The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

SLAID PENTAKSIRAN BERTERUSAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 SEMESTER 2 KOHORT 2021

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by m-6318467, 2022-04-13 08:38:40

HAJI & UMRAH

SLAID PENTAKSIRAN BERTERUSAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 SEMESTER 2 KOHORT 2021

BALQIS BINTI MUKHTAR DAHLAN / 1 SVM
MEKA (KOHORT 2021)

HAJI & UMRAH

USTAZAH HAJAH RAJA NORAINEE BINTI
RAJA AYOB

MAKSUD HAJI & UMRAH

Haji : mengunjungi baitullah bagi
mengerjakan ibadah-ibadah tertentu,
pada masa-masa dengan syarat-syarat

tertentu

UMRAH : MENZIARAHI KAABAH DI
MASJIDIL HARAM BAGI MENGERJAKAN
IBADAH TERTENTU DENGAN SYARAT

TERTENTU PADA BILA_BILA MASA.

HUKUM
MENGERJAKAN
HAJI DAN
UMRAH



Hukum menjalankan ibadah haji ialah wajib bagi setiap muslim yang mampu, sesuai dengan firman Allah
dalam Q.S. Ali Imran Ayat 97.

‫ِفيِه َءاَٰيٌۢت َبِّيَٰن ٌت َّم َق اُم ِإْبَٰر ِه يَم ۖ َوَم ن َدَخَلُه ۥ َكاَن َءاِم ًنا ۗ َوِلَّلِه َع ىَل ٱلَّناِس ِح ُّج ٱْلَبْيِت َم ِن ٱْس َتَط اَع ِإَلْيِه َس ِبياًل ۚ َوَم ن َكَف َر َف ِإَّن ٱلَّلَه َغ ِنٌّى َع ِن‬
‫ٱْلَٰع َلِم يَن‬



fiihi aayaatun bayyinaatun maqaamu ibraahiima waman dakhalahu kaana aaminan walillaahi ‘alaa nnaasi
hijju lbayti mani istathaa’a ilayhi sabiilan waman kafara fa-inna laaha ghaniyyun ‘ani l’aalamiin.

Artinya: “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata (di antaranya) maqam Ibrahin, barang siapa
memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia
terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa
mengingkari (kewajiban haji) maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari
semesta alam.” (Q.S. Ali Imran [97]). Pendapat beberapa ulama bahwa umrah hukumnya mutahabah

artinya baik untuk dilaksanakan dan sunah dilaksanakan (tidak diwajibkan)

DALIL KEWAJIPAN HAJI DAN
UMRAH

DALIL KEWAJPAN UMRAH DALIL KEWAJIPAN HAJI

Dan sempurnakanlah ibadat Haji dan
‫َخْم ٍس َش‬ ‫ُبِنَى اِالْس َالُم َع ىَل‬
‫َالِة َوِاْيَتاِء‬ ‫ َوِاَقاِم الَّص‬٬‫اِﷲ‬
Umrah kerana Allah (Al-Baqarah 196). ‫َرُس ْو ُل‬ ‫َحَّم ًدا‬ ‫ َوَاَّن ُم‬٬‫ِاَّال اُﷲ‬ ‫ِاَلَه‬ ‫َاْن لآ‬ ‫َه اَدِة‬
diriwayatkan Ibnu Majah, Al- ‫ِلَم ْن‬ ‫اْلَب ْي ِت‬ ‫ َوِح ِّج‬٬ ‫َرَم َض اَن‬ ‫ْو ِم‬ ‫ وَص‬٬ ‫الَّزكَاِة‬
Sabda Nabi yang yang sahih daripada Aisyah r.a.
Baihaqi dan sanad Tu“uodItsrhuialaabsnnamugnlsaydeAnalilabnlRaiagnahnmmA,gmulaalnamdehanapndtduaiadrms‫ل‬nia‫ًا‬kl‫ي‬neْiba‫ب‬mِlenma‫َس‬raksseu‫ه‬apِal‫ي‬akْle‫ل‬kَa‫ا‬akِrst‫ع‬kuniَ,‫ا‬akbmp‫ط‬raaَea‫ت‬eَnhr;n‫س‬wjْhba‫ا‬uِ aaelnajrMainskiaaukeknhasBnakiamebziaatmsukhaalawnldataa,h.ap”tdbui(aaaHadlgsRaaiah.
katanya:
Ayakwnuagbjitebirabkdeaartjpaihe:ap"deW?raa".hnSagaiabRndapasauBdlalaagnhiny,aadpaiaa: ki"tYauahh,wajijhainaddiatan
umrah".
Bukhari Muslim)

SYARAT ISLAM BERAKAL
WAJIB HAJI
TIDTAIDKASKAWH AAJTIBAU TIDAK SAH ATAU
& UMRAH KEPADA ORANG TIDAK WAJIB
MAUKGRATAFAMIDRA(AIKSTELALAUUMA)R BAGI ORANG
ISTITHA'AH GILA ATAU
BERKUASA ATAU MERDEKA TIDAK WARAS
BERKEMAMPUAN
MENGERJAKAN HAJI DAN TIDAK DIWAJIBKAN BALIGH
UMRAH.TIDAK DIWAJIBKAN KEATAS
KEPADA MEREKA YANG TIDAK DIWAJIBKAN
BELUM MENCUKUPI HAMBA.TETAPI JIKA KEPADA KANAK-KANAK.
DILAKUKAN, SAH
SYARAT-SYARAT HAJI DAN DAPAT TETAPI JIKA
KEMAMPUAN. PAHALA. DILAKSANAKAN, IANYA

SAH DAN TIDAK
MENGGUGURKAN

KEFARDHUAN.

RUKUN HAJI DAN UMRAH

Wukuf di Arafah2. sM1u.midptqMIadahameabbdnhiirdlttqoueaiegaetdmalwlnmgmeenatipmagthtaatneezaelgiubktialadr1npquSiaikalimsi0ykastnaokajnauaaatahdasZnaihkmwnadkdeunibmaainiaalaitpmtlehnl,aa.nlelaearaii)Ikkehraijhn.ibkmkassanilBduaanaehbtanuierdiihbhgna.knIrumriaaguAhtaubaibthapkajtkritrdaiaqtstuu,aaiidtwetibaunyttyennamamitaaaniariyhs.hndbkbk(tnpabyuyiaintehga,taautakhriahtent:fta.n.jaaebahrigDngdjlnsedaaagattaryjayerkhriiapadanilanaaantghtkgk2atTsKMaenaawbaerkaaaljbBainhfskmaekMyiibhrHuareaseaailkabnkianionhajkegphau7rtnridaarbattmakukauaTnradaaralrapeTgdailiAiwnainalaayhadswsgnyanauaiweiianfna.trdmrs.aaa:dfgtaedrtaaabsi.hresdKiuylaaapanahrubanath bmbmeoepehrlremdneesuhnaeelepasrmdydmiaaaei.ikeTknrgmSaimaaagekntTbhnknbaagoseaatharekrtlilenaougbiaudhnlinkasulbaeaagunilernnnaanytragl.yicamatdahaukahanbankuk3jugui,tr

msdearTecunelaakrtrktueaisnbTrataeenihtraruaatltiakjribib.hanfZaumjWalhbrauiettjpkZraAeaaauuhrrhdkbaflahhahfedraiiiniijtnrhaataAgdhanmmgrin.gaaPnuggftaagyaleahdaalrial1bi9an0itlgah 32. .1MBs.DaeaBqil’laiaSe(aadpnaykrkraTeaa’tsaisnaannakhairwajnngb:nealkai1aeaalaMSask5rfhkkeashta8qaaaabbf)endunra.lnaeniawdSS.grsdtrdSyuajaeaiiaaaaa’m.bdiiBnl’rraibasiuia.MenbneQkthru-yaicSsitaakekryAbSkwipuatailartas7f.atat

PERWKHAAAUJRMIJBAIR&AH -Niat Ihram Di Miqat
-Meninggalkan Perkara-perkara

Larangan Dalam Islam
-Bermalam (Mabit)

Di Mudzalifah
-Melontar Jamratul Aqabah
-Bermalam (Mabit) Di Mina
-Melontar Ketiga-tiga Jamarat Pada

Hari-hari Tasyriq

PERKARA LARANGAN
DALAM IHRAM

1. Memakai pakaian yang dijahit (disarung), kecuali wanita.
2. Menutup kepala bagi lelaki dan menutup muka bagi wanita.
Namun, meletakkan tangan di atas kepala tidaklah dianggap sebagai

menutup kepala dan dibenarkan.
3. Memotong atau mencabut kuku; kecuali jika kuku itu pecah
dengan sendirinya dan pecah itu mengganggu untuk terlaksananya
amalan ihram, maka boleh menghilangkan kuku yang pecah itu.

4. Memotong atau mencabut atau menyisir rambut.
5. Memakai wangi-wangian.

6. Berburu binatang yang halal dimakan dagingnya.
7. Memotong pokok-pokok yang tumbuh di tanah haram.

8. Nikah atau menikahkan.
9. Bersetubuh.

10. Bersentuhan kulit (anggota badan dengan maksud
menyalurkan nafsu syahwat).

HIKMAH PELAKSANAAN IBADAH
HAJI & UMRAH

MENJAWAB PANGGILAN ALLAH SWT.
MEMBERSIHKAN DOSA.

HAJI MABRUR AKAN DIBALAS SYURGA.
SALAH SATU AMALAN YANG BAIK.

DAPAT MENGHILANGKAN KEMISKINAN.
DIBERI PAHALA YANG BESAR
MENGUATKAN IMAN.

PELAJARAN DARI PERISTIWA ORANG-ORANG YANG SOLEH.

PAKAIAN IHRAM LELAKI

Bakal Haji Lelaki yang telah berniat Ihram Haji atau Umrah
dilarang memakai pakaian berjahit, bercantum dan bersarung.

Pakaian yang boleh di pakai semasa dalam Ihram adalah seperti
berikut :

Pakaian Ihram yang dijahit tepi supaya benang kain tidak berjurai.
Pakaian Ihram yang disambungkan kerana kain Ihram yang sedia

ada kecil.
Kain pelikat yang bercamtum tapi TIDAK disarungkan apabila

memakainya.

PAK
AIAN IHRAM PEREMPUAN

Cara memakai baju Ihram untuk

perempuan lebih mudah, kerana yang

terpenting pakaian menutupi hampir

seluruh bagian tubuh, kecuali telapak

tangan dan wajah serta tak boleh ada

jahitan pada kain. Pemakaian baju

ihram bagi wanita hampir sama seperti

menggunakan telekung saat akan

menunaikan solat.

IBADAT IBADAT SAI'E

Syarat-syarat sah saei ada 4 perkara:
1. Hendaklah dikerjakan Saei selepas selesai Tawaf Rukun dan Tawaf

Qudum.
2. Hendaklah berulang-alik sebanyak tujuh pusingan.
3. Hendaklah bermula dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwa.
4. Hendaklah dilakukan pada jalan yang telah ditentukan.

IBADAT BERCUKUR (TAHALLUL)

Tahallul adalah keluar daripada ihram dengan melakukan
perbuatan bercukur atau bergunting setelah sampai waktunyanya.

Tahallul dari segi bahasa bermaksud ‘menjadi boleh’ atau
‘diperbolehkan’. Dengan ini menunjukkan bahawa tahallul

merupakan perbuatan yang memperbolehkan atau
membebaskannya seseorang itu daripada larangan atau pantangan

larang dalam ihram.

IBADAT MELONTAR

Perjalanan seterusnya ialah ke Mina sejauh 7 km untuk ibadah
melontar bermula di Jamratul Aqabah pada 10 Zulhijah, iaitu

bersamaan Hari Nahar atau dipanggil juga Hari Raya Aidiladha.
Jemaah haji akan terus berada dan bermalam di Mina pada 11, 12 dan
13 Zulhijah (hari-hari Tasyriq) untuk melakukan lontaran di ketiga-tiga
jamrah iaitu Jamrah Al-Ula, Jamrah Al-Wusta dan Jamrah Al-Aqabah.

HAJARUL ASWAD

Yang bermaksud batu hitam merupakan salah satu )‫ (الحجر الأسود‬Hajarul Aswad
. Batu yang terdapat di penjuru Kaabah

Kalau berkaitan dengan Kaabah maka ia terletak di salah satu bucu Kaabah
dimana apabila orang yang ingin mengerjakan Haji ingin memulakan tawaf
mereka maka mereka hendaklah memulai tawaf itu dengan membetulkan bahu
kiri mereka ke arah Hajarul Aswad berpusing sebanyak tujuh kali dan akhir sekali
dengan akhir di Hajarul Aswad juga. Pada awal Tawaf bermula dari Hajarul Aswad

dan mengakhirkannya di Hajarul Aswad juga.
Ciuman sebagai sunnah semata-mata.

Niat Haji LAFAZ NIAT HAJI & UMRAH
‫َنَوْيُت اْلَحَّج َوَأْحَرْم ُت ِبِه ِللِه َتَع اىَل َلَّبْيَك الَّلُه َّم بَحًَجِة‬
nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta’ala labbaika Allahumma hajjan.
Artinya; Aku niat melaksanakan haji dan berihram karena Allah Swt. Aku
sambut panggilan-Mu, ya Allah untuk berhaji.

Niat Umrah
‫َنَوْيُت الُعْم َرَة َوَأْحَرْم ُت ِبَه ا ِللِه َتَع اىَل َلَّبْيَك الَّلُه َّم بُعْم َرة‬
nawaitul ‘umrata wa ahramtu bihi lillahi ta’ala labbaika Allahumma

‘umratan.
Artinya; Aku niat melaksanakan umrah dan berihram karena Allah Swt.

Aku sambut panggilan-Mu, ya Allah untuk berumrah.
Niat Haji Sekaligus Umrah (Haji Qiran)
‫َنَوْيُت اْلَحَّج والُعْم َرَة َوَأْحَرْم ُت ِبهَا ِللِه َتَع اىَل‬

nawaitul hajja wal ‘umrata wa ahramtu bihi lillahi ta’ala
Artinya; Aku niat melaksanakan haji sekaligus umrah dan berihram

karena Allah Swt.
Niat tersebut diniatkan ketika memulai ihram.

Sumber MODUL
Rujukan PENDIDIKAN
Pelajar ISLAM SVM 1
SEMESTER 2
BUKU KOHORT 2021
NAMA PENULIS :
AHMAD SAFWAN
BIN RAIHAN
MUKA SURAT :

19-23

Sumber https://pak https://www.orami.
Rujukan dosen.co.id co.id/magazine/hik
Pelajar /haji-dan-
mah-ibadah-haji
LAMAN SESAWANG umrah/

https://bincangsy https://www.riz
ariah.com/zikir- kiatour.co.id/ka
jian/dalil-dan-
dan-doa/niat- hadits-tentang-
haji-dan-umrah- haji-dan-umroh/

lengkap-arab-
latin-dan-artinya/

Sumber https://tanahsucimabrur.blogspot.com/2013/07/
Rujukan pakaian-lelaki-semasa-dalam-ihram.html
Pelajar
https://perlengkapanumrohwanita.com/2019/1
LAMAN SESAWANG 0/24/cara-memakai-baju-ihram-bagi-wanita/

HTTPS://UMRAHKU.MY/2022/01/22/TAHALLUL-
BERCUKUR-ATAU-BERGUNTING/

HTTPS://SHAFIQOLBU.WORDPRESS.COM/2011/11/
02/MELONTAR-JAMRAH/

HTTPS://RUKUNHAJIABM.WORDPRESS.COM/SA
IE/

HTTPS://BIDADARI.MY/HAJARUL-ASWAD/

HTTPS://BINCANGSYARIAH.COM/ZIKIR-DAN-DOA/NIAT-
HAJI-DAN-UMRAH-LENGKAP-ARAB-LATIN-DAN-
ARTINYA/


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Nikolaj Beer - Izbrana dela 1986 - 2021
Next Book
NILAM NORIYANTI PERINGKAT PPD