The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by roslinahhh62, 2021-03-26 01:42:32

BUKU P33NGURUSAN

BUKU P33NGURUSAN

PENGURUSAN PENTADBIRAN SESI PETANG 2021

Pengerusi Pn. Hjh. Zarinah binti Md Hassan Pengetua
Timbalan Tn. Hj. Mohamad Shamshul bin Shahid PK Petang
Pengerusi
Naib Pengerusi 1 Pn. Hjh. Roslinah binti Ad Rahman PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 Pn. Hjh. Siti Sakinatun binti Mohd Shahid PK HEM
Naib Pengerusi 3 Pn. Norwana binti Abd Wahab PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 4 Pn. Rasidah binti Ismail PK PPKI
Semua GKMP
Setiausaha Pn. Halimatusadiah binti Wahid Setiausaha PK Petang
AJK Pn. Nur ‘Arifah binti Yusob Orientasi Tg. 1/ Guru Penyayang/ Anti
ponteng/ Perlantikan Ketua &
Pn. Nurashrin binti Mat Isa Penolong kelas/ Sambutan Hari Raya
Pn. Rabiatul Adawiah binti Ismail Penyelaras Tingkatan 1
En. Ezmal Rhiza bin Mokhtar JK Inovasi/ Best Practises
En. Mohamad Ridhwan bin Daud JK Fizikal Sekolah (paip/ elektrik)
Peny. Kokurikulum/ Fizikal sekolah
En. Mohd Amirul ‘Azzim bin Aminuddin (elektrik)/ Perhimpunan/ Siaraya/PIBG
JK Fizikal Sekolah (paip/ elektrik)/
Pn. Nurhaniza binti Basir Hussain Perhimpunan/ Siaraya
Cik Normah binti Mohd Noor SU SPSK/ Pen. Penyelaras Ting. 1
Pn. Suraya binti Abdullah Guru Kelas 1KAA
Pn. Ummi Hani binti Asharani Guru Kelas 1A
Pn. Nor Fazila binti Che Jusoh Guru Kelas 1B/ Digital Maker Hub
Guru Kelas 1H/ Pencatat Minit Dialog
Pn. Ahlam binti Ahmad Prestasi 1
Guru Kelas 1D/ Pencatat Minit Dialog
Pn. Hanisah binti Zainal Bahrin Prestasi 2
En. Mohd Amirul ‘Azzim bin Aminuddin Guru Kelas 1E/ Pencatat Minit Mesy
Pn. Norzila binti On Guru Kelas 1F
Pn. Khairun Atiqah binti Yaakob Guru Kelas 1G/ Sudut Pidato
Guru Kelas 1C/ Bendahari PIBG

SENARAI TUGASAN:

1. Memastikan pengurusan sesi petang mencapai objektif yang disasarkan oleh pihak sekolah.
2. Memastikan pengurusan akademik sesi petang berjalan lancar dan berusaha mencapai KPI yang disasarkan.
3. Mengurus dan mengendalikan program serta aktiviti murid-murid sesi petang dengan baik.
4. Membantu pengurusan bahagian Akdemik, HEM dan Kokurikulum sekolah.
5. Memastikan prasarana sekolah diurus dan di selia dengan baik pada sesi petang.
6. Berusaha bersama-sama untuk mencapai KPI sekolah dari segi Akademik, HEM dan Kokuirikulum.

95

JAWATANKUASA PENGURUSAN UNIT KURIKULUM PETANG 2021

Pengerusi Pn. Hjh. Zarinah binti Md Hassan Pengetua
Timbalan Pengerusi Tn. Hj. Mohamad Shamshul bin Shahid PK Petang
Naib Pengerusi Pn. Hjh. Roslinah binti Ab Rahman PK Pentadbiran
Setiausaha Pn. Ahlam binti Ahmad Program Akademik/MMI
Pen Setiausaha Pn. Nur ‘Arifah binti Yusob
AJK PANITIA MATA PELAJARAN Bahasa Melayu
Pn. Nurashrin binti Mat Isa Bahasa Inggeris
Pn. Hanisah binti Zainal Bahrin Matematik/DLP
Pn. Halimatusadiah binti Wahid Sains/DLP
Pn. Mas Rini binti Azmi Pendidikan Agama Islam
Pn. Rabiatul Adawiah binti Ismail RBT
Pn. Khairun Atiqah binti Yaakob ASK
Pn. Ummi Hani binti Mohd Asharani Sejarah
Pn. Nor Fazila binti Che Jusoh PJPK
En. Mohamad Ridhwan bin Daud PSV
En. Ezmal Rhiza bin Mokhtar Geografi
Cik Normah binti Mohd Noor

LAIN-LAIN TUGAS KHAS Penyelaras Jadual Waktu/ Guru Ganti
Pn. Halimatusadiah binti Wahid Guru Media/ Pen. Guru Ganti
Pn. Nurashrin binti Mat Isa Guru Bestari
Pn. Ummi Hani binti Mohd Asarani Setiausaha MMI
En. Mohd Amirul ’Azzim bin Aminuddin Setiausaha PBS
Pn. Khairun Atiqah binti Yaakob Guru NILAM
Pn. Nor Fazila binti Che Jusoh DLP
Pn. Mas Rini binti Azmi Setiausaha Peperiksaan
Pn. Norzila binti On AJK PSS
Pn. Hanisah binti Zainal Bahrin

SENARAI TUGAS
1. Memastikan matlamat dan objektif akademik sekolah tercapai.
2. Merancang dan menjalankan pelan taktikal dan pelan operasi selari dengan perancangan strategik.
3. Mencadang, membina dan mengurus bahan bantu mengajar.
4. Membantu penilaian tentang prestasi pembelajaran.
5. Merancang strategi pengajaran / pembelajaran berkesan
6. Menyediakan jadual pembina soalan dan bahan latih tubi terancang.
7. Mengadakan mesyuarat dan mengemaskini fail unit masing-masing.
8. Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran meningkatkan prestasi murid.
9. Merancang dan melaksana kelas pemulihan dan bimbingan.
10. Memantau supaya sukatan pelajaran dilaksanakan dengan sempurna.
11. Merancang kursus dan pendedahan kepada guru mengenai perkara baru dalam pendidikan.
12. Menyebar bahan-bahan bacaan dan maklumat mengenai perkara baru dalam pendidikan.
13. Menganalisis keputusan peperiksaan dalaman dan merangka program jangka pendek dan panjang bagi

mengatasi kelemahan.
14. Mengkaji dan menilai buku rujukan untuk menentukan kesesuaian kepada murid.
15. Berusaha untuk memperbanyakkan Bahan Bantu Mengajar.
16. Memberi panduan kepada guru-guru baru dan guru mata pelajaran.
17. Menggalakkan guru-guru mengintegrasikan ICT/Vle-Frog dalam PdP.
18. Menggalakkan guru menjalankan kajian tindakan.

96

JAWATANKUASA PENGURUSAN UNIT HEM 2021

Pengerusi Pn. Hjh. Zarinah binti Md Hassan Pengetua
Timbalan Pengerusi PK Petang
Naib Pengerusi Tn. Hj. Mohamad Shamshul bin Shahid PK HEM
Setiausaha Pn. Hjh. Siti Sakinatun binti Mohd Shahid Penyelaras Tingkatan /BKP
AJK Pn. Nurashrin binti Mat Isa Ketua Disiplin/ Histeria
En, Ezmal Rhiza bin Mokhtar Pen. K. Disiplin/ KPJ
AJK Tugas Khas Pn. Mas Rini binti Azmi UBK/ PRS
Pn. Nur ‘Arifah binti Yusob SUMUR
Pn. Rabiatul Adawiah binti Ismail Squad Qiadah/ AJK UBK
Pn. Ahlam binti Ahmad Keselamatan/ Badan Pengawas/
Disiplin/ Pengurusan Perhimpunan
En. Mohamad Ridhwan bin Daud Bantuan murid/ KWAMP
En. Mohd Amirul ‘Azzim bin Aminuddin Penyelaras SPBT/ Badan Pengawas
Pn. Nurhaniza binti Basir Hussain Pen. Penyelaras SPBT/ APDM
Pn. Suraya binti Abdullah 3K/ Kebersihan dan Keceriaan
Pn. Norzila binti On Perpaduan / Keselamatan
Pn. Khairun Atiqah binti Yaakob Biasiswa/ Kebajikan
Pn. Nor Fazila binti Che Jusoh Kesihatan & PBS Sihat/ BKK
Pn. Halimatusadiah binti Wahid Disiplin (‘Key In Data’ SSDM)/
Cik Normah binti Mohd Noor
Pn. Ummi Hani binti Mohd Asarani EMIS, E-Operasi

SENARAI TUGAS

1. Melibatkan guru-guru dalam meningkatkan sahsiah murid sekolah dengan memberi fikiran dan
pandangan melalui perbincangan dalam menggubal peraturan-peraturan sekolah dan jika perlu
mengkaji semula dari masa ke masa.

2. Mengurus hal ehwal murid yang memerlukan bantuan khusus disebabkan kemiskinan,
kemalangan, kecemasan, mengalami bencana, kematian, memerlukan rawatan berterusan dan
ancaman keselamatan.

3. Membincangkan masalah kebajikan murid dengan tujuan untuk membimbing dan membantu
dalam menangani masalah tersebut.

4. Menimbang dan menerima pandangan dari murid, guru serta ibubapa tentang hal-hal yang
berkaitan dalam disiplin, keselamatan dan kebajikan murid sekolah.

5. Memberi bimbingan dan panduan dalam hal perlantikan pemimpin-pemimpin murid sekolah.

97

AKTIVITI/PROGRAM PEMANTAPAN PENGURUSAN SESI PETANG 2021

BIL PERKARA PENYELARAS CATATAN

AKADEMIK Jan-Nov
Jun/Okt
1 Pengurusan Guru Ganti Pn. Halimatusadiah binti Wahid Mac/Jun/Okt
Jun/Okt
2 Program Akademik Pn. Ahlam binti Ahmad Jan-Nov
Jan-Nov
3 Peperiksaan/Ujian Pn. Norzila binti On Jan-Nov
Mac
4 Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Pn. Khairun Atiqah binti Yaakob 30/8/2021
5 Program MMI En. Mohd Amirul ‘Azzim bin Aminuddin April

6 Program DLP Pn. Mas Rini binti Azmi 18/1/2021
20-22/1/2021
7 Program NILAM Pn. Nor Fazila binti Che Jusoh 21/1/2021
Jan-Okt
8 Program Amali Solat Pn. Rabiatul Adawiyah binti Ismail 20/1/2021
Jan-Nov
9 Program Ambang Kemerdekaan En. Ezmal Rhiza bin Mokhtar Jan-Nov
Jan-Nov
10 Digital Maker/Web Pn. Ummi Hani binti Mohd Asarani Jan-Nov
Jan-Nov
HAL EHWAL MURID Jan-Nov
24/2/2021
11 Pendaftaran Tingkatan 1 Pn. Nurashrin binti Mat Isa 24/2/2021
12 Orentasi Tingkatan 1 Pn. Nur ‘Arifah binti Yusob 24/2/2021
24/2/2021
13 Program Simulasi Trek En. Ezmal Rhiza bin Mokhtar 24/2/2021
24/2/2021
14 Program SUMUR Pn. Rabiatul Adawiyah binti Ismail 24/2/2021
10/6/2021
15 Skim Pinjaman Buku Teks Pn. Suraya binti Abdullah
April
16 Rekod Disiplin (SSDM) Pn. Ummi Hani binti Mohd Asarani September
Mac
17 Rekod BKK (pindahkan data ke fail disiplin) Pn. Mas Rini binti Azmi Julai
Jan/ Mac
18 Penyediaan Buku Kawalan Kelas (BKK) Cik Normah binti Mohd Noor Jan-Nov

19 Program Kesihatan (Suntikan/Gigi) Cik Normah binti Mohd Noor

20 KWAMP Pn. Nurhaniza binti Basir Hussain

21 Biasiswa/Kebajikan Pn. Halimatusadiah binti Wahid

22 Majlis Perlantikan Duta Pengerak Digital Pn. Ummi Hani binti Mohd Asarani
23 Majlis Perlantikan Pengawas En. Mohd Amirul ‘Azzim bin Aminuddin

24 Majlis Perlantikan Squad Qiadah Pn. Ahlam binti Ahmad
25 Majlis Perlantikan Pembimbing Rakan Sebaya Pn. Nur ‘Arifah binti Yusob

26 Majlis Perlantikan Koperator En. Mohamad Ridhwan bin Daud

27 Majlis Perlantikan Pengawas Pusat Sumber Pn. Nurashrin binti Mat Isa

28 Majlis Perlantikan Pengawas SPBT Pn. Suraya binti Abdullah
29 Majlis Sambutan Hari Raya Pn. Nur ‘Arifah binti Yusob

KOKURIKULUM

30 Karnival Bahasa/ Sudut Pidato Pn. Nurashrin binti Mat Isa

31 Karnival Sukan/Kokurikulum En. Mohamad Ridhwan bin Daud
32 Program DABB Good Talent Pn. Nur ‘Arifah binti Yusob
33 Program Gain Stiker Tag (Ponteng) Pn. Nur ‘Arifah binti Yusob

34 Bengkel Robotik Pn. Ummi Hani binti Mohd Asarani

35 Buletin Pn. Nurhaniza binti Basir Hussain

98

SMKDABB

99

CARTA ORGANISASI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS PEMBELAJARAN

PENGETUA
PN. HJH. ZARINAH BT. MD HASSAN

PK PENTADBIRAN PK HEM PK KOKURIKULUM PK PEND KHAS

PN. HJH. ROSLINAH PN. HJH. SITI PN. NORWANA BT. PN. RASIDAH BT.
BT. AB RAHMAN SAKINATUN BT. ABD WAHAB ISMAIL
MOHD SHAHID
SETIAUSAHA
PN. ALIANA BT.

ALIAS

UNIT KURIKULUM UNIT HEM UNIT KOKURIKULUM

PN. SITI FAUZIAH BT. PN. NORHINI BT. ABU EN. AZHARUDDIN B.
OTHMAN HASSAN AHMID

1. Panitia Mata pelajaran 1. Disiplin/ Pengawas 1. Kelab / Persatuan / Badan
2. Jadual Waktu dan Guru Ganti Beruniform
3. Penilaian dan Peperiksaan 2. Data Operasi / EMIS / SMM
Dalaman. 3. Elaun Murid Khas dan Kebajikan 2. Lawatan
4. Program Inklusif / PT3 /SPM 4. Buku SPBT 3. Majalah Sekolah
5. Rancangan Pendidikan Individu 5. Bimbingan dan Kaunseling 4. Sukan Sekolah
6. Buku Kedatangan Murid 5. MSSD / Kebangsaan
(RPI) 7. Buku Pendaftaran Murid 6. Karnival Pend. Khas Daerah /
6. Program Transisi Kerjaya / 8. 3K ( Keselamatan, Kesihatan
Vokasional/ PIMA Kebangsaan
7. Aset dan Inventori dan Kebersihan ) 7. Majlis Tilawah Al-Quran
8. Pusat Sumber dan Nilam PKP 9. Majlis Hari Lahir dan Jamuan Akhir
9. ICT / Google Classroom Tahun Daerah / Kebangsaan.
10. MMI 8. Nasyid Daerah / Kebangsaan

SEMUA GURU PENDIDIKAN KHAS
PEMBANTU PENGURUSAN MURID

100

JAWATANKUASA PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 2021

Pengerusi Pn Zarinah bt Md Hassan Pengetua
Timbalan Pengerusi PK PPKI
Naib Pengerusi 1 Pn Rasidah bt Ismail PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 PK HEM
Naib Pengerusi 3 Pn Roslinah bt Abd Rahman PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 4 PK Petang
Pn Siti Sakinatun bt Mohd Shahid
Setiausaha JK Jaringan Luar
Pencatat Minit Pn Norwana bt Abd Wahab JK Siaraya
Penyelaras Kurikulum JK Media Sosial/LADAP
Penyelaras HEM Tn Hj Mohamad Shamsul Bin JK Pembangunan/Buletin
Penyelaras Kokurikulum Shahid JK Pengurusan Data
AJK Pn Aliana bt Alias JK PIBG/ JK Graduasi
JK KGK/SPSK
Guru Bertugas Mingguan JK Kerosakan/Keselamatan
JK Dokumentasi/Fotostat
Pn Siti Fauziah bt Othman JK Aset&Invontari /Dewan
JK Inovasi/ Best Practice
Pn Norhini bt Abu Hassan Pembantu Pengurusan Murid
En Azharuddin b Ahmid Pembantu Pengurusan Murid
Pn Aliana bt Alias Pembantu Pengurusan Murid
Pn Siti Fauziah bt Othman Pembantu Pengurusan Murid
Pn Noraziah bt Abd Malik @Malek Pembantu Pengurusan Murid
Pn Hamimi bt Hamid
En Nik Kamarudin bin Joni
En Mohd Hajazy bin Abdul Ghani
Pn Fadilah bt Mohd Yasin
Pn Zanariyah bt Sugiman
En Izhar bin Mokhtar
Pn Jurina bt Md Aris
Pn Nor Adhana bt Amdan
Pn Raihana bt Rabion
Pn Nur Fitri bt Abdul Karim
Pn Rosenainey bt Abdul Halim

SENARAI TUGAS

1. Jawatankuasa yang memainkan peranan penting .merancang pembangunan fizikal PPKI serta kawasan
persekitaran PPKI.

2. Merancang pembangunan rohani dan sahsiah.
3. Bertugas sebagai jawatankuasa bertindak segera ke atas semua masalah yang timbul daripada perjalanan

sekolah meliputi akademik, kokurikulum, sahsiah dan lain-lain.
4. Menyelaras dan memantau semua program yang dirancang.
5. Merancang takwim PPKI.
6. Bertindak sebagai jawatankuasa penilai pencapaian akademik peperiksaan/ dalaman.

101

JAWATANKUASA PENGURUSAN UNIT KURIKULUM PPKI 2021

Pengerusi Pn Zarinah bt Md Hassan Pengetua
Timbalan Pengerusi Pn Roslinah bt Ab Rahman PK Pentadbiran
Naib Pengerusi Pn Rasidah bt Ismail PK PPKI
Setiausaha Pn Siti Fauziah bt Othman
Penolong Setiausaha Pn Hamimi bt Hamid KR Pembungkusan PD/PJK
AJK PANITIA MATA PELAJARAN Matematik /ASK/PJK/BI
Pn Aliana bt Alias Pendidikan Islam/ASK/SAS
En Azharuddin bin Ahmid PAI/ KH-P. Makanan/PJK
Pn Fadilah bt Mohd Yasin P. Roti/ PD/SAS
En Izhar bin Mokhtar P. Makanan/ BI
Pn Norhini bt Abu Hassan PSV
Pn Hamimi bt Hamid SAS/P.Makanan
Pn Rasidah bt Ismail ASK/ PJK/SAS
Pn Siti Fauziah bt Othman Asas Jahitan / Matematik/ PJK
En Nik Kamarudin bin Joni B. Melayu/ Kraf Manik/ PJK
Pn Noraziah bt Abdul [email protected] BM/PAI/PSV/PJK
Pn Zanariyah bt Sugiman
En Mohd Hajazy bin Abdul Ghani Transisi Kerjaya/ ASK
LAIN-LAIN TUGAS KHAS SU Peperiksaan/ SU PBD
En Azharuddin bin Ahmid SU Jadual Waktu / Penyelaras PBD
Pn Siti Fauziah bt Othman SU Jadual Guru Ganti
Pn Hamimi bt Hamid SU KSSMPK/ Jaringan luar
Pn Noraziah bt Abd [email protected] Pusat Sumber dan Nilam
Pn Norhini bt Abu Hassan Program Inklusif / POS PT3
Pn Fadilah bt Mohd Yasin Intervensi/ Jadual Guru Ganti
En Nik Kamarudin bin Joni Intervensi/ SMPKV/ PLPP/KK
Pn Zanariyah bt Sugiman RPI /Jurulatih Utama KSSMPK
Pn Aliana bt Alias Intervensi
En Izhar bin Mokhtar
En Mohd Hajazy bin Abdul Ghani

SENARAI TUGAS

1. Memastikan matlamat dan objektif akademik sekolah tercapai.
2. Merancang dan menjalankan pelan taktikal dan pelan operasi selari dengan perancangan strategik sekolah.
3. Mencadang, membina dan mengurus bahan bantu mengajar.
4. Membantu penilaian tentang prestasi pembelajaran.
5. Merancang strategi pengajaran / pembelajaran berkesan
6. Menyediakan jadual pembina soalan dan bahan latih tubi terancang.
7. Mengadakan mesyuarat dan mengemaskini fail unit masing-masing.
8. Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran meningkatkan prestasi murid.
9. Merancang dan melaksana kelas pemulihan dan bimbingan.
10. Memantau supaya sukatan pelajaran dilaksanakan dengan sempurna.
11. Merancang kursus dan pendedahan kepada guru mengenai perkara baru dalam pendidikan.
12. Menyebar bahan-bahan bacaan dan maklumat mengenai perkara baru dalam pendidikan.
13. Menganalisis keputusan peperiksaan dalaman dan merangka program jangka pendek dan panjang bagi mengatasi

kelemahan.
14. Mengkaji dan menilai buku rujukan untuk menentukan kesesuaian kepada murid.
15. Berusaha untuk memperbanyakkan Bahan Bantu Mengajar.
16. Memberi panduan kepada guru-guru baru dan guru mata pelajaran.
17. Menggalakkan guru-guru mengintegrasikan ICT dalam PdP.
18. Menggalakkan guru menjalankan kajian tindakan.

102

JAWATANKUASA PENGURUSAN UNIT HEM PPKI 2021

Pengerusi Pn Zarinah bt Md Hassan Pengetua

Timbalan Pengerusi Pn Siti Sakinatun bt Mohd Shahid PK HEM
Naib Pengerusi Pn Rasidah bt Ismail PK PPKI
Setiausaha Pn Norhini bt Abu Hassan Pendaftaran Murid/Perpaduan
Penolong Setiausaha Pn Fadilah bt Mohd Yasin
AJK Pn Noraziah bt Abd [email protected] APDM Kehadiran
En Azharuddin bin Ahmid Mussola/Kerosakan/keselamatan
Pn Norhini bt Abu Hassan Jamuan Hari raya/ Hari Lahir/ akhir
tahun/ Kemerdekaan
En Nik Kamaruddin bin Joni 3K
Pn Siti Fauziah bt Othman SPBT
Pn Aliana bt Alias Bimbingan dan Kaunseling
Pn Zanariyah bt Sugiman Pengawas/ Disiplin
Pn Fadilah bt Mohd Yasin EMK
Pn Hamimi bt Hamid Kebajikan murid/ Takaful
En Izhar bin Mokhtar Orentasi/Disiplin/ Musolla
En Mohd Hajazy bin Abdul Ghani Kantin

SENARAI TUGAS

1. Melibatkan guru-guru dalam meningkatkan sahsiah murid sekolah dengan memberi fikiran dan pandangan melalui
perbincangan dalam menggubal peraturan-peraturan sekolah dan jika perlu mengkaji semula dari masa ke masa.

2. Mengurus hal ehwal murid yang memerlukan bantuan khusus disebabkan kemiskinan, kemalangan, kecemasan ,
mengalami bencana, kematian, memerlukan rawatan berterusan dan ancaman keselamatan.

3. Membincangkan masalah kebajikan murid dengan tujuan untuk membimbing dan membantu dalam menangani
masalah tersebut.

4. Menimbang dan menerima pandangan dari murid, guru serta ibubapa mengenai hal-hal yang berkaitan dalam
disiplin, keselamatan dan kebajikan murid sekolah.

5. Memberi bimbingan dan panduan dalam hal perlantikan pemimpin-pemimpin murid sekolah

JAWATANKUASA PENGURUSAN UNIT KOKURIKULUM PPKI 2021

Pengerusi Pn Zarinah bt Md Hassan Pengetua
Timbalan Pengerusi Pn Norwana bt Abd Wahab PK Kokurikulum
PK PPKI
Naib Pengerusi Pn Rasidah bt Ismail
Karnival Pendidikan Khas
Setiausaha En Azharuddin b Ahmid Pembelajaran Luar Bilik Darjah/Lawatan
Penolong Setiausaha Pn Noraziah bt Abdul [email protected] MSSD/MSSN/Kebangsaan
AJK Pn Siti Fauziah bt Othman Karnival Nasyid
Pn Noraziah bt Abdul [email protected] MTQ
En Azharuddin bin Ahmid Karnival Permainan
Sukan sekolah/ Road run
En Izhar bin Mokhtar Sambutan Hari Autisme/DS/OKU
Pn Fadilah bt Mohd Yasin Koperasi Sekolah
Pn Zanariyah bt Sugiman Majalah Sekolah
Festival Kesenian Khat
En Nik Kamarudin bin Joni

Pn Hamimi bt Hamid

Pn Norhini bt Abu Hassan

Pn Aliana bt Alias

En Mohd Hajazy bin Abdul Ghani

103

AJK Kelab Kebudayaan dan AJK Kelab Petanque dan AJK Badan Uniform
Kesenian Permainan Dalaman Pengakap

En Azharuddin bin Ahmid (K) Pn Zanariyah bt Sugiman (K) En Izhar bin Mokhtar (K)
En Izhar bin Mokhtar Pn Noraziah bt Abd Malik @Malek Pn Aliana bt Alias
En Mohd Hajazy bin Abdul Ghani Pn Fadilah bt Mohd Yasin Pn Zanariyah bt Sugiman
Pn Norhini bt Abu Hassan En Nik Kamarudin bin Joni Pn Siti Fauziah bt Othman
Pn Hamimi bt Hamid Pn Aliana bt Alias Pn Hamimi bt Hamid
Pn Siti Fauziah bt Othman Pn Noradhana bt Amdan Pn Fadilah bt Mohd Yasin
Pn Raihana bt Rabion Pn Rosenainey bt Abdul Halim En Nik Kamarudin bin Joni
Pn Nur Fitri bt Abd Karim En Azharuddin bin Ahmid
Pn Norhini bt Abu Hassan
Pn Noraziah bt Abdul
[email protected]
Pn Jurina bt Md Aris
En Mohd Hajazy bin Abdul Ghani

Rumah Biru RUMAH SUKAN
En Izhar bin Mokhtar
Pn Noraziah bt Abd [email protected]k Rumah Kuning
En Nik Kamarudin bin Joni Pn Norhini bt Abu Hassan
Pn Jurina bt Md Aris Pn Fadilah bt Mohd Yasin
Rumah Hijau Pn Siti Fauziah bt Othman
Pn Zanariyah bt Sugiman Pn Raihana bt Rabion
Pn Hamimi bt Hamid Rumah Merah
Pn Nor Adhana bt Amdan En Azharuddin Bin Ahmid
Pn Rosenainey bt Abdul Halim Pn Aliana bt Alias
Pn Nur Fitri bt Abdul Karim
En Mohd Hajazy bin Abdul Ghani

SENARAI TUGAS

1. Merancang aktiviti kokurikulum sekolah.
2. Menentukan peraturan kokurikulum sekolah.
3. Menentukan takwim dan jadual aktiviti.
4. Memastikan penglibatan murid secara menyeluruh.
5. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum peringkat daerah, negeri dan kebangsaan.
6. Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual kokurikulum.
7. Menjalankan aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan.
8. Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukan kewangan yang akan digunakan.
9. Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan murid yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam

bidang masing-masing

104

SENARAI NAMA GURU KELAS PPKI 2021

BIL NAMA GURU NAMA KELAS BIL MURID

1 En Nik Kamarudin bin Joni 5 Adil 7 orang
2 Pn Noraziah bt Abd [email protected] 4 Bijak 7 orang
3 Pn Fadilah bt Mohd Yasin 3 Aman 5 orang
4 En Izhar bin Mokhtar 2 Bestari 8 orang
5 Pn Aliana bt Alias Cekal 7 orang
6 Pn Zanariyah bt Sugiman Dedikasi 6 orang
7 Pn Hamimi bt Hamid 1 Arif 7 orang
8 Pn Norhini bt Abu Hassan Efektif 1 orang
48 orang
Jumlah

PENYELARAS BILIK-BILIK KHAS PPKI

BIL BILIK KHAS GURU BERTANGGUNGJAWAB

1. Pejabat PPKI Pn Rasidah bt Ismail
2. Bilik Mesyuarat/ Bilik Guru Pn Zanariyah bt Sugiman
3. Pusat Sumber PPKI Pn Fadilah bt Mohd Yasin
4. Bilik Pengakap Pn Izhar bin Mokhtar
5. Bengkel Masakan Pn Norhini bt Abu Hassan
6. Bilik BOSS/ Bilik Masak Pn Siti Fauziah bt Othman
7. Bilik Pengurusan Diri Pn Aliana bt Alias
8. Bengkel Pertanian En Nik Kamarudin bin Joni
9. Stor Sukan En Azharuddin bin Ahmid
10. Bilik Segar P Pn Hamimi bt Hamid
11. Bilil Segar L En Mohd Hajazy bin Abdul Ghani
12. Bengkel Jahitan Pn Noraziah bt Abd [email protected]

JAWATANKUASA TUGAS-TUGAS KHAS

1. SETIAUSAHA BKPK PPKI 2021 : PN. HAMIMI BT HAMID
PN. NORAZIAH BT ABDUL MALIK @MALEK
2. BENDAHARI BKPK PPKI 2021 : EN. NIK KAMARUDIN BIN JONI
PN. HAMIMI BT HAMID
3. AJK KELAB GURU 2021 :

4. AJK PIBG SMKDABB 2021/2022 :

105

SENARAI TUGAS PEMBANTU PENGURUSAN MURID

BIL NAMA KELAS BILIK KHAS TUGAS KHAS

1. 1 Arif Bilik Pengakap 1. Pengurusan aset
Pn Jurina bt Md Aris 3 Aman Bilik masak 2. Fotostat
Inklusif 3. Buku Bertugas bulanan
4. Kebersihan dan keceriaan bilik khas
2. 5. PPM Bertugas Mingguan

Pn Raihana bt Rabion 5 Adil Bengkel Masakan 1. Surat menyurat/buku komunikasi
2. Borang semakan latihan murid
2 Bestari Stor sukan 3. Kebersihan dan keceriaan bilik khas
4. PPM Bertugas Mingguan
Inklusif 5. Bahan MMI

3. 4 Bijak Pusat Sumber 1. Surat keluar/masuk
Pn Noradhana bt Inklusif Bengkel Jahitan 2. Buku jadual guru ganti/jadual waktu
Amdan Bilik Segar (L) 3. Kebersihan dan keceriaan bilik khas
4. PPM Bertugas Mingguan
4. Bilik BBB 5. Buletin PPKI
Pn Nur Fitri bt Abdul Cekal Bilik Pengurusan Diri
Karim Bilik BOSS 1. Pendaftaran murid/ Dokumen lawatan
Inklusif Bengkel pertanian 2. Fail maklumat Murid/Guru
3. Kebersihan dan keceriaan bilik khas
5. Dedikasi Bilik Pejabat 4. Penilaian prestasi murid
Pn Rosenainey bt Inklusif Bilik Guru/ Mesyuarat 5. PPM Bertugas Mingguan
Abdul Halim Bilik Segar (P)
1.Dokumentasi/ Sijil
2.Fotostat
3.Minit mesyuarat/ Data PPKI
4. Kebersihan dan keceriaan bilik khas
5. PPM Bertugas Mingguan

106

JADUAL TUGASAN PROGRAM AMALAN GURU PENYAYANG TAHUN 2021

HARI BIL NAMA CATATAN
ISNIN 1 PN. ALINA BT. AHMAD GBKSM
2 PN. NORWANA BT. ABD WAHAB PK KOKURIKULUM
3 GURU BERTUGAS MINGGUAN RUJUK BUKU PENGURUSAN

SELASA 1 PN. RASIDAH BT. ISMAIL PK PPKI
2 PN. NORAZLINDA BT. ABDULLAH GKMP TEKNIK/VOKASIONAL
3 GURU BERTUGAS MINGGUAN RUJUK BUKU PENGURUSAN

RABU 1 PN. HJH. ROSLINAH BT. PK PENTADBIRAN
AB RAHMAN
GKMP KEMANUSIAAN
2 PN. HALIMAH BT. RAJAEE RUJUK BUKU PENGURUSAN

3 GURU BERTUGAS MINGGUAN

1 PN. HJH. ZARINAH BT. MD HASSAN PENGETUA

KHAMIS 2 PN. ADLIN PREMLA A/P GKMP SAINS/ MATH
VINCENT RAMESH RUJUK BUKU PENGURUSAN

3 GURU BERTUGAS MINGGUAN

1 PN. HJH. SITI SAKINATUN BT. PK HEM
MOHD SHAHID
GKMP BAHASA
JUMAAT 2 PN. HJH. RASHIDAH BT. AB LATIB GBKSM
3 PN. ALINA BT. AHMAD RUJUK BUKU PENGURUSAN

4 GURU BERTUGAS MINGGUAN

*ANALISA AKAN DILAKUKAN SETIAP MINGGU PADA HARI JUMAAT

107

108

PANDUAN AM UNTUK GURU

1. ARAHAN AM
1.1. Selaku pegawai kerajaan guru adalah tertakluk kepada segala arahan yang terdapat dalam Perintah Am
Kerajaan.
Oleh itu semua guru dikehendaki membaca, memahami dan juga mematuhi Perintah Am tersebut.
1.2. Guru dan staf sokongan sekolah dinasihatkan supaya membaca, memahami dan boleh mentafsirkan dengan
tepat akan kandungan Perintah Am dan Arahan Perkhidmatan lain.
1.3. Guru hendaklah menghayati tatasusila profesion keguruan dan menjunjungnya sebagai satu profesion dan
bukan sebagai satu pekerjaan / mata pencarian semata-mata.
1.4. Semua guru dan staf sokongan hendaklah mengamalkan dan menghayati prinsip-prinsip Perkhidmatan
Cemerlang.
1.5. Guru hendaklah mengamal dan menghayati Falsafah dan Matlamat Pendidikan Kebangsaan.
1.6. Meletakkan kepentingan murid dan sekolah lebih daripada kepentingan diri dalam menjalankan tugas.
1.7. Bertanggungjawab menjaga dan menjamin keselamatan murid ketika berada di sekolah dan menjaga harta
benda sekolah.
1.8. Sentiasa mengamalkan kepimpinan yang berkesan dan dinamik serta cekap menjalankan tugas.

2. KEDATANGAN
2.1. Jadual waktu belajar mesti dipatuhi seperti ditetapkan oleh pihak sekolah.
2.2. Guru dikehendaki berada di dalam kawasan sekolah sebelum atau pada 7.25 pagi dan waktu balik dari sekolah
pada 1.40 tengah hari. Guru perlu mengetik kad kehadiran pada waktu hadir dan balik . Waktu hadir guru
sesi petang sebelum 12.30 tengah hari dan kelas pdp akan bermula 12.40-6.30 petang.
2.3. Guru yang tidak dapat hadir atau terpaksa datang lewat hendaklah memberikan kenyataan dan sebab-sebab
yang wajarnya. Guru mesti memberitahu pihak sekolah secepat mungkin.
2.4. Semua urusan peribadi guru hendaklah dibuat di luar waktu sekolah kecuali dalam keadaan kecemasan.

3. KELUAR SEKOLAH PADA WAKTU MENGAJAR
3.1. Guru tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah dalam masa waktu mengajar kecuali jika ada sesuatu
perkara yang tidak dapat dielakkan atau arahan dari Jabatan Pendidikan / Pejabat Pendidikan Daerah dengan
syarat mendapat kebenaran daripada Pengetua / Penolong Kanan.
3.2. Guru dikehendaki melengkapkan Buku Rekod keluar. Dapatkan tandatangan Pengetua / Penolong Kanan
sebelum keluar.
3.3. Sebelum meninggalkan sekolah guru diminta meninggalkan kerja bertulis untuk murid melalui SU guru
ganti.

4. CUTI

4.1. Cuti Rehat / Cuti Penggal

Mengikut Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran KP (PP)0046.SJ/A/(30) bertarikh 24 Disember, 1993, guru
berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah untuk menggantikan cuti rehat. Tetapi guru boleh dipanggil
bertugas oleh Pengetua tidak melebihi sepertiga daripada jumlah cuti sesuatu tahun untuk menjalankan tugas-
tugas seharian daripada tugas mengajar.

4.2. Cuti Sakit

4.2.1. Sijil sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta yang melebihi dua hari berturut-turut hendaklah
disahkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan.

4.2.2. Cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak boleh melebihi 14 hari dalam setahun.
4.2.3. Cuti sakit yang melebihi 90 hari setahun sama ada berterusan atau putus-putus akan dilaporkan ke

Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan untuk menentukan pembayaran gaji.
4.2.4. Surat Cuti Sakit (MC) hendaklah diserahkan kepada Penolong Kanan / Pengetua untuk pengesahan

dan seterusnya diserahkan ke pejabat.

4.3. Cuti Tanpa Gaji

4.3.1. Mengikut Perintah Am Bab C Cuti Tanpa Gaji boleh dipohon di atas sebab-sebab persendirian yang
mustahak.

4.3.2. Cuti Tanpa Gaji daripada kakitangan bukan guru hanya boleh diberi selepas habis semua cuti
rehatnya.

4.3.3. Kelayakan Cuti Tanpa Gaji ialah 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun perkhidmatan tetapi tidak
melebihi 180 hari.

4.3.4. Cuti Tanpa Gaji untuk tujuan keluar negeri hanya boleh diambil sekali dalam masa 4 tahun.

109

4.3.5. Kelulusan Cuti Tanpa Gaji yang tidak melebihi 14 hari setahun adalah diluluskan oleh Pengarah
Pendidikan Negeri. Cuti yang melebihi 15 hari diluluskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.
Borang permohonan hendaklah dihantar ke Jabatan Pendidikan Negeri 10 minggu sebelum tarikh
mula bercuti.

4.4. Cuti Rehat Khas

4.4.1. Cuti Rehat Khas ialah cuti bergaji penuh untuk guru sahaja.
4.4.2. Cuti ini boleh diluluskan oleh Pengetua hanya atas sebab-sebab kecemasan dan upacara agama bagi

tempoh tujuh hari dalam setahun.

4.5. Cuti Keluar Negara

4.5.1. Semua guru yang hendak bercuti ke luar negara mesti mendapat kelulusan dari Jabatan. Sila isi
borang permohonan yang ada di pejabat selewat-lewatnya 4 minggu sebelum tarikh bercuti.

4.6. Cuti Umrah

4.6.1 Cuti umrah maksimum tujuh{7) hari bertujuan menunaikan ibadah umrah di tanah suci Mekah dan
menziarahi Madinah. Diberikan sekali sepanjang perkhidmatan (one -off).Tarikh kuat kuasa 1 Januari
2018 mengikut surat Pekelilinga Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2017.

5. PAKAIAN
5.1. Guru hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion keguruan dan masyarakat timur.
5.2. Pakaian berbentuk seluar dan baju tanpa lengan tidak dibenarkan bagi guru perempuan.
5.3. Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan rambut dan panjang rambut yang sesuai.
5.4. Guru yang mengajar Pendidikan Jasmani dikehendaki memakai pakaian yang sesuai.

5.4.1. Guru perempuan – seluar trek / panjang yang sesuai, kemeja T, kemeja sukan, baju trek, kasut sukan
atau getah tanpa tumit.

6. PERHUBUNGAN SESAMA GURU
6.1. Guru sewajarnya memupuk hubungan peribadi dan profesion yang baik dan sihat sesama guru dan sentiasa
dapat mengawal tutur kata mereka. Juga diharapkan akan dapat mewujudkan perasaan kekitaan.
6.2. Guru tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksa pandangan / fahaman / pendapat / kepercayaan kepada
guru ataupun pelajar atau staf sokongan sekolah yang lain.
6.3. Perhubungan yang berbentuk kumpulan yang berdasarkan kepada kaum, status sosial, sosio ekonomi,
kelulusan dan sebagainya adalah tidak dibenarkan sama sekali wujud di sekolah.

7. BILIK GURU
7.1. Kebersihan dan keselamatan bilik guru adalah menjadi tanggungjawab semua guru. Ini termasuk
keselamatan harta benda di dalam bilik guru.
7.2. Guru hendaklah berada di bilik guru semasa tidak mengajar di kelas. Masa ini hendaklah dianggap sebagai
‘non-teaching period’ dan bukannya ‘free period’. Oleh itu guru hendaklah menggunakan masa tersebut di
bilik guru untuk perkara-perkara berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran sahaja.
7.3. Guru tidak digalakkan membenarkan pelajar berada di bilik guru.
7.4. Guru yang berada di bilik guru hendaklah sama-sama bertanggungjawab memastikan suasana yang sesuai
dan tidak mengganggu ketenteraman mana-mana pihak.

8. PERJAWATAN DAN PENGAJARAN
8.1. Jikalau guru menghadapi sebarang masalah dalam bidang perjawatan, mereka boleh berurusan dengan Ketua
Pembantu Tadbir atau Pengetua.
8.2. Guru yang menghadapi masalah di bidang pengajaran bolehlah berurusan dengan Ketua Panitia, Guru Kanan
atau Penolong Kanan.

9. TUGAS
9.1. Guru akan diberi tugas-tugas berbentuk kurikulum, kokurikulum dan pentadbiran. Mereka mesti
melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan dedikasi, cekap dan bertanggungjawab.
9.2. Apabila diarahkan untuk melaksanakan sesuatu tugas / arahan misalnya menghadiri mesyuarat, pergi ke
Jabatan Pendidikan atau sekolah lain, guru hendaklah mengambil tindakan sendiri. Guru yang ditugaskan
tidak boleh mengarahkan guru lain melaksanakannya tanpa pengetahuan Pengetua. Jika tugas itu terpaksa
dijalankan oleh pihak lain atas persetujuan sesama sendiri, maka ia mesti sampai ke pengetahuan Pengetua.

110

9.3. Semua guru yang menghadiri aktiviti seperti mesyuarat, ceramah, bengkel yang dikelola oleh pihak luar
hendaklah menyediakan MINIT CURAI dan diserahkan kepada Pengetua / Penolong Kanan / Penolong
Kanan HEM / Penolong Kanan Kokurikulum ( yang berkenaan ), dan satu salinan difailkan di pejabat.

10. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (Fail)
10.1. Setiap guru akan diberi sebuah Fail Rekod Mengajar dan bertanggungjawab terhadap keselamatan Fail
tersebut. Semua butiran hendaklah disempurnakan dengan teliti, kemas dan lengkap. Fail ini hendaklah
diserahkan ke pejabat pada hari Jumaat untuk disemak dan ditandatangani oleh Pengetua / Penolong Kanan
/ GKMP.
10.2. Jika seseorang guru bercuti, buku tersebut hendaklah diserahkan kepada Penolong Kanan.
10.3. Fail tebal Rekod Mengajar hendaklah diserahkan ke pejabat pada hari terakhir tahun persekolahan.

11. JADUAL WAKTU
11.1. Guru tingkatan hendaklah menyediakan satu salinan jadual waktu untuk dipamerkan dalam kelas sendiri.
11.2. Guru perlu menunjukkan jadual terkini dalam Buku Rekod Mengajar masing-masing.
11.3. Guru tidak dibenarkan mengubah jadual waktu yang telah ditetapkan tanpa kebenaran.

12. PELAWAT
12.1. Sekiranya anda melihat / berjumpa seseorang yang tidak dikenali sila tanya siapa dan hulurkan bantuan.
Arahkan / iringi mereka ke pejabat.
12.2. Semua pelawat diwajibkan melapor di pondok pengawal. Semua pelawat diperlukan memakai tag “
PELAWAT ” yang boleh diperolehi di pondok pengawal keselamatan.
12.3. Semua pelawat DIMESTIKAN berjumpa dengan Pengetua / Penolong Kanan terlebih dahulu. Guru tidak
dibenarkan berbincang dengan wakil-wakil firma atau penjual-penjual kecuali dengan kebenaran Pengetua
atau wakilnya.

13. PESANAN PESANAN PEMBELIAN BARANG
13.1. Guru yang hendak membeli barang mesti memohon kebenaran dengan menggunakan Nota Minta diperolehi
di pejabat.
13.2. Borang itu mesti mendapat pengesahan daripada Ketua Panitia / Guru Kanan / Penolong Kanan sebelum
diluluskan oleh Pengetua.
13.3. Semua pesanan mesti dibuat melalui Borang Pesanan .
13.4. Segala invois mesti ditandatangani oleh guru yang menerima dan direkodkan dalam buku stok dengan kemas
dan perlu di simpan dalam fail panitia atau guru PSS dan Media.

14. KEGIATAN KOKURIKULUM
14.1. Semua guru akan ditugaskan menjadi penasihat kegiatan kokurikulum. Tugas ini hendaklah dijalankan
dengan cekap dan mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan.

15. PERHIMPUNAN
15.1. Semua guru dikehendaki menghadiri perhimpunan sekolah pada masa-masa dan hari-hari yang ditetapkan.
15.2. Guru lelaki hendaklah memakai tali leher dan baju kemeja berlengan panjang.
15.3. Guru akan bersama-sama murid menyanyikan Lagu Negaraku, Lagu Negeri,Lagu Sekolah dan Lagu
Patriotik.

16. MESYUARAT GURU
16.1. Dari masa ke masa Pengetua akan memanggil mesyuarat guru. Kedatangan semua guru ke mesyuarat ini
adalah diwajibkan.
16.2. Guru diwajibkan menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh GKMP / Ketua Penitia.
16.3. Surat tunjuk sebab perlu diberikan kepada Pengetua/ Penolong Kanan sekiranya guru tidak dapat
menghadirkan diri sebelum mesyuarat dijalankan.

17. BUKU STOK / ASET
17.1. Guru kanan atau ketua panitia bertanggungjawab menguruskan buku stok / inventori dan memastikan
maklumat dalam buku stok adalah tepat, lengkap dan sentiasa dikemaskini. Buku ini akan disemak dari masa
ke masa oleh Pegawa Pemeriksa/ Lembaga Pemeriksa / Pengetua / Penolong Kanan.

18. TANDA NAMA
18.1. Semua guru hendaklah memakai tanda nama pada hari persekolahan, majlis rasmi di sekolah / di luar sekolah.

111

19. TELEFON
19.1. Penggunaan telefon hanyalah untuk urusan rasmi sahaja. Guru hendaklah menggunakan telefon
awam/kepunyaan sendiri atas urusan peribadi.

20. KUNCI
20.1. Semua kunci mesti disimpan di pejabat.

20.2. Kalau ada guru yang hendak menyimpan kunci bilik-bilik tertentu, dia mestilah mendapat kebenaran dari
Pengetua. Guru tersebut bertanggungjawab terhadap bilik tersebut sepenuhnya.

21. ACARA ATAU MAJLIS SEKOLAH
21.1. Semua guru dikehendaki hadir dalam semua majlis atau acara rasmi sekolah.

SENARAI TUGAS PENYELARAS TINGKATAN

Penyelaras Tingkatan adalah dianggap sebagai wakil, menyelaras dan menasihat guru-guru kelas di tingkatan tertentu. Segala
perkara yang berkaitan dengan tingkatan secara keseluruhan adalah diuruskan oleh Penyelaras Tingkatan dengan bantuan guru-
guru kelas.

1. Hubungan dengan guru kelas
a. Mengadakan hubungan yang erat dengan guru-guru kelas.
b. Mesyuarat bulanan hendaklah diadakan supaya segala perkara yang berkaitan dengan tingkatan dapat
dibincang dan diselesaikan.

2. Penyelarasan perkara-perkara yang secara keseluruhan berkaitan dengan tingkatan.
Memastikan guru-guru kelas melaksanakan perkara-perkara berikut dengan sempurna :
a. Pentadbiran dan pendaftaran
b. Kewangan dan perkeranian
c. Penyeliaan Kelas
d. Pengurusan Peperiksaan & Laporan Adab Belajar

3. Tugas-tugas lain
a. Pendaftaran murid baru ke dalam buku Pendaftaran Masuk Sekolah
b. Menyemak Kedatangan Murid pada tiap-tiap bulan setelah dicetak Analisa kehadiran oleh guru kelas
c. Merancang aktiviti selepas PT 3 bagi Penyelaras Tingkatan.

SENARAI TUGAS GURU KELAS

1. Pendaftaran dan Pengurusan Murid
a. Mendaftar murid dalam Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM)
b. Melengkapkan Buku Pendaftaran Sekolah.
c. Menghubungi ibu bapa/penjaga murid (melalui PK HEM) sekiranya murid tidak hadir tiga hari berturut-
turut tanpa sebab.

2. Kewangan dan Perkeranian
a. Mengutip slip bank bagi bayaran sekolah dan menyerahkan kepada Ketua Pembantu Tadbir / Kerani
Kewangan dengan segera.
b. Mengutip sumbangan PIBG, Majalah dan bayaran Koperasi.
c. Menyimpan rekod kutipan bayaran serta mengeluarkan resit.
d. Merekod maklumat mengenai pemegang biasiswa, bantuan kewangan dan lain-lain.
e. Mengurus dan menyimpan rekod buku SPBT dan memastikan murid mematuhi peraturan berkaitan SPBT.

3. Penyeliaan Kelas
a. Bertanggungjawab pada setiap masa terhadap kelasnya :-
i. Disiplin Murid
ii. Pakaian Murid
iii. Kebersihan dan keceriaan kelas
iv. Perlantikan AJK Kelas

112

b. Menentukan perkara-perkara berada terdapat pada Papan Kenyataan Kelas : Jadual Waktu Kelas, Falsafah
Pendidikan Kebangsaan, Visi dan Misi Sekolah.

c. Menanam semangat kepimpinan, perpaduan, kekitaan dan akhlak yang baik kepada murid-murid.
d. Menjaga dan mengawasi fizikal kelas, perabot dan komputer serta melapor kerosakan kepada pihak

pentadbiran.

4. Pengurusan Peperiksaan
a. Melengkapkan Keputusan Peperiksaan dan Laporan Adab Belajar.
b. Memastikan Keputusan Slip Peperiksaan dan Laporan Adab Belajar dihantar kepada ibu bapa.

SENARAI TUGAS GURU BERTUGAS MINGGUAN

1. Kehadiran
a. Berada di sekolah dari jam 7.15 pagi hingga 2.00 petang untuk sesi pagi, dan 12:30 hingga 6.40 petang
b. Guru yang terpaksa menghadiri kursus / menjalankan tugas rasmi di luar sekolah / cuti bersalin / cuti sakit
pada hari beliau dijadualkan bertugas perlu memaklumkan hal tersebut dengan segera kepada Penolong
Kanan.
c. Guru Bertugas tidak boleh berkongsi hari bertugas dengan guru lain atau keluar dari kawasan sekolah untuk
urusan peribadi.
d. Laporan guru bertugas mesti dibuat dan ditandatangani oleh Pengetu/ Penolong Kanan.

2. Perhimpunan
a. Memastikan murid berbaris dengan teratur dan kemas.
b. Memastikan peralatan P.A berfungsi .
c. Memberi ucapan ringkas yang menyentuh hal disiplin, kebersihan, motivasi atau aktiviti murid.
d. Memastikan murid beredar ke kelas dengan teratur, cepat dan senyap sebelum 7.30 pagi.

3. Kebersihan , Kesihatan dan Kebajikan Murid
a. Memeriksa kelas dan memberi markah kebersihan , kekemasan dan keceriaan kelas. Serahkan markah
kebersihan kelas kepada Penolong Kanan (HEM).
b. Mengawasi kebersihan bilik-bilik darjah, kantin, tandas, bengkel dan kawasan sekolah dan surau.
Sekiranya kurang memuaskan, sila ambil tindakan sewajarnya.
c. Mengurus rawatan murid yang sakit atau menghantar mereka ke hospital/klinik.

4. Laporan
a. Meronda dan mengawas kelas-kelas tambahan dan persediaan petang supaya tidak bising, berjalan lancar
dan teratur.
b. Membuat laporan dalam Buku Laporan Guru Bertugas tentang :-
i. Kebersihan Persekitaran Sekolah
ii. Keadaan Disiplin
iii. Kerosakan
iv. Keselamatan
v. Kehadiran Guru dan Murid
vi. Peristiwa / Aktiviti
c. Guru Bertugas mingguan dikehendaki mencatat butir ucapan Pengetua semasa Perhimpunan Mingguan
(Isnin) dan Mesyuarat Penyelarasan (Rabu) dalam buku laporan.
d. Buku Laporan Guru Bertugas perlu dihantar ke Bilik Pengetua setiap hari.

5. Tugas-tugas Lain
a. Sebelum meninggalkan sekolah, guru bertugas dikehendaki membuat pemeriksaan untuk memastikan:-
i. Semua lampu, alat pendingin hawa dan komputer di Bilik Guru telah ditutup
ii. Semua pintu Bilik Guru telah dikunci

113

DASAR UNIT PENILAIAN & PEPERIKSAAN
(TINDAKAN GURU)

PENYEDIAAN SOALAN

• Mengikut Jadual Spesifikasi Item yang terkini dengan penekanan kepada soalan KBAT

• Mesti ditaip (gambar boleh ditampal jika perlu), tersusun & kemas

• Font : TimesNew Roman
➢ bersaiz “12” (peperiksaan)
➢ bersaiz “10-11”(ujian)

Peperiksaan Pertengahan Tahun & Akhir Tahun
➢ Sertakan muka depan kertas peperiksaan mengikut standart peperiksaan SPM @ PT3
➢ satu kolum atau dua kolum mengikut subjek

• Ujian bulanan – tidak perlu muka depan cuma sertakan:
➢ Nama Sekolah
➢ Nama Ujian
➢ Nama Subjek
➢ Tingkatan
➢ Masa

• Kertas soalan
➢ Tanda tangan ketua panitia dan ketua bidang.
➢ Dihantar ke pejabat selewat-lewatnya dua minggu lebih awal
➢ Dihantar ke bilik SUP selewat-lewatnya 2 hari sebelum tarikh ujian/peperiksaan
➢ Mengikut bilangan daftar kelas dan tambahan 1 naskhah untuk rujukan guru pengawas.
➢ Ujian bulanan, guru-guru digalakkan untuk membalut kertas soalan
➢ Peperiksaan Pertengahan Tahun dan Pep. Akhir Tahun mesti dibalut dengan plastik yang disediakan.
➢ Isi borang maklumat kertas soalan dengan lengkap –kertas berwarna biru (tertakluk kepada perubahan)
➢ Isikan maklumat penghantaran kertas soalan diborang penggubal soalan SPSK 05/1
➢ Kertas Lukisan kosong Pendidikan Seni mesti dicop dengan cop sekolah dan ditandatangani oleh guru

penyedia soalan
➢ Kertas OMR dan kertas kajang disediakan oleh unit peperiksaan untuk untuk peperiksaan sahaja
➢ Kertas kajang (foolscap) tidak disediakan oleh unit peperiksaan untuk ujian, gerak gempur dan pecutan akhir

• Jadual Peperiksaan/Ujian
➢ Dikeluarkan sebulan dan selewat-lewatnya tiga minggu sebelum peperiksaan/ujian
➢ Guru tingkatan mengedarkan kepada ketua kelas dan ditampalkan di kelas.

• Kedudukan Pelajar
➢ Disusun mengikut Susunan Ejaan Nama dalam register (mengikut susunan U lembaga peperiksaan) pada

masa terakhir sehari sebelum ujian/peperiksaan
➢ Unit peperiksaan akan menyediakan pelan kedudukan meja dan guru tingkatan dikehendaki mengisi nama

pelajar di pelan tersebut untuk rujukan semua guru mata pelajaran
➢ Laci meja pelajar menghadap papan putih
➢ Meja Guru mesti diletakkan di bahagian belakang kelas.
➢ Kekurangan kerusi & meja- rujuk Guru Aset

SEMASA UJIAN/PEPERIKSAAN

• Catatkan nama pada borang pengambilan kertas soalan SPSK PK 05/4 di Bilik Peperiksaan –
• Lengkapkan borang maklumat peperiksaan semasa mengawas ujian/peperiksaan.
• Pelajar tidak dibenarkan mengambil kertas soalan atau pun menghantar skrip jawapan.
• Pastikan beg pelajar hendaklah diletakkan di belakang kelas semasa peperiksaan/ujian berlangsung.
• Pengawasan

➢ Dilakukan dengan penuh tanggungjawab.
➢ Tidak boleh meninggalkan kelas sewaktu peperiksaan berjalan sehingga guru waktu subjek berikutnya masuk

ke kelas.

114

➢ Jika berlaku kesulitan semasa pertukaran waktu, sila hubungi SUP bertugas (No tel SUPbertugas akan dituliskan
pada Papan Notis Bilik Peperiksaan)

• Tindakan Sekiranya Pelajar Meniru
➢ Guru pengawas peperiksaan memberi amaran dan isi borang salah laku akademik untuk rekod (laporan kesalahan
dalam borang aduan UPSM)
➢ Serahkan borang pada unit UPSM untuk siasatan. Maklumkan pada guru mata
pelajaran/ guru tingkatan.
➢ Jika didapati bersalah tuliskan markah ‘0’ pada skrip dan isikan markah ‘1’ pada SAPS kepada kedua-dua pelajar
(meniru & ditiru) 05

SELEPAS UJIAN/PEPERIKSAAN

• Guru waktu terakhir peperiksaan mesti mengumpulkan kertas soalan dan kertas
jawapan pelajar.

•Pada hari yang sama, letakkan skrip jawapan pelajar di rak penyerahan kertas jawapan dan isi borang penyerahan
kertas jawapan SPSK PK 05/
➢ Skema jawapan – diedarkan selepas ujian/peperiksaan tamat.

• Patuhi tarikh menyiapkan pemeriksaan skrip jawapan .
➢ skrip jawapan yang telah disemak mesti dipulangkan kepada pelajar untuk dipantau oleh penjaga.
➢ Perbincangan jawapan & proses pembetulan jawapan mesti dilaksanakan.

• Patuhi tarikh akhir pengisisan markah ke dalam Sistem SAPS
➢ Ruangan markah mesti isi dengan betul & tepat
➢ Tidak Hadir-‘TH’
➢ Markah 0, masukkan sebagai 1

• Jika guru mata pelajaran tiada di sekolah, ketua panitia bertanggungjawab :
➢ Mengagihkan skrip jawapan kepada guru lain untuk disemak
➢ Memasukkan markah ke dalam SAPS.
➢ Lengkapkan Headcount dan laksanakan tindakan susulan.

PENENTUAN KEDUDUKAN PELAJAR DI DALAM KELAS & TINGKATAN

➢ Gagal/Lulus
➢ GPMP (Gred Purata Mata Pelajaran)
➢ Peratus

TATACARA MENGAMBIL PEPERIKSAAN / UJIAN PENANGGUHAN BAGI MURID YANG
TERLIBAT DENGAN PROGRAM & AKTIVITI SEKOLAH/PPD/JPNS/KPM SAHAJA

• Guru pengiring/ guru penasihat - senaraikan Nama Murid & subjek yang terlibat dan menyerahkannya kepada
Setiausaha Peperiksaan Dalaman.

• Guru Mata Pelajaran
➢ sediakan kertas soalan dan serahkan kepada SUPD.
➢ tidak boleh membenarkan pelajar yang tidak memenuhi syarat
mengambil ujian/peperiksaan semula menduduki ujian .

• Pelajar akan menduduki peperiksaan / ujian di bilik khas (bilik mesyuarat pejabat) mengikut jadual khas yang
disediakan oleh SUPD

• SUPD yang bertugas akan mengumpulkan kertas jawapan dan mengedarkan kepada guru mata pelajaran yang terlibat
• Murid yang cuti sakit (MC) atau atas masalah peribadi dibenarkan mengambil peperiksaan / ujian tersebut tetapi

markah tidak dimasukkan ke dalam sistem SAPS.

115

DASAR UNIT PENILAIAN & PEPERIKSAAN
(TINDAKAN PELAJAR)

Perkara-perkara berikut mesti dipatuhi oleh para pelajar semasa menduduki Ujian/Peperiksaan:
• Kedudukan Pelajar Semasa Ujian/Peperiksaan

➢ Disusun mengikut Susunan Ejaan Nama dalam register (mengikut susunan U Lembaga Peperiksaan ) pada
masa terakhir sehari sebelum ujian/peperiksaan

➢ Laci meja menghadap papan putih.
➢ Meja guru mesti diletakkan di bahagian belakang kelas

• Alat Tulis & Lain-lain Keperluan

➢ Pen, pensel, kalkulator ,warna, kertas lukisan & lain-lain keperluan yang berkaitan mesti disediakan- tidak
boleh meminjam daripada rakan.

• Peraturan Semasa Ujian/Peperiksaan
➢ Beg diletakkan di belakang kelas semasa peperiksaan berjalan.
➢ Dilarang menukar tempat duduk dan menggangu susunan meja yang telah ditetapkan.
➢ Dilarang menganggu ketenteraman semasa peperiksaan.
➢ Dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang membawa kepada ‘gejala meniru’seperti
a) Memberi pertolongan, mendapatkan pertolongan berhubung dengan orang lain di dalam kelas atau
menggunakan bahasa isyarat untuk tujuan meniru.
b) Menukar kertas soalan/jawapan peperiksaan dengan calon lain.
c) Membawa bersama buku dan nota-nota yang berkaitan mata pelajaran diuji semasa peperiksaan.

• Tindakan Sekiranya Pelajar Meniru
➢ Guru memberi amaran dan mengisi borang salah laku akademik
➢ Borang salah laku akademik akan diserahkan kepada UPSM untuk siasatan
➢ Guru mata pelajaran/ guru tingkatan akan dimaklumkan
➢ Markah ‘0’ kepada pelajar yang meniru dan ditiru jika didapati bersalah

• Peraturan Menduduki Semula Ujian/Peperiksaan
➢ Wakil Sekolah dalam program anjuran Sekolah/PPD/JPN/KPM sahaja
➢ Sijil Sakit/Surat Ibu bapa Penjaga tidak dibenarkan / dibenarkan tetapi markah tidak dikira
➢ Pelajar yang mewakili sekolah mesti memaklumkan kepada Guru Tingkatan (Guru penasihat /guru pengiring
perlu bertindak memaklumkan kepada SUPD )
➢ Unit peperiksaan tidak bertanggungjawab menguruskan peperiksaan ulangan jika guru pengiring tidak memberi
maklumat

TATACARA MENDUDUKI PEPERIKSAAN/UJIAN BAGI KERTAS PEND SENI VISUAL
(TINDAKAN PELAJAR)

1. Para pelajar mesti menyediakan peralatan lengkap bagi keperluan kertas Pendidikan Seni Visual seperti ‘water color’,
bekas pembancuh, berus dsb.

2. Para pelajar mesti mematuhi peraturan peperiksaan sebagaimana mata pelajaran yang lain. Dilarang sama sekali
mencantumkan meja sesama rakan dan pergerakan dari tempat duduk tidak dibenarkan.

3. Para pelajar dilarang sama sekali meminjam peralatan daripada rakan. Jika peralatan yang dibawa tidak mencukupi,
maksimumkan penggunaan peralatan yang ada.

4. Sila bawa kertas surat khabar untuk dijadikan alas meja dan air bagi membancuh warna dan membasuh berus (Cth: air
dalam botol mineral).

5. Semua peralatan yang telah digunakan seperti berus dan bekas pembancuh hendaklah dibalut dengan kertas surat khabar.
Para pelajar tidak dibenarkan keluar untuk membasuh peralatan berkenaan.

6. KP pendidikan seni visual dikehendaki membekalkan bekas air untuk kegunaan pelajar semasa peperiksaan.
7. Kertas lukisan mestilah menggunakan kertas yang dibekalkan oleh pihak sekolah.

116

PENGURUSAN KURIKULUM SMK DATO’ ABU BAKAR BAGINDA

Jawatankuasa Kurikulum Sekolah adalah bertindak sebagai badan akademik tertinggi yang memainkan peranan penting
memastikan pelaksanaan pengurusan kurikulum sekolah berkesan dan berkualiti. Semua bidang / unit dalam
Jawatankuasa Kurikulum Sekolah adalah bertanggungjawab secara langsung mempertingkatkan prestasi akademik
sekolah.

OBJEKTIF
1. Mempertingkatkan pengurusan kurikulum supaya sistematik dan berkesan.
2. Menghayati dan melaksanakan Dasar Kurikulum Sekolah.
3. Mengetahui dan memahami setiap bidang tugas supaya pelaksanaannya menjurus ke arah piawaian kualiti.

DASAR KURIKULUM SEKOLAH
1. Menentukan dan menyelaras segala dasar kurikulum sekolah supaya selari dengan dasar yang ditetapkan oleh JPN/KPM

dan Akta Pendidikan Negeri.
2. Mesyuarat

▪ mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Sekolah minimum 4 kali setahun.
▪ menetapkan jadual mesyuarat panitia minimum 4 kali setahun.
▪ menetapkan sistem fail / format dokumen Jawatankuasa Kurikulum Sekolah dan panitia mata pelajaran.
3. Sukatan / Rancangan Pelajaran
▪ menetapkan dasar penyediaan RPT dan Huraian serta kaedah penyediaan Rekod Persediaan Mengajar.
▪ garis panduan jenis buku/bahan/alat rujukan yang boleh digunakan dlm menyediakan rancangan pengajaran.
4. Jadual Waktu
▪ menetapkan waktu sekolah mengikut KSSM
▪ menetapkan sistem jadual waktu.
▪ menetapkan dasar pengagihan tugas-tugas mengajar dan bilangan waktu mengajar untuk penyediaan jadual waktu
induk dan persendirian.
▪ menetapkan dasar penyediaan jadual waktu ganti dan pengisiannya
5. Pentaksiran Dan Peperiksaan
a ) menetapkan sistem pengurusan pentaksiran dan peperiksaan sekolah yang

berkaitan dengan:
▪ jenisnya (formatif, sumatif, kerja kursus, ujian lisan, PBS, PBD, PEKA, PAFA dan lain-lain)
▪ format (bentuk soalan, masa dan skema jawapan)
▪ syarat lulus
▪ kumpulan sasaran
▪ jadual penentu item ( JSI )
▪ pengawasan
▪ headcount dan GROW
▪ Penjaminan Kualiti 4P PBD
6. Anggaran Perbelanjaan
▪ menetapkan dasar perbelanjaan tahunan dengan wang kerajaan (PCG), SUWA dan lain-lain bagi setiap panitia
/unit. Pengisian nota minta dan sebut harga sebelum membuat pembelian.
▪ menentukan dasar perolehan, penggunaan, penyelenggaraan, hapus kira peralatan dan kemudahan prasarana.
7. Pemantauan
a.) menentukan dasar dan sistem pemantauan yang berkesan
▪ pengurusan PdPc
▪ pengurusan panitia
▪ peperiksaan dan pentaksiran
▪ jadual waktu
▪ pengurusan kewangan
▪ bilik-bilik khas
▪ penghantaran buku kerja murid
▪ penghantaran borang penandaan buku

117

PROGRAM TRANSFORMASI
SEKOLAH 2025 SMKDABB

LATAR BELAKANG TS25

Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) merupakan sebahagian
daripada usaha Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah
meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti.
Mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan
kepimpinan serta pedagogi dalam pembelajaran dan pengajaran
(Pdp) selari dengan hasrat yang terkandung dalam Pelan
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013- 2025.

TS25 adalah satu usaha ke arah melahirkan modal insan unggul
melalui :

• Persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan
• Disokong kepimpinan yang berkualiti / berwawasan
• Guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi
• Komitmen komuniti yang padu

118

OBJEKTIF TS25

Mengaplikasi konsep dan amalan PdP terbaik
Membangunkan kepakaran dalaman melalui latihan
yang komprehensif dan berstruktur kepada
pembimbing pedagogi serta pembimbing kepimpinan
Membangunkan persekitaran pembelajaran yang
berkesan dengan mengutamakan kemenjadian murid

119

CARTA ORGANISASI TS25 SMK

12

KDABB

20

12

21

JANUARI 2021

ISNIN SELASA RABU KHA

4567
CUTI AKHIR TAHUN 2020 CUTI AKHIR TAHUN 2020 CUTI AKHIR TAHUN 2020 CUTI AKHIR T

11 12 13 14
CUTI AKHIR TAHUN 2020 CUTI AKHIR TAHUN 2020 -CUTI AKHIR TAHUN CUTI AKHIR T
2020
18 19 -PAKEJ 21
CUTI AKHIR TAHUN 2020 CUTI AKHIR TAHUN 2020 STEM:PERSEDIAAN & ISU ORIENTASI TI
- MESYUARAT PERSEDIAAAN PEMBENTANGAN UJIAN KAA
PENGURUSAN KO PEMBUKAAN SEKOLAH DAERAH (PPDS) (ONLINE)
KURIKULUM BIL 1/2021
20
-ORIENTASI TINGKATAN
1&4
-PENGURUSAN KELAS
(ONLINE)

25 26 27 28
-UJIAN KELAYAKAN KAA -OPERASI KEKEMASAN -SAMBUNGAN SPMC -CUTI UMUM
TINGKATAN 4 DIRI THAIPUSAM
PEPERIKSAAN AKHIR
-SAMBUNGAN SPMC --SAMBUNGAN SPMC TAHUN TING. 4 (2020)

- PEPERIKSAAN AKHIR - PEPERIKSAAN AKHIR
TAHUN TING. 4 (2020) TAHUN TING. 4 (2020)

12

AMIS JUMAAT SABTU AHAD
1 2 3

CUTI TAHUN BARU CUTI AKHIR TAHUN 2020 CUTI AKHIR TAHUN 2020

8 9 10
TAHUN 2020 CUTI AKHIR TAHUN 2020 CUTI AKHIR TAHUN 2020 CUTI AKHIR TAHUN 2020

15 16 17

TAHUN 2020 CUTI AKHIR TAHUN 2020 CUTI AKHIR TAHUN 2020 CUTI AKHIR TAHUN 2020
INGKATAN -MESYUARAT -MESYUARAT 24
PENGURUSAN BIL KURIKULUM BIL 1/2021
1/2021 - MESYUARAT GURU BIL
1/2021
22
ORIENTASI TINGKATAN 23
(ONLINE) LADAP -PLC
VERIFIKASI DATA PAKEJ STEM
APDM 1

29 30 31
-YASIN LADAP -PLC
M HARI -KEHADIRAN MURID
-SAMBUNGAN SPMC -DISIPLIN MURID
-KEBAJIKAN MURID
PEPERIKSAAN AKHIR -BANTUAN PLJRN MURID
TAHUN TING. 4 (2020) -LALUAN KERJAYA
-SIKAP MURID/JATIDIRI

22

FEBRUARI 2021

ISNIN SELASA RABU KHA
1 2 3 4
-UJIAN KELAYAKAN - PEPERIKSAAN AKHIR FREE MARKET
(SRT/SK) TAHUN TING. 4 (2020) - PEPERIKSAA
- - PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TING
-UJIAN KELAYAKAN TAHUN TING. 4 (2020)
TINGKATAN 4 (KAA) 9
(ONLINE) - PEPERIKSAAN AKHIR -
-- PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TING. 4 (2020)
TAHUN TING. 4 (2020) 10 11
CUTI TAHUN BARU CINA CUTI TAHUN
8
- PEPERIKSAAN AKHIR
TAHUN TING. 4 (2020)

15 16 17 18
PELANCARAN: PELANCARAN PPDa 5 MINIT KPJ 5 MINIT MEM
-AMALAN GURU
PENYAYANG - PEPERIKSAAN AKHIR - PEPERIKSAAN AKHIR - PEPERIKSAA
TAHUN TING. 4 (2020) TAHUN TING. 4 (2020) TAHUN TING
22
SPM 2020 23 24 25
BM SPM 2020 SPM 2020 -SPM 2020
BI SEJARAH 1&2, PSV 2,
PSV 1 SEJARAH 3

12

AMIS JUMAAT SABTU AHAD
5
AN AKHIR YASSIN/ AL KAHFI 6 7
G. 4 (2020) LADAP-PLC
- PEPERIKSAAN AKHIR PELAKSANAAN AKTIVITI
TAHUN TING. 4 (2020) KOKURIKULUM&SUKAN
MUSIM PENDEMIK

12 13 14
N BARU CINA CUTI TAHUN BARU CINA CUTI TAHUN BARU CINA CUTI TAHUN BARU CINA

MBACA 19 20 21
- PEPERIKSAAN AKHIR 28
AN AKHIR TAHUN TING. 4 (2020) -MESYUARAT AGUNG
G. 4 (2020) PIBG
SOLAT HAJAT –RESTU -BICARA AKADEMIK
ILMU -PELANCARAN SUKSES
26
-SPM 2020 27
- SPM 2020
LADAP-PLC
FUNGSI BARU
speedDRPH,
BAGAIMANA jana
RPT,RPH, RPI DAN
PELAPORAN PBD

23

MAC 2021 SELASA RABU KHA
2 3 4
ISNIN SPM 2020 SPM 2020 PSIKOMETRI
1 SAINS 1&2 T1/T3/T4/T5
SPM 2020 FIZIK 1,2&3
MATEMATIK 1&2
PQS 1

8 9 10 11
SPM 2020 SPM 2020 SPM 2020 SPM 2020

PRINSIP AKAUN 1&2 KIMIA 1,2&3 MATEMATIK TAMBAHAN
-KEMASUKAN MURID 1&2
TINGKATAN 3 16
SPM 2020 17 18
15 ) SPM 2020 SPM 2020
SPM 2020 PERNIAGAAN 1&2,
BAHASA ARAB 1& 2 BIOLOGI 1,2&3
(PTG)

22 23 24 25
SPM 2020 MESYUARAT AGUNG -GOOGLE CLA
KOPERASI
SRT 1

29 30 31
CUTI PERTENGAHAN CUTI PERTENGAHAN CUTI PERTENGAHAN
PENGGAL 1 PENGGAL 1 PENGGAL 1

12

AMIS JUMAAT SABTU AHAD
5 6
SPM 2020 LADAP 7
TEKNIK PdPc BERKESAN

12 13 14
SPM 2020 KELAS TAMBAHAN
BERFOKUS

19 20 21
SPM 2020 KELAS TAMBAHAN
BERFOKUS

26 27 28
MAJLIS GRADUASI 2020
ASSROOM

24

APRIL 2021 SELASA RABU KHA
1
ISNIN CUTI PERTEN
PENGGAL 1

5 6 7 8
-PERHIMPUNAN RASMI -MESYUARAT AGUNG -MESYUARAT AGUNG -MESYUARAT
BB1 KP1 SP1
12 -OPERASI KEKEMASAN - OPERASI KEKEMASAN
DIRI DIRI
-GOTONG ROYONG
KELAS 14 15
13 -PERJUMPAAN BB2

PELANCARAN IHYA
RAMADHAN

19 20 21 22
UJIAN DIAGNOSTIK UJIAN DIAGNOSTIK -MESYUARAT AGUNG UJIAN DIAGN
KP1/SP2
26 27 -UJIAN DIAGNOSTIK -MESYUARAT
KURIKULUM
28 -MESYUARAT
PERJUMPAAN BB2 29
CUTI UMUM
NUZUL AL-QU

12

AMIS JUMAAT SABTU AHAD
NGAHAN 2 3 4
CUTI PERTENGAHAN KELAS TAMBAHAN
PENGGAL 1 BERFOKUS

9 10 11
-MESYUARAT AGUNG KELAS TAMBAHAN
T AGUNG RUMAH SUKAN BERFOKUS

16 17 18
KELAS TAMBAHAN
BERFOKUS

23 24 25
UJIAN DIAGNOSTIK KELAS TAMBAHAN
NOSTIK BERFOKUS

T 30
BIL 2/2021 VERIFIKASI DATA
T BIL 2/2021 APDM 2

M
URAN

25

MEI 2021 SELASA RABU KHA

ISNIN
31
-SUMUR/
MENTOR MENTE

3456

5 MINIT ANTI DADAH -PERJUMPAAN KP 3/SP

3

-5 MINIT KPJ

10 11 12 13

CUTI UMUM HARI RAYA CUTI UMUM HARI RAYA CUTI UMUM

AIDILFITRI AIDILFITRI AIDILFITRI

17 18 19 20
PERHIMPUNAN PAGI PEPERIKSAAN PERJUMPAAN BB 4 KEJOHANAN
PERTENGAHAN TAHUN - PEPERIKSAAN DESA KALI KE
PERTENGAHAN TAHUN - PEPERIKSAA
PERTENGAHA

24 25 26 27
-SUMUR/ SUKAN TARA -CUTI UMUM PEPERIKSAAN
MENTOR MENTE - PEPERIKSAAN HARI WESAK PERTENGAHA
- PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN -PERJUMPAAN KP 4/SP
PERTENGAHAN TAHUN 4
-PEPERIKSAAN
PERTENGAHAN TAHUN

12

AMIS JUMAAT SABTU AHAD
1 2
CUTI UMUM HARI
PEKERJA

7 8 9
TADARUS AL QURAN KELAS TAMBAHAN
BERFOKUS
(ONLINE)

14 15 16
CUTI UMUM HARI RAYA KELAS TAMBAHAN
M HARI RAYA AIDILFITRI BERFOKUS
(ONLINE)

N MERENTAS 21 22 23
E-12 PEPERIKSAAN KELAS TAMBAHAN 30
AN PERTENGAHAN TAHUN BERFOKUS
AN TAHUN (ONLINE)

28 29
SAMBUTAN HARI RAYA
N AIDILFITRI
AN TAHUN

26

JUN 2021 SELASA RABU KHA
1 2 3
ISNIN CUTI PERTENGAHAN CUTI PERTENGAHAN CUTI PERTEN
TAHUN 2021 TAHUN 2021 TAHUN 2021

7 8 9 10
-CUTI PERTENGAHAN CUTI PERTENGAHAN CUTI PERTENGAHAN CUTI PERTEN
TAHUN 2021 TAHUN 2021 TAHUN 2021 TAHUN 2021
-CUTI UMUM AGONG
BIRTHDAY -DIALOG PRE

14 15 16 17
PERHIMPUNAN RASMI -PERJUMPAAN BB 5
PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN
-PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PEPERIKSAAN PERTENGAHA
PERTENGAHAN TAHUN PERTENGAHAN TAHUN

21 22 23 24
PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN
PERTENGAHAN TAHUN PERTENGAHAN TAHUN PERTENGAHAN TAHUN PERTENGAHA

-MINGGU PPKI -MINGGU PPKI -MINGGU PPKI -MINGGU PP

28 29 30
PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN
PERTENGAHAN TAHUN PERTENGAHAN TAHUN PERTENGAHAN TAHUN
(F4,F5) (F4,F5) (F4,F5)

12

AMIS JUMAAT SABTU AHAD
4 5 6
NGAHAN CUTI PERTENGAHAN CUTI PERTENGAHAN CUTI PERTENGAHAN
1 TAHUN 2021 TAHUN 2021 TAHUN 2021

NGAHAN 11 12 13
1 CUTI PERTENGAHAN CUTI PERTENGAHAN CUTI PERTENGAHAN
TAHUN 2021 TAHUN 2021 TAHUN 2021
ESTASI 1

18 19 20
-BACAAN YASSIN/ 27
N AL KAHFI/SOLAT HAJAT
AN TAHUN -BILA USTAZAH
BERBICARA
N
AN TAHUN PEPERIKSAAN 26
PKI PERTENGAHAN TAHUN
25
PEPERIKSAAN
PERTENGAHAN TAHUN

-MAJLIS AKU JANJI PT3&
SPM
-HARI BERTEMU
PELANGGAN

27

JULAI 2021 SELASA RABU KHA
1
ISNIN

5 6 7 8
PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN
PERTENGAHAN TAHUN PERTENGAHAN TAHUN PERTENGAHAN TAHUN PERTENGAHA
(F4,F5) (F4,F5) (F4,F5) (F4,F5)

12 13 14 15
-SUMUR/ PERJUMPAAN KP 5/SP 5
MENTOR MENTE

19 20 21 22
CUTI PERTENGAHAN CUTI PERTENGAHAN CUTI PERTENGAHAN CUTI PERTEN
PENGGAL 2 PENGGAL 2 PENGGAL 2 PENGGAL 2
-CUTI UMUM HARI RAYA
HAJI 29

26 27 28
PERHIMPUNAN RASMI PERJUMPAAN BB 6

12

AMIS JUMAAT SABTU AHAD
2 3 4
KELAS TAMBAHAN
BERFOKUS 11

9 10
PEPERIKSAAN
N PERTENGAHAN TAHUN
AN TAHUN (F4,F5)

16 17 18
PERKHEMAHAN CUTI PERTENGAHAN CUTI PERTENGAHAN
PERDANA PENGGAL 2 PENGGAL 2

NGAHAN 23 24 25
CUTI PERTENGAHAN CUTI PERTENGAHAN CUTI PERTENGAHAN
PENGGAL 2 PENGGAL 2 PENGGAL 2

30B 31
BACAAN YASSIN/
AL KAHFI/SOLAT HAJAT

28

OGOS 2021

ISNIN SELASA RABU KHA
30 31
CUTI UMUM
HARI MERDEKA

2 3 4 5
-SUMUR/ 5 MINIT ANTI DADAH -5 MINIT KPJ
MENTOR MENTE -PERJUMPAAN KP 6/SP
6

9 10 11 12
CUTI UMUM AWAL PERJUMPAAN BB 7 -MESYUARAT
MUHARRAM KURIKULUM
18
16 17 -PERJUMPAAN KP 7/SP -MESYUARAT
PERHIMPUNAN BADAN -MINGGU PSS PPKI 7 3
BERUNIFORM (KRS) -KARNIVAL
KOKURIKULUM -MESYUARAT
-MINGGU PSS PPKI KEWANGAN
19

-MINGGU PS

-MINGGU PSS PPKI

23 24 25 26
SPMC 5 MINIT ANTI DADAH -5 MINIT KPJ SPMC
-PERJUMPAAN BB8
SPMC
SPMC

12

AMIS JUMAAT SABTU AHAD
1

6 7 8
BACAAN YASSIN/ KELAS TAMBAHAN
AL KAHFI/SOLAT HAJAT BERFOKUS

T 13 14 15
M BIL 3 BACAAN YASSIN/ KELAS TAMBAHAN 22
AL KAHFI/SOLAT HAJAT BERFOKUS

T GURU BIL

T 20 21
BIL 3 BACAAN YASSIN/ KELAS TAMBAHAN
AL KAHFI/SOLAT HAJAT BERFOKUS
SS PPKI

27 28 29
BACAAN YASSIN/ KELAS TAMBAHAN
AL KAHFI/SOLAT HAJAT BERFOKUS

SPMC

29

SEPTEMBER 2021

ISNIN SELASA RABU KHA

12

PERJUMPAAN KP 8/SP 8 SPMC

- SPMC

6 7 8 9
-SUMUR/ PEPERIKSAAN -PERJUMPAAN BB 9
MENTOR MENTE PERCUBAAN PT3 -PEPERIKSAA
-PEPERIKSAAN PERCUBAAN
PEPERIKSAAN 14 PERCUBAAN PT3
PERCUBAAN PT3 CUTI PERTENGAHAN -SPMC
PENGGAL -SPMC
13 15 16
CUTI PERTENGAHAN CUTI PERTENGAHAN CUTI PERTEN
PENGGAL PENGGAL PENGGAL
-CUTI UMUM
MALAYSIA

20 21 22 23
PERHIMPUNAN BADAN -POST PT3 PERJUMPAAN KP 9/SP 9 -POST PT3
BERUNIFORM -PECUTAN AKHIR SPM -POST PT3 -PECUTAN A
(PANDU PUTERI) -PECUTAN AKHIR SPM
-POST PT3 28
-PECUTAN AKHIR SPM 29 30

27 --PERJUMPAAN BB 10 -DIALONG PR
-PROGRAM MULUS -PROGRAM M
-PROGRAM MULUS -PROGRAM MULUS SPM SPM
SPM SPM -POST PT3 -POST PT3
-POST PT3 -POST PT3

13

AMIS JUMAAT SABTU AHAD
3 4 5
AN -BACAAN YASSIN/ KELAS TAMBAHAN
N PT3 AL KAHFI/SOLAT HAJAT BERFOKUS 12
NGAHAN CUTI PERTENGAHAN
M HARI -PEPERIKSAAN PENGGAL
PERCUBAAN PT3
19
SPMC CUTI PERTENGAHAN
PENGGAL
10 11
CUTI PERTENGAHAN
PEPERIKSAAN PENGGAL
PERCUBAAN PT3

SPMC

17 18
CUTI PERTENGAHAN CUTI PERTENGAHAN
PENGGAL PENGGAL

24 25 26
VERIFIKASI APDM 3 KELAS TAMBAHAN
BERFOKUS
AKHIR SPM

RESTASI
MULUS

30

OKTOBER 2021

ISNIN SELASA RABU KHA

4 5 6 7
SUMUR/ -PECUTAN AKHIR SPM PERJUMPAAN -PECUTAN A
MENTOR MENTEE KP 11/SP11
--PECUTAN AKHIR SPM

11 12 13 14
-PEPERIKSAAN AKHIR PEPERIKSAAN AKHIR -PERJUMPAAN BB 11 PEPERIKSAA
TAHUN TING. 4 TAHUN TING. 4 TAHUN TING
- PEPERIKSAAN AKHIR
--PECUTAN AKHIR SPM -PECUTAN AKHIR SPM TAHUN TING. 4 -PECUTAN A
--PECUTAN AKHIR SPM
18 19 -DIALOG PES
PERHIMPUNAN BADAN CUTI UMUM 20
BERUNIFORM Prophet Muhammad's PERJUMPAAN 21
(KADET POLIS) Birthday KP 12/SP 12 PEPERIKSAA
TAHUN TING
PEPERIKSAAN AKHIR
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TING. 4
TAHUN TING. 4

25 26 27 28
PEPERIKSAAN AKHIR PEPERIKSAAN AKHIR PERJUMPAAN BB 12 PEPERIKSAA
TAHUN TAHUN TAHUN
TING. 1,2, 3 DAN 4 TING. 1,2, 3 DAN 4 PEPERIKSAAN AKHIR TING. 1,2, 3
TAHUN
TING. 1,2, 3 DAN 4

13

AMIS JUMAAT SABTU AHAD
1 2 3
BACAAN YASSIN/ KELAS TAMBAHAN
AL KAHFI/SOLAT HAJAT BERFOKUS

8 9 10
BACAAN YASSIN/ HARI SUKAN NEGARA
AL KAHFI/SOLAT HAJAT
AKHIR SPM

--PECUTAN AKHIR SPM

AN AKHIR 15 16 17
G. 4 BACAAN YASSIN/ KELAS TAMBAHAN 24
AKHIR SPM AL KAHFI/SOLAT HAJAT BERFOKUS 31
STASI 3
AN AKHIR PEPERIKSAAN AKHIR
G. 4 TAHUN TING. 4

AN AKHIR 22 23
DAN 4 BACAAN YASSIN/
AL KAHFI/SOLAT HAJAT

- PEPERIKSAAN AKHIR
TAHUN
TING. 1,2, 3 DAN 4

-HARI BERTEMU 30
PELANGGAN 2.0
29
BACAAN YASSIN/
AL KAHFI/SOLAT HAJAT

-PEPERIKSAAN AKHIR
TAHUN
TING. 1,2, 3 DAN 4

31

NOVEMBER 2021

ISNIN SELASA RABU KHA
1 2 4
SPM 2021 SPM 2021 3 CUTI UMUM
-CUTI UMUM HARI DEEPAVALI
DEEPAVALI
-TAKLIMAT PENGISIAN
PAJSK

8 9 10 11
SPM 2021 SPM 2021 SPM 2021 SPM 2021

15 16 17 18
SPM 2021 SPM 2021 SPM 2021 SPM 2021

22 23 24 -MESYUARA
SPM 2021 SPM 2021 SPM 2021 KURIKULUM
-MESYUARA
29 30 4
SPM 2021 SPM 2021 25
SPM 2021

13


Click to View FlipBook Version
Previous Book
RPT BAHASA MELAYU TAHUN 1 2021
Next Book
PERSARAAN PUAN ISLAHIAH