPANG SE

PELAYARAN (M) PUTRA PA

12
PELAYARAN (R)

13 SKUASY PEMILIHAN

CUTI PERTENGAHAN P

OLAHRAGA (M) SM

14 17 FEB 2021 SMK CYBERJAYA 22 – 25 MAC
OLAHRAGA (R) 2021

TENIS (M) 6 MAC 2021 SMK SERI 21 – 22 JUN SM
15 6 MAC 2021 SEPANG 2021 SK

TENIS (R) SK BBST 22 – 24 JUN S
2021
BOLING TENPIN
(M)
16
BOLING TENPIN
(R)

91

SK KLIA SJK C DENGKIL

SAM BBST SAM BBST 18 – 21 MEI KUALA LANGAT
SK DENGKIL 2021 KUALA LANGAT

SMK PANTAI PUSAT PELAYARAN 18 – 21 MEI GOMBAK
EPANG PUTRA BATU LAUT 2021

SK TAMAN 18 – 21 MEI
ANTAI SEPANG 2021

PUTRA

PENGGAL KEDUA

MK CYBERJAYA STADIUM MINI MPS 28 JUN – 1 JUL KUALA SELANGOR
BBST 2021
SK SUNGAI
RAWANG

MK SERI SEPANG GELANGGANG TENIS 12 – 15 JUL 2021 SEPANG
BUKIT TAMPOI MPS BBST

SMK SUNGAI KOMPLEKS SUKAN 12 – 15 JUL 2021 HULU LANGAT
PELEK NILAI

SK BBST

SEPAK TAKRAW 7 MAC 2021 SK KG. BAHARU 28 – 30 JUN
LANJUT 2021
(M) SK
17

SEPAK TAKRAW

(R)

18 AKUATIK PEMILIHAN

19 GIMNASTIK BER. PEMILIHAN
PEMILIHAN
20 GIMNASTIK ART
15 JUN 2021 SK METHODIST 1 – 2 JUL 2021
SOFBOL (M) 15 JUN 2021
21 16 JUN 2021 SK

SOFBOL (R) SK CYBERJAYA 5 – 8 JUL 2021 S
SK JENDERAM 5 – 6 JUL 2021 S
CATUR (M) 7 – 8 JUL 2021
22 S

CATUR (R)

B.JARING (M)
23

B.JARING (R)

24 GOLF PEMILIHAN

KABADDI (M) SMK SG PELEK S
25 SJKT SEPANG S

KABADDI (R)

92

SMK PUTRA DEWAN SMK PP 12 – 15 JUL 2021 KLANG
PERDANA /DEWAN
SIRIN,CYBERJAYA
K KG. BAHARU
LANJUT

12 – 16 JUL 2021 PETALING
UTAMA

SJK C SIN MING 12 – 15 JUL 2021 PETALING UTAMA

2 – 5 OGOS 2021 SABAK BERNAM

KV SEPANG / PDG SK 2 – 6 OGOS 2021 PETALING
KLIA / SK METHODIST PERDANA
K METHODIST

SMK DABB DEWAN SMK DABB 2 – 5 OGOS 2021 SABAK BERNAM
SK CYBERJAYA

SEKOLAH SERI DEWAN TERBUKA SHK 2 – 5 OGOS 2021 KLANG
PUTERI C DENGKIL DAN
DEWAN SJK T TMN
SK JENDERAM PERMATA

SK DESA GOLF RANGE 2 OGOS 2021 ( HULU SELANGOR
PINGGIRAN CYBERJAYA QR )

PUTRA 3 – 5 OGOS 2021

SMK SG PELEK DEWAN SJK T 4 – 6 OKT TBC
SJKT SEPANG T.MERBAU TBC

SMKDABB

93

CARTA PENGURUSAN GURU PENOLONG PETANG

PN. HJH. ZARINAH BT. MD HASSAN
PENGETUA

PN. HJH. ROSLINAH PN. HJH. SITI SAKINATUN TN. HJ. MOHAMAD PN. NORWANA BT. ABD
BT. AB RAHMAN BT. MOHD SHAHID SHAMSHUL B. SHAHID WAHAB
PK PENTADBIRAN PK HEM
PK PETANG PK KOKURIKULUM

PN HALIMATUSADIAH BT. WAHID
SETIAUSAHA

PN. AHLAM BT AHMAD PN. NURASHRIN BT MAT ISA EN. MOHD RIDHWAN B. DAUD PN. NURHANIZA BT.
SETIAUSAHA KURIKULUM SETIAUSAHA HEM SETIAUSAHA KOKURIKULUM BASIR HUSSAIN
SETIAUSAHA SPSK
PENGURUSAN PENGURUSAN PENGURUSAN
AKADEMIK HEM KOKURIKULUM PENGURUSAN
SPSK
1. Pengurusan 1. JK Kantin 1. Badan Beruniform
mata pelajaran 2. Bantuan Pelajaraan 2. Sukan/ Permainan 1. PK 01:Panitia
2. PK 02: Jadual Waktu
2. MBMMBI • Kebajikan Kelab/persatuan 3. PK 03: PDP
3. MMI • SPBT 3. Rumah sukan 4. PK04: Pencerapan
4. PBS/PBD • TPSM/BKP 5. PK05: Peperiksaan
5. PSS 3. Pendaftaran • JK Koku 6. PK06: Semakan Hasil
6. JK Bestari 4. Pemb. Sahsiah • JK Pemb sukan Kerja Murid
7. PA 21 • Disiplin • IMIS 7. PK 07: Mesyuarat
8. DLP • Kaunselor • Penilaian sukan 8. PK 08: Bimbingan
9. Peperiksaan • SUMUR • Majalah 9.PK 09: Pusat Sumber
10. Kewangan • Unit Qiadah • Koperasi 10. PK10: Latihan
• Pengawas • Protokol
• KPJS • Pemantauan Personal
5. 3K 11. PK11: Aduan
koko & Sukan
Pelanggan
12. PK 12: Maklum Balas
13 PK 13: Kawalan
Dokumen & Rekod
14.PK14: Audit Dalaman
15.PK 15: Kawalan
Perkhidmatan.
16.PK 16: Tindakan
17.PK 17: Perolehan
18.PK 18: PDP Guru Ganti
19.PK 19: Pentataksiran

(PBS)
20.PK20: Data
21. PK 21: Program
22.PK22: Kontrak
23. PK23: Bencana&
Risiko
24. PK24: KANTIN

94


Click to View FlipBook Version
Previous Book
RPT BAHASA MELAYU TAHUN 1 2021
Next Book
PERSARAAN PUAN ISLAHIAH